260s Mae Whitaker yn pwyso a mesur Barr yn ceisio brawddeg ysgafnach i Roger Stone images and subtitles

♪ ♪ ♪ ♪ >> Y RAN LLYWYDD YN ERBYN >> Y RAN LLYWYDD YN ERBYN Y SWAMP YN WASHINGTON. Y SWAMP YN WASHINGTON. GOFYNNWCH FY AMERICANS PELLACH. GOFYNNWCH FY AMERICANS PELLACH. BETH YW MWY SWAMPI, BETH YW BETH SY'N FWY SWAMPI, BETH SY'N FWY YN DECHRAU NA'R MWYAF MWY YN STINIO NA'R PERSON POWERFUL MWYAF YN Y PERSON POWERFUL YN Y WLAD YN NEWID YN LLENYDDOL GWLAD YN NEWID YN RHEOLI'R RHEOLAU I FUDDIO CRONI Y RHEOLAU I FUDDIO GUILTY CRONY O DORRI'R GYFRAITH? CYFLE I DORRI'R GYFRAITH? BRIAN: NID YW'N BYTH YN STOPS. BRIAN: NID YW'N BYTH YN STOPS. CYNLLUN CHUCK SENATOR NID CYNLLUNIO CHUCK SENATOR NID YN ÔL I LAWR AR ÔL Y YN ÔL I LAWR AR ÔL Y PUSH GWEITHREDU NAWR GWEITHREDU PUSH NAWR YN GALW Y BUDDSODDI IG YN GALW Y BUDDSODDI IG AC WEDI YMCHWILIO AC WEDI YMCHWILIO YN ADRAN I ADRAN PENDERFYNIAD CYFIAWNDER I LLEIHAU PENDERFYNIAD CYFIAWNDER I LLEIHAU AMSER Y PRISON ARGYMHELLION AMSER Y PRISON ARGYMHELLION AR GYFER CERRIG ROGER. AM ROGER STONE. MAE EIN GUEST NESAF WEDI GO IAWN MAE EIN GUEST NESAF WEDI GWIRIO GO IAWN. TWYLLO. YMA GYDA MWY YN AILGYLCHU YMA GYDA MWY YN REACTIO MATT CYFFREDINOL ATTORNEY WHITAKER MATT CYFFREDINOL ATTORNEY. WHITAKER. GOFYNNWYD AG BARR I FYND I MEWN GOFYNNWYD AG BARR I FYND YN FLAEN Y TY BLAEN Y PWYLLGOR YMCHWILIO TY. PWYLLGOR YMCHWILIO. BYDD AU I LAWR YN A BYDD AU I LAWR YN Y WYTHNOS COUPLE. WYTHNOSAU COUPLE. YN GYNTAF, YDYCH CHI'N MEDDWL HYN YN GYNTAF, A YDYCH YN MEDDWL BOD Y LLYWYDD YN DIM OEDD Y LLYWYDD YN DIM YN ANGHYWIR. ANGHYWIR. >> NID YN ABSENOLDEB. >> NID YN ABSENOLDEB. MAE HYN YN DEWIS GORCHYMYN MAE HYN YN DEWIS RHIFYN GORCHMYN AC MAE'N BARNU YN RHIFYN AC MAE'N BARNU MEWN RHIFYN DISGRIFIAD. MATER DISGRIFIAD. Y PROSECUTORS LYING YN Y PROSECUTORS LYING YN ACHOS Y CERRIG ROGER HON YR ACHOS STONE ROGER HON A YMDDANGOS I WEDI, RYDYCH YN GWYBOD, YMDDANGOS I GAEL, RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN PILED AR FEL LLAWER PILED AR FEL LLAW GWEITHREDIADAU FEL Y GELLIR EU HUNAIN GOHIRIADAU FEL Y GELLIR EU DAN Y DEDWYDDIAD DAN Y CANLLAWIAU DIDDORDEB AC YN CAEL I'R 7 CANLLAWIAU A RHOI I'R YSTOD 7 I 9 MLYNEDD. I YSTOD 9 MLYNEDD. NID YW Deliwr DRUG NEU NID YW Deliwr DRUG NEU GANG NA FYDDAI YN CAEL GANG NA FYDDAI'N CAEL I'R LEFEL HYN O BRIFYSGOLION. BOD LEFEL HANFODION. BETH YW ADRAN BETH WNAETH ADRAN CYFIAWNDER, DRWY'R CYFIAWNDER OEDD, DRWY DEWIS Y GORCHYMYN. DEWIS Y GORCHYMYN. GORUCHWYLIR ASAs MAE ASAs YN CAEL EU GORUCHWYLIO YN DIGONOL GAN YR ATTORNEY YN DIGONOL GAN YR ATTORNEY CYFFREDINOL. CYFFREDINOL. PENDERFYNWYD YN Y CYFFREDINOL ATTORNEY YR ATEGOL YN GYFFREDINOL PENDERFYNWYD HYN OEDD ACHOS SYDD ANGEN HYN OEDD YN ACHOS A OEDD ANGEN GORUCHWYLIAETH OEDOLION LITTLE. GORUCHWYLIAETH OEDOLION LITTLE. BRIAN: BETH YW DEMOCRATAU BRIAN: BETH YW DEMOCRATAU SY'N PWYNT ALLAN YW HYNNY PWYNT ALLAN YW BOD Y LLYWYDD YN SYLW AMDANO SYLFAEN LLYWYDD ALLAN AM Y DEDWYDDIAD ROEDD Y ARGYMHELLIAD DIDDORDEB O'R ROEDD ARGYMHELLIAD O'R CYFLWYNIAD. PROSECUTION. NID Y CASGLIAD O'R NID Y CASGLIAD O'R BARNWR. BARNWR. AC AU TWEETED AMDANO. AC AU TWEETED AMDANO. MAE DROS Y BRIG. MAE DROS Y BRIG. AC A DDYWEDODD CHI WEDI CAEL AC HEFYD WEDI EICH RHAID I CHI FOD YN KIDDING ME. BYDDWCH YN KIDDING ME. GALL Y UNIG FFORDD EI WNEUD. GALL Y UNIG FFORDD EI WNEUD. MAE HYN YN ALLANOL. MAE HYN YN ALLANOL. NESAF BETH YDYCH YN GWYBOD Y NESAF BETH YDYCH YN GWYBOD Y CYFFREDINOL ATTORNEY A CHWILIR YN CYFFREDINOL ATTORNEY YN CHWILIO YN HYN AC YN BENDERFYNOL Rwy'n MYND HWN A PHENDERFYNIAD Rydw i'n MYND I LLEIHAU BEDWAR I LLEIHAU BOD PEDWAR PROSECUTORS A GYNHALIWYD. PROSECUTORS RESIGNED. EU BOD YN DWEUD YR ATTORNEY EU BOD YN DWEUD Y CYFFREDINOL ATTORNEY A YMATEBIR I'R CYFFREDINOL CYFRIFOL I TWEET Y LLYWYDD. TWEET LLYWYDD. >> NI FYDDWN - ETO, I. >> NI FYDDWN - ETO, RWYF YN GOFAL YN DIWEDD MEDDWL 'N SYLWEDDOL YN DIWEDD Y DIWRNOD, YR ATTORNEY MAE'R DYDD, Y CYFFREDINOL ATTORNEY YN GYFRIFOL AM MAE CYFFREDINOL YN GYFRIFOL AM SWYDDOGAETH YR SWYDDOGAETH ADRAN CYFIAWNDER. ADRAN CYFIAWNDER. A'R FATH O BARNU HYN AC MAE'R FATH O GALWADAU BARNU YN DEFNYDDIO'R UD YN UNIG YN GALW YN UNIG Â ATTORNEY yr Unol Daleithiau GYDA'N GILYDD Â'R A. ATTORNEY GYDA'N GILYDD Â'R AUSAs YN GWEITHIO ALLAN. Mae AUSAs YN GWEITHIO ALLAN. YN YR UN AMSER Y YN YR UN AMSER TRAFOD CYFFREDINOL ATTORNEY TRAFODAETH GYFFREDINOL ATTORNEY I GOHIRIO DIGWYDDIAD I GOHIRIO ARGYMHELLION DIDDORDEB. ARGYMHELLION. COFIWCH, HWN YN A. COFIWCH, MAE HYN YN ARGYMHELLIAD DIDDORDEB. ARGYMHELLIAD DIDDORDEB. A NID YN SORT O BETH AU AC NID YN SORT O'R BETH DDYLID EI FOD - NID EI DYLAI FOD - NID EI DIGWYDD. SENTENCE. MAE BARNWR WEDI CWBLHAU MAE BARNWR WEDI CWBLHAU AWDURDOD I BENDERFYNU BETH YW AWDURDOD I BENDERFYNU BETH YW'R DEDWYDDIAD YN DIGONOL YN MAE DIGWYDDIAD YN DIGWYDD YN YR ACHOS HON. YR ACHOS HON. 'N SYLWEDDOL HWN YN RHAID BETH YW 'N SYLWEDDOL HWN YN RHAID BETH YW'R LLYWODRAETH YN ARGYMELL. ARGYMHELLION LLYWODRAETH. >> MAE'R DIFFYG HEFYD YN MYND >> MAE'R DIFFYG HEFYD YN MYND I ARGYMELL CYMERADWYO ARGYMHELLION DIGWYDDIAD CYMERADWYO. SENTENCE. A RHAI DIDERFYN Y AC YNA YW'R BARNWR YN DIGONOL MAE'R BARNWR YN MYND I BENDERFYNU. MAE BARN YN MYND I BENDERFYNU. BRIAN: YN CAEL EI DALU GYDA BRIAN: YN CAEL EI DALU Â ROGER STONE YN CHWILIO I ROGER STONE YN CHWILIO I GYNNWYS AC HEFYD LLONGYFARCH A HEFYD SYLW CYFIAWNDER A SYLWADAU CYFIAWNDER A THAMPIO TYSTIOLAETH. TAMPERIO TYSTIOLAETH. CYMERWCH Y RHAI Pethau CYMERWCH Y TRI Peth HWN AC YN DWEUD SYLFAEN HWN YN DWEUD SYLFAEN HWN YW Y FFORDD EU BOD YN MYND A YW'R FFORDD EU BOD YN MYND I LAWER YN DIGWYDD MISS REALM I LAWR YN SENT MISS REALM O'R DROS DRO ARGYMHELLIAD DROS Y TOP O 7 I 9 ARGYMHELLIAD O 7 I 9 MLYNEDD. BLWYDDYNAU. COFIWCH, EU BOD YN DIM GYDA COFIWCH, EU BOD YN DIM GYDA TÎM SWAT. TÎM SWAT. EU CAME YNG NGHYMRU CŴN. EU CAME YNG NGHYMRU CŴN. >> Roeddwn i YN ATTORNEY YN GYFFREDINOL YN >> Roeddwn i YN ATTORNEY YN GYFFREDINOL YN YR AMSER. YR AMSER. COFIWCH BOD YN RHYFEDD. COFIWCH BOD YN RHYFEDD. BRIAN: BETH SY'N DIGWYDD? BRIAN: BETH SY'N DIGWYDD? >> YN DIGONOL OEDD - >> YN DDIGONOL OEDD - ROEDD CNN TIPPED FEL TO ROEDD CNN TIPPED FEL BETH SYDD YN DIGWYDD. BETH OEDD YN DIGWYDD. BRIAN: EU BOD YN DENY BOD. BRIAN: EU BOD YN DENY BOD. >> O'R CWRS EU BOD YN EI WNEUD. >> O'R CWRS EU BOD YN EI WNEUD. YN DIWEDD Y DIWRNOD, EU YN DIWEDD Y DYDD, EU BOD PAN FYDD YN DIGWYDD OEDD PAN FYDD YN DIGWYDD A PHRYD EI LAWR. A PHAN FYDD EI LAWR. ROEDD YN DARPARU IAWN ROEDD YN FAM SYLWEDDOL IAWN. SYLW. NI ALLWN BYTH FYND ATEB NI ALLWN BYTH FYND ATEB FEL SUT YDYNT YN SYLW ALLAN. FEL SUT YDYNT YN SYLW ALLAN. ROEDD EU EGLURHAD ROEDD EU EGLURHAD YN ANGHYFARTAL. YN ANGHYFARTAL. YR ACHOS HON O'R DECHRAU. YR ACHOS HON O'R DECHRAU. AC NAWR RHAID I MI DDWEUD HWN AC NAWR, RHAID I MI DDWEUD Y BORE HWN MAE RHAI BORE BOD RHAI AWGRYMIAD BOD YR AWGRYMIAD SYDD WEDI FOREPERSON Y JURY FOREPERSON Y JURY HAD BIASES. BIASAU. BRIAN: EDRYCH YN EU CYMDEITHASOL BRIAN: EDRYCHWCH YN EU CYFRYNGAU CYMDEITHASOL. Y CYFRYNGAU. >> FEL YR ACHOS HON, ETO, HWN >> FEL YR ACHOS HON, ETO, HWN YW PAM, RYDYCH YN GWYBOD, YN YR YW PAM, RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN Y SYSTEM CYFIAWNDER, RYDYM WEDI SYSTEM CYFIAWNDER, RYDYM WEDI ADEILADU, RYDYM WEDI FFYRDD ADEILADU, RYDYM WEDI FFYRDD I YMDDANGOS Y MATERION HYN. APEL Y MATERION HYN. AC YN DIGONOL Y TERFYNOL AC YN DDIGONOL NID YW'R PENDERFYNIAD TERFYNOL YN Y NID YW PENDERFYNWYR YN Y PROSECUTORS PWY SY'N GO IAWN, PROSECUTORS PWY SY'N GOFAL, ARGYMHELLIAD YN ENWEDIG I. ARGYMHELLIAD YN ENWEDIG Rwy'n MEDDWL TROSGLWYDDO A 'N SYLWEDDOL MEDDWL TROSGLWYDDO A CHYFLWYNO'N WIR YN DDIFRIFOL DARPARU DIGWYDDIAD DIFRIFOL. SENTENCE. BRIAN: LINDSEY GRAHAM YN DWEUD I. BRIAN: LINDSEY GRAHAM YN DWEUD Rwy'n EISIAU'R LLYWYDD A WNAED YN EISIAU'R LLYWYDD WEDI TWEETED AM Y GWREIDDIOL TWEETED AM Y DEDWYDDIAD GWREIDDIOL. DIDDORDEB. NID YW'N EI WNEUD YN AU NID YW'N EI WNEUD YN MYND I LANSIO I MEWN MYND I LANSIO I YMCHWILIAD. YMCHWILIO. EDRYCH YN HOFFI OCHR Y TY EDRYCH YN HOFFI OCHR Y TY BYDD, SHOCKER. BYDD, SHOCKER. >> MAE'R LLYWYDD AM DDIM >> MAE'R LLYWYDD AM DDIM I'R AGOR AR BETH SY'N EISIAU EI ENNILL OPINE AR BETH FYDD HE YN EISIAU A BYDD AU.

Mae Whitaker yn pwyso a mesur Barr yn ceisio brawddeg ysgafnach i Roger Stone

Senate Minority Leader Chuck Schumer calls for IG investigation into the Department of Justice’s decision to reduce Roger Stone’s recommended sentence; Former Acting U.S. Attorney General Matt Whitaker weighs in. #FoxNews FOX News operates the FOX News Channel (FNC), FOX Business Network (FBN), FOX News Radio, FOX News Headlines 24/7, FOXNews.com and the direct-to-consumer streaming service, FOX Nation. FOX News also produces FOX News Sunday on FOX Broadcasting Company and FOX News Edge. A top five-cable network, FNC has been the most-watched news channel in the country for 17 consecutive years. According to a 2018 Research Intelligencer study by Brand Keys, FOX News ranks as the second most trusted television brand in the country. Additionally, a Suffolk University/USA Today survey states Fox News is the most trusted source for television news or commentary in the country, while a 2017 Gallup/Knight Foundation survey found that among Americans who could name an objective news source, FOX News is the top-cited outlet. FNC is available in nearly 90 million homes and dominates the cable news landscape while routinely notching the top ten programs in the genre. Subscribe to Fox News! bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: www.foxnewsgo.com/ Watch full episodes of your favorite shows The Five: video.foxnews.com/playlist/longform-the-five/ Special Report with Bret Baier: video.foxnews.com/playlist/longform-special-report/ The Story with Martha MacCallum: video.foxnews.com/playlist/longform-the-story-with-martha-maccallum/ Tucker Carlson Tonight: video.foxnews.com/playlist/longform-tucker-carlson-tonight/ Hannity: video.foxnews.com/playlist/longform-hannity/ The Ingraham Angle: video.foxnews.com/playlist/longform-the-ingraham-angle/ Fox News @ Night: video.foxnews.com/playlist/longform-fox-news-night/ Follow Fox News on Facebook: www.facebook.com/FoxNews/ Follow Fox News on Twitter: twitter.com/FoxNews/ Follow Fox News on Instagram: www.instagram.com/foxnews/
Trump Roger Stone, fox news channel, roger stone, roger stone sentencing, Barr, Matt Whitaker Trump, Matt whitaker fox news, Whitaker, fox, Bill Barr, matt whitaker interview, Matt Whitaker, fox news, fox and friends, news, fox & friends, Whitaker Trump,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="5.039" dur="0.232"> ♪ >

< start="5.306" dur="2.734"> ♪ ♪ >

< start="8.075" dur="1.701"> ♪ >> Y RAN LLYWYDD YN ERBYN >

< start="9.81" dur="1.201"> >> Y RAN LLYWYDD YN ERBYN Y SWAMP YN WASHINGTON. >

< start="11.045" dur="2.335"> Y SWAMP YN WASHINGTON. GOFYNNWCH FY AMERICANS PELLACH. >

< start="13.414" dur="3.903"> GOFYNNWCH FY AMERICANS PELLACH. BETH YW MWY SWAMPI, BETH YW >

< start="17.351" dur="1.801"> BETH SY'N FWY SWAMPI, BETH SY'N FWY YN DECHRAU NA'R MWYAF >

< start="19.153" dur="2.001"> MWY YN STINIO NA'R PERSON POWERFUL MWYAF YN Y >

< start="21.155" dur="1.234"> PERSON POWERFUL YN Y WLAD YN NEWID YN LLENYDDOL >

< start="22.423" dur="2.368"> GWLAD YN NEWID YN RHEOLI'R RHEOLAU I FUDDIO CRONI >

< start="24.792" dur="2.368"> Y RHEOLAU I FUDDIO GUILTY CRONY O DORRI'R GYFRAITH? >

< start="27.195" dur="1.5"> CYFLE I DORRI'R GYFRAITH? BRIAN: NID YW'N BYTH YN STOPS. >

< start="28.73" dur="0.999"> BRIAN: NID YW'N BYTH YN STOPS. CYNLLUN CHUCK SENATOR NID >

< start="29.764" dur="0.9"> CYNLLUNIO CHUCK SENATOR NID YN ÔL I LAWR AR ÔL Y >

< start="30.665" dur="1.233"> YN ÔL I LAWR AR ÔL Y PUSH GWEITHREDU NAWR >

< start="31.933" dur="1.166"> GWEITHREDU PUSH NAWR YN GALW Y BUDDSODDI IG >

< start="33.101" dur="1.1"> YN GALW Y BUDDSODDI IG AC WEDI YMCHWILIO >

< start="34.202" dur="1.634"> AC WEDI YMCHWILIO YN ADRAN >

< start="35.87" dur="1.234"> I ADRAN PENDERFYNIAD CYFIAWNDER I LLEIHAU >

< start="37.105" dur="1.6"> PENDERFYNIAD CYFIAWNDER I LLEIHAU AMSER Y PRISON ARGYMHELLION >

< start="38.74" dur="1.4"> AMSER Y PRISON ARGYMHELLION AR GYFER CERRIG ROGER. >

< start="40.174" dur="1.501"> AM ROGER STONE. MAE EIN GUEST NESAF WEDI GO IAWN >

< start="41.676" dur="0.433"> MAE EIN GUEST NESAF WEDI GWIRIO GO IAWN. >

< start="42.11" dur="2.668"> TWYLLO. YMA GYDA MWY YN AILGYLCHU >

< start="44.779" dur="2.034"> YMA GYDA MWY YN REACTIO MATT CYFFREDINOL ATTORNEY >

< start="46.814" dur="1.601"> WHITAKER MATT CYFFREDINOL ATTORNEY. >

< start="48.416" dur="2.068"> WHITAKER. GOFYNNWYD AG BARR I FYND I MEWN >

< start="50.485" dur="0.9"> GOFYNNWYD AG BARR I FYND YN FLAEN Y TY >

< start="51.386" dur="0.633"> BLAEN Y PWYLLGOR YMCHWILIO TY. >

< start="52.02" dur="1.967"> PWYLLGOR YMCHWILIO. BYDD AU I LAWR YN A >

< start="53.989" dur="0.699"> BYDD AU I LAWR YN Y WYTHNOS COUPLE. >

< start="54.689" dur="0.833"> WYTHNOSAU COUPLE. YN GYNTAF, YDYCH CHI'N MEDDWL HYN >

< start="55.557" dur="0.933"> YN GYNTAF, A YDYCH YN MEDDWL BOD Y LLYWYDD YN DIM >

< start="56.524" dur="0.299"> OEDD Y LLYWYDD YN DIM YN ANGHYWIR. >

< start="56.825" dur="0.799"> ANGHYWIR. >> NID YN ABSENOLDEB. >

< start="57.659" dur="1.733"> >> NID YN ABSENOLDEB. MAE HYN YN DEWIS GORCHYMYN >

< start="59.427" dur="1.601"> MAE HYN YN DEWIS RHIFYN GORCHMYN AC MAE'N BARNU YN >

< start="61.029" dur="3.469"> RHIFYN AC MAE'N BARNU MEWN RHIFYN DISGRIFIAD. >

< start="64.499" dur="1.434"> MATER DISGRIFIAD. Y PROSECUTORS LYING YN >

< start="65.967" dur="1.1"> Y PROSECUTORS LYING YN ACHOS Y CERRIG ROGER HON >

< start="67.102" dur="1.9"> YR ACHOS STONE ROGER HON A YMDDANGOS I WEDI, RYDYCH YN GWYBOD, >

< start="69.004" dur="2.2"> YMDDANGOS I GAEL, RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN PILED AR FEL LLAWER >

< start="71.206" dur="1.1"> PILED AR FEL LLAW GWEITHREDIADAU FEL Y GELLIR EU HUNAIN >

< start="72.307" dur="0.933"> GOHIRIADAU FEL Y GELLIR EU DAN Y DEDWYDDIAD >

< start="73.241" dur="8.908"> DAN Y CANLLAWIAU DIDDORDEB AC YN CAEL I'R 7 >

< start="82.15" dur="1.367"> CANLLAWIAU A RHOI I'R YSTOD 7 I 9 MLYNEDD. >

< start="83.518" dur="1.634"> I YSTOD 9 MLYNEDD. NID YW Deliwr DRUG NEU >

< start="85.186" dur="0.8"> NID YW Deliwr DRUG NEU GANG NA FYDDAI YN CAEL >

< start="86.021" dur="1.901"> GANG NA FYDDAI'N CAEL I'R LEFEL HYN O BRIFYSGOLION. >

< start="87.923" dur="0.599"> BOD LEFEL HANFODION. BETH YW ADRAN >

< start="88.524" dur="0.599"> BETH WNAETH ADRAN CYFIAWNDER, DRWY'R >

< start="89.124" dur="4.336"> CYFIAWNDER OEDD, DRWY DEWIS Y GORCHYMYN. >

< start="93.495" dur="1.7"> DEWIS Y GORCHYMYN. GORUCHWYLIR ASAs >

< start="95.23" dur="0.633"> MAE ASAs YN CAEL EU GORUCHWYLIO YN DIGONOL GAN YR ATTORNEY >

< start="95.897" dur="0.3"> YN DIGONOL GAN YR ATTORNEY CYFFREDINOL. >

< start="96.231" dur="0.633"> CYFFREDINOL. PENDERFYNWYD YN Y CYFFREDINOL ATTORNEY >

< start="96.898" dur="2.135"> YR ATEGOL YN GYFFREDINOL PENDERFYNWYD HYN OEDD ACHOS SYDD ANGEN >

< start="99.067" dur="1.801"> HYN OEDD YN ACHOS A OEDD ANGEN GORUCHWYLIAETH OEDOLION LITTLE. >

< start="100.869" dur="0.7"> GORUCHWYLIAETH OEDOLION LITTLE. BRIAN: BETH YW DEMOCRATAU >

< start="101.57" dur="1.2"> BRIAN: BETH YW DEMOCRATAU SY'N PWYNT ALLAN YW HYNNY >

< start="102.805" dur="1.033"> PWYNT ALLAN YW BOD Y LLYWYDD YN SYLW AMDANO >

< start="103.872" dur="0.466"> SYLFAEN LLYWYDD ALLAN AM Y DEDWYDDIAD >

< start="104.339" dur="0.733"> ROEDD Y ARGYMHELLIAD DIDDORDEB O'R >

< start="105.106" dur="0.366"> ROEDD ARGYMHELLIAD O'R CYFLWYNIAD. >

< start="105.474" dur="1.267"> PROSECUTION. NID Y CASGLIAD O'R >

< start="106.775" dur="0.399"> NID Y CASGLIAD O'R BARNWR. >

< start="107.209" dur="1.3"> BARNWR. AC AU TWEETED AMDANO. >

< start="108.543" dur="0.933"> AC AU TWEETED AMDANO. MAE DROS Y BRIG. >

< start="109.478" dur="1.567"> MAE DROS Y BRIG. AC A DDYWEDODD CHI WEDI CAEL >

< start="111.046" dur="1.133"> AC HEFYD WEDI EICH RHAID I CHI FOD YN KIDDING ME. >

< start="112.18" dur="2.869"> BYDDWCH YN KIDDING ME. GALL Y UNIG FFORDD EI WNEUD. >

< start="115.05" dur="2.335"> GALL Y UNIG FFORDD EI WNEUD. MAE HYN YN ALLANOL. >

< start="117.386" dur="1.166"> MAE HYN YN ALLANOL. NESAF BETH YDYCH YN GWYBOD Y >

< start="118.554" dur="1.433"> NESAF BETH YDYCH YN GWYBOD Y CYFFREDINOL ATTORNEY A CHWILIR YN >

< start="120.021" dur="1.067"> CYFFREDINOL ATTORNEY YN CHWILIO YN HYN AC YN BENDERFYNOL Rwy'n MYND >

< start="121.089" dur="1.133"> HWN A PHENDERFYNIAD Rydw i'n MYND I LLEIHAU BEDWAR >

< start="122.257" dur="0.733"> I LLEIHAU BOD PEDWAR PROSECUTORS A GYNHALIWYD. >

< start="122.991" dur="3.169"> PROSECUTORS RESIGNED. EU BOD YN DWEUD YR ATTORNEY >

< start="126.161" dur="1.133"> EU BOD YN DWEUD Y CYFFREDINOL ATTORNEY A YMATEBIR I'R >

< start="127.296" dur="0.499"> CYFFREDINOL CYFRIFOL I TWEET Y LLYWYDD. >

< start="127.83" dur="1.733"> TWEET LLYWYDD. >> NI FYDDWN - ETO, I. >

< start="129.598" dur="0.666"> >> NI FYDDWN - ETO, RWYF YN GOFAL YN DIWEDD >

< start="130.265" dur="0.6"> MEDDWL 'N SYLWEDDOL YN DIWEDD Y DIWRNOD, YR ATTORNEY >

< start="130.866" dur="1.033"> MAE'R DYDD, Y CYFFREDINOL ATTORNEY YN GYFRIFOL AM >

< start="131.934" dur="1.2"> MAE CYFFREDINOL YN GYFRIFOL AM SWYDDOGAETH YR >

< start="133.168" dur="0.833"> SWYDDOGAETH ADRAN CYFIAWNDER. >

< start="134.036" dur="2.534"> ADRAN CYFIAWNDER. A'R FATH O BARNU HYN >

< start="136.605" dur="1.267"> AC MAE'R FATH O GALWADAU BARNU YN DEFNYDDIO'R UD YN UNIG >

< start="137.873" dur="3.336"> YN GALW YN UNIG Â ATTORNEY yr Unol Daleithiau GYDA'N GILYDD Â'R A. >

< start="141.21" dur="3.869"> ATTORNEY GYDA'N GILYDD Â'R AUSAs YN GWEITHIO ALLAN. >

< start="145.081" dur="1.733"> Mae AUSAs YN GWEITHIO ALLAN. YN YR UN AMSER Y >

< start="146.848" dur="0.8"> YN YR UN AMSER TRAFOD CYFFREDINOL ATTORNEY >

< start="147.683" dur="1.4"> TRAFODAETH GYFFREDINOL ATTORNEY I GOHIRIO DIGWYDDIAD >

< start="149.084" dur="0.433"> I GOHIRIO ARGYMHELLION DIDDORDEB. >

< start="149.551" dur="0.667"> ARGYMHELLION. COFIWCH, HWN YN A. >

< start="150.219" dur="0.666"> COFIWCH, MAE HYN YN ARGYMHELLIAD DIDDORDEB. >

< start="150.919" dur="1.4"> ARGYMHELLIAD DIDDORDEB. A NID YN SORT O BETH AU >

< start="152.321" dur="1.567"> AC NID YN SORT O'R BETH DDYLID EI FOD - NID EI >

< start="153.889" dur="0.399"> DYLAI FOD - NID EI DIGWYDD. >

< start="154.29" dur="2.635"> SENTENCE. MAE BARNWR WEDI CWBLHAU >

< start="156.926" dur="1.2"> MAE BARNWR WEDI CWBLHAU AWDURDOD I BENDERFYNU BETH YW >

< start="158.161" dur="1.366"> AWDURDOD I BENDERFYNU BETH YW'R DEDWYDDIAD YN DIGONOL YN >

< start="159.528" dur="1.634"> MAE DIGWYDDIAD YN DIGWYDD YN YR ACHOS HON. >

< start="161.196" dur="1.234"> YR ACHOS HON. 'N SYLWEDDOL HWN YN RHAID BETH YW >

< start="162.431" dur="0.566"> 'N SYLWEDDOL HWN YN RHAID BETH YW'R LLYWODRAETH YN ARGYMELL. >

< start="162.998" dur="1.133"> ARGYMHELLION LLYWODRAETH. >> MAE'R DIFFYG HEFYD YN MYND >

< start="164.133" dur="1.167"> >> MAE'R DIFFYG HEFYD YN MYND I ARGYMELL CYMERADWYO >

< start="165.301" dur="0.499"> ARGYMHELLION DIGWYDDIAD CYMERADWYO. >

< start="165.802" dur="1.099"> SENTENCE. A RHAI DIDERFYN Y >

< start="166.902" dur="1.834"> AC YNA YW'R BARNWR YN DIGONOL MAE'R BARNWR YN MYND I BENDERFYNU. >

< start="168.737" dur="1.1"> MAE BARN YN MYND I BENDERFYNU. BRIAN: YN CAEL EI DALU GYDA >

< start="169.839" dur="1.1"> BRIAN: YN CAEL EI DALU Â ROGER STONE YN CHWILIO I >

< start="170.973" dur="2.402"> ROGER STONE YN CHWILIO I GYNNWYS AC HEFYD >

< start="173.409" dur="2.902"> LLONGYFARCH A HEFYD SYLW CYFIAWNDER A >

< start="176.312" dur="0.833"> SYLWADAU CYFIAWNDER A THAMPIO TYSTIOLAETH. >

< start="177.146" dur="1.601"> TAMPERIO TYSTIOLAETH. CYMERWCH Y RHAI Pethau >

< start="178.781" dur="1.467"> CYMERWCH Y TRI Peth HWN AC YN DWEUD SYLFAEN HWN >

< start="180.25" dur="1.099"> YN DWEUD SYLFAEN HWN YW Y FFORDD EU BOD YN MYND >

< start="181.35" dur="2.401"> A YW'R FFORDD EU BOD YN MYND I LAWER YN DIGWYDD MISS REALM >

< start="183.753" dur="0.533"> I LAWR YN SENT MISS REALM O'R DROS DRO >

< start="184.32" dur="1.133"> ARGYMHELLIAD DROS Y TOP O 7 I 9 >

< start="185.488" dur="0.432"> ARGYMHELLIAD O 7 I 9 MLYNEDD. >

< start="185.955" dur="1.3"> BLWYDDYNAU. COFIWCH, EU BOD YN DIM GYDA >

< start="187.29" dur="0.699"> COFIWCH, EU BOD YN DIM GYDA TÎM SWAT. >

< start="188.024" dur="1.734"> TÎM SWAT. EU CAME YNG NGHYMRU CŴN. >

< start="189.792" dur="1.201"> EU CAME YNG NGHYMRU CŴN. >> Roeddwn i YN ATTORNEY YN GYFFREDINOL YN >

< start="191.027" dur="0.332"> >> Roeddwn i YN ATTORNEY YN GYFFREDINOL YN YR AMSER. >

< start="191.394" dur="1.533"> YR AMSER. COFIWCH BOD YN RHYFEDD. >

< start="192.962" dur="0.599"> COFIWCH BOD YN RHYFEDD. BRIAN: BETH SY'N DIGWYDD? >

< start="193.596" dur="1.533"> BRIAN: BETH SY'N DIGWYDD? >> YN DIGONOL OEDD - >

< start="195.164" dur="1.667"> >> YN DDIGONOL OEDD - ROEDD CNN TIPPED FEL TO >

< start="196.832" dur="1.601"> ROEDD CNN TIPPED FEL BETH SYDD YN DIGWYDD. >

< start="198.434" dur="0.633"> BETH OEDD YN DIGWYDD. BRIAN: EU BOD YN DENY BOD. >

< start="199.101" dur="0.633"> BRIAN: EU BOD YN DENY BOD. >> O'R CWRS EU BOD YN EI WNEUD. >

< start="199.769" dur="2.501"> >> O'R CWRS EU BOD YN EI WNEUD. YN DIWEDD Y DIWRNOD, EU >

< start="202.305" dur="1.266"> YN DIWEDD Y DYDD, EU BOD PAN FYDD YN DIGWYDD >

< start="203.573" dur="1.1"> OEDD PAN FYDD YN DIGWYDD A PHRYD EI LAWR. >

< start="204.674" dur="1.7"> A PHAN FYDD EI LAWR. ROEDD YN DARPARU IAWN >

< start="206.376" dur="0.532"> ROEDD YN FAM SYLWEDDOL IAWN. >

< start="206.943" dur="1.2"> SYLW. NI ALLWN BYTH FYND ATEB >

< start="208.144" dur="1.701"> NI ALLWN BYTH FYND ATEB FEL SUT YDYNT YN SYLW ALLAN. >

< start="209.846" dur="1.333"> FEL SUT YDYNT YN SYLW ALLAN. ROEDD EU EGLURHAD >

< start="211.214" dur="0.365"> ROEDD EU EGLURHAD YN ANGHYFARTAL. >

< start="211.581" dur="1.067"> YN ANGHYFARTAL. YR ACHOS HON O'R DECHRAU. >

< start="212.682" dur="1.7"> YR ACHOS HON O'R DECHRAU. AC NAWR RHAID I MI DDWEUD HWN >

< start="214.384" dur="0.799"> AC NAWR, RHAID I MI DDWEUD Y BORE HWN MAE RHAI >

< start="215.184" dur="0.6"> BORE BOD RHAI AWGRYMIAD BOD YR >

< start="215.785" dur="3.469"> AWGRYMIAD SYDD WEDI FOREPERSON Y JURY >

< start="219.255" dur="0.399"> FOREPERSON Y JURY HAD BIASES. >

< start="219.655" dur="0.734"> BIASAU. BRIAN: EDRYCH YN EU CYMDEITHASOL >

< start="220.422" dur="0.267"> BRIAN: EDRYCHWCH YN EU CYFRYNGAU CYMDEITHASOL. >

< start="220.69" dur="1.868"> Y CYFRYNGAU. >> FEL YR ACHOS HON, ETO, HWN >

< start="222.592" dur="1.6"> >> FEL YR ACHOS HON, ETO, HWN YW PAM, RYDYCH YN GWYBOD, YN YR >

< start="224.227" dur="1.4"> YW PAM, RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN Y SYSTEM CYFIAWNDER, RYDYM WEDI >

< start="225.662" dur="1.3"> SYSTEM CYFIAWNDER, RYDYM WEDI ADEILADU, RYDYM WEDI FFYRDD >

< start="226.963" dur="1.133"> ADEILADU, RYDYM WEDI FFYRDD I YMDDANGOS Y MATERION HYN. >

< start="228.097" dur="3.302"> APEL Y MATERION HYN. AC YN DIGONOL Y TERFYNOL >

< start="231.401" dur="1.4"> AC YN DDIGONOL NID YW'R PENDERFYNIAD TERFYNOL YN Y >

< start="232.802" dur="2.768"> NID YW PENDERFYNWYR YN Y PROSECUTORS PWY SY'N GO IAWN, >

< start="235.572" dur="1.1"> PROSECUTORS PWY SY'N GOFAL, ARGYMHELLIAD YN ENWEDIG I. >

< start="236.673" dur="4.136"> ARGYMHELLIAD YN ENWEDIG Rwy'n MEDDWL TROSGLWYDDO A 'N SYLWEDDOL >

< start="240.844" dur="5.37"> MEDDWL TROSGLWYDDO A CHYFLWYNO'N WIR YN DDIFRIFOL >

< start="246.216" dur="0.633"> DARPARU DIGWYDDIAD DIFRIFOL. >

< start="246.883" dur="0.8"> SENTENCE. BRIAN: LINDSEY GRAHAM YN DWEUD I. >

< start="247.684" dur="1.634"> BRIAN: LINDSEY GRAHAM YN DWEUD Rwy'n EISIAU'R LLYWYDD A WNAED >

< start="249.319" dur="2.268"> YN EISIAU'R LLYWYDD WEDI TWEETED AM Y GWREIDDIOL >

< start="251.588" dur="0.399"> TWEETED AM Y DEDWYDDIAD GWREIDDIOL. >

< start="251.988" dur="0.9"> DIDDORDEB. NID YW'N EI WNEUD YN AU >

< start="252.889" dur="1.033"> NID YW'N EI WNEUD YN MYND I LANSIO I MEWN >

< start="253.923" dur="0.5"> MYND I LANSIO I YMCHWILIAD. >

< start="254.424" dur="1.2"> YMCHWILIO. EDRYCH YN HOFFI OCHR Y TY >

< start="255.659" dur="0.499"> EDRYCH YN HOFFI OCHR Y TY BYDD, SHOCKER. >

< start="256.192" dur="1.935"> BYDD, SHOCKER. >> MAE'R LLYWYDD AM DDIM >

< start="258.161" dur="0.867"> >> MAE'R LLYWYDD AM DDIM I'R AGOR AR BETH SY'N EISIAU EI ENNILL >

< start="259.029" dur="0.966"> OPINE AR BETH FYDD HE YN EISIAU A BYDD AU. >