602s סיקור וירוס בשעות הצהריים ב- 25 במרץ images and subtitles

ה 2 הדולר הטריליון של $ 2 גירוי טריליון דולר בסך 2 $ תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה רחב היקף תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה אמצעי רחב היקף זה אמצעי רחב היקף מדובר בכוונה למדידה רחבת היקף זהו אמצעי רחב היקף המיועד זה אמצעי רחב היקף שנועד להגביל זהו אמצעי רחב היקף שנועד להגביל את זהו אמצעי רחב היקף שנועד להגביל את ההשפעות בכוונה להגביל את ההשפעות מיועד להגביל את ההשפעות של מיועד להגביל את השפעותיהם של בכוונה להגביל את השפעות הקורונווירוס של הקורונאווירוס של הכספים CORONAVIRUS. פיננסי. פיננסי. כפי ש פיננסי. כמקומיים פיננסי. כמקומיים פיננסי. כמדינה מקומית ומדינה כמדינה מקומית ומדינה כממשלות מקומיות ומדינות כניסוי ממשלות מקומיות ומדינות כממשלות מקומיות ומדינות המנסות כממשלות מקומיות ומדינות המנסות להפסיק כממשלות מקומיות ומדינות המנסות להפסיק את המדינה ממשלות המנסות להפסיק את ממשלות שמנסות להפסיק את המרחב ממשלות המנסות להפסיק את המרחב של ממשלות המנסות לעצור את שפת המדינה ממשלות המנסות לעצור את שדרת הנאצים ממשלות המנסות להפסיק את המרחב של הנגיף המוות. התפשטות הנגיף המוות. התפשטות הנגיף המוות. קסטילו התפשטות הנגיף המוות. קסטילו יש התפשטות הנגיף המוות. קסטילו יש את התפשטות הנגיף המוות. קסטילו יש את זה מאוד התפשטות הנגיף המוות. קסטילו יש את המאוחר ביותר. קסטילו יש את המאוחר ביותר. קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> OVERNIGHT קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> OVERNIGHT ON קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> OVERNIGHT על קפיטול קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> OVERNIGHT על היל קפיטול >>> OVERNIGHT על היל קפיטול >>> סוהר על קפיטול היל >>> מובנה על מנהיג סנאט קפיטול >> >>> אור על קפיטול היל סנט מנהיג >> >>> אור על קפיטול היל סנטה מנהיג א >>> OVERERNIGHT על קפיטול היל סנטה מנהיג מנסה להתמודד. מנהיג סנטה מנסה להתמודד. מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכם מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכמה ל מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכם א מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכם למאסיבי מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכם ל- $ 2 כספי הסכם ל- $ 2 כספי הסכם לטריליון מאסיבי של $ 2 הסכם לקורונאווירוס טריליון $ 2 הסכם לעידון ענק של טריליון קורונאווירוס של $ 2 גירוי של טריליון קורונאווירוס חבילת סטימולור של טריליון קורונאווירוס. חבילה. חבילה. ה חבילה. הגדול ביותר חבילה. הגדול ביותר ב חבילה. הגדול ביותר בארה"ב חבילה. הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. ה הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. העסקה הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. המעשה שדווקא הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. העיקר שהיה הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. העיקר שצריך הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. העיקר שהיה הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. התומך שצריך להצביע התומך שצריך להצביע התומך עליו היה להצביע התומך שעליו אמור להצביע התומך שצריך להצביע עליו בשני התומך שצריך להצביע על ידי שני התומך שצריך להצביע על ידי שני הסנאטים התומך שצריך להצביע על ידי שני הסנאטים התומך שצריך להצביע על ידי שני הסנאטים ו בשני הסנדטים וה- בשני הסנדטים ובבית יחד עם שני הסנאטים והבית כולל בשני המנדטים והבית כולל 100 דולר בשני המנדפים והבית כולל כ- 100 מיליארד דולר בשני הסנדטים והבית כולל כ- 100 מיליארד דולר הבית כולל 100 מיליארד דולר הבית כולל 100 מיליארד דמי אמון הבית כולל מימון של 100 מיליארד דמי מימון הבית כולל מימון של 100 מיליארד דמי מימון הבית כולל מימון של 100 מיליארד דמי רווחה עבור חולים. מימון הומואים לבתי חולים. מימון הומואים לבתי חולים. 200 דולר מימון הומואים לבתי חולים. 200 מיליארד דולר מימון הומואים לבתי חולים. 200 מיליארד דולר עבור מימון הומואים לבתי חולים. 200 מיליארד דולר למשק בית 200 מיליארד דולר למשק בית 200 מיליארד דולר לממונות מקומיות 200 מיליארד דולר לפריביליות מקומית כמו פרימיום אוהבים קדימויות כמו תעבורה, קדימויות כמו תעבורה, טיפול בילדים, תחבורה, טיפול בילדים, תחבורה, טיפול בילדים, מחזורים תחבורה, טיפול בילדים, מחזורים ו תחבורה, טיפול בילדים, מורים וטרינרים. סניורים וטרינרים. סניורים וטרינרים. 500 דולר סניורים וטרינרים. 500 מיליארד דולר סניורים וטרינרים. 500 מיליארד דולר עבור סניורים וטרינרים. 500 מיליארד דולר לסכום עיקרי 500 מיליארד דולר לסכום עיקרי 500 מיליארד דולר לתאגיד עיקרי 500 מיליארד דולר לתאגיד גדול ו 500 מיליארד דולר לתאגיד עיקרי ו 500 מיליארד דולר לתאגיד גדול ופחות תאגיד ופחות תאגיד ועסק קטן תאגיד ומצוקה עסקית קטנה תאגיד וחבילת הצלת עסקים קטנה תאגיד וחבילת הצלת עסקים קטנה ש חבילה להציל עסקים חבילת הצלת עסקים שהיא חבילת הצלת עסקים שהיא מעל חבילת הצלת עסקים העולה על 350 $ חבילת הצלת עסקים שהיא מעל 350 מיליארד דולר. זה מעל 350 מיליארד דולר. זה מעל 350 מיליארד דולר. ה זה מעל 350 מיליארד דולר. החשבון זה מעל 350 מיליארד דולר. החיוב יהיה זה מעל 350 מיליארד דולר. החיוב גם כן זה מעל 350 מיליארד דולר. החיוב גם כן ייתן זה מעל 350 מיליארד דולר. החיוב גם כן יספק א החיוב גם כן יספק א החיוב גם כן ייתן זמן חד פעמי החיוב גם כן ייתן 1200 $ פעם אחת החיוב גם כן ייתן צ'ק חד פעמי של 1200 דולר החיוב ייתן גם פעם אחת 1200 $ לבדוק פעם אחת $ 1200 בדוק אל פעם אחת $ 1200 בדוק לאמריקנים פעם אחת $ 1200 בדוק בפני אמריקאים אשר פעם אחת $ 1200 בדוק לאמריקנים שעושים חד פעמי $ 1200 בדוק לאמריקנים המייצרים 75,000 $ חד פעמי $ 1200 בדוק לאמריקנים המייצרים 75,000 $ א אמריקאים המייצרים 75,000 דולר א אמריקאים שמרוויחים 75,000 דולר בשנה אמריקאים שמרוויחים 75,000 $ בשנה או אמריקאים שמרוויחים 75,000 $ לשנה או פחות. שנה או פחות. שנה או פחות. ה שנה או פחות. המסע שנה או פחות. מזכירות הממלכה שנה או פחות. מגזין המזונות אומר מגזין המזונות אומר נשיא המדינה מסביר נשיא המדינה מזכירת המאמרים אומרת לנשיא דונלד שרון המזכירות אומר את נשיא דונלד טראמפ מזכירת הממלכה אומרת כי הנשיא דונלד טראמפ יגיע הנשיא דונלד טראמפ נשיא דונלד טראמפ ייעשה באופן מוחלט נשיא דונלד טראמפ ייחתם באופן מוחלט נשיא דונלד טראמפ יחתום עליו באופן מוחלט. חתום עליו באופן מוחלט. חתום עליו באופן מוחלט. משמעות הדבר חתום עליו באופן מוחלט. משמעות הדבר חתום עליו באופן מוחלט. המשמעות של הנשיא חתום עליו באופן מוחלט. המשמעות של תקוות הנשיאים המשמעות של תקוות הנשיאים המשמעות של הנשיא מקווה המשמעות של הנשיא מקווה את המדינה כלומר, הנשיא מקווה שהמדינה תעשה כלומר, הנשיא מקווה שהמדינה תהיה כלומר, הנשיא מקווה שהמדינה תחזור כלומר, הנשיא מקווה שהמדינה תחזור המדינה תהיה בחזרה המדינה תהיה בחזרה ו המחוז יהיה בחזרה וירוץ המחוז יהיה בחזרה וירוץ מלא המדינה תהיה בחזרה וגיבוי שלם מלא המחוז יחזור לגביהם וירוץ קדימה מלאה והפעלה של פלדה מלאה ומריץ פלדה מלאה לפני כן והרצת קדימה מלאה על ידי הפסחא. מאת חג הפסחא. מאת חג הפסחא. רק מאת חג הפסחא. רק שניים מאת חג הפסחא. רק שתיים מאת חג הפסחא. רק שתיים וחצי מאת חג הפסחא. רק שבועיים וחצי מאת חג הפסחא. רק שבועיים וחצי מחודש רק שבועיים וחצי מחודש רק שבועיים וחצי מעכשיו. עכשיו. עכשיו. למרות עכשיו. חוזר ונאוש עכשיו. אזהרות חוזרות ונשנות עכשיו. אזהרות חוזרות ונשנות מפני אזהרות חוזרות ונשנות מפני אזהרות חוזרות ונשנות מפני אזהרות חוזרות ונשנות מתושבי המדינה אזהרות חוזרות ונשנות מעל ראש המדינה אזהרות חוזרות ונשנות מהבריאות העליונה של המדינה הבריאות העליונה של האומה מומחי הבריאות העליונים של הלאום. מומחים. מומחים. למרות זאת, מומחים. עם זאת, שלו מומחים. עם זאת, הוא פועל מומחים. עם זאת, הוא על המשימה מומחים. עם זאת, בכוח המשימה שלו עם זאת, בכוח המשימה שלו עם זאת, יועץ כוח המשימה שלו, עם זאת, המועצה לכוח המשימה שלו, דוקטור עם זאת, המועצה בכוח המשימות שלו, האנתוניה של הרופא עם זאת, המייעץ שלו בכוח המשימה, המייסד לאיתוני רופא יועץ, מומחה לרפואה כללית יועץ, מומחה לרשות הכלכלה של הרופא יועץ, רופא הכלכלה המוצעת היא אומרת יועץ, מומחה לרפואה כללית, היא אומרת יועץ, מומחה לרופא הכלכלה שהיא חושבת שצריך יועץ, מומחה לרפואה כלכלה שהיא אומרת שהדיין צריך להיות היא אומרת שדאבליין חייב להיות היא אומרת שההתאחדות חייבת להיות גמישה. גמיש. גמיש. >> גמיש. >> ON גמיש. >> על א גמיש. >> ביום גמיש. >> ביום אחד גמיש. >> ביום ביום גמיש. >> ביום ביום ו גמיש. >> ביום אחר יום ואנחנו >> ביום אחר יום ואנחנו >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים בבסיס, >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים בבסיס, אתה >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים בבסיס, אתה זקוק >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים בבסיס שאתה צריך תאמין בבסיס שאתה צריך תאמין בבסיס, אתה צריך להעריך תאמין בבסיס, אתה צריך להעריך את האמין בבסיס, אתה צריך להעריך את הכדאיות תאמין בבסיס, אתה צריך להעריך את הביצועים של הערך את היתכנותו של הערך את היתכנות הדבר הערך את היתכנות של מה שאתה הערך את היתכנות של מה שאתה מנסה הערך את יכולת הביצוע של מה שאתה מנסה הערך את היתכנות של מה שאתה מנסה לעשות. מה אתה מנסה לעשות. מה אתה מנסה לעשות. >> מה אתה מנסה לעשות. >> THE מה אתה מנסה לעשות. >> הרופא מה אתה מנסה לעשות. >> הוספת הרופא מה אתה מנסה לעשות. >> הרופא שהוסיף שם >> הרופא שהוסיף שם >> הרופא שהוסיף שם >> הרופא שהוסיף לא היו >> הרופא המוסיפה שלא היו >> הרופא המוסיפה שלא היו >> הרופא המוסיפה שלא היו שמיכה לא היית שמיכה לא היו המלצה על שמיכה לא היית המלצה על שמיכה לא היו המלצות שמיכה עבור לא היינו המלצת שמיכה עבור כל האזורים המלצה לכל העולם המלצה למדינה השלמה המלצה למען מדינה שלמה המלצה על מקרי הכניסה למדינה המלצה לארצות המדינה כולה שונות המלצה לארצות-הברית השונות מאז ועד היום מקרים מאז ארה"ב משתנים מ מקרים מאז ארה"ב משתנים מהמדינה המקרים מאז המדינה שונים עד המדינה המקרים מאז המדינה שונים למדינה. המקרים מאז המדינה שונים למדינה. חדש המקרים מאז המדינה שונים למדינה. ניו יורק מדינה למדינה. ניו יורק מדינה למדינה. ניו יורק נותר מדינה למדינה. ניו יורק שומרת את מדינה למדינה. ניו יורק שומרת מהגדולה ביותר שומרת מהגדולה שומרת על הקורונאוויר הגדול ביותר שומרת על HOTSPOT הגדול ביותר בקורונאווירוס. HOTSPOT של CORONAVIRUS. HOTSPOT של CORONAVIRUS. ראיית חשבון HOTSPOT של CORONAVIRUS. חשבונאות עבור HOTSPOT של CORONAVIRUS. חשבונאות לעוד HOTSPOT של CORONAVIRUS. חשבונאות ליותר מ HOTSPOT של CORONAVIRUS. חשבונאות עבור יותר מחלף חשבונאות עבור יותר מחלף חשבונאות עבור יותר מחצי חשבונאות עבור יותר מחצי מחצית השנה חשבונאות עבור יותר מחצי מחלקי המדינה חשבונאות עבור יותר מחצי מקרי המדינה חשבונאות עבור יותר מחצי מקרי המדינה ו מקרי המדינה ו מקרי המדינה וקרוב למדי מקרי המדינה וקרוב ל א מקרי המדינה וקרוב ל -3 מקרי המדינה וקרוב לשלישית מקרי המדינה וקרוב לשלושה מתוך המדינה מקרי המדינה וקרוב לשליש מהמתים. כמעט שליש מהמתים. כמעט שליש מהמתים. ה כמעט שליש מהמתים. העולם כמעט שליש מהמתים. בריאות העולם כמעט שליש מהמתים. ארגון הבריאות העולמי ארגון הבריאות העולמי אזהרות ארגון הבריאות בעולם ארגון הבריאות העולמי מזהיר את ארגון הבריאות העולמי מזהיר את ארה"ב ארגון הבריאות העולמי מזהיר את ארה"ב ארגון הבריאות העולמי מזהיר כי ארה"ב הינה מזהיר כי ארה"ב חלה מזהיר כי ארה"ב מחזיקה את הפוטנציאל מזהיר כי ארה"ב גורמת לפוטנציאל מזהיר כי ארה"ב מחזיקה את הפוטנציאל לפיגוע מזהיר כי ארה"ב מחזיקה את הפוטנציאל לאיטליה מזהיר כי ארה"ב מחזיקה את הפוטנציאל להתרחש באיטליה פוטנציאל להפליג באיטליה פוטנציאל להחלטה של ​​איטליה כ- פוטנציאל להחלטה של ​​איטליה כמדינה פוטנציאל להחלטה של ​​איטליה כמוקד הכלכלה העולמי פוטנציאל לפיגוע באיטליה כמוקד הכלכלה של פוטנציאל לפתיחת איטליה כמוקד הכלכלה של העולם המנצח הכללי של העולם הרוקח העולמי של הקורונווירוס הרושם העולמי של מגפת הקורונווירוס. מגיפת CORONAVIRUS. מגיפת CORONAVIRUS. ה מגיפת CORONAVIRUS. הנשיא מגיפת CORONAVIRUS. גם הנשיאה מגיפת CORONAVIRUS. הנשיא גם מכפיל את עצמו הנשיא גם מכפיל את עצמו הנשיא גם כן מכפיל את עצמו הנשיא מתכופף אף הוא למטה הנשיא מתכופף אף הוא למטה הנשיאה מכפילה גם את הרעיון הנשיא מתכופף אף הוא על הרעיון שאותו למטה על הרעיון הזה למטה על הרעיון הכלכלי הזה למטה על הרעיון שהיציבות הכלכלית שלו למטה על הרעיון שנגרם לחוסר היציבות הכלכלית למטה על הרעיון שהיציבות הכלכלית שנגרמה על ידי חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי יציבות כלכלית שנגרמה על ידי חוסר יציבות כלכלית הנגרמת על ידי הנגיף חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי נגיף הנגיף חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי הנגיף יכול להיות חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי הנגיף יכול להיות גרוע חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי הנגיף יכול להיות גרוע יותר הנגיף יכול להיות גרוע יותר מאשר הנגיף יכול להיות גרוע יותר מ הנגיף יכול להיות גרוע יותר מהפנדמיה הנגיף יכול להיות גרוע יותר מעצמו המגיפה. עצמו הפנדמי. עצמו הפנדמי. >>> עצמו הפנדמי. >>> כן עצמו הפנדמי. >>> כך זה עצמו הפנדמי. >>> כך זה עצמו הפנדמי. >>> כך שהוא מאמין עצמו הפנדמי. >>> כך שהוא מאמין >>> כך שהוא מאמין >>> כך שזה מאמין בסנטה >>> כך שזה מאמין במערכת החובה >>> כך שזה מאמין ששטר הסנאט יהיה >>> כך שזה מאמין ששטרת הסנאט לא תעשה זאת >>> כך שזה מאמין ששטרת הסנאט לא תעזור חיוב סנט לא יועיל חיוב סנט לא יועיל רק חיוב סנט לא יועיל רק ל חיוב סנט לא יועיל רק למטוסים חיוב סנט לא יועיל רק למטוסים אבל דמי סנאט לא יעזרו רק למטוסים אך למטוסים רק המטוסים אבל התעופה רק המטוסים אבל יצרנית האוויר רק המטוסים אבל תעופה מייקר תעופה. MAKER BOEING. MAKER BOEING. מובן מאליו MAKER BOEING. ענק באופן ענקי MAKER BOEING. חדשות ענקיות במיוחד MAKER BOEING. חדשות ענקיות באופן מקומי חדשות ענקיות באופן מקומי חדשות ענקיות באופן מקומי ו חדשות ענקיות באופן מקומי וה- חדשות ענקיות באופן מקומי והחיוב חדשות ענקיות באופן מקומי והתקשרויות החיוב חדשות ענקיות באופן מקומי והחיוב קורא עבור חדשות ענקיות באופן מקומי והחיוב מתקשר עבור א חדשות ענקיות באופן מקומי והחיוב מתקשר תמורת 17 דולר והחיוב מתקשר תמורת 17 דולר והחיוב מתקשר תמורת מיליארד דולר והחיוב מתקשר תמורת פדרל מיליארד דולר והחיוב מתקשר להלוואה פדרלית של מיליארד דולר והחיוב מתקשר לתוכנית הלוואה פדרלית של מיליארד דולר תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר לעסקים תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר לעסקים שהינם תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר לעסקים שהם לעסקים שהם לעסקים שהם קריטיים לעסקים שהם קריטיים לעסקים שהם קריטיים לתחזוקה קריטי לתחזוקה קריטי לתחזוקה לאומית קריטי לשמירה על הביטחון הלאומי. ביטחון לאומי. ביטחון לאומי. ה ביטחון לאומי. הוושינגטון ביטחון לאומי. פוסט הוושינגטון ביטחון לאומי. דיווחי הדואר בוושינגטון דיווחי הדואר בוושינגטון פוסט הוושינגטון מדווח על כולם פוסט הוושינגטון מדווח על כל פוסט הוושינגטון מדווח על כל אלה פוסט הוושינגטון מדווח על כל מה שלא עשה זאת פוסט הוושינגטון מדווח על כל מה שלא הזכיר כל זה לא הזכיר כל אלה שלא הזכירו בויינג כל אותם דברים שלא הזכירו כל אותם דברים שלא הזכירו שם בום כל אותם דברים שלא הזכירו שם שם כל אותם דברים שלא הזכירו שם בום לפי אותו חלק כל אותם דברים שלא הזכירו שם בשם חלק זה בום לפי שם שחלק ממנו BOEING לפי שם שחלקו של בויינג לפי שם שחלק מהחיוב בום לפי שם שחלק מהחיוב היה בום לפי שם שחלק מהבונד נדרש BOEING לפי שם שחלק מהאיגרת חייבת להגיע אליו BOEING לפי שם שחלק מהדמיון נדרש לכוון באופן ישיר הצעת החוק חייבת להיות ישירה הצעת החוק חייבת לעזור באופן ישיר הצעת החוק תצטרך לסייע באופן ישיר בבואינג הצעת החוק תצטרך לעזור באופן ישיר לעקוב אחר הכנת אותם הצעת החוק תצטרך לעזור באופן ישיר לחוות מה שהן הצעת החוק תצטרך לעזור באופן ישיר לעקוף את מי שהיה עזרו לטיגון שעבר עזרו לטיולים שמהם מחפשים עזרו ל BOEING שמחפש 60 $ עזרו לטיפוח שעומד לרשות 60 מיליארד דולר עזור לעזוב אשר מחפש 60 מיליארד דולר פנימה מחפש 60 מיליארד דולר פנימה מבקש 60 מיליארד דולר בממשל מבקש 60 מיליארד דולר בהלוואות ממשלתיות מבקש 60 מיליארד דולר בהלוואות ממשלתיות מחפשים 60 מיליארד דולר בהלוואות ממשלתיות לאוירוספייס הלוואות ממשלתיות לאוירוספייס הלוואות ממשלתיות לתעשייה מרחבית. ייצור. ייצור. ה ייצור. המרחב ייצור. ענף האווירוספייס ייצור. עובדי התעשייה האווירוספייס עובדי התעשייה האווירוספייס עובדי תעשיית האווירוספייס 2.5 עובדים בתעשייה האווירוספייס 2.5 מיליון התעשייה האווירוספייס מעסיקה 2.5 מיליון אנשים. 2.5 מיליון אנשים. 2.5 מיליון אנשים. שניהם 2.5 מיליון אנשים. עובדים שכירים 2.5 מיליון אנשים. עובדים שכירים 153,000 2.5 מיליון אנשים. עובדים שכירים 153,000 אנשים. עובדים שכירים 153,000 אנשים. עובדים שכירים 153,000 אנשים. ו עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכמו עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכפי שאתה עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכפי שאתה יכול עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכפי שאתה מצפה, עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכפי שאתה מצפה, זה וכפי שאתה מצפה, זה וכפי שאתה מצפה, $ 2 זה וכפי שאתה מצפה, הטריליון הזה של 2 דולר וכפי שאתה מצפה, גירוי זה של טריליון דולר בסך $ 2 וכפי שאתה מצפה, חבילה של גירוי של 2 טריליון דולר זה חבילת גירוי של טריליון דולר ייצור אריזות ממריץ של 2 $ 2 $ טריליון חבילת גירוי להכנת א $ 2 טריליון חבילת גירוי שעושה ענק חבילת גירוי של טריליון דולר בסך $ 2 אשר גורמת להשפעה עצומה $ 2 טריליון חבילת גירוי המשפיעת על ענק $ 2 טריליון חבילת גירוי המשפיעת על קיר ענק ביצוע השפעה עצומה על קיר ביצוע השפעה עצומה על רחוב הקיר. רחוב. רחוב. מגיע רחוב. יורד רחוב. יוצא תמיד רחוב. כניסה תמיד רחוב. כניסה תמיד היא הטובה ביותר רחוב. כניסה לדרך היא היום הכי טוב כניסה לדרך היא היום הכי טוב כניסה תמיד היא היום הכי טוב כניסה לדרך היא היום הטוב ביותר מאז 1933. מאז 1933. מאז 1933. יום הולדת מאז 1933. יום הולדת למעלה מאז 1933. יום הולדת אחרון מאז 1933. יום הולדת עוד 1200 יום הולדת עוד 1200 יום הולדת עוד 1200 נקודות יום הולדת עוד 1200 נקודות פנימה יום הולדת עד 1200 נקודות ימינה יום הולדת עוד 1200 נקודות ברגע זה יום הולדת עוד 1200 נקודות בבויינג ממש עכשיו נקודות בבויינג ממש עכשיו נקודות במלאי BOEING ממש עכשיו נקודות במלאי BOEING ממש עכשיו נקודות במלאי BOEING עכשיו נקודות האחזקות במלאי הביוינג עכשיו 29% נקודות האחזקה במלאי הביוינג זולות ב 29% - אקספדיה המניה מעלה 29% אקספדיה המניה מעלה 29% אקספדיה אחרת המניה מעלה 29% אקספדיה נוספת החברה מעלה 29% אקספדיה אחרת ענקית המניות מעלה 29% אקספדיה אחרת ענקית בחברה המקומית חברה אחרת ענקית מקומית חברה ענקית אחרת עד 12% מקבוצת חברה ענקית גבוהה יותר חברה ענקית נוספת מעלה 12% ומעלה חברה ענקית נוספת מעלה 12% באופן מקומי וגם חברה ענקית נוספת מסתכמת ב 12% - ומעלה חברה ענקית נוספת מעלה 12% באופן מקומי וגם בקורסים עוד חברה ענקית מעלה 12% ומעלה גם בקורס עלייה של 12% וגם בקורס ב עלייה של 12% וגם בקורס בקורס עלייה של 12% וגם בקורסים במסע עלייה של 12% וגם בקורסים במגזר הנסיעות, עלייה של 12% וגם בקורסים במגזר הנסיעות, וגם עלייה של 12% וגם בקורסים במגזר הנסיעות, ובכלל מגזר הנסיעות, ובכלל מגזר הנסיעות, ובכלל זה מגזר הנסיעות, ובכלל זה הדאו מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו היה מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו התגבר מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו התגבר מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו התגבר על 11% מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו התגבר על 11% מעל הדאו התגבר על 11% מעל הדאו התגבר על 11% מעל שלו הדאו התגבר על 11% מכל אחרונו הדאו התגבר על 11% מכל השלושה האחרונים שלו הדאו התגבר על 11% מכל המסחר האחרון שלו המסחר האחרון שלו שלוש שלוש האחרונות שלו פעילויות סחר. מפגשים. מפגשים. BOEING מפגשים. BOEING יש מפגשים. BOEING יש באופן רשמי מפגשים. BOEING סגר רשמית BOEING סגר רשמית BOEING השבת רשמית BOEING סגר את כולם באופן רשמי BOEING סגר את כל הרשומות באופן רשמי BOEING סגר את כל פרטיו באופן רשמי BOEING סגר רשמית את כל מקומותיה BOEING סגר רשמית את כל מקומותיה באזור הורד את כל תחומי הבנייה שלו ב הורד את כל מקומותיו באזור הורד את כל מקומותיו בצפון-מערב הורד את כל מגוריהם באזור צפון-מערב העיר הורידו את כל יחידותיה בצפון-מערב כיוון צפון מערב בגלל הצפון-מערבי בגלל הקורונאווירוס. נגיף קורונה. נגיף קורונה. שלנו נגיף קורונה. התעופה שלנו נגיף קורונה. מומחה התעופה שלנו נגיף קורונה. גלן למומחי תעופה שלנו גלן למומחי תעופה שלנו מזלג גלן למומחי תעופה שלנו מזלג GLEN למומחי תעופה שלנו מזלג גלן המומחה לתעופה מצטרף מזלג גלן המומחה לתעופה שלנו מצטרף לארה"ב מזלג גלן המומחה לתעופה שלנו מצטרף עכשיו לארה"ב מזלג גלן המומחה לתעופה שלנו מצטרף לשטח החיים שלנו בארה"ב המזלג מצטרף לעמותת ארה"ב עכשיו פורק מצטרף לעמותה של ארה"ב עכשיו פורק מצטרף לדיווחים על מחזור החיים בארה"ב FORK מצטרף לדיווחים על ארה"ב שעכשיו דיווח עליהם FORK מצטרף לדיווח על מחויבותנו בארה"ב על זה פורק מצטרף לדיווחים על ארה"ב שעכשיו מדווחים על כך פורק מצטרף לחודש ארה"ב על מחזור החיים המדווח על כך למען דיווח על כך למען היה דיווח על זה לאחרונה היה דיווח על כך עבור הזוג האחרון היה דיווח על זה במשך הימים האחרונים היה דיווח על זה במשך כל ימי הזוגות האחרונים היה דיווח על זה במשך הימים האחרונים והלאה היה דיווח על הדברים במשך כל ימי הזוגות האחרונים ומחוצה לה ימי זוג אחרונים ומחוצה לה ימי זוג אחרונים ומחוצה לו את המעורר ימי זוג אחרונים ומחוצה לה חבילת המעורר ימי זוג אחרונים ומחוצה לה חבילת המעורר הימים האחרונים האחרונים והחוצה חבילת הגירוי חבילת סטימולוס נמשכה חבילת סטימולוס עברה, חבילת סטימולוס עברה, מה חבילת סטימולוס עברה, מה ההשפעה חבילת סטימולוס הועברה, מה ההשלכות חבילת סטימולוס עברה, מה ההשפעה שתעשה עבר, מה ההשפעה תהיה עבר, מה ההשפעה תהיה עבר, למה יש לכך השפעה עבר, מה ההשפעה תהיה על בויינג חלף, איזה השפעה יש לעובדי ברד? האם יש לעובדי בויאינג? האם יש לעובדי בויאינג? >> האם יש לעובדי בויאינג? >> THE האם יש לעובדי בויאינג? >> הכל האם יש לעובדי בויאינג? >> הרעיון המלא האם יש לעובדי בויאינג? >> הרעיון המלא האם יש לעובדי בויאינג? >> הרעיון המלא האם יש לעובדי בויאינג? >> יש לשמור על הרעיון המלא >> יש לשמור על הרעיון המלא >> הרעיון המלא הוא לשמור על >> הרעיון המלא הוא לשמור על הבוינג >> האידיאה השלמה היא לשמור על עובדי הבואינג >> האידיאה השלמה היא לשמור על עובדי העובדים הבוייטים >> האידיאה השלמה היא לשמור על העובדים הבועתיים העובדים כ העובדים הבוייטים העובדים כ עובדי הבוינג עובדים ככאלה העובדים הבוייטים עובדים כמו שזה העובדים הבוייטים העובדים כמו שצריך העובדים הבוייטים העובדים כמו שצריך העובדים הבוייטים העובדים כפי שהם צריכים להיפגש העובדים הבוייטים העובדים כפי שהם צריכים לפגוש אחרים יש לפגוש אחרים יש לפגוש עובדים אחרים זה אמור לפגוש עובדים אחרים יש לפגוש עובדים אחרים לעבודה יש לפגוש עובדים אחרים שכדאי לעבוד עליהם זה אמור לפגוש עובדים אחרים העובדים למען זה אמור לפגוש עובדים אחרים שיעבדו עבור אנשים מסוימים שכירים שיעבדו עבור אנשים מסוימים שכירים שיעבדו עבור 17,000 איש עובדים המועסקים בעבודה עבור כמה 17,000 ספקים שכירים שיעבדו עבור 17,000 הספקים שכמה עובדים המועסקים בעבודה עבור כמה 17,000 ספקים שעושים 17,000 ספקים שעושים 17,000 ספקים שעושים חלקים 17,000 ספקים שעושים חלקים 17,000 ספקים שעושים חלקים ומספקים 17,000 ספקים שעושים חלקים ומספקים שירותים 17,000 ספקים המייצרים חלקים ומספקים שירותים עבור חלקים ושירותים מספקים עבור חלקים ושירותים מספקים ל BOEING חלקים ומספקים שירותים ל BOEING TO חלקים ומספקים שירותים לרכיבה בכניסה חלקים ולספק שירותים לשירותי עבודה. מבקש לשמור על עבודה. מבקש לשמור על עבודה. שוב מבקש לשמור על עבודה. שוב מבקש לשמור על עבודה. שוב שכן מבקש לשמור על עבודה. שוב שזה מבקש לשמור על עבודה. שוב שזה הכללי מבקש לשמור על עבודה. שוב, זה הרעיון הכללי שוב, זה הרעיון הכללי שוב שזה הרעיון הכללי, אבל שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שם שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שיש שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שיש א שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שיש המון שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שיש המון אבל אני יודע שיש המון אבל אני יודע שיש המון עצבנות אבל אני יודע שיש המון אכזריות אבל אני יודע שיש המון עצבנות בין אחרים עצבנות בין אחרים עצבנות בין תעופה אחרת עצבנות בין חברות תעופה אחרות עצבנות בין חברות תעופה אחרות עצבנות בין חברות תעופה אחרות חברות תעופה שהם חברות תעופה שאינן חברות תעופה שאינן נמצאות חברות תעופה שאינן נמצאות בזה חברות תעופה שאינן בכוונת ישירה של להיות מספקים להיות של ספקים להיות להיות ספקים לבואינג להיות ספקים לבואינג מי להיות ספקים לבואינג מי להיות ספקים לבוגי מי שהם להיות ספקים לבוג'ינג המדהימים להיות ספקים לבוג'ינג שמרבים אם להיות ספקים לבודינג שמרבים אם הם להיות ספקים לבודינג שמרבים אם הם יכולים להיות ספקים לבוגינג המתהווה אם הם יכולים להיות משתגעים אם הם יכולים להיות משתגעים אם ניתן יהיה לכלול אותם. כלול. כלול. אנחנו כלול. אנחנו כלול. אנחנו עדיין כלול. אנחנו עדיין מחכים כלול. אנחנו עדיין מחכים כלול. אנחנו עדיין מחכים ל כלול. אנחנו עדיין מחכים להרבה אנחנו עדיין מחכים להרבה אנחנו מחכים להרבה אנחנו עדיין מחכים להרבה פרטים אנו מחכים להרבה פרטים ו אנחנו עדיין ממתינים להרבה פרטים ותוכם אנחנו עדיין מחכים להרבה פרטים והם אומרים אנחנו מחכים להרבה פרטים והם אומרים את זה על פרטים והם אומרים מתוך פרטים והם אומרים את השטן מתוך פרטים והם אומרים שהשטן הוא מתוך פרטים והם אומרים שהשטן נמצא בו מכל הפרטים והם אומרים השטן נמצא באזור מכל הפרטים והם אומרים השטן נמצא בפרטים הקטנים של פרטים והם אומרים השטן נמצא בפרטים הקטנים השטן נמצא בפרטים הקטנים השטן נמצא בפרטים הקטנים וזה השטן נמצא בפרטים הקטנים וזה השטן נמצא בפרטים הקטנים וזה השטן נמצא בפרטים וזו השאלה. זאת השאלה. זאת השאלה. מה זאת השאלה. מה הם זאת השאלה. מה אלו זאת השאלה. מהם אלה פרטים זאת השאלה. מה הם הפרטים האלה בשעה זאת השאלה. מהם אותם פרטים על זה מהם אותם פרטים על זה מה הם הפרטים האלה בנקודה זו? נקודה? נקודה? את כל נקודה? כולנו נקודה? כל מה שאנחנו יודעים נקודה? כל מה שאנחנו יודעים זה נקודה? כל מה שאנחנו יודעים זה נקודה? כל מה שאנחנו יודעים זה וושינגטון כל מה שאנחנו יודעים זה וושינגטון כל מה שאנחנו יודעים זה פוסט של וושינגטון כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון ו כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון והם כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון והם כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון והם שם דוח הדואר והם נמצאים שם דוח הדואר והם נמצאים שם דוח הדואר והם נמצאים שם דוח הדואר והם נמצאים על האדמה דוח הדואר והם נמצאים על פני האדמה שבבעלותה דוח הדואר והם נמצאים על האדמה בוושינגטון דוח הדואר והם נמצאים על האדמה בוושינגטון די.סי. על האדמה בוושינגטון די.סי. על האדמה בשיחת וושינגטון די.סי. על האדמה בוושינגטון די.סי. דיבר על אודות על האדמה בוושינגטון די.סי. מדברים על על האדמה בוושינגטון די.סי. מדברת על 70 $ על האדמה בוושינגטון די.סי. מדברת על מיליארד המיליארד דולר לדבר על מיליארד דולר לדבר על מיליארד דולר בסך הכל דיבר על מיליארד דולר בסך 70 מיליון דולר לדבר על מיליארד דולר בסך הכל כך על השאלה דיבר על מיליארד המיליארד דולר אז השאלה היא, לדבר על מיליארד מיליון דולר אז השאלה היא, האם לדבר על מיליארד מיליון דולר אז השאלה היא האם היא שאלה לדבר על מיליארד מיליון דולר אז השאלה היא 17 אז השאלה היא האם היא 17 אז השאלה היא האם היא 17 עבור אז השאלה היא האם היא 17 לבואינג השאלה שנשאלת היא, האם היא 17 לבחירת דבש השאלה שנשאלת היא, האם היא 17 המיועדת לבישול בוהה למזון טוב יותר למסגרת בוהינג בגלל בואינג למסגרת בואינג בגלל מסגרת בוהינג למסגרת בואינג מכיוון שמסגרת בויינג זה למען הקפה, מכיוון שמסגרת בוהינג זהה בעצמם למסגרת בוהינג כיוון שמסגרת בויינג זה בעצמם מסגר את זה כמו עצמם מסגר את זה כמו עצמם ואת מסגר את זה כצמם ואת הספק מסגר את זה כמו עצמם ואת הספק כך מסגר את זה כמו עצמם ואת הספק גם אם סגרו את זה כמו עצמם ואת הספק אם זה מסגר את זה כאל עצמו ואת הספק אם זה מסתובב הספק אם זה מסתובב הספק אם זה מסתובב הספק אם זה מסתיים 17 הספק אז אם זה יעבור 17 מיליארד דולר הספק אם זה מכחיל 17 מיליארד דולר הספק אז אם זה יעבור 17 מיליארד הלוואה החוצה 17 מיליארד הלוואה ערבות 17 מיליארד ערבות הלוואה ערבות 17 מיליארד ערבות הלוואה ל ערבות 17 מיליארד ערבות הלוואות לטיפולים, ערבות 17 מיליארד ערבות הלוואה לטיפולים, ו ערבויות לקייטנות, ו ערבויות לטיפולים, ומשהו ערבויות לבוג'ינג וכדומה ערבויות לביו-ים וכדומה ערבויות לבואינג, ומשהו אחר לא קיים ערבויות לבוג'ינג וכדומה יש עוד בחוץ משהו אחר נמצא שם משהו אחר אינו אומר משהו אחר אינו יכול לומר בסדר. אומרים בסדר. אומרים בסדר. ו אומרים בסדר. ואז אומרים בסדר. ואז אומרים בסדר. ואז האיזון אומרים בסדר. ואז המאזן של אומרים בסדר. ואז מאזן זה ואז מאזן זה ואז האיזון של זה יהיה ואז האיזון של זה יהיה ואז האיזון של זה יעבור ואז האיזון של זה יעבור ואז האיזון של זה יעבור ל יילך לדרך ילך לספקים, יילך אז לספקים ילך לספקים, ואז ילך לספקים, ואז זה אפשרי ספקים, ואז זה אפשרי ספקים, ואז זה עובד באופן סביר ספקים, ואז זה מסתבר. עובד. עובד. אם עובד. אם זה עובד. אם זה עובד. אם זה 17 דולר עובד. אם זה 17 מיליארד דולר עובד. אם זה סך של 17 מיליארד דולר עובד. אם זה סך של 17 מיליארד דולר אם זה סך של 17 מיליארד דולר אם זה סך של 17 מיליארד דולר בסך הכל אם זה סך של 17 מיליארד דולר לתעשייה אם זה סך של 17 מיליארד דולר לסך הכל בענף התעשייה אם זה סך של 17 מיליארד דולר לסך התעשייה אם סך המסחר בסך 17 מיליארד דולר עבור התעשייה ראוי לשאול התעשייה מתיימרת לשאול התעשייה מתיימרת לשאול את השאלה התעשייה מייחלת את השאלה לפני כן, התעשייה מייחלת את השאלה לפני, איך התעשייה מייחלת את השאלה לפני, כמה הרבה התעשייה מתיימרת לשאול את הדברים לפני, כמה הרבה לפני, כמה הרבה לפני, כמה הרבה זה מלפני, כמה יעבור לפני כן, עד כמה יעבור הרבה לפני, כמה הרבה יעברו לספורט לפני, כמה הרבה יעבור לסוג של לפני כן, עד כמה יעבור לסוג הגבהים זה הולך למגוון גב זה הולך למגוון תעופה של גב זה הולך למגוון ייצור תעופה של הפסולת זה עובר למגוון ייצור תעופה בחלל המוצא זה עובר למגוון ייצור תעופה בחלל המוצא ייצור תעופה בתעשייה ייצור תעופה בארצות הברית ייצור תעופה בארצות הברית. ארצות הברית. ארצות הברית. >> ארצות הברית. >> היה ארצות הברית. >> נראה ארצות הברית. >> נראו בויינג ארצות הברית. >> נראה טוק בואינג ארצות הברית. >> נראו בוקינג א ' ארצות הברית. >> נראו בוינג ענק >> נראו בוינג ענק >> נראו בואינג זכה ללהיט עצום >> נראו בואינג זכו להמון עצום מבחינה פיננסית >> נראו בואינג זכו להמון עצום בין פיננסים >> נראו בואינג זכו ללהיט כספי גדול בין פגע כספי בין היכה כספי בין 737 היכה כספי בין ה- 737 מקס היכה כספי בין 737 MAX MAXIS MAX פגעו בפיננסים בין 737 המשבר המקסימלי ב היכה את הכספים בין 737 המשבר המקסימלי 737 משבר מרבי בשנת 2007 737 משבר מרבי בקורונאווירוס 737 משבר מרבי בקורונאווירוס 737 משבר מרבי בקורונאווירוס אך מעל 737 משבר מרבי בקורונווירוס, אך מעל 737 משבר מרבי בקורונאווירוס אך לאחרונה CORONAVIRUS אבל מעל האחרון CORONAVIRUS אבל מעל שלושת האחרונים CORONAVIRUS אך מעל שלושת המסחר האחרון CORONAVIRUS אך מעל שלושת מושבי הסחר האחרונים CORONAVIRUS אך מעל שלושת מפגשי הסחר האחרונים שלוש מניות סיעוד שלוש מניות סיעוד הן שלוש פעילויות סחר סחר פועלות שלוש המניות בענף הסחר הן בעלות 66%. מעלה 66%. מעלה 66%. איך מעלה 66%. איך היה מעלה 66%. איך היית מעלה 66%. איך תרצו לזהות איך תרצו לזהות איך תרצו לדמות בוינג איך תרצו להבחין בביזינג פיננסי איך תרצו להבחין בביזינג פיננסי באופן כזה איך תרצו להבחין בכספים כספיים כ- AE? BOEING כספית BOEING פיננסית כחברה BOEING פיננסי כזכות חברה BOEING פיננסית כחברה ממש עכשיו? החברה ממש עכשיו? החברה ממש עכשיו? >> החברה ממש עכשיו? >> BOEING החברה ממש עכשיו? >> BOEING IS החברה ממש עכשיו? >> BOEING ברור החברה ממש עכשיו? >> BOEING זה ברור החברה ממש עכשיו? >> BOEING זה ברור מאוד >> BOEING זה ברור מאוד >> BOEING זה ברור מאוד מה- >> BOEING ברור שזה מקסימום >> BOEING זה ברור מהקרקע המקסימלית >> BOEING זה ברור מאוד מהמאגר המקסימלי שגורם >> BOEING זה ברור מהקרקע המקסימאלית שיש האדמה המקסימאלית שיש האדמה המקסימאלית שאחרה האדמה המקסימאלית שנמשכה מעל האדמה המקסימאלית שהחזיקה מעמד לאורך א האדמה המקסימאלית שהייתה לאורך שנה. נמשך יותר משנה. נמשך יותר משנה. שלהם נמשך יותר משנה. היעד שלהם נמשך יותר משנה. היעד שלהם ל נמשך יותר משנה. היעד שלהם להשיג נמשך יותר משנה. היעד שלהם לחזור נמשך יותר משנה. היעד שלהם לקבל חזרה היעד שלהם לקבל חזרה היעד שלהם לקבל גיבוי היעד שלהם לקבל חזרה ולעוף היעד שלהם לקבל חזרה ולעוף שוב היעד שלהם לחזור ולעוף שוב הוא היעד שלהם לחזור ולעוף שוב הוא היעד שלהם לחזור ולעוף שוב הוא אמצע ועף שוב הוא אמצע ועף שוב הוא אמצע של ועף שוב הוא אמצע המדינה ועף שוב הוא אמצע הקיץ. של הקיץ. של הקיץ. אנחנו של הקיץ. אנחנו של הקיץ. אנחנו עכשיו של הקיץ. אנחנו שומעים עכשיו של הקיץ. עכשיו אנחנו שומעים את זה של הקיץ. אנחנו שומעים עכשיו את זה אנחנו שומעים עכשיו את זה אנחנו שומעים עכשיו את זה אנו שומעים עתה כי הם אנו שומעים כעת כי הם עשויים אנו שומעים כעת כי הם עשויים להתחיל אנו שומעים כעת כי הם עשויים להתחיל בייצור שהם עשויים להתחיל בייצור שהם עשויים להתחיל בייצור של שהם עשויים להתחיל בייצור המוצר שיכולים להתחיל בייצור המקס שיכולים להתחיל בייצור המקס ב שיכולים להתחיל בייצור המקס בו שיכולים להתחיל בייצור המקס בהשכרה שיוכלו להתחיל בייצור המקס בהשכרה מחדש מהמקסימום בהשכרה שוב מהמקסימום בהשכרה שוב מהמקסימום בהשכרה שוב במאי. במאי. במאי. הם במאי. הם היו במאי. הם היו מיקוד במאי. הם התמקדו באפריל במאי. הם התמקדו באפריל אבל הם התמקדו באפריל אבל הם התמקדו באפריל אבל אני הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב שאנחנו הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב שאנחנו יכולים הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להיכנס הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב שאנחנו יכולים לעשות זאת אני חושב שאנחנו יכולים לעשות זאת אני חושב שאנחנו יכולים להתערב בזה אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זאת אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זה שיכול להתחיל אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זה שיכול להתחיל זמן אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זה שיכול להתחיל זמן זה אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זה שיכול להתחיל זמן שזה זמן זה יכול להתחיל פרק הזמן שמתחיל להיות פרק הזמן שיכול להיות מדווח. להיות דיווח. להיות דיווח. היו להיות דיווח. היו מנסים להיות דיווח. היית מנסה להיות דיווח. ניסו להשיג ניסו להשיג ניסינו לקבל אישור ניסינו לקבל אישור של ניסו לקבל אישור לכך ניסינו לקבל אישור לכך ניסינו לקבל אישור לכך ועכשיו אישור לכך ועכשיו אישור זה ועכשיו אישור לכך שיש עכשיו וזה אישור לכך שעכשיו וזה קרה אישור לכך שעכשיו זה היה א אישור לכך שעכשיו וזה היה חלק אישור לכך שעכשיו וזה היה חלק מ אישור לכך שעכשיו וזה היה חלק מה - זה היה חלק מה- זה היה חלק מהנגיף זה היה חלק מהנגיף זה היה חלק מהנגיף וזה זה היה חלק מהנגיף וזה יהיה זה היה חלק מהנגיף וזה יהיה זה היה חלק מהנגיף וזה יהיה וירוס וזה יהיה וירוס וזה יש לו השפעה וירוס וזה יש לכך השפעה וירוס וזה יש השפעה על כך וירוס וזה יהיה כל כך השפעה על אותם וירוס וזה יש השפעה שיש כל כך כאלה וירוס וזה יש לו השפעה עד כדי כך שאלו הם יש לכך השפעה על כך שהם יש השפעה על כך שאלו הם בני הזוג יש השפעה על כך שאלו הם סוגים של יש השפעה על כך שכל מיני הדברים הם יש לכך השפעה על כך שהם יש לכך השפעה על כך שהדברים הם עניינם של דברים שכאלה סוגים של דברים שהם כל כך מעולם סוגים של דברים שיחפשו באופן מלא סוגים של דברים שהרבה ברצונם ו סוגים של דברים שהרבה ברצונם סוגים של דברים שהרבה ברצונם והשוק סוגים של דברים שהם תמיד ירצו והשוק WILL והשוק הוא WILL והשוק מבטא WILL והשוק מעניין מעט WILL והשוק מגלה ביטחון מסוים. מבטאת אמון מסוים. מבטאת אמון מסוים. BOEING מבטאת אמון מסוים. האחרון מבשר מבטאת אמון מסוים. שבוע האחרון של הבוינג ' מבטאת אמון מסוים. השבוע האחרון של הבוינג היה מבטאת אמון מסוים. השבוע האחרון בבואינג היה אחד מבטאת אמון מסוים. שבוע האחרון של הבוינג היה אחד מתוך שבוע האחרון של הבוינג היה אחד מתוך השבוע האחרון של בואינג היה אחד מאותם השבוע האחרון בבואינג היה אחד הגדולים ביותר, השבוע האחרון בוהה היה אחד הגדולים ביותר, אנחנו השבוע האחרון בוהה היה אחד הגדולים ביותר, יש לנו השבוע האחרון בוהה היה אחד הגדולים ביותר, יש לנו כלבים השבוע האחרון בוהה היה אחד הגדולים ביותר, יש לנו כלבים כאן הכי הרבה, יש לנו כלבים כאן הכי הרבה, יש לנו כלבים כאן במהירות. במהירות. במהירות. אחד במהירות. אחד מ במהירות. אחד מ במהירות. אחד ה במהירות. אחד מהמשפיעים ביותר אחד מהמשפיעים ביותר אחת החברות המשפיעות ביותר אחת החברות המשפיעות ביותר על אחת החברות המשפיעות ביותר על ישראל אחת החברות המשפיעות ביותר על הדיאל אחת החברות המושפעות ביותר בנושא הדיאל ו אחת החברות המושפעות ביותר בנושא הדיאל ועכשיו חברות בנושא הדיאלוג ועכשיו חברות בנושא הדיאל ועכשיו חברות בנושא הדיאל ועכשיו זה חברות בנושא הדיאל וכעת זה גם כן, חברות בנושא הדיאל ועכשיו זה גם כן, זה חברות בנושא הדיאל ועכשיו זה גם כן, זה כן חברות בנושא הדיאל ועכשיו זה גם כן, זה הולך והולך זה גם, זה הולך והולך זה גם כן, זה הולך ומסתיים זה גם כן, זה הולך ונחלף א ' זה גם, זה הולך להיות קצת זה גם כן, זה הולך להיות קצת אז, זה גם כן, זה הולך להיות קצת אז, זה זה גם כן, זה הולך להיות קצת אז זה זה גם כן, זה הולך להיות קצת אז, זה סוג די אם כן, זה סוג די אם כן, זה סוג של ממש קצת, זה סוג של מה די אם כן, זהו סוג של מה שאנחנו די אם כן, זהו סוג של מה שאנחנו ממש קצת כך, זה מה שאנחנו עושים זה זה זה זה הסכנות זה הסיכונים של זהו סכנות העבודה זה סיכון העבודה מהעבודה זהו סכנות העבודה מהבית. מהבית. מהבית. >> מהבית. >> אומרים מהבית. >> להגיד להסתיר מהבית. >> להגיד להסתיר מהבית. >> אמרו הסתר מהבית. >> אמרו הסתר לכלבים מהבית. >> אמרו הסתר לכלבים עבור מהבית. >> אמרו הסתר לכלבים עבור >> אמרו הסתר לכלבים עבור >> אמרו הסתר לכלבים כפי שאנו >> אמרו הסתר לכלבים שכן אנו מעריכים >> אמרו הסתר לכלבים שכן אנו מעריכים את עצמכם >> אמרו הסתר לכלבים שכן אנו מעריכים את הדיווח שלכם אנו מעריכים את הדיווח שלך אנו מעריכים את הדיווח שלך אנו מעריכים את הדיווח שלך תמיד אנו מעריכים כי הדיווח שלך פועל תמיד אנו מעריכים כי הדיווח שלך נמצא תמיד בנושא BOEING אנו מעריכים כי הדיווח שלך נמצא תמיד ב- BOEING אנו מעריכים כי הדיווח שלך מתמיד ב BOEING ב האם תמיד עם בואינג ב האם תמיד על טיול בחוף האוויר האם תמיד עם בואינג בתעופה האווירית נמצא תמיד בבייג'ינג בענפי התעופה האווירית האם תמיד על פיאות בתעשיות התעופה האווירית תעשיות תעופה אווירית תעשיות תעופה אווירית גם כן. נו. נו. הישאר נו. להישאר בטוח נו. הישאר בטוח ו נו. הישאר בטוח ואנחנו נו. הישאר בטוח ואנחנו רוצים נו. הישאר בטוח ואנחנו נדבר נו. הישאר בטוח ואנחנו נדבר אליו הישאר בטוח ואנחנו נדבר אליו הישאר בטוח ואנחנו נדבר איתך הישאר בטוח ואנחנו נדבר איתך שוב הישאר בטוח ואנחנו נדבר איתך שוב שוב הישאר בטוח ואנחנו נידבר אליך שוב בקרוב הישאר בטוח ואנחנו נדבר איתך שוב במהירות ובמועד אתה שוב בקרוב ובשעתיים אתה שוב בקרוב ומשתנה אתה שוב בקרוב ומשלים את הממשל אתה שוב בקרוב ובשעתיים את השבת של הממשל אתה שוב בקרוב ובמועד סופי הבית של השלטון אתה חוזר לפגישה ובמועד מהיר עם הזמנת הבית של הממשל סדר הבית של השלטון סדר הבית של השלטון הוא סדר הבית של השלטון השכן נמצא סדר הבית של השלטון של השלטון מושלם מסדר הבית של השלטון לשהות בו אפקטיבי סדר הבית של השלטון המתארח משפיע על וושינגטון. משפיע על וושינגטון. משפיע על וושינגטון. היום משפיע על וושינגטון. היום זה משפיע על וושינגטון. היום זה ה משפיע על וושינגטון. היום הוא האחרון משפיע על וושינגטון. היום זה היום האחרון משפיע על וושינגטון. היום הוא היום האחרון היום הוא היום האחרון היום הוא היום האחרון שאינו מיותר היום הוא היום האחרון שהעסקים הלא-הכרחיים האלה היום הוא היום האחרון שהעסקים הלא-הכרחיים ירצו עסקים לא-תלויים יהיו עסקים לא-נשמעים יהיו עסקים לא-ייעודיים ייפתחו עסקים לא-ייעודיים ייפתחו לפני עסקים לא-ייעודיים ייפתחו לפני הם עסקים לא-נשיים ייפתחו לפני שהם עסקים לא-ייעודיים ייפתחו לפני שתכפה עליהם היו פתוחים לפני שהם מכריחים אותם היו פתוחים לפני שהם מכריחים להלן היו פתוחים לפני שהם מכריחים להלן היו פתוחים לפני שהם מאולצים להלן סגירה. להלן סגירה. להלן סגירה. KIERRA להלן סגירה. KIERRA ELFALAN להלן סגירה. KIERRA ELFALAN IS להלן סגירה. KIERRA ELFALAN IS IN להלן סגירה. KIERRA ELFALAN נמצאת בדרום KIERRA ELFALAN נמצאת בדרום KIERRA ELFALAN נמצאת בדרום קינג KIERRA ELFALAN נמצאת במחוז דרום קינג KIERRA ELFALAN נמצאת במחוז קינג דרום עם KIERRA ELFALAN נמצאת במחוז דרום קינג עם יותר. מחוז מלך עם יותר. מחוז מלך עם יותר. >> מחוז מלך עם יותר. >> כתב: מחוז מלך עם יותר. >> כתב: זה מחוז מלך עם יותר. >> כתב: THAT STAY מחוז מלך עם יותר. >> כתב: זה נשאר בבית >> כתב: זה נשאר בבית >> כתב: זה להישאר בבית >> כתב: זה נשאר בבית בריא >> כתב: זה להישאר בבית להזמין בריאות >> כתב: זה להישאר בהזמנה בריאה בבית >> כתב: זה שנמצא בבית מסדר בריאות בריא הישאר הזמנה בריאה ההזמנה להישאר בריאה אפקטיבית הישאר הזמנה בריאה משפיע כך הישאר הזמנה בריאה אפקטיבית כאן הישאר הזמנה בריאה במצב זה כאן הישאר הזמנה בריאה משפיע כך כאן בקווינגטון, השפיע כך כאן בקווינגטון, השפיע כך כאן בקווינגטון, ו- השפיע כך כאן בקווינגטון, ובמקומות השפיע כך כאן בקווינגטון, וממקם את כולם השפיע כך כאן בקווינגטון, וממקם את כל הגבול וממקם את כל הגבול וממקם את כל וושינגטון מעבר לים ומקם את כל וושינגטון חוצה אותך ומקם את כל וושינגטון חוצה שטחים שתרצה וממקם את כל וושינגטון מעבר לים שלא תרצו וממקם את כל וושינגטון מעבר לרשת שלא תראה וושינגטון שלא תראה וושינגטון לא תראה הרבה וושינגטון לא תראה אנשים רבים וושינגטון לא תראה אנשים רבים בחוץ וושינגטון לא תראה אנשים רבים בחוץ וושינגטון לא תראה אנשים רבים בחוץ והלאה. אנשים רבים בחוץ ומעל. אנשים רבים בחוץ ומעל. ה אנשים רבים בחוץ ומעל. הקניות אנשים רבים בחוץ ומעל. חנות המכולת אנשים רבים בחוץ ומעל. חניון הצמחייה אנשים רבים בחוץ ומעל. חנות הייצור הרבה מגרשי חניה חנות הייצור הרבה מגרשי חניה חנות הצמחייה הרבה מאוד חניה חנות הצמחייה הרבה מאוד חניונים חנות הצמחייה הרבה מאוד חניונים כמו זה חנות הצמחייה הרבה מאוד חניון כמו זה אפשרי חנות הצמחייה הרבה מאוד חניון זה איפה שניתן יהיה לאכול כמו זה אפשרי איפה כאילו זה אפשרי איפה שהוא כאילו זה אפשרי איפה שהוא ירצה כאילו זה אפשרי איפה שהוא יחפש כאילו זה אפשרי איפה שהוא יחפש הכי הרבה כאילו זה אפשרי איפה הוא יחפש הכי הרבה כאילו זה אפשרי היכן הוא יחפש את הרוב הוא יחפש את הרוב הוא יחפש את מירב הפעילות הוא יחפש את רוב הפעילות שיש הוא יחפש את מירב הפעילות שקורה הוא יחפש את מירב הפעילות שהתרחשה בה פעילות שקורה פעילות שהתרחשה בצמחייה פעילות שהתרחשה בחנויות הירק פעילות שהתרחשה בחנויות הירק יחד פעילות שהתרחשה בחנויות הירק יחד עם חנויות ירקות יחד חנויות מכולת עם בתי מרקחת, חנויות צמחייה יחד עם בתי מרקחת, רופאים חנויות צמחייה יחד עם בתי מרקחת, משרדי רופאים חנויות צמחייה יחד עם בתי מרקחת, משרדי רופאים בתי מרקחת, משרדי רופאים בתי מרקחת, משרדי רופאים ללכת בתי מרקחת, משרדי רופאים ללכת למסעדות, בתי מרקחת, משרדי רופאים ללינה בבתי הארחה, גזים בתי מרקחת, משרדי רופא ללינה בבתי הארחה, תחנות גזים סעו למסעדות, תחנות דלק סעו למסעדות, תחנות דלק ו צאו למסעדות, תחנות דלק וטיפול בילדים, צאו למסעדות, תחנות דלק וטיפול בילדים, מריחואנה וטיפול בילדים, מריחואנה טיפול בילדים, מריחואנה וטיפול בילדים, נזקי מריחואנה ו וטיפול בילדים, נזקי מריחואנה וכך וטיפול בילדים, נזקי מריחואנה וכן הלאה, וטיפול בילדים, נזקי מריחואנה וכן הלאה, אלה הנזקים וכן הלאה, אלה הנזקים וכדומה, אלה הם הנפקות וכן הלאה, אלה הם הנזקים וכדומה, אלה הם הרשימה רשיונות וכן הלאה, אלה הם הרשימה של הנזקים וכן הלאה, אלה הם הרשימה של כמה הנפקות וכן הלאה, אלה הם רשימת חלקם של הנפקות וכן הלאה, אלה הם רשימת חלקם של המדינה האם רשימת כמה מה- האם רשימת כמה מהעסקיות האם רשימת כמה מהעסקיות שהן הם רשימת כמה מהעסק שתרצו האם רשימת כמה מהעסקיות שתישארנה עסקים שיישארו עסקים שיישארו פתוחים. פתוח. פתוח. פחות פתוח. חוץ ממך פתוח. אלא אם כן פתוח. אלא אם כן אתה פתוח. אלא אם כן אתה חיוני אלא אם כן אתה חיוני אלא אם כן אתה עובד חיוני אלא אם כן אתה עובד עובד חיוני אלא אם כן אתה עובד חיוני שכאלה הם אלא אם כן אתה עובד חיוני שהן באמת אלא אם כן אתה עובד חיוני שהן באמת אלה עובדים באמת אלה העובדים הם באמת היחידים אלה העובדים הם באמת הדברים היחידים אלה העובדים הם באמת הדברים היחידים שהם העובדים הם באמת הדברים היחידים שאתה עובדים אלה הם באמת הדברים היחידים שאתה צריך העובד הללו הם באמת הדברים היחידים שאתה אמור להיות רק דברים שאתה אמור להיות רק דברים שאתה אמור להיות בראש רק דברים שאתה צריך לצאת החוצה רק דברים שאתה אמור להוביל רק דברים שאתה אמור להוביל את הדלת רק דברים שאתה צריך להוביל את הדלת בשביל רק דברים שאתה אמור להוביל את הדלת עבור ו הובלת הדלת עבור ו הובלת הדלת למטה ופחות להוביל את הדלת למטה ולהיות פחות הוצאת הדלת למטה וכדי שתלך הוצאת הדלת למטה וכדי שתצא אליו הוצאת הדלת למטה וכדי שתצעד הוצאת הדלת למטה וכדי שתצא לטיול לפחות אתה הולך לטייל לפחות אתה הולך לטייל בדרך לפחות אתה הולך לטייל לפחות אתה הולך לטייל שאתה יכול להשיג שלא תצעד לטייל באימון. האם לקבל תרגיל. האם לקבל תרגיל. רב האם לקבל תרגיל. הרבה אחרים האם לקבל תרגיל. מגזרים רבים אחרים האם לקבל תרגיל. הרבה מגזרים אחרים כוללים הרבה מגזרים אחרים כוללים מגזרים רבים אחרים כוללים כלי עזר, מגזרים רבים אחרים כוללים שירותים, חקלאות מגזרים רבים אחרים כוללים שירותים, חקלאות ו שירותים, חקלאות ו כלי עבודה, חקלאות ותקשורת כלי עזר, חקלאות ותקשורת הם כלי שירות, חקלאות ותקשורת הם גם הם תקשורת גם כן תקשורת כלולה גם כן תקשורת כלולה גם ב- תקשורת כלולה גם על תקשורת כלולה גם הם ברשימה תקשורת כלולה גם הם ברשימה של כלול ברשימה של כלול ברשימת המהותיות כלול ברשימת העסקים החיוניים. עסקים חיוניים. עסקים חיוניים. אנשים עסקים חיוניים. אנשים ש עסקים חיוניים. אנשים שעובדים עסקים חיוניים. אנשים העובדים במקום עסקים חיוניים. אנשים העובדים בתחום הבריאות, אנשים העובדים בתחום הבריאות, אנשים העובדים בתחום הבריאות, חירום אנשים העובדים בתחום הבריאות, שירותי חירום, אנשים העובדים בתחום הבריאות, שירותי חירום, מזון אנשים העובדים בתחום הבריאות, שירותי חירום, מזון ועוד שירותי חירום, מזון ואוכל שירותי חירום, מזון ותחבורה, שירותי חירום, מזון ותחבורה, מים, שירותי חירום, מזון ותחבורה, מים, אנרגיה תחבורה, מים, אנרגיה תחבורה, מים, אנרגיה תחבורה, מים, אנרגיה וקריטיים תחבורה, מים, אנרגיה וממשל קריטי וממשל קריטי ועובדי ממשל קריטי ועובדי ממשל קריטי יהיו ועובדי ממשל קריטי גם כן ועובדי ממשל קריטי גם כן ועובדי ממשל קריטי גם כן יהיו ועובדי ממשל קריטי גם הם יהיו בחוץ עובדים גם יהיו בחוץ עובדים גם יהיו בחוץ עובדים גם יהיו בחוץ והלאה. ולגבי. ולגבי. רב ולגבי. בנייה מרובה ולגבי. פרויקטי בנייה רבים פרויקטי בנייה רבים יש פרויקטים רבים של בנייה פרויקטים של בנייה רבים יש גם כן פרויקטים של בנייה רבים היו גם להם פרויקטים של בנייה רבים יש גם להם פרויקטים של בנייה רבים היו צריכים גם לעצור היה גם צריך להפסיק היה עלי גם להפסיק פעולות היה עלי גם להפסיק את הפעולות ל היה עלי גם להפסיק פעולות שהושלמו היה עלי גם להפסיק פעולות שעומדות בתקן פעולות שעומדות בתקן פעולות שעומדות בתקן פעולות שעומדות בתקן עם הממשל פעולות שעומדות בתקן פקיד הממשל. סדר המושל. סדר המושל. רק סדר המושל. רק ל סדר המושל. רק לתת סדר המושל. רק לתת לך סדר המושל. רק לתת לך סדר המושל. רק כדי לתת לך רעיון, סדר המושל. רק כדי לתת לך רעיון, ב רק כדי לתת לך רעיון, ב רק כדי לתת לך רעיון, במורד העיר, רק כדי לתת לך רעיון, במורד העיר, ב setle, רק כדי לתת לך רעיון, למטה, ישיבה, שם רק כדי לתת לך רעיון, למטה, ישיבה, יש למטה, ישב, יש למטה, ישיבה, יש במקום למטה, ישב, יש לפחות למטה, ישב, יש לפחות 60 למטה, ישב, יש לפחות 60 שונים לפחות 60 שונים לפחות 60 קונסטרוקציה שונה לפחות 60 פרויקטים של בנייה שונה לפחות 60 פרויקטים של בנייה שונה לפחות 60 פרויקטים של בנייה שונה פרויקטים של בניה בפרויקט פרויקטים של בנייה בהזמנה פרויקטים של בנייה ברצון המסדר פרויקטים של בנייה בהזמנה יהיו רק פרויקטים של בנייה בסדר יבצעו רק פרויקטים של בנייה בהזמנה רק יעשו הזמנה תעשה רק הזמנה תעשה רק חריג הזמנה תעשה רק חריג הזמנה תעשה רק חריג לבנייה הזמנה תעשה רק חריג לבנייה של פטור לבניה של חריג לבניית חיוני פטור לבניית מקומות אירוח חיוניים. מקומות חיוניים. מקומות חיוניים. אם מקומות חיוניים. אם אתה מקומות חיוניים. אם אתה רוצה מקומות חיוניים. אם אתה רוצה יותר מקומות חיוניים. אם אתה רוצה יותר הבהרה אם אתה רוצה יותר הבהרה אם אתה רוצה יותר הבהרה אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה זה אומר, אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה שזה אומר, אנחנו אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה שזה אומר, יש לנו אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה שזה אומר, יש לנו על מה שמשמעותו, יש לנו על מה שמשמעותו, יש לנו מלא על מה שמשמעותו, יש לנו סיפור מלא על מה שמשמעותו, יש לנו סיפור מלא על מה שמשמעותו, יש לנו סיפור מלא על שלנו על מה זה אומר, יש לנו סיפור מלא באתר האינטרנט שלנו על מה זה אומר, יש לנו סיפור מלא באתר האינטרנט שלנו סיפור מלא באתר האינטרנט שלנו ב סיפור מלא באתר האינטרנט שלנו ב- KING5.COM. KING5.COM. KING5.COM. אם KING5.COM. אם אתה KING5.COM. אם היית KING5.COM. אם תרצה KING5.COM. אם תרצה א KING5.COM. אם תרצה רשימת KING5.COM. אם תרצה רשימת אם תרצה רשימת אם תרצה לקבל רשימה של אם תרצה לקבל רשימה של חיוני אם תרצה רשימת עסקים מהותיים אם תרצה רשימת עסקים מהותיים שוב העסקים המהותיים שוב העסקים המהותיים שוב בגלל העסקים המהותיים שוב בגלל שהם העסקיות המהותיות שוב מכיוון שזו דרך העסקים המהותיים שוב מכיוון שזו דרך העסקים המהותיים חוזרים בגלל דרך אחרת העסקים המהותיים חוזרים ונשנים כי דרך אחרת מדי כיוון שבדרך אחרת מדי כיוון שדרך בדרך מהירה מדי כיוון שדרך בדרך מהירה מדי על כי דרך זו דרך מהירה מדי על כיוון שבדרך אחר דרך מהירה מדי על המסך כיוון שבדרך אחרת מהיר מדי על המסך או כיוון שבדרך אחרת מהר מדי על המסך או עלייך כיוון שדרך בדרך מהירה מדי על המסך או שאתה רוצה מהר על המסך או שאתה רוצה מהר על המסך או שאתה רוצה מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא בו מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא בפרטי, מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא בפרטי, טקסט מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא בפרטי, טקסט את לקריאה בפרטי, טקסט לקרוא בפירוט, טקסט את המילה לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים אל לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים ל לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים למספר לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים למספר ON רשימת מילים למספר ON רשימת מילים למספר על שלך רשימת מילים למספר שעל המסך שלך. המסך שלך. המסך שלך. 206-448-4545 המסך שלך. 206-448-4545. המסך שלך. 206-448-4545. מגיע המסך שלך. 206-448-4545. מגיע ב, המסך שלך. 206-448-4545. נכנס, אני 206-448-4545. נכנס, אני 206-448-4545. נכנס, אני 206-448-4545. נכנסת, אני קיררה 206-448-4545. נכנסת, אני קיררה אלפאלן. אם קיררה אלפאלן. אם קיררה אלפאלן. מלך אם קיררה אלפאלן. מלך 5 אם קיררה אלפאלן. המלך 5 חדשות. המלך 5 חדשות. המלך 5 חדשות. >>> המלך 5 חדשות. >>> עכשיו המלך 5 חדשות. >>> עכשיו א המלך 5 חדשות. >>> עכשיו הרבה המלך 5 חדשות. >>> עכשיו הרבה המלך 5 חדשות. >>> עכשיו הרבה אנשים >>> עכשיו הרבה אנשים >>> עכשיו המון תוהה של אנשים >>> עכשיו הרבה אנשים מתפלאים איך >>> עכשיו הרבה אנשים שתוהה איך >>> עכשיו הרבה אנשים נפלאים איך זה נפלא איך תוהה איך יהיו הממשלות תוהה איך תזמין סדר הממשלה תוהה כיצד תהיה הזמנה של הממשלה תוהה איך תגיע סדר הממשלה הזמנת הממשלה תיכנס הוראת הממשלה תהיה בכוח. כוח. כוח. האם כוח. כל זה כוח. בין אם זה כוח. בין אם מדובר בעסקים כוח. בין אם מדובר בעסקים בין אם מדובר בעסקים בין אם מדובר בעסקים אתה בין אם מדובר בעסקים האם אתה מוכן בין אם מדובר בעסקים אתה ממליץ לך בין אם מדובר בעסקים אתה אמור להיות בין אם מדובר בעסקים אתה אמור להישאר הנעתם להישאר אתה אמור להיות בבית. בית. בית. אמי בית. אמי מרינה בית. אמי מרינה היא בית. אמי מרינה נמצאת בית. אמי מרינה נמצאת בהוכחה בית. אמי מרינה נמצאת איתה במאבק אמי מרינה נמצאת איתה במאבק אמי מרינה נמצאת בהוכחה עם זה אמי מרינה נמצאת באבחון עם הצד ההוא אמי מרינה נמצאת בהיבט של הצד ההוא אמי מרינה נתונה לאותה צד של אמי מרינה נמצאת באווירה עם הצד של הסיפור. הצד של הסיפור. הצד של הסיפור. >> הצד של הסיפור. >> מדיניות הצד של הסיפור. >> POLICE ALL הצד של הסיפור. >> שוטרים כולם מעל הצד של הסיפור. >> משטר הכל מעל הצד של הסיפור. >> שוטרים על כל המדינה >> שוטרים על כל המדינה >> משטר הכל על פני המדינה >> משטרתי שכל המדינה מנסה >> משטר שכל מדינת ישראל מנסה >> משטר שכל מדינת המדינה מנסה להדגיש >> משטר כל המדינה מנסה להדפיס א >> משטר בכל המדינות מנסים להדגיש תפקיד מנסים להדגיש תפקיד מנסים להדגיש תפקיד ב מנסים להדגיש תפקיד בזה מנסים להדגיש תפקיד בזה מנסים להדגיש תפקיד זה שכרוך בכך בזה משתלב בכך זה עוסק בחינוך. חינוך. חינוך. לא חינוך. לא כל כך חינוך. לא כל כך חינוך. לא כל כך אכיפה. לא כל כך אכיפה. לא כל כך אכיפה. הם לא כל כך אכיפה. יש להם לא כל כך אכיפה. יש להם שפע לא כל כך אכיפה. להם יש מספיק לא כל כך אכיפה. הם צריכים לעשות מספיק לא כל כך אכיפה. הם צריכים לעשות זאת במידה רבה הם צריכים לעשות זאת במידה רבה הם צריכים לעשות זאת בשום אופן הם צריכים לעשות המון דברים שאינם משתתפים הם חייבים לעשות זאת בשום אופן שהם לא קשורים להתרחש הם חייבים לעשות זאת בשום אופן שהם לא משתתפים לצאת הם חייבים לעשות זאת בשום אופן שלא ישתלטו עליהם אל תשתדל לצאת אל תשתדל לצאת לחיפושים אל תשתדל לצאת לחיפושים אל תשתתף בחיפושים אחר אנשים אל תשתדל לצאת לחיפוש אנשים שאנשים אל תשתתף בחיפושים אחר אנשים שהם אל תשתדל לצאת לחיפוש אנשים שאינם כאלה מחפש אנשים שאינם מחפש אנשים שאינם מצייתים מחפש אנשים שאינם מצייתים ל מחפש אנשים שאינם מצייתים למצב מחפש אנשים שאינם מצייתים למצב ב מחפש אנשים שאינם מצייתים להישאר בבית לציית להישאר בבית ציות להישאר בהזמנה בבית. להזמין. להזמין. כאן להזמין. כאן בפנים להזמין. כאן בשמחות, להזמין. כאן בעיתונים, זה להזמין. כאן בעיתונים, זהו להזמין. כאן בעיתונים, זה אחד כאן בעיתונים, זה אחד כאן בעיתונים, זה אחד מהם כאן בעיתונים, זה אחד הדברים כאן בעיתונים, זהו אחד התחומים כאן בעיתונים, זהו אחד האזורים היכן כאן בעיתונים, זהו אחד התחומים שבהם הם נמצאים כאן בעיתונים, זהו אחד התחומים היכן שהם נמצאים של השטחים שבהם הם נמצאים מהאזורים שבהם הם נותנים מהשטחים שבהם הם מעניקים מדיניות מהשטחים שבהם הם מעניקים משטר א מהשטחים שבהם הם מעניקים משטרתי מעט מהאזורים שבהם הם מעניקים משטרתי עוד מעט לתת משטרתי עוד מעט מתן משטר רב יותר יכולות מתן משטר רב יותר יכולות מתן משטר רב יותר יכולות לכרטיס מתן משטר רב יותר יכולות לאנשים קליקטיים מתן משטר רב יותר יכולות לאנשים קליקטיים יכולת לאנשים בכרטיס ו יכולת לאנשים וכרטים יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים ללכת יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לעלות יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לחזור אליהם יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לעלות עד 500 $ יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לעלות עד 500 $ עם יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לעלות עד 500 $ עם סכום של הם יכולים להגיע עד 500 דולר עם סכום של הם יכולים לעלות ל 500 $ עם קנס הם יכולים לעלות ל 500 $ עם קנס גמור הם יכולים לעלות ל 500 $ עם קנס, אך הם הם יכולים לעלות למחיר של $ 500 עם קנס, אך הם באמת הם יכולים לעלות למחיר של $ 500 עם קנס, אך הם באמת מקווים הם יכולים לעלות ל 500 $ עם קנס, אך הם באמת מקווים את זה בסדר אבל הם באמת מקווים את זה בסדר אבל הם באמת מקווים שזה עושה בסדר אבל הם באמת מקווים שזה לא עושה זאת בסדר אבל הם באמת מקווים שזה לא מגיע בסדר אבל הם באמת מקווים שזה לא מגיע אליהם בסדר אבל הם באמת מקווים שזה לא מגיע לזה. לא בא לזה. לא בא לזה. רב לא בא לזה. מחלקות רבות לא בא לזה. יש הרבה מחלקות לא בא לזה. מחלקות רבות היו מחלקות רבות היו מחלקות רבות נלקחו מחלקות רבות נדרשו מחלקות רבות נלקחו לחברה חברתית מחלקות רבות נלקחו למדיה חברתית מחלקות רבות נלקחו למדיה חברתית לוקח מדיה חברתית ל לוקח מדיה חברתית כדי לשתף לוקח מדיה חברתית כדי לשתף אותם לוקח מדיה חברתית כדי לשתף את ההודעה לוקח מדיה חברתית כדי לשתף את המסר שלהם לוקח מדיה חברתית כדי לשתף את ההודעה שלהם ולנסות שתפו את ההודעה ונסו שתף את ההודעה ונסה ו שתפו את ההודעה ונסו ופיזרו שתפו את ההודעה ונסו ופיזרו כמה שתפו את ההודעה שלהם ונסו ופיזרו כמה מהם שתפו את ההודעה ונסו ופיזרו כמה מהם ופיזור חלק מה- ויפטרו חלק מהמצבאות. מסקנות. מסקנות. ה מסקנות. האפורים מסקנות. האושר מסקנות. מחוז האושר מחוז האושר השריף של מחוז אפריקה משרדי השריף של מחוז אפריקה משרדי השריף של מחוז אפריקה אמרו משרדי השריף של מחוז אפריקה אמרו גומי רומי משרדי שריף אמרו על משרדו משרדי שריף אמרו על משרד השריף של משרדו של שריף אמר כי גידולי הנשק משרדי שריף אמרו על חוק החוק משרדי שריף אמרו על חוקי הנשק או משרדי שריף אמרו על חוקי החוק או המשטר הנפשי חוק חוק או נוקשה החוק או אכיפת החוק של חוק איחוד או אכיפה נוקשה או חוק חוק או אכיפה נוקשה או צדק של חוק איחוד או אכיפה נוקשה או פשוט חוק חוק או אכיפה מחמירה או פשוט לא אכיפה או פשוט לא אכיפה או פשוט לא נכון. אמת. אמת. הם אמת. הם לא עושים זאת אמת. הם לא רוצים אמת. הם לא רוצים אמת. הם לא רוצים לעשות אמת. הם לא רוצים לעשות שום דבר הם לא רוצים לעשות שום דבר הם לא רוצים לעשות מעצרים הם לא רוצים לעשות מעצרים או הם לא רוצים לעשות מעצרים או לנקוט הם לא רוצים לעשות מעצרים או לקחת אחד הם לא רוצים לעשות מעצרים או לקחת אחד מהם הם לא רוצים לעשות מעצרים או לקחת אחד לכלא. מעצרים או לוקחים אחד לכלא. מעצרים או לוקחים אחד לכלא. ריבוי מעצרים או לוקחים אחד לכלא. מחלקות רבות מעצרים או לוקחים אחד לכלא. מחלקות שונות כולל מחלקות שונות כולל מחלקות רבות הכוללות את מחלקות רבות הכוללות את הכניסה מחלקות שונות הכוללות את מחוז פייר מחלקות רבות הכוללות את השריף במחוז פייר השריף של מחוז מחוז פייר מחלקת השריף במחוז פייר המחלקה של מחוז שריף הוצגה מחלקת שריף מחוז מחוז הציג זאת המחלקה הראתה זאת המחלקה הראתה מידע זה המחלקה הראתה מידע זה מאת המחלקה הראתה מידע זה מהמחלקה מידע מאת מידע מהוושינגטון מידע מהאגודה בוושינגטון מידע מאיגוד וושינגטון עמותת וושינגטון איגוד וושינגטון בשריפים עמותת וושינגטון עמותת שריפים ו עמותת וושינגטון בשריף ומדיניות וושינגטון עמותה של שריפים ומדעי משטרה. שריפים ומדעי מדיניות. שריפים ומדעי מדיניות. מכה שריפים ומדעי מדיניות. מכה א שריפים ומדעי מדיניות. להכות הרבה שריפים ומדעי מדיניות. להכות הרבה שריפים ומדעי מדיניות. מכה המון שריפים ומדעי מדיניות. מכה המון מאותו דבר שריפים ומדעי מדיניות. מכה המון מהמפתח מכה המון מהמפתח להכות המון מנקודות המפתח ההן מכה הרבה מהנקודות המפתח שדווקא שם להכות המון מהנקודות העיקריות המופיעות בהדגשה להכות המון מהנקודות העיקריות המופיעות בהן נקודות בהדגשתם נקודות בהדגשתן של אלה נקודות בהדגשתם לא יעשו זאת נקודות בהדגשתן לא יהיו נקודות בהדגשתן לא ילכו נקודות בהדגשתם לא יצאו החוצה נקודות בהדגשתן לא יצאו לחיפושים לא ייצא מחפש לא ייצא מחפש לא ייצא מחפש לזה לא יוצאים לחיפוש אחר פעילות זו לא יוצאים לחיפוש אחר פעילות זו ו לא יוצאים לחיפוש אחר פעילות זו ואתם לא יוצאים לחיפוש אחר פעילות זו ואתה עושה לפעילות זו ואתה עושה לפעילות זו ואתה לא לשם פעילות זו ואתה לא צריך לשם פעילות זו ואתה לא צריך א לשם פעילות זו ואתה לא זקוק למיוחד לשם פעילות זו ואתה לא צריך מסלול מיוחד לשם פעילות זו ואתה לא צריך מסלול מיוחד או לא צריך מסלול מיוחד או לא צריך מסלול או רישיון מיוחד לא צריך מסלול או רישיון מיוחד אליו לא צריך מסלול מיוחד או רישיון לביצוע אין צורך במסע מיוחד או ברשיון לביצוע חיוני רישיון לניהול חיוני רישיון לניהול שירותים חיוניים. שירותים. שירותים. בזמן שירותים. תוך כדי תקציבים שירותים. בעוד שמגזרים הם שירותים. בעוד שמגזינים הם אחד שירותים. ממה שמגזינים הם אחד מהם שירותים. בעוד שמגזינים הם אחד מאותם בעוד שמגזינים הם אחד מאותם בעוד שמגזינים הם אחד הבודדים בעוד שמגזינים הם אחד המועצות הבודדות בעוד שמגזרים הם אחת הקהילות המעטות איפה בעוד שמגזרים הם אחת הקהילות המעטות איפה הן בעוד שמגזרים הם אחת הקהילות המעטות בהן הן נמצאות כמה קהילות בהן הן נמצאות כמה קהילות בהן הם נמצאים כמה קהילות בהן הן קטנות כמה קהילות בהן הם מעט יותר כמה קהילות בהן הם הרבה יותר שירה קהילות מועטות בהן הם יותר מקצועיים ויותר קצת יותר vocal ו קצת יותר מועסקים ומספרים קצת יותר מועסקים ודיבורים אודות קצת יותר סגל ודיבורים על אכיפה, לדבר על אכיפה, לדבר על אכיפה, הם לדבר על אכיפה, הם אומרים לדבר על אכיפה, הם אומרים את זה בשיחה עם אכיפה, הם אומרים שזה אם מדברים על אכיפה, הם אומרים שזה נכון אם מדברים על אכיפה, הם אומרים שזה בגלל שהם הם אומרים שזה בגלל שהם הם אומרים שזה בגלל שיש להם הם אומרים שזה בגלל שהם מצליחים לעשות זאת הם אומרים שזה בגלל שהם עושים את זה הם אומרים שזה בגלל שהם מצליחים להיות גדולים יותר הם אומרים שזה בגלל שהם נהנים מכבוד גדול שיהיה לך כבוד גדול יש כמה אוכלוסיות כבירות וגדולות. אוכלוסייה. אוכלוסייה. 25% אוכלוסייה. 25% מ- אוכלוסייה. 25% מה - אוכלוסייה. 25% מהאנשים אוכלוסייה. 25% מהאנשים אוכלוסייה. 25% מהאנשים שחיים 25% מהאנשים שחיים 25% מהאנשים שגרים כאן 25% מהאנשים שגרים כאן הם 25% מהאנשים שגרים כאן הם מעל 25% מהאנשים שגרים כאן הם מעל 60 25% מהאנשים שגרים כאן הם מעל 60 אבל 25% מהאנשים שגרים כאן הם מעל 60 אבל הם כאן הם מעל 60 אבל הם כאן הם מעל 60 אבל הם עדיין כאן הם מעל 60 אבל הם עדיין מאמינים כאן הם מעל 60 אבל הם עדיין מאמינים ביותר כאן הם יותר מ -60, אך הם עדיין מאמינים כי האנשים הגדולים ביותר כאן הם יותר מ -60, אך הם עדיין מאמינים כי האנשים הטובים ביותר אמור להאמין שרצוי האנשים הטובים ביותר בוודאי מאמין שאנשים רבים ביותר יענו בוודאי מאמין שהאנשים הטובים ביותר יענו ברצינות בוודאי מאמין שהאנשים הטובים ביותר יענו ברצינות בוודאי מאמין שהאנשים הטובים ביותר ישלימו רווחים באזור השלם רווחים בשירות השלם רווחים בספק השג את הרווחים בזה הכפוף השלם רווחים בספק שזה יהיה הגש את הרווחים בספק שזה ישמעות השג רווחיות בספק שזה יביא לכך אין ספק שזה יגיד אין ספק שזה אכן אומר בפועל אין ספק שזה אכן יש בפועל אין ספק שזה יצטרך לעשות זאת בפועל אין ספק שזה יצטרך לחייב ממש אין ספק שזה יצטרך למעשה לחייב אנשים צריך ממש לאנשים לשרבט בפועל אנשים חייבים לכרטיס בפועל יש לאיים על אנשים בכרטיס בפועל יש לאיים על אנשים המיועדים לכרטיס למעשה יש לאיים על אנשים לנקוט בכדי לקחת אותם בפועל יש לאיים על אנשים כדי להקל עליהם בפועל יש לאיים על אנשים כדי להקל עליהם מאיימים לקחת אותם אליהם מאוימים לקחת אותם לג'יל מאוימים לקחת אותם לג'יל ו מאיימים לקחת אותם לכלא ולשמור מאיימים לקחת אותם לכלא ולשמור מאיימים לקחת אותם לכלא ולשמור בעצמם, מאוימים לקחת אותם לכלא ולשמור בעצמך, אתה האם אתה מאיים לקחת אותם לכלא ולשמור בעצמך, אתה יכול גמילה ותשמור על העצמך, אתה יכול סוהר ונשאר בעצמך, אתה יכול לשבת סוהר ונשאר בעצמך, אתה יכול להמשיך לצעוד סוהר ונשאר בעצמך, אתה יכול להמשיך ללכת סביב סוהר ונשמור על עצמך, אתה יכול להמשיך לטייל איתם סוהר ושמור לעצמך, אתה יכול להמשיך להסתובב עם זה עדיין ללכת סביב זה בואו להסתובב עם הקהילה הזו בואו להסתובב עם הקהילה הזו ו בואו להסתובב עם הקהילה הזו ולקבל אותה בואו להסתובב עם הקהילה הזו ולצאת החוצה בואו להסתובב עם הקהילה הזו ולצאת ממנה עדיין ללכת סביב עם הקהילה הזו ולצאת ממנה קהילה ותצא ממנה קהילה ויציאה מביתה קהילה ותצא מביתה א קהילה ולצאת מביתה מעט קהילה ולצאת מביתה ביס קטן. בית קטן. בית קטן. אתה בית קטן. אתה יכול בית קטן. אתה יכול פשוט בית קטן. אתה לא יכול פשוט בית קטן. אתה לא יכול פשוט להתכנס אתה לא יכול פשוט להתכנס אתה לא יכול פשוט להתכנס אתה לא יכול פשוט להתכנס בקבצים אתה לא יכול להתאחד עם גנים ו אתה לא יכול רק להתכנס בתוך גנים ומקומות אתה לא יכול פשוט לא להתכנס בפארקים ובמקומות כמו אתה לא יכול פשוט להתייחד עם גנים ומקומות אחרים כמו זה. בפרקים ובמקומות כמו זה. בפרקים ובמקומות כמו זה. ה בפרקים ובמקומות כמו זה. המושל בפרקים ובמקומות כמו זה. בפרקים ובמקומות כמו זה. הממשל אמר בפרקים ובמקומות כמו זה. הממשל אמר לו הממשל אמר לו המושל אמר את הזמנתו הממשל אמר את הזמנתו הממשל אמר שההוראות שלו הן א הממשל אמר שההוראות שלו הן בכפייה הממשל אמר שההזמנה שלו היא כדור מאיים הממשל אמר שההזמנה שלו היא כדור בכפייה, אך ההזמנה היא כדור מאולץ אך ההזמנה היא כדור מאולץ אך באמת ההזמנה היא כדור מאולץ אך באמת הוא ההזמנה היא כדור מאולץ אך באמת שהוא מאמין ההזמנה היא כדור מאולץ אך באמת שהוא מאמין הסדר הוא כדור מאיים אך באמת שהוא מאמין בגרוע באמת שהוא מאמין בעולם הגדול ביותר באמת שהוא מאמין בזה הגדול ביותר באמת שהוא מאמין הכי יכול שיכול באמת שהוא מאמין הכי גרוע שיכול לבוא באמת שהוא מאמין בדברים הכי גדולים שיכולים להגיע ממנו באמת שהוא מאמין הכי גרוע שיכול להגיע לא באמת שהוא מאמין בדברים הכי גדולים שיכולים להגיע לא לציית זה יכול לבוא מאי ציות זה יכול לבוא מכדי שלא לציית לו זה יכול לבוא מכדי שלא לציית לזה זה יכול לבוא מכדי שלא לציית לזה זה יותר זה יכול לבוא מכיוון שאינן מצייתות לה הוא הכרחי יותר שיכולים לבוא מאי ציות לה הם יותר מיותרים זה יותר מיותרים שאינם נחוצים זה עוד מוות שלא לצורך זה עוד מתים לא נחוצים אצלנו זה עוד מתים לא נחוצים במדינתנו. זה עוד מתים לא נחוצים במדינתנו. זה זה עוד מתים לא נחוצים במדינתנו. זה קורה, זה עוד מתים לא נחוצים במדינתנו. זה קורה, איימי במדינתנו. זה קורה, איימי במדינתנו. זה קורה, איימי מרינה, במדינתנו. זה קורה, איימי מרינה, מלך במדינתנו. זה קורה, איימי מרינה, מלך 5 במדינתנו. זה קורה, אמי מרינה, מלך 5 חדשות. מרינה, מלך 5 חדשות. מרינה, מלך 5 חדשות. >>> מרינה, מלך 5 חדשות. >>> וגם מרינה, מלך 5 חדשות. >>> ו- A מרינה, מלך 5 חדשות. >>> וזכר. >>> וזכר. >>> וזכר. מדינה >>> וזכר. פארקים >>> וזכר. גנים וסטייטים >>> וזכר. גנים ומצב רוח גנים ומצב רוח גנים שטחים ואזורי חי גנים שטחים ואזורי חיים הם פארקים סטייטיים ואזורי חי בר הם זמניים גנים שטחים ואזורי חי בר נעשים זמנית. השטחים סגורים באופן מזערי. השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל היום השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל היום ל השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל היום ל השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל היום לפחות מתחיל היום לפחות מתחיל היום לפני לפחות שניים מתחיל היום במשך לפחות שבועיים. שבועיים. שבועיים. מדינה שבועיים. מענקי מדינה שבועיים. מענקי מדינה ו שבועיים. מענקי מדינה ואחרים מענקי מדינה ואחרים מענקי מדינה ואורח אחר מענקים סטטיסטיים ומלונות לינה וארוחת בוקר אחרים מענקי מדינה ולינה אחרת על לינה וארוחת בוקר לינה באגם לינה באווירה תישאר מקומות לינה באווירה יישארו סגורים לינה באווירה תישאר בסגירה דרך לינה באווירה תישאר סגורה דרך אפריל הישאר סגור דרך אפריל השאר סגור עד 30 אפריל. 30. 30. אם 30. אם אתה 30. אם אתה לוקח 30. אם אתה לוקח את זה 30. אם אתה לוקח את הצליל 30. אם אתה לוקח את הצליל הרצוי 30. אם אתה לוקח את הצליל שאתה רוצה אם אתה לוקח את הצליל שרוצים אם אתה לוקח את הצליל שאתה רוצה לקבל אם אתה לוקח את הצליל שתרצה להסתובב אם אתה לוקח את הצליל רוצה להסתובב אותך אם אתה לוקח את הצליל שתרצה להסתובב, תרצה אם אתה לוקח את הצליל שתרצה להסתובב, תהיה לך אם אתה לוקח את הצליל שתרצה להסתובב תצטרך לעשות זאת קבל סביבך תצטרך קבל סביבך תצטרך למצוא קבל סביבך תצטרך למצוא מישהו קבל סביבך תצטרך למצוא אלטרנטיבה קבל סביבך תצטרך למצוא מסלול אלטרנטיבי. מצא מסלול אלטרנטיבי. מצא מסלול אלטרנטיבי. לא מצא מסלול אלטרנטיבי. לא בגלל מצא מסלול אלטרנטיבי. לא בגלל מצא מסלול אלטרנטיבי. לא בגלל קורונווירוס מצא מסלול אלטרנטיבי. לא בגלל קורונווירוס עבור לא בגלל קורונווירוס עבור לא בגלל קורונאבירוס לשירות לא בגלל קורונווירוס לביטול שירות לא בגלל קורונאבירוס בגלל ביטול שירות בגלל לא בגלל קורונאבירוס בגין ביטול שירות בגלל לא בגלל קורונאבירוס בגין ביטול שירות בגלל אי ביטול שירות בגלל א ביטול שירות בגלל צף קרקע ביטול שירות בגלל מסלעת אדמה ביטול שירות בגלל מסילת שטח בצפון ביטול שירות בגלל מסלעת אדמה בשבת הצפונית. מגן קו במושב צפון. מגן קו במושב צפון. נשמע מגן קו במושב צפון. מעבר צליל מגן קו במושב צפון. אומר צליל מעבר מגן קו במושב צפון. TRANSIT SOUND אומר מגן קו במושב צפון. מעבר צליל אומר כארוך מגן קו במושב צפון. מעבר צליל אומר כל עוד מעבר צליל אומר כל עוד מעבר צליל אומר כל עוד הם קיימים מעבר צליל אומר כל עוד יש מעבר צליל אומר כל עוד אין מעבר צליל אומר כל עוד אין תוספת אין תוספת אין בעיות נוספות אין בעיות נוספות מאלה אין בעיות נוספות מהשרת אין שום בעיות נוספות מהשרת צריך להיות בעיות מאשר השרת צריך בעיות משרת צריך לחדש בעיות מהשרת צריכים לחדש

סיקור וירוס בשעות הצהריים ב- 25 במרץ

Continuing coverage of the coronavirus pandemic in western Washington. Updated at noon on Wednesday, March 25th.
coronavirus, news, health, local,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="1.301" dur="0.033"> ה >

< start="1.334" dur="0.167"> 2 הדולר >

< start="1.501" dur="0.2"> הטריליון של $ 2 >

< start="1.701" dur="0.1"> גירוי טריליון דולר בסך 2 $ >

< start="1.801" dur="0.367"> תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. >

< start="2.168" dur="0.067"> תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה >

< start="2.235" dur="0.267"> תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה >

< start="2.502" dur="0.2"> תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה >

< start="2.702" dur="0.167"> תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה רחב היקף >

< start="2.869" dur="0.1"> תוכנית הטריליון של 2 טריליון דולר. זה אמצעי רחב היקף >

< start="2.969" dur="0.267"> זה אמצעי רחב היקף >

< start="3.236" dur="0.067"> מדובר בכוונה למדידה רחבת היקף >

< start="3.303" dur="0.2"> זהו אמצעי רחב היקף המיועד >

< start="3.503" dur="0.067"> זה אמצעי רחב היקף שנועד להגביל >

< start="3.57" dur="0.3"> זהו אמצעי רחב היקף שנועד להגביל את >

< start="3.87" dur="0.267"> זהו אמצעי רחב היקף שנועד להגביל את ההשפעות >

< start="4.137" dur="0.167"> בכוונה להגביל את ההשפעות >

< start="4.304" dur="0.067"> מיועד להגביל את ההשפעות של >

< start="4.371" dur="0.233"> מיועד להגביל את השפעותיהם של >

< start="4.604" dur="0.1"> בכוונה להגביל את השפעות הקורונווירוס >

< start="4.704" dur="0.334"> של הקורונאווירוס >

< start="5.038" dur="0.1"> של הכספים CORONAVIRUS. >

< start="5.138" dur="0.167"> פיננסי. >

< start="5.305" dur="0.1"> פיננסי. כפי ש >

< start="5.405" dur="0.1"> פיננסי. כמקומיים >

< start="5.505" dur="0.133"> פיננסי. כמקומיים >

< start="5.638" dur="0.201"> פיננסי. כמדינה מקומית ומדינה >

< start="5.839" dur="0.333"> כמדינה מקומית ומדינה >

< start="6.172" dur="0.134"> כממשלות מקומיות ומדינות >

< start="6.306" dur="0.067"> כניסוי ממשלות מקומיות ומדינות >

< start="6.373" dur="0.066"> כממשלות מקומיות ומדינות המנסות >

< start="6.439" dur="0.2"> כממשלות מקומיות ומדינות המנסות להפסיק >

< start="6.639" dur="0.401"> כממשלות מקומיות ומדינות המנסות להפסיק את המדינה >

< start="7.04" dur="0.233"> ממשלות המנסות להפסיק את >

< start="7.273" dur="0.067"> ממשלות שמנסות להפסיק את המרחב >

< start="7.34" dur="0.067"> ממשלות המנסות להפסיק את המרחב של >

< start="7.407" dur="0.5"> ממשלות המנסות לעצור את שפת המדינה >

< start="7.907" dur="9.91"> ממשלות המנסות לעצור את שדרת הנאצים >

< start="17.817" dur="0.668"> ממשלות המנסות להפסיק את המרחב של הנגיף המוות. >

< start="18.485" dur="0.267"> התפשטות הנגיף המוות. >

< start="18.752" dur="0.066"> התפשטות הנגיף המוות. קסטילו >

< start="18.818" dur="0.1"> התפשטות הנגיף המוות. קסטילו יש >

< start="18.918" dur="0.234"> התפשטות הנגיף המוות. קסטילו יש את >

< start="19.152" dur="0.133"> התפשטות הנגיף המוות. קסטילו יש את זה מאוד >

< start="19.285" dur="0.234"> התפשטות הנגיף המוות. קסטילו יש את המאוחר ביותר. >

< start="19.519" dur="0.167"> קסטילו יש את המאוחר ביותר. >

< start="19.686" dur="0.167"> קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> >

< start="19.853" dur="0.066"> קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> OVERNIGHT >

< start="19.919" dur="0.167"> קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> OVERNIGHT ON >

< start="20.086" dur="0.267"> קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> OVERNIGHT על קפיטול >

< start="20.353" dur="0.1"> קסטילו יש את המאוחר ביותר. >>> OVERNIGHT על היל קפיטול >

< start="20.453" dur="0.234"> >>> OVERNIGHT על היל קפיטול >

< start="20.687" dur="0.133"> >>> סוהר על קפיטול היל >

< start="20.82" dur="0.201"> >>> מובנה על מנהיג סנאט קפיטול >

< start="21.021" dur="0.033"> >> >>> אור על קפיטול היל סנט מנהיג >

< start="21.054" dur="0.267"> >> >>> אור על קפיטול היל סנטה מנהיג א >

< start="21.321" dur="0.5"> >>> OVERERNIGHT על קפיטול היל סנטה מנהיג מנסה להתמודד. >

< start="21.821" dur="0.301"> מנהיג סנטה מנסה להתמודד. >

< start="22.122" dur="0.033"> מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכם >

< start="22.155" dur="0.033"> מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכמה ל >

< start="22.188" dur="0.167"> מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכם א >

< start="22.355" dur="0.067"> מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכם למאסיבי >

< start="22.422" dur="0.1"> מנהיג סנטה מנסה להתמודד. הסכם ל- $ 2 כספי >

< start="22.522" dur="0.3"> הסכם ל- $ 2 כספי >

< start="22.822" dur="0.234"> הסכם לטריליון מאסיבי של $ 2 >

< start="23.056" dur="0.133"> הסכם לקורונאווירוס טריליון $ 2 >

< start="23.189" dur="0.167"> הסכם לעידון ענק של טריליון קורונאווירוס של $ 2 >

< start="23.356" dur="0.267"> גירוי של טריליון קורונאווירוס >

< start="23.623" dur="0.1"> חבילת סטימולור של טריליון קורונאווירוס. >

< start="23.723" dur="0.167"> חבילה. >

< start="23.89" dur="0.167"> חבילה. ה >

< start="24.057" dur="0.033"> חבילה. הגדול ביותר >

< start="24.09" dur="0.1"> חבילה. הגדול ביותר ב >

< start="24.19" dur="0.167"> חבילה. הגדול ביותר בארה"ב >

< start="24.357" dur="0.167"> חבילה. הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. >

< start="24.524" dur="0.167"> הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. >

< start="24.691" dur="0.1"> הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. ה >

< start="24.791" dur="0.1"> הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. העסקה >

< start="24.891" dur="0.167"> הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. המעשה שדווקא >

< start="25.058" dur="0.067"> הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. העיקר שהיה >

< start="25.125" dur="0.267"> הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. העיקר שצריך >

< start="25.392" dur="0.1"> הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. העיקר שהיה >

< start="25.492" dur="0.3"> הגדול בהיסטוריה של ארה"ב. התומך שצריך להצביע >

< start="25.792" dur="0.167"> התומך שצריך להצביע >

< start="25.959" dur="0.333"> התומך עליו היה להצביע >

< start="26.292" dur="0.067"> התומך שעליו אמור להצביע >

< start="26.359" dur="0.3"> התומך שצריך להצביע עליו בשני >

< start="26.659" dur="0.101"> התומך שצריך להצביע על ידי שני >

< start="26.76" dur="0.2"> התומך שצריך להצביע על ידי שני הסנאטים >

< start="26.96" dur="0.367"> התומך שצריך להצביע על ידי שני הסנאטים >

< start="27.327" dur="0.1"> התומך שצריך להצביע על ידי שני הסנאטים ו >

< start="27.427" dur="0.2"> בשני הסנדטים וה- >

< start="27.627" dur="0.167"> בשני הסנדטים ובבית >

< start="27.794" dur="0.133"> יחד עם שני הסנאטים והבית כולל >

< start="27.927" dur="0.134"> בשני המנדטים והבית כולל 100 דולר >

< start="28.061" dur="0.167"> בשני המנדפים והבית כולל כ- 100 מיליארד דולר >

< start="28.228" dur="0.1"> בשני הסנדטים והבית כולל כ- 100 מיליארד דולר >

< start="28.328" dur="0.267"> הבית כולל 100 מיליארד דולר >

< start="28.595" dur="0.167"> הבית כולל 100 מיליארד דמי אמון >

< start="28.762" dur="0.4"> הבית כולל מימון של 100 מיליארד דמי מימון >

< start="29.162" dur="2.069"> הבית כולל מימון של 100 מיליארד דמי מימון >

< start="31.231" dur="0.667"> הבית כולל מימון של 100 מיליארד דמי רווחה עבור חולים. >

< start="31.898" dur="0.2"> מימון הומואים לבתי חולים. >

< start="32.098" dur="0.134"> מימון הומואים לבתי חולים. 200 דולר >

< start="32.232" dur="0.1"> מימון הומואים לבתי חולים. 200 מיליארד דולר >

< start="32.332" dur="0.3"> מימון הומואים לבתי חולים. 200 מיליארד דולר עבור >

< start="32.632" dur="0.1"> מימון הומואים לבתי חולים. 200 מיליארד דולר למשק בית >

< start="32.732" dur="0.301"> 200 מיליארד דולר למשק בית >

< start="33.033" dur="0.1"> 200 מיליארד דולר לממונות מקומיות >

< start="33.133" dur="0.1"> 200 מיליארד דולר לפריביליות מקומית כמו >

< start="33.233" dur="0.433"> פרימיום אוהבים >

< start="33.666" dur="0.167"> קדימויות כמו תעבורה, >

< start="33.833" dur="0.1"> קדימויות כמו תעבורה, טיפול בילדים, >

< start="33.933" dur="0.267"> תחבורה, טיפול בילדים, >

< start="34.2" dur="0.067"> תחבורה, טיפול בילדים, מחזורים >

< start="34.267" dur="0.167"> תחבורה, טיפול בילדים, מחזורים ו >

< start="34.434" dur="0.1"> תחבורה, טיפול בילדים, מורים וטרינרים. >

< start="34.534" dur="0.2"> סניורים וטרינרים. >

< start="34.734" dur="0.134"> סניורים וטרינרים. 500 דולר >

< start="34.868" dur="11.778"> סניורים וטרינרים. 500 מיליארד דולר >

< start="46.646" dur="0.1"> סניורים וטרינרים. 500 מיליארד דולר עבור >

< start="46.746" dur="0.334"> סניורים וטרינרים. 500 מיליארד דולר לסכום עיקרי >

< start="47.08" dur="0.3"> 500 מיליארד דולר לסכום עיקרי >

< start="47.38" dur="0.1"> 500 מיליארד דולר לתאגיד עיקרי >

< start="47.48" dur="0.034"> 500 מיליארד דולר לתאגיד גדול ו >

< start="47.514" dur="0.1"> 500 מיליארד דולר לתאגיד עיקרי ו >

< start="47.614" dur="0.333"> 500 מיליארד דולר לתאגיד גדול ופחות >

< start="47.947" dur="0.267"> תאגיד ופחות >

< start="48.214" dur="0.134"> תאגיד ועסק קטן >

< start="48.348" dur="0.133"> תאגיד ומצוקה עסקית קטנה >

< start="48.481" dur="0.1"> תאגיד וחבילת הצלת עסקים קטנה >

< start="48.581" dur="0.267"> תאגיד וחבילת הצלת עסקים קטנה ש >

< start="48.848" dur="0.167"> חבילה להציל עסקים >

< start="49.015" dur="0.1"> חבילת הצלת עסקים שהיא >

< start="49.115" dur="0.1"> חבילת הצלת עסקים שהיא מעל >

< start="49.215" dur="0.201"> חבילת הצלת עסקים העולה על 350 $ >

< start="49.416" dur="0.1"> חבילת הצלת עסקים שהיא מעל 350 מיליארד דולר. >

< start="49.516" dur="0.166"> זה מעל 350 מיליארד דולר. >

< start="49.682" dur="0.101"> זה מעל 350 מיליארד דולר. ה >

< start="49.783" dur="0.2"> זה מעל 350 מיליארד דולר. החשבון >

< start="49.983" dur="0.1"> זה מעל 350 מיליארד דולר. החיוב יהיה >

< start="50.083" dur="0.3"> זה מעל 350 מיליארד דולר. החיוב גם כן >

< start="50.383" dur="0.167"> זה מעל 350 מיליארד דולר. החיוב גם כן ייתן >

< start="50.55" dur="0.133"> זה מעל 350 מיליארד דולר. החיוב גם כן יספק א >

< start="50.683" dur="0.267"> החיוב גם כן יספק א >

< start="50.95" dur="0.134"> החיוב גם כן ייתן זמן חד פעמי >

< start="51.084" dur="0.1"> החיוב גם כן ייתן 1200 $ פעם אחת >

< start="51.184" dur="0.067"> החיוב גם כן ייתן צ'ק חד פעמי של 1200 דולר >

< start="51.251" dur="0.3"> החיוב ייתן גם פעם אחת 1200 $ לבדוק >

< start="51.551" dur="0.267"> פעם אחת $ 1200 בדוק אל >

< start="51.818" dur="0.1"> פעם אחת $ 1200 בדוק לאמריקנים >

< start="51.918" dur="0.134"> פעם אחת $ 1200 בדוק בפני אמריקאים אשר >

< start="52.052" dur="0.133"> פעם אחת $ 1200 בדוק לאמריקנים שעושים >

< start="52.185" dur="0.133"> חד פעמי $ 1200 בדוק לאמריקנים המייצרים 75,000 $ >

< start="52.318" dur="0.434"> חד פעמי $ 1200 בדוק לאמריקנים המייצרים 75,000 $ א >

< start="52.752" dur="0.2"> אמריקאים המייצרים 75,000 דולר א >

< start="52.952" dur="0.034"> אמריקאים שמרוויחים 75,000 דולר בשנה >

< start="52.986" dur="0.133"> אמריקאים שמרוויחים 75,000 $ בשנה או >

< start="53.119" dur="0.167"> אמריקאים שמרוויחים 75,000 $ לשנה או פחות. >

< start="53.286" dur="0.2"> שנה או פחות. >

< start="53.486" dur="0.134"> שנה או פחות. ה >

< start="53.62" dur="0.167"> שנה או פחות. המסע >

< start="53.787" dur="0.1"> שנה או פחות. מזכירות הממלכה >

< start="53.887" dur="0.267"> שנה או פחות. מגזין המזונות אומר >

< start="54.154" dur="0.3"> מגזין המזונות אומר >

< start="54.454" dur="0.1"> נשיא המדינה מסביר נשיא המדינה >

< start="54.554" dur="0.133"> מזכירת המאמרים אומרת לנשיא דונלד >

< start="54.687" dur="0.067"> שרון המזכירות אומר את נשיא דונלד טראמפ >

< start="54.754" dur="0.1"> מזכירת הממלכה אומרת כי הנשיא דונלד טראמפ יגיע >

< start="54.854" dur="0.301"> הנשיא דונלד טראמפ >

< start="55.155" dur="0.1"> נשיא דונלד טראמפ ייעשה באופן מוחלט >

< start="55.255" dur="0.1"> נשיא דונלד טראמפ ייחתם באופן מוחלט >

< start="55.355" dur="0.1"> נשיא דונלד טראמפ יחתום עליו באופן מוחלט. >

< start="55.455" dur="0.3"> חתום עליו באופן מוחלט. >

< start="55.755" dur="0.1"> חתום עליו באופן מוחלט. משמעות הדבר >

< start="55.855" dur="0.167"> חתום עליו באופן מוחלט. משמעות הדבר >

< start="56.022" dur="0.1"> חתום עליו באופן מוחלט. המשמעות של הנשיא >

< start="56.122" dur="0.134"> חתום עליו באופן מוחלט. המשמעות של תקוות הנשיאים >

< start="56.256" dur="0.2"> המשמעות של תקוות הנשיאים >

< start="56.456" dur="0.167"> המשמעות של הנשיא מקווה >

< start="56.623" dur="0.133"> המשמעות של הנשיא מקווה את המדינה >

< start="56.756" dur="0.067"> כלומר, הנשיא מקווה שהמדינה תעשה >

< start="56.823" dur="0.267"> כלומר, הנשיא מקווה שהמדינה תהיה >

< start="57.09" dur="0.067"> כלומר, הנשיא מקווה שהמדינה תחזור >

< start="57.157" dur="0.267"> כלומר, הנשיא מקווה שהמדינה תחזור >

< start="57.424" dur="0.166"> המדינה תהיה בחזרה >

< start="57.59" dur="0.134"> המדינה תהיה בחזרה ו >

< start="57.724" dur="0.233"> המחוז יהיה בחזרה וירוץ >

< start="57.957" dur="0.101"> המחוז יהיה בחזרה וירוץ מלא >

< start="58.058" dur="0.2"> המדינה תהיה בחזרה וגיבוי שלם מלא >

< start="58.258" dur="0.367"> המחוז יחזור לגביהם וירוץ קדימה מלאה >

< start="58.625" dur="0.167"> והפעלה של פלדה מלאה >

< start="58.792" dur="0.3"> ומריץ פלדה מלאה לפני כן >

< start="59.092" dur="0.3"> והרצת קדימה מלאה על ידי הפסחא. >

< start="59.392" dur="6.74"> מאת חג הפסחא. >

< start="66.132" dur="0.067"> מאת חג הפסחא. רק >

< start="66.199" dur="0.3"> מאת חג הפסחא. רק שניים >

< start="66.499" dur="0.367"> מאת חג הפסחא. רק שתיים >

< start="66.866" dur="0.1"> מאת חג הפסחא. רק שתיים וחצי >

< start="66.966" dur="0.234"> מאת חג הפסחא. רק שבועיים וחצי >

< start="67.2" dur="0.367"> מאת חג הפסחא. רק שבועיים וחצי מחודש >

< start="67.567" dur="0.2"> רק שבועיים וחצי מחודש >

< start="67.767" dur="0.1"> רק שבועיים וחצי מעכשיו. >

< start="67.867" dur="0.267"> עכשיו. >

< start="68.134" dur="0.167"> עכשיו. למרות >

< start="68.301" dur="0.134"> עכשיו. חוזר ונאוש >

< start="68.435" dur="0.1"> עכשיו. אזהרות חוזרות ונשנות >

< start="68.535" dur="0.1"> עכשיו. אזהרות חוזרות ונשנות מפני >

< start="68.635" dur="0.167"> אזהרות חוזרות ונשנות מפני >

< start="68.802" dur="0.166"> אזהרות חוזרות ונשנות מפני >

< start="68.968" dur="0.101"> אזהרות חוזרות ונשנות מתושבי המדינה >

< start="69.069" dur="0.1"> אזהרות חוזרות ונשנות מעל ראש המדינה >

< start="69.169" dur="0.1"> אזהרות חוזרות ונשנות מהבריאות העליונה של המדינה >

< start="69.269" dur="0.267"> הבריאות העליונה של האומה >

< start="69.536" dur="0.1"> מומחי הבריאות העליונים של הלאום. >

< start="69.636" dur="0.267"> מומחים. >

< start="69.903" dur="0.066"> מומחים. למרות זאת, >

< start="69.969" dur="0.067"> מומחים. עם זאת, שלו >

< start="70.036" dur="0.1"> מומחים. עם זאת, הוא פועל >

< start="70.136" dur="0.167"> מומחים. עם זאת, הוא על המשימה >

< start="70.303" dur="0.1"> מומחים. עם זאת, בכוח המשימה שלו >

< start="70.403" dur="0.267"> עם זאת, בכוח המשימה שלו >

< start="70.67" dur="0.134"> עם זאת, יועץ כוח המשימה שלו, >

< start="70.804" dur="0.166"> עם זאת, המועצה לכוח המשימה שלו, דוקטור >

< start="70.97" dur="0.101"> עם זאת, המועצה בכוח המשימות שלו, האנתוניה של הרופא >

< start="71.071" dur="0.2"> עם זאת, המייעץ שלו בכוח המשימה, המייסד לאיתוני רופא >

< start="71.271" dur="0.2"> יועץ, מומחה לרפואה כללית >

< start="71.471" dur="0.1"> יועץ, מומחה לרשות הכלכלה של הרופא >

< start="71.571" dur="0.267"> יועץ, רופא הכלכלה המוצעת היא אומרת >

< start="71.838" dur="0.1"> יועץ, מומחה לרפואה כללית, היא אומרת >

< start="71.938" dur="0.134"> יועץ, מומחה לרופא הכלכלה שהיא חושבת שצריך >

< start="72.072" dur="0.8"> יועץ, מומחה לרפואה כלכלה שהיא אומרת שהדיין צריך להיות >

< start="72.872" dur="0.301"> היא אומרת שדאבליין חייב להיות >

< start="73.173" dur="0.1"> היא אומרת שההתאחדות חייבת להיות גמישה. >

< start="73.273" dur="0.2"> גמיש. >

< start="73.473" dur="0.067"> גמיש. >> >

< start="73.54" dur="0.033"> גמיש. >> ON >

< start="73.573" dur="0.3"> גמיש. >> על א >

< start="73.873" dur="0.301"> גמיש. >> ביום >

< start="74.174" dur="0.066"> גמיש. >> ביום אחד >

< start="74.24" dur="0.301"> גמיש. >> ביום ביום >

< start="74.541" dur="0.267"> גמיש. >> ביום ביום ו >

< start="74.808" dur="0.1"> גמיש. >> ביום אחר יום ואנחנו >

< start="74.908" dur="0.267"> >> ביום אחר יום ואנחנו >

< start="75.175" dur="0.133"> >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים >

< start="75.308" dur="0.067"> >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים בבסיס, >

< start="75.375" dur="0.1"> >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים בבסיס, אתה >

< start="75.475" dur="0.267"> >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים בבסיס, אתה זקוק >

< start="75.742" dur="0.4"> >> ביום אחר יום ואנחנו מאמינים בבסיס שאתה צריך >

< start="76.142" dur="0.267"> תאמין בבסיס שאתה צריך >

< start="76.409" dur="0.067"> תאמין בבסיס, אתה צריך להעריך >

< start="76.476" dur="0.233"> תאמין בבסיס, אתה צריך להעריך את >

< start="76.709" dur="0.067"> האמין בבסיס, אתה צריך להעריך את הכדאיות >

< start="76.776" dur="0.1"> תאמין בבסיס, אתה צריך להעריך את הביצועים של >

< start="76.876" dur="0.201"> הערך את היתכנותו של >

< start="77.077" dur="0.133"> הערך את היתכנות הדבר >

< start="77.21" dur="0.2"> הערך את היתכנות של מה שאתה >

< start="77.41" dur="0.067"> הערך את היתכנות של מה שאתה מנסה >

< start="77.477" dur="0.067"> הערך את יכולת הביצוע של מה שאתה מנסה >

< start="77.544" dur="0.1"> הערך את היתכנות של מה שאתה מנסה לעשות. >

< start="77.644" dur="0.167"> מה אתה מנסה לעשות. >

< start="77.811" dur="0.066"> מה אתה מנסה לעשות. >> >

< start="77.877" dur="0.334"> מה אתה מנסה לעשות. >> THE >

< start="78.211" dur="0.334"> מה אתה מנסה לעשות. >> הרופא >

< start="78.545" dur="0.1"> מה אתה מנסה לעשות. >> הוספת הרופא >

< start="78.645" dur="0.233"> מה אתה מנסה לעשות. >> הרופא שהוסיף שם >

< start="78.878" dur="0.201"> >> הרופא שהוסיף שם >

< start="79.079" dur="0.066"> >> הרופא שהוסיף שם >

< start="79.145" dur="0.067"> >> הרופא שהוסיף לא היו >

< start="79.212" dur="0.133"> >> הרופא המוסיפה שלא היו >

< start="79.345" dur="0.434"> >> הרופא המוסיפה שלא היו >

< start="79.779" dur="0.1"> >> הרופא המוסיפה שלא היו שמיכה >

< start="79.879" dur="0.367"> לא היית שמיכה >

< start="80.246" dur="0.067"> לא היו המלצה על שמיכה >

< start="80.313" dur="0.067"> לא היית המלצה על שמיכה >

< start="80.38" dur="0.133"> לא היו המלצות שמיכה עבור >

< start="80.513" dur="0.234"> לא היינו המלצת שמיכה עבור כל האזורים >

< start="80.747" dur="0.267"> המלצה לכל העולם >

< start="81.014" dur="0.1"> המלצה למדינה השלמה >

< start="81.114" dur="0.133"> המלצה למען מדינה שלמה >

< start="81.247" dur="0.1"> המלצה על מקרי הכניסה למדינה >

< start="81.347" dur="0.101"> המלצה לארצות המדינה כולה שונות >

< start="81.448" dur="0.266"> המלצה לארצות-הברית השונות מאז ועד היום >

< start="81.714" dur="0.234"> מקרים מאז ארה"ב משתנים מ >

< start="81.948" dur="0.234"> מקרים מאז ארה"ב משתנים מהמדינה >

< start="82.182" dur="2.035"> המקרים מאז המדינה שונים עד המדינה >

< start="84.217" dur="0.4"> המקרים מאז המדינה שונים למדינה. >

< start="84.617" dur="0.301"> המקרים מאז המדינה שונים למדינה. חדש >

< start="84.918" dur="0.1"> המקרים מאז המדינה שונים למדינה. ניו יורק >

< start="85.018" dur="0.267"> מדינה למדינה. ניו יורק >

< start="85.285" dur="0.1"> מדינה למדינה. ניו יורק נותר >

< start="85.385" dur="0.167"> מדינה למדינה. ניו יורק שומרת את >

< start="85.552" dur="0.1"> מדינה למדינה. ניו יורק שומרת מהגדולה ביותר >

< start="85.652" dur="0.3"> שומרת מהגדולה >

< start="85.952" dur="0.167"> שומרת על הקורונאוויר הגדול ביותר >

< start="86.119" dur="0.1"> שומרת על HOTSPOT הגדול ביותר בקורונאווירוס. >

< start="86.219" dur="0.3"> HOTSPOT של CORONAVIRUS. >

< start="86.519" dur="0.067"> HOTSPOT של CORONAVIRUS. ראיית חשבון >

< start="86.586" dur="0.1"> HOTSPOT של CORONAVIRUS. חשבונאות עבור >

< start="86.686" dur="0.1"> HOTSPOT של CORONAVIRUS. חשבונאות לעוד >

< start="86.786" dur="0.1"> HOTSPOT של CORONAVIRUS. חשבונאות ליותר מ >

< start="86.886" dur="0.234"> HOTSPOT של CORONAVIRUS. חשבונאות עבור יותר מחלף >

< start="87.12" dur="0.167"> חשבונאות עבור יותר מחלף >

< start="87.287" dur="0.1"> חשבונאות עבור יותר מחצי >

< start="87.387" dur="0.367"> חשבונאות עבור יותר מחצי מחצית השנה >

< start="87.754" dur="0.133"> חשבונאות עבור יותר מחצי מחלקי המדינה >

< start="87.887" dur="0.367"> חשבונאות עבור יותר מחצי מקרי המדינה >

< start="88.254" dur="0.401"> חשבונאות עבור יותר מחצי מקרי המדינה ו >

< start="88.655" dur="7.974"> מקרי המדינה ו >

< start="96.629" dur="0.401"> מקרי המדינה וקרוב למדי >

< start="97.03" dur="0.4"> מקרי המדינה וקרוב ל א >

< start="97.43" dur="0.267"> מקרי המדינה וקרוב ל -3 >

< start="97.697" dur="0.067"> מקרי המדינה וקרוב לשלישית >

< start="97.764" dur="0.367"> מקרי המדינה וקרוב לשלושה מתוך המדינה >

< start="98.131" dur="0.3"> מקרי המדינה וקרוב לשליש מהמתים. >

< start="98.431" dur="0.167"> כמעט שליש מהמתים. >

< start="98.598" dur="0.1"> כמעט שליש מהמתים. ה >

< start="98.698" dur="0.134"> כמעט שליש מהמתים. העולם >

< start="98.832" dur="0.233"> כמעט שליש מהמתים. בריאות העולם >

< start="99.065" dur="0.1"> כמעט שליש מהמתים. ארגון הבריאות העולמי >

< start="99.165" dur="0.2"> ארגון הבריאות העולמי >

< start="99.365" dur="0.067"> אזהרות ארגון הבריאות בעולם >

< start="99.432" dur="0.167"> ארגון הבריאות העולמי מזהיר את >

< start="99.599" dur="0.067"> ארגון הבריאות העולמי מזהיר את ארה"ב >

< start="99.666" dur="0.267"> ארגון הבריאות העולמי מזהיר את ארה"ב >

< start="99.933" dur="0.1"> ארגון הבריאות העולמי מזהיר כי ארה"ב הינה >

< start="100.033" dur="0.3"> מזהיר כי ארה"ב חלה >

< start="100.333" dur="0.067"> מזהיר כי ארה"ב מחזיקה את הפוטנציאל >

< start="100.4" dur="0.167"> מזהיר כי ארה"ב גורמת לפוטנציאל >

< start="100.567" dur="0.267"> מזהיר כי ארה"ב מחזיקה את הפוטנציאל לפיגוע >

< start="100.834" dur="0.066"> מזהיר כי ארה"ב מחזיקה את הפוטנציאל לאיטליה >

< start="100.9" dur="0.301"> מזהיר כי ארה"ב מחזיקה את הפוטנציאל להתרחש באיטליה >

< start="101.201" dur="0.2"> פוטנציאל להפליג באיטליה >

< start="101.401" dur="0.1"> פוטנציאל להחלטה של ​​איטליה כ- >

< start="101.501" dur="0.167"> פוטנציאל להחלטה של ​​איטליה כמדינה >

< start="101.668" dur="0.066"> פוטנציאל להחלטה של ​​איטליה כמוקד הכלכלה העולמי >

< start="101.734" dur="0.101"> פוטנציאל לפיגוע באיטליה כמוקד הכלכלה של >

< start="101.835" dur="0.6"> פוטנציאל לפתיחת איטליה כמוקד הכלכלה של העולם >

< start="102.435" dur="0.334"> המנצח הכללי של העולם >

< start="102.769" dur="0.167"> הרוקח העולמי של הקורונווירוס >

< start="102.936" dur="0.1"> הרושם העולמי של מגפת הקורונווירוס. >

< start="103.036" dur="0.167"> מגיפת CORONAVIRUS. >

< start="103.203" dur="0.166"> מגיפת CORONAVIRUS. ה >

< start="103.369" dur="0.101"> מגיפת CORONAVIRUS. הנשיא >

< start="103.47" dur="0.166"> מגיפת CORONAVIRUS. גם הנשיאה >

< start="103.636" dur="0.1"> מגיפת CORONAVIRUS. הנשיא גם מכפיל את עצמו >

< start="103.736" dur="0.201"> הנשיא גם מכפיל את עצמו >

< start="103.937" dur="0.066"> הנשיא גם כן מכפיל את עצמו >

< start="104.003" dur="0.067"> הנשיא מתכופף אף הוא למטה >

< start="104.07" dur="0.1"> הנשיא מתכופף אף הוא למטה >

< start="104.17" dur="0.234"> הנשיאה מכפילה גם את הרעיון >

< start="104.404" dur="0.1"> הנשיא מתכופף אף הוא על הרעיון שאותו >

< start="104.504" dur="0.267"> למטה על הרעיון הזה >

< start="104.771" dur="0.233"> למטה על הרעיון הכלכלי הזה >

< start="105.004" dur="0.134"> למטה על הרעיון שהיציבות הכלכלית שלו >

< start="105.138" dur="0.167"> למטה על הרעיון שנגרם לחוסר היציבות הכלכלית >

< start="105.305" dur="0.1"> למטה על הרעיון שהיציבות הכלכלית שנגרמה על ידי >

< start="105.405" dur="0.2"> חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי >

< start="105.605" dur="0.133"> יציבות כלכלית שנגרמה על ידי >

< start="105.738" dur="0.167"> חוסר יציבות כלכלית הנגרמת על ידי הנגיף >

< start="105.905" dur="0.067"> חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי נגיף הנגיף >

< start="105.972" dur="0.3"> חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי הנגיף יכול להיות >

< start="106.272" dur="0.067"> חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי הנגיף יכול להיות גרוע >

< start="106.339" dur="0.234"> חוסר יציבות כלכלית שנגרם על ידי הנגיף יכול להיות גרוע יותר >

< start="106.573" dur="0.166"> הנגיף יכול להיות גרוע יותר מאשר >

< start="106.739" dur="0.167"> הנגיף יכול להיות גרוע יותר מ >

< start="106.906" dur="0.568"> הנגיף יכול להיות גרוע יותר מהפנדמיה >

< start="107.474" dur="0.266"> הנגיף יכול להיות גרוע יותר מעצמו המגיפה. >

< start="107.74" dur="2.503"> עצמו הפנדמי. >

< start="110.243" dur="0.434"> עצמו הפנדמי. >>> >

< start="110.677" dur="0.333"> עצמו הפנדמי. >>> כן >

< start="111.01" dur="0.301"> עצמו הפנדמי. >>> כך זה >

< start="111.311" dur="0.133"> עצמו הפנדמי. >>> כך זה >

< start="111.444" dur="0.234"> עצמו הפנדמי. >>> כך שהוא מאמין >

< start="111.678" dur="0.4"> עצמו הפנדמי. >>> כך שהוא מאמין >

< start="112.078" dur="0.234"> >>> כך שהוא מאמין >

< start="112.312" dur="0.066"> >>> כך שזה מאמין בסנטה >

< start="112.378" dur="0.101"> >>> כך שזה מאמין במערכת החובה >

< start="112.479" dur="0.1"> >>> כך שזה מאמין ששטר הסנאט יהיה >

< start="112.579" dur="0.066"> >>> כך שזה מאמין ששטרת הסנאט לא תעשה זאת >

< start="112.645" dur="0.301"> >>> כך שזה מאמין ששטרת הסנאט לא תעזור >

< start="112.946" dur="0.2"> חיוב סנט לא יועיל >

< start="113.146" dur="0.067"> חיוב סנט לא יועיל רק >

< start="113.213" dur="0.3"> חיוב סנט לא יועיל רק ל >

< start="113.513" dur="0.067"> חיוב סנט לא יועיל רק למטוסים >

< start="113.58" dur="0.233"> חיוב סנט לא יועיל רק למטוסים אבל >

< start="113.813" dur="0.701"> דמי סנאט לא יעזרו רק למטוסים אך למטוסים >

< start="114.514" dur="0.233"> רק המטוסים אבל התעופה >

< start="114.747" dur="2.403"> רק המטוסים אבל יצרנית האוויר >

< start="117.15" dur="0.667"> רק המטוסים אבל תעופה מייקר תעופה. >

< start="117.817" dur="0.267"> MAKER BOEING. >

< start="118.084" dur="0.1"> MAKER BOEING. מובן מאליו >

< start="118.184" dur="0.1"> MAKER BOEING. ענק באופן ענקי >

< start="118.284" dur="0.234"> MAKER BOEING. חדשות ענקיות במיוחד >

< start="118.518" dur="0.1"> MAKER BOEING. חדשות ענקיות באופן מקומי >

< start="118.618" dur="0.2"> חדשות ענקיות באופן מקומי >

< start="118.818" dur="0.067"> חדשות ענקיות באופן מקומי ו >

< start="118.885" dur="0.2"> חדשות ענקיות באופן מקומי וה- >

< start="119.085" dur="0.1"> חדשות ענקיות באופן מקומי והחיוב >

< start="119.185" dur="0.234"> חדשות ענקיות באופן מקומי והתקשרויות החיוב >

< start="119.419" dur="0.233"> חדשות ענקיות באופן מקומי והחיוב קורא עבור >

< start="119.652" dur="0.1"> חדשות ענקיות באופן מקומי והחיוב מתקשר עבור א >

< start="119.752" dur="0.334"> חדשות ענקיות באופן מקומי והחיוב מתקשר תמורת 17 דולר >

< start="120.086" dur="0.234"> והחיוב מתקשר תמורת 17 דולר >

< start="120.32" dur="0.133"> והחיוב מתקשר תמורת מיליארד דולר >

< start="120.453" dur="0.1"> והחיוב מתקשר תמורת פדרל מיליארד דולר >

< start="120.553" dur="0.167"> והחיוב מתקשר להלוואה פדרלית של מיליארד דולר >

< start="120.72" dur="0.1"> והחיוב מתקשר לתוכנית הלוואה פדרלית של מיליארד דולר >

< start="120.82" dur="0.167"> תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר >

< start="120.987" dur="0.2"> תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר >

< start="121.187" dur="0.1"> תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר לעסקים >

< start="121.287" dur="0.067"> תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר לעסקים שהינם >

< start="121.354" dur="0.3"> תוכנית הלוואות פדרלית של מיליארד דולר לעסקים שהם >

< start="121.654" dur="0.267"> לעסקים שהם >

< start="121.921" dur="0.067"> לעסקים שהם קריטיים >

< start="121.988" dur="0.334"> לעסקים שהם קריטיים >

< start="122.322" dur="0.1"> לעסקים שהם קריטיים לתחזוקה >

< start="122.422" dur="0.267"> קריטי לתחזוקה >

< start="122.689" dur="0.167"> קריטי לתחזוקה לאומית >

< start="122.856" dur="0.367"> קריטי לשמירה על הביטחון הלאומי. >

< start="123.223" dur="0.166"> ביטחון לאומי. >

< start="123.389" dur="12.012"> ביטחון לאומי. ה >

< start="135.401" dur="0.101"> ביטחון לאומי. הוושינגטון >

< start="135.502" dur="0.333"> ביטחון לאומי. פוסט הוושינגטון >

< start="135.835" dur="0.367"> ביטחון לאומי. דיווחי הדואר בוושינגטון >

< start="136.202" dur="0.167"> דיווחי הדואר בוושינגטון >

< start="136.369" dur="0.067"> פוסט הוושינגטון מדווח על כולם >

< start="136.436" dur="0.1"> פוסט הוושינגטון מדווח על כל >

< start="136.536" dur="0.2"> פוסט הוושינגטון מדווח על כל אלה >

< start="136.736" dur="0.134"> פוסט הוושינגטון מדווח על כל מה שלא עשה זאת >

< start="136.87" dur="0.2"> פוסט הוושינגטון מדווח על כל מה שלא הזכיר >

< start="137.07" dur="0.233"> כל זה לא הזכיר >

< start="137.303" dur="0.067"> כל אלה שלא הזכירו בויינג >

< start="137.37" dur="0.267"> כל אותם דברים שלא הזכירו >

< start="137.637" dur="0.1"> כל אותם דברים שלא הזכירו שם בום >

< start="137.737" dur="0.234"> כל אותם דברים שלא הזכירו שם שם >

< start="137.971" dur="0.033"> כל אותם דברים שלא הזכירו שם בום לפי אותו חלק >

< start="138.004" dur="0.334"> כל אותם דברים שלא הזכירו שם בשם חלק זה >

< start="138.338" dur="0.2"> בום לפי שם שחלק ממנו >

< start="138.538" dur="0.1"> BOEING לפי שם שחלקו של >

< start="138.638" dur="0.067"> בויינג לפי שם שחלק מהחיוב >

< start="138.705" dur="0.233"> בום לפי שם שחלק מהחיוב היה >

< start="138.938" dur="0.267"> בום לפי שם שחלק מהבונד נדרש >

< start="139.205" dur="0.167"> BOEING לפי שם שחלק מהאיגרת חייבת להגיע אליו >

< start="139.372" dur="0.2"> BOEING לפי שם שחלק מהדמיון נדרש לכוון באופן ישיר >

< start="139.572" dur="0.2"> הצעת החוק חייבת להיות ישירה >

< start="139.772" dur="0.101"> הצעת החוק חייבת לעזור באופן ישיר >

< start="139.873" dur="0.133"> הצעת החוק תצטרך לסייע באופן ישיר בבואינג >

< start="140.006" dur="0.067"> הצעת החוק תצטרך לעזור באופן ישיר לעקוב אחר הכנת אותם >

< start="140.073" dur="0.367"> הצעת החוק תצטרך לעזור באופן ישיר לחוות מה שהן >

< start="140.44" dur="0.1"> הצעת החוק תצטרך לעזור באופן ישיר לעקוף את מי שהיה >

< start="140.54" dur="0.267"> עזרו לטיגון שעבר >

< start="140.807" dur="0.1"> עזרו לטיולים שמהם מחפשים >

< start="140.907" dur="0.133"> עזרו ל BOEING שמחפש 60 $ >

< start="141.04" dur="0.067"> עזרו לטיפוח שעומד לרשות 60 מיליארד דולר >

< start="141.107" dur="0.3"> עזור לעזוב אשר מחפש 60 מיליארד דולר פנימה >

< start="141.407" dur="0.301"> מחפש 60 מיליארד דולר פנימה >

< start="141.708" dur="0.133"> מבקש 60 מיליארד דולר בממשל >

< start="141.841" dur="0.067"> מבקש 60 מיליארד דולר בהלוואות ממשלתיות >

< start="141.908" dur="0.167"> מבקש 60 מיליארד דולר בהלוואות ממשלתיות >

< start="142.075" dur="0.2"> מחפשים 60 מיליארד דולר בהלוואות ממשלתיות לאוירוספייס >

< start="142.275" dur="0.367"> הלוואות ממשלתיות לאוירוספייס >

< start="142.642" dur="0.1"> הלוואות ממשלתיות לתעשייה מרחבית. >

< start="142.742" dur="0.167"> ייצור. >

< start="142.909" dur="0.2"> ייצור. ה >

< start="143.109" dur="0.134"> ייצור. המרחב >

< start="143.243" dur="0.133"> ייצור. ענף האווירוספייס >

< start="143.376" dur="0.1"> ייצור. עובדי התעשייה האווירוספייס >

< start="143.476" dur="0.167"> עובדי התעשייה האווירוספייס >

< start="143.643" dur="0.133"> עובדי תעשיית האווירוספייס 2.5 >

< start="143.776" dur="0.167"> עובדים בתעשייה האווירוספייס 2.5 מיליון >

< start="143.943" dur="0.1"> התעשייה האווירוספייס מעסיקה 2.5 מיליון אנשים. >

< start="144.043" dur="0.201"> 2.5 מיליון אנשים. >

< start="144.244" dur="0.166"> 2.5 מיליון אנשים. שניהם >

< start="144.41" dur="0.167"> 2.5 מיליון אנשים. עובדים שכירים >

< start="144.577" dur="0.134"> 2.5 מיליון אנשים. עובדים שכירים 153,000 >

< start="144.711" dur="0.1"> 2.5 מיליון אנשים. עובדים שכירים 153,000 אנשים. >

< start="144.811" dur="0.167"> עובדים שכירים 153,000 אנשים. >

< start="144.978" dur="0.133"> עובדים שכירים 153,000 אנשים. ו >

< start="145.111" dur="0.067"> עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכמו >

< start="145.178" dur="0.3"> עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכפי שאתה >

< start="145.478" dur="0.134"> עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכפי שאתה יכול >

< start="145.612" dur="0.2"> עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכפי שאתה מצפה, >

< start="145.812" dur="0.334"> עובדים שכירים 153,000 אנשים. וכפי שאתה מצפה, זה >

< start="146.146" dur="0.166"> וכפי שאתה מצפה, זה >

< start="146.312" dur="0.134"> וכפי שאתה מצפה, $ 2 זה >

< start="146.446" dur="0.167"> וכפי שאתה מצפה, הטריליון הזה של 2 דולר >

< start="146.613" dur="0.166"> וכפי שאתה מצפה, גירוי זה של טריליון דולר בסך $ 2 >

< start="146.779" dur="0.101"> וכפי שאתה מצפה, חבילה של גירוי של 2 טריליון דולר זה >

< start="146.88" dur="0.233"> חבילת גירוי של טריליון דולר >

< start="147.113" dur="0.034"> ייצור אריזות ממריץ של 2 $ >

< start="147.147" dur="0.467"> 2 $ טריליון חבילת גירוי להכנת א >

< start="147.614" dur="9.142"> $ 2 טריליון חבילת גירוי שעושה ענק >

< start="156.756" dur="0.434"> חבילת גירוי של טריליון דולר בסך $ 2 אשר גורמת להשפעה עצומה >

< start="157.19" dur="0.334"> $ 2 טריליון חבילת גירוי המשפיעת על ענק >

< start="157.524" dur="0.367"> $ 2 טריליון חבילת גירוי המשפיעת על קיר ענק >

< start="157.891" dur="0.233"> ביצוע השפעה עצומה על קיר >

< start="158.124" dur="0.1"> ביצוע השפעה עצומה על רחוב הקיר. >

< start="158.224" dur="0.234"> רחוב. >

< start="158.458" dur="0.1"> רחוב. מגיע >

< start="158.558" dur="0.133"> רחוב. יורד >

< start="158.691" dur="0.067"> רחוב. יוצא תמיד >

< start="158.758" dur="0.2"> רחוב. כניסה תמיד >

< start="158.958" dur="0.067"> רחוב. כניסה תמיד היא הטובה ביותר >

< start="159.025" dur="0.3"> רחוב. כניסה לדרך היא היום הכי טוב >

< start="159.325" dur="0.201"> כניסה לדרך היא היום הכי טוב >

< start="159.526" dur="0.1"> כניסה תמיד היא היום הכי טוב >

< start="159.626" dur="0.1"> כניסה לדרך היא היום הטוב ביותר מאז 1933. >

< start="159.726" dur="0.267"> מאז 1933. >

< start="159.993" dur="0.066"> מאז 1933. יום הולדת >

< start="160.059" dur="0.167"> מאז 1933. יום הולדת למעלה >

< start="160.226" dur="0.067"> מאז 1933. יום הולדת אחרון >

< start="160.293" dur="0.133"> מאז 1933. יום הולדת עוד 1200 >

< start="160.426" dur="0.234"> יום הולדת עוד 1200 >

< start="160.66" dur="0.067"> יום הולדת עוד 1200 נקודות >

< start="160.727" dur="0.2"> יום הולדת עוד 1200 נקודות פנימה >

< start="160.927" dur="0.067"> יום הולדת עד 1200 נקודות ימינה >

< start="160.994" dur="0.3"> יום הולדת עוד 1200 נקודות ברגע זה >

< start="161.294" dur="0.334"> יום הולדת עוד 1200 נקודות בבויינג ממש עכשיו >

< start="161.628" dur="0.233"> נקודות בבויינג ממש עכשיו >

< start="161.861" dur="0.034"> נקודות במלאי BOEING ממש עכשיו >

< start="161.895" dur="0.066"> נקודות במלאי BOEING ממש עכשיו >

< start="161.961" dur="0.1"> נקודות במלאי BOEING עכשיו >

< start="162.061" dur="0.234"> נקודות האחזקות במלאי הביוינג עכשיו 29% >

< start="162.295" dur="0.334"> נקודות האחזקה במלאי הביוינג זולות ב 29% - אקספדיה >

< start="162.629" dur="0.267"> המניה מעלה 29% אקספדיה >

< start="162.896" dur="0.066"> המניה מעלה 29% אקספדיה אחרת >

< start="162.962" dur="0.134"> המניה מעלה 29% אקספדיה נוספת >

< start="163.096" dur="0.167"> החברה מעלה 29% אקספדיה אחרת ענקית >

< start="163.263" dur="0.6"> המניות מעלה 29% אקספדיה אחרת ענקית בחברה המקומית >

< start="163.863" dur="0.167"> חברה אחרת ענקית מקומית >

< start="164.03" dur="6.106"> חברה ענקית אחרת >

< start="170.136" dur="0.067"> עד 12% מקבוצת חברה ענקית גבוהה יותר >

< start="170.203" dur="0.367"> חברה ענקית נוספת מעלה 12% ומעלה >

< start="170.57" dur="0.3"> חברה ענקית נוספת מעלה 12% באופן מקומי וגם >

< start="170.87" dur="0.1"> חברה ענקית נוספת מסתכמת ב 12% - ומעלה >

< start="170.97" dur="0.267"> חברה ענקית נוספת מעלה 12% באופן מקומי וגם בקורסים >

< start="171.237" dur="0.1"> עוד חברה ענקית מעלה 12% ומעלה גם בקורס >

< start="171.337" dur="0.167"> עלייה של 12% וגם בקורס ב >

< start="171.504" dur="0.134"> עלייה של 12% וגם בקורס בקורס >

< start="171.638" dur="0.267"> עלייה של 12% וגם בקורסים במסע >

< start="171.905" dur="0.066"> עלייה של 12% וגם בקורסים במגזר הנסיעות, >

< start="171.971" dur="0.267"> עלייה של 12% וגם בקורסים במגזר הנסיעות, וגם >

< start="172.238" dur="0.334"> עלייה של 12% וגם בקורסים במגזר הנסיעות, ובכלל >

< start="172.572" dur="0.2"> מגזר הנסיעות, ובכלל >

< start="172.772" dur="0.067"> מגזר הנסיעות, ובכלל זה >

< start="172.839" dur="0.067"> מגזר הנסיעות, ובכלל זה הדאו >

< start="172.906" dur="0.133"> מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו היה >

< start="173.039" dur="0.1"> מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו התגבר >

< start="173.139" dur="0.267"> מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו התגבר >

< start="173.406" dur="0.367"> מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו התגבר על 11% >

< start="173.773" dur="0.1"> מגזר הנסיעות, ובאופן כללי הדאו התגבר על 11% מעל >

< start="173.873" dur="0.167"> הדאו התגבר על 11% מעל >

< start="174.04" dur="0.1"> הדאו התגבר על 11% מעל שלו >

< start="174.14" dur="0.267"> הדאו התגבר על 11% מכל אחרונו >

< start="174.407" dur="0.134"> הדאו התגבר על 11% מכל השלושה האחרונים שלו >

< start="174.541" dur="0.233"> הדאו התגבר על 11% מכל המסחר האחרון שלו >

< start="174.774" dur="0.267"> המסחר האחרון שלו שלוש >

< start="175.041" dur="0.1"> שלוש האחרונות שלו פעילויות סחר. >

< start="175.141" dur="0.267"> מפגשים. >

< start="175.408" dur="0.067"> מפגשים. BOEING >

< start="175.475" dur="0.2"> מפגשים. BOEING יש >

< start="175.675" dur="0.1"> מפגשים. BOEING יש באופן רשמי >

< start="175.775" dur="0.1"> מפגשים. BOEING סגר רשמית >

< start="175.875" dur="0.2"> BOEING סגר רשמית >

< start="176.075" dur="0.067"> BOEING השבת רשמית >

< start="176.142" dur="0.067"> BOEING סגר את כולם באופן רשמי >

< start="176.209" dur="0.1"> BOEING סגר את כל הרשומות באופן רשמי >

< start="176.309" dur="0.467"> BOEING סגר את כל פרטיו באופן רשמי >

< start="176.776" dur="0.033"> BOEING סגר רשמית את כל מקומותיה >

< start="176.809" dur="0.167"> BOEING סגר רשמית את כל מקומותיה באזור >

< start="176.976" dur="0.167"> הורד את כל תחומי הבנייה שלו ב >

< start="177.143" dur="0.2"> הורד את כל מקומותיו באזור >

< start="177.343" dur="0.134"> הורד את כל מקומותיו בצפון-מערב >

< start="177.477" dur="0.133"> הורד את כל מגוריהם באזור צפון-מערב העיר >

< start="177.61" dur="0.1"> הורידו את כל יחידותיה בצפון-מערב כיוון >

< start="177.71" dur="0.334"> צפון מערב בגלל >

< start="178.044" dur="0.1"> הצפון-מערבי בגלל הקורונאווירוס. >

< start="178.144" dur="0.2"> נגיף קורונה. >

< start="178.344" dur="0.167"> נגיף קורונה. שלנו >

< start="178.511" dur="0.2"> נגיף קורונה. התעופה שלנו >

< start="178.711" dur="0.067"> נגיף קורונה. מומחה התעופה שלנו >

< start="178.778" dur="0.1"> נגיף קורונה. גלן למומחי תעופה שלנו >

< start="178.878" dur="0.2"> גלן למומחי תעופה שלנו >

< start="179.078" dur="0.067"> מזלג גלן למומחי תעופה שלנו >

< start="179.145" dur="0.2"> מזלג GLEN למומחי תעופה שלנו >

< start="179.345" dur="0.034"> מזלג גלן המומחה לתעופה מצטרף >

< start="179.379" dur="0.233"> מזלג גלן המומחה לתעופה שלנו מצטרף לארה"ב >

< start="179.612" dur="0.1"> מזלג גלן המומחה לתעופה שלנו מצטרף עכשיו לארה"ב >

< start="179.712" dur="0.234"> מזלג גלן המומחה לתעופה שלנו מצטרף לשטח החיים שלנו בארה"ב >

< start="179.946" dur="0.2"> המזלג מצטרף לעמותת ארה"ב עכשיו >

< start="180.146" dur="0.167"> פורק מצטרף לעמותה של ארה"ב עכשיו >

< start="180.313" dur="0.133"> פורק מצטרף לדיווחים על מחזור החיים בארה"ב >

< start="180.446" dur="0.101"> FORK מצטרף לדיווחים על ארה"ב שעכשיו דיווח עליהם >

< start="180.547" dur="0.2"> FORK מצטרף לדיווח על מחויבותנו בארה"ב על זה >

< start="180.747" dur="0.066"> פורק מצטרף לדיווחים על ארה"ב שעכשיו מדווחים על כך >

< start="180.813" dur="0.334"> פורק מצטרף לחודש ארה"ב על מחזור החיים המדווח על כך למען >

< start="181.147" dur="0.2"> דיווח על כך למען >

< start="181.347" dur="0.134"> היה דיווח על זה לאחרונה >

< start="181.481" dur="0.167"> היה דיווח על כך עבור הזוג האחרון >

< start="181.648" dur="0.066"> היה דיווח על זה במשך הימים האחרונים >

< start="181.714" dur="0.234"> היה דיווח על זה במשך כל ימי הזוגות האחרונים >

< start="181.948" dur="0.067"> היה דיווח על זה במשך הימים האחרונים והלאה >

< start="182.015" dur="0.333"> היה דיווח על הדברים במשך כל ימי הזוגות האחרונים ומחוצה לה >

< start="182.348" dur="0.267"> ימי זוג אחרונים ומחוצה לה >

< start="182.615" dur="0.134"> ימי זוג אחרונים ומחוצה לו את המעורר >

< start="182.749" dur="0.066"> ימי זוג אחרונים ומחוצה לה חבילת המעורר >

< start="182.815" dur="0.167"> ימי זוג אחרונים ומחוצה לה חבילת המעורר >

< start="182.982" dur="0.334"> הימים האחרונים האחרונים והחוצה חבילת הגירוי >

< start="183.316" dur="0.267"> חבילת סטימולוס נמשכה >

< start="183.583" dur="0.067"> חבילת סטימולוס עברה, >

< start="183.65" dur="0.133"> חבילת סטימולוס עברה, מה >

< start="183.783" dur="0.1"> חבילת סטימולוס עברה, מה ההשפעה >

< start="183.883" dur="0.1"> חבילת סטימולוס הועברה, מה ההשלכות >

< start="183.983" dur="0.234"> חבילת סטימולוס עברה, מה ההשפעה שתעשה >

< start="184.217" dur="0.2"> עבר, מה ההשפעה תהיה >

< start="184.417" dur="0.1"> עבר, מה ההשפעה תהיה >

< start="184.517" dur="0.501"> עבר, למה יש לכך השפעה >

< start="185.018" dur="3.036"> עבר, מה ההשפעה תהיה על בויינג >

< start="188.054" dur="0.134"> חלף, איזה השפעה יש לעובדי ברד? >

< start="188.188" dur="0.166"> האם יש לעובדי בויאינג? >

< start="188.354" dur="0.067"> האם יש לעובדי בויאינג? >> >

< start="188.421" dur="0.334"> האם יש לעובדי בויאינג? >> THE >

< start="188.755" dur="0.066"> האם יש לעובדי בויאינג? >> הכל >

< start="188.821" dur="0.267"> האם יש לעובדי בויאינג? >> הרעיון המלא >

< start="189.088" dur="0.067"> האם יש לעובדי בויאינג? >> הרעיון המלא >

< start="189.155" dur="0.334"> האם יש לעובדי בויאינג? >> הרעיון המלא >

< start="189.489" dur="0.434"> האם יש לעובדי בויאינג? >> יש לשמור על הרעיון המלא >

< start="189.923" dur="0.2"> >> יש לשמור על הרעיון המלא >

< start="190.123" dur="0.1"> >> הרעיון המלא הוא לשמור על >

< start="190.223" dur="0.133"> >> הרעיון המלא הוא לשמור על הבוינג >

< start="190.356" dur="0.201"> >> האידיאה השלמה היא לשמור על עובדי הבואינג >

< start="190.557" dur="0.033"> >> האידיאה השלמה היא לשמור על עובדי העובדים הבוייטים >

< start="190.59" dur="0.267"> >> האידיאה השלמה היא לשמור על העובדים הבועתיים העובדים כ >

< start="190.857" dur="0.167"> העובדים הבוייטים העובדים כ >

< start="191.024" dur="0.233"> עובדי הבוינג עובדים ככאלה >

< start="191.257" dur="1.869"> העובדים הבוייטים עובדים כמו שזה >

< start="193.126" dur="0.4"> העובדים הבוייטים העובדים כמו שצריך >

< start="193.526" dur="0.367"> העובדים הבוייטים העובדים כמו שצריך >

< start="193.893" dur="0.401"> העובדים הבוייטים העובדים כפי שהם צריכים להיפגש >

< start="194.294" dur="0.1"> העובדים הבוייטים העובדים כפי שהם צריכים לפגוש אחרים >

< start="194.394" dur="0.3"> יש לפגוש אחרים >

< start="194.694" dur="0.067"> יש לפגוש עובדים אחרים >

< start="194.761" dur="0.167"> זה אמור לפגוש עובדים אחרים >

< start="194.928" dur="0.066"> יש לפגוש עובדים אחרים לעבודה >

< start="194.994" dur="0.301"> יש לפגוש עובדים אחרים שכדאי לעבוד עליהם >

< start="195.295" dur="0.467"> זה אמור לפגוש עובדים אחרים העובדים למען >

< start="195.762" dur="0.333"> זה אמור לפגוש עובדים אחרים שיעבדו עבור אנשים מסוימים >

< start="196.095" dur="6.974"> שכירים שיעבדו עבור אנשים מסוימים >

< start="203.069" dur="0.567"> שכירים שיעבדו עבור 17,000 איש >

< start="203.636" dur="0.267"> עובדים המועסקים בעבודה עבור כמה 17,000 ספקים >

< start="203.903" dur="0.401"> שכירים שיעבדו עבור 17,000 הספקים שכמה >

< start="204.304" dur="0.1"> עובדים המועסקים בעבודה עבור כמה 17,000 ספקים שעושים >

< start="204.404" dur="0.233"> 17,000 ספקים שעושים >

< start="204.637" dur="0.1"> 17,000 ספקים שעושים חלקים >

< start="204.737" dur="0.134"> 17,000 ספקים שעושים חלקים >

< start="204.871" dur="0.167"> 17,000 ספקים שעושים חלקים ומספקים >

< start="205.038" dur="0.2"> 17,000 ספקים שעושים חלקים ומספקים שירותים >

< start="205.238" dur="0.1"> 17,000 ספקים המייצרים חלקים ומספקים שירותים עבור >

< start="205.338" dur="0.234"> חלקים ושירותים מספקים עבור >

< start="205.572" dur="0.066"> חלקים ושירותים מספקים ל BOEING >

< start="205.638" dur="0.067"> חלקים ומספקים שירותים ל BOEING TO >

< start="205.705" dur="0.267"> חלקים ומספקים שירותים לרכיבה בכניסה >

< start="205.972" dur="0.3"> חלקים ולספק שירותים לשירותי עבודה. >

< start="206.272" dur="0.234"> מבקש לשמור על עבודה. >

< start="206.506" dur="0.067"> מבקש לשמור על עבודה. שוב >

< start="206.573" dur="0.066"> מבקש לשמור על עבודה. שוב >

< start="206.639" dur="0.167"> מבקש לשמור על עבודה. שוב שכן >

< start="206.806" dur="0.134"> מבקש לשמור על עבודה. שוב שזה >

< start="206.94" dur="0.2"> מבקש לשמור על עבודה. שוב שזה הכללי >

< start="207.14" dur="0.367"> מבקש לשמור על עבודה. שוב, זה הרעיון הכללי >

< start="207.507" dur="0.2"> שוב, זה הרעיון הכללי >

< start="207.707" dur="0.033"> שוב שזה הרעיון הכללי, אבל >

< start="207.74" dur="0.1"> שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני >

< start="207.84" dur="0.267"> שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע >

< start="208.107" dur="0.034"> שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שם >

< start="208.141" dur="0.167"> שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שיש >

< start="208.308" dur="0.367"> שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שיש א >

< start="208.675" dur="0.066"> שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שיש המון >

< start="208.741" dur="0.334"> שוב שזה הרעיון הכללי, אבל אני יודע שיש המון >

< start="209.075" dur="0.334"> אבל אני יודע שיש המון >

< start="209.409" dur="0.1"> אבל אני יודע שיש המון עצבנות >

< start="209.509" dur="0.1"> אבל אני יודע שיש המון אכזריות >

< start="209.609" dur="0.1"> אבל אני יודע שיש המון עצבנות בין אחרים >

< start="209.709" dur="0.267"> עצבנות בין אחרים >

< start="209.976" dur="0.167"> עצבנות בין תעופה אחרת >

< start="210.143" dur="0.1"> עצבנות בין חברות תעופה אחרות >

< start="210.243" dur="0.1"> עצבנות בין חברות תעופה אחרות >

< start="210.343" dur="0.1"> עצבנות בין חברות תעופה אחרות >

< start="210.443" dur="0.2"> חברות תעופה שהם >

< start="210.643" dur="0.067"> חברות תעופה שאינן >

< start="210.71" dur="0.2"> חברות תעופה שאינן נמצאות >

< start="210.91" dur="0.501"> חברות תעופה שאינן נמצאות בזה >

< start="211.411" dur="16.516"> חברות תעופה שאינן בכוונת ישירה >

< start="228.494" dur="0.634"> של >

< start="229.128" dur="0.167"> להיות >

< start="229.295" dur="0.1"> מספקים להיות >

< start="229.395" dur="0.134"> של ספקים להיות >

< start="229.529" dur="0.167"> להיות ספקים לבואינג >

< start="229.696" dur="0.1"> להיות ספקים לבואינג מי >

< start="229.796" dur="0.167"> להיות ספקים לבואינג מי >

< start="229.963" dur="0.166"> להיות ספקים לבוגי מי שהם >

< start="230.129" dur="0.167"> להיות ספקים לבוג'ינג המדהימים >

< start="230.296" dur="0.334"> להיות ספקים לבוג'ינג שמרבים אם >

< start="230.63" dur="0.1"> להיות ספקים לבודינג שמרבים אם הם >

< start="230.73" dur="0.2"> להיות ספקים לבודינג שמרבים אם הם יכולים >

< start="230.93" dur="0.1"> להיות ספקים לבוגינג המתהווה אם הם יכולים להיות >

< start="231.03" dur="0.267"> משתגעים אם הם יכולים להיות >

< start="231.297" dur="0.1"> משתגעים אם ניתן יהיה לכלול אותם. >

< start="231.397" dur="0.167"> כלול. >

< start="231.564" dur="0.067"> כלול. אנחנו >

< start="231.631" dur="0.267"> כלול. אנחנו >

< start="231.898" dur="0.133"> כלול. אנחנו עדיין >

< start="232.031" dur="0.1"> כלול. אנחנו עדיין מחכים >

< start="232.131" dur="0.034"> כלול. אנחנו עדיין מחכים >

< start="232.165" dur="0.333"> כלול. אנחנו עדיין מחכים ל >

< start="232.498" dur="0.367"> כלול. אנחנו עדיין מחכים להרבה >

< start="232.865" dur="0.167"> אנחנו עדיין מחכים להרבה >

< start="233.032" dur="0.134"> אנחנו מחכים להרבה >

< start="233.166" dur="0.067"> אנחנו עדיין מחכים להרבה פרטים >

< start="233.233" dur="0.166"> אנו מחכים להרבה פרטים ו >

< start="233.399" dur="0.067"> אנחנו עדיין ממתינים להרבה פרטים ותוכם >

< start="233.466" dur="0.2"> אנחנו עדיין מחכים להרבה פרטים והם אומרים >

< start="233.666" dur="0.401"> אנחנו מחכים להרבה פרטים והם אומרים את זה >

< start="234.067" dur="0.2"> על פרטים והם אומרים >

< start="234.267" dur="0.067"> מתוך פרטים והם אומרים את השטן >

< start="234.334" dur="0.066"> מתוך פרטים והם אומרים שהשטן הוא >

< start="234.4" dur="0.167"> מתוך פרטים והם אומרים שהשטן נמצא בו >

< start="234.567" dur="0.434"> מכל הפרטים והם אומרים השטן נמצא באזור >

< start="235.001" dur="0.067"> מכל הפרטים והם אומרים השטן נמצא בפרטים הקטנים >

< start="235.068" dur="0.233"> של פרטים והם אומרים השטן נמצא בפרטים הקטנים >

< start="235.301" dur="0.2"> השטן נמצא בפרטים הקטנים >

< start="235.501" dur="0.067"> השטן נמצא בפרטים הקטנים וזה >

< start="235.568" dur="0.1"> השטן נמצא בפרטים הקטנים וזה >

< start="235.668" dur="0.2"> השטן נמצא בפרטים הקטנים וזה >

< start="235.868" dur="0.301"> השטן נמצא בפרטים וזו השאלה. >

< start="236.169" dur="0.2"> זאת השאלה. >

< start="236.369" dur="0.067"> זאת השאלה. מה >

< start="236.436" dur="0.1"> זאת השאלה. מה הם >

< start="236.536" dur="0.2"> זאת השאלה. מה אלו >

< start="236.736" dur="0.033"> זאת השאלה. מהם אלה פרטים >

< start="236.769" dur="0.234"> זאת השאלה. מה הם הפרטים האלה בשעה >

< start="237.003" dur="0.4"> זאת השאלה. מהם אותם פרטים על זה >

< start="237.403" dur="0.234"> מהם אותם פרטים על זה >

< start="237.637" dur="0.1"> מה הם הפרטים האלה בנקודה זו? >

< start="237.737" dur="0.2"> נקודה? >

< start="237.937" dur="0.034"> נקודה? את כל >

< start="237.971" dur="0.1"> נקודה? כולנו >

< start="238.071" dur="0.167"> נקודה? כל מה שאנחנו יודעים >

< start="238.238" dur="0.1"> נקודה? כל מה שאנחנו יודעים זה >

< start="238.338" dur="0.367"> נקודה? כל מה שאנחנו יודעים זה >

< start="238.705" dur="0.267"> נקודה? כל מה שאנחנו יודעים זה וושינגטון >

< start="238.972" dur="0.2"> כל מה שאנחנו יודעים זה וושינגטון >

< start="239.172" dur="0.133"> כל מה שאנחנו יודעים זה פוסט של וושינגטון >

< start="239.305" dur="0.067"> כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון >

< start="239.372" dur="0.1"> כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון ו >

< start="239.472" dur="0.067"> כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון והם >

< start="239.539" dur="0.3"> כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון והם >

< start="239.839" dur="0.334"> כל מה שאנחנו יודעים זה דו"ח פוסט של וושינגטון והם שם >

< start="240.173" dur="0.167"> דוח הדואר והם נמצאים שם >

< start="240.34" dur="0.066"> דוח הדואר והם נמצאים שם >

< start="240.406" dur="0.134"> דוח הדואר והם נמצאים שם >

< start="240.54" dur="0.133"> דוח הדואר והם נמצאים על האדמה >

< start="240.673" dur="0.434"> דוח הדואר והם נמצאים על פני האדמה שבבעלותה >

< start="241.107" dur="0.067"> דוח הדואר והם נמצאים על האדמה בוושינגטון >

< start="241.174" dur="0.2"> דוח הדואר והם נמצאים על האדמה בוושינגטון די.סי. >

< start="241.374" dur="0.234"> על האדמה בוושינגטון די.סי. >

< start="241.608" dur="0.1"> על האדמה בשיחת וושינגטון די.סי. >

< start="241.708" dur="0.1"> על האדמה בוושינגטון די.סי. דיבר על אודות >

< start="241.808" dur="0.167"> על האדמה בוושינגטון די.סי. מדברים על >

< start="241.975" dur="0.133"> על האדמה בוושינגטון די.סי. מדברת על 70 $ >

< start="242.108" dur="0.234"> על האדמה בוושינגטון די.סי. מדברת על מיליארד המיליארד דולר >

< start="242.342" dur="0.166"> לדבר על מיליארד דולר >

< start="242.508" dur="0.134"> לדבר על מיליארד דולר בסך הכל >

< start="242.642" dur="0.133"> דיבר על מיליארד דולר בסך 70 מיליון דולר >

< start="242.775" dur="0.134"> לדבר על מיליארד דולר בסך הכל כך על השאלה >

< start="242.909" dur="0.067"> דיבר על מיליארד המיליארד דולר אז השאלה היא, >

< start="242.976" dur="0.233"> לדבר על מיליארד מיליון דולר אז השאלה היא, האם >

< start="243.209" dur="0.367"> לדבר על מיליארד מיליון דולר אז השאלה היא האם היא שאלה >

< start="243.576" dur="0.1"> לדבר על מיליארד מיליון דולר אז השאלה היא 17 >

< start="243.676" dur="0.167"> אז השאלה היא האם היא 17 >

< start="243.843" dur="0.134"> אז השאלה היא האם היא 17 עבור >

< start="243.977" dur="0.3"> אז השאלה היא האם היא 17 לבואינג >

< start="244.277" dur="0.1"> השאלה שנשאלת היא, האם היא 17 לבחירת דבש >

< start="244.377" dur="0.167"> השאלה שנשאלת היא, האם היא 17 המיועדת לבישול בוהה >

< start="244.544" dur="0.2"> למזון טוב יותר >

< start="244.744" dur="0.1"> למסגרת בוהינג בגלל בואינג >

< start="244.844" dur="0.2"> למסגרת בואינג בגלל מסגרת בוהינג >

< start="245.044" dur="0.201"> למסגרת בואינג מכיוון שמסגרת בויינג זה >

< start="245.245" dur="0.133"> למען הקפה, מכיוון שמסגרת בוהינג זהה בעצמם >

< start="245.378" dur="0.1"> למסגרת בוהינג כיוון שמסגרת בויינג זה בעצמם >

< start="245.478" dur="0.167"> מסגר את זה כמו עצמם >

< start="245.645" dur="0.167"> מסגר את זה כמו עצמם ואת >

< start="245.812" dur="0.2"> מסגר את זה כצמם ואת הספק >

< start="246.012" dur="0.033"> מסגר את זה כמו עצמם ואת הספק כך >

< start="246.045" dur="0.301"> מסגר את זה כמו עצמם ואת הספק גם אם >

< start="246.346" dur="0.4"> סגרו את זה כמו עצמם ואת הספק אם זה >

< start="246.746" dur="0.1"> מסגר את זה כאל עצמו ואת הספק אם זה מסתובב >

< start="246.846" dur="0.2"> הספק אם זה מסתובב >

< start="247.046" dur="0.067"> הספק אם זה מסתובב >

< start="247.113" dur="0.134"> הספק אם זה מסתיים 17 >

< start="247.247" dur="0.066"> הספק אז אם זה יעבור 17 מיליארד דולר >

< start="247.313" dur="0.367"> הספק אם זה מכחיל 17 מיליארד דולר >

< start="247.68" dur="0.1"> הספק אז אם זה יעבור 17 מיליארד הלוואה >

< start="247.78" dur="0.301"> החוצה 17 מיליארד הלוואה >

< start="248.081" dur="0.066"> ערבות 17 מיליארד ערבות הלוואה >

< start="248.147" dur="0.167"> ערבות 17 מיליארד ערבות הלוואה ל >

< start="248.314" dur="0.067"> ערבות 17 מיליארד ערבות הלוואות לטיפולים, >

< start="248.381" dur="0.267"> ערבות 17 מיליארד ערבות הלוואה לטיפולים, ו >

< start="248.648" dur="0.3"> ערבויות לקייטנות, ו >

< start="248.948" dur="0.1"> ערבויות לטיפולים, ומשהו >

< start="249.048" dur="0.067"> ערבויות לבוג'ינג וכדומה >

< start="249.115" dur="0.067"> ערבויות לביו-ים וכדומה >

< start="249.182" dur="0.367"> ערבויות לבואינג, ומשהו אחר לא קיים >

< start="249.549" dur="0.1"> ערבויות לבוג'ינג וכדומה יש עוד בחוץ >

< start="249.649" dur="0.233"> משהו אחר נמצא שם >

< start="249.882" dur="0.101"> משהו אחר אינו אומר >

< start="249.983" dur="0.2"> משהו אחר אינו יכול לומר בסדר. >

< start="250.183" dur="0.167"> אומרים בסדר. >

< start="250.35" dur="0.1"> אומרים בסדר. ו >

< start="250.45" dur="0.066"> אומרים בסדר. ואז >

< start="250.516" dur="0.267"> אומרים בסדר. ואז >

< start="250.783" dur="0.034"> אומרים בסדר. ואז האיזון >

< start="250.817" dur="0.233"> אומרים בסדר. ואז המאזן של >

< start="251.05" dur="0.367"> אומרים בסדר. ואז מאזן זה >

< start="251.417" dur="0.201"> ואז מאזן זה >

< start="251.618" dur="0.066"> ואז האיזון של זה יהיה >

< start="251.684" dur="0.1"> ואז האיזון של זה יהיה >

< start="251.784" dur="0.134"> ואז האיזון של זה יעבור >

< start="251.918" dur="0.067"> ואז האיזון של זה יעבור >

< start="251.985" dur="0.3"> ואז האיזון של זה יעבור ל >

< start="252.285" dur="0.3"> יילך לדרך >

< start="252.585" dur="0.1"> ילך לספקים, >

< start="252.685" dur="0.1"> יילך אז לספקים >

< start="252.785" dur="0.167"> ילך לספקים, ואז >

< start="252.952" dur="0.267"> ילך לספקים, ואז זה אפשרי >

< start="253.219" dur="0.2"> ספקים, ואז זה אפשרי >

< start="253.419" dur="0.1"> ספקים, ואז זה עובד באופן סביר >

< start="253.519" dur="0.267"> ספקים, ואז זה מסתבר. >

< start="253.786" dur="0.167"> עובד. >

< start="253.953" dur="0.067"> עובד. אם >

< start="254.02" dur="0.067"> עובד. אם זה >

< start="254.087" dur="0.2"> עובד. אם זה >

< start="254.287" dur="0.434"> עובד. אם זה 17 דולר >

< start="254.721" dur="0.1"> עובד. אם זה 17 מיליארד דולר >

< start="254.821" dur="0.133"> עובד. אם זה סך של 17 מיליארד דולר >

< start="254.954" dur="0.1"> עובד. אם זה סך של 17 מיליארד דולר >

< start="255.054" dur="0.167"> אם זה סך של 17 מיליארד דולר >

< start="255.221" dur="0.167"> אם זה סך של 17 מיליארד דולר בסך הכל >

< start="255.388" dur="0.267"> אם זה סך של 17 מיליארד דולר לתעשייה >

< start="255.655" dur="0.067"> אם זה סך של 17 מיליארד דולר לסך הכל בענף התעשייה >

< start="255.722" dur="0.233"> אם זה סך של 17 מיליארד דולר לסך התעשייה >

< start="255.955" dur="0.1"> אם סך המסחר בסך 17 מיליארד דולר עבור התעשייה ראוי לשאול >

< start="256.055" dur="0.201"> התעשייה מתיימרת לשאול >

< start="256.256" dur="0.166"> התעשייה מתיימרת לשאול את השאלה >

< start="256.422" dur="0.067"> התעשייה מייחלת את השאלה לפני כן, >

< start="256.489" dur="0.367"> התעשייה מייחלת את השאלה לפני, איך >

< start="256.856" dur="0.1"> התעשייה מייחלת את השאלה לפני, כמה הרבה >

< start="256.956" dur="0.801"> התעשייה מתיימרת לשאול את הדברים לפני, כמה הרבה >

< start="257.757" dur="0.2"> לפני, כמה הרבה >

< start="257.957" dur="10.911"> לפני, כמה הרבה זה >

< start="268.868" dur="0.067"> מלפני, כמה יעבור >

< start="268.935" dur="0.334"> לפני כן, עד כמה יעבור הרבה >

< start="269.269" dur="0.3"> לפני, כמה הרבה יעברו לספורט >

< start="269.569" dur="0.133"> לפני, כמה הרבה יעבור לסוג של >

< start="269.702" dur="0.267"> לפני כן, עד כמה יעבור לסוג הגבהים >

< start="269.969" dur="0.267"> זה הולך למגוון גב >

< start="270.236" dur="0.267"> זה הולך למגוון תעופה של גב >

< start="270.503" dur="0.067"> זה הולך למגוון ייצור תעופה של הפסולת >

< start="270.57" dur="0.067"> זה עובר למגוון ייצור תעופה בחלל המוצא >

< start="270.637" dur="0.2"> זה עובר למגוון ייצור תעופה בחלל המוצא >

< start="270.837" dur="0.233"> ייצור תעופה בתעשייה >

< start="271.07" dur="0.134"> ייצור תעופה בארצות הברית >

< start="271.204" dur="0.1"> ייצור תעופה בארצות הברית. >

< start="271.304" dur="0.167"> ארצות הברית. >

< start="271.471" dur="0.1"> ארצות הברית. >> >

< start="271.571" dur="0.1"> ארצות הברית. >> היה >

< start="271.671" dur="0.1"> ארצות הברית. >> נראה >

< start="271.771" dur="0.2"> ארצות הברית. >> נראו בויינג >

< start="271.971" dur="0.034"> ארצות הברית. >> נראה טוק בואינג >

< start="272.005" dur="0.333"> ארצות הברית. >> נראו בוקינג א ' >

< start="272.338" dur="0.434"> ארצות הברית. >> נראו בוינג ענק >

< start="272.772" dur="0.2"> >> נראו בוינג ענק >

< start="272.972" dur="0.2"> >> נראו בואינג זכה ללהיט עצום >

< start="273.172" dur="0.167"> >> נראו בואינג זכו להמון עצום מבחינה פיננסית >

< start="273.339" dur="0.067"> >> נראו בואינג זכו להמון עצום בין פיננסים >

< start="273.406" dur="0.1"> >> נראו בואינג זכו ללהיט כספי גדול בין >

< start="273.506" dur="0.2"> פגע כספי בין >

< start="273.706" dur="0.067"> היכה כספי בין 737 >

< start="273.773" dur="0.133"> היכה כספי בין ה- 737 מקס >

< start="273.906" dur="0.101"> היכה כספי בין 737 MAX MAXIS MAX >

< start="274.007" dur="0.066"> פגעו בפיננסים בין 737 המשבר המקסימלי ב >

< start="274.073" dur="0.334"> היכה את הכספים בין 737 המשבר המקסימלי >

< start="274.407" dur="0.334"> 737 משבר מרבי בשנת 2007 >

< start="274.741" dur="0.1"> 737 משבר מרבי בקורונאווירוס >

< start="274.841" dur="0.066"> 737 משבר מרבי בקורונאווירוס >

< start="274.907" dur="0.101"> 737 משבר מרבי בקורונאווירוס אך מעל >

< start="275.008" dur="0.267"> 737 משבר מרבי בקורונווירוס, אך מעל >

< start="275.275" dur="0.1"> 737 משבר מרבי בקורונאווירוס אך לאחרונה >

< start="275.375" dur="0.233"> CORONAVIRUS אבל מעל האחרון >

< start="275.608" dur="0.167"> CORONAVIRUS אבל מעל שלושת האחרונים >

< start="275.775" dur="0.167"> CORONAVIRUS אך מעל שלושת המסחר האחרון >

< start="275.942" dur="0.1"> CORONAVIRUS אך מעל שלושת מושבי הסחר האחרונים >

< start="276.042" dur="0.167"> CORONAVIRUS אך מעל שלושת מפגשי הסחר האחרונים >

< start="276.209" dur="0.167"> שלוש מניות סיעוד >

< start="276.376" dur="0.066"> שלוש מניות סיעוד הן >

< start="276.442" dur="0.067"> שלוש פעילויות סחר סחר פועלות >

< start="276.509" dur="0.3"> שלוש המניות בענף הסחר הן בעלות 66%. >

< start="276.809" dur="0.201"> מעלה 66%. >

< start="277.01" dur="0.133"> מעלה 66%. איך >

< start="277.143" dur="0.134"> מעלה 66%. איך היה >

< start="277.277" dur="0.233"> מעלה 66%. איך היית >

< start="277.51" dur="0.167"> מעלה 66%. איך תרצו לזהות >

< start="277.677" dur="0.233"> איך תרצו לזהות >

< start="277.91" dur="0.267"> איך תרצו לדמות בוינג >

< start="278.177" dur="0.067"> איך תרצו להבחין בביזינג פיננסי >

< start="278.244" dur="0.034"> איך תרצו להבחין בביזינג פיננסי באופן כזה >

< start="278.278" dur="0.266"> איך תרצו להבחין בכספים כספיים כ- AE? >

< start="278.544" dur="0.267"> BOEING כספית >

< start="278.811" dur="0.1"> BOEING פיננסית כחברה >

< start="278.911" dur="0.101"> BOEING פיננסי כזכות חברה >

< start="279.012" dur="0.2"> BOEING פיננסית כחברה ממש עכשיו? >

< start="279.212" dur="0.167"> החברה ממש עכשיו? >

< start="279.379" dur="0.133"> החברה ממש עכשיו? >> >

< start="279.512" dur="0.501"> החברה ממש עכשיו? >> BOEING >

< start="280.013" dur="1.468"> החברה ממש עכשיו? >> BOEING IS >

< start="281.481" dur="0.767"> החברה ממש עכשיו? >> BOEING ברור >

< start="282.248" dur="0.034"> החברה ממש עכשיו? >> BOEING זה ברור >

< start="282.282" dur="0.367"> החברה ממש עכשיו? >> BOEING זה ברור מאוד >

< start="282.649" dur="0.2"> >> BOEING זה ברור מאוד >

< start="282.849" dur="0.066"> >> BOEING זה ברור מאוד מה- >

< start="282.915" dur="0.201"> >> BOEING ברור שזה מקסימום >

< start="283.116" dur="0.133"> >> BOEING זה ברור מהקרקע המקסימלית >

< start="283.249" dur="0.067"> >> BOEING זה ברור מאוד מהמאגר המקסימלי שגורם >

< start="283.316" dur="0.2"> >> BOEING זה ברור מהקרקע המקסימאלית שיש >

< start="283.516" dur="0.234"> האדמה המקסימאלית שיש >

< start="283.75" dur="0.1"> האדמה המקסימאלית שאחרה >

< start="283.85" dur="0.4"> האדמה המקסימאלית שנמשכה מעל >

< start="284.25" dur="7.174"> האדמה המקסימאלית שהחזיקה מעמד לאורך א >

< start="291.424" dur="0.267"> האדמה המקסימאלית שהייתה לאורך שנה. >

< start="291.691" dur="0.2"> נמשך יותר משנה. >

< start="291.891" dur="0.134"> נמשך יותר משנה. שלהם >

< start="292.025" dur="0.066"> נמשך יותר משנה. היעד שלהם >

< start="292.091" dur="0.267"> נמשך יותר משנה. היעד שלהם ל >

< start="292.358" dur="0.067"> נמשך יותר משנה. היעד שלהם להשיג >

< start="292.425" dur="0.234"> נמשך יותר משנה. היעד שלהם לחזור >

< start="292.659" dur="0.4"> נמשך יותר משנה. היעד שלהם לקבל חזרה >

< start="293.059" dur="0.2"> היעד שלהם לקבל חזרה >

< start="293.259" dur="0.1"> היעד שלהם לקבל גיבוי >

< start="293.359" dur="0.134"> היעד שלהם לקבל חזרה ולעוף >

< start="293.493" dur="0.066"> היעד שלהם לקבל חזרה ולעוף שוב >

< start="293.559" dur="0.067"> היעד שלהם לחזור ולעוף שוב הוא >

< start="293.626" dur="0.3"> היעד שלהם לחזור ולעוף שוב הוא >

< start="293.926" dur="0.334"> היעד שלהם לחזור ולעוף שוב הוא אמצע >

< start="294.26" dur="0.167"> ועף שוב הוא אמצע >

< start="294.427" dur="0.067"> ועף שוב הוא אמצע של >

< start="294.494" dur="0.167"> ועף שוב הוא אמצע המדינה >

< start="294.661" dur="0.133"> ועף שוב הוא אמצע הקיץ. >

< start="294.794" dur="0.167"> של הקיץ. >

< start="294.961" dur="0.067"> של הקיץ. אנחנו >

< start="295.028" dur="0.066"> של הקיץ. אנחנו >

< start="295.094" dur="0.301"> של הקיץ. אנחנו עכשיו >

< start="295.395" dur="0.2"> של הקיץ. אנחנו שומעים עכשיו >

< start="295.595" dur="0.133"> של הקיץ. עכשיו אנחנו שומעים את זה >

< start="295.728" dur="0.301"> של הקיץ. אנחנו שומעים עכשיו את זה >

< start="296.029" dur="0.2"> אנחנו שומעים עכשיו את זה >

< start="296.229" dur="0.1"> אנחנו שומעים עכשיו את זה >

< start="296.329" dur="0.1"> אנו שומעים עתה כי הם >

< start="296.429" dur="0.1"> אנו שומעים כעת כי הם עשויים >

< start="296.529" dur="0.4"> אנו שומעים כעת כי הם עשויים להתחיל >

< start="296.929" dur="0.101"> אנו שומעים כעת כי הם עשויים להתחיל בייצור >

< start="297.03" dur="0.166"> שהם עשויים להתחיל בייצור >

< start="297.196" dur="0.067"> שהם עשויים להתחיל בייצור של >

< start="297.263" dur="0.067"> שהם עשויים להתחיל בייצור המוצר >

< start="297.33" dur="0.233"> שיכולים להתחיל בייצור המקס >

< start="297.563" dur="0.067"> שיכולים להתחיל בייצור המקס ב >

< start="297.63" dur="0.334"> שיכולים להתחיל בייצור המקס בו >

< start="297.964" dur="0.334"> שיכולים להתחיל בייצור המקס בהשכרה >

< start="298.298" dur="0.1"> שיוכלו להתחיל בייצור המקס בהשכרה מחדש >

< start="298.398" dur="0.166"> מהמקסימום בהשכרה שוב >

< start="298.564" dur="0.101"> מהמקסימום בהשכרה שוב >

< start="298.665" dur="0.266"> מהמקסימום בהשכרה שוב במאי. >

< start="298.931" dur="0.201"> במאי. >

< start="299.132" dur="0.066"> במאי. הם >

< start="299.198" dur="0.167"> במאי. הם היו >

< start="299.365" dur="0.134"> במאי. הם היו מיקוד >

< start="299.499" dur="0.066"> במאי. הם התמקדו באפריל >

< start="299.565" dur="0.267"> במאי. הם התמקדו באפריל אבל >

< start="299.832" dur="0.134"> הם התמקדו באפריל אבל >

< start="299.966" dur="0.1"> הם התמקדו באפריל אבל אני >

< start="300.066" dur="0.067"> הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב >

< start="300.133" dur="0.2"> הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב שאנחנו >

< start="300.333" dur="0.4"> הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב שאנחנו יכולים >

< start="300.733" dur="0.434"> הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להיכנס >

< start="301.167" dur="11.545"> הם התמקדו באפריל, אבל אני חושב שאנחנו יכולים לעשות זאת >

< start="312.712" dur="0.167"> אני חושב שאנחנו יכולים לעשות זאת >

< start="312.879" dur="0.066"> אני חושב שאנחנו יכולים להתערב בזה >

< start="312.945" dur="0.134"> אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זאת >

< start="313.079" dur="0.067"> אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זה שיכול להתחיל >

< start="313.146" dur="0.2"> אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זה שיכול להתחיל זמן >

< start="313.346" dur="0.3"> אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זה שיכול להתחיל זמן זה >

< start="313.646" dur="0.1"> אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם זה שיכול להתחיל זמן שזה >

< start="313.746" dur="0.234"> זמן זה יכול להתחיל >

< start="313.98" dur="0.2"> פרק הזמן שמתחיל להיות >

< start="314.18" dur="0.1"> פרק הזמן שיכול להיות מדווח. >

< start="314.28" dur="0.2"> להיות דיווח. >

< start="314.48" dur="0.1"> להיות דיווח. היו >

< start="314.58" dur="0.067"> להיות דיווח. היו מנסים >

< start="314.647" dur="0.1"> להיות דיווח. היית מנסה >

< start="314.747" dur="0.401"> להיות דיווח. ניסו להשיג >

< start="315.148" dur="0.333"> ניסו להשיג >

< start="315.481" dur="0.034"> ניסינו לקבל אישור >

< start="315.515" dur="0.1"> ניסינו לקבל אישור של >

< start="315.615" dur="0.1"> ניסו לקבל אישור לכך >

< start="315.715" dur="0.067"> ניסינו לקבל אישור לכך >

< start="315.782" dur="0.333"> ניסינו לקבל אישור לכך ועכשיו >

< start="316.115" dur="0.167"> אישור לכך ועכשיו >

< start="316.282" dur="0.067"> אישור זה ועכשיו >

< start="316.349" dur="0.1"> אישור לכך שיש עכשיו וזה >

< start="316.449" dur="0.1"> אישור לכך שעכשיו וזה קרה >

< start="316.549" dur="0.4"> אישור לכך שעכשיו זה היה א >

< start="316.949" dur="0.067"> אישור לכך שעכשיו וזה היה חלק >

< start="317.016" dur="0.2"> אישור לכך שעכשיו וזה היה חלק מ >

< start="317.216" dur="0.101"> אישור לכך שעכשיו וזה היה חלק מה - >

< start="317.317" dur="0.2"> זה היה חלק מה- >

< start="317.517" dur="0.1"> זה היה חלק מהנגיף >

< start="317.617" dur="0.333"> זה היה חלק מהנגיף >

< start="317.95" dur="0.101"> זה היה חלק מהנגיף וזה >

< start="318.051" dur="0.1"> זה היה חלק מהנגיף וזה יהיה >

< start="318.151" dur="0.3"> זה היה חלק מהנגיף וזה יהיה >

< start="318.451" dur="0.1"> זה היה חלק מהנגיף וזה יהיה >

< start="318.551" dur="0.234"> וירוס וזה יהיה >

< start="318.785" dur="0.133"> וירוס וזה יש לו השפעה >

< start="318.918" dur="0.167"> וירוס וזה יש לכך השפעה >

< start="319.085" dur="0.1"> וירוס וזה יש השפעה על כך >

< start="319.185" dur="0.267"> וירוס וזה יהיה כל כך השפעה על אותם >

< start="319.452" dur="0.367"> וירוס וזה יש השפעה שיש כל כך כאלה >

< start="319.819" dur="0.1"> וירוס וזה יש לו השפעה עד כדי כך שאלו הם >

< start="319.919" dur="0.234"> יש לכך השפעה על כך שהם >

< start="320.153" dur="0.066"> יש השפעה על כך שאלו הם בני הזוג >

< start="320.219" dur="0.201"> יש השפעה על כך שאלו הם סוגים של >

< start="320.42" dur="0.066"> יש השפעה על כך שכל מיני הדברים הם >

< start="320.486" dur="0.401"> יש לכך השפעה על כך שהם >

< start="320.887" dur="0.1"> יש לכך השפעה על כך שהדברים הם עניינם של דברים שכאלה >

< start="320.987" dur="0.2"> סוגים של דברים שהם כל כך מעולם >

< start="321.187" dur="0.167"> סוגים של דברים שיחפשו באופן מלא >

< start="321.354" dur="0.5"> סוגים של דברים שהרבה ברצונם ו >

< start="321.854" dur="0.1"> סוגים של דברים שהרבה ברצונם >

< start="321.954" dur="0.067"> סוגים של דברים שהרבה ברצונם והשוק >

< start="322.021" dur="0.334"> סוגים של דברים שהם תמיד ירצו והשוק >

< start="322.355" dur="0.3"> WILL והשוק הוא >

< start="322.655" dur="0.1"> WILL והשוק מבטא >

< start="322.755" dur="0.301"> WILL והשוק מעניין מעט >

< start="323.056" dur="0.1"> WILL והשוק מגלה ביטחון מסוים. >

< start="323.156" dur="0.233"> מבטאת אמון מסוים. >

< start="323.389" dur="0.1"> מבטאת אמון מסוים. BOEING >

< start="323.489" dur="0.1"> מבטאת אמון מסוים. האחרון מבשר >

< start="323.589" dur="0.067"> מבטאת אמון מסוים. שבוע האחרון של הבוינג ' >

< start="323.656" dur="0.2"> מבטאת אמון מסוים. השבוע האחרון של הבוינג היה >

< start="323.856" dur="0.067"> מבטאת אמון מסוים. השבוע האחרון בבואינג היה אחד >

< start="323.923" dur="0.234"> מבטאת אמון מסוים. שבוע האחרון של הבוינג היה אחד מתוך >

< start="324.157" dur="0.2"> שבוע האחרון של הבוינג היה אחד מתוך >

< start="324.357" dur="0.1"> השבוע האחרון של בואינג היה אחד מאותם >

< start="324.457" dur="0.067"> השבוע האחרון בבואינג היה אחד הגדולים ביותר, >

< start="324.524" dur="0.1"> השבוע האחרון בוהה היה אחד הגדולים ביותר, אנחנו >

< start="324.624" dur="0.5"> השבוע האחרון בוהה היה אחד הגדולים ביותר, יש לנו >

< start="325.124" dur="0.1"> השבוע האחרון בוהה היה אחד הגדולים ביותר, יש לנו כלבים >

< start="325.224" dur="0.201"> השבוע האחרון בוהה היה אחד הגדולים ביותר, יש לנו כלבים כאן >

< start="325.425" dur="0.267"> הכי הרבה, יש לנו כלבים כאן >

< start="325.692" dur="0.1"> הכי הרבה, יש לנו כלבים כאן במהירות. >

< start="325.792" dur="0.2"> במהירות. >

< start="325.992" dur="0.067"> במהירות. אחד >

< start="326.059" dur="0.066"> במהירות. אחד מ >

< start="326.125" dur="0.1"> במהירות. אחד מ >

< start="326.225" dur="0.201"> במהירות. אחד ה >

< start="326.426" dur="0.1"> במהירות. אחד מהמשפיעים ביותר >

< start="326.526" dur="0.3"> אחד מהמשפיעים ביותר >

< start="326.826" dur="0.033"> אחת החברות המשפיעות ביותר >

< start="326.859" dur="0.1"> אחת החברות המשפיעות ביותר על >

< start="326.959" dur="0.101"> אחת החברות המשפיעות ביותר על ישראל >

< start="327.06" dur="0.133"> אחת החברות המשפיעות ביותר על הדיאל >

< start="327.193" dur="0.067"> אחת החברות המושפעות ביותר בנושא הדיאל ו >

< start="327.26" dur="0.367"> אחת החברות המושפעות ביותר בנושא הדיאל ועכשיו >

< start="327.627" dur="0.167"> חברות בנושא הדיאלוג ועכשיו >

< start="327.794" dur="0.066"> חברות בנושא הדיאל ועכשיו >

< start="327.86" dur="0.1"> חברות בנושא הדיאל ועכשיו זה >

< start="327.96" dur="0.067"> חברות בנושא הדיאל וכעת זה גם כן, >

< start="328.027" dur="0.167"> חברות בנושא הדיאל ועכשיו זה גם כן, זה >

< start="328.194" dur="0.434"> חברות בנושא הדיאל ועכשיו זה גם כן, זה כן >

< start="328.628" dur="0.1"> חברות בנושא הדיאל ועכשיו זה גם כן, זה הולך והולך >

< start="328.728" dur="0.233"> זה גם, זה הולך והולך >

< start="328.961" dur="0.034"> זה גם כן, זה הולך ומסתיים >

< start="328.995" dur="0.434"> זה גם כן, זה הולך ונחלף א ' >

< start="329.429" dur="0.6"> זה גם, זה הולך להיות קצת >

< start="330.029" dur="0.367"> זה גם כן, זה הולך להיות קצת אז, >

< start="330.396" dur="0.301"> זה גם כן, זה הולך להיות קצת אז, זה >

< start="330.697" dur="0.066"> זה גם כן, זה הולך להיות קצת אז זה >

< start="330.763" dur="0.334"> זה גם כן, זה הולך להיות קצת אז, זה סוג >

< start="331.097" dur="0.167"> די אם כן, זה סוג >

< start="331.264" dur="0.1"> די אם כן, זה סוג של >

< start="331.364" dur="0.2"> ממש קצת, זה סוג של מה >

< start="331.564" dur="0.067"> די אם כן, זהו סוג של מה שאנחנו >

< start="331.631" dur="0.667"> די אם כן, זהו סוג של מה שאנחנו >

< start="332.298" dur="16.417"> ממש קצת כך, זה מה שאנחנו עושים >

< start="353.486" dur="0.067"> זה >

< start="353.553" dur="0.066"> זה >

< start="353.619" dur="0.434"> זה >

< start="354.053" dur="0.034"> זה הסכנות >

< start="354.087" dur="0.367"> זה הסיכונים של >

< start="354.454" dur="0.3"> זהו סכנות העבודה >

< start="354.754" dur="0.133"> זה סיכון העבודה מהעבודה >

< start="354.887" dur="0.1"> זהו סכנות העבודה מהבית. >

< start="354.987" dur="0.167"> מהבית. >

< start="355.154" dur="0.067"> מהבית. >> >

< start="355.221" dur="0.1"> מהבית. >> אומרים >

< start="355.321" dur="0.067"> מהבית. >> להגיד להסתיר >

< start="355.388" dur="0.233"> מהבית. >> להגיד להסתיר >

< start="355.621" dur="0.367"> מהבית. >> אמרו הסתר >

< start="355.988" dur="0.067"> מהבית. >> אמרו הסתר לכלבים >

< start="356.055" dur="0.2"> מהבית. >> אמרו הסתר לכלבים עבור >

< start="356.255" dur="0.101"> מהבית. >> אמרו הסתר לכלבים עבור >

< start="356.356" dur="0.166"> >> אמרו הסתר לכלבים עבור >

< start="356.522" dur="0.201"> >> אמרו הסתר לכלבים כפי שאנו >

< start="356.723" dur="0.166"> >> אמרו הסתר לכלבים שכן אנו מעריכים >

< start="356.889" dur="0.401"> >> אמרו הסתר לכלבים שכן אנו מעריכים את עצמכם >

< start="357.29" dur="0.1"> >> אמרו הסתר לכלבים שכן אנו מעריכים את הדיווח שלכם >

< start="357.39" dur="0.167"> אנו מעריכים את הדיווח שלך >

< start="357.557" dur="0.133"> אנו מעריכים את הדיווח שלך >

< start="357.69" dur="0.1"> אנו מעריכים את הדיווח שלך תמיד >

< start="357.79" dur="0.1"> אנו מעריכים כי הדיווח שלך פועל תמיד >

< start="357.89" dur="0.234"> אנו מעריכים כי הדיווח שלך נמצא תמיד בנושא BOEING >

< start="358.124" dur="0.067"> אנו מעריכים כי הדיווח שלך נמצא תמיד ב- BOEING >

< start="358.191" dur="0.367"> אנו מעריכים כי הדיווח שלך מתמיד ב BOEING ב >

< start="358.558" dur="0.267"> האם תמיד עם בואינג ב >

< start="358.825" dur="0.133"> האם תמיד על טיול בחוף האוויר >

< start="358.958" dur="0.2"> האם תמיד עם בואינג בתעופה האווירית >

< start="359.158" dur="0.067"> נמצא תמיד בבייג'ינג בענפי התעופה האווירית >

< start="359.225" dur="0.2"> האם תמיד על פיאות בתעשיות התעופה האווירית >

< start="359.425" dur="0.234"> תעשיות תעופה אווירית >

< start="359.659" dur="0.1"> תעשיות תעופה אווירית גם כן. >

< start="359.759" dur="0.2"> נו. >

< start="359.959" dur="0.1"> נו. הישאר >

< start="360.059" dur="0.067"> נו. להישאר בטוח >

< start="360.126" dur="0.067"> נו. הישאר בטוח ו >

< start="360.193" dur="0.1"> נו. הישאר בטוח ואנחנו >

< start="360.293" dur="0.367"> נו. הישאר בטוח ואנחנו רוצים >

< start="360.66" dur="0.033"> נו. הישאר בטוח ואנחנו נדבר >

< start="360.693" dur="0.334"> נו. הישאר בטוח ואנחנו נדבר אליו >

< start="361.027" dur="0.2"> הישאר בטוח ואנחנו נדבר אליו >

< start="361.227" dur="0.1"> הישאר בטוח ואנחנו נדבר איתך >

< start="361.327" dur="0.1"> הישאר בטוח ואנחנו נדבר איתך שוב >

< start="361.427" dur="0.2"> הישאר בטוח ואנחנו נדבר איתך שוב שוב >

< start="361.627" dur="0.134"> הישאר בטוח ואנחנו נידבר אליך שוב בקרוב >

< start="361.761" dur="0.267"> הישאר בטוח ואנחנו נדבר איתך שוב במהירות ובמועד >

< start="362.028" dur="0.167"> אתה שוב בקרוב ובשעתיים >

< start="362.195" dur="0.167"> אתה שוב בקרוב ומשתנה >

< start="362.362" dur="0.1"> אתה שוב בקרוב ומשלים את הממשל >

< start="362.462" dur="0.2"> אתה שוב בקרוב ובשעתיים את השבת של הממשל >

< start="362.662" dur="0.1"> אתה שוב בקרוב ובמועד סופי הבית של השלטון >

< start="362.762" dur="0.267"> אתה חוזר לפגישה ובמועד מהיר עם הזמנת הבית של הממשל >

< start="363.029" dur="0.167"> סדר הבית של השלטון >

< start="363.196" dur="0.066"> סדר הבית של השלטון הוא >

< start="363.262" dur="0.101"> סדר הבית של השלטון השכן נמצא >

< start="363.363" dur="0.166"> סדר הבית של השלטון של השלטון מושלם >

< start="363.529" dur="0.467"> מסדר הבית של השלטון לשהות בו אפקטיבי >

< start="363.996" dur="0.101"> סדר הבית של השלטון המתארח משפיע על וושינגטון. >

< start="364.097" dur="0.233"> משפיע על וושינגטון. >

< start="364.33" dur="0.067"> משפיע על וושינגטון. היום >

< start="364.397" dur="0.1"> משפיע על וושינגטון. היום זה >

< start="364.497" dur="0.067"> משפיע על וושינגטון. היום זה ה >

< start="364.564" dur="0.233"> משפיע על וושינגטון. היום הוא האחרון >

< start="364.797" dur="0.1"> משפיע על וושינגטון. היום זה היום האחרון >

< start="364.897" dur="0.301"> משפיע על וושינגטון. היום הוא היום האחרון >

< start="365.198" dur="0.333"> היום הוא היום האחרון >

< start="365.531" dur="0.201"> היום הוא היום האחרון שאינו מיותר >

< start="365.732" dur="0.1"> היום הוא היום האחרון שהעסקים הלא-הכרחיים האלה >

< start="365.832" dur="0.1"> היום הוא היום האחרון שהעסקים הלא-הכרחיים ירצו >

< start="365.932" dur="0.167"> עסקים לא-תלויים יהיו >

< start="366.099" dur="0.1"> עסקים לא-נשמעים יהיו >

< start="366.199" dur="0.133"> עסקים לא-ייעודיים ייפתחו >

< start="366.332" dur="0.1"> עסקים לא-ייעודיים ייפתחו לפני >

< start="366.432" dur="0.167"> עסקים לא-ייעודיים ייפתחו לפני הם >

< start="366.599" dur="0.367"> עסקים לא-נשיים ייפתחו לפני שהם >

< start="366.966" dur="0.1"> עסקים לא-ייעודיים ייפתחו לפני שתכפה עליהם >

< start="367.066" dur="0.234"> היו פתוחים לפני שהם מכריחים אותם >

< start="367.3" dur="0.133"> היו פתוחים לפני שהם מכריחים להלן >

< start="367.433" dur="0.401"> היו פתוחים לפני שהם מכריחים להלן >

< start="367.834" dur="0.367"> היו פתוחים לפני שהם מאולצים להלן סגירה. >

< start="368.201" dur="0.233"> להלן סגירה. >

< start="368.434" dur="0.134"> להלן סגירה. KIERRA >

< start="368.568" dur="0.066"> להלן סגירה. KIERRA ELFALAN >

< start="368.634" dur="0.034"> להלן סגירה. KIERRA ELFALAN IS >

< start="368.668" dur="0.3"> להלן סגירה. KIERRA ELFALAN IS IN >

< start="368.968" dur="0.1"> להלן סגירה. KIERRA ELFALAN נמצאת בדרום >

< start="369.068" dur="0.2"> KIERRA ELFALAN נמצאת בדרום >

< start="369.268" dur="0.134"> KIERRA ELFALAN נמצאת בדרום קינג >

< start="369.402" dur="0.2"> KIERRA ELFALAN נמצאת במחוז דרום קינג >

< start="369.602" dur="0.1"> KIERRA ELFALAN נמצאת במחוז קינג דרום עם >

< start="369.702" dur="0.3"> KIERRA ELFALAN נמצאת במחוז דרום קינג עם יותר. >

< start="370.002" dur="0.167"> מחוז מלך עם יותר. >

< start="370.169" dur="0.167"> מחוז מלך עם יותר. >> >

< start="370.336" dur="0.1"> מחוז מלך עם יותר. >> כתב: >

< start="370.436" dur="0.1"> מחוז מלך עם יותר. >> כתב: זה >

< start="370.536" dur="0.067"> מחוז מלך עם יותר. >> כתב: THAT STAY >

< start="370.603" dur="0.267"> מחוז מלך עם יותר. >> כתב: זה נשאר בבית >

< start="370.87" dur="0.2"> >> כתב: זה נשאר בבית >

< start="371.07" dur="0.134"> >> כתב: זה להישאר בבית >

< start="371.204" dur="0.233"> >> כתב: זה נשאר בבית בריא >

< start="371.437" dur="0.034"> >> כתב: זה להישאר בבית להזמין בריאות >

< start="371.471" dur="0.233"> >> כתב: זה להישאר בהזמנה בריאה בבית >

< start="371.704" dur="0.367"> >> כתב: זה שנמצא בבית מסדר בריאות בריא >

< start="372.071" dur="0.234"> הישאר הזמנה בריאה >

< start="372.305" dur="0.067"> ההזמנה להישאר בריאה אפקטיבית >

< start="372.372" dur="0.1"> הישאר הזמנה בריאה משפיע כך >

< start="372.472" dur="0.133"> הישאר הזמנה בריאה אפקטיבית כאן >

< start="372.605" dur="0.2"> הישאר הזמנה בריאה במצב זה כאן >

< start="372.805" dur="0.134"> הישאר הזמנה בריאה משפיע כך כאן בקווינגטון, >

< start="372.939" dur="0.167"> השפיע כך כאן בקווינגטון, >

< start="373.106" dur="0.133"> השפיע כך כאן בקווינגטון, ו- >

< start="373.239" dur="0.234"> השפיע כך כאן בקווינגטון, ובמקומות >

< start="373.473" dur="0.1"> השפיע כך כאן בקווינגטון, וממקם את כולם >

< start="373.573" dur="0.233"> השפיע כך כאן בקווינגטון, וממקם את כל הגבול >

< start="373.806" dur="0.301"> וממקם את כל הגבול >

< start="374.107" dur="0.066"> וממקם את כל וושינגטון מעבר לים >

< start="374.173" dur="0.1"> ומקם את כל וושינגטון חוצה אותך >

< start="374.273" dur="0.167"> ומקם את כל וושינגטון חוצה שטחים שתרצה >

< start="374.44" dur="0.067"> וממקם את כל וושינגטון מעבר לים שלא תרצו >

< start="374.507" dur="0.334"> וממקם את כל וושינגטון מעבר לרשת שלא תראה >

< start="374.841" dur="0.2"> וושינגטון שלא תראה >

< start="375.041" dur="0.133"> וושינגטון לא תראה הרבה >

< start="375.174" dur="0.1"> וושינגטון לא תראה אנשים רבים >

< start="375.274" dur="0.167"> וושינגטון לא תראה אנשים רבים בחוץ >

< start="375.441" dur="0.134"> וושינגטון לא תראה אנשים רבים בחוץ >

< start="375.575" dur="0.267"> וושינגטון לא תראה אנשים רבים בחוץ והלאה. >

< start="375.842" dur="0.166"> אנשים רבים בחוץ ומעל. >

< start="376.008" dur="0.134"> אנשים רבים בחוץ ומעל. ה >

< start="376.142" dur="0.133"> אנשים רבים בחוץ ומעל. הקניות >

< start="376.275" dur="0.134"> אנשים רבים בחוץ ומעל. חנות המכולת >

< start="376.409" dur="0.3"> אנשים רבים בחוץ ומעל. חניון הצמחייה >

< start="376.709" dur="0.1"> אנשים רבים בחוץ ומעל. חנות הייצור הרבה מגרשי חניה >

< start="376.809" dur="0.2"> חנות הייצור הרבה מגרשי חניה >

< start="377.009" dur="0.101"> חנות הצמחייה הרבה מאוד חניה >

< start="377.11" dur="0.133"> חנות הצמחייה הרבה מאוד חניונים >

< start="377.243" dur="0.167"> חנות הצמחייה הרבה מאוד חניונים כמו זה >

< start="377.41" dur="0.567"> חנות הצמחייה הרבה מאוד חניון כמו זה אפשרי >

< start="377.977" dur="5.172"> חנות הצמחייה הרבה מאוד חניון זה איפה שניתן יהיה לאכול >

< start="383.149" dur="0.167"> כמו זה אפשרי איפה >

< start="383.316" dur="0.1"> כאילו זה אפשרי איפה שהוא >

< start="383.416" dur="0.1"> כאילו זה אפשרי איפה שהוא ירצה >

< start="383.516" dur="0.067"> כאילו זה אפשרי איפה שהוא יחפש >

< start="383.583" dur="0.267"> כאילו זה אפשרי איפה שהוא יחפש הכי הרבה >

< start="383.85" dur="0.367"> כאילו זה אפשרי איפה הוא יחפש הכי הרבה >

< start="384.217" dur="0.1"> כאילו זה אפשרי היכן הוא יחפש את הרוב >

< start="384.317" dur="0.267"> הוא יחפש את הרוב >

< start="384.584" dur="0.133"> הוא יחפש את מירב הפעילות >

< start="384.717" dur="0.167"> הוא יחפש את רוב הפעילות שיש >

< start="384.884" dur="0.067"> הוא יחפש את מירב הפעילות שקורה >

< start="384.951" dur="0.267"> הוא יחפש את מירב הפעילות שהתרחשה בה >

< start="385.218" dur="0.233"> פעילות שקורה >

< start="385.451" dur="0.134"> פעילות שהתרחשה בצמחייה >

< start="385.585" dur="0.133"> פעילות שהתרחשה בחנויות הירק >

< start="385.718" dur="0.134"> פעילות שהתרחשה בחנויות הירק יחד >

< start="385.852" dur="0.1"> פעילות שהתרחשה בחנויות הירק יחד עם >

< start="385.952" dur="0.3"> חנויות ירקות יחד >

< start="386.252" dur="0.134"> חנויות מכולת עם בתי מרקחת, >

< start="386.386" dur="0.166"> חנויות צמחייה יחד עם בתי מרקחת, רופאים >

< start="386.552" dur="0.034"> חנויות צמחייה יחד עם בתי מרקחת, משרדי רופאים >

< start="386.586" dur="0.2"> חנויות צמחייה יחד עם בתי מרקחת, משרדי רופאים >

< start="386.786" dur="0.167"> בתי מרקחת, משרדי רופאים >

< start="386.953" dur="0.233"> בתי מרקחת, משרדי רופאים ללכת >

< start="387.186" dur="0.067"> בתי מרקחת, משרדי רופאים ללכת למסעדות, >

< start="387.253" dur="0.167"> בתי מרקחת, משרדי רופאים ללינה בבתי הארחה, גזים >

< start="387.42" dur="0.334"> בתי מרקחת, משרדי רופא ללינה בבתי הארחה, תחנות גזים >

< start="387.754" dur="0.2"> סעו למסעדות, תחנות דלק >

< start="387.954" dur="0.167"> סעו למסעדות, תחנות דלק ו >

< start="388.121" dur="0.166"> צאו למסעדות, תחנות דלק וטיפול בילדים, >

< start="388.287" dur="0.101"> צאו למסעדות, תחנות דלק וטיפול בילדים, מריחואנה >

< start="388.388" dur="0.333"> וטיפול בילדים, מריחואנה >

< start="388.721" dur="0.1"> טיפול בילדים, מריחואנה >

< start="388.821" dur="0.067"> וטיפול בילדים, נזקי מריחואנה ו >

< start="388.888" dur="0.067"> וטיפול בילדים, נזקי מריחואנה וכך >

< start="388.955" dur="0.1"> וטיפול בילדים, נזקי מריחואנה וכן הלאה, >

< start="389.055" dur="0.334"> וטיפול בילדים, נזקי מריחואנה וכן הלאה, אלה >

< start="389.389" dur="0.2"> הנזקים וכן הלאה, אלה >

< start="389.589" dur="0.066"> הנזקים וכדומה, אלה הם >

< start="389.655" dur="0.101"> הנפקות וכן הלאה, אלה הם >

< start="389.756" dur="0.133"> הנזקים וכדומה, אלה הם הרשימה >

< start="389.889" dur="0.067"> רשיונות וכן הלאה, אלה הם הרשימה של >

< start="389.956" dur="0.267"> הנזקים וכן הלאה, אלה הם הרשימה של כמה >

< start="390.223" dur="0.066"> הנפקות וכן הלאה, אלה הם רשימת חלקם של >

< start="390.289" dur="0.334"> הנפקות וכן הלאה, אלה הם רשימת חלקם של המדינה >

< start="390.623" dur="0.3"> האם רשימת כמה מה- >

< start="390.923" dur="0.1"> האם רשימת כמה מהעסקיות >

< start="391.023" dur="0.134"> האם רשימת כמה מהעסקיות שהן >

< start="391.157" dur="0.1"> הם רשימת כמה מהעסק שתרצו >

< start="391.257" dur="0.234"> האם רשימת כמה מהעסקיות שתישארנה >

< start="391.491" dur="0.2"> עסקים שיישארו >

< start="391.691" dur="0.1"> עסקים שיישארו פתוחים. >

< start="391.791" dur="0.233"> פתוח. >

< start="392.024" dur="0.101"> פתוח. פחות >

< start="392.125" dur="0.066"> פתוח. חוץ ממך >

< start="392.191" dur="0.067"> פתוח. אלא אם כן >

< start="392.258" dur="0.167"> פתוח. אלא אם כן אתה >

< start="392.425" dur="0.233"> פתוח. אלא אם כן אתה חיוני >

< start="392.658" dur="0.234"> אלא אם כן אתה חיוני >

< start="392.892" dur="0.133"> אלא אם כן אתה עובד חיוני >

< start="393.025" dur="0.067"> אלא אם כן אתה עובד עובד חיוני >

< start="393.092" dur="0.134"> אלא אם כן אתה עובד חיוני שכאלה הם >

< start="393.226" dur="0.233"> אלא אם כן אתה עובד חיוני שהן באמת >

< start="393.459" dur="0.1"> אלא אם כן אתה עובד חיוני שהן באמת >

< start="393.559" dur="0.201"> אלה עובדים באמת >

< start="393.76" dur="0.133"> אלה העובדים הם באמת היחידים >

< start="393.893" dur="0.2"> אלה העובדים הם באמת הדברים היחידים >

< start="394.093" dur="0.067"> אלה העובדים הם באמת הדברים היחידים שהם >

< start="394.16" dur="0.3"> העובדים הם באמת הדברים היחידים שאתה >

< start="394.46" dur="0.301"> עובדים אלה הם באמת הדברים היחידים שאתה צריך >

< start="394.761" dur="0.1"> העובד הללו הם באמת הדברים היחידים שאתה אמור להיות >

< start="394.861" dur="0.233"> רק דברים שאתה אמור להיות >

< start="395.094" dur="0.067"> רק דברים שאתה אמור להיות בראש >

< start="395.161" dur="0.267"> רק דברים שאתה צריך לצאת החוצה >

< start="395.428" dur="0.067"> רק דברים שאתה אמור להוביל >

< start="395.495" dur="0.233"> רק דברים שאתה אמור להוביל את הדלת >

< start="395.728" dur="0.067"> רק דברים שאתה צריך להוביל את הדלת בשביל >

< start="395.795" dur="0.3"> רק דברים שאתה אמור להוביל את הדלת עבור ו >

< start="396.095" dur="0.2"> הובלת הדלת עבור ו >

< start="396.295" dur="0.134"> הובלת הדלת למטה ופחות >

< start="396.429" dur="0.233"> להוביל את הדלת למטה ולהיות פחות >

< start="396.662" dur="0.067"> הוצאת הדלת למטה וכדי שתלך >

< start="396.729" dur="0.2"> הוצאת הדלת למטה וכדי שתצא אליו >

< start="396.929" dur="0.067"> הוצאת הדלת למטה וכדי שתצעד >

< start="396.996" dur="0.334"> הוצאת הדלת למטה וכדי שתצא לטיול >

< start="397.33" dur="0.2"> לפחות אתה הולך לטייל >

< start="397.53" dur="0.067"> לפחות אתה הולך לטייל בדרך >

< start="397.597" dur="0.2"> לפחות אתה הולך לטייל >

< start="397.797" dur="0.167"> לפחות אתה הולך לטייל שאתה יכול להשיג >

< start="397.964" dur="0.233"> שלא תצעד לטייל באימון. >

< start="398.197" dur="0.201"> האם לקבל תרגיל. >

< start="398.398" dur="0.1"> האם לקבל תרגיל. רב >

< start="398.498" dur="0.166"> האם לקבל תרגיל. הרבה אחרים >

< start="398.664" dur="0.134"> האם לקבל תרגיל. מגזרים רבים אחרים >

< start="398.798" dur="0.734"> האם לקבל תרגיל. הרבה מגזרים אחרים כוללים >

< start="399.532" dur="0.3"> הרבה מגזרים אחרים כוללים >

< start="399.832" dur="11.245"> מגזרים רבים אחרים כוללים כלי עזר, >

< start="411.077" dur="0.067"> מגזרים רבים אחרים כוללים שירותים, חקלאות >

< start="411.144" dur="0.367"> מגזרים רבים אחרים כוללים שירותים, חקלאות ו >

< start="411.511" dur="0.367"> שירותים, חקלאות ו >

< start="411.878" dur="0.066"> כלי עבודה, חקלאות ותקשורת >

< start="411.944" dur="0.1"> כלי עזר, חקלאות ותקשורת הם >

< start="412.044" dur="0.167"> כלי שירות, חקלאות ותקשורת הם גם הם >

< start="412.211" dur="0.267"> תקשורת גם כן >

< start="412.478" dur="0.034"> תקשורת כלולה גם כן >

< start="412.512" dur="0.1"> תקשורת כלולה גם ב- >

< start="412.612" dur="0.1"> תקשורת כלולה גם על >

< start="412.712" dur="0.3"> תקשורת כלולה גם הם ברשימה >

< start="413.012" dur="0.1"> תקשורת כלולה גם הם ברשימה של >

< start="413.112" dur="0.301"> כלול ברשימה של >

< start="413.413" dur="0.2"> כלול ברשימת המהותיות >

< start="413.613" dur="0.1"> כלול ברשימת העסקים החיוניים. >

< start="413.713" dur="0.233"> עסקים חיוניים. >

< start="413.946" dur="0.067"> עסקים חיוניים. אנשים >

< start="414.013" dur="0.1"> עסקים חיוניים. אנשים ש >

< start="414.113" dur="0.067"> עסקים חיוניים. אנשים שעובדים >

< start="414.18" dur="0.4"> עסקים חיוניים. אנשים העובדים במקום >

< start="414.58" dur="0.1"> עסקים חיוניים. אנשים העובדים בתחום הבריאות, >

< start="414.68" dur="0.267"> אנשים העובדים בתחום הבריאות, >

< start="414.947" dur="0.201"> אנשים העובדים בתחום הבריאות, חירום >

< start="415.148" dur="0.066"> אנשים העובדים בתחום הבריאות, שירותי חירום, >

< start="415.214" dur="0.067"> אנשים העובדים בתחום הבריאות, שירותי חירום, מזון >

< start="415.281" dur="0.234"> אנשים העובדים בתחום הבריאות, שירותי חירום, מזון ועוד >

< start="415.515" dur="0.367"> שירותי חירום, מזון ואוכל >

< start="415.882" dur="0.133"> שירותי חירום, מזון ותחבורה, >

< start="416.015" dur="0.134"> שירותי חירום, מזון ותחבורה, מים, >

< start="416.149" dur="0.1"> שירותי חירום, מזון ותחבורה, מים, אנרגיה >

< start="416.249" dur="0.2"> תחבורה, מים, אנרגיה >

< start="416.449" dur="0.133"> תחבורה, מים, אנרגיה >

< start="416.582" dur="0.201"> תחבורה, מים, אנרגיה וקריטיים >

< start="416.783" dur="0.1"> תחבורה, מים, אנרגיה וממשל קריטי >

< start="416.883" dur="0.267"> וממשל קריטי >

< start="417.15" dur="0.066"> ועובדי ממשל קריטי >

< start="417.216" dur="0.1"> ועובדי ממשל קריטי יהיו >

< start="417.316" dur="0.101"> ועובדי ממשל קריטי גם כן >

< start="417.417" dur="0.066"> ועובדי ממשל קריטי גם כן >

< start="417.483" dur="0.067"> ועובדי ממשל קריטי גם כן יהיו >

< start="417.55" dur="0.334"> ועובדי ממשל קריטי גם הם יהיו בחוץ >

< start="417.884" dur="0.166"> עובדים גם יהיו בחוץ >

< start="418.05" dur="0.134"> עובדים גם יהיו בחוץ >

< start="418.184" dur="0.1"> עובדים גם יהיו בחוץ והלאה. >

< start="418.284" dur="0.2"> ולגבי. >

< start="418.484" dur="0.234"> ולגבי. רב >

< start="418.718" dur="0.167"> ולגבי. בנייה מרובה >

< start="418.885" dur="0.1"> ולגבי. פרויקטי בנייה רבים >

< start="418.985" dur="0.2"> פרויקטי בנייה רבים >

< start="419.185" dur="0.067"> יש פרויקטים רבים של בנייה >

< start="419.252" dur="0.1"> פרויקטים של בנייה רבים יש גם כן >

< start="419.352" dur="0.1"> פרויקטים של בנייה רבים היו גם להם >

< start="419.452" dur="0.067"> פרויקטים של בנייה רבים יש גם להם >

< start="419.519" dur="0.333"> פרויקטים של בנייה רבים היו צריכים גם לעצור >

< start="419.852" dur="0.301"> היה גם צריך להפסיק >

< start="420.153" dur="0.066"> היה עלי גם להפסיק פעולות >

< start="420.219" dur="0.201"> היה עלי גם להפסיק את הפעולות ל >

< start="420.42" dur="0.1"> היה עלי גם להפסיק פעולות שהושלמו >

< start="420.52" dur="0.2"> היה עלי גם להפסיק פעולות שעומדות בתקן >

< start="420.72" dur="0.167"> פעולות שעומדות בתקן >

< start="420.887" dur="0.2"> פעולות שעומדות בתקן >

< start="421.087" dur="0.133"> פעולות שעומדות בתקן עם הממשל >

< start="421.22" dur="0.134"> פעולות שעומדות בתקן פקיד הממשל. >

< start="421.354" dur="0.2"> סדר המושל. >

< start="421.554" dur="0.067"> סדר המושל. רק >

< start="421.621" dur="0.1"> סדר המושל. רק ל >

< start="421.721" dur="0.1"> סדר המושל. רק לתת >

< start="421.821" dur="0.334"> סדר המושל. רק לתת לך >

< start="422.155" dur="0.1"> סדר המושל. רק לתת לך >

< start="422.255" dur="0.367"> סדר המושל. רק כדי לתת לך רעיון, >

< start="422.622" dur="0.634"> סדר המושל. רק כדי לתת לך רעיון, ב >

< start="423.256" dur="0.267"> רק כדי לתת לך רעיון, ב >

< start="423.523" dur="5.005"> רק כדי לתת לך רעיון, במורד העיר, >

< start="428.528" dur="0.1"> רק כדי לתת לך רעיון, במורד העיר, ב setle, >

< start="428.628" dur="0.267"> רק כדי לתת לך רעיון, למטה, ישיבה, שם >

< start="428.895" dur="0.4"> רק כדי לתת לך רעיון, למטה, ישיבה, יש >

< start="429.295" dur="0.167"> למטה, ישב, יש >

< start="429.462" dur="0.133"> למטה, ישיבה, יש במקום >

< start="429.595" dur="0.067"> למטה, ישב, יש לפחות >

< start="429.662" dur="0.2"> למטה, ישב, יש לפחות 60 >

< start="429.862" dur="0.301"> למטה, ישב, יש לפחות 60 שונים >

< start="430.163" dur="0.333"> לפחות 60 שונים >

< start="430.496" dur="0.167"> לפחות 60 קונסטרוקציה שונה >

< start="430.663" dur="0.067"> לפחות 60 פרויקטים של בנייה שונה >

< start="430.73" dur="0.067"> לפחות 60 פרויקטים של בנייה שונה >

< start="430.797" dur="0.1"> לפחות 60 פרויקטים של בנייה שונה >

< start="430.897" dur="0.233"> פרויקטים של בניה בפרויקט >

< start="431.13" dur="0.1"> פרויקטים של בנייה בהזמנה >

< start="431.23" dur="0.1"> פרויקטים של בנייה ברצון המסדר >

< start="431.33" dur="0.067"> פרויקטים של בנייה בהזמנה יהיו רק >

< start="431.397" dur="0.234"> פרויקטים של בנייה בסדר יבצעו רק >

< start="431.631" dur="0.1"> פרויקטים של בנייה בהזמנה רק יעשו >

< start="431.731" dur="0.3"> הזמנה תעשה רק >

< start="432.031" dur="0.1"> הזמנה תעשה רק חריג >

< start="432.131" dur="0.234"> הזמנה תעשה רק חריג >

< start="432.365" dur="0.133"> הזמנה תעשה רק חריג לבנייה >

< start="432.498" dur="0.1"> הזמנה תעשה רק חריג לבנייה של >

< start="432.598" dur="0.301"> פטור לבניה של >

< start="432.899" dur="0.2"> חריג לבניית חיוני >

< start="433.099" dur="0.1"> פטור לבניית מקומות אירוח חיוניים. >

< start="433.199" dur="0.167"> מקומות חיוניים. >

< start="433.366" dur="0.067"> מקומות חיוניים. אם >

< start="433.433" dur="0.1"> מקומות חיוניים. אם אתה >

< start="433.533" dur="0.1"> מקומות חיוניים. אם אתה רוצה >

< start="433.633" dur="0.367"> מקומות חיוניים. אם אתה רוצה יותר >

< start="434" dur="0.2"> מקומות חיוניים. אם אתה רוצה יותר הבהרה >

< start="434.2" dur="0.167"> אם אתה רוצה יותר הבהרה >

< start="434.367" dur="0.067"> אם אתה רוצה יותר הבהרה >

< start="434.434" dur="0.1"> אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה >

< start="434.534" dur="0.2"> אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה >

< start="434.734" dur="0.067"> אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה זה אומר, >

< start="434.801" dur="0.233"> אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה שזה אומר, אנחנו >

< start="435.034" dur="0.3"> אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה שזה אומר, יש לנו >

< start="435.334" dur="0.101"> אם אתה רוצה יותר הבהרה על מה שזה אומר, יש לנו >

< start="435.435" dur="0.2"> על מה שמשמעותו, יש לנו >

< start="435.635" dur="0.133"> על מה שמשמעותו, יש לנו מלא >

< start="435.768" dur="0.1"> על מה שמשמעותו, יש לנו סיפור מלא >

< start="435.868" dur="0.067"> על מה שמשמעותו, יש לנו סיפור מלא >

< start="435.935" dur="0.367"> על מה שמשמעותו, יש לנו סיפור מלא על שלנו >

< start="436.302" dur="0.234"> על מה זה אומר, יש לנו סיפור מלא באתר האינטרנט שלנו >

< start="436.536" dur="0.1"> על מה זה אומר, יש לנו סיפור מלא באתר האינטרנט שלנו >

< start="436.636" dur="0.333"> סיפור מלא באתר האינטרנט שלנו ב >

< start="436.969" dur="0.1"> סיפור מלא באתר האינטרנט שלנו ב- KING5.COM. >

< start="437.069" dur="0.167"> KING5.COM. >

< start="437.236" dur="0.067"> KING5.COM. אם >

< start="437.303" dur="0.2"> KING5.COM. אם אתה >

< start="437.503" dur="0.067"> KING5.COM. אם היית >

< start="437.57" dur="0.2"> KING5.COM. אם תרצה >

< start="437.77" dur="0.1"> KING5.COM. אם תרצה א >

< start="437.87" dur="0.267"> KING5.COM. אם תרצה רשימת >

< start="438.137" dur="0.1"> KING5.COM. אם תרצה רשימת >

< start="438.237" dur="0.201"> אם תרצה רשימת >

< start="438.438" dur="0.2"> אם תרצה לקבל רשימה של >

< start="438.638" dur="0.233"> אם תרצה לקבל רשימה של חיוני >

< start="438.871" dur="0.1"> אם תרצה רשימת עסקים מהותיים >

< start="438.971" dur="0.801"> אם תרצה רשימת עסקים מהותיים שוב >

< start="439.772" dur="0.267"> העסקים המהותיים שוב >

< start="440.039" dur="0.968"> העסקים המהותיים שוב בגלל >

< start="441.007" dur="0.267"> העסקים המהותיים שוב בגלל שהם >

< start="441.274" dur="0.333"> העסקיות המהותיות שוב מכיוון שזו דרך >

< start="441.607" dur="0.067"> העסקים המהותיים שוב מכיוון שזו דרך >

< start="441.674" dur="0.3"> העסקים המהותיים חוזרים בגלל דרך אחרת >

< start="441.974" dur="0.367"> העסקים המהותיים חוזרים ונשנים כי דרך אחרת מדי >

< start="442.341" dur="0.201"> כיוון שבדרך אחרת מדי >

< start="442.542" dur="0.033"> כיוון שדרך בדרך מהירה מדי >

< start="442.575" dur="0.1"> כיוון שדרך בדרך מהירה מדי על >

< start="442.675" dur="0.2"> כי דרך זו דרך מהירה מדי על >

< start="442.875" dur="0.034"> כיוון שבדרך אחר דרך מהירה מדי על המסך >

< start="442.909" dur="0.233"> כיוון שבדרך אחרת מהיר מדי על המסך או >

< start="443.142" dur="0.367"> כיוון שבדרך אחרת מהר מדי על המסך או עלייך >

< start="443.509" dur="0.1"> כיוון שדרך בדרך מהירה מדי על המסך או שאתה רוצה >

< start="443.609" dur="0.167"> מהר על המסך או שאתה רוצה >

< start="443.776" dur="0.1"> מהר על המסך או שאתה רוצה >

< start="443.876" dur="0.167"> מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא >

< start="444.043" dur="0.134"> מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא בו >

< start="444.177" dur="0.233"> מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא בפרטי, >

< start="444.41" dur="0.334"> מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא בפרטי, טקסט >

< start="444.744" dur="0.1"> מהר על המסך או שאתה רוצה לקרוא בפרטי, טקסט את >

< start="444.844" dur="0.2"> לקריאה בפרטי, טקסט >

< start="445.044" dur="0.1"> לקרוא בפירוט, טקסט את המילה >

< start="445.144" dur="0.134"> לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים >

< start="445.278" dur="0.066"> לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים אל >

< start="445.344" dur="0.401"> לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים ל >

< start="445.745" dur="0.067"> לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים למספר >

< start="445.812" dur="0.266"> לקריאה בפרטי, טקסט את רשימת המילים למספר ON >

< start="446.078" dur="0.201"> רשימת מילים למספר ON >

< start="446.279" dur="0.167"> רשימת מילים למספר על שלך >

< start="446.446" dur="0.6"> רשימת מילים למספר שעל המסך שלך. >

< start="447.046" dur="0.334"> המסך שלך. >

< start="447.38" dur="1.601"> המסך שלך. 206-448-4545 >

< start="448.981" dur="0.468"> המסך שלך. 206-448-4545. >

< start="449.449" dur="0.066"> המסך שלך. 206-448-4545. מגיע >

< start="449.515" dur="0.234"> המסך שלך. 206-448-4545. מגיע ב, >

< start="449.749" dur="0.1"> המסך שלך. 206-448-4545. נכנס, אני >

< start="449.849" dur="0.167"> 206-448-4545. נכנס, אני >

< start="450.016" dur="0.133"> 206-448-4545. נכנס, אני >

< start="450.149" dur="0.334"> 206-448-4545. נכנסת, אני קיררה >

< start="450.483" dur="0.1"> 206-448-4545. נכנסת, אני קיררה אלפאלן. >

< start="450.583" dur="0.2"> אם קיררה אלפאלן. >

< start="450.783" dur="0.034"> אם קיררה אלפאלן. מלך >

< start="450.817" dur="0.3"> אם קיררה אלפאלן. מלך 5 >

< start="451.117" dur="0.1"> אם קיררה אלפאלן. המלך 5 חדשות. >

< start="451.217" dur="0.2"> המלך 5 חדשות. >

< start="451.417" dur="0.1"> המלך 5 חדשות. >>> >

< start="451.517" dur="0.034"> המלך 5 חדשות. >>> עכשיו >

< start="451.551" dur="0.2"> המלך 5 חדשות. >>> עכשיו א >

< start="451.751" dur="0.333"> המלך 5 חדשות. >>> עכשיו הרבה >

< start="452.084" dur="0.101"> המלך 5 חדשות. >>> עכשיו הרבה >

< start="452.185" dur="0.3"> המלך 5 חדשות. >>> עכשיו הרבה אנשים >

< start="452.485" dur="0.267"> >>> עכשיו הרבה אנשים >

< start="452.752" dur="0.133"> >>> עכשיו המון תוהה של אנשים >

< start="452.885" dur="5.573"> >>> עכשיו הרבה אנשים מתפלאים איך >

< start="458.458" dur="0.333"> >>> עכשיו הרבה אנשים שתוהה איך >

< start="458.791" dur="0.334"> >>> עכשיו הרבה אנשים נפלאים איך זה >

< start="459.125" dur="0.334"> נפלא איך >

< start="459.459" dur="0.1"> תוהה איך יהיו הממשלות >

< start="459.559" dur="0.066"> תוהה איך תזמין סדר הממשלה >

< start="459.625" dur="0.1"> תוהה כיצד תהיה הזמנה של הממשלה >

< start="459.725" dur="0.101"> תוהה איך תגיע סדר הממשלה >

< start="459.826" dur="0.233"> הזמנת הממשלה תיכנס >

< start="460.059" dur="0.1"> הוראת הממשלה תהיה בכוח. >

< start="460.159" dur="0.234"> כוח. >

< start="460.393" dur="0.067"> כוח. האם >

< start="460.46" dur="0.066"> כוח. כל זה >

< start="460.526" dur="0.2"> כוח. בין אם זה >

< start="460.726" dur="0.101"> כוח. בין אם מדובר בעסקים >

< start="460.827" dur="0.4"> כוח. בין אם מדובר בעסקים >

< start="461.227" dur="0.2"> בין אם מדובר בעסקים >

< start="461.427" dur="0.134"> בין אם מדובר בעסקים אתה >

< start="461.561" dur="0.066"> בין אם מדובר בעסקים האם אתה מוכן >

< start="461.627" dur="0.1"> בין אם מדובר בעסקים אתה ממליץ לך >

< start="461.727" dur="0.134"> בין אם מדובר בעסקים אתה אמור להיות >

< start="461.861" dur="0.1"> בין אם מדובר בעסקים אתה אמור להישאר >

< start="461.961" dur="0.2"> הנעתם להישאר >

< start="462.161" dur="0.1"> אתה אמור להיות בבית. >

< start="462.261" dur="0.167"> בית. >

< start="462.428" dur="0.134"> בית. אמי >

< start="462.562" dur="0.133"> בית. אמי מרינה >

< start="462.695" dur="0.3"> בית. אמי מרינה היא >

< start="462.995" dur="0.167"> בית. אמי מרינה נמצאת >

< start="463.162" dur="0.2"> בית. אמי מרינה נמצאת בהוכחה >

< start="463.362" dur="0.101"> בית. אמי מרינה נמצאת איתה במאבק >

< start="463.463" dur="0.2"> אמי מרינה נמצאת איתה במאבק >

< start="463.663" dur="0.1"> אמי מרינה נמצאת בהוכחה עם זה >

< start="463.763" dur="0.167"> אמי מרינה נמצאת באבחון עם הצד ההוא >

< start="463.93" dur="0.066"> אמי מרינה נמצאת בהיבט של הצד ההוא >

< start="463.996" dur="0.401"> אמי מרינה נתונה לאותה צד של >

< start="464.397" dur="0.333"> אמי מרינה נמצאת באווירה עם הצד של הסיפור. >

< start="464.73" dur="0.167"> הצד של הסיפור. >

< start="464.897" dur="0.134"> הצד של הסיפור. >> >

< start="465.031" dur="0.167"> הצד של הסיפור. >> מדיניות >

< start="465.198" dur="0.1"> הצד של הסיפור. >> POLICE ALL >

< start="465.298" dur="0.333"> הצד של הסיפור. >> שוטרים כולם מעל >

< start="465.631" dur="0.1"> הצד של הסיפור. >> משטר הכל מעל >

< start="465.731" dur="0.301"> הצד של הסיפור. >> שוטרים על כל המדינה >

< start="466.032" dur="0.167"> >> שוטרים על כל המדינה >

< start="466.199" dur="0.133"> >> משטר הכל על פני המדינה >

< start="466.332" dur="0.067"> >> משטרתי שכל המדינה מנסה >

< start="466.399" dur="0.3"> >> משטר שכל מדינת ישראל מנסה >

< start="466.699" dur="0.033"> >> משטר שכל מדינת המדינה מנסה להדגיש >

< start="466.732" dur="0.201"> >> משטר כל המדינה מנסה להדפיס א >

< start="466.933" dur="0.367"> >> משטר בכל המדינות מנסים להדגיש תפקיד >

< start="467.3" dur="0.167"> מנסים להדגיש תפקיד >

< start="467.467" dur="0.1"> מנסים להדגיש תפקיד ב >

< start="467.567" dur="0.1"> מנסים להדגיש תפקיד בזה >

< start="467.667" dur="0.2"> מנסים להדגיש תפקיד בזה >

< start="467.867" dur="0.1"> מנסים להדגיש תפקיד זה שכרוך בכך >

< start="467.967" dur="0.3"> בזה משתלב >

< start="468.267" dur="0.1"> בכך זה עוסק בחינוך. >

< start="468.367" dur="0.167"> חינוך. >

< start="468.534" dur="0.067"> חינוך. לא >

< start="468.601" dur="0.367"> חינוך. לא כל כך >

< start="468.968" dur="6.306"> חינוך. לא כל כך >

< start="475.274" dur="0.701"> חינוך. לא כל כך אכיפה. >

< start="475.975" dur="0.2"> לא כל כך אכיפה. >

< start="476.175" dur="0.067"> לא כל כך אכיפה. הם >

< start="476.242" dur="0.133"> לא כל כך אכיפה. יש להם >

< start="476.375" dur="0.234"> לא כל כך אכיפה. יש להם שפע >

< start="476.609" dur="0.067"> לא כל כך אכיפה. להם יש מספיק >

< start="476.676" dur="0.3"> לא כל כך אכיפה. הם צריכים לעשות מספיק >

< start="476.976" dur="0.1"> לא כל כך אכיפה. הם צריכים לעשות זאת במידה רבה >

< start="477.076" dur="0.234"> הם צריכים לעשות זאת במידה רבה >

< start="477.31" dur="0.133"> הם צריכים לעשות זאת בשום אופן >

< start="477.443" dur="0.167"> הם צריכים לעשות המון דברים שאינם משתתפים >

< start="477.61" dur="0.067"> הם חייבים לעשות זאת בשום אופן שהם לא קשורים להתרחש >

< start="477.677" dur="0.2"> הם חייבים לעשות זאת בשום אופן שהם לא משתתפים לצאת >

< start="477.877" dur="0.367"> הם חייבים לעשות זאת בשום אופן שלא ישתלטו עליהם >

< start="478.244" dur="0.267"> אל תשתדל לצאת >

< start="478.511" dur="0.067"> אל תשתדל לצאת לחיפושים >

< start="478.578" dur="0.133"> אל תשתדל לצאת לחיפושים >

< start="478.711" dur="0.1"> אל תשתתף בחיפושים אחר אנשים >

< start="478.811" dur="0.067"> אל תשתדל לצאת לחיפוש אנשים שאנשים >

< start="478.878" dur="0.233"> אל תשתתף בחיפושים אחר אנשים שהם >

< start="479.111" dur="0.368"> אל תשתדל לצאת לחיפוש אנשים שאינם כאלה >

< start="479.479" dur="0.233"> מחפש אנשים שאינם >

< start="479.712" dur="0.067"> מחפש אנשים שאינם מצייתים >

< start="479.779" dur="0.1"> מחפש אנשים שאינם מצייתים ל >

< start="479.879" dur="0.067"> מחפש אנשים שאינם מצייתים למצב >

< start="479.946" dur="0.367"> מחפש אנשים שאינם מצייתים למצב ב >

< start="480.313" dur="0.1"> מחפש אנשים שאינם מצייתים להישאר בבית >

< start="480.413" dur="0.233"> לציית להישאר בבית >

< start="480.646" dur="0.1"> ציות להישאר בהזמנה בבית. >

< start="480.746" dur="0.201"> להזמין. >

< start="480.947" dur="0.066"> להזמין. כאן >

< start="481.013" dur="0.167"> להזמין. כאן בפנים >

< start="481.18" dur="0.1"> להזמין. כאן בשמחות, >

< start="481.28" dur="0.134"> להזמין. כאן בעיתונים, זה >

< start="481.414" dur="0.067"> להזמין. כאן בעיתונים, זהו >

< start="481.481" dur="0.333"> להזמין. כאן בעיתונים, זה אחד >

< start="481.814" dur="0.167"> כאן בעיתונים, זה אחד >

< start="481.981" dur="0.1"> כאן בעיתונים, זה אחד מהם >

< start="482.081" dur="0.234"> כאן בעיתונים, זה אחד הדברים >

< start="482.315" dur="0.1"> כאן בעיתונים, זהו אחד התחומים >

< start="482.415" dur="0.333"> כאן בעיתונים, זהו אחד האזורים היכן >

< start="482.748" dur="0.067"> כאן בעיתונים, זהו אחד התחומים שבהם הם נמצאים >

< start="482.815" dur="0.2"> כאן בעיתונים, זהו אחד התחומים היכן שהם נמצאים >

< start="483.015" dur="0.234"> של השטחים שבהם הם נמצאים >

< start="483.249" dur="0.133"> מהאזורים שבהם הם נותנים >

< start="483.382" dur="0.134"> מהשטחים שבהם הם מעניקים מדיניות >

< start="483.516" dur="0.1"> מהשטחים שבהם הם מעניקים משטר א >

< start="483.616" dur="0.267"> מהשטחים שבהם הם מעניקים משטרתי מעט >

< start="483.883" dur="0.1"> מהאזורים שבהם הם מעניקים משטרתי עוד מעט >

< start="483.983" dur="0.234"> לתת משטרתי עוד מעט >

< start="484.217" dur="0.066"> מתן משטר רב יותר יכולות >

< start="484.283" dur="0.201"> מתן משטר רב יותר יכולות >

< start="484.484" dur="0.1"> מתן משטר רב יותר יכולות לכרטיס >

< start="484.584" dur="0.2"> מתן משטר רב יותר יכולות לאנשים קליקטיים >

< start="484.784" dur="0.367"> מתן משטר רב יותר יכולות לאנשים קליקטיים >

< start="485.151" dur="0.2"> יכולת לאנשים בכרטיס ו >

< start="485.351" dur="0.067"> יכולת לאנשים וכרטים >

< start="485.418" dur="0.067"> יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים >

< start="485.485" dur="0.133"> יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים ללכת >

< start="485.618" dur="0.334"> יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לעלות >

< start="485.952" dur="0.066"> יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לחזור אליהם >

< start="486.018" dur="0.301"> יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לעלות עד 500 $ >

< start="486.319" dur="0.033"> יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לעלות עד 500 $ עם >

< start="486.352" dur="0.334"> יכולת לאנשים בכרטיס והם יכולים לעלות עד 500 $ עם סכום של >

< start="486.686" dur="0.2"> הם יכולים להגיע עד 500 דולר עם סכום של >

< start="486.886" dur="0.067"> הם יכולים לעלות ל 500 $ עם קנס >

< start="486.953" dur="0.267"> הם יכולים לעלות ל 500 $ עם קנס גמור >

< start="487.22" dur="0.133"> הם יכולים לעלות ל 500 $ עם קנס, אך הם >

< start="487.353" dur="0.167"> הם יכולים לעלות למחיר של $ 500 עם קנס, אך הם באמת >

< start="487.52" dur="0.067"> הם יכולים לעלות למחיר של $ 500 עם קנס, אך הם באמת מקווים >

< start="487.587" dur="0.967"> הם יכולים לעלות ל 500 $ עם קנס, אך הם באמת מקווים את זה >

< start="488.554" dur="0.2"> בסדר אבל הם באמת מקווים את זה >

< start="488.754" dur="1.535"> בסדר אבל הם באמת מקווים שזה עושה >

< start="490.289" dur="0.467"> בסדר אבל הם באמת מקווים שזה לא עושה זאת >

< start="490.756" dur="0.301"> בסדר אבל הם באמת מקווים שזה לא מגיע >

< start="491.057" dur="0.4"> בסדר אבל הם באמת מקווים שזה לא מגיע אליהם >

< start="491.457" dur="0.1"> בסדר אבל הם באמת מקווים שזה לא מגיע לזה. >

< start="491.557" dur="0.2"> לא בא לזה. >

< start="491.757" dur="0.234"> לא בא לזה. רב >

< start="491.991" dur="0.1"> לא בא לזה. מחלקות רבות >

< start="492.091" dur="0.067"> לא בא לזה. יש הרבה מחלקות >

< start="492.158" dur="0.2"> לא בא לזה. מחלקות רבות היו >

< start="492.358" dur="0.234"> מחלקות רבות היו >

< start="492.592" dur="0.066"> מחלקות רבות נלקחו >

< start="492.658" dur="0.267"> מחלקות רבות נדרשו >

< start="492.925" dur="0.1"> מחלקות רבות נלקחו לחברה חברתית >

< start="493.025" dur="0.134"> מחלקות רבות נלקחו למדיה חברתית >

< start="493.159" dur="0.1"> מחלקות רבות נלקחו למדיה חברתית >

< start="493.259" dur="0.2"> לוקח מדיה חברתית ל >

< start="493.459" dur="0.134"> לוקח מדיה חברתית כדי לשתף >

< start="493.593" dur="0.2"> לוקח מדיה חברתית כדי לשתף אותם >

< start="493.793" dur="0.267"> לוקח מדיה חברתית כדי לשתף את ההודעה >

< start="494.06" dur="0.1"> לוקח מדיה חברתית כדי לשתף את המסר שלהם >

< start="494.16" dur="0.3"> לוקח מדיה חברתית כדי לשתף את ההודעה שלהם ולנסות >

< start="494.46" dur="0.2"> שתפו את ההודעה ונסו >

< start="494.66" dur="0.1"> שתף את ההודעה ונסה ו >

< start="494.76" dur="0.101"> שתפו את ההודעה ונסו ופיזרו >

< start="494.861" dur="0.1"> שתפו את ההודעה ונסו ופיזרו כמה >

< start="494.961" dur="0.333"> שתפו את ההודעה שלהם ונסו ופיזרו כמה מהם >

< start="495.294" dur="0.1"> שתפו את ההודעה ונסו ופיזרו כמה מהם >

< start="495.394" dur="0.301"> ופיזור חלק מה- >

< start="495.695" dur="0.1"> ויפטרו חלק מהמצבאות. >

< start="495.795" dur="0.2"> מסקנות. >

< start="495.995" dur="0.133"> מסקנות. ה >

< start="496.128" dur="0.301"> מסקנות. האפורים >

< start="496.429" dur="14.381"> מסקנות. האושר >

< start="510.81" dur="0.3"> מסקנות. מחוז האושר >

< start="511.11" dur="0.267"> מחוז האושר >

< start="511.377" dur="0.134"> השריף של מחוז אפריקה >

< start="511.511" dur="0.1"> משרדי השריף של מחוז אפריקה >

< start="511.611" dur="0.233"> משרדי השריף של מחוז אפריקה אמרו >

< start="511.844" dur="0.1"> משרדי השריף של מחוז אפריקה אמרו גומי רומי >

< start="511.944" dur="0.167"> משרדי שריף אמרו על משרדו >

< start="512.111" dur="0.134"> משרדי שריף אמרו על משרד השריף של >

< start="512.245" dur="0.166"> משרדו של שריף אמר כי גידולי הנשק >

< start="512.411" dur="0.034"> משרדי שריף אמרו על חוק החוק >

< start="512.445" dur="0.333"> משרדי שריף אמרו על חוקי הנשק או >

< start="512.778" dur="0.101"> משרדי שריף אמרו על חוקי החוק או המשטר הנפשי >

< start="512.879" dur="0.3"> חוק חוק או נוקשה >

< start="513.179" dur="0.067"> החוק או אכיפת החוק >

< start="513.246" dur="0.1"> של חוק איחוד או אכיפה נוקשה או >

< start="513.346" dur="0.133"> חוק חוק או אכיפה נוקשה או צדק >

< start="513.479" dur="0.2"> של חוק איחוד או אכיפה נוקשה או פשוט >

< start="513.679" dur="0.367"> חוק חוק או אכיפה מחמירה או פשוט לא >

< start="514.046" dur="0.234"> אכיפה או פשוט לא >

< start="514.28" dur="0.1"> אכיפה או פשוט לא נכון. >

< start="514.38" dur="0.2"> אמת. >

< start="514.58" dur="0.134"> אמת. הם >

< start="514.714" dur="0.066"> אמת. הם לא עושים זאת >

< start="514.78" dur="0.067"> אמת. הם לא רוצים >

< start="514.847" dur="0.1"> אמת. הם לא רוצים >

< start="514.947" dur="0.2"> אמת. הם לא רוצים לעשות >

< start="515.147" dur="0.101"> אמת. הם לא רוצים לעשות שום דבר >

< start="515.248" dur="0.233"> הם לא רוצים לעשות שום דבר >

< start="515.481" dur="0.067"> הם לא רוצים לעשות מעצרים >

< start="515.548" dur="0.233"> הם לא רוצים לעשות מעצרים או >

< start="515.781" dur="0.067"> הם לא רוצים לעשות מעצרים או לנקוט >

< start="515.848" dur="0.2"> הם לא רוצים לעשות מעצרים או לקחת אחד >

< start="516.048" dur="0.367"> הם לא רוצים לעשות מעצרים או לקחת אחד מהם >

< start="516.415" dur="0.101"> הם לא רוצים לעשות מעצרים או לקחת אחד לכלא. >

< start="516.516" dur="0.233"> מעצרים או לוקחים אחד לכלא. >

< start="516.749" dur="0.234"> מעצרים או לוקחים אחד לכלא. ריבוי >

< start="516.983" dur="0.166"> מעצרים או לוקחים אחד לכלא. מחלקות רבות >

< start="517.149" dur="0.101"> מעצרים או לוקחים אחד לכלא. מחלקות שונות כולל >

< start="517.25" dur="0.2"> מחלקות שונות כולל >

< start="517.45" dur="0.133"> מחלקות רבות הכוללות את >

< start="517.583" dur="0.134"> מחלקות רבות הכוללות את הכניסה >

< start="517.717" dur="0.167"> מחלקות שונות הכוללות את מחוז פייר >

< start="517.884" dur="0.1"> מחלקות רבות הכוללות את השריף במחוז פייר >

< start="517.984" dur="0.3"> השריף של מחוז מחוז פייר >

< start="518.284" dur="0.133"> מחלקת השריף במחוז פייר >

< start="518.417" dur="0.067"> המחלקה של מחוז שריף הוצגה >

< start="518.484" dur="0.1"> מחלקת שריף מחוז מחוז הציג זאת >

< start="518.584" dur="0.301"> המחלקה הראתה זאת >

< start="518.885" dur="0.1"> המחלקה הראתה מידע זה >

< start="518.985" dur="0.166"> המחלקה הראתה מידע זה מאת >

< start="519.151" dur="0.101"> המחלקה הראתה מידע זה מהמחלקה >

< start="519.252" dur="0.3"> מידע מאת >

< start="519.552" dur="0.2"> מידע מהוושינגטון >

< start="519.752" dur="0.067"> מידע מהאגודה בוושינגטון >

< start="519.819" dur="0.1"> מידע מאיגוד וושינגטון >

< start="519.919" dur="0.3"> עמותת וושינגטון >

< start="520.219" dur="0.1"> איגוד וושינגטון בשריפים >

< start="520.319" dur="0.1"> עמותת וושינגטון עמותת שריפים ו >

< start="520.419" dur="0.167"> עמותת וושינגטון בשריף ומדיניות >

< start="520.586" dur="0.2"> וושינגטון עמותה של שריפים ומדעי משטרה. >

< start="520.786" dur="0.234"> שריפים ומדעי מדיניות. >

< start="521.02" dur="0.033"> שריפים ומדעי מדיניות. מכה >

< start="521.053" dur="0.1"> שריפים ומדעי מדיניות. מכה א >

< start="521.153" dur="0.134"> שריפים ומדעי מדיניות. להכות הרבה >

< start="521.287" dur="0.067"> שריפים ומדעי מדיניות. להכות הרבה >

< start="521.354" dur="0.3"> שריפים ומדעי מדיניות. מכה המון >

< start="521.654" dur="0.1"> שריפים ומדעי מדיניות. מכה המון מאותו דבר >

< start="521.754" dur="0.234"> שריפים ומדעי מדיניות. מכה המון מהמפתח >

< start="521.988" dur="0.233"> מכה המון מהמפתח >

< start="522.221" dur="0.067"> להכות המון מנקודות המפתח ההן >

< start="522.288" dur="0.5"> מכה הרבה מהנקודות המפתח שדווקא שם >

< start="522.788" dur="0.067"> להכות המון מהנקודות העיקריות המופיעות בהדגשה >

< start="522.855" dur="0.134"> להכות המון מהנקודות העיקריות המופיעות בהן >

< start="522.989" dur="0.2"> נקודות בהדגשתם >

< start="523.189" dur="0.067"> נקודות בהדגשתן של אלה >

< start="523.256" dur="0.066"> נקודות בהדגשתם לא יעשו זאת >

< start="523.322" dur="0.201"> נקודות בהדגשתן לא יהיו >

< start="523.523" dur="0.066"> נקודות בהדגשתן לא ילכו >

< start="523.589" dur="0.267"> נקודות בהדגשתם לא יצאו החוצה >

< start="523.856" dur="0.334"> נקודות בהדגשתן לא יצאו לחיפושים >

< start="524.19" dur="0.2"> לא ייצא מחפש >

< start="524.39" dur="0.067"> לא ייצא מחפש >

< start="524.457" dur="0.167"> לא ייצא מחפש לזה >

< start="524.624" dur="0.066"> לא יוצאים לחיפוש אחר פעילות זו >

< start="524.69" dur="0.1"> לא יוצאים לחיפוש אחר פעילות זו ו >

< start="524.79" dur="0.201"> לא יוצאים לחיפוש אחר פעילות זו ואתם >

< start="524.991" dur="0.4"> לא יוצאים לחיפוש אחר פעילות זו ואתה עושה >

< start="525.391" dur="0.167"> לפעילות זו ואתה עושה >

< start="525.558" dur="0.1"> לפעילות זו ואתה לא >

< start="525.658" dur="0.033"> לשם פעילות זו ואתה לא צריך >

< start="525.691" dur="0.267"> לשם פעילות זו ואתה לא צריך א >

< start="525.958" dur="0.067"> לשם פעילות זו ואתה לא זקוק למיוחד >

< start="526.025" dur="0.167"> לשם פעילות זו ואתה לא צריך מסלול מיוחד >

< start="526.192" dur="0.4"> לשם פעילות זו ואתה לא צריך מסלול מיוחד או >

< start="526.592" dur="0.267"> לא צריך מסלול מיוחד או >

< start="526.859" dur="0.067"> לא צריך מסלול או רישיון מיוחד >

< start="526.926" dur="0.167"> לא צריך מסלול או רישיון מיוחד אליו >

< start="527.093" dur="0.167"> לא צריך מסלול מיוחד או רישיון לביצוע >

< start="527.26" dur="0.2"> אין צורך במסע מיוחד או ברשיון לביצוע חיוני >

< start="527.46" dur="0.3"> רישיון לניהול חיוני >

< start="527.76" dur="0.1"> רישיון לניהול שירותים חיוניים. >

< start="527.86" dur="0.234"> שירותים. >

< start="528.094" dur="0.167"> שירותים. בזמן >

< start="528.261" dur="0.033"> שירותים. תוך כדי תקציבים >

< start="528.294" dur="0.067"> שירותים. בעוד שמגזרים הם >

< start="528.361" dur="0.066"> שירותים. בעוד שמגזינים הם אחד >

< start="528.427" dur="0.067"> שירותים. ממה שמגזינים הם אחד מהם >

< start="528.494" dur="0.2"> שירותים. בעוד שמגזינים הם אחד מאותם >

< start="528.694" dur="0.201"> בעוד שמגזינים הם אחד מאותם >

< start="528.895" dur="0.233"> בעוד שמגזינים הם אחד הבודדים >

< start="529.128" dur="0.401"> בעוד שמגזינים הם אחד המועצות הבודדות >

< start="529.529" dur="4.037"> בעוד שמגזרים הם אחת הקהילות המעטות איפה >

< start="533.566" dur="0.467"> בעוד שמגזרים הם אחת הקהילות המעטות איפה הן >

< start="534.033" dur="0.4"> בעוד שמגזרים הם אחת הקהילות המעטות בהן הן נמצאות >

< start="534.433" dur="0.134"> כמה קהילות בהן הן נמצאות >

< start="534.567" dur="0.133"> כמה קהילות בהן הם נמצאים >

< start="534.7" dur="0.067"> כמה קהילות בהן הן קטנות >

< start="534.767" dur="0.2"> כמה קהילות בהן הם מעט יותר >

< start="534.967" dur="0.334"> כמה קהילות בהן הם הרבה יותר שירה >

< start="535.301" dur="0.1"> קהילות מועטות בהן הם יותר מקצועיים ויותר >

< start="535.401" dur="0.234"> קצת יותר vocal ו >

< start="535.635" dur="0.1"> קצת יותר מועסקים ומספרים >

< start="535.735" dur="0.4"> קצת יותר מועסקים ודיבורים אודות >

< start="536.135" dur="0.1"> קצת יותר סגל ודיבורים על אכיפה, >

< start="536.235" dur="0.2"> לדבר על אכיפה, >

< start="536.435" dur="0.067"> לדבר על אכיפה, הם >

< start="536.502" dur="0.067"> לדבר על אכיפה, הם אומרים >

< start="536.569" dur="0.167"> לדבר על אכיפה, הם אומרים את זה >

< start="536.736" dur="0.133"> בשיחה עם אכיפה, הם אומרים שזה >

< start="536.869" dur="0.3"> אם מדברים על אכיפה, הם אומרים שזה נכון >

< start="537.169" dur="0.101"> אם מדברים על אכיפה, הם אומרים שזה בגלל שהם >

< start="537.27" dur="0.2"> הם אומרים שזה בגלל שהם >

< start="537.47" dur="0.1"> הם אומרים שזה בגלל שיש להם >

< start="537.57" dur="0.2"> הם אומרים שזה בגלל שהם מצליחים לעשות זאת >

< start="537.77" dur="0.1"> הם אומרים שזה בגלל שהם עושים את זה >

< start="537.87" dur="0.367"> הם אומרים שזה בגלל שהם מצליחים להיות גדולים יותר >

< start="538.237" dur="0.1"> הם אומרים שזה בגלל שהם נהנים מכבוד גדול >

< start="538.337" dur="0.301"> שיהיה לך כבוד גדול >

< start="538.638" dur="0.1"> יש כמה אוכלוסיות כבירות וגדולות. >

< start="538.738" dur="0.167"> אוכלוסייה. >

< start="538.905" dur="0.066"> אוכלוסייה. 25% >

< start="538.971" dur="0.067"> אוכלוסייה. 25% מ- >

< start="539.038" dur="0.133"> אוכלוסייה. 25% מה - >

< start="539.171" dur="0.134"> אוכלוסייה. 25% מהאנשים >

< start="539.305" dur="0.1"> אוכלוסייה. 25% מהאנשים >

< start="539.405" dur="0.3"> אוכלוסייה. 25% מהאנשים שחיים >

< start="539.705" dur="0.201"> 25% מהאנשים שחיים >

< start="539.906" dur="0.066"> 25% מהאנשים שגרים כאן >

< start="539.972" dur="0.234"> 25% מהאנשים שגרים כאן הם >

< start="540.206" dur="0.067"> 25% מהאנשים שגרים כאן הם מעל >

< start="540.273" dur="0.267"> 25% מהאנשים שגרים כאן הם מעל 60 >

< start="540.54" dur="0.1"> 25% מהאנשים שגרים כאן הם מעל 60 אבל >

< start="540.64" dur="0.267"> 25% מהאנשים שגרים כאן הם מעל 60 אבל הם >

< start="540.907" dur="0.233"> כאן הם מעל 60 אבל הם >

< start="541.14" dur="0.134"> כאן הם מעל 60 אבל הם עדיין >

< start="541.274" dur="0.166"> כאן הם מעל 60 אבל הם עדיין מאמינים >

< start="541.44" dur="0.101"> כאן הם מעל 60 אבל הם עדיין מאמינים ביותר >

< start="541.541" dur="0.233"> כאן הם יותר מ -60, אך הם עדיין מאמינים כי האנשים הגדולים ביותר >

< start="541.774" dur="0.1"> כאן הם יותר מ -60, אך הם עדיין מאמינים כי האנשים הטובים ביותר >

< start="541.874" dur="0.234"> אמור להאמין שרצוי האנשים הטובים ביותר >

< start="542.108" dur="0.233"> בוודאי מאמין שאנשים רבים ביותר יענו >

< start="542.341" dur="0.067"> בוודאי מאמין שהאנשים הטובים ביותר יענו ברצינות >

< start="542.408" dur="0.067"> בוודאי מאמין שהאנשים הטובים ביותר יענו ברצינות >

< start="542.475" dur="0.333"> בוודאי מאמין שהאנשים הטובים ביותר ישלימו רווחים באזור >

< start="542.808" dur="0.234"> השלם רווחים בשירות >

< start="543.042" dur="0.033"> השלם רווחים בספק >

< start="543.075" dur="0.1"> השג את הרווחים בזה הכפוף >

< start="543.175" dur="0.167"> השלם רווחים בספק שזה יהיה >

< start="543.342" dur="0.334"> הגש את הרווחים בספק שזה ישמעות >

< start="543.676" dur="0.1"> השג רווחיות בספק שזה יביא לכך >

< start="543.776" dur="0.267"> אין ספק שזה יגיד >

< start="544.043" dur="0.1"> אין ספק שזה אכן אומר בפועל >

< start="544.143" dur="0.1"> אין ספק שזה אכן יש בפועל >

< start="544.243" dur="0.134"> אין ספק שזה יצטרך לעשות זאת בפועל >

< start="544.377" dur="0.267"> אין ספק שזה יצטרך לחייב ממש >

< start="544.644" dur="0.1"> אין ספק שזה יצטרך למעשה לחייב אנשים >

< start="544.744" dur="0.167"> צריך ממש לאנשים לשרבט >

< start="544.911" dur="0.2"> בפועל אנשים חייבים לכרטיס >

< start="545.111" dur="0.066"> בפועל יש לאיים על אנשים בכרטיס >

< start="545.177" dur="0.101"> בפועל יש לאיים על אנשים המיועדים לכרטיס >

< start="545.278" dur="0.267"> למעשה יש לאיים על אנשים לנקוט בכדי לקחת אותם >

< start="545.545" dur="0.3"> בפועל יש לאיים על אנשים כדי להקל עליהם >

< start="545.845" dur="0.1"> בפועל יש לאיים על אנשים כדי להקל עליהם >

< start="545.945" dur="0.2"> מאיימים לקחת אותם אליהם >

< start="546.145" dur="0.067"> מאוימים לקחת אותם לג'יל >

< start="546.212" dur="0.233"> מאוימים לקחת אותם לג'יל ו >

< start="546.445" dur="0.034"> מאיימים לקחת אותם לכלא ולשמור >

< start="546.479" dur="0.3"> מאיימים לקחת אותם לכלא ולשמור >

< start="546.779" dur="0.267"> מאיימים לקחת אותם לכלא ולשמור בעצמם, >

< start="547.046" dur="0.067"> מאוימים לקחת אותם לכלא ולשמור בעצמך, אתה >

< start="547.113" dur="0.333"> האם אתה מאיים לקחת אותם לכלא ולשמור בעצמך, אתה יכול >

< start="547.446" dur="0.234"> גמילה ותשמור על העצמך, אתה יכול >

< start="547.68" dur="0.1"> סוהר ונשאר בעצמך, אתה יכול לשבת >

< start="547.78" dur="0.2"> סוהר ונשאר בעצמך, אתה יכול להמשיך לצעוד >

< start="547.98" dur="0.1"> סוהר ונשאר בעצמך, אתה יכול להמשיך ללכת סביב >

< start="548.08" dur="0.201"> סוהר ונשמור על עצמך, אתה יכול להמשיך לטייל איתם >

< start="548.281" dur="0.1"> סוהר ושמור לעצמך, אתה יכול להמשיך להסתובב עם זה >

< start="548.381" dur="0.267"> עדיין ללכת סביב זה >

< start="548.648" dur="0.1"> בואו להסתובב עם הקהילה הזו >

< start="548.748" dur="0.133"> בואו להסתובב עם הקהילה הזו ו >

< start="548.881" dur="0.067"> בואו להסתובב עם הקהילה הזו ולקבל אותה >

< start="548.948" dur="0.2"> בואו להסתובב עם הקהילה הזו ולצאת החוצה >

< start="549.148" dur="0.334"> בואו להסתובב עם הקהילה הזו ולצאת ממנה >

< start="549.482" dur="0.1"> עדיין ללכת סביב עם הקהילה הזו ולצאת ממנה >

< start="549.582" dur="0.2"> קהילה ותצא ממנה >

< start="549.782" dur="0.033"> קהילה ויציאה מביתה >

< start="549.815" dur="0.301"> קהילה ותצא מביתה א >

< start="550.116" dur="0.1"> קהילה ולצאת מביתה מעט >

< start="550.216" dur="0.233"> קהילה ולצאת מביתה ביס קטן. >

< start="550.449" dur="0.167"> בית קטן. >

< start="550.616" dur="0.1"> בית קטן. אתה >

< start="550.716" dur="0.534"> בית קטן. אתה יכול >

< start="551.25" dur="3.237"> בית קטן. אתה יכול פשוט >

< start="554.487" dur="0.567"> בית קטן. אתה לא יכול פשוט >

< start="555.054" dur="0.267"> בית קטן. אתה לא יכול פשוט להתכנס >

< start="555.321" dur="0.167"> אתה לא יכול פשוט להתכנס >

< start="555.488" dur="0.133"> אתה לא יכול פשוט להתכנס >

< start="555.621" dur="0.167"> אתה לא יכול פשוט להתכנס בקבצים >

< start="555.788" dur="0.134"> אתה לא יכול להתאחד עם גנים ו >

< start="555.922" dur="0.233"> אתה לא יכול רק להתכנס בתוך גנים ומקומות >

< start="556.155" dur="0.367"> אתה לא יכול פשוט לא להתכנס בפארקים ובמקומות כמו >

< start="556.522" dur="0.1"> אתה לא יכול פשוט להתייחד עם גנים ומקומות אחרים כמו זה. >

< start="556.622" dur="0.167"> בפרקים ובמקומות כמו זה. >

< start="556.789" dur="0.167"> בפרקים ובמקומות כמו זה. ה >

< start="556.956" dur="0.067"> בפרקים ובמקומות כמו זה. המושל >

< start="557.023" dur="0.1"> בפרקים ובמקומות כמו זה. >

< start="557.123" dur="0.233"> בפרקים ובמקומות כמו זה. הממשל אמר >

< start="557.356" dur="0.1"> בפרקים ובמקומות כמו זה. הממשל אמר לו >

< start="557.456" dur="0.201"> הממשל אמר לו >

< start="557.657" dur="0.066"> המושל אמר את הזמנתו >

< start="557.723" dur="0.167"> הממשל אמר את הזמנתו >

< start="557.89" dur="0.467"> הממשל אמר שההוראות שלו הן א >

< start="558.357" dur="0.067"> הממשל אמר שההוראות שלו הן בכפייה >

< start="558.424" dur="0.2"> הממשל אמר שההזמנה שלו היא כדור מאיים >

< start="558.624" dur="0.1"> הממשל אמר שההזמנה שלו היא כדור בכפייה, אך >

< start="558.724" dur="0.234"> ההזמנה היא כדור מאולץ אך >

< start="558.958" dur="0.067"> ההזמנה היא כדור מאולץ אך באמת >

< start="559.025" dur="0.233"> ההזמנה היא כדור מאולץ אך באמת הוא >

< start="559.258" dur="0.267"> ההזמנה היא כדור מאולץ אך באמת שהוא מאמין >

< start="559.525" dur="0.1"> ההזמנה היא כדור מאולץ אך באמת שהוא מאמין >

< start="559.625" dur="0.301"> הסדר הוא כדור מאיים אך באמת שהוא מאמין בגרוע >

< start="559.926" dur="0.2"> באמת שהוא מאמין בעולם הגדול ביותר >

< start="560.126" dur="0.066"> באמת שהוא מאמין בזה הגדול ביותר >

< start="560.192" dur="0.101"> באמת שהוא מאמין הכי יכול שיכול >

< start="560.293" dur="0.2"> באמת שהוא מאמין הכי גרוע שיכול לבוא >

< start="560.493" dur="0.067"> באמת שהוא מאמין בדברים הכי גדולים שיכולים להגיע ממנו >

< start="560.56" dur="0.266"> באמת שהוא מאמין הכי גרוע שיכול להגיע לא >

< start="560.826" dur="0.367"> באמת שהוא מאמין בדברים הכי גדולים שיכולים להגיע לא לציית >

< start="561.193" dur="0.167"> זה יכול לבוא מאי ציות >

< start="561.36" dur="0.034"> זה יכול לבוא מכדי שלא לציית לו >

< start="561.394" dur="0.1"> זה יכול לבוא מכדי שלא לציית לזה >

< start="561.494" dur="0.367"> זה יכול לבוא מכדי שלא לציית לזה זה יותר >

< start="561.861" dur="0.133"> זה יכול לבוא מכיוון שאינן מצייתות לה הוא הכרחי יותר >

< start="561.994" dur="0.167"> שיכולים לבוא מאי ציות לה הם יותר מיותרים >

< start="562.161" dur="0.167"> זה יותר מיותרים שאינם נחוצים >

< start="562.328" dur="0.234"> זה עוד מוות שלא לצורך >

< start="562.562" dur="0.633"> זה עוד מתים לא נחוצים אצלנו >

< start="563.195" dur="0.401"> זה עוד מתים לא נחוצים במדינתנו. >

< start="563.596" dur="0.367"> זה עוד מתים לא נחוצים במדינתנו. זה >

< start="563.963" dur="0.067"> זה עוד מתים לא נחוצים במדינתנו. זה קורה, >

< start="564.03" dur="0.233"> זה עוד מתים לא נחוצים במדינתנו. זה קורה, איימי >

< start="564.263" dur="0.267"> במדינתנו. זה קורה, איימי >

< start="564.53" dur="0.1"> במדינתנו. זה קורה, איימי מרינה, >

< start="564.63" dur="0.134"> במדינתנו. זה קורה, איימי מרינה, מלך >

< start="564.764" dur="0.1"> במדינתנו. זה קורה, איימי מרינה, מלך 5 >

< start="564.864" dur="0.3"> במדינתנו. זה קורה, אמי מרינה, מלך 5 חדשות. >

< start="565.164" dur="0.2"> מרינה, מלך 5 חדשות. >

< start="565.364" dur="0.067"> מרינה, מלך 5 חדשות. >>> >

< start="565.431" dur="0.033"> מרינה, מלך 5 חדשות. >>> וגם >

< start="565.464" dur="0.301"> מרינה, מלך 5 חדשות. >>> ו- A >

< start="565.765" dur="0.734"> מרינה, מלך 5 חדשות. >>> וזכר. >

< start="566.499" dur="0.2"> >>> וזכר. >

< start="566.699" dur="0.167"> >>> וזכר. מדינה >

< start="566.866" dur="0.233"> >>> וזכר. פארקים >

< start="567.099" dur="0.167"> >>> וזכר. גנים וסטייטים >

< start="567.266" dur="0.267"> >>> וזכר. גנים ומצב רוח >

< start="567.533" dur="0.234"> גנים ומצב רוח >

< start="567.767" dur="0.1"> גנים שטחים ואזורי חי >

< start="567.867" dur="0.3"> גנים שטחים ואזורי חיים הם >

< start="568.167" dur="0.167"> פארקים סטייטיים ואזורי חי בר הם זמניים >

< start="568.334" dur="0.1"> גנים שטחים ואזורי חי בר נעשים זמנית. >

< start="568.434" dur="0.4"> השטחים סגורים באופן מזערי. >

< start="568.834" dur="0.201"> השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל >

< start="569.035" dur="0.3"> השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל היום >

< start="569.335" dur="0.3"> השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל היום ל >

< start="569.635" dur="0.1"> השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל היום ל >

< start="569.735" dur="0.334"> השטחים סגורים באופן מזערי. מתחיל היום לפחות >

< start="570.069" dur="0.2"> מתחיל היום לפחות >

< start="570.269" dur="0.301"> מתחיל היום לפני לפחות שניים >

< start="570.57" dur="0.367"> מתחיל היום במשך לפחות שבועיים. >

< start="570.937" dur="14.014"> שבועיים. >

< start="584.951" dur="0.133"> שבועיים. מדינה >

< start="585.084" dur="0.267"> שבועיים. מענקי מדינה >

< start="585.351" dur="0.4"> שבועיים. מענקי מדינה ו >

< start="585.751" dur="0.1"> שבועיים. מענקי מדינה ואחרים >

< start="585.851" dur="0.301"> מענקי מדינה ואחרים >

< start="586.152" dur="0.267"> מענקי מדינה ואורח אחר >

< start="586.419" dur="0.1"> מענקים סטטיסטיים ומלונות לינה וארוחת בוקר אחרים >

< start="586.519" dur="0.1"> מענקי מדינה ולינה אחרת על לינה וארוחת בוקר >

< start="586.619" dur="0.233"> לינה באגם >

< start="586.852" dur="0.134"> לינה באווירה תישאר >

< start="586.986" dur="0.133"> מקומות לינה באווירה יישארו סגורים >

< start="587.119" dur="0.1"> לינה באווירה תישאר בסגירה דרך >

< start="587.219" dur="0.134"> לינה באווירה תישאר סגורה דרך אפריל >

< start="587.353" dur="0.167"> הישאר סגור דרך אפריל >

< start="587.52" dur="0.1"> השאר סגור עד 30 אפריל. >

< start="587.62" dur="0.167"> 30. >

< start="587.787" dur="0.1"> 30. אם >

< start="587.887" dur="0.1"> 30. אם אתה >

< start="587.987" dur="0.1"> 30. אם אתה לוקח >

< start="588.087" dur="0.1"> 30. אם אתה לוקח את זה >

< start="588.187" dur="0.2"> 30. אם אתה לוקח את הצליל >

< start="588.387" dur="0.301"> 30. אם אתה לוקח את הצליל הרצוי >

< start="588.688" dur="0.1"> 30. אם אתה לוקח את הצליל שאתה רוצה >

< start="588.788" dur="0.167"> אם אתה לוקח את הצליל שרוצים >

< start="588.955" dur="0.166"> אם אתה לוקח את הצליל שאתה רוצה לקבל >

< start="589.121" dur="0.201"> אם אתה לוקח את הצליל שתרצה להסתובב >

< start="589.322" dur="0.1"> אם אתה לוקח את הצליל רוצה להסתובב אותך >

< start="589.422" dur="0.233"> אם אתה לוקח את הצליל שתרצה להסתובב, תרצה >

< start="589.655" dur="0.267"> אם אתה לוקח את הצליל שתרצה להסתובב, תהיה לך >

< start="589.922" dur="0.1"> אם אתה לוקח את הצליל שתרצה להסתובב תצטרך לעשות זאת >

< start="590.022" dur="0.2"> קבל סביבך תצטרך >

< start="590.222" dur="0.067"> קבל סביבך תצטרך למצוא >

< start="590.289" dur="0.401"> קבל סביבך תצטרך למצוא מישהו >

< start="590.69" dur="0.1"> קבל סביבך תצטרך למצוא אלטרנטיבה >

< start="590.79" dur="0.1"> קבל סביבך תצטרך למצוא מסלול אלטרנטיבי. >

< start="590.89" dur="0.167"> מצא מסלול אלטרנטיבי. >

< start="591.057" dur="0.133"> מצא מסלול אלטרנטיבי. לא >

< start="591.19" dur="0.267"> מצא מסלול אלטרנטיבי. לא בגלל >

< start="591.457" dur="0.2"> מצא מסלול אלטרנטיבי. לא בגלל >

< start="591.657" dur="0.2"> מצא מסלול אלטרנטיבי. לא בגלל קורונווירוס >

< start="591.857" dur="0.101"> מצא מסלול אלטרנטיבי. לא בגלל קורונווירוס עבור >

< start="591.958" dur="0.266"> לא בגלל קורונווירוס עבור >

< start="592.224" dur="0.134"> לא בגלל קורונאבירוס לשירות >

< start="592.358" dur="0.133"> לא בגלל קורונווירוס לביטול שירות >

< start="592.491" dur="0.067"> לא בגלל קורונאבירוס בגלל ביטול שירות בגלל >

< start="592.558" dur="0.267"> לא בגלל קורונאבירוס בגין ביטול שירות בגלל >

< start="592.825" dur="0.1"> לא בגלל קורונאבירוס בגין ביטול שירות בגלל אי >

< start="592.925" dur="0.267"> ביטול שירות בגלל א >

< start="593.192" dur="0.067"> ביטול שירות בגלל צף קרקע >

< start="593.259" dur="0.2"> ביטול שירות בגלל מסלעת אדמה >

< start="593.459" dur="0.167"> ביטול שירות בגלל מסילת שטח בצפון >

< start="593.626" dur="0.267"> ביטול שירות בגלל מסלעת אדמה בשבת הצפונית. >

< start="593.893" dur="0.233"> מגן קו במושב צפון. >

< start="594.126" dur="0.134"> מגן קו במושב צפון. נשמע >

< start="594.26" dur="0.1"> מגן קו במושב צפון. מעבר צליל >

< start="594.36" dur="0.067"> מגן קו במושב צפון. אומר צליל מעבר >

< start="594.427" dur="0.1"> מגן קו במושב צפון. TRANSIT SOUND אומר >

< start="594.527" dur="0.267"> מגן קו במושב צפון. מעבר צליל אומר כארוך >

< start="594.794" dur="0.1"> מגן קו במושב צפון. מעבר צליל אומר כל עוד >

< start="594.894" dur="0.233"> מעבר צליל אומר כל עוד >

< start="595.127" dur="0.067"> מעבר צליל אומר כל עוד הם קיימים >

< start="595.194" dur="0.2"> מעבר צליל אומר כל עוד יש >

< start="595.394" dur="0.167"> מעבר צליל אומר כל עוד אין >

< start="595.561" dur="0.267"> מעבר צליל אומר כל עוד אין תוספת >

< start="595.828" dur="0.267"> אין תוספת >

< start="596.095" dur="0.1"> אין בעיות נוספות >

< start="596.195" dur="0.134"> אין בעיות נוספות מאלה >

< start="596.329" dur="0.166"> אין בעיות נוספות מהשרת >

< start="596.495" dur="0.101"> אין שום בעיות נוספות מהשרת צריך להיות >

< start="596.596" dur="0.233"> בעיות מאשר השרת צריך >

< start="596.829" dur="0.3"> בעיות משרת צריך לחדש >

< start="597.129" dur="4.605"> בעיות מהשרת צריכים לחדש >