602s Bảo hiểm coronavirus vào trưa ngày 25 tháng 3 images and subtitles

CÁC 2 đô la TRILLION $ 2 PHONG CÁCH TRILLION $ 2 KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. CNTT KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. NÓ LÀ KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. NÓ LÀ MỘT KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. NÓ LÀ MỘT RỘNG RỘNG KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG ĐÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG ĐƯỢC GIỚI HẠN NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ CỦA CORONAVIRUS CỦA CORONAVIRUS CỦA TÀI CHÍNH CORONAVIRUS. TÀI CHÍNH. TÀI CHÍNH. NHƯ TÀI CHÍNH. NHƯ ĐỊA PHƯƠNG TÀI CHÍNH. NHƯ ĐỊA PHƯƠNG VÀ TÀI CHÍNH. NHƯ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC NHƯ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC XỬ LÝ NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC XỬ LÝ NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC XỬ LÝ CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD CỦA CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD CỦA CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD CỦA DEADLY CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO ĐÃ SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO ĐÃ CÓ SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO ĐÃ RẤT SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> TỔNG QUAN CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> TỔNG QUAN CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> TỔNG HỢP TRÊN NỀN TẢNG >>> TỔNG HỢP TRÊN NỀN TẢNG >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HILL SENATE >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HÃY TẠO LÃNH ĐẠO >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HÃY TẠO LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HÃY TẠO LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO A >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HÃY GỬI LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO. SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG A SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG ĐẾN MỘT MASSIVE SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG ĐẾN $ 2 HỢP ĐỒNG ĐẾN $ 2 HỢP ĐỒNG ĐẾN MỘT TRILLION $ 2 HỢP ĐỒNG ĐẾN MỘT CORONAVIRUS MASSIVE $ 2 HỢP ĐỒNG VỚI MỘT NHÂN VIÊN TUYỆT VỜI $ 2 TRILLION CORONAVIRUS TRILLION CORONAVIRUS STIMULUS TRILLION CORONAVIRUS GÓI STIMULUS. GÓI. GÓI. CÁC GÓI. LỚN NHẤT GÓI. LỚN NHẤT TRONG GÓI. LỚN NHẤT TẠI MỸ GÓI. LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. CÁC LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. THỎA THUẬN LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL LÀ GÌ LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL ĐÃ ĐẾN LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL MÀ ĐƯỢC LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM DEAL ĐÃ ĐƯỢC BỎ QUA DEAL ĐÃ ĐƯỢC BỎ QUA DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC BỞI BÓNG DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC BỞI BÓNG DEAL ĐÃ ĐƯỢC BỎ QUA B BNG CẢ HAI DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC B BYNG CẢ HAI DEAL MÀ CÒN ĐƯỢC BỎ QUA B BNG CẢM XÚC VÀ TRÊN B BNG SENATE VÀ THE TRÊN B BNG CẢM XÚC VÀ NHÀ BỞI CẢ HAI SENATE VÀ NHÀ BAO GỒM BỞI CẢ HAI SENATE VÀ NHÀ BAO GỒM $ 100 TRÊN B BNG CẢNH SÁT VÀ NHÀ ĐÃ BAO GỒM 100 đô la TRÊN B BNG CẢNH SÁT VÀ NHÀ ĐÃ BAO GỒM 100 tỷ đô la NHÀ BAO GỒM 100 TILL ĐỒNG NHÀ BAO GỒM 100 T B ĐỒNG TIN CẬY NHÀ BAO GỒM 100 T B ĐỒNG TIỀN THƯỞNG NHÀ BAO GỒM 100 T B ĐỒNG TIỀN THƯỞNG NHÀ BAO GỒM 100 T B ĐỒNG TIỀN THƯỞNG TIN CẬY CHO BỆNH VIỆN. TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. $ 200 TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. HÓA ĐƠN $ 200 TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. HÓA ĐƠN $ 200 CHO TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. HÓA ĐƠN $ 200 CHO TRONG NƯỚC HÓA ĐƠN $ 200 CHO TRONG NƯỚC HÓA ĐƠN $ 200 CHO ƯU TIÊN TRONG NƯỚC HÓA ĐƠN $ 200 CHO ƯU TIÊN TRONG NƯỚC ƯU TIÊN THÍCH ƯU TIÊN THÍCH VẬN CHUYỂN, ƯU TIÊN THÍCH VẬN CHUYỂN, CHILDCARE, VẬN TẢI, CHILDCARE, VẬN TẢI, CHILDCARE, SENIORS VẬN TẢI, CHILDCARE, SENIORS VÀ VẬN TẢI, CHILDCARE, SENIORS VÀ VETERANS. TÌNH CẢM VÀ VETERAN. TÌNH CẢM VÀ VETERAN. $ 500 TÌNH CẢM VÀ VETERAN. HÓA ĐƠN $ 500 TÌNH CẢM VÀ VETERAN. HÓA ĐƠN $ 500 CHO TÌNH CẢM VÀ VETERAN. HÓA ĐƠN $ 500 CHO CHÍNH HÓA ĐƠN $ 500 CHO CHÍNH HÓA ĐƠN $ 500 CHO CÔNG TY CHÍNH HÓA ĐƠN $ 500 CHO CÔNG TY CHÍNH VÀ HÓA ĐƠN $ 500 CHO CÔNG TY CHÍNH VÀ A HÓA ĐƠN $ 500 CHO CÔNG TY CHÍNH VÀ MỘT NHỎ DOANH NGHIỆP VÀ NHỎ DOANH NGHIỆP VÀ KINH DOANH NHỎ DOANH NGHIỆP VÀ MỘT NGUỒN KINH DOANH NHỎ DOANH NGHIỆP VÀ MỘT GÓI NGHIÊN CỨU KINH DOANH NHỎ DOANH NGHIỆP VÀ MỘT GÓI NGHIÊN CỨU KINH DOANH NHỎ GÓI GIẢI QUYẾT KINH DOANH GÓI GIẢI QUYẾT KINH DOANH LÀ ĐÓ GÓI GIẢI QUYẾT KINH DOANH LÀ HƠN GÓI NGHIÊN CỨU KINH DOANH CÓ HƠN 350 đô la GÓI NGHIÊN CỨU KINH DOANH CÓ HƠN 350 TILL ĐỒNG. HƠN 350 TILL ĐỒNG. HƠN 350 TILL ĐỒNG. CÁC HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN CSONG HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN SILL CUNG CẤP HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN C ALNG CUNG CẤP A HÓA ĐƠN C ALNG CUNG CẤP A HÓA ĐƠN S AL CUNG CẤP MỘT LẦN HÓA ĐƠN C ALNG CUNG CẤP MỘT LẦN $ 1200 HÓA ĐƠN C ALNG CUNG CẤP KIỂM TRA $ 1200 HÓA ĐƠN S AL CUNG CẤP KIỂM TRA $ 1200 THỜI GIAN KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐẾN MỸ KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐẾN MỸ KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MỸ KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MỸ $ 75.000 KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MỸ $ 75.000 A AMERICANS AI KIẾM $ 75.000 A AMERICANS AI KIẾM $ 75.000 MỘT NĂM AMERICANS AI KIẾM $ 75.000 MỘT NĂM HOẶC AMERICANS AI KIẾM $ 75.000 MỘT NĂM HOẶC ÍT. NĂM HAY ÍT. NĂM HAY ÍT. CÁC NĂM HAY ÍT. KHO BẠC NĂM HAY ÍT. THƯ VIỆN ĐIỀU TRỊ NĂM HAY ÍT. CÂU CHUYỆN THƯ GIÃN CÂU CHUYỆN THƯ GIÃN NGƯỜI YÊU CẦU BẢO MẬT ĐIỀU TRỊ NGƯỜI YÊU CẦU THƯ GIÃN TUYỆT VỜI CÂU CHUYỆN THƯ GIÃN TUYỆT VỜI CÂU CHUYỆN THƯ GIÃN TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI DONALD TRUMP SILL TRUMP DONALD TRESP SILL TRUMP DONALD TRESP S ABS TUYỆT VỜI TRUMP DONALD TRESP SILL TÍN HIỆU HIỆN TẠI DONALD TRUMP S ABS TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. Ý NGH MEA TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. Ý NGH MEA TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. Ý NGH PRA CỦA HIỆN TẠI TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. Ý NGH THEA NHỮNG NGƯỜI HIỆN TẠI Ý NGH THEA NHỮNG NGƯỜI HIỆN TẠI Ý NGH THEA CỦA HIỆN TẠI MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA SILL MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA S BE ĐƯỢC MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA S B TRỞ LẠI MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA S B TRỞ LẠI QUỐC GIA S B TRỞ LẠI QUỐC GIA S B TRỞ LẠI VÀ QUỐC GIA S B ĐƯỢC TRỞ LẠI VÀ CHẠY QUỐC GIA S B ĐƯỢC TRỞ LẠI VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ QUỐC GIA S B ĐƯỢC TRỞ LẠI VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ QUỐC GIA S B ĐƯỢC TRỞ LẠI VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ HOÀN TOÀN BỞI VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ HOÀN TOÀN B BYNG ĐÔNG. B ENG ĐÔNG. B ENG ĐÔNG. CHỈ B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI VÀ B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI VÀ NÓI B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI TUẦN VÀ HALF B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI HAI VÀ TUẦN TỪ CHỈ HAI HAI VÀ TUẦN TỪ CHỈ HAI HAI VÀ M WEI TUẦN TỪ BÂY GIỜ. HIỆN NAY. HIỆN NAY. MÔ TẢ HIỆN NAY. TUYÊN BỐ HIỆN NAY. CẨN THẬN TUYỆT VỜI HIỆN NAY. CẨN THẬN TUYỆT VỜI TỪ CẨN THẬN TUYỆT VỜI TỪ CẨN THẬN TUYỆT VỜI TỪ NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TUYỆT VỜI TỪ QUỐC GIA NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TỪ TỪ HÀNG ĐẦU NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TỪ SỨC KHỎE HÀNG ĐẦU CỦA QUỐC GIA SỨC KHỎE HÀNG ĐẦU CỦA QUỐC GIA KINH NGHIỆM SỨC KHỎE HÀNG ĐẦU CỦA QUỐC GIA. CÁC CHUYÊN GIA. CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN, CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN, NGAY LẬP TỨC CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN, NHƯ VẬY CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN, NGAY LẬP TỨC TUY NHIÊN, NGAY LẬP TỨC TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI TƯ VẤN NHIỆM VỤ CỦA NHIỆM VỤ TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI TƯ VẤN LẬP TỨC TUYỆT VỜI, BÁC SỸ TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI TƯ VẤN NHIỆM VỤ CỦA NHIỆM VỤ, BÁC S AN ANTHONY TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI TƯ VẤN TÌM KIẾM NHIỆM VỤ CỦA MÌNH TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE SAYS TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE SAYS DEADLINE TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE SAYS DEADLINE PHẢI TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE SAYS DEADLINE PHẢI ĐƯỢC SHE SAYS DEADLINE PHẢI ĐƯỢC SHE SAYS DEADLINE PHẢI HOÀN TOÀN. LINH HOẠT. LINH HOẠT. >> LINH HOẠT. >> BẬT LINH HOẠT. >> TRÊN A LINH HOẠT. >> VÀO MỘT NGÀY LINH HOẠT. >> TRÊN MỘT NGÀY B BYNG LINH HOẠT. >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY LINH HOẠT. >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ LINH HOẠT. >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN CƠ BẢN, >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN CƠ BẢN, BẠN >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN CƠ BẢN, BẠN CẦN >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN CƠ BẢN, BẠN CẦN CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA CÁI GÌ ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA NHỮNG GÌ BẠN ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA NHỮNG GÌ BẠN ĐANG THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA NHỮNG GÌ BẠN ĐANG THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA NHỮNG GÌ BẠN ĐANG THỰC HIỆN. BẠN ĐANG LÀM GÌ. BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> BÁC S .. BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> THÊM BÁC S BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> BÁC S ADD THÊM >> BÁC S ADD THÊM >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BLANKET KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BLANKET KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHUYẾN NGHỊ BLANKET KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHUYẾN NGHỊ BLANKET CHO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHUYẾN NGHỊ BLANKET CHO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHUYẾN NGHỊ BLANKET CHO ENTIRE KIẾN NGHỊ CHO ENTIRE KIẾN NGHỊ CHO QUỐC GIA ENTIRE KIẾN NGHỊ CHO SINCE QUỐC GIA KIẾN NGHỊ CHO CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA TUYỆT VỜI KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC TRƯỜNG HỢP TUYỆT VỜI QUỐC GIA TỪ VỰNG CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA TỪ VỰNG CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA Varies TỪ NHÀ NƯỚC CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VỪA TỪ NHÀ NƯỚC ĐẾN QUỐC GIA TRƯỜNG HỢP TỪ VỰNG TỪ NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. QUỐC GIA TRƯỜNG HỢP TỪ VỰNG TỪ NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. MỚI QUỐC GIA TRƯỜNG HỢP TỪ VỰNG TỪ NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. NEWYORK NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. NEWYORK NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. NHỚ YORK MỚI NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. YORK MỚI NHỚ NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. YORK MỚI TUYỆT VỜI LỚN NHẤT TUYỆT VỜI LỚN NHẤT HÃY NHỚ CÁC CORONAVIRUS LỚN NHẤT HÃY NHỚ NHỮNG HOTSPOT LỚN NHẤT. HOTSPOT CORONAVIRUS. HOTSPOT CORONAVIRUS. KẾ TOÁN HOTSPOT CORONAVIRUS. CHIẾM HOTSPOT CORONAVIRUS. KẾ TOÁN CHO THÊM HOTSPOT CORONAVIRUS. KẾ TOÁN CHO THÊM HOTSPOT CORONAVIRUS. KẾ TOÁN CHO HƠN NỮA KẾ TOÁN CHO HƠN NỮA KẾ TOÁN CHO NHIỀU HALF CỦA KẾ TOÁN CHO NHIỀU HALF CỦA KẾ TOÁN CHO NHIỀU HALF CỦA QUỐC GIA KẾ TOÁN CHO NHIỀU HƠN NỮA CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA KẾ TOÁN CHO NHIỀU HƠN NỮA CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA QUỐC GIA VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VÀ CẦN THIẾT CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VÀ CẦN MỘT CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA QUỐC GIA VÀ CẦN MỘT CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA QUỐC GIA VÀ CẦN MỘT SỐ 3 CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA QUỐC GIA VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT ĐẠI DIỆN. KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. CÁC KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. THẾ GIỚI KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. SỨC KHỎE THẾ GIỚI KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI CẢNH BÁO TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI CẢNH BÁO TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI CẢNH BÁO TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI CẢNH BÁO TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ CÓ TIỀM NĂNG CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ TIỀM NĂNG CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ TIỀM NĂNG QUÁ TUYỆT VỜI CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ CÓ TIỀM NĂNG QUA Ý CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ CÓ TIỀM NĂNG QUÁ NHIỀU Ý TIỀM NĂNG QUÁ NHIỀU Ý TIỀM NĂNG QUÁ NHIỀU Ý TIỀM NĂNG QUÁ TUYỆT VỜI Ý NHƯ TOÀN CẦU TIỀM NĂNG QUÁ TUYỆT VỜI Ý NHƯ NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU TIỀM NĂNG ĐỂ QUÁ TUYỆT VỜI Ý NHƯ NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU TIỀM NĂNG ĐỂ QUÁ TUYỆT VỜI Ý LÀ NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU CỦA NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU CỦA NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU CỦA CORONAVIRUS NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU CỦA PANDEMIC CORONAVIRUS. TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. CÁC TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. TỔNG THỐNG TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. HIỆN TẠI TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. HIỆN TẠI C ALNG ĐÔI HIỆN TẠI C ALNG ĐÔI HIỆN TẠI C ALNG TẢI XUỐNG HIỆN TẠI C ALNG PHẢI CHIA SẺ XUỐNG HIỆN TẠI C ALNG PHẢI CHIA SẺ XUỐNG TRÊN HIỆN TẠI C ALNG PHẢI CHẠM VÀO Ý TƯỞNG HIỆN TẠI C ALNG PHẢI CHẠM VÀO Ý TƯỞNG XUỐNG Ý TƯỞNG XUỐNG Ý TƯỞNG KINH TẾ XUỐNG TRÊN IDEA R INSTNG VIỆC KINH TẾ XUỐNG TRÊN IDEA R INSTNG VIỆC CÀI ĐẶT KINH TẾ XUỐNG TRÊN IDEA R INSTNG VIỆC KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA CÀI ĐẶT KINH TẾ NGUYÊN NHÂN CÀI ĐẶT KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA CƠ HỘI KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA VIRUS CƠ HỘI KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA B CONG VIRUS CÀI ĐẶT KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA B CONG VIRUS ĐƯỢC CÀI ĐẶT KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA B CONG VIRUS ĐƯỢC TUYỆT VỜI CƠ HỘI KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA B CONG VIRUS ĐƯỢC TUYỆT VỜI MÙA THU VIRUS ĐƯỢC MANG THAI MÙA THU VIRUS ĐƯỢC RẤT NHIỀU ÁO KHOÁC VIRUS ĐƯỢC TUYỆT VỜI HƠN MÙA THU VIRUS ĐƯỢC TUYỆT VỜI HƠN NỮA. Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> NÓ Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> NÓ LÀ Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> NÓ ĐƯỢC TIN Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG >>> VÌ NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG HÓA ĐƠN >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG HÓA ĐƠN >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG HÓA ĐƠN >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG HÓA ĐƠN KHÔNG ĐƯỢC GIÚP HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC CHỈ CÓ AIRLINES HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC NHỮNG AIRLINES NHƯNG HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC NHỮNG AIRLINES NHƯNG AIRLINE CHỈ LÀ AIRLINES NHƯNG AIRLINE CHỈ LÀ AIRLINES NHƯNG AIRLINE MAKER CHỈ CẦN AIRLINES NHƯNG AIRLINE MAE BOEING. KIẾM TIỀN KIẾM TIỀN CHẮC CHẮN KIẾM TIỀN NGHIÊM TÚC KIẾM TIỀN TIN TỨC TUYỆT VỜI KIẾM TIỀN TIN TỨC TUYỆT VỜI TIN TỨC TUYỆT VỜI TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ HÓA ĐƠN TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ CÁC HÓA ĐƠN TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO A TIN TỨC RẤT NHIỀU TIN CẬY VÀ CÁC HÓA ĐƠN GỌI CHO $ ​​17 VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO $ ​​17 VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO HÓA ĐƠN $ 17 VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO LIÊN BILL $ 17 VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO KHOẢN VAY LIÊN QUAN VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN LIÊN KHOẢN trị giá $ 17 CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN LIÊN KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN LIÊN BILLION CHO CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN GỬI LIÊN DOANH CHO DOANH NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY LIÊN BILLION CHO DOANH NGHIỆP MÀ CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN GỬI LIÊN DOANH CHO DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LÀ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LÀ ​​TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ CẦN THIẾT ĐỂ CHÍNH XÁC TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN ĐỂ CHÍNH HÃNG QUỐC GIA TIÊU CHUẨN ĐỂ BẢO DƯ ANNG QUỐC GIA. AN NINH QUỐC GIA. AN NINH QUỐC GIA. CÁC AN NINH QUỐC GIA. VÒI AN NINH QUỐC GIA. CÁC BÀI VIẾT WASHINGTON AN NINH QUỐC GIA. BÀI VIẾT SAU BÀI VIẾT SAU BÀI VIẾT SỬA CHỮA BÀI VIẾT SỬA CHỮA BÀI VIẾT SAU SỬA CHỮA TẤT CẢ BÀI VIẾT WASHINGTON BÁO CÁO TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY BÀI VIẾT SAU SỬA CHỮA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÓ TẤT CẢ MỌI THỨ ĐẾN NÓI RỒI TẤT CẢ MỌI THỨ ĐẾN NỀN TẢNG BÊN TÊN TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỪNG ĐẾN Ý KIẾN CỦA TÊN TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỪNG CHIA SẺ BÊN TÊN TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐÃ TUYỆT VỜI BÊN TÊN KHAI THÁC B NAMENG TÊN KHAI THÁC BỞI TÊN THAM GIA KHAI THÁC BỞI TÊN THAM GIA CỦA HÓA ĐƠN KHAI THÁC BỞI TÊN R THNG MỘT PHẦN CỦA HÓA ĐƠN KHAI THÁC BỞI TÊN ĐÓ LÀ MỘT PHẦN CỦA HÓA ĐƠN LÀ Ý NGH MEA KHAI THÁC BỞI TÊN R THNG MỘT PHẦN CỦA HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA KHAI THÁC BỞI TÊN R THNG PHẦN NÀO CỦA HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH DIRA TRỰC TIẾP HÓA ĐƠN LÀ Ý NGH TOA TRỰC TIẾP HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ GIÚP TRỰC TIẾP HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ GIÚP TRỰC TIẾP HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ TRỰC TIẾP GIÚP KHI NÀO HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ TRỰC TIẾP GIÚP KHI NÀO HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ TRỰC TIẾP GIÚP Đ BO KHI ĐƯỢC GIÚP Đ BO KHI ĐƯỢC GIÚP Đ BO KHI NÀO ĐƯỢC XEM GIÚP Đ BO KHI ĐƯỢC XEM 60 đô la GIÚP Đ BO KHI NÀO ĐƯỢC XEM 60 tỷ đô la GIÚP Đ BO KHI NÀO ĐƯỢC XEM 60 tỷ đô la TÌM KIẾM 60 đô la TÌM KIẾM 60 đô la trong chính phủ TÌM KIẾM 60 tỷ đô la trong các khoản cho vay của chính phủ TÌM KIẾM 60 tỷ đô la cho vay chính phủ cho TÌM KIẾM 60 tỷ đô la trong các khoản cho vay của chính phủ cho AEROSPACE VAY CHÍNH PHỦ CHO AEROSPACE VAY CHÍNH PHỦ CHO SẢN XUẤT AEROSPACE. CHẾ TẠO. CHẾ TẠO. CÁC CHẾ TẠO. AEROSPACE CHẾ TẠO. CÔNG NGHIỆP AEROSPACE CHẾ TẠO. NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE 2.5 NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE 2.5 TRIỆU NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE 2.5 TRIỆU NGƯỜI. 2,5 TRIỆU NGƯỜI. 2,5 TRIỆU NGƯỜI. Cả hai 2,5 TRIỆU NGƯỜI. CẢ HAI NHÂN VIÊN 2,5 TRIỆU NGƯỜI. CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 2,5 TRIỆU NGƯỜI. CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ BẠN CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ BẠN CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, NÀY VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, NÀY VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, $ 2 NÀY VÀ NHƯ BẠN CÓ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG, TRILLION $ 2 NÀY VÀ NHƯ BẠN CÓ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG, STIMULUS TRILLION $ 2 NÀY VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, GÓI STIMULUS TRILLION $ 2 NÀY GÓI STIMULUS $ 2 TRILLION $ 2 TRILLION STIMULUS GÓI GÓI $ 2 TRỌN GÓI STIMULUS GÓI KIẾM A $ 2 TRỌN GÓI STIMULUS KIẾM GÓI TUYỆT VỜI $ 2 TRỌN GÓI STIMULUS KIẾM GÓI TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI $ 2 TRỌN GÓI STIMULUS GÓI KIẾM MỘT TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI TRÊN GÓI TRỌN GÓI $ 2 TRILLION KIẾM MỘT TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI TRÊN TƯỜNG KIẾM MỘT TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI TRÊN TƯỜNG TẠO MỘT TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI TRÊN ĐƯỜNG TƯỜNG. ĐƯỜNG PHỐ. ĐƯỜNG PHỐ. ĐẾN ĐƯỜNG PHỐ. BẮT ĐẦU ĐƯỜNG PHỐ. SẮP RA MẮT ĐƯỜNG PHỐ. SẮP RA MẮT ĐƯỜNG PHỐ. SẮP RA MẮT LÀ TỐT NHẤT ĐƯỜNG PHỐ. SẮP RA MẮT LÀ NGÀY TỐT NHẤT SẮP RA MẮT LÀ NGÀY TỐT NHẤT HÃY THAM GIA NGAY LẬP TỨC SẮP RA MẮT LÀ NGÀY TỐT NHẤT NĂM 1933. NGÀY 1933. SINCE 1933. NGÀY NAY SINCE 1933. NGÀY HÔM NAY SINCE 1933. NGÀY HÔM NAY SINCE 1933. NGÀY HÔM NAY 1200 HÔM NAY LÊN TỪ 1200 HÔM NAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM YESTERDAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM TRONG YESTERDAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM TRONG QUYỀN YESTERDAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM NGAY BÂY GIỜ YESTERDAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ NHỮNG ĐIỂM TRONG CHỨNG KHOÁN NGAY BÂY GIỜ NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ CHỈ CÓ 29% NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ CHỈ CÓ 29% EXPEDIA CỔ PHIẾU ĐƯỢC TĂNG 29% EXPEDIA CHỨNG KHOÁN LÀ 29% EXPEDIA KHÁC CHỨNG KHOÁN LÊN 29% EXPEDIA KHÁC CỔ PHIẾU TĂNG 29% CÔNG TY TUYỆT VỜI KHÁC CỔ PHIẾU ĐƯỢC TĂNG 29% EXPEDIA KHÁC CÔNG TY LỚN CÔNG TY KHÁC CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% VÀ CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% VÀ CSONG CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% VÀ CSONG CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC CÔNG TY KHÁC TUYỆT VỜI LÊN TỚI 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG DU LỊCH LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG NGÀNH DU LỊCH, LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG NGÀNH DU LỊCH, VÀ LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG NGÀNH DU LỊCH, VÀ HƠN NGÀNH DU LỊCH VÀ TỔNG HỢP NGÀNH DU LỊCH, VÀ VƯỢT QUA NGÀNH DU LỊCH, VÀ VƯỢT QUA NGÀNH DU LỊCH, VÀ VƯỢT QUA NGÀNH DU LỊCH, VÀ QUÁ NHIỀU ĐÔI NGÀNH DU LỊCH, VÀ QUÁ NHIỀU DOW ĐƯỢC GIỚI THIỆU NGÀNH DU LỊCH, VÀ QUÁ NHIỀU DOW ĐƯỢC TỚI 11% NGÀNH DU LỊCH, VÀ QUÁ NHIỀU ĐÔI KHI VỀ 11% QUÁ DOW ĐƯỢC TỚI 11% HƠN DOW ĐƯỢC TỚI 11% TRÊN HỌ DOW ĐƯỢC LÊN TỚI 11% TRÊN CUỐI DOW ĐƯỢC LÊN TỚI 11% TRÊN BA CUỐI DOW ĐƯỢC TỚI 11% TRÊN GIAO DỊCH CUỐI CÙNG BA GIAO DỊCH CUỐI CÙNG BA NHỮNG BÀI VIẾT GIAO DỊCH CUỐI CÙNG CỦA BẠN. CHUYÊN ĐỀ. CHUYÊN ĐỀ. KHAI THÁC CHUYÊN ĐỀ. NÓI CHUYÊN ĐỀ. BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC CHUYÊN ĐỀ. BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC SHUT BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC SHUT BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ CÁC NÓ BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ CÁC TRANG WEB CỦA NÓ BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ CÁC TRANG WEB CỦA NÓ TẢI TẤT CẢ CÁC TRANG WEB CỦA NÓ TẢI XUỐNG TẤT CẢ CÁC TRANG WEB CỦA NÓ TẢI XUỐNG TẤT CẢ CÁC CƠ SỞ CỦA NÓ Ở MIỀN BẮC TẢI TẤT CẢ CÁC TIỆN ÍCH CỦA NÓ Ở BECAUSE BẮC NHẤT TẢI XUỐNG TẤT CẢ CÁC TIỆN ÍCH CỦA NỀN TẢNG Ở MIỀN BẮC BẮC NHẤT BECAUSE NGƯỜI BẮC NHẤT TRỞ THÀNH CORONAVIRUS. VIRUS CORONA. VIRUS CORONA. CỦA CHÚNG TÔI VIRUS CORONA. HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI VIRUS CORONA. CHUYÊN GIA HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI VIRUS CORONA. GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI LÀ CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI LÀ THAM GIA CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ FORK đang tham gia cùng chúng tôi FORK ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ FORK ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO FORK ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO FORK ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY FORK đang tham gia cùng chúng tôi NGAY LẬP TỨC ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO FORK đang tham gia cùng chúng tôi NGAY LẬP TỨC ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO NÀY ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI CÙNG CUỐI ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CÁC NGÀY CUỐI CÙNG CUỐI ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA NGOÀI ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ NGOÀI RA CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ NGOÀI RA CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA KHỎI STIMULUS CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA KHỎI GÓI STIMULUS CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA KHỎI GÓI STIMULUS ĐÃ CÓ CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA KHỎI GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC PASSED, GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC PASSED, CÁI GÌ GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC THAM GIA, TÁC ĐỘNG GÌ GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC THAM GIA, TÁC ĐỘNG GÌ GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC THAM GIA, TÁC ĐỘNG GÌ SILL PASSED, TÁC ĐỘNG GÌ SILL PASSED, TÁC ĐỘNG GÌ SILL CÓ PASSED, NHỮNG TÁC ĐỘNG NÀO SILL CÓ PASSED, NHỮNG TÁC ĐỘNG NÀO SILL CÓ RỒI PASSED, TÁC ĐỘNG TÁC ĐỘNG NÀO ĐỂ CÓ CÔNG VIỆC KHAI THÁC? CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> CÁI GÌ CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> Ý TƯỞNG CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> Ý TƯỞNG LÀ GÌ CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> Ý TƯỞNG LÀ GÌ CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> Ý TƯỞNG LÀ GÌ >> Ý TƯỞNG LÀ GÌ >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM TIỀN >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÔNG NHÂN LÀM VIỆC >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ NÓ NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY NÓ ĐẾN CUỘC HỌP KHÁC NÓ ĐẾN ĐÁP ỨNG NHÂN VIÊN KHÁC NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC ĐỂ LÀM VIỆC NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC ĐỂ LÀM VIỆC NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC ĐỂ LÀM VIỆC CHO NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC ĐỂ LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ 17.000 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ 17.000 NHÀ CUNG CẤP NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ 17.000 NHÀ CUNG CẤP NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ 17.000 NHÀ CUNG CẤP R MANG 17.000 NHÀ CUNG CẤP 17.000 NHÀ CUNG CẤP R PARNG PHỤ TÙNG 17.000 NHÀ CUNG CẤP R PARNG PHỤ TÙNG VÀ 17.000 NHÀ CUNG CẤP R PARNG PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP 17.000 NHÀ CUNG CẤP RATNG PHỤ TÙNG VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP 17.000 NHÀ CUNG CẤP R THNG PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ KHAI THÁC PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ ĐẾN PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ KIẾM TIỀN PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ KIẾM TIỀN LÀM VIỆC. KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. LẦN NỮA KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY LÀ KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY LÀ CHUNG KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT ĐÓ MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT ĐÓ LÀ MỘT MỘT LẦN NÀO LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU NHƯNG TÔI BIẾT ĐÓ LÀ RẤT NHIỀU NERVOUSNESS NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU AMERVOUSNESS AMONG NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÁC NERVOUSNESS AMONG KHÁC NERVOUSNESS AMONG HÀNG KHÔNG KHÁC NERVOUSNESS AMONG CÁC CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÁC NERVOUSNESS AMONG CÁC CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÁC NERVOUSNESS AMONG CÁC CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÁC CÔNG TY HÀNG KHÔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÔNG CÓ CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÔNG CÓ CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÔNG CÓ R INNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÔNG CÓ TRỰC TIẾP CỦA TRỞ CỦA NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CỦA NHÀ CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC LÀ AI TUYỆT VỜI NẾU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC LÀ AI TUYỆT VỜI NẾU HỌ ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC LÀ AI TUYỆT VỜI NẾU CÔ GÁI ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC LÀ AI TUYỆT VỜI NẾU CÔ GÁI TUYỆT VỜI NẾU CÔ GÁI LÀ TUYỆT VỜI NẾU HỌ CÓ THỂ BAO GỒM. BAO GỒM BAO GỒM CHÚNG TÔI BAO GỒM CHÚNG TÔI LÀ BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN ĐANG ĐỢI BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI CHO A BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI RẤT NHIỀU CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI RẤT NHIỀU CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI RẤT NHIỀU CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI CHO NHIỀU CHI TIẾT CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI CHO NHIỀU CHI TIẾT VÀ CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI ĐỂ CÓ NHIỀU CHI TIẾT VÀ HỌ CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI ĐỂ CÓ NHIỀU CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI ĐỂ CÓ NHIỀU CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI DEVIL CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ TRONG CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ TRONG CHI TIẾT CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ TRONG CHI TIẾT VÀ DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ RATNG DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ ĐÓ LÀ DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ ĐÓ LÀ DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI. ĐÓ LÀ CÂU HỎI. ĐÓ LÀ CÂU HỎI. GÌ ĐÓ LÀ CÂU HỎI. LÀ GÌ ĐÓ LÀ CÂU HỎI. ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ ĐÓ LÀ CÂU HỎI. CHI TIẾT LÀ GÌ ĐÓ LÀ CÂU HỎI. NHỮNG CHI TIẾT NÀO TẠI ĐÓ LÀ CÂU HỎI. NHỮNG CHI TIẾT NÀY TẠI ĐÂY NHỮNG CHI TIẾT NÀY TẠI ĐÂY NHỮNG CHI TIẾT NÀO TẠI ĐIỂM NÀY? ĐIỂM? ĐIỂM? TẤT CẢ ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TA ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT LÀ ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT R WNG TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT R WNG TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT R POSTNG BÀI VIẾT TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG LÀ BÁO CÁO POST CỦA WASHINGTON VÀ TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG LÀ BÁO CÁO BƯU ĐIỆN WASHINGTON VÀ HỌ TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG LÀ BÁO CÁO POST CỦA WASHINGTON VÀ HỌ LÀ TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG LÀ BÁO CÁO BÀI VIẾT WASHINGTON VÀ HỌ LÀ POST BÁO CÁO VÀ HỌ LÀ POST BÁO CÁO VÀ HỌ LÀ BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ TRÊN BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ Ở ĐÂU BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ Ở ĐÂU BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ TRÊN NỀN TẢNG Ở WASHINGTON BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ TRÊN NỀN TẢNG Ở WASHINGTON DC TRÊN NHÓM TẠI WASHINGTON DC TRÊN NHÓM TẠI WASHINGTON DC TALKING VỀ NHÓM TẠI WASHINGTON DC NÓI VỀ VỀ NHÓM TẠI WASHINGTON DC NÓI VỀ TRÊN NHÓM TẠI WASHINGTON DC NÓI VỀ $ 70 TRÊN NHÓM TẠI WASHINGTON DC NÓI VỀ HÓA ĐƠN $ 70 NÓI VỀ HÓA ĐƠN $ 70 NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI LÀ, NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI LÀ NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI LÀ, LÀ NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI LÀ 17 VÌ CÂU HỎI LÀ, 17 VẬY CÂU HỎI LÀ, 17 CHO VẬY CÂU HỎI LÀ, 17 ĐỂ KIẾM VẬY CÂU HỎI LÀ, 17 ĐỂ TRỞ THÀNH VÌ VẬY VẬY CÂU HỎI LÀ, 17 ĐỂ KIẾM TIỀN KHAI THÁC ĐỂ KIẾM TIỀN ĐỂ KHAI THÁC KHAI THÁC KHAI THÁC ĐỐI VỚI KHAI THÁC BECAUSE KHAI THÁC NÀY ĐỐI VỚI KHAI THÁC BECAUSE KHAI THÁC NÀY NHƯ VẬY ĐỐI VỚI KHAI THÁC BECAUSE KHAI THÁC KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES ĐỐI VỚI KHAI THÁC BECAUSE KHAI THÁC KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ THE KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP NẾU KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ TỚI NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ TỚI NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ RA KHỎI NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ RA KHỎI 17 NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ BẮT ĐẦU 17 HÓA ĐƠN NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ BẮT ĐẦU 17 TILL ĐỒNG NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ BẮT ĐẦU 17 HÓA ĐƠN CHO VAY HÓA ĐƠN 17 VAY HÓA ĐƠN 17 HÓA ĐƠN CHO VAY HÓA ĐƠN 17 HÓA ĐƠN CHO VAY HƠN 17 HÓA ĐƠN CHO VAY TIỀN CHO VAY, HƠN 17 HÓA ĐƠN BẢO ĐẢM CHO VAY ĐẢM BẢO ĐỂ KHAI THÁC, VÀ ĐẢM BẢO ĐỂ KHAI THÁC, VÀ SOMETHING ĐẢM BẢO ĐỂ KIẾM TIỀN, VÀ KIẾM TIỀN ĐẢM BẢO ĐỂ KIẾM TIỀN, VÀ KIẾM ĐƯỢC ĐẢM BẢO ĐỂ KIẾM TIỀN, VÀ KIẾM ĐƯỢC ĐẢM BẢO ĐỂ KIẾM TIỀN, VÀ KIẾM ĐƯỢC BỆNH NHÂN NÀO LÀ NGOÀI RA BỆNH NHÂN NÀO ĐANG RA KHỎI NÓI BẤT K EL LÚC NÀO LÀ NGOÀI RA SAU. NÓI OKAY. NÓI OKAY. VÀ NÓI OKAY. VÀ SAU ĐÓ NÓI OKAY. VÀ SAU ĐÓ NÓI OKAY. VÀ THÌ CÂN NÓI OKAY. VÀ THÌ CÂN B OFNG NÓI OKAY. VÀ THÌ CÂN B OFNG VÀ THÌ CÂN B OFNG VÀ THÌ SỰ CÂN B OFNG CỦA S TH VÀ THÌ SỰ CÂN B OFNG CỦA S TH VÀ THÌ SỰ CÂN B OFNG CỦA S TH VÀ RENNG CÂN B OFNG CỦA RATNG S GO ĐI VÀ THÌ SỰ CÂN B OFNG CỦA RATNG S GO ĐI S GO ĐI S GO ĐI ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP, S GO ĐI ĐẾN NHÀ CUNG CẤP, THÌ S GO ĐI ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP, R THNG S GO ĐI ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP, RATNG R PRNG VẤN ĐỀ NHÀ CUNG CẤP, SAU ĐÓ NHÀ CUNG CẤP, THÌ THÌ CÔNG VIỆC CÓ VẤN ĐỀ NHÀ CUNG CẤP, THÌ THÌ CÔNG VIỆC CÓ VẤN ĐỀ. CÔNG TRÌNH. CÔNG TRÌNH. NẾU CÔNG TRÌNH. NẾU NÓ CÔNG TRÌNH. NẾU NÓ LÀ CÔNG TRÌNH. NẾU LÀ 17 đô la CÔNG TRÌNH. NẾU LÀ 17 đô la CÔNG TRÌNH. NẾU LÀ 17 đô la TẶNG CÔNG TRÌNH. NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG NẾU LÀ 17 đô la TẶNG TỔNG SỐ NẾU LÀ 17 đô la TẶNG TỔNG CÔNG NGHIỆP NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG TỔNG THỂ CHO MÔ TẢ CÔNG NGHIỆP NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG TỔNG THỂ CHO CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG TỔNG THỂ CHO CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ TRƯỚC, CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ TRƯỚC, CÁCH NÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ TRƯỚC, NHIỀU CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ TRƯỚC KHI, CÁCH NÀO TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO S GO ĐI TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO S GO ĐI TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA BACKSTOP R GONG ĐẾN SÂN BACKSTOP R GONG ĐẾN SORT CỦA BACKSTOP AVIATION RATNG ĐẾN SORT CỦA SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG BACKSTOP RATNG ĐẾN SORT CỦA SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG BACKSTOP TẠI R GONG ĐẾN SORT CỦA SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG BACKSTOP TRONG SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG TRONG SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG TẠI UNITED SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG TẠI HOA K .. HOA KỲ. HOA KỲ. >> HOA KỲ. >> ĐƯỢC HOA KỲ. >> ĐƯỢC XEM HOA KỲ. >> ĐÃ ĐƯỢC KHAI THÁC HOA KỲ. >> ĐÃ XEM TÌM HIỂU HOA KỲ. >> ĐÃ XEM BÉ HOA KỲ. >> ĐÃ XEM BÉ TUYỆT VỜI >> ĐÃ XEM BÉ TUYỆT VỜI >> ĐÃ XEM BÉ TÌM HIỂU MỘT LỚN >> ĐÃ TÌM HIỂU TÌM KIẾM MỘT TÀI CHÍNH TUYỆT VỜI >> ĐÃ TÌM HIỂU TÌM KIẾM MỘT TÀI CHÍNH TUYỆT VỜI GIỮA >> ĐÃ TÌM KIẾM TÌM KIẾM MỘT TÀI CHÍNH HIT TUYỆT VỜI GIỮA HIT TÀI CHÍNH GIỮA HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 MAX HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 MAX CRISIS HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 MAX CRISIS TRONG HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 MAX CRISIS TRONG 737 MAX CRISIS TRONG 737 MAX CRISIS TRONG CORONAVIRUS 737 MAX CRISIS TRONG NHƯNG CORONAVIRUS 737 MAX CRISIS TRONG CORONAVIRUS NHƯNG 737 MAX CRISIS TRONG CORONAVIRUS NHƯNG 737 MAX CRISIS TRONG CORONAVIRUS NHƯNG CUỐI CORONAVIRUS NHƯNG CUỐI CORONAVIRUS NHƯNG SAU BA CORONAVIRUS NHƯNG TRÊN BA GIAO DỊCH CUỐI CÙNG CORONAVIRUS NHƯNG TRÊN BA CHUYÊN GIA GIAO DỊCH CUỐI CÙNG CORONAVIRUS NHƯNG TRÊN BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH CUỐI CÙNG BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH ĐÃ TĂNG 66%. ĐƯỢC TĂNG 66%. ĐƯỢC TĂNG 66%. LÀM SAO ĐƯỢC TĂNG 66%. SẼ NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC TĂNG 66%. Bạn muốn thế nào ĐƯỢC TĂNG 66%. BẠN MUỐN ĐẶC ĐIỂM BẠN MUỐN ĐẶC ĐIỂM LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN ĐẶC ĐIỂM LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TÍNH CÁCH TÀI CHÍNH LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TÌM HIỂU TÀI CHÍNH TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI NHƯ MỘT BOEING FINANCIALLY NHƯ MỘT CÔNG TY KHAI THÁC TÀI CHÍNH LÀ QUYỀN CÔNG TY KHAI THÁC TÀI CHÍNH LÀ CÔNG TY CÓ QUYỀN NGAY BÂY GIỜ? CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC LÀ CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC LÀ R CLE RÀNG CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC LÀ R HIT RÀNG CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC LÀ R HIT RÀNG >> KHAI THÁC LÀ R HIT RÀNG >> KHAI THÁC ĐƯỢC R CLE RÀNG B BYNG CÁCH >> KHAI THÁC ĐƯỢC R CLE RÀNG B BYNG MAX >> KHAI THÁC ĐƯỢC R CLE RÀNG R BY RÀNG >> KHAI THÁC ĐƯỢC R CLE RÀNG R BY RÀNG B MAXNG MAX NHÓM >> KHAI THÁC LÀ R HIT RÀNG R BY RÀNG B MAXNG NHÓM TỐI ĐA TỐI ĐA TỐI THIỂU TỐI ĐA TỐI THIỂU TỐI ĐA TỐI THIỂU TỐI ĐA MÀ ĐÃ KẾT THÚC VỚI A NHÓM TỐI ĐA MÀ ĐÃ KẾT THÚC MỘT NĂM. CUỐI CÙNG MỘT NĂM. CUỐI CÙNG MỘT NĂM. CỦA CHÚNG CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA HỌ CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ BẮT ĐẦU MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ BỎ L AG MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ BỎ L AG MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ BẮT ĐẦU LẠI LÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM CỦA VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM CỦA MÙA H .. MÙA H .. MÙA H .. CHÚNG TÔI MÙA H .. CHÚNG TÔI LÀ MÙA H .. BÂY GIỜ CHÚNG TA MÙA H .. CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU MÙA H .. CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU NÓ MÙA H .. CHÚNG TÔI ĐANG BẮT ĐẦU BÁO CÁO NÓ CHÚNG TÔI ĐANG BẮT ĐẦU BÁO CÁO NÓ CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO NÓ CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU NÓ ĐƯỢC BÁO CÁO CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO NÓ CÓ THỂ CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU ĐƯỢC BÁO CÁO NÓ CÓ THỂ BẮT ĐẦU CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU NÓ ĐÃ BÁO CÁO RATNG BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT RATNG CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT RATNG CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT RATNG CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT CỦA RATNG HỌ CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA RATNG HỌ CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA RATNG BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA RATNG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA RATNG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA TRONG RENTON IT LẠI CỦA MAX TRONG RENTON IT LẠI TỐI ĐA TRONG RENTON IT MỘT LẦN NỮA CỦA MAX TRONG RENTON IT LẠI TRONG THÁNG 5. VÀO THÁNG NĂM. VÀO THÁNG NĂM. HỌ VÀO THÁNG NĂM. HỌ VÀO THÁNG NĂM. HỌ TARGETING VÀO THÁNG NĂM. HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 VÀO THÁNG NĂM. HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGHINK HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGH WE HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGHINK CHÚNG TÔI CÓ THỂ HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGHINK CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGHINK CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi được TÔI NGH WE CHÚNG TÔI CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC RATNG Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi qua thời gian có thể bắt đầu TÔI NGH WE CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA THỜI GIAN CÓ THỂ BẮT ĐẦU THỜI GIAN Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi vào thời điểm đó có thể bắt đầu THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN LÀ THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN LÀ THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN ĐƯỢC BÁO CÁO. ĐƯỢC BÁO CÁO. ĐƯỢC BÁO CÁO. LÀ ĐƯỢC BÁO CÁO. ĐÃ CỐ GẮNG ĐƯỢC BÁO CÁO. Ở ĐÂU ĐƯỢC BÁO CÁO. Ở ĐÂU ĐỂ NHẬN Ở ĐÂU ĐỂ NHẬN Ở ĐÂU ĐỂ KIẾM ĐƯỢC XÁC NHẬN Ở ĐÂU ĐỂ KIẾM ĐƯỢC XÁC NHẬN Ở ĐÂU ĐỂ KIẾM ĐƯỢC XÁC NHẬN RATNG Ở ĐÂU ĐỂ KIẾM ĐƯỢC XÁC NHẬN R NOWNG ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ CÓ XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ CÓ MỘT PHẦN XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ NÓ NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ NÓ SILL NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ NÓ S HAVE CÓ NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ NÓ S AN CÓ VIRUS VÀ NÓ S AN CÓ VIRUS VÀ NÓ SILL CÓ TÁC ĐỘNG VIRUS VÀ NÓ SILL CÓ TÁC ĐỘNG VIRUS VÀ NÓ S HAVE CÓ TÁC ĐỘNG VIRUS VÀ NÓ S HAVE CÓ TÁC ĐỘNG ĐÓ VIRUS VÀ NÓ SILL CÓ TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY VIRUS VÀ NÓ S HAVE CÓ TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG KINDS TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG LOẠI NÀY TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY LÀ NHỮNG KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG SILL KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG S AND VÀ KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG S AND VÀ KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG S AND VÀ THỊ TRƯỜNG KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG S AND VÀ THỊ TRƯỜNG LÀ SILL VÀ THỊ TRƯỜNG LÀ SILL VÀ THỊ TRƯỜNG ĐANG TUYỆT VỜI SILL VÀ THỊ TRƯỜNG ĐANG TÌM HIỂU MỘT SỐ SILL VÀ THỊ TRƯỜNG ĐANG TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. KHAI THÁC TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. CUỐI CÙNG TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TUẦN LỄ CUỐI TUẦN TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TUẦN LỄ CUỐI TUẦN TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, CHÚNG TÔI TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ DOGS TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ DOGS TẠI ĐÂY NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ DOGS TẠI ĐÂY NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG DOGS TẠI ĐÂY NHANH CHÓNG. MAU. MAU. MỘT MAU. MỘT TRONG MAU. MỘT TRONG NHỮNG MAU. MỘT TRONG NHIỀU NHẤT MAU. MỘT TRONG NHỮNG TÁC ĐỘNG NHẤT MỘT TRONG NHỮNG TÁC ĐỘNG NHẤT MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG NHẤT MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG NHẤT MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG NHẤT MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN DIAL MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG NHẤT TRÊN DIAL VÀ MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ, CSONG, CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ NÓ, NÓ CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ, NÓ LÀ CÁC CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ NÓ, NÓ ĐANG TẬN HƯỞNG NÓ CSONG, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI NÓ CSONG, NÓ LÀ NHANH CHÓNG NÓ CSONG, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI A NÓ C ALNG LÀ, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI MỘT BIT NÓ CSONG, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI MỘT BIT SO, NÓ CSONG, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI MỘT BIT SO, RATNG NÓ CSONG LÀ, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ NÓ CSONG LÀ, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ LOẠI NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ LOẠI QUITE A BIT SO, ĐÓ LÀ LOẠI HÃY NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ HÃY NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ CỦA CHÚNG TÔI HÃY NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ LOẠI HÌNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ GÌ HÃY NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ LOẠI HÌNH CỦA CHÚNG TÔI ĐANG LÀM GÌ ĐIỀU NÀY ĐÂY LÀ ĐÂY LÀ ĐÂY LÀ PERILS ĐÂY LÀ PERILS CỦA ĐÂY LÀ SỰ HOÀN HẢO CỦA CÔNG VIỆC ĐÂY LÀ NHỮNG PERILS LÀM VIỆC TỪ ĐÂY LÀ SỰ DỄ DÀNG LÀM VIỆC TỪ NHÀ. TỪ NHÀ. TỪ NHÀ. >> TỪ NHÀ. >> NÓI TỪ NHÀ. >> NÓI TỪ NHÀ. >> NÓI LÊN ĐẾN TỪ NHÀ. >> NÓI LÊN ĐẾN TỪ NHÀ. >> NÓI LÊN DOGS TỪ NHÀ. >> NÓI NÓI CHO CÁC DOGS CHO TỪ NHÀ. >> NÓI NÓI DOGS CHO NHƯ VẬY >> NÓI NÓI DOGS CHO NHƯ VẬY >> NÓI NÓI DOGS CHO CHÚNG TÔI >> NÓI LÊN CÁC DOGS CHO CHÚNG TÔI XÁC NHẬN >> NÓI LÊN CÁC DOGS CHO CHÚNG TÔI XÁC NHẬN CỦA BẠN >> NÓI LÊN CÁC DOGS CHO CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC LÀ LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC LÀ LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC TRONG AIRLINE LÀ LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC TRONG KHÔNG GIAN AIRLINE LÀ LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC TRONG CÁC NGÀNH HÀNG KHÔNG AIRLINE LUÔN LUÔN LUÔN KHAI THÁC TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÀNG KHÔNG AIRLINE NHƯ AIRLINE HÀNG KHÔNG CÔNG NGHIỆP NHƯ AIRLINE HÀNG KHÔNG CÔNG NGHIỆP NHƯ VẬY. TỐT. TỐT. CÒN TỐT. GIỮ AN TOÀN TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S W TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI CHUYỆN CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI CHUYỆN CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI VỚI BẠN CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI VỚI BẠN MỘT LẦN NỮA CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI VỚI BẠN MỘT LẦN NỮA CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI VỚI BẠN MỘT LẦN NỮA VÀ CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI CHUYỆN VỚI BẠN MỘT LẦN NỮA VÀ Ý NGH MEA BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH MEA BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH MEA BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH MEA CỦA CHÍNH PHỦ BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH THEA CỦA CHÍNH PHỦ BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH THEA NHÀ Ở CỦA CHÍNH PHỦ BẠN CHỐNG LẠI VÀ THỜI GIAN ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ ĐẶT HÀNG NGAY NHÀ CHÍNH PHỦ ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ Ở NHÀ CÓ HIỆU LỰC ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ Ở NHÀ CÓ HIỆU LỰC ĐẶT HÀNG NGAY NHÀ CHÍNH XÁC CÓ HIỆU LỰC CHO WASHINGTON. ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ CUỐI ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG KHÔNG PHẢI LÀ HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG GIỚI HẠN KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI CẦN ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI CẦN ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐÓNG. DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA ELFALAN DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA ELFALAN LÀ DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA ELFALAN ĐANG Ở DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA ELFALAN ĐANG Ở NAM KIERRA ELFALAN ĐANG Ở NAM KIERRA ELFALAN ĐANG Ở NAM NAM KIERRA ELFALAN ĐANG Ở QUẬN NAM NAM KIERRA ELFALAN ĐANG Ở QUẬN NAM NAM VỚI KIERRA ELFALAN ĐANG Ở QUẬN NAM NAM VỚI THÊM. QUẬN KING CÓ THÊM. QUẬN KING CÓ THÊM. >> QUẬN KING CÓ THÊM. >> Phóng viên: QUẬN KING CÓ THÊM. >> Phóng viên: RATNG QUẬN KING CÓ THÊM. >> Phóng viên: R STNG QUẬN KING CÓ THÊM. >> Phóng viên: RATNG NHÀ Ở >> Phóng viên: RATNG NHÀ Ở >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở CÒN SỨC KHỎE >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở TRƯỚC ĐẶT HÀNG Y TẾ >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở TRƯỚC ĐẶT HÀNG Y TẾ >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở TRỞ LẠI ĐẶT HÀNG Y TẾ LƯU TRỮ ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE LƯU TRỮ ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE CÓ HIỆU QUẢ LƯU TRỮ ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE LÀ CÓ HIỆU QUẢ HÃY ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE LÀ HIỆU QUẢ TẠI ĐÂY LƯU TRỮ ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE CÓ HIỆU QUẢ TẠI ĐÂY HÃY ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE LÀ HIỆU QUẢ TẠI ĐÂY TẠI COVINGTON, HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, VÀ HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, VÀ PLACES HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, VÀ TẤT CẢ HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, VÀ TẤT CẢ CÁC ACROSS VÀ PLACES TẤT CẢ CÁC ACROSS VÀ PLACES TẤT CẢ CÁC ACROSS VÀ PLACES TẤT CẢ CÁC ACROSS WASHINGTON BẠN VÀ VUI LÒNG TẤT CẢ CÁC ACROSS WASHINGTON BẠN SILL VÀ VUI LÒNG TẤT CẢ CÁC ACROSS WASHINGTON BẠN S NOT KHÔNG VÀ PLACES TẤT CẢ CÁC ACROSS WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU NGƯỜI WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU NGƯỜI KHÁC WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. CÁC NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. CỬA HÀNG TẠP HÓA NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. CỬA HÀNG TẠP HÓA NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. KHAI THÁC CỬA HÀNG GROCERY NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. RẤT NHIỀU CỬA HÀNG LỚN RẤT NHIỀU CỬA HÀNG LỚN NHIỀU CỬA HÀNG LỚN NHỮNG LỚP CỬA HÀNG LỚN NHƯ VẬY NHIỀU CỬA HÀNG LỚN CỬA HÀNG RẤT NHIỀU NÀY NHIỀU CỬA HÀNG LỚN CỬA HÀNG RẤT NHIỀU NÀY CÓ VẤN ĐỀ NHIỀU CỬA HÀNG LỚN CỬA HÀNG RẤT NHIỀU NÀY CÓ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU NHƯ VẬY NÀY CÓ VẤN ĐỀ NHƯ VẬY LÀ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU NHƯ VẬY LÀ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU NHƯ VẬY LÀ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU, BẠN S SEE XEM NHƯ VẬY NÀY CÓ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU BẠN S SEE XEM NHIỀU NHẤT NHƯ VẬY NÀY CÓ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU BẠN S SEE XEM NHIỀU NHẤT NHƯ VẬY NÀY CÓ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU BẠN S SEE XEM NHIỀU NHẤT Ngài sẽ tìm kiếm nhiều nhất Ngài S SEE XEM NHIỀU NHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG Ngài sẽ TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG Ngài S SEE THẤY NHIỀU NHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG R HNG HẠNH PHÚC Ngài sẽ TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG RỒI HOẠT ĐỘNG RATNG HOẠT ĐỘNG R HNG HẠNH PHÚC TRONG LỚP HOẠT ĐỘNG MÀ CÒN HẠNH PHÚC TRONG CỬA HÀNG GROCERY HOẠT ĐỘNG MÀ CÒN HẠNH PHÚC TRONG CỬA HÀNG GROCERY CONGNG HOẠT ĐỘNG MÀ CÒN HẠNH PHÚC TRONG CỬA HÀNG GROCERY CONGNG VỚI CÂU CHUYỆN CÀNG CONGNG VỚI CÂU CHUYỆN LỚN CONGNG VỚI DƯỢC PHẨM, CÂU CHUYỆN LỚN CONGNG VỚI DƯỢC PHẨM, BÁC SỸ CỬA HÀNG GROCERY CONGNG VỚI DƯỢC PHẨM, VĂN PHÒNG CÂU CHUYỆN GROCERY CONGNG VỚI DƯỢC PHẨM, VĂN PHÒNG DƯỢC PHẨM, BÁC S OFF VĂN PHÒNG ĐẾN DƯỢC PHẨM, VĂN PHÒNG VĂN PHÒNG ĐẾN DƯỢC PHẨM, BÁC S OFF VĂN PHÒNG ĐẾN NHÀ HÀNG, DƯỢC PHẨM, BÁC S OFF VĂN PHÒNG ĐẾN NHÀ HÀNG, KHÍ DƯỢC PHẨM, BÁC S OFF VĂN PHÒNG ĐẾN NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ GO NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ GO NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ VÀ GO NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ VÀ CHILDCARE, GO NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ VÀ CHILDCARE, MARIJUANA VÀ CHILDCARE, MARIJUANA VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA VÀ VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA VÀ SO VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA VÀ SO ON, VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA VÀ NHƯ VẬY TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ CỦA LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ CỦA LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP ĐÓ LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SILL LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP MÀ CÒN KINH DOANH R STNG S STN SÀNG KINH DOANH SILL TRỞ NÊN MỞ. MỞ. MỞ. TRỪ KHI MỞ. TRỪ KHI BẠN MỞ. KHÔNG GIỚI HẠN BẠN MỞ. KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ AN MỞ. UNLESS BẠN LÀ MỘT ESSENTIAL UNLESS BẠN LÀ MỘT ESSENTIAL UNLESS BẠN LÀ CÔNG NHÂN HIỆU QUẢ KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ CÔNG NHÂN NÀY THỰC SỰ LÀ CÔNG NHÂN NÀY THẬT SỰ CHỈ CÔNG NHÂN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU NHÂN VIÊN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY NHÂN VIÊN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY CÔNG NHÂN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN CÔNG NHÂN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN ĐẦU TIÊN CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN CỬA CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN CỬA CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN CỬA VÀ ĐẦU RA CỬA VÀO ĐẦU RA CỬA VÀO BÀI Đi ra khỏi cửa cho và cho bạn biết Đi ra khỏi cửa và cho bạn đi Đi ra khỏi cửa ra vào và cho bạn biết Đi ra khỏi cửa cho và cho bạn đi Đi ra khỏi cửa cho và tìm kiếm bạn đang đi BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK WERE BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK ĐẾN BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK ĐỂ NHẬN BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. NHIỀU ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. NHIỀU KHÁC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. NHIỀU NGÀNH KHÁC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM TIỆN ÍCH, NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG C ALNG GIAO TIẾP C ALNG GIAO TIẾP C INNG BAO GỒM GIAO TIẾP C INNG BAO GỒM GIAO TIẾP C INNG ĐƯỢC BAO GỒM GIAO TIẾP C ALNG ĐƯỢC BAO GỒM GIAO TIẾP C INNG ĐƯỢC BAO GỒM VÀO DANH SÁCH BAO GỒM DANH SÁCH BAO GỒM DANH SÁCH ESSENTIAL BAO GỒM DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL. KINH DOANH HIỆU QUẢ. KINH DOANH HIỆU QUẢ. MỌI NGƯỜI KINH DOANH HIỆU QUẢ. NHÂN DÂN KINH DOANH HIỆU QUẢ. NHÂN DÂN LÀM VIỆC KINH DOANH HIỆU QUẢ. NHÂN DÂN LÀM VIỆC KINH DOANH HIỆU QUẢ. NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG SỨC KHỎE, NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG SỨC KHỎE, NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG SỨC KHỎE, KHẨN CẤP NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG DỊCH VỤ SỨC KHỎE, KHẨN CẤP, NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG DỊCH VỤ SỨC KHỎE, DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG DỊCH VỤ SỨC KHỎE, DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ VẬN CHUYỂN, DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ VẬN CHUYỂN, NƯỚC, DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ VẬN CHUYỂN, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VẬN TẢI, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VẬN TẢI, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VÀ VẬN TẢI, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ VẬN TẢI, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VÀ CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ SILL VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ S AL C ALNG CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH XÁC SILL C STNG VẪN CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH XÁC SILL C STNG VẪN VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ S CR CẦN CÔNG NHÂN SILL C STNG VẪN CÒN CÔNG NHÂN SILL C STNG VẪN CÒN VÀ CÔNG NHÂN SILL C STNG VẪN CÒN VÀ VỀ. VÀ VỀ. VÀ VỀ. NHIỀU VÀ VỀ. NHIỀU XÂY DỰNG VÀ VỀ. NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG CÓ NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG CSONG CÓ NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG C ALNG CÓ NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG C ALNG CÓ NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG C ALNG CÓ C ALNG CÓ ĐÃ C HNG ĐỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ C HNG ĐỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ C HNG ĐỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH ĐÃ C HNG ĐỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH VỚI CHÍNH PHỦ HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH VỚI ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ ĐẾN ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN BẠN ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN BẠN ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, TRONG DOWNTOWN, CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, TRONG DOWNTOWN, SEATTLE, CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, Ở DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, Ở DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ LỚN NHẤT DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ LỚN NHẤT 60 DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ LỚN NHẤT 60 TẠI 60 MỚI NHẤT TẠI XÂY DỰNG MỚI NHẤT 60 TẠI 60 DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÁC NHAU TẠI 60 DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÁC TẠI 60 DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÁC BIỆT TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐẶT HÀNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐƠN HÀNG SILL DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐƠN HÀNG S ONLY CHỈ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐƠN HÀNG S ONLY CHỈ LÀM DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐƠN HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT VẤN ĐỀ ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT VẤN ĐỀ ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT VẤN ĐỀ XÂY DỰNG KHAI THÁC XÂY DỰNG KHAI THÁC XÂY DỰNG ESSENTIAL KHAI THÁC XÂY DỰNG TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU BẠN TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU BẠN MUỐN TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU BẠN MUỐN THÊM NỮA TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU BẠN MUỐN THÊM NẾU BẠN MUỐN THÊM NẾU BẠN MUỐN THÊM NHIỀU HƠN NẾU BẠN MUỐN THÊM NHIỀU HƠN NẾU BẠN MUỐN THÊM NHIỀU HƠN NẾU BẠN MUỐN THÊM NHIỀU HƠN VỀ Ý NGH MEA, NẾU BẠN MUỐN HẤP DẪN HƠN THẾ NÀO ĐỂ CÓ Ý NGH MEA, CHÚNG TÔI NẾU BẠN MUỐN HẤP DẪN HƠN THẾ NÀO ĐỂ CÓ Ý NGH MEA, CHÚNG TÔI CÓ NẾU BẠN MUỐN HẤP DẪN HƠN THẾ NÀO ĐỂ CÓ Ý NGH MEA, CHÚNG TÔI CÓ VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ ĐẦY ĐỦ VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ VỀ NHỮNG PHƯƠNG TIỆN NÀO, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI TẠI CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI KING5.COM. KING5.COM. KING5.COM. NẾU KING5.COM. NẾU BẠN KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN MỘT KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN DANH SÁCH KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH CỦA NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH CỦA ESSENTIAL NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL LẠI CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA CÁCH NÀY CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA CÁCH NÀO B WNG CÁCH VÌ VẬY, CÁCH B WNG CÁCH VÌ VẬY, CÁCH B BYNG CÁCH NHANH CHÓNG VÌ VẬY R WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG VÌ VẬY R WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN VÌ VẬY R WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH VÌ VẬY, CÁCH B WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC VÌ VẬY, CÁCH B WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN VÌ VẬY, CÁCH B WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC CHI TIẾT, NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD ĐẾN ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD ĐẾN ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD ĐẾN SỐ ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD ĐẾN SỐ TRÊN DANH SÁCH WORD ĐẾN SỐ TRÊN DANH SÁCH WORD ĐẾN SỐ TRÊN BẠN DANH SÁCH LÀM VIỆC SỐ LƯỢNG TRÊN MÀN HÌNH CỦA BẠN. MÀN HÌNH CỦA BẠN. MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545 MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545. MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545. ĐẾN MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545. ĐẾN MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545. ĐẾN, tôi 206-448-4545. ĐẾN, tôi 206-448-4545. ĐẾN, TÔI 206-448-4545. ĐẾN, TÔI LÀ KIERRA 206-448-4545. ĐẾN, TÔI LÀ KIERRA ELFALAN. LÀ KIERRA ELFALAN. LÀ KIERRA ELFALAN. NHÀ VUA LÀ KIERRA ELFALAN. VU 5 LÀ KIERRA ELFALAN. KING 5 TIN TỨC. KING 5 TIN TỨC. KING 5 TIN TỨC. >>> KING 5 TIN TỨC. >>> NGAY BÂY GIỜ KING 5 TIN TỨC. >>> BÂY GIỜ A KING 5 TIN TỨC. >>> NGAY BÂY GIỜ KING 5 TIN TỨC. >>> NGAY BÂY GIỜ KING 5 TIN TỨC. >>> NGAY BÂY GIỜ >>> NGAY BÂY GIỜ >>> NGAY BÂY GIỜ NHIỀU NGƯỜI KHÁC >>> NGAY BÂY GIỜ NHIỀU NGƯỜI KHÁC >>> NGAY BÂY GIỜ RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÁC >>> NGAY BÂY GIỜ NHIỀU NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ NÀO TUYỆT VỜI CÁCH NÀO TUYỆT VỜI CÁCH NÀO CỦA CHÍNH PHỦ TUYỆT VỜI CÁCH ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ TUYỆT VỜI CÁCH ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ TUYỆT VỜI CÁCH ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐƯỢC THỰC HIỆN. LỰC LƯỢNG. LỰC LƯỢNG. LIỆU LỰC LƯỢNG. Mặc dù vậy LỰC LƯỢNG. CHO DÙ ĐÓ LÀ LỰC LƯỢNG. NÓ LÀ GÌ LỰC LƯỢNG. DỄ DÀNG LÀ KINH DOANH DỄ DÀNG LÀ KINH DOANH MỌI NGƯỜI ĐANG KINH DOANH LÀ BẠN KHI NÀO LÀ DOANH NGHIỆP BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP KHI NÀO LÀ DOANH NGHIỆP BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP KHI NÀO LÀ DOANH NGHIỆP BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP KHI NÀO LÀ KINH DOANH LÀ BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ Ở NHÀ. TRANG CHỦ. TRANG CHỦ. Sáng TRANG CHỦ. M MAR MARINA TRANG CHỦ. AMY MARINA LÀ TRANG CHỦ. AMY MARINA ĐANG Ở TRANG CHỦ. AMY MARINA ĐANG CÓ TRANG CHỦ. AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ KIỆN AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ KIỆN AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ CHỨNG MINH AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ KIỆN AMY MARINA đang ở trong sự chứng minh với điều đó AMY MARINA đang ở trong sự chứng minh với điều đó AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ CHỨNG MINH VỚI R SNG CÂU CHUYỆN. Đó là mặt của câu chuyện. Đó là mặt của câu chuyện. >> Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG XỬ LÝ >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG YÊU CẦU >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XÁC NHẬN >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XÁC NHẬN A >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XÁC NHẬN MỘT VAI TRÒ ĐANG TÌM KIẾM MỘT VAI TRÒ ĐANG TÌM KIẾM MỘT VAI TRÒ ĐANG TÌM KIẾM MỘT VAI TRÒ TRONG NÀY ĐANG TUYỆT VỜI ĐỂ KIẾM MỘT VAI TRÒ TRONG NÀY ĐANG TUYỆT VỜI ĐỂ XÁC NHẬN MỘT VAI TRÒ TRONG NÀY THAM GIA TRONG NÀY THAM GIA TRONG NÀY THAM GIA GIÁO DỤC. GIÁO DỤC. GIÁO DỤC. KHÔNG PHẢI GIÁO DỤC. KHÔNG GIÁO DỤC. KHÔNG NHIỀU LẮM GIÁO DỤC. KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CÓ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CÓ NHIỀU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CÓ NHIỀU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CẦN LÀM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THAM GIA ĐI HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THAM GIA HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU NÀY KHÔNG THAM GIA VÀO KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA VÀO KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XEM KHÔNG HÃY THAM GIA ĐI RA KHI XEM KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XEM NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XEM NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG HÃY THAM GIA ĐI RA KHI XEM NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XEM NHỮNG NGƯỜI KHÁC TÌM KIẾM CHO NHÂN DÂN TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI KHÁC TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI KHÁC TÌM KIẾM CHO NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG KIẾM ĐƯỢC TÌM KIẾM CHO NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG KIẾM TIỀN TÌM KIẾM CHO NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG KIẾM TIỀN TẠI NHÀ KIẾM TIỀN TẠI NHÀ KIẾM TIỀN Ở ĐẶT HÀNG TẠI NHÀ. ĐẶT HÀNG. ĐẶT HÀNG. ĐÂY ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, NÀY ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG VÙNG TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG VÙNG Ở ĐÂU Ở ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG VÙNG Ở ĐÂU Ở ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG VÙNG Ở ĐÂU CỦA VÙNG Ở ĐÂU CỦA VÙNG Ở ĐÂU CÁC VÙNG Ở ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH SỐNG CÁC VÙNG Ở ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH SỐNG A CỦA VÙNG Ở ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH SỐNG CỦA CÁC VÙNG Ở ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH SỐNG CHÍNH SÁCH CHO MỘT SỐ ÍT HƠN CHÍNH SÁCH CHO MỘT SỐ KHẢ NĂNG THÊM CHÍNH SÁCH CHO MỘT SỐ KHẢ NĂNG THÊM CHÍNH SÁCH CHO MỘT SỐ KHẢ NĂNG HẤP DẪN HƠN CHO VÉ CHÍNH SÁCH CHO MỘT NHỮNG KHẢ NĂNG HẤP DẪN HƠN CHO NHỮNG NGƯỜI VÉ CHÍNH SÁCH CHO MỘT NHỮNG KHẢ NĂNG THÊM NHIỀU HƠN CHO VÉ KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐI KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐẾN $ 500 KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐẾN $ 500 VỚI KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐẾN $ 500 VỚI A HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI A HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI NHƯNG HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN NHƯNG HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN NHƯNG HỌ THẬT SỰ HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN NHƯNG HỌ THẬT SỰ THẬT HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN NHƯNG HỌ THẬT SỰ THẬT MỸ NHƯNG HỌ THẬT SỰ THẬT RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ THỰC SỰ RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ THẬT RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ THẬT KHÔNG ĐẾN RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ THẬT KHÔNG ĐẾN RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ HIỂU R ITNG NÓ KHÔNG ĐẾN ĐÓ. KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. NHIỀU KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. NHIỀU SỞ KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. NHIỀU SỞ CÓ KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. NHIỀU BỘ PHẬN ĐÃ ĐƯỢC NHIỀU BỘ PHẬN ĐÃ ĐƯỢC NHIỀU BỘ SƯU TẬP NHIỀU BỘ SƯU TẬP ĐÃ ĐẾN NHIỀU BỘ SƯU TẬP ĐÃ ĐẾN XÃ HỘI NHIỀU BỘ SƯU TẬP ĐÃ ĐẾN VỚI MEDIA XÃ HỘI NHIỀU BỘ SƯU TẬP ĐÃ ĐẾN VỚI MEDIA XÃ HỘI ĐẾN ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐẾN CHIA SẺ ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ CHIA SẺ ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ CHIA SẺ ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP CỦA HỌ ĐẾN VỚI MEDIA XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ ĐẾN VỚI MEDIA XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ TRANH CHẤP CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ CỦA VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ QUAN TÂM. Ý TƯỞNG. Ý TƯỞNG. CÁC Ý TƯỞNG. LỚP Ý TƯỞNG. CẦU THỦ Ý TƯỞNG. QUẬN HARAY QUẬN HARAY QUẦN ÁO HARBOR QUẬN VĂN PHÒNG SHERIFF CỦA QUẬN GRAYS VĂN PHÒNG NGHIÊM TÚC HARCOR SAU VĂN PHÒNG NGHIÊM TÚC CỦA HARAY VĂN PHÒNG SHERIFF'S SAID RUMORS VĂN PHÒNG SHERIFF'S RIDORS CỦA VĂN PHÒNG SHERIFF SAID RUMORS CỦA MARTIAL VĂN PHÒNG SHERIFF SAU RUMORS CỦA LUẬT SƯ VĂN PHÒNG CỦA SHERIFF SAU RUMORS CỦA LUẬT SƯ HAY VĂN PHÒNG CỦA SHERIFF SAU RUMORS CỦA LUẬT SƯ HOẶC CHIẾN LƯỢC CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC CHIẾN LƯỢC CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HOẶC CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HOẶC CHỈ CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC HOẶC ĐƠN GIẢN CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HOẶC CHỈ CẦN SIMPLY THỰC HIỆN HOẶC CHỈ CẦN SIMPLY THỰC HIỆN HOẶC CHỈ CẦN SIMPLY KHÔNG ĐÚNG. THẬT. THẬT. HỌ THẬT. HỌ KHÔNG THẬT. HỌ KHÔNG MUỐN THẬT. HỌ KHÔNG MUỐN THẬT. HỌ KHÔNG MUỐN LÀM THẬT. HỌ KHÔNG MUỐN LÀM BẤT CỨ NÀO HỌ KHÔNG MUỐN LÀM BẤT CỨ NÀO HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ BẤT K AR HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ LÚC NÀO HAY HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ BẤT K AR HAY NÀO HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ LÚC NÀO HAY MỘT HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT K AR BẤT K AR GÌ NÀO HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ BẤT K AR GÌ NÀO HAY MỘT LẦN NỮA. ARRESTS HOẶC KIẾM MỘT ĐẾN. ARRESTS HOẶC KIẾM MỘT ĐẾN. MỘT SỐ ARRESTS HOẶC KIẾM MỘT ĐẾN. SỞ GIAO DỊCH ARRESTS HOẶC KIẾM MỘT ĐẾN. SỞ RIÊNG BAO GỒM SỞ RIÊNG BAO GỒM SỞ RIÊNG BAO GỒM BỘ SƯU TẦM BAO GỒM BỘ SƯU TẦM BAO GỒM QUẬN PIERCE SỞ GIAO DỊCH TUYỆT VỜI BAO GỒM CÁC SHERIFF CỦA QUẬN PIERCE CÔNG CỤ QUẬN PIERCE BỘ SƯU TẦM QUẬN PIERCE BỘ SƯU TẦM SHERIFF CỦA SHERIFF BỘ SƯU TẦM QUẬN PIERCE HIỂN THỊ NÀY SỞ HIỂN THỊ NÀY SỞ HIỂN THỊ THÔNG TIN NÀY SỞ HIỂN THỊ THÔNG TIN NÀY TỪ SỞ HIỂN THỊ THÔNG TIN NÀY TỪ THÔNG TIN TỪ THÔNG TIN TỪ VÒI THÔNG TIN TỪ HIỆP HỘI WASHINGTON THÔNG TIN TỪ HIỆP HỘI CỦA WASHINGTON HIỆP HỘI HIỆP HỘI CỦA SHERIFFS HIỆP HỘI WASHINGTON CỦA SHERIFFS VÀ HIỆP HỘI CỦA SHERIFFS VÀ CHÍNH SÁCH HIỆP HỘI WASHINGTON CỦA CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. ĐÁNH CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. HIỂU A CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. NÓI RẤT NHIỀU CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. HIỂU RẤT NHIỀU CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. NÓI RẤT NHIỀU CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. XEM NHIỀU CÙNG CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. HIỂU RẤT NHIỀU KHÓA HIỂU RẤT NHIỀU KHÓA NÓI RẤT NHIỀU ĐIỂM QUAN TRỌNG XEM NHIỀU NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG NÓI RẤT NHIỀU ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÁC NHẬN NÓI RẤT NHIỀU ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÁC NHẬN NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG ĐƯỢC NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG ĐƯỢC ĐI NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG ĐƯỢC ĐI NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG ĐƯỢC ĐI SILL KHÔNG ĐƯỢC ĐI SILL KHÔNG ĐI RA KHI XEM SILL KHÔNG ĐI RA KHỎI NÀY SILL KHÔNG ĐƯỢC ĐI RA KHỎI HOẠT ĐỘNG NÀY SILL KHÔNG ĐƯỢC ĐI RA KHỎI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ S NOT KHÔNG ĐƯỢC ĐI RA KHỎI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN S NOT KHÔNG ĐƯỢC ĐI RA KHỎI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN LÀM CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN LÀM CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN MỘT ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC GIẤY PHÉP KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC GIẤY PHÉP KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC GIẤY PHÉP KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC GIẤY PHÉP ĐỂ XÂY DỰNG ESSENTIAL GIẤY PHÉP ĐỂ XÂY DỰNG ESSENTIAL GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DỊCH VỤ ESSENTIAL. DỊCH VỤ. DỊCH VỤ. TRONG KHI DỊCH VỤ. EDMONDS DỊCH VỤ. EDMONDS KHI NÀO DỊCH VỤ. EDMONDS KHI LÀ MỘT DỊCH VỤ. EDMONDS KHI LÀ MỘT TRONG DỊCH VỤ. EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG LỜI NÓI EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CỘNG ĐỒNG EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CỘNG ĐỒNG EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CỘNG ĐỒNG EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CỘNG ĐỒNG XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT LƯỢT XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT SỐ ÍT HƠN XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT VOCAL HƠN XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT VOCAL HƠN VÀ MỘT VOCAL THÊM VÀ MỘT VOCAL HƠN VÀ NÓI CHUYỆN MỘT VOCAL THÊM VÀ NÓI CHUYỆN VỀ MỘT VOCAL HƠN VÀ NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC THỰC HIỆN, NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓI NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓI NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓI LÀ NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓ NÓ LÀ VÌ NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓ NÓ LÀ VÌ VẬY HỌ NÓI LÀ VÌ VẬY HỌ NÓ NÓ LÀ VÌ VẬY HỌ NÓI NÓ LÀ VÌ VẬY HỌ NÓI NÓ LÀ VÌ VẬY HỌ NÓI NÓ LÀ VÌ VẬY HỌ NÓ NÓ LÀ VÌ VẬY, HỌ CÓ NHỮNG NGƯỜI THÂN LỚN CÓ NHIỀU TRANG WEB LỚN CÓ NHIỀU DÂN SỐ LỚN. DÂN SỐ. DÂN SỐ. 25% DÂN SỐ. 25% DÂN SỐ. 25% DÂN SỐ. 25% NHÂN DÂN DÂN SỐ. 25% NHÂN DÂN DÂN SỐ. 25% NHÂN DÂN SỐNG 25% NHÂN DÂN SỐNG 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY LÀ HƠN 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY LÀ HƠN 60 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY CÓ HƠN 60 NHƯNG 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY CÓ HƠN 60 NHƯNG ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG VẪN CÒN ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG HỌ VẪN TIN ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG HỌ VẪN CỨ TIN ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG HỌ VẪN CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG HỌ VẪN CÒN NIỀM TIN NHẤT VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI KHÁC VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI KHÁC S COM HOÀN THÀNH VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI KHÁC SILL HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI KHÁC SILL HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN Ở VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI MỚI NHẤT S COM HOÀN THÀNH TÌNH NGUYỆN VIÊN TRONG HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG ĐÔI HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG NỀN TẢNG HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG NỀN TẢNG SILL HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG NỀN TẢNG S ME Ý NGH MEA HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG ĐÔI NÓ S ME Ý NGH MEA ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ HOẠT ĐỘNG ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ THỰC SỰ CÓ ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ THỰC SỰ CÓ ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ THỰC SỰ CÓ VÉ ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ THỰC SỰ CÓ VÉ HOẠT ĐỘNG CÓ VÉ HOẠT ĐỘNG CÓ NHỮNG NGƯỜI VÉ HOẠT ĐỘNG CÓ VẤN ĐỀ NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐẾN VÉ HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ ĐỂ VÉ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ NHÂN DÂN ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG CÓ VẤN ĐỀ NHÂN DÂN ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ VÀ GIỮ ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ VÀ GIỮ ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ VÀ GIỮ TRONG MIND, ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐỂ BẮT ĐẦU VÀ GIỮ TRONG MIND, BẠN ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐỂ BẮT ĐẦU VÀ GIỮ TRONG MIND, BẠN CÓ THỂ JAIL VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ Jail VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN JAIL VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN KIẾM Jail VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN KIẾM ĐƯỢC JAIL VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN KIẾM ĐƯỢC Jail VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN KIẾM ĐƯỢC BOUNDNG NÀY VẪN KIẾM AROUND VỚI NÀY VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ NHẬN VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ RA KHỎI VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ RA KHỎI VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ RA KHỎI HỌ CỘNG ĐỒNG VÀ NHẬN ĐƯỢC CỘNG ĐỒNG VÀ RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI CỘNG ĐỒNG VÀ RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI A CỘNG ĐỒNG VÀ RA KHỎI NHÀ CỦA MÌNH CỘNG ĐỒNG VÀ RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI MỘT BIT nhỏ. NHÀ MỘT BIT nhỏ. NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN CÓ THỂ NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN CÓ THỂ CHỈ CÓ NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN CÓ THỂ CHỈ CÓ NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE KHÔNG BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC VÀ BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC VÀ ĐỊA ĐIỂM BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC VÀ PLACES THÍCH BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. CÁC Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. CHÍNH PHỦ Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. CHÍNH PHỦ ĐÃ Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. Chính phủ đã nói Chính phủ đã nói CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CỦA TÔI LÀ MỘT CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CỦA TÔI LÀ MỘT HÌNH THỨC CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CỦA TÔI LÀ MỘT BÓNG ĐÁ CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CỦA TÔI LÀ MỘT BÓNG ĐÁ BẮT ĐẦU NHƯNG ĐẶT HÀNG LÀ MỘT BÓNG ĐÁ BƯỚM ĐẶT HÀNG LÀ MỘT BÍ QUYẾT BÓNG NHƯNG THỰC SỰ ĐẶT HÀNG LÀ MỘT BÍ QUYẾT BÓNG NHƯNG THẬT SỰ ĐẶT HÀNG LÀ MỘT CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHƯNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG ĐẶT HÀNG LÀ MỘT CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHƯNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG ĐẶT HÀNG LÀ MỘT CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHƯNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐẾN THẬT SỰ TIN TƯỞNG NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐẾN THẬT SỰ TIN TƯỞNG NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐẾN THẬT SỰ TIN TƯỞNG NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM ĐƯỢC ĐÓ CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM ĐƯỢC RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHI KHÔNG KIẾM ĐƯỢC RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM ĐƯỢC NÓ KHÔNG HƠN RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM ĐƯỢC NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG CHÚNG TÔI NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. CNTT NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ XẢY RA, NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY MARINA, TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY MARINA, KING TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY MARINA, KING 5 TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY MARINA, KING 5 TIN TỨC. MARINA, KING 5 TIN TỨC. MARINA, KING 5 TIN TỨC. >>> MARINA, KING 5 TIN TỨC. >>> VÀ MARINA, KING 5 TIN TỨC. >>> VÀ A MARINA, KING 5 TIN TỨC. >>> VÀ MỘT NHỚ. >>> VÀ MỘT NHỚ. >>> VÀ MỘT NHỚ. TIỂU BANG >>> VÀ MỘT NHỚ. CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC >>> VÀ MỘT NHỚ. CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ >>> VÀ MỘT NHỚ. CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ WILDLIFE CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ WILDLIFE CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ KHU VỰC WILDLIFE KHU NHÀ NƯỚC VÀ VÙNG WILDLIFE CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ VÙNG WILDLIFE LÀ TẠM THỜI CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ KHU VỰC DỄ DÀNG LÀ ĐÓNG CỬA TẠM THỜI. DIỆN TÍCH TẠM THỜI. DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU HÔM NAY DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY CHO HAI TUẦN. HAI TUẦN. HAI TUẦN. TIỂU BANG HAI TUẦN. CẤP NHÀ NƯỚC HAI TUẦN. CẤP NHÀ NƯỚC VÀ HAI TUẦN. CẤP NHÀ NƯỚC VÀ KHÁC CẤP NHÀ NƯỚC VÀ KHÁC GRANTS NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG QUAN KHÁC CẤP NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KHOẢN TÀI CHÍNH KHÁC CẤP NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KHOẢN TÀI KHOẢN KHÁC TỔNG QUAN TÀI KHOẢN SILL TỔNG QUAN TÀI KHOẢN S REM XÓA TỔNG HỢP TÀI KHOẢN S REM XÓA TỔNG HỢP TÀI KHOẢN S REM XÓA BỎ QUA TỔNG HỢP TÀI KHOẢN S REM TUYỆT VỜI ĐÃ ĐÓNG CỬA QUA THÁNG 4 TUYỆT ĐỐI ĐÃ ĐÓNG CỬA QUA THÁNG 4 NHẮC LẠI ĐÓNG CỬA QUA 30 THÁNG 4. 30. 30. NẾU 30. NẾU BẠN 30. NẾU BẠN NHẬN 30. NẾU BẠN THAM GIA 30. NẾU BẠN KIẾM SOUND 30. NẾU BẠN THAM GIA SOUND MUỐN 30. NẾU BẠN KIẾM ĐƯỢC SOUND MUỐN NẾU BẠN MUỐN SOUND MUỐN NẾU BẠN KIẾM ĐƯỢC SOUND MUỐN NHẬN NẾU BẠN KIẾM ĐƯỢC SOUND MUỐN NHẬN AROUND NẾU BẠN TÌM KIẾM SOUND MUỐN NHẬN BẠN NẾU BẠN TÌM KIẾM SOUND MUỐN NHẬN AROUND BẠN SILL NẾU BẠN TÌM KIẾM SOUND MUỐN NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ NẾU BẠN TÌM KIẾM SOUND MUỐN NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ TÌM NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ TÌM KIẾM NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ TÌM KIẾM THAY ĐỔI NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG PHẢI TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG PHẢI VÌ TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG VÌ TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ HỦY BỎ KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ HỦY BECAUSE KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ HỦY BỎ KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ HỦY BECAUSE CỦA A DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ A DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ MỘT ĐẤT NỀN DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ MỘT ĐẤT NỀN DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ MỘT ĐẤT NỀN Ở BẮC DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ MỘT ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. ÂM THANH ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. CHUYỂN TIẾNG ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. TIẾNG VIỆT ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. SOUND TRANSIT SAYS NHƯ ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. SOUND TRANSIT SAYS AS LONG ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. SOUND TRANSIT SAYS AS LONG AS SOUND TRANSIT SAYS AS LONG AS SOUND TRANSIT SAYS NHƯ VẬY SOUND TRANSIT SAYS NHƯ VẬY SOUND TRANSIT SAYS AS LONG AS KHÔNG CÓ SOUND TRANSIT SAYS AS LONG AS KHÔNG CÓ BỔ SUNG KHÔNG CÓ BỔ SUNG KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ BỔ SUNG KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ THÊM KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ THÊM KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ BỔ SUNG NÀO MÁY CHỦ NÊN VẤN ĐỀ THAN MÁY CHỦ NÊN VẤN ĐỀ THAN MÁY CHỦ NÊN TIẾP TỤC VẤN ĐỀ THAN MÁY CHỦ NÊN TÌM HIỂU

Bảo hiểm coronavirus vào trưa ngày 25 tháng 3

Continuing coverage of the coronavirus pandemic in western Washington. Updated at noon on Wednesday, March 25th.
coronavirus, news, health, local,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="1.301" dur="0.033"> CÁC >

< start="1.334" dur="0.167"> 2 đô la >

< start="1.501" dur="0.2"> TRILLION $ 2 >

< start="1.701" dur="0.1"> PHONG CÁCH TRILLION $ 2 >

< start="1.801" dur="0.367"> KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. >

< start="2.168" dur="0.067"> KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. CNTT >

< start="2.235" dur="0.267"> KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. NÓ LÀ >

< start="2.502" dur="0.2"> KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. NÓ LÀ MỘT >

< start="2.702" dur="0.167"> KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. NÓ LÀ MỘT RỘNG RỘNG >

< start="2.869" dur="0.1"> KẾ HOẠCH KIẾN TRÚC TRILLION $ 2. NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG >

< start="2.969" dur="0.267"> NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG >

< start="3.236" dur="0.067"> NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG >

< start="3.303" dur="0.2"> NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG >

< start="3.503" dur="0.067"> ĐÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG ĐƯỢC GIỚI HẠN >

< start="3.57" dur="0.3"> NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN >

< start="3.87" dur="0.267"> NÓ LÀ MỘT BIỆN PHÁP RỘNG RỘNG ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ >

< start="4.137" dur="0.167"> GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ >

< start="4.304" dur="0.067"> GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ >

< start="4.371" dur="0.233"> GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ >

< start="4.604" dur="0.1"> GIỚI HẠN ĐỂ GIỚI HẠN HIỆU QUẢ CỦA CORONAVIRUS >

< start="4.704" dur="0.334"> CỦA CORONAVIRUS >

< start="5.038" dur="0.1"> CỦA TÀI CHÍNH CORONAVIRUS. >

< start="5.138" dur="0.167"> TÀI CHÍNH. >

< start="5.305" dur="0.1"> TÀI CHÍNH. NHƯ >

< start="5.405" dur="0.1"> TÀI CHÍNH. NHƯ ĐỊA PHƯƠNG >

< start="5.505" dur="0.133"> TÀI CHÍNH. NHƯ ĐỊA PHƯƠNG VÀ >

< start="5.638" dur="0.201"> TÀI CHÍNH. NHƯ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC >

< start="5.839" dur="0.333"> NHƯ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC >

< start="6.172" dur="0.134"> NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC >

< start="6.306" dur="0.067"> NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC >

< start="6.373" dur="0.066"> NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC XỬ LÝ >

< start="6.439" dur="0.2"> NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC XỬ LÝ >

< start="6.639" dur="0.401"> NHƯ CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC XỬ LÝ >

< start="7.04" dur="0.233"> CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH >

< start="7.273" dur="0.067"> CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD >

< start="7.34" dur="0.067"> CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD CỦA >

< start="7.407" dur="0.5"> CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD CỦA >

< start="7.907" dur="9.91"> CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD CỦA DEADLY >

< start="17.817" dur="0.668"> CHÍNH PHỦ THỬ THÁCH ĐỂ DỪNG SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. >

< start="18.485" dur="0.267"> SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. >

< start="18.752" dur="0.066"> SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO >

< start="18.818" dur="0.1"> SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO ĐÃ >

< start="18.918" dur="0.234"> SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO ĐÃ CÓ >

< start="19.152" dur="0.133"> SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO ĐÃ RẤT >

< start="19.285" dur="0.234"> SPREAD CỦA VIRUS DEADLY. CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >

< start="19.519" dur="0.167"> CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >

< start="19.686" dur="0.167"> CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> >

< start="19.853" dur="0.066"> CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> TỔNG QUAN >

< start="19.919" dur="0.167"> CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> TỔNG QUAN >

< start="20.086" dur="0.267"> CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL >

< start="20.353" dur="0.1"> CASTILLO ĐÃ RẤT MỚI NHẤT. >>> TỔNG HỢP TRÊN NỀN TẢNG >

< start="20.453" dur="0.234"> >>> TỔNG HỢP TRÊN NỀN TẢNG >

< start="20.687" dur="0.133"> >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HILL SENATE >

< start="20.82" dur="0.201"> >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HÃY TẠO LÃNH ĐẠO >

< start="21.021" dur="0.033"> >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HÃY TẠO LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO >

< start="21.054" dur="0.267"> >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HÃY TẠO LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO A >

< start="21.321" dur="0.5"> >>> TỔNG QUAN VỀ CAPITOL HÃY GỬI LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO. >

< start="21.821" dur="0.301"> SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. >

< start="22.122" dur="0.033"> SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG >

< start="22.155" dur="0.033"> SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG >

< start="22.188" dur="0.167"> SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG A >

< start="22.355" dur="0.067"> SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG ĐẾN MỘT MASSIVE >

< start="22.422" dur="0.1"> SENATE LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG MỘT DEAL. HỢP ĐỒNG ĐẾN $ 2 >

< start="22.522" dur="0.3"> HỢP ĐỒNG ĐẾN $ 2 >

< start="22.822" dur="0.234"> HỢP ĐỒNG ĐẾN MỘT TRILLION $ 2 >

< start="23.056" dur="0.133"> HỢP ĐỒNG ĐẾN MỘT CORONAVIRUS MASSIVE $ 2 >

< start="23.189" dur="0.167"> HỢP ĐỒNG VỚI MỘT NHÂN VIÊN TUYỆT VỜI $ 2 TRILLION CORONAVIRUS >

< start="23.356" dur="0.267"> TRILLION CORONAVIRUS STIMULUS >

< start="23.623" dur="0.1"> TRILLION CORONAVIRUS GÓI STIMULUS. >

< start="23.723" dur="0.167"> GÓI. >

< start="23.89" dur="0.167"> GÓI. CÁC >

< start="24.057" dur="0.033"> GÓI. LỚN NHẤT >

< start="24.09" dur="0.1"> GÓI. LỚN NHẤT TRONG >

< start="24.19" dur="0.167"> GÓI. LỚN NHẤT TẠI MỸ >

< start="24.357" dur="0.167"> GÓI. LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. >

< start="24.524" dur="0.167"> LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. >

< start="24.691" dur="0.1"> LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. CÁC >

< start="24.791" dur="0.1"> LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. THỎA THUẬN >

< start="24.891" dur="0.167"> LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL >

< start="25.058" dur="0.067"> LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL LÀ GÌ >

< start="25.125" dur="0.267"> LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL ĐÃ ĐẾN >

< start="25.392" dur="0.1"> LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL MÀ ĐƯỢC >

< start="25.492" dur="0.3"> LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA K .. DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM >

< start="25.792" dur="0.167"> DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM >

< start="25.959" dur="0.333"> DEAL ĐÃ ĐƯỢC BỎ QUA >

< start="26.292" dur="0.067"> DEAL ĐÃ ĐƯỢC BỎ QUA >

< start="26.359" dur="0.3"> DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC BỞI BÓNG >

< start="26.659" dur="0.101"> DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC BỞI BÓNG >

< start="26.76" dur="0.2"> DEAL ĐÃ ĐƯỢC BỎ QUA B BNG CẢ HAI >

< start="26.96" dur="0.367"> DEAL MÀ ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC B BYNG CẢ HAI >

< start="27.327" dur="0.1"> DEAL MÀ CÒN ĐƯỢC BỎ QUA B BNG CẢM XÚC VÀ >

< start="27.427" dur="0.2"> TRÊN B BNG SENATE VÀ THE >

< start="27.627" dur="0.167"> TRÊN B BNG CẢM XÚC VÀ NHÀ >

< start="27.794" dur="0.133"> BỞI CẢ HAI SENATE VÀ NHÀ BAO GỒM >

< start="27.927" dur="0.134"> BỞI CẢ HAI SENATE VÀ NHÀ BAO GỒM $ 100 >

< start="28.061" dur="0.167"> TRÊN B BNG CẢNH SÁT VÀ NHÀ ĐÃ BAO GỒM 100 đô la >

< start="28.228" dur="0.1"> TRÊN B BNG CẢNH SÁT VÀ NHÀ ĐÃ BAO GỒM 100 tỷ đô la >

< start="28.328" dur="0.267"> NHÀ BAO GỒM 100 TILL ĐỒNG >

< start="28.595" dur="0.167"> NHÀ BAO GỒM 100 T B ĐỒNG TIN CẬY >

< start="28.762" dur="0.4"> NHÀ BAO GỒM 100 T B ĐỒNG TIỀN THƯỞNG >

< start="29.162" dur="2.069"> NHÀ BAO GỒM 100 T B ĐỒNG TIỀN THƯỞNG >

< start="31.231" dur="0.667"> NHÀ BAO GỒM 100 T B ĐỒNG TIỀN THƯỞNG TIN CẬY CHO BỆNH VIỆN. >

< start="31.898" dur="0.2"> TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. >

< start="32.098" dur="0.134"> TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. $ 200 >

< start="32.232" dur="0.1"> TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. HÓA ĐƠN $ 200 >

< start="32.332" dur="0.3"> TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. HÓA ĐƠN $ 200 CHO >

< start="32.632" dur="0.1"> TIN TƯỞNG CHO BỆNH VIỆN. HÓA ĐƠN $ 200 CHO TRONG NƯỚC >

< start="32.732" dur="0.301"> HÓA ĐƠN $ 200 CHO TRONG NƯỚC >

< start="33.033" dur="0.1"> HÓA ĐƠN $ 200 CHO ƯU TIÊN TRONG NƯỚC >

< start="33.133" dur="0.1"> HÓA ĐƠN $ 200 CHO ƯU TIÊN TRONG NƯỚC >

< start="33.233" dur="0.433"> ƯU TIÊN THÍCH >

< start="33.666" dur="0.167"> ƯU TIÊN THÍCH VẬN CHUYỂN, >

< start="33.833" dur="0.1"> ƯU TIÊN THÍCH VẬN CHUYỂN, CHILDCARE, >

< start="33.933" dur="0.267"> VẬN TẢI, CHILDCARE, >

< start="34.2" dur="0.067"> VẬN TẢI, CHILDCARE, SENIORS >

< start="34.267" dur="0.167"> VẬN TẢI, CHILDCARE, SENIORS VÀ >

< start="34.434" dur="0.1"> VẬN TẢI, CHILDCARE, SENIORS VÀ VETERANS. >

< start="34.534" dur="0.2"> TÌNH CẢM VÀ VETERAN. >

< start="34.734" dur="0.134"> TÌNH CẢM VÀ VETERAN. $ 500 >

< start="34.868" dur="11.778"> TÌNH CẢM VÀ VETERAN. HÓA ĐƠN $ 500 >

< start="46.646" dur="0.1"> TÌNH CẢM VÀ VETERAN. HÓA ĐƠN $ 500 CHO >

< start="46.746" dur="0.334"> TÌNH CẢM VÀ VETERAN. HÓA ĐƠN $ 500 CHO CHÍNH >

< start="47.08" dur="0.3"> HÓA ĐƠN $ 500 CHO CHÍNH >

< start="47.38" dur="0.1"> HÓA ĐƠN $ 500 CHO CÔNG TY CHÍNH >

< start="47.48" dur="0.034"> HÓA ĐƠN $ 500 CHO CÔNG TY CHÍNH VÀ >

< start="47.514" dur="0.1"> HÓA ĐƠN $ 500 CHO CÔNG TY CHÍNH VÀ A >

< start="47.614" dur="0.333"> HÓA ĐƠN $ 500 CHO CÔNG TY CHÍNH VÀ MỘT NHỎ >

< start="47.947" dur="0.267"> DOANH NGHIỆP VÀ NHỎ >

< start="48.214" dur="0.134"> DOANH NGHIỆP VÀ KINH DOANH NHỎ >

< start="48.348" dur="0.133"> DOANH NGHIỆP VÀ MỘT NGUỒN KINH DOANH NHỎ >

< start="48.481" dur="0.1"> DOANH NGHIỆP VÀ MỘT GÓI NGHIÊN CỨU KINH DOANH NHỎ >

< start="48.581" dur="0.267"> DOANH NGHIỆP VÀ MỘT GÓI NGHIÊN CỨU KINH DOANH NHỎ >

< start="48.848" dur="0.167"> GÓI GIẢI QUYẾT KINH DOANH >

< start="49.015" dur="0.1"> GÓI GIẢI QUYẾT KINH DOANH LÀ ĐÓ >

< start="49.115" dur="0.1"> GÓI GIẢI QUYẾT KINH DOANH LÀ HƠN >

< start="49.215" dur="0.201"> GÓI NGHIÊN CỨU KINH DOANH CÓ HƠN 350 đô la >

< start="49.416" dur="0.1"> GÓI NGHIÊN CỨU KINH DOANH CÓ HƠN 350 TILL ĐỒNG. >

< start="49.516" dur="0.166"> HƠN 350 TILL ĐỒNG. >

< start="49.682" dur="0.101"> HƠN 350 TILL ĐỒNG. CÁC >

< start="49.783" dur="0.2"> HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN >

< start="49.983" dur="0.1"> HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN >

< start="50.083" dur="0.3"> HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN CSONG >

< start="50.383" dur="0.167"> HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN SILL CUNG CẤP >

< start="50.55" dur="0.133"> HƠN 350 TILL ĐỒNG. HÓA ĐƠN C ALNG CUNG CẤP A >

< start="50.683" dur="0.267"> HÓA ĐƠN C ALNG CUNG CẤP A >

< start="50.95" dur="0.134"> HÓA ĐƠN S AL CUNG CẤP MỘT LẦN >

< start="51.084" dur="0.1"> HÓA ĐƠN C ALNG CUNG CẤP MỘT LẦN $ 1200 >

< start="51.184" dur="0.067"> HÓA ĐƠN C ALNG CUNG CẤP KIỂM TRA $ 1200 >

< start="51.251" dur="0.3"> HÓA ĐƠN S AL CUNG CẤP KIỂM TRA $ 1200 THỜI GIAN >

< start="51.551" dur="0.267"> KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 >

< start="51.818" dur="0.1"> KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐẾN MỸ >

< start="51.918" dur="0.134"> KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐẾN MỸ >

< start="52.052" dur="0.133"> KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MỸ >

< start="52.185" dur="0.133"> KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MỸ $ 75.000 >

< start="52.318" dur="0.434"> KIỂM TRA MỘT LẦN $ 1200 ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MỸ $ 75.000 A >

< start="52.752" dur="0.2"> AMERICANS AI KIẾM $ 75.000 A >

< start="52.952" dur="0.034"> AMERICANS AI KIẾM $ 75.000 MỘT NĂM >

< start="52.986" dur="0.133"> AMERICANS AI KIẾM $ 75.000 MỘT NĂM HOẶC >

< start="53.119" dur="0.167"> AMERICANS AI KIẾM $ 75.000 MỘT NĂM HOẶC ÍT. >

< start="53.286" dur="0.2"> NĂM HAY ÍT. >

< start="53.486" dur="0.134"> NĂM HAY ÍT. CÁC >

< start="53.62" dur="0.167"> NĂM HAY ÍT. KHO BẠC >

< start="53.787" dur="0.1"> NĂM HAY ÍT. THƯ VIỆN ĐIỀU TRỊ >

< start="53.887" dur="0.267"> NĂM HAY ÍT. CÂU CHUYỆN THƯ GIÃN >

< start="54.154" dur="0.3"> CÂU CHUYỆN THƯ GIÃN >

< start="54.454" dur="0.1"> NGƯỜI YÊU CẦU BẢO MẬT ĐIỀU TRỊ >

< start="54.554" dur="0.133"> NGƯỜI YÊU CẦU THƯ GIÃN TUYỆT VỜI >

< start="54.687" dur="0.067"> CÂU CHUYỆN THƯ GIÃN TUYỆT VỜI >

< start="54.754" dur="0.1"> CÂU CHUYỆN THƯ GIÃN TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI DONALD TRUMP SILL >

< start="54.854" dur="0.301"> TRUMP DONALD TRESP SILL >

< start="55.155" dur="0.1"> TRUMP DONALD TRESP S ABS TUYỆT VỜI >

< start="55.255" dur="0.1"> TRUMP DONALD TRESP SILL TÍN HIỆU >

< start="55.355" dur="0.1"> HIỆN TẠI DONALD TRUMP S ABS TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. >

< start="55.455" dur="0.3"> TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. >

< start="55.755" dur="0.1"> TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. Ý NGH MEA >

< start="55.855" dur="0.167"> TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. Ý NGH MEA >

< start="56.022" dur="0.1"> TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. Ý NGH PRA CỦA HIỆN TẠI >

< start="56.122" dur="0.134"> TUYỆT ĐỐI ĐĂNG KÝ NÓ. Ý NGH THEA NHỮNG NGƯỜI HIỆN TẠI >

< start="56.256" dur="0.2"> Ý NGH THEA NHỮNG NGƯỜI HIỆN TẠI >

< start="56.456" dur="0.167"> Ý NGH THEA CỦA HIỆN TẠI >

< start="56.623" dur="0.133"> MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA >

< start="56.756" dur="0.067"> MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA SILL >

< start="56.823" dur="0.267"> MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA S BE ĐƯỢC >

< start="57.09" dur="0.067"> MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA S B TRỞ LẠI >

< start="57.157" dur="0.267"> MEANWHILE THE PRESIDENT HOPES QUỐC GIA S B TRỞ LẠI >

< start="57.424" dur="0.166"> QUỐC GIA S B TRỞ LẠI >

< start="57.59" dur="0.134"> QUỐC GIA S B TRỞ LẠI VÀ >

< start="57.724" dur="0.233"> QUỐC GIA S B ĐƯỢC TRỞ LẠI VÀ CHẠY >

< start="57.957" dur="0.101"> QUỐC GIA S B ĐƯỢC TRỞ LẠI VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ >

< start="58.058" dur="0.2"> QUỐC GIA S B ĐƯỢC TRỞ LẠI VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ >

< start="58.258" dur="0.367"> QUỐC GIA S B ĐƯỢC TRỞ LẠI VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ >

< start="58.625" dur="0.167"> VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ >

< start="58.792" dur="0.3"> VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ HOÀN TOÀN BỞI >

< start="59.092" dur="0.3"> VÀ CHẠY ĐẦY ĐỦ HOÀN TOÀN B BYNG ĐÔNG. >

< start="59.392" dur="6.74"> B ENG ĐÔNG. >

< start="66.132" dur="0.067"> B ENG ĐÔNG. CHỈ >

< start="66.199" dur="0.3"> B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI >

< start="66.499" dur="0.367"> B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI VÀ >

< start="66.866" dur="0.1"> B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI VÀ NÓI >

< start="66.966" dur="0.234"> B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI TUẦN VÀ HALF >

< start="67.2" dur="0.367"> B ENG ĐÔNG. CHỈ HAI HAI VÀ TUẦN TỪ >

< start="67.567" dur="0.2"> CHỈ HAI HAI VÀ TUẦN TỪ >

< start="67.767" dur="0.1"> CHỈ HAI HAI VÀ M WEI TUẦN TỪ BÂY GIỜ. >

< start="67.867" dur="0.267"> HIỆN NAY. >

< start="68.134" dur="0.167"> HIỆN NAY. MÔ TẢ >

< start="68.301" dur="0.134"> HIỆN NAY. TUYÊN BỐ >

< start="68.435" dur="0.1"> HIỆN NAY. CẨN THẬN TUYỆT VỜI >

< start="68.535" dur="0.1"> HIỆN NAY. CẨN THẬN TUYỆT VỜI TỪ >

< start="68.635" dur="0.167"> CẨN THẬN TUYỆT VỜI TỪ >

< start="68.802" dur="0.166"> CẨN THẬN TUYỆT VỜI TỪ >

< start="68.968" dur="0.101"> NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TUYỆT VỜI TỪ QUỐC GIA >

< start="69.069" dur="0.1"> NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TỪ TỪ HÀNG ĐẦU >

< start="69.169" dur="0.1"> NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TỪ SỨC KHỎE HÀNG ĐẦU CỦA QUỐC GIA >

< start="69.269" dur="0.267"> SỨC KHỎE HÀNG ĐẦU CỦA QUỐC GIA >

< start="69.536" dur="0.1"> KINH NGHIỆM SỨC KHỎE HÀNG ĐẦU CỦA QUỐC GIA. >

< start="69.636" dur="0.267"> CÁC CHUYÊN GIA. >

< start="69.903" dur="0.066"> CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN, >

< start="69.969" dur="0.067"> CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN >

< start="70.036" dur="0.1"> CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN, NGAY LẬP TỨC >

< start="70.136" dur="0.167"> CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN, NHƯ VẬY >

< start="70.303" dur="0.1"> CÁC CHUYÊN GIA. TUY NHIÊN, NGAY LẬP TỨC >

< start="70.403" dur="0.267"> TUY NHIÊN, NGAY LẬP TỨC >

< start="70.67" dur="0.134"> TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI TƯ VẤN NHIỆM VỤ CỦA NHIỆM VỤ >

< start="70.804" dur="0.166"> TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI TƯ VẤN LẬP TỨC TUYỆT VỜI, BÁC SỸ >

< start="70.97" dur="0.101"> TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI TƯ VẤN NHIỆM VỤ CỦA NHIỆM VỤ, BÁC S AN ANTHONY >

< start="71.071" dur="0.2"> TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI TƯ VẤN TÌM KIẾM NHIỆM VỤ CỦA MÌNH >

< start="71.271" dur="0.2"> TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND >

< start="71.471" dur="0.1"> TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE >

< start="71.571" dur="0.267"> TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE SAYS >

< start="71.838" dur="0.1"> TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE SAYS DEADLINE >

< start="71.938" dur="0.134"> TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE SAYS DEADLINE PHẢI >

< start="72.072" dur="0.8"> TƯ VẤN, BÁC S AN ANTHONY FOUND SHE SAYS DEADLINE PHẢI ĐƯỢC >

< start="72.872" dur="0.301"> SHE SAYS DEADLINE PHẢI ĐƯỢC >

< start="73.173" dur="0.1"> SHE SAYS DEADLINE PHẢI HOÀN TOÀN. >

< start="73.273" dur="0.2"> LINH HOẠT. >

< start="73.473" dur="0.067"> LINH HOẠT. >> >

< start="73.54" dur="0.033"> LINH HOẠT. >> BẬT >

< start="73.573" dur="0.3"> LINH HOẠT. >> TRÊN A >

< start="73.873" dur="0.301"> LINH HOẠT. >> VÀO MỘT NGÀY >

< start="74.174" dur="0.066"> LINH HOẠT. >> TRÊN MỘT NGÀY B BYNG >

< start="74.24" dur="0.301"> LINH HOẠT. >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY >

< start="74.541" dur="0.267"> LINH HOẠT. >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ >

< start="74.808" dur="0.1"> LINH HOẠT. >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI >

< start="74.908" dur="0.267"> >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI >

< start="75.175" dur="0.133"> >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN >

< start="75.308" dur="0.067"> >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN CƠ BẢN, >

< start="75.375" dur="0.1"> >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN CƠ BẢN, BẠN >

< start="75.475" dur="0.267"> >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN CƠ BẢN, BẠN CẦN >

< start="75.742" dur="0.4"> >> TRÊN MỘT NGÀY B DAYNG NGÀY VÀ CHÚNG TÔI TIN CƠ BẢN, BẠN CẦN >

< start="76.142" dur="0.267"> CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN >

< start="76.409" dur="0.067"> CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN ĐÁNH GIÁ >

< start="76.476" dur="0.233"> CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN ĐÁNH GIÁ >

< start="76.709" dur="0.067"> CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG >

< start="76.776" dur="0.1"> CƠ SỞ NIỀM TIN, BẠN CẦN ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA >

< start="76.876" dur="0.201"> ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA >

< start="77.077" dur="0.133"> ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA CÁI GÌ >

< start="77.21" dur="0.2"> ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA NHỮNG GÌ BẠN >

< start="77.41" dur="0.067"> ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA NHỮNG GÌ BẠN ĐANG THỰC HIỆN >

< start="77.477" dur="0.067"> ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA NHỮNG GÌ BẠN ĐANG THỰC HIỆN >

< start="77.544" dur="0.1"> ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA NHỮNG GÌ BẠN ĐANG THỰC HIỆN. >

< start="77.644" dur="0.167"> BẠN ĐANG LÀM GÌ. >

< start="77.811" dur="0.066"> BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> >

< start="77.877" dur="0.334"> BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> >

< start="78.211" dur="0.334"> BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> BÁC S .. >

< start="78.545" dur="0.1"> BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> THÊM BÁC S >

< start="78.645" dur="0.233"> BẠN ĐANG LÀM GÌ. >> BÁC S ADD THÊM >

< start="78.878" dur="0.201"> >> BÁC S ADD THÊM >

< start="79.079" dur="0.066"> >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY >

< start="79.145" dur="0.067"> >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY >

< start="79.212" dur="0.133"> >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY >

< start="79.345" dur="0.434"> >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT >

< start="79.779" dur="0.1"> >> BÁC S ADD THÊM VÀO ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BLANKET >

< start="79.879" dur="0.367"> KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BLANKET >

< start="80.246" dur="0.067"> KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHUYẾN NGHỊ BLANKET >

< start="80.313" dur="0.067"> KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHUYẾN NGHỊ BLANKET CHO >

< start="80.38" dur="0.133"> KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHUYẾN NGHỊ BLANKET CHO >

< start="80.513" dur="0.234"> KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHUYẾN NGHỊ BLANKET CHO ENTIRE >

< start="80.747" dur="0.267"> KIẾN NGHỊ CHO ENTIRE >

< start="81.014" dur="0.1"> KIẾN NGHỊ CHO QUỐC GIA ENTIRE >

< start="81.114" dur="0.133"> KIẾN NGHỊ CHO SINCE QUỐC GIA >

< start="81.247" dur="0.1"> KIẾN NGHỊ CHO CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA >

< start="81.347" dur="0.101"> KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA TUYỆT VỜI >

< start="81.448" dur="0.266"> KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC TRƯỜNG HỢP TUYỆT VỜI QUỐC GIA TỪ VỰNG >

< start="81.714" dur="0.234"> CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA TỪ VỰNG >

< start="81.948" dur="0.234"> CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA Varies TỪ NHÀ NƯỚC >

< start="82.182" dur="2.035"> CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VỪA TỪ NHÀ NƯỚC ĐẾN >

< start="84.217" dur="0.4"> QUỐC GIA TRƯỜNG HỢP TỪ VỰNG TỪ NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. >

< start="84.617" dur="0.301"> QUỐC GIA TRƯỜNG HỢP TỪ VỰNG TỪ NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. MỚI >

< start="84.918" dur="0.1"> QUỐC GIA TRƯỜNG HỢP TỪ VỰNG TỪ NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. NEWYORK >

< start="85.018" dur="0.267"> NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. NEWYORK >

< start="85.285" dur="0.1"> NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. NHỚ YORK MỚI >

< start="85.385" dur="0.167"> NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. YORK MỚI NHỚ >

< start="85.552" dur="0.1"> NHÀ NƯỚC ĐẾN NHÀ NƯỚC. YORK MỚI TUYỆT VỜI LỚN NHẤT >

< start="85.652" dur="0.3"> TUYỆT VỜI LỚN NHẤT >

< start="85.952" dur="0.167"> HÃY NHỚ CÁC CORONAVIRUS LỚN NHẤT >

< start="86.119" dur="0.1"> HÃY NHỚ NHỮNG HOTSPOT LỚN NHẤT. >

< start="86.219" dur="0.3"> HOTSPOT CORONAVIRUS. >

< start="86.519" dur="0.067"> HOTSPOT CORONAVIRUS. KẾ TOÁN >

< start="86.586" dur="0.1"> HOTSPOT CORONAVIRUS. CHIẾM >

< start="86.686" dur="0.1"> HOTSPOT CORONAVIRUS. KẾ TOÁN CHO THÊM >

< start="86.786" dur="0.1"> HOTSPOT CORONAVIRUS. KẾ TOÁN CHO THÊM >

< start="86.886" dur="0.234"> HOTSPOT CORONAVIRUS. KẾ TOÁN CHO HƠN NỮA >

< start="87.12" dur="0.167"> KẾ TOÁN CHO HƠN NỮA >

< start="87.287" dur="0.1"> KẾ TOÁN CHO NHIỀU HALF CỦA >

< start="87.387" dur="0.367"> KẾ TOÁN CHO NHIỀU HALF CỦA >

< start="87.754" dur="0.133"> KẾ TOÁN CHO NHIỀU HALF CỦA QUỐC GIA >

< start="87.887" dur="0.367"> KẾ TOÁN CHO NHIỀU HƠN NỮA CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA >

< start="88.254" dur="0.401"> KẾ TOÁN CHO NHIỀU HƠN NỮA CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA QUỐC GIA VÀ >

< start="88.655" dur="7.974"> CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VÀ >

< start="96.629" dur="0.401"> CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VÀ CẦN THIẾT >

< start="97.03" dur="0.4"> CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VÀ CẦN MỘT >

< start="97.43" dur="0.267"> CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA QUỐC GIA VÀ CẦN MỘT >

< start="97.697" dur="0.067"> CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA QUỐC GIA VÀ CẦN MỘT SỐ 3 >

< start="97.764" dur="0.367"> CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA QUỐC GIA VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 >

< start="98.131" dur="0.3"> CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP QUỐC GIA VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT ĐẠI DIỆN. >

< start="98.431" dur="0.167"> KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. >

< start="98.598" dur="0.1"> KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. CÁC >

< start="98.698" dur="0.134"> KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. THẾ GIỚI >

< start="98.832" dur="0.233"> KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. SỨC KHỎE THẾ GIỚI >

< start="99.065" dur="0.1"> KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT SỐ 3 CỦA DEATHS. TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI >

< start="99.165" dur="0.2"> TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI >

< start="99.365" dur="0.067"> CẢNH BÁO TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI >

< start="99.432" dur="0.167"> TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI CẢNH BÁO >

< start="99.599" dur="0.067"> TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI CẢNH BÁO >

< start="99.666" dur="0.267"> TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI CẢNH BÁO >

< start="99.933" dur="0.1"> TỔ CHỨC SỨC KHỎE THẾ GIỚI CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ >

< start="100.033" dur="0.3"> CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ >

< start="100.333" dur="0.067"> CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ CÓ TIỀM NĂNG >

< start="100.4" dur="0.167"> CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ TIỀM NĂNG >

< start="100.567" dur="0.267"> CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ TIỀM NĂNG QUÁ TUYỆT VỜI >

< start="100.834" dur="0.066"> CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ CÓ TIỀM NĂNG QUA Ý >

< start="100.9" dur="0.301"> CẢNH BÁO Hoa Kỳ ĐÃ CÓ TIỀM NĂNG QUÁ NHIỀU Ý >

< start="101.201" dur="0.2"> TIỀM NĂNG QUÁ NHIỀU Ý >

< start="101.401" dur="0.1"> TIỀM NĂNG QUÁ NHIỀU Ý >

< start="101.501" dur="0.167"> TIỀM NĂNG QUÁ TUYỆT VỜI Ý NHƯ TOÀN CẦU >

< start="101.668" dur="0.066"> TIỀM NĂNG QUÁ TUYỆT VỜI Ý NHƯ NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU >

< start="101.734" dur="0.101"> TIỀM NĂNG ĐỂ QUÁ TUYỆT VỜI Ý NHƯ NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU >

< start="101.835" dur="0.6"> TIỀM NĂNG ĐỂ QUÁ TUYỆT VỜI Ý LÀ NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU CỦA >

< start="102.435" dur="0.334"> NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU CỦA >

< start="102.769" dur="0.167"> NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU CỦA CORONAVIRUS >

< start="102.936" dur="0.1"> NHÀ VĂN HÓA TOÀN CẦU CỦA PANDEMIC CORONAVIRUS. >

< start="103.036" dur="0.167"> TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. >

< start="103.203" dur="0.166"> TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. CÁC >

< start="103.369" dur="0.101"> TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. TỔNG THỐNG >

< start="103.47" dur="0.166"> TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. HIỆN TẠI >

< start="103.636" dur="0.1"> TIÊU CHUẨN NGHIÊM TÚC. HIỆN TẠI C ALNG ĐÔI >

< start="103.736" dur="0.201"> HIỆN TẠI C ALNG ĐÔI >

< start="103.937" dur="0.066"> HIỆN TẠI C ALNG TẢI XUỐNG >

< start="104.003" dur="0.067"> HIỆN TẠI C ALNG PHẢI CHIA SẺ XUỐNG >

< start="104.07" dur="0.1"> HIỆN TẠI C ALNG PHẢI CHIA SẺ XUỐNG TRÊN >

< start="104.17" dur="0.234"> HIỆN TẠI C ALNG PHẢI CHẠM VÀO Ý TƯỞNG >

< start="104.404" dur="0.1"> HIỆN TẠI C ALNG PHẢI CHẠM VÀO Ý TƯỞNG >

< start="104.504" dur="0.267"> XUỐNG Ý TƯỞNG >

< start="104.771" dur="0.233"> XUỐNG Ý TƯỞNG KINH TẾ >

< start="105.004" dur="0.134"> XUỐNG TRÊN IDEA R INSTNG VIỆC KINH TẾ >

< start="105.138" dur="0.167"> XUỐNG TRÊN IDEA R INSTNG VIỆC CÀI ĐẶT KINH TẾ >

< start="105.305" dur="0.1"> XUỐNG TRÊN IDEA R INSTNG VIỆC KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA >

< start="105.405" dur="0.2"> CÀI ĐẶT KINH TẾ NGUYÊN NHÂN >

< start="105.605" dur="0.133"> CÀI ĐẶT KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA >

< start="105.738" dur="0.167"> CƠ HỘI KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA VIRUS >

< start="105.905" dur="0.067"> CƠ HỘI KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA B CONG VIRUS >

< start="105.972" dur="0.3"> CÀI ĐẶT KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA B CONG VIRUS ĐƯỢC >

< start="106.272" dur="0.067"> CÀI ĐẶT KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA B CONG VIRUS ĐƯỢC TUYỆT VỜI >

< start="106.339" dur="0.234"> CƠ HỘI KINH TẾ ĐƯỢC TẠO RA B CONG VIRUS ĐƯỢC TUYỆT VỜI >

< start="106.573" dur="0.166"> MÙA THU VIRUS ĐƯỢC MANG THAI >

< start="106.739" dur="0.167"> MÙA THU VIRUS ĐƯỢC RẤT NHIỀU >

< start="106.906" dur="0.568"> ÁO KHOÁC VIRUS ĐƯỢC TUYỆT VỜI HƠN >

< start="107.474" dur="0.266"> MÙA THU VIRUS ĐƯỢC TUYỆT VỜI HƠN NỮA. >

< start="107.74" dur="2.503"> Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >

< start="110.243" dur="0.434"> Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> >

< start="110.677" dur="0.333"> Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> >

< start="111.01" dur="0.301"> Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> NÓ >

< start="111.311" dur="0.133"> Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> NÓ LÀ >

< start="111.444" dur="0.234"> Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> NÓ ĐƯỢC TIN >

< start="111.678" dur="0.4"> Ý NGHANDA CỦA PANDEMIC. >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN >

< start="112.078" dur="0.234"> >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN >

< start="112.312" dur="0.066"> >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG >

< start="112.378" dur="0.101"> >>> VÌ NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG HÓA ĐƠN >

< start="112.479" dur="0.1"> >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG HÓA ĐƠN >

< start="112.579" dur="0.066"> >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG HÓA ĐƠN >

< start="112.645" dur="0.301"> >>> VẬY NÓ ĐƯỢC TIN TƯỞNG HÓA ĐƠN KHÔNG ĐƯỢC GIÚP >

< start="112.946" dur="0.2"> HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP >

< start="113.146" dur="0.067"> HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC >

< start="113.213" dur="0.3"> HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC >

< start="113.513" dur="0.067"> HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC CHỈ CÓ AIRLINES >

< start="113.58" dur="0.233"> HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC NHỮNG AIRLINES NHƯNG >

< start="113.813" dur="0.701"> HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN KHÔNG GIÚP ĐƯỢC NHỮNG AIRLINES NHƯNG AIRLINE >

< start="114.514" dur="0.233"> CHỈ LÀ AIRLINES NHƯNG AIRLINE >

< start="114.747" dur="2.403"> CHỈ LÀ AIRLINES NHƯNG AIRLINE MAKER >

< start="117.15" dur="0.667"> CHỈ CẦN AIRLINES NHƯNG AIRLINE MAE BOEING. >

< start="117.817" dur="0.267"> KIẾM TIỀN >

< start="118.084" dur="0.1"> KIẾM TIỀN CHẮC CHẮN >

< start="118.184" dur="0.1"> KIẾM TIỀN NGHIÊM TÚC >

< start="118.284" dur="0.234"> KIẾM TIỀN TIN TỨC TUYỆT VỜI >

< start="118.518" dur="0.1"> KIẾM TIỀN TIN TỨC TUYỆT VỜI >

< start="118.618" dur="0.2"> TIN TỨC TUYỆT VỜI >

< start="118.818" dur="0.067"> TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ >

< start="118.885" dur="0.2"> TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ >

< start="119.085" dur="0.1"> TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ HÓA ĐƠN >

< start="119.185" dur="0.234"> TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ CÁC HÓA ĐƠN >

< start="119.419" dur="0.233"> TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO >

< start="119.652" dur="0.1"> TIN TỨC TUYỆT VỜI RẤT NHIỀU VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO A >

< start="119.752" dur="0.334"> TIN TỨC RẤT NHIỀU TIN CẬY VÀ CÁC HÓA ĐƠN GỌI CHO $ ​​17 >

< start="120.086" dur="0.234"> VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO $ ​​17 >

< start="120.32" dur="0.133"> VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO HÓA ĐƠN $ 17 >

< start="120.453" dur="0.1"> VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO LIÊN BILL $ 17 >

< start="120.553" dur="0.167"> VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO KHOẢN VAY LIÊN QUAN >

< start="120.72" dur="0.1"> VÀ HÓA ĐƠN GỌI CHO CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN LIÊN KHOẢN trị giá $ 17 >

< start="120.82" dur="0.167"> CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN LIÊN KHOẢN >

< start="120.987" dur="0.2"> CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN LIÊN BILLION CHO >

< start="121.187" dur="0.1"> CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN GỬI LIÊN DOANH CHO DOANH NGHIỆP >

< start="121.287" dur="0.067"> CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY LIÊN BILLION CHO DOANH NGHIỆP MÀ >

< start="121.354" dur="0.3"> CHƯƠNG TRÌNH VAY TIỀN GỬI LIÊN DOANH CHO DOANH NGHIỆP >

< start="121.654" dur="0.267"> ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LÀ >

< start="121.921" dur="0.067"> ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LÀ ​​TIÊU CHÍ >

< start="121.988" dur="0.334"> ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ CẦN THIẾT >

< start="122.322" dur="0.1"> ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MÀ CẦN THIẾT ĐỂ CHÍNH XÁC >

< start="122.422" dur="0.267"> TIÊU CHUẨN >

< start="122.689" dur="0.167"> TIÊU CHUẨN ĐỂ CHÍNH HÃNG QUỐC GIA >

< start="122.856" dur="0.367"> TIÊU CHUẨN ĐỂ BẢO DƯ ANNG QUỐC GIA. >

< start="123.223" dur="0.166"> AN NINH QUỐC GIA. >

< start="123.389" dur="12.012"> AN NINH QUỐC GIA. CÁC >

< start="135.401" dur="0.101"> AN NINH QUỐC GIA. VÒI >

< start="135.502" dur="0.333"> AN NINH QUỐC GIA. CÁC BÀI VIẾT WASHINGTON >

< start="135.835" dur="0.367"> AN NINH QUỐC GIA. BÀI VIẾT SAU >

< start="136.202" dur="0.167"> BÀI VIẾT SAU >

< start="136.369" dur="0.067"> BÀI VIẾT SỬA CHỮA >

< start="136.436" dur="0.1"> BÀI VIẾT SỬA CHỮA >

< start="136.536" dur="0.2"> BÀI VIẾT SAU SỬA CHỮA TẤT CẢ >

< start="136.736" dur="0.134"> BÀI VIẾT WASHINGTON BÁO CÁO TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="136.87" dur="0.2"> BÀI VIẾT SAU SỬA CHỮA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="137.07" dur="0.233"> TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="137.303" dur="0.067"> TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÓ >

< start="137.37" dur="0.267"> TẤT CẢ MỌI THỨ ĐẾN NÓI RỒI >

< start="137.637" dur="0.1"> TẤT CẢ MỌI THỨ ĐẾN NỀN TẢNG BÊN TÊN >

< start="137.737" dur="0.234"> TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỪNG ĐẾN Ý KIẾN CỦA TÊN >

< start="137.971" dur="0.033"> TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỪNG CHIA SẺ BÊN TÊN >

< start="138.004" dur="0.334"> TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐÃ TUYỆT VỜI BÊN TÊN >

< start="138.338" dur="0.2"> KHAI THÁC B NAMENG TÊN >

< start="138.538" dur="0.1"> KHAI THÁC BỞI TÊN THAM GIA >

< start="138.638" dur="0.067"> KHAI THÁC BỞI TÊN THAM GIA CỦA HÓA ĐƠN >

< start="138.705" dur="0.233"> KHAI THÁC BỞI TÊN R THNG MỘT PHẦN CỦA HÓA ĐƠN >

< start="138.938" dur="0.267"> KHAI THÁC BỞI TÊN ĐÓ LÀ MỘT PHẦN CỦA HÓA ĐƠN LÀ Ý NGH MEA >

< start="139.205" dur="0.167"> KHAI THÁC BỞI TÊN R THNG MỘT PHẦN CỦA HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA >

< start="139.372" dur="0.2"> KHAI THÁC BỞI TÊN R THNG PHẦN NÀO CỦA HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH DIRA TRỰC TIẾP >

< start="139.572" dur="0.2"> HÓA ĐƠN LÀ Ý NGH TOA TRỰC TIẾP >

< start="139.772" dur="0.101"> HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ GIÚP TRỰC TIẾP >

< start="139.873" dur="0.133"> HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ GIÚP TRỰC TIẾP >

< start="140.006" dur="0.067"> HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ TRỰC TIẾP GIÚP KHI NÀO >

< start="140.073" dur="0.367"> HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ TRỰC TIẾP GIÚP KHI NÀO >

< start="140.44" dur="0.1"> HÓA ĐƠN CÓ Ý NGH TOA ĐỂ TRỰC TIẾP GIÚP Đ BO KHI ĐƯỢC >

< start="140.54" dur="0.267"> GIÚP Đ BO KHI ĐƯỢC >

< start="140.807" dur="0.1"> GIÚP Đ BO KHI NÀO ĐƯỢC XEM >

< start="140.907" dur="0.133"> GIÚP Đ BO KHI ĐƯỢC XEM 60 đô la >

< start="141.04" dur="0.067"> GIÚP Đ BO KHI NÀO ĐƯỢC XEM 60 tỷ đô la >

< start="141.107" dur="0.3"> GIÚP Đ BO KHI NÀO ĐƯỢC XEM 60 tỷ đô la >

< start="141.407" dur="0.301"> TÌM KIẾM 60 đô la >

< start="141.708" dur="0.133"> TÌM KIẾM 60 đô la trong chính phủ >

< start="141.841" dur="0.067"> TÌM KIẾM 60 tỷ đô la trong các khoản cho vay của chính phủ >

< start="141.908" dur="0.167"> TÌM KIẾM 60 tỷ đô la cho vay chính phủ cho >

< start="142.075" dur="0.2"> TÌM KIẾM 60 tỷ đô la trong các khoản cho vay của chính phủ cho AEROSPACE >

< start="142.275" dur="0.367"> VAY CHÍNH PHỦ CHO AEROSPACE >

< start="142.642" dur="0.1"> VAY CHÍNH PHỦ CHO SẢN XUẤT AEROSPACE. >

< start="142.742" dur="0.167"> CHẾ TẠO. >

< start="142.909" dur="0.2"> CHẾ TẠO. CÁC >

< start="143.109" dur="0.134"> CHẾ TẠO. AEROSPACE >

< start="143.243" dur="0.133"> CHẾ TẠO. CÔNG NGHIỆP AEROSPACE >

< start="143.376" dur="0.1"> CHẾ TẠO. NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE >

< start="143.476" dur="0.167"> NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE >

< start="143.643" dur="0.133"> NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE 2.5 >

< start="143.776" dur="0.167"> NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE 2.5 TRIỆU >

< start="143.943" dur="0.1"> NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP AEROSPACE 2.5 TRIỆU NGƯỜI. >

< start="144.043" dur="0.201"> 2,5 TRIỆU NGƯỜI. >

< start="144.244" dur="0.166"> 2,5 TRIỆU NGƯỜI. Cả hai >

< start="144.41" dur="0.167"> 2,5 TRIỆU NGƯỜI. CẢ HAI NHÂN VIÊN >

< start="144.577" dur="0.134"> 2,5 TRIỆU NGƯỜI. CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 >

< start="144.711" dur="0.1"> 2,5 TRIỆU NGƯỜI. CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. >

< start="144.811" dur="0.167"> CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. >

< start="144.978" dur="0.133"> CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ >

< start="145.111" dur="0.067"> CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ >

< start="145.178" dur="0.3"> CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ BẠN >

< start="145.478" dur="0.134"> CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ BẠN >

< start="145.612" dur="0.2"> CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, >

< start="145.812" dur="0.334"> CẢ HAI NHÂN VIÊN 153.000 NGƯỜI. VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, NÀY >

< start="146.146" dur="0.166"> VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, NÀY >

< start="146.312" dur="0.134"> VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, $ 2 NÀY >

< start="146.446" dur="0.167"> VÀ NHƯ BẠN CÓ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG, TRILLION $ 2 NÀY >

< start="146.613" dur="0.166"> VÀ NHƯ BẠN CÓ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG, STIMULUS TRILLION $ 2 NÀY >

< start="146.779" dur="0.101"> VÀ NHƯ BẠN CÓ MỨC MỞ RỘNG, GÓI STIMULUS TRILLION $ 2 NÀY >

< start="146.88" dur="0.233"> GÓI STIMULUS $ 2 TRILLION >

< start="147.113" dur="0.034"> $ 2 TRILLION STIMULUS GÓI GÓI >

< start="147.147" dur="0.467"> $ 2 TRỌN GÓI STIMULUS GÓI KIẾM A >

< start="147.614" dur="9.142"> $ 2 TRỌN GÓI STIMULUS KIẾM GÓI TUYỆT VỜI >

< start="156.756" dur="0.434"> $ 2 TRỌN GÓI STIMULUS KIẾM GÓI TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI >

< start="157.19" dur="0.334"> $ 2 TRỌN GÓI STIMULUS GÓI KIẾM MỘT TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI TRÊN >

< start="157.524" dur="0.367"> GÓI TRỌN GÓI $ 2 TRILLION KIẾM MỘT TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI TRÊN TƯỜNG >

< start="157.891" dur="0.233"> KIẾM MỘT TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI TRÊN TƯỜNG >

< start="158.124" dur="0.1"> TẠO MỘT TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI TRÊN ĐƯỜNG TƯỜNG. >

< start="158.224" dur="0.234"> ĐƯỜNG PHỐ. >

< start="158.458" dur="0.1"> ĐƯỜNG PHỐ. ĐẾN >

< start="158.558" dur="0.133"> ĐƯỜNG PHỐ. BẮT ĐẦU >

< start="158.691" dur="0.067"> ĐƯỜNG PHỐ. SẮP RA MẮT >

< start="158.758" dur="0.2"> ĐƯỜNG PHỐ. SẮP RA MẮT >

< start="158.958" dur="0.067"> ĐƯỜNG PHỐ. SẮP RA MẮT LÀ TỐT NHẤT >

< start="159.025" dur="0.3"> ĐƯỜNG PHỐ. SẮP RA MẮT LÀ NGÀY TỐT NHẤT >

< start="159.325" dur="0.201"> SẮP RA MẮT LÀ NGÀY TỐT NHẤT >

< start="159.526" dur="0.1"> HÃY THAM GIA NGAY LẬP TỨC >

< start="159.626" dur="0.1"> SẮP RA MẮT LÀ NGÀY TỐT NHẤT NĂM 1933. >

< start="159.726" dur="0.267"> NGÀY 1933. >

< start="159.993" dur="0.066"> SINCE 1933. NGÀY NAY >

< start="160.059" dur="0.167"> SINCE 1933. NGÀY HÔM NAY >

< start="160.226" dur="0.067"> SINCE 1933. NGÀY HÔM NAY >

< start="160.293" dur="0.133"> SINCE 1933. NGÀY HÔM NAY 1200 >

< start="160.426" dur="0.234"> HÔM NAY LÊN TỪ 1200 >

< start="160.66" dur="0.067"> HÔM NAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM >

< start="160.727" dur="0.2"> YESTERDAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM TRONG >

< start="160.927" dur="0.067"> YESTERDAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM TRONG QUYỀN >

< start="160.994" dur="0.3"> YESTERDAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM NGAY BÂY GIỜ >

< start="161.294" dur="0.334"> YESTERDAY LÊN TỪ 1200 ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ >

< start="161.628" dur="0.233"> NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ >

< start="161.861" dur="0.034"> NHỮNG ĐIỂM TRONG CHỨNG KHOÁN NGAY BÂY GIỜ >

< start="161.895" dur="0.066"> NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ >

< start="161.961" dur="0.1"> NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ >

< start="162.061" dur="0.234"> NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ CHỈ CÓ 29% >

< start="162.295" dur="0.334"> NHỮNG ĐIỂM TRONG QUYỀN NGAY BÂY GIỜ CHỈ CÓ 29% EXPEDIA >

< start="162.629" dur="0.267"> CỔ PHIẾU ĐƯỢC TĂNG 29% EXPEDIA >

< start="162.896" dur="0.066"> CHỨNG KHOÁN LÀ 29% EXPEDIA KHÁC >

< start="162.962" dur="0.134"> CHỨNG KHOÁN LÊN 29% EXPEDIA KHÁC >

< start="163.096" dur="0.167"> CỔ PHIẾU TĂNG 29% CÔNG TY TUYỆT VỜI KHÁC >

< start="163.263" dur="0.6"> CỔ PHIẾU ĐƯỢC TĂNG 29% EXPEDIA KHÁC CÔNG TY LỚN >

< start="163.863" dur="0.167"> CÔNG TY KHÁC >

< start="164.03" dur="6.106"> CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI >

< start="170.136" dur="0.067"> CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% >

< start="170.203" dur="0.367"> CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% VÀ >

< start="170.57" dur="0.3"> CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% VÀ CSONG >

< start="170.87" dur="0.1"> CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% VÀ CSONG >

< start="170.97" dur="0.267"> CÔNG TY KHÁC LỚN LÊN TỚI 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC >

< start="171.237" dur="0.1"> CÔNG TY KHÁC TUYỆT VỜI LÊN TỚI 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC >

< start="171.337" dur="0.167"> LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC >

< start="171.504" dur="0.134"> LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG >

< start="171.638" dur="0.267"> LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG DU LỊCH >

< start="171.905" dur="0.066"> LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG NGÀNH DU LỊCH, >

< start="171.971" dur="0.267"> LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG NGÀNH DU LỊCH, VÀ >

< start="172.238" dur="0.334"> LÊN 12% VÀ CSONG KHÓA HỌC TRONG NGÀNH DU LỊCH, VÀ HƠN >

< start="172.572" dur="0.2"> NGÀNH DU LỊCH VÀ TỔNG HỢP >

< start="172.772" dur="0.067"> NGÀNH DU LỊCH, VÀ VƯỢT QUA >

< start="172.839" dur="0.067"> NGÀNH DU LỊCH, VÀ VƯỢT QUA >

< start="172.906" dur="0.133"> NGÀNH DU LỊCH, VÀ VƯỢT QUA >

< start="173.039" dur="0.1"> NGÀNH DU LỊCH, VÀ QUÁ NHIỀU ĐÔI >

< start="173.139" dur="0.267"> NGÀNH DU LỊCH, VÀ QUÁ NHIỀU DOW ĐƯỢC GIỚI THIỆU >

< start="173.406" dur="0.367"> NGÀNH DU LỊCH, VÀ QUÁ NHIỀU DOW ĐƯỢC TỚI 11% >

< start="173.773" dur="0.1"> NGÀNH DU LỊCH, VÀ QUÁ NHIỀU ĐÔI KHI VỀ 11% QUÁ >

< start="173.873" dur="0.167"> DOW ĐƯỢC TỚI 11% HƠN >

< start="174.04" dur="0.1"> DOW ĐƯỢC TỚI 11% TRÊN HỌ >

< start="174.14" dur="0.267"> DOW ĐƯỢC LÊN TỚI 11% TRÊN CUỐI >

< start="174.407" dur="0.134"> DOW ĐƯỢC LÊN TỚI 11% TRÊN BA CUỐI >

< start="174.541" dur="0.233"> DOW ĐƯỢC TỚI 11% TRÊN GIAO DỊCH CUỐI CÙNG BA >

< start="174.774" dur="0.267"> GIAO DỊCH CUỐI CÙNG BA >

< start="175.041" dur="0.1"> NHỮNG BÀI VIẾT GIAO DỊCH CUỐI CÙNG CỦA BẠN. >

< start="175.141" dur="0.267"> CHUYÊN ĐỀ. >

< start="175.408" dur="0.067"> CHUYÊN ĐỀ. KHAI THÁC >

< start="175.475" dur="0.2"> CHUYÊN ĐỀ. NÓI >

< start="175.675" dur="0.1"> CHUYÊN ĐỀ. BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC >

< start="175.775" dur="0.1"> CHUYÊN ĐỀ. BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC SHUT >

< start="175.875" dur="0.2"> BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC SHUT >

< start="176.075" dur="0.067"> BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG >

< start="176.142" dur="0.067"> BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ >

< start="176.209" dur="0.1"> BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ >

< start="176.309" dur="0.467"> BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ CÁC NÓ >

< start="176.776" dur="0.033"> BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ CÁC TRANG WEB CỦA NÓ >

< start="176.809" dur="0.167"> BOEING ĐÃ CHÍNH THỨC TẮT XUỐNG TẤT CẢ CÁC TRANG WEB CỦA NÓ >

< start="176.976" dur="0.167"> TẢI TẤT CẢ CÁC TRANG WEB CỦA NÓ >

< start="177.143" dur="0.2"> TẢI XUỐNG TẤT CẢ CÁC TRANG WEB CỦA NÓ >

< start="177.343" dur="0.134"> TẢI XUỐNG TẤT CẢ CÁC CƠ SỞ CỦA NÓ Ở MIỀN BẮC >

< start="177.477" dur="0.133"> TẢI TẤT CẢ CÁC TIỆN ÍCH CỦA NÓ Ở BECAUSE BẮC NHẤT >

< start="177.61" dur="0.1"> TẢI XUỐNG TẤT CẢ CÁC TIỆN ÍCH CỦA NỀN TẢNG Ở MIỀN BẮC >

< start="177.71" dur="0.334"> BẮC NHẤT BECAUSE >

< start="178.044" dur="0.1"> NGƯỜI BẮC NHẤT TRỞ THÀNH CORONAVIRUS. >

< start="178.144" dur="0.2"> VIRUS CORONA. >

< start="178.344" dur="0.167"> VIRUS CORONA. CỦA CHÚNG TÔI >

< start="178.511" dur="0.2"> VIRUS CORONA. HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI >

< start="178.711" dur="0.067"> VIRUS CORONA. CHUYÊN GIA HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI >

< start="178.778" dur="0.1"> VIRUS CORONA. GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI >

< start="178.878" dur="0.2"> GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI >

< start="179.078" dur="0.067"> CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI >

< start="179.145" dur="0.2"> CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI LÀ >

< start="179.345" dur="0.034"> CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI LÀ THAM GIA >

< start="179.379" dur="0.233"> CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI >

< start="179.612" dur="0.1"> CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ >

< start="179.712" dur="0.234"> CÔNG CỤ GLEN HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ >

< start="179.946" dur="0.2"> FORK đang tham gia cùng chúng tôi >

< start="180.146" dur="0.167"> FORK ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ >

< start="180.313" dur="0.133"> FORK ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO >

< start="180.446" dur="0.101"> FORK ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO >

< start="180.547" dur="0.2"> FORK ĐANG THAM GIA CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY >

< start="180.747" dur="0.066"> FORK đang tham gia cùng chúng tôi NGAY LẬP TỨC ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO >

< start="180.813" dur="0.334"> FORK đang tham gia cùng chúng tôi NGAY LẬP TỨC ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO >

< start="181.147" dur="0.2"> ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO NÀY >

< start="181.347" dur="0.134"> ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI >

< start="181.481" dur="0.167"> ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI CÙNG CUỐI >

< start="181.648" dur="0.066"> ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CÁC NGÀY CUỐI CÙNG CUỐI >

< start="181.714" dur="0.234"> ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ >

< start="181.948" dur="0.067"> ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA NGOÀI >

< start="182.015" dur="0.333"> ĐƯỢC BÁO CÁO NÀY CHO CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ NGOÀI RA >

< start="182.348" dur="0.267"> CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ NGOÀI RA >

< start="182.615" dur="0.134"> CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA KHỎI STIMULUS >

< start="182.749" dur="0.066"> CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA KHỎI GÓI STIMULUS >

< start="182.815" dur="0.167"> CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA KHỎI GÓI STIMULUS ĐÃ CÓ >

< start="182.982" dur="0.334"> CUỐI CÙNG CUỐI NGÀY VÀ RA KHỎI GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC >

< start="183.316" dur="0.267"> GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC >

< start="183.583" dur="0.067"> GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC PASSED, >

< start="183.65" dur="0.133"> GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC PASSED, CÁI GÌ >

< start="183.783" dur="0.1"> GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC THAM GIA, TÁC ĐỘNG GÌ >

< start="183.883" dur="0.1"> GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC THAM GIA, TÁC ĐỘNG GÌ >

< start="183.983" dur="0.234"> GÓI STIMULUS ĐÃ ĐƯỢC THAM GIA, TÁC ĐỘNG GÌ SILL >

< start="184.217" dur="0.2"> PASSED, TÁC ĐỘNG GÌ SILL >

< start="184.417" dur="0.1"> PASSED, TÁC ĐỘNG GÌ SILL CÓ >

< start="184.517" dur="0.501"> PASSED, NHỮNG TÁC ĐỘNG NÀO SILL CÓ >

< start="185.018" dur="3.036"> PASSED, NHỮNG TÁC ĐỘNG NÀO SILL CÓ RỒI >

< start="188.054" dur="0.134"> PASSED, TÁC ĐỘNG TÁC ĐỘNG NÀO ĐỂ CÓ CÔNG VIỆC KHAI THÁC? >

< start="188.188" dur="0.166"> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >

< start="188.354" dur="0.067"> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> >

< start="188.421" dur="0.334"> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> >

< start="188.755" dur="0.066"> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> CÁI GÌ >

< start="188.821" dur="0.267"> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> Ý TƯỞNG >

< start="189.088" dur="0.067"> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> Ý TƯỞNG LÀ GÌ >

< start="189.155" dur="0.334"> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> Ý TƯỞNG LÀ GÌ >

< start="189.489" dur="0.434"> CÓ CHO CÔNG NHÂN KHAI THÁC? >> Ý TƯỞNG LÀ GÌ >

< start="189.923" dur="0.2"> >> Ý TƯỞNG LÀ GÌ >

< start="190.123" dur="0.1"> >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC >

< start="190.223" dur="0.133"> >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM TIỀN >

< start="190.356" dur="0.201"> >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI >

< start="190.557" dur="0.033"> >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÔNG NHÂN LÀM VIỆC >

< start="190.59" dur="0.267"> >> Ý TƯỞNG LÀ ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC >

< start="190.857" dur="0.167"> NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ >

< start="191.024" dur="0.233"> NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ NÓ >

< start="191.257" dur="1.869"> NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY >

< start="193.126" dur="0.4"> NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY >

< start="193.526" dur="0.367"> NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY >

< start="193.893" dur="0.401"> NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY >

< start="194.294" dur="0.1"> NHỮNG CÔNG NHÂN TUYỆT VỜI LÀM VIỆC NHƯ VẬY >

< start="194.394" dur="0.3"> NÓ ĐẾN CUỘC HỌP KHÁC >

< start="194.694" dur="0.067"> NÓ ĐẾN ĐÁP ỨNG NHÂN VIÊN KHÁC >

< start="194.761" dur="0.167"> NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC >

< start="194.928" dur="0.066"> NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC ĐỂ LÀM VIỆC >

< start="194.994" dur="0.301"> NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC ĐỂ LÀM VIỆC >

< start="195.295" dur="0.467"> NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC ĐỂ LÀM VIỆC CHO >

< start="195.762" dur="0.333"> NÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN VIÊN KHÁC ĐỂ LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ >

< start="196.095" dur="6.974"> NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ >

< start="203.069" dur="0.567"> NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ 17.000 >

< start="203.636" dur="0.267"> NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ 17.000 NHÀ CUNG CẤP >

< start="203.903" dur="0.401"> NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ 17.000 NHÀ CUNG CẤP >

< start="204.304" dur="0.1"> NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHO MỘT SỐ 17.000 NHÀ CUNG CẤP R MANG >

< start="204.404" dur="0.233"> 17.000 NHÀ CUNG CẤP >

< start="204.637" dur="0.1"> 17.000 NHÀ CUNG CẤP R PARNG PHỤ TÙNG >

< start="204.737" dur="0.134"> 17.000 NHÀ CUNG CẤP R PARNG PHỤ TÙNG VÀ >

< start="204.871" dur="0.167"> 17.000 NHÀ CUNG CẤP R PARNG PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP >

< start="205.038" dur="0.2"> 17.000 NHÀ CUNG CẤP RATNG PHỤ TÙNG VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP >

< start="205.238" dur="0.1"> 17.000 NHÀ CUNG CẤP R THNG PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO >

< start="205.338" dur="0.234"> PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO >

< start="205.572" dur="0.066"> PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ KHAI THÁC >

< start="205.638" dur="0.067"> PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ ĐẾN >

< start="205.705" dur="0.267"> PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ KIẾM TIỀN >

< start="205.972" dur="0.3"> PHỤ TÙNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ KIẾM TIỀN LÀM VIỆC. >

< start="206.272" dur="0.234"> KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. >

< start="206.506" dur="0.067"> KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. LẦN NỮA >

< start="206.573" dur="0.066"> KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY >

< start="206.639" dur="0.167"> KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY >

< start="206.806" dur="0.134"> KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY LÀ >

< start="206.94" dur="0.2"> KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY LÀ CHUNG >

< start="207.14" dur="0.367"> KHUYẾN MÃI ĐỂ LÀM VIỆC. MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG >

< start="207.507" dur="0.2"> MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG >

< start="207.707" dur="0.033"> MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG >

< start="207.74" dur="0.1"> MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI >

< start="207.84" dur="0.267"> MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT >

< start="208.107" dur="0.034"> MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT >

< start="208.141" dur="0.167"> MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT ĐÓ >

< start="208.308" dur="0.367"> MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT ĐÓ LÀ MỘT >

< start="208.675" dur="0.066"> MỘT LẦN NÀO LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU >

< start="208.741" dur="0.334"> MỘT LẦN NÀY LÀ Ý TƯỞNG CHUNG NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU >

< start="209.075" dur="0.334"> NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU >

< start="209.409" dur="0.1"> NHƯNG TÔI BIẾT ĐÓ LÀ RẤT NHIỀU NERVOUSNESS >

< start="209.509" dur="0.1"> NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU AMERVOUSNESS AMONG >

< start="209.609" dur="0.1"> NHƯNG TÔI BIẾT RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÁC >

< start="209.709" dur="0.267"> NERVOUSNESS AMONG KHÁC >

< start="209.976" dur="0.167"> NERVOUSNESS AMONG HÀNG KHÔNG KHÁC >

< start="210.143" dur="0.1"> NERVOUSNESS AMONG CÁC CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÁC >

< start="210.243" dur="0.1"> NERVOUSNESS AMONG CÁC CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÁC >

< start="210.343" dur="0.1"> NERVOUSNESS AMONG CÁC CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÁC >

< start="210.443" dur="0.2"> CÔNG TY HÀNG KHÔNG >

< start="210.643" dur="0.067"> CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÔNG CÓ >

< start="210.71" dur="0.2"> CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÔNG CÓ >

< start="210.91" dur="0.501"> CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÔNG CÓ R INNG >

< start="211.411" dur="16.516"> CÔNG TY HÀNG KHÔNG KHÔNG CÓ TRỰC TIẾP >

< start="228.494" dur="0.634"> CỦA >

< start="229.128" dur="0.167"> TRỞ >

< start="229.295" dur="0.1"> CỦA NHÀ CUNG CẤP >

< start="229.395" dur="0.134"> ĐƯỢC CUNG CẤP CHO >

< start="229.529" dur="0.167"> CỦA NHÀ CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC >

< start="229.696" dur="0.1"> CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC >

< start="229.796" dur="0.167"> ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC >

< start="229.963" dur="0.166"> ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC >

< start="230.129" dur="0.167"> ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC >

< start="230.296" dur="0.334"> ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC LÀ AI TUYỆT VỜI NẾU >

< start="230.63" dur="0.1"> ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC LÀ AI TUYỆT VỜI NẾU HỌ >

< start="230.73" dur="0.2"> ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC LÀ AI TUYỆT VỜI NẾU CÔ GÁI >

< start="230.93" dur="0.1"> ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ KHAI THÁC LÀ AI TUYỆT VỜI NẾU CÔ GÁI >

< start="231.03" dur="0.267"> TUYỆT VỜI NẾU CÔ GÁI >

< start="231.297" dur="0.1"> LÀ TUYỆT VỜI NẾU HỌ CÓ THỂ BAO GỒM. >

< start="231.397" dur="0.167"> BAO GỒM >

< start="231.564" dur="0.067"> BAO GỒM CHÚNG TÔI >

< start="231.631" dur="0.267"> BAO GỒM CHÚNG TÔI LÀ >

< start="231.898" dur="0.133"> BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN >

< start="232.031" dur="0.1"> BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN ĐANG ĐỢI >

< start="232.131" dur="0.034"> BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI >

< start="232.165" dur="0.333"> BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI CHO A >

< start="232.498" dur="0.367"> BAO GỒM CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI RẤT NHIỀU >

< start="232.865" dur="0.167"> CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI RẤT NHIỀU >

< start="233.032" dur="0.134"> CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI RẤT NHIỀU >

< start="233.166" dur="0.067"> CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI CHO NHIỀU CHI TIẾT >

< start="233.233" dur="0.166"> CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI CHO NHIỀU CHI TIẾT VÀ >

< start="233.399" dur="0.067"> CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI ĐỂ CÓ NHIỀU CHI TIẾT VÀ HỌ >

< start="233.466" dur="0.2"> CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI ĐỂ CÓ NHIỀU CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI >

< start="233.666" dur="0.401"> CHÚNG TÔI VẪN CHỜ ĐỢI ĐỂ CÓ NHIỀU CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI >

< start="234.067" dur="0.2"> CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI >

< start="234.267" dur="0.067"> THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI DEVIL >

< start="234.334" dur="0.066"> CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ >

< start="234.4" dur="0.167"> THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ >

< start="234.567" dur="0.434"> THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ TRONG >

< start="235.001" dur="0.067"> CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ TRONG CHI TIẾT >

< start="235.068" dur="0.233"> CHI TIẾT VÀ HỌ NÓI LÀ THIẾT BỊ TRONG CHI TIẾT VÀ >

< start="235.301" dur="0.2"> DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ >

< start="235.501" dur="0.067"> DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ RATNG >

< start="235.568" dur="0.1"> DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ ĐÓ LÀ >

< start="235.668" dur="0.2"> DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ ĐÓ LÀ >

< start="235.868" dur="0.301"> DEVIL LÀ TRONG CHI TIẾT VÀ ĐÓ LÀ CÂU HỎI. >

< start="236.169" dur="0.2"> ĐÓ LÀ CÂU HỎI. >

< start="236.369" dur="0.067"> ĐÓ LÀ CÂU HỎI. GÌ >

< start="236.436" dur="0.1"> ĐÓ LÀ CÂU HỎI. LÀ GÌ >

< start="236.536" dur="0.2"> ĐÓ LÀ CÂU HỎI. ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ >

< start="236.736" dur="0.033"> ĐÓ LÀ CÂU HỎI. CHI TIẾT LÀ GÌ >

< start="236.769" dur="0.234"> ĐÓ LÀ CÂU HỎI. NHỮNG CHI TIẾT NÀO TẠI >

< start="237.003" dur="0.4"> ĐÓ LÀ CÂU HỎI. NHỮNG CHI TIẾT NÀY TẠI ĐÂY >

< start="237.403" dur="0.234"> NHỮNG CHI TIẾT NÀY TẠI ĐÂY >

< start="237.637" dur="0.1"> NHỮNG CHI TIẾT NÀO TẠI ĐIỂM NÀY? >

< start="237.737" dur="0.2"> ĐIỂM? >

< start="237.937" dur="0.034"> ĐIỂM? TẤT CẢ >

< start="237.971" dur="0.1"> ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TA >

< start="238.071" dur="0.167"> ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT >

< start="238.238" dur="0.1"> ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT >

< start="238.338" dur="0.367"> ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT LÀ >

< start="238.705" dur="0.267"> ĐIỂM? TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT R WNG >

< start="238.972" dur="0.2"> TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT R WNG >

< start="239.172" dur="0.133"> TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT R POSTNG BÀI VIẾT >

< start="239.305" dur="0.067"> TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG >

< start="239.372" dur="0.1"> TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG LÀ BÁO CÁO POST CỦA WASHINGTON VÀ >

< start="239.472" dur="0.067"> TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG LÀ BÁO CÁO BƯU ĐIỆN WASHINGTON VÀ HỌ >

< start="239.539" dur="0.3"> TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG LÀ BÁO CÁO POST CỦA WASHINGTON VÀ HỌ LÀ >

< start="239.839" dur="0.334"> TẤT CẢ CHÚNG TÔI BIẾT RATNG LÀ BÁO CÁO BÀI VIẾT WASHINGTON VÀ HỌ LÀ >

< start="240.173" dur="0.167"> POST BÁO CÁO VÀ HỌ LÀ >

< start="240.34" dur="0.066"> POST BÁO CÁO VÀ HỌ LÀ >

< start="240.406" dur="0.134"> BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ TRÊN >

< start="240.54" dur="0.133"> BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ Ở ĐÂU >

< start="240.673" dur="0.434"> BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ Ở ĐÂU >

< start="241.107" dur="0.067"> BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ TRÊN NỀN TẢNG Ở WASHINGTON >

< start="241.174" dur="0.2"> BÀI VIẾT VÀ HỌ LÀ TRÊN NỀN TẢNG Ở WASHINGTON DC >

< start="241.374" dur="0.234"> TRÊN NHÓM TẠI WASHINGTON DC >

< start="241.608" dur="0.1"> TRÊN NHÓM TẠI WASHINGTON DC TALKING >

< start="241.708" dur="0.1"> VỀ NHÓM TẠI WASHINGTON DC NÓI VỀ >

< start="241.808" dur="0.167"> VỀ NHÓM TẠI WASHINGTON DC NÓI VỀ >

< start="241.975" dur="0.133"> TRÊN NHÓM TẠI WASHINGTON DC NÓI VỀ $ 70 >

< start="242.108" dur="0.234"> TRÊN NHÓM TẠI WASHINGTON DC NÓI VỀ HÓA ĐƠN $ 70 >

< start="242.342" dur="0.166"> NÓI VỀ HÓA ĐƠN $ 70 >

< start="242.508" dur="0.134"> NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 >

< start="242.642" dur="0.133"> NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 >

< start="242.775" dur="0.134"> NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI >

< start="242.909" dur="0.067"> NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI LÀ, >

< start="242.976" dur="0.233"> NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI LÀ >

< start="243.209" dur="0.367"> NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI LÀ, LÀ >

< start="243.576" dur="0.1"> NÓI CHUYỆN VỀ HÓA ĐƠN $ 70 VÌ CÂU HỎI LÀ 17 >

< start="243.676" dur="0.167"> VÌ CÂU HỎI LÀ, 17 >

< start="243.843" dur="0.134"> VẬY CÂU HỎI LÀ, 17 CHO >

< start="243.977" dur="0.3"> VẬY CÂU HỎI LÀ, 17 ĐỂ KIẾM >

< start="244.277" dur="0.1"> VẬY CÂU HỎI LÀ, 17 ĐỂ TRỞ THÀNH VÌ VẬY >

< start="244.377" dur="0.167"> VẬY CÂU HỎI LÀ, 17 ĐỂ KIẾM TIỀN KHAI THÁC >

< start="244.544" dur="0.2"> ĐỂ KIẾM TIỀN >

< start="244.744" dur="0.1"> ĐỂ KHAI THÁC KHAI THÁC KHAI THÁC >

< start="244.844" dur="0.2"> ĐỐI VỚI KHAI THÁC BECAUSE KHAI THÁC NÀY >

< start="245.044" dur="0.201"> ĐỐI VỚI KHAI THÁC BECAUSE KHAI THÁC NÀY NHƯ VẬY >

< start="245.245" dur="0.133"> ĐỐI VỚI KHAI THÁC BECAUSE KHAI THÁC KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES >

< start="245.378" dur="0.1"> ĐỐI VỚI KHAI THÁC BECAUSE KHAI THÁC KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ >

< start="245.478" dur="0.167"> KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ >

< start="245.645" dur="0.167"> KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ THE >

< start="245.812" dur="0.2"> KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP >

< start="246.012" dur="0.033"> KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP >

< start="246.045" dur="0.301"> KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP NẾU >

< start="246.346" dur="0.4"> KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ >

< start="246.746" dur="0.1"> KHUNG NÀY NHƯ THEMSELVES VÀ NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ TỚI >

< start="246.846" dur="0.2"> NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ TỚI >

< start="247.046" dur="0.067"> NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ RA KHỎI >

< start="247.113" dur="0.134"> NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ RA KHỎI 17 >

< start="247.247" dur="0.066"> NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ BẮT ĐẦU 17 HÓA ĐƠN >

< start="247.313" dur="0.367"> NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ BẮT ĐẦU 17 TILL ĐỒNG >

< start="247.68" dur="0.1"> NHÀ CUNG CẤP NẾU NÓ BẮT ĐẦU 17 HÓA ĐƠN CHO VAY >

< start="247.78" dur="0.301"> HÓA ĐƠN 17 VAY >

< start="248.081" dur="0.066"> HÓA ĐƠN 17 HÓA ĐƠN CHO VAY >

< start="248.147" dur="0.167"> HÓA ĐƠN 17 HÓA ĐƠN CHO VAY >

< start="248.314" dur="0.067"> HƠN 17 HÓA ĐƠN CHO VAY TIỀN CHO VAY, >

< start="248.381" dur="0.267"> HƠN 17 HÓA ĐƠN BẢO ĐẢM CHO VAY >

< start="248.648" dur="0.3"> ĐẢM BẢO ĐỂ KHAI THÁC, VÀ >

< start="248.948" dur="0.1"> ĐẢM BẢO ĐỂ KHAI THÁC, VÀ SOMETHING >

< start="249.048" dur="0.067"> ĐẢM BẢO ĐỂ KIẾM TIỀN, VÀ KIẾM TIỀN >

< start="249.115" dur="0.067"> ĐẢM BẢO ĐỂ KIẾM TIỀN, VÀ KIẾM ĐƯỢC >

< start="249.182" dur="0.367"> ĐẢM BẢO ĐỂ KIẾM TIỀN, VÀ KIẾM ĐƯỢC >

< start="249.549" dur="0.1"> ĐẢM BẢO ĐỂ KIẾM TIỀN, VÀ KIẾM ĐƯỢC >

< start="249.649" dur="0.233"> BỆNH NHÂN NÀO LÀ NGOÀI RA >

< start="249.882" dur="0.101"> BỆNH NHÂN NÀO ĐANG RA KHỎI NÓI >

< start="249.983" dur="0.2"> BẤT K EL LÚC NÀO LÀ NGOÀI RA SAU. >

< start="250.183" dur="0.167"> NÓI OKAY. >

< start="250.35" dur="0.1"> NÓI OKAY. VÀ >

< start="250.45" dur="0.066"> NÓI OKAY. VÀ SAU ĐÓ >

< start="250.516" dur="0.267"> NÓI OKAY. VÀ SAU ĐÓ >

< start="250.783" dur="0.034"> NÓI OKAY. VÀ THÌ CÂN >

< start="250.817" dur="0.233"> NÓI OKAY. VÀ THÌ CÂN B OFNG >

< start="251.05" dur="0.367"> NÓI OKAY. VÀ THÌ CÂN B OFNG >

< start="251.417" dur="0.201"> VÀ THÌ CÂN B OFNG >

< start="251.618" dur="0.066"> VÀ THÌ SỰ CÂN B OFNG CỦA S TH >

< start="251.684" dur="0.1"> VÀ THÌ SỰ CÂN B OFNG CỦA S TH >

< start="251.784" dur="0.134"> VÀ THÌ SỰ CÂN B OFNG CỦA S TH >

< start="251.918" dur="0.067"> VÀ RENNG CÂN B OFNG CỦA RATNG S GO ĐI >

< start="251.985" dur="0.3"> VÀ THÌ SỰ CÂN B OFNG CỦA RATNG S GO ĐI >

< start="252.285" dur="0.3"> S GO ĐI >

< start="252.585" dur="0.1"> S GO ĐI ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP, >

< start="252.685" dur="0.1"> S GO ĐI ĐẾN NHÀ CUNG CẤP, THÌ >

< start="252.785" dur="0.167"> S GO ĐI ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP, R THNG >

< start="252.952" dur="0.267"> S GO ĐI ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP, RATNG R PRNG VẤN ĐỀ >

< start="253.219" dur="0.2"> NHÀ CUNG CẤP, SAU ĐÓ >

< start="253.419" dur="0.1"> NHÀ CUNG CẤP, THÌ THÌ CÔNG VIỆC CÓ VẤN ĐỀ >

< start="253.519" dur="0.267"> NHÀ CUNG CẤP, THÌ THÌ CÔNG VIỆC CÓ VẤN ĐỀ. >

< start="253.786" dur="0.167"> CÔNG TRÌNH. >

< start="253.953" dur="0.067"> CÔNG TRÌNH. NẾU >

< start="254.02" dur="0.067"> CÔNG TRÌNH. NẾU NÓ >

< start="254.087" dur="0.2"> CÔNG TRÌNH. NẾU NÓ LÀ >

< start="254.287" dur="0.434"> CÔNG TRÌNH. NẾU LÀ 17 đô la >

< start="254.721" dur="0.1"> CÔNG TRÌNH. NẾU LÀ 17 đô la >

< start="254.821" dur="0.133"> CÔNG TRÌNH. NẾU LÀ 17 đô la TẶNG >

< start="254.954" dur="0.1"> CÔNG TRÌNH. NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG >

< start="255.054" dur="0.167"> NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG >

< start="255.221" dur="0.167"> NẾU LÀ 17 đô la TẶNG TỔNG SỐ >

< start="255.388" dur="0.267"> NẾU LÀ 17 đô la TẶNG TỔNG CÔNG NGHIỆP >

< start="255.655" dur="0.067"> NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG TỔNG THỂ CHO MÔ TẢ CÔNG NGHIỆP >

< start="255.722" dur="0.233"> NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG TỔNG THỂ CHO CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ >

< start="255.955" dur="0.1"> NẾU LÀ $ 17 TILL ĐỒNG TỔNG THỂ CHO CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI >

< start="256.055" dur="0.201"> CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI >

< start="256.256" dur="0.166"> CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ >

< start="256.422" dur="0.067"> CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ TRƯỚC, >

< start="256.489" dur="0.367"> CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ TRƯỚC, CÁCH NÀO >

< start="256.856" dur="0.1"> NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ TRƯỚC, NHIỀU >

< start="256.956" dur="0.801"> CÔNG NGHIỆP MÔ TẢ HỎI TỪ TRƯỚC KHI, CÁCH NÀO >

< start="257.757" dur="0.2"> TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO >

< start="257.957" dur="10.911"> TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO >

< start="268.868" dur="0.067"> TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO S GO ĐI >

< start="268.935" dur="0.334"> TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO S GO ĐI >

< start="269.269" dur="0.3"> TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA >

< start="269.569" dur="0.133"> TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA >

< start="269.702" dur="0.267"> TỪ TRƯỚC, NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA BACKSTOP >

< start="269.969" dur="0.267"> R GONG ĐẾN SÂN BACKSTOP >

< start="270.236" dur="0.267"> R GONG ĐẾN SORT CỦA BACKSTOP AVIATION >

< start="270.503" dur="0.067"> RATNG ĐẾN SORT CỦA SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG BACKSTOP >

< start="270.57" dur="0.067"> RATNG ĐẾN SORT CỦA SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG BACKSTOP TẠI >

< start="270.637" dur="0.2"> R GONG ĐẾN SORT CỦA SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG BACKSTOP TRONG >

< start="270.837" dur="0.233"> SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG TRONG >

< start="271.07" dur="0.134"> SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG TẠI UNITED >

< start="271.204" dur="0.1"> SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG TẠI HOA K .. >

< start="271.304" dur="0.167"> HOA KỲ. >

< start="271.471" dur="0.1"> HOA KỲ. >> >

< start="271.571" dur="0.1"> HOA KỲ. >> ĐƯỢC >

< start="271.671" dur="0.1"> HOA KỲ. >> ĐƯỢC XEM >

< start="271.771" dur="0.2"> HOA KỲ. >> ĐÃ ĐƯỢC KHAI THÁC >

< start="271.971" dur="0.034"> HOA KỲ. >> ĐÃ XEM TÌM HIỂU >

< start="272.005" dur="0.333"> HOA KỲ. >> ĐÃ XEM BÉ >

< start="272.338" dur="0.434"> HOA KỲ. >> ĐÃ XEM BÉ TUYỆT VỜI >

< start="272.772" dur="0.2"> >> ĐÃ XEM BÉ TUYỆT VỜI >

< start="272.972" dur="0.2"> >> ĐÃ XEM BÉ TÌM HIỂU MỘT LỚN >

< start="273.172" dur="0.167"> >> ĐÃ TÌM HIỂU TÌM KIẾM MỘT TÀI CHÍNH TUYỆT VỜI >

< start="273.339" dur="0.067"> >> ĐÃ TÌM HIỂU TÌM KIẾM MỘT TÀI CHÍNH TUYỆT VỜI GIỮA >

< start="273.406" dur="0.1"> >> ĐÃ TÌM KIẾM TÌM KIẾM MỘT TÀI CHÍNH HIT TUYỆT VỜI GIỮA >

< start="273.506" dur="0.2"> HIT TÀI CHÍNH GIỮA >

< start="273.706" dur="0.067"> HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 >

< start="273.773" dur="0.133"> HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 MAX >

< start="273.906" dur="0.101"> HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 MAX CRISIS >

< start="274.007" dur="0.066"> HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 MAX CRISIS TRONG >

< start="274.073" dur="0.334"> HIT TÀI CHÍNH GIỮA 737 MAX CRISIS TRONG >

< start="274.407" dur="0.334"> 737 MAX CRISIS TRONG >

< start="274.741" dur="0.1"> 737 MAX CRISIS TRONG CORONAVIRUS >

< start="274.841" dur="0.066"> 737 MAX CRISIS TRONG NHƯNG CORONAVIRUS >

< start="274.907" dur="0.101"> 737 MAX CRISIS TRONG CORONAVIRUS NHƯNG >

< start="275.008" dur="0.267"> 737 MAX CRISIS TRONG CORONAVIRUS NHƯNG >

< start="275.275" dur="0.1"> 737 MAX CRISIS TRONG CORONAVIRUS NHƯNG CUỐI >

< start="275.375" dur="0.233"> CORONAVIRUS NHƯNG CUỐI >

< start="275.608" dur="0.167"> CORONAVIRUS NHƯNG SAU BA >

< start="275.775" dur="0.167"> CORONAVIRUS NHƯNG TRÊN BA GIAO DỊCH CUỐI CÙNG >

< start="275.942" dur="0.1"> CORONAVIRUS NHƯNG TRÊN BA CHUYÊN GIA GIAO DỊCH CUỐI CÙNG >

< start="276.042" dur="0.167"> CORONAVIRUS NHƯNG TRÊN BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH CUỐI CÙNG >

< start="276.209" dur="0.167"> BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH >

< start="276.376" dur="0.066"> BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH >

< start="276.442" dur="0.067"> BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH >

< start="276.509" dur="0.3"> BA PHẦN GIAO DỊCH GIAO DỊCH ĐÃ TĂNG 66%. >

< start="276.809" dur="0.201"> ĐƯỢC TĂNG 66%. >

< start="277.01" dur="0.133"> ĐƯỢC TĂNG 66%. LÀM SAO >

< start="277.143" dur="0.134"> ĐƯỢC TĂNG 66%. SẼ NHƯ THẾ NÀO >

< start="277.277" dur="0.233"> ĐƯỢC TĂNG 66%. Bạn muốn thế nào >

< start="277.51" dur="0.167"> ĐƯỢC TĂNG 66%. BẠN MUỐN ĐẶC ĐIỂM >

< start="277.677" dur="0.233"> BẠN MUỐN ĐẶC ĐIỂM >

< start="277.91" dur="0.267"> LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN ĐẶC ĐIỂM >

< start="278.177" dur="0.067"> LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH >

< start="278.244" dur="0.034"> LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TÍNH CÁCH TÀI CHÍNH >

< start="278.278" dur="0.266"> LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TÌM HIỂU TÀI CHÍNH >

< start="278.544" dur="0.267"> TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI NHƯ MỘT >

< start="278.811" dur="0.1"> BOEING FINANCIALLY NHƯ MỘT CÔNG TY >

< start="278.911" dur="0.101"> KHAI THÁC TÀI CHÍNH LÀ QUYỀN CÔNG TY >

< start="279.012" dur="0.2"> KHAI THÁC TÀI CHÍNH LÀ CÔNG TY CÓ QUYỀN NGAY BÂY GIỜ? >

< start="279.212" dur="0.167"> CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >

< start="279.379" dur="0.133"> CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> >

< start="279.512" dur="0.501"> CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC >

< start="280.013" dur="1.468"> CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC LÀ >

< start="281.481" dur="0.767"> CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC LÀ R CLE RÀNG >

< start="282.248" dur="0.034"> CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC LÀ R HIT RÀNG >

< start="282.282" dur="0.367"> CÔNG TY NGAY BÂY GIỜ? >> KHAI THÁC LÀ R HIT RÀNG >

< start="282.649" dur="0.2"> >> KHAI THÁC LÀ R HIT RÀNG >

< start="282.849" dur="0.066"> >> KHAI THÁC ĐƯỢC R CLE RÀNG B BYNG CÁCH >

< start="282.915" dur="0.201"> >> KHAI THÁC ĐƯỢC R CLE RÀNG B BYNG MAX >

< start="283.116" dur="0.133"> >> KHAI THÁC ĐƯỢC R CLE RÀNG R BY RÀNG >

< start="283.249" dur="0.067"> >> KHAI THÁC ĐƯỢC R CLE RÀNG R BY RÀNG B MAXNG MAX NHÓM >

< start="283.316" dur="0.2"> >> KHAI THÁC LÀ R HIT RÀNG R BY RÀNG B MAXNG NHÓM TỐI ĐA >

< start="283.516" dur="0.234"> TỐI ĐA >

< start="283.75" dur="0.1"> TỐI THIỂU TỐI ĐA >

< start="283.85" dur="0.4"> TỐI THIỂU TỐI ĐA >

< start="284.25" dur="7.174"> TỐI THIỂU TỐI ĐA MÀ ĐÃ KẾT THÚC VỚI A >

< start="291.424" dur="0.267"> NHÓM TỐI ĐA MÀ ĐÃ KẾT THÚC MỘT NĂM. >

< start="291.691" dur="0.2"> CUỐI CÙNG MỘT NĂM. >

< start="291.891" dur="0.134"> CUỐI CÙNG MỘT NĂM. CỦA CHÚNG >

< start="292.025" dur="0.066"> CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA HỌ >

< start="292.091" dur="0.267"> CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN >

< start="292.358" dur="0.067"> CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN >

< start="292.425" dur="0.234"> CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI >

< start="292.659" dur="0.4"> CUỐI CÙNG MỘT NĂM. MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI >

< start="293.059" dur="0.2"> MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI >

< start="293.259" dur="0.1"> MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ >

< start="293.359" dur="0.134"> MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ BẮT ĐẦU >

< start="293.493" dur="0.066"> MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ BỎ L AG >

< start="293.559" dur="0.067"> MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ BỎ L AG >

< start="293.626" dur="0.3"> MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ BẮT ĐẦU LẠI LÀ >

< start="293.926" dur="0.334"> MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRỞ LẠI VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM >

< start="294.26" dur="0.167"> VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM >

< start="294.427" dur="0.067"> VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM >

< start="294.494" dur="0.167"> VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM CỦA >

< start="294.661" dur="0.133"> VÀ FLYING LẠI LÀ TRUNG TÂM CỦA MÙA H .. >

< start="294.794" dur="0.167"> MÙA H .. >

< start="294.961" dur="0.067"> MÙA H .. CHÚNG TÔI >

< start="295.028" dur="0.066"> MÙA H .. CHÚNG TÔI LÀ >

< start="295.094" dur="0.301"> MÙA H .. BÂY GIỜ CHÚNG TA >

< start="295.395" dur="0.2"> MÙA H .. CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU >

< start="295.595" dur="0.133"> MÙA H .. CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU NÓ >

< start="295.728" dur="0.301"> MÙA H .. CHÚNG TÔI ĐANG BẮT ĐẦU BÁO CÁO NÓ >

< start="296.029" dur="0.2"> CHÚNG TÔI ĐANG BẮT ĐẦU BÁO CÁO NÓ >

< start="296.229" dur="0.1"> CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO NÓ >

< start="296.329" dur="0.1"> CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU NÓ ĐƯỢC BÁO CÁO >

< start="296.429" dur="0.1"> CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC BÁO CÁO NÓ CÓ THỂ >

< start="296.529" dur="0.4"> CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU ĐƯỢC BÁO CÁO NÓ CÓ THỂ BẮT ĐẦU >

< start="296.929" dur="0.101"> CHÚNG TÔI ĐANG TÌM HIỂU NÓ ĐÃ BÁO CÁO RATNG BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT >

< start="297.03" dur="0.166"> RATNG CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT >

< start="297.196" dur="0.067"> RATNG CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT >

< start="297.263" dur="0.067"> RATNG CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT CỦA >

< start="297.33" dur="0.233"> RATNG HỌ CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA >

< start="297.563" dur="0.067"> RATNG HỌ CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA >

< start="297.63" dur="0.334"> RATNG BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA >

< start="297.964" dur="0.334"> RATNG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA >

< start="298.298" dur="0.1"> RATNG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ BẮT ĐẦU SẢN XUẤT TỐI ĐA TRONG RENTON IT LẠI >

< start="298.398" dur="0.166"> CỦA MAX TRONG RENTON IT LẠI >

< start="298.564" dur="0.101"> TỐI ĐA TRONG RENTON IT MỘT LẦN NỮA >

< start="298.665" dur="0.266"> CỦA MAX TRONG RENTON IT LẠI TRONG THÁNG 5. >

< start="298.931" dur="0.201"> VÀO THÁNG NĂM. >

< start="299.132" dur="0.066"> VÀO THÁNG NĂM. HỌ >

< start="299.198" dur="0.167"> VÀO THÁNG NĂM. HỌ >

< start="299.365" dur="0.134"> VÀO THÁNG NĂM. HỌ TARGETING >

< start="299.499" dur="0.066"> VÀO THÁNG NĂM. HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 >

< start="299.565" dur="0.267"> VÀO THÁNG NĂM. HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 >

< start="299.832" dur="0.134"> HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 >

< start="299.966" dur="0.1"> HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI >

< start="300.066" dur="0.067"> HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGHINK >

< start="300.133" dur="0.2"> HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGH WE >

< start="300.333" dur="0.4"> HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGHINK CHÚNG TÔI CÓ THỂ >

< start="300.733" dur="0.434"> HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGHINK CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA >

< start="301.167" dur="11.545"> HỌ ĐÃ CHIA SẺ THÁNG 4 NHƯNG TÔI NGHINK CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA >

< start="312.712" dur="0.167"> Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi >

< start="312.879" dur="0.066"> Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi >

< start="312.945" dur="0.134"> Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi được >

< start="313.079" dur="0.067"> TÔI NGH WE CHÚNG TÔI CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC RATNG >

< start="313.146" dur="0.2"> Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi qua thời gian có thể bắt đầu >

< start="313.346" dur="0.3"> TÔI NGH WE CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA THỜI GIAN CÓ THỂ BẮT ĐẦU THỜI GIAN >

< start="313.646" dur="0.1"> Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi vào thời điểm đó có thể bắt đầu >

< start="313.746" dur="0.234"> THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN LÀ >

< start="313.98" dur="0.2"> THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN LÀ >

< start="314.18" dur="0.1"> THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN ĐƯỢC BÁO CÁO. >

< start="314.28" dur="0.2"> ĐƯỢC BÁO CÁO. >

< start="314.48" dur="0.1"> ĐƯỢC BÁO CÁO. LÀ >

< start="314.58" dur="0.067"> ĐƯỢC BÁO CÁO. ĐÃ CỐ GẮNG >

< start="314.647" dur="0.1"> ĐƯỢC BÁO CÁO. Ở ĐÂU >

< start="314.747" dur="0.401"> ĐƯỢC BÁO CÁO. Ở ĐÂU ĐỂ NHẬN >

< start="315.148" dur="0.333"> Ở ĐÂU ĐỂ NHẬN >

< start="315.481" dur="0.034"> Ở ĐÂU ĐỂ KIẾM ĐƯỢC XÁC NHẬN >

< start="315.515" dur="0.1"> Ở ĐÂU ĐỂ KIẾM ĐƯỢC XÁC NHẬN >

< start="315.615" dur="0.1"> Ở ĐÂU ĐỂ KIẾM ĐƯỢC XÁC NHẬN RATNG >

< start="315.715" dur="0.067"> Ở ĐÂU ĐỂ KIẾM ĐƯỢC XÁC NHẬN R NOWNG >

< start="315.782" dur="0.333"> ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ >

< start="316.115" dur="0.167"> XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ >

< start="316.282" dur="0.067"> XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ >

< start="316.349" dur="0.1"> XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ >

< start="316.449" dur="0.1"> XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ ĐƯỢC >

< start="316.549" dur="0.4"> XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ CÓ >

< start="316.949" dur="0.067"> XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ CÓ MỘT PHẦN >

< start="317.016" dur="0.2"> XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA >

< start="317.216" dur="0.101"> XÁC NHẬN R NOWNG BÂY GIỜ VÀ NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA >

< start="317.317" dur="0.2"> NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA >

< start="317.517" dur="0.1"> NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS >

< start="317.617" dur="0.333"> NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ >

< start="317.95" dur="0.101"> NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ NÓ >

< start="318.051" dur="0.1"> NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ NÓ SILL >

< start="318.151" dur="0.3"> NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ NÓ S HAVE CÓ >

< start="318.451" dur="0.1"> NÓ ĐÃ LÀ MỘT PHẦN CỦA VIRUS VÀ NÓ S AN CÓ >

< start="318.551" dur="0.234"> VIRUS VÀ NÓ S AN CÓ >

< start="318.785" dur="0.133"> VIRUS VÀ NÓ SILL CÓ TÁC ĐỘNG >

< start="318.918" dur="0.167"> VIRUS VÀ NÓ SILL CÓ TÁC ĐỘNG >

< start="319.085" dur="0.1"> VIRUS VÀ NÓ S HAVE CÓ TÁC ĐỘNG >

< start="319.185" dur="0.267"> VIRUS VÀ NÓ S HAVE CÓ TÁC ĐỘNG ĐÓ >

< start="319.452" dur="0.367"> VIRUS VÀ NÓ SILL CÓ TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="319.819" dur="0.1"> VIRUS VÀ NÓ S HAVE CÓ TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="319.919" dur="0.234"> TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="320.153" dur="0.066"> TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG KINDS >

< start="320.219" dur="0.201"> TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG LOẠI NÀY >

< start="320.42" dur="0.066"> TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="320.486" dur="0.401"> TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="320.887" dur="0.1"> TÁC ĐỘNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY LÀ NHỮNG KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="320.987" dur="0.2"> KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="321.187" dur="0.167"> KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG SILL >

< start="321.354" dur="0.5"> KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG S AND VÀ >

< start="321.854" dur="0.1"> KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG S AND VÀ >

< start="321.954" dur="0.067"> KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG S AND VÀ THỊ TRƯỜNG >

< start="322.021" dur="0.334"> KINDS CỦA NHỮNG ĐIỀU NÀY HY VỌNG S AND VÀ THỊ TRƯỜNG LÀ >

< start="322.355" dur="0.3"> SILL VÀ THỊ TRƯỜNG LÀ >

< start="322.655" dur="0.1"> SILL VÀ THỊ TRƯỜNG ĐANG TUYỆT VỜI >

< start="322.755" dur="0.301"> SILL VÀ THỊ TRƯỜNG ĐANG TÌM HIỂU MỘT SỐ >

< start="323.056" dur="0.1"> SILL VÀ THỊ TRƯỜNG ĐANG TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. >

< start="323.156" dur="0.233"> TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. >

< start="323.389" dur="0.1"> TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. KHAI THÁC >

< start="323.489" dur="0.1"> TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. CUỐI CÙNG >

< start="323.589" dur="0.067"> TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TUẦN LỄ CUỐI TUẦN >

< start="323.656" dur="0.2"> TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TUẦN LỄ CUỐI TUẦN >

< start="323.856" dur="0.067"> TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT >

< start="323.923" dur="0.234"> TÌM HIỂU MỘT SỐ BÍ MẬT. TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG >

< start="324.157" dur="0.2"> TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG >

< start="324.357" dur="0.1"> TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG >

< start="324.457" dur="0.067"> TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, >

< start="324.524" dur="0.1"> TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, CHÚNG TÔI >

< start="324.624" dur="0.5"> TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ >

< start="325.124" dur="0.1"> TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ DOGS >

< start="325.224" dur="0.201"> TUẦN LỄ CUỐI TUẦN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ DOGS TẠI ĐÂY >

< start="325.425" dur="0.267"> NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ DOGS TẠI ĐÂY >

< start="325.692" dur="0.1"> NHẤT, CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG DOGS TẠI ĐÂY NHANH CHÓNG. >

< start="325.792" dur="0.2"> MAU. >

< start="325.992" dur="0.067"> MAU. MỘT >

< start="326.059" dur="0.066"> MAU. MỘT TRONG >

< start="326.125" dur="0.1"> MAU. MỘT TRONG NHỮNG >

< start="326.225" dur="0.201"> MAU. MỘT TRONG NHIỀU NHẤT >

< start="326.426" dur="0.1"> MAU. MỘT TRONG NHỮNG TÁC ĐỘNG NHẤT >

< start="326.526" dur="0.3"> MỘT TRONG NHỮNG TÁC ĐỘNG NHẤT >

< start="326.826" dur="0.033"> MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG NHẤT >

< start="326.859" dur="0.1"> MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG NHẤT >

< start="326.959" dur="0.101"> MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG NHẤT >

< start="327.06" dur="0.133"> MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN DIAL >

< start="327.193" dur="0.067"> MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG NHẤT TRÊN DIAL VÀ >

< start="327.26" dur="0.367"> MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TÁC ĐỘNG TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ >

< start="327.627" dur="0.167"> CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ >

< start="327.794" dur="0.066"> CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ >

< start="327.86" dur="0.1"> CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ >

< start="327.96" dur="0.067"> CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ, CSONG, >

< start="328.027" dur="0.167"> CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ NÓ, NÓ >

< start="328.194" dur="0.434"> CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ, NÓ LÀ >

< start="328.628" dur="0.1"> CÁC CÔNG TY TRÊN DIAL VÀ NGAY BÂY GIỜ NÓ, NÓ ĐANG TẬN HƯỞNG >

< start="328.728" dur="0.233"> NÓ CSONG, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI >

< start="328.961" dur="0.034"> NÓ CSONG, NÓ LÀ NHANH CHÓNG >

< start="328.995" dur="0.434"> NÓ CSONG, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI A >

< start="329.429" dur="0.6"> NÓ C ALNG LÀ, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI MỘT BIT >

< start="330.029" dur="0.367"> NÓ CSONG, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI MỘT BIT SO, >

< start="330.396" dur="0.301"> NÓ CSONG, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI MỘT BIT SO, RATNG >

< start="330.697" dur="0.066"> NÓ CSONG LÀ, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ >

< start="330.763" dur="0.334"> NÓ CSONG LÀ, NÓ ĐANG TUYỆT VỜI NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ LOẠI >

< start="331.097" dur="0.167"> NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ LOẠI >

< start="331.264" dur="0.1"> QUITE A BIT SO, ĐÓ LÀ LOẠI >

< start="331.364" dur="0.2"> HÃY NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ >

< start="331.564" dur="0.067"> HÃY NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ CỦA CHÚNG TÔI >

< start="331.631" dur="0.667"> HÃY NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ LOẠI HÌNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ GÌ >

< start="332.298" dur="16.417"> HÃY NHANH TAY BIT SO, ĐÓ LÀ LOẠI HÌNH CỦA CHÚNG TÔI ĐANG LÀM GÌ >

< start="353.486" dur="0.067"> ĐIỀU NÀY >

< start="353.553" dur="0.066"> ĐÂY LÀ >

< start="353.619" dur="0.434"> ĐÂY LÀ >

< start="354.053" dur="0.034"> ĐÂY LÀ PERILS >

< start="354.087" dur="0.367"> ĐÂY LÀ PERILS CỦA >

< start="354.454" dur="0.3"> ĐÂY LÀ SỰ HOÀN HẢO CỦA CÔNG VIỆC >

< start="354.754" dur="0.133"> ĐÂY LÀ NHỮNG PERILS LÀM VIỆC TỪ >

< start="354.887" dur="0.1"> ĐÂY LÀ SỰ DỄ DÀNG LÀM VIỆC TỪ NHÀ. >

< start="354.987" dur="0.167"> TỪ NHÀ. >

< start="355.154" dur="0.067"> TỪ NHÀ. >> >

< start="355.221" dur="0.1"> TỪ NHÀ. >> NÓI >

< start="355.321" dur="0.067"> TỪ NHÀ. >> NÓI >

< start="355.388" dur="0.233"> TỪ NHÀ. >> NÓI LÊN ĐẾN >

< start="355.621" dur="0.367"> TỪ NHÀ. >> NÓI LÊN ĐẾN >

< start="355.988" dur="0.067"> TỪ NHÀ. >> NÓI LÊN DOGS >

< start="356.055" dur="0.2"> TỪ NHÀ. >> NÓI NÓI CHO CÁC DOGS CHO >

< start="356.255" dur="0.101"> TỪ NHÀ. >> NÓI NÓI DOGS CHO NHƯ VẬY >

< start="356.356" dur="0.166"> >> NÓI NÓI DOGS CHO NHƯ VẬY >

< start="356.522" dur="0.201"> >> NÓI NÓI DOGS CHO CHÚNG TÔI >

< start="356.723" dur="0.166"> >> NÓI LÊN CÁC DOGS CHO CHÚNG TÔI XÁC NHẬN >

< start="356.889" dur="0.401"> >> NÓI LÊN CÁC DOGS CHO CHÚNG TÔI XÁC NHẬN CỦA BẠN >

< start="357.29" dur="0.1"> >> NÓI LÊN CÁC DOGS CHO CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN >

< start="357.39" dur="0.167"> CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN >

< start="357.557" dur="0.133"> CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN >

< start="357.69" dur="0.1"> CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN >

< start="357.79" dur="0.1"> CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN >

< start="357.89" dur="0.234"> CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC >

< start="358.124" dur="0.067"> CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC >

< start="358.191" dur="0.367"> CHÚNG TÔI XÁC NHẬN BÁO CÁO CỦA BẠN LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC >

< start="358.558" dur="0.267"> LÀ LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC >

< start="358.825" dur="0.133"> LÀ LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC TRONG AIRLINE >

< start="358.958" dur="0.2"> LÀ LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC TRONG KHÔNG GIAN AIRLINE >

< start="359.158" dur="0.067"> LÀ LUÔN LUÔN ĐẾN KHAI THÁC TRONG CÁC NGÀNH HÀNG KHÔNG AIRLINE >

< start="359.225" dur="0.2"> LUÔN LUÔN LUÔN KHAI THÁC TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÀNG KHÔNG AIRLINE NHƯ >

< start="359.425" dur="0.234"> AIRLINE HÀNG KHÔNG CÔNG NGHIỆP NHƯ >

< start="359.659" dur="0.1"> AIRLINE HÀNG KHÔNG CÔNG NGHIỆP NHƯ VẬY. >

< start="359.759" dur="0.2"> TỐT. >

< start="359.959" dur="0.1"> TỐT. CÒN >

< start="360.059" dur="0.067"> TỐT. GIỮ AN TOÀN >

< start="360.126" dur="0.067"> TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ >

< start="360.193" dur="0.1"> TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI >

< start="360.293" dur="0.367"> TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S W >

< start="360.66" dur="0.033"> TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI >

< start="360.693" dur="0.334"> TỐT. CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI CHUYỆN >

< start="361.027" dur="0.2"> CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI CHUYỆN >

< start="361.227" dur="0.1"> CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI VỚI BẠN >

< start="361.327" dur="0.1"> CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI VỚI BẠN MỘT LẦN NỮA >

< start="361.427" dur="0.2"> CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI VỚI BẠN MỘT LẦN NỮA >

< start="361.627" dur="0.134"> CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI VỚI BẠN MỘT LẦN NỮA VÀ >

< start="361.761" dur="0.267"> CÒN AN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI S T NÓI CHUYỆN VỚI BẠN MỘT LẦN NỮA VÀ Ý NGH MEA >

< start="362.028" dur="0.167"> BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH MEA >

< start="362.195" dur="0.167"> BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH MEA >

< start="362.362" dur="0.1"> BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH MEA CỦA CHÍNH PHỦ >

< start="362.462" dur="0.2"> BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH THEA CỦA CHÍNH PHỦ >

< start="362.662" dur="0.1"> BẠN CHỐNG LẠI VÀ Ý NGH THEA NHÀ Ở CỦA CHÍNH PHỦ >

< start="362.762" dur="0.267"> BẠN CHỐNG LẠI VÀ THỜI GIAN ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ >

< start="363.029" dur="0.167"> ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ >

< start="363.196" dur="0.066"> ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ >

< start="363.262" dur="0.101"> ĐẶT HÀNG NGAY NHÀ CHÍNH PHỦ >

< start="363.363" dur="0.166"> ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ Ở NHÀ CÓ HIỆU LỰC >

< start="363.529" dur="0.467"> ĐẶT HÀNG NHÀ CHÍNH PHỦ Ở NHÀ CÓ HIỆU LỰC >

< start="363.996" dur="0.101"> ĐẶT HÀNG NGAY NHÀ CHÍNH XÁC CÓ HIỆU LỰC CHO WASHINGTON. >

< start="364.097" dur="0.233"> ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. >

< start="364.33" dur="0.067"> ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY >

< start="364.397" dur="0.1"> ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ >

< start="364.497" dur="0.067"> ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ >

< start="364.564" dur="0.233"> ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ CUỐI >

< start="364.797" dur="0.1"> ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG >

< start="364.897" dur="0.301"> ĐANG CÓ HIỆU QUẢ CHO WASHINGTON. HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI >

< start="365.198" dur="0.333"> HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI >

< start="365.531" dur="0.201"> HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG KHÔNG PHẢI LÀ >

< start="365.732" dur="0.1"> HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN >

< start="365.832" dur="0.1"> HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG GIỚI HẠN >

< start="365.932" dur="0.167"> KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN >

< start="366.099" dur="0.1"> KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN >

< start="366.199" dur="0.133"> KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ >

< start="366.332" dur="0.1"> KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ TRƯỚC >

< start="366.432" dur="0.167"> KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI >

< start="366.599" dur="0.367"> KINH DOANH KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI >

< start="366.966" dur="0.1"> CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG GIỚI HẠN S OP ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI CẦN >

< start="367.066" dur="0.234"> ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI CẦN >

< start="367.3" dur="0.133"> ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY >

< start="367.433" dur="0.401"> ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY >

< start="367.834" dur="0.367"> ĐƯỢC MỞ TRƯỚC KHI ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐÓNG. >

< start="368.201" dur="0.233"> DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. >

< start="368.434" dur="0.134"> DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA >

< start="368.568" dur="0.066"> DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA ELFALAN >

< start="368.634" dur="0.034"> DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA ELFALAN LÀ >

< start="368.668" dur="0.3"> DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA ELFALAN ĐANG Ở >

< start="368.968" dur="0.1"> DƯỚI ĐÂY ĐÓNG. KIERRA ELFALAN ĐANG Ở NAM >

< start="369.068" dur="0.2"> KIERRA ELFALAN ĐANG Ở NAM >

< start="369.268" dur="0.134"> KIERRA ELFALAN ĐANG Ở NAM NAM >

< start="369.402" dur="0.2"> KIERRA ELFALAN ĐANG Ở QUẬN NAM NAM >

< start="369.602" dur="0.1"> KIERRA ELFALAN ĐANG Ở QUẬN NAM NAM VỚI >

< start="369.702" dur="0.3"> KIERRA ELFALAN ĐANG Ở QUẬN NAM NAM VỚI THÊM. >

< start="370.002" dur="0.167"> QUẬN KING CÓ THÊM. >

< start="370.169" dur="0.167"> QUẬN KING CÓ THÊM. >> >

< start="370.336" dur="0.1"> QUẬN KING CÓ THÊM. >> Phóng viên: >

< start="370.436" dur="0.1"> QUẬN KING CÓ THÊM. >> Phóng viên: RATNG >

< start="370.536" dur="0.067"> QUẬN KING CÓ THÊM. >> Phóng viên: R STNG >

< start="370.603" dur="0.267"> QUẬN KING CÓ THÊM. >> Phóng viên: RATNG NHÀ Ở >

< start="370.87" dur="0.2"> >> Phóng viên: RATNG NHÀ Ở >

< start="371.07" dur="0.134"> >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở >

< start="371.204" dur="0.233"> >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở CÒN SỨC KHỎE >

< start="371.437" dur="0.034"> >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở TRƯỚC ĐẶT HÀNG Y TẾ >

< start="371.471" dur="0.233"> >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở TRƯỚC ĐẶT HÀNG Y TẾ >

< start="371.704" dur="0.367"> >> Phóng viên: RẤT NHIỀU NHÀ Ở TRỞ LẠI ĐẶT HÀNG Y TẾ >

< start="372.071" dur="0.234"> LƯU TRỮ ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE >

< start="372.305" dur="0.067"> LƯU TRỮ ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE CÓ HIỆU QUẢ >

< start="372.372" dur="0.1"> LƯU TRỮ ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE LÀ CÓ HIỆU QUẢ >

< start="372.472" dur="0.133"> HÃY ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE LÀ HIỆU QUẢ TẠI ĐÂY >

< start="372.605" dur="0.2"> LƯU TRỮ ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE CÓ HIỆU QUẢ TẠI ĐÂY >

< start="372.805" dur="0.134"> HÃY ĐẶT HÀNG SỨC KHỎE LÀ HIỆU QUẢ TẠI ĐÂY TẠI COVINGTON, >

< start="372.939" dur="0.167"> HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, >

< start="373.106" dur="0.133"> HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, VÀ >

< start="373.239" dur="0.234"> HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, VÀ PLACES >

< start="373.473" dur="0.1"> HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, VÀ TẤT CẢ >

< start="373.573" dur="0.233"> HIỆU QUẢ Ở ĐÂY TẠI COVINGTON, VÀ TẤT CẢ CÁC ACROSS >

< start="373.806" dur="0.301"> VÀ PLACES TẤT CẢ CÁC ACROSS >

< start="374.107" dur="0.066"> VÀ PLACES TẤT CẢ CÁC ACROSS >

< start="374.173" dur="0.1"> VÀ PLACES TẤT CẢ CÁC ACROSS WASHINGTON BẠN >

< start="374.273" dur="0.167"> VÀ VUI LÒNG TẤT CẢ CÁC ACROSS WASHINGTON BẠN SILL >

< start="374.44" dur="0.067"> VÀ VUI LÒNG TẤT CẢ CÁC ACROSS WASHINGTON BẠN S NOT KHÔNG >

< start="374.507" dur="0.334"> VÀ PLACES TẤT CẢ CÁC ACROSS WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM >

< start="374.841" dur="0.2"> WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM >

< start="375.041" dur="0.133"> WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU >

< start="375.174" dur="0.1"> WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU NGƯỜI >

< start="375.274" dur="0.167"> WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU NGƯỜI KHÁC >

< start="375.441" dur="0.134"> WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ >

< start="375.575" dur="0.267"> WASHINGTON BẠN S SEE KHÔNG XEM NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. >

< start="375.842" dur="0.166"> NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. >

< start="376.008" dur="0.134"> NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. CÁC >

< start="376.142" dur="0.133"> NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. CỬA HÀNG TẠP HÓA >

< start="376.275" dur="0.134"> NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. CỬA HÀNG TẠP HÓA >

< start="376.409" dur="0.3"> NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. KHAI THÁC CỬA HÀNG GROCERY >

< start="376.709" dur="0.1"> NHIỀU NGƯỜI KHÁC VÀ VỀ. RẤT NHIỀU CỬA HÀNG LỚN >

< start="376.809" dur="0.2"> RẤT NHIỀU CỬA HÀNG LỚN >

< start="377.009" dur="0.101"> NHIỀU CỬA HÀNG LỚN >

< start="377.11" dur="0.133"> NHỮNG LỚP CỬA HÀNG LỚN NHƯ VẬY >

< start="377.243" dur="0.167"> NHIỀU CỬA HÀNG LỚN CỬA HÀNG RẤT NHIỀU NÀY >

< start="377.41" dur="0.567"> NHIỀU CỬA HÀNG LỚN CỬA HÀNG RẤT NHIỀU NÀY CÓ VẤN ĐỀ >

< start="377.977" dur="5.172"> NHIỀU CỬA HÀNG LỚN CỬA HÀNG RẤT NHIỀU NÀY CÓ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU >

< start="383.149" dur="0.167"> NHƯ VẬY NÀY CÓ VẤN ĐỀ >

< start="383.316" dur="0.1"> NHƯ VẬY LÀ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU >

< start="383.416" dur="0.1"> NHƯ VẬY LÀ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU >

< start="383.516" dur="0.067"> NHƯ VẬY LÀ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU, BẠN S SEE XEM >

< start="383.583" dur="0.267"> NHƯ VẬY NÀY CÓ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU BẠN S SEE XEM NHIỀU NHẤT >

< start="383.85" dur="0.367"> NHƯ VẬY NÀY CÓ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU BẠN S SEE XEM NHIỀU NHẤT >

< start="384.217" dur="0.1"> NHƯ VẬY NÀY CÓ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU BẠN S SEE XEM NHIỀU NHẤT >

< start="384.317" dur="0.267"> Ngài sẽ tìm kiếm nhiều nhất >

< start="384.584" dur="0.133"> Ngài S SEE XEM NHIỀU NHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG >

< start="384.717" dur="0.167"> Ngài sẽ TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG >

< start="384.884" dur="0.067"> Ngài S SEE THẤY NHIỀU NHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG R HNG HẠNH PHÚC >

< start="384.951" dur="0.267"> Ngài sẽ TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG RỒI >

< start="385.218" dur="0.233"> HOẠT ĐỘNG RATNG >

< start="385.451" dur="0.134"> HOẠT ĐỘNG R HNG HẠNH PHÚC TRONG LỚP >

< start="385.585" dur="0.133"> HOẠT ĐỘNG MÀ CÒN HẠNH PHÚC TRONG CỬA HÀNG GROCERY >

< start="385.718" dur="0.134"> HOẠT ĐỘNG MÀ CÒN HẠNH PHÚC TRONG CỬA HÀNG GROCERY CONGNG >

< start="385.852" dur="0.1"> HOẠT ĐỘNG MÀ CÒN HẠNH PHÚC TRONG CỬA HÀNG GROCERY CONGNG VỚI >

< start="385.952" dur="0.3"> CÂU CHUYỆN CÀNG CONGNG VỚI >

< start="386.252" dur="0.134"> CÂU CHUYỆN LỚN CONGNG VỚI DƯỢC PHẨM, >

< start="386.386" dur="0.166"> CÂU CHUYỆN LỚN CONGNG VỚI DƯỢC PHẨM, BÁC SỸ >

< start="386.552" dur="0.034"> CỬA HÀNG GROCERY CONGNG VỚI DƯỢC PHẨM, VĂN PHÒNG >

< start="386.586" dur="0.2"> CÂU CHUYỆN GROCERY CONGNG VỚI DƯỢC PHẨM, VĂN PHÒNG >

< start="386.786" dur="0.167"> DƯỢC PHẨM, BÁC S OFF VĂN PHÒNG ĐẾN >

< start="386.953" dur="0.233"> DƯỢC PHẨM, VĂN PHÒNG VĂN PHÒNG ĐẾN >

< start="387.186" dur="0.067"> DƯỢC PHẨM, BÁC S OFF VĂN PHÒNG ĐẾN NHÀ HÀNG, >

< start="387.253" dur="0.167"> DƯỢC PHẨM, BÁC S OFF VĂN PHÒNG ĐẾN NHÀ HÀNG, KHÍ >

< start="387.42" dur="0.334"> DƯỢC PHẨM, BÁC S OFF VĂN PHÒNG ĐẾN NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ >

< start="387.754" dur="0.2"> GO NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ >

< start="387.954" dur="0.167"> GO NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ VÀ >

< start="388.121" dur="0.166"> GO NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ VÀ CHILDCARE, >

< start="388.287" dur="0.101"> GO NHÀ HÀNG, TRẠM KHÍ VÀ CHILDCARE, MARIJUANA >

< start="388.388" dur="0.333"> VÀ CHILDCARE, MARIJUANA >

< start="388.721" dur="0.1"> VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA >

< start="388.821" dur="0.067"> VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA VÀ >

< start="388.888" dur="0.067"> VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA VÀ SO >

< start="388.955" dur="0.1"> VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA VÀ SO ON, >

< start="389.055" dur="0.334"> VÀ CHILDCARE, TRANH CHẤP MARIJUANA VÀ NHƯ VẬY >

< start="389.389" dur="0.2"> TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY >

< start="389.589" dur="0.066"> TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY >

< start="389.655" dur="0.101"> TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ >

< start="389.756" dur="0.133"> TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH >

< start="389.889" dur="0.067"> TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH >

< start="389.956" dur="0.267"> TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ >

< start="390.223" dur="0.066"> TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ >

< start="390.289" dur="0.334"> TRANH CHẤP VÀ NHƯ VẬY, ĐÓ LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ CỦA >

< start="390.623" dur="0.3"> LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ CỦA >

< start="390.923" dur="0.1"> LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP >

< start="391.023" dur="0.134"> LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP ĐÓ >

< start="391.157" dur="0.1"> LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SILL >

< start="391.257" dur="0.234"> LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP MÀ CÒN >

< start="391.491" dur="0.2"> KINH DOANH R STNG S STN SÀNG >

< start="391.691" dur="0.1"> KINH DOANH SILL TRỞ NÊN MỞ. >

< start="391.791" dur="0.233"> MỞ. >

< start="392.024" dur="0.101"> MỞ. TRỪ KHI >

< start="392.125" dur="0.066"> MỞ. TRỪ KHI BẠN >

< start="392.191" dur="0.067"> MỞ. KHÔNG GIỚI HẠN BẠN >

< start="392.258" dur="0.167"> MỞ. KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ AN >

< start="392.425" dur="0.233"> MỞ. UNLESS BẠN LÀ MỘT ESSENTIAL >

< start="392.658" dur="0.234"> UNLESS BẠN LÀ MỘT ESSENTIAL >

< start="392.892" dur="0.133"> UNLESS BẠN LÀ CÔNG NHÂN HIỆU QUẢ >

< start="393.025" dur="0.067"> KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ >

< start="393.092" dur="0.134"> KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ >

< start="393.226" dur="0.233"> KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ >

< start="393.459" dur="0.1"> KHÔNG GIỚI HẠN BẠN LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ >

< start="393.559" dur="0.201"> CÔNG NHÂN NÀY THỰC SỰ LÀ >

< start="393.76" dur="0.133"> CÔNG NHÂN NÀY THẬT SỰ CHỈ >

< start="393.893" dur="0.2"> CÔNG NHÂN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU >

< start="394.093" dur="0.067"> NHÂN VIÊN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="394.16" dur="0.3"> NHÂN VIÊN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY >

< start="394.46" dur="0.301"> CÔNG NHÂN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN >

< start="394.761" dur="0.1"> CÔNG NHÂN NÀY THỰC SỰ LÀ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN >

< start="394.861" dur="0.233"> CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN >

< start="395.094" dur="0.067"> CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN ĐẦU TIÊN >

< start="395.161" dur="0.267"> CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN >

< start="395.428" dur="0.067"> CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN >

< start="395.495" dur="0.233"> CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN CỬA >

< start="395.728" dur="0.067"> CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN CỬA >

< start="395.795" dur="0.3"> CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NÀY BẠN NÊN TRỞ NÊN CỬA VÀ >

< start="396.095" dur="0.2"> ĐẦU RA CỬA VÀO >

< start="396.295" dur="0.134"> ĐẦU RA CỬA VÀO BÀI >

< start="396.429" dur="0.233"> Đi ra khỏi cửa cho và cho bạn biết >

< start="396.662" dur="0.067"> Đi ra khỏi cửa và cho bạn đi >

< start="396.729" dur="0.2"> Đi ra khỏi cửa ra vào và cho bạn biết >

< start="396.929" dur="0.067"> Đi ra khỏi cửa cho và cho bạn đi >

< start="396.996" dur="0.334"> Đi ra khỏi cửa cho và tìm kiếm bạn đang đi >

< start="397.33" dur="0.2"> BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK >

< start="397.53" dur="0.067"> BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK WERE >

< start="397.597" dur="0.2"> BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK ĐẾN >

< start="397.797" dur="0.167"> BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK ĐỂ NHẬN >

< start="397.964" dur="0.233"> BÀI HỌC BẠN ĐANG ĐI CHO MỘT WALK ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. >

< start="398.197" dur="0.201"> ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. >

< start="398.398" dur="0.1"> ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. NHIỀU >

< start="398.498" dur="0.166"> ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. NHIỀU KHÁC >

< start="398.664" dur="0.134"> ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. NHIỀU NGÀNH KHÁC >

< start="398.798" dur="0.734"> ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BÀI TẬP. NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM >

< start="399.532" dur="0.3"> NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM >

< start="399.832" dur="11.245"> NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM TIỆN ÍCH, >

< start="411.077" dur="0.067"> NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP >

< start="411.144" dur="0.367"> NHIỀU NGÀNH KHÁC BAO GỒM TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ >

< start="411.511" dur="0.367"> TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ >

< start="411.878" dur="0.066"> TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG >

< start="411.944" dur="0.1"> TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG >

< start="412.044" dur="0.167"> TIỆN ÍCH, NÔNG NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG C ALNG >

< start="412.211" dur="0.267"> GIAO TIẾP C ALNG >

< start="412.478" dur="0.034"> GIAO TIẾP C INNG BAO GỒM >

< start="412.512" dur="0.1"> GIAO TIẾP C INNG BAO GỒM >

< start="412.612" dur="0.1"> GIAO TIẾP C INNG ĐƯỢC BAO GỒM >

< start="412.712" dur="0.3"> GIAO TIẾP C ALNG ĐƯỢC BAO GỒM >

< start="413.012" dur="0.1"> GIAO TIẾP C INNG ĐƯỢC BAO GỒM VÀO DANH SÁCH >

< start="413.112" dur="0.301"> BAO GỒM DANH SÁCH >

< start="413.413" dur="0.2"> BAO GỒM DANH SÁCH ESSENTIAL >

< start="413.613" dur="0.1"> BAO GỒM DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL. >

< start="413.713" dur="0.233"> KINH DOANH HIỆU QUẢ. >

< start="413.946" dur="0.067"> KINH DOANH HIỆU QUẢ. MỌI NGƯỜI >

< start="414.013" dur="0.1"> KINH DOANH HIỆU QUẢ. NHÂN DÂN >

< start="414.113" dur="0.067"> KINH DOANH HIỆU QUẢ. NHÂN DÂN LÀM VIỆC >

< start="414.18" dur="0.4"> KINH DOANH HIỆU QUẢ. NHÂN DÂN LÀM VIỆC >

< start="414.58" dur="0.1"> KINH DOANH HIỆU QUẢ. NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG SỨC KHỎE, >

< start="414.68" dur="0.267"> NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG SỨC KHỎE, >

< start="414.947" dur="0.201"> NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG SỨC KHỎE, KHẨN CẤP >

< start="415.148" dur="0.066"> NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG DỊCH VỤ SỨC KHỎE, KHẨN CẤP, >

< start="415.214" dur="0.067"> NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG DỊCH VỤ SỨC KHỎE, DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM >

< start="415.281" dur="0.234"> NHÂN DÂN LÀM VIỆC TRONG DỊCH VỤ SỨC KHỎE, DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ >

< start="415.515" dur="0.367"> DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ >

< start="415.882" dur="0.133"> DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ VẬN CHUYỂN, >

< start="416.015" dur="0.134"> DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ VẬN CHUYỂN, NƯỚC, >

< start="416.149" dur="0.1"> DỊCH VỤ KHẨN CẤP, THỰC PHẨM VÀ VẬN CHUYỂN, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG >

< start="416.249" dur="0.2"> VẬN TẢI, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG >

< start="416.449" dur="0.133"> VẬN TẢI, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VÀ >

< start="416.582" dur="0.201"> VẬN TẢI, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ >

< start="416.783" dur="0.1"> VẬN TẢI, NƯỚC, NĂNG LƯỢNG VÀ CHÍNH PHỦ >

< start="416.883" dur="0.267"> VÀ CHÍNH PHỦ >

< start="417.15" dur="0.066"> VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ >

< start="417.216" dur="0.1"> VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ SILL >

< start="417.316" dur="0.101"> VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ S AL C ALNG >

< start="417.417" dur="0.066"> CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH XÁC SILL C STNG VẪN >

< start="417.483" dur="0.067"> CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH XÁC SILL C STNG VẪN >

< start="417.55" dur="0.334"> VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ S CR CẦN >

< start="417.884" dur="0.166"> CÔNG NHÂN SILL C STNG VẪN CÒN >

< start="418.05" dur="0.134"> CÔNG NHÂN SILL C STNG VẪN CÒN VÀ >

< start="418.184" dur="0.1"> CÔNG NHÂN SILL C STNG VẪN CÒN VÀ VỀ. >

< start="418.284" dur="0.2"> VÀ VỀ. >

< start="418.484" dur="0.234"> VÀ VỀ. NHIỀU >

< start="418.718" dur="0.167"> VÀ VỀ. NHIỀU XÂY DỰNG >

< start="418.885" dur="0.1"> VÀ VỀ. NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG >

< start="418.985" dur="0.2"> NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG >

< start="419.185" dur="0.067"> NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG CÓ >

< start="419.252" dur="0.1"> NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG CSONG CÓ >

< start="419.352" dur="0.1"> NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG C ALNG CÓ >

< start="419.452" dur="0.067"> NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG C ALNG CÓ >

< start="419.519" dur="0.333"> NHIỀU DỰ ÁN XÂY DỰNG C ALNG CÓ >

< start="419.852" dur="0.301"> C ALNG CÓ >

< start="420.153" dur="0.066"> ĐÃ C HNG ĐỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG >

< start="420.219" dur="0.201"> ĐÃ C HNG ĐỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG >

< start="420.42" dur="0.1"> ĐÃ C HNG ĐỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH >

< start="420.52" dur="0.2"> ĐÃ C HNG ĐỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH >

< start="420.72" dur="0.167"> HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH >

< start="420.887" dur="0.2"> HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH VỚI >

< start="421.087" dur="0.133"> HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH VỚI CHÍNH PHỦ >

< start="421.22" dur="0.134"> HOẠT ĐỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH VỚI ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. >

< start="421.354" dur="0.2"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. >

< start="421.554" dur="0.067"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ >

< start="421.621" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ ĐẾN >

< start="421.721" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN >

< start="421.821" dur="0.334"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN BẠN >

< start="422.155" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN BẠN >

< start="422.255" dur="0.367"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, >

< start="422.622" dur="0.634"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ. CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG >

< start="423.256" dur="0.267"> CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG >

< start="423.523" dur="5.005"> CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, TRONG DOWNTOWN, >

< start="428.528" dur="0.1"> CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, TRONG DOWNTOWN, SEATTLE, >

< start="428.628" dur="0.267"> CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, Ở DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ >

< start="428.895" dur="0.4"> CHỈ CẦN CHO BẠN MỘT Ý TƯỞNG, Ở DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ >

< start="429.295" dur="0.167"> DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ >

< start="429.462" dur="0.133"> DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ >

< start="429.595" dur="0.067"> DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ LỚN NHẤT >

< start="429.662" dur="0.2"> DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ LỚN NHẤT 60 >

< start="429.862" dur="0.301"> DOWNTOWN, SEATTLE, CÓ LỚN NHẤT 60 >

< start="430.163" dur="0.333"> TẠI 60 MỚI NHẤT >

< start="430.496" dur="0.167"> TẠI XÂY DỰNG MỚI NHẤT 60 >

< start="430.663" dur="0.067"> TẠI 60 DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÁC NHAU >

< start="430.73" dur="0.067"> TẠI 60 DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÁC >

< start="430.797" dur="0.1"> TẠI 60 DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÁC BIỆT TRONG >

< start="430.897" dur="0.233"> DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG >

< start="431.13" dur="0.1"> DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐẶT HÀNG >

< start="431.23" dur="0.1"> DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐƠN HÀNG SILL >

< start="431.33" dur="0.067"> DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐƠN HÀNG S ONLY CHỈ >

< start="431.397" dur="0.234"> DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐƠN HÀNG S ONLY CHỈ LÀM >

< start="431.631" dur="0.1"> DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG ĐƠN HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT >

< start="431.731" dur="0.3"> ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM >

< start="432.031" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT VẤN ĐỀ >

< start="432.131" dur="0.234"> ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT VẤN ĐỀ >

< start="432.365" dur="0.133"> ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT VẤN ĐỀ XÂY DỰNG >

< start="432.498" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG S ONLY CHỈ LÀM MỘT VẤN ĐỀ XÂY DỰNG >

< start="432.598" dur="0.301"> KHAI THÁC XÂY DỰNG >

< start="432.899" dur="0.2"> KHAI THÁC XÂY DỰNG ESSENTIAL >

< start="433.099" dur="0.1"> KHAI THÁC XÂY DỰNG TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. >

< start="433.199" dur="0.167"> TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. >

< start="433.366" dur="0.067"> TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU >

< start="433.433" dur="0.1"> TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU BẠN >

< start="433.533" dur="0.1"> TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU BẠN MUỐN >

< start="433.633" dur="0.367"> TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU BẠN MUỐN THÊM NỮA >

< start="434" dur="0.2"> TIỆN ÍCH HIỆU QUẢ. NẾU BẠN MUỐN THÊM >

< start="434.2" dur="0.167"> NẾU BẠN MUỐN THÊM >

< start="434.367" dur="0.067"> NẾU BẠN MUỐN THÊM NHIỀU HƠN >

< start="434.434" dur="0.1"> NẾU BẠN MUỐN THÊM NHIỀU HƠN >

< start="434.534" dur="0.2"> NẾU BẠN MUỐN THÊM NHIỀU HƠN >

< start="434.734" dur="0.067"> NẾU BẠN MUỐN THÊM NHIỀU HƠN VỀ Ý NGH MEA, >

< start="434.801" dur="0.233"> NẾU BẠN MUỐN HẤP DẪN HƠN THẾ NÀO ĐỂ CÓ Ý NGH MEA, CHÚNG TÔI >

< start="435.034" dur="0.3"> NẾU BẠN MUỐN HẤP DẪN HƠN THẾ NÀO ĐỂ CÓ Ý NGH MEA, CHÚNG TÔI CÓ >

< start="435.334" dur="0.101"> NẾU BẠN MUỐN HẤP DẪN HƠN THẾ NÀO ĐỂ CÓ Ý NGH MEA, CHÚNG TÔI CÓ >

< start="435.435" dur="0.2"> VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ >

< start="435.635" dur="0.133"> VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ ĐẦY ĐỦ >

< start="435.768" dur="0.1"> VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ >

< start="435.868" dur="0.067"> VỀ NHỮNG PHƯƠNG TIỆN NÀO, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ >

< start="435.935" dur="0.367"> VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ >

< start="436.302" dur="0.234"> VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI >

< start="436.536" dur="0.1"> VỀ NHỮNG GÌ ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI >

< start="436.636" dur="0.333"> CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI TẠI >

< start="436.969" dur="0.1"> CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI KING5.COM. >

< start="437.069" dur="0.167"> KING5.COM. >

< start="437.236" dur="0.067"> KING5.COM. NẾU >

< start="437.303" dur="0.2"> KING5.COM. NẾU BẠN >

< start="437.503" dur="0.067"> KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN >

< start="437.57" dur="0.2"> KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN >

< start="437.77" dur="0.1"> KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN MỘT >

< start="437.87" dur="0.267"> KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN DANH SÁCH >

< start="438.137" dur="0.1"> KING5.COM. NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH >

< start="438.237" dur="0.201"> NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH >

< start="438.438" dur="0.2"> NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH CỦA >

< start="438.638" dur="0.233"> NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH CỦA ESSENTIAL >

< start="438.871" dur="0.1"> NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL >

< start="438.971" dur="0.801"> NẾU BẠN MUỐN MỘT DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ >

< start="439.772" dur="0.267"> CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL LẠI >

< start="440.039" dur="0.968"> CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA >

< start="441.007" dur="0.267"> CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA >

< start="441.274" dur="0.333"> CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA >

< start="441.607" dur="0.067"> CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA >

< start="441.674" dur="0.3"> CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA CÁCH NÀY >

< start="441.974" dur="0.367"> CÁC DOANH NGHIỆP ESSENTIAL MỘT LẦN NỮA CÁCH NÀO B WNG CÁCH >

< start="442.341" dur="0.201"> VÌ VẬY, CÁCH B WNG CÁCH >

< start="442.542" dur="0.033"> VÌ VẬY, CÁCH B BYNG CÁCH NHANH CHÓNG >

< start="442.575" dur="0.1"> VÌ VẬY R WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG >

< start="442.675" dur="0.2"> VÌ VẬY R WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN >

< start="442.875" dur="0.034"> VÌ VẬY R WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH >

< start="442.909" dur="0.233"> VÌ VẬY, CÁCH B WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC >

< start="443.142" dur="0.367"> VÌ VẬY, CÁCH B WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN >

< start="443.509" dur="0.1"> VÌ VẬY, CÁCH B WNG CÁCH B WNG CÁCH NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN >

< start="443.609" dur="0.167"> NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN >

< start="443.776" dur="0.1"> NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN >

< start="443.876" dur="0.167"> NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC >

< start="444.043" dur="0.134"> NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC >

< start="444.177" dur="0.233"> NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC CHI TIẾT, >

< start="444.41" dur="0.334"> NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN >

< start="444.744" dur="0.1"> NHANH CHÓNG TRÊN MÀN HÌNH HOẶC BẠN MUỐN ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN >

< start="444.844" dur="0.2"> ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN >

< start="445.044" dur="0.1"> ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN >

< start="445.144" dur="0.134"> ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD >

< start="445.278" dur="0.066"> ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD ĐẾN >

< start="445.344" dur="0.401"> ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD ĐẾN >

< start="445.745" dur="0.067"> ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD ĐẾN SỐ >

< start="445.812" dur="0.266"> ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT, VĂN BẢN DANH SÁCH WORD ĐẾN SỐ TRÊN >

< start="446.078" dur="0.201"> DANH SÁCH WORD ĐẾN SỐ TRÊN >

< start="446.279" dur="0.167"> DANH SÁCH WORD ĐẾN SỐ TRÊN BẠN >

< start="446.446" dur="0.6"> DANH SÁCH LÀM VIỆC SỐ LƯỢNG TRÊN MÀN HÌNH CỦA BẠN. >

< start="447.046" dur="0.334"> MÀN HÌNH CỦA BẠN. >

< start="447.38" dur="1.601"> MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545 >

< start="448.981" dur="0.468"> MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545. >

< start="449.449" dur="0.066"> MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545. ĐẾN >

< start="449.515" dur="0.234"> MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545. ĐẾN >

< start="449.749" dur="0.1"> MÀN HÌNH CỦA BẠN. 206-448-4545. ĐẾN, tôi >

< start="449.849" dur="0.167"> 206-448-4545. ĐẾN, tôi >

< start="450.016" dur="0.133"> 206-448-4545. ĐẾN, TÔI >

< start="450.149" dur="0.334"> 206-448-4545. ĐẾN, TÔI LÀ KIERRA >

< start="450.483" dur="0.1"> 206-448-4545. ĐẾN, TÔI LÀ KIERRA ELFALAN. >

< start="450.583" dur="0.2"> LÀ KIERRA ELFALAN. >

< start="450.783" dur="0.034"> LÀ KIERRA ELFALAN. NHÀ VUA >

< start="450.817" dur="0.3"> LÀ KIERRA ELFALAN. VU 5 >

< start="451.117" dur="0.1"> LÀ KIERRA ELFALAN. KING 5 TIN TỨC. >

< start="451.217" dur="0.2"> KING 5 TIN TỨC. >

< start="451.417" dur="0.1"> KING 5 TIN TỨC. >>> >

< start="451.517" dur="0.034"> KING 5 TIN TỨC. >>> NGAY BÂY GIỜ >

< start="451.551" dur="0.2"> KING 5 TIN TỨC. >>> BÂY GIỜ A >

< start="451.751" dur="0.333"> KING 5 TIN TỨC. >>> NGAY BÂY GIỜ >

< start="452.084" dur="0.101"> KING 5 TIN TỨC. >>> NGAY BÂY GIỜ >

< start="452.185" dur="0.3"> KING 5 TIN TỨC. >>> NGAY BÂY GIỜ >

< start="452.485" dur="0.267"> >>> NGAY BÂY GIỜ >

< start="452.752" dur="0.133"> >>> NGAY BÂY GIỜ NHIỀU NGƯỜI KHÁC >

< start="452.885" dur="5.573"> >>> NGAY BÂY GIỜ NHIỀU NGƯỜI KHÁC >

< start="458.458" dur="0.333"> >>> NGAY BÂY GIỜ RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÁC >

< start="458.791" dur="0.334"> >>> NGAY BÂY GIỜ NHIỀU NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ NÀO >

< start="459.125" dur="0.334"> TUYỆT VỜI CÁCH NÀO >

< start="459.459" dur="0.1"> TUYỆT VỜI CÁCH NÀO CỦA CHÍNH PHỦ >

< start="459.559" dur="0.066"> TUYỆT VỜI CÁCH ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ >

< start="459.625" dur="0.1"> TUYỆT VỜI CÁCH ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ >

< start="459.725" dur="0.101"> TUYỆT VỜI CÁCH ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ >

< start="459.826" dur="0.233"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ >

< start="460.059" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐƯỢC THỰC HIỆN. >

< start="460.159" dur="0.234"> LỰC LƯỢNG. >

< start="460.393" dur="0.067"> LỰC LƯỢNG. LIỆU >

< start="460.46" dur="0.066"> LỰC LƯỢNG. Mặc dù vậy >

< start="460.526" dur="0.2"> LỰC LƯỢNG. CHO DÙ ĐÓ LÀ >

< start="460.726" dur="0.101"> LỰC LƯỢNG. NÓ LÀ GÌ >

< start="460.827" dur="0.4"> LỰC LƯỢNG. DỄ DÀNG LÀ KINH DOANH >

< start="461.227" dur="0.2"> DỄ DÀNG LÀ KINH DOANH >

< start="461.427" dur="0.134"> MỌI NGƯỜI ĐANG KINH DOANH LÀ BẠN >

< start="461.561" dur="0.066"> KHI NÀO LÀ DOANH NGHIỆP BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP >

< start="461.627" dur="0.1"> KHI NÀO LÀ DOANH NGHIỆP BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP >

< start="461.727" dur="0.134"> KHI NÀO LÀ DOANH NGHIỆP BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP >

< start="461.861" dur="0.1"> KHI NÀO LÀ KINH DOANH LÀ BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP >

< start="461.961" dur="0.2"> BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP >

< start="462.161" dur="0.1"> BẠN ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ Ở NHÀ. >

< start="462.261" dur="0.167"> TRANG CHỦ. >

< start="462.428" dur="0.134"> TRANG CHỦ. Sáng >

< start="462.562" dur="0.133"> TRANG CHỦ. M MAR MARINA >

< start="462.695" dur="0.3"> TRANG CHỦ. AMY MARINA LÀ >

< start="462.995" dur="0.167"> TRANG CHỦ. AMY MARINA ĐANG Ở >

< start="463.162" dur="0.2"> TRANG CHỦ. AMY MARINA ĐANG CÓ >

< start="463.362" dur="0.101"> TRANG CHỦ. AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ KIỆN >

< start="463.463" dur="0.2"> AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ KIỆN >

< start="463.663" dur="0.1"> AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ CHỨNG MINH >

< start="463.763" dur="0.167"> AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ KIỆN >

< start="463.93" dur="0.066"> AMY MARINA đang ở trong sự chứng minh với điều đó >

< start="463.996" dur="0.401"> AMY MARINA đang ở trong sự chứng minh với điều đó >

< start="464.397" dur="0.333"> AMY MARINA ĐANG CÓ SỰ CHỨNG MINH VỚI R SNG CÂU CHUYỆN. >

< start="464.73" dur="0.167"> Đó là mặt của câu chuyện. >

< start="464.897" dur="0.134"> Đó là mặt của câu chuyện. >> >

< start="465.031" dur="0.167"> Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH >

< start="465.198" dur="0.1"> Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ >

< start="465.298" dur="0.333"> Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ >

< start="465.631" dur="0.1"> Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC >

< start="465.731" dur="0.301"> Đó là mặt của câu chuyện. >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC >

< start="466.032" dur="0.167"> >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC >

< start="466.199" dur="0.133"> >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC >

< start="466.332" dur="0.067"> >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG XỬ LÝ >

< start="466.399" dur="0.3"> >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG YÊU CẦU >

< start="466.699" dur="0.033"> >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XÁC NHẬN >

< start="466.732" dur="0.201"> >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XÁC NHẬN A >

< start="466.933" dur="0.367"> >> CHÍNH SÁCH TẤT CẢ CÁC NHÀ NƯỚC ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XÁC NHẬN MỘT VAI TRÒ >

< start="467.3" dur="0.167"> ĐANG TÌM KIẾM MỘT VAI TRÒ >

< start="467.467" dur="0.1"> ĐANG TÌM KIẾM MỘT VAI TRÒ >

< start="467.567" dur="0.1"> ĐANG TÌM KIẾM MỘT VAI TRÒ TRONG NÀY >

< start="467.667" dur="0.2"> ĐANG TUYỆT VỜI ĐỂ KIẾM MỘT VAI TRÒ TRONG NÀY >

< start="467.867" dur="0.1"> ĐANG TUYỆT VỜI ĐỂ XÁC NHẬN MỘT VAI TRÒ TRONG NÀY THAM GIA >

< start="467.967" dur="0.3"> TRONG NÀY THAM GIA >

< start="468.267" dur="0.1"> TRONG NÀY THAM GIA GIÁO DỤC. >

< start="468.367" dur="0.167"> GIÁO DỤC. >

< start="468.534" dur="0.067"> GIÁO DỤC. KHÔNG PHẢI >

< start="468.601" dur="0.367"> GIÁO DỤC. KHÔNG >

< start="468.968" dur="6.306"> GIÁO DỤC. KHÔNG NHIỀU LẮM >

< start="475.274" dur="0.701"> GIÁO DỤC. KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. >

< start="475.975" dur="0.2"> KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. >

< start="476.175" dur="0.067"> KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ >

< start="476.242" dur="0.133"> KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CÓ >

< start="476.375" dur="0.234"> KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CÓ NHIỀU >

< start="476.609" dur="0.067"> KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CÓ NHIỀU >

< start="476.676" dur="0.3"> KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CẦN LÀM >

< start="476.976" dur="0.1"> KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN. HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ >

< start="477.076" dur="0.234"> HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ >

< start="477.31" dur="0.133"> HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ >

< start="477.443" dur="0.167"> HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ >

< start="477.61" dur="0.067"> HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THAM GIA ĐI >

< start="477.677" dur="0.2"> HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THAM GIA >

< start="477.877" dur="0.367"> HỌ CÓ NHIỀU ĐỂ LÀM ĐIỀU NÀY KHÔNG THAM GIA VÀO >

< start="478.244" dur="0.267"> KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA VÀO >

< start="478.511" dur="0.067"> KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XEM >

< start="478.578" dur="0.133"> KHÔNG HÃY THAM GIA ĐI RA KHI XEM >

< start="478.711" dur="0.1"> KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XEM NHỮNG NGƯỜI >

< start="478.811" dur="0.067"> KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XEM NHỮNG NGƯỜI NÀO >

< start="478.878" dur="0.233"> KHÔNG HÃY THAM GIA ĐI RA KHI XEM NHỮNG NGƯỜI >

< start="479.111" dur="0.368"> KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XEM NHỮNG NGƯỜI KHÁC >

< start="479.479" dur="0.233"> TÌM KIẾM CHO NHÂN DÂN >

< start="479.712" dur="0.067"> TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI KHÁC >

< start="479.779" dur="0.1"> TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI KHÁC >

< start="479.879" dur="0.067"> TÌM KIẾM CHO NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG KIẾM ĐƯỢC >

< start="479.946" dur="0.367"> TÌM KIẾM CHO NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG KIẾM TIỀN >

< start="480.313" dur="0.1"> TÌM KIẾM CHO NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG KIẾM TIỀN TẠI NHÀ >

< start="480.413" dur="0.233"> KIẾM TIỀN TẠI NHÀ >

< start="480.646" dur="0.1"> KIẾM TIỀN Ở ĐẶT HÀNG TẠI NHÀ. >

< start="480.746" dur="0.201"> ĐẶT HÀNG. >

< start="480.947" dur="0.066"> ĐẶT HÀNG. ĐÂY >

< start="481.013" dur="0.167"> ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY >

< start="481.18" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, >

< start="481.28" dur="0.134"> ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, NÀY >

< start="481.414" dur="0.067"> ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ >

< start="481.481" dur="0.333"> ĐẶT HÀNG. TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT >

< start="481.814" dur="0.167"> TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT >

< start="481.981" dur="0.1"> TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG >

< start="482.081" dur="0.234"> TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG >

< start="482.315" dur="0.1"> TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG VÙNG >

< start="482.415" dur="0.333"> TẠI ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG VÙNG Ở ĐÂU >

< start="482.748" dur="0.067"> Ở ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG VÙNG Ở ĐÂU >

< start="482.815" dur="0.2"> Ở ĐÂY TRONG EDMONDS, ĐÂY LÀ MỘT TRONG VÙNG Ở ĐÂU >

< start="483.015" dur="0.234"> CỦA VÙNG Ở ĐÂU >

< start="483.249" dur="0.133"> CỦA VÙNG Ở ĐÂU >

< start="483.382" dur="0.134"> CÁC VÙNG Ở ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH SỐNG >

< start="483.516" dur="0.1"> CÁC VÙNG Ở ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH SỐNG A >

< start="483.616" dur="0.267"> CỦA VÙNG Ở ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH SỐNG >

< start="483.883" dur="0.1"> CỦA CÁC VÙNG Ở ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH SỐNG >

< start="483.983" dur="0.234"> CHÍNH SÁCH CHO MỘT SỐ ÍT HƠN >

< start="484.217" dur="0.066"> CHÍNH SÁCH CHO MỘT SỐ KHẢ NĂNG THÊM >

< start="484.283" dur="0.201"> CHÍNH SÁCH CHO MỘT SỐ KHẢ NĂNG THÊM >

< start="484.484" dur="0.1"> CHÍNH SÁCH CHO MỘT SỐ KHẢ NĂNG HẤP DẪN HƠN CHO VÉ >

< start="484.584" dur="0.2"> CHÍNH SÁCH CHO MỘT NHỮNG KHẢ NĂNG HẤP DẪN HƠN CHO NHỮNG NGƯỜI VÉ >

< start="484.784" dur="0.367"> CHÍNH SÁCH CHO MỘT NHỮNG KHẢ NĂNG THÊM NHIỀU HƠN CHO VÉ >

< start="485.151" dur="0.2"> KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ >

< start="485.351" dur="0.067"> KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ >

< start="485.418" dur="0.067"> KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ >

< start="485.485" dur="0.133"> KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐI >

< start="485.618" dur="0.334"> KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN >

< start="485.952" dur="0.066"> KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN >

< start="486.018" dur="0.301"> KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐẾN $ 500 >

< start="486.319" dur="0.033"> KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐẾN $ 500 VỚI >

< start="486.352" dur="0.334"> KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI VÉ VÀ HỌ CÓ THỂ ĐẾN $ 500 VỚI A >

< start="486.686" dur="0.2"> HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI A >

< start="486.886" dur="0.067"> HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN >

< start="486.953" dur="0.267"> HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI NHƯNG >

< start="487.22" dur="0.133"> HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN NHƯNG >

< start="487.353" dur="0.167"> HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN NHƯNG HỌ THẬT SỰ >

< start="487.52" dur="0.067"> HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN NHƯNG HỌ THẬT SỰ THẬT >

< start="487.587" dur="0.967"> HỌ CÓ THỂ ĐI LÊN ĐẾN $ 500 VỚI MỘT LẦN NHƯNG HỌ THẬT SỰ THẬT >

< start="488.554" dur="0.2"> MỸ NHƯNG HỌ THẬT SỰ THẬT >

< start="488.754" dur="1.535"> RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ THỰC SỰ >

< start="490.289" dur="0.467"> RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ THẬT >

< start="490.756" dur="0.301"> RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ THẬT KHÔNG ĐẾN >

< start="491.057" dur="0.4"> RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ THẬT KHÔNG ĐẾN >

< start="491.457" dur="0.1"> RẤT NHIỀU NHƯ THẾ NÀO THẬT SỰ HIỂU R ITNG NÓ KHÔNG ĐẾN ĐÓ. >

< start="491.557" dur="0.2"> KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. >

< start="491.757" dur="0.234"> KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. NHIỀU >

< start="491.991" dur="0.1"> KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. NHIỀU SỞ >

< start="492.091" dur="0.067"> KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. NHIỀU SỞ CÓ >

< start="492.158" dur="0.2"> KHÔNG ĐẾN ĐẾN ĐÓ. NHIỀU BỘ PHẬN ĐÃ ĐƯỢC >

< start="492.358" dur="0.234"> NHIỀU BỘ PHẬN ĐÃ ĐƯỢC >

< start="492.592" dur="0.066"> NHIỀU BỘ SƯU TẬP >

< start="492.658" dur="0.267"> NHIỀU BỘ SƯU TẬP ĐÃ ĐẾN >

< start="492.925" dur="0.1"> NHIỀU BỘ SƯU TẬP ĐÃ ĐẾN XÃ HỘI >

< start="493.025" dur="0.134"> NHIỀU BỘ SƯU TẬP ĐÃ ĐẾN VỚI MEDIA XÃ HỘI >

< start="493.159" dur="0.1"> NHIỀU BỘ SƯU TẬP ĐÃ ĐẾN VỚI MEDIA XÃ HỘI ĐẾN >

< start="493.259" dur="0.2"> ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐẾN >

< start="493.459" dur="0.134"> CHIA SẺ ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ >

< start="493.593" dur="0.2"> CHIA SẺ ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ >

< start="493.793" dur="0.267"> CHIA SẺ ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP CỦA HỌ >

< start="494.06" dur="0.1"> ĐẾN VỚI MEDIA XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ >

< start="494.16" dur="0.3"> ĐẾN VỚI MEDIA XÃ HỘI ĐỂ CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ >

< start="494.46" dur="0.2"> CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ >

< start="494.66" dur="0.1"> CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ >

< start="494.76" dur="0.101"> CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ TRANH CHẤP >

< start="494.861" dur="0.1"> CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ >

< start="494.961" dur="0.333"> CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ >

< start="495.294" dur="0.1"> CHIA SẺ THÔNG ĐIỆP VÀ THỬ VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ CỦA >

< start="495.394" dur="0.301"> VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ >

< start="495.695" dur="0.1"> VÀ TRANH CHẤP MỘT SỐ QUAN TÂM. >

< start="495.795" dur="0.2"> Ý TƯỞNG. >

< start="495.995" dur="0.133"> Ý TƯỞNG. CÁC >

< start="496.128" dur="0.301"> Ý TƯỞNG. LỚP >

< start="496.429" dur="14.381"> Ý TƯỞNG. CẦU THỦ >

< start="510.81" dur="0.3"> Ý TƯỞNG. QUẬN HARAY >

< start="511.11" dur="0.267"> QUẬN HARAY >

< start="511.377" dur="0.134"> QUẦN ÁO HARBOR QUẬN >

< start="511.511" dur="0.1"> VĂN PHÒNG SHERIFF CỦA QUẬN GRAYS >

< start="511.611" dur="0.233"> VĂN PHÒNG NGHIÊM TÚC HARCOR SAU >

< start="511.844" dur="0.1"> VĂN PHÒNG NGHIÊM TÚC CỦA HARAY >

< start="511.944" dur="0.167"> VĂN PHÒNG SHERIFF'S SAID RUMORS >

< start="512.111" dur="0.134"> VĂN PHÒNG SHERIFF'S RIDORS CỦA >

< start="512.245" dur="0.166"> VĂN PHÒNG SHERIFF SAID RUMORS CỦA MARTIAL >

< start="512.411" dur="0.034"> VĂN PHÒNG SHERIFF SAU RUMORS CỦA LUẬT SƯ >

< start="512.445" dur="0.333"> VĂN PHÒNG CỦA SHERIFF SAU RUMORS CỦA LUẬT SƯ HAY >

< start="512.778" dur="0.101"> VĂN PHÒNG CỦA SHERIFF SAU RUMORS CỦA LUẬT SƯ HOẶC CHIẾN LƯỢC >

< start="512.879" dur="0.3"> CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC CHIẾN LƯỢC >

< start="513.179" dur="0.067"> CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC >

< start="513.246" dur="0.1"> CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HOẶC >

< start="513.346" dur="0.133"> CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HOẶC CHỈ >

< start="513.479" dur="0.2"> CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC HOẶC ĐƠN GIẢN >

< start="513.679" dur="0.367"> CỦA LUẬT MARTIAL HOẶC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HOẶC CHỈ CẦN SIMPLY >

< start="514.046" dur="0.234"> THỰC HIỆN HOẶC CHỈ CẦN SIMPLY >

< start="514.28" dur="0.1"> THỰC HIỆN HOẶC CHỈ CẦN SIMPLY KHÔNG ĐÚNG. >

< start="514.38" dur="0.2"> THẬT. >

< start="514.58" dur="0.134"> THẬT. HỌ >

< start="514.714" dur="0.066"> THẬT. HỌ KHÔNG >

< start="514.78" dur="0.067"> THẬT. HỌ KHÔNG MUỐN >

< start="514.847" dur="0.1"> THẬT. HỌ KHÔNG MUỐN >

< start="514.947" dur="0.2"> THẬT. HỌ KHÔNG MUỐN LÀM >

< start="515.147" dur="0.101"> THẬT. HỌ KHÔNG MUỐN LÀM BẤT CỨ NÀO >

< start="515.248" dur="0.233"> HỌ KHÔNG MUỐN LÀM BẤT CỨ NÀO >

< start="515.481" dur="0.067"> HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ BẤT K AR >

< start="515.548" dur="0.233"> HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ LÚC NÀO HAY >

< start="515.781" dur="0.067"> HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ BẤT K AR HAY NÀO >

< start="515.848" dur="0.2"> HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ LÚC NÀO HAY MỘT >

< start="516.048" dur="0.367"> HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT K AR BẤT K AR GÌ NÀO >

< start="516.415" dur="0.101"> HỌ KHÔNG MUỐN KIẾM BẤT CỨ BẤT K AR GÌ NÀO HAY MỘT LẦN NỮA. >

< start="516.516" dur="0.233"> ARRESTS HOẶC KIẾM MỘT ĐẾN. >

< start="516.749" dur="0.234"> ARRESTS HOẶC KIẾM MỘT ĐẾN. MỘT SỐ >

< start="516.983" dur="0.166"> ARRESTS HOẶC KIẾM MỘT ĐẾN. SỞ GIAO DỊCH >

< start="517.149" dur="0.101"> ARRESTS HOẶC KIẾM MỘT ĐẾN. SỞ RIÊNG BAO GỒM >

< start="517.25" dur="0.2"> SỞ RIÊNG BAO GỒM >

< start="517.45" dur="0.133"> SỞ RIÊNG BAO GỒM >

< start="517.583" dur="0.134"> BỘ SƯU TẦM BAO GỒM >

< start="517.717" dur="0.167"> BỘ SƯU TẦM BAO GỒM QUẬN PIERCE >

< start="517.884" dur="0.1"> SỞ GIAO DỊCH TUYỆT VỜI BAO GỒM CÁC SHERIFF CỦA QUẬN PIERCE >

< start="517.984" dur="0.3"> CÔNG CỤ QUẬN PIERCE >

< start="518.284" dur="0.133"> BỘ SƯU TẦM QUẬN PIERCE >

< start="518.417" dur="0.067"> BỘ SƯU TẦM SHERIFF CỦA SHERIFF >

< start="518.484" dur="0.1"> BỘ SƯU TẦM QUẬN PIERCE HIỂN THỊ NÀY >

< start="518.584" dur="0.301"> SỞ HIỂN THỊ NÀY >

< start="518.885" dur="0.1"> SỞ HIỂN THỊ THÔNG TIN NÀY >

< start="518.985" dur="0.166"> SỞ HIỂN THỊ THÔNG TIN NÀY TỪ >

< start="519.151" dur="0.101"> SỞ HIỂN THỊ THÔNG TIN NÀY TỪ >

< start="519.252" dur="0.3"> THÔNG TIN TỪ >

< start="519.552" dur="0.2"> THÔNG TIN TỪ VÒI >

< start="519.752" dur="0.067"> THÔNG TIN TỪ HIỆP HỘI WASHINGTON >

< start="519.819" dur="0.1"> THÔNG TIN TỪ HIỆP HỘI CỦA WASHINGTON >

< start="519.919" dur="0.3"> HIỆP HỘI >

< start="520.219" dur="0.1"> HIỆP HỘI CỦA SHERIFFS >

< start="520.319" dur="0.1"> HIỆP HỘI WASHINGTON CỦA SHERIFFS VÀ >

< start="520.419" dur="0.167"> HIỆP HỘI CỦA SHERIFFS VÀ CHÍNH SÁCH >

< start="520.586" dur="0.2"> HIỆP HỘI WASHINGTON CỦA CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. >

< start="520.786" dur="0.234"> CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. >

< start="521.02" dur="0.033"> CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. ĐÁNH >

< start="521.053" dur="0.1"> CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. HIỂU A >

< start="521.153" dur="0.134"> CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. NÓI RẤT NHIỀU >

< start="521.287" dur="0.067"> CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. HIỂU RẤT NHIỀU >

< start="521.354" dur="0.3"> CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. NÓI RẤT NHIỀU >

< start="521.654" dur="0.1"> CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. XEM NHIỀU CÙNG >

< start="521.754" dur="0.234"> CHIA SẺ VÀ CHÍNH SÁCH. HIỂU RẤT NHIỀU KHÓA >

< start="521.988" dur="0.233"> HIỂU RẤT NHIỀU KHÓA >

< start="522.221" dur="0.067"> NÓI RẤT NHIỀU ĐIỂM QUAN TRỌNG >

< start="522.288" dur="0.5"> XEM NHIỀU NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG >

< start="522.788" dur="0.067"> NÓI RẤT NHIỀU ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÁC NHẬN >

< start="522.855" dur="0.134"> NÓI RẤT NHIỀU ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÁC NHẬN >

< start="522.989" dur="0.2"> NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ >

< start="523.189" dur="0.067"> NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ >

< start="523.256" dur="0.066"> NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG >

< start="523.322" dur="0.201"> NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG ĐƯỢC >

< start="523.523" dur="0.066"> NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG ĐƯỢC ĐI >

< start="523.589" dur="0.267"> NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG ĐƯỢC ĐI >

< start="523.856" dur="0.334"> NHỮNG ĐIỂM TRONG VIỆC XÁC NHẬN HỌ KHÔNG ĐƯỢC ĐI >

< start="524.19" dur="0.2"> SILL KHÔNG ĐƯỢC ĐI >

< start="524.39" dur="0.067"> SILL KHÔNG ĐI RA KHI XEM >

< start="524.457" dur="0.167"> SILL KHÔNG ĐI RA KHỎI NÀY >

< start="524.624" dur="0.066"> SILL KHÔNG ĐƯỢC ĐI RA KHỎI HOẠT ĐỘNG NÀY >

< start="524.69" dur="0.1"> SILL KHÔNG ĐƯỢC ĐI RA KHỎI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ >

< start="524.79" dur="0.201"> S NOT KHÔNG ĐƯỢC ĐI RA KHỎI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN >

< start="524.991" dur="0.4"> S NOT KHÔNG ĐƯỢC ĐI RA KHỎI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN LÀM >

< start="525.391" dur="0.167"> CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN LÀM >

< start="525.558" dur="0.1"> CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG >

< start="525.658" dur="0.033"> CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN >

< start="525.691" dur="0.267"> CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN >

< start="525.958" dur="0.067"> CHO HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN MỘT ĐẶC BIỆT >

< start="526.025" dur="0.167"> ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT >

< start="526.192" dur="0.4"> ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NÀY VÀ BẠN KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC >

< start="526.592" dur="0.267"> KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT >

< start="526.859" dur="0.067"> KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC GIẤY PHÉP >

< start="526.926" dur="0.167"> KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC GIẤY PHÉP >

< start="527.093" dur="0.167"> KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC GIẤY PHÉP >

< start="527.26" dur="0.2"> KHÔNG CẦN MỘT PASS ĐẶC BIỆT HOẶC GIẤY PHÉP ĐỂ XÂY DỰNG ESSENTIAL >

< start="527.46" dur="0.3"> GIẤY PHÉP ĐỂ XÂY DỰNG ESSENTIAL >

< start="527.76" dur="0.1"> GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DỊCH VỤ ESSENTIAL. >

< start="527.86" dur="0.234"> DỊCH VỤ. >

< start="528.094" dur="0.167"> DỊCH VỤ. TRONG KHI >

< start="528.261" dur="0.033"> DỊCH VỤ. EDMONDS >

< start="528.294" dur="0.067"> DỊCH VỤ. EDMONDS KHI NÀO >

< start="528.361" dur="0.066"> DỊCH VỤ. EDMONDS KHI LÀ MỘT >

< start="528.427" dur="0.067"> DỊCH VỤ. EDMONDS KHI LÀ MỘT TRONG >

< start="528.494" dur="0.2"> DỊCH VỤ. EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG >

< start="528.694" dur="0.201"> EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG >

< start="528.895" dur="0.233"> EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG LỜI NÓI >

< start="529.128" dur="0.401"> EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CỘNG ĐỒNG >

< start="529.529" dur="4.037"> EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CỘNG ĐỒNG >

< start="533.566" dur="0.467"> EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CỘNG ĐỒNG >

< start="534.033" dur="0.4"> EDMONDS KHI NÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CỘNG ĐỒNG >

< start="534.433" dur="0.134"> XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU >

< start="534.567" dur="0.133"> XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT >

< start="534.7" dur="0.067"> XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT LƯỢT >

< start="534.767" dur="0.2"> XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT SỐ ÍT HƠN >

< start="534.967" dur="0.334"> XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT VOCAL HƠN >

< start="535.301" dur="0.1"> XEM CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU LÀ MỘT VOCAL HƠN VÀ >

< start="535.401" dur="0.234"> MỘT VOCAL THÊM VÀ >

< start="535.635" dur="0.1"> MỘT VOCAL HƠN VÀ NÓI CHUYỆN >

< start="535.735" dur="0.4"> MỘT VOCAL THÊM VÀ NÓI CHUYỆN VỀ >

< start="536.135" dur="0.1"> MỘT VOCAL HƠN VÀ NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC THỰC HIỆN, >

< start="536.235" dur="0.2"> NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, >

< start="536.435" dur="0.067"> NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ >

< start="536.502" dur="0.067"> NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓI >

< start="536.569" dur="0.167"> NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓI >

< start="536.736" dur="0.133"> NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓI LÀ >

< start="536.869" dur="0.3"> NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓ NÓ LÀ VÌ >

< start="537.169" dur="0.101"> NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN, HỌ NÓ NÓ LÀ VÌ VẬY >

< start="537.27" dur="0.2"> HỌ NÓI LÀ VÌ VẬY >

< start="537.47" dur="0.1"> HỌ NÓ NÓ LÀ VÌ VẬY >

< start="537.57" dur="0.2"> HỌ NÓI NÓ LÀ VÌ VẬY >

< start="537.77" dur="0.1"> HỌ NÓI NÓ LÀ VÌ VẬY >

< start="537.87" dur="0.367"> HỌ NÓI NÓ LÀ VÌ VẬY >

< start="538.237" dur="0.1"> HỌ NÓ NÓ LÀ VÌ VẬY, HỌ CÓ NHỮNG NGƯỜI THÂN LỚN >

< start="538.337" dur="0.301"> CÓ NHIỀU TRANG WEB LỚN >

< start="538.638" dur="0.1"> CÓ NHIỀU DÂN SỐ LỚN. >

< start="538.738" dur="0.167"> DÂN SỐ. >

< start="538.905" dur="0.066"> DÂN SỐ. 25% >

< start="538.971" dur="0.067"> DÂN SỐ. 25% >

< start="539.038" dur="0.133"> DÂN SỐ. 25% >

< start="539.171" dur="0.134"> DÂN SỐ. 25% NHÂN DÂN >

< start="539.305" dur="0.1"> DÂN SỐ. 25% NHÂN DÂN >

< start="539.405" dur="0.3"> DÂN SỐ. 25% NHÂN DÂN SỐNG >

< start="539.705" dur="0.201"> 25% NHÂN DÂN SỐNG >

< start="539.906" dur="0.066"> 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY >

< start="539.972" dur="0.234"> 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY >

< start="540.206" dur="0.067"> 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY LÀ HƠN >

< start="540.273" dur="0.267"> 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY LÀ HƠN 60 >

< start="540.54" dur="0.1"> 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY CÓ HƠN 60 NHƯNG >

< start="540.64" dur="0.267"> 25% NGƯỜI DÂN SỐNG Ở ĐÂY CÓ HƠN 60 NHƯNG >

< start="540.907" dur="0.233"> ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG >

< start="541.14" dur="0.134"> ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG VẪN CÒN >

< start="541.274" dur="0.166"> ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG HỌ VẪN TIN >

< start="541.44" dur="0.101"> ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG HỌ VẪN CỨ TIN >

< start="541.541" dur="0.233"> ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG HỌ VẪN CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÁC >

< start="541.774" dur="0.1"> ĐÂY LÀ HƠN 60 NHƯNG HỌ VẪN CÒN NIỀM TIN NHẤT >

< start="541.874" dur="0.234"> VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI KHÁC >

< start="542.108" dur="0.233"> VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI KHÁC S COM HOÀN THÀNH >

< start="542.341" dur="0.067"> VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI KHÁC SILL HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN >

< start="542.408" dur="0.067"> VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI KHÁC SILL HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN Ở >

< start="542.475" dur="0.333"> VẪN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI MỚI NHẤT S COM HOÀN THÀNH TÌNH NGUYỆN VIÊN TRONG >

< start="542.808" dur="0.234"> HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG >

< start="543.042" dur="0.033"> HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG ĐÔI >

< start="543.075" dur="0.1"> HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG NỀN TẢNG >

< start="543.175" dur="0.167"> HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG NỀN TẢNG SILL >

< start="543.342" dur="0.334"> HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG NỀN TẢNG S ME Ý NGH MEA >

< start="543.676" dur="0.1"> HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN TRONG ĐÔI NÓ S ME Ý NGH MEA >

< start="543.776" dur="0.267"> ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA >

< start="544.043" dur="0.1"> ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ HOẠT ĐỘNG >

< start="544.143" dur="0.1"> ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ THỰC SỰ CÓ >

< start="544.243" dur="0.134"> ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ THỰC SỰ CÓ >

< start="544.377" dur="0.267"> ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ THỰC SỰ CÓ VÉ >

< start="544.644" dur="0.1"> ĐỪNG NÓ S ME Ý NGH MEA LÀ THỰC SỰ CÓ VÉ >

< start="544.744" dur="0.167"> HOẠT ĐỘNG CÓ VÉ >

< start="544.911" dur="0.2"> HOẠT ĐỘNG CÓ NHỮNG NGƯỜI VÉ >

< start="545.111" dur="0.066"> HOẠT ĐỘNG CÓ VẤN ĐỀ NHÂN DÂN >

< start="545.177" dur="0.101"> HOẠT ĐỘNG CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐẾN VÉ >

< start="545.278" dur="0.267"> HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ ĐỂ VÉ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC >

< start="545.545" dur="0.3"> HOẠT ĐỘNG CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ NHÂN DÂN ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC >

< start="545.845" dur="0.1"> HOẠT ĐỘNG CÓ VẤN ĐỀ NHÂN DÂN ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC >

< start="545.945" dur="0.2"> ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC >

< start="546.145" dur="0.067"> ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC >

< start="546.212" dur="0.233"> ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC >

< start="546.445" dur="0.034"> ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ VÀ GIỮ >

< start="546.479" dur="0.3"> ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ VÀ GIỮ >

< start="546.779" dur="0.267"> ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ VÀ GIỮ TRONG MIND, >

< start="547.046" dur="0.067"> ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐỂ BẮT ĐẦU VÀ GIỮ TRONG MIND, BẠN >

< start="547.113" dur="0.333"> ĐƯỢC KIẾM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐỂ BẮT ĐẦU VÀ GIỮ TRONG MIND, BẠN CÓ THỂ >

< start="547.446" dur="0.234"> JAIL VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ >

< start="547.68" dur="0.1"> Jail VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN >

< start="547.78" dur="0.2"> JAIL VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN KIẾM >

< start="547.98" dur="0.1"> Jail VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN KIẾM ĐƯỢC >

< start="548.08" dur="0.201"> JAIL VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN KIẾM ĐƯỢC >

< start="548.281" dur="0.1"> Jail VÀ KEEP IN MIND, BẠN CÓ THỂ VẪN KIẾM ĐƯỢC BOUNDNG NÀY >

< start="548.381" dur="0.267"> VẪN KIẾM AROUND VỚI NÀY >

< start="548.648" dur="0.1"> VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY >

< start="548.748" dur="0.133"> VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ >

< start="548.881" dur="0.067"> VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ NHẬN >

< start="548.948" dur="0.2"> VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ RA KHỎI >

< start="549.148" dur="0.334"> VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ RA KHỎI >

< start="549.482" dur="0.1"> VẪN KIẾM AROUND VỚI CỘNG ĐỒNG NÀY VÀ RA KHỎI HỌ >

< start="549.582" dur="0.2"> CỘNG ĐỒNG VÀ NHẬN ĐƯỢC >

< start="549.782" dur="0.033"> CỘNG ĐỒNG VÀ RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI >

< start="549.815" dur="0.301"> CỘNG ĐỒNG VÀ RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI A >

< start="550.116" dur="0.1"> CỘNG ĐỒNG VÀ RA KHỎI NHÀ CỦA MÌNH >

< start="550.216" dur="0.233"> CỘNG ĐỒNG VÀ RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI MỘT BIT nhỏ. >

< start="550.449" dur="0.167"> NHÀ MỘT BIT nhỏ. >

< start="550.616" dur="0.1"> NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN >

< start="550.716" dur="0.534"> NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN CÓ THỂ >

< start="551.25" dur="3.237"> NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN CÓ THỂ CHỈ CÓ >

< start="554.487" dur="0.567"> NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN CÓ THỂ CHỈ CÓ >

< start="555.054" dur="0.267"> NHÀ MỘT BIT nhỏ. BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE >

< start="555.321" dur="0.167"> BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE >

< start="555.488" dur="0.133"> BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE KHÔNG >

< start="555.621" dur="0.167"> BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC >

< start="555.788" dur="0.134"> BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC VÀ >

< start="555.922" dur="0.233"> BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC VÀ ĐỊA ĐIỂM >

< start="556.155" dur="0.367"> BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC VÀ PLACES THÍCH >

< start="556.522" dur="0.1"> BẠN CÓ THỂ CHỈ CONGREGATE TRONG KHU VỰC VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. >

< start="556.622" dur="0.167"> Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. >

< start="556.789" dur="0.167"> Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. CÁC >

< start="556.956" dur="0.067"> Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. CHÍNH PHỦ >

< start="557.023" dur="0.1"> Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. CHÍNH PHỦ ĐÃ >

< start="557.123" dur="0.233"> Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI >

< start="557.356" dur="0.1"> Ở CÔNG VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHƯ VẬY. Chính phủ đã nói >

< start="557.456" dur="0.201"> Chính phủ đã nói >

< start="557.657" dur="0.066"> CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG >

< start="557.723" dur="0.167"> CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG >

< start="557.89" dur="0.467"> CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CỦA TÔI LÀ MỘT >

< start="558.357" dur="0.067"> CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CỦA TÔI LÀ MỘT HÌNH THỨC >

< start="558.424" dur="0.2"> CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CỦA TÔI LÀ MỘT BÓNG ĐÁ >

< start="558.624" dur="0.1"> CHÍNH PHỦ ĐÃ NÓI ĐẶT HÀNG CỦA TÔI LÀ MỘT BÓNG ĐÁ BẮT ĐẦU NHƯNG >

< start="558.724" dur="0.234"> ĐẶT HÀNG LÀ MỘT BÓNG ĐÁ BƯỚM >

< start="558.958" dur="0.067"> ĐẶT HÀNG LÀ MỘT BÍ QUYẾT BÓNG NHƯNG THỰC SỰ >

< start="559.025" dur="0.233"> ĐẶT HÀNG LÀ MỘT BÍ QUYẾT BÓNG NHƯNG THẬT SỰ >

< start="559.258" dur="0.267"> ĐẶT HÀNG LÀ MỘT CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHƯNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG >

< start="559.525" dur="0.1"> ĐẶT HÀNG LÀ MỘT CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHƯNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG >

< start="559.625" dur="0.301"> ĐẶT HÀNG LÀ MỘT CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHƯNG THẬT SỰ TIN TƯỞNG >

< start="559.926" dur="0.2"> THẬT SỰ TIN TƯỞNG >

< start="560.126" dur="0.066"> THẬT SỰ TIN TƯỞNG >

< start="560.192" dur="0.101"> THẬT SỰ TIN TƯỞNG >

< start="560.293" dur="0.2"> THẬT SỰ TIN TƯỞNG NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐẾN >

< start="560.493" dur="0.067"> THẬT SỰ TIN TƯỞNG NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐẾN >

< start="560.56" dur="0.266"> THẬT SỰ TIN TƯỞNG NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐẾN >

< start="560.826" dur="0.367"> THẬT SỰ TIN TƯỞNG NHỮNG CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM >

< start="561.193" dur="0.167"> RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM >

< start="561.36" dur="0.034"> RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM ĐƯỢC >

< start="561.394" dur="0.1"> ĐÓ CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM ĐƯỢC >

< start="561.494" dur="0.367"> RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHI KHÔNG KIẾM ĐƯỢC >

< start="561.861" dur="0.133"> RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM ĐƯỢC NÓ KHÔNG HƠN >

< start="561.994" dur="0.167"> RATNG CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHÔNG KIẾM ĐƯỢC NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC >

< start="562.161" dur="0.167"> NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC >

< start="562.328" dur="0.234"> NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC >

< start="562.562" dur="0.633"> NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG CHÚNG TÔI >

< start="563.195" dur="0.401"> NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. >

< start="563.596" dur="0.367"> NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. CNTT >

< start="563.963" dur="0.067"> NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ XẢY RA, >

< start="564.03" dur="0.233"> NÓ LÀ NHIỀU DEATHS KHÁC BIỆT TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY >

< start="564.263" dur="0.267"> TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY >

< start="564.53" dur="0.1"> TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY MARINA, >

< start="564.63" dur="0.134"> TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY MARINA, KING >

< start="564.764" dur="0.1"> TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY MARINA, KING 5 >

< start="564.864" dur="0.3"> TRONG NHÀ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI. NÓ HẠNH PHÚC, AMY MARINA, KING 5 TIN TỨC. >

< start="565.164" dur="0.2"> MARINA, KING 5 TIN TỨC. >

< start="565.364" dur="0.067"> MARINA, KING 5 TIN TỨC. >>> >

< start="565.431" dur="0.033"> MARINA, KING 5 TIN TỨC. >>> VÀ >

< start="565.464" dur="0.301"> MARINA, KING 5 TIN TỨC. >>> VÀ A >

< start="565.765" dur="0.734"> MARINA, KING 5 TIN TỨC. >>> VÀ MỘT NHỚ. >

< start="566.499" dur="0.2"> >>> VÀ MỘT NHỚ. >

< start="566.699" dur="0.167"> >>> VÀ MỘT NHỚ. TIỂU BANG >

< start="566.866" dur="0.233"> >>> VÀ MỘT NHỚ. CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC >

< start="567.099" dur="0.167"> >>> VÀ MỘT NHỚ. CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ >

< start="567.266" dur="0.267"> >>> VÀ MỘT NHỚ. CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ WILDLIFE >

< start="567.533" dur="0.234"> CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ WILDLIFE >

< start="567.767" dur="0.1"> CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ KHU VỰC WILDLIFE >

< start="567.867" dur="0.3"> KHU NHÀ NƯỚC VÀ VÙNG WILDLIFE >

< start="568.167" dur="0.167"> CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ VÙNG WILDLIFE LÀ TẠM THỜI >

< start="568.334" dur="0.1"> CÔNG VIÊN NHÀ NƯỚC VÀ KHU VỰC DỄ DÀNG LÀ ĐÓNG CỬA TẠM THỜI. >

< start="568.434" dur="0.4"> DIỆN TÍCH TẠM THỜI. >

< start="568.834" dur="0.201"> DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU >

< start="569.035" dur="0.3"> DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU HÔM NAY >

< start="569.335" dur="0.3"> DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY >

< start="569.635" dur="0.1"> DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY >

< start="569.735" dur="0.334"> DIỆN TÍCH TẠM THỜI. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY >

< start="570.069" dur="0.2"> BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY >

< start="570.269" dur="0.301"> BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY >

< start="570.57" dur="0.367"> BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY CHO HAI TUẦN. >

< start="570.937" dur="14.014"> HAI TUẦN. >

< start="584.951" dur="0.133"> HAI TUẦN. TIỂU BANG >

< start="585.084" dur="0.267"> HAI TUẦN. CẤP NHÀ NƯỚC >

< start="585.351" dur="0.4"> HAI TUẦN. CẤP NHÀ NƯỚC VÀ >

< start="585.751" dur="0.1"> HAI TUẦN. CẤP NHÀ NƯỚC VÀ KHÁC >

< start="585.851" dur="0.301"> CẤP NHÀ NƯỚC VÀ KHÁC >

< start="586.152" dur="0.267"> GRANTS NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG QUAN KHÁC >

< start="586.419" dur="0.1"> CẤP NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KHOẢN TÀI CHÍNH KHÁC >

< start="586.519" dur="0.1"> CẤP NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KHOẢN TÀI KHOẢN KHÁC >

< start="586.619" dur="0.233"> TỔNG QUAN TÀI KHOẢN SILL >

< start="586.852" dur="0.134"> TỔNG QUAN TÀI KHOẢN S REM XÓA >

< start="586.986" dur="0.133"> TỔNG HỢP TÀI KHOẢN S REM XÓA >

< start="587.119" dur="0.1"> TỔNG HỢP TÀI KHOẢN S REM XÓA BỎ QUA >

< start="587.219" dur="0.134"> TỔNG HỢP TÀI KHOẢN S REM TUYỆT VỜI ĐÃ ĐÓNG CỬA QUA THÁNG 4 >

< start="587.353" dur="0.167"> TUYỆT ĐỐI ĐÃ ĐÓNG CỬA QUA THÁNG 4 >

< start="587.52" dur="0.1"> NHẮC LẠI ĐÓNG CỬA QUA 30 THÁNG 4. >

< start="587.62" dur="0.167"> 30. >

< start="587.787" dur="0.1"> 30. NẾU >

< start="587.887" dur="0.1"> 30. NẾU BẠN >

< start="587.987" dur="0.1"> 30. NẾU BẠN NHẬN >

< start="588.087" dur="0.1"> 30. NẾU BẠN THAM GIA >

< start="588.187" dur="0.2"> 30. NẾU BẠN KIẾM SOUND >

< start="588.387" dur="0.301"> 30. NẾU BẠN THAM GIA SOUND MUỐN >

< start="588.688" dur="0.1"> 30. NẾU BẠN KIẾM ĐƯỢC SOUND MUỐN >

< start="588.788" dur="0.167"> NẾU BẠN MUỐN SOUND MUỐN >

< start="588.955" dur="0.166"> NẾU BẠN KIẾM ĐƯỢC SOUND MUỐN NHẬN >

< start="589.121" dur="0.201"> NẾU BẠN KIẾM ĐƯỢC SOUND MUỐN NHẬN AROUND >

< start="589.322" dur="0.1"> NẾU BẠN TÌM KIẾM SOUND MUỐN NHẬN BẠN >

< start="589.422" dur="0.233"> NẾU BẠN TÌM KIẾM SOUND MUỐN NHẬN AROUND BẠN SILL >

< start="589.655" dur="0.267"> NẾU BẠN TÌM KIẾM SOUND MUỐN NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ >

< start="589.922" dur="0.1"> NẾU BẠN TÌM KIẾM SOUND MUỐN NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ >

< start="590.022" dur="0.2"> NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ >

< start="590.222" dur="0.067"> NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ TÌM >

< start="590.289" dur="0.401"> NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ TÌM KIẾM >

< start="590.69" dur="0.1"> NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ TÌM KIẾM THAY ĐỔI >

< start="590.79" dur="0.1"> NHẬN AROUND BẠN S HAVE CÓ TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. >

< start="590.89" dur="0.167"> TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. >

< start="591.057" dur="0.133"> TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG PHẢI >

< start="591.19" dur="0.267"> TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG PHẢI VÌ >

< start="591.457" dur="0.2"> TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG VÌ >

< start="591.657" dur="0.2"> TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS >

< start="591.857" dur="0.101"> TÌM MỘT ROUTE THAY ĐỔI. KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO >

< start="591.958" dur="0.266"> KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO >

< start="592.224" dur="0.134"> KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ >

< start="592.358" dur="0.133"> KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ HỦY BỎ >

< start="592.491" dur="0.067"> KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ HỦY BECAUSE >

< start="592.558" dur="0.267"> KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ HỦY BỎ >

< start="592.825" dur="0.1"> KHÔNG TRỞ THÀNH CORONAVIRUS CHO DỊCH VỤ HỦY BECAUSE CỦA A >

< start="592.925" dur="0.267"> DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ A >

< start="593.192" dur="0.067"> DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ MỘT ĐẤT NỀN >

< start="593.259" dur="0.2"> DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ MỘT ĐẤT NỀN >

< start="593.459" dur="0.167"> DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ MỘT ĐẤT NỀN Ở BẮC >

< start="593.626" dur="0.267"> DỊCH VỤ HỦY BỎ VÌ MỘT ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. >

< start="593.893" dur="0.233"> ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. >

< start="594.126" dur="0.134"> ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. ÂM THANH >

< start="594.26" dur="0.1"> ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. CHUYỂN TIẾNG >

< start="594.36" dur="0.067"> ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. TIẾNG VIỆT >

< start="594.427" dur="0.1"> ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. SOUND TRANSIT SAYS NHƯ >

< start="594.527" dur="0.267"> ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. SOUND TRANSIT SAYS AS LONG >

< start="594.794" dur="0.1"> ĐẤT NỀN Ở ĐÔNG BẮC. SOUND TRANSIT SAYS AS LONG AS >

< start="594.894" dur="0.233"> SOUND TRANSIT SAYS AS LONG AS >

< start="595.127" dur="0.067"> SOUND TRANSIT SAYS NHƯ VẬY >

< start="595.194" dur="0.2"> SOUND TRANSIT SAYS NHƯ VẬY >

< start="595.394" dur="0.167"> SOUND TRANSIT SAYS AS LONG AS KHÔNG CÓ >

< start="595.561" dur="0.267"> SOUND TRANSIT SAYS AS LONG AS KHÔNG CÓ BỔ SUNG >

< start="595.828" dur="0.267"> KHÔNG CÓ BỔ SUNG >

< start="596.095" dur="0.1"> KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ BỔ SUNG >

< start="596.195" dur="0.134"> KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ THÊM >

< start="596.329" dur="0.166"> KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ THÊM >

< start="596.495" dur="0.101"> KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ BỔ SUNG NÀO MÁY CHỦ NÊN >

< start="596.596" dur="0.233"> VẤN ĐỀ THAN MÁY CHỦ NÊN >

< start="596.829" dur="0.3"> VẤN ĐỀ THAN MÁY CHỦ NÊN TIẾP TỤC >

< start="597.129" dur="4.605"> VẤN ĐỀ THAN MÁY CHỦ NÊN TÌM HIỂU >