198s 11 १११ कलहरू भेटिएन रेक्सबर्ग, इडाहो, बच्चाहरूको केसमा images and subtitles

हामी हामी संग छ हामीसँग छ हामी हप्ताहरूका लागि छौं - हामी हप्ताको लागि ---- सँगै हामी हप्ताको लागि ---- सँगै हामी हप्ताको लागि छौं - रहस्यको साथ हामी हप्ताको लागि छौं - रहस्यमय सर्रोन्डिंगको साथ हामी हप्ताको लागि छौं - रहस्यमय सर्जुन्डको साथ रहस्यमय सर्रोन्डको साथ मिस्रीको मिसिंगको साथ मिस्ररी SURROUNDING मिसिंग रक्सबर्गको साथ मिस्ररी सगरBन्डिंग मिसबक्स रेक्सबर्ग बच्चाहरूसँग मिसिंग र्याक्सबर्ग किड्सको घेरिँदै मिसिंग र्याक्सबर्ग किड्स जारी छ मिसिंग र्याक्सबर्ग किड्स जारी छ मिसिंग रेक्सबर्ग किड्स जारी गर्न जारी ... रेक्सबर्ग किदहरू मिस गर्न मिल्छ ग्रो गर्न जारी छ ... मिसबक्स रेक्सबर्ग किड्स बढ्न जारी छ ...--वर्ष पुरानो मिसबक्स रेक्सबर्ग किड्स बढ्न जारी छ ...--YEAR-Old JJ मिसिंग र्याक्सबर्ग किड्स बढ्न जारी छ ...--वर्ष पुरानो जे जे VALLOW ग्रो गर्न जारी राख्नुहोस् ...--YEAR-Old JJ VALLOW जारी गर्न जारी राख्नुहोस् ... 7-YEAR-Old JJ VALLOW र ग्रो गर्न जारी राख्नुहोस् ...--YEAR-Old JJ VALLOW र १--वर्ष पुरानो ग्रो गर्न जारी राख्नुहोस् ...--YEAR-Old JJ VALLOW र १--वर्ष पुरानो टाईल --YEAR-Old JJ VALLOW र १--वर्ष पुरानो टाईली --वर्ष पुरानो जे जे भलो र १--वर्ष पुरानो टायल रायन --वर्ष-पुरानो जे जे भालो र १--वर्ष पुरानो टायल रायन छ --वर्ष पुरानो जे जे भलो र १--वर्ष पुरानो टायल रायन भएको छ। --वर्ष पुरानो जे जे भलो र १--वर्ष पुरानो टायल रायन मिस गरिएको छ। र १--वर्ष पुरानो टाईली रायन मिस गरिएको छ र १--वर्ष पुरानो टाईल रायन मिसिंग सिन्स भएको छ। र १--वर्ष पुरानो टाईली रायन मिसिंग सिन्स सेप्टेम्बरमा भएको छ ... रायन हराएको छुटेन सेप्टेम्बर ... रायन मिसिंग सिन्स सेप्टेम्बर भयो ... र रायन छुटेको छुट्टै सेप्टेम्बर ... र यो हो रायन छुटेको छुट्टै सेप्टेम्बर ... र यो घटना रायन छुटेको छुट्टै सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... हामी छौं SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... हामी सुन्दै छौं SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... हामी थप सुन्दै छौं SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... हामी थप सुन्निरहेका छौं 9- र यो घटना ... हामी सुनुवाईको बढी हो 9- र यो घटना ... हामी थप सुन्निरहेका छौं 9 -१-१ र यो घटना ... हामी थप 9 -१-१ कलहरू सुन्दै छौं र यो घटना ... हामी सुनुवाइ गर्दै छौं 9- 1-1 कलहरू लिंक गरियो र यो घटना ... हामी थप सुनुवाई गरिरहेका छौं - 9 -१-१ कलहरू लिंक गरियो हामी थप सुनुवाई गरिरहेछ 9- 1-1 कलमा सम्पर्क गरियो हामी थप सुनुवाई गरिरहेछ 9- 1-1 कलहरू प्लेयरहरूमा हामी थप सुनुवाई गरिरहेछ 9- १-१ कलहरू प्लेयरहरूमा लिंक गरियो हामी यसका प्लेयरहरूमा लिंक गरिएको 9 -१-११ कलहरू अधिक सुनुवाई गरिरहेका छौं हामी यस सुनुवाइका बारे थप 9 -१-११ कलहरू प्लेयरहरूमा लिंक गर्यौं यस केसमा ... १-११ कलहरू यस केसमा खेलाडीहरूसँग लिंक गरियो ... १-११ कलहरू यस केसमा खेलाडीहरूसँग लिंक गरियो ... हाम्रो १-११ कलहरू यस केसमा खेलाडीहरूसँग लिंक गरियो ... हाम्रो शिरः १-११ कलहरू यस केसमा खेलाडीहरूसँग लिED्क गरियो ... हाम्रो श्रीरह माटुसुवा यस केसमा खेलाडीहरू ... हाम्रो शिराह मात्सुवा यस केसमा खेलाडीहरू ... हाम्रो शिरो मतसुजा सूचीबद्ध छन यस केसमा खेलाडीहरू ... हाम्रो शिरो मत्सुवा सूचीबद्ध यस केसमा खेलाडीहरू ... हाम्रो शिरबाट मतसुजा उनीहरूको लागि सूचीबद्ध हाम्रो शिर MATSUZAWA सूचीबद्ध ती हाम्रो शिर MATSUZAWA सूचीबद्ध ती रेकर्डिंगहरु ... ती रेकर्डिंगहरूमा सूचीबद्ध ... ती रेकर्डिंगहरूमा सूचीबद्ध ... उनी ती रेकर्डिंगहरूको सूचीमा ... उनी लाउँदछन् ती रेकर्डिंगहरूको सूचीमा ... उनले ती ल्याउँदछन् ती रेकर्डिंगहरूको सूचीमा ... उनी तिनीहरूलाई ल्याउँछिन् ती रेकर्डिंगहरूको सूचीमा ... उनी हामीलाई ल्याउँछिन् रेकर्डिंगहरू ... उनी हामीलाई ल्याउँछिन् रेकर्डिंगहरू ... उनी अब तिनीहरूलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... उनी अहिले हामीलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... उनी अब हामीलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... हामी उनी अब हामीलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... हामी राख्छौं उनी अहिले हामीलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... हामी राख्छौं उनी अब तिनीहरुलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... हामी एक अभिलेख राख्छौं अब ... हामी एक रेकर्ड राख्छौं अब ... हामी एक अभिलेख राख्छौं अब ... हामी भित्र एक रिकर्ड्स अनुरोध राख्दछौं अब ... हामी यसको लागि अनुरोध गर्दछौं अब ... हामी यसको लागि रिकर्डहरू अनुरोध गर्दछौं हामी यसको लागि एक रिकर्ड्स अनुरोध राख्छौं हामी ती 9 -११-१ का लागि अनुरोध राख्दछौं हामी ती 9-1-1 कलहरूको लागि अनुरोध गर्दछौं हामी ती 9 -१११ कल पछिल्लोमा रिकर्ड्स अनुरोध गर्दछौं हामी ती -1 -१११ कल पछिल्लो हप्ताको लागि रिकर्डहरू अनुरोध गर्दछौं ... ती 9 -१-११ कल अन्तिम हप्तामा अनुरोध गर्नुहोस् ... ती 9 -१-११ कल अन्तिम हप्ताको लागि अनुरोध गर्नुहोस् ... हामी ती 9 -११-१० मा अन्तिम साताको कलका लागि अनुरोध गर्नुहोस् ... हामी साझा गर्छौं ती 9 -११-१० मा अन्तिम साताको कलको लागि अनुरोध गर्नुहोस् ... हामीले साझेदारी गर्नुभयो -1 -११-१ पछिल्लो हप्ता कल ... हामी साझा गर्‍यौं -1 -११-१ पछिल्लो हप्ता कल ... हामी ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं -1 -११-१ पछिल्लो हप्ता हामी कल ... हामी ट्रान्सक्रिप्ट को बाट साझा गर्‍यौं -1 -१-११ कलहरू पछिल्लो हप्ता ... हामीले योबाट ट्रान्सक्रिप्ट साझेदारी गर्‍यौं ... हामी IT बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... हामी IT बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... तर हामी यो बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... तर हामी छौं हामी यो बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... तर हामी मात्रै हौं हामी यो बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... तर अब हामी मात्रै छौं आईटीबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्नुहोस् ... तर हामी अब मात्रै छौं आईटीबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्नुहोस् ... तर हामी अब मात्र बाँचिरहेका छौं आईटीबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्नुहोस् ... तर हामी केवल अब अधीनमा छौं आईटीबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्नुहोस् ... तर हामी केवल अडियोको स्वामित्वमा छौं। तर हामी केवल अडियोको अधीनमा छौं तर हामी केवल अडियोको स्वामित्वमा छौं तर हामी अब केवल आईडीको लागि अडियो मात्र पाउँदछौं तर हामी अब अडियोको लागि मात्रै आज ... आजका लागि अडियो पछाडि ... आजका लागि अडियो पछाडि ... AS आजका लागि अडियो पछाडि ... तपाइँको रूपमा आजका लागि अडियो पछाडि ... तपाइँलाई थाहा छ, आजका लागि अडियो पछाडि ... आज तपाइँलाई थाहा छ, यो आजका लागि अडियो पछाडि ... आज तपाइँलाई थाहा छ, यो छ आजका लागि अडियो पछाडि ... तपाइँलाई थाहा छ, यो एक हो आजको लागि ... तपाईंलाई थाहा छ, यो एक हो आजको लागि ... तपाईंलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो आजको लागि ... तपाईंलाई थाहा छ, यो त्यो केस हो आजको लागि ... तपाईंलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो जुन हो आजको लागि ... तपाइँलाई थाँहा छ, यो एक केस हो जुन ग्रिप भएको थियो जसरी तपाइँलाई थाँहा हुन्छ, यो केस छ जुन ग्रिप गरिएको थियो जसरी तपाइँलाई थाँहा हुन्छ, यो केस छ जुन ग्रिप गरिएको थियो जसरी तपाइँलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो जुन राष्ट्रले चिप्ल्यो। जसरी तपाइँलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो जुन राष्ट्रले ... सँग ग्रिप गरेको थियो जसरी तपाइँलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो जुन राष्ट्रले घेर्यो ... टाईहरु संग केस जुन राष्ट्रले चलायो ... टाईसको साथ केस छ जुन राष्ट्रलाई GRIPPED छ ... यहाँ टाईहरू सहित केस छ जुन राष्ट्रलाई GRIPPED छ ... यहाँ टाई सहित केस जुन राष्ट्रलाई ग्रहण गरिएको छ ... यहाँ आईडीहाउमा टाईहरू सहित ... राष्ट्र ... यहाँ आईडीहाओमा टाईहरू सहित ... राष्ट्र ... यहाँ आइहाडो ... एरिजोनामा टाई सहित राष्ट्र ... यहाँ टाढा आईदाहो संग ... एरिजोना ... UTAH ... राष्ट्र ... यहाँ टाढा आईदाहो संग ... एरिजोना ... UTAH ... HAWAII यहाँ आईडाहोमा ... एरिजोना ... उटाह ... हावाई यहाँ आईडाहोमा ... एरिजोना ... उताह ... हावाई र यहाँ आईडाहोमा ... एरिजोना ... उताह ... हावाई र पछाडि। ARIZONA ... UTAH ... HAWAII र पछाडि। ARIZONA ... UTAH ... HAWAII र पछाडि। आईटीको ARIZONA ... UTAH ... HAWAII र पछाडि। यो एकदमै ARIZONA ... UTAH ... HAWAII र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड छ र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड छ र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड केस र आईटी हो र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड केस र आईटीको निरन्तरता छ यो धेरै कन्भोल्टेड केस र आईटीको निरन्तरता छ यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र यो जारी रहन्छ यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र यो प्राप्त गर्न जारी रहन्छ यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र आई इभान प्राप्त गर्न जारी रहन्छ यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र आईटम पनि अधिक प्राप्त गर्न जारी छ यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र आईटी पनि अधिक प्राप्त गर्न जारी छ। केस र आईटीले अधिक प्राप्त गर्न पनि जारी छ। केस र आईटीले अधिक प्राप्त गर्न पनि जारी छ। 11 ११, केस र आईटीले अधिक प्राप्त गर्न पनि जारी छ। 11 ११, कहाँ छ केस र आईटीले अधिक प्राप्त गर्न पनि जारी छ। 911, तपाईंको कहाँ छ अरु धेरै प्राप्त गर्न को लागी। 911, तपाईंको कहाँ छ अरु धेरै प्राप्त गर्न को लागी। 11 ११, जहाँ तपाईको इमरजेन्सी छ, अरु धेरै प्राप्त गर्न को लागी। 911, कहाँ तपाइँको इमरजेन्सी, 'ओह 911, कहाँ तपाइँको इमरजेन्सी, 'ओह 911, जहाँ तपाइँको इमरजेन्सी, 'ओह केही 911, जहाँ तपाइँको इमरजेन्सी, 'ओह कसैलाई मात्र 11 ११, तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ, 'ओह कसैलाई मात्र शट 11 ११, तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ, 'ओह कसैलाई मात्र शट मेरो इमरजेन्सी, 'ओह कसैलाई मात्र शट मेरो इमरजेन्सी, 'ओह कसैलाई मात्र मेरो विन्डो शट गर्नुहोस्। " केही मात्र मेरो विन्डो शट गर्नुहोस्। " केही मात्र मेरो विन्डो शट। "-1 -११ केही मात्र मेरो विन्डो शट। "9-1-1 कलहरू कसैलाई मात्र मेरो विन्डो शट गर्नुहोस्। "-1 -१११ अब कल गर्नुहोस् कसैलाई मात्र मेरो विन्डो शट गर्नुहोस्। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् विन्डो। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् विन्डो। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् A विन्डोज। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् एक GLIMPSE विन्डो। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् एक झिल्का भित्र विन्डोज। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् भित्र एउटा चमक दिनुहोस् -1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् भित्र एउटा चमक दिनुहोस् -1 -१-११ कलहरू अब रमाइलो चम्किन्छ -1 -१-११ कलहरू अब रातमा कसैलाई चम्किरहेछन् -1 -१-११ अब कल रातमा कसैलाई शटमा एक झण्डा दिने कल -1 -१-११ कल अब एउटा रमाइलो दिन को लागी कसैलाई पनि गोली लाग्यो एक रातमा रमाईलो रमा एक चमक ब्राण्डनमा रातको केही शटमा एउटा चमक ब्राण्डन बोर्डरमा रातको केही शटमा एउटा चमक ब्रान्डन बउडरएक्समा रातको केही शट ब्रान्डन बउड्रेक्सको टेस्लामा राति केही शट ब्रान्डन बउड्रेक्सको टेस्लामा नाइट केही शट एरिजोनामा ब्राण्डन बाउडरको टेस्लामा राति केही शट एरिजोनामा ब्राण्डन बोर्डर टेस्लामा नाइट केही शट एरिजोनामा ब्रान्डन बाउडरएक्सको टेस्ला ब्राण्डन बाउन्ड्रियाको टेस्ला अक्टूबरमा एरिजोनामा ब्राण्डन बाउडरएक्सको टेस्ला अक्टुबर २ तारिख एरिजोनामा अक्टूबर २ तारिखमा एरिजोनामा टेस्ला अक्टूबर २ तारिखमा एरिजोनामा टेस्ला - भागिदै अक्टूबर २ तारिखमा एरिजोनामा टेस्ला - भाग्ने अक्टूबर २ तारिखमा एरिजोनामा टेस्ला - ड्राइभरको भागिदारी गर्दै अक्टुबर २ औं - ड्राईभरको काममा भाग लिदै अक्टुबर २ औं - ड्राईभरको साइड शेटर गर्दै अक्टुबर २ औं - ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। DID ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। तिमीले गर्यौ ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। तपाईँले देख्नु भयो ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। तपाईंले देख्नुभयो ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। के तपाईंले GUY देख्नुभयो? SIDE WINDOW। के तपाईंले GUY देख्नुभयो? SIDE WINDOW। के तपाईंले त्यो मान्छे बुझ्नुभयो, SIDE WINDOW। के तपाईंले त्यो मान्छे बुझ्नुभयो, WHO SIDE WINDOW। के तपाईंले यो मान्छेलाई हेर्नुभयो SIDE WINDOW। के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? SIDE WINDOW। के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? I के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? I के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मैले गरेन के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मैले देखिन के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मलाई थाहा छैन के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मलाई थाहा छैन यो को हो के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मलाई थाहा थिएन यो को थियो त्यो, यो को थियो? मलाई थाहा थिएन यो को थियो त्यो, यो को थियो? मैले बुझ्न सकेन कि यो ब्रान्डन थियो त्यो, यो को थियो? मैले बुझ्न सकेन कि यो ब्रान्डन हो त्यो, यो को थियो? मैले बुझ्न सकेन कि यो ब्रान्डन हो त्यो, यो को थियो? मैले बुझ्न सकेन कि यो को ब्रान्डन थियो त्यो अर्को हो - थाहा छैन यो को थियो ब्रान्डन थियो एक्स- थाहा छैन यो को थियो ब्रान्डन हास्यास्पद हो थाहा छैन यो को हो ब्रान्डनको एक अस्वाभाविक मानिस हो थाहा छैन यो को हो ब्रान्डन लोरीको अस्वाभाविक पति हो ब्रान्डन लोरीको हसबन्ड हो ब्राण्डन लोरी भलाको अन्तिम हसबन्ड हो ब्राण्डन लोरी भलोको निसको अन्तिम हसबन्ड हो, LOSI VALLOW NIECE को हसबन्ड, LOSI VALLOW को NIECE को पति, मालानी। भलोको नीस, मलाइ भलोको नीस, मलाइ IN भलोको नीस, मलाइ मा भलोको नीस, मलाइ कलमा भलोको नीस, मलाइ तपाईंलाई कल गर्नुहोस् भलोको नीस, मलाइ कलमा तपाई सुन्नुहुन्छ MELANIE। कलमा तपाई सुन्नुहुन्छ MELANIE। कलमा तपाई ब्रान्डन सुन्नुहुन्छ MELANIE। कलमा तपाईं ब्राण्डनले सुन्नुभयो ... MELANIE। कलमा तपाई ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ MELANIE। कलमा तपाई ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ हुनुहुन्छ कलमा तपाई ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ हुनुहुन्छ कलमा तपाई ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ कुनै हुनुहुन्न कलमा तपाईं ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ कुनै आईडिया हुनुहुन्न कलमा तपाईं ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ कुनै आईडिया होइन जो कलमा तपाईले सुन्नुभयो ब्रान्डनले ... ऊ शट किन्न कुनै आईडिया छैन कलमा तपाईले ब्राण्डनले भनेको सुन्नुभयो ... उहाँ कुनै आईडिया हुनुहुन्न जो शट ब्राण्डन भन्छन् ... उहाँ कुनै आईडिया होइन जो शटमा थिए ब्राण्डन भन्छन् ... उहाँ कुनै आईडिया हुनुहुन्न जो उहाँमा गोली चल्नुभयो। कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर LATER ... कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर लेटर ... ऊ कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर लेटर ... उनले भने कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर लेटर ... ऊ एक बताउँछ HIM तर लेटर ... ऊ एक बताउँछ HIM तर लेटर ... उनले एक निजी बताए HIM तर लेटर ... उनले एक निजी अन्वेषकलाई भने तर लेटर ... उनले एक निजी अन्वेषकलाई भने तर लेटर ... उनले एउटा निजी अन्वेषकलाई भने तर लेटर ... उनले एउटा निजी अन्वेषकलाई भने कि उनी तर लेटर ... उनले एक निजी अन्वेषकलाई भने कि उसले विश्वास गरे तर लेटर ... उनले एक निजी अन्वेषकलाई भने कि उनले विश्वास गरे निजी अन्वेषक जसले उसले विश्वास गर्‍यो निजी अन्वेषक कि उसले शूटरलाई विश्वास गर्‍यो निजी अन्वेषक जसले त्यो शूटर थियो विश्वास गर्‍यो निजी अन्वेषकले त्यो शूटरलाई विश्वास गर्‍यो निजी अन्वेषकले कि उसले शूटरलाई विश्वास गर्‍यो एलेक्स कक्स ... त्यो कि शटर एलेक्स कक्समा विश्वास गर्‍यो ... त्यो शूटरलाई विश्वास गर्थ्यो एलेक्स कक्स ... लोरी त्यो शूटरलाई विश्वास गर्थ्यो एलेक्स कक्स ... लोरी भाइ। शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ The शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ उस्तै शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ उही व्यक्ति शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ उही व्यक्ति लोरी भाइ उही व्यक्ति लोरी भाइ पुलिसमा उही व्यक्ति लोरी भाइ पुलिसले बोल्ने उही व्यक्ति लोरी भाइ पुलिसले मार्ने उही व्यक्ति पुलिसले मार्ने उही व्यक्ति पुलिसले भन्छन् उही व्यक्ति पुलिसले भन्छन् उही व्यक्ति जसले चार्ल्सलाई मार्छ - पुलिस बोल्ने उही व्यक्ति जसले चार्ल्सलाई मार्छ - लोरीको पुलिस भन्छन् कि मारिएका चार्ल्सहरू - लोरीको पुलिस भन्छन् कि चारले मार गिरायो - लोरीको पूर्व हसबन्ड पुलिस भन्छन् कि मारिएको चार्ल्स भलि - लोरीको एक्स हसबन्ड - पुलिस भन्छन् कि चारले मार गिरायो - लोरीको पूर्व हसबन्ड - कथित चार्ल्स VALLOW-- LORI's पूर्व हसबन्ड - कथित चार्ल्स VALLOW-- LORI's पूर्व हसबन्ड - कथित रूपमा चार्ल्स भलि - लोरीको पूर्व हसबन्ड - कथित रूपमा आफैमा चार्ल्स भ्यालो - लोरीको पूर्व हसबन्ड - कथित रूपमा आफैलाई सुरक्षा भूतपूर्व - हसबन्ड - आफैलाई सुरक्षा मा कथित पूर्व हसबन्ड - स्वयं रक्षा मा कथित "आवश्यकता छ पूर्व हसबन्ड - कवडी रूपमा आफैलाई रक्षा "को लागी आवश्यक छ पूर्व हसबन्ड - स्वयं रक्षा मा कथित "भन्नु आवश्यक छ पूर्व-हसबन्ड - स्वयं रक्षा मा कथित "उहाँलाई भन्नु आवश्यक छ आफैलाई रक्षा मा "उहाँ भन्न आवश्यक छ आत्म रक्षामा "उहाँ भन्नु भएको छ आवश्यक छ स्वयं रक्षामा "भन्नुहोस् कि उहाँ डराउनु भएको थियो आफैंको सुरक्षामा "भन्नु पर्दा ऊ डरायो आफैंको सुरक्षामा "भन्नुपर्दछ कि उहाँ मृत्युबाट डराउनु भएको थियो।" "उहाँ मृत्युदण्ड गर्न डराउनु भएको थियो भन्नु आवश्यक छ।" "उहाँ मृत्युदण्ड गर्न डराउनु भएको थियो भन्नु आवश्यक छ।" ब्राण्डन "उहाँ मृत्युदण्ड गर्न डराउनु भएको थियो भन्नु आवश्यक छ।" ब्रान्डन हायर "उहाँ मृत्युदण्ड गर्न डराउनु भएको थियो भन्नु आवश्यक छ।" BRANDON HIRED A मृत्युदण्ड लिन डराएको थियो। "ब्रान्डन हिर्ड ए मृत्युदण्ड लिन डराएको थियो। "ब्रान्डनले एक प्राइभेट लगायो मृत्युदण्ड लिन डराएको थियो। "ब्रान्डनले एक निजी अन्वेषकलाई नाI्यो ब्रान्डन एक निजी अन्वेषक हिरे ब्रान्डन एक निजी अन्वेषक पछि HIRED ब्राण्डन एक निजी अन्वेषक पछि उनको ब्राण्डन एक निजी अन्वेषक पछि उनको थियो ब्राण्डन एक निजी अन्वेषक पछि उनको थियो पछि ब्रान्डन एक निजी निवेशक राखिएको पछि उहाँ लक्ष्य थियो निजी निवेशक पछि ऊ लक्ष्य थियो निजी अन्वेषक पछि उनको लक्ष्य थियो निजी अन्वेषक पछि ऊ कि को लक्ष्य थियो निजी अन्वेषक पछि उनी त्यो ड्राइभको लक्ष्य थियो निजी अन्वेषक पछि ऊ ड्राइभ द्वारा ड्राइव को लक्षित थियो उहाँ पछि ड्राइभ द्वारा ड्राइव को लक्ष्य थियो उहाँ पछि शूटींगबाट ड्राइभको लक्ष्य थियो। शुटिंगबाट ड्राइभको। शुटिंगबाट ड्राइभको। गिल्बर्ट शुटिंगबाट ड्राइभको। गिल्बर्ट पुलिस शुटिंगबाट ड्राइभको। गिल्बर्ट नीति हो शुटिंगबाट ड्राइभको। गिल्बर्ट पुलिस अझै छ शुट गर्दै। गिल्बर्ट पुलिस अझै छ शुट गर्दै। गिल्बर्ट पुलिस अझै पनि लगानी गर्दै छ शुट गर्दै। गिल्बर्ट पुलिस अझै पनि लगानीको छ गिल्बर्ट पुलिस अझै पनि लगानीको छ गिल्बर्ट पुलिस शूटिINGको लागि अझै लगानी गर्दछ। शूटीVको अन्वेषण गर्दै। शूटीVको अन्वेषण गर्दै। तर शूटीVको अन्वेषण गर्दै। तर हाम्रो शूटीVको अन्वेषण गर्दै। तर हाम्रो मिसि शूटीVको अन्वेषण गर्दै। तर हाम्रो मिसि ईG्गल शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि ईG्गल शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि अG्ग्रेजी स्पोक शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि अG्ग्रेजी बोल्नुहोस् शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि अG्ग्रेजीसँग कुरा गर्नुहोस् शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि प्राइभेटको साथ बोल्नुहोस् तर हाम्रो मिसि प्राइभेटको साथ बोल्नुहोस् तर हाम्रो मिसि प्राइभेट अन्वेषकसँग बोल्नुहोस् तर हाम्रो मिसि प्रोजेक्ट निजी अन्वेषक भित्र सम्मिलित प्राइभेट इन्वेस्टिगेटर आमन्त्रितको साथ बोल्नुहोस् प्राइभेट इन्वेस्टिगेटर अन्तमा अन्तिम पटक बोलाउनुहोस् प्राइभेट इन्वेस्टिगेटरले अन्तिम साताको अन्वेषकसँग कुरा गर्नुहोस्। अन्वेषक अन्वेषक अन्तिम हप्ता। अन्वेषक अन्वेषक अन्तिम हप्ता। < गएको हप्ता। < गएको हप्ता। <"The गएको हप्ता। <"व्यक्ति गएको हप्ता। <"व्यक्ति उहाँ <"व्यक्ति उहाँ <"व्यक्ति उहाँ सिफारिश, <"व्यक्ति उहाँ सिफारिस, द <"व्यक्ति उहाँ सिफारिश, व्यक्ति "व्यक्ति उहाँ सिफारिश, व्यक्ति "व्यक्ति उहाँ सिफारिश, व्यक्ति उहाँ "व्यक्तिले सिफारिस गरेको व्यक्ति, उनी सफल भए "व्यक्तिले सिफारिस गरेको व्यक्ति, उनी सफल थिए "उक्त व्यक्तिले सिफारिस गरेको व्यक्ति, उनी सफल थिए सिफारिश गरिएको, व्यक्तिमा उनी सफल थिए सिफारिश गरिएको व्यक्ति, उनी सफल थिए त्यो व्यक्ति थियो सिफारिश गरिएको व्यक्ति, उनी सफल थिए त्यो व्यक्ति जो थियो सिफारिश गरिएको व्यक्ति, जसलाई उसले अनुशासित गर्यो त्यो व्यक्ति जो थियो सिफारिश गरिएको व्यक्ति जसलाई उसले सान्त्वना दियो त्यो व्यक्ति जो थियो उनी सफल थिए जो व्यक्ति थिए उहाँ सफल व्यक्ति त्यो व्यक्ति जसलाई शट गर्ने काम थिएन ऊ शुटिंग भएको व्यक्ति थियो उहाँ सफल व्यक्ति त्यो व्यक्ति जसलाई शट गर्ने काम थिएन उहाँ सफल व्यक्ति त्यो व्यक्ति जसलाई शट गर्ने काम एक समान थियो व्यक्ति जो शूटींगमा उही थियो व्यक्ति जो शूटिंगमा उही व्यक्ति थिए व्यक्ति जो शूटींगमा उही व्यक्ति थिए व्यक्ति जसले शूटींग गरेका थिए उही व्यक्ति जो मारियो शूटिंग उही व्यक्तिको थियो जो मारियो शुटिंग उही व्यक्ति थियो जसले चार्ल्सलाई मारे शुटिंग उही व्यक्ति थियो जसले चार्ल्सलाई तल झार्यो। " व्यक्ति जसले चार्जहरूलाई तल खसाल्दछ। " व्यक्ति जसले चार्जहरूलाई खतम गर्दछ। "" एलेक्स व्यक्ति जसले चार्जहरूलाई तल खसाल्दछ। "" एलेक्स कक्स .. " चराहरू खाली। "" एलेक्स कक्स .. " चार्ल्स खाली। "" एलेक्स कक्स .. "L एल चार्ल्स खाली। "" ALEX COX .. "9L L. चार्जहरू खाली। "" एलेक्स कक्स। "" 9 एल एल चार्जहरू खाली। "" एलेक्स कक्स .. "9L एल। कहाँ छ चार्जहरू खाली। "" एलेक्स कक्स .. "9L एल। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ "ALEX COX .." 9L L. जहाँ तपाईं हुनुहुन्छ "ALEX COX .." 9L L. तपाईको इमरजेसी कहाँ छ? 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? HI, 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? HI, I 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? नमस्ते, मलाई आवश्यक छ 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? HI, I A चाहिन्छ 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? नमस्ते, मलाई एम्बुलेन्स चाहिन्छ इमरजेन्सी? नमस्ते, मलाई एम्बुलेन्स चाहिन्छ इमरजेन्सी? नमस्ते, मैले एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... नमस्ते, मैले एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... नमस्ते, मलाई एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... दुई नमस्ते, मलाई एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... दुई महिना नमस्ते, मलाई एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... दुई महिना पछि, TO ... दुई महिना पछि TO ... दुई महिना पछि, पनि TO ... दुई महिना पछि, पनि भित्र गर्न ... दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... गर्न ... दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा ... A गर्न ... दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस को दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस जो पहिचान दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस जसले उसलाई चिन्न सके साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले उसलाई चिन्न सके साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले उसलाई परिचय दियो साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले आफूलाई चिनिन्छ साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले आफूलाई पुत्रको रूपमा चिनायो गिल्बर्टमा पनि ... एक मानिस जसले उसलाई चिनिन्छ पुत्रको रूपमा साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले आफूलाई ALEX को पुत्र को रूप मा चिनिन्छ जो उसलाई ALEX को पुत्र को रूप मा चिनिन्छ डब्लूएचओले उनलाई एलेक्सको जर्जिफ्रेन्डको छोरोको रूपमा चिनायो ... कसले आफूलाई एलेक्सको जलिफ्रेन्डको छोरोको रूपमा चिनायो ... भनियो डब्ल्यूएचओले आफूलाई एलेक्सको जर्जिफ्रेन्डको छोराको रूपमा चिनायो ... AL एलेक्सको जेलफ्रेन्डका छोराको रूपमा ... C ALEX GIRLFRIEND को छोरा को रूपमा ... 1 -१-१ कल गरिएको छ जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ सम्म बोलाइयो जिरलफ्रिन्ड ... C-१-११ ILELED जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ मा बोलाइयो मँ, जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ कल गरिएको मँ, UH, जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ कल गरिएको मँ, UH, A जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ मा बोलाइयो म, UH, एक वृद्ध 1-1 म, UH, एक वृद्ध छ 1-1 म, UH, एक वृद्ध हो १-११ मँ, UH, एक वृद्ध अवश्य छ १-१ म हो, उह, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम १-११ मँ, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। ऊ, मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। ऊ, उह, मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। उ, उ, उ मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। उहाँ, उह, उहाँ मात्र हुनुहुन्छ मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। ऊ, उह, ऊ पास भएको छ MALE यहाँ नाम ALEX। ऊ, उह, ऊ पास भएको छ MALE यहाँ नाम ALEX। ऊ, उह, उनले मात्र पास गरे ऊ, उह, उनले मात्र पास गरे उनी, उह, उनले यहाँ पास गरे उनी, उह, उनले यहाँ मात्र पास गरे उनी, उह, उनले यहाँ पेस गर्नुभयो उनी, उह, उनले यहाँ मात्र पास गर्नुभयो - उनी, उह, उनले यहाँ पेस गरे - भित्र ऊ, उ, उनले यहाँ मेरोमा पास गरे - मेरोमा ऊ, उ, उनले यहाँ मेरोमा पास गरे - मेरोमा - यहाँ आउनुहोस् - मेरोमा - बाहिर यहाँ - मेरो - मा मेरो बारेमा - मेरोमा बाहिर यहाँ - मेरो - मेरो बथ्रोममा। यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। ALEX यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। एलेक्स मरे यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। ALEX मर्यो यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। एलेक्स डिसेम्बरमा मर्छ मेरो BATHROOM मा। एलेक्स डिसेम्बरमा मर्छ मेरो BATHROOM मा। एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे उसको एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे उनको मृत्यु ... एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे उनको मृत्यु ... अब पनि एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे उसको मृत्यु ... अहिले पनि भइरहेको छ १२-TH उसको मृत्यु ... अहिले पनि भइरहेको छ १२-TH उनको मृत्यु ... अझैसम्म पनि परिक्षण गरिएको छ उनको मृत्यु ... अझैसम्म पनि परिक्षण गरिएको छ उसको मृत्यु ... तपाइँले अहिल्यै बिरूद्ध गरिएको छ उसको मृत्यु ... यो तपाईको एलेक्समा अझै निवेश गरिएको छ। उसको मृत्यु ... यो तपाईको एलेक्समा अझै निवेश गरिएको छ। ALEX? उसको मृत्यु ... यो तपाईको एलेक्समा अझै निवेश गरिएको छ। ALEX? ऊ उसको मृत्यु ... यो तपाईको एलेक्समा अझै निवेश गरिएको छ। ALEX? ऊ होईन YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन - YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन - ऊ हो YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन - ऊ होईन YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन - ऊ रिसाउँदै छैन। यो एलेक्स ALEX? ऊ होईन - ऊ रिसाउँदै छैन। - उहाँ गर्नुहुन्न। सबै याे सबै सबै यस रूपमा यो सबै त्यस्तै हो यो सबै त्यहाँ छ यो सबै त्यहाँ अझै छ ती सबैमा कुनै साइन इन छैन ती सबैमा कुनै साइन इन छैन यो सबै त्यहाँ जेजे को कुनै साइन इन छैन यो सबै त्यहाँ जेजे वा को कुनै साइन इन छैन यो सबै त्यहाँ जेजे वा टाईलको कुनै साइन इन छैन ... यो सबै त्यहाँ जेजे वा टाईलको कुनै साइन इन छैन ... र यो सबै त्यहाँ जेजे वा शैलीको कुनै साइन इन छैन ... र लोरी यो सबै त्यहाँ जेजे वा टाईलको कुनै साइन इन छैन ... र लोरी र यो सबै त्यहाँ जेजे वा टाईलको कुनै साइन इन छैन ... र लोरी र चाड कुनै जेजे वा टाइलीको साइन इन छैन ... र लोरी र चाड कुनै जेजे वा टाइलीको साइन इन छैन ... र लोरी र चाड डेबेल कुनै जेजे वा टाइलीको साइन इन छैन ... र लोरी र चाड डेबेल छन् JJ वा टाईलको कुनै चिन्ह छैन ... र लोरी र चाड डेबेल भित्र छन् JJ वा टाईलको कुनै चिन्ह छैन ... र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। आज र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। आज हामी छौं र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। आज हामी प्राप्त गर्दैछौं र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। आज हामी A गरिरहेको छौं डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी A गरिरहेको छौं डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी हेर्दैछौं डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी एक झलकमा प्राप्त गर्दैछौं डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी एटालाई हेरिरहेका छौं डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी एउटा टाइमलाइनमा हेराई गर्दैछौं डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी समयको एक समयमा हेरिरहेका छौं आज हामी समयको एक समयमा हेरिरहेका छौं आज हामी एक समय मा हेरिरहेका छौं आज हामी स्कूलको समयमै एक हेराई गर्दैछौं आज हामी स्कूलको समयको आधारमा हेर्दै छौं। आज हामी स्कूल कहाँ जे जे स्कूलको एक समय मा हेरिरहेका छौं स्कूलको एक समयमा हेर्नुहोस् जे जे जे.जे. समावेश गरिएको स्कूलको समयतिर हेर्नुहोस् जे.जे. अन्तर्गत स्कूलको समयलाई हेर्नुहोस् स्कूलको समयलाई हेर्नुहोस् जहाँ जेजे एरिजोनामा व्यस्त छन्। स्कूल जहाँ जेजे एरिजोनामा संलग्न छन् स्कूल जहाँ जेजे एरिजोनामा र संलग्न छन् स्कूल जहाँ जेजे एरिजोना र तिनीहरूको संलग्न छन् स्कूल जहाँ जेजे एरिजोना र तिनीहरूको अन्तरक्रियामा संलग्न छन् एरिजोना र तिनीहरूको अन्तरक्रियामा संलग्न एरिजोनामा र उनीहरूको अन्तरक्रियामा संलग्न एरिजोनामा र उनीहरूको अन्तरक्रियामा संलग्न बच्चाहरूसँग एरिजोना र उनीहरूको कुराकानीहरूमा संलग्न एरिजोनामा संलग्न र बच्चा र उनीहरूको कुराकानीमा र उनीहरूको कुराकानीहरू बच्चाहरूसँग र र बच्चा र लोरी संग तिनीहरूको कुराकानी, र बच्चाहरू र LORI संग तिनीहरूको कुराकानी र बच्चाहरू र LORI संग तिनीहरूको कुराकानी र बच्चाहरू र LORI संग तिनीहरूको कुराकानी, जस्तै बच्चाहरू र लोरीसँग, जस्तोसुकै राम्रो बच्चाहरू र LORI संग, चार्ल्स रूपमा राम्रो संग। लोरी, जस्तै चार्ल्स। लोरी, जस्तै चार्ल्स। हाम्रो लोरी, जस्तै चार्ल्स। हाम्रो मिस्ट लोरी, जस्तै चार्ल्स। हाम्रो मिस्टी ईLE्गल लोरी, जस्तै चार्ल्स। हाम्रो मिसि ईG्गेल चार्ल्स। हाम्रो मिसि ईG्गेल चार्ल्स। हाम्रो मिसि ईG्गेलले BREAK चार्ल्स। हाम्रो मिस्टी ईन्जीले आईटी BREAK चार्ल्स। हाम्रो मिसि ई IN्गले ० यो तल देखा पर्नेछ चार्ल्स। हाम्रो मिस्टी ई BREAK्ग्ल्टले यसको लागी तल झार्नेछ चार्ल्स। हाम्रो मिस्ट ईG्गले तपाईको लागि यो तल डाउन गर्दछ हाम्रो मिस्ट ईG्गले तपाईको लागि यो तल डाउन गर्दछ हाम्रो मिसि ईG्गले BREAK आज रातमा तपाईंको लागि डाउनलोड गर्दछ हाम्रो मिस्टी ईG्गलले तपाईको लागि आज राति डाउनलोड गर्दछ हाम्रो मिस्टी ईG्ग्लेले तपाईलाई आज रात्रीको लागि डाउनलोड गर्दछ हाम्रो मिसिG ईन्ग्लिटले यो नयाँ बनाउँदछ BREAK यो आज राति तपाईंको लागि समाचार हो BREAK आईटी तपाईंको लागि आज राति समाचारमा छ BREAK यो तपाईको लागि आज राति १० मा समाचारहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। समाचार १० मा राति। समाचार १०:०० मा अहिले समाचार १०:०० मा अहिले समाचार १०:०० मा अहिले समाचार १०:०० मा अहिले हाम्रो वेबसाइटमा, अब १० अब हाम्रो वेबसाइटमा, AT 10. अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM AT १० अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - AT 10. अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामी AT १० अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग छ AT १० अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग A छ अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसंग A छ अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग एउटा सेक्शन छ अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग सेक्शन समर्पित छ अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग एउटा सेक्शन समर्पित छ KTVB.COM - हामीसंग एउटा सेक्शन समर्पित छ KTVB.COM - हामीसंग एउटा सेक्शन समर्पित छ KTVB.COM - हामी खोजमा समर्पित सेक्सन छौं KTVB.COM - हामी खोजको लागि समर्पित सेक्सन चाहन्छौं KTVB.COM - हामीसँग एउटा सेक्शन समर्पित छ यसको लागि खोजी गर्न सेक्सन सर्चको लागि खोजी गर्न भाग मिसिंगको लागि खोजी गर्न समर्पित मिसिंग र्याक्सबर्गको लागि खोजीमा सेक्सन समर्पित हराएको रेक्सबर्ग किड्सका लागि खोजीमा सेक्सन समर्पित ... मिसिंग रक्सबर्ग बच्चाहरूको लागि खोजी ... मिसिंग रक्सबर्ग बच्चाहरूको लागि खोजी ... सँग मिसिंग रक्सबर्ग बच्चाहरूको लागि खोजी ... सँग हराएको रेक्सबर्ग बच्चाहरूको लागि खोजी ... भर्खरको साथ हराएको रेक्सबर्ग किड्सका लागि खोजी ... भर्खरका रिपोर्टहरू सहित REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू सहित REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू सहित REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू र सबै साथ REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू र सबै सबैको साथ REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू र हाम्रो सबै संग। सब भन्दा पछिल्लो रिपोर्टहरू र हाम्रो सबै साथ पछिल्लो रिपोर्टहरू र हाम्रो प्रीभियसका सबै साथ सब भन्दा पछिल्लो रिपोर्टहरू र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै साथ। र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। को लागी र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। तेसका लागि र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। एक लिंक को लागी र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। एक लिंक प्रत्यक्ष को लागी र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। एक लि DI्क प्रत्यक्ष गर्न को लागी अघिल्लो स्टोरीहरू। एक लि DI्क प्रत्यक्ष गर्न को लागी एक लि DI्क प्रत्यक्ष गर्न को लागी The पृष्ठ, पृष्ठ, पाठ पृष्ठ, पाठ पृष्ठ, शब्द पाठ पृष्ठ, शब्द "छुटेको" पाठ पृष्ठ, अक्षर "मिसिंग" TO मा पाठ पृष्ठ, २०EXT--3१-5--56१ TO मा "मिसिंग" शब्द पाठ गर्नुहोस् ... Word "मिसिंग" बाट २०8--3१-5--56१ TO ... Word "मिसिंग" लाई २०8--3१-5--56१ TO ... मानक Word "MISSING" to २०8--3१-5--56१ ST ... मानक डेटा Word "मिसिंग" बाट २०8--3१-5--5 .१ TO ... मानक डेटा र २०8-21१-5-614१ ... ... मानक डेटा र २०8-21१-5-614१ ... ... मानक डेटा र मेसेजिंग २०8-21१-5-614१ ... ... मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू २०8-21१-5-614१ ... ... मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। र मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। र टमरो मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। र टमरो रात मेसेजिंग दरहरू लागू। र टमरो रात मेसेजिंग दरहरू लागू। र टमरो रात - मेसेजिंग दरहरू लागू। र टुमरो रात्री - "DATELINE" र टुमरो रात्री - "DATELINE" र टुमरो रात - "मिति" "अन्वेषणहरू र टुमरो रात - "मिति" "अन्वेषण गर्दछ र टुमरो रात - "मिति" "केसको अन्वेषण गर्दछ - "DETETE" का केस अन्वेषण गर्दछ - "मिति" "घटनाको अन्वेषण गर्दछ - "DETETEE" MOSE INSESTATATES IS MAKE THIS MAKE - "DETETEE" अन्वेषण गर्छ मामलाले राष्ट्रिय बनाइरहेको छ राष्ट्रिय बनाउने कुराको अन्वेषण गर्दछ राष्ट्रिय हेडलिन बनाउने केसको अन्वेषण गर्दछ: राष्ट्रिय हेडलिन बनाउने केसको अन्वेषण गर्दछ: विशेषता त्यो राष्ट्रिय हेडलिन बनाउँदैछ: विशेषताहरू त्यो राष्ट्रिय हेडलिन बनाउने: विशेष बाहिरी रूपमा त्यो राष्ट्रिय हेडलिन बनाउने: विशेष अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दै हेडलिनहरू: विशेष अन्तर्वार्ताहरू लिदै हेडलाइन्स: विशेष साक्षात्कार संगै हेडलाइन्स: जेजे संग विशेष साक्षात्कार फीचर गर्दै हेडलाइन्स: जेजे र को साथ विशेष साक्षात्कार फीचर गर्दै हेडलाइन्स: जेजे र टाईलीको साथ विशेष अन्तर्वार्ता लिदै जेजे र टाइलीको साथ विशेष साक्षात्कार जेजे र टाईलीको आमासँग विशेष साक्षात्कार जेजे र टाईलीको आमा र सँग विशेष अन्तरवार्ता जेजे र टाईलीको आमा र उनकोसँग विशेष साक्षात्कार जेजे र टाईलीको आमा र उनको नयाँसँग विशेष साक्षात्कार जे जे र टाईलीको आमा र उनको नयाँसँग जे जे र टाईलीको आमा र उनको नयाँ हसबन्डसँग, जे जे र टाईलीको आमा र उनको नयाँ हसबन्ड, प्लससँग जे जे र टाईलीको आमा र उनको नयाँ हसबन्डसँग, प्लस क्लोज आमा र उनको नयाँ हसबैंड, प्लस बन्द आमा र उनको नयाँ पति, प्लस बन्द मित्रहरू आमा र उनको नयाँ पति, प्लस बन्द मित्र र आमा र उनको नयाँ पति, प्लस बन्द मित्र र परिवार हसबन्ड, प्लस बन्द मित्र र परिवार हसबान्ड, प्लस क्लोज फ्रेंड्स र परिवार सदस्यहरू। मित्र र परिवार सदस्यहरू। मित्र र परिवार सदस्यहरू। त्यो मित्र र परिवार सदस्यहरू। त्यो टुमरो मित्र र परिवार सदस्यहरू। त्यो टुमरो छ मित्र र परिवार सदस्यहरू। त्यो M मा टमोर्रो छ सदस्यहरू। त्यो M मा टमोर्रो छ सदस्यहरू। त्यो M बिहान टमोर्रो छ सदस्यहरू। बिहान PM बजे टमोर्रो छ सदस्यहरू। KMTV मा PM बिहान टमोर्रो छ, सदस्यहरू। त्यो टमोर्रो PM बिहान TV बजे KTVB, IDAHO'S मा त्यो टमोर्रो PM बिहान TV बजे KTVB, IDAHO'S मा त्यो टमोर्रो PM बिहान TV बजे KTVB मा, आईडाहोको न्यूज च्यानल त्यो टुमोरो PM बिहान TV बजे KTVB मा, आईडाहो न्युज च्यानल KTVB मा प्रधानमन्त्री, आईडीआहोको न्यूज च्यानल 7

11 १११ कलहरू भेटिएन रेक्सबर्ग, इडाहो, बच्चाहरूको केसमा

Seventeen-year-old Tylee Ryan and 7-year-old Joshua “JJ” Vallow have been missing since September 2019. Police say their mother, Lori Vallow Daybell, and her new husband Chad Daybell, lied to investigators about where the children are. See KTVB's full coverage and the latest: www.ktvb.com/search-for-missing-rexburg-idaho-kids We also have more coverage in our YouTube playlist: 'The search for Lori Vallow's Missing Idaho Kids' www.youtube.com/playlist
tylee ryan, missing idaho kids, jj vallow, Lori Vallow, rexburg, Chad Daybell,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="5.238" dur="0.067"> हामी >

< start="5.305" dur="0.067"> हामी संग छ >

< start="5.372" dur="0.133"> हामीसँग छ >

< start="5.505" dur="0.734"> हामी हप्ताहरूका लागि छौं - >

< start="6.239" dur="0.067"> हामी हप्ताको लागि ---- सँगै >

< start="6.306" dur="0.133"> हामी हप्ताको लागि ---- सँगै >

< start="6.439" dur="0.401"> हामी हप्ताको लागि छौं - रहस्यको साथ >

< start="6.84" dur="0.066"> हामी हप्ताको लागि छौं - रहस्यमय सर्रोन्डिंगको साथ >

< start="6.906" dur="0.101"> हामी हप्ताको लागि छौं - रहस्यमय सर्जुन्डको साथ >

< start="7.007" dur="3.136"> रहस्यमय सर्रोन्डको साथ >

< start="10.143" dur="0.133"> मिस्रीको मिसिंगको साथ >

< start="10.276" dur="0.101"> मिस्ररी SURROUNDING मिसिंग रक्सबर्गको साथ >

< start="10.377" dur="0.066"> मिस्ररी सगरBन्डिंग मिसबक्स रेक्सबर्ग बच्चाहरूसँग >

< start="10.443" dur="0.267"> मिसिंग र्याक्सबर्ग किड्सको घेरिँदै >

< start="10.71" dur="0.067"> मिसिंग र्याक्सबर्ग किड्स जारी छ >

< start="10.777" dur="0.133"> मिसिंग र्याक्सबर्ग किड्स जारी छ >

< start="10.91" dur="0.067"> मिसिंग रेक्सबर्ग किड्स जारी गर्न जारी ... >

< start="10.977" dur="2.136"> रेक्सबर्ग किदहरू मिस गर्न मिल्छ ग्रो गर्न जारी छ ... >

< start="13.113" dur="0.066"> मिसबक्स रेक्सबर्ग किड्स बढ्न जारी छ ...--वर्ष पुरानो >

< start="13.179" dur="0.134"> मिसबक्स रेक्सबर्ग किड्स बढ्न जारी छ ...--YEAR-Old JJ >

< start="13.313" dur="0.1"> मिसिंग र्याक्सबर्ग किड्स बढ्न जारी छ ...--वर्ष पुरानो जे जे VALLOW >

< start="13.413" dur="0.167"> ग्रो गर्न जारी राख्नुहोस् ...--YEAR-Old JJ VALLOW >

< start="13.58" dur="0.2"> जारी गर्न जारी राख्नुहोस् ... 7-YEAR-Old JJ VALLOW र >

< start="13.78" dur="0.1"> ग्रो गर्न जारी राख्नुहोस् ...--YEAR-Old JJ VALLOW र १--वर्ष पुरानो >

< start="13.88" dur="0.1"> ग्रो गर्न जारी राख्नुहोस् ...--YEAR-Old JJ VALLOW र १--वर्ष पुरानो टाईल >

< start="13.98" dur="1.168"> --YEAR-Old JJ VALLOW र १--वर्ष पुरानो टाईली >

< start="15.148" dur="0.067"> --वर्ष पुरानो जे जे भलो र १--वर्ष पुरानो टायल रायन >

< start="15.215" dur="0.1"> --वर्ष-पुरानो जे जे भालो र १--वर्ष पुरानो टायल रायन छ >

< start="15.315" dur="0.133"> --वर्ष पुरानो जे जे भलो र १--वर्ष पुरानो टायल रायन भएको छ। >

< start="15.448" dur="0.067"> --वर्ष पुरानो जे जे भलो र १--वर्ष पुरानो टायल रायन मिस गरिएको छ। >

< start="15.515" dur="0.2"> र १--वर्ष पुरानो टाईली रायन मिस गरिएको छ >

< start="15.715" dur="0.267"> र १--वर्ष पुरानो टाईल रायन मिसिंग सिन्स भएको छ। >

< start="15.982" dur="0.067"> र १--वर्ष पुरानो टाईली रायन मिसिंग सिन्स सेप्टेम्बरमा भएको छ ... >

< start="16.049" dur="0.167"> रायन हराएको छुटेन सेप्टेम्बर ... >

< start="16.216" dur="0.1"> रायन मिसिंग सिन्स सेप्टेम्बर भयो ... र >

< start="16.316" dur="0.133"> रायन छुटेको छुट्टै सेप्टेम्बर ... र यो हो >

< start="16.449" dur="0.067"> रायन छुटेको छुट्टै सेप्टेम्बर ... र यो घटना >

< start="16.516" dur="0.067"> रायन छुटेको छुट्टै सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... >

< start="16.583" dur="0.7"> SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... >

< start="17.283" dur="0.134"> SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... हामी छौं >

< start="17.417" dur="0.1"> SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... हामी सुन्दै छौं >

< start="17.517" dur="0.033"> SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... हामी थप सुन्दै छौं >

< start="17.55" dur="0.1"> SINCE सेप्टेम्बर ... र यो घटना ... हामी थप सुन्निरहेका छौं 9- >

< start="17.65" dur="0.167"> र यो घटना ... हामी सुनुवाईको बढी हो 9- >

< start="17.817" dur="0.1"> र यो घटना ... हामी थप सुन्निरहेका छौं 9 -१-१ >

< start="17.917" dur="0.134"> र यो घटना ... हामी थप 9 -१-१ कलहरू सुन्दै छौं >

< start="18.051" dur="0.067"> र यो घटना ... हामी सुनुवाइ गर्दै छौं 9- 1-1 कलहरू लिंक गरियो >

< start="18.118" dur="0.1"> र यो घटना ... हामी थप सुनुवाई गरिरहेका छौं - 9 -१-१ कलहरू लिंक गरियो >

< start="18.218" dur="1.268"> हामी थप सुनुवाई गरिरहेछ 9- 1-1 कलमा सम्पर्क गरियो >

< start="19.486" dur="0.066"> हामी थप सुनुवाई गरिरहेछ 9- 1-1 कलहरू प्लेयरहरूमा >

< start="19.552" dur="0.067"> हामी थप सुनुवाई गरिरहेछ 9- १-१ कलहरू प्लेयरहरूमा लिंक गरियो >

< start="19.619" dur="0.134"> हामी यसका प्लेयरहरूमा लिंक गरिएको 9 -१-११ कलहरू अधिक सुनुवाई गरिरहेका छौं >

< start="19.753" dur="0.1"> हामी यस सुनुवाइका बारे थप 9 -१-११ कलहरू प्लेयरहरूमा लिंक गर्यौं यस केसमा ... >

< start="19.853" dur="1.701"> १-११ कलहरू यस केसमा खेलाडीहरूसँग लिंक गरियो ... >

< start="21.554" dur="0.1"> १-११ कलहरू यस केसमा खेलाडीहरूसँग लिंक गरियो ... हाम्रो >

< start="21.654" dur="0.201"> १-११ कलहरू यस केसमा खेलाडीहरूसँग लिंक गरियो ... हाम्रो शिरः >

< start="21.855" dur="0.066"> १-११ कलहरू यस केसमा खेलाडीहरूसँग लिED्क गरियो ... हाम्रो श्रीरह माटुसुवा >

< start="21.921" dur="0.267"> यस केसमा खेलाडीहरू ... हाम्रो शिराह मात्सुवा >

< start="22.188" dur="0.034"> यस केसमा खेलाडीहरू ... हाम्रो शिरो मतसुजा सूचीबद्ध छन >

< start="22.222" dur="0.1"> यस केसमा खेलाडीहरू ... हाम्रो शिरो मत्सुवा सूचीबद्ध >

< start="22.322" dur="0.1"> यस केसमा खेलाडीहरू ... हाम्रो शिरबाट मतसुजा उनीहरूको लागि सूचीबद्ध >

< start="22.422" dur="0.601"> हाम्रो शिर MATSUZAWA सूचीबद्ध ती >

< start="23.023" dur="0.1"> हाम्रो शिर MATSUZAWA सूचीबद्ध ती रेकर्डिंगहरु ... >

< start="23.123" dur="0.166"> ती रेकर्डिंगहरूमा सूचीबद्ध ... >

< start="23.289" dur="0.134"> ती रेकर्डिंगहरूमा सूचीबद्ध ... उनी >

< start="23.423" dur="0.067"> ती रेकर्डिंगहरूको सूचीमा ... उनी लाउँदछन् >

< start="23.49" dur="0.066"> ती रेकर्डिंगहरूको सूचीमा ... उनले ती ल्याउँदछन् >

< start="23.556" dur="0.034"> ती रेकर्डिंगहरूको सूचीमा ... उनी तिनीहरूलाई ल्याउँछिन् >

< start="23.59" dur="0.1"> ती रेकर्डिंगहरूको सूचीमा ... उनी हामीलाई ल्याउँछिन् >

< start="23.69" dur="3.236"> रेकर्डिंगहरू ... उनी हामीलाई ल्याउँछिन् >

< start="26.926" dur="0.067"> रेकर्डिंगहरू ... उनी अब तिनीहरूलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... >

< start="26.993" dur="2.269"> उनी अहिले हामीलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... >

< start="29.262" dur="0.067"> उनी अब हामीलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... हामी >

< start="29.329" dur="0.033"> उनी अब हामीलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... हामी राख्छौं >

< start="29.362" dur="0.134"> उनी अहिले हामीलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... हामी राख्छौं >

< start="29.496" dur="0.066"> उनी अब तिनीहरुलाई अमेरिकामा ल्याउँछिन् ... हामी एक अभिलेख राख्छौं >

< start="29.562" dur="0.234"> अब ... हामी एक रेकर्ड राख्छौं >

< start="29.796" dur="0.067"> अब ... हामी एक अभिलेख राख्छौं >

< start="29.863" dur="0.066"> अब ... हामी भित्र एक रिकर्ड्स अनुरोध राख्दछौं >

< start="29.929" dur="0.101"> अब ... हामी यसको लागि अनुरोध गर्दछौं >

< start="30.03" dur="0.066"> अब ... हामी यसको लागि रिकर्डहरू अनुरोध गर्दछौं >

< start="30.096" dur="1.068"> हामी यसको लागि एक रिकर्ड्स अनुरोध राख्छौं >

< start="31.164" dur="0.1"> हामी ती 9 -११-१ का लागि अनुरोध राख्दछौं >

< start="31.264" dur="0.1"> हामी ती 9-1-1 कलहरूको लागि अनुरोध गर्दछौं >

< start="31.364" dur="0.134"> हामी ती 9 -१११ कल पछिल्लोमा रिकर्ड्स अनुरोध गर्दछौं >

< start="31.498" dur="0.066"> हामी ती -1 -१११ कल पछिल्लो हप्ताको लागि रिकर्डहरू अनुरोध गर्दछौं ... >

< start="31.564" dur="0.167"> ती 9 -१-११ कल अन्तिम हप्तामा अनुरोध गर्नुहोस् ... >

< start="31.731" dur="0.1"> ती 9 -१-११ कल अन्तिम हप्ताको लागि अनुरोध गर्नुहोस् ... हामी >

< start="31.831" dur="0.067"> ती 9 -११-१० मा अन्तिम साताको कलका लागि अनुरोध गर्नुहोस् ... हामी साझा गर्छौं >

< start="31.898" dur="0.1"> ती 9 -११-१० मा अन्तिम साताको कलको लागि अनुरोध गर्नुहोस् ... हामीले साझेदारी गर्नुभयो >

< start="31.998" dur="0.3"> -1 -११-१ पछिल्लो हप्ता कल ... हामी साझा गर्‍यौं >

< start="32.298" dur="0.067"> -1 -११-१ पछिल्लो हप्ता कल ... हामी ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं >

< start="32.365" dur="0.1"> -1 -११-१ पछिल्लो हप्ता हामी कल ... हामी ट्रान्सक्रिप्ट को बाट साझा गर्‍यौं >

< start="32.465" dur="0.1"> -1 -१-११ कलहरू पछिल्लो हप्ता ... हामीले योबाट ट्रान्सक्रिप्ट साझेदारी गर्‍यौं ... >

< start="32.565" dur="0.167"> हामी IT बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... >

< start="32.732" dur="0.1"> हामी IT बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... तर >

< start="32.832" dur="0.1"> हामी यो बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... तर हामी छौं >

< start="32.932" dur="0.067"> हामी यो बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... तर हामी मात्रै हौं >

< start="32.999" dur="0.067"> हामी यो बाट ट्रान्सक्रिप्ट साझा गर्‍यौं ... तर अब हामी मात्रै छौं >

< start="33.066" dur="0.3"> आईटीबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्नुहोस् ... तर हामी अब मात्रै छौं >

< start="33.366" dur="0.067"> आईटीबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्नुहोस् ... तर हामी अब मात्र बाँचिरहेका छौं >

< start="33.433" dur="0.1"> आईटीबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्नुहोस् ... तर हामी केवल अब अधीनमा छौं >

< start="33.533" dur="0.1"> आईटीबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्नुहोस् ... तर हामी केवल अडियोको स्वामित्वमा छौं। >

< start="33.633" dur="0.167"> तर हामी केवल अडियोको अधीनमा छौं >

< start="33.8" dur="0.067"> तर हामी केवल अडियोको स्वामित्वमा छौं >

< start="33.867" dur="0.133"> तर हामी अब केवल आईडीको लागि अडियो मात्र पाउँदछौं >

< start="34" dur="0.1"> तर हामी अब अडियोको लागि मात्रै आज ... >

< start="34.1" dur="0.234"> आजका लागि अडियो पछाडि ... >

< start="34.334" dur="0.067"> आजका लागि अडियो पछाडि ... AS >

< start="34.401" dur="0.1"> आजका लागि अडियो पछाडि ... तपाइँको रूपमा >

< start="34.501" dur="0.066"> आजका लागि अडियो पछाडि ... तपाइँलाई थाहा छ, >

< start="34.567" dur="0.067"> आजका लागि अडियो पछाडि ... आज तपाइँलाई थाहा छ, यो >

< start="34.634" dur="0.033"> आजका लागि अडियो पछाडि ... आज तपाइँलाई थाहा छ, यो छ >

< start="34.667" dur="0.067"> आजका लागि अडियो पछाडि ... तपाइँलाई थाहा छ, यो एक हो >

< start="34.734" dur="0.2"> आजको लागि ... तपाईंलाई थाहा छ, यो एक हो >

< start="34.934" dur="0.101"> आजको लागि ... तपाईंलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो >

< start="35.035" dur="0.066"> आजको लागि ... तपाईंलाई थाहा छ, यो त्यो केस हो >

< start="35.101" dur="0.134"> आजको लागि ... तपाईंलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो जुन हो >

< start="35.235" dur="0.1"> आजको लागि ... तपाइँलाई थाँहा छ, यो एक केस हो जुन ग्रिप भएको थियो >

< start="35.335" dur="2.836"> जसरी तपाइँलाई थाँहा हुन्छ, यो केस छ जुन ग्रिप गरिएको थियो >

< start="38.171" dur="0.167"> जसरी तपाइँलाई थाँहा हुन्छ, यो केस छ जुन ग्रिप गरिएको थियो >

< start="38.338" dur="0.1"> जसरी तपाइँलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो जुन राष्ट्रले चिप्ल्यो। >

< start="38.438" dur="0.067"> जसरी तपाइँलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो जुन राष्ट्रले ... सँग ग्रिप गरेको थियो >

< start="38.505" dur="0.1"> जसरी तपाइँलाई थाहा छ, यो एउटा केस हो जुन राष्ट्रले घेर्यो ... टाईहरु संग >

< start="38.605" dur="0.2"> केस जुन राष्ट्रले चलायो ... टाईसको साथ >

< start="38.805" dur="0.033"> केस छ जुन राष्ट्रलाई GRIPPED छ ... यहाँ टाईहरू सहित >

< start="38.838" dur="0.167"> केस छ जुन राष्ट्रलाई GRIPPED छ ... यहाँ टाई सहित >

< start="39.005" dur="0.067"> केस जुन राष्ट्रलाई ग्रहण गरिएको छ ... यहाँ आईडीहाउमा टाईहरू सहित ... >

< start="39.072" dur="0.3"> राष्ट्र ... यहाँ आईडीहाओमा टाईहरू सहित ... >

< start="39.372" dur="0.134"> राष्ट्र ... यहाँ आइहाडो ... एरिजोनामा टाई सहित >

< start="39.506" dur="0.1"> राष्ट्र ... यहाँ टाढा आईदाहो संग ... एरिजोना ... UTAH ... >

< start="39.606" dur="0.1"> राष्ट्र ... यहाँ टाढा आईदाहो संग ... एरिजोना ... UTAH ... HAWAII >

< start="39.706" dur="0.667"> यहाँ आईडाहोमा ... एरिजोना ... उटाह ... हावाई >

< start="40.373" dur="0.134"> यहाँ आईडाहोमा ... एरिजोना ... उताह ... हावाई र >

< start="40.507" dur="0.1"> यहाँ आईडाहोमा ... एरिजोना ... उताह ... हावाई र पछाडि। >

< start="40.607" dur="0.2"> ARIZONA ... UTAH ... HAWAII र पछाडि। >

< start="40.807" dur="0.067"> ARIZONA ... UTAH ... HAWAII र पछाडि। आईटीको >

< start="40.874" dur="0.2"> ARIZONA ... UTAH ... HAWAII र पछाडि। यो एकदमै >

< start="41.074" dur="0.067"> ARIZONA ... UTAH ... HAWAII र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड छ >

< start="41.141" dur="1.368"> र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड छ >

< start="42.509" dur="0.066"> र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो >

< start="42.575" dur="0.067"> र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र >

< start="42.642" dur="0.167"> र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड केस र आईटी हो >

< start="42.809" dur="0.1"> र पछाडि। यो धेरै कन्भोल्टेड केस र आईटीको निरन्तरता छ >

< start="42.909" dur="0.167"> यो धेरै कन्भोल्टेड केस र आईटीको निरन्तरता छ >

< start="43.076" dur="0.067"> यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र यो जारी रहन्छ >

< start="43.143" dur="0.066"> यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र यो प्राप्त गर्न जारी रहन्छ >

< start="43.209" dur="0.1"> यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र आई इभान प्राप्त गर्न जारी रहन्छ >

< start="43.309" dur="0.101"> यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र आईटम पनि अधिक प्राप्त गर्न जारी छ >

< start="43.41" dur="0.066"> यो धेरै कन्भोल्टेड केस हो र आईटी पनि अधिक प्राप्त गर्न जारी छ। >

< start="43.476" dur="2.403"> केस र आईटीले अधिक प्राप्त गर्न पनि जारी छ। >

< start="45.879" dur="0.133"> केस र आईटीले अधिक प्राप्त गर्न पनि जारी छ। 11 ११, >

< start="46.012" dur="0.1"> केस र आईटीले अधिक प्राप्त गर्न पनि जारी छ। 11 ११, कहाँ छ >

< start="46.112" dur="0.1"> केस र आईटीले अधिक प्राप्त गर्न पनि जारी छ। 911, तपाईंको कहाँ छ >

< start="46.212" dur="1.135"> अरु धेरै प्राप्त गर्न को लागी। 911, तपाईंको कहाँ छ >

< start="47.347" dur="0.067"> अरु धेरै प्राप्त गर्न को लागी। 11 ११, जहाँ तपाईको इमरजेन्सी छ, >

< start="47.414" dur="0.066"> अरु धेरै प्राप्त गर्न को लागी। 911, कहाँ तपाइँको इमरजेन्सी, 'ओह >

< start="47.48" dur="0.234"> 911, कहाँ तपाइँको इमरजेन्सी, 'ओह >

< start="47.714" dur="0.1"> 911, जहाँ तपाइँको इमरजेन्सी, 'ओह केही >

< start="47.814" dur="0.1"> 911, जहाँ तपाइँको इमरजेन्सी, 'ओह कसैलाई मात्र >

< start="47.914" dur="0.067"> 11 ११, तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ, 'ओह कसैलाई मात्र शट >

< start="47.981" dur="0.067"> 11 ११, तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ, 'ओह कसैलाई मात्र शट मेरो >

< start="48.048" dur="0.734"> इमरजेन्सी, 'ओह कसैलाई मात्र शट मेरो >

< start="48.782" dur="0.066"> इमरजेन्सी, 'ओह कसैलाई मात्र मेरो विन्डो शट गर्नुहोस्। " >

< start="48.848" dur="0.801"> केही मात्र मेरो विन्डो शट गर्नुहोस्। " >

< start="49.649" dur="0.1"> केही मात्र मेरो विन्डो शट। "-1 -११ >

< start="49.749" dur="0.067"> केही मात्र मेरो विन्डो शट। "9-1-1 कलहरू >

< start="49.816" dur="0.133"> कसैलाई मात्र मेरो विन्डो शट गर्नुहोस्। "-1 -१११ अब कल गर्नुहोस् >

< start="49.949" dur="0.067"> कसैलाई मात्र मेरो विन्डो शट गर्नुहोस्। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् >

< start="50.016" dur="0.134"> विन्डो। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् >

< start="50.15" dur="0.133"> विन्डो। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् A >

< start="50.283" dur="0.1"> विन्डोज। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् एक GLIMPSE >

< start="50.383" dur="0.067"> विन्डो। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् एक झिल्का भित्र >

< start="50.45" dur="0.067"> विन्डोज। "-1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् भित्र एउटा चमक दिनुहोस् >

< start="50.517" dur="0.2"> -1 -११-१ अब कल गर्नुहोस् भित्र एउटा चमक दिनुहोस् >

< start="50.717" dur="0.133"> -1 -१-११ कलहरू अब रमाइलो चम्किन्छ >

< start="50.85" dur="0.1"> -1 -१-११ कलहरू अब रातमा कसैलाई चम्किरहेछन् >

< start="50.95" dur="0.034"> -1 -१-११ अब कल रातमा कसैलाई शटमा एक झण्डा दिने कल >

< start="50.984" dur="0.1"> -1 -१-११ कल अब एउटा रमाइलो दिन को लागी कसैलाई पनि गोली लाग्यो >

< start="51.084" dur="0.233"> एक रातमा रमाईलो रमा एक चमक >

< start="51.317" dur="0.234"> ब्राण्डनमा रातको केही शटमा एउटा चमक >

< start="51.551" dur="0.1"> ब्राण्डन बोर्डरमा रातको केही शटमा एउटा चमक >

< start="51.651" dur="0.2"> ब्रान्डन बउडरएक्समा रातको केही शट >

< start="51.851" dur="0.067"> ब्रान्डन बउड्रेक्सको टेस्लामा राति केही शट >

< start="51.918" dur="0.134"> ब्रान्डन बउड्रेक्सको टेस्लामा नाइट केही शट >

< start="52.052" dur="0.033"> एरिजोनामा ब्राण्डन बाउडरको टेस्लामा राति केही शट >

< start="52.085" dur="0.1"> एरिजोनामा ब्राण्डन बोर्डर टेस्लामा नाइट केही शट >

< start="52.185" dur="0.234"> एरिजोनामा ब्रान्डन बाउडरएक्सको टेस्ला >

< start="52.419" dur="0.1"> ब्राण्डन बाउन्ड्रियाको टेस्ला अक्टूबरमा एरिजोनामा >

< start="52.519" dur="0.1"> ब्राण्डन बाउडरएक्सको टेस्ला अक्टुबर २ तारिख एरिजोनामा >

< start="52.619" dur="0.3"> अक्टूबर २ तारिखमा एरिजोनामा टेस्ला >

< start="52.919" dur="0.067"> अक्टूबर २ तारिखमा एरिजोनामा टेस्ला - भागिदै >

< start="52.986" dur="0.167"> अक्टूबर २ तारिखमा एरिजोनामा टेस्ला - भाग्ने >

< start="53.153" dur="0.1"> अक्टूबर २ तारिखमा एरिजोनामा टेस्ला - ड्राइभरको भागिदारी गर्दै >

< start="53.253" dur="0.2"> अक्टुबर २ औं - ड्राईभरको काममा भाग लिदै >

< start="53.453" dur="0.133"> अक्टुबर २ औं - ड्राईभरको साइड शेटर गर्दै >

< start="53.586" dur="0.067"> अक्टुबर २ औं - ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। >

< start="53.653" dur="0.367"> ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। >

< start="54.02" dur="0.067"> ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। DID >

< start="54.087" dur="0.067"> ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। तिमीले गर्यौ >

< start="54.154" dur="0.066"> ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। तपाईँले देख्नु भयो >

< start="54.22" dur="0.067"> ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। तपाईंले देख्नुभयो >

< start="54.287" dur="0.1"> ड्राईभरको साइड विन्डो शेटर गर्दै। के तपाईंले GUY देख्नुभयो? >

< start="54.387" dur="0.2"> SIDE WINDOW। के तपाईंले GUY देख्नुभयो? >

< start="54.587" dur="0.067"> SIDE WINDOW। के तपाईंले त्यो मान्छे बुझ्नुभयो, >

< start="54.654" dur="0.067"> SIDE WINDOW। के तपाईंले त्यो मान्छे बुझ्नुभयो, WHO >

< start="54.721" dur="0.1"> SIDE WINDOW। के तपाईंले यो मान्छेलाई हेर्नुभयो >

< start="54.821" dur="0.033"> SIDE WINDOW। के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? >

< start="54.854" dur="0.1"> SIDE WINDOW। के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? I >

< start="54.954" dur="0.234"> के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? I >

< start="55.188" dur="0.067"> के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मैले गरेन >

< start="55.255" dur="0.066"> के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मैले देखिन >

< start="55.321" dur="0.034"> के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मलाई थाहा छैन >

< start="55.355" dur="0.067"> के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मलाई थाहा छैन यो को हो >

< start="55.422" dur="0.1"> के तपाईंले त्यो मान्छेलाई बुझ्नुभयो, यो को थियो? मलाई थाहा थिएन यो को थियो >

< start="55.522" dur="0.233"> त्यो, यो को थियो? मलाई थाहा थिएन यो को थियो >

< start="55.755" dur="0.067"> त्यो, यो को थियो? मैले बुझ्न सकेन कि यो ब्रान्डन थियो >

< start="55.822" dur="0.067"> त्यो, यो को थियो? मैले बुझ्न सकेन कि यो ब्रान्डन हो >

< start="55.889" dur="0.066"> त्यो, यो को थियो? मैले बुझ्न सकेन कि यो ब्रान्डन हो >

< start="55.955" dur="0.067"> त्यो, यो को थियो? मैले बुझ्न सकेन कि यो को ब्रान्डन थियो त्यो अर्को हो - >

< start="56.022" dur="0.234"> थाहा छैन यो को थियो ब्रान्डन थियो एक्स- >

< start="56.256" dur="0.1"> थाहा छैन यो को थियो ब्रान्डन हास्यास्पद हो >

< start="56.356" dur="0.1"> थाहा छैन यो को हो ब्रान्डनको एक अस्वाभाविक मानिस हो >

< start="56.456" dur="0.1"> थाहा छैन यो को हो ब्रान्डन लोरीको अस्वाभाविक पति हो >

< start="56.556" dur="0.267"> ब्रान्डन लोरीको हसबन्ड हो >

< start="56.823" dur="0.1"> ब्राण्डन लोरी भलाको अन्तिम हसबन्ड हो >

< start="56.923" dur="0.1"> ब्राण्डन लोरी भलोको निसको अन्तिम हसबन्ड हो, >

< start="57.023" dur="0.3"> LOSI VALLOW NIECE को हसबन्ड, >

< start="57.323" dur="0.067"> LOSI VALLOW को NIECE को पति, मालानी। >

< start="57.39" dur="0.167"> भलोको नीस, मलाइ >

< start="57.557" dur="0.067"> भलोको नीस, मलाइ IN >

< start="57.624" dur="0.066"> भलोको नीस, मलाइ मा >

< start="57.69" dur="0.067"> भलोको नीस, मलाइ कलमा >

< start="57.757" dur="0.1"> भलोको नीस, मलाइ तपाईंलाई कल गर्नुहोस् >

< start="57.857" dur="0.067"> भलोको नीस, मलाइ कलमा तपाई सुन्नुहुन्छ >

< start="57.924" dur="0.234"> MELANIE। कलमा तपाई सुन्नुहुन्छ >

< start="58.158" dur="0.133"> MELANIE। कलमा तपाई ब्रान्डन सुन्नुहुन्छ >

< start="58.291" dur="0.033"> MELANIE। कलमा तपाईं ब्राण्डनले सुन्नुभयो ... >

< start="58.324" dur="0.067"> MELANIE। कलमा तपाई ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ >

< start="58.391" dur="0.1"> MELANIE। कलमा तपाई ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ हुनुहुन्छ >

< start="58.491" dur="0.167"> कलमा तपाई ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ हुनुहुन्छ >

< start="58.658" dur="0.067"> कलमा तपाई ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ कुनै हुनुहुन्न >

< start="58.725" dur="0.067"> कलमा तपाईं ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ कुनै आईडिया हुनुहुन्न >

< start="58.792" dur="0.1"> कलमा तपाईं ब्रान्डनले सुन्नुभयो ... उहाँ कुनै आईडिया होइन जो >

< start="58.892" dur="0.033"> कलमा तपाईले सुन्नुभयो ब्रान्डनले ... ऊ शट किन्न कुनै आईडिया छैन >

< start="58.925" dur="0.1"> कलमा तपाईले ब्राण्डनले भनेको सुन्नुभयो ... उहाँ कुनै आईडिया हुनुहुन्न जो शट >

< start="59.025" dur="0.2"> ब्राण्डन भन्छन् ... उहाँ कुनै आईडिया होइन जो शटमा थिए >

< start="59.225" dur="0.067"> ब्राण्डन भन्छन् ... उहाँ कुनै आईडिया हुनुहुन्न जो उहाँमा गोली चल्नुभयो। >

< start="59.292" dur="0.567"> कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। >

< start="59.859" dur="0.167"> कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर >

< start="60.026" dur="0.034"> कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर LATER ... >

< start="60.06" dur="0.1"> कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर लेटर ... ऊ >

< start="60.16" dur="0.033"> कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर लेटर ... उनले भने >

< start="60.193" dur="0.067"> कुनै आईडिया जसले उसलाई शट गर्‍यो। तर लेटर ... ऊ एक बताउँछ >

< start="60.26" dur="0.233"> HIM तर लेटर ... ऊ एक बताउँछ >

< start="60.493" dur="0.234"> HIM तर लेटर ... उनले एक निजी बताए >

< start="60.727" dur="0.067"> HIM तर लेटर ... उनले एक निजी अन्वेषकलाई भने >

< start="60.794" dur="0.8"> तर लेटर ... उनले एक निजी अन्वेषकलाई भने >

< start="61.594" dur="0.034"> तर लेटर ... उनले एउटा निजी अन्वेषकलाई भने >

< start="61.628" dur="0.167"> तर लेटर ... उनले एउटा निजी अन्वेषकलाई भने कि उनी >

< start="61.795" dur="0.1"> तर लेटर ... उनले एक निजी अन्वेषकलाई भने कि उसले विश्वास गरे >

< start="61.895" dur="0.066"> तर लेटर ... उनले एक निजी अन्वेषकलाई भने कि उनले विश्वास गरे >

< start="61.961" dur="0.234"> निजी अन्वेषक जसले उसले विश्वास गर्‍यो >

< start="62.195" dur="0.067"> निजी अन्वेषक कि उसले शूटरलाई विश्वास गर्‍यो >

< start="62.262" dur="0.1"> निजी अन्वेषक जसले त्यो शूटर थियो विश्वास गर्‍यो >

< start="62.362" dur="0.1"> निजी अन्वेषकले त्यो शूटरलाई विश्वास गर्‍यो >

< start="62.462" dur="0.1"> निजी अन्वेषकले कि उसले शूटरलाई विश्वास गर्‍यो एलेक्स कक्स ... >

< start="62.562" dur="1.168"> त्यो कि शटर एलेक्स कक्समा विश्वास गर्‍यो ... >

< start="63.73" dur="0.133"> त्यो शूटरलाई विश्वास गर्थ्यो एलेक्स कक्स ... लोरी >

< start="63.863" dur="0.1"> त्यो शूटरलाई विश्वास गर्थ्यो एलेक्स कक्स ... लोरी भाइ। >

< start="63.963" dur="0.167"> शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ >

< start="64.13" dur="0.1"> शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ The >

< start="64.23" dur="0.1"> शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ उस्तै >

< start="64.33" dur="0.067"> शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ उही व्यक्ति >

< start="64.397" dur="0.1"> शूटर एलेक्स कक्स थियो ... लोरी भाइ उही व्यक्ति >

< start="64.497" dur="0.801"> लोरी भाइ उही व्यक्ति >

< start="65.298" dur="0.067"> लोरी भाइ पुलिसमा उही व्यक्ति >

< start="65.365" dur="0.1"> लोरी भाइ पुलिसले बोल्ने उही व्यक्ति >

< start="65.465" dur="0.1"> लोरी भाइ पुलिसले मार्ने उही व्यक्ति >

< start="65.565" dur="0.234"> पुलिसले मार्ने उही व्यक्ति >

< start="65.799" dur="0.166"> पुलिसले भन्छन् उही व्यक्ति >

< start="65.965" dur="0.101"> पुलिसले भन्छन् उही व्यक्ति जसले चार्ल्सलाई मार्छ - >

< start="66.066" dur="0.1"> पुलिस बोल्ने उही व्यक्ति जसले चार्ल्सलाई मार्छ - लोरीको >

< start="66.166" dur="0.3"> पुलिस भन्छन् कि मारिएका चार्ल्सहरू - लोरीको >

< start="66.466" dur="0.033"> पुलिस भन्छन् कि चारले मार गिरायो - लोरीको पूर्व हसबन्ड >

< start="66.499" dur="0.167"> पुलिस भन्छन् कि मारिएको चार्ल्स भलि - लोरीको एक्स हसबन्ड - >

< start="66.666" dur="0.067"> पुलिस भन्छन् कि चारले मार गिरायो - लोरीको पूर्व हसबन्ड - कथित >

< start="66.733" dur="0.167"> चार्ल्स VALLOW-- LORI's पूर्व हसबन्ड - कथित >

< start="66.9" dur="0.066"> चार्ल्स VALLOW-- LORI's पूर्व हसबन्ड - कथित रूपमा >

< start="66.966" dur="0.134"> चार्ल्स भलि - लोरीको पूर्व हसबन्ड - कथित रूपमा आफैमा >

< start="67.1" dur="0.1"> चार्ल्स भ्यालो - लोरीको पूर्व हसबन्ड - कथित रूपमा आफैलाई सुरक्षा >

< start="67.2" dur="2.402"> भूतपूर्व - हसबन्ड - आफैलाई सुरक्षा मा कथित >

< start="69.602" dur="0.067"> पूर्व हसबन्ड - स्वयं रक्षा मा कथित "आवश्यकता छ >

< start="69.669" dur="0.067"> पूर्व हसबन्ड - कवडी रूपमा आफैलाई रक्षा "को लागी आवश्यक छ >

< start="69.736" dur="0.033"> पूर्व हसबन्ड - स्वयं रक्षा मा कथित "भन्नु आवश्यक छ >

< start="69.769" dur="0.1"> पूर्व-हसबन्ड - स्वयं रक्षा मा कथित "उहाँलाई भन्नु आवश्यक छ >

< start="69.869" dur="0.167"> आफैलाई रक्षा मा "उहाँ भन्न आवश्यक छ >

< start="70.036" dur="0.134"> आत्म रक्षामा "उहाँ भन्नु भएको छ आवश्यक छ >

< start="70.17" dur="0.033"> स्वयं रक्षामा "भन्नुहोस् कि उहाँ डराउनु भएको थियो >

< start="70.203" dur="0.133"> आफैंको सुरक्षामा "भन्नु पर्दा ऊ डरायो >

< start="70.336" dur="0.101"> आफैंको सुरक्षामा "भन्नुपर्दछ कि उहाँ मृत्युबाट डराउनु भएको थियो।" >

< start="70.437" dur="0.533"> "उहाँ मृत्युदण्ड गर्न डराउनु भएको थियो भन्नु आवश्यक छ।" >

< start="70.97" dur="0.101"> "उहाँ मृत्युदण्ड गर्न डराउनु भएको थियो भन्नु आवश्यक छ।" ब्राण्डन >

< start="71.071" dur="0.033"> "उहाँ मृत्युदण्ड गर्न डराउनु भएको थियो भन्नु आवश्यक छ।" ब्रान्डन हायर >

< start="71.104" dur="0.1"> "उहाँ मृत्युदण्ड गर्न डराउनु भएको थियो भन्नु आवश्यक छ।" BRANDON HIRED A >

< start="71.204" dur="0.234"> मृत्युदण्ड लिन डराएको थियो। "ब्रान्डन हिर्ड ए >

< start="71.438" dur="0.233"> मृत्युदण्ड लिन डराएको थियो। "ब्रान्डनले एक प्राइभेट लगायो >

< start="71.671" dur="0.067"> मृत्युदण्ड लिन डराएको थियो। "ब्रान्डनले एक निजी अन्वेषकलाई नाI्यो >

< start="71.738" dur="0.634"> ब्रान्डन एक निजी अन्वेषक हिरे >

< start="72.372" dur="0.067"> ब्रान्डन एक निजी अन्वेषक पछि HIRED >

< start="72.439" dur="0.066"> ब्राण्डन एक निजी अन्वेषक पछि उनको >

< start="72.505" dur="0.067"> ब्राण्डन एक निजी अन्वेषक पछि उनको थियो >

< start="72.572" dur="0.1"> ब्राण्डन एक निजी अन्वेषक पछि उनको थियो पछि >

< start="72.672" dur="0.1"> ब्रान्डन एक निजी निवेशक राखिएको पछि उहाँ लक्ष्य थियो >

< start="72.772" dur="0.167"> निजी निवेशक पछि ऊ लक्ष्य थियो >

< start="72.939" dur="0.067"> निजी अन्वेषक पछि उनको लक्ष्य थियो >

< start="73.006" dur="0.1"> निजी अन्वेषक पछि ऊ कि को लक्ष्य थियो >

< start="73.106" dur="0.067"> निजी अन्वेषक पछि उनी त्यो ड्राइभको लक्ष्य थियो >

< start="73.173" dur="0.066"> निजी अन्वेषक पछि ऊ ड्राइभ द्वारा ड्राइव को लक्षित थियो >

< start="73.239" dur="0.634"> उहाँ पछि ड्राइभ द्वारा ड्राइव को लक्ष्य थियो >

< start="73.873" dur="0.1"> उहाँ पछि शूटींगबाट ड्राइभको लक्ष्य थियो। >

< start="73.973" dur="0.234"> शुटिंगबाट ड्राइभको। >

< start="74.207" dur="0.133"> शुटिंगबाट ड्राइभको। गिल्बर्ट >

< start="74.34" dur="0.067"> शुटिंगबाट ड्राइभको। गिल्बर्ट पुलिस >

< start="74.407" dur="0.134"> शुटिंगबाट ड्राइभको। गिल्बर्ट नीति हो >

< start="74.541" dur="0.066"> शुटिंगबाट ड्राइभको। गिल्बर्ट पुलिस अझै छ >

< start="74.607" dur="0.734"> शुट गर्दै। गिल्बर्ट पुलिस अझै छ >

< start="75.341" dur="0.101"> शुट गर्दै। गिल्बर्ट पुलिस अझै पनि लगानी गर्दै छ >

< start="75.442" dur="0.066"> शुट गर्दै। गिल्बर्ट पुलिस अझै पनि लगानीको छ >

< start="75.508" dur="0.267"> गिल्बर्ट पुलिस अझै पनि लगानीको छ >

< start="75.775" dur="0.1"> गिल्बर्ट पुलिस शूटिINGको लागि अझै लगानी गर्दछ। >

< start="75.875" dur="0.734"> शूटीVको अन्वेषण गर्दै। >

< start="76.609" dur="0.067"> शूटीVको अन्वेषण गर्दै। तर >

< start="76.676" dur="0.1"> शूटीVको अन्वेषण गर्दै। तर हाम्रो >

< start="76.776" dur="0.134"> शूटीVको अन्वेषण गर्दै। तर हाम्रो मिसि >

< start="76.91" dur="0.066"> शूटीVको अन्वेषण गर्दै। तर हाम्रो मिसि ईG्गल >

< start="76.976" dur="0.201"> शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि ईG्गल >

< start="77.177" dur="0.1"> शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि अG्ग्रेजी स्पोक >

< start="77.277" dur="0.066"> शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि अG्ग्रेजी बोल्नुहोस् >

< start="77.343" dur="0.134"> शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि अG्ग्रेजीसँग कुरा गर्नुहोस् >

< start="77.477" dur="0.067"> शुट गर्दै। तर हाम्रो मिसि प्राइभेटको साथ बोल्नुहोस् >

< start="77.544" dur="0.667"> तर हाम्रो मिसि प्राइभेटको साथ बोल्नुहोस् >

< start="78.211" dur="0.133"> तर हाम्रो मिसि प्राइभेट अन्वेषकसँग बोल्नुहोस् >

< start="78.344" dur="0.101"> तर हाम्रो मिसि प्रोजेक्ट निजी अन्वेषक भित्र सम्मिलित >

< start="78.445" dur="0.2"> प्राइभेट इन्वेस्टिगेटर आमन्त्रितको साथ बोल्नुहोस् >

< start="78.645" dur="0.1"> प्राइभेट इन्वेस्टिगेटर अन्तमा अन्तिम पटक बोलाउनुहोस् >

< start="78.745" dur="0.067"> प्राइभेट इन्वेस्टिगेटरले अन्तिम साताको अन्वेषकसँग कुरा गर्नुहोस्। >

< start="78.812" dur="0.9"> अन्वेषक अन्वेषक अन्तिम हप्ता। >

< start="79.712" dur="0.101"> अन्वेषक अन्वेषक अन्तिम हप्ता। < >

< start="79.813" dur="2.102"> गएको हप्ता। < >

< start="81.915" dur="0.1"> गएको हप्ता। <"The >

< start="82.015" dur="0.067"> गएको हप्ता। <"व्यक्ति >

< start="82.082" dur="0.066"> गएको हप्ता। <"व्यक्ति उहाँ >

< start="82.148" dur="1.969"> <"व्यक्ति उहाँ >

< start="84.117" dur="0.067"> <"व्यक्ति उहाँ सिफारिश, >

< start="84.184" dur="0.133"> <"व्यक्ति उहाँ सिफारिस, द >

< start="84.317" dur="0.067"> <"व्यक्ति उहाँ सिफारिश, व्यक्ति >

< start="84.384" dur="0.167"> "व्यक्ति उहाँ सिफारिश, व्यक्ति >

< start="84.551" dur="0.166"> "व्यक्ति उहाँ सिफारिश, व्यक्ति उहाँ >

< start="84.717" dur="0.067"> "व्यक्तिले सिफारिस गरेको व्यक्ति, उनी सफल भए >

< start="84.784" dur="0.067"> "व्यक्तिले सिफारिस गरेको व्यक्ति, उनी सफल थिए >

< start="84.851" dur="0.067"> "उक्त व्यक्तिले सिफारिस गरेको व्यक्ति, उनी सफल थिए >

< start="84.918" dur="1.801"> सिफारिश गरिएको, व्यक्तिमा उनी सफल थिए >

< start="86.719" dur="0.067"> सिफारिश गरिएको व्यक्ति, उनी सफल थिए त्यो व्यक्ति थियो >

< start="86.786" dur="0.067"> सिफारिश गरिएको व्यक्ति, उनी सफल थिए त्यो व्यक्ति जो थियो >

< start="86.853" dur="0.1"> सिफारिश गरिएको व्यक्ति, जसलाई उसले अनुशासित गर्यो त्यो व्यक्ति जो थियो >

< start="86.953" dur="0.067"> सिफारिश गरिएको व्यक्ति जसलाई उसले सान्त्वना दियो त्यो व्यक्ति जो थियो >

< start="87.02" dur="0.267"> उनी सफल थिए जो व्यक्ति थिए >

< start="87.287" dur="0.066"> उहाँ सफल व्यक्ति त्यो व्यक्ति जसलाई शट गर्ने काम थिएन >

< start="87.353" dur="0.067"> ऊ शुटिंग भएको व्यक्ति थियो >

< start="87.42" dur="0.067"> उहाँ सफल व्यक्ति त्यो व्यक्ति जसलाई शट गर्ने काम थिएन >

< start="87.487" dur="0.1"> उहाँ सफल व्यक्ति त्यो व्यक्ति जसलाई शट गर्ने काम एक समान थियो >

< start="87.587" dur="0.968"> व्यक्ति जो शूटींगमा उही थियो >

< start="88.555" dur="0.066"> व्यक्ति जो शूटिंगमा उही व्यक्ति थिए >

< start="88.621" dur="0.1"> व्यक्ति जो शूटींगमा उही व्यक्ति थिए >

< start="88.721" dur="0.101"> व्यक्ति जसले शूटींग गरेका थिए उही व्यक्ति जो मारियो >

< start="88.822" dur="0.233"> शूटिंग उही व्यक्तिको थियो जो मारियो >

< start="89.055" dur="0.167"> शुटिंग उही व्यक्ति थियो जसले चार्ल्सलाई मारे >

< start="89.222" dur="0.067"> शुटिंग उही व्यक्ति थियो जसले चार्ल्सलाई तल झार्यो। " >

< start="89.289" dur="0.634"> व्यक्ति जसले चार्जहरूलाई तल खसाल्दछ। " >

< start="89.923" dur="0.133"> व्यक्ति जसले चार्जहरूलाई खतम गर्दछ। "" एलेक्स >

< start="90.056" dur="0.067"> व्यक्ति जसले चार्जहरूलाई तल खसाल्दछ। "" एलेक्स कक्स .. " >

< start="90.123" dur="2.602"> चराहरू खाली। "" एलेक्स कक्स .. " >

< start="92.725" dur="0.034"> चार्ल्स खाली। "" एलेक्स कक्स .. "L एल >

< start="92.759" dur="0.1"> चार्ल्स खाली। "" ALEX COX .. "9L L. >

< start="92.859" dur="0.067"> चार्जहरू खाली। "" एलेक्स कक्स। "" 9 एल एल >

< start="92.926" dur="0.1"> चार्जहरू खाली। "" एलेक्स कक्स .. "9L एल। कहाँ छ >

< start="93.026" dur="0.1"> चार्जहरू खाली। "" एलेक्स कक्स .. "9L एल। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ >

< start="93.126" dur="0.3"> "ALEX COX .." 9L L. जहाँ तपाईं हुनुहुन्छ >

< start="93.426" dur="0.067"> "ALEX COX .." 9L L. तपाईको इमरजेसी कहाँ छ? >

< start="93.493" dur="0.701"> 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? >

< start="94.194" dur="0.033"> 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? HI, >

< start="94.227" dur="0.1"> 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? HI, I >

< start="94.327" dur="0.033"> 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? नमस्ते, मलाई आवश्यक छ >

< start="94.36" dur="0.167"> 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? HI, I A चाहिन्छ >

< start="94.527" dur="0.067"> 9L L. तपाईको इमरजेन्सी कहाँ छ? नमस्ते, मलाई एम्बुलेन्स चाहिन्छ >

< start="94.594" dur="0.2"> इमरजेन्सी? नमस्ते, मलाई एम्बुलेन्स चाहिन्छ >

< start="94.794" dur="0.1"> इमरजेन्सी? नमस्ते, मैले एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... >

< start="94.894" dur="0.701"> नमस्ते, मैले एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... >

< start="95.595" dur="0.133"> नमस्ते, मलाई एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... दुई >

< start="95.728" dur="0.101"> नमस्ते, मलाई एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... दुई महिना >

< start="95.829" dur="0.1"> नमस्ते, मलाई एउटा अम्बुलन्स चाहिन्छ ... दुई महिना पछि, >

< start="95.929" dur="0.2"> TO ... दुई महिना पछि >

< start="96.129" dur="0.067"> TO ... दुई महिना पछि, पनि >

< start="96.196" dur="0.166"> TO ... दुई महिना पछि, पनि भित्र >

< start="96.362" dur="0.034"> गर्न ... दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... >

< start="96.396" dur="0.1"> गर्न ... दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा ... A >

< start="96.496" dur="0.067"> गर्न ... दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस >

< start="96.563" dur="0.5"> दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस >

< start="97.063" dur="0.167"> दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस को >

< start="97.23" dur="0.167"> दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस जो पहिचान >

< start="97.397" dur="0.067"> दुई महिना पछि, गिल्बर्ट मा पनि ... एक मानिस जसले उसलाई चिन्न सके >

< start="97.464" dur="0.166"> साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले उसलाई चिन्न सके >

< start="97.63" dur="0.067"> साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले उसलाई परिचय दियो >

< start="97.697" dur="0.067"> साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले आफूलाई चिनिन्छ >

< start="97.764" dur="0.033"> साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले आफूलाई पुत्रको रूपमा चिनायो >

< start="97.797" dur="0.134"> गिल्बर्टमा पनि ... एक मानिस जसले उसलाई चिनिन्छ पुत्रको रूपमा >

< start="97.931" dur="0.066"> साथै गिल्बर्ट ... एक मानिस जसले आफूलाई ALEX को पुत्र को रूप मा चिनिन्छ >

< start="97.997" dur="0.334"> जो उसलाई ALEX को पुत्र को रूप मा चिनिन्छ >

< start="98.331" dur="0.134"> डब्लूएचओले उनलाई एलेक्सको जर्जिफ्रेन्डको छोरोको रूपमा चिनायो ... >

< start="98.465" dur="0.033"> कसले आफूलाई एलेक्सको जलिफ्रेन्डको छोरोको रूपमा चिनायो ... भनियो >

< start="98.498" dur="0.1"> डब्ल्यूएचओले आफूलाई एलेक्सको जर्जिफ्रेन्डको छोराको रूपमा चिनायो ... AL >

< start="98.598" dur="0.167"> एलेक्सको जेलफ्रेन्डका छोराको रूपमा ... C >

< start="98.765" dur="0.1"> ALEX GIRLFRIEND को छोरा को रूपमा ... 1 -१-१ कल गरिएको छ >

< start="98.865" dur="1.768"> जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ सम्म बोलाइयो >

< start="100.633" dur="0.1"> जिरलफ्रिन्ड ... C-१-११ ILELED >

< start="100.733" dur="0.067"> जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ मा बोलाइयो मँ, >

< start="100.8" dur="0.034"> जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ कल गरिएको मँ, UH, >

< start="100.834" dur="0.1"> जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ कल गरिएको मँ, UH, A >

< start="100.934" dur="0.1"> जिरलफ्रिन्ड ... C -१-१ मा बोलाइयो म, UH, एक वृद्ध >

< start="101.034" dur="0.2"> 1-1 म, UH, एक वृद्ध छ >

< start="101.234" dur="0.067"> 1-1 म, UH, एक वृद्ध हो >

< start="101.301" dur="0.1"> १-११ मँ, UH, एक वृद्ध अवश्य छ >

< start="101.401" dur="0.1"> १-१ म हो, उह, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम >

< start="101.501" dur="0.1"> १-११ मँ, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। >

< start="101.601" dur="1.235"> मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। >

< start="102.836" dur="0.066"> मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। ऊ, >

< start="102.902" dur="0.067"> मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। ऊ, उह, >

< start="102.969" dur="0.067"> मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। उ, उ, उ >

< start="103.036" dur="0.133"> मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। उहाँ, उह, उहाँ मात्र हुनुहुन्छ >

< start="103.169" dur="0.067"> मसँग, UH, एक वृद्ध हो, यहाँ नाम ALEX। ऊ, उह, ऊ पास भएको छ >

< start="103.236" dur="0.167"> MALE यहाँ नाम ALEX। ऊ, उह, ऊ पास भएको छ >

< start="103.403" dur="0.1"> MALE यहाँ नाम ALEX। ऊ, उह, उनले मात्र पास गरे >

< start="103.503" dur="1.134"> ऊ, उह, उनले मात्र पास गरे >

< start="104.637" dur="0.034"> उनी, उह, उनले यहाँ पास गरे >

< start="104.671" dur="0.066"> उनी, उह, उनले यहाँ मात्र पास गरे >

< start="104.737" dur="0.034"> उनी, उह, उनले यहाँ पेस गर्नुभयो >

< start="104.771" dur="0.067"> उनी, उह, उनले यहाँ मात्र पास गर्नुभयो - >

< start="104.838" dur="0.033"> उनी, उह, उनले यहाँ पेस गरे - भित्र >

< start="104.871" dur="0.033"> ऊ, उ, उनले यहाँ मेरोमा पास गरे - मेरोमा >

< start="104.904" dur="0.1"> ऊ, उ, उनले यहाँ मेरोमा पास गरे - मेरोमा - >

< start="105.004" dur="0.167"> यहाँ आउनुहोस् - मेरोमा - >

< start="105.171" dur="0.067"> बाहिर यहाँ - मेरो - मा >

< start="105.238" dur="0.167"> मेरो बारेमा - मेरोमा >

< start="105.405" dur="0.1"> बाहिर यहाँ - मेरो - मेरो बथ्रोममा। >

< start="105.505" dur="0.534"> यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। >

< start="106.039" dur="0.067"> यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। ALEX >

< start="106.106" dur="0.066"> यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। एलेक्स मरे >

< start="106.172" dur="0.134"> यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। ALEX मर्यो >

< start="106.306" dur="0.1"> यहाँ - मेरोमा - मेरो बथ्रोममा। एलेक्स डिसेम्बरमा मर्छ >

< start="106.406" dur="0.233"> मेरो BATHROOM मा। एलेक्स डिसेम्बरमा मर्छ >

< start="106.639" dur="0.067"> मेरो BATHROOM मा। एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे >

< start="106.706" dur="0.768"> एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे >

< start="107.474" dur="0.166"> एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे उसको >

< start="107.64" dur="0.1"> एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे उनको मृत्यु ... >

< start="107.74" dur="0.101"> एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे उनको मृत्यु ... अब पनि >

< start="107.841" dur="0.066"> एलेक्स डिसेम्बर १२-मा मरे उसको मृत्यु ... अहिले पनि भइरहेको छ >

< start="107.907" dur="0.367"> १२-TH उसको मृत्यु ... अहिले पनि भइरहेको छ >

< start="108.274" dur="0.067"> १२-TH उनको मृत्यु ... अझैसम्म पनि परिक्षण गरिएको छ >

< start="108.341" dur="1.301"> उनको मृत्यु ... अझैसम्म पनि परिक्षण गरिएको छ >

< start="109.642" dur="0.1"> उसको मृत्यु ... तपाइँले अहिल्यै बिरूद्ध गरिएको छ >

< start="109.742" dur="0.101"> उसको मृत्यु ... यो तपाईको एलेक्समा अझै निवेश गरिएको छ। >

< start="109.843" dur="0.066"> उसको मृत्यु ... यो तपाईको एलेक्समा अझै निवेश गरिएको छ। ALEX? >

< start="109.909" dur="0.067"> उसको मृत्यु ... यो तपाईको एलेक्समा अझै निवेश गरिएको छ। ALEX? ऊ >

< start="109.976" dur="0.1"> उसको मृत्यु ... यो तपाईको एलेक्समा अझै निवेश गरिएको छ। ALEX? ऊ होईन >

< start="110.076" dur="1.869"> YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन >

< start="111.945" dur="0.1"> YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन - >

< start="112.045" dur="0.067"> YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन - ऊ हो >

< start="112.112" dur="0.166"> YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन - ऊ होईन >

< start="112.278" dur="0.1"> YO ALEX निवेश गरियो। ALEX? ऊ होईन - ऊ रिसाउँदै छैन। >

< start="112.378" dur="5.639"> यो एलेक्स ALEX? ऊ होईन - ऊ रिसाउँदै छैन। >

< start="118.017" dur="0.201"> - उहाँ गर्नुहुन्न। >

< start="141.574" dur="0.1"> सबै >

< start="141.674" dur="0.067"> याे सबै >

< start="141.741" dur="0.134"> सबै यस रूपमा >

< start="141.875" dur="0.1"> यो सबै त्यस्तै हो >

< start="141.975" dur="1.168"> यो सबै त्यहाँ छ >

< start="143.143" dur="0.066"> यो सबै त्यहाँ अझै छ >

< start="143.209" dur="0.067"> ती सबैमा कुनै साइन इन छैन >

< start="143.276" dur="0.067"> ती सबैमा कुनै साइन इन छैन >

< start="143.343" dur="0.066"> यो सबै त्यहाँ जेजे को कुनै साइन इन छैन >

< start="143.409" dur="0.167"> यो सबै त्यहाँ जेजे वा को कुनै साइन इन छैन >

< start="143.576" dur="0.234"> यो सबै त्यहाँ जेजे वा टाईलको कुनै साइन इन छैन ... >

< start="143.81" dur="0.1"> यो सबै त्यहाँ जेजे वा टाईलको कुनै साइन इन छैन ... र >

< start="143.91" dur="0.067"> यो सबै त्यहाँ जेजे वा शैलीको कुनै साइन इन छैन ... र लोरी >

< start="143.977" dur="0.066"> यो सबै त्यहाँ जेजे वा टाईलको कुनै साइन इन छैन ... र लोरी र >

< start="144.043" dur="0.101"> यो सबै त्यहाँ जेजे वा टाईलको कुनै साइन इन छैन ... र लोरी र चाड >

< start="144.144" dur="0.233"> कुनै जेजे वा टाइलीको साइन इन छैन ... र लोरी र चाड >

< start="144.377" dur="0.067"> कुनै जेजे वा टाइलीको साइन इन छैन ... र लोरी र चाड डेबेल >

< start="144.444" dur="0.067"> कुनै जेजे वा टाइलीको साइन इन छैन ... र लोरी र चाड डेबेल छन् >

< start="144.511" dur="0.133"> JJ वा टाईलको कुनै चिन्ह छैन ... र लोरी र चाड डेबेल भित्र छन् >

< start="144.644" dur="0.067"> JJ वा टाईलको कुनै चिन्ह छैन ... र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। >

< start="144.711" dur="0.6"> र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। >

< start="145.311" dur="0.1"> र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। आज >

< start="145.411" dur="0.134"> र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। आज हामी छौं >

< start="145.545" dur="0.033"> र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। आज हामी प्राप्त गर्दैछौं >

< start="145.578" dur="0.1"> र लोरी र चाड डेबेल हावईमा छन्। आज हामी A गरिरहेको छौं >

< start="145.678" dur="0.201"> डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी A गरिरहेको छौं >

< start="145.879" dur="0.033"> डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी हेर्दैछौं >

< start="145.912" dur="0.033"> डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी एक झलकमा प्राप्त गर्दैछौं >

< start="145.945" dur="0.167"> डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी एटालाई हेरिरहेका छौं >

< start="146.112" dur="0.034"> डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी एउटा टाइमलाइनमा हेराई गर्दैछौं >

< start="146.146" dur="0.1"> डेबेल हावाइमा छन्। आज हामी समयको एक समयमा हेरिरहेका छौं >

< start="146.246" dur="1.868"> आज हामी समयको एक समयमा हेरिरहेका छौं >

< start="148.114" dur="0.134"> आज हामी एक समय मा हेरिरहेका छौं >

< start="148.248" dur="0.1"> आज हामी स्कूलको समयमै एक हेराई गर्दैछौं >

< start="148.348" dur="0.066"> आज हामी स्कूलको समयको आधारमा हेर्दै छौं। >

< start="148.414" dur="0.067"> आज हामी स्कूल कहाँ जे जे स्कूलको एक समय मा हेरिरहेका छौं >

< start="148.481" dur="0.267"> स्कूलको एक समयमा हेर्नुहोस् जे जे >

< start="148.748" dur="0.033"> जे.जे. समावेश गरिएको स्कूलको समयतिर हेर्नुहोस् >

< start="148.781" dur="0.134"> जे.जे. अन्तर्गत स्कूलको समयलाई हेर्नुहोस् >

< start="148.915" dur="0.1"> स्कूलको समयलाई हेर्नुहोस् जहाँ जेजे एरिजोनामा व्यस्त छन्। >

< start="149.015" dur="1.335"> स्कूल जहाँ जेजे एरिजोनामा संलग्न छन् >

< start="150.35" dur="0.1"> स्कूल जहाँ जेजे एरिजोनामा र संलग्न छन् >

< start="150.45" dur="0.233"> स्कूल जहाँ जेजे एरिजोना र तिनीहरूको संलग्न छन् >

< start="150.683" dur="0.067"> स्कूल जहाँ जेजे एरिजोना र तिनीहरूको अन्तरक्रियामा संलग्न छन् >

< start="150.75" dur="0.2"> एरिजोना र तिनीहरूको अन्तरक्रियामा संलग्न >

< start="150.95" dur="0.067"> एरिजोनामा र उनीहरूको अन्तरक्रियामा संलग्न >

< start="151.017" dur="0.134"> एरिजोनामा र उनीहरूको अन्तरक्रियामा संलग्न >

< start="151.151" dur="0.066"> बच्चाहरूसँग एरिजोना र उनीहरूको कुराकानीहरूमा संलग्न >

< start="151.217" dur="0.1"> एरिजोनामा संलग्न र बच्चा र उनीहरूको कुराकानीमा >

< start="151.317" dur="1.202"> र उनीहरूको कुराकानीहरू बच्चाहरूसँग र >

< start="152.519" dur="0.066"> र बच्चा र लोरी संग तिनीहरूको कुराकानी, >

< start="152.585" dur="0.1"> र बच्चाहरू र LORI संग तिनीहरूको कुराकानी >

< start="152.685" dur="0.067"> र बच्चाहरू र LORI संग तिनीहरूको कुराकानी >

< start="152.752" dur="0.067"> र बच्चाहरू र LORI संग तिनीहरूको कुराकानी, जस्तै >

< start="152.819" dur="0.267"> बच्चाहरू र लोरीसँग, जस्तोसुकै राम्रो >

< start="153.086" dur="0.067"> बच्चाहरू र LORI संग, चार्ल्स रूपमा राम्रो संग। >

< start="153.153" dur="1.468"> लोरी, जस्तै चार्ल्स। >

< start="154.621" dur="0.1"> लोरी, जस्तै चार्ल्स। हाम्रो >

< start="154.721" dur="0.133"> लोरी, जस्तै चार्ल्स। हाम्रो मिस्ट >

< start="154.854" dur="0.1"> लोरी, जस्तै चार्ल्स। हाम्रो मिस्टी ईLE्गल >

< start="154.954" dur="0.1"> लोरी, जस्तै चार्ल्स। हाम्रो मिसि ईG्गेल >

< start="155.054" dur="2.036"> चार्ल्स। हाम्रो मिसि ईG्गेल >

< start="157.09" dur="0.067"> चार्ल्स। हाम्रो मिसि ईG्गेलले BREAK >

< start="157.157" dur="0.066"> चार्ल्स। हाम्रो मिस्टी ईन्जीले आईटी BREAK >

< start="157.223" dur="0.067"> चार्ल्स। हाम्रो मिसि ई IN्गले ० यो तल देखा पर्नेछ >

< start="157.29" dur="0.067"> चार्ल्स। हाम्रो मिस्टी ई BREAK्ग्ल्टले यसको लागी तल झार्नेछ >

< start="157.357" dur="0.1"> चार्ल्स। हाम्रो मिस्ट ईG्गले तपाईको लागि यो तल डाउन गर्दछ >

< start="157.457" dur="0.233"> हाम्रो मिस्ट ईG्गले तपाईको लागि यो तल डाउन गर्दछ >

< start="157.69" dur="0.067"> हाम्रो मिसि ईG्गले BREAK आज रातमा तपाईंको लागि डाउनलोड गर्दछ >

< start="157.757" dur="0.067"> हाम्रो मिस्टी ईG्गलले तपाईको लागि आज राति डाउनलोड गर्दछ >

< start="157.824" dur="0.067"> हाम्रो मिस्टी ईG्ग्लेले तपाईलाई आज रात्रीको लागि डाउनलोड गर्दछ >

< start="157.891" dur="0.1"> हाम्रो मिसिG ईन्ग्लिटले यो नयाँ बनाउँदछ >

< start="157.991" dur="0.167"> BREAK यो आज राति तपाईंको लागि समाचार हो >

< start="158.158" dur="0.066"> BREAK आईटी तपाईंको लागि आज राति समाचारमा छ >

< start="158.224" dur="0.067"> BREAK यो तपाईको लागि आज राति १० मा समाचारहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। >

< start="158.291" dur="2.769"> समाचार १० मा राति। >

< start="161.06" dur="0.034"> समाचार १०:०० मा अहिले >

< start="161.094" dur="0.067"> समाचार १०:०० मा अहिले >

< start="161.161" dur="0.166"> समाचार १०:०० मा अहिले >

< start="161.327" dur="0.1"> समाचार १०:०० मा अहिले हाम्रो वेबसाइटमा, >

< start="161.427" dur="1.635"> अब १० अब हाम्रो वेबसाइटमा, >

< start="163.062" dur="0.034"> AT 10. अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM >

< start="163.096" dur="0.067"> AT १० अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - >

< start="163.163" dur="0.066"> AT 10. अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामी >

< start="163.229" dur="0.034"> AT १० अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग छ >

< start="163.263" dur="0.1"> AT १० अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग A छ >

< start="163.363" dur="0.233"> अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसंग A छ >

< start="163.596" dur="0.167"> अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग एउटा सेक्शन छ >

< start="163.763" dur="0.067"> अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग सेक्शन समर्पित छ >

< start="163.83" dur="0.067"> अब हाम्रो वेबसाइटमा, KTVB.COM - हामीसँग एउटा सेक्शन समर्पित छ >

< start="163.897" dur="0.333"> KTVB.COM - हामीसंग एउटा सेक्शन समर्पित छ >

< start="164.23" dur="0.134"> KTVB.COM - हामीसंग एउटा सेक्शन समर्पित छ >

< start="164.364" dur="0.066"> KTVB.COM - हामी खोजमा समर्पित सेक्सन छौं >

< start="164.43" dur="0.067"> KTVB.COM - हामी खोजको लागि समर्पित सेक्सन चाहन्छौं >

< start="164.497" dur="0.067"> KTVB.COM - हामीसँग एउटा सेक्शन समर्पित छ यसको लागि खोजी गर्न >

< start="164.564" dur="0.233"> सेक्सन सर्चको लागि खोजी गर्न >

< start="164.797" dur="0.134"> भाग मिसिंगको लागि खोजी गर्न समर्पित >

< start="164.931" dur="0.133"> मिसिंग र्याक्सबर्गको लागि खोजीमा सेक्सन समर्पित >

< start="165.064" dur="0.101"> हराएको रेक्सबर्ग किड्सका लागि खोजीमा सेक्सन समर्पित ... >

< start="165.165" dur="0.3"> मिसिंग रक्सबर्ग बच्चाहरूको लागि खोजी ... >

< start="165.465" dur="0.067"> मिसिंग रक्सबर्ग बच्चाहरूको लागि खोजी ... सँग >

< start="165.532" dur="0.1"> मिसिंग रक्सबर्ग बच्चाहरूको लागि खोजी ... सँग >

< start="165.632" dur="0.166"> हराएको रेक्सबर्ग बच्चाहरूको लागि खोजी ... भर्खरको साथ >

< start="165.798" dur="0.101"> हराएको रेक्सबर्ग किड्सका लागि खोजी ... भर्खरका रिपोर्टहरू सहित >

< start="165.899" dur="0.166"> REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू सहित >

< start="166.065" dur="0.067"> REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू सहित >

< start="166.132" dur="0.067"> REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू र सबै साथ >

< start="166.199" dur="0.067"> REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू र सबै सबैको साथ >

< start="166.266" dur="0.066"> REXBURG KIDS मिस गर्दै ... पछिल्लो रिपोर्टहरू र हाम्रो सबै संग। >

< start="166.332" dur="0.267"> सब भन्दा पछिल्लो रिपोर्टहरू र हाम्रो सबै साथ >

< start="166.599" dur="0.134"> पछिल्लो रिपोर्टहरू र हाम्रो प्रीभियसका सबै साथ >

< start="166.733" dur="0.1"> सब भन्दा पछिल्लो रिपोर्टहरू र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै साथ। >

< start="166.833" dur="2.035"> र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। >

< start="168.868" dur="0.034"> र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। को लागी >

< start="168.902" dur="0.1"> र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। तेसका लागि >

< start="169.002" dur="0.133"> र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। एक लिंक को लागी >

< start="169.135" dur="0.067"> र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। एक लिंक प्रत्यक्ष को लागी >

< start="169.202" dur="0.067"> र हाम्रो अघिल्लो स्टोरीहरूको सबै। एक लि DI्क प्रत्यक्ष गर्न को लागी >

< start="169.269" dur="5.639"> अघिल्लो स्टोरीहरू। एक लि DI्क प्रत्यक्ष गर्न को लागी >

< start="174.908" dur="0.2"> एक लि DI्क प्रत्यक्ष गर्न को लागी >

< start="175.808" dur="0.101"> The >

< start="175.909" dur="0.1"> पृष्ठ, >

< start="176.009" dur="0.066"> पृष्ठ, पाठ >

< start="176.075" dur="0.267"> पृष्ठ, पाठ >

< start="176.342" dur="0.167"> पृष्ठ, शब्द पाठ >

< start="176.509" dur="0.034"> पृष्ठ, शब्द "छुटेको" पाठ >

< start="176.543" dur="0.467"> पृष्ठ, अक्षर "मिसिंग" TO मा पाठ >

< start="177.01" dur="0.1"> पृष्ठ, २०EXT--3१-5--56१ TO मा "मिसिंग" शब्द पाठ गर्नुहोस् ... >

< start="177.11" dur="0.267"> Word "मिसिंग" बाट २०8--3१-5--56१ TO ... >

< start="177.377" dur="0.066"> Word "मिसिंग" लाई २०8--3१-5--56१ TO ... मानक >

< start="177.443" dur="0.067"> Word "MISSING" to २०8--3१-5--56१ ST ... मानक डेटा >

< start="177.51" dur="0.1"> Word "मिसिंग" बाट २०8--3१-5--5 .१ TO ... मानक डेटा र >

< start="177.61" dur="1.635"> २०8-21१-5-614१ ... ... मानक डेटा र >

< start="179.245" dur="0.134"> २०8-21१-5-614१ ... ... मानक डेटा र मेसेजिंग >

< start="179.379" dur="0.133"> २०8-21१-5-614१ ... ... मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू >

< start="179.512" dur="0.067"> २०8-21१-5-614१ ... ... मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। >

< start="179.579" dur="1.401"> मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। >

< start="180.98" dur="0.167"> मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। र >

< start="181.147" dur="0.1"> मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। र टमरो >

< start="181.247" dur="0.067"> मानक डेटा र मेसेजिंग दरहरू लागू हुन्छ। र टमरो रात >

< start="181.314" dur="3.27"> मेसेजिंग दरहरू लागू। र टमरो रात >

< start="184.584" dur="0.167"> मेसेजिंग दरहरू लागू। र टमरो रात - >

< start="184.751" dur="0.1"> मेसेजिंग दरहरू लागू। र टुमरो रात्री - "DATELINE" >

< start="184.851" dur="0.334"> र टुमरो रात्री - "DATELINE" >

< start="185.185" dur="0.066"> र टुमरो रात - "मिति" "अन्वेषणहरू >

< start="185.251" dur="0.1"> र टुमरो रात - "मिति" "अन्वेषण गर्दछ >

< start="185.351" dur="0.1"> र टुमरो रात - "मिति" "केसको अन्वेषण गर्दछ >

< start="185.451" dur="2.103"> - "DETETE" का केस अन्वेषण गर्दछ >

< start="187.554" dur="0.1"> - "मिति" "घटनाको अन्वेषण गर्दछ >

< start="187.654" dur="0.166"> - "DETETEE" MOSE INSESTATATES IS MAKE THIS MAKE >

< start="187.82" dur="0.067"> - "DETETEE" अन्वेषण गर्छ मामलाले राष्ट्रिय बनाइरहेको छ >

< start="187.887" dur="0.301"> राष्ट्रिय बनाउने कुराको अन्वेषण गर्दछ >

< start="188.188" dur="0.166"> राष्ट्रिय हेडलिन बनाउने केसको अन्वेषण गर्दछ: >

< start="188.354" dur="0.067"> राष्ट्रिय हेडलिन बनाउने केसको अन्वेषण गर्दछ: विशेषता >

< start="188.421" dur="2.736"> त्यो राष्ट्रिय हेडलिन बनाउँदैछ: विशेषताहरू >

< start="191.157" dur="0.2"> त्यो राष्ट्रिय हेडलिन बनाउने: विशेष बाहिरी रूपमा >

< start="191.357" dur="0.067"> त्यो राष्ट्रिय हेडलिन बनाउने: विशेष अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दै >

< start="191.424" dur="0.2"> हेडलिनहरू: विशेष अन्तर्वार्ताहरू लिदै >

< start="191.624" dur="0.067"> हेडलाइन्स: विशेष साक्षात्कार संगै >

< start="191.691" dur="0.067"> हेडलाइन्स: जेजे संग विशेष साक्षात्कार फीचर गर्दै >

< start="191.758" dur="0.133"> हेडलाइन्स: जेजे र को साथ विशेष साक्षात्कार फीचर गर्दै >

< start="191.891" dur="0.067"> हेडलाइन्स: जेजे र टाईलीको साथ विशेष अन्तर्वार्ता लिदै >

< start="191.958" dur="0.234"> जेजे र टाइलीको साथ विशेष साक्षात्कार >

< start="192.192" dur="0.066"> जेजे र टाईलीको आमासँग विशेष साक्षात्कार >

< start="192.258" dur="0.067"> जेजे र टाईलीको आमा र सँग विशेष अन्तरवार्ता >

< start="192.325" dur="0.067"> जेजे र टाईलीको आमा र उनकोसँग विशेष साक्षात्कार >

< start="192.392" dur="0.066"> जेजे र टाईलीको आमा र उनको नयाँसँग विशेष साक्षात्कार >

< start="192.458" dur="0.267"> जे जे र टाईलीको आमा र उनको नयाँसँग >

< start="192.725" dur="0.067"> जे जे र टाईलीको आमा र उनको नयाँ हसबन्डसँग, >

< start="192.792" dur="0.1"> जे जे र टाईलीको आमा र उनको नयाँ हसबन्ड, प्लससँग >

< start="192.892" dur="0.1"> जे जे र टाईलीको आमा र उनको नयाँ हसबन्डसँग, प्लस क्लोज >

< start="192.992" dur="2.036"> आमा र उनको नयाँ हसबैंड, प्लस बन्द >

< start="195.028" dur="0.066"> आमा र उनको नयाँ पति, प्लस बन्द मित्रहरू >

< start="195.094" dur="0.134"> आमा र उनको नयाँ पति, प्लस बन्द मित्र र >

< start="195.228" dur="0.067"> आमा र उनको नयाँ पति, प्लस बन्द मित्र र परिवार >

< start="195.295" dur="0.267"> हसबन्ड, प्लस बन्द मित्र र परिवार >

< start="195.562" dur="0.066"> हसबान्ड, प्लस क्लोज फ्रेंड्स र परिवार सदस्यहरू। >

< start="195.628" dur="0.234"> मित्र र परिवार सदस्यहरू। >

< start="195.862" dur="0.167"> मित्र र परिवार सदस्यहरू। त्यो >

< start="196.029" dur="0.033"> मित्र र परिवार सदस्यहरू। त्यो टुमरो >

< start="196.062" dur="0.067"> मित्र र परिवार सदस्यहरू। त्यो टुमरो छ >

< start="196.129" dur="0.067"> मित्र र परिवार सदस्यहरू। त्यो M मा टमोर्रो छ >

< start="196.196" dur="0.166"> सदस्यहरू। त्यो M मा टमोर्रो छ >

< start="196.362" dur="0.067"> सदस्यहरू। त्यो M बिहान टमोर्रो छ >

< start="196.429" dur="0.1"> सदस्यहरू। बिहान PM बजे टमोर्रो छ >

< start="196.529" dur="0.134"> सदस्यहरू। KMTV मा PM बिहान टमोर्रो छ, >

< start="196.663" dur="0.066"> सदस्यहरू। त्यो टमोर्रो PM बिहान TV बजे KTVB, IDAHO'S मा >

< start="196.729" dur="0.334"> त्यो टमोर्रो PM बिहान TV बजे KTVB, IDAHO'S मा >

< start="197.063" dur="0.067"> त्यो टमोर्रो PM बिहान TV बजे KTVB मा, आईडाहोको न्यूज च्यानल >

< start="197.13" dur="0.067"> त्यो टुमोरो PM बिहान TV बजे KTVB मा, आईडाहो न्युज च्यानल >

< start="197.197" dur="0.266"> KTVB मा प्रधानमन्त्री, आईडीआहोको न्यूज च्यानल 7 >