1836s Umboniso wangokuhlwa: kuHlelo lwasekhaya (uJohn Legend) images and subtitles

-Yhe, bafo, wamkelekile kwabamatsha konke "Umboniso wangokuhlwa" kushicilelo lwasekhaya. UWinnie, enkosi. Uyizile? -UYe. -Imnandi kakhulu. Ngaba ubufuna nje ukuyenza ibe ntle ngakumbi? -UYe. Kulungile. Frannie, uyile? -Hayi. -Hm. -Nda. -Ngoku malunga nobusuku benceba, UJohn Legend ukwimiboniso, kwaye usebenza ne- feedam America.org, yinto entle. Ngaba uyizobe, Frannie? -Hayi. -Nda. Ndiyabulela kuwe, uWinnie. -Frannie, uza kuxhoma phaya emva? -UYe. Kulungile, kulungile. UJohn Legend ulundwendwe lwethu ngokuhlwanje. Kwaye siya kuba sithetha ngoKondla eMelika, yintoni eyoyikekayo. Baneebhanki zokutya ezingaphezu kwama-200. Banceda ukutya kweepinks kulo lonke-kwilizwe liphela. Ziyamangalisa. UJose Andres usondele kakhulu kubo. Wenza nje - ufana nengelosi, laa mfo. Uyamangalisa. Siza kuthetha ngaloo nto. Kwakhona, kamva kumdlalo, siza kufumana ezinye yeziqendu zethu ezithandekayo ezivela kwi "The Tonight Show," kubandakanya uNicole Kidman, Olunye udliwano-ndlebe olunzima kakhulu endakha ndalwenza. Ke, zilungiselele loo nto. Molo, apha kwindawo ekuhlala kuyo abantu ndiqala kusasa ngokuhla ezantsi kumgangatho ophezulu kunye nokwenza ikofu entsha. Akukho Dili enkulu. Hayi izinto zemimangaliso, ngaphandle kwalonto. Jonga into eyenzeke kusasa namhlanje. Molo Bafana. Wamkelekile kwinto endicinga ukuba luhlobo lokuqala lwayo "Jimmy uyiqhekeze njani le?" Bendisenza ikofu, kwaye ayisientengiso. Ndiyamthanda uMnu. Ngokwenyani, oku kusisidenge. Kodwa ndibeke amanzi ngasemva kwento apho. Ngapha koko, ikofu ingene kuloo nxalenye. Intoni? Ngaba kunjalo-ndenze njani-akukho nto embizeni. Intoni? Ndiyenze njani loo nto? Ndifana noDavid Blaine. Kulungile. Buyela kumdlalo wethu. Winnie, yintoni imibala yakho? Kubukeka mhle kakhulu. -Ndenza izinto. Umama uyabaphatha, kwaye uMama uzobe uluhlu. Uyazicofa ezi. Njengoko sele siyenzile le. Kwaye ndikulungele oko. -Uh-huh. Kwaye ngoku ndenza enye. Kwaye zenzelwe ntoni? -Iintsimbi kunye neeLadi. -Oo, kuba sifuna abalinganiswa abaninzi yeeChutes kunye namaLadi. -UYe. -Ndifuna enye impethu. -Ufuna enye impethu. Ewe. Ndiyazi. Kulungile, masilinde ixesha ledinala. -Can ndinazo iimpethu? Ewe, kunjalo, unokuba neempethu. Emveni kwesidlo sangokuhlwa. Kulungile, wonke umntu? -Ubanani uFrannie? -Frannie uyifumene ngoba-ke, nditsho, mjonge. Ubaleka ejikeleza. Uyifumene phantsi kolawulo. Uyayenza le nto. Kunene? Esi sisinxibo esihle, uFrannie. Kulungile, ndiza kukuphathela i-gummy worm, kulungile? Kulungile, Frannie, apha, uhlala apha okwangoku. Mandihambe ndiyokufumana isandi-kulungile, uza nam? Okanye hayi? -UYe. Ewe. -Yay. -Ndiza kubuya. Hayi, Winnie, kuya kufuneka uhlale. Umntu othile umele ukuba ubekho kwikhamera. Kulungile? -I [Giggles] -Uphumelele. -Mholweni. -Iqhubeka njani namhlanje? -Kulungile. -Uzoba iziqwenga zomdlalo we-Chutes kunye namaLadd? -Sivele sayenza le. -UWinnie? -Uye? -Apha! Kuba nina nilungile, kulungile. -Sibulela, Bawo. -Usemhle kakhulu namhlanje. Ngapha koko, ukuba uziva ngathi. ungahleka ijezi zomtshato esinazo namhlanje. Ngaba uziva ngathi uyayenza loo nto? Ngaba uziva ngathi uhleka kwijejista zikaTata? Kulungile. Nantsi ke, bafana. Kulungile, ulungile? Wamkelekile kwi "The Tonight Show" ekhaya ekhaya. Ewe, nina, namhlanje kungoLwesibini, Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-24 okanye ngoLwesithathu, Ngomhla wamashumi amathathu anesixhenxe ku-Epreli okanye nge-Mgqibelo, Okthobha 47. Ngokunyaniseka, ndilahlekile umkhondo. Guys? -Sinokubeka eyakho neyam kunye. -Frannie, Frannie. Ndithetha apha. Kulungile. Nina bafo nilungele iimoleki? -Uh-huh. -Ukulungele? -Hayi. -Kulungile. Ungahleka. Uhleka njani? Uhleka njani? -Isiqhulo] Asiyonto uhleka ngayo. Kulungile, ulungile? Nako sisiya. Wamkelekile kwi "The Tonight Show" ekhaya ekhaya. Ewe, nina, namhlanje ngolwesibini, umhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi okanye ngolwesithathu, umhla wama-31 ku-Epreli, okanye uMgqibelo, Okthobha wama-47. Ngokunyaniseka, ndilahlekile umkhondo. Ndabona ukuba abanye abantu baseMelika ngoku baneyure ezonwabisayo. -Cin ndizibeka ezi- -We, ungazeve, bafo? -UMayini--Uye, Frannie, ngaba unokuhleba? UWinnie, uWinnie, ngaba unokuhleba njengoko ndenza ezi? -Frannie, nceda ungayithathi. -Iba ngathi kukuhleba okuncinci. Njengokuhlebeza okuncinci. [I-whispitist whispging] Njengokuhlebeza okuncinci. -Ndiyathembisa. [I-whispinct whisping] Hayi. -Ndabona ukuba abanye abantu baseMelika ngoku baneyure ezonwabisayo. Kwaye nabani na oza nale nto, ndikholose, izinto azihambi kakuhle kuloo ndlu. Molo, Karen, ngentsimbi ye-10:00 kusasa Kuthekani ngenye iyure yovuyo ebonakalayo? Ndivile abantu bebambekile ekhaya ngoku badla ngaphezulu kwaye balale kancinci. Kufana nomntu wonke osemhlabeni oshiyiweyo. [Lihlekile] Ndicinga ukuba iiveki ezimbini zodwa ziye zaqala ukuthatha irhafu. Ndicinga ukuba ndingayichaza ngcono ngo-Adam Sandler. Ngomhla wokuqala, ndaziva ngathi, "Kulungile, bantwana, masihambe siye kubugcisa kunye nobugcisa ubeke imacaroni kwindawo yokucoca ngombhobho kwaye intle. " Nanamhlanje bendifana, "Yekani ukubetha udadewenu! Thula! "[Ukuhleka] [Ukuhleka] UAdam Sandler wenza wonke umntu ahleke. Ndabona ukuba ngalo mhla 15 weminyaka idlulileyo, "IOfisi" ibonakale kwi-NBC. Thixo, ndiyalikhumbula "iOfisi." Owu sithandwa, uyinxalenye yale nto. Uthi "Ndiyalikhumbula 'iOfisi' ngokunjalo. Ndiyamkhumbula "iOfisi" nayo. -Ndiyahamba, ubukele "iOfisi"? Uthi, "Hayi, ndiyakukhumbula ukuba uya eofisini." -Akukho, ndiyakukhumbula ukuba uya eofisini. UWinnie uyithandile. [Lihlekile] Iindaba ezimnandi namhlanje. Kwabhengezwa ukuba iiOlimpiki zeHlobo zihlehliswa. Yinto ebummer, kodwa ubuncinci ngoku Ndiyakwazi ukuyeka uqeqesho kwaye ndiyeke ndiyeke. Ilungile lo nto. Akukho ziOlimpiki. Endaweni yoko, bahambisa zonke iindondo kuye nabani na ngubani onamathela ekhaya nomntwana ongaphantsi kwesi-5. [Ukuhleka] -Uneendondo ezizayo, sithandwa. -Nako usiya. Ndinento ezayo. Nako usiya. [Ukuhleka] -Dad! -Ndiyazi. IiOlimpiki zihlehlisiwe de kube ngunyaka olandelayo. Xa iindaba zaqhekekayo- [Ukuhleka] Xa iindaba zaqhekekayo, iivenkile zasesipolini zazinjenge, "Mm, mandijonge ishedyuli yam. Ewe, uvulekile. Ndabona ukuba owayesakuba ngusomajukujuku weNASA ibonelela ngeengcebiso ngendlela onokuthi uphile ngayo wedwa. Ke ukuba ufuna ukuva kwingcali malunga nokusinda ngokwakho thetha noNASA okanye umntu owayesebenza kwiRadioShack. Nako usiya. Nantso imfundiso yemono apho. Enkosi kakhulu, wonke umntu. Kwaye ngoku ndiza kwenza into engazange ndicinge ukuba siza kwenza, kodwa abantu ekhaya bathumela imibuzo kuba nina kunye noMama. Ke ngoku lixesha lokuba "Buza ii-Fallons." ♪♪ -Ngaba iyurekhoda? -Weah, iyahamba. -Mholweni! -Honey, le yecala lakho. [Ukuhleka] Yintoni? Uninzi lwabantu lubuza imibuzo malunga - ukuba bafuna ukuba ndikubuze okanye abantwana. -Kulungile. -Um -Nako sisiya. -Saye sahamba- Sigqibe kwelokuba sihambe ngokuhambahamba nje kodwa siza kuhamba nje. Le iya kuba yeyona ndawo intle- yeyona ndawo ezolileyo, akunjalo? Yile nto siyicingayo. Ngapha koko, siza kubona. Nalu uvavanyo. -Ngumfazi wam lo, uNancy Fallon. -Mholweni. Kodwa igama lakho lentombazana nguJuvonen. -Yinyani leyo. -Usaqhubeka nguJuvonen xa uvelisa? -Ndicinga ukuba ndenza njalo. -Uyenza? -Ewe. -Uwe kunye neqabane lakho nguDrew Barrymore. -Ye, phantse iminyaka engama-20. Hayi, ngaphezulu kweminyaka engama-20. -Ingaba oko kulungile? -Isi. Oko wayeneminyaka eli-19 besisebenza kunye. -Ngaba unawo amava omvelisi ngaphambili? -Hayi. Andinamava emveliso. Ndinamava okusebenza kwifama eyi-dude eWyoming. Ndacoca izindlu eSan Francisco. Ndingumlindi weenqwelomoya. -Ilungile lo nto. -Ixeshana. Oo, bendicinga ukuba ndingalapha konke ukungabinakhaya ngaxeshanye nalo mculi. Yayingumsebenzi onwabisayo lowo. -UYe. -Iimali ezilahlekileyo kuleyo ngokuqinisekileyo. -UYe. -Neminye imisebenzi emininzi engaqhelekanga. -UYe. -Intanethi -Uzalelwe phi? Uzalelwe eConnecticut? -Ndizalelwe eConnecticut. -Ukhuliswe ngaphakathi? -KumNtla California. -Nxweme laseCalifornia. -Marin County, Mill Valley. -Mill Valley. -Funky Mill endala Valley. Kwakumnandi ke, kufuneka nditsho. Ngalo lonke ixesha liza, nantoni na, Nanini na xa ubona i-Bridge LaseGolide, ufana, "Yho, sithandwa, jonga!" - [Lihlekile] - "San Francisco." -I iconic ininzi yabantu. Kodwa iinkumbulo. Kulungile, le mibuzo, kulungile? I-hashtag yi #askthefallons. Okokuqala, kutheni uvumile ukuyenza- ube sekhamera? -Andazi. Hayi. Ndiya kuthetha ukuthi, ndiyakucaphukela ukuthi bhubhani yinto endiyifumene kwikhamera, kodwa ndikhetha kakhulu emva kweziganeko. Kwaye ndicinga ukuba wonke umntu ufuna ababukeli, kwaye kukho abantu odibana nabo abathanda kakhulu ukonwabisa abantu. Kwaye ndingaphezulu kubaphulaphuli. Ndilapha, kuba awunayo nabani na omnye umntu oza kudliwanondlebe ekhaya. [Ukuhleka]-Ungayithethi loo nto. Kulungile. -Nantsi ke ngoku. -Sidibana nenja yethu uGary ngomso. Kulungile. -UGary uyeza -Singacwangcisanga nayiphi na kwezi, kulungile -Gary omangalisayo akazange eze phambi kwam. -Nancy, yintoni into yokuqala uJimmy uyathetha okanye uthi ekuseni? -Well, yeyokwenyani? "Mholo ngalentsasa!" -Ndenza, akunjalo? -UYe, "molo kusasa." -Wena, molweni. -Mholo ngalentsasa. -UYe. -Molwni ekuseni nonke. -Ndiye ndayibamba ifowuni yam. -Kwaye emva koko uyayibamba ifowuni yakho. -UYe. -Kwaye ke abantwana bathi, "Mholo ngalentsasa." Kuba bayolala nathi. [Ukuhleka] Banebhedi. Sinebhedi. Banazo iibhedi. -Ewe, azihlali ziqala nathi. Kodwa masithi ngo-5 kunye no-6, xa zirhubuluza ebusuku, asibakhupheli ngaphandle. Kwaye inja. Ihlala isisihlanu kuthi. Into entsha kaFrannie kukuba alale emqamelo. Ulala entlokweni yethu. -Ewe, ngaphezulu kweentloko zethu kwimiqamelo. Ngokwesiqhelo kumqamelo wakho omkhulu emva kwentloko yakho. Ndiyazi, uyahlekisa. -Enkosi kulungileyo. -Kulungile. Nako sisiya. "Nancy, ngaba uJimmy ngumntu othandana naye? Nceda unike imizekelo. " -Ndicinga ukuba ukho. -Uyenza? -Ewe. [Ukuhleka] Ewe, ibali elinye elikhuselekileyo lothando ndingayenzela ipati yam enkulu yeminyaka yokuzalwa engama-50 kwiminyaka embalwa edlulileyo, hayi ipati, usuku lokuzalwa, uye wandiphathela imoto endiyifundileyo ukuqhuba ungena kuyo ndiqhuba yonke indlela kwisikolo samabanga aphakamileyo nakwikholeji ndifumene eyam, onokuwabona kwiiveki ezizayo, VWIbhasi, eyaphinda kwakhona, ukuba uyayazi iMili Valley kwaye apho ndivela khona, ndiyabukeka kakhulu. -Ubaninzi abantu bayasimisa kule nto. Abakhathali nokuba ndim emotweni, akukho nto. -Hayi. Bona abakuboni. - "bendihlala kula moto ka -" okanye ibhasi ngonaphakade. "Ndiyithathe yonke indlela eya eCalifornia ndisuka eNew York." Abantu banamabali amnandi ngokwenene malunga nale Bhasi yeVW. Umntu ozichukumisayo uchukumisa ngokunzulu. -UYe. -Ndivakalelwa ngendlela efanayo. Ke yayithandana kakhulu. Kodwa indlela epholileyo. -Akukho, kodwa, ndenze njani? -Yeah yeah. Ewe. Ke, into epholileyo awayeyenzile ukuba uye wandinika uLuhlu lweMeko. -Thula. Imveliso yokuBekwa kweMeko. Abaphethe i-Cassette. Iikhasethi ngaphakathi. Uye ndayivula. Kwaye yayiyeyona nto yonke endiyithandayo. Ndithanda kakhulu umculo wam. Kodwa yayiyiyo yonke into ukusuka eHarry Nilsson ukuya kwiMippets noJohn Denver bacula iKrisimesi kunye ukuya kwiGenesis. -Bob Marley. -Bob Marley, Carly Simon, Ikati uSteven, Ukuphilisa - -UYe. -Ukuvuma. -Kwayizonwabisa nje ezininzi. -Anyway, ibingathi, 20 yam- Ngokwenyani ii-albhamu endizithandayo. Kwaye ndacinga ukuba yiyo. Kwaye ndinje, Le yeyona nto ucinga kakhulu. Zonke zizinto zonke. Undimamele. Konke esikufunayo njengabafazi kuyavakala. Blah, blah, blah. [Ehleka] Uye, "Owu, mhlekazi, ndiyilibele ibhokisi yebhombu. Iphume egaraji okanye nantoni na. " Ke ngoku ndandibaleka - Ewe, uza kudlala ntoni iikhasethi? -Njengoko bendiphuma ndikhangela ibhokisi yam boom ukudlala ikhasethi zam, ubhuti wam wakhwela kwiVW Bus. -Usebenzisa umdlali wekhasethi ebhasini. -Usebenzisa umdlali wekhasethi ebhasini. IBlaupunkt yakudala, injani, Sizakudlala omabini amacala kodwa awusoze wazi ukuba ukweliphi icala. Ewe, izulu. -Ungacinezela iqhosha kwaye ucime ikhava. Ewe, yonke into ivela. -Kuba abantu bayeba istereo. -Akekho umntu ophula imoto yakho. Ewe. -O, akukho mntu uya kuqhekeza kwaye athathe umdlali wekhasethi. -Ukulumka. Ke, ndicinga ukuba oko kwakuphakathi kwezinto ezininzi zothando. -Wowu. [Kwaqhwatywa] -Umelwe kuviwe. -Yinto entle. Ndifuna ngaphezulu kwezi. -Ukuziva uviwe, uziva uthandwa. [Ukuhleka] -Imibuzo emininzi. Imibuzo engakumbi kwiveki yonke. Siza kubasasaza. Kodwa - kunjalo? -Okwangoko ndizenzela into entlokweni yam. -Ikho kanye. Olu luphumelele kum, ke- [Ukuhleka] -O, ke, siyaphela ngoku? Ewe, ewe, siyaphela kuloo nto. [Ukuhleka] -Kulungile, apha siyahamba. -Yiyo yonke into ekufuneka siyive. Eli lelona bali libalaseleyo ndakha ndaliva. Kwaye asibonanga mntu omnye. -Akukho, kunjalo. Ukuncitshiswa kwentlalo. -Enye imoto. -Akukho kuhle oku. -Ngokuba abantwana abaninzi, isikolo sinqunyanyisiwe unyaka wonke. Ke oko kuthetha ukuba akukho midlalo, akukho zidanga, kwaye ngokuqinisekileyo akukho Prom. Ke kubo bonke abadala abalapha phandle, le ngoma yeyakho. Kuyabizwa, "Sithembiso ngomama wakho." ♪♪ Kuya kufuneka uye kuthembisa umama wakho ♪ Kuya kufuneka uye kuthembisa umama wakho ♪ ♪ ayisiyondlela yakho yokuqala, kodwa ukuphela kwayo ♪ C 'Kuba udade wakho uthe hayi, kwaye inja yakho ayimnandanga ♪ Uyokuphina nge-boutonniere emnandi kakhulu Kuyakwenzeka ngelixa utata wakho emi * phaya Endaweni ye-limo uthatha i-mini-van uye nayo kwigumbi elisemva kwendawo ♪ You'll Uya kudanisa phi na nomama wakho-ngesandla-♪ Utata wakho uza kwenza i-punch kwaye abe ngu-deejay ♪ Ngelixa udadewenu esithi, "Nina bafo ni freakin 'iziqhwala" ♪ Umama uza kuba nguKumkanikazi we-Prom, uzakuba ngu-Kumkani Prom Uya kuzixelela ukuba ayisiyiyo into yesondo sexual Umcela ukuba athule malunga nobusuku obukhethekileyo ♪ Ukufika emva kwexesha, kuFacebook wakhe ukongeza izinto ithandwayo "Owu, kuhle, Aunt Linda uthe ndikhangeleka ndithandekayo." ♪ Xa isithembiso siphela, uya kumjonga ngamehlo ♪ Umbulele ngobusuku obunithathileyo ngelishwa Uya kuthi, "Mama, asiyondlela endicinga ukuba iya kuba yiyo ♪ Kodwa ndiyavuya kuba bendikunye nawe kule ndawo yokuvalelwa kwabantu ♪ Ungumkanikazi wesithembiso sam, ungumama wam ♪ "Yibhombu" " ♪♪ Owu, molo. Ndizama nje ukungena nee squats zam ngaphakathi. Guys, uJohn Legend wayengomnye wabantu bokuqala ukuba wenze ikhonsathi kwikhaya lakhe kwi-Instagram. Kwakumnandi kakhulu. Ndifumene uJohn ukuthetha ngalento nangaphezulu. Yijonge. -Usenza njani, mhlobo? -Amoyile, mhlobo. Ndenza kakuhle. Enkosi kakhulu ngokwenza oku. -Ndiyayonwabela. -Oku, apha siyahamba. Ndicinga ukuba siyarekhoda. Siyahamba. Konke oku kulungile. Ingaba uphi ngoku? -Ndikwigumbi lethu lokuhlala ekhaya. -Sibulela kakhulu ngokwenza le nto. Ndiyabulela ngokwenene, njengoko kunjalo kwizigidi zabantu ababukele oku. -Yenze emandlalweni ukususela, uyazi, yenza ukuba ibe ngathi sikho ngokwenene kwi- "The Tonight Show." -Ingxaki. Yilo mnxeba olungileyo. Enkosi, mhlobo. Ndiyayibulela kakhulu. Nenza ntoni nina ukugcwalisa ixesha? Ndiyazi ukuba unabo abantwana abancinci abathathu. -Sifunda nje ukuba kunzima kangakanani ukubonwabisa usuku lonke. [Bahleke bobabini] -Luna's 3, akunjalo? Ewe, uya kuba 4 ngenyanga kwaye- -Imntwana eyi-1? Ewe, iiMiles ziya kuba nge-2 kaMeyi, kwaye ngethemba siya kufumana itheko lomhla wokuzalwa kubo, kodwa asazi. Sisenokuba sisaqhela ngeloxesha. -Umhle -Umhle ngokungaqhelekanga, ewe. Ukhe wadlala imidlalo noLuna, ngathi, imidlalo yebhodi, okanye ayenzi njalo? -Ufunda indlela yokudlala iHippo yeHungry. -Ilungile lonto. -Ndiye ndaqonda ukuba mhle kakhulu xa edlala imidlalo. Akafuni kuphumelela yonke indlela. Njengoku, ufuna sibophe ngalo lonke ixesha. -Hayi! [Bahleke bobabini] Ayisiyo mntwana eliwaka leminyaka ngoku, huh? -Ndifuna ukuba ukhuphisane kancinci kwaye - -UYe. -Ndiyathanda ukuba unobubele, kodwa ngokuqinisekileyo akafuni ukuba afune ukuphulukana okanye ukubopha kwaye ufuna ndizive ngcono ngokuwina okanye ngokuzibopha. Ke, siyasebenza kuloo nto. -Ee, intombi yam iyafana. Uqala ngokulila xa ndikhokela kwii-Chutes & Ladaders. Ufana, "Andifuni ukwenza le nto." Njengokuthi, "Masiwugqibe umdlalo. Unokuphumelela. Yiza." -UYe. Kodwa intle kakhulu. "Hayi, Tata, kulungile. Wenza kakuhle. Uyaphila. Sidibene. Uyabona, sibophe, "nangona ephumelele. Uphumelele ngokwenene. -Kwanjani ngawe noChrissy? Nenza ntoni nina ku - nexesha lakho? -I-Netflix kakhulu. -O, ubukele ntoni? Ubukele ntoni? Ndidinga imibukiso. -Sibambe ii "Peaky Blinders." Sigqibile- Sisandula ukugqiba ixesha le-5. Ke, sibambekile ngokoqobo, kwaye sifana- -Ndimele ukuba ndibuyele kuloo nto. Ulibale konke malunga "neePeaky Blinders." -Idinga ukwenza iXesha lesi-6 ngoku. Ndinje, yiza. Kufuneka sazi ukuba kwenzeke ntoni. Yile nto ndiyithethile. Ndiqalise u "Chef oPhezulu" ndiyeke, "Ndizakubambisa 'uPhephe oPhezulu. Andinakulinda, kwaye kukho inqaku elinye kuphela. Ndiya, "Guys!" -Masihambe! -Ndinike ezine. Ndiyazi ukuba kufanele ukuba kwenziwe ezine. Yiza. -Kunyanzelekile, kwaye emva koko siye sabukela "iTiger King," okuthandwa ngumntu wonke. -Andikayiboni okwangoku. Ngaba ayiqhelekanga? -Uyinto engaqhelekanga kakhulu kwaye iyahlekisa kakhulu kwaye iyimbangi. Kwaye yiwindows kwi-subculture ubuvele ungazi kwanto ngaphandle kokuba ukuyo. -Ngabantu abanazo ii-zoo zabucala? Ngaba ichanekile? -UYe. Ke, Melika Yeyona ndawo inkulu yezilwanyana zasendle ezinjengeembambo. Njengalo, sinamahlosi amaninzi ekuthinjweni eMelika kunokuba zikhona endle kulo lonke ihlabathi. Ngaba ayiphambani? -Naphi? EFlorida? -Indawo enkulu yaseFlorida. Ke, yiFlorida eninzi. -Ivakala ngathi iyinto yaseFlorida kum. -I-Florida kakhulu, kodwa ikwayi-Oklahoma. Ulandela isaga yeli qela labanini bokhuphiswano lwasendle kwaye kukho ukubulala. Kukho unxunguphalo. Kukho ukukrexeza. Kukho yonke into. Kuyaphambana. Ngaba uyazenza iikethi zakho ngoku, Jimmy? -Yeah, nditsibela kwisikwati. Yile nto bendixelwe ukuba ndiyenze. -Kulungile. Ewe, oko kuvakala ngathi kunemveliso. Ndivakalelwa ngathi khange ndiphumelele kwaphela kwiveki ephelileyo, kwaye ekugqibeleni ndatsho kule veki Ndiza, njenge, ngenene ndisebenze kwakhona. -Umcimbi kukuntywila kwi-squats xa ufumana- Ngequbuliso, yima nje ujikeleze, mane ubambe ongezantsi kwinqwelwana. -Oku, apha siyahamba. -Ukuntywila kwi-squat. Yiyo yonke into endiyithethayo. ♪ Iikati, squats, squats-squats-squats ♪ ♪ Iikati, squats, squats-squats-squats, squats ♪ -Umntu wonke! Kulungile. Ndingene kubo. -UYe, inye into endiyithethayo ukuba ndiyabulela ngokwenza Ngaphandle komdlalo wethu, uyenzile ikhonsathi ephilayo. -UYe. -Yayimangalisa. Ndiyayithanda. Ndiyazi baninzi abantu abayithandayo. Yintoni eyakudala- Yintoni ekhuthaze ukuba wenze loo nto? -Ndinokuqhuma ukwenza. Si - Uyazi, sonke silikhaya, kubandakanya amagcisa, amagcisa amaninzi ezimelwe ukuba zikhenketho ngoku. Utyelelo lwam alukho kude kube yihlobo, kodwa kukho abalandeli abaninzi abanamathele ekhaya kwaye banqwenela ukuba babe ngaphandle besenza izinto abaqhele ukuzenza kwaye ndinqwenela ukuba bangaphuma baye kwiikonsathi nokwenza zonke ezinye izinto ezonwabisayo. Kodwa njengamagcisa, safumana enye indlela yokuhlanganisa wonke umntu ingaba ukwenza le mijelo yeekonsathi eziphilayo, kwaye asikuphela kwethu eze nombono. UChris Martin wayeza nayo malunga nexesha elinye endikulo. Xa ndabalisela abaphathi bam ukuba ndifuna ukuyenza, bafana, "Ewe, uChris Martin uza kwenza enye kwi-Global Citizen," ngumbutho ebesikhuphe imali ngaphambili kwaye basasaze eminye yeminyhadala yabo kwi-NBC nakwi-MSNBC. Kwaye ke sicinga ukuba kuya kuba kuhle ukuyenza nge-Global Citizen. Kwaye sisebenze noMbutho wezeMpilo weHlabathi, ukuzama nje ukuzisa ulwazi kwimbono abantu kufuneka bahlale ekhaya kwaye bafanele ukude omnye komnye. Ke, sikhwaze phandle eminye imibutho ebesikhulisa imali ngayo ndazama ukonwabisa abantu kunye nokudibanisa abantu. -Ukwenza ikhonsathi phambi kwabaphulaphuli, yinyani? Ngaba kuyinqaba, okanye ngaba uyithandile? -Ingxaki encinci, kodwa ndiza kuthi kuba i-Instagram Live inezimvo ezivelayo ngalo lonke ixesha umntu esenza enye, eneentliziyo ezincinci ihamba, empeleni ufumana ingxelo eneenkcukacha ezininzi kwi-Instagram Live kunokuba ubuya kufumana abaphulaphuli. Njengayo, awufumani cheers, kodwa ufumana - - "Ndiyonwabele kakhulu loo nto." -Iwe, okanye -Ufumana, "Owu, ungayidlala le ngoma? Ewe, um, um - "- [Ukuhleka] Lonke uhlobo lwezicelo ezingahleliwe, imibuzo, kwaye awusoze uyifumane kubaphulaphuli Ngaphandle kokuba,, wema, kwaye uyazi, ubuzile yengxelo eneenkcukacha evela kumntu ngamnye. -Isixa Masithule sonke. Inye ngexesha. -Onye ngexesha. [Lihlekile] -Yinto ehlekisayo. -UYe. -Uyakwazi, kuba sidlane indlebe no-D-Nice phezolo. Andazi ukuba uza kujonga ukuba wenze ntoni na. -UYe. -Busisidenge. -UWell, uD-Nice ngumhlobo wethu wakudala, udlale iminyaka yam engama-40 apha ekhaya, kwaye - Bendiqala ukungena kwi-Instagram Lives yakhe xa wayezenza kwangoko evekini. kodwa kuqhume nje ngomgqibelo kwaye - -Wavuya kakhulu. -UYe. -Wayenjengokuhamba emanzini xa ndandithetha naye, kwaye, njenge-Inomdla kakhulu ukubona aba badlalisi njengawe Ukuzonwabisa kwigumbi elingenanto yokuthula. Kodwa kukho amakhulu amawaka abantu abamameleyo Ukugcoba nokubeka uthando laphaya, kwaye luhlobo nje lwento entsha, epholileyo andicingi ukuba sikhe sambona. Ewe, kwaye kukho amacala amaninzi amnyama ngalo mzuzu, kodwa inyani yokuba ezi inokuba zezinye zeerabha zesilivere into esinayo Ndicinga ukuyenza sivakalelwa kukuba siyifumana kunye, Nangona siqhelene, kwaye siyancedana ukugqitha kuyo. -Yintoni i -- Isisa osikhethileyo ngobu busuku kukutya iMelika. -UYe. -Ithetha ukuthini loo nto kuwe? -Ngoko, banothungelwano lweebhanki zokutya kwilizwe liphela. Kwaye enye yeziphumo ebezingalindelekanga ze- Okokuqala, kukho abantu abalambile mihla le eMelika, kodwa yenye yeziphumo ebekule ngxaki Yinyani yokuba abantu abaninzi abancinci bexelelwa ukungafiki esikolweni, kunye namaxesha amaninzi, umgaqo wabo wokutya yinto abayifumana esikolweni. Abanye, njengeNew York, Abanye bafumana isidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini esikolweni. Kwaye ukuba bakusapho olusokolayo, kwaye abanaso isikolo ukubanceda, kunintsi abantu abangakufumani ukutya okwaneleyo kwaye ndiza kulamba ngeli xesha. Ukongeza kuyo yonke imiba yezempilo esiyibonayo, ukongeza kwimiba yezoqoqosho esiyibonayo kubantu abangakwaziyo ukusebenza kunye nentengiso yemasheya nazo zonke ezinye izinto ezenzekayo, maninzi kakhulu abantu abaya kulamba, kwaye uyayibona noJosé Andrés ukwenza le nto ayenzayo - Uyamangalisa. Uyamangalisa. Kodwa kukho ezi bhanki zokutya kwilizwe lonke, Ukondla iMelika ngumlinganisi weemali kwezi bhanki zokutya, kwaye bayayisasaza kwilizwe lonke kwiibhanki ezahlukeneyo zokutya ezinceda ukugcina abantu besondla. -Ukuba niyayibukela le kwi-NBC, yiyani kwi feedam America.org kwaye ufunde indlela yokunikela. Kwaye ukuba usibukele kwiYouTube, kukho iqhosha lokuNikela kwenye indawo, nokuba kulapha okanye phaya, kodwa cinezela oko, kwaye nayiphi na imali iyanceda. Ngokwenene, nasiphi na isixa, nokuba sincinci - Nantoni na. Awunalo nofifi lokuba ungayenza ntoni ngeesenti ezingama-50. Iyamangalisa. Ke, nceda unike nantoni na. John, ngaphambi kokuba ndikukhulule, kwaye ndiyabulela kuwe ngokwenza oku, Kukho-uza kusenzela umsebenzi ngokuhlwanje, endiyibulela kakhulu. -UYe. -Izinto-Si-Ngokwenyani, siyakudinga ngoku kunanini na ngaphambili. Ke, enkosi ngaloo nto. -Kunjalo. -Ngaba ungasinika iingcebiso kwi-albhamu entsha? Ngaba iza kuphuma kungekudala? Ewe, le albhamu intsha iyeza. Siyayidibanisa. Sifumana imitya yethu, uyazi, igqityiwe. Andiqinisekanga ukuba sizakuwenza njani ukurekhoda umtya, kuba andazi singayishiya kanjani indlela yethu ukuya kwirekodi yeokhestra. [Bahleke bobabini] Ewe, iya kuba- -Siyakuyifumana loo nto. Mhlawumbi kuya kufuneka senze, njenge, abadlali abambalwa ngexesha kwaye ke, uyazi, yisebenzise ngaphezulu. Siza kuzifumanisa. -Iya kuba yingoma ekhethekileyo ukuba ungayenza loo nto. Ewe, kodwa nokuba yeyiphi, uninzi lwayo sele lubhaliwe. Ndirekhodishe yonke imisebenzi yam. Awona malungiselelo aphambili abhaliweyo, kwaye kufuneka senze kancinci ukugqibezela, emva koko siya kubaxuba. Kwaye ndiyawuthanda umculo. Khange ndibhale ngelixesha. Ke, ayizukubonakalisa ngokwenyani okwenzekayo ngoku ngalo mzuzu. -Kunene. -Iyeyona mhlawumbi yona ye-albhamu yam yokwabelana ngesondo ukuza kuthi ga ngoku ... -Intoni! -... enokusebenza ukuba ubambekile ekhaya kwaye ufuna ukwenza iintsana ezithile zeCorona. [Bahleke bobabini] -Intle kakhulu. Kulungile, mhlobo. -Ngoko, ndiziva ngathi, uyazi, ukuba uchithe ixesha elininzi neqabane lakho. kwaye ufuna isandisi-lizwi kuyo, kulungile, le albhamu ... -Ingaba yile. -... kunokuba kunjalo. -Uyindoda elungileyo. Enkosi ngako konke okwenzayo, kwaye ndiyabulela ngokuthatha ixesha lokwenza oku namhlanje. Kwaye ukondlaamam.org. Wonke umntu olapha uyabulela, kwaye ndiyabulela ngokwenza ingoma kamva ngokuhlwanje. Ndiyixabisa ngokwenene. Enkosi, bhuti. -Enkosi. -Uye, Yoh. -Ukuguqula ingoma yakhe entsha "Iintshukumo" ekhayeni lakhe, NguJohn Legend. ♪♪ - Ewe, ewe, ewe I-La-da-da, da-da ♪ ♪ La-da-da, da-da, la-da ♪ ♪ La-da-da-da-da, nantsi ndiye kwakhona ♪ Another yenye ingoma yothando endiyichithileyo ♪ ♪ Olunye nje uthando luphelelwe ngumonde ♪ ♪ Akayifuni, akayifuni ♪ Onke amanye amagama aphuma kwipena yam Ubuyele phantsi ebusweni bam, esithi, "Ubuphi?" ♪ Ndivakala ndiyimbongi, kodwa kuvakala ngokungathi ndiyiyekile inyibilike ♪ Caphuka umke ♪ Ndifuna ukubonisa uthando lwam lomelele ♪ Menze azive xa ndisekhaya ♪ ♪ Akukho faking, akukho mpazamo, angayiva xa ndimkile ♪ Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ Mel Iiculo eziphethe ♪ Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ Ndiyenzile yonke loo nto ♪ ♪ La-da-da-da-da, nantsi esiya kwakhona ♪ Ngabahlobo nje abambalwa abanezibonelelo ezithile ♪ Uye wandinika lonke uthando, ndiye ndayichitha ♪ Ubhale ingoma entsha, emva koko wayicima Owu, yonke enye into endiyithethileyo ngaphambili Uthe ukuba akathandi ukuva ngayo kwakhona ♪ ♪ Ndiziva ndinoyilo, kodwa ivakala ngathi Akukho nto iseleyo yokuthetha ukwenza ukuba uhlale ♪ ♪ Wanna show uthando lwam lomelele, menze azive xa ndisekhaya ♪ ♪ Akukho faking, akukho mpazamo, angayiva xa ndimkile ♪ Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ Mel Iiculo eziphethe ♪ Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ Ndiyenzile yonke loo nto ♪ ♪ La-da-da-da-da, la-da-da-da-da kude ♪ ♪ La-da-da-da-da, la-da-da, yonke imini ♪ Don't Akafuni kuva, sukufuna ukuva ♪ Ligama endilitshoyo, igama endilitshoyo ♪ La-da-da-da-da, la-da-da-da-da kude ♪ ♪ La-da-da-da-da, la-da-da, yonke imini ♪ Don't Akafuni kuva, sukufuna ukuva ♪ Ligama endilitshoyo, igama endilitshoyo Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ Mel Iiculo eziphethe ♪ Actions Kwaye iintshukumo zithetha kakhulu kuno-♪ Ewe, thetha ngokugqithileyo kunezingoma zothando ♪ Ndiyenzile yonke loo nto ♪ ♪♪ [Iichuckles] Enkosi! -Ndifuna ukubulela wonke umntu kumdlalo namhlanje. John Legend, wawumangalisa, ayenzi nje kuphela kodwa kunye nokuthetha. Olunjani ukonwabisa. Ndifuna ukubulela inkosikazi yam ngokuba ikwisikhamera nokuba ngumqhubi wekhamera, Kwaye yayilixesha lam lokuqala ukusebenzisa i-selfie stick. Yayingumcimbi omkhulu lowo. Ngapha koko, kunye noWinnie ngemizobo, Umakhulu ngenxa yokuba nje nokuba ngumhle. Ndiyanithanda nina ngokubukela. Enkosi, YouTube. Enkosi, NBC. Hlamba izandla zakho. Sukuchukumisa ubuso bakho. Hlala ukhuselekile, kwaye ndiza kubona ngomso. Omnye umboniso omtsha. Bye!

Umboniso wangokuhlwa: kuHlelo lwasekhaya (uJohn Legend)

Jimmy Fallon brings John Legend to his #stayhome party to highlight a charity and perform his song "Actions" via video chat in another Tonight Show home edition. Tonight, Jimmy lets fans do the interviewing with Ask The Fallons and debuts a new quarantine tune "Prom with Your Mom." Jimmy will be highlighting a different charity every night that you can donate to and help those in need. Tonight's charity, Feeding America, runs a nationwide network of more than 200 food banks that feed more than 46 million people through food pantries, soup kitchens, shelters and more. Click the button on the right to donate or visit feedingamerica.org. Subscribe NOW to The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: bit.ly/1nwT1aN Watch The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Weeknights 11:35/10:35c Get more The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: www.nbc.com/the-tonight-show JIMMY FALLON ON SOCIAL Follow Jimmy: Twitter.com/JimmyFallon Like Jimmy: Facebook.com/JimmyFallon Follow Jimmy: www.instagram.com/jimmyfallon/ THE TONIGHT SHOW ON SOCIAL Follow The Tonight Show: Twitter.com/FallonTonight Like The Tonight Show: Facebook.com/FallonTonight Follow The Tonight Show: www.instagram.com/fallontonight/ Tonight Show Tumblr: fallontonight.tumblr.com The Tonight Show Starring Jimmy Fallon features hilarious highlights from the show, including comedy sketches, music parodies, celebrity interviews, ridiculous games, and, of course, Jimmy's Thank You Notes and hashtags! You'll also find behind the scenes videos and other great web exclusives. GET MORE NBC NBC YouTube: bit.ly/1dM1qBH Like NBC: Facebook.com/NBC Follow NBC: Twitter.com/NBC NBC Instagram: instagram.com/nbctv NBC Tumblr: nbctv.tumblr.com/ The Tonight Show: At Home Edition (John Legend) www.youtube.com/fallontonight #FallonTonight #JohnLegend #JimmyFallon
tonight, comedic, Quarantine, Television, monologue, Preach, John Legend live, Funny, You and I, Talk Show, NBC TV, variety, Fallon monologue, tonight show, Best of Fallon Moments, charity, comedy sketches, talent, Love Me Now, Chrissy Tiegen, Actions, clip, Covid-19, Fallon stand-up, highlight, Actions live, show, NBC, celebrities, snl, At Home Edition, news, humor, jokes, funny video, John Legend on Fallon, All of Me, John Legend, talk, video, Jimmy Fallon, interview, Coronavirus, current news,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="1.033" dur="1.002"> -Yhe, bafo, wamkelekile kwabamatsha konke >

< start="2.035" dur="2.936"> "Umboniso wangokuhlwa" kushicilelo lwasekhaya. >

< start="4.971" dur="1.535"> UWinnie, enkosi. Uyizile? >

< start="6.506" dur="1.568"> -UYe. -Imnandi kakhulu. >

< start="8.074" dur="1.768"> Ngaba ubufuna nje ukuyenza ibe ntle ngakumbi? >

< start="9.842" dur="1.068"> -UYe. Kulungile. >

< start="10.91" dur="1.268"> Frannie, uyile? >

< start="12.178" dur="1.101"> -Hayi. -Hm. >

< start="13.279" dur="2.803"> -Nda. -Ngoku malunga nobusuku benceba, >

< start="16.082" dur="1.101"> UJohn Legend ukwimiboniso, >

< start="17.183" dur="2.769"> kwaye usebenza ne- feedam America.org, >

< start="19.952" dur="2.236"> yinto entle. >

< start="22.188" dur="3.003"> Ngaba uyizobe, Frannie? >

< start="25.191" dur="1.702"> -Hayi. -Nda. >

< start="26.893" dur="2.769"> Ndiyabulela kuwe, uWinnie. >

< start="29.662" dur="1.969"> -Frannie, uza kuxhoma phaya emva? >

< start="31.631" dur="1.801"> -UYe. Kulungile, kulungile. >

< start="33.432" dur="2.603"> UJohn Legend ulundwendwe lwethu ngokuhlwanje. >

< start="36.035" dur="1.969"> Kwaye siya kuba sithetha ngoKondla eMelika, >

< start="38.004" dur="1.167"> yintoni eyoyikekayo. >

< start="39.171" dur="1.469"> Baneebhanki zokutya ezingaphezu kwama-200. >

< start="40.64" dur="3.837"> Banceda ukutya kweepinks kulo lonke-kwilizwe liphela. >

< start="44.477" dur="0.967"> Ziyamangalisa. >

< start="45.444" dur="1.736"> UJose Andres usondele kakhulu kubo. >

< start="47.18" dur="3.002"> Wenza nje - ufana nengelosi, laa mfo. >

< start="50.182" dur="1.903"> Uyamangalisa. Siza kuthetha ngaloo nto. >

< start="52.085" dur="1.468"> Kwakhona, kamva kumdlalo, siza kufumana ezinye >

< start="53.553" dur="1.301"> yeziqendu zethu ezithandekayo ezivela kwi "The Tonight Show," >

< start="54.854" dur="1.602"> kubandakanya uNicole Kidman, >

< start="56.456" dur="2.135"> Olunye udliwano-ndlebe olunzima kakhulu endakha ndalwenza. >

< start="58.591" dur="3.17"> Ke, zilungiselele loo nto. >

< start="61.761" dur="3.836"> Molo, apha kwindawo ekuhlala kuyo abantu ndiqala kusasa >

< start="65.597" dur="3.271"> ngokuhla ezantsi kumgangatho ophezulu kunye nokwenza ikofu entsha. >

< start="68.868" dur="1.235"> Akukho Dili enkulu. >

< start="70.103" dur="2.735"> Hayi izinto zemimangaliso, ngaphandle kwalonto. >

< start="72.838" dur="1.568"> Jonga into eyenzeke kusasa namhlanje. >

< start="74.406" dur="1.269"> Molo Bafana. >

< start="75.675" dur="2.335"> Wamkelekile kwinto endicinga ukuba luhlobo lokuqala lwayo >

< start="78.01" dur="2.603"> "Jimmy uyiqhekeze njani le?" >

< start="80.613" dur="2.736"> Bendisenza ikofu, kwaye ayisientengiso. >

< start="83.349" dur="0.767"> Ndiyamthanda uMnu. >

< start="84.116" dur="1.335"> Ngokwenyani, oku kusisidenge. >

< start="85.451" dur="3.537"> Kodwa ndibeke amanzi ngasemva kwento apho. >

< start="88.988" dur="2.903"> Ngapha koko, ikofu ingene kuloo nxalenye. >

< start="91.891" dur="1.334"> Intoni? >

< start="93.225" dur="3.938"> Ngaba kunjalo-ndenze njani-akukho nto embizeni. >

< start="97.163" dur="1.634"> Intoni? >

< start="98.797" dur="2.57"> Ndiyenze njani loo nto? >

< start="101.367" dur="2.77"> Ndifana noDavid Blaine. >

< start="104.137" dur="2.301"> Kulungile. Buyela kumdlalo wethu. >

< start="106.438" dur="1.169"> Winnie, yintoni imibala yakho? >

< start="107.607" dur="1.868"> Kubukeka mhle kakhulu. >

< start="109.475" dur="3.738"> -Ndenza izinto. >

< start="113.213" dur="3.702"> Umama uyabaphatha, kwaye uMama uzobe uluhlu. >

< start="116.915" dur="2.77"> Uyazicofa ezi. >

< start="119.685" dur="1.535"> Njengoko sele siyenzile le. >

< start="121.22" dur="2.335"> Kwaye ndikulungele oko. >

< start="123.555" dur="1.936"> -Uh-huh. Kwaye ngoku ndenza enye. >

< start="125.491" dur="4.371"> Kwaye zenzelwe ntoni? -Iintsimbi kunye neeLadi. >

< start="129.862" dur="1.067"> -Oo, kuba sifuna abalinganiswa abaninzi >

< start="130.929" dur="1.502"> yeeChutes kunye namaLadi. >

< start="132.431" dur="1.601"> -UYe. -Ndifuna enye impethu. >

< start="134.032" dur="1.035"> -Ufuna enye impethu. >

< start="135.067" dur="0.934"> Ewe. Ndiyazi. >

< start="136.001" dur="1.402"> Kulungile, masilinde ixesha ledinala. >

< start="137.403" dur="1.368"> -Can ndinazo iimpethu? >

< start="138.771" dur="1.601"> Ewe, kunjalo, unokuba neempethu. >

< start="140.372" dur="1.202"> Emveni kwesidlo sangokuhlwa. Kulungile, wonke umntu? >

< start="141.574" dur="2.369"> -Ubanani uFrannie? >

< start="143.943" dur="3.67"> -Frannie uyifumene ngoba-ke, nditsho, mjonge. >

< start="147.613" dur="1.568"> Ubaleka ejikeleza. >

< start="149.181" dur="1.769"> Uyifumene phantsi kolawulo. Uyayenza le nto. >

< start="150.95" dur="1.268"> Kunene? >

< start="152.218" dur="2.268"> Esi sisinxibo esihle, uFrannie. >

< start="154.486" dur="1.368"> Kulungile, ndiza kukuphathela i-gummy worm, kulungile? >

< start="155.854" dur="2.303"> Kulungile, Frannie, apha, uhlala apha okwangoku. >

< start="158.157" dur="2.302"> Mandihambe ndiyokufumana isandi-kulungile, uza nam? >

< start="160.459" dur="1.868"> Okanye hayi? -UYe. Ewe. >

< start="162.327" dur="1.536"> -Yay. -Ndiza kubuya. >

< start="163.863" dur="1.902"> Hayi, Winnie, kuya kufuneka uhlale. Umntu othile umele ukuba ubekho kwikhamera. >

< start="165.765" dur="2.102"> Kulungile? -I [Giggles] >

< start="167.867" dur="1.468"> -Uphumelele. -Mholweni. >

< start="169.335" dur="4.137"> -Iqhubeka njani namhlanje? -Kulungile. >

< start="173.472" dur="2.836"> -Uzoba iziqwenga zomdlalo we-Chutes kunye namaLadd? >

< start="176.308" dur="1.769"> -Sivele sayenza le. -UWinnie? >

< start="178.077" dur="1.869"> -Uye? -Apha! >

< start="185.184" dur="2.636"> Kuba nina nilungile, kulungile. >

< start="187.82" dur="2.602"> -Sibulela, Bawo. -Usemhle kakhulu namhlanje. >

< start="190.422" dur="1.603"> Ngapha koko, ukuba uziva ngathi. >

< start="192.025" dur="2.235"> ungahleka ijezi zomtshato esinazo namhlanje. >

< start="194.26" dur="1.935"> Ngaba uziva ngathi uyayenza loo nto? >

< start="196.195" dur="3.17"> Ngaba uziva ngathi uhleka kwijejista zikaTata? >

< start="199.365" dur="2.102"> Kulungile. Nantsi ke, bafana. >

< start="201.467" dur="1.335"> Kulungile, ulungile? >

< start="202.802" dur="1.969"> Wamkelekile kwi "The Tonight Show" ekhaya ekhaya. >

< start="204.771" dur="1.868"> Ewe, nina, namhlanje kungoLwesibini, >

< start="206.639" dur="2.469"> Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-24 okanye ngoLwesithathu, >

< start="209.108" dur="3.17"> Ngomhla wamashumi amathathu anesixhenxe ku-Epreli okanye nge-Mgqibelo, Okthobha 47. >

< start="212.278" dur="1.935"> Ngokunyaniseka, ndilahlekile umkhondo. Guys? >

< start="214.213" dur="2.769"> -Sinokubeka eyakho neyam kunye. >

< start="216.982" dur="2.269"> -Frannie, Frannie. >

< start="219.251" dur="1.703"> Ndithetha apha. >

< start="224.756" dur="1.936"> Kulungile. Nina bafo nilungele iimoleki? >

< start="226.692" dur="1.102"> -Uh-huh. -Ukulungele? >

< start="227.794" dur="2.201"> -Hayi. -Kulungile. >

< start="229.995" dur="2.737"> Ungahleka. Uhleka njani? >

< start="232.732" dur="2.235"> Uhleka njani? >

< start="234.967" dur="2.035"> -Isiqhulo] >

< start="237.002" dur="1.035"> Asiyonto uhleka ngayo. >

< start="238.037" dur="1.468"> Kulungile, ulungile? Nako sisiya. >

< start="239.505" dur="1.802"> Wamkelekile kwi "The Tonight Show" ekhaya ekhaya. >

< start="241.307" dur="2.936"> Ewe, nina, namhlanje ngolwesibini, umhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi >

< start="244.243" dur="3.47"> okanye ngolwesithathu, umhla wama-31 ku-Epreli, okanye uMgqibelo, Okthobha wama-47. >

< start="247.713" dur="2.536"> Ngokunyaniseka, ndilahlekile umkhondo. >

< start="250.249" dur="4.071"> Ndabona ukuba abanye abantu baseMelika ngoku baneyure ezonwabisayo. >

< start="254.32" dur="1.268"> -Cin ndizibeka ezi- >

< start="255.588" dur="1.568"> -We, ungazeve, bafo? >

< start="257.156" dur="2.836"> -UMayini--Uye, Frannie, ngaba unokuhleba? >

< start="259.992" dur="3.27"> UWinnie, uWinnie, ngaba unokuhleba njengoko ndenza ezi? >

< start="263.262" dur="3.637"> -Frannie, nceda ungayithathi. -Iba ngathi kukuhleba okuncinci. >

< start="266.899" dur="1.235"> Njengokuhlebeza okuncinci. >

< start="268.134" dur="2.202"> [I-whispitist whispging] Njengokuhlebeza okuncinci. >

< start="270.336" dur="0.968"> -Ndiyathembisa. >

< start="271.304" dur="8.041"> [I-whispinct whisping] Hayi. >

< start="279.345" dur="2.736"> -Ndabona ukuba abanye abantu baseMelika ngoku baneyure ezonwabisayo. >

< start="282.081" dur="1.835"> Kwaye nabani na oza nale nto, ndikholose, >

< start="283.916" dur="3.07"> izinto azihambi kakuhle kuloo ndlu. >

< start="286.986" dur="1.101"> Molo, Karen, ngentsimbi ye-10:00 kusasa >

< start="288.087" dur="1.734"> Kuthekani ngenye iyure yovuyo ebonakalayo? >

< start="289.821" dur="1.635"> Ndivile abantu bebambekile ekhaya >

< start="291.456" dur="2.67"> ngoku badla ngaphezulu kwaye balale kancinci. >

< start="294.126" dur="2.403"> Kufana nomntu wonke osemhlabeni oshiyiweyo. >

< start="296.529" dur="1.868"> [Lihlekile] >

< start="298.397" dur="2.77"> Ndicinga ukuba iiveki ezimbini zodwa ziye zaqala ukuthatha irhafu. >

< start="301.167" dur="2.602"> Ndicinga ukuba ndingayichaza ngcono ngo-Adam Sandler. >

< start="303.769" dur="2.069"> Ngomhla wokuqala, ndaziva ngathi, "Kulungile, bantwana, >

< start="305.838" dur="1.735"> masihambe siye kubugcisa kunye nobugcisa >

< start="307.573" dur="3.437"> ubeke imacaroni kwindawo yokucoca ngombhobho kwaye intle. " >

< start="311.01" dur="2.569"> Nanamhlanje bendifana, "Yekani ukubetha udadewenu! >

< start="313.579" dur="5.338"> Thula! "[Ukuhleka] >

< start="318.917" dur="7.108"> [Ukuhleka] >

< start="326.025" dur="2.97"> UAdam Sandler wenza wonke umntu ahleke. >

< start="328.995" dur="2.702"> Ndabona ukuba ngalo mhla 15 weminyaka idlulileyo, >

< start="331.697" dur="1.701"> "IOfisi" ibonakale kwi-NBC. >

< start="333.398" dur="2.003"> Thixo, ndiyalikhumbula "iOfisi." >

< start="335.401" dur="1.268"> Owu sithandwa, uyinxalenye yale nto. >

< start="336.669" dur="3.369"> Uthi "Ndiyalikhumbula 'iOfisi' ngokunjalo. >

< start="340.038" dur="1.269"> Ndiyamkhumbula "iOfisi" nayo. >

< start="341.307" dur="2.369"> -Ndiyahamba, ubukele "iOfisi"? >

< start="343.676" dur="2.168"> Uthi, "Hayi, ndiyakukhumbula ukuba uya eofisini." >

< start="345.844" dur="2.203"> -Akukho, ndiyakukhumbula ukuba uya eofisini. >

< start="351.084" dur="1.134"> UWinnie uyithandile. >

< start="352.218" dur="4.638"> [Lihlekile] >

< start="356.856" dur="2.269"> Iindaba ezimnandi namhlanje. >

< start="359.125" dur="3.436"> Kwabhengezwa ukuba iiOlimpiki zeHlobo zihlehliswa. >

< start="362.561" dur="1.102"> Yinto ebummer, kodwa ubuncinci ngoku >

< start="363.663" dur="2.169"> Ndiyakwazi ukuyeka uqeqesho kwaye ndiyeke ndiyeke. >

< start="368.233" dur="1.202"> Ilungile lo nto. Akukho ziOlimpiki. >

< start="369.435" dur="2.369"> Endaweni yoko, bahambisa zonke iindondo kuye nabani na >

< start="371.804" dur="2.569"> ngubani onamathela ekhaya nomntwana ongaphantsi kwesi-5. >

< start="374.373" dur="1.768"> [Ukuhleka] >

< start="376.141" dur="2.97"> -Uneendondo ezizayo, sithandwa. -Nako usiya. >

< start="379.111" dur="2.169"> Ndinento ezayo. Nako usiya. >

< start="381.28" dur="3.17"> [Ukuhleka] >

< start="384.45" dur="1.668"> -Dad! -Ndiyazi. >

< start="386.118" dur="2.269"> IiOlimpiki zihlehlisiwe de kube ngunyaka olandelayo. >

< start="388.387" dur="3.87"> Xa iindaba zaqhekekayo- [Ukuhleka] >

< start="392.257" dur="1.802"> Xa iindaba zaqhekekayo, iivenkile zasesipolini zazinjenge, >

< start="394.059" dur="1.135"> "Mm, mandijonge ishedyuli yam. >

< start="395.194" dur="4.037"> Ewe, uvulekile. >

< start="399.231" dur="1.768"> Ndabona ukuba owayesakuba ngusomajukujuku weNASA >

< start="400.999" dur="2.603"> ibonelela ngeengcebiso ngendlela onokuthi uphile ngayo wedwa. >

< start="403.602" dur="2.002"> Ke ukuba ufuna ukuva kwingcali >

< start="405.604" dur="1.636"> malunga nokusinda ngokwakho >

< start="407.24" dur="2.802"> thetha noNASA okanye umntu owayesebenza kwiRadioShack. >

< start="410.042" dur="1.068"> Nako usiya. >

< start="411.11" dur="0.867"> Nantso imfundiso yemono apho. >

< start="411.977" dur="2.102"> Enkosi kakhulu, wonke umntu. >

< start="414.079" dur="2.636"> Kwaye ngoku ndiza kwenza into >

< start="416.715" dur="2.136"> engazange ndicinge ukuba siza kwenza, >

< start="418.851" dur="2.335"> kodwa abantu ekhaya bathumela imibuzo >

< start="421.186" dur="2.937"> kuba nina kunye noMama. >

< start="424.123" dur="3.069"> Ke ngoku lixesha lokuba "Buza ii-Fallons." >

< start="427.192" dur="3.037"> ♪♪ >

< start="430.229" dur="4.271"> -Ngaba iyurekhoda? -Weah, iyahamba. >

< start="434.5" dur="4.07"> -Mholweni! -Honey, le yecala lakho. >

< start="438.57" dur="2.236"> [Ukuhleka] Yintoni? >

< start="440.806" dur="2.669"> Uninzi lwabantu lubuza imibuzo malunga - >

< start="443.475" dur="2.103"> ukuba bafuna ukuba ndikubuze okanye abantwana. >

< start="445.578" dur="1.534"> -Kulungile. -Um >

< start="447.112" dur="2.669"> -Nako sisiya. -Saye sahamba- >

< start="449.781" dur="5.339"> Sigqibe kwelokuba sihambe ngokuhambahamba nje >

< start="455.12" dur="1.401"> kodwa siza kuhamba nje. >

< start="456.521" dur="3.371"> Le iya kuba yeyona ndawo intle- yeyona ndawo ezolileyo, akunjalo? >

< start="459.892" dur="2.202"> Yile nto siyicingayo. >

< start="462.094" dur="1.535"> Ngapha koko, siza kubona. Nalu uvavanyo. >

< start="463.629" dur="2.97"> -Ngumfazi wam lo, uNancy Fallon. -Mholweni. >

< start="466.599" dur="1.468"> Kodwa igama lakho lentombazana nguJuvonen. >

< start="468.067" dur="1.334"> -Yinyani leyo. -Usaqhubeka >

< start="469.401" dur="1.201"> nguJuvonen xa uvelisa? >

< start="470.602" dur="1.735"> -Ndicinga ukuba ndenza njalo. -Uyenza? >

< start="472.337" dur="2.269"> -Ewe. >

< start="474.606" dur="2.77"> -Uwe kunye neqabane lakho nguDrew Barrymore. >

< start="477.376" dur="3.604"> -Ye, phantse iminyaka engama-20. Hayi, ngaphezulu kweminyaka engama-20. >

< start="480.98" dur="1.234"> -Ingaba oko kulungile? -Isi. >

< start="482.214" dur="1.602"> Oko wayeneminyaka eli-19 besisebenza kunye. >

< start="483.816" dur="2.135"> -Ngaba unawo amava omvelisi ngaphambili? >

< start="485.951" dur="2.97"> -Hayi. Andinamava emveliso. >

< start="488.921" dur="3.97"> Ndinamava okusebenza kwifama eyi-dude eWyoming. >

< start="492.891" dur="2.77"> Ndacoca izindlu eSan Francisco. >

< start="495.661" dur="3.871"> Ndingumlindi weenqwelomoya. -Ilungile lo nto. >

< start="499.532" dur="1.868"> -Ixeshana. >

< start="501.4" dur="2.268"> Oo, bendicinga ukuba ndingalapha konke ukungabinakhaya >

< start="503.668" dur="2.003"> ngaxeshanye nalo mculi. >

< start="505.671" dur="1.635"> Yayingumsebenzi onwabisayo lowo. >

< start="507.306" dur="1.135"> -UYe. >

< start="508.441" dur="1.934"> -Iimali ezilahlekileyo kuleyo ngokuqinisekileyo. >

< start="510.375" dur="1.268"> -UYe. >

< start="511.643" dur="3.237"> -Neminye imisebenzi emininzi engaqhelekanga. >

< start="514.88" dur="0.701"> -UYe. -Intanethi >

< start="515.581" dur="0.867"> -Uzalelwe phi? >

< start="516.448" dur="2.269"> Uzalelwe eConnecticut? >

< start="518.717" dur="2.336"> -Ndizalelwe eConnecticut. -Ukhuliswe ngaphakathi? >

< start="521.053" dur="4.237"> -KumNtla California. -Nxweme laseCalifornia. >

< start="525.29" dur="3.071"> -Marin County, Mill Valley. -Mill Valley. >

< start="528.361" dur="4.637"> -Funky Mill endala Valley. Kwakumnandi ke, kufuneka nditsho. >

< start="532.998" dur="1.235"> Ngalo lonke ixesha liza, nantoni na, >

< start="534.233" dur="1.234"> Nanini na xa ubona i-Bridge LaseGolide, >

< start="535.467" dur="1.669"> ufana, "Yho, sithandwa, jonga!" >

< start="537.136" dur="1.334"> - [Lihlekile] - "San Francisco." >

< start="538.47" dur="2.67"> -I iconic ininzi yabantu. >

< start="541.14" dur="1.167"> Kodwa iinkumbulo. >

< start="542.307" dur="0.834"> Kulungile, le mibuzo, kulungile? >

< start="543.141" dur="3.505"> I-hashtag yi #askthefallons. >

< start="546.646" dur="3.436"> Okokuqala, kutheni uvumile ukuyenza- ube sekhamera? >

< start="550.082" dur="1.769"> -Andazi. Hayi. >

< start="551.851" dur="4.838"> Ndiya kuthetha ukuthi, ndiyakucaphukela ukuthi bhubhani yinto endiyifumene kwikhamera, >

< start="556.689" dur="3.402"> kodwa ndikhetha kakhulu emva kweziganeko. >

< start="560.091" dur="3.438"> Kwaye ndicinga ukuba wonke umntu ufuna ababukeli, >

< start="563.529" dur="1.568"> kwaye kukho abantu odibana nabo >

< start="565.097" dur="1.835"> abathanda kakhulu ukonwabisa abantu. >

< start="566.932" dur="2.235"> Kwaye ndingaphezulu kubaphulaphuli. >

< start="569.167" dur="2.804"> Ndilapha, kuba awunayo >

< start="571.971" dur="2.068"> nabani na omnye umntu oza kudliwanondlebe ekhaya. >

< start="574.039" dur="1.702"> [Ukuhleka]-Ungayithethi loo nto. >

< start="575.741" dur="1.401"> Kulungile. -Nantsi ke ngoku. >

< start="577.142" dur="1.335"> -Sidibana nenja yethu uGary ngomso. >

< start="578.477" dur="1.235"> Kulungile. >

< start="579.712" dur="1.2"> -UGary uyeza -Singacwangcisanga >

< start="580.912" dur="1.135"> nayiphi na kwezi, kulungile >

< start="582.047" dur="1.569"> -Gary omangalisayo akazange eze phambi kwam. >

< start="583.616" dur="1.367"> -Nancy, yintoni into yokuqala uJimmy >

< start="584.983" dur="3.537"> uyathetha okanye uthi ekuseni? >

< start="588.52" dur="3.403"> -Well, yeyokwenyani? "Mholo ngalentsasa!" >

< start="591.923" dur="2.97"> -Ndenza, akunjalo? -UYe, "molo kusasa." >

< start="594.893" dur="1.935"> -Wena, molweni. -Mholo ngalentsasa. >

< start="596.828" dur="1.602"> -UYe. -Molwni ekuseni nonke. >

< start="598.43" dur="1.635"> -Ndiye ndayibamba ifowuni yam. >

< start="600.065" dur="1.535"> -Kwaye emva koko uyayibamba ifowuni yakho. >

< start="601.6" dur="1.201"> -UYe. -Kwaye ke abantwana bathi, >

< start="602.801" dur="1.468"> "Mholo ngalentsasa." >

< start="604.269" dur="3.604"> Kuba bayolala nathi. [Ukuhleka] >

< start="607.873" dur="1.402"> Banebhedi. >

< start="609.275" dur="1.467"> Sinebhedi. Banazo iibhedi. >

< start="610.742" dur="1.836"> -Ewe, azihlali ziqala nathi. >

< start="612.578" dur="5.071"> Kodwa masithi ngo-5 kunye no-6, xa zirhubuluza ebusuku, >

< start="617.649" dur="1.569"> asibakhupheli ngaphandle. >

< start="619.218" dur="1.568"> Kwaye inja. Ihlala isisihlanu kuthi. >

< start="620.786" dur="3.069"> Into entsha kaFrannie kukuba alale emqamelo. >

< start="623.855" dur="1.135"> Ulala entlokweni yethu. >

< start="624.99" dur="2.136"> -Ewe, ngaphezulu kweentloko zethu kwimiqamelo. >

< start="627.126" dur="2.302"> Ngokwesiqhelo kumqamelo wakho omkhulu emva kwentloko yakho. >

< start="629.428" dur="3.07"> Ndiyazi, uyahlekisa. -Enkosi kulungileyo. >

< start="632.498" dur="2.001"> -Kulungile. Nako sisiya. >

< start="634.499" dur="2.169"> "Nancy, ngaba uJimmy ngumntu othandana naye? >

< start="636.668" dur="2.069"> Nceda unike imizekelo. " >

< start="638.737" dur="1.602"> -Ndicinga ukuba ukho. -Uyenza? >

< start="640.339" dur="1.501"> -Ewe. [Ukuhleka] >

< start="641.84" dur="4.471"> Ewe, ibali elinye elikhuselekileyo lothando >

< start="646.311" dur="3.17"> ndingayenzela ipati yam enkulu yeminyaka yokuzalwa engama-50 >

< start="649.481" dur="4.505"> kwiminyaka embalwa edlulileyo, hayi ipati, usuku lokuzalwa, >

< start="653.986" dur="5.672"> uye wandiphathela imoto endiyifundileyo ukuqhuba ungena kuyo >

< start="659.658" dur="3.837"> ndiqhuba yonke indlela kwisikolo samabanga aphakamileyo nakwikholeji >

< start="663.495" dur="1.936"> ndifumene eyam, >

< start="665.431" dur="3.17"> onokuwabona kwiiveki ezizayo, >

< start="668.601" dur="3.603"> VWIbhasi, eyaphinda kwakhona, ukuba uyayazi iMili Valley >

< start="672.204" dur="3.236"> kwaye apho ndivela khona, ndiyabukeka kakhulu. >

< start="675.44" dur="1.802"> -Ubaninzi abantu bayasimisa kule nto. >

< start="677.242" dur="2.737"> Abakhathali nokuba ndim emotweni, akukho nto. >

< start="679.979" dur="2.001"> -Hayi. Bona abakuboni. >

< start="681.98" dur="3.771"> - "bendihlala kula moto ka -" okanye ibhasi ngonaphakade. >

< start="685.751" dur="2.703"> "Ndiyithathe yonke indlela eya eCalifornia ndisuka eNew York." >

< start="688.454" dur="4.871"> Abantu banamabali amnandi ngokwenene malunga nale Bhasi yeVW. >

< start="693.325" dur="2.236"> Umntu ozichukumisayo uchukumisa ngokunzulu. >

< start="695.561" dur="2.169"> -UYe. -Ndivakalelwa ngendlela efanayo. >

< start="697.73" dur="1.401"> Ke yayithandana kakhulu. >

< start="699.131" dur="1.301"> Kodwa indlela epholileyo. >

< start="700.432" dur="1.334"> -Akukho, kodwa, ndenze njani? -Yeah yeah. Ewe. >

< start="701.766" dur="2.436"> Ke, into epholileyo awayeyenzile >

< start="704.202" dur="4.172"> ukuba uye wandinika uLuhlu lweMeko. >

< start="708.374" dur="2.368"> -Thula. Imveliso yokuBekwa kweMeko. >

< start="710.742" dur="1.202"> Abaphethe i-Cassette. >

< start="711.944" dur="2.469"> Iikhasethi ngaphakathi. Uye ndayivula. >

< start="714.413" dur="3.337"> Kwaye yayiyeyona nto yonke endiyithandayo. >

< start="717.75" dur="5.505"> Ndithanda kakhulu umculo wam. >

< start="723.255" dur="3.003"> Kodwa yayiyiyo yonke into ukusuka eHarry Nilsson ukuya kwiMippets >

< start="726.258" dur="3.403"> noJohn Denver bacula iKrisimesi kunye ukuya kwiGenesis. >

< start="729.661" dur="2.036"> -Bob Marley. -Bob Marley, Carly Simon, >

< start="731.697" dur="2.302"> Ikati uSteven, Ukuphilisa - >

< start="733.999" dur="1.335"> -UYe. -Ukuvuma. >

< start="735.334" dur="1.501"> -Kwayizonwabisa nje ezininzi. >

< start="736.835" dur="2.335"> -Anyway, ibingathi, 20 yam- >

< start="739.17" dur="3.137"> Ngokwenyani ii-albhamu endizithandayo. >

< start="742.307" dur="3.271"> Kwaye ndacinga ukuba yiyo. Kwaye ndinje, >

< start="745.578" dur="2.535"> Le yeyona nto ucinga kakhulu. Zonke zizinto zonke. >

< start="748.113" dur="1.835"> Undimamele. >

< start="749.948" dur="2.169"> Konke esikufunayo njengabafazi kuyavakala. >

< start="752.117" dur="1.035"> Blah, blah, blah. >

< start="753.152" dur="2.869"> [Ehleka] Uye, >

< start="756.021" dur="1.668"> "Owu, mhlekazi, ndiyilibele ibhokisi yebhombu. >

< start="757.689" dur="2.737"> Iphume egaraji okanye nantoni na. " >

< start="760.426" dur="1.301"> Ke ngoku ndandibaleka - >

< start="761.727" dur="1.535"> Ewe, uza kudlala ntoni iikhasethi? >

< start="763.262" dur="4.104"> -Njengoko bendiphuma ndikhangela ibhokisi yam boom ukudlala ikhasethi zam, >

< start="767.366" dur="3.203"> ubhuti wam wakhwela kwiVW Bus. >

< start="770.569" dur="1.134"> -Usebenzisa umdlali wekhasethi ebhasini. >

< start="771.703" dur="1.568"> -Usebenzisa umdlali wekhasethi ebhasini. >

< start="773.271" dur="2.203"> IBlaupunkt yakudala, injani, >

< start="775.474" dur="2.836"> Sizakudlala omabini amacala kodwa awusoze wazi ukuba ukweliphi icala. >

< start="778.31" dur="1.368"> Ewe, izulu. >

< start="779.678" dur="2.169"> -Ungacinezela iqhosha kwaye ucime ikhava. >

< start="781.847" dur="1.201"> Ewe, yonke into ivela. >

< start="783.048" dur="1.067"> -Kuba abantu bayeba istereo. >

< start="784.115" dur="1.402"> -Akekho umntu ophula imoto yakho. Ewe. >

< start="785.517" dur="2.703"> -O, akukho mntu uya kuqhekeza kwaye athathe umdlali wekhasethi. >

< start="788.22" dur="1.368"> -Ukulumka. >

< start="789.588" dur="4.004"> Ke, ndicinga ukuba oko kwakuphakathi kwezinto ezininzi zothando. >

< start="793.592" dur="1.001"> -Wowu. [Kwaqhwatywa] >

< start="794.593" dur="1.167"> -Umelwe kuviwe. >

< start="795.76" dur="1.87"> -Yinto entle. Ndifuna ngaphezulu kwezi. >

< start="797.63" dur="2.168"> -Ukuziva uviwe, uziva uthandwa. >

< start="799.798" dur="2.836"> [Ukuhleka] -Imibuzo emininzi. >

< start="802.634" dur="2.402"> Imibuzo engakumbi kwiveki yonke. >

< start="805.036" dur="0.969"> Siza kubasasaza. >

< start="806.005" dur="1.267"> Kodwa - kunjalo? >

< start="807.272" dur="2.403"> -Okwangoko ndizenzela into entlokweni yam. >

< start="809.675" dur="2.201"> -Ikho kanye. Olu luphumelele kum, ke- >

< start="811.876" dur="1.168"> [Ukuhleka] -O, ke, siyaphela ngoku? >

< start="813.044" dur="1.335"> Ewe, ewe, siyaphela kuloo nto. [Ukuhleka] >

< start="814.379" dur="1.668"> -Kulungile, apha siyahamba. -Yiyo yonke into ekufuneka siyive. >

< start="816.047" dur="1.268"> Eli lelona bali libalaseleyo ndakha ndaliva. >

< start="817.315" dur="2.203"> Kwaye asibonanga mntu omnye. -Akukho, kunjalo. >

< start="819.518" dur="1.034"> Ukuncitshiswa kwentlalo. -Enye imoto. >

< start="820.552" dur="1.402"> -Akukho kuhle oku. >

< start="823.655" dur="1.968"> -Ngokuba abantwana abaninzi, isikolo sinqunyanyisiwe >

< start="825.623" dur="1.635"> unyaka wonke. >

< start="827.258" dur="1.969"> Ke oko kuthetha ukuba akukho midlalo, akukho zidanga, >

< start="829.227" dur="2.202"> kwaye ngokuqinisekileyo akukho Prom. >

< start="831.429" dur="3.604"> Ke kubo bonke abadala abalapha phandle, le ngoma yeyakho. >

< start="835.033" dur="3.337"> Kuyabizwa, "Sithembiso ngomama wakho." >

< start="838.37" dur="3.671"> ♪♪ >

< start="842.041" dur="3.636"> Kuya kufuneka uye kuthembisa umama wakho ♪ >

< start="845.677" dur="3.604"> Kuya kufuneka uye kuthembisa umama wakho ♪ >

< start="849.281" dur="3.47"> ♪ ayisiyondlela yakho yokuqala, kodwa ukuphela kwayo ♪ >

< start="852.751" dur="5.138"> C 'Kuba udade wakho uthe hayi, kwaye inja yakho ayimnandanga ♪ >

< start="857.889" dur="3.438"> Uyokuphina nge-boutonniere emnandi kakhulu >

< start="861.327" dur="3.87"> Kuyakwenzeka ngelixa utata wakho emi * phaya >

< start="865.197" dur="4.337"> Endaweni ye-limo uthatha i-mini-van uye nayo kwigumbi elisemva kwendawo ♪ >

< start="869.534" dur="3.137"> You'll Uya kudanisa phi na nomama wakho-ngesandla-♪ >

< start="872.671" dur="3.503"> Utata wakho uza kwenza i-punch kwaye abe ngu-deejay ♪ >

< start="876.174" dur="3.904"> Ngelixa udadewenu esithi, "Nina bafo ni freakin 'iziqhwala" ♪ >

< start="880.078" dur="3.67"> Umama uza kuba nguKumkanikazi we-Prom, uzakuba ngu-Kumkani Prom >

< start="883.748" dur="5.005"> Uya kuzixelela ukuba ayisiyiyo into yesondo sexual >

< start="888.753" dur="3.671"> Umcela ukuba athule malunga nobusuku obukhethekileyo ♪ >

< start="892.424" dur="3.837"> Ukufika emva kwexesha, kuFacebook wakhe ukongeza izinto ithandwayo >

< start="896.261" dur="2.803"> "Owu, kuhle, Aunt Linda uthe ndikhangeleka ndithandekayo." >

< start="901.833" dur="3.37"> ♪ Xa isithembiso siphela, uya kumjonga ngamehlo ♪ >

< start="905.203" dur="3.304"> Umbulele ngobusuku obunithathileyo ngelishwa >

< start="908.507" dur="4.537"> Uya kuthi, "Mama, asiyondlela endicinga ukuba iya kuba yiyo ♪ >

< start="913.044" dur="5.974"> Kodwa ndiyavuya kuba bendikunye nawe kule ndawo yokuvalelwa kwabantu ♪ >

< start="919.018" dur="2.535"> Ungumkanikazi wesithembiso sam, ungumama wam ♪ >

< start="921.553" dur="2.002"> "Yibhombu" " >

< start="923.555" dur="2.269"> ♪♪ >

< start="930.195" dur="3.337"> Owu, molo. Ndizama nje ukungena nee squats zam ngaphakathi. >

< start="933.532" dur="2.336"> Guys, uJohn Legend wayengomnye wabantu bokuqala >

< start="935.868" dur="2.168"> ukuba wenze ikhonsathi kwikhaya lakhe kwi-Instagram. >

< start="938.036" dur="1.768"> Kwakumnandi kakhulu. Ndifumene uJohn >

< start="939.804" dur="2.937"> ukuthetha ngalento nangaphezulu. Yijonge. >

< start="942.741" dur="1.068"> -Usenza njani, mhlobo? >

< start="943.809" dur="1.668"> -Amoyile, mhlobo. Ndenza kakuhle. >

< start="945.477" dur="2.069"> Enkosi kakhulu ngokwenza oku. >

< start="947.546" dur="1.801"> -Ndiyayonwabela. >

< start="949.347" dur="2.436"> -Oku, apha siyahamba. >

< start="951.783" dur="2.703"> Ndicinga ukuba siyarekhoda. Siyahamba. Konke oku kulungile. >

< start="954.486" dur="2.268"> Ingaba uphi ngoku? >

< start="956.754" dur="2.704"> -Ndikwigumbi lethu lokuhlala ekhaya. >

< start="959.458" dur="1.301"> -Sibulela kakhulu ngokwenza le nto. >

< start="960.759" dur="1.201"> Ndiyabulela ngokwenene, >

< start="961.96" dur="3.237"> njengoko kunjalo kwizigidi zabantu ababukele oku. >

< start="965.197" dur="2.302"> -Yenze emandlalweni ukususela, uyazi, >

< start="967.499" dur="2.035"> yenza ukuba ibe ngathi sikho ngokwenene kwi- "The Tonight Show." >

< start="969.534" dur="2.035"> -Ingxaki. Yilo mnxeba olungileyo. >

< start="971.569" dur="1.369"> Enkosi, mhlobo. Ndiyayibulela kakhulu. >

< start="972.938" dur="3.77"> Nenza ntoni nina ukugcwalisa ixesha? >

< start="976.708" dur="2.937"> Ndiyazi ukuba unabo abantwana abancinci abathathu. >

< start="979.645" dur="5.005"> -Sifunda nje ukuba kunzima kangakanani ukubonwabisa usuku lonke. >

< start="984.65" dur="1.534"> [Bahleke bobabini] >

< start="986.184" dur="1.735"> -Luna's 3, akunjalo? >

< start="987.919" dur="3.137"> Ewe, uya kuba 4 ngenyanga kwaye- >

< start="991.056" dur="1.401"> -Imntwana eyi-1? >

< start="992.457" dur="2.302"> Ewe, iiMiles ziya kuba nge-2 kaMeyi, >

< start="994.759" dur="3.27"> kwaye ngethemba siya kufumana itheko lomhla wokuzalwa kubo, >

< start="998.029" dur="1.168"> kodwa asazi. >

< start="999.197" dur="2.035"> Sisenokuba sisaqhela ngeloxesha. >

< start="1001.232" dur="1.802"> -Umhle -Umhle ngokungaqhelekanga, ewe. >

< start="1003.034" dur="2.77"> Ukhe wadlala imidlalo noLuna, ngathi, imidlalo yebhodi, >

< start="1005.804" dur="1.334"> okanye ayenzi njalo? >

< start="1007.138" dur="2.47"> -Ufunda indlela yokudlala iHippo yeHungry. >

< start="1009.608" dur="1.768"> -Ilungile lonto. >

< start="1011.376" dur="4.438"> -Ndiye ndaqonda ukuba mhle kakhulu xa edlala imidlalo. >

< start="1015.814" dur="2.435"> Akafuni kuphumelela yonke indlela. >

< start="1018.249" dur="2.87"> Njengoku, ufuna sibophe ngalo lonke ixesha. >

< start="1021.119" dur="2.435"> -Hayi! [Bahleke bobabini] >

< start="1023.554" dur="2.437"> Ayisiyo mntwana eliwaka leminyaka ngoku, huh? >

< start="1025.991" dur="2.836"> -Ndifuna ukuba ukhuphisane kancinci kwaye - >

< start="1028.827" dur="3.036"> -UYe. -Ndiyathanda ukuba unobubele, >

< start="1031.863" dur="3.504"> kodwa ngokuqinisekileyo akafuni ukuba afune ukuphulukana okanye ukubopha >

< start="1035.367" dur="4.438"> kwaye ufuna ndizive ngcono ngokuwina okanye ngokuzibopha. >

< start="1039.805" dur="2.569"> Ke, siyasebenza kuloo nto. >

< start="1042.374" dur="1.501"> -Ee, intombi yam iyafana. >

< start="1043.875" dur="3.738"> Uqala ngokulila xa ndikhokela kwii-Chutes & Ladaders. >

< start="1047.613" dur="1.601"> Ufana, "Andifuni ukwenza le nto." >

< start="1049.214" dur="2.936"> Njengokuthi, "Masiwugqibe umdlalo. Unokuphumelela. Yiza." >

< start="1052.15" dur="1.468"> -UYe. Kodwa intle kakhulu. >

< start="1053.618" dur="2.77"> "Hayi, Tata, kulungile. Wenza kakuhle. >

< start="1056.388" dur="1.034"> Uyaphila. Sidibene. >

< start="1057.422" dur="2.136"> Uyabona, sibophe, "nangona ephumelele. >

< start="1059.558" dur="2.268"> Uphumelele ngokwenene. >

< start="1061.826" dur="2.87"> -Kwanjani ngawe noChrissy? Nenza ntoni nina ku - >

< start="1064.696" dur="1.835"> nexesha lakho? >

< start="1066.531" dur="1.802"> -I-Netflix kakhulu. >

< start="1068.333" dur="1.402"> -O, ubukele ntoni? Ubukele ntoni? >

< start="1069.735" dur="1.134"> Ndidinga imibukiso. >

< start="1070.869" dur="2.503"> -Sibambe ii "Peaky Blinders." >

< start="1073.372" dur="1.801"> Sigqibile- >

< start="1075.173" dur="1.569"> Sisandula ukugqiba ixesha le-5. >

< start="1076.742" dur="2.401"> Ke, sibambekile ngokoqobo, kwaye sifana- >

< start="1079.143" dur="1.102"> -Ndimele ukuba ndibuyele kuloo nto. >

< start="1080.245" dur="1.702"> Ulibale konke malunga "neePeaky Blinders." >

< start="1081.947" dur="2.401"> -Idinga ukwenza iXesha lesi-6 ngoku. Ndinje, yiza. >

< start="1084.348" dur="1.369"> Kufuneka sazi ukuba kwenzeke ntoni. >

< start="1085.717" dur="1.535"> Yile nto ndiyithethile. Ndiqalise u "Chef oPhezulu" >

< start="1087.252" dur="1.669"> ndiyeke, "Ndizakubambisa 'uPhephe oPhezulu. >

< start="1088.921" dur="1.968"> Andinakulinda, kwaye kukho inqaku elinye kuphela. >

< start="1090.889" dur="1.935"> Ndiya, "Guys!" >

< start="1092.824" dur="2.169"> -Masihambe! -Ndinike ezine. >

< start="1094.993" dur="2.335"> Ndiyazi ukuba kufanele ukuba kwenziwe ezine. Yiza. >

< start="1097.328" dur="3.103"> -Kunyanzelekile, kwaye emva koko siye sabukela "iTiger King," >

< start="1100.431" dur="2.47"> okuthandwa ngumntu wonke. >

< start="1102.901" dur="1.502"> -Andikayiboni okwangoku. >

< start="1104.403" dur="2.001"> Ngaba ayiqhelekanga? >

< start="1106.404" dur="5.54"> -Uyinto engaqhelekanga kakhulu kwaye iyahlekisa kakhulu kwaye iyimbangi. >

< start="1111.944" dur="3.269"> Kwaye yiwindows kwi-subculture >

< start="1115.213" dur="2.769"> ubuvele ungazi kwanto ngaphandle kokuba ukuyo. >

< start="1117.982" dur="3.037"> -Ngabantu abanazo ii-zoo zabucala? Ngaba ichanekile? >

< start="1121.019" dur="3.17"> -UYe. Ke, Melika >

< start="1124.189" dur="5.739"> Yeyona ndawo inkulu yezilwanyana zasendle ezinjengeembambo. >

< start="1129.928" dur="4.404"> Njengalo, sinamahlosi amaninzi ekuthinjweni eMelika >

< start="1134.332" dur="3.804"> kunokuba zikhona endle kulo lonke ihlabathi. >

< start="1138.136" dur="2.937"> Ngaba ayiphambani? -Naphi? EFlorida? >

< start="1141.073" dur="2.735"> -Indawo enkulu yaseFlorida. Ke, yiFlorida eninzi. >

< start="1143.808" dur="1.702"> -Ivakala ngathi iyinto yaseFlorida kum. >

< start="1145.51" dur="2.603"> -I-Florida kakhulu, kodwa ikwayi-Oklahoma. >

< start="1148.113" dur="2.702"> Ulandela isaga >

< start="1150.815" dur="7.141"> yeli qela labanini bokhuphiswano lwasendle >

< start="1157.956" dur="3.57"> kwaye kukho ukubulala. Kukho unxunguphalo. Kukho ukukrexeza. >

< start="1161.526" dur="3.471"> Kukho yonke into. Kuyaphambana. >

< start="1164.997" dur="2.301"> Ngaba uyazenza iikethi zakho ngoku, Jimmy? >

< start="1167.298" dur="2.503"> -Yeah, nditsibela kwisikwati. >

< start="1169.801" dur="1.668"> Yile nto bendixelwe ukuba ndiyenze. -Kulungile. >

< start="1171.469" dur="1.935"> Ewe, oko kuvakala ngathi kunemveliso. >

< start="1173.404" dur="2.403"> Ndivakalelwa ngathi khange ndiphumelele kwaphela kwiveki ephelileyo, >

< start="1175.807" dur="1.301"> kwaye ekugqibeleni ndatsho kule veki >

< start="1177.108" dur="2.937"> Ndiza, njenge, ngenene ndisebenze kwakhona. >

< start="1180.045" dur="2.669"> -Umcimbi kukuntywila kwi-squats xa ufumana- >

< start="1182.714" dur="3.003"> Ngequbuliso, yima nje ujikeleze, mane ubambe ongezantsi kwinqwelwana. >

< start="1185.717" dur="1.301"> -Oku, apha siyahamba. >

< start="1187.018" dur="1.735"> -Ukuntywila kwi-squat. Yiyo yonke into endiyithethayo. >

< start="1188.753" dur="1.802"> ♪ Iikati, squats, squats-squats-squats ♪ >

< start="1190.622" dur="2.335"> ♪ Iikati, squats, squats-squats-squats, squats ♪ >

< start="1192.957" dur="2.27"> -Umntu wonke! >

< start="1195.227" dur="2.335"> Kulungile. Ndingene kubo. >

< start="1197.562" dur="2.736"> -UYe, inye into endiyithethayo ukuba ndiyabulela ngokwenza >

< start="1200.298" dur="2.969"> Ngaphandle komdlalo wethu, uyenzile ikhonsathi ephilayo. >

< start="1203.267" dur="2.603"> -UYe. -Yayimangalisa. >

< start="1205.87" dur="2.136"> Ndiyayithanda. Ndiyazi baninzi abantu abayithandayo. >

< start="1208.006" dur="2.502"> Yintoni eyakudala- Yintoni ekhuthaze ukuba wenze loo nto? >

< start="1210.508" dur="2.269"> -Ndinokuqhuma ukwenza. >

< start="1212.777" dur="3.538"> Si - Uyazi, sonke silikhaya, >

< start="1216.315" dur="2.001"> kubandakanya amagcisa, amagcisa amaninzi >

< start="1218.316" dur="1.435"> ezimelwe ukuba zikhenketho ngoku. >

< start="1219.751" dur="1.835"> Utyelelo lwam alukho kude kube yihlobo, >

< start="1221.586" dur="3.504"> kodwa kukho abalandeli abaninzi abanamathele ekhaya >

< start="1225.09" dur="3.737"> kwaye banqwenela ukuba babe ngaphandle besenza izinto abaqhele ukuzenza >

< start="1228.827" dur="1.701"> kwaye ndinqwenela ukuba bangaphuma baye kwiikonsathi >

< start="1230.528" dur="2.736"> nokwenza zonke ezinye izinto ezonwabisayo. >

< start="1233.264" dur="4.038"> Kodwa njengamagcisa, safumana enye indlela yokuhlanganisa wonke umntu >

< start="1237.302" dur="3.603"> ingaba ukwenza le mijelo yeekonsathi eziphilayo, >

< start="1240.905" dur="1.936"> kwaye asikuphela kwethu eze nombono. >

< start="1242.841" dur="4.638"> UChris Martin wayeza nayo malunga nexesha elinye endikulo. >

< start="1247.479" dur="3.036"> Xa ndabalisela abaphathi bam ukuba ndifuna ukuyenza, bafana, >

< start="1250.515" dur="3.069"> "Ewe, uChris Martin uza kwenza enye kwi-Global Citizen," >

< start="1253.584" dur="2.303"> ngumbutho ebesikhuphe imali ngaphambili >

< start="1255.887" dur="4.872"> kwaye basasaze eminye yeminyhadala yabo kwi-NBC nakwi-MSNBC. >

< start="1260.759" dur="3.804"> Kwaye ke sicinga ukuba kuya kuba kuhle ukuyenza nge-Global Citizen. >

< start="1264.563" dur="2.134"> Kwaye sisebenze noMbutho wezeMpilo weHlabathi, >

< start="1266.697" dur="1.402"> ukuzama nje ukuzisa ulwazi kwimbono >

< start="1268.099" dur="2.869"> abantu kufuneka bahlale ekhaya kwaye bafanele ukude omnye komnye. >

< start="1270.968" dur="1.269"> Ke, sikhwaze phandle >

< start="1272.237" dur="2.068"> eminye imibutho ebesikhulisa imali ngayo >

< start="1274.305" dur="3.37"> ndazama ukonwabisa abantu kunye nokudibanisa abantu. >

< start="1277.675" dur="3.704"> -Ukwenza ikhonsathi phambi kwabaphulaphuli, >

< start="1281.379" dur="3.77"> yinyani? Ngaba kuyinqaba, okanye ngaba uyithandile? >

< start="1285.149" dur="3.337"> -Ingxaki encinci, kodwa ndiza kuthi >

< start="1288.486" dur="4.538"> kuba i-Instagram Live inezimvo ezivelayo >

< start="1293.024" dur="3.27"> ngalo lonke ixesha umntu esenza enye, eneentliziyo ezincinci ihamba, >

< start="1296.294" dur="3.07"> empeleni ufumana ingxelo eneenkcukacha ezininzi kwi-Instagram Live >

< start="1299.364" dur="1.368"> kunokuba ubuya kufumana abaphulaphuli. >

< start="1300.732" dur="3.336"> Njengayo, awufumani cheers, kodwa ufumana - >

< start="1304.068" dur="1.535"> - "Ndiyonwabele kakhulu loo nto." >

< start="1305.603" dur="2.736"> -Iwe, okanye -Ufumana, "Owu, ungayidlala le ngoma? >

< start="1308.339" dur="2.503"> Ewe, um, um - "- [Ukuhleka] >

< start="1310.842" dur="3.37"> Lonke uhlobo lwezicelo ezingahleliwe, imibuzo, >

< start="1314.212" dur="1.602"> kwaye awusoze uyifumane kubaphulaphuli >

< start="1315.814" dur="2.636"> Ngaphandle kokuba,, wema, kwaye uyazi, ubuzile >

< start="1318.45" dur="2.168"> yengxelo eneenkcukacha evela kumntu ngamnye. >

< start="1320.618" dur="1.035"> -Isixa >

< start="1321.653" dur="1.868"> Masithule sonke. Inye ngexesha. >

< start="1323.521" dur="2.169"> -Onye ngexesha. [Lihlekile] >

< start="1325.69" dur="1.568"> -Yinto ehlekisayo. -UYe. >

< start="1327.258" dur="3.738"> -Uyakwazi, kuba sidlane indlebe no-D-Nice phezolo. >

< start="1330.996" dur="1.968"> Andazi ukuba uza kujonga ukuba wenze ntoni na. >

< start="1332.964" dur="2.435"> -UYe. -Busisidenge. >

< start="1335.399" dur="2.169"> -UWell, uD-Nice ngumhlobo wethu wakudala, >

< start="1337.568" dur="3.037"> udlale iminyaka yam engama-40 apha ekhaya, >

< start="1340.605" dur="1.468"> kwaye - >

< start="1342.073" dur="2.802"> Bendiqala ukungena kwi-Instagram Lives yakhe >

< start="1344.875" dur="1.869"> xa wayezenza kwangoko evekini. >

< start="1346.744" dur="3.271"> kodwa kuqhume nje ngomgqibelo kwaye - >

< start="1350.015" dur="2.135"> -Wavuya kakhulu. -UYe. >

< start="1352.15" dur="1.835"> -Wayenjengokuhamba emanzini xa ndandithetha naye, >

< start="1353.985" dur="1.969"> kwaye, njenge-Inomdla kakhulu >

< start="1355.954" dur="2.402"> ukubona aba badlalisi njengawe >

< start="1358.356" dur="3.604"> Ukuzonwabisa kwigumbi elingenanto yokuthula. >

< start="1361.96" dur="3.37"> Kodwa kukho amakhulu amawaka abantu abamameleyo >

< start="1365.33" dur="2.069"> Ukugcoba nokubeka uthando laphaya, >

< start="1367.399" dur="2.768"> kwaye luhlobo nje lwento entsha, epholileyo >

< start="1370.167" dur="1.869"> andicingi ukuba sikhe sambona. >

< start="1372.036" dur="2.903"> Ewe, kwaye kukho amacala amaninzi amnyama ngalo mzuzu, >

< start="1374.939" dur="3.137"> kodwa inyani yokuba ezi inokuba zezinye zeerabha zesilivere >

< start="1378.076" dur="3.603"> into esinayo Ndicinga ukuyenza >

< start="1381.679" dur="3.67"> sivakalelwa kukuba siyifumana kunye, >

< start="1385.349" dur="2.437"> Nangona siqhelene, >

< start="1387.786" dur="2.635"> kwaye siyancedana ukugqitha kuyo. >

< start="1390.421" dur="1.335"> -Yintoni i -- >

< start="1391.756" dur="3.07"> Isisa osikhethileyo ngobu busuku kukutya iMelika. >

< start="1394.826" dur="2.202"> -UYe. -Ithetha ukuthini loo nto kuwe? >

< start="1397.028" dur="3.07"> -Ngoko, banothungelwano lweebhanki zokutya kwilizwe liphela. >

< start="1400.098" dur="2.369"> Kwaye enye yeziphumo ebezingalindelekanga ze- >

< start="1402.467" dur="1.134"> Okokuqala, kukho abantu >

< start="1403.601" dur="1.802"> abalambile mihla le eMelika, >

< start="1405.403" dur="2.903"> kodwa yenye yeziphumo ebekule ngxaki >

< start="1408.306" dur="2.536"> Yinyani yokuba abantu abaninzi abancinci bexelelwa >

< start="1410.842" dur="1.801"> ukungafiki esikolweni, >

< start="1412.643" dur="4.806"> kunye namaxesha amaninzi, umgaqo wabo wokutya >

< start="1417.449" dur="2.469"> yinto abayifumana esikolweni. Abanye, njengeNew York, >

< start="1419.918" dur="2.336"> Abanye bafumana isidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini esikolweni. >

< start="1422.254" dur="4.104"> Kwaye ukuba bakusapho olusokolayo, >

< start="1426.358" dur="3.936"> kwaye abanaso isikolo ukubanceda, >

< start="1430.294" dur="3.204"> kunintsi abantu abangakufumani ukutya okwaneleyo >

< start="1433.498" dur="1.602"> kwaye ndiza kulamba ngeli xesha. >

< start="1435.1" dur="2.001"> Ukongeza kuyo yonke imiba yezempilo esiyibonayo, >

< start="1437.101" dur="3.104"> ukongeza kwimiba yezoqoqosho esiyibonayo >

< start="1440.205" dur="1.567"> kubantu abangakwaziyo ukusebenza >

< start="1441.772" dur="2.67"> kunye nentengiso yemasheya >

< start="1444.442" dur="1.668"> nazo zonke ezinye izinto ezenzekayo, >

< start="1446.11" dur="2.77"> maninzi kakhulu abantu abaya kulamba, >

< start="1448.88" dur="2.803"> kwaye uyayibona noJosé Andrés >

< start="1451.683" dur="1.268"> ukwenza le nto ayenzayo - >

< start="1452.951" dur="1.201"> Uyamangalisa. >

< start="1454.152" dur="2.402"> Uyamangalisa. Kodwa kukho ezi bhanki zokutya >

< start="1456.554" dur="1.435"> kwilizwe lonke, >

< start="1457.989" dur="4.071"> Ukondla iMelika ngumlinganisi weemali >

< start="1462.06" dur="1.734"> kwezi bhanki zokutya, >

< start="1463.794" dur="3.104"> kwaye bayayisasaza kwilizwe lonke >

< start="1466.898" dur="2.936"> kwiibhanki ezahlukeneyo zokutya ezinceda ukugcina abantu besondla. >

< start="1469.834" dur="4.438"> -Ukuba niyayibukela le kwi-NBC, yiyani kwi feedam America.org >

< start="1474.272" dur="1.401"> kwaye ufunde indlela yokunikela. >

< start="1475.673" dur="1.535"> Kwaye ukuba usibukele kwiYouTube, >

< start="1477.208" dur="2.102"> kukho iqhosha lokuNikela kwenye indawo, >

< start="1479.31" dur="1.469"> nokuba kulapha okanye phaya, >

< start="1480.779" dur="2.402"> kodwa cinezela oko, kwaye nayiphi na imali iyanceda. >

< start="1483.181" dur="4.538"> Ngokwenene, nasiphi na isixa, nokuba sincinci - Nantoni na. >

< start="1487.719" dur="3.17"> Awunalo nofifi lokuba ungayenza ntoni ngeesenti ezingama-50. >

< start="1490.889" dur="3.87"> Iyamangalisa. Ke, nceda unike nantoni na. >

< start="1494.759" dur="3.103"> John, ngaphambi kokuba ndikukhulule, kwaye ndiyabulela kuwe ngokwenza oku, >

< start="1497.862" dur="2.737"> Kukho-uza kusenzela umsebenzi ngokuhlwanje, >

< start="1500.599" dur="1.334"> endiyibulela kakhulu. -UYe. >

< start="1501.933" dur="3.303"> -Izinto-Si-Ngokwenyani, siyakudinga ngoku kunanini na ngaphambili. >

< start="1505.236" dur="2.235"> Ke, enkosi ngaloo nto. -Kunjalo. >

< start="1507.471" dur="2.003"> -Ngaba ungasinika iingcebiso kwi-albhamu entsha? >

< start="1509.474" dur="1.601"> Ngaba iza kuphuma kungekudala? >

< start="1511.075" dur="1.702"> Ewe, le albhamu intsha iyeza. >

< start="1512.777" dur="1.501"> Siyayidibanisa. >

< start="1514.278" dur="3.604"> Sifumana imitya yethu, uyazi, igqityiwe. >

< start="1517.882" dur="2.77"> Andiqinisekanga ukuba sizakuwenza njani ukurekhoda umtya, >

< start="1520.652" dur="2.001"> kuba andazi >

< start="1522.653" dur="4.005"> singayishiya kanjani indlela yethu ukuya kwirekodi yeokhestra. >

< start="1526.658" dur="1.268"> [Bahleke bobabini] >

< start="1527.926" dur="1.735"> Ewe, iya kuba- -Siyakuyifumana loo nto. >

< start="1529.661" dur="2.502"> Mhlawumbi kuya kufuneka senze, njenge, abadlali abambalwa ngexesha >

< start="1532.163" dur="2.602"> kwaye ke, uyazi, yisebenzise ngaphezulu. Siza kuzifumanisa. >

< start="1534.765" dur="1.936"> -Iya kuba yingoma ekhethekileyo ukuba ungayenza loo nto. >

< start="1536.701" dur="3.504"> Ewe, kodwa nokuba yeyiphi, uninzi lwayo sele lubhaliwe. >

< start="1540.205" dur="1.901"> Ndirekhodishe yonke imisebenzi yam. >

< start="1542.106" dur="3.637"> Awona malungiselelo aphambili abhaliweyo, >

< start="1545.743" dur="2.736"> kwaye kufuneka senze kancinci ukugqibezela, >

< start="1548.479" dur="1.569"> emva koko siya kubaxuba. >

< start="1550.048" dur="1.768"> Kwaye ndiyawuthanda umculo. >

< start="1551.816" dur="2.603"> Khange ndibhale ngelixesha. >

< start="1554.419" dur="1.868"> Ke, ayizukubonakalisa ngokwenyani >

< start="1556.287" dur="2.869"> okwenzekayo ngoku ngalo mzuzu. >

< start="1559.156" dur="1.402"> -Kunene. >

< start="1560.558" dur="2.736"> -Iyeyona mhlawumbi yona ye-albhamu yam yokwabelana ngesondo ukuza kuthi ga ngoku ... >

< start="1563.294" dur="1.202"> -Intoni! >

< start="1564.496" dur="4.137"> -... enokusebenza ukuba ubambekile ekhaya >

< start="1568.633" dur="2.536"> kwaye ufuna ukwenza iintsana ezithile zeCorona. >

< start="1571.169" dur="3.603"> [Bahleke bobabini] >

< start="1574.772" dur="2.002"> -Intle kakhulu. Kulungile, mhlobo. >

< start="1576.774" dur="3.404"> -Ngoko, ndiziva ngathi, uyazi, >

< start="1580.178" dur="2.603"> ukuba uchithe ixesha elininzi neqabane lakho. >

< start="1582.781" dur="3.87"> kwaye ufuna isandisi-lizwi kuyo, kulungile, le albhamu ... >

< start="1586.651" dur="2.769"> -Ingaba yile. -... kunokuba kunjalo. >

< start="1589.42" dur="1.602"> -Uyindoda elungileyo. Enkosi ngako konke okwenzayo, >

< start="1591.022" dur="1.768"> kwaye ndiyabulela ngokuthatha ixesha lokwenza oku namhlanje. >

< start="1592.79" dur="1.902"> Kwaye ukondlaamam.org. >

< start="1594.692" dur="1.435"> Wonke umntu olapha uyabulela, >

< start="1596.127" dur="1.635"> kwaye ndiyabulela ngokwenza ingoma kamva ngokuhlwanje. >

< start="1597.762" dur="2.636"> Ndiyixabisa ngokwenene. Enkosi, bhuti. >

< start="1600.398" dur="2.302"> -Enkosi. -Uye, Yoh. >

< start="1602.7" dur="3.437"> -Ukuguqula ingoma yakhe entsha "Iintshukumo" ekhayeni lakhe, >

< start="1606.137" dur="3.904"> NguJohn Legend. >

< start="1610.041" dur="2.569"> ♪♪ >

< start="1612.61" dur="3.07"> - Ewe, ewe, ewe >

< start="1615.68" dur="2.202"> I-La-da-da, da-da ♪ >

< start="1617.882" dur="3.737"> ♪ La-da-da, da-da, la-da ♪ >

< start="1621.619" dur="2.536"> ♪ La-da-da-da-da, nantsi ndiye kwakhona ♪ >

< start="1624.155" dur="2.802"> Another yenye ingoma yothando endiyichithileyo ♪ >

< start="1626.957" dur="2.903"> ♪ Olunye nje uthando luphelelwe ngumonde ♪ >

< start="1629.86" dur="3.27"> ♪ Akayifuni, akayifuni ♪ >

< start="1633.13" dur="2.569"> Onke amanye amagama aphuma kwipena yam >

< start="1635.699" dur="3.037"> Ubuyele phantsi ebusweni bam, esithi, "Ubuphi?" ♪ >

< start="1638.736" dur="4.038"> Ndivakala ndiyimbongi, kodwa kuvakala ngokungathi ndiyiyekile inyibilike >

< start="1642.774" dur="1.401"> ♪ Caphuka umke ♪ >

< start="1644.175" dur="3.003"> Ndifuna ukubonisa uthando lwam lomelele ♪ >

< start="1647.178" dur="3.07"> Menze azive xa ndisekhaya ♪ >

< start="1650.248" dur="5.972"> ♪ Akukho faking, akukho mpazamo, angayiva xa ndimkile ♪ >

< start="1656.22" dur="4.638"> Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye >

< start="1660.858" dur="3.604"> ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ >

< start="1664.462" dur="3.303"> Mel Iiculo eziphethe ♪ >

< start="1667.765" dur="4.672"> Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye >

< start="1672.437" dur="3.57"> ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ >

< start="1676.007" dur="3.47"> Ndiyenzile yonke loo nto ♪ >

< start="1679.477" dur="2.502"> ♪ La-da-da-da-da, nantsi esiya kwakhona ♪ >

< start="1681.979" dur="2.704"> Ngabahlobo nje abambalwa abanezibonelelo ezithile ♪ >

< start="1684.683" dur="3.035"> Uye wandinika lonke uthando, ndiye ndayichitha ♪ >

< start="1687.718" dur="2.77"> Ubhale ingoma entsha, emva koko wayicima >

< start="1690.488" dur="3.07"> Owu, yonke enye into endiyithethileyo ngaphambili >

< start="1693.558" dur="3.036"> Uthe ukuba akathandi ukuva ngayo kwakhona ♪ >

< start="1696.594" dur="2.169"> ♪ Ndiziva ndinoyilo, kodwa ivakala ngathi >

< start="1698.763" dur="3.469"> Akukho nto iseleyo yokuthetha ukwenza ukuba uhlale ♪ >

< start="1702.232" dur="5.84"> ♪ Wanna show uthando lwam lomelele, menze azive xa ndisekhaya ♪ >

< start="1708.072" dur="6.04"> ♪ Akukho faking, akukho mpazamo, angayiva xa ndimkile ♪ >

< start="1714.112" dur="4.638"> Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye >

< start="1718.75" dur="3.603"> ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ >

< start="1722.353" dur="3.303"> Mel Iiculo eziphethe ♪ >

< start="1725.656" dur="4.605"> Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye >

< start="1730.261" dur="3.637"> ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ >

< start="1733.898" dur="3.404"> Ndiyenzile yonke loo nto ♪ >

< start="1737.302" dur="2.802"> ♪ La-da-da-da-da, la-da-da-da-da kude ♪ >

< start="1740.104" dur="2.803"> ♪ La-da-da-da-da, la-da-da, yonke imini ♪ >

< start="1742.907" dur="2.202"> Don't Akafuni kuva, sukufuna ukuva ♪ >

< start="1745.109" dur="3.737"> Ligama endilitshoyo, igama endilitshoyo >

< start="1748.846" dur="2.903"> ♪ La-da-da-da-da, la-da-da-da-da kude ♪ >

< start="1751.749" dur="2.77"> ♪ La-da-da-da-da, la-da-da, yonke imini ♪ >

< start="1754.519" dur="2.569"> Don't Akafuni kuva, sukufuna ukuva ♪ >

< start="1757.088" dur="3.437"> Ligama endilitshoyo, igama endilitshoyo >

< start="1760.525" dur="4.504"> Ions Izenzo zithetha ngokugqwesa kun, zithetha ngokugqwesa kunaye >

< start="1765.029" dur="3.537"> ♪ Thetha kakhulu kunangoma zothando ♪ >

< start="1768.566" dur="3.236"> Mel Iiculo eziphethe ♪ >

< start="1771.802" dur="3.437"> Actions Kwaye iintshukumo zithetha kakhulu kuno-♪ >

< start="1775.239" dur="5.139"> Ewe, thetha ngokugqithileyo kunezingoma zothando ♪ >

< start="1780.378" dur="3.069"> Ndiyenzile yonke loo nto ♪ >

< start="1783.447" dur="4.104"> ♪♪ >

< start="1787.551" dur="2.069"> [Iichuckles] Enkosi! >

< start="1789.62" dur="2.502"> -Ndifuna ukubulela wonke umntu kumdlalo namhlanje. >

< start="1792.122" dur="1.469"> John Legend, wawumangalisa, >

< start="1793.591" dur="1.769"> ayenzi nje kuphela kodwa kunye nokuthetha. >

< start="1795.36" dur="1.334"> Olunjani ukonwabisa. >

< start="1796.694" dur="2.836"> Ndifuna ukubulela inkosikazi yam ngokuba ikwisikhamera >

< start="1799.53" dur="2.469"> nokuba ngumqhubi wekhamera, >

< start="1801.999" dur="1.669"> Kwaye yayilixesha lam lokuqala ukusebenzisa i-selfie stick. >

< start="1803.668" dur="1.501"> Yayingumcimbi omkhulu lowo. >

< start="1805.169" dur="2.135"> Ngapha koko, kunye noWinnie ngemizobo, >

< start="1807.304" dur="2.57"> Umakhulu ngenxa yokuba nje nokuba ngumhle. >

< start="1809.874" dur="2.436"> Ndiyanithanda nina ngokubukela. Enkosi, YouTube. >

< start="1812.31" dur="1.367"> Enkosi, NBC. >

< start="1813.677" dur="1.869"> Hlamba izandla zakho. Sukuchukumisa ubuso bakho. >

< start="1815.546" dur="2.736"> Hlala ukhuselekile, kwaye ndiza kubona ngomso. >

< start="1818.282" dur="2.303"> Omnye umboniso omtsha. Bye! >