s images and subtitles

ए.एस. आम्ही म्हणून जसे आम्ही दर्शविले जसे आम्ही आपल्याला दर्शविले आम्ही फक्त दाखवल्याप्रमाणे जसे आपण फक्त क्षण दाखविले जसे आपण पूर्वी आम्ही फक्त काही क्षण दर्शविले-- आम्ही पूर्वी फक्त बार दाखविले - बार आम्ही पूर्वी फक्त बार दाखविले - बार आणि आम्ही तुमच्या आधी फक्त बार आणि पेटंट्स दर्शविले आहेत आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पेटंट मिळविले आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पेटंटन्स त्यांचे मिळाले आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पॅटरॉन यांना त्यांचे पहिले नाव मिळाले आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पेट्रन्सना त्यांचा पहिला चाचणी मिळाला आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पॅटरॉन यांना त्यांचा पहिला करार मिळाला अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना बार आणि पॅटरन यांना त्यांचा पहिला चाचणी मिळाला पूर्वी - बार आणि पॅट्रॉनना त्यांचा पहिला स्वातंत्र्याचा स्वाद मिळाला पूर्वी-- बार आणि पॅटरनना शेवटचा शेवटचा स्वाद मिळाला पेटंट्सना शेवटचा शेवटचा स्वाद मिळाला पेटंटना शेवटच्या रात्रीची पहिली चाचणी मिळाली --- म्हणून पेटंट्सना शेवटच्या रात्रीची पहिली चव मिळाली --- काही जण म्हणून पेटंटना स्वतंत्र मालिकेची पहिली चाचणी मिळाली --- काही मालकांप्रमाणे पेटंट्सना शेवटच्या रात्रीची पहिली चव मिळाली --- काही मालक पुन्हा उघडले म्हणून स्वातंत्र्य शेवटची रात्री --- काही मालक पुन्हा उघडले म्हणून स्वातंत्र्य शेवटची रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे पुन्हा सुरू केले स्वातंत्र्य शेवटची रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे पुन्हा उघडले स्वातंत्र्य शेवटची रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे पुन्हा उघडले रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे पुन्हा उघडले रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे पुन्हा उघडले रात्री --- ज्यात काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे सार्वजनिक केले - रात्री --- ज्यात काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे सार्वजनिकपणे उघडले - हक्क रात्री --- ज्यात काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे सार्वजनिकपणे उघडले त्याप्रमाणे - उजवीकडे रात्री --- ज्यात काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे सार्वजनिक केले - मध्यभागी उजवीकडे. सार्वजनिक त्यांचे दरवाजे - मध्यभागी उजवीकडे. सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूएस सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी लर्न्ड सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी लॉर्डन जॉइन सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी अमेरिकेत सामील झाली सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी अमेरिकेत सामील झाली केव्हीयूची तोरी अमेरिकेत सामील झाली केव्हीयूची तोरी अमेरिकेतून थेट जगते केव्हीयूची तोरी TH वी पासून जगतात केव्हीयूची तोरी TH व्या मार्गातून अमेरिकेत सामील झाली - केव्हीयूची तोरी TH व्या मार्गावरुन अमेरिकेच्या जीवनात सामील झाली - तोरी, केव्हीयूची तोरी TH व्या मार्गावरुन अमेरिकेत सामील झाली - तोरी, तेथे केव्हीयूची तोरी अमेरिकेत 6 व्या मार्गावरुन सामील झाली - तोरी, येथे आहेत केव्हीयूची तोरी TH व्या मार्गावरुन अमेरिकेत सामील झाली - तोरी, येथे काही आहेत केव्हीची तोरी L व्या मार्गातून अमेरिकेमध्ये सामील झाली - तोरी, तेथे काही मिसळलेले आहेत 6 व्या मार्गातून - तोरी, काही गहाळ आहेत 6 व्या मार्गातून - तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत TH व्या मार्गातून - तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रियां आहेत - 6 व्या मार्गातून - तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रिया आहेत - चालू TH व्या मार्गातून - तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रियां आहेत - कसे TH व्या मार्गातून - तोरी, काही काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक कसे आहेत तोरी, काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक कसे आहेत तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रिया आहेत - लोक कसे आहेत तोरी, येथे काही मिश्रित प्रतिक्रियां आहेत - लोक कसे अनुसरण करीत आहेत तोरी, काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक कसे अनुसरण करीत आहेत तोरी, त्यातील काही मिश्रित प्रतिक्रियां आहेत - लोक नियमांचे अनुसरण कसे करतात तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक कसे नियमांचे अनुसरण करीत आहेत तोरी, काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक त्यांच्या नियमांचे अनुसरण कसे करतात प्रतिक्रियांचे - कसे लोक त्यांच्यावरील नियमांचे अनुसरण करीत आहेत प्रतिक्रिया - लोक पहिल्यांदा त्यांचे नियम कसे पाळत आहेत? प्रतिक्रिया - लोक त्यांच्या पहिल्या रात्रीचे नियम कसे पाळत आहेत? प्रतिक्रिया - लोक त्यांच्या पहिल्या रात्रीचे नियमांचे अनुसरण करीत आहेत. त्यांच्या पहिल्या रात्री बाहेर नियमांचे अनुसरण करत आहात. पहिली रात्री बाहेर. पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- बार पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- बार तयार केले पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- बार तयार केले पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- बार उघडण्यासाठी तयार ब्रायन --- बार उघडण्यासाठी तयार त्यांचा त्यांचे दरवाजे ... ते त्यांचे दरवाजे ... ते होते त्यांचे दरवाजे ... ते सॅनिटायझर होते, त्यांचे दरवाजे ... ते सॅनिटायझर, सामाजिक होते त्यांचे दरवाजे ... ते सॅनिटायझर, सामाजिक आपत्ती त्यांचे दरवाजे ... ते सॅनिटायझर, सामाजिक विरंगुळ्याच्या खुणा आहेत त्यांचे दरवाजे ... त्यांच्याकडे सनदीझर होते, सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण सॅनिटायझर, सामाजिक निराकरण करण्याच्या खुणा सॅनिटायझर, त्यांच्यासाठी सामाजिक विरंगुळ्याच्या खुणा सॅनिटायझर, त्यांच्या ओळींसाठी सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण सॅनिटायझर, त्यांच्या ओळींसाठी सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण सॅनिटिझर, त्यांच्या एकेकाळी त्यांच्या ओळींसाठी सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण सॅनिटायझर, त्यांच्याकडे येणार्‍या तारखेसाठी सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण एकदा पोहोचलेल्या त्यांच्या ओळींसाठी गुण क्षमता पोहोचल्यापासून त्यांच्या ओळींसाठी चिन्हांकित करा, त्यांच्या ओळींसाठी गुण एकतर ते पोहोचले आहेत क्षमता, आणि त्यांची क्षमता एकेकाळी पोहोचली, आणि त्यांच्या क्षमता आणि त्यांचे गुण एकेकाळी आहेत त्यांची क्षमता एके काळी ओळी, आणि त्यांचे कर्मचारी त्यांची क्षमता एकेकाळी पोहोचली आणि त्यांचे काम अधिक त्यांची क्षमता एके काळी पोहोचली आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे - त्यांची क्षमता एके काळी पोहोचली आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे - पण पसंत केले क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे - परंतु वापरतात क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे - परंतु त्या प्रमाणे क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - पण तसे क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - परंतु त्याप्रमाणे क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - परंतु लोकांसाठी क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे परिधान करतात - परंतु लोक म्हणून क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - पण जे लोक येतात त्यांना क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - परंतु जे लोक बाहेर येतात त्यांना त्यांचे कर्मचारी मुखवटे परिधान करतात - पण जे लोक येतात त्यांना त्यांचे कर्मचारी मुखवटे परिधान करतात - परंतु ज्या लोक येथे येतात त्यांना, त्यांचे कर्मचारी मुखवटे परिधान करतात - पण इथे जे लोक आले त्यांचेच येथे जे लोक आले, त्यांच्यासाठी जे लोक येथे आले, त्यांचे अनुसरण केले गेले जे लोक येथे आले त्यांनी काही लोकांचे अनुसरण केले जे लोक येथे आले त्यांनी काही नियम पाळले - इतर येथे, काही नियम अनुसरण करा - इतर येथे, काही नियम पाळले - इतर इग्नोर येथे, काही नियम पाळले गेले - इतरांनी त्यांना अज्ञात केले. नियमांचे अनुसरण करा - इतरांनी त्यांना वाढवले. त्यांना अज्ञात. ए.एस. तुझ्यासारखे आपण हे करू शकता आपण पाहू शकता म्हणून --- सर्वात जसे आपण पाहू शकता --- बरेच लोक जसे आपण पाहू शकता --- बरेच लोक कमी झाले जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी नकार दिला जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी न ठरवले जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी परिधान न करण्याचा निर्णय घेतला जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी अ परिधान न करण्याचा निर्णय घेतला जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी मुखवटा न वापरण्याचा निर्णय घेतला जसे आपण पाहू शकता --- बहुतेक लोकांनी आत मुखवटा घालायचे नाही असे ठरविले जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी आत मुखवटा घालायचं नाही किंवा जसे आपण पाहू शकता --- बहुतेक लोकांनी आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आम्ही बोलतो आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आमच्याशी बोलतात आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आमच्याशी बोलतात आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आमच्याशी काही बोलतात आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा घाला. लोक आमच्याशी काही बोलतात आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा घाला. लोक काही अभिमानाने बोलतात आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा घाला. लोक काही चांगले बोलतात त्यांच्याशी बोललो आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा घाला. लोक काही सामाजिक गोष्टींबद्दल बोलतात लोक काही सामाजिक गोष्टींबद्दल बोलतात लोक काही बोलतात त्यांच्याशी बोलू लोक काही बोलतात त्यांच्याशी बोलणे आम्हास सर्व सामाजिक आपत्ती सोडवणे लोक सर्व काही एकत्र बोलतात आम्ही सर्व एकत्रितपणे सामाजिक दुर्लक्ष करतो. सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. च्या साठी सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. त्यांच्या साठी सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. त्यांच्यासाठी सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. जे जे होते त्यांच्यासाठी सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. ज्यांनी सूचिबद्ध केले त्यांच्यासाठी, सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. ज्यांच्याकडे यादी आहे ज्यांच्यासाठी, पक्ष सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे ज्यांच्यासाठी, पक्ष सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे, ज्यांच्यासाठी पक्ष आहे सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे त्यांच्यासाठी, पक्ष ज्यांनी सांगितले सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे त्यांच्यासाठी, पक्षात्यांनी हे सांगितले सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे त्यांच्यासाठी, पक्ष ज्यांनी हे केले होते ते म्हणाले सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्या यादीतील ज्यांच्यासाठी, पक्षात्यांनी सांगितले ते होते ज्यांच्या यादीतील ज्यांच्यासाठी, पक्षात्यांनी सांगितले ते होते ज्यांच्या यादीतील ज्यांच्यासाठी, पक्षात्यांनी म्हटले होते की ते एक अनस्पॉकन होते जे ज्यांची नावे आहेत त्यांच्यासाठी, पक्षनेते म्हणाले की हे एक बोललेले संचार नव्हते ज्यांची यादी होती त्यांच्यासाठी, पक्षनेते म्हणाले की, हे एक अनपोजेन कम्युनिकेशन होते जे ज्यांची यादी होती त्यांच्यासाठी, पक्षनेते म्हणाले की हे ठेवण्यासाठी एक निषेध संवाद होता मार्गदर्शक म्हणाले की हे ठेवण्यासाठी एक UNSPOKEN संचार होता खेळाडू म्हणाले की आपल्यास ठेवण्यासाठी एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन आहे ज्येष्ठांनी असे म्हटले होते की आपल्या आपत्ती कायम ठेवण्यासाठी एक UNSPOKEN संचार होता. आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा, आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा, आयटी आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा, आयटी दिसते आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा, आयटी आवडते आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा एकदा, हे बर्‍याच जणांना आवडते आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा एकदा, हे बर्‍याच बारांना पसंत करते आपला अंतर पुन्हा एकदा, हे बर्‍याच बारांना पसंत करते आपला अंतर पुन्हा एकदा, बर्‍याच पट्ट्यांसारख्या ट्राय केल्या पाहिजेत आपला अंतर पुन्हा एकदा, बर्‍याच पट्ट्यांसारख्या गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत आपला अंतर पुन्हा एकदा, हे पहायला हवे की बर्‍याच बारांना प्रयत्न करायला आवडले आपला अंतर पुन्हा, यासारख्या बार्ससाठी प्रयत्न केल्या जाणा-या बर्‍याच बारांना आवडते पुन्हा, यासारख्या बार्ससाठी प्रयत्न केल्या जाणा-या बर्‍याच बारांना आवडते पुन्हा एकदा, या राज्याला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न केलेल्या बर्‍याच बारांना आवडते पुन्हा, या स्टेट मार्गदर्शकतत्त्वांना बळकटी देण्यासाठी बर्‍याच बारचा प्रयत्न केला गेला, पुन्हा एकदा, या राज्य मार्गदर्शक सूचनांचा विस्तार करण्यासाठी सर्वात प्रयत्न केलेली बार (बार्स) आवडली. पुन्हा एकदा, या राज्य मार्गदर्शक सूचनांचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न केल्या जाणाST्या बर्‍याच बारांना आवडते. या राज्य मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रभाव घेण्यासाठी प्रयत्न केला या क्षमतेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आभ्यास करण्यासाठी प्रयत्न केला या क्षमतेच्या मार्गदर्शकास प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्न केला या राज्य मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारावर प्रयत्न केला, त्यांची क्षमता २ 25 वाजता टिपली. राज्य मार्गदर्शक सुचना, त्यांची क्षमता 25 वाजता राज्य मार्गदर्शक सुचना, त्यांची क्षमता २ P वर्षांत ठेवणे --- २ER टक्के क्षमता --- 25 टक्के क्षमता --- पण 25 टक्के क्षमता --- परंतु तरीही 25 टक्के क्षमता --- परंतु तरीही २ER टक्के क्षमता - परंतु याशिवाय 25 टक्के क्षमता --- परंतु या मार्कर्ससह परंतु अनुक्रम --- परंतु या चिन्हांकनाशिवाय पर्केंट --- परंतु या मार्करशिवाय बाहेरील अनुक्रम --- परंतु या मार्कर्सशिवाय मार्गदर्शकाशिवाय अनुक्रम --- पण या मार्कर्सबाहेरील मार्गदर्शक लोकांशिवाय पण या मार्कर्सना मार्गदर्शक लोकांशिवाय इतरही पण या मार्कर्सशिवाय मार्गदर्शक लोक काय आहेत परंतु या मार्कर्स शिवाय मार्गदर्शक लोकांपैकी बरेच परंतु या मार्कर्सशिवाय मार्गदर्शक लोकांपैकी सहा फीस काय परंतु या मार्कर्स शिवाय मार्गदर्शक लोकांपैकी कित्येक फीस काय पाहतात याशिवाय परंतु या मार्कर्सशिवाय, मार्गदर्शक लोकांशिवाय इतरांपैकी ज्याला सहा फूटदेखील आवडतात. बाह्य मार्गदर्शकाचे लोक जेवढे फूट पसंत करतात त्यांना बाह्य मार्गदर्शकाचे लोक जेवढे फिट पाहतात ते आवडते - लोक बाह्य मार्गदर्शकाचे लोक जेवढे फिट पाहतात त्यांना आवडते - लोकांना चांगले बाह्य मार्गदर्शकाचे लोक ज्यास फी फीस आवडते - लोक स्टूड क्लोज जे फीट्स आवडतात ते आवडते - लोक स्टूड क्लोज काय फिट दिसते ते आवडते - लोक स्टूड क्लोज एकत्र. - लोकांसह एकत्रितपणे. - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही - लोकांसह एकत्रितपणे. आपण बोललो - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही बोललो - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही काही बोलू - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही काही बोलू - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही काही लोकांशी बोलू - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही काही लोकांशी बोलू एकत्र. आम्ही काही लोकांशी बोलू एकत्र. आम्ही निवडलेल्या काही लोकांशी बोलू एकत्र. आम्ही निवडलेल्या काही लोकांशी बोलू एकत्र. आम्ही येणा CH्या काही लोकांशी बोलू आम्ही येणा CH्या काही लोकांशी बोलू आम्ही निवडलेल्या काही लोकांशी बोलू आम्ही आज रात्री येण्यासाठी निवडलेल्या अशा काही लोकांशी बोलू --- आज रात्री येण्यासाठी निवडा --- आज रात्री येण्यासाठी निवडा --- ते आज रात्री येण्यासाठी निवडा --- ते म्हणाले आज रात्री येण्यासाठी निवडा --- ते काही म्हणाले आज रात्री रहाण्यासाठी निवड --- ते काही म्हणाले आज रात्री रहाण्यासाठी निवड --- ते म्हणाले की काहीजण त्यांचे अनुसरण करतात आज रात्री --- ते म्हणाले की काहीजण त्यांचे अनुसरण करतात आज रात्री --- ते म्हणाले की काही नियम पाळतात - परंतु आज रात्री --- त्यांनी काही नियम पाळले - परंतु इतर ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतर ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांना उपचार दिले ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनी ते उपचार दिले ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनीही ते आवडले ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनीही त्याला आवडले असे काही केले ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनी त्याला कोणत्याही सर्वसामान्य गोष्टी आवडले. ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनीही कोणत्याही सामान्य रात्रीप्रमाणेच त्याचा उपचार केला नियम - परंतु इतरांनी कोणत्याही सामान्य रात्रीप्रमाणेच त्याला उपचार दिले नियम - पण इतरांनीही कोणत्याही सामान्य रात्रीप्रमाणेच त्याला उपचार दिले. कोणत्याही सामान्य रात्रीप्रमाणे हे उपचारित केले. आऊट. आऊट. "ते आऊट. "ते होते आऊट. "ते नव्हते. आऊट. "ते नव्हते. प्रत्येकजण आऊट. "ते नव्हते. प्रत्येकजण होता "ते नव्हते. प्रत्येकजण होता "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. तेथे "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. तिथे होते "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. तेथे काही नव्हते "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. तेथे काहीच नव्हते. बंद. तेथे काहीही नव्हते सॅनिटायझर सॅटिझर वापर. सॅटिझर वापर. तेथे सॅटिझर वापर. तिथे होता सॅटिझर वापर. काही होते सॅटिझर वापर. तिथे काही होते सॅटिझर वापर. तिथे काही होते सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. नंतर सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. त्यानंतर सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. त्या नंतर सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. त्या नंतर होते सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. त्यानंतरही काहीच नव्हते दारावर. त्यानंतरही काहीच नव्हते दारावर. त्या नंतर काहीही नव्हते दारावर. त्यानंतरही सॅनिटायझर नव्हते. " सॅनिटायझर नव्हते. " सॅनिटाइजर नव्हते. "" साठी सॅनिटाइजर नव्हते. "" त्यांच्यासाठी बर्‍याच जणांकडे सॅनिटायझर नव्हते. " सर्वात मोठा भाग नसलेला सॅनिटाइजर नव्हता. सर्वात मोठा भाग, लोक. "हँड सॅनिटाइजर नव्हते." सॅनिटायझरला ठेवा. "" सर्वात जास्त भागासाठी, लोक सॅनिटाइजरला हात द्या. "" सर्वात जास्त भागासाठी, लोक अनुसरण करा सॅनिटायझरला ठेवा. "" सर्वात जास्त भागासाठी, लोक अनुसरण करा सॅनिटायझरला हँड. "" बर्‍याच भागासाठी लोक सर्वसाधारणपणे अनुसरण करतात सॅनिटायझरला ठेवा. "" बर्‍याच भागासाठी लोक सर्वसाधारण नियम पाळतात "बर्‍याच भागासाठी, लोक सामान्य नियम पाळतात "बर्‍याच भागासाठी लोक सर्वसाधारण नियमांचे पालन करतात आणि "बर्‍याच भागासाठी, लोक सर्वसाधारण नियम आणि त्याचे अनुसरण करतात "बर्‍याच भागासाठी, लोक सामान्य नियम आणि त्याचे अनुसरण करतात "बर्‍याच भागासाठी लोक सर्वसाधारण नियम पाळतात आणि त्याचे निषेध करतात. सामान्य नियमांचे अनुसरण करा आणि त्याचे एक अनस्पोकन आहे सामान्य नियमांचे अनुसरण करा आणि त्याचा एक अनस्पॉक कम्युनिकेशन आहे. " आणि त्याचा एक संयुक्त राष्ट्रसंघाचा संवाद. " आणि त्याचा एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन. "पुन्हा, आणि त्याचा एक संवाद न केलेला संचार. "पुन्हा, हे आणि त्याचे एक न दळलेले संप्रेषण. "पुन्हा, हे आहेत आणि त्याचा एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन आहे. "पुन्हा, हे काही आहेत आणि त्याचे एक न दळलेले संप्रेषण. "पुन्हा, या काही आहेत आणि त्याचा एक न चुकलेला संवाद. "पुन्हा, हे काही आहेत संभाषण. "पुन्हा, यापैकी काही आहेत संभाषण. "पुन्हा, या मार्गदर्शक सूचनांपैकी काही आहेत संभाषण. "पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे काही आहेत, संभाषण. "पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे बार, वाइनरीज, पुन्हा, या मार्गदर्शक बार, वाइनरीजपैकी काही आहेत, पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे बार, वाइनरीज, ब्रेव्हरीजपैकी काही आहेत पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे बार, वाइनरीज, भांडवल किंवा इतर काही आहेत पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे बार, वाइनरीज, पेय किंवा इतर काही आहेत पुन्हा, हे मार्गदर्शक बार, वाइनरीज, पेय किंवा इतर मद्यपान करणारे काही आहेत. बार, वाइनरी, नद्या किंवा इतर मद्यपान करणारे मार्गदर्शक सूचना बार, वाइनरी, शस्त्रे किंवा इतर मद्यपान उपकरणे बार, वाइनरी, नद्या किंवा इतर मद्यपान करणार्‍या संस्थांची मार्गदर्शक सूचना बार, वाइनरी, शस्त्रे किंवा इतर मद्यपान करणार्‍या आस्थापनांची मार्गदर्शक तत्त्वे ब्रुअरीज किंवा इतर मद्यपान इस्टॅब्लिशमेंट्स आवश्यक आहेत नूतनीकरण किंवा इतर मद्यपान उपकरणे अनुसरण करणे आवश्यक आहे ब्रूअरीज किंवा इतर मद्यपान उपकरणे अनुसरण करणे आवश्यक असल्यास ब्रुअरीज किंवा इतर मद्यपान करणार्‍या संस्थांना त्यांचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे आपण ठरविल्यास खाली जाणे आवश्यक आहे किंवा इतर ड्रिंकिंग एस्टॅब्लिशमेंट्स जर त्यांनी ठरविले असेल तर खाली जाण्याची गरज आहे किंवा इतर ड्रिंकिंग एस्टेबलीशन्सना अनुसरण करणे आवश्यक आहे. जर ते उघडण्याचे ठरवले तर खाली जाण्याची आवश्यकता आहे किंवा इतर ड्रिंकिंग एस्टॅब्लिशमेंट्स: जर ते उघडण्याचे ठरवतील तर अनुसरण करणे आवश्यक आहेः जर ते उघडण्याचे ठरवतील तर अनुसरण करण्यास आवश्यकः स्थापनाः जर ते उघडण्याचे ठरले तर त्यांना अनुसरण करणे आवश्यक आहेः -शिक्षित अधिकारी जर ते उघडण्याचे ठरले तर त्यांना अनुसरण करणे आवश्यक आहेः -शिक्षित अधिकारी आहेत जर त्यांना उघडण्याची इच्छा असेल तर त्यांना अनुसरण करणे आवश्यक आहेः -संदर्भातील अधिकृत व्यक्ती आवश्यक आहे. जर त्यांना उघडण्याची इच्छा असेल तर त्यांना अनुसरण करणे आवश्यक आहेः -संदर्भातील सॅनिटेजरची आवश्यकता आहे जर ते उघडण्याचे ठरले तर अनुसरण करा: -संदर्भातील सॅनिटायरची आवश्यकता आहे ते उघडण्याचे ठरविल्यास अनुसरण करा: -हत्येचा सॅनिटायझर येथे आवश्यक आहे जर ते उघडण्याचे ठरले तर अनुसरण करा: - द्वार पाळणाAN्यास आवश्यक आहे. - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन बार - - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन बार - ग्राहक - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन बार्स - ग्राहक नव्हते - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन बार - ग्राहक नसतील दार. -इन बार - ग्राहक नसतील दार. -इन बार - ग्राहक सक्षम नसतील दार. -इन बार - ग्राहक सक्षम नसतील दार. -अन बार - ग्राहक ऑर्डर करण्यास पात्र नसतील दार. -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास पात्र नसतील किंवा -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास पात्र नसतील किंवा -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम नसतात -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास किंवा हँग आउट करण्यास सक्षम नसतील -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास किंवा हँग आउट करण्यास सक्षम असणार नाहीत -इन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास किंवा हँग आउट करण्यास सक्षम नसतील -इन बार - ग्राहक बारमध्ये ऑर्डर देण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम नसतील -इन बार - ग्राहक बारमध्ये स्वतः ऑर्डर करण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम नसतील .. बारमध्ये स्वत: ला ऑर्डर करण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम रहा .. फक्त बारमध्ये स्वतः ऑर्डर किंवा हँग करण्यासाठी .. -अँड फक्त बारमध्ये स्वत: ला ऑर्डर करण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम रहा .. - आणि फक्त बारमध्ये स्वत: ला ऑर्डर देण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम रहा .. -असेच पाहिजे बारमध्ये स्वत: ला ऑर्डर देण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम रहा .. - आणि फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, हँग आउट बारमध्ये - .. आणि फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, हँग आउट बार येथे - .. आणि फक्त रेस्टॉरंट्सच पाहिजे, त्यांना आवडेल हँग आउट बार येथे - .. फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, फक्त त्यांनाच पाहिजे हँग आउट बार येथे - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच त्यांना फक्त मिळेल बारच्या स्वतःस हँग आउट करा .. -आणि त्यांना फक्त रेस्टॉरंट्स आवडतील, त्यांना फक्त मिळेल हार्ग आउट द बार - स्वतःला - फक्त रेस्टॉरंट्स आवडेल, त्यांना फक्त मिळेल बारच्या स्वतःस हँग आउट करा .. -आणि त्यांना फक्त रेस्टॉरंट्स आवडतील, त्यांना फक्त सहा मिळतील - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त सहा मिळण्याची संधी मिळेल - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त साठ लोक मिळतील - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त साठ लोक मिळतील - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त सहा लोक मिळतील - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. त्यांना केवळ एकाच सारणीत साठ माणसे मिळतील .. त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -तसेच त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -टोपल्या सारण्या त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -त्याही गोळ्या त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -त्या सारण्याही आवश्यक आहेत. त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -त्या सारख्या टेबलांना देखील आवश्यक आहे त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -त्या सारख्या टेबलांना देखील आवश्यक आहे लोक एका टेबलावर .. -त्या सारख्या टेबलांना देखील आवश्यक आहे एका टेबलावर लोक .. -त्या सारख्या टेबलांनाही या गोष्टी आवश्यक आहेत एका टेबलावर लोक .. -त्या सारख्या टेबलालाही सिक्स फीट असणे आवश्यक आहे एका टेबलावर लोक .. -त्या सारख्या टेबलालाही सिक्स फीटचा भाग असावा लागतो-- - या सारख्या टॅबल्सनाही सहा फीटांचा भाग असणे आवश्यक आहे - - या सारख्या टॅबलांनादेखील सहा फीटांचा भाग असणे आवश्यक आहे - आणि - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटचा भाग असणे आवश्यक आहे - आणि डान्स - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटचा भाग असणे आवश्यक आहे - आणि डान्स फ्लोर्स - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटकार्ट असणे आवश्यक आहे - आणि डान्स फ्लोर आहेत - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटचा भाग असणे आवश्यक आहे - आणि डान्स फ्लोर देखील आहेत - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटचा भाग असावा लागतो - आणि डान्स फ्लोरमध्ये थांबणे आवश्यक आहे. सिक्स फीट-अपार्टमेंट -आणि डान्स फ्लोरमध्ये थांबणे आहे सिक्स फीट-अपार्टमेंट -आणि डान्स फ्लोरस थांबलेले आहेत. - डान्स फ्लोर बंद राहण्यासाठी आहेत. बंद. नाही सर्व नाही सर्व बार नाहीत सर्व बार निश्चिंत नाहीत सर्व बारचा निर्णय घेतला नाही सर्व बार उघडण्याचे ठरविले नाही सर्व बारांना आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- येथे सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- येथे सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- येथे पहा सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- इस्ट साठ वर येथे आजचे बार उघडण्यासाठी सर्व बारचा निर्णय घेतला नाही --- इस्ट साठ स्ट्रीटवर येथे, सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- फक्त पूर्वीच्या साठा मार्गावर येथे, फक्त सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- फक्त शेवटच्या साठा मार्गावर येथे, फक्त आजचे बार उघडण्यासाठी सर्व बारचा निर्णय नाही --- केवळ बारांविषयी पूर्वीच्या साठा मार्गावर येथे आज रात्री --- फक्त सहाव्या मार्गावर, फक्त बार आज रात्री --- येथे छोट्या छोट्या मार्गावर, फक्त बार उघडल्या. मार्ग, फक्त बार उघडल्या. मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक फक्त मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक फक्त नाहीत मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक सज्ज नाहीत मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक फक्त सज्ज नाहीत उघडलेले काही मालक फक्त सज्ज नाहीत उघडलेले काही मालक फक्त घेण्यास तयार नाहीत उघडलेले काही मालक फक्त ते घेण्यास तयार नाहीत उघडलेले काही मालक फक्त ते घेण्यास तयार नाहीत उघडलेले काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. तोरी काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. तोरी लार्न काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. तोरी LARNED KVUE काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. तोरी LARNED KVUE बातम्या. ते घ्या. तोरी LARNED KVUE बातम्या. तोरी LARNED KVUE बातम्या.

< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="2.402" dur="0.067"> ए.एस. >

< start="2.469" dur="0.133"> आम्ही म्हणून >

< start="2.602" dur="0.067"> जसे आम्ही दर्शविले >

< start="2.669" dur="0.1"> जसे आम्ही आपल्याला दर्शविले >

< start="2.769" dur="0.133"> आम्ही फक्त दाखवल्याप्रमाणे >

< start="2.902" dur="0.568"> जसे आपण फक्त क्षण दाखविले >

< start="3.47" dur="0.1"> जसे आपण पूर्वी आम्ही फक्त काही क्षण दर्शविले-- >

< start="3.57" dur="0.1"> आम्ही पूर्वी फक्त बार दाखविले - बार >

< start="3.67" dur="0.334"> आम्ही पूर्वी फक्त बार दाखविले - बार आणि >

< start="4.004" dur="0.066"> आम्ही तुमच्या आधी फक्त बार आणि पेटंट्स दर्शविले आहेत >

< start="4.07" dur="0.134"> आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पेटंट मिळविले >

< start="4.204" dur="0.133"> आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पेटंटन्स त्यांचे मिळाले >

< start="4.337" dur="0.134"> आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पॅटरॉन यांना त्यांचे पहिले नाव मिळाले >

< start="4.471" dur="0.066"> आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पेट्रन्सना त्यांचा पहिला चाचणी मिळाला >

< start="4.537" dur="0.067"> आम्ही पूर्वी फक्त काही क्षण दर्शविले म्हणून - बार आणि पॅटरॉन यांना त्यांचा पहिला करार मिळाला >

< start="4.604" dur="0.401"> अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना बार आणि पॅटरन यांना त्यांचा पहिला चाचणी मिळाला >

< start="5.005" dur="0.1"> पूर्वी - बार आणि पॅट्रॉनना त्यांचा पहिला स्वातंत्र्याचा स्वाद मिळाला >

< start="5.105" dur="0.066"> पूर्वी-- बार आणि पॅटरनना शेवटचा शेवटचा स्वाद मिळाला >

< start="5.171" dur="2.369"> पेटंट्सना शेवटचा शेवटचा स्वाद मिळाला >

< start="7.54" dur="0.1"> पेटंटना शेवटच्या रात्रीची पहिली चाचणी मिळाली --- म्हणून >

< start="7.64" dur="0.134"> पेटंट्सना शेवटच्या रात्रीची पहिली चव मिळाली --- काही जण म्हणून >

< start="7.774" dur="0.167"> पेटंटना स्वतंत्र मालिकेची पहिली चाचणी मिळाली --- काही मालकांप्रमाणे >

< start="7.941" dur="0.1"> पेटंट्सना शेवटच्या रात्रीची पहिली चव मिळाली --- काही मालक पुन्हा उघडले म्हणून >

< start="8.041" dur="0.4"> स्वातंत्र्य शेवटची रात्री --- काही मालक पुन्हा उघडले म्हणून >

< start="8.441" dur="0.134"> स्वातंत्र्य शेवटची रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे पुन्हा सुरू केले >

< start="8.575" dur="0.066"> स्वातंत्र्य शेवटची रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे पुन्हा उघडले >

< start="8.641" dur="0.067"> स्वातंत्र्य शेवटची रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे पुन्हा उघडले >

< start="8.708" dur="2.236"> रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे पुन्हा उघडले >

< start="10.944" dur="0.2"> रात्री --- काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे पुन्हा उघडले >

< start="11.144" dur="0.133"> रात्री --- ज्यात काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे सार्वजनिक केले - >

< start="11.277" dur="0.067"> रात्री --- ज्यात काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे सार्वजनिकपणे उघडले - हक्क >

< start="11.344" dur="0.2"> रात्री --- ज्यात काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे सार्वजनिकपणे उघडले त्याप्रमाणे - उजवीकडे >

< start="11.544" dur="0.1"> रात्री --- ज्यात काही मालकांनी त्यांचे दरवाजे सार्वजनिक केले - मध्यभागी उजवीकडे. >

< start="11.644" dur="0.201"> सार्वजनिक त्यांचे दरवाजे - मध्यभागी उजवीकडे. >

< start="11.845" dur="1.334"> सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. >

< start="13.179" dur="0.1"> सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूएस >

< start="13.279" dur="0.134"> सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी >

< start="13.413" dur="0.133"> सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी लर्न्ड >

< start="13.546" dur="0.067"> सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी लॉर्डन जॉइन >

< start="13.613" dur="0.1"> सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी अमेरिकेत सामील झाली >

< start="13.713" dur="0.067"> सार्वजनिक --- मध्यरात्री उजवे. केव्हीयूची तोरी अमेरिकेत सामील झाली >

< start="13.78" dur="0.334"> केव्हीयूची तोरी अमेरिकेत सामील झाली >

< start="14.114" dur="0.066"> केव्हीयूची तोरी अमेरिकेतून थेट जगते >

< start="14.18" dur="0.201"> केव्हीयूची तोरी TH वी पासून जगतात >

< start="14.381" dur="0.934"> केव्हीयूची तोरी TH व्या मार्गातून अमेरिकेत सामील झाली - >

< start="15.315" dur="0.133"> केव्हीयूची तोरी TH व्या मार्गावरुन अमेरिकेच्या जीवनात सामील झाली - तोरी, >

< start="15.448" dur="0.067"> केव्हीयूची तोरी TH व्या मार्गावरुन अमेरिकेत सामील झाली - तोरी, तेथे >

< start="15.515" dur="0.133"> केव्हीयूची तोरी अमेरिकेत 6 व्या मार्गावरुन सामील झाली - तोरी, येथे आहेत >

< start="15.648" dur="0.134"> केव्हीयूची तोरी TH व्या मार्गावरुन अमेरिकेत सामील झाली - तोरी, येथे काही आहेत >

< start="15.782" dur="0.067"> केव्हीची तोरी L व्या मार्गातून अमेरिकेमध्ये सामील झाली - तोरी, तेथे काही मिसळलेले आहेत >

< start="15.849" dur="0.567"> 6 व्या मार्गातून - तोरी, काही गहाळ आहेत >

< start="16.416" dur="0.033"> 6 व्या मार्गातून - तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत >

< start="16.449" dur="0.067"> TH व्या मार्गातून - तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रियां आहेत - >

< start="16.516" dur="0.067"> 6 व्या मार्गातून - तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रिया आहेत - चालू >

< start="16.583" dur="0.167"> TH व्या मार्गातून - तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रियां आहेत - कसे >

< start="16.75" dur="0.1"> TH व्या मार्गातून - तोरी, काही काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक कसे आहेत >

< start="16.85" dur="1.034"> तोरी, काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक कसे आहेत >

< start="17.884" dur="0.2"> तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रिया आहेत - लोक कसे आहेत >

< start="18.084" dur="0.1"> तोरी, येथे काही मिश्रित प्रतिक्रियां आहेत - लोक कसे अनुसरण करीत आहेत >

< start="18.184" dur="0.1"> तोरी, काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक कसे अनुसरण करीत आहेत >

< start="18.284" dur="0.067"> तोरी, त्यातील काही मिश्रित प्रतिक्रियां आहेत - लोक नियमांचे अनुसरण कसे करतात >

< start="18.351" dur="0.134"> तोरी, येथे काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक कसे नियमांचे अनुसरण करीत आहेत >

< start="18.485" dur="0.066"> तोरी, काही चुकीच्या प्रतिक्रिये आहेत - लोक त्यांच्या नियमांचे अनुसरण कसे करतात >

< start="18.551" dur="0.367"> प्रतिक्रियांचे - कसे लोक त्यांच्यावरील नियमांचे अनुसरण करीत आहेत >

< start="18.918" dur="0.101"> प्रतिक्रिया - लोक पहिल्यांदा त्यांचे नियम कसे पाळत आहेत? >

< start="19.019" dur="0.1"> प्रतिक्रिया - लोक त्यांच्या पहिल्या रात्रीचे नियम कसे पाळत आहेत? >

< start="19.119" dur="0.066"> प्रतिक्रिया - लोक त्यांच्या पहिल्या रात्रीचे नियमांचे अनुसरण करीत आहेत. >

< start="19.185" dur="1.135"> त्यांच्या पहिल्या रात्री बाहेर नियमांचे अनुसरण करत आहात. >

< start="20.32" dur="5.472"> पहिली रात्री बाहेर. >

< start="25.792" dur="0.1"> पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- >

< start="25.892" dur="0.167"> पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- बार >

< start="26.059" dur="0.033"> पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- बार तयार केले >

< start="26.092" dur="0.1"> पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- बार तयार केले >

< start="26.192" dur="0.067"> पहिली रात्री बाहेर. ब्रायन --- बार उघडण्यासाठी तयार >

< start="26.259" dur="0.4"> ब्रायन --- बार उघडण्यासाठी तयार >

< start="28.028" dur="0.266"> त्यांचा >

< start="28.294" dur="0.101"> त्यांचे दरवाजे ... ते >

< start="28.395" dur="0.4"> त्यांचे दरवाजे ... ते होते >

< start="28.795" dur="0.167"> त्यांचे दरवाजे ... ते सॅनिटायझर होते, >

< start="28.962" dur="0.233"> त्यांचे दरवाजे ... ते सॅनिटायझर, सामाजिक होते >

< start="29.195" dur="0.301"> त्यांचे दरवाजे ... ते सॅनिटायझर, सामाजिक आपत्ती >

< start="29.496" dur="0.066"> त्यांचे दरवाजे ... ते सॅनिटायझर, सामाजिक विरंगुळ्याच्या खुणा आहेत >

< start="29.562" dur="0.1"> त्यांचे दरवाजे ... त्यांच्याकडे सनदीझर होते, सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण >

< start="29.662" dur="1.102"> सॅनिटायझर, सामाजिक निराकरण करण्याच्या खुणा >

< start="30.764" dur="0.1"> सॅनिटायझर, त्यांच्यासाठी सामाजिक विरंगुळ्याच्या खुणा >

< start="30.864" dur="0.1"> सॅनिटायझर, त्यांच्या ओळींसाठी सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण >

< start="30.964" dur="0.067"> सॅनिटायझर, त्यांच्या ओळींसाठी सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण >

< start="31.031" dur="0.133"> सॅनिटिझर, त्यांच्या एकेकाळी त्यांच्या ओळींसाठी सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण >

< start="31.164" dur="0.1"> सॅनिटायझर, त्यांच्याकडे येणार्‍या तारखेसाठी सामाजिक विरंगुळ्याचे गुण >

< start="31.264" dur="0.567"> एकदा पोहोचलेल्या त्यांच्या ओळींसाठी गुण >

< start="31.831" dur="0.067"> क्षमता पोहोचल्यापासून त्यांच्या ओळींसाठी चिन्हांकित करा, >

< start="31.898" dur="0.1"> त्यांच्या ओळींसाठी गुण एकतर ते पोहोचले आहेत क्षमता, आणि >

< start="31.998" dur="2.469"> त्यांची क्षमता एकेकाळी पोहोचली, आणि >

< start="34.467" dur="0.234"> त्यांच्या क्षमता आणि त्यांचे गुण एकेकाळी आहेत >

< start="34.701" dur="0.1"> त्यांची क्षमता एके काळी ओळी, आणि त्यांचे कर्मचारी >

< start="34.801" dur="0.167"> त्यांची क्षमता एकेकाळी पोहोचली आणि त्यांचे काम अधिक >

< start="34.968" dur="0.1"> त्यांची क्षमता एके काळी पोहोचली आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे - >

< start="35.068" dur="0.067"> त्यांची क्षमता एके काळी पोहोचली आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे - पण पसंत केले >

< start="35.135" dur="0.166"> क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे - परंतु वापरतात >

< start="35.301" dur="0.067"> क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे - परंतु त्या प्रमाणे >

< start="35.368" dur="0.1"> क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - पण तसे >

< start="35.468" dur="0.134"> क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - परंतु त्याप्रमाणे >

< start="35.602" dur="0.1"> क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - परंतु लोकांसाठी >

< start="35.702" dur="0.067"> क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे परिधान करतात - परंतु लोक म्हणून >

< start="35.769" dur="0.1"> क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - पण जे लोक येतात त्यांना >

< start="35.869" dur="0.066"> क्षमता आणि त्यांचे कर्मचारी मुखवटे वापरतात - परंतु जे लोक बाहेर येतात त्यांना >

< start="35.935" dur="0.201"> त्यांचे कर्मचारी मुखवटे परिधान करतात - पण जे लोक येतात त्यांना >

< start="36.136" dur="0.133"> त्यांचे कर्मचारी मुखवटे परिधान करतात - परंतु ज्या लोक येथे येतात त्यांना, >

< start="36.269" dur="0.067"> त्यांचे कर्मचारी मुखवटे परिधान करतात - पण इथे जे लोक आले त्यांचेच >

< start="36.336" dur="1.068"> येथे जे लोक आले, त्यांच्यासाठी >

< start="37.404" dur="0.1"> जे लोक येथे आले, त्यांचे अनुसरण केले गेले >

< start="37.504" dur="0.3"> जे लोक येथे आले त्यांनी काही लोकांचे अनुसरण केले >

< start="37.804" dur="0.067"> जे लोक येथे आले त्यांनी काही नियम पाळले - इतर >

< start="37.871" dur="0.534"> येथे, काही नियम अनुसरण करा - इतर >

< start="38.405" dur="0.1"> येथे, काही नियम पाळले - इतर इग्नोर >

< start="38.505" dur="0.1"> येथे, काही नियम पाळले गेले - इतरांनी त्यांना अज्ञात केले. >

< start="38.605" dur="4.704"> नियमांचे अनुसरण करा - इतरांनी त्यांना वाढवले. >

< start="43.309" dur="0.201"> त्यांना अज्ञात. >

< start="47.447" dur="0.1"> ए.एस. >

< start="47.547" dur="0.067"> तुझ्यासारखे >

< start="47.614" dur="0.233"> आपण हे करू शकता >

< start="47.847" dur="0.134"> आपण पाहू शकता म्हणून --- सर्वात >

< start="47.981" dur="0.6"> जसे आपण पाहू शकता --- बरेच लोक >

< start="48.581" dur="0.1"> जसे आपण पाहू शकता --- बरेच लोक कमी झाले >

< start="48.681" dur="0.067"> जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी नकार दिला >

< start="48.748" dur="3.003"> जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी न ठरवले >

< start="51.751" dur="0.034"> जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी परिधान न करण्याचा निर्णय घेतला >

< start="51.785" dur="0.1"> जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी अ परिधान न करण्याचा निर्णय घेतला >

< start="51.885" dur="0.133"> जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी मुखवटा न वापरण्याचा निर्णय घेतला >

< start="52.018" dur="0.067"> जसे आपण पाहू शकता --- बहुतेक लोकांनी आत मुखवटा घालायचे नाही असे ठरविले >

< start="52.085" dur="0.2"> जसे आपण पाहू शकता --- बर्‍याच लोकांनी आत मुखवटा घालायचं नाही किंवा >

< start="52.285" dur="0.067"> जसे आपण पाहू शकता --- बहुतेक लोकांनी आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. >

< start="52.352" dur="0.267"> आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. >

< start="52.619" dur="0.066"> आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक >

< start="52.685" dur="0.101"> आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक >

< start="52.786" dur="0.133"> आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आम्ही बोलतो >

< start="52.919" dur="0.067"> आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आमच्याशी बोलतात >

< start="52.986" dur="0.1"> आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आमच्याशी बोलतात >

< start="53.086" dur="0.1"> आत किंवा बाहेरील मुखवटा न घालण्याचा निर्णय घेतला. लोक आमच्याशी काही बोलतात >

< start="53.186" dur="0.234"> आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा घाला. लोक आमच्याशी काही बोलतात >

< start="53.42" dur="0.166"> आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा घाला. लोक काही अभिमानाने बोलतात >

< start="53.586" dur="0.134"> आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा घाला. लोक काही चांगले बोलतात त्यांच्याशी बोललो >

< start="53.72" dur="0.1"> आतमध्ये किंवा बाहेरील मुखवटा घाला. लोक काही सामाजिक गोष्टींबद्दल बोलतात >

< start="53.82" dur="0.3"> लोक काही सामाजिक गोष्टींबद्दल बोलतात >

< start="54.12" dur="0.1"> लोक काही बोलतात त्यांच्याशी बोलू >

< start="54.22" dur="0.234"> लोक काही बोलतात त्यांच्याशी बोलणे आम्हास सर्व सामाजिक आपत्ती सोडवणे >

< start="54.454" dur="0.067"> लोक सर्व काही एकत्र बोलतात आम्ही सर्व एकत्रितपणे सामाजिक दुर्लक्ष करतो. >

< start="54.521" dur="1.001"> सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. >

< start="55.522" dur="0.133"> सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. च्या साठी >

< start="55.655" dur="0.067"> सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. त्यांच्या साठी >

< start="55.722" dur="0.1"> सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. त्यांच्यासाठी >

< start="55.822" dur="0.167"> सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. जे जे होते त्यांच्यासाठी >

< start="55.989" dur="0.1"> सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. ज्यांनी सूचिबद्ध केले त्यांच्यासाठी, >

< start="56.089" dur="0.1"> सर्वांना एकत्रितपणे बेकायदेशीर सामाजिक वागणूक द्या. ज्यांच्याकडे यादी आहे ज्यांच्यासाठी, पक्ष >

< start="56.189" dur="0.434"> सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे ज्यांच्यासाठी, पक्ष >

< start="56.623" dur="0.1"> सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे, ज्यांच्यासाठी पक्ष आहे >

< start="56.723" dur="0.067"> सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे त्यांच्यासाठी, पक्ष ज्यांनी सांगितले >

< start="56.79" dur="0.1"> सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे त्यांच्यासाठी, पक्षात्यांनी हे सांगितले >

< start="56.89" dur="0.066"> सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्याकडे यादी आहे त्यांच्यासाठी, पक्ष ज्यांनी हे केले होते ते म्हणाले >

< start="56.956" dur="0.067"> सर्व एकत्र विखुरलेले. ज्यांच्या यादीतील ज्यांच्यासाठी, पक्षात्यांनी सांगितले ते होते >

< start="57.023" dur="0.534"> ज्यांच्या यादीतील ज्यांच्यासाठी, पक्षात्यांनी सांगितले ते होते >

< start="57.557" dur="0.3"> ज्यांच्या यादीतील ज्यांच्यासाठी, पक्षात्यांनी म्हटले होते की ते एक अनस्पॉकन होते >

< start="57.857" dur="0.067"> जे ज्यांची नावे आहेत त्यांच्यासाठी, पक्षनेते म्हणाले की हे एक बोललेले संचार नव्हते >

< start="57.924" dur="0.1"> ज्यांची यादी होती त्यांच्यासाठी, पक्षनेते म्हणाले की, हे एक अनपोजेन कम्युनिकेशन होते >

< start="58.024" dur="0.067"> जे ज्यांची यादी होती त्यांच्यासाठी, पक्षनेते म्हणाले की हे ठेवण्यासाठी एक निषेध संवाद होता >

< start="58.091" dur="0.4"> मार्गदर्शक म्हणाले की हे ठेवण्यासाठी एक UNSPOKEN संचार होता >

< start="58.491" dur="0.2"> खेळाडू म्हणाले की आपल्यास ठेवण्यासाठी एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन आहे >

< start="58.691" dur="0.067"> ज्येष्ठांनी असे म्हटले होते की आपल्या आपत्ती कायम ठेवण्यासाठी एक UNSPOKEN संचार होता. >

< start="58.758" dur="1.969"> आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. >

< start="60.727" dur="0.033"> आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा, >

< start="60.76" dur="0.134"> आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा, आयटी >

< start="60.894" dur="0.1"> आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा, आयटी दिसते >

< start="60.994" dur="0.1"> आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा, आयटी आवडते >

< start="61.094" dur="0.133"> आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा एकदा, हे बर्‍याच जणांना आवडते >

< start="61.227" dur="0.067"> आपल्या आपणास कायम ठेवण्यासाठी UNSPOKEN कम्युनिकेशन. पुन्हा एकदा, हे बर्‍याच बारांना पसंत करते >

< start="61.294" dur="0.434"> आपला अंतर पुन्हा एकदा, हे बर्‍याच बारांना पसंत करते >

< start="61.728" dur="0.033"> आपला अंतर पुन्हा एकदा, बर्‍याच पट्ट्यांसारख्या ट्राय केल्या पाहिजेत >

< start="61.761" dur="0.167"> आपला अंतर पुन्हा एकदा, बर्‍याच पट्ट्यांसारख्या गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत >

< start="61.928" dur="0.134"> आपला अंतर पुन्हा एकदा, हे पहायला हवे की बर्‍याच बारांना प्रयत्न करायला आवडले >

< start="62.062" dur="0.066"> आपला अंतर पुन्हा, यासारख्या बार्ससाठी प्रयत्न केल्या जाणा-या बर्‍याच बारांना आवडते >

< start="62.128" dur="1.902"> पुन्हा, यासारख्या बार्ससाठी प्रयत्न केल्या जाणा-या बर्‍याच बारांना आवडते >

< start="64.03" dur="0.234"> पुन्हा एकदा, या राज्याला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न केलेल्या बर्‍याच बारांना आवडते >

< start="64.264" dur="0.167"> पुन्हा, या स्टेट मार्गदर्शकतत्त्वांना बळकटी देण्यासाठी बर्‍याच बारचा प्रयत्न केला गेला, >

< start="64.431" dur="0.133"> पुन्हा एकदा, या राज्य मार्गदर्शक सूचनांचा विस्तार करण्यासाठी सर्वात प्रयत्न केलेली बार (बार्स) आवडली. >

< start="64.564" dur="0.1"> पुन्हा एकदा, या राज्य मार्गदर्शक सूचनांचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न केल्या जाणाST्या बर्‍याच बारांना आवडते. >

< start="64.664" dur="0.434"> या राज्य मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रभाव घेण्यासाठी प्रयत्न केला >

< start="65.098" dur="0.067"> या क्षमतेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आभ्यास करण्यासाठी प्रयत्न केला >

< start="65.165" dur="0.066"> या क्षमतेच्या मार्गदर्शकास प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्न केला >

< start="65.231" dur="0.067"> या राज्य मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारावर प्रयत्न केला, त्यांची क्षमता २ 25 वाजता टिपली. >

< start="65.298" dur="1.335"> राज्य मार्गदर्शक सुचना, त्यांची क्षमता 25 वाजता >

< start="66.633" dur="0.066"> राज्य मार्गदर्शक सुचना, त्यांची क्षमता २ P वर्षांत ठेवणे --- >

< start="66.699" dur="0.601"> २ER टक्के क्षमता --- >

< start="67.3" dur="0.1"> 25 टक्के क्षमता --- पण >

< start="67.4" dur="0.1"> 25 टक्के क्षमता --- परंतु तरीही >

< start="67.5" dur="0.134"> 25 टक्के क्षमता --- परंतु तरीही >

< start="67.634" dur="0.167"> २ER टक्के क्षमता - परंतु याशिवाय >

< start="67.801" dur="0.1"> 25 टक्के क्षमता --- परंतु या मार्कर्ससह परंतु >

< start="67.901" dur="0.5"> अनुक्रम --- परंतु या चिन्हांकनाशिवाय >

< start="68.401" dur="0.167"> पर्केंट --- परंतु या मार्करशिवाय बाहेरील >

< start="68.568" dur="0.167"> अनुक्रम --- परंतु या मार्कर्सशिवाय मार्गदर्शकाशिवाय >

< start="68.735" dur="0.067"> अनुक्रम --- पण या मार्कर्सबाहेरील मार्गदर्शक लोकांशिवाय >

< start="68.802" dur="1.067"> पण या मार्कर्सना मार्गदर्शक लोकांशिवाय इतरही >

< start="69.869" dur="0.067"> पण या मार्कर्सशिवाय मार्गदर्शक लोक काय आहेत >

< start="69.936" dur="0.1"> परंतु या मार्कर्स शिवाय मार्गदर्शक लोकांपैकी बरेच >

< start="70.036" dur="0.134"> परंतु या मार्कर्सशिवाय मार्गदर्शक लोकांपैकी सहा फीस काय >

< start="70.17" dur="0.1"> परंतु या मार्कर्स शिवाय मार्गदर्शक लोकांपैकी कित्येक फीस काय पाहतात याशिवाय >

< start="70.27" dur="0.066"> परंतु या मार्कर्सशिवाय, मार्गदर्शक लोकांशिवाय इतरांपैकी ज्याला सहा फूटदेखील आवडतात. >

< start="70.336" dur="0.601"> बाह्य मार्गदर्शकाचे लोक जेवढे फूट पसंत करतात त्यांना >

< start="70.937" dur="0.1"> बाह्य मार्गदर्शकाचे लोक जेवढे फिट पाहतात ते आवडते - लोक >

< start="71.037" dur="0.134"> बाह्य मार्गदर्शकाचे लोक जेवढे फिट पाहतात त्यांना आवडते - लोकांना चांगले >

< start="71.171" dur="0.066"> बाह्य मार्गदर्शकाचे लोक ज्यास फी फीस आवडते - लोक स्टूड क्लोज >

< start="71.237" dur="0.467"> जे फीट्स आवडतात ते आवडते - लोक स्टूड क्लोज >

< start="71.704" dur="0.101"> काय फिट दिसते ते आवडते - लोक स्टूड क्लोज एकत्र. >

< start="71.805" dur="0.6"> - लोकांसह एकत्रितपणे. >

< start="72.405" dur="0.1"> - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही >

< start="72.505" dur="0.067"> - लोकांसह एकत्रितपणे. आपण बोललो >

< start="72.572" dur="0.1"> - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही बोललो >

< start="72.672" dur="0.067"> - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही काही बोलू >

< start="72.739" dur="0.133"> - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही काही बोलू >

< start="72.872" dur="0.1"> - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही काही लोकांशी बोलू >

< start="72.972" dur="0.067"> - लोकांसह एकत्रितपणे. आम्ही काही लोकांशी बोलू >

< start="73.039" dur="0.467"> एकत्र. आम्ही काही लोकांशी बोलू >

< start="73.506" dur="0.067"> एकत्र. आम्ही निवडलेल्या काही लोकांशी बोलू >

< start="73.573" dur="0.1"> एकत्र. आम्ही निवडलेल्या काही लोकांशी बोलू >

< start="73.673" dur="0.1"> एकत्र. आम्ही येणा CH्या काही लोकांशी बोलू >

< start="73.773" dur="0.467"> आम्ही येणा CH्या काही लोकांशी बोलू >

< start="74.24" dur="0.234"> आम्ही निवडलेल्या काही लोकांशी बोलू >

< start="74.474" dur="0.067"> आम्ही आज रात्री येण्यासाठी निवडलेल्या अशा काही लोकांशी बोलू --- >

< start="74.541" dur="0.667"> आज रात्री येण्यासाठी निवडा --- >

< start="75.208" dur="0.1"> आज रात्री येण्यासाठी निवडा --- ते >

< start="75.308" dur="0.1"> आज रात्री येण्यासाठी निवडा --- ते म्हणाले >

< start="75.408" dur="0.2"> आज रात्री येण्यासाठी निवडा --- ते काही म्हणाले >

< start="75.608" dur="0.067"> आज रात्री रहाण्यासाठी निवड --- ते काही म्हणाले >

< start="75.675" dur="0.1"> आज रात्री रहाण्यासाठी निवड --- ते म्हणाले की काहीजण त्यांचे अनुसरण करतात >

< start="75.775" dur="0.534"> आज रात्री --- ते म्हणाले की काहीजण त्यांचे अनुसरण करतात >

< start="76.309" dur="0.167"> आज रात्री --- ते म्हणाले की काही नियम पाळतात - परंतु >

< start="76.476" dur="0.1"> आज रात्री --- त्यांनी काही नियम पाळले - परंतु इतर >

< start="76.576" dur="0.434"> ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतर >

< start="77.01" dur="0.067"> ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांना उपचार दिले >

< start="77.077" dur="0.1"> ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनी ते उपचार दिले >

< start="77.177" dur="0.066"> ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनीही ते आवडले >

< start="77.243" dur="0.167"> ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनीही त्याला आवडले असे काही केले >

< start="77.41" dur="0.134"> ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनी त्याला कोणत्याही सर्वसामान्य गोष्टी आवडले. >

< start="77.544" dur="0.066"> ते म्हणाले की काही नियम पाळले - परंतु इतरांनीही कोणत्याही सामान्य रात्रीप्रमाणेच त्याचा उपचार केला >

< start="77.61" dur="0.334"> नियम - परंतु इतरांनी कोणत्याही सामान्य रात्रीप्रमाणेच त्याला उपचार दिले >

< start="77.944" dur="0.067"> नियम - पण इतरांनीही कोणत्याही सामान्य रात्रीप्रमाणेच त्याला उपचार दिले. >

< start="78.011" dur="3.77"> कोणत्याही सामान्य रात्रीप्रमाणे हे उपचारित केले. >

< start="81.781" dur="0.801"> आऊट. >

< start="82.582" dur="0.1"> आऊट. "ते >

< start="82.682" dur="0.1"> आऊट. "ते होते >

< start="82.782" dur="0.167"> आऊट. "ते नव्हते. >

< start="82.949" dur="0.1"> आऊट. "ते नव्हते. प्रत्येकजण >

< start="83.049" dur="0.1"> आऊट. "ते नव्हते. प्रत्येकजण होता >

< start="83.149" dur="0.234"> "ते नव्हते. प्रत्येकजण होता >

< start="83.383" dur="0.133"> "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. >

< start="83.516" dur="0.1"> "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. तेथे >

< start="83.616" dur="0.034"> "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. तिथे होते >

< start="83.65" dur="0.133"> "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. तेथे काही नव्हते >

< start="83.783" dur="0.267"> "ते नव्हते. प्रत्येकजण बंद होता. तेथे काहीच नव्हते. >

< start="84.05" dur="0.2"> बंद. तेथे काहीही नव्हते >

< start="85.051" dur="0.134"> सॅनिटायझर >

< start="85.185" dur="0.133"> सॅटिझर वापर. >

< start="85.318" dur="0.067"> सॅटिझर वापर. तेथे >

< start="85.385" dur="0.1"> सॅटिझर वापर. तिथे होता >

< start="85.485" dur="0.233"> सॅटिझर वापर. काही होते >

< start="85.718" dur="0.067"> सॅटिझर वापर. तिथे काही होते >

< start="85.785" dur="0.1"> सॅटिझर वापर. तिथे काही होते >

< start="85.885" dur="0.1"> सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. >

< start="85.985" dur="0.134"> सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. नंतर >

< start="86.119" dur="0.1"> सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. त्यानंतर >

< start="86.219" dur="0.3"> सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. त्या नंतर >

< start="86.519" dur="0.067"> सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. त्या नंतर होते >

< start="86.586" dur="0.067"> सॅटिझर वापर. दाराजवळ काही होते. त्यानंतरही काहीच नव्हते >

< start="86.653" dur="2.335"> दारावर. त्यानंतरही काहीच नव्हते >

< start="88.988" dur="0.267"> दारावर. त्या नंतर काहीही नव्हते >

< start="89.255" dur="0.067"> दारावर. त्यानंतरही सॅनिटायझर नव्हते. " >

< start="89.322" dur="0.901"> सॅनिटायझर नव्हते. " >

< start="90.223" dur="0.067"> सॅनिटाइजर नव्हते. "" साठी >

< start="90.29" dur="0.1"> सॅनिटाइजर नव्हते. "" त्यांच्यासाठी >

< start="90.39" dur="0.133"> बर्‍याच जणांकडे सॅनिटायझर नव्हते. " >

< start="90.523" dur="0.167"> सर्वात मोठा भाग नसलेला सॅनिटाइजर नव्हता. >

< start="90.69" dur="0.067"> सर्वात मोठा भाग, लोक. "हँड सॅनिटाइजर नव्हते." >

< start="90.757" dur="0.5"> सॅनिटायझरला ठेवा. "" सर्वात जास्त भागासाठी, लोक >

< start="91.257" dur="0.1"> सॅनिटाइजरला हात द्या. "" सर्वात जास्त भागासाठी, लोक अनुसरण करा >

< start="91.357" dur="0.167"> सॅनिटायझरला ठेवा. "" सर्वात जास्त भागासाठी, लोक अनुसरण करा >

< start="91.524" dur="0.134"> सॅनिटायझरला हँड. "" बर्‍याच भागासाठी लोक सर्वसाधारणपणे अनुसरण करतात >

< start="91.658" dur="0.066"> सॅनिटायझरला ठेवा. "" बर्‍याच भागासाठी लोक सर्वसाधारण नियम पाळतात >

< start="91.724" dur="1.001"> "बर्‍याच भागासाठी, लोक सामान्य नियम पाळतात >

< start="92.725" dur="0.067"> "बर्‍याच भागासाठी लोक सर्वसाधारण नियमांचे पालन करतात आणि >

< start="92.792" dur="0.034"> "बर्‍याच भागासाठी, लोक सर्वसाधारण नियम आणि त्याचे अनुसरण करतात >

< start="92.826" dur="0.166"> "बर्‍याच भागासाठी, लोक सामान्य नियम आणि त्याचे अनुसरण करतात >

< start="92.992" dur="0.101"> "बर्‍याच भागासाठी लोक सर्वसाधारण नियम पाळतात आणि त्याचे निषेध करतात. >

< start="93.093" dur="0.867"> सामान्य नियमांचे अनुसरण करा आणि त्याचे एक अनस्पोकन आहे >

< start="93.96" dur="0.1"> सामान्य नियमांचे अनुसरण करा आणि त्याचा एक अनस्पॉक कम्युनिकेशन आहे. " >

< start="94.06" dur="2.903"> आणि त्याचा एक संयुक्त राष्ट्रसंघाचा संवाद. " >

< start="96.963" dur="0.134"> आणि त्याचा एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन. "पुन्हा, >

< start="97.097" dur="0.066"> आणि त्याचा एक संवाद न केलेला संचार. "पुन्हा, हे >

< start="97.163" dur="0.1"> आणि त्याचे एक न दळलेले संप्रेषण. "पुन्हा, हे आहेत >

< start="97.263" dur="0.067"> आणि त्याचा एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन आहे. "पुन्हा, हे काही आहेत >

< start="97.33" dur="0.1"> आणि त्याचे एक न दळलेले संप्रेषण. "पुन्हा, या काही आहेत >

< start="97.43" dur="0.067"> आणि त्याचा एक न चुकलेला संवाद. "पुन्हा, हे काही आहेत >

< start="97.497" dur="0.534"> संभाषण. "पुन्हा, यापैकी काही आहेत >

< start="98.031" dur="0.133"> संभाषण. "पुन्हा, या मार्गदर्शक सूचनांपैकी काही आहेत >

< start="98.164" dur="0.234"> संभाषण. "पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे काही आहेत, >

< start="98.398" dur="0.067"> संभाषण. "पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे बार, वाइनरीज, >

< start="98.465" dur="2.669"> पुन्हा, या मार्गदर्शक बार, वाइनरीजपैकी काही आहेत, >

< start="101.134" dur="0.033"> पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे बार, वाइनरीज, ब्रेव्हरीजपैकी काही आहेत >

< start="101.167" dur="0.1"> पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे बार, वाइनरीज, भांडवल किंवा इतर काही आहेत >

< start="101.267" dur="0.201"> पुन्हा, या मार्गदर्शक तत्त्वे बार, वाइनरीज, पेय किंवा इतर काही आहेत >

< start="101.468" dur="0.1"> पुन्हा, हे मार्गदर्शक बार, वाइनरीज, पेय किंवा इतर मद्यपान करणारे काही आहेत. >

< start="101.568" dur="0.7"> बार, वाइनरी, नद्या किंवा इतर मद्यपान करणारे मार्गदर्शक सूचना >

< start="102.268" dur="0.1"> बार, वाइनरी, शस्त्रे किंवा इतर मद्यपान उपकरणे >

< start="102.368" dur="0.101"> बार, वाइनरी, नद्या किंवा इतर मद्यपान करणार्‍या संस्थांची मार्गदर्शक सूचना >

< start="102.469" dur="0.066"> बार, वाइनरी, शस्त्रे किंवा इतर मद्यपान करणार्‍या आस्थापनांची मार्गदर्शक तत्त्वे >

< start="102.535" dur="3.27"> ब्रुअरीज किंवा इतर मद्यपान इस्टॅब्लिशमेंट्स आवश्यक आहेत >

< start="105.805" dur="0.067"> नूतनीकरण किंवा इतर मद्यपान उपकरणे अनुसरण करणे आवश्यक आहे >

< start="105.872" dur="0.1"> ब्रूअरीज किंवा इतर मद्यपान उपकरणे अनुसरण करणे आवश्यक असल्यास >

< start="105.972" dur="0.167"> ब्रुअरीज किंवा इतर मद्यपान करणार्‍या संस्थांना त्यांचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे >

< start="106.139" dur="0.067"> आपण ठरविल्यास खाली जाणे आवश्यक आहे किंवा इतर ड्रिंकिंग एस्टॅब्लिशमेंट्स >

< start="106.206" dur="0.133"> जर त्यांनी ठरविले असेल तर खाली जाण्याची गरज आहे किंवा इतर ड्रिंकिंग एस्टेबलीशन्सना अनुसरण करणे आवश्यक आहे. >

< start="106.339" dur="0.067"> जर ते उघडण्याचे ठरवले तर खाली जाण्याची आवश्यकता आहे किंवा इतर ड्रिंकिंग एस्टॅब्लिशमेंट्स: >

< start="106.406" dur="0.233"> जर ते उघडण्याचे ठरवतील तर अनुसरण करणे आवश्यक आहेः >

< start="106.639" dur="0.201"> जर ते उघडण्याचे ठरवतील तर अनुसरण करण्यास आवश्यकः स्थापनाः >

< start="106.84" dur="0.066"> जर ते उघडण्याचे ठरले तर त्यांना अनुसरण करणे आवश्यक आहेः -शिक्षित अधिकारी >

< start="106.906" dur="0.167"> जर ते उघडण्याचे ठरले तर त्यांना अनुसरण करणे आवश्यक आहेः -शिक्षित अधिकारी आहेत >

< start="107.073" dur="0.067"> जर त्यांना उघडण्याची इच्छा असेल तर त्यांना अनुसरण करणे आवश्यक आहेः -संदर्भातील अधिकृत व्यक्ती आवश्यक आहे. >

< start="107.14" dur="0.067"> जर त्यांना उघडण्याची इच्छा असेल तर त्यांना अनुसरण करणे आवश्यक आहेः -संदर्भातील सॅनिटेजरची आवश्यकता आहे >

< start="107.207" dur="0.166"> जर ते उघडण्याचे ठरले तर अनुसरण करा: -संदर्भातील सॅनिटायरची आवश्यकता आहे >

< start="107.373" dur="0.134"> ते उघडण्याचे ठरविल्यास अनुसरण करा: -हत्येचा सॅनिटायझर येथे आवश्यक आहे >

< start="107.507" dur="0.1"> जर ते उघडण्याचे ठरले तर अनुसरण करा: - द्वार पाळणाAN्यास आवश्यक आहे. >

< start="107.607" dur="0.167"> - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. >

< start="107.774" dur="0.133"> - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन >

< start="107.907" dur="0.234"> - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन बार - >

< start="108.141" dur="0.1"> - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन बार - ग्राहक >

< start="108.241" dur="0.067"> - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन बार्स - ग्राहक नव्हते >

< start="108.308" dur="0.1"> - हँड सॅनिटर दरवाजाकडे आवश्यक आहे. -इन बार - ग्राहक नसतील >

< start="108.408" dur="0.2"> दार. -इन बार - ग्राहक नसतील >

< start="108.608" dur="0.067"> दार. -इन बार - ग्राहक सक्षम नसतील >

< start="108.675" dur="0.133"> दार. -इन बार - ग्राहक सक्षम नसतील >

< start="108.808" dur="0.067"> दार. -अन बार - ग्राहक ऑर्डर करण्यास पात्र नसतील >

< start="108.875" dur="0.067"> दार. -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास पात्र नसतील किंवा >

< start="108.942" dur="0.2"> -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास पात्र नसतील किंवा >

< start="109.142" dur="0.067"> -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम नसतात >

< start="109.209" dur="0.066"> -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास किंवा हँग आउट करण्यास सक्षम नसतील >

< start="109.275" dur="0.067"> -अन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास किंवा हँग आउट करण्यास सक्षम असणार नाहीत >

< start="109.342" dur="0.067"> -इन बार - ग्राहक ऑर्डर देण्यास किंवा हँग आउट करण्यास सक्षम नसतील >

< start="109.409" dur="0.2"> -इन बार - ग्राहक बारमध्ये ऑर्डर देण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम नसतील >

< start="109.609" dur="0.067"> -इन बार - ग्राहक बारमध्ये स्वतः ऑर्डर करण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम नसतील .. >

< start="109.676" dur="0.434"> बारमध्ये स्वत: ला ऑर्डर करण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम रहा .. >

< start="110.11" dur="0.1"> फक्त बारमध्ये स्वतः ऑर्डर किंवा हँग करण्यासाठी .. -अँड >

< start="110.21" dur="0.1"> फक्त बारमध्ये स्वत: ला ऑर्डर करण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम रहा .. - आणि फक्त >

< start="110.31" dur="0.267"> बारमध्ये स्वत: ला ऑर्डर देण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम रहा .. -असेच पाहिजे >

< start="110.577" dur="0.1"> बारमध्ये स्वत: ला ऑर्डर देण्यास किंवा हँग करण्यास सक्षम रहा .. - आणि फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, >

< start="110.677" dur="0.5"> हँग आउट बारमध्ये - .. आणि फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, >

< start="111.177" dur="0.1"> हँग आउट बार येथे - .. आणि फक्त रेस्टॉरंट्सच पाहिजे, त्यांना आवडेल >

< start="111.277" dur="0.067"> हँग आउट बार येथे - .. फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, फक्त त्यांनाच पाहिजे >

< start="111.344" dur="0.067"> हँग आउट बार येथे - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच त्यांना फक्त मिळेल >

< start="111.411" dur="0.1"> बारच्या स्वतःस हँग आउट करा .. -आणि त्यांना फक्त रेस्टॉरंट्स आवडतील, त्यांना फक्त मिळेल >

< start="111.511" dur="0.1"> हार्ग आउट द बार - स्वतःला - फक्त रेस्टॉरंट्स आवडेल, त्यांना फक्त मिळेल >

< start="111.611" dur="0.067"> बारच्या स्वतःस हँग आउट करा .. -आणि त्यांना फक्त रेस्टॉरंट्स आवडतील, त्यांना फक्त सहा मिळतील >

< start="111.678" dur="0.233"> - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त सहा मिळण्याची संधी मिळेल >

< start="111.911" dur="0.067"> - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त साठ लोक मिळतील >

< start="111.978" dur="0.067"> - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त साठ लोक मिळतील >

< start="112.045" dur="0.167"> - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त सहा लोक मिळतील >

< start="112.212" dur="0.1"> - फक्त रेस्टॉरंट्स प्रमाणेच, त्यांना फक्त एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. >

< start="112.312" dur="0.667"> त्यांना केवळ एकाच सारणीत साठ माणसे मिळतील .. >

< start="112.979" dur="0.167"> त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -तसेच >

< start="113.146" dur="0.067"> त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -टोपल्या सारण्या >

< start="113.213" dur="0.1"> त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -त्याही गोळ्या >

< start="113.313" dur="0.066"> त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -त्या सारण्याही आवश्यक आहेत. >

< start="113.379" dur="0.067"> त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -त्या सारख्या टेबलांना देखील आवश्यक आहे >

< start="113.446" dur="0.1"> त्यांना केवळ एकाच टेबलावर साठ माणसे मिळतील .. -त्या सारख्या टेबलांना देखील आवश्यक आहे >

< start="113.546" dur="0.401"> लोक एका टेबलावर .. -त्या सारख्या टेबलांना देखील आवश्यक आहे >

< start="113.947" dur="0.1"> एका टेबलावर लोक .. -त्या सारख्या टेबलांनाही या गोष्टी आवश्यक आहेत >

< start="114.047" dur="0.2"> एका टेबलावर लोक .. -त्या सारख्या टेबलालाही सिक्स फीट असणे आवश्यक आहे >

< start="114.247" dur="0.067"> एका टेबलावर लोक .. -त्या सारख्या टेबलालाही सिक्स फीटचा भाग असावा लागतो-- >

< start="114.314" dur="0.2"> - या सारख्या टॅबल्सनाही सहा फीटांचा भाग असणे आवश्यक आहे - >

< start="114.514" dur="0.133"> - या सारख्या टॅबलांनादेखील सहा फीटांचा भाग असणे आवश्यक आहे - आणि >

< start="114.647" dur="0.167"> - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटचा भाग असणे आवश्यक आहे - आणि डान्स >

< start="114.814" dur="0.067"> - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटचा भाग असणे आवश्यक आहे - आणि डान्स फ्लोर्स >

< start="114.881" dur="0.067"> - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटकार्ट असणे आवश्यक आहे - आणि डान्स फ्लोर आहेत >

< start="114.948" dur="0.1"> - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटचा भाग असणे आवश्यक आहे - आणि डान्स फ्लोर देखील आहेत >

< start="115.048" dur="0.067"> - इतर टॅबल्सनाही सिक्स फीटचा भाग असावा लागतो - आणि डान्स फ्लोरमध्ये थांबणे आवश्यक आहे. >

< start="115.115" dur="0.333"> सिक्स फीट-अपार्टमेंट -आणि डान्स फ्लोरमध्ये थांबणे आहे >

< start="115.448" dur="0.1"> सिक्स फीट-अपार्टमेंट -आणि डान्स फ्लोरस थांबलेले आहेत. >

< start="115.548" dur="4.572"> - डान्स फ्लोर बंद राहण्यासाठी आहेत. >

< start="120.12" dur="0.233"> बंद. >

< start="121.121" dur="0.1"> नाही >

< start="121.221" dur="0.1"> सर्व नाही >

< start="121.321" dur="0.167"> सर्व बार नाहीत >

< start="121.488" dur="0.066"> सर्व बार निश्चिंत नाहीत >

< start="121.554" dur="0.1"> सर्व बारचा निर्णय घेतला नाही >

< start="121.654" dur="0.401"> सर्व बार उघडण्याचे ठरविले नाही >

< start="122.055" dur="0.1"> सर्व बारांना आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- >

< start="122.155" dur="0.067"> सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- येथे >

< start="122.222" dur="0.1"> सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- येथे >

< start="122.322" dur="0.133"> सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- येथे पहा >

< start="122.455" dur="0.367"> सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- इस्ट साठ वर येथे >

< start="122.822" dur="0.1"> आजचे बार उघडण्यासाठी सर्व बारचा निर्णय घेतला नाही --- इस्ट साठ स्ट्रीटवर येथे, >

< start="122.922" dur="0.134"> सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- फक्त पूर्वीच्या साठा मार्गावर येथे, फक्त >

< start="123.056" dur="0.133"> सर्व बार आज रात्री उघडण्याचे ठरविले नाही --- फक्त शेवटच्या साठा मार्गावर येथे, फक्त >

< start="123.189" dur="0.067"> आजचे बार उघडण्यासाठी सर्व बारचा निर्णय नाही --- केवळ बारांविषयी पूर्वीच्या साठा मार्गावर येथे >

< start="123.256" dur="0.267"> आज रात्री --- फक्त सहाव्या मार्गावर, फक्त बार >

< start="123.523" dur="0.1"> आज रात्री --- येथे छोट्या छोट्या मार्गावर, फक्त बार उघडल्या. >

< start="123.623" dur="0.234"> मार्ग, फक्त बार उघडल्या. >

< start="123.857" dur="0.133"> मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही >

< start="123.99" dur="0.134"> मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक >

< start="124.124" dur="0.133"> मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक फक्त >

< start="124.257" dur="0.133"> मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक फक्त नाहीत >

< start="124.39" dur="0.067"> मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक सज्ज नाहीत >

< start="124.457" dur="0.067"> मार्ग, फक्त बार उघडल्या. काही मालक फक्त सज्ज नाहीत >

< start="124.524" dur="0.334"> उघडलेले काही मालक फक्त सज्ज नाहीत >

< start="124.858" dur="0.1"> उघडलेले काही मालक फक्त घेण्यास तयार नाहीत >

< start="124.958" dur="0.1"> उघडलेले काही मालक फक्त ते घेण्यास तयार नाहीत >

< start="125.058" dur="0.1"> उघडलेले काही मालक फक्त ते घेण्यास तयार नाहीत >

< start="125.158" dur="0.1"> उघडलेले काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. >

< start="125.258" dur="0.2"> काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. >

< start="125.458" dur="0.167"> काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. तोरी >

< start="125.625" dur="0.1"> काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. तोरी लार्न >

< start="125.725" dur="0.134"> काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. तोरी LARNED KVUE >

< start="125.859" dur="0.066"> काही मालक केवळ तेच घेण्यास तयार नाहीत. तोरी LARNED KVUE बातम्या. >

< start="125.925" dur="5.339"> ते घ्या. तोरी LARNED KVUE बातम्या. >

< start="131.264" dur="0.2"> तोरी LARNED KVUE बातम्या. >