927s Ucingo luka-REBECCA LIDIWE! (Ukuchitha amahora angama-24 Ukuhlola umngani ongcono kakhulu womdlalo we-GAME MASTER Reveal) images and subtitles

- Uyemukelwa emuva esiteshini seMat noRebecca. Silungiselela ukwenza ukuqeqeshwa kwe-master master spy. - Ngokushesha. - Ngabe sikwenza kanjani lokho? Amantombazane alele. - Yebo, laba kufanele babe ngabangane bami abakhulu, Math. - Linda, konke kuzofanela kanjani eTesla? - Bazokwazi. - Hawu gosh lami, lo ngumqondo omubi. - Kulungile, bazobe bavuka lapha kungekudala, ngakho-ke kufanele sisetshenziselwe konke umdlalo we-master spy spy. Ukulungele? - Linda, nokho, bengicabanga ukuthi usuvele usuvele ukhethe umngani wakho omkhulu. - Ngiqonde, ngakwenza, kodwa ngithanda lo mbono. Ngiyafuna ukubona ukuthi basebenza kanjani ukuqeqeshwa kwe-master master spy, ngoba anjalo uzojoyina i-master master network ekugcineni. - Hhayi, iqiniso. - [Camerawoman] Kulungile, bafo, wozani. - Kulungile, ngizohamba ngithole zonke izigaxa usethe ukuzungeza okukodwa, kulungile? - Inselelo yokuqala. - Nina bantu, qala ukuvusa kubo. Kufanele sikwenze lokhu maduze, akunjalo? - Yebo, yebo. - Ilanga lizoshona. - Angisadonseli abanye abantu. - Kulungile. Nina bantu nicabanga ukuthi ama-ejenti futhi uMathe wamisa inkamba yokuthi thola umngani wami omkhulu, kepha ngeshwa, esikhundleni sokubeka ingxube yomshini wamanga, Math wabeka ifu lokulala, ngakho konke okwami Abangani abangcono kakhulu balele njengamanje, futhi bazovuka. Math, sicishe sikulungele? - [Math] Yebo, cishe. - Kulungile, ngakho-ke nina bantu baphawula ngezansi ucabanga ukuthi kufanele abe ngumngane wami omkhulu. Futhi ungazise uma kukhona owenza noma yini esolisayo. Sabavusa bonke. - Sifike kanjani lapha? - Kungani sisepaki? - Nina bantu anikhumbuli? Thina, uh, sahamba futhi sonke sathola amaSlurpees. - Ama-Slurpees. - Ama-Slurpees. - Yebo, wonke umuntu ufana, "Yebo, ake senze ukuqeqeshwa okuthile!" Bese . - Uyakhumbula? - Uyakhumbula? - Yebo. - KwakunguCherry Coke. - O, uyabona? - UCherry Coke. - Yebo. - Sibuye nawe eTaco Bell, futhi basinika le ngubo ukuze nawe bafana bangathatha umhlana wakho ofuna ukuwuthatha. - Kuhle kakhulu, ngiyaphupha. - Ngaphambi kokuthi senze uqeqesho. - Math, mhlawumbe kufanele uchaze okuhle kakhulu bangani ukuthi senzani. - Into yokuqala esizoyenza ukukwenza hlukanisa nina bafana ngamaqembu amabili. - Ngiyakwazi ukukala ngegundane lami? - Cha! Cha. - Lokho akubalwa njengomuntu. Like, bhangqa nje. - Bhangqa! - Yebo. - Uyifake ephaketheni lakhe? - Yebo! - Into elandelayo, sizohamba ngale ndlela. Wozani, bafo. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasebenza manje. Sidinga ukuthola ukuthi ngubani ngempela uzoba ngumngane omuhle kakhulu. - Singanqoba kangcono. - Ngiyazi. - Empeleni sithola i-Coke Coke? - Angazi, ngifuna ukuya ekhaya. - Ingabe unalo igundane lapho? - Yebo, ingabe ufuna ukukubona? - Kulungile, zintokazi, kule nselelo yokuqala, sizothola ukuthi ngubani osebenza kangcono njengeqembu. Uma uzoba yi-BFF kaRebecca, khona-ke kufanele usebenze kanye naye kahle impela. - Unjalo uRebecca? - Awukaze ubatshele? - Yebo? - Cha, ngi ... - Yini? - NginguRebecca. - Yay! - Yay! - Ngicabanga ukuthi siyashaya izandla? - Njengoba sasihlelile, kwembula! Angisebenzi nhlobo. - Kulungile, ngakho-ke, lokho esizokwenza njengamanje , sikuvele unamaqembu amabili. Sizobona ukuthi nisebenza kahle kanjani njengeqembu, ngokufaka uthinta izinyawo zakho ndawonye. Ngabe nina senikulungele? - Sizokusiza. - Yebo, yebo, yebo. - Ngidinga ukweqa lapha okwesibili, kulungile? - Kulungile, sazi kanjani ukuthi ngubani owinayo? - Kukhona futhi emuva. - Ungakhathazeki, ngizokuchaza. - Kulungile! - Kulungile, ngakho angizethembi zonke lezi ntombazane njengamanje. Ngicabanga ukuthi ezinye zazo zingasola kancane. Omunye wabo kungenzeka ukuthi usebenzela uMnu. asinawo umbono. Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi, uma kukhona owabona kuvidiyo kaRebecca. Lapha phezulu lapha, ungabona ukuthi nginezinhloli ikhamera engizoyiphutha. Womathathu amajaji, uRebecca, u-Agent R, futhi i-Agent S izobe ihleli lapha ngemhlane labo kubo. Ucingo lukaRebecca luzoba lapha. - Izinselelo ziqeda amandla, bazoza lapha bazothatha amanzi, futhi ngiyazi ukuthi eyodwa yazo ayinakuphikisa isilingo sokuthatha ifoni kaRebecca. Beka amazwana ngezansi ukuthi yimuphi umuntu osolisayo. Futhi, ungakhohlwa ukunikeza le vidiyo isithupha, bhalisa, vula izaziso, chofoza konke. Uma ukwenze lokho ngaphambi kokuthola itepi yediphu emilenzeni yabo, bephawula i-duct tape group. Masibuye. - Kulungile, nina bantu, siyakhipha umgwaqo nje, Kancane nje. - [Owesifazane] Kancane nje. - Ah! - Lokho kufana nethayela eliningi le-duct. - O, uyazi, vele bekufuna kuvikelwe. - Kepha futhi, ngenza eyodwa kuphela kuleya. Ngabe lokho kupholile? Ngabe kunjalo? - Kungahle kudinge okunye, angazi. - Kwazi bani? - Ngicabanga ukuthi kuzolunga. - Ngicabanga ukuthi iqembu lami lizophumelela, ngoba Ngenze umsebenzi omuhle kakhulu we-duct tepi. - Kulungile, lalela, ngine-aerodynamics, positivity, ukukhanya kwe-duct tape. Iqembu lami lizophumelela ukuwina leli. - Empeleni, ngicabanga ukuthi iqembu lami lizophumelela kulokhu, ngoba asinamabili kuphela, empeleni sinabathathu kuleli qembu. Sinesilinganiso sebhere! - Ake wonke umuntu asethelwe. - Kulungile, engingazange ngikutshele khona akagcini ngokuthi uRebecca akwehlulele, kanjalo no-Agent R no-Agent S. - Yebo! - Yebo, GMI! - GMI! - Ngokuqinisekile bazokwazi ukuthi umngani wami omkhulu uzoba ngubani. - Kungani nina abathathu nina bantu phambili bese uthatha isihlalo sakho, kulungile? - Huh? - Kulungile! - Sekuvele kumisiwe, lapha. - [Umenzeli S] Kuhle, kuhle! - [Umenzeli R] Kuhle, kuhle! - Kulungile, imali ayikho kubantu abangalingani. - Lokhu kucishe kwagqashuka! Kulungile, ngijabule nje ukuthi kufanele ngiguqule iprank ephuma kule ngubo. Kumanzi, kepha ngaphansi kwale sweatshirt, kubuye kumanzi. - Le yingxenye yami, akunjalo? Empeleni ngishintsha izingubo laphaya, uma udinga okuthile. - Ini? - Yini, cha, ngiqonde. - Lapha? - Ngoba, khohlwa, ukhohlwe. Uma udinga amanye, vele ungazise. - Kulungile, ngizobe ngibe kabusha namhlanje, futhi. Ake umdlalo uqhubeke! Kulungile! Inselele elula! Konke okufanele ukwenze ukuqala lapho, uma ngishaya ikhwela, yehla lapho, uzungeze isigaxa sakho, bese ubuya. Iqembu lokuqala emuva, liwina. Kumamaki akho, setha! - [Umenzeli R] Masihambe, Larkin! - Cha! - Woza! - Linda, bengicabanga, ekhaya, ngifuna abangane abahamba phambili. Kungani kubalulekile ukuthi ubani ophumelele? - Angazi, kuyinselelo leyo. - Yebo, yebo, yebo, akunandaba. Uyibulele! - Kulungile, wonke umuntu angakhipha umdanso we-duct, futhi ume lapha ukuthola isahlulelo. - [Umenzeli R] Inhlanhla. Kulungile, amajaji adidekile kancane kulokho, kepha sahlulela ngokubambisana. Leli yiqembu elilodwa, iqembu lesibili neqembu lesithathu. Ngifisa ukuthi uqhubeke futhi bhala phansi ukuthi yiliphi iqembu ocabanga ukuthi labanokusebenzisana okuhle kakhulu. - Umsebenzi omuhle kakhulu wokubambisana? Kulungile. - Futhi, beka amazwana ngezansi ukuthi ucabangani babenokubambisana okuhle kakhulu. - Ake siqhubeke siveze. Okuthathu! Ababili! Kunye! Zembula! - Iqembu elilodwa! - Bheka, ngivotele iqembu elilodwa, ngoba. - Konke! - Cha, kepha imayelana nokuwina. Asinendaba nokuwina. - Ukunqoba kuyikho konke. - Empeleni, noma kunjalo, kunokuningi okufanele kwenziwe abangane abakhulu kunokuwina nje. - Uh, nah. - Uh. - Kulungile, sizoqhubeka futhi sizilungiselele. Iqembu lokuqala, lihalalisana ngokuwina. Nina bantu ungahamba uyokha amanzi akho, uma uthanda, okokuqala manje, ngenkathi sisakha kwinselele elandelayo, kulungile? - Yebo mnumzane, champ enkulu! Ungayisebenzela! - Kulungile, nansi inselelo ye-handcuff. Unemizuzwana engama-60 yokuphunyuka, noma okunye UMnu X uzokunikeza ukuhlaziya kwe-cerebral. - Linda, ukhona ngempela, uMnu X ukhona? - Yebo, ulapha. - Ini? - Kulungile? Futhi kuqala ngamathathu, amabili, munye. Hambani! - O, kuya kuba nzima ngokwengeziwe! Mhlawumbe nginegajethi yami yokuhlola inqwaba yephakethe lami. - O, Nkulunkulu, woza, BBR, hlafuna lokhu, ngicela! Ulele? - Uyazi yini? Lezi zinhlobo ezinhle. Uyokwenzenjani uma ungenandaba nokuthola lokhu? Ngingazigcina? - Kulungile! Cha, angizukuwina lokhu. - Bengazi ukuthi lokhu kuzofaka usizo. Yebo! Ngiphumile! - Uphumile! Empeleni uyinhloli, bafo. Ngisanda kuthola inhloli, ngakho-ke usephumile. - Ini? - Ngiyaxolisa, akekho noyedwa okufanele akwazi ukuphuma eziphathwayo. Lokhu akunakwenzeka. - Linda, uphume ezandleni zakhe? - Yebo, lokho kwakushesha impela. - Futhi une-kit spy. Ukwenzile lokhu ngaphambili! - Ngiqonde ukuthi, siphuma ezandleni zethu ngaso sonke isikhathi. - Ngaso sonke isikhathi! - Yebo, yingakho uMathe engathembi. - O, lokho kunengqondo. - Yebo, yingakho ekuvumela ukuba uthandane nanoma ngubani. - Linda, ini? - Ngiyazi ukwenzile! - Lokho akulungile! - Akunandlela yokuthi akwazi ukwenza lokhu, ngaphandle kokuthi empeleni abe nokuqeqeshwa. Uyinhloli. - Kepha asifuni yini inhloli yomdlalo oyinhloli? - Cha, sifuna umuntu esingamqeqesha, hhayi umuntu osuvele enokuqeqeshwa. Lokho kusho ukuthi ngeke sibathembe, ngakho - Uphumile. - Hewu. - Le yinselelo ebi kunazo zonke ezake zakhona. - Ucabanga ukuthi uzolunga nge-GMI? Ngizothatha isikhundla sale nkampani, futhi sizodinga ukuqashwa okusha. - Lokho kuyiqiniso. - Kulungile? - Ucabanga ukuthi akashadile? - Kulungile, umsebenzi omuhle kule nselelo, zintokazi. Wenze umsebenzi omuhle impela. Usekhona. Ngithe uphumile. - Kuhle, ngicabanga ukuthi sengiphumile. Qagela ukuthi ngizokha amanzi. - Wayefuna ngempela ukuba umngane wami omkhulu. Ngiqonde ukuthi, yini engalungile ngalokho? Kwakumnandi waze wahlanya kancane. - Yebo, lokho kuyiqiniso. - Kuliqiniso, lokho kuliqiniso. - Ucabanga ukuthi yini uMathe azoyigcina ngokulandelayo? - Angazi, lokhu kuyinto emangalisa kunazo zonke umhlabeleli umngani umdlalo wokufunda spy engake ngakubona. Zam Fam, ubeke amazwana ngezansi ukuthi ucabangani UMathe kufanele akwenze ukusiza ukuthola umngane wami omusha omkhulu. Angicabangi ukuthi kunjalo,. - Ngiqonde ukuthi, nguwe owathi kungenzeka ube kakade othile wakhethwa, bese makenze lokhu, kanjalo. - Lokho kuyiqiniso. - Mhlawumbe ngizokuveza ngemuva kokukwenza lokhu, kodwa simyeke abe nesikhathi sakhe. - Kulungile. - Uh, uRebecca, woza lapha, woza lapha, woza lapha, woza lapha. - Yebo? - Ungabafundisa ukwenza Umdanso we-master master network? Spy likaHack yilelo elaligqokwe? - Ah, hlola eliphakeme kakhulu likaHack yilelo elaligqokwe? Yebo. - Ungakwenza lokho? Uma uzoba ngumngane wakho omkhulu, mhlawumbe bazoba ku-master master network, futhi. - Njengo, GAMASTE R. - Kulungile, ngithole lokhu. Ngiyakwazi ukudansa nabangane bami abakhulu. Mhlawumbe sizokwenza iTikTok. - Yebo, yebo! - Guys, woza lapha, woza lapha, woza lapha. - Ini? - Angazi nakancane ukuthi ngenzani laphaya. - Yebo, kusobala. - Usho ukuthini? - Lokhu kubukeka kuhle. Lokhu kupholile impela. - Yebo? - Bengicabanga ukuthi konke lokhu kuhlelwe kona? Kungakho sibadonsela lapha, futhi, lapho zilele, futhi - Yebo. - Ngiqonde ukuthi ngangihlelela lokhu. - Yebo, kusobala. - Ngikhiphe ikhwela. - Bayazi kanjani likaHack yilelo elaligqokwe? Cha, awufuni isiphuzo se-spy. - Cha, awukufuni lokho. - Ungakufuni lokho. - Umdlalo wokuzifihla nokufuna! - Fihla futhi ufune, ngaso sonke isikhathi. - Kungani? - Umdlalo wokuzifihla nokufuna. - Hawu, kulungile. - Izinto ngaso sonke isikhathi, ekuzingeleni okungaqondakali kanye nezinto. - Futhi,,, uma kuzoba ku isimo, badinga ukwazi ukucasha. - Kulungile, kuthiwani uma bezama ukuqhela kuMnu X? - Ngqo. - Futhi uma bengakwazi ukucasha, - Noma amabhere. - Ngizokubona ngemva kwesikhathi. - Bye. - Isikhathi esingakanani, bafana? Ngicabanga ukuthi sinawo lo mdanso. - O, uyitholile? - Oh yebo, yebo, yebo. - GAMEMASTERS - Sawubona, ubani ohlezi isihlalo? Ingabe nina nifuna ukuhlala? - Uh, sizoba abantu ababi. - Siphe izithupha manje, uma ucabanga ukuthi lo umqondo omuhle. Sizofihla futhi sifune kuleli paki manje. - Kulungile? - Futhi, angeke sazise uRebecca ukuthi kwenzakalani, ngakho-ke mhlawumbe simthola eTesla, kulungile? - We bafowethu! - Yebo, yebo, yebo. - Ngempela. - Uqinisile, uqinisile, uqinisile. Ngakho-ke, empeleni senze le nto elandelayo ihlelelwe. - Njengokumangala! - Sifuna ukuthi uye eTesla. - Mina? - Yebo, uphumile! Uphumile! - Hawu! - Awukwazi ukuba umngane wakho omkhulu! Phuma! - Yebo, sifunde ukuthi kokugcina, ubufihliwe. - Kulungile, kepha singaba nabo okungenani ingabe umdanso usheshe? - IGAMEMASTERGMA Ini? - Leyo yingxenye kuphela, futhi. - Kulungile, kulungile, iya emotweni! - Fihla eTesla! - UZam Fam, angikholwa ukuthi kunjalo kungenza ngihlale ngaphakathi kweTesla ngenkathi bezama ukuthola umngane wami omusha omkhulu. Ngibona sengathi uMathe akasazi ukuthi wenzani njengamanje. - Ngakho-ke ngabe sisusa noma ngubani kule sizungezo? - Cha? - Angazi? - Isebenza kanjani? - Siyabathola, baqedwa, akunjalo? - Lokho kubonakala, ngathi, kulula kakhulu. Ngithole noma ngubani kule paki. - Yebo, ngiqonde, kunjalo impela. Ngilapha kakhulu, ngakho. - Like, egijima? - Yebo, yebo. - Noma kunjalo, kulungile. - Wake waya kuleli paki? - Impela ngike ngaya kule paki. Ngike ngaya emapaki amaningi. Nginayo, njengokuthi, ingubo yami lapho, kodwa, kunjalo. - Okwesithathu, okubili, okukodwa, kunethiwekhi yomdlalo we-master. - Abathathu, ababili, munye, umphathi womdlalo. - GMI! - GMI! - Woza! Kulungile, ngakho-ke sizodlala umdlalo omnandi wokufihla nokufuna. Njengoba nina niyazi, kuzoba namasu, akunjalo? - Isu lami ukufihla ngaphansi kwesigaxa. - Ukukhuluma iqiniso, anginazo izinhlelo. Engikwaziyo nje ukuthi ingane yami, iBB, idinga ikhefu. - Ngizohamba ngicashe esihlahleni, lapho. Vele ungene kwelinye lamagatsha bese uhlala uthule impela. - Ngizocasha esihlahleni esifanayo. Ngiyethemba bangithola okwesibili. - Ini? - Ngakho-ke ngizocasha ngemuva kwaleligqoko elenga ngaphezulu lapho. Ngicabanga ukuthi kuzoba yindawo efanelekile. - Lokhu kuzoba ukufihla kwesibili kwe-10 bese ufuna inselelo. Udinga ukuya esihlahleni, ngicabanga. - Ini? - Sivele, isihlahla? - Kufanele uye esihlahleni. - Iya esihlahleni? - Yep! - Kulungile. - Kulungile. - Ngabe sinemililo emthini? - Akukho ukudla okulula esihlahleni! - Ini? - Kulungile, imizuzwana eyi-10 iqala manje. - Linda, ingabe badlala isicashile futhi bafuna? Ngabe kufanele bathole kanjani umngani omkhulu kimi, ukudlala ukucasha futhi ufune? Le yinto ebaluleke kunazo zonke! UZam Fam, intombazane eyodwa inamakhanda ekhanda, futhi omunye uhleli nje lapho. Like, lokho akufihli futhi ufune nhlobo! - Okuhlanu. - Okuhlanu. - Abane. - Abane. - Okuthathu. - Okuthathu. - Ababili. - Ababili. - Eyokuqala. - Eyokuqala. - Iya! - Iya! - Angiboni muntu. UZam Fam, uma ubona noma ngubani, ngazise! - Kulungile. Kulungile, ukuqeqeshwa kwe-GMI. Linda, kukhona izinyawo ngejantshi. Impela umuntu. Ukutholile! Uphumile! Uphumile! Laphaya! - Ah, lapho! Ukushayela, i-GMI! - Lokho nje Isigaxa. - Yini ngiphephile? - Ah gosh yami, kulungile, lalela, ngacabanga ukuthi lokho kwakuyibhere. Empeleni ngumuntu. Uyatholakala! - Awukacasuli. - Udinga ukulala. Kufanele aphumule. - Yebo, kepha lokho akuyona ingxenye yenselelo. - Umenzeli S, uthole amangaki? - Linda, ngikutholile! - Buyela! - Hheyi! - Wonke umuntu utholakele! - Yebo! - Yebo! - GMI! - GMI! - GMI! - Bakhohlisile, akunjalo? - Izindawo zethu zokucasha zazizinhle kakhulu. - Nina bafana muhle impela. - Hhayi-ke, ngikubone ucashe. Lokho bekuphelele. - Hawu unkulunkulu wami, ngiyabonga! - Futhi-ke ngaphenduka insani yotshani. - Kulungile, lokho kwakuyicashile futhi ufune inselelo. Umsebenzi omangalisayo, ukucasha ngokweqile nokufuna. Lowo bekungumdlalo lapho kungekho owathola amaphuzu, akekho owalahlekelwa ngamaphuzu, awekho amaphuzu adlulisiwe. - Kufanele ngihambe ngiyotheza isiphuzo segundane lami, kulungile? - Hhawu, ngani? - Womile! - [Izinhloli Zesilisa] Emanzini? - Guys, ngiyazi ukuthi senzani enseleleni elandelayo. - O, uyakwenza? - Yebo, ini? - Inselelo yokugcina, ukuqeqeshwa kokulwa impi. Sizobona ukuthi ngubani ongaqhubeki kahle kakhulu we-ninja. - Hewu Nkosi yami. - Uwinwe ngamawina amane? - Kulungile, okungcono, yep. Kwenze konke ukuhamba kancane. Konke kungcono ngokuhamba kancane! - Yebo, ooh. Kuyabanda! - Nina balungele? - Yebo! - Kulungile, masikwenze! - Isikhathi sokuqeqeshwa se-War royale! Sizobona ukuthi ngubani ongaqhubekela phambili we-ninja. Ngikubhekile awuzange ungibone ngiza, imbangela yayinobuhle obumangalisayo, futhi ibuthuntu impela. Ngathi ngithukile! Ngabe nina bafana wenze into enje? Noma, gxuma ukukhahlela? - Yebo. - Yebo. - Kulungile, sizobona ukuthi ngubani ongcono kunabo bonke. Usukulungele lokhu? - Kulungile, ake senze lokhu! Ukulwa kwempi! - Kulungile, ngakho usulungisile ikhadi lakho lesikweletu? Imbangela sizobabeka ezisekelweni- - Kulungile, bafo! - Hheyi! - Wenzani? Bengicabanga ukuthi usanda kwedlula lapho! - Yebo, sizokugweba lokhu ngezindlela ezintathu ezihlukile. Ijubane, ukuphakama, nokuqina. - Kulungile. - Kulungile, usukulungele? - Kulungile, usukulungele? - Kuhle, kuhle, nakanjani kukhona umoya lapho. - Yep, yep, bekukuhle. - Engikucabangayo, Ngizokwenza lokhu. - Yini engizoyenza, eh? - Hawu! - Kulungile! - Kuyathakazelisa. - Yebo, kuyathakazelisa. - Uyazi, angaxosha umuntu ngaphandle. - Yebo, sengathi, mhlawumbe wayenjengaye, yonke into yakhe ifana, ngizobe sengiphansi bese ubamba umlenze futhi uyazi ukuthi - [Umenzeli S] O, yebo, kulungile, kulungile. Ngizokushaya lokho, ngizokushaya. - Kubukeka sengathi benza ukunyakaza kweKarate? Ngabe lokhu kufana namakhono we-ninja? Imbangela angicabangi ukuthi noma ngubani kubo oqeqeshwa nge-ninja. - Ingabe lelo ninja, noma lelo, njenge-ballet? - [Umenzeli R] Kwakuhle. - Unomusa omkhulu. - Kulungile, ngiyazi engikwenzayo. - Kulungile, i-Baby Bear Rat, uzizwa ukuqhuma kancane, kepha ungakhathazeki, konke kulungile. - Kulungile? - Ngabe ubona ukuthi ukuvikela kahle kangakanani? -Akade ephakeme, kukhona ukuphakama lapho. Futhi-ke, njengokuthi, phansi. - Kwakunjengoku, yebo, bom. Udinga ukuvikelwa uma uzohamba ube ngumngane wakhe omkhulu, uyazi? - Right, yebo, nakanjani. - Hhe, luphi ucingo lwami? Ngabe ngiyishiyile ifoni yami laphaya? - Sawubona-yah! - O, futhi wenza i-boop encane, wabe ese-kachow ngenkathi ifika, yebo? - Yebo, yebo, yebo. - Kuhle lokho! - Uyazi yini? Ngiyagula ukuthi ngikulesi Tesla. Ngizizwa sengathi kufanele ngibe nezwi lokungena ngubani ozoba ngumngane wami omkhulu, ngoba ungumngane wami omkhulu, futhi uMat uyikho wenza inselelo enkulu kakhulu, ngakho-ke ngizobe ngiphuma lapho. - Kulungile, lokho kwakumangalisa. Ngiyabonga, zintokazi. - Sawubona? Nina bantu ukhohliwe, bengiseTesla. - Ngempela! - Ngempela! -Kukhohliwe ngokuphelele ngawe. - Kulungile, yebo, futhi anginayo ifoni yami. - Hawu! - Hawu! - Lokho bekujabulisa kakhulu. - Isikhathi esifanele, sesizokunikeza izikolo zokugcina. Ubani oqhubekela phambili nokuthi kuzoba ngubani kuqedwe? - Kuqediwe? - Ngizokuveza lokhu, kokuthathu, okubili, okukodwa. - Hheyi! - Hheyi! - 13, 13, 10, 13, 13. Lokho kusho ukuthi uphumile. - Ini? Kuye? Wayenamathele emhlabathini! Ngemilenze yakho evuthayo yonke indawo, kushaya izingelosi! Wena ne-bear yakho rat akukho okuthandayo! Wena! Uyaphila, sinqobile. Sinqobile. - Ngizizwa sengathi ngiphuthelwe kakhulu? - Angazi ukuthi lokho bekuyini. - Uh? - Ngizizwa ngathi, he! - Usekhona, usazungeza. - Buya! - Lokhu ubukeka! - [URebecca] Whoa. - [Umenzeli S] Thola ifu lokulala! - Kepha ngithanda izinwele zakhe! Kwakukuhle impela, kepha uyahlanya! - Uyahlanya! - Hewu! - Kulungile. - Ngokweqiniso, yena uhlobo wangikhumbuza, like the red hero. - Uma ngikwazi ukuthanda, akekho noyedwa ongakwazi. Konke lokhu kungokwami, akekho noyedwa kini odlayo. - Ngithole kancane. - Uyakukhumbula lokho? Benginjengaye, hawu. - Ngaleso umdlalo wokuthandana? - Guys? Ngabe amanzi aphalaze kulokhu noma okuthile, bangela okuthile okungalungile ngocingo lwami.

Ucingo luka-REBECCA LIDIWE! (Ukuchitha amahora angama-24 Ukuhlola umngani ongcono kakhulu womdlalo we-GAME MASTER Reveal)

After Rebecca Zamolo escaped the “WHICH New BEST FRIEND Will REBECCA Chose? (Found Hidden Spy in Disguise using Hacks and Pranks)”, Matt and Rebecca created “We Stole Hacker RV to Rescue Maddie! (Spending 24 HOURS Overnight Escaping Underground Tunnel Test).” The Real Game Master then uploaded “LAST TO LEAVE RV From HACKER MANSION WINS IT Challenge! (RZ Twin Battle vs MR X at Safe House)” next Game Master Incorporated posted “WORST TIKTOK WINS $10,000 CHALLENGE! (Testing viral Life Hacks at Safe House Found RZ Twin Clues)," now Matt decides to put everyone through spy ninja training to see who is a spy and who is the best friend. However Matt doesn't trust anyone and thinks they could be a liar so he put up a spy camera to see if anyone would try to hack Rebecca's phone. First round was Hide and Seek and everyone was missing then found super fast. Next they tried the handcuff for 24 hours challenge. No one could get out except for 1 and Matt and Rebecca immediately terminated them. Matt next did spy ninja training with ninja moves in slow motion. There was no need for Matt to go into disguise as he now will know what is going on with the hacker in our group. Someone has secrets and we need to figure out who it is before we do a lie detector test on them. Maybe one of them lost their memory or it could be a prank. Who do you think is the best best friend? Thank you for watching my funny entertainment comedy vlog videos in 2020! Watch my friend’s awesome videos: LAZY CLEANING HACKS AND TIPS || Organization And Household Hacks by 123 GO! www.youtube.com/watch Labrant Fam - This Is How Everleigh and Posie's Official Baby Brother Training Went... www.youtube.com/watch Familia Diamond - WE CAN’T BELIEVE THIS HAPPENED WHILE LOOKING FOR MARCH POM!!! www.youtube.com/watch SSSniperWolf - Mixing EVERY Cereal TOGETHER www.youtube.com/watch
renagade, spy, training, 123 go, lazarbeam, tricks, water bottle flip, familia diamond, mixing, hacks, face reveal, morgz, reveal, labrant fam, zhc, best friend, ideas, pom, phone, best, master, game, dobre, lazy, sssniperwolf, troom troom, spying, matt and rebecca, surprising, vlog, ssundee, game master, fortnite, friend, teacher, pranks, the labrant fam, hacked, test, tips, lucas and marcus, march, hacker, rebecca, dude perfect, tik tok, spending, everleigh, fun, prank, 24 hours, rebecca zamolo, yummy,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="0.13" dur="1.28"> - Uyemukelwa emuva esiteshini seMat noRebecca. >

< start="1.41" dur="2.14"> Silungiselela ukwenza ukuqeqeshwa kwe-master master spy. >

< start="3.55" dur="1.876"> - Ngokushesha. - Ngabe sikwenza kanjani lokho? >

< start="5.426" dur="0.833"> Amantombazane alele. >

< start="6.259" dur="1.211"> - Yebo, laba kufanele babe ngabangane bami abakhulu, Math. >

< start="7.47" dur="1.713"> - Linda, konke kuzofanela kanjani eTesla? >

< start="9.183" dur="0.833"> - Bazokwazi. >

< start="10.016" dur="2.267"> - Hawu gosh lami, lo ngumqondo omubi. >

< start="15.92" dur="1.27"> - Kulungile, bazobe bavuka lapha kungekudala, >

< start="17.19" dur="1.43"> ngakho-ke kufanele sisetshenziselwe konke >

< start="18.62" dur="0.85"> umdlalo we-master spy spy. >

< start="19.47" dur="1.053"> Ukulungele? >

< start="20.523" dur="0.833"> - Linda, nokho, bengicabanga ukuthi usuvele usuvele >

< start="21.356" dur="0.833"> ukhethe umngani wakho omkhulu. >

< start="22.189" dur="1.721"> - Ngiqonde, ngakwenza, kodwa ngithanda lo mbono. >

< start="23.91" dur="1.36"> Ngiyafuna ukubona ukuthi basebenza kanjani >

< start="25.27" dur="1.33"> ukuqeqeshwa kwe-master master spy, ngoba anjalo >

< start="26.6" dur="1.58"> uzojoyina i-master master network ekugcineni. >

< start="28.18" dur="1.072"> - Hhayi, iqiniso. >

< start="29.252" dur="0.833"> - [Camerawoman] Kulungile, bafo, wozani. >

< start="30.085" dur="0.833"> - Kulungile, ngizohamba ngithole zonke izigaxa >

< start="30.918" dur="1.666"> usethe ukuzungeza okukodwa, kulungile? - Inselelo yokuqala. >

< start="32.584" dur="0.833"> - Nina bantu, qala ukuvusa kubo. >

< start="33.417" dur="1.357"> Kufanele sikwenze lokhu maduze, akunjalo? - Yebo, yebo. >

< start="34.774" dur="1.036"> - Ilanga lizoshona. >

< start="35.81" dur="1.03"> - Angisadonseli abanye abantu. >

< start="36.84" dur="1.41"> - Kulungile. Nina bantu nicabanga ukuthi ama-ejenti >

< start="38.25" dur="1.68"> futhi uMathe wamisa inkamba yokuthi >

< start="39.93" dur="2.87"> thola umngani wami omkhulu, kepha ngeshwa, >

< start="42.8" dur="1.62"> esikhundleni sokubeka ingxube yomshini wamanga, >

< start="44.42" dur="1.81"> Math wabeka ifu lokulala, ngakho konke okwami >

< start="46.23" dur="2.22"> Abangani abangcono kakhulu balele njengamanje, >

< start="48.45" dur="1.15"> futhi bazovuka. >

< start="49.6" dur="1.286"> Math, sicishe sikulungele? >

< start="50.886" dur="0.833"> - [Math] Yebo, cishe. >

< start="51.719" dur="1.741"> - Kulungile, ngakho-ke nina bantu baphawula ngezansi >

< start="53.46" dur="1.65"> ucabanga ukuthi kufanele abe ngumngane wami omkhulu. >

< start="55.11" dur="3.009"> Futhi ungazise uma kukhona owenza noma yini esolisayo. >

< start="58.119" dur="1.864"> Sabavusa bonke. >

< start="59.983" dur="2.009"> - Sifike kanjani lapha? - Kungani sisepaki? >

< start="61.992" dur="1.118"> - Nina bantu anikhumbuli? >

< start="63.11" dur="2.403"> Thina, uh, sahamba futhi sonke sathola amaSlurpees. >

< start="65.513" dur="1.209"> - Ama-Slurpees. - Ama-Slurpees. >

< start="66.722" dur="2.19"> - Yebo, wonke umuntu ufana, "Yebo, ake senze ukuqeqeshwa okuthile!" >

< start="68.912" dur="0.833"> Bese . >

< start="69.745" dur="0.833"> - Uyakhumbula? >

< start="70.578" dur="0.833"> - Uyakhumbula? >

< start="71.411" dur="0.833"> - Yebo. >

< start="72.244" dur="0.833"> - KwakunguCherry Coke. >

< start="73.077" dur="1.04"> - O, uyabona? >

< start="74.117" dur="0.863"> - UCherry Coke. - Yebo. >

< start="74.98" dur="1.14"> - Sibuye nawe eTaco Bell, >

< start="76.12" dur="1.383"> futhi basinika le ngubo ukuze nawe >

< start="77.503" dur="1.707"> bafana bangathatha umhlana wakho ofuna ukuwuthatha. >

< start="79.21" dur="0.833"> - Kuhle kakhulu, ngiyaphupha. >

< start="80.043" dur="0.833"> - Ngaphambi kokuthi senze uqeqesho. >

< start="80.876" dur="1.374"> - Math, mhlawumbe kufanele uchaze okuhle kakhulu >

< start="82.25" dur="1.39"> bangani ukuthi senzani. >

< start="83.64" dur="1.09"> - Into yokuqala esizoyenza ukukwenza >

< start="84.73" dur="1.6"> hlukanisa nina bafana ngamaqembu amabili. >

< start="86.33" dur="1.24"> - Ngiyakwazi ukukala ngegundane lami? >

< start="87.57" dur="1.062"> - Cha! Cha. >

< start="88.632" dur="1.598"> - Lokho akubalwa njengomuntu. >

< start="90.23" dur="1.288"> Like, bhangqa nje. >

< start="91.518" dur="0.833"> - Bhangqa! >

< start="92.351" dur="1.117"> - Yebo. - Uyifake ephaketheni lakhe? >

< start="93.468" dur="0.833"> - Yebo! >

< start="94.301" dur="0.833"> - Into elandelayo, sizohamba ngale ndlela. >

< start="95.134" dur="1.666"> Wozani, bafo. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasebenza manje. >

< start="96.8" dur="0.833"> Sidinga ukuthola ukuthi ngubani ngempela >

< start="97.633" dur="1.666"> uzoba ngumngane omuhle kakhulu. - Singanqoba kangcono. >

< start="99.299" dur="0.833"> - Ngiyazi. >

< start="100.132" dur="1.088"> - Empeleni sithola i-Coke Coke? >

< start="101.22" dur="0.833"> - Angazi, ngifuna ukuya ekhaya. >

< start="102.053" dur="1.807"> - Ingabe unalo igundane lapho? >

< start="103.86" dur="1.18"> - Yebo, ingabe ufuna ukukubona? >

< start="105.04" dur="1.88"> - Kulungile, zintokazi, kule nselelo yokuqala, >

< start="106.92" dur="2.09"> sizothola ukuthi ngubani osebenza kangcono njengeqembu. >

< start="109.01" dur="1.73"> Uma uzoba yi-BFF kaRebecca, >

< start="110.74" dur="0.833"> khona-ke kufanele usebenze >

< start="111.573" dur="1.157"> kanye naye kahle impela. >

< start="112.73" dur="1.05"> - Unjalo uRebecca? >

< start="114.7" dur="0.874"> - Awukaze ubatshele? - Yebo? >

< start="115.574" dur="0.876"> - Cha, ngi ... - Yini? >

< start="116.45" dur="1.375"> - NginguRebecca. >

< start="117.825" dur="1.329"> - Yay! - Yay! >

< start="119.154" dur="1.211"> - Ngicabanga ukuthi siyashaya izandla? >

< start="120.365" dur="2.038"> - Njengoba sasihlelile, kwembula! >

< start="122.403" dur="1.257"> Angisebenzi nhlobo. >

< start="123.66" dur="1.54"> - Kulungile, ngakho-ke, lokho esizokwenza njengamanje >

< start="125.2" dur="1.84"> , sikuvele unamaqembu amabili. >

< start="127.04" dur="1.78"> Sizobona ukuthi nisebenza kahle kanjani njengeqembu, >

< start="128.82" dur="2.02"> ngokufaka uthinta izinyawo zakho ndawonye. >

< start="130.84" dur="0.833"> Ngabe nina senikulungele? >

< start="131.673" dur="0.833"> - Sizokusiza. - Yebo, yebo, yebo. >

< start="132.506" dur="1.294"> - Ngidinga ukweqa lapha okwesibili, kulungile? >

< start="133.8" dur="2.722"> - Kulungile, sazi kanjani ukuthi ngubani owinayo? >

< start="136.522" dur="0.833"> - Kukhona futhi emuva. >

< start="137.355" dur="0.833"> - Ungakhathazeki, ngizokuchaza. >

< start="138.188" dur="0.833"> - Kulungile! >

< start="139.021" dur="0.833"> - Kulungile, ngakho angizethembi zonke lezi ntombazane njengamanje. >

< start="139.854" dur="1.616"> Ngicabanga ukuthi ezinye zazo zingasola kancane. >

< start="141.47" dur="1.43"> Omunye wabo kungenzeka ukuthi usebenzela uMnu. >

< start="142.9" dur="0.86"> asinawo umbono. >

< start="143.76" dur="1.4"> Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi, >

< start="145.16" dur="1.51"> uma kukhona owabona kuvidiyo kaRebecca. >

< start="146.67" dur="1.94"> Lapha phezulu lapha, ungabona ukuthi nginezinhloli >

< start="148.61" dur="0.92"> ikhamera engizoyiphutha. >

< start="149.53" dur="2.87"> Womathathu amajaji, uRebecca, u-Agent R, >

< start="152.4" dur="1.35"> futhi i-Agent S izobe ihleli lapha >

< start="153.75" dur="0.88"> ngemhlane labo kubo. >

< start="154.63" dur="1.814"> Ucingo lukaRebecca luzoba lapha. >

< start="156.444" dur="1.306"> - Izinselelo ziqeda amandla, >

< start="157.75" dur="1.19"> bazoza lapha bazothatha amanzi, >

< start="158.94" dur="2.54"> futhi ngiyazi ukuthi eyodwa yazo ayinakuphikisa >

< start="161.48" dur="1.97"> isilingo sokuthatha ifoni kaRebecca. >

< start="163.45" dur="2.2"> Beka amazwana ngezansi ukuthi yimuphi umuntu osolisayo. >

< start="165.65" dur="1.23"> Futhi, ungakhohlwa ukunikeza le vidiyo >

< start="166.88" dur="2.72"> isithupha, bhalisa, vula izaziso, chofoza konke. >

< start="169.6" dur="1.41"> Uma ukwenze lokho ngaphambi kokuthola itepi yediphu >

< start="171.01" dur="2.13"> emilenzeni yabo, bephawula i-duct tape group. >

< start="173.14" dur="0.833"> Masibuye. >

< start="173.973" dur="2.267"> - Kulungile, nina bantu, siyakhipha umgwaqo nje, >

< start="176.24" dur="0.833"> Kancane nje. >

< start="177.073" dur="0.972"> - [Owesifazane] Kancane nje. >

< start="178.045" dur="0.833"> - Ah! >

< start="178.878" dur="0.833"> - Lokho kufana nethayela eliningi le-duct. >

< start="179.711" dur="2.129"> - O, uyazi, vele bekufuna kuvikelwe. >

< start="181.84" dur="1.554"> - Kepha futhi, ngenza eyodwa kuphela kuleya. >

< start="183.394" dur="0.833"> Ngabe lokho kupholile? >

< start="184.227" dur="0.833"> Ngabe kunjalo? >

< start="185.06" dur="0.943"> - Kungahle kudinge okunye, angazi. >

< start="186.003" dur="0.833"> - Kwazi bani? >

< start="186.836" dur="0.893"> - Ngicabanga ukuthi kuzolunga. >

< start="187.729" dur="1.498"> - Ngicabanga ukuthi iqembu lami lizophumelela, ngoba >

< start="189.227" dur="1.723"> Ngenze umsebenzi omuhle kakhulu we-duct tepi. >

< start="190.95" dur="2.08"> - Kulungile, lalela, ngine-aerodynamics, >

< start="193.03" dur="2.64"> positivity, ukukhanya kwe-duct tape. Iqembu lami lizophumelela ukuwina leli. >

< start="195.67" dur="2.68"> - Empeleni, ngicabanga ukuthi iqembu lami lizophumelela kulokhu, >

< start="198.35" dur="1.46"> ngoba asinamabili kuphela, >

< start="199.81" dur="2.27"> empeleni sinabathathu kuleli qembu. >

< start="202.08" dur="1.64"> Sinesilinganiso sebhere! >

< start="203.72" dur="2.067"> - Ake wonke umuntu asethelwe. >

< start="205.787" dur="0.863"> - Kulungile, engingazange ngikutshele khona >

< start="206.65" dur="1.86"> akagcini ngokuthi uRebecca akwehlulele, >

< start="208.51" dur="2.122"> kanjalo no-Agent R no-Agent S. >

< start="210.632" dur="1.529"> - Yebo! - Yebo, GMI! >

< start="212.161" dur="0.833"> - GMI! >

< start="212.994" dur="1.256"> - Ngokuqinisekile bazokwazi >

< start="214.25" dur="1.499"> ukuthi umngani wami omkhulu uzoba ngubani. >

< start="215.749" dur="0.833"> - Kungani nina abathathu nina bantu >

< start="216.582" dur="1.535"> phambili bese uthatha isihlalo sakho, kulungile? >

< start="218.117" dur="0.833"> - Huh? - Kulungile! >

< start="218.95" dur="0.833"> - Sekuvele kumisiwe, lapha. >

< start="219.783" dur="1.37"> - [Umenzeli S] Kuhle, kuhle! - [Umenzeli R] Kuhle, kuhle! >

< start="221.153" dur="1.804"> - Kulungile, imali ayikho kubantu abangalingani. >

< start="222.957" dur="0.893"> - Lokhu kucishe kwagqashuka! >

< start="223.85" dur="2.03"> Kulungile, ngijabule nje ukuthi kufanele ngiguqule >

< start="225.88" dur="1.2"> iprank ephuma kule ngubo. >

< start="227.08" dur="1.83"> Kumanzi, kepha ngaphansi kwale sweatshirt, >

< start="228.91" dur="2.073"> kubuye kumanzi. - Le yingxenye yami, akunjalo? >

< start="230.983" dur="0.947"> Empeleni ngishintsha izingubo >

< start="231.93" dur="0.833"> laphaya, uma udinga okuthile. - Ini? >

< start="232.763" dur="2.087"> - Yini, cha, ngiqonde. - Lapha? >

< start="234.85" dur="0.91"> - Ngoba, khohlwa, ukhohlwe. >

< start="235.76" dur="1.45"> Uma udinga amanye, vele ungazise. >

< start="237.21" dur="2.03"> - Kulungile, ngizobe ngibe kabusha namhlanje, futhi. >

< start="239.24" dur="1.26"> Ake umdlalo uqhubeke! >

< start="240.5" dur="0.833"> Kulungile! >

< start="241.333" dur="0.833"> Inselele elula! >

< start="242.166" dur="1.354"> Konke okufanele ukwenze ukuqala lapho, >

< start="243.52" dur="1.73"> uma ngishaya ikhwela, yehla lapho, >

< start="245.25" dur="1.2"> uzungeze isigaxa sakho, bese ubuya. >

< start="246.45" dur="1.38"> Iqembu lokuqala emuva, liwina. >

< start="247.83" dur="1.393"> Kumamaki akho, setha! >

< start="250.658" dur="1.238"> - [Umenzeli R] Masihambe, Larkin! >

< start="257.366" dur="0.833"> - Cha! - Woza! >

< start="258.199" dur="2.481"> - Linda, bengicabanga, ekhaya, ngifuna abangane abahamba phambili. >

< start="260.68" dur="1.06"> Kungani kubalulekile ukuthi ubani ophumelele? >

< start="261.74" dur="0.98"> - Angazi, kuyinselelo leyo. >

< start="262.72" dur="1.689"> - Yebo, yebo, yebo, akunandaba. >

< start="264.409" dur="0.848"> Uyibulele! >

< start="265.257" dur="1.593"> - Kulungile, wonke umuntu angakhipha umdanso we-duct, >

< start="266.85" dur="1.73"> futhi ume lapha ukuthola isahlulelo. >

< start="268.58" dur="0.833"> - [Umenzeli R] Inhlanhla. >

< start="270.56" dur="2"> Kulungile, amajaji adidekile kancane kulokho, >

< start="272.56" dur="1.15"> kepha sahlulela ngokubambisana. >

< start="273.71" dur="1.78"> Leli yiqembu elilodwa, iqembu lesibili neqembu lesithathu. >

< start="275.49" dur="1.59"> Ngifisa ukuthi uqhubeke futhi >

< start="277.08" dur="2.06"> bhala phansi ukuthi yiliphi iqembu ocabanga ukuthi labanokusebenzisana okuhle kakhulu. >

< start="279.14" dur="1.24"> - Umsebenzi omuhle kakhulu wokubambisana? Kulungile. >

< start="280.38" dur="1.51"> - Futhi, beka amazwana ngezansi ukuthi ucabangani >

< start="281.89" dur="1.79"> babenokubambisana okuhle kakhulu. - Ake siqhubeke siveze. >

< start="283.68" dur="1.363"> Okuthathu! >

< start="285.043" dur="0.833"> Ababili! >

< start="285.876" dur="0.833"> Kunye! >

< start="286.709" dur="0.833"> Zembula! >

< start="287.542" dur="1.666"> - Iqembu elilodwa! - Bheka, ngivotele iqembu elilodwa, >

< start="289.208" dur="1.782"> ngoba. - Konke! >

< start="290.99" dur="1.524"> - Cha, kepha imayelana nokuwina. >

< start="292.514" dur="1.931"> Asinendaba nokuwina. - Ukunqoba kuyikho konke. >

< start="295.9" dur="1.72"> - Empeleni, noma kunjalo, kunokuningi okufanele kwenziwe >

< start="297.62" dur="1.77"> abangane abakhulu kunokuwina nje. >

< start="299.39" dur="1.47"> - Uh, nah. - Uh. >

< start="300.86" dur="1.58"> - Kulungile, sizoqhubeka futhi sizilungiselele. >

< start="302.44" dur="1.76"> Iqembu lokuqala, lihalalisana ngokuwina. >

< start="304.2" dur="1.35"> Nina bantu ungahamba uyokha amanzi akho, uma uthanda, >

< start="305.55" dur="1.69"> okokuqala manje, ngenkathi sisakha >

< start="307.24" dur="1.587"> kwinselele elandelayo, kulungile? >

< start="308.827" dur="1.143"> - Yebo mnumzane, champ enkulu! >

< start="309.97" dur="0.881"> Ungayisebenzela! >

< start="325.127" dur="1.413"> - Kulungile, nansi inselelo ye-handcuff. >

< start="326.54" dur="2.32"> Unemizuzwana engama-60 yokuphunyuka, noma okunye >

< start="328.86" dur="2.06"> UMnu X uzokunikeza ukuhlaziya kwe-cerebral. >

< start="330.92" dur="1.26"> - Linda, ukhona ngempela, uMnu X ukhona? >

< start="332.18" dur="0.972"> - Yebo, ulapha. >

< start="333.152" dur="0.833"> - Ini? - Kulungile? >

< start="333.985" dur="1.48"> Futhi kuqala ngamathathu, amabili, munye. >

< start="335.465" dur="0.833"> Hambani! >

< start="338.82" dur="1.29"> - O, kuya kuba nzima ngokwengeziwe! >

< start="340.11" dur="2.24"> Mhlawumbe nginegajethi yami yokuhlola inqwaba yephakethe lami. >

< start="342.35" dur="2.05"> - O, Nkulunkulu, woza, BBR, hlafuna lokhu, ngicela! >

< start="344.4" dur="1.119"> Ulele? >

< start="345.519" dur="0.833"> - Uyazi yini? >

< start="346.352" dur="0.833"> Lezi zinhlobo ezinhle. >

< start="347.185" dur="2.054"> Uyokwenzenjani uma ungenandaba nokuthola lokhu? Ngingazigcina? >

< start="349.239" dur="1.074"> - Kulungile! >

< start="350.313" dur="2.14"> Cha, angizukuwina lokhu. >

< start="354.731" dur="2.719"> - Bengazi ukuthi lokhu kuzofaka usizo. >

< start="357.45" dur="1.05"> Yebo! >

< start="358.5" dur="1.028"> Ngiphumile! >

< start="359.528" dur="1.352"> - Uphumile! >

< start="360.88" dur="1.25"> Empeleni uyinhloli, bafo. >

< start="362.13" dur="1.324"> Ngisanda kuthola inhloli, ngakho-ke usephumile. >

< start="363.454" dur="0.833"> - Ini? >

< start="364.287" dur="1.283"> - Ngiyaxolisa, akekho noyedwa okufanele akwazi ukuphuma eziphathwayo. >

< start="365.57" dur="0.833"> Lokhu akunakwenzeka. >

< start="366.403" dur="1.217"> - Linda, uphume ezandleni zakhe? >

< start="367.62" dur="0.99"> - Yebo, lokho kwakushesha impela. >

< start="368.61" dur="1.673"> - Futhi une-kit spy. Ukwenzile lokhu ngaphambili! >

< start="370.283" dur="1.602"> - Ngiqonde ukuthi, siphuma ezandleni zethu ngaso sonke isikhathi. >

< start="371.885" dur="0.833"> - Ngaso sonke isikhathi! >

< start="372.718" dur="0.871"> - Yebo, yingakho uMathe engathembi. >

< start="373.589" dur="0.833"> - O, lokho kunengqondo. >

< start="374.422" dur="1.458"> - Yebo, yingakho ekuvumela ukuba uthandane nanoma ngubani. >

< start="375.88" dur="0.833"> - Linda, ini? >

< start="376.713" dur="0.833"> - Ngiyazi ukwenzile! - Lokho akulungile! >

< start="377.546" dur="1.054"> - Akunandlela yokuthi akwazi ukwenza lokhu, >

< start="378.6" dur="1.24"> ngaphandle kokuthi empeleni abe nokuqeqeshwa. >

< start="379.84" dur="0.833"> Uyinhloli. >

< start="380.673" dur="2.427"> - Kepha asifuni yini inhloli yomdlalo oyinhloli? >

< start="383.1" dur="1.08"> - Cha, sifuna umuntu esingamqeqesha, >

< start="384.18" dur="1.28"> hhayi umuntu osuvele enokuqeqeshwa. >

< start="385.46" dur="2"> Lokho kusho ukuthi ngeke sibathembe, ngakho >

< start="387.46" dur="1.095"> - Uphumile. - Hewu. >

< start="388.555" dur="1.005"> - Le yinselelo ebi kunazo zonke ezake zakhona. >

< start="389.56" dur="0.98"> - Ucabanga ukuthi uzolunga nge-GMI? >

< start="390.54" dur="0.833"> Ngizothatha isikhundla sale nkampani, >

< start="391.373" dur="1.257"> futhi sizodinga ukuqashwa okusha. >

< start="392.63" dur="0.833"> - Lokho kuyiqiniso. >

< start="393.463" dur="0.987"> - Kulungile? >

< start="394.45" dur="0.833"> - Ucabanga ukuthi akashadile? >

< start="395.283" dur="1.297"> - Kulungile, umsebenzi omuhle kule nselelo, zintokazi. >

< start="396.58" dur="1.07"> Wenze umsebenzi omuhle impela. >

< start="397.65" dur="0.833"> Usekhona. >

< start="398.483" dur="1.666"> Ngithe uphumile. - Kuhle, ngicabanga ukuthi sengiphumile. >

< start="400.149" dur="1.484"> Qagela ukuthi ngizokha amanzi. >

< start="409.16" dur="1.31"> - Wayefuna ngempela ukuba umngane wami omkhulu. >

< start="410.47" dur="0.99"> Ngiqonde ukuthi, yini engalungile ngalokho? >

< start="411.46" dur="2.04"> Kwakumnandi waze wahlanya kancane. >

< start="413.5" dur="1.313"> - Yebo, lokho kuyiqiniso. - Kuliqiniso, lokho kuliqiniso. >

< start="419.32" dur="1.53"> - Ucabanga ukuthi yini uMathe azoyigcina ngokulandelayo? >

< start="420.85" dur="1.52"> - Angazi, lokhu kuyinto emangalisa kunazo zonke >

< start="422.37" dur="2.93"> umhlabeleli umngani umdlalo wokufunda spy engake ngakubona. >

< start="425.3" dur="1.42"> Zam Fam, ubeke amazwana ngezansi ukuthi ucabangani >

< start="426.72" dur="2.07"> UMathe kufanele akwenze ukusiza ukuthola umngane wami omusha omkhulu. >

< start="428.79" dur="1.3"> Angicabangi ukuthi kunjalo,. >

< start="430.09" dur="1.22"> - Ngiqonde ukuthi, nguwe owathi kungenzeka ube >

< start="431.31" dur="1.07"> kakade othile wakhethwa, bese >

< start="432.38" dur="2.88"> makenze lokhu, kanjalo. - Lokho kuyiqiniso. >

< start="435.26" dur="1.4"> - Mhlawumbe ngizokuveza ngemuva kokukwenza lokhu, >

< start="436.66" dur="1.4"> kodwa simyeke abe nesikhathi sakhe. >

< start="438.06" dur="0.833"> - Kulungile. >

< start="438.893" dur="1.067"> - Uh, uRebecca, woza lapha, woza lapha, woza lapha, woza lapha. >

< start="439.96" dur="0.833"> - Yebo? >

< start="440.793" dur="0.833"> - Ungabafundisa ukwenza >

< start="441.626" dur="1.324"> Umdanso we-master master network? >

< start="442.95" dur="0.833"> Spy likaHack yilelo elaligqokwe? >

< start="443.783" dur="1.087"> - Ah, hlola eliphakeme kakhulu likaHack yilelo elaligqokwe? >

< start="444.87" dur="0.833"> Yebo. >

< start="445.703" dur="0.896"> - Ungakwenza lokho? >

< start="446.599" dur="0.833"> Uma uzoba ngumngane wakho omkhulu, >

< start="447.432" dur="1.666"> mhlawumbe bazoba ku-master master network, futhi. >

< start="449.098" dur="0.833"> - Njengo, GAMASTE R. >

< start="449.931" dur="1.219"> - Kulungile, ngithole lokhu. >

< start="451.15" dur="1.11"> Ngiyakwazi ukudansa nabangane bami abakhulu. >

< start="452.26" dur="1.26"> Mhlawumbe sizokwenza iTikTok. >

< start="453.52" dur="1.072"> - Yebo, yebo! >

< start="454.592" dur="0.885"> - Guys, woza lapha, woza lapha, woza lapha. >

< start="455.477" dur="0.833"> - Ini? >

< start="456.31" dur="0.838"> - Angazi nakancane ukuthi ngenzani laphaya. >

< start="457.148" dur="0.833"> - Yebo, kusobala. - Usho ukuthini? >

< start="457.981" dur="0.833"> - Lokhu kubukeka kuhle. >

< start="458.814" dur="1.076"> Lokhu kupholile impela. - Yebo? >

< start="459.89" dur="0.833"> - Bengicabanga ukuthi konke lokhu kuhlelwe kona? >

< start="460.723" dur="1.867"> Kungakho sibadonsela lapha, futhi, >

< start="462.59" dur="1.013"> lapho zilele, futhi - Yebo. >

< start="463.603" dur="2.047"> - Ngiqonde ukuthi ngangihlelela lokhu. - Yebo, kusobala. >

< start="465.65" dur="2.303"> - Ngikhiphe ikhwela. - Bayazi kanjani likaHack yilelo elaligqokwe? >

< start="467.953" dur="1.968"> Cha, awufuni isiphuzo se-spy. - Cha, awukufuni lokho. >

< start="469.921" dur="1.342"> - Ungakufuni lokho. - Umdlalo wokuzifihla nokufuna! >

< start="471.263" dur="0.833"> - Fihla futhi ufune, ngaso sonke isikhathi. - Kungani? >

< start="472.096" dur="2.284"> - Umdlalo wokuzifihla nokufuna. - Hawu, kulungile. >

< start="474.38" dur="2.31"> - Izinto ngaso sonke isikhathi, ekuzingeleni okungaqondakali kanye nezinto. >

< start="476.69" dur="1.26"> - Futhi,,, uma kuzoba ku >

< start="477.95" dur="1.3"> isimo, badinga ukwazi ukucasha. >

< start="479.25" dur="1.44"> - Kulungile, kuthiwani uma bezama ukuqhela kuMnu X? >

< start="480.69" dur="1.2"> - Ngqo. >

< start="481.89" dur="1.31"> - Futhi uma bengakwazi ukucasha, - Noma amabhere. >

< start="483.2" dur="1.075"> - Ngizokubona ngemva kwesikhathi. >

< start="484.275" dur="0.833"> - Bye. >

< start="485.108" dur="1.666"> - Isikhathi esingakanani, bafana? Ngicabanga ukuthi sinawo lo mdanso. >

< start="486.774" dur="3.039"> - O, uyitholile? - Oh yebo, yebo, yebo. >

< start="489.813" dur="2.61"> - GAMEMASTERS >

< start="492.423" dur="2.48"> - Sawubona, ubani ohlezi isihlalo? Ingabe nina nifuna ukuhlala? >

< start="494.903" dur="1.02"> - Uh, sizoba abantu ababi. >

< start="495.923" dur="1.437"> - Siphe izithupha manje, >

< start="497.36" dur="1.129"> uma ucabanga ukuthi lo umqondo omuhle. >

< start="498.489" dur="0.961"> Sizofihla futhi sifune kuleli paki manje. >

< start="499.45" dur="0.833"> - Kulungile? >

< start="500.283" dur="0.997"> - Futhi, angeke sazise uRebecca ukuthi kwenzakalani, >

< start="501.28" dur="1.33"> ngakho-ke mhlawumbe simthola eTesla, kulungile? >

< start="502.61" dur="0.833"> - We bafowethu! >

< start="503.443" dur="0.833"> - Yebo, yebo, yebo. - Ngempela. >

< start="504.276" dur="1.351"> - Uqinisile, uqinisile, uqinisile. >

< start="505.627" dur="2.803"> Ngakho-ke, empeleni senze le nto elandelayo ihlelelwe. >

< start="508.43" dur="1.07"> - Njengokumangala! >

< start="509.5" dur="2.012"> - Sifuna ukuthi uye eTesla. >

< start="511.512" dur="0.833"> - Mina? >

< start="512.345" dur="0.963"> - Yebo, uphumile! >

< start="513.308" dur="0.833"> Uphumile! - Hawu! >

< start="514.141" dur="1.946"> - Awukwazi ukuba umngane wakho omkhulu! Phuma! >

< start="516.087" dur="0.833"> - Yebo, sifunde ukuthi kokugcina, >

< start="516.92" dur="0.91"> ubufihliwe. >

< start="517.83" dur="1.38"> - Kulungile, kepha singaba nabo okungenani >

< start="519.21" dur="1.231"> ingabe umdanso usheshe? >

< start="520.441" dur="3.1"> - IGAMEMASTERGMA >

< start="523.541" dur="4.675"> Ini? >

< start="528.216" dur="0.833"> - Leyo yingxenye kuphela, futhi. >

< start="529.049" dur="1.721"> - Kulungile, kulungile, iya emotweni! >

< start="530.77" dur="1.07"> - Fihla eTesla! >

< start="531.84" dur="1.61"> - UZam Fam, angikholwa ukuthi kunjalo >

< start="533.45" dur="1.62"> kungenza ngihlale ngaphakathi kweTesla >

< start="535.07" dur="1.66"> ngenkathi bezama ukuthola umngane wami omusha omkhulu. >

< start="536.73" dur="2.73"> Ngibona sengathi uMathe akasazi ukuthi wenzani njengamanje. >

< start="539.46" dur="1.73"> - Ngakho-ke ngabe sisusa noma ngubani kule sizungezo? >

< start="541.19" dur="2.004"> - Cha? - Angazi? >

< start="543.194" dur="0.833"> - Isebenza kanjani? >

< start="544.027" dur="1.663"> - Siyabathola, baqedwa, akunjalo? >

< start="545.69" dur="1.27"> - Lokho kubonakala, ngathi, kulula kakhulu. >

< start="546.96" dur="1.09"> Ngithole noma ngubani kule paki. >

< start="548.05" dur="1.95"> - Yebo, ngiqonde, kunjalo impela. Ngilapha kakhulu, ngakho. >

< start="550" dur="0.833"> - Like, egijima? >

< start="550.833" dur="0.833"> - Yebo, yebo. - Noma kunjalo, kulungile. >

< start="551.666" dur="1.074"> - Wake waya kuleli paki? >

< start="552.74" dur="1.34"> - Impela ngike ngaya kule paki. >

< start="554.08" dur="0.833"> Ngike ngaya emapaki amaningi. >

< start="554.913" dur="1.537"> Nginayo, njengokuthi, ingubo yami lapho, kodwa, kunjalo. >

< start="556.45" dur="1.75"> - Okwesithathu, okubili, okukodwa, kunethiwekhi yomdlalo we-master. >

< start="558.2" dur="1.566"> - Abathathu, ababili, munye, umphathi womdlalo. >

< start="559.766" dur="0.833"> - GMI! - GMI! >

< start="560.599" dur="1.381"> - Woza! >

< start="561.98" dur="2.43"> Kulungile, ngakho-ke sizodlala umdlalo omnandi wokufihla nokufuna. >

< start="564.41" dur="1.91"> Njengoba nina niyazi, kuzoba namasu, akunjalo? >

< start="566.32" dur="1.9"> - Isu lami ukufihla ngaphansi kwesigaxa. >

< start="568.22" dur="1.5"> - Ukukhuluma iqiniso, anginazo izinhlelo. >

< start="569.72" dur="2.04"> Engikwaziyo nje ukuthi ingane yami, iBB, idinga ikhefu. >

< start="571.76" dur="1.51"> - Ngizohamba ngicashe esihlahleni, lapho. >

< start="573.27" dur="2.53"> Vele ungene kwelinye lamagatsha bese uhlala uthule impela. >

< start="575.8" dur="1.06"> - Ngizocasha esihlahleni esifanayo. >

< start="576.86" dur="0.87"> Ngiyethemba bangithola okwesibili. >

< start="577.73" dur="0.833"> - Ini? >

< start="578.563" dur="2.047"> - Ngakho-ke ngizocasha ngemuva kwaleligqoko elenga ngaphezulu lapho. >

< start="580.61" dur="1.31"> Ngicabanga ukuthi kuzoba yindawo efanelekile. >

< start="581.92" dur="1.74"> - Lokhu kuzoba ukufihla kwesibili kwe-10 bese ufuna inselelo. >

< start="583.66" dur="1.316"> Udinga ukuya esihlahleni, ngicabanga. >

< start="584.976" dur="0.833"> - Ini? >

< start="585.809" dur="0.936"> - Sivele, isihlahla? - Kufanele uye esihlahleni. >

< start="586.745" dur="0.833"> - Iya esihlahleni? - Yep! >

< start="587.578" dur="0.833"> - Kulungile. - Kulungile. >

< start="588.411" dur="0.833"> - Ngabe sinemililo emthini? >

< start="589.244" dur="0.833"> - Akukho ukudla okulula esihlahleni! >

< start="590.077" dur="0.833"> - Ini? >

< start="590.91" dur="1.666"> - Kulungile, imizuzwana eyi-10 iqala manje. >

< start="592.576" dur="0.833"> - Linda, ingabe badlala isicashile futhi bafuna? >

< start="593.409" dur="1.401"> Ngabe kufanele bathole kanjani umngani omkhulu >

< start="594.81" dur="1.12"> kimi, ukudlala ukucasha futhi ufune? >

< start="595.93" dur="1.75"> Le yinto ebaluleke kunazo zonke! >

< start="597.68" dur="2.28"> UZam Fam, intombazane eyodwa inamakhanda ekhanda, >

< start="599.96" dur="1.41"> futhi omunye uhleli nje lapho. >

< start="601.37" dur="2.48"> Like, lokho akufihli futhi ufune nhlobo! >

< start="603.85" dur="1.08"> - Okuhlanu. - Okuhlanu. >

< start="604.93" dur="1.114"> - Abane. - Abane. >

< start="606.044" dur="0.833"> - Okuthathu. - Okuthathu. >

< start="606.877" dur="0.833"> - Ababili. - Ababili. >

< start="607.71" dur="0.833"> - Eyokuqala. - Eyokuqala. >

< start="608.543" dur="0.833"> - Iya! - Iya! >

< start="609.376" dur="0.833"> - Angiboni muntu. >

< start="610.209" dur="1.734"> UZam Fam, uma ubona noma ngubani, ngazise! >

< start="613.81" dur="1.577"> - Kulungile. >

< start="615.387" dur="2.343"> Kulungile, ukuqeqeshwa kwe-GMI. >

< start="617.73" dur="1.56"> Linda, kukhona izinyawo ngejantshi. >

< start="619.29" dur="1.06"> Impela umuntu. >

< start="620.35" dur="1.42"> Ukutholile! >

< start="621.77" dur="0.833"> Uphumile! >

< start="622.603" dur="0.833"> Uphumile! >

< start="623.436" dur="0.98"> Laphaya! >

< start="624.416" dur="1.757"> - Ah, lapho! >

< start="626.173" dur="1.497"> Ukushayela, i-GMI! >

< start="627.67" dur="1.03"> - Lokho nje Isigaxa. >

< start="628.7" dur="1.01"> - Yini ngiphephile? >

< start="629.71" dur="2.36"> - Ah gosh yami, kulungile, lalela, ngacabanga ukuthi lokho kwakuyibhere. >

< start="632.07" dur="0.94"> Empeleni ngumuntu. >

< start="633.01" dur="1.347"> Uyatholakala! >

< start="634.357" dur="1.743"> - Awukacasuli. >

< start="636.1" dur="0.96"> - Udinga ukulala. >

< start="637.06" dur="0.91"> Kufanele aphumule. >

< start="637.97" dur="1.45"> - Yebo, kepha lokho akuyona ingxenye yenselelo. >

< start="639.42" dur="1.46"> - Umenzeli S, uthole amangaki? >

< start="640.88" dur="1.65"> - Linda, ngikutholile! >

< start="642.53" dur="1.185"> - Buyela! >

< start="643.715" dur="0.833"> - Hheyi! >

< start="645.616" dur="2.244"> - Wonke umuntu utholakele! >

< start="647.86" dur="0.833"> - Yebo! - Yebo! >

< start="648.693" dur="0.833"> - GMI! >

< start="649.526" dur="1.628"> - GMI! - GMI! >

< start="651.154" dur="0.833"> - Bakhohlisile, akunjalo? >

< start="651.987" dur="1.053"> - Izindawo zethu zokucasha zazizinhle kakhulu. >

< start="653.04" dur="2.02"> - Nina bafana muhle impela. - Hhayi-ke, ngikubone ucashe. >

< start="655.06" dur="0.833"> Lokho bekuphelele. >

< start="655.893" dur="1.717"> - Hawu unkulunkulu wami, ngiyabonga! >

< start="657.61" dur="1.26"> - Futhi-ke ngaphenduka insani yotshani. >

< start="658.87" dur="1.96"> - Kulungile, lokho kwakuyicashile futhi ufune inselelo. >

< start="660.83" dur="1.81"> Umsebenzi omangalisayo, ukucasha ngokweqile nokufuna. >

< start="662.64" dur="2.32"> Lowo bekungumdlalo lapho kungekho owathola amaphuzu, >

< start="664.96" dur="2.62"> akekho owalahlekelwa ngamaphuzu, awekho amaphuzu adlulisiwe. >

< start="667.58" dur="1.25"> - Kufanele ngihambe ngiyotheza isiphuzo segundane lami, kulungile? >

< start="668.83" dur="1.47"> - Hhawu, ngani? >

< start="670.3" dur="0.833"> - Womile! >

< start="677.756" dur="1.444"> - [Izinhloli Zesilisa] Emanzini? >

< start="679.2" dur="1.38"> - Guys, ngiyazi ukuthi senzani enseleleni elandelayo. >

< start="680.58" dur="0.93"> - O, uyakwenza? - Yebo, ini? >

< start="681.51" dur="2.009"> - Inselelo yokugcina, ukuqeqeshwa kokulwa impi. >

< start="683.519" dur="1.55"> Sizobona ukuthi ngubani ongaqhubeki kahle kakhulu we-ninja. >

< start="685.069" dur="0.833"> - Hewu Nkosi yami. - Uwinwe ngamawina amane? >

< start="685.902" dur="2.267"> - Kulungile, okungcono, yep. Kwenze konke ukuhamba kancane. >

< start="688.169" dur="1.984"> Konke kungcono ngokuhamba kancane! >

< start="690.153" dur="0.833"> - Yebo, ooh. >

< start="690.986" dur="1"> Kuyabanda! >

< start="693.529" dur="0.833"> - Nina balungele? >

< start="694.362" dur="0.833"> - Yebo! >

< start="695.195" dur="1.178"> - Kulungile, masikwenze! >

< start="698.37" dur="1.71"> - Isikhathi sokuqeqeshwa se-War royale! >

< start="700.08" dur="1.42"> Sizobona ukuthi ngubani ongaqhubekela phambili we-ninja. >

< start="701.5" dur="1.2"> Ngikubhekile awuzange ungibone ngiza, imbangela >

< start="702.7" dur="2.54"> yayinobuhle obumangalisayo, futhi ibuthuntu impela. >

< start="705.24" dur="0.833"> Ngathi ngithukile! >

< start="706.073" dur="1.487"> Ngabe nina bafana >

< start="707.56" dur="0.833"> wenze into enje? >

< start="708.393" dur="0.833"> Noma, gxuma ukukhahlela? >

< start="709.226" dur="1.104"> - Yebo. - Yebo. >

< start="710.33" dur="1.66"> - Kulungile, sizobona ukuthi ngubani ongcono kunabo bonke. >

< start="711.99" dur="1.15"> Usukulungele lokhu? >

< start="715.075" dur="1.141"> - Kulungile, ake senze lokhu! >

< start="716.216" dur="0.833"> Ukulwa kwempi! >

< start="717.049" dur="0.833"> - Kulungile, ngakho usulungisile ikhadi lakho lesikweletu? >

< start="717.882" dur="1.865"> Imbangela sizobabeka ezisekelweni- >

< start="719.747" dur="0.833"> - Kulungile, bafo! - Hheyi! >

< start="720.58" dur="0.833"> - Wenzani? >

< start="721.413" dur="0.833"> Bengicabanga ukuthi usanda kwedlula lapho! >

< start="722.246" dur="1.574"> - Yebo, sizokugweba lokhu ngezindlela ezintathu ezihlukile. >

< start="723.82" dur="2.283"> Ijubane, ukuphakama, nokuqina. >

< start="726.103" dur="0.833"> - Kulungile. >

< start="726.936" dur="1.061"> - Kulungile, usukulungele? >

< start="727.997" dur="1.583"> - Kulungile, usukulungele? >

< start="733.89" dur="1.187"> - Kuhle, kuhle, nakanjani kukhona umoya lapho. >

< start="735.077" dur="2.033"> - Yep, yep, bekukuhle. - Engikucabangayo, >

< start="737.11" dur="1.167"> Ngizokwenza lokhu. >

< start="738.277" dur="2.01"> - Yini engizoyenza, eh? >

< start="740.287" dur="0.833"> - Hawu! >

< start="741.12" dur="0.833"> - Kulungile! >

< start="754.23" dur="1.07"> - Kuyathakazelisa. - Yebo, kuyathakazelisa. >

< start="755.3" dur="1.8"> - Uyazi, angaxosha umuntu ngaphandle. >

< start="757.1" dur="0.97"> - Yebo, sengathi, mhlawumbe wayenjengaye, >

< start="758.07" dur="1.36"> yonke into yakhe ifana, ngizobe sengiphansi >

< start="759.43" dur="1.37"> bese ubamba umlenze futhi uyazi ukuthi >

< start="760.8" dur="1.36"> - [Umenzeli S] O, yebo, kulungile, kulungile. >

< start="762.16" dur="1.92"> Ngizokushaya lokho, ngizokushaya. >

< start="764.08" dur="2.08"> - Kubukeka sengathi benza ukunyakaza kweKarate? >

< start="766.16" dur="2.53"> Ngabe lokhu kufana namakhono we-ninja? >

< start="768.69" dur="2.408"> Imbangela angicabangi ukuthi noma ngubani kubo oqeqeshwa nge-ninja. >

< start="779.248" dur="2.087"> - Ingabe lelo ninja, noma lelo, njenge-ballet? >

< start="781.335" dur="2.225"> - [Umenzeli R] Kwakuhle. - Unomusa omkhulu. >

< start="783.56" dur="1.13"> - Kulungile, ngiyazi engikwenzayo. >

< start="784.69" dur="1.21"> - Kulungile, i-Baby Bear Rat, uzizwa >

< start="785.9" dur="2.603"> ukuqhuma kancane, kepha ungakhathazeki, konke kulungile. >

< start="794.451" dur="0.833"> - Kulungile? >

< start="795.284" dur="1.236"> - Ngabe ubona ukuthi ukuvikela kahle kangakanani? >

< start="796.52" dur="1.633"> -Akade ephakeme, kukhona ukuphakama lapho. >

< start="798.153" dur="2.407"> Futhi-ke, njengokuthi, phansi. - Kwakunjengoku, yebo, bom. >

< start="800.56" dur="1.05"> Udinga ukuvikelwa uma uzohamba >

< start="801.61" dur="1.46"> ube ngumngane wakhe omkhulu, uyazi? >

< start="803.07" dur="1.42"> - Right, yebo, nakanjani. >

< start="804.49" dur="1.3"> - Hhe, luphi ucingo lwami? >

< start="805.79" dur="1.935"> Ngabe ngiyishiyile ifoni yami laphaya? >

< start="813.828" dur="0.833"> - Sawubona-yah! >

< start="816.6" dur="2.495"> - O, futhi wenza i-boop encane, wabe ese-kachow >

< start="819.095" dur="1.041"> ngenkathi ifika, yebo? >

< start="820.136" dur="1.458"> - Yebo, yebo, yebo. - Kuhle lokho! >

< start="821.594" dur="1.666"> - Uyazi yini? Ngiyagula ukuthi ngikulesi Tesla. >

< start="823.26" dur="2.071"> Ngizizwa sengathi kufanele ngibe nezwi lokungena >

< start="825.331" dur="0.849"> ngubani ozoba ngumngane wami omkhulu, >

< start="826.18" dur="1.74"> ngoba ungumngane wami omkhulu, futhi uMat uyikho >

< start="827.92" dur="1.41"> wenza inselelo enkulu kakhulu, >

< start="829.33" dur="1.2"> ngakho-ke ngizobe ngiphuma lapho. >

< start="830.53" dur="1.18"> - Kulungile, lokho kwakumangalisa. >

< start="831.71" dur="0.833"> Ngiyabonga, zintokazi. >

< start="832.543" dur="0.907"> - Sawubona? >

< start="833.45" dur="1.57"> Nina bantu ukhohliwe, bengiseTesla. >

< start="835.02" dur="1.052"> - Ngempela! - Ngempela! >

< start="836.072" dur="0.833"> -Kukhohliwe ngokuphelele ngawe. >

< start="836.905" dur="1.382"> - Kulungile, yebo, futhi anginayo ifoni yami. >

< start="838.287" dur="1.399"> - Hawu! - Hawu! >

< start="839.686" dur="0.833"> - Lokho bekujabulisa kakhulu. >

< start="840.519" dur="3.541"> - Isikhathi esifanele, sesizokunikeza izikolo zokugcina. >

< start="844.06" dur="2.81"> Ubani oqhubekela phambili nokuthi kuzoba ngubani >

< start="846.87" dur="2.04"> kuqedwe? - Kuqediwe? >

< start="848.91" dur="3.217"> - Ngizokuveza lokhu, kokuthathu, okubili, okukodwa. >

< start="853.579" dur="1.167"> - Hheyi! - Hheyi! >

< start="855.667" dur="1.75"> - 13, 13, 10, 13, 13. >

< start="859.918" dur="0.833"> Lokho kusho ukuthi uphumile. >

< start="860.751" dur="0.875"> - Ini? >

< start="861.626" dur="0.833"> Kuye? >

< start="862.459" dur="1.825"> Wayenamathele emhlabathini! >

< start="864.284" dur="5"> Ngemilenze yakho evuthayo yonke indawo, kushaya izingelosi! >

< start="869.367" dur="3.613"> Wena ne-bear yakho rat akukho okuthandayo! >

< start="872.98" dur="1.14"> Wena! >

< start="874.12" dur="1.3"> Uyaphila, sinqobile. >

< start="875.42" dur="0.833"> Sinqobile. >

< start="882.77" dur="2.063"> - Ngizizwa sengathi ngiphuthelwe kakhulu? >

< start="884.833" dur="2.816"> - Angazi ukuthi lokho bekuyini. - Uh? >

< start="887.649" dur="1.853"> - Ngizizwa ngathi, he! >

< start="889.502" dur="2.098"> - Usekhona, usazungeza. >

< start="891.6" dur="0.929"> - Buya! >

< start="892.529" dur="3.738"> - Lokhu ubukeka! >

< start="896.267" dur="0.833"> - [URebecca] Whoa. >

< start="897.1" dur="0.833"> - [Umenzeli S] Thola ifu lokulala! >

< start="897.933" dur="0.833"> - Kepha ngithanda izinwele zakhe! >

< start="898.766" dur="1.983"> Kwakukuhle impela, kepha uyahlanya! >

< start="900.749" dur="0.985"> - Uyahlanya! - Hewu! >

< start="901.734" dur="0.833"> - Kulungile. >

< start="902.567" dur="1.989"> - Ngokweqiniso, yena uhlobo wangikhumbuza, like the red hero. >

< start="904.556" dur="1.594"> - Uma ngikwazi ukuthanda, akekho noyedwa ongakwazi. >

< start="906.15" dur="2.717"> Konke lokhu kungokwami, akekho noyedwa kini odlayo. >

< start="908.867" dur="1.781"> - Ngithole kancane. - Uyakukhumbula lokho? >

< start="910.648" dur="2.082"> Benginjengaye, hawu. - Ngaleso umdlalo wokuthandana? >

< start="912.73" dur="1.1"> - Guys? >

< start="913.83" dur="1.62"> Ngabe amanzi aphalaze kulokhu noma okuthile, >

< start="915.45" dur="1.9"> bangela okuthile okungalungile ngocingo lwami. >