s images and subtitles

kancane kancane ngama-ukhukhamba ufike eCalypsos ekhula Ngiqale ngezilayi ezimbili bese ngitshala lena lapha eqala ukwenza manje lokhu okuhlukahlukene okubizwa ngokuthi yiMax Pack engikhule kukho phambilini engike ngakuzwa yebo yebo ngangingakhuli eminyakeni embalwa futhi sakwazi ukukuthola lokhu unyaka futhi ngangikhohliwe ukuthi umuthi omuhle kangakanani ukuthi lokhu futhi kwenzelwe nina kini laphaya ngaphandle okunje ukukhetha lokhu ngeke kwenziwe i-ol enkulu ikhukhamba lalabo kini abathanda ukhukhamba nguwena okumele ukhule ngifuna ukubheka lezi zinhle manje manje ukuthi kwenzenjani ukuthi kuzoba yinqwaba yabo lapho lokho kungaba yilokho engangikuhlukanisa njengokuthathwa kokukhetha okuphelele ngakho-ke asidonse okuthile engikukhethile ongakubathatha okuncane uma uyafuna kodwa lezi zinto zinhle nje kimi futhi bayalayisha Ngikhuluma ngomuntu ziyalayisha manje awukwazi ukuthi uzivumele zingene kancane zikhulu ngokwanele lapho zizothola khona lokho kukhulu okuyikho okukhona ngosayizi wazo uya uyothenga imbiza enkulu yakudala yamakhekhe okumbumba ngalokho omkhulu kodwa kulapho uphelele uma ufuna ukwenza amanye ukhukhamba dill noma uma nje uthanda ukhukhamba omncane osikiwe lowo max pack uyindlela yokuhamba manje yini ehlanya kimi ngakho-ke lokhu akuyona inhlobonhlobo ye-gynoisius kumane kuyi-hybrid kepha kuyabeka ithoni yezimbali kanti ilwa nezifo futhi ngakho-ke ngicabanga ukuthi kukhiqiza okuningi njengoba kwenza izinhlobo ze-gynoisis i-hybrid enhle enhle kuphela enjengokuthi ngithe ukumelana nezifo ezinhle manje ngizosho lezi zinto zithanda ukondliwa futhi bengilokhu ngizondla kamnandi kahle babukeka sengathi bathanda ukondliwa sasinomfo othile eqenjini le-Row by Row ngesonto noma esedlule washo okuthile ngami yizwa ukhuluma yonke ngokunikeza ukhukhamba ezingama-20 20 ubesho ukuthi uzwile ukuthi ukhukhamba aluthandi okuningi i-nitrogen ayifuni ukondliwa kepha lezi lapha zithanda ukondliwa uma ukhula kubo kufanele ubakhethe cishe zonke ezinye izinsuku kufana nokuthi ngabe uyakhula iDemo okra uyazi uma uzofuna inqwaba yazo lapho zingakhula lezobungako cishe ngosuku ngakho-ke kufanele ube lapho ukhetha khona kubo kwephakethe elijwayelekile kepha lelo max uma udinga ikhukhamba elandelanayo elihle Ukungena njengamanje isikhathi esiningi njengoba wazi uma uhlala eningizimu manje isikhathi sokutshala umjikelezo wesibili noma wesithathu wamakhukhamba futhi ufuna ezinye izimbangi ezinhle ezinhle kakhulu lapho Indaba ethokozisayo, ehlekisayo mayelana nokucaphuna ukulondolozwa nezinto eziningi zabantu zibuze ukuthi zifuna senzeni yenza amavidiyo futhi ufuna ukukhuluma okuningi ngokukha amanzi nokulondolozwa futhi iqiniso ukuthi asikwenzi konke ukukhetha okuningana futhi ukulondolozwa manje uNkkHoss wenza kancane kodwa mina Angizenzi okuningi ngakho futhi empeleni angisenaso isikhathi uyazi ngaphambi kokuba saba nezinsizwa esasivame ukuzenzela okuncane engikujabulele ukuthi zazinjalo kumnandi kodwa kulezi zinsuku ngikuthole kakhulu ukuqhubeka kwami Akudingeki ube nesikhathi esiningi sokukwenza uyangilandela ngiyalandela wena ngicosha lokho obeka phansi ngakho-ke yini esiyinhlobo yefilosofi esiwuthathile kuyo Eminyakeni embalwa edlule sizokujabulela konke ngenkathi isisazodla ukhukhamba ngalesi sikhathi sonyaka size sigule zona bese sizolinda bese sizodla amakhukhamba futhi ngonyaka olandelayo wenzani? Well uzikhulumela kuleyonto ekhexisayo ngoba mina noNkkHoss sivuleke kakhulu ngesikhathi sokukhetha yebo nokuthi yini engifuna ukuyenza namuhla kancane kuhlolo lokunambitha futhi ngikuvumele thokozela okunye ebesikwenza ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kulungile uzongifihla ungaboni sizokufihla amehlo futhi uzokwazi ukujabulela okunye ebesikwenza ngoba behluke ngempela besenza okuningi okusha okuhlukile izinhlobo nezinto ezahlukahlukene futhi kumnandi impela Mina njengokuthi ukhukhamba owaziyo ukuthi kwakukade kuthathwa isikhathi eside kwakukhona Enye yezindlela zokuqala zokudla ezigcina- ukudla okugcina ukudla ukuthi kanjani kusuka ku- emuva emuva kosuku ingabe ubona emuva emuva ngosuku the abantu eningizimu uyazi ukuthi bebengabhema inyama yabo kodwa babengenayo enye indlela yokulonda inyama nemifino yabo ngaphandle kokubhema nokukha izigaxa bazoba nokukhulu ibhakede noma umgqomo omkhulu ngaphambili futhi uma bebulele i-coon noma i-phenum noma yini babengenayo isiqandisi ukubabeka kulokho ukha bese wenza ezabo imifino ngendlela efanayo ebunjiwe imifino ilungile kuze kube izinyanga eziyisithupha noma eziyisikhombisa uma wenza njalo thola lokho kuvuna okuningana esikuthola sonke ungazi ukuthi wenzeni yenza nabo futhi uyakhathala ukubadla okusha njengoba uTravis wathi ungakwenza zihlale njalo uzikhetha futhi ungakudlulisela onyakeni cha Ngivumelana ngokuphelele nezinzuzo zokukha phezulu engikushoyo nje Anginaso isikhathi esiningi sokukwenza ngendlela engisebenzisa ngayo-- kahle lokho esilungiselela ukukwenza kahle manje sengiyabona ukuthi ngizodlani? Cha wena awuboni ukuthi lelo yiphuzu lesiphuphu kulungile ubone ukuthi ngingakuthola lokhu kuwe ngicabanga ukuthi lokho ukube angizange abeke ephaketheni lami langemuva futhi bengilokhu ngishaya impumulo yami ngicabanga ukuthi yiyo ohlanzekile angiqiniseki ngamaphesenti ayikhulu kodwa kubukeka sengathi unjalo kulungile ukuze yini-- angikwazi ukubona - kahle awukwazi ukubona kahle ukuthi yilokho uhlobo lwephuzu kwakho konke lokho kahle sonke sazi ukuthi ungabola a izinto eziningi ezahlukahlukene nokho bengingazi ukuthi kwakukhona izindlela zokupheka eziningi ezahlukahlukene phandle lapho futhi okuningi ngangokunokwenzeka ukhukhamba manje abantu abaningi bathande okuhlukile babe nokuthanda okuhlukile futhi abantu abaningi bathande okuhlukile izinto futhi lokho kuhle uyazi ukuthi bekhuluma ngalezo zikhukhamba zonke a iminithi edlule Ngithanda labo engingakaze ngikuthathe ngaphambili kodwa ngiyabathanda futhi isizathu esisodwa mina mhlawumbe angikaze ngizikhethe ngaphambi kwalokho angizukukhulisa lezo ezincane kanjalo ngangihlala ngikhulisa ukhukhamba omuhle nosayizi kanye nalezo calypso ukuthi ngikhule zikhulu futhi zingaphezulu kwe slicer manje uma umuntu ebekhula i-calypso futhi ithanda ukuzisonga futhi yenze ukhukhamba ungazi ukuthi ukhukhamba omnandi ungenza ukhukhamba dill engikuthandayo okwenzayo njengamanje ukuthi uvule lowo mlomo wakho futhi ungivumele awunakuba nazo cha angazi ngibheke enye into futhi abantu ngaphambi kokuba siqale kudingeka ukuthi usebenzise amagilavu ​​lapho wenza konke lolu hlobo lwezinto ngoba uma uthola okuthile kuwe kwakukhona ukusula amehlo akho phansi ungagcina usesibhedlela ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi uthatha izinyathelo zokuvikela uma wenza lolu hlobo lwezinto manje awukwazi ukusebenzisa izandla zakho kulungile ulungele i-whoa zama lokho khona lapho mm-hmm ngitshele ukuthi ucabangani okunambitha njengelinye lama-maww ami isikhathi esisodwa lapho yebo ugogo oneminyaka engama-97 ubudala onambitha njengokwakhe ukhukhamba omnandi kunjalo kunjani maww uze lapha uhlale izinsuku ezimbalwa Iminyaka engu-93 samenzela ukhukhamba omnandi yena le ndlela yokubhala yabhalwa phansi ephepheni mina cabanga ukuthi umkami wabelane ngakho ku-Row by Row group futhi waphuma lapho futhi usinike imiyalo enemininingwane yokuthi sizenze bahle kakhulu ngicabanga ukuthi iresiphi yezinsuku ezintathu iyashesha futhi kumnandi ... asenziwanga cha asenziwanga kahle okwesibili uma kufanele ngihlanze ulwanga lwami yebo ngiyoluthola wena isiphuzo samanzi nganginomuzwa wokuthi ngizodinga amanye Amanzi emihla ngemihla akhombisa ukuthi uyazi ukuthi sikhulisa izinto eziningi ngezinto eziningi wena bekungeke ngikucabange ngokujwayelekile ukukhetha i-mm-hmm okwenza kahle ukukha okokusebenza ngakho-ke lapha siyavula futhi leso sigibe ucabangani ngalokho lokho kubhungane elilukiwe lokho nakanjani kungenye yama-beets egolide esikhule ngawo yep uyazi ukuthi sibeka u-anyanisi nayo futhi ukuze uthole ukukhahlela okuncane ukuthi u-anyanisi lapho ungakwazi ukunambitha ukunambitheka komhlaba ama-beet lapho futhi lokho kuhle izinto lowo awukwazi ngempela ukunambitha ubhungane onjengebhungane uma uthanda ama-beets othanda ama-beets uma ungathandi ama-beet awazithandi i-beet kodwa yini isitatimende esingesilo iqiniso osanda kusenza kahle kahle engikushoyo ukuthi ukunambitheka komhlaba ngoba abanye abantu bazama ukukusikhulula noma yini oyithandayo noma ungayithandi awukwazi ukususa ngempela yebo kulungile sinakho okukodwa lapha kulungile manje hlambulula lokho Nginovalo kancane ngalokhu okugcina okwazi kahle kulolusuku nesikhathi ini sikubonile futhi ngizoqhubeka nokubikezela lapha abantu esikuwona silungiselela ukubona ushintsho ekudleni kwethu kwewebhu - kukuphi - ukudla kwethu kwewebhu ngendlela thina zuza ukudla ngendlela ukudla okwabiwa ngayo nakho konke ngakho-ke siqaphele ngaleli gciwane futhi lolu bhubhane oludlule kulo selunakho Ukushintshiwe kokuphakelayo Ukudla uhulumeni wethu akubusisa ngenhliziyo ngaso sonke isikhathi zama ukwenza okuthile bakweqile futhi ozobona ukuthi uhulumeni uphuza ngokweqile kulokhu okuningi nalezi zitshalo ezipakisha futhi lezi uyazi ukuthi abaprosesa bokudla balungiselela ukusebenzisa imithethonqubo emisha nemihlahlandlela eminingi yokuthola ukudla kwakho lapho ngenqwaba ukukhiqiza ngakho-ke lokho okuzokwenza kuzoshayela izindleko zakho zokudla up ngakho ukubikezela engikwenzayo kungokwakho Ukudla kuya kwesilinganiso semali engenayo kulungiselelwe ukukhuphuka okuhle okuhle ngoba sekuvele kunabantu abathile cabanga ukuthi kuzophuma lokhu engikushoyo Ibhili yakho yokudla izokhuphuka intengo yakho yokudla izokhuphuka nokuthi yini oyisebenzisayo kuqhathaniswa nalokho obekuchitha imali ekuthengeni lokho wena ukwenza kuzoshintsha futhi uzobe usebenzisa okuningi okudingayo futhi angicabangi amaphesenti amakhulu isabelomali ncamashi lapho ubeka lokho okufihliwe ekuhlakanipheni kuphela wena ngakho-ke ngeke kubuyele phansi mina cabanga ukuthi kuzohlala phezulu futhi kuzoqhubeka ukukhuphuka kancane ngakho-ke kuzoba kubaluleke kakhulu kunangaphambili ukufunda lezi zinhlelo ze ukuhweba njengokulanda nokugcina ukudla kwakho kukhula okwakho ukudla futhi nokuzimela ngokwengeziwe kunangesikhathi esedlule sikulungele - yebo ngifuna ukukukhumbuza ikarma kubi - manje bheka lapha phambi kwakho lokhu okuhlukile kancane kulungile uyivule isikhathi esisodwa esisodwa isikhathi esisodwa isikhathi esisodwa esengeziwe woza ukuthola okuningi isikhathi esisodwa engisenaso ezimbili ezilungile akukho une eyodwa ngaphezulu okufanele uzame lapho oh ngifuna ukukushisa kancane kancane manje mhlawumbe kungenzeka awukaze ube nakho lokho ngaphambili kulungile konke ukunambitheka okulungile njenge-anyanisi ekhontshwe kahle akunjalo kulungile ngidinga ukuthi ngiphinde ngiqagele Kuluhlobo lokuthungwa okungakhanyi engingakaze ngilizwe likhala ncamashi ukuthi ikhethiwe i-squash zucchini no-squash ophuzi manje thina ngithole u-anyanisi omncane oxutshwe lapho futhi ngathola ukulunywa anyanisi vele lapho ungahle ube nayo ufuna ukuthi cha cha ayi Ngiqonde ukuthi manje bengididekile nawe uyazi ukuthi ngeke ngikubeke izinto ezishisayo ngalowo mthombo ngangingakhathazeki ngokushisa izinto engikwazi ukuphatha ukuthi benginakho ngikhathazekile kancane okukhulunywa ngazo ukukhetha okungatheni nezinto ezinjalo Ngicabanga ukuthi angizukuyibeka kodwa manje kwenzeka ngempela ngifunde incwadi lapha eminyakeni embalwa edlule mayelana nalokho futhi yindlela abantu abaphila ngayo bengafakwanga amehlo manje mina ukuqagela kulungile lokho kugqamile uma ubuka kungazelelwe akuyona enhle lokho kuhle ukuthi kukhona ukuthungwa okuhle okuhle kubo ngesinye isikhathi enginakho Esikhathini esidlule esilwe ngokuzungeza ukhukhamba kugcina ukuthungwa okusobala fella ubadinga ngempela abanye abathengi abazidlayo ngama-crackers mhlawumbe ucezu oluncane we hoop ushizi yebo kungaba okulungile Ngikulethele lokhu ngoba ubukhononda ngibadla bonke bengicabanga ukuthi ngizokuvumela ukuthi uzame okukodwa yilezi zinto ezikhethiwe zokuthi zilanda kwehla ngalo lolo suku engizitholele lona i-bellyache kusuka ekudla kubo bonke yebo kukhona abambalwa abasele lapho uma ufuna ukukuzama basalungile ngakho-ke ukucosha kokuthakatha okokulinganisa kukhulunywa ngakho-thina nje konke benginokuhluke ngokuphelele ake sitshele wonke umuntu ukuthi singobani ekuqaleni konke lokhu umugqa wethu ngomugqa wengadi bonisa lo mbukiso wethu wezingadi wamasonto onke lapho thina vele uhlale uzungeze ukukhuluma ngezinto zasengadini imvamisa sinesihloko esikhulu nakho konke engikuTravis - nginguGreg futhi kulobubusuku benginombukiso ohlelelwe ukukwenza ngohlelo lwethu lokulawula izinambuzane bese kuthi namhlanje ekuseni noma sekwedlule izolo izolo ngivele ngithi bhala ukuthi-- ube nesambulo ingabe wenze kahle ngithe nje ngithole kakhulu izinto ezinhle eziphuma engadini njengamanje engifuna ukukhuluma ngayo ngakho-ke yilokho esizokwenza Ngaphambi kokuba siqhubeke, ake ngibonise le ncwadi lapha manje wonke umuntu uyazi ukuthi incwadi yami ayithandayo ibizwa nge- pantry ngicela uxolo ngoba unezindlela ezinhle zokupheka lapho engizithanda i-okra ekhethiwe manje nokho uNkk. Hoss uyayithanda le ncwadi khona lapha iresiphi lapha hhayi eyomama kodwa lezi ezimbili lapha eza Uphume kule ncwadi lapha futhi uyithanda kakhulu ngoba uyakwazi yenza amabhethri amancane ukuze ukwazi ukuhlola futhi uthole ukuthi uyayithanda uma uqhubeka nokwenza ibhendi enkulu ngokuzayo le yincwadi enhle impela lapha ngikholwa ukuthi ibekwe ngokuhlala kwaseningizimu ngakho-ke lapho unakho uma ufuna ukufaka eyodwa kulabhulali yakho lokhu kungenzeka kube okuhle engicabanga ukuthi ungakuthenga ku-amazon-- lokho okuhle okubukeka ngopelepele ujelly emuva lapha kuhlale kungenye yezinto engizithandayo ngu-pepper jelly Ngithanda upelepele omuhle futhi uyazi ukuthi yisiphi esinye pepper wami engimthandayo i-pepper jellies yi-habanero - habanero yeah yebo uma uthatha isikhathi ufaka lonke ushukela nezinto ezilapho kuthatha a kancane onqenqemeni akwenzayo ngaphambi kokuthi ngikhulume laba bantu lapha ukuze sisondele kakhulu ku-100,000 ababhalisile ku-youtube ngokusondele kakhulu futhi ngangazi ukuthi kunjalo umgomo ophakeme kepha benginalo mqondo engqondweni engangifuna ukuwenza hit 100k ngosuku lwami lokuzalwa okuyi-30 kulenyanga akusiyona le saturday kepha elandelayo manje ngizobe ngizobe ngiphumile kwigridi Ngeke ngisho ukuthi ngiyaphi kodwa ngizobe ngiphumile kwigridi ngalolo suku kodwa nganginethemba impela lokuthi singashaya i-100k ngosuku engizoba ngalo ngingu-35 ngangikhona indoda engaba isipho esihle sokuzalwa esihle manje ukukhuphuka kwethu kwehla njengoba kwenzeka nge-youtube uzothola ividiyo eyodwa yegciwane futhi izodubula bese kuba uhlobo lokuthambile kanjalo sikhetha ukuthoba kancane bese ngibona ukuthi singakwazi cela usizo lwababhalisile ukuthi basenze kahle amaqhawe-- biza amaqhawe asisize ekutholeni kuya ezinkulungwaneni eziyikhulu ngoMeyi 30 noma ngoMeyi 30th futhi uma singenza lokho nginezinto ezinhle ezinhle kakhulu Ngizokwenza lapha ukuze sizokwenza izinkulungwane eziyikhulu okubhalisele ukunikezela kodwa kuzokwenzeka kuphela uma thina hit la makhulu ayikhulu ngomhlaka 30 May ngakho konke okumele ukwenze ku-facebook yakho noma yini noma noma ubani okhuluma naye atshele noma ngubani wena yazi ukuya ubhalisele esiteshini kuzoba kusondele impela manje ngokususelwa ekuqageleni kwami ​​kodwa ngikholwa ukuthi singakwazi ukukwenza futhi sikwenze ngakho-ke nakhu engizokwenza uma sishaya 100,000 ngomhlaka 30 Meyi ngizokunika ezintathu ama-giveaways ngizofaka amanye amagama esigqokweni futhi sizobakhipha sizobanikeza okuhle Izitifiketi zezipho eziphakeme ezitolo zethu eziku-inthanethi manje wena ungena kanjani kanjena ungena kanjani kulungile kanjalo kumazwana abekwe kulo mbukiso waleli sonto Ngifuna ukuthi noma yini oyithandayo esibe nayo kulesi siqephu sethu se-103 noma yini umugqa wakho owuthandayo ngesiqephu somugqa ngangifuna ukuthi ubeke isihloko isihloko esiphelele salokho kumazwana futhi ungitshele ukuthi kungani bekungokwakho umbukiso owuthandayo lokho ukungena kwakho khona manje akukho kwalokhu okufakiwe Sizobaluleka uma singashayi lokho 100k kodwa lokho ukungena kwakho khona lapho futhi sizodonsa bonke labo abazifaka esigqokweni bese bedweba lapho ngakho-ke sizodweba amagama amathathu uma lokhu kwenzeka kulungile owokuqala esiqambe ukuthi owokuwina uzophumelela u-500 500 500 ikhadi lesipho ingabe uyitholile imvume endodeni kuze kube isitolo sethu kusuka kwabaphezulu abaphezulu aphezulu uyitholile imvume kwabaphezulu Ngenze igama lesibili esilidwebayo ukuthi sizothola amadola angama-250 ukubaluleka kwesikweletu sesitolo bese kuthi owesithathu athole amadola ayikhulu ngakho-ke sizokhipha amadola angamakhulu ayisishiyagalombili namashumi amahlanu mahhala Izinto kodwa konke kuncike ekufikeni kulokho I-100k may may 30th ngakho-ke faka isiqephu sakho osithandayo futhi kungani imibono bese utshela wonke umuntu owaziyo ukuthi ahambe bhalisa ikakhulukazi labo bantu laphaya owaziyo ukuthi kuqala Ingadi nokuzabalaza sicabanga ukuthi singaba wusizo olukhulu kubo ngakho-ke uyazi ukuthi ngiyayibona nsuku zonke sinabantu abeza lapha engibaziyo isikhathi eside esiqala ingadi futhi zinjalo abagcwele bakho bayazi amandla afuna ukuphuma lapho futhi bakwenze bayantula ulwazi lwekhono elibekiwe futhi banentshisekelo abayifunayo uyazi ukugcwalisa lolo lwazi kahle ukuthola ukuthi yini okudingeka ukuthi bayenze ngakho-ke uma uthole abantu obaziyo phandle ukuthi ubatshele ngathi sibangenise futhi sizobasiza ukuthi bakhulise ukudla kwabo owaziyo ukuthi kungakanani imbewu ongayithenga ngo-500 kakhulu ngicabanga ngezinto eziningi onazo uphelele ungathola yonke ingadi yakho yokuwa isethwe lapho konke okudingayo ngakho qiniseka ukuthi uyodlala nakho ukuthi sizoba nokuzijabulisa nayo manje lezi anyanisi khona lapha kulungile nginezinhlobo ezintathu zika-anyanisi kwesokudla nazi izinhlobo ezintathu eziphambili engikhule sinazo anyanisi obomvu ngiyazi ukuthi yini leyo yilokho I-redoleole okay ngizokhulisa leyo evela embewini lapha sithola u-anyanisi wethu wendabuko engingabukeki uphuzi lapha kodwa lapho unjalo unesikhumba esikubiza lokhu ngokuthi u-anyanisi ophuzi manje ngicabanga lokhu, angikhumbuli uma kumnandi ukuvuna noma lelo savannah elimnandi bengilibiza ngokuthi a semi-round bekungeke yini yebo yebo akuyona intofontofo yangempela kodwa uhlobo lokuthopha futhi ke lapha ngidlile okuningi lokhu empilweni yami kodwa angikaze ngibakhule kulo nyaka ngakhula ezinye zalezi anyanisi ezimhlophe ngathola ezinye izitshalo ezivela ku-dixondale futhi zakhula lezi ezimhlophe manje Ngithanda yonke inhlobo anyanisi abanye abantu bathanda anyanisi abamnandi engibathandayo uyazi onke amaphrofayili we-flavour ehlukile nomngane wakho eza nge-sunday wayevumela izingane ukuba zidlale ndawonye phandle lapho ku-slide samanzi futhi waqala umbono wokwenza izinja zomahlaya futhi ngiyakutshela engihambe ngakho ngabe sengibambe anyanisi kepha wangibamba omunye wabo mhlophe manje anambitha kancane njenge-an anyanisi kunabo bonke laba kodwa wena unqwabela enye yalolo anyanisi omhlophe futhi ugqoke inja yakho ye-chili eyindlela okufanele uhambe ngayo ngakho-ke ngikucabangile ungenza okuncane ngizokuvumela ukuba wenze ukuhlonishwa kukhona ukusika ucezu omncane ngamunye futhi singaba uhlobo ukuqhathanisa bese uqhathanisa engake ngaziwa nje ukuthi ngidla isamentshisi le-anyanisi ngaphambilini lapho izinto ziba nokuqina okuncane kungifaka imayonnaise encane lapho nge-anyanisi zibadle kanjalo yebo ngoba bengaziwa ukuthi ngithola u-a okuncane okuqinile ngaphambi kweyi ukuthi lokho okhuluma ngakho into enjengaleyo asidingi ucezu olukhulu oludala kungani ungayi lapho ke lolu anyanisi omnandi lapha manje khonale ibheshu lapho uyazi ukuthi yi-anyanisi emnandi angingabazi ngakho ukuthi akukhona ukuluma ngakho Cishe ngathola ukunambitha kancane okunoshukela khona lapho okufanele uhambe khona kunokushisa okuncane nje ekugcineni futhi ungabatshela kahle ukuthi banakho amanzi amaningi yebo ekhuluma ngamanzi Ngidinga ama-crackers sidinga nje ukusigcina isibhakela sabaphangi lapha ngaphansi kwesiteji sethu ngakho-ke lokhu kuyi-anyanisi emhlophe manje khuluma nami ngomhlophe ngaphambi kokuthi sigaye lapha manje ngizothi abekho cha angikwenzanga Ngiwele phezulu u-anyanisi kulo nyaka futhi ngangena ngaphezulu kwekhanda lami futhi angikwazanga ukubanakekela kahle njengoba nami bekufanele ngibe nakho kodwa kusuka kulwazi lwami ezimhlophe azizange zikhule kangako njengezinye kodwa zona ngokwazi ukunambitheka ngokuhlakanipha kumhle nje ukunambitha njenge-anyanisi enhle manje ayinakho ubumnandi kuyo ngikuthole kancane ukuyiluma lapho ngiyikhulisa futhi sipheka uphizi olunamehlo amnyama nethanga lensimu likunquma okunye kwalapha lapha futhi ugqoke kubo futhi lokho yizinto ezinhle noma inja eshisayo noma yini lapho ufuna ukunambitha i-anyanisi ethile ikakhulukazi anyanisi eluhlaza enginayo ukhukhamba othile omnandi uhamba naleyo anyanisi emhlophe izinto ezinhle bese kuthi manje okubomvu - kahle nje okwesibili sikwenza kakhulu ukunambitha kokunambitha yebo labo bantu abangasithandi sidla umbukiso okungenzeka ukuthi benzile ukuhlelwa manje uyazi kahle ukuthi le yinto enhle mayelana nokukhulisa ingadi uthola ukudla kahle yebo lelo anyanisi obomvu angithi? uyazi ukuthi udinga obomvu futhi unomusa nje Dash ukuthi isaladi kancane yenza kube kuhle manje yithi eyodwa lapho kukhona okuthi chapha ngokwengeziwe ngale nto endaweni ethile phakathi kwalokhu akushisi njengokuhlophe kwakushisa kunalokho okumnandi kukhona okumnandi okwami intandokazi kuncike engikwenzayo uyayazi kuya ngokuthi ngiyadla yini - ngijabule ukuthi asifanele ukudla wonke anyanisi yebo ngikubonile uthatha ukuluma okukhulu eyodwa ngaphambi kwep kulungile-ke u-anyanisi wokuhlolwa kokunambitha engikukhomba lapha iphuzu elimhlophe u-anyanisi ungumgcini kimi ngicabanga ukuthi ngizoqhubeka ngikhula okuningi zibonakala zizigcina kahle impela futhi kahle bekungeke kube ukukhetha kwami ​​uma Bengidla isamentshisi le-anyanisi kepha ngangibona ngisebenzisa amanye amnyama uphizi noma ukupheka mhlawumbe isoso nezinye izinto ezinjalo izinja ze-chili yebo kulungile ngikhuluma ngomndeni we-allium ngizokudonsa laba bafana ababi lapha Ngadonsa lonke ugarliki lwami kuwo wonke ugarliki wami wendlovu futhi benginakho lokho obekungaphansi kokuhlotshiswa okuncane kepha ngangenza uthi engxenyeni enkulu ngenziwe ngaba muhle ngangimuhle uthokoze ngosayizi wamakhanda ami egalikhi wenze kahle sibondle kamnandi ngakho konke manje angikwazi Angikwazi ukusho manje ngesinye isikhathi awukwazi ukusho aze ayoma kancane ngaphezulu angikwazi ngempela ukuthi baye bahlukana noma cha yini lena lapha izwakala sengathi iyaphucuka kancane njengoba kungenzeka ukuthi yahlubuka ezinye ezincane azibonakali sengathi zazenza nokuthi sisho ukuthini ngazo stratify phandle kukhona empeleni izingubo izingubo futhi kuthatha isimo sezulu esibandayo ukwenza lokho futhi kwesinye isikhathi asibandi ngokwanele angizange nje ngizizwe njengami saba nesitshalo esihle sikagalikhi njengoba ngake ngaba nasesikhathini esedlule uhlobo lwesimo sezulu esibandayo kulo nyaka ubazi ezinye zezinhloko ezinkulu kakhulu Ngike ngakhula kodwa asazi uma bona zihlanganisiwe okwamanje ukuze zomile ungabona zona khona lapho futhi engizokwenza nje uma sekuphela lo msindo lapha ngaphandle ngokuphelele ngizofika lapho nje ukuze bazigcine ngcono ku i-rack ngizobe ngiyinqume lapho futhi ngibayeke bayibeke kanjalo kodwa sizowavumela ukuba omile kancane futhi sizoba nesikhathi sokuhamba wonke umuntu olengayo lapho sizobona ukuthi bakubhidliza yini uyazi uma wena thanda ukwenza i-salsa yakho leyo nto enhle ukuyikhulisa ukubeka kuleyo salsa noma leyo okhiphayo okra lapho ubeka eyakho iveni encane yalapho phakathi yonke into eyodwa eyodwa lapha kuhle sinezinto eziningi ezimbalwa ezibangela ukuthi sivele sigubhe kancane namuhla ngesonto eledlule kwi-yes yeah othile uzame ukuhlekisa ngekhono lami lokukhula le-tater kancane kahle bengikhathazekile kwakungeyona ukuzama ukukhahlela bacabanga ukuthi babehlekisa kancane futhi bangilethela isitsha esincane se-ol Imidwebo yokuthi ikhule ngakwenza ngaya ekhaya futhi Ngabanciphisa ngibafaka ku-air fryer futhi bebelungile ngiyabadla bebengama-tiles amahle futhi uma abantu abalandela isiteshi bayazi a Amathiphu amaningi engiwatshalile abola emhlabathini ngoba ngawatshala kahle ngaphambi kwemvula enkulu kodwa ngibe nokukhula futhi mina kanye noThoko besikade sibabumba ake siqale ngalezi zimpawu ezibomvu lapha manje yisho engithole ama-taters ami abomvu angenile cishe isonto ngaphambi kokuba aphuzi ami yebo lokho kuseduze njengamanje kwe-tater ebomvu yilokho engijabule ngokukhula khona lapho ezingabhekwa njengezinombolo ezimbili omkhulu ol wazi tater obomvu omuhle lapho Ngitholile futhi ngingenayo Imigqa eyi-10 izinyawo zama-tiles abomvu nakuzo iziqu ze-ol tub esizisebenzisayo amalitha ayisishiyagalombili owaziyo uhlobo lobukhulu obuphakathi thina wagcwalisa enye yazo izinto emigqeni eyishumi ngakho-ke sasinesivuno esihle futhi kwadingeka ngisebenzise isivalo esinamasondo ngendlela kahle ubunezinyawo eziningi zomugqa kunami Ngiyajabula ukuthi ngakhula ama-taters amakhulu anginawo amancane Ama-taters futhi lapho ummbila wami ungena minyaka yonke ngihlala ngiba nabangane ngaphezulu kokwenza a izwe eliphansi libilisa futhi ngalokho ngithanda amathiphu amancane ngakho ngicabange ukuthi ngizokulethela lapha bese kuthi kamuva ngizozitholela ezinye zakho ama-taters amancane ngoba ngidinga amanye amancanyana amabhubhu ezweni lami eliphansi nokukhuluma ngama-taters amakhulu ngifuna ukuthi ubheke lezi lapha manje isandla sakho sikhulu kunesami kepha ungakhombisa wonke umuntu ukuthi mkhulu kangakanani lowo mbala manje usuka kulokho kwegolide we-yukon lapho futhi yilezi zegolide ezinkulu kakhulu ze-yukon engikholwa ukuthi ngake ngazikhulisa usayizi omuhle impela lelo tate endala yokubhaka lapho yebo manje into eyodwa ongayisho ngalokhu ikakhulukazi uhlala eningizimu ukube ubukwenye yezindawo ezingatholanga nje kugcwala imvula eningi bekungunyaka omuhle kuma-taters ngoba thina saba nobusuku obupholile kuze kube yisikhathi sokuvuna isikhathi manje manje wenze amazambane ongafuna ukukhulisa umuntu acishe abe yingxenye yalowo usayizi awugcina kangcono kuhambelana ngokwengeziwe futhi kungcono ukubilisa manje lapho khona lapho kuzokutholela okuncane awunakukwazi ukubeka ezimbalwa kulezo zakho i-Bowling pin kodwa ungafuna cishe isigamu salowo usayizi ube muhle ukuthungwa okungaguquki kubo yilokho lokho tater lapha kukuhle uye esitolo sokugcina izinkomo futhi uzitholele isambatho esihle sakudala esiseduze i-intshi nesiqingatha ubukhulu futhi yebo ugcoba isikebhe sakho futhi udla konke kwakho lapho kodwa uyazi ukuthi ngizokutshela wena ukuthi lowo mbala obomvu ungcono kakhulu ukuthambisa amazambane kunalokho ophuzi manje ngiyazithanda lezi zeGolide zeYukon futhi besihlala sisho ukuthi batholile ibhotela yakhelwe ngaphakathi kodwa lokhu kuyimbiza ebilayo kimi uma ike yabakhona eyodwa ecubuziwe amazambane yebo futhi lokho kungcono ukuthosa amazambane khona lapho ngizokutshela ukuthi wenzani ngalezi khona lapha okungathathi manje uzibeke kuhhavini ubhake zifana nendabuko kepha lokho kuzokuthatha cishe ihora ukungabali kuthatha isikhathi esingakanani ukwenza i-preheat futhi ngifisa ukuthi ngabe ngakuletha wena zazi izitsha ezincane njengamantombazane amadala athatha ibandla lapho ube nesidlo sakusihlwa sembiza unembobo esicacile kuso thatha wena kubo akubeke cishe i-intshi yamanzi lapho abeke akho i-tte yonke lapho bese ubeka phezulu kuyo ukuyifaka i-microwave cishe imizuzu eyi-10 kuye kweyi-12 futhi izophuma ithathe ukunambitheka nje njenge-tate ebhakwe futhi egcwele ibhotela no-ukhilimu omuncu yindlela engithanda ukukudla ngayo ngithole amanye ambalwa lapha nginabathathu kuphela izinhlobo ezenze ukuthi lokhu kube ngumuntu wami omuhle amasenti lapha futhi asidlanga amanye awo UDanny noWanda bakhulisa inqwaba yabo futhi bake baba ukukhuluma ngokuthi balunge kangakanani futhi nokugazinga izandla zamazambane phansi yilokho leso sinkwa sengane salokho yilokho okulungele ibeke kuhhavini uyigwaze yona lena oyiphekayo zibonakala zingcono uma uthola wena ubuciko obuncane kuleso sikhumba lapho owenzayo ukuthi ngaphandle kwamafutha omnqumo kulolo kancane usawoti wemvelo ku ngaphandle manje sengiseduze nokunikeza wonke umuntu isifundo okusheshayo impela futhi lokhu kwenzelwe labo ababukele laphaya ungahle ufune ukubhala lezi phansi ezinkulu zakudala engikhule ngazo lapha mina angenzi lutho kubo manje engikwenzile yingakho yingakho-ke lapha okukude kangako futhi nginamavidiyo ukubhala lokhu lapho ngikhulise khona le mathupha yilapho ngibeka khona emboza isivuno esidliwayo se-radish austrian ubusika ubusika futhi i-vetch enoboya iluthole luyitshale layindizela obukhulu obukhulu Ngangena lapho mina ngililime phakathi bese ngilimaza komunye umquba kodwa ngizokutshela kusuka kokuhlangenwe nakho kwami ​​naleyo komquba kushibilika kancane ukushaya kunoku kunokuba ubucabanga ngakho-ke ukuthi liyini iphuzu lami lapha uma ufuna ukukhulisa isivuno sakho esihle amazambane futhi akudingeki ubanikeze okuningi iresiphi yezitshalo ezisebenzisa i-cocktail kuhle kakhulu ukwenza ukungcola okuthile okuhle kokubi Hlanza inhlabathi yezinkinga onazo futhi ngeke ngikwenze uthi akudingeki ubanikeze noma yimuphi umanyolo ngoba uyazi inhlabathi yawo wonke umuntu yehlukile kepha woza la uma ungaya phambili imephu yokuthi isivuno sakho se-tater sizoba kuphi tshala inhlanganisela yakho ye-tillage radish vetch nethanga lobusika phakathi lapho futhi ngiyakutshela ukuthi lenzile kuzokwenza izimanga ukuthi angizange ngivundise lezi sikhathi esisodwa Ngazifafaza isikhathi noma ezimbili ngoba nje ngangifafaza isikwashi sami wawondliwe inhlabathi yakho Ngondla umhlabathi wami manje kufanele ufike lapho kulelo ngxube kuzosebenza kangcono uma ungena bese uyinquma kodwa leyo iresiphi khona lapho ngizobe ngiyenza ukuthi kuphinde futhi into eyodwa ngaleso sitshalo sekhava i-cocktail sinabantu abaningi babuza ukuthi kungani singathengisi okuxubekile ngaphambi kokuxubana ukumboza izitshalo zezitshalo futhi lokho kuhlobene ukuhluma kanye nesitifiketi konke lokho uma uqala ukuxubana izinto ezinamanani ahlukile wokuhluma izinsuku ezahlukile zokuhlola kwenza kube nzima impela lapho sinombuso oza lapha bese uvivinya yonke imbewu yethu yingakho singayihlanganisi kuqala kodwa unga ungathola okuncane kwakho ngakunye kufake ebhakedeni njengoba nje ngenzile kulokho i-video ye-cocktail ixubanise phezulu kulungile luhlobo lokwenza izinto ngendlela eningi kakhulu zabantu amathenda ayalungisa mhlawumbe u-anyanisi isilungile ugarlic abantu abaningi babuza ngokugcina lezi zinhlobo zemifino eyomile njengalesi yingakho ngicabange ukuthi sizokhuluma ngayo ukuthi kancane futhi ukhulume ngendlela esigcina ngayo ama-taters no-anyanisi ongadingi isiqandisi kepha munye into wonke umuntu okudingeka ayenze lapho ukhona lapho amazambane akho ekhona ungena lapho u-anyanisi wakho eza ku-squash yakho ungena udinga ukuthi ube okungenani ubilise izwe elilodwa eliphansi kungani konke kusha futhi kudokotela kukuhle ube nakho abanye abantu ngaphezulu futhi wena sikwenza lokho okungenani kanye ngonyaka lapho konke kusha ngihlala ngingowokugcina mina ngesikhathi ukuthi isikhathi sami samathumba sincike kuphi lapho ummbila wami usulungile ngoba ama-taters asevele alungele i-garlic aselungile upelepele wami uyakhiqiza manje into yokugcina engiyilindile ummbila wami mina utshele bonke abangane bami ngobunye ubusuku kungekudala uzolunga lapho kufika lowo mbila ku sizoba ne-ol enkulu imbiza yokudla futhi Ngingathola yonke into ngaphandle kwe-soseji kanye ne-shrimp engifanele ngiyothenga kubo kodwa lelo thumba kuhle ukukwenza kepha emuva ukugcina ama-taters ngakho tshela wonke umuntu ukuthi uwagcina kanjani futhi ke zonke izinhlobo zokunikeza umbono wami kahle ngibuyela kwezinye ezindala ugogo nomzukulu wami bazigcina ngaphansi kwendlu manje base benayo indlu engenazimo zokufaka umoya ngakho-ke yayinezikholamu ezincane zezitini Indlu ibikade isendlini ingixolisa emhlabathini cishe ngonyawo nesigamu ngakho-ke ubunesikhala sokukhasa lapho isikhala sokukhamba sasingafakwanga bavule futhi bazigcina ngaphansi kwendlu u-anyanisi namazambane futhi bona ulungele othile ozothumela enye yethu izingane ezincane ngaphansi kwalapho ukuba izoyilanda ngakho-ke yilokho engikukhethayo njengokubuyela emuva ngakho ngiyakubabeka esibayeni sami endaweni emnyama esinokuningi umoya omncane emhlabathini opholile omnyama owomile owomile owomile eyami uma ubuka amanye amavidiyo enginawo i-rack yami encane eyakhiwe futhi yile njengezansi yilokhu ngaphansi kwayo bekungabukeka futhi ungafaka amazinga amaningi kulokhu njengoba ufuna futhi kumane kuyisisekelo itafula elilula lapha engikwenzile nge ezine ngamane futhi amabili ngamane phakathi futhi ungasebenzisa izindwangu ze-Hardware noma ucingo lwenkukhu nge ama-rotator osayizi ofuna ukuwenza uqiniseke ukuthi uthola indwangu yehardware lapho ukuthi inkukhu wire sag kokubi kwakho noma uwe ngokusebenzisa ukunyakaza okuthile ngakho-ke qiniseka ukuthi usebenzisa indwangu ye-Hardware lapho kunentengo ethe xaxa kunocingo lwezinkukhu kodwa ubambe okuhle futhi okwami ​​kunamazinga amathathu noma amane futhi ngisebenzisa phezulu kokulondolozwa kwamabhakede nezinto kodwa leyo rack wire ikunikeza umoya omuhle ukugeleza kusesithunzi kuya ngaphansi kwe barn igcina yonke into imnandi futhi ipholile futhi le projekthi enhle yasebusika ngaphandle khona lapho uma unamathuluzi futhi ngithanda ukwenza izinkuni kancane le projekthi enkulu ibilokhu kuluhlu lwami lwezinto okufanele ngizenze a isikhathi eside ngoba ungagcina okuningi kokuncane indawo ohlelweni njengale lapha ngaphandle kokusebenzisa umhlabathi nje Ngenza enye into ngamazambane futhi u-anyanisi ngokuqondile ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi abathinti omunye komunye uma ubabeka laphaya ngakho ufuna ukubeka babanikeze emhlabathini babanikeze isikhala esiningi futhi bazame ukungazigcini ukuthintana futhi benza kangcono kancane kude njengoba isitoreji sithintekile uma nje ugoqeka lapho lapho ucela khona unezinkinga yebo ngoba uma uthola eyodwa ibolile uzovele uvele thinta ezinye bese ubangela ezinye izindaba ezibolile lapho yini enye esinayo eyenzeka lapha ezinye izinhlobo ezintsha engifuna ukukhuluma ngazo ukuthi sengeze futhi lokhu akuyona yonke kepha ngiyathanda ukwedlula ambalwa ngesonto manje sinesikhathi eside esibe nakho abantu babuza ngathi bephethe imbewu ethile yama-popcorn futhi senze unyaka noma emibili ngonyaka odlule sathola nje okulinganiselwe kokunye ama-popcorn esiwanikeze wona embukisweni yebo ngicabanga ukuthi nathi senze kanjalo ngakho-ke lapha ibizwa ngeJapan ama-popcorn angenazimbobo futhi lokhu kufanele kube kukuhle ngempela ukudla ungabambeki emazinyweni akho noma akukho kwenza umnandi uyazi ukuthi icrisp kernel ihlanzekile imhlophe uxolo ngicela ukuthi ngizobe ngifaka ezinye izinhlobo zama-popcorn ngesizini ezayo kodwa bengifuna ukuthola lena phakathi ngenkathi abantu besenaso isikhathi Tshala ngakho-ke sithole lokhu kuvulekile nge-heirloom ama-popcorn we-pollinated athole ukuhluma okungamaphesenti angama-90 okufanele akwenze kuhle impela kuwe kuzokwenza ezinye izindlebe ezinde ezi-intshi ezine lapho Sekuyisikhathi eside ngikhulile kepha ngiyakutshela kuyangeza okuncane pop engadini yakho Anginaso isigqi esincane sokushaywa kwesigubhu esilandelayo esilandelayo lapha Ugaxekile ngakho-ke lokhu ngizobavumela bonke abantu ukuba benze ucwaningo oluncane lubuyela kimi kulokhu lolu uhlobo lwesikwele olubizwa ngokuthi lebanese squash futhi le nhlobo ethile ibizwa nge-alexandria ngakho-ke babukeka njengo-a zucchini okhanyayo oluhlaza kepha kufanele babe nazo ngempela ukunambitheka okuhle kokuthungwa okuhle ngizongihlisela okumbalwa kwalokhu lapha kungekudala kungekudala squash lebanese kufanele kubhekwe kakhulu ku umphakathi we-Culinary unjalo squash wabo unjalo akhule kabanzi e-lebanon futhi umuntu angacabanga ukuthi angaba nayo bekulapho kwaqala khona ekugcineni manje kukhona amakhabe futhi empeleni ngangifuna ukukhulisa lena futhi kungenzeka ngaphuthelwa isikebhe ku isitimela se-melon noma yini isikebhe se-melon le canon melon lapha ngakho lento ibizwa ngokuthi i-melon yasebusika futhi kufanele igcine isikhathi eside ukwedlula ikhabe lakho lendabuko noma i-cantaloupe noma yini futhi ngakho-ke masibe nama-flavour amahle impela athandwa kakhulu kwamanye ama-asian izimakethe zibukeka zibukeka nje impela kuhle ukudla bese ngithola i-honeydew lapha eyi ngathola ukumelana ne-Powdery isikhutha ngakho-ke lolu lucu lwangempela ukuhlukahluka futhi awutholi amakhabe amaningi analokho ukumelana nezifo kungavimbela umkhuhlane futhi kubizwa ngokuba ngamazolo kuzofanele kube kuhle yini enye esikutholile ukubuyekeza ngezibambo kahle Ngakhuluma nomfana wami emphakathini wama-Amish eHolmes County, e-Ohio Ngigcine sengimtholile ocingweni izolo obezizwa kahle ukuthi akunjalo yebo sekuphele amasonto ambalwa ngathola ukuxhumana naye kodwa yena uphendule ucingo kimi banamafoni emahhovisi abo manje angisiyena ukukutshela nje ukuthi ayithandi ukungibuza ukuthi kungani bengazi kodwa abanayo izimoto noma izingcingo ekhaya kodwa banazo emahhovisi Angikuchazi nje ukukutshela ukuthi kunje kodwa yena waphendula ngaphendula ngathi emhlabeni wena uthe ngikwenza okuhle yini uGreg nginguye Ngingumfana kulenga lapho wathi leli gciwane selephuze lashayisa i-amish umphakathi futhi uvaliwe isikhashana ngoba empeleni enza Izinto zefenisha eziyizimpahla zefenisha ezigobekile futhi washo konke izitolo zefenisha zivaliwe imithwalo yayo bekulokhu kuhamba kancane ngakho-ke bavaliwe phansi i-heck angazi amasonto futhi uthe babuyela emsebenzini kodwa wathi leli gciwane selishayile umphakathi wama-amish e-holmes County esontweni eledlule awasho ngalo ngesonto eledlule holmes County babenamacala amahlanu kuleli sonto ababenawo angama-26. Ngakho babona a spike lapho yize ethi ucabanga ukuthi konke kuzoba yikho konke kwesokudla wayebonakala emangele impela futhi saba nengxoxo emnandi futhi basebenza ezinye izibambo ngathi ngakho sethemba kungekudala nje sathola i-oda elikhulu sathola i-oda elikhulu lapho wathi banenkinga ngomsebenzi babengenawo umsebenzi omningi ngoba ifenisha yayingenawo omningi oda futhi ngathi uma uzonginika cishe imizuzu eyi-15 ngizokudubula u i-oda lokuthenga futhi uzoba nomsebenzi omningi yenza futhi yilokho esikwenzile ngakho-ke sathola ibhola liginqika kulokho futhi kwakukuhle ukuzwa kulabo bantu ukuthi abantu abahle kakhulu nje bezwa bezwa ukuthi babenza kahle yebo kunjalo ngabe uyazi namanje mhlawumbe inyanga noma ngaphezulu lapho sibathola izibambo in kufanele sinciphise kubo kancanyana ukuze bazithole kulungile kodwa kodwa kuhle ukwazi ukuthi lapho ngombala ekugcineni kombala womnyama umbala bengicabanga ukuthi uyibhodwe legolide cha ngombala into eyodwa ngakho-ke sithole i-youtuber entsha esibe sisebenza ngayo no futhi baseNorth Carolina futhi igama labo aluhlaza okokuhlaza okomakhaya futhi sathola okuhle amavidiyo futhi anogandaganda omncane wotshisi wona mane nje saklebhula endaweni lapho silihlwitha khona sitshala ikhehla elidala ingadi lapho imbewu eningi enhle nezinto engangicabanga lokhu kwakuhlekisa ngakho babehlwanyela enye imbewu ngolunye usuku kule ndoda yabo angikwazi ukukhumbula igama lomkakhe futhi babekhuluma ezinye zezimbewu zethu ababenazo futhi othile wayembuze ukuthi ngabe abayona i-gmo kanti yena akasebenzisi igama elithi gmo awabiza ngo-jamos futhi ngibe ngathi wathi akukho jamos lapha yebo ngingahle ngintshontshe leloya hlobo engilithandayo into eyodwa eyodwa ngaphambi kokuba sifike kweminye imibuzo into eyodwa ebengicabanga ngayo ngelinye ilanga futhi asenzanga show kwezolimo emakethe noma emakethe yezinga elincane ukulima isikhashana uma lokho kuyinto nina bantu njalo sithanda ukuzwa ngakho sizama ukwenza imibukiso embalwa ngonyaka kulokho uma kunjalo okuthile ongathanda ukuzwa ngakho nakanjani usazise ku- imibono ngezansi kahle ayikaze ingithinte impela kuze kube ngolunye usuku ngakho ukuwa / imakethe yasebusika yokulima kuze kube manje njengoba isikhathi sakho sichithwa ukwenza izinto kuhluke kakhulu kunasentwasahlobo ukulima izimakethe zasehlobo kukunika isibonelo ukuwa / ubusika emakethe yokulima sithengisa izinto kahle-ke sithole amazambane amnandi kumhlanga osuvele ukhethiwe kepha sesinawo ukuthengisa izinto ezifana neklabishi, amakhadi, i-kale, i-broccoli, i-kohlrabi, ukholifulawa eziningi zalezo izilimo ezibandayo kanjalo lezo yizilimo ezingaba zinhle kakhulu uhlobo lokuhlala emvinini isikhashana akuyona into oyitholile Akudingeki ukuthi ukhethe iklabishi nsuku zonke lapho ukhetha iklabishi kanye ngeviki lapho singumsebenzi wethu wokulima emakethe ekwindla futhi ubusika abusona isikhathi esiningi ngesikhathi Isonto kodwa ngezimpelasonto ngeSonto uyazi ukuthi kungithatha noma uMgqibelo ngalo kungangithatha amahora amahlanu noma ayisithupha ukuqoqa yonke imifino yami engihamba ngayo ukuthengisa lelo sonto ngakho ngezimpelasonto ukuzibophezela okukhulu manje kulesi sikhathi sonyaka sibhekene nezinto ezifana u-squash, upelepele, ukhukhamba esesivele sinawo u-anyanisi owakhethe kodwa okras zami ziyaqhakaza, okra maduze ukuba utamatisi pepper eziningi izinto okumele zikhethwe ngokuvama kakhulu njalo ukuze wazi njalo ngithatha u-squash kanye namakhukhamba nsuku zonke sizobe sithatha i-okra zonke ezinye izinsuku ukuze isikhathi sami phakathi nesonto kuthathwe okuningi okwaziyo uyazi lapho ukuthi kube mnyama zonke izinsuku zivuna izinto kodwa uma kuyimpelasonto kuza nxazonke Ngikuthole kahle konke okukhethwe ngalelo sonto ngoba besibe uhlobo lokugaya ngempelasonto ngakho kwakujabulisa ukucabanga ngalokho futhi kwenzeka ukusebenza kahle zingaki izinsuku uyazi ekwindla nasebusika ufika ekhaya kube yisihlanu ezinhlanu akunayo kodwa imizuzu engama-30 noma ngenxa yalokho awukwazanga ukuhamba khetha konke lokho uma kufanele wenze njalo kusebenza kuhle kakhulu ngaleyondlela yebo kulungile sizongena kokunye imibuzo kusuka ngeviki eledlule ufuna ukwenza lokho Angilethe uhlu lwami esidlule okufanele sabelane ngalo Uma siphendula imibuzo yakho ku-show sithumele i-imeyili ku-custerv @ hosstools.com sizokuthumelela umklomelo omncane omuhle UChris Cruze uthi hey y'll love the show futhi siyabonga ngokwenzayo yini imicabango yakho emithini yezithelo? Uyabakhulisa futhi yiziphi izinhlobo zakho ozithandayo? Ngiyabonga futhi ngakho-ke ungibuyisele iphepha lami ngoba ngenze uhlu lapha, ngakho-ke lokhu akunjalo Zonke izihlahla empeleni kodwa sinazo ezimbalwa izithelo ezikhula phakathi komuzi wami nekhaya lakho futhi ngizodlula esikutholile ukuze ngithole isihlahla kamalibhele Nginomvini we-muscadine ongaba amamitha ayikhulu ubude UMamaHoss uneshlahla satsuma okuyinto enhle impela ukuthi ngikutholile umuthi omdala wegogo oshaya i-apple abathanda ukuba yi-tart kepha izingane ziyakuthanda ukudla labo muthi wommbila uNkk .Hoss uneshlahla sikalamula Nginawo amajikijolo angenameva ebesikade siwanawo amahle i-pearl futhi anginendaba ngalutho lamapheya athambile kodwa sasijwayele babe cannon kwakubizwa ngokuthi inganekeli eliphakathi kwe womabili ama-pears aqinile ezinye izinto kufanele azidle owokugcina engihlanyelwe kukho kamuva nje ngamakhiwane futhi enginakho angikhumbuli ngisho nezinhlobo ezihlukene ezingama-30 mhlawumbe endaweni ethile ephakathi kwama-20 kuye kwangama-30 izinhlobo zamakhiwane ngatshala izihlahla eziningi zamakhiwane lokhu kwentwasahlobo futhi ngizongena impela ngifuna ukuba nami ngibe nesihlahla esikhulu sezithelo nazo zonke lezi zinhlobonhlobo zamakhiwane ahlukene lapha ezimbalwa ezimbalwa ozikhumbulile lapho ngakho-ke sine-lime yesihlahla somcako futhi ngine-plum cot umuthi uyazi ukuthi ipulamu elibizwa ngokuthi isihlahla liyini weqa phakathi kwe-apricot ne-plum wow wena phezulu komdlalo wakho namuhla izikhala zeplamu zasungulwa noma zathuthukiswa yi Inyuvesi yaseGeorgia esiteshini esiseduze ngakho-ke uma ufuna ukutshala okuthile ngokuqondile eningizimu leyo plum cot iyinhle sekufakazelwe ukuthi ikhula eningizimu manje nakhu umsiki kufanele ube ne-pollinator ngakho kufanele ube nakho Olunye uhlobo lwesihlahla se-plum lokuvumbulula leloya plum kodwa elami Imayini encane inonyaka owodwa kuphela nezinkampani ezimbili engizaziyo baphathe futhi bangathengiswa kungenzeka zingama-isoms nabafowethu abadlubhekile bobabili abathwele izikhala zeplamu uma ungenzi ucwaningo oluncane kuzo kuyathakazelisa bekungakaphumi isikhathi eside kangako kepha athuthukiswa yi-UGA eByron, eGeorgia lapho isiteshi sokucwaninga uma ungazi ukuthi yi-Byron eyayiba munye kuyo yezindawo eziphambili lapho kwakukhule khona khona amapentshisi e-United States ngakho-ke baneziteshi ezinkulu zokucwaninga lapho behlola khona izithelo nezinto ezifana nenye into nge -ronron uma umfo ube nesifiso sokumtholela i-camper okuyiyona ndawo leyo ukuhamba ngikhuluma ngama-plums angazi ukuthi si-phutha plums ezungeze indlu yami futhi muhle ukudla kancane kancane balungile uEmily Morgan uthi ukhula kohlrabi okokuqala kulo nyaka uthola noma yiziphi izeluleko ezikhulayo futhi yini izindlela zakho ozithandayo zokudla-- ngasizathu simbe enye i-kohlrabi ngenye yazo izinto engizithandayo ukukhula ekuqaleni kwentwasahlobo ikakhulukazi unyaka wokuwa manje sengikhule kwezinye izimo ezingajwayelekile sekwephuzile ehlobo ezansi lapho sisebenzisa ukwenza i-expo engadini futhi ngine sikhule lapho asenzi kahle lapho kushisa kungaphezulu kwesitshalo esibandayo futhi kuthanda ukukhula kwesimo sezulu esibandayo okuncane kuhle ngesikhathi sokuwa kwesikhathi sasebusika kanye nentwasahlobo yokuqala ungawadla amaqabunga e-Yebo njengoba ungadla aluhlaza kodwa indlela engiyithandayo yokuyidla yi-cole slaw yenza a esikhundleni esikhulu iklabishi ukwenza i-coleslaw siphume kuyo futhi ungawugazinga kusika ubeke usawoti wamafutha omnqumo lapho bese uyifaka kuhhavini bese uyosiwe noma ukwenze ngezicishi ezincane nganoma iyiphi indlela i-coleslaw ingaphezulu kwami ​​ngiyisabalalise, izinto zayo ezinhle kulungile futhi Mr.Will Trexler ufuna ukwazi ukuthi hlobo luni lwengxube yenhlabathi Ungayisebenzisela ingadi yesitsha? kulungile manje anginalwazi nakho lokhu kodwa lokhu ngizovele ngiphonsele lapho engicabanga ukuthi kuzokwenzeka mhlawumbe usebenze kangcono kakhulu futhi wonke umuntu olaphaya angakwazi ungangigxeka lapha uma uzokwakha ingadi yesitsha noma wakhe abanye bakhulisa imibhede noma yini engiyibonile lapho abantu bayogcwalisela khona ngokuphelele ngomquba ngeke ngikwenze lokho ngeqiniso ukuthi kuzofanela ukuthi ubanisele ngaso sonke isikhathi uzodinga okuthile phakathi kwalokho okuncane okwengeziwe aminyene ngaphezu komquba ukuthi umquba usebenza kahle kodwa uwenze imisa cishe kahle kakhulu uma utshala kuleyo komquba awukaze awunalutho lokugcina amanzi lapho ngakho-ke engizokwenza ukuthi bengizokugcwalisa cishe izingxenye ezimbili kwezintathu zendlela ngomhlaba ongaphezulu kokunye okuhle nje awazi ubumba oluningi kulo ubuhle bomhlaba obuhle nje bese ngiza ngenhla ungqimba wesithathu bese ubeka umquba lapho bese Tshala kulokho futhi ngaleyo ndlela uthola lelo nhlabathi eliphakeme phansi lapho ukuba lizohlungwa wokugcina umswakama lapho futhi uyazi ukuthi utshala nje kuleyo ngqimba ephezulu yomquba ungayenza njengoba kwenza abalimi bemakethe futhi ungazibizi ngokuthi ungathola enye into efanelekile yiba uma ungenakho ukufinyelela kokunye okungaphezulu kokuhle ukusetshenziswa kwe-peat moss peat moss has a amanzi amaningi abamba umthamo wayo futhi wawenza indawo enkulu esetshenziselwa indawo engaphezulu kuleso simo ungathenga amabhele we-peat moss kodwa ufuna okuthile engicabanga ukuthi kukhona bamba umswakama omncane lapho yebo kanye ne-peat moss bekungakwenza lokho inhlabathi engaphezulu kakhulu ingagcina ngokugcina lapha kuvela ku-Alice U-Leishman futhi usho iziphakamiso ezinhle kakhulu kulokho asengakutyala manje usevele ubheke ngaphakathi noma ubheke ngabomvu ukuhlela ukuwa kwethu kobusika engadini futhi imvamisa uhlela ukuqala amathayela embewu ngasekupheleni kukaJulayi siqala nini ukuzilungiselela ukuwa Ukulima ingadi kuyinto eyenzeka ngasikhathi sinye noma uhlobo oluthile lokunye ukuhlela engikuthandayo uhlobo lokulula kukho futhi ngizotshala ezinye zami ngoba ngivuleke ngokuphelele ezimbalini zezimbali esizitholile amazambane amnandi ngicabanga ukuthi amazambane amnandi angabhekwa njengawa ngenxa yokuthi woza ngokuwa angazi kodwa sizokhula simnandi amazambane ngesikhathi sasehlobo futhi azoqhamuka ekwindla ngicabanga ukuthi wayezokhuluma ngakho uma usuxoshwa ukulungiselela ukufakelwa kwakho okulungele ukuwa ngo-Okthoba, Okthoba lapho uhlobo lwesimo sezulu lukhona kuphole kancane kancane ngiphuhliswa yonke yebo kunjalo nje futhi ngingasho ukuthi akusikho konke ngasikhathi sinye ngithi kuyinto eyenzeka kancane kancane ngokushesha nje lapho sibona khona okuncane okuzoqhekeka phezulu kuze kufike lapho amazinga okushisa ayahamba ngiphuma lapha ngolunye usuku ngitshele ifulethi leklabishi ngakusasa into elandelayo ekhombisa ukuthi sithola abamba ukushisa kugcwele ukufakelwa futhi uzama ukuthola enye indawo ukukususa uyakwazi lokho okokuqala ngqa ukuphuma lapho futhi ngizwa sengathi kuwa emoyeni manje sekuyisikhathi udinga ngempela ukubeka izinto zokufakelwa eluthuthwini ngakho-ke udinga ukuba kancane ngaphambi kwalokho kodwa yilapho ngifika isithukuthezi ngakho-ke lapho ngizwa ukuthi kancane kancane kokupholile uyazi njengamanje ukuthi lapho ama-pecans eqala ukuwela phansi yep sekuyisikhathi sokuxakeka yup kahle sihle nje saba nomdlalo wokubukelwa ndawonye kusihlwa kodwa ngikujabulele ngiyathemba ukuthi bonke bazokujabulela ngaphandle kwalokho futhi uma kungokokuqala ukuthi usibheke qiniseka ukuthi uyakuthola lokho bhalisela inkinobho hit leyo bell inkinobho phansi ngezansi ukuze wena waziswe ngaso sonke isikhathi lapho siza futhi sabelane nabanye balabo bangane bakho entsha ingadi lapho ngaphandle ungakhohlwa ukuyihlanganyela utshele umhlaba ukuthi singashaya i-100k futhi sikwazi ukupha inqwaba yezinto ezinhle lapha ye-y'all futhi uma ukujabulele umbukiso kusihlwa hlola lawa amanye amavidiyo amabili lapha futhi ngicabanga ukuthi uzokujabulela ngempela lezo ezimbili sizokubona ngokuzayo unakekele

< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="9.2" dur="5.2"> kancane kancane ngama-ukhukhamba >

< start="14.4" dur="4.56"> ufike eCalypsos ekhula Ngiqale ngezilayi ezimbili >

< start="18.96" dur="4.319"> bese ngitshala lena lapha eqala ukwenza manje >

< start="23.279" dur="5.041"> lokhu okuhlukahlukene okubizwa ngokuthi yiMax Pack engikhule kukho phambilini engike ngakuzwa >

< start="28.32" dur="3.52"> yebo yebo ngangingakhuli eminyakeni embalwa futhi sakwazi ukukuthola lokhu >

< start="31.84" dur="3.68"> unyaka futhi ngangikhohliwe ukuthi umuthi omuhle kangakanani >

< start="35.52" dur="4.16"> ukuthi lokhu futhi kwenzelwe nina kini laphaya ngaphandle okunje >

< start="39.68" dur="2.64"> ukukhetha lokhu ngeke kwenziwe i-ol enkulu >

< start="42.32" dur="2.239"> ikhukhamba lalabo kini abathanda ukhukhamba >

< start="44.559" dur="3.601"> nguwena okumele ukhule ngifuna ukubheka lezi zinhle manje >

< start="48.16" dur="3.36"> manje ukuthi kwenzenjani ukuthi kuzoba yinqwaba yabo lapho >

< start="51.52" dur="3.679"> lokho kungaba yilokho engangikuhlukanisa njengokuthathwa kokukhetha okuphelele >

< start="55.199" dur="2.641"> ngakho-ke asidonse okuthile engikukhethile ongakubathatha okuncane uma >

< start="57.84" dur="3.519"> uyafuna kodwa lezi zinto zinhle nje >

< start="61.359" dur="3.12"> kimi futhi bayalayisha Ngikhuluma ngomuntu >

< start="64.479" dur="3.841"> ziyalayisha manje awukwazi ukuthi uzivumele zingene kancane >

< start="68.32" dur="3.28"> zikhulu ngokwanele lapho zizothola khona lokho kukhulu okuyikho okukhona ngosayizi wazo >

< start="71.6" dur="5.28"> uya uyothenga imbiza enkulu yakudala yamakhekhe okumbumba ngalokho omkhulu kodwa kulapho >

< start="76.88" dur="4.08"> uphelele uma ufuna ukwenza amanye ukhukhamba dill >

< start="80.96" dur="3.44"> noma uma nje uthanda ukhukhamba omncane osikiwe >

< start="84.4" dur="3.2"> lowo max pack uyindlela yokuhamba manje yini ehlanya kimi >

< start="87.6" dur="7.839"> ngakho-ke lokhu akuyona inhlobonhlobo ye-gynoisius kumane kuyi-hybrid kepha kuyabeka >

< start="95.439" dur="4.32"> ithoni yezimbali kanti ilwa nezifo >

< start="99.759" dur="5.521"> futhi ngakho-ke ngicabanga ukuthi kukhiqiza okuningi njengoba kwenza izinhlobo ze-gynoisis >

< start="105.28" dur="3.6"> i-hybrid enhle enhle kuphela enjengokuthi ngithe ukumelana nezifo ezinhle >

< start="108.88" dur="3.919"> manje ngizosho lezi zinto zithanda ukondliwa futhi bengilokhu ngizondla kamnandi >

< start="112.799" dur="2.881"> kahle babukeka sengathi bathanda ukondliwa sasinomfo othile >

< start="115.68" dur="4"> eqenjini le-Row by Row ngesonto noma esedlule washo okuthile ngami >

< start="119.68" dur="3.2"> yizwa ukhuluma yonke ngokunikeza ukhukhamba ezingama-20 20 >

< start="122.88" dur="2.8"> ubesho ukuthi uzwile ukuthi ukhukhamba aluthandi okuningi >

< start="125.68" dur="5.199"> i-nitrogen ayifuni ukondliwa kepha lezi lapha zithanda ukondliwa uma ukhula >

< start="130.879" dur="3.601"> kubo kufanele ubakhethe cishe zonke ezinye izinsuku kufana nokuthi ngabe uyakhula >

< start="134.48" dur="3.6"> iDemo okra uyazi uma uzofuna inqwaba yazo lapho >

< start="138.08" dur="3.68"> zingakhula lezobungako cishe ngosuku ngakho-ke kufanele ube lapho ukhetha khona >

< start="141.76" dur="5.199"> kubo kwephakethe elijwayelekile kepha lelo max uma udinga ikhukhamba elandelanayo elihle >

< start="146.959" dur="3.36"> Ukungena njengamanje isikhathi esiningi njengoba wazi uma uhlala eningizimu >

< start="150.319" dur="3.2"> manje isikhathi sokutshala umjikelezo wesibili noma wesithathu wamakhukhamba >

< start="153.519" dur="3.041"> futhi ufuna ezinye izimbangi ezinhle ezinhle kakhulu lapho >

< start="156.56" dur="4.48"> Indaba ethokozisayo, ehlekisayo mayelana nokucaphuna >

< start="161.04" dur="3.36"> ukulondolozwa nezinto eziningi zabantu zibuze ukuthi zifuna senzeni >

< start="164.4" dur="3.839"> yenza amavidiyo futhi ufuna ukukhuluma okuningi ngokukha amanzi nokulondolozwa >

< start="168.239" dur="5.521"> futhi iqiniso ukuthi asikwenzi konke ukukhetha okuningana futhi >

< start="173.76" dur="2.32"> ukulondolozwa manje uNkkHoss wenza kancane kodwa mina >

< start="176.08" dur="4.799"> Angizenzi okuningi ngakho futhi empeleni angisenaso isikhathi >

< start="180.879" dur="3.601"> uyazi ngaphambi kokuba saba nezinsizwa esasivame ukuzenzela okuncane engikujabulele ukuthi zazinjalo >

< start="184.48" dur="3.52"> kumnandi kodwa kulezi zinsuku ngikuthole kakhulu ukuqhubeka kwami >

< start="188" dur="4.239"> Akudingeki ube nesikhathi esiningi sokukwenza >

< start="192.239" dur="3.361"> uyangilandela ngiyalandela wena ngicosha lokho obeka phansi >

< start="195.6" dur="4.4"> ngakho-ke yini esiyinhlobo yefilosofi esiwuthathile kuyo >

< start="200" dur="3.04"> Eminyakeni embalwa edlule sizokujabulela konke >

< start="203.04" dur="3.919"> ngenkathi isisazodla ukhukhamba ngalesi sikhathi sonyaka size sigule >

< start="206.959" dur="3.92"> zona bese sizolinda bese sizodla amakhukhamba futhi >

< start="210.879" dur="3.841"> ngonyaka olandelayo wenzani? Well uzikhulumela kuleyonto ekhexisayo >

< start="214.72" dur="4.32"> ngoba mina noNkkHoss sivuleke kakhulu ngesikhathi sokukhetha >

< start="219.04" dur="3.839"> yebo nokuthi yini engifuna ukuyenza namuhla kancane kuhlolo lokunambitha futhi ngikuvumele >

< start="222.879" dur="3.201"> thokozela okunye ebesikwenza ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kulungile >

< start="226.08" dur="2.96"> uzongifihla ungaboni sizokufihla amehlo futhi uzokwazi >

< start="229.04" dur="2.4"> ukujabulela okunye ebesikwenza ngoba >

< start="231.44" dur="3.6"> behluke ngempela besenza okuningi okusha okuhlukile >

< start="235.04" dur="3.839"> izinhlobo nezinto ezahlukahlukene futhi kumnandi impela Mina >

< start="238.879" dur="3.521"> njengokuthi ukhukhamba owaziyo ukuthi kwakukade kuthathwa isikhathi eside kwakukhona >

< start="242.4" dur="5.36"> Enye yezindlela zokuqala zokudla ezigcina- ukudla okugcina ukudla ukuthi kanjani kusuka ku- >

< start="247.76" dur="4"> emuva emuva kosuku ingabe ubona emuva emuva ngosuku the >

< start="251.76" dur="3.36"> abantu eningizimu uyazi ukuthi bebengabhema inyama yabo kodwa >

< start="255.12" dur="2.799"> babengenayo enye indlela yokulonda inyama nemifino yabo >

< start="257.919" dur="4.881"> ngaphandle kokubhema nokukha izigaxa bazoba nokukhulu >

< start="262.8" dur="4.08"> ibhakede noma umgqomo omkhulu ngaphambili futhi uma bebulele i-coon noma i-phenum noma yini >

< start="266.88" dur="1.92"> babengenayo isiqandisi ukubabeka kulokho >

< start="268.8" dur="3.92"> ukha bese wenza ezabo imifino ngendlela efanayo ebunjiwe >

< start="272.72" dur="3.12"> imifino ilungile kuze kube izinyanga eziyisithupha noma eziyisikhombisa uma wenza njalo >

< start="275.84" dur="3.28"> thola lokho kuvuna okuningana esikuthola sonke ungazi ukuthi wenzeni >

< start="279.12" dur="3.359"> yenza nabo futhi uyakhathala ukubadla okusha njengoba uTravis wathi ungakwenza >

< start="282.479" dur="3.041"> zihlale njalo uzikhetha futhi ungakudlulisela onyakeni >

< start="285.52" dur="3.76"> cha Ngivumelana ngokuphelele nezinzuzo zokukha phezulu engikushoyo nje >

< start="289.28" dur="2.72"> Anginaso isikhathi esiningi sokukwenza ngendlela engisebenzisa ngayo-- kahle lokho esilungiselela ukukwenza kahle >

< start="292" dur="2.08"> manje sengiyabona ukuthi ngizodlani? Cha wena >

< start="294.08" dur="2.24"> awuboni ukuthi lelo yiphuzu lesiphuphu >

< start="296.32" dur="5.76"> kulungile ubone ukuthi ngingakuthola lokhu kuwe ngicabanga ukuthi lokho ukube angizange >

< start="302.08" dur="3.28"> abeke ephaketheni lami langemuva futhi bengilokhu ngishaya impumulo yami ngicabanga ukuthi yiyo >

< start="305.36" dur="3.279"> ohlanzekile angiqiniseki ngamaphesenti ayikhulu kodwa kubukeka sengathi unjalo >

< start="308.639" dur="3.441"> kulungile ukuze yini-- angikwazi ukubona - kahle awukwazi ukubona kahle ukuthi yilokho uhlobo lwephuzu >

< start="312.08" dur="4.399"> kwakho konke lokho kahle sonke sazi ukuthi ungabola a >

< start="316.479" dur="2.321"> izinto eziningi ezahlukahlukene nokho bengingazi >

< start="318.8" dur="3.92"> ukuthi kwakukhona izindlela zokupheka eziningi ezahlukahlukene phandle lapho futhi okuningi ngangokunokwenzeka >

< start="322.72" dur="2.56"> ukhukhamba manje abantu abaningi bathande okuhlukile >

< start="325.28" dur="3.28"> babe nokuthanda okuhlukile futhi abantu abaningi bathande okuhlukile >

< start="328.56" dur="2.56"> izinto futhi lokho kuhle uyazi ukuthi bekhuluma ngalezo zikhukhamba zonke a >

< start="331.12" dur="2.88"> iminithi edlule Ngithanda labo engingakaze ngikuthathe >

< start="334" dur="3.28"> ngaphambili kodwa ngiyabathanda futhi isizathu esisodwa mina >

< start="337.28" dur="2.72"> mhlawumbe angikaze ngizikhethe ngaphambi kwalokho angizukukhulisa lezo ezincane >

< start="340" dur="2.96"> kanjalo ngangihlala ngikhulisa ukhukhamba omuhle nosayizi kanye nalezo calypso >

< start="342.96" dur="2.959"> ukuthi ngikhule zikhulu futhi zingaphezulu kwe >

< start="345.919" dur="3.28"> slicer manje uma umuntu ebekhula >

< start="349.199" dur="4.081"> i-calypso futhi ithanda ukuzisonga futhi yenze ukhukhamba >

< start="353.28" dur="3.359"> ungazi ukuthi ukhukhamba omnandi ungenza ukhukhamba dill >

< start="356.639" dur="3.601"> engikuthandayo okwenzayo njengamanje ukuthi uvule lowo mlomo wakho futhi ungivumele >

< start="360.24" dur="4.64"> awunakuba nazo cha angazi ngibheke enye into futhi abantu >

< start="364.88" dur="4.319"> ngaphambi kokuba siqale kudingeka ukuthi usebenzise amagilavu ​​lapho wenza konke >

< start="369.199" dur="2.401"> lolu hlobo lwezinto ngoba uma uthola okuthile kuwe kwakukhona >

< start="371.6" dur="2.96"> ukusula amehlo akho phansi ungagcina usesibhedlela ngakho-ke kubaluleke kakhulu >

< start="374.56" dur="4.56"> ukuthi uthatha izinyathelo zokuvikela uma wenza lolu hlobo lwezinto manje >

< start="379.12" dur="5.28"> awukwazi ukusebenzisa izandla zakho kulungile ulungele i-whoa >

< start="384.4" dur="4.56"> zama lokho khona lapho mm-hmm ngitshele ukuthi ucabangani >

< start="388.96" dur="4.56"> okunambitha njengelinye lama-maww ami isikhathi esisodwa lapho >

< start="393.52" dur="4.64"> yebo ugogo oneminyaka engama-97 ubudala onambitha njengokwakhe ukhukhamba omnandi kunjalo >

< start="398.16" dur="2.64"> kunjani maww uze lapha uhlale izinsuku ezimbalwa >

< start="400.8" dur="3.839"> Iminyaka engu-93 samenzela ukhukhamba omnandi yena >

< start="404.639" dur="4.241"> le ndlela yokubhala yabhalwa phansi ephepheni mina >

< start="408.88" dur="2.719"> cabanga ukuthi umkami wabelane ngakho ku-Row by Row group futhi waphuma lapho futhi >

< start="411.599" dur="2"> usinike imiyalo enemininingwane yokuthi sizenze >

< start="413.599" dur="3.921"> bahle kakhulu ngicabanga ukuthi iresiphi yezinsuku ezintathu iyashesha >

< start="417.52" dur="8.72"> futhi kumnandi ... asenziwanga cha asenziwanga kahle >

< start="426.24" dur="2.88"> okwesibili uma kufanele ngihlanze ulwanga lwami yebo ngiyoluthola >

< start="429.12" dur="3.84"> wena isiphuzo samanzi nganginomuzwa wokuthi ngizodinga amanye >

< start="432.96" dur="3.28"> Amanzi emihla ngemihla akhombisa ukuthi uyazi ukuthi sikhulisa izinto eziningi ngezinto eziningi wena >

< start="436.24" dur="5.359"> bekungeke ngikucabange ngokujwayelekile ukukhetha i-mm-hmm okwenza kahle >

< start="441.6" dur="3.58"> ukukha okokusebenza ngakho-ke lapha siyavula futhi leso sigibe >

< start="453.12" dur="5.199"> ucabangani ngalokho lokho kubhungane elilukiwe >

< start="458.319" dur="4.241"> lokho nakanjani kungenye yama-beets egolide esikhule ngawo >

< start="462.56" dur="4"> yep uyazi ukuthi sibeka u-anyanisi nayo futhi ukuze uthole ukukhahlela okuncane >

< start="466.56" dur="3.12"> ukuthi u-anyanisi lapho ungakwazi ukunambitha ukunambitheka komhlaba >

< start="469.68" dur="2.959"> ama-beet lapho futhi lokho kuhle izinto >

< start="473.199" dur="4.241"> lowo awukwazi ngempela ukunambitha ubhungane onjengebhungane >

< start="477.44" dur="3.439"> uma uthanda ama-beets othanda ama-beets uma ungathandi ama-beet awazithandi i-beet >

< start="480.879" dur="2.241"> kodwa yini isitatimende esingesilo iqiniso osanda kusenza >

< start="483.12" dur="3.359"> kahle kahle engikushoyo ukuthi ukunambitheka komhlaba >

< start="486.479" dur="3.521"> ngoba abanye abantu bazama ukukusikhulula noma yini oyithandayo noma ungayithandi >

< start="490" dur="4.479"> awukwazi ukususa ngempela yebo kulungile sinakho okukodwa lapha kulungile >

< start="494.479" dur="3.12"> manje hlambulula lokho >

< start="498.24" dur="3.359"> Nginovalo kancane ngalokhu okugcina okwazi kahle kulolusuku nesikhathi ini >

< start="501.599" dur="3.04"> sikubonile futhi ngizoqhubeka nokubikezela lapha abantu esikuwona >

< start="504.639" dur="5.041"> silungiselela ukubona ushintsho ekudleni kwethu kwewebhu - kukuphi - ukudla kwethu kwewebhu ngendlela thina >

< start="509.68" dur="4.4"> zuza ukudla ngendlela ukudla okwabiwa ngayo nakho konke >

< start="514.08" dur="4.079"> ngakho-ke siqaphele ngaleli gciwane futhi lolu bhubhane oludlule kulo selunakho >

< start="518.159" dur="4.161"> Ukushintshiwe kokuphakelayo Ukudla uhulumeni wethu akubusisa ngenhliziyo ngaso sonke isikhathi >

< start="522.32" dur="3.44"> zama ukwenza okuthile bakweqile futhi ozobona ukuthi >

< start="525.76" dur="3.6"> uhulumeni uphuza ngokweqile kulokhu okuningi nalezi zitshalo ezipakisha futhi lezi >

< start="529.36" dur="3.44"> uyazi ukuthi abaprosesa bokudla balungiselela ukusebenzisa >

< start="532.8" dur="4.479"> imithethonqubo emisha nemihlahlandlela eminingi yokuthola ukudla kwakho lapho ngenqwaba >

< start="537.279" dur="4"> ukukhiqiza ngakho-ke lokho okuzokwenza kuzoshayela izindleko zakho zokudla >

< start="541.279" dur="3.521"> up ngakho ukubikezela engikwenzayo kungokwakho >

< start="544.8" dur="6.159"> Ukudla kuya kwesilinganiso semali engenayo kulungiselelwe ukukhuphuka okuhle okuhle ngoba sekuvele kunabantu abathile >

< start="550.959" dur="1.521"> cabanga ukuthi kuzophuma lokhu engikushoyo >

< start="552.48" dur="3.359"> Ibhili yakho yokudla izokhuphuka intengo yakho yokudla izokhuphuka >

< start="555.839" dur="3.521"> nokuthi yini oyisebenzisayo kuqhathaniswa nalokho obekuchitha imali ekuthengeni lokho wena >

< start="559.36" dur="2.56"> ukwenza kuzoshintsha futhi uzobe usebenzisa okuningi >

< start="561.92" dur="3.12"> okudingayo futhi angicabangi amaphesenti amakhulu >

< start="565.04" dur="3.6"> isabelomali ncamashi lapho ubeka lokho okufihliwe ekuhlakanipheni kuphela >

< start="568.64" dur="3.52"> wena ngakho-ke ngeke kubuyele phansi mina >

< start="572.16" dur="2.64"> cabanga ukuthi kuzohlala phezulu futhi kuzoqhubeka ukukhuphuka kancane >

< start="574.8" dur="3.52"> ngakho-ke kuzoba kubaluleke kakhulu kunangaphambili ukufunda lezi zinhlelo ze >

< start="578.32" dur="3.28"> ukuhweba njengokulanda nokugcina ukudla kwakho kukhula okwakho ukudla >

< start="581.6" dur="4.08"> futhi nokuzimela ngokwengeziwe kunangesikhathi esedlule >

< start="585.68" dur="3.279"> sikulungele - yebo ngifuna ukukukhumbuza ikarma >

< start="588.959" dur="3.601"> kubi - manje bheka lapha phambi kwakho lokhu okuhlukile kancane >

< start="592.56" dur="4.56"> kulungile uyivule isikhathi esisodwa esisodwa isikhathi esisodwa >

< start="597.12" dur="3.68"> isikhathi esisodwa esengeziwe woza ukuthola okuningi >

< start="602.32" dur="6.32"> isikhathi esisodwa engisenaso ezimbili ezilungile akukho une eyodwa ngaphezulu okufanele uzame lapho >

< start="608.72" dur="5.6"> oh ngifuna ukukushisa kancane kancane manje mhlawumbe kungenzeka awukaze ube nakho >

< start="614.32" dur="2.48"> lokho ngaphambili >

< start="617.04" dur="4.4"> kulungile konke ukunambitheka okulungile njenge-anyanisi ekhontshwe kahle akunjalo >

< start="621.44" dur="3.519"> kulungile ngidinga ukuthi ngiphinde ngiqagele >

< start="627.2" dur="5.28"> Kuluhlobo lokuthungwa okungakhanyi engingakaze ngilizwe likhala >

< start="632.48" dur="3.84"> ncamashi ukuthi ikhethiwe i-squash zucchini no-squash ophuzi manje thina >

< start="636.32" dur="3.519"> ngithole u-anyanisi omncane oxutshwe lapho futhi ngathola ukulunywa anyanisi >

< start="639.839" dur="3.921"> vele lapho ungahle ube nayo ufuna ukuthi cha cha ayi >

< start="643.76" dur="3.6"> Ngiqonde ukuthi manje bengididekile nawe uyazi ukuthi ngeke ngikubeke izinto ezishisayo >

< start="647.36" dur="2.08"> ngalowo mthombo ngangingakhathazeki ngokushisa >

< start="649.44" dur="2.88"> izinto engikwazi ukuphatha ukuthi benginakho ngikhathazekile kancane okukhulunywa ngazo >

< start="652.32" dur="2.24"> ukukhetha okungatheni nezinto ezinjalo >

< start="654.56" dur="4.32"> Ngicabanga ukuthi angizukuyibeka kodwa manje kwenzeka ngempela ngifunde incwadi lapha >

< start="658.88" dur="3.519"> eminyakeni embalwa edlule mayelana nalokho futhi yindlela abantu abaphila ngayo bengafakwanga amehlo manje mina >

< start="662.399" dur="3.12"> ukuqagela kulungile >

< start="666.56" dur="3.04"> lokho kugqamile uma ubuka kungazelelwe akuyona enhle >

< start="669.6" dur="3.84"> lokho kuhle ukuthi kukhona ukuthungwa okuhle okuhle kubo ngesinye isikhathi enginakho >

< start="673.44" dur="5.04"> Esikhathini esidlule esilwe ngokuzungeza ukhukhamba kugcina ukuthungwa okusobala >

< start="678.48" dur="3.52"> fella ubadinga ngempela abanye abathengi abazidlayo ngama-crackers mhlawumbe ucezu oluncane >

< start="682" dur="2.48"> we hoop ushizi yebo kungaba okulungile Ngikulethele lokhu >

< start="684.48" dur="2.799"> ngoba ubukhononda ngibadla bonke bengicabanga ukuthi ngizokuvumela ukuthi uzame okukodwa >

< start="687.279" dur="4.56"> yilezi zinto ezikhethiwe zokuthi zilanda >

< start="691.839" dur="4.081"> kwehla ngalo lolo suku engizitholele lona i-bellyache kusuka ekudla kubo bonke >

< start="695.92" dur="4.88"> yebo kukhona abambalwa abasele lapho uma ufuna ukukuzama basalungile >

< start="700.8" dur="3.36"> ngakho-ke ukucosha kokuthakatha okokulinganisa kukhulunywa ngakho-thina nje >

< start="704.16" dur="4.96"> konke benginokuhluke ngokuphelele ake sitshele wonke umuntu ukuthi singobani ekuqaleni >

< start="709.12" dur="3.839"> konke lokhu umugqa wethu ngomugqa wengadi bonisa lo mbukiso wethu wezingadi wamasonto onke lapho thina >

< start="712.959" dur="2.56"> vele uhlale uzungeze ukukhuluma ngezinto zasengadini >

< start="715.519" dur="3.921"> imvamisa sinesihloko esikhulu nakho konke engikuTravis - nginguGreg >

< start="719.44" dur="6.32"> futhi kulobubusuku benginombukiso ohlelelwe ukukwenza ngohlelo lwethu lokulawula izinambuzane >

< start="725.76" dur="3.04"> bese kuthi namhlanje ekuseni noma sekwedlule izolo izolo ngivele ngithi >

< start="728.8" dur="3.52"> bhala ukuthi-- ube nesambulo ingabe wenze kahle ngithe nje ngithole kakhulu >

< start="732.32" dur="3.44"> izinto ezinhle eziphuma engadini njengamanje engifuna ukukhuluma ngayo >

< start="735.76" dur="4"> ngakho-ke yilokho esizokwenza >

< start="739.76" dur="3.04"> Ngaphambi kokuba siqhubeke, ake ngibonise le ncwadi lapha >

< start="742.8" dur="4.08"> manje wonke umuntu uyazi ukuthi incwadi yami ayithandayo ibizwa nge- pantry >

< start="746.88" dur="4.16"> ngicela uxolo ngoba unezindlela ezinhle zokupheka lapho engizithanda i-okra ekhethiwe >

< start="751.04" dur="3.919"> manje nokho uNkk. Hoss uyayithanda le ncwadi khona lapha >

< start="754.959" dur="3.761"> iresiphi lapha hhayi eyomama kodwa lezi ezimbili lapha eza >

< start="758.72" dur="3.04"> Uphume kule ncwadi lapha futhi uyithanda kakhulu ngoba uyakwazi >

< start="761.76" dur="3.44"> yenza amabhethri amancane ukuze ukwazi ukuhlola futhi uthole ukuthi >

< start="765.2" dur="3.28"> uyayithanda uma uqhubeka nokwenza ibhendi enkulu ngokuzayo >

< start="768.48" dur="4.4"> le yincwadi enhle impela lapha ngikholwa ukuthi ibekwe ngokuhlala kwaseningizimu >

< start="772.88" dur="3.04"> ngakho-ke lapho unakho uma ufuna ukufaka eyodwa kulabhulali yakho lokhu kungenzeka kube >

< start="775.92" dur="3.84"> okuhle engicabanga ukuthi ungakuthenga ku-amazon-- lokho okuhle okubukeka ngopelepele ujelly emuva >

< start="779.76" dur="2.079"> lapha kuhlale kungenye yezinto engizithandayo >

< start="781.839" dur="4.321"> ngu-pepper jelly Ngithanda upelepele omuhle futhi uyazi ukuthi yisiphi esinye pepper wami engimthandayo >

< start="786.16" dur="3.04"> i-pepper jellies yi-habanero - habanero yeah >

< start="789.2" dur="4.48"> yebo uma uthatha isikhathi ufaka lonke ushukela nezinto ezilapho kuthatha a >

< start="793.68" dur="3.839"> kancane onqenqemeni akwenzayo ngaphambi kokuthi ngikhulume >

< start="797.519" dur="3.921"> laba bantu lapha ukuze sisondele kakhulu ku-100,000 >

< start="801.44" dur="4"> ababhalisile ku-youtube ngokusondele kakhulu futhi ngangazi ukuthi kunjalo >

< start="805.44" dur="3.6"> umgomo ophakeme kepha benginalo mqondo engqondweni engangifuna ukuwenza >

< start="809.04" dur="3.44"> hit 100k ngosuku lwami lokuzalwa okuyi-30 >

< start="812.48" dur="3.76"> kulenyanga akusiyona le saturday kepha elandelayo >

< start="816.24" dur="3.76"> manje ngizobe ngizobe ngiphumile kwigridi >

< start="820" dur="3.199"> Ngeke ngisho ukuthi ngiyaphi kodwa ngizobe ngiphumile kwigridi ngalolo suku >

< start="823.199" dur="4"> kodwa nganginethemba impela lokuthi singashaya i-100k ngosuku engizoba ngalo ngingu-35 ngangikhona >

< start="827.199" dur="4.08"> indoda engaba isipho esihle sokuzalwa esihle >

< start="831.279" dur="4.481"> manje ukukhuphuka kwethu kwehla njengoba kwenzeka nge-youtube >

< start="835.76" dur="3.6"> uzothola ividiyo eyodwa yegciwane futhi izodubula bese kuba uhlobo lokuthambile kanjalo >

< start="839.36" dur="4.8"> sikhetha ukuthoba kancane bese ngibona ukuthi singakwazi >

< start="844.16" dur="4.239"> cela usizo lwababhalisile ukuthi basenze kahle >

< start="848.399" dur="2.88"> amaqhawe-- biza amaqhawe asisize ekutholeni >

< start="851.279" dur="4.081"> kuya ezinkulungwaneni eziyikhulu ngoMeyi 30 noma ngoMeyi 30th >

< start="855.36" dur="5.68"> futhi uma singenza lokho nginezinto ezinhle ezinhle kakhulu >

< start="861.04" dur="4.08"> Ngizokwenza lapha ukuze sizokwenza izinkulungwane eziyikhulu >

< start="865.12" dur="5.76"> okubhalisele ukunikezela kodwa kuzokwenzeka kuphela uma thina >

< start="870.88" dur="4.319"> hit la makhulu ayikhulu ngomhlaka 30 May ngakho konke okumele ukwenze >

< start="875.199" dur="5.041"> ku-facebook yakho noma yini noma noma ubani okhuluma naye atshele noma ngubani wena >

< start="880.24" dur="3.68"> yazi ukuya ubhalisele esiteshini kuzoba kusondele impela >

< start="883.92" dur="3.2"> manje ngokususelwa ekuqageleni kwami ​​kodwa ngikholwa ukuthi singakwazi ukukwenza futhi sikwenze >

< start="887.12" dur="4"> ngakho-ke nakhu engizokwenza uma sishaya >

< start="891.12" dur="4.64"> 100,000 ngomhlaka 30 Meyi ngizokunika ezintathu >

< start="895.76" dur="2.4"> ama-giveaways ngizofaka amanye amagama esigqokweni >

< start="898.16" dur="4.08"> futhi sizobakhipha sizobanikeza okuhle >

< start="902.24" dur="3.44"> Izitifiketi zezipho eziphakeme ezitolo zethu eziku-inthanethi >

< start="905.68" dur="4.24"> manje wena ungena kanjani kanjena ungena kanjani >

< start="909.92" dur="3.76"> kulungile kanjalo kumazwana abekwe kulo mbukiso waleli sonto >

< start="913.68" dur="4.8"> Ngifuna ukuthi noma yini oyithandayo esibe nayo kulesi siqephu sethu se-103 >

< start="918.48" dur="3.84"> noma yini umugqa wakho owuthandayo ngesiqephu somugqa ngangifuna ukuthi ubeke isihloko >

< start="922.32" dur="4.079"> isihloko esiphelele salokho kumazwana futhi ungitshele ukuthi kungani bekungokwakho >

< start="926.399" dur="4"> umbukiso owuthandayo lokho ukungena kwakho khona manje akukho kwalokhu okufakiwe >

< start="930.399" dur="3.68"> Sizobaluleka uma singashayi lokho 100k kodwa lokho ukungena kwakho >

< start="934.079" dur="4.161"> khona lapho futhi sizodonsa bonke labo abazifaka esigqokweni bese bedweba lapho >

< start="938.24" dur="3.36"> ngakho-ke sizodweba amagama amathathu uma lokhu kwenzeka kulungile >

< start="941.6" dur="4.32"> owokuqala esiqambe ukuthi owokuwina uzophumelela u-500 >

< start="945.92" dur="5.359"> 500 500 ikhadi lesipho ingabe uyitholile imvume endodeni kuze kube >

< start="951.279" dur="3.92"> isitolo sethu kusuka kwabaphezulu abaphezulu aphezulu uyitholile imvume kwabaphezulu >

< start="955.199" dur="4.801"> Ngenze igama lesibili esilidwebayo ukuthi sizothola amadola angama-250 >

< start="960" dur="4.079"> ukubaluleka kwesikweletu sesitolo bese kuthi owesithathu athole amadola ayikhulu >

< start="964.079" dur="3.601"> ngakho-ke sizokhipha amadola angamakhulu ayisishiyagalombili namashumi amahlanu mahhala >

< start="967.68" dur="2.64"> Izinto kodwa konke kuncike ekufikeni kulokho >

< start="970.32" dur="4.24"> I-100k may may 30th ngakho-ke faka isiqephu sakho osithandayo futhi kungani >

< start="974.56" dur="2.88"> imibono bese utshela wonke umuntu owaziyo ukuthi ahambe >

< start="977.44" dur="4"> bhalisa ikakhulukazi labo bantu laphaya owaziyo ukuthi kuqala >

< start="981.44" dur="2.639"> Ingadi nokuzabalaza sicabanga ukuthi singaba wusizo olukhulu kubo >

< start="984.079" dur="3.521"> ngakho-ke uyazi ukuthi ngiyayibona nsuku zonke sinabantu abeza lapha engibaziyo >

< start="987.6" dur="2.799"> isikhathi eside esiqala ingadi futhi zinjalo >

< start="990.399" dur="2.961"> abagcwele bakho bayazi amandla afuna ukuphuma lapho futhi bakwenze bayantula >

< start="993.36" dur="3.599"> ulwazi lwekhono elibekiwe futhi banentshisekelo abayifunayo >

< start="996.959" dur="3.521"> uyazi ukugcwalisa lolo lwazi kahle ukuthola ukuthi yini okudingeka ukuthi bayenze >

< start="1000.48" dur="3.279"> ngakho-ke uma uthole abantu obaziyo phandle ukuthi ubatshele ngathi sibangenise futhi >

< start="1003.759" dur="2.721"> sizobasiza ukuthi bakhulise ukudla kwabo owaziyo ukuthi kungakanani >

< start="1006.48" dur="4.08"> imbewu ongayithenga ngo-500 kakhulu ngicabanga ngezinto eziningi onazo >

< start="1010.56" dur="3.76"> uphelele ungathola yonke ingadi yakho yokuwa isethwe lapho >

< start="1014.32" dur="4.24"> konke okudingayo ngakho qiniseka ukuthi uyodlala nakho >

< start="1018.56" dur="3.199"> ukuthi sizoba nokuzijabulisa nayo manje lezi >

< start="1021.759" dur="4.08"> anyanisi khona lapha kulungile nginezinhlobo ezintathu zika-anyanisi kwesokudla >

< start="1025.839" dur="4"> nazi izinhlobo ezintathu eziphambili engikhule sinazo >

< start="1029.839" dur="3.761"> anyanisi obomvu ngiyazi ukuthi yini leyo yilokho >

< start="1033.6" dur="3.359"> I-redoleole okay ngizokhulisa leyo evela embewini >

< start="1036.959" dur="4.88"> lapha sithola u-anyanisi wethu wendabuko engingabukeki uphuzi lapha kodwa lapho unjalo >

< start="1041.839" dur="3.041"> unesikhumba esikubiza lokhu ngokuthi u-anyanisi ophuzi manje ngicabanga >

< start="1044.88" dur="3.679"> lokhu, angikhumbuli uma kumnandi >

< start="1048.559" dur="2.881"> ukuvuna noma lelo savannah elimnandi bengilibiza ngokuthi a >

< start="1051.44" dur="5.2"> semi-round bekungeke yini yebo yebo akuyona intofontofo yangempela >

< start="1056.64" dur="4.64"> kodwa uhlobo lokuthopha futhi ke lapha ngidlile okuningi lokhu empilweni yami >

< start="1061.28" dur="3.68"> kodwa angikaze ngibakhule kulo nyaka ngakhula ezinye zalezi anyanisi ezimhlophe ngathola ezinye >

< start="1064.96" dur="4.88"> izitshalo ezivela ku-dixondale futhi zakhula lezi ezimhlophe manje >

< start="1069.84" dur="3.52"> Ngithanda yonke inhlobo anyanisi abanye abantu bathanda anyanisi abamnandi engibathandayo >

< start="1073.36" dur="4.4"> uyazi onke amaphrofayili we-flavour ehlukile nomngane wakho eza nge-sunday >

< start="1077.76" dur="4.32"> wayevumela izingane ukuba zidlale ndawonye phandle lapho ku-slide samanzi futhi >

< start="1082.08" dur="3.12"> waqala umbono wokwenza izinja zomahlaya >

< start="1085.2" dur="4"> futhi ngiyakutshela engihambe ngakho ngabe sengibambe anyanisi kepha wangibamba >

< start="1089.2" dur="3.04"> omunye wabo mhlophe manje anambitha kancane njenge-an >

< start="1092.24" dur="3.84"> anyanisi kunabo bonke laba kodwa wena unqwabela enye yalolo anyanisi omhlophe >

< start="1096.08" dur="3.839"> futhi ugqoke inja yakho ye-chili eyindlela okufanele uhambe ngayo ngakho-ke ngikucabangile >

< start="1099.919" dur="3.921"> ungenza okuncane ngizokuvumela ukuba wenze ukuhlonishwa >

< start="1103.84" dur="3.44"> kukhona ukusika ucezu omncane ngamunye futhi singaba uhlobo ukuqhathanisa >

< start="1107.28" dur="4.24"> bese uqhathanisa engake ngaziwa nje ukuthi ngidla isamentshisi le-anyanisi ngaphambilini >

< start="1111.52" dur="3.68"> lapho izinto ziba nokuqina okuncane kungifaka imayonnaise encane lapho nge-anyanisi >

< start="1115.2" dur="3.52"> zibadle kanjalo yebo ngoba bengaziwa ukuthi ngithola u-a >

< start="1118.72" dur="3.04"> okuncane okuqinile ngaphambi kweyi ukuthi lokho okhuluma ngakho >

< start="1121.76" dur="2.96"> into enjengaleyo asidingi ucezu olukhulu oludala >

< start="1124.72" dur="4.8"> kungani ungayi lapho ke lolu anyanisi omnandi lapha >

< start="1131.52" dur="3.279"> manje khonale ibheshu lapho uyazi ukuthi yi-anyanisi emnandi >

< start="1134.799" dur="4.081"> angingabazi ngakho ukuthi akukhona ukuluma ngakho >

< start="1138.88" dur="6.08"> Cishe ngathola ukunambitha kancane okunoshukela khona lapho okufanele uhambe khona >

< start="1145.36" dur="4"> kunokushisa okuncane nje ekugcineni futhi ungabatshela kahle ukuthi banakho >

< start="1149.36" dur="4.96"> amanzi amaningi yebo ekhuluma ngamanzi >

< start="1156.559" dur="3.281"> Ngidinga ama-crackers >

< start="1160.16" dur="3.759"> sidinga nje ukusigcina isibhakela sabaphangi lapha ngaphansi kwesiteji sethu >

< start="1163.919" dur="3.841"> ngakho-ke lokhu kuyi-anyanisi emhlophe manje khuluma nami ngomhlophe >

< start="1167.76" dur="4.64"> ngaphambi kokuthi sigaye lapha manje ngizothi abekho >

< start="1172.4" dur="4.48"> cha angikwenzanga Ngiwele phezulu u-anyanisi kulo nyaka futhi ngangena ngaphezulu kwekhanda lami futhi >

< start="1176.88" dur="2.799"> angikwazanga ukubanakekela kahle njengoba nami bekufanele ngibe nakho kodwa kusuka kulwazi lwami >

< start="1179.679" dur="2.481"> ezimhlophe azizange zikhule kangako njengezinye kodwa zona >

< start="1182.16" dur="5.12"> ngokwazi ukunambitheka ngokuhlakanipha kumhle nje >

< start="1188.16" dur="5.12"> ukunambitha njenge-anyanisi enhle manje ayinakho ubumnandi kuyo >

< start="1193.28" dur="4.24"> ngikuthole kancane ukuyiluma lapho ngiyikhulisa futhi sipheka uphizi olunamehlo amnyama >

< start="1197.52" dur="2.8"> nethanga lensimu likunquma okunye kwalapha lapha >

< start="1200.32" dur="3.76"> futhi ugqoke kubo futhi lokho yizinto ezinhle noma inja eshisayo noma yini >

< start="1204.08" dur="3.44"> lapho ufuna ukunambitha i-anyanisi ethile ikakhulukazi anyanisi eluhlaza enginayo >

< start="1207.52" dur="5.84"> ukhukhamba othile omnandi uhamba naleyo anyanisi emhlophe izinto ezinhle >

< start="1214.24" dur="5.2"> bese kuthi manje okubomvu - kahle nje okwesibili sikwenza kakhulu ukunambitha kokunambitha >

< start="1219.44" dur="2.56"> yebo labo bantu abangasithandi sidla umbukiso okungenzeka ukuthi benzile >

< start="1222" dur="3.84"> ukuhlelwa manje uyazi kahle ukuthi le yinto enhle >

< start="1225.84" dur="5.68"> mayelana nokukhulisa ingadi uthola ukudla kahle yebo >

< start="1231.76" dur="2.96"> lelo anyanisi obomvu angithi? uyazi ukuthi udinga obomvu futhi unomusa nje >

< start="1234.72" dur="4.24"> Dash ukuthi isaladi kancane yenza kube kuhle >

< start="1243.679" dur="4.48"> manje yithi eyodwa lapho kukhona okuthi chapha ngokwengeziwe ngale nto >

< start="1248.159" dur="7.121"> endaweni ethile phakathi kwalokhu akushisi njengokuhlophe >

< start="1255.28" dur="3.84"> kwakushisa kunalokho okumnandi kukhona okumnandi okwami >

< start="1259.12" dur="3.76"> intandokazi kuncike engikwenzayo uyayazi >

< start="1262.88" dur="2.799"> kuya ngokuthi ngiyadla yini - ngijabule ukuthi asifanele ukudla wonke >

< start="1265.679" dur="3.441"> anyanisi yebo ngikubonile uthatha ukuluma okukhulu >

< start="1269.12" dur="2.96"> eyodwa ngaphambi kwep >

< start="1272.64" dur="6.24"> kulungile-ke u-anyanisi wokuhlolwa kokunambitha engikukhomba lapha iphuzu elimhlophe >

< start="1278.88" dur="2.88"> u-anyanisi ungumgcini kimi ngicabanga ukuthi ngizoqhubeka ngikhula okuningi zibonakala zizigcina >

< start="1281.76" dur="2.64"> kahle impela futhi kahle bekungeke kube ukukhetha kwami ​​uma >

< start="1284.4" dur="3.2"> Bengidla isamentshisi le-anyanisi kepha ngangibona ngisebenzisa amanye amnyama >

< start="1287.6" dur="3.36"> uphizi noma ukupheka mhlawumbe isoso nezinye izinto ezinjalo >

< start="1290.96" dur="4"> izinja ze-chili yebo kulungile >

< start="1295.52" dur="8.96"> ngikhuluma ngomndeni we-allium ngizokudonsa laba bafana ababi lapha >

< start="1304.48" dur="4.16"> Ngadonsa lonke ugarliki lwami kuwo wonke ugarliki wami wendlovu >

< start="1308.64" dur="5.12"> futhi benginakho lokho obekungaphansi kokuhlotshiswa okuncane kepha ngangenza >

< start="1313.76" dur="4.56"> uthi engxenyeni enkulu ngenziwe ngaba muhle ngangimuhle >

< start="1318.32" dur="5.28"> uthokoze ngosayizi wamakhanda ami egalikhi wenze kahle >

< start="1323.6" dur="3.52"> sibondle kamnandi ngakho konke manje angikwazi >

< start="1327.12" dur="3.52"> Angikwazi ukusho manje ngesinye isikhathi awukwazi ukusho aze ayoma kancane >

< start="1330.64" dur="3.68"> ngaphezulu angikwazi ngempela ukuthi baye bahlukana noma cha yini lena lapha >

< start="1334.32" dur="3.839"> izwakala sengathi iyaphucuka kancane njengoba kungenzeka ukuthi yahlubuka >

< start="1338.159" dur="4.88"> ezinye ezincane azibonakali sengathi zazenza nokuthi sisho ukuthini ngazo >

< start="1343.039" dur="4.321"> stratify phandle kukhona empeleni izingubo izingubo futhi kuthatha isimo sezulu esibandayo >

< start="1347.36" dur="3.679"> ukwenza lokho futhi kwesinye isikhathi asibandi ngokwanele angizange nje ngizizwe njengami >

< start="1351.039" dur="2.721"> saba nesitshalo esihle sikagalikhi njengoba ngake ngaba nasesikhathini esedlule >

< start="1353.76" dur="3.6"> uhlobo lwesimo sezulu esibandayo kulo nyaka ubazi ezinye zezinhloko ezinkulu kakhulu >

< start="1357.36" dur="3.92"> Ngike ngakhula kodwa asazi uma bona >

< start="1361.28" dur="2.96"> zihlanganisiwe okwamanje ukuze zomile ungabona zona >

< start="1364.24" dur="5.84"> khona lapho futhi engizokwenza nje uma sekuphela lo msindo lapha >

< start="1370.08" dur="3.599"> ngaphandle ngokuphelele ngizofika lapho nje ukuze bazigcine ngcono ku >

< start="1373.679" dur="5.36"> i-rack ngizobe ngiyinqume lapho futhi ngibayeke bayibeke kanjalo kodwa >

< start="1379.039" dur="2.801"> sizowavumela ukuba omile kancane futhi sizoba nesikhathi sokuhamba >

< start="1381.84" dur="3.12"> wonke umuntu olengayo lapho sizobona ukuthi bakubhidliza yini uyazi uma wena >

< start="1384.96" dur="3.28"> thanda ukwenza i-salsa yakho leyo nto enhle ukuyikhulisa >

< start="1388.24" dur="4.08"> ukubeka kuleyo salsa noma leyo okhiphayo okra lapho ubeka eyakho >

< start="1392.32" dur="5.92"> iveni encane yalapho phakathi yonke into eyodwa eyodwa lapha >

< start="1398.24" dur="3.52"> kuhle sinezinto eziningi ezimbalwa ezibangela ukuthi sivele sigubhe kancane >

< start="1401.76" dur="5.12"> namuhla ngesonto eledlule kwi-yes yeah >

< start="1406.88" dur="4.56"> othile uzame ukuhlekisa ngekhono lami lokukhula le-tater >

< start="1411.44" dur="3.52"> kancane kahle bengikhathazekile kwakungeyona ukuzama ukukhahlela >

< start="1414.96" dur="3.68"> bacabanga ukuthi babehlekisa kancane futhi bangilethela isitsha esincane se-ol >

< start="1418.64" dur="3.68"> Imidwebo yokuthi ikhule ngakwenza ngaya ekhaya futhi >

< start="1422.32" dur="3.52"> Ngabanciphisa ngibafaka ku-air fryer futhi bebelungile ngiyabadla >

< start="1425.84" dur="5.199"> bebengama-tiles amahle futhi uma abantu abalandela isiteshi bayazi a >

< start="1431.039" dur="2.961"> Amathiphu amaningi engiwatshalile abola emhlabathini ngoba ngawatshala kahle >

< start="1434" dur="5.12"> ngaphambi kwemvula enkulu kodwa ngibe nokukhula futhi >

< start="1439.12" dur="6.64"> mina kanye noThoko besikade sibabumba ake siqale ngalezi zimpawu ezibomvu lapha >

< start="1445.76" dur="5.36"> manje yisho engithole ama-taters ami abomvu angenile cishe isonto ngaphambi kokuba aphuzi ami >

< start="1451.12" dur="4.48"> yebo lokho kuseduze njengamanje kwe-tater ebomvu >

< start="1455.6" dur="4"> yilokho engijabule ngokukhula khona lapho ezingabhekwa njengezinombolo ezimbili >

< start="1459.6" dur="3.12"> omkhulu ol wazi tater obomvu omuhle lapho >

< start="1462.72" dur="3.52"> Ngitholile futhi ngingenayo >

< start="1466.24" dur="5.439"> Imigqa eyi-10 izinyawo zama-tiles abomvu nakuzo iziqu ze-ol tub esizisebenzisayo >

< start="1471.679" dur="2.801"> amalitha ayisishiyagalombili owaziyo uhlobo lobukhulu obuphakathi thina >

< start="1474.48" dur="4.079"> wagcwalisa enye yazo izinto emigqeni eyishumi >

< start="1478.559" dur="5.281"> ngakho-ke sasinesivuno esihle futhi kwadingeka ngisebenzise isivalo esinamasondo ngendlela >

< start="1483.84" dur="2.64"> kahle ubunezinyawo eziningi zomugqa kunami >

< start="1486.48" dur="5.36"> Ngiyajabula ukuthi ngakhula ama-taters amakhulu anginawo amancane >

< start="1491.84" dur="3.76"> Ama-taters futhi lapho ummbila wami ungena minyaka yonke ngihlala ngiba nabangane ngaphezulu kokwenza a >

< start="1495.6" dur="4.559"> izwe eliphansi libilisa futhi ngalokho ngithanda amathiphu amancane ngakho >

< start="1500.159" dur="4"> ngicabange ukuthi ngizokulethela lapha bese kuthi kamuva ngizozitholela ezinye zakho >

< start="1504.159" dur="3.921"> ama-taters amancane ngoba ngidinga amanye amancanyana amabhubhu ezweni lami eliphansi >

< start="1508.08" dur="7.76"> nokukhuluma ngama-taters amakhulu ngifuna ukuthi ubheke lezi lapha >

< start="1516.559" dur="2.961"> manje isandla sakho sikhulu kunesami kepha ungakhombisa wonke umuntu ukuthi mkhulu kangakanani >

< start="1519.52" dur="3.2"> lowo mbala manje usuka kulokho kwegolide we-yukon lapho >

< start="1522.72" dur="3.04"> futhi yilezi zegolide ezinkulu kakhulu ze-yukon engikholwa ukuthi ngake ngazikhulisa >

< start="1525.76" dur="3.44"> usayizi omuhle impela lelo tate endala yokubhaka lapho >

< start="1529.2" dur="5.839"> yebo manje into eyodwa ongayisho ngalokhu ikakhulukazi uhlala eningizimu >

< start="1535.039" dur="2.561"> ukube ubukwenye yezindawo ezingatholanga nje >

< start="1537.6" dur="3.84"> kugcwala imvula eningi bekungunyaka omuhle kuma-taters ngoba thina >

< start="1541.44" dur="5.599"> saba nobusuku obupholile kuze kube yisikhathi sokuvuna isikhathi manje manje >

< start="1547.039" dur="3.681"> wenze amazambane ongafuna ukukhulisa umuntu acishe abe yingxenye yalowo usayizi awugcina kangcono >

< start="1550.72" dur="3.76"> kuhambelana ngokwengeziwe futhi kungcono ukubilisa manje lapho >

< start="1554.48" dur="2.799"> khona lapho kuzokutholela okuncane awunakukwazi ukubeka ezimbalwa kulezo zakho >

< start="1557.279" dur="3.041"> i-Bowling pin kodwa ungafuna cishe isigamu salowo usayizi ube muhle >

< start="1560.32" dur="5.599"> ukuthungwa okungaguquki kubo yilokho lokho tater lapha >

< start="1565.919" dur="4.24"> kukuhle uye esitolo sokugcina izinkomo futhi uzitholele isambatho esihle sakudala esiseduze >

< start="1570.159" dur="3.281"> i-intshi nesiqingatha ubukhulu futhi yebo >

< start="1573.44" dur="3.2"> ugcoba isikebhe sakho futhi udla konke kwakho lapho kodwa uyazi ukuthi ngizokutshela >

< start="1576.64" dur="2.88"> wena ukuthi lowo mbala obomvu ungcono kakhulu ukuthambisa amazambane kunalokho >

< start="1579.52" dur="3.84"> ophuzi manje ngiyazithanda lezi zeGolide zeYukon futhi besihlala sisho ukuthi batholile ibhotela >

< start="1583.36" dur="4.16"> yakhelwe ngaphakathi kodwa lokhu kuyimbiza ebilayo kimi uma ike yabakhona eyodwa ecubuziwe >

< start="1587.52" dur="3.6"> amazambane yebo futhi lokho kungcono ukuthosa amazambane >

< start="1591.12" dur="2.4"> khona lapho ngizokutshela ukuthi wenzani ngalezi >

< start="1593.52" dur="3.519"> khona lapha okungathathi manje uzibeke kuhhavini ubhake >

< start="1597.039" dur="2.88"> zifana nendabuko kepha lokho kuzokuthatha cishe ihora ukungabali >

< start="1599.919" dur="3.281"> kuthatha isikhathi esingakanani ukwenza i-preheat futhi ngifisa ukuthi ngabe ngakuletha wena >

< start="1603.2" dur="4.16"> zazi izitsha ezincane njengamantombazane amadala athatha ibandla lapho >

< start="1607.36" dur="3.439"> ube nesidlo sakusihlwa sembiza unembobo esicacile kuso >

< start="1610.799" dur="3.521"> thatha wena kubo akubeke cishe i-intshi yamanzi lapho abeke akho >

< start="1614.32" dur="2.4"> i-tte yonke lapho bese ubeka phezulu kuyo ukuyifaka >

< start="1616.72" dur="3.839"> i-microwave cishe imizuzu eyi-10 kuye kweyi-12 futhi izophuma ithathe ukunambitheka nje >

< start="1620.559" dur="3.761"> njenge-tate ebhakwe futhi egcwele ibhotela no-ukhilimu omuncu >

< start="1624.32" dur="4.08"> yindlela engithanda ukukudla ngayo ngithole amanye ambalwa lapha nginabathathu kuphela >

< start="1628.4" dur="3.92"> izinhlobo ezenze ukuthi lokhu kube ngumuntu wami omuhle >

< start="1632.32" dur="4.719"> amasenti lapha futhi asidlanga amanye awo >

< start="1637.039" dur="2.561"> UDanny noWanda bakhulisa inqwaba yabo futhi bake baba >

< start="1639.6" dur="4.16"> ukukhuluma ngokuthi balunge kangakanani futhi nokugazinga izandla zamazambane phansi yilokho >

< start="1643.76" dur="2.399"> leso sinkwa sengane salokho yilokho okulungele >

< start="1646.159" dur="4.161"> ibeke kuhhavini uyigwaze yona lena oyiphekayo zibonakala zingcono uma >

< start="1650.32" dur="3.599"> uthola wena ubuciko obuncane kuleso sikhumba lapho owenzayo >

< start="1653.919" dur="3.201"> ukuthi ngaphandle kwamafutha omnqumo kulolo kancane usawoti wemvelo ku >

< start="1657.12" dur="2.96"> ngaphandle manje sengiseduze nokunikeza wonke umuntu isifundo >

< start="1660.08" dur="3.04"> okusheshayo impela futhi lokhu kwenzelwe labo ababukele laphaya >

< start="1663.12" dur="4.88"> ungahle ufune ukubhala lezi phansi ezinkulu zakudala engikhule ngazo lapha mina >

< start="1668" dur="5.76"> angenzi lutho kubo manje engikwenzile yingakho >

< start="1673.76" dur="4.56"> yingakho-ke lapha okukude kangako futhi nginamavidiyo >

< start="1678.32" dur="4.16"> ukubhala lokhu lapho ngikhulise khona le mathupha yilapho ngibeka khona >

< start="1682.48" dur="5.439"> emboza isivuno esidliwayo se-radish austrian ubusika ubusika >

< start="1687.919" dur="5.841"> futhi i-vetch enoboya iluthole luyitshale layindizela obukhulu obukhulu Ngangena lapho mina >

< start="1693.76" dur="3.6"> ngililime phakathi bese ngilimaza komunye umquba kodwa ngizokutshela >

< start="1697.36" dur="4.24"> kusuka kokuhlangenwe nakho kwami ​​naleyo komquba kushibilika kancane ukushaya kunoku >

< start="1701.6" dur="4.48"> kunokuba ubucabanga ngakho-ke ukuthi liyini iphuzu lami lapha uma ufuna ukukhulisa isivuno sakho esihle >

< start="1706.08" dur="2.319"> amazambane futhi akudingeki ubanikeze okuningi >

< start="1708.399" dur="4.321"> iresiphi yezitshalo ezisebenzisa i-cocktail >

< start="1712.72" dur="5.36"> kuhle kakhulu ukwenza ukungcola okuthile okuhle kokubi >

< start="1718.08" dur="4"> Hlanza inhlabathi yezinkinga onazo futhi ngeke ngikwenze >

< start="1722.08" dur="3.68"> uthi akudingeki ubanikeze noma yimuphi umanyolo ngoba uyazi >

< start="1725.76" dur="4.32"> inhlabathi yawo wonke umuntu yehlukile kepha woza la uma ungaya phambili >

< start="1730.08" dur="2.64"> imephu yokuthi isivuno sakho se-tater sizoba kuphi >

< start="1732.72" dur="3.52"> tshala inhlanganisela yakho ye-tillage radish vetch >

< start="1736.24" dur="4"> nethanga lobusika phakathi lapho futhi ngiyakutshela ukuthi lenzile >

< start="1740.24" dur="3.919"> kuzokwenza izimanga ukuthi angizange ngivundise lezi sikhathi esisodwa >

< start="1744.159" dur="2.961"> Ngazifafaza isikhathi noma ezimbili ngoba nje ngangifafaza isikwashi sami >

< start="1747.12" dur="3.84"> wawondliwe inhlabathi yakho Ngondla umhlabathi wami manje kufanele ufike lapho >

< start="1750.96" dur="4.4"> kulelo ngxube kuzosebenza kangcono uma ungena >

< start="1755.36" dur="3.52"> bese uyinquma kodwa leyo iresiphi khona lapho ngizobe ngiyenza >

< start="1758.88" dur="3.679"> ukuthi kuphinde futhi into eyodwa ngaleso sitshalo sekhava >

< start="1762.559" dur="5.36"> i-cocktail sinabantu abaningi babuza ukuthi kungani singathengisi okuxubekile ngaphambi kokuxubana >

< start="1767.919" dur="3.921"> ukumboza izitshalo zezitshalo futhi lokho kuhlobene >

< start="1771.84" dur="3.92"> ukuhluma kanye nesitifiketi konke lokho uma uqala ukuxubana >

< start="1775.76" dur="4.399"> izinto ezinamanani ahlukile wokuhluma izinsuku ezahlukile zokuhlola >

< start="1780.159" dur="4"> kwenza kube nzima impela lapho sinombuso oza lapha >

< start="1784.159" dur="4"> bese uvivinya yonke imbewu yethu yingakho singayihlanganisi kuqala kodwa unga >

< start="1788.159" dur="2.961"> ungathola okuncane kwakho ngakunye kufake ebhakedeni njengoba nje ngenzile kulokho >

< start="1791.12" dur="4.4"> i-video ye-cocktail ixubanise phezulu >

< start="1795.52" dur="6.08"> kulungile luhlobo lokwenza izinto ngendlela eningi kakhulu >

< start="1801.6" dur="3.439"> zabantu amathenda ayalungisa mhlawumbe u-anyanisi isilungile >

< start="1805.039" dur="4"> ugarlic abantu abaningi babuza ngokugcina >

< start="1809.039" dur="4.081"> lezi zinhlobo zemifino eyomile njengalesi yingakho ngicabange ukuthi sizokhuluma ngayo >

< start="1813.12" dur="3.439"> ukuthi kancane futhi ukhulume ngendlela esigcina ngayo ama-taters >

< start="1816.559" dur="4.321"> no-anyanisi ongadingi isiqandisi kepha munye >

< start="1820.88" dur="2.399"> into wonke umuntu okudingeka ayenze lapho ukhona lapho amazambane akho ekhona >

< start="1823.279" dur="3.28"> ungena lapho u-anyanisi wakho eza ku-squash yakho ungena >

< start="1826.559" dur="3.761"> udinga ukuthi ube okungenani ubilise izwe elilodwa eliphansi >

< start="1830.32" dur="3.68"> kungani konke kusha futhi kudokotela kukuhle ube nakho >

< start="1834" dur="3.84"> abanye abantu ngaphezulu futhi wena sikwenza lokho okungenani kanye ngonyaka lapho >

< start="1837.84" dur="5.439"> konke kusha ngihlala ngingowokugcina mina ngesikhathi >

< start="1843.279" dur="4.721"> ukuthi isikhathi sami samathumba sincike kuphi lapho ummbila wami usulungile >

< start="1848" dur="4.799"> ngoba ama-taters asevele alungele i-garlic aselungile >

< start="1852.799" dur="4"> upelepele wami uyakhiqiza manje into yokugcina engiyilindile ummbila wami mina >

< start="1856.799" dur="3.6"> utshele bonke abangane bami ngobunye ubusuku kungekudala uzolunga lapho kufika lowo mbila >

< start="1860.399" dur="3.76"> ku sizoba ne-ol enkulu imbiza yokudla futhi >

< start="1864.159" dur="4.721"> Ngingathola yonke into ngaphandle kwe-soseji kanye ne-shrimp engifanele ngiyothenga >

< start="1868.88" dur="3.44"> kubo kodwa lelo thumba kuhle ukukwenza kepha emuva >

< start="1872.32" dur="3.04"> ukugcina ama-taters ngakho tshela wonke umuntu ukuthi uwagcina kanjani futhi >

< start="1875.36" dur="4.88"> ke zonke izinhlobo zokunikeza umbono wami kahle ngibuyela kwezinye ezindala >

< start="1880.24" dur="3.36"> ugogo nomzukulu wami bazigcina ngaphansi kwendlu manje base benayo >

< start="1883.6" dur="3.36"> indlu engenazimo zokufaka umoya ngakho-ke yayinezikholamu ezincane zezitini >

< start="1886.96" dur="2.959"> Indlu ibikade isendlini ingixolisa emhlabathini cishe ngonyawo >

< start="1889.919" dur="3.76"> nesigamu ngakho-ke ubunesikhala sokukhasa lapho isikhala sokukhamba sasingafakwanga >

< start="1893.679" dur="3.761"> bavule futhi bazigcina ngaphansi kwendlu u-anyanisi namazambane futhi bona >

< start="1897.44" dur="3.52"> ulungele othile ozothumela enye yethu izingane ezincane ngaphansi kwalapho ukuba izoyilanda >

< start="1900.96" dur="3.12"> ngakho-ke yilokho engikukhethayo njengokubuyela emuva ngakho ngiyakubabeka >

< start="1904.08" dur="3.599"> esibayeni sami endaweni emnyama esinokuningi >

< start="1907.679" dur="6.961"> umoya omncane emhlabathini opholile omnyama owomile owomile owomile >

< start="1915.36" dur="3.52"> eyami uma ubuka amanye amavidiyo enginawo i-rack yami encane eyakhiwe futhi yile >

< start="1918.88" dur="3.6"> njengezansi yilokhu ngaphansi kwayo bekungabukeka >

< start="1922.48" dur="3.679"> futhi ungafaka amazinga amaningi kulokhu njengoba ufuna futhi kumane kuyisisekelo >

< start="1926.159" dur="3.601"> itafula elilula lapha engikwenzile nge ezine ngamane futhi >

< start="1929.76" dur="4.32"> amabili ngamane phakathi futhi ungasebenzisa izindwangu ze-Hardware noma ucingo lwenkukhu nge >

< start="1934.08" dur="4.079"> ama-rotator osayizi ofuna ukuwenza uqiniseke ukuthi uthola indwangu yehardware lapho >

< start="1938.159" dur="5.441"> ukuthi inkukhu wire sag kokubi kwakho noma uwe ngokusebenzisa ukunyakaza okuthile >

< start="1943.76" dur="4.56"> ngakho-ke qiniseka ukuthi usebenzisa indwangu ye-Hardware lapho kunentengo ethe xaxa >

< start="1948.32" dur="3.76"> kunocingo lwezinkukhu kodwa ubambe okuhle futhi okwami ​​kunamazinga amathathu noma amane futhi ngisebenzisa >

< start="1952.08" dur="5.52"> phezulu kokulondolozwa kwamabhakede nezinto kodwa leyo rack wire ikunikeza umoya omuhle >

< start="1957.6" dur="2.559"> ukugeleza kusesithunzi kuya ngaphansi kwe >

< start="1960.159" dur="4.64"> barn igcina yonke into imnandi futhi ipholile futhi le projekthi enhle yasebusika ngaphandle >

< start="1964.799" dur="2.961"> khona lapho uma unamathuluzi futhi >

< start="1967.76" dur="3.68"> ngithanda ukwenza izinkuni kancane le projekthi enkulu ibilokhu kuluhlu lwami lwezinto okufanele ngizenze a >

< start="1971.44" dur="3.359"> isikhathi eside ngoba ungagcina okuningi kokuncane >

< start="1974.799" dur="2.88"> indawo ohlelweni njengale lapha ngaphandle kokusebenzisa umhlabathi nje >

< start="1977.679" dur="2.561"> Ngenza enye into ngamazambane futhi >

< start="1980.24" dur="3.439"> u-anyanisi ngokuqondile ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi abathinti omunye komunye >

< start="1983.679" dur="1.6"> uma ubabeka laphaya ngakho ufuna ukubeka >

< start="1985.279" dur="2.961"> babanikeze emhlabathini babanikeze isikhala esiningi futhi bazame ukungazigcini >

< start="1988.24" dur="2.64"> ukuthintana futhi benza kangcono kancane kude >

< start="1990.88" dur="3.519"> njengoba isitoreji sithintekile uma nje ugoqeka lapho lapho ucela khona >

< start="1994.399" dur="2.961"> unezinkinga yebo ngoba uma uthola eyodwa ibolile uzovele uvele >

< start="1997.36" dur="4.4"> thinta ezinye bese ubangela ezinye izindaba ezibolile lapho >

< start="2001.76" dur="7.12"> yini enye esinayo eyenzeka lapha ezinye izinhlobo ezintsha engifuna ukukhuluma ngazo >

< start="2008.88" dur="5.679"> ukuthi sengeze futhi lokhu akuyona yonke kepha ngiyathanda >

< start="2014.559" dur="3.281"> ukwedlula ambalwa ngesonto manje sinesikhathi eside esibe nakho >

< start="2017.84" dur="3.36"> abantu babuza ngathi bephethe imbewu ethile yama-popcorn >

< start="2021.2" dur="4.959"> futhi senze unyaka noma emibili ngonyaka odlule sathola nje okulinganiselwe kokunye >

< start="2026.159" dur="1.681"> ama-popcorn esiwanikeze wona embukisweni >

< start="2027.84" dur="4.319"> yebo ngicabanga ukuthi nathi senze kanjalo ngakho-ke lapha ibizwa ngeJapan >

< start="2032.159" dur="3.281"> ama-popcorn angenazimbobo futhi lokhu kufanele kube >

< start="2035.44" dur="3.839"> kukuhle ngempela ukudla ungabambeki emazinyweni akho noma akukho kwenza umnandi >

< start="2039.279" dur="3.681"> uyazi ukuthi icrisp kernel ihlanzekile imhlophe >

< start="2042.96" dur="4.719"> uxolo ngicela ukuthi ngizobe ngifaka ezinye izinhlobo zama-popcorn >

< start="2047.679" dur="3.761"> ngesizini ezayo kodwa bengifuna ukuthola lena phakathi ngenkathi abantu besenaso isikhathi >

< start="2051.44" dur="3.04"> Tshala ngakho-ke sithole lokhu kuvulekile nge-heirloom >

< start="2054.48" dur="4.08"> ama-popcorn we-pollinated athole ukuhluma okungamaphesenti angama-90 okufanele akwenze >

< start="2058.56" dur="4.88"> kuhle impela kuwe kuzokwenza ezinye izindlebe ezinde ezi-intshi ezine lapho >

< start="2063.44" dur="3.04"> Sekuyisikhathi eside ngikhulile kepha ngiyakutshela kuyangeza okuncane >

< start="2066.48" dur="2.879"> pop engadini yakho >

< start="2070.8" dur="5.279"> Anginaso isigqi esincane sokushaywa kwesigubhu esilandelayo esilandelayo lapha >

< start="2076.079" dur="4.641"> Ugaxekile ngakho-ke lokhu ngizobavumela bonke abantu ukuba benze >

< start="2080.72" dur="3.28"> ucwaningo oluncane lubuyela kimi kulokhu lolu uhlobo lwesikwele olubizwa ngokuthi >

< start="2084" dur="4.639"> lebanese squash futhi >

< start="2088.639" dur="3.361"> le nhlobo ethile ibizwa nge-alexandria ngakho-ke babukeka njengo-a >

< start="2092" dur="3.359"> zucchini okhanyayo oluhlaza kepha kufanele babe nazo ngempela >

< start="2095.359" dur="4.321"> ukunambitheka okuhle kokuthungwa okuhle ngizongihlisela okumbalwa kwalokhu >

< start="2099.68" dur="6"> lapha kungekudala kungekudala squash lebanese kufanele kubhekwe kakhulu ku >

< start="2105.68" dur="3.439"> umphakathi we-Culinary unjalo squash wabo unjalo >

< start="2109.119" dur="3.841"> akhule kabanzi e-lebanon futhi umuntu angacabanga ukuthi angaba nayo >

< start="2112.96" dur="6.8"> bekulapho kwaqala khona ekugcineni manje kukhona amakhabe futhi empeleni >

< start="2119.76" dur="4.64"> ngangifuna ukukhulisa lena futhi kungenzeka ngaphuthelwa isikebhe ku >

< start="2124.4" dur="5.439"> isitimela se-melon noma yini isikebhe se-melon le canon melon lapha ngakho lento >

< start="2129.839" dur="5.121"> ibizwa ngokuthi i-melon yasebusika futhi kufanele igcine isikhathi eside >

< start="2134.96" dur="3.92"> ukwedlula ikhabe lakho lendabuko noma i-cantaloupe noma yini futhi >

< start="2138.88" dur="3.28"> ngakho-ke masibe nama-flavour amahle impela athandwa kakhulu kwamanye ama-asian >

< start="2142.16" dur="3.84"> izimakethe zibukeka zibukeka nje impela >

< start="2146" dur="3.44"> kuhle ukudla bese ngithola i-honeydew lapha eyi >

< start="2149.44" dur="4.399"> ngathola ukumelana ne-Powdery isikhutha ngakho-ke lolu lucu lwangempela >

< start="2153.839" dur="3.841"> ukuhlukahluka futhi awutholi amakhabe amaningi analokho >

< start="2157.68" dur="4.24"> ukumelana nezifo kungavimbela umkhuhlane futhi kubizwa ngokuba ngamazolo >

< start="2161.92" dur="3.76"> kuzofanele kube kuhle >

< start="2166.24" dur="4.64"> yini enye esikutholile ukubuyekeza ngezibambo >

< start="2170.88" dur="5.12"> kahle Ngakhuluma nomfana wami emphakathini wama-Amish eHolmes County, e-Ohio >

< start="2176" dur="3.52"> Ngigcine sengimtholile ocingweni izolo obezizwa kahle ukuthi akunjalo >

< start="2179.52" dur="2.64"> yebo sekuphele amasonto ambalwa ngathola ukuxhumana naye kodwa yena >

< start="2182.16" dur="4.32"> uphendule ucingo kimi banamafoni emahhovisi abo manje angisiyena >

< start="2186.48" dur="3.119"> ukukutshela nje ukuthi ayithandi ukungibuza ukuthi kungani bengazi kodwa abanayo >

< start="2189.599" dur="3.201"> izimoto noma izingcingo ekhaya kodwa banazo emahhovisi >

< start="2192.8" dur="4"> Angikuchazi nje ukukutshela ukuthi kunje kodwa yena waphendula ngaphendula ngathi >

< start="2196.8" dur="2.24"> emhlabeni wena uthe ngikwenza okuhle yini uGreg nginguye >

< start="2199.04" dur="4.88"> Ngingumfana kulenga lapho wathi leli gciwane selephuze lashayisa i-amish >

< start="2203.92" dur="3.919"> umphakathi futhi uvaliwe isikhashana ngoba empeleni enza >

< start="2207.839" dur="4.801"> Izinto zefenisha eziyizimpahla zefenisha ezigobekile futhi washo konke >

< start="2212.64" dur="3.84"> izitolo zefenisha zivaliwe imithwalo yayo bekulokhu kuhamba kancane >

< start="2216.48" dur="3.119"> ngakho-ke bavaliwe phansi i-heck angazi amasonto >

< start="2219.599" dur="3.041"> futhi uthe babuyela emsebenzini kodwa wathi leli gciwane selishayile >

< start="2222.64" dur="4.4"> umphakathi wama-amish e-holmes County esontweni eledlule awasho ngalo ngesonto eledlule >

< start="2227.04" dur="5.44"> holmes County babenamacala amahlanu kuleli sonto ababenawo angama-26. Ngakho babona a >

< start="2232.48" dur="3.2"> spike lapho yize ethi ucabanga ukuthi konke kuzoba yikho konke >

< start="2235.68" dur="3.84"> kwesokudla wayebonakala emangele impela futhi saba nengxoxo emnandi futhi >

< start="2239.52" dur="2.16"> basebenza ezinye izibambo ngathi ngakho sethemba >

< start="2241.68" dur="3.919"> kungekudala nje sathola i-oda elikhulu >

< start="2245.599" dur="3.201"> sathola i-oda elikhulu lapho wathi banenkinga >

< start="2248.8" dur="3.92"> ngomsebenzi babengenawo umsebenzi omningi ngoba ifenisha yayingenawo omningi >

< start="2252.72" dur="2.96"> oda futhi ngathi uma uzonginika cishe imizuzu eyi-15 ngizokudubula u >

< start="2255.68" dur="1.6"> i-oda lokuthenga futhi uzoba nomsebenzi omningi >

< start="2257.28" dur="4.16"> yenza futhi yilokho esikwenzile ngakho-ke sathola ibhola liginqika kulokho futhi >

< start="2261.44" dur="4.639"> kwakukuhle ukuzwa kulabo bantu ukuthi abantu abahle kakhulu nje >

< start="2266.079" dur="2.401"> bezwa bezwa ukuthi babenza kahle yebo kunjalo >

< start="2268.48" dur="2.879"> ngabe uyazi namanje mhlawumbe inyanga noma ngaphezulu lapho sibathola >

< start="2271.359" dur="3.361"> izibambo in kufanele sinciphise kubo kancanyana ukuze bazithole >

< start="2274.72" dur="4.639"> kulungile kodwa kodwa kuhle ukwazi ukuthi lapho >

< start="2279.359" dur="4.561"> ngombala ekugcineni kombala womnyama >

< start="2283.92" dur="2.72"> umbala bengicabanga ukuthi uyibhodwe legolide cha >

< start="2286.64" dur="4.4"> ngombala into eyodwa ngakho-ke sithole i-youtuber entsha esibe sisebenza ngayo >

< start="2291.04" dur="4.079"> no futhi baseNorth Carolina futhi >

< start="2295.119" dur="4.081"> igama labo aluhlaza okokuhlaza okomakhaya futhi sathola okuhle >

< start="2299.2" dur="3.36"> amavidiyo futhi anogandaganda omncane wotshisi wona >

< start="2302.56" dur="3.279"> mane nje saklebhula endaweni lapho silihlwitha khona sitshala ikhehla elidala >

< start="2305.839" dur="3.201"> ingadi lapho imbewu eningi enhle nezinto engangicabanga >

< start="2309.04" dur="2.96"> lokhu kwakuhlekisa ngakho babehlwanyela enye imbewu ngolunye usuku >

< start="2312" dur="3.359"> kule ndoda yabo angikwazi ukukhumbula igama lomkakhe >

< start="2315.359" dur="3.121"> futhi babekhuluma ezinye zezimbewu zethu ababenazo futhi >

< start="2318.48" dur="3.119"> othile wayembuze ukuthi ngabe abayona i-gmo kanti yena >

< start="2321.599" dur="4.801"> akasebenzisi igama elithi gmo awabiza ngo-jamos >

< start="2326.4" dur="3.36"> futhi ngibe ngathi wathi akukho jamos lapha >

< start="2329.76" dur="4.079"> yebo ngingahle ngintshontshe leloya hlobo engilithandayo >

< start="2333.839" dur="3.601"> into eyodwa eyodwa ngaphambi kokuba sifike kweminye imibuzo >

< start="2337.44" dur="3.12"> into eyodwa ebengicabanga ngayo ngelinye ilanga >

< start="2340.56" dur="5.68"> futhi asenzanga show kwezolimo emakethe noma emakethe yezinga elincane >

< start="2346.24" dur="2.08"> ukulima isikhashana uma lokho kuyinto nina bantu >

< start="2348.32" dur="2.88"> njalo sithanda ukuzwa ngakho sizama ukwenza imibukiso embalwa ngonyaka kulokho uma kunjalo >

< start="2351.2" dur="2.96"> okuthile ongathanda ukuzwa ngakho nakanjani usazise ku- >

< start="2354.16" dur="4.959"> imibono ngezansi kahle ayikaze ingithinte impela kuze kube >

< start="2359.119" dur="4.881"> ngolunye usuku ngakho ukuwa / imakethe yasebusika yokulima kuze kube manje >

< start="2364" dur="4.079"> njengoba isikhathi sakho sichithwa ukwenza izinto kuhluke kakhulu kunasentwasahlobo >

< start="2368.079" dur="3.76"> ukulima izimakethe zasehlobo kukunika isibonelo >

< start="2371.839" dur="3.921"> ukuwa / ubusika emakethe yokulima sithengisa izinto >

< start="2375.76" dur="2.96"> kahle-ke sithole amazambane amnandi kumhlanga osuvele ukhethiwe kepha sesinawo >

< start="2378.72" dur="6.639"> ukuthengisa izinto ezifana neklabishi, amakhadi, i-kale, i-broccoli, i-kohlrabi, >

< start="2385.359" dur="3.921"> ukholifulawa eziningi zalezo izilimo ezibandayo kanjalo >

< start="2389.28" dur="3.04"> lezo yizilimo ezingaba zinhle kakhulu >

< start="2392.32" dur="3.519"> uhlobo lokuhlala emvinini isikhashana akuyona into oyitholile >

< start="2395.839" dur="4.721"> Akudingeki ukuthi ukhethe iklabishi nsuku zonke lapho ukhetha iklabishi kanye ngeviki >

< start="2400.56" dur="3.759"> lapho singumsebenzi wethu wokulima emakethe ekwindla >

< start="2404.319" dur="3.04"> futhi ubusika abusona isikhathi esiningi ngesikhathi >

< start="2407.359" dur="4.641"> Isonto kodwa ngezimpelasonto ngeSonto uyazi ukuthi kungithatha noma uMgqibelo ngalo >

< start="2412" dur="3.359"> kungangithatha amahora amahlanu noma ayisithupha ukuqoqa yonke imifino yami engihamba ngayo >

< start="2415.359" dur="3.76"> ukuthengisa lelo sonto ngakho ngezimpelasonto ukuzibophezela okukhulu >

< start="2419.119" dur="2.641"> manje kulesi sikhathi sonyaka sibhekene nezinto ezifana >

< start="2421.76" dur="6.16"> u-squash, upelepele, ukhukhamba esesivele sinawo u-anyanisi owakhethe kodwa >

< start="2427.92" dur="4.56"> okras zami ziyaqhakaza, okra maduze ukuba utamatisi pepper eziningi >

< start="2432.48" dur="2.639"> izinto okumele zikhethwe ngokuvama kakhulu >

< start="2435.119" dur="5.121"> njalo ukuze wazi njalo ngithatha u-squash kanye namakhukhamba nsuku zonke >

< start="2440.24" dur="3.44"> sizobe sithatha i-okra zonke ezinye izinsuku ukuze isikhathi sami >

< start="2443.68" dur="3.919"> phakathi nesonto kuthathwe okuningi okwaziyo >

< start="2447.599" dur="3.361"> uyazi lapho ukuthi kube mnyama zonke izinsuku zivuna izinto kodwa uma kuyimpelasonto >

< start="2450.96" dur="3.359"> kuza nxazonke Ngikuthole kahle konke okukhethwe ngalelo sonto ngoba >

< start="2454.319" dur="2.721"> besibe uhlobo lokugaya ngempelasonto ngakho >

< start="2457.04" dur="3.279"> kwakujabulisa ukucabanga ngalokho >

< start="2460.319" dur="3.121"> futhi kwenzeka ukusebenza kahle >

< start="2463.44" dur="3.36"> zingaki izinsuku uyazi ekwindla nasebusika >

< start="2466.8" dur="3.68"> ufika ekhaya kube yisihlanu ezinhlanu akunayo kodwa imizuzu engama-30 noma ngenxa yalokho awukwazanga ukuhamba >

< start="2470.48" dur="3.119"> khetha konke lokho uma kufanele wenze njalo kusebenza >

< start="2473.599" dur="5.041"> kuhle kakhulu ngaleyondlela yebo kulungile sizongena kokunye >

< start="2478.64" dur="3.04"> imibuzo kusuka ngeviki eledlule ufuna ukwenza lokho >

< start="2481.68" dur="3.04"> Angilethe uhlu lwami esidlule okufanele sabelane ngalo >

< start="2484.72" dur="1.84"> Uma siphendula imibuzo yakho >

< start="2486.56" dur="3.4"> ku-show sithumele i-imeyili ku-custerv @ >

< start="2489.96" dur="2.84"> hosstools.com sizokuthumelela umklomelo omncane omuhle >

< start="2492.8" dur="4.96"> UChris Cruze uthi hey y'll love the show futhi siyabonga ngokwenzayo >

< start="2497.76" dur="3.68"> yini imicabango yakho emithini yezithelo? Uyabakhulisa >

< start="2501.44" dur="4.159"> futhi yiziphi izinhlobo zakho ozithandayo? Ngiyabonga futhi >

< start="2505.599" dur="3.76"> ngakho-ke ungibuyisele iphepha lami ngoba ngenze uhlu lapha, ngakho-ke lokhu akunjalo >

< start="2509.359" dur="3.361"> Zonke izihlahla empeleni kodwa sinazo ezimbalwa >

< start="2512.72" dur="4.16"> izithelo ezikhula phakathi komuzi wami nekhaya lakho >

< start="2516.88" dur="3.92"> futhi ngizodlula esikutholile ukuze ngithole isihlahla kamalibhele >

< start="2520.8" dur="3.44"> Nginomvini we-muscadine ongaba amamitha ayikhulu ubude >

< start="2524.24" dur="5.839"> UMamaHoss uneshlahla satsuma okuyinto enhle impela ukuthi ngikutholile >

< start="2530.079" dur="4.321"> umuthi omdala wegogo oshaya i-apple abathanda ukuba yi-tart kepha izingane ziyakuthanda ukudla >

< start="2534.4" dur="4.4"> labo muthi wommbila uNkk .Hoss uneshlahla sikalamula >

< start="2538.8" dur="5.68"> Nginawo amajikijolo angenameva ebesikade siwanawo amahle >

< start="2544.48" dur="3.44"> i-pearl futhi anginendaba ngalutho lamapheya athambile kodwa sasijwayele >

< start="2547.92" dur="2.64"> babe cannon kwakubizwa ngokuthi inganekeli eliphakathi kwe >

< start="2550.56" dur="3.279"> womabili ama-pears aqinile ezinye izinto kufanele azidle >

< start="2553.839" dur="4.961"> owokugcina engihlanyelwe kukho kamuva nje ngamakhiwane >

< start="2558.8" dur="5.76"> futhi enginakho angikhumbuli ngisho nezinhlobo ezihlukene ezingama-30 mhlawumbe >

< start="2564.56" dur="4.559"> endaweni ethile ephakathi kwama-20 kuye kwangama-30 izinhlobo zamakhiwane ngatshala izihlahla eziningi zamakhiwane >

< start="2569.119" dur="4.24"> lokhu kwentwasahlobo futhi ngizongena impela ngifuna ukuba nami ngibe nesihlahla esikhulu sezithelo >

< start="2573.359" dur="2.881"> nazo zonke lezi zinhlobonhlobo zamakhiwane ahlukene lapha ezimbalwa ezimbalwa ozikhumbulile >

< start="2576.24" dur="5.04"> lapho ngakho-ke sine-lime yesihlahla somcako futhi ngine-plum cot >

< start="2581.28" dur="3.28"> umuthi uyazi ukuthi ipulamu elibizwa ngokuthi isihlahla liyini >

< start="2584.56" dur="4.08"> weqa phakathi kwe-apricot ne-plum wow wena phezulu komdlalo wakho namuhla >

< start="2588.64" dur="4.24"> izikhala zeplamu zasungulwa noma zathuthukiswa yi >

< start="2592.88" dur="2.959"> Inyuvesi yaseGeorgia esiteshini esiseduze >

< start="2595.839" dur="3.361"> ngakho-ke uma ufuna ukutshala okuthile ngokuqondile eningizimu >

< start="2599.2" dur="5.04"> leyo plum cot iyinhle sekufakazelwe ukuthi ikhula eningizimu >

< start="2604.24" dur="3.04"> manje nakhu umsiki kufanele ube ne-pollinator ngakho kufanele ube nakho >

< start="2607.28" dur="5.039"> Olunye uhlobo lwesihlahla se-plum lokuvumbulula leloya plum kodwa elami >

< start="2612.319" dur="4"> Imayini encane inonyaka owodwa kuphela nezinkampani ezimbili engizaziyo >

< start="2616.319" dur="2.161"> baphathe futhi bangathengiswa kungenzeka >

< start="2618.48" dur="3.839"> zingama-isoms nabafowethu abadlubhekile bobabili abathwele >

< start="2622.319" dur="2.961"> izikhala zeplamu uma ungenzi ucwaningo oluncane kuzo kuyathakazelisa >

< start="2625.28" dur="4.559"> bekungakaphumi isikhathi eside kangako kepha athuthukiswa yi-UGA eByron, eGeorgia lapho >

< start="2629.839" dur="3.201"> isiteshi sokucwaninga uma ungazi ukuthi yi-Byron eyayiba munye kuyo >

< start="2633.04" dur="3.039"> yezindawo eziphambili lapho kwakukhule khona khona amapentshisi >

< start="2636.08" dur="3.36"> e-United States ngakho-ke baneziteshi ezinkulu zokucwaninga lapho behlola khona >

< start="2639.44" dur="4.32"> izithelo nezinto ezifana nenye into nge -ronron uma umfo >

< start="2643.76" dur="3.52"> ube nesifiso sokumtholela i-camper okuyiyona ndawo leyo >

< start="2647.28" dur="4"> ukuhamba ngikhuluma ngama-plums angazi ukuthi si-phutha >

< start="2651.28" dur="2.559"> plums ezungeze indlu yami futhi muhle ukudla >

< start="2653.839" dur="4.081"> kancane kancane balungile uEmily Morgan uthi >

< start="2657.92" dur="3.52"> ukhula kohlrabi okokuqala kulo nyaka uthola noma yiziphi izeluleko ezikhulayo futhi >

< start="2661.44" dur="4.159"> yini izindlela zakho ozithandayo zokudla-- ngasizathu simbe enye i-kohlrabi ngenye yazo >

< start="2665.599" dur="3.601"> izinto engizithandayo ukukhula ekuqaleni kwentwasahlobo ikakhulukazi unyaka wokuwa >

< start="2669.2" dur="4.24"> manje sengikhule kwezinye izimo ezingajwayelekile sekwephuzile >

< start="2673.44" dur="2.56"> ehlobo ezansi lapho sisebenzisa ukwenza i-expo engadini futhi ngine >

< start="2676" dur="3.28"> sikhule lapho asenzi kahle lapho kushisa >

< start="2679.28" dur="3.92"> kungaphezulu kwesitshalo esibandayo futhi kuthanda ukukhula kwesimo sezulu esibandayo okuncane >

< start="2683.2" dur="3.04"> kuhle ngesikhathi sokuwa kwesikhathi sasebusika kanye nentwasahlobo yokuqala >

< start="2686.24" dur="3.52"> ungawadla amaqabunga e-Yebo njengoba ungadla aluhlaza >

< start="2689.76" dur="4.559"> kodwa indlela engiyithandayo yokuyidla yi-cole slaw yenza a >

< start="2694.319" dur="3.601"> esikhundleni esikhulu iklabishi ukwenza i-coleslaw siphume kuyo >

< start="2697.92" dur="4.24"> futhi ungawugazinga kusika ubeke usawoti wamafutha omnqumo lapho bese uyifaka >

< start="2702.16" dur="2.959"> kuhhavini bese uyosiwe noma ukwenze ngezicishi ezincane nganoma iyiphi indlela >

< start="2705.119" dur="4.081"> i-coleslaw ingaphezulu kwami ​​ngiyisabalalise, izinto zayo ezinhle >

< start="2709.2" dur="4.399"> kulungile futhi Mr.Will Trexler ufuna ukwazi ukuthi hlobo luni lwengxube yenhlabathi >

< start="2713.599" dur="5.361"> Ungayisebenzisela ingadi yesitsha? kulungile manje anginalwazi nakho >

< start="2718.96" dur="3.359"> lokhu kodwa lokhu ngizovele ngiphonsele lapho engicabanga ukuthi kuzokwenzeka >

< start="2722.319" dur="2.881"> mhlawumbe usebenze kangcono kakhulu futhi wonke umuntu olaphaya angakwazi >

< start="2725.2" dur="5.119"> ungangigxeka lapha uma uzokwakha ingadi yesitsha noma wakhe >

< start="2730.319" dur="3.28"> abanye bakhulisa imibhede noma yini engiyibonile lapho abantu bayogcwalisela khona >

< start="2733.599" dur="4"> ngokuphelele ngomquba ngeke ngikwenze lokho ngeqiniso >

< start="2737.599" dur="2.24"> ukuthi kuzofanela ukuthi ubanisele >

< start="2739.839" dur="3.52"> ngaso sonke isikhathi uzodinga okuthile phakathi kwalokho okuncane okwengeziwe >

< start="2743.359" dur="4.401"> aminyene ngaphezu komquba ukuthi umquba usebenza kahle kodwa uwenze >

< start="2747.76" dur="3.68"> imisa cishe kahle kakhulu uma utshala kuleyo komquba awukaze >

< start="2751.44" dur="2.56"> awunalutho lokugcina amanzi lapho >

< start="2754" dur="3.52"> ngakho-ke engizokwenza ukuthi bengizokugcwalisa cishe izingxenye ezimbili kwezintathu zendlela >

< start="2757.52" dur="5.36"> ngomhlaba ongaphezulu kokunye okuhle nje awazi ubumba oluningi kulo >

< start="2762.88" dur="4.239"> ubuhle bomhlaba obuhle nje bese ngiza ngenhla >

< start="2767.119" dur="3.761"> ungqimba wesithathu bese ubeka umquba lapho bese >

< start="2770.88" dur="3.199"> Tshala kulokho futhi ngaleyo ndlela uthola lelo nhlabathi eliphakeme phansi lapho ukuba lizohlungwa >

< start="2774.079" dur="4"> wokugcina umswakama lapho futhi uyazi ukuthi utshala nje >

< start="2778.079" dur="3.841"> kuleyo ngqimba ephezulu yomquba ungayenza njengoba kwenza abalimi bemakethe futhi >

< start="2781.92" dur="3.84"> ungazibizi ngokuthi ungathola enye into efanelekile >

< start="2785.76" dur="5.2"> yiba uma ungenakho ukufinyelela kokunye okungaphezulu kokuhle ukusetshenziswa kwe-peat moss peat moss has a >

< start="2790.96" dur="2.96"> amanzi amaningi abamba umthamo wayo futhi wawenza >

< start="2793.92" dur="3.12"> indawo enkulu esetshenziselwa indawo engaphezulu kuleso simo >

< start="2797.04" dur="3.68"> ungathenga amabhele we-peat moss kodwa ufuna okuthile engicabanga ukuthi kukhona >

< start="2800.72" dur="2.639"> bamba umswakama omncane lapho yebo kanye ne-peat moss bekungakwenza lokho >

< start="2803.36" dur="5.84"> inhlabathi engaphezulu kakhulu ingagcina ngokugcina lapha kuvela ku-Alice >

< start="2809.2" dur="4.48"> U-Leishman futhi usho iziphakamiso ezinhle kakhulu kulokho asengakutyala manje >

< start="2813.68" dur="3.28"> usevele ubheke ngaphakathi noma ubheke ngabomvu ukuhlela ukuwa kwethu kobusika >

< start="2816.96" dur="3.359"> engadini futhi imvamisa uhlela ukuqala amathayela embewu >

< start="2820.319" dur="4.161"> ngasekupheleni kukaJulayi siqala nini ukuzilungiselela ukuwa >

< start="2824.48" dur="3.44"> Ukulima ingadi kuyinto eyenzeka ngasikhathi sinye noma uhlobo oluthile lokunye >

< start="2827.92" dur="4.48"> ukuhlela engikuthandayo uhlobo lokulula kukho >

< start="2832.4" dur="3.84"> futhi ngizotshala ezinye zami ngoba ngivuleke ngokuphelele ezimbalini zezimbali esizitholile >

< start="2836.24" dur="3.28"> amazambane amnandi ngicabanga ukuthi amazambane amnandi angabhekwa njengawa ngenxa yokuthi >

< start="2839.52" dur="2.88"> woza ngokuwa angazi kodwa sizokhula simnandi >

< start="2842.4" dur="2.56"> amazambane ngesikhathi sasehlobo futhi azoqhamuka >

< start="2844.96" dur="3.68"> ekwindla ngicabanga ukuthi wayezokhuluma ngakho uma usuxoshwa >

< start="2848.64" dur="4.56"> ukulungiselela ukufakelwa kwakho okulungele ukuwa ngo-Okthoba, Okthoba lapho uhlobo lwesimo sezulu lukhona >

< start="2853.2" dur="2.24"> kuphole kancane kancane ngiphuhliswa yonke >

< start="2855.44" dur="5.2"> yebo kunjalo nje futhi ngingasho ukuthi akusikho konke ngasikhathi sinye ngithi kuyinto eyenzeka kancane kancane >

< start="2860.64" dur="4.24"> ngokushesha nje lapho sibona khona okuncane okuzoqhekeka phezulu kuze kufike lapho >

< start="2864.88" dur="4.4"> amazinga okushisa ayahamba ngiphuma lapha ngolunye usuku ngitshele ifulethi leklabishi ngakusasa >

< start="2869.28" dur="2.72"> into elandelayo ekhombisa ukuthi sithola abamba ukushisa >

< start="2872" dur="3.359"> kugcwele ukufakelwa futhi uzama ukuthola enye indawo ukukususa uyakwazi lokho >

< start="2875.359" dur="3.601"> okokuqala ngqa ukuphuma lapho futhi ngizwa sengathi kuwa emoyeni manje sekuyisikhathi >

< start="2878.96" dur="1.92"> udinga ngempela ukubeka izinto zokufakelwa >

< start="2880.88" dur="3.12"> eluthuthwini ngakho-ke udinga ukuba kancane ngaphambi kwalokho kodwa yilapho ngifika >

< start="2884" dur="3.68"> isithukuthezi ngakho-ke lapho ngizwa ukuthi kancane kancane kokupholile >

< start="2887.68" dur="3.919"> uyazi njengamanje ukuthi lapho ama-pecans eqala ukuwela phansi yep >

< start="2891.599" dur="4.081"> sekuyisikhathi sokuxakeka yup kahle >

< start="2895.68" dur="3.36"> sihle nje saba nomdlalo wokubukelwa ndawonye kusihlwa kodwa ngikujabulele >

< start="2899.04" dur="2.319"> ngiyathemba ukuthi bonke bazokujabulela ngaphandle kwalokho >

< start="2901.359" dur="3.441"> futhi uma kungokokuqala ukuthi usibheke qiniseka ukuthi uyakuthola lokho >

< start="2904.8" dur="2.799"> bhalisela inkinobho hit leyo bell inkinobho phansi ngezansi ukuze wena >

< start="2907.599" dur="3.121"> waziswe ngaso sonke isikhathi lapho siza futhi sabelane nabanye balabo bangane bakho >

< start="2910.72" dur="2.879"> entsha ingadi lapho ngaphandle ungakhohlwa ukuyihlanganyela >

< start="2913.599" dur="5.121"> utshele umhlaba ukuthi singashaya i-100k futhi sikwazi ukupha inqwaba yezinto ezinhle lapha >

< start="2918.72" dur="4"> ye-y'all futhi uma ukujabulele umbukiso kusihlwa hlola lawa amanye amavidiyo amabili >

< start="2922.72" dur="2.879"> lapha futhi ngicabanga ukuthi uzokujabulela ngempela lezo ezimbili >

< start="2925.599" dur="3.841"> sizokubona ngokuzayo unakekele >