499s Cadeirydd y Blaid Dem yn Newid Rheolau 2020 'Midstream' Ar ôl dweud 'Ni allwn Newid y Rheolau Midstream' images and subtitles

>>> CROESO YN ÔL. >>> CROESO YN ÔL. I RHYWBETH YN WAHANOL, EIN I RHYWBETH YN WAHANOL, EIN ADRODDIAD ARBENNIG AR DDATBLYGU ADRODDIAD ARBENNIG AR DDATBLYGU Y GELLIR LLONGAU PWY YW BYDDAI'N LLONGU PWY YW'R ENWEB DEMOCRATIG DIGWYDDOL I ENWEB DEMOCRATAIDD DIDERFYN I RHEDEG YN ERBYN TRUMP. RHEDEG YN ERBYN TRUMP. SUT MAE LLAWER POBL WEDI SUT MAE LLAWER POBL WEDI RHEDEG AM Y DEMOCRATIG HWN RHEDEG AM YR ENWEB LLYWYDDOL DEMOCRATAIDD HWN? ENWEB LLYWYDD? AM 28, OS YDYCH YN CYFLWYNO POB UN AM 28, OS YDYCH YN CYFLWYNO POB UN. UP. MAE'N TEIMLAD YN HOFFI NIFER MAE'N TEIMLAD YN HOFFI NIFER Y CYNNWYS YN FEWER. MAE CONTENDERS YN FEWER. OHERWYDD BOD YN NOSON CYN YR BOD NOS WEDI DIGWYDD CYN Y PLEIDLEISIAU CYNTAF WEDI DECHRAU BOD PLEIDLEISIAU CYNTAF WEDI DECHRAU BOD CAST, PLEIDLEISWYR SY'N GWELD Y GO IAWN CAST, PLEIDLEISIAU SY'N GWELD YR YMGEISWYR CYNNWYS GO IAWN FEL Y RHAI YMGEISWYR CYNNWYS FEL Y RHAI SY'N GWNEUD Y CAM DADLEUOL. PWY SY'N GWNEUD Y CAM DADLEUOL. SY'N GWNEUD HANFODOL. SY'N GWNEUD HANFODOL. OS NAD YDYCH CHI WEDI SAITH YN Y DIWETHAF OS NAD YDYCH CHI'N CAEL SAITH YN Y DADLEUON DIWETHAF, SUT YN DDIFRIFOL DIFFYG BOD, SUT Y DYLAI PLEIDLEISIAU YN DDIFRIFOL EICH CYMRYD? A DDYLAI PLEIDLEISIAU CYMRYD CHI? BOD Y RHIF YN RHAID I FALLEN I BOD Y RHIF YN RHAID I FALLEN I CHWE ERS DYDD GWENER GYDA ANDREW CHWE ERS DYDD GWENER GYDA ANDREW YANG DROPIO ALLAN. YANG YN DROPIO ALLAN. NOSON OS YDYCH CHI'N RHYFEDD YN WYBOD NOSON OS YDYCH CHI'N RHAID I CHI WYBOD NEU WEDI LLAWER O ARIAN, YR NEU WEDI LLAWER O ARIAN, GALL Y CAM DIFFYG WNEUD MAWR GALL Y CAM DIFFYG WNEUD GWAHANIAETH FAWR. GWAHANIAETH. BILLIONAIRE DYWEDODD Y PEROT ROSS BILLIONAIRE Y PEROT ROSS A DDYWEDODD NI OEDD YN MEDDWL A WNAED A. NI OEDD YN MEDDWL EI WNEUD GWAHANIAETH OND WEDI EI BOB UN GWAHANIAETH OND EI WNEUD POB GWAHANIAETH AM EI YSWIRIANT GWAHANIAETH AM EI YMGYRCH YSWIRIANT. YMGYRCH. >> YDYCH CHI'N MEDDWL EICH BOD >> A YDYCH CHI'N MEDDWL YDYCH YN CYNNWYS YN Y DYLEDION? YN CYNNWYS YN Y DYLEDION? >> GALLAF LLAI GOFAL. >> GALLAF LLAI GOFAL. >> A FYDDWCH CHI'N HOFFI BOD MEWN. >> A FYDDWCH CHI'N HOFFI BOD MEWN. >> BYDDWN YN CARU I O'R. >> BYDDWN YN CARU I O'R. >> RHEOLIR PERTHNAS ROSS >> MAE PERTHNAS ROSS WEDI BUDDSODDI I YMUNO Â. I YMUNO YN. >> PAM DDYLECH CHI FOD YN Y >> PAM DDYLECH CHI FOD YN Y DADLEU OS YDYCH YN RHEDEG YN UNIG 5% DADLEU OS YDYCH YN RHEDEG YN UNIG 5% o'r POLAU? O'R POLAU? >> OHERWYDD RYDYM YN CYFLWYNO POB UN >> OHERWYDD RYDYM YN CYFLWYNO POB MEINI PRAWF AMCAN Y DADLEUON MEINI PRAWF AMCAN Y COMISIWN DYLED. COMISIWN. RYDYM YN Y DIWETHAF YMGYRCH RYDYM YN YR AMSER DIWETHAF YMGYRCH AC RYDYM WEDI CYNNWYS YN Y AMSER AC RYDYM WEDI CYNNWYS YN Y DYLEDION. DYLEDION. >> FELLY BETH SY'N GWNEUD YR AMCAN >> FELLY BETH SY'N GWNEUD Y MEINI PRAWF AMCAN? MEINI PRAWF? YN Y CYNRADD, Y PARTI YN Y CYNRADD, mae'r PARTY YN PENDERFYNU. PENDERFYNIADAU. FELLY SY'N DEILLIANNAU'R CYFRYNGAU GWAHANOL FELLY Y MAE CANLYNIADAU GWAHANOL GWAHANOL YN CYFLWYNO MEWN DARLLEDU HYN ROTATE MEWN DARLLEDU'R DYLEDION HYN, MAE'N TONIGHT DYLEDION, MAE'N RHAN DEMOCRATAIDD TONIGHT SY'N GOSOD YR PARTI DEMOCRATAIDD SY'N GOSOD Y MEINI PRAWF AR GYFER PWY YW EU HUNAIN. MEINI PRAWF I PWY YW EU HUNAIN. GELLIR GWNEUD NEU DORRI HYN. GELLIR GWNEUD NEU DORRI HYN. Y BEICIO HWN, RHEOLAU A WNAED Y DNC, Y BEICIO HWN, RHEOLAU DNC A WNAED, RHAID I'R YMGEISWYR GYFARFOD A. RHAID I'R YMGEISWYR GYFARFOD TRWYDDED NEU DDARLUN PLEIDLEISIO ARIANNU GRASROFFIAU TROSEDDOL NEU DRAW YN ARIANNU GAN ARIANNU GRASSROOTS O 65,000 POBL. 65,000 POBL. NAWR, PAM GWNEUD Y RHAI SY'N RHANNAU A. NAWR, PAM GWNEUD Y RHAI SY'N RHANNU GOFYN YN HOLL? GOFYN AM BOB UN? DYWEDODD CADEIRYDD DNC Y FLWYDDYN OLAF, DYWEDODD CADEIRYDD DNC Y FLWYDDYN OLAF, YMGEISWYR PROFION GOFYNION YR YMGEISWYR PROFION GOFYN AM DDARPARU EU APEL CENEDLAETHOL AR DDARPARU EU APEL CENEDLAETHOL FEL CYFLE I BOBL PWY FEL CYFLE I BOBL SYDD NAD YW'R ENW CENEDLAETHOL PEIDIWCH Â'R ID ENW CENEDLAETHOL I'W CAEL AR Y CAM DADLEUOL. ID I GAEL AR Y CAM DADLEUOL. HE WEDI EI FOD, OS YDYCH AM ENNILL WEDI EI ENNILL, OS YDYCH AM ENNILL Y LLYWYDD, RHAID I CHI Y LLYWYDD, RHAID I CHI GYSYLLTU Â GRASSROOTS AMERICA. CYSYLLTWCH Â GRASSROOTS AMERICA. YMA YW SUT PEREZ YN PITCHED IT. YMA YW SUT PEREZ YN PITCHED IT. >> 18 MIS ALLAN O AN >> 18 MIS ALLAN O ETHOLIAD, OS YW'R FFORDD LLWYBR YN UNIG ETHOLIAD, OS YW'R FFORDD LLWYBR YN UNIG I GAM DIFFYG YN GWLEIDIO, RYDYM I GAM DIFFYG SY'N PLEIDLEISIO, RYDYM WEDI BOD YN BOSIBL MEDDWL SYDD YN UNIGIR YN BLAENOROL. UNFAIR. FELLY Rwy'n MEDDWL Y GRASSROOTS FELLY Rwy'n MEDDWL Y LLWYBR ARIANNU GRASROOTS YN IAWN MAE PATHWAY ARIANNU YN LLWYBR IAWN IAWN. PATHWAY VIABLE. MAE'N BWYSIG I EMPOWER THE MAE'N BWYSIG I EMPOWER Y GRASSROOTS. GRASSROOTS. >> POB HAWL. >> POB HAWL. NID YW'N HOFFI MILLIONAIRE NID YW'N HOFFI BUNDLIO MILLIONAIRE YMA. BUNDLING YMA. RYDYM YN GWYBOD YN Y GORFFENNOL, YMGEISWYR RYDYM YN GWYBOD YN Y GORFFENNOL, YMGEISWYR YN HOFFI OBAMA BARACK YN DANGOS YN GYNNAR HOFFWCH OBAMA BARACK YN DANGOS ENTHUSIASM CYNNAR Y RHAG GRASSROOTS. ENTHUSIASM Y RHAI GRASSROOTS hyn. RHAI YMGEISWYR YN WELL NA RHAI YMGEISWYR YN WELL NA ERAILL O DAN RHEOLAU'R FLWYDDYN HON. ERAILL O DAN RHEOLAU'R FLWYDDYN HON. SYLFAEN LLYFR CORY HIMSELF BOXED SYLFAEN LLYFR CORY HIMSELF A BOCS Y TU ALLAN I'R DADLEU OHERWYDD HE TU ALLAN I'R DADLEU OHERWYDD NI ALLAI CYFARFOD POB UN o'r DNC NI ALLAI CYFARFOD POB GOFYNNIAD DNC. GOFYNION. EI YMGYRCH ARGUED Y RHAI MAE EI YMGYRCH YNGHYLCH Y GOFYNION HYN WEDI CYFLWYNO EI HUN MAE GOFYNION WEDI CYFLWYNO EI GADAEL Y RAS. GADAEL Y RAS. WEDI Y PLANT YN ÔL YN ÔL A WNAETH Y PLANT YN ÔL YN ÔL O'R HE A DDYWEDODD EI FAN O ROEDD YR HEFYD A WNAED YN FAN O LYFRYDD OND YW'R FANS LLYFRYDD OND MAE'R FANS YN CAEL EU DARPARU NI CHANIATEIR Y LLYFRWR DISAPPOINTED, YNA PAN FYDD CYMHWYSTER, YNA PAN FYDD YN ANXIOUS Y FFÔN I LLEOLWYR, ANXIOUS Y FFÔN I LLYGREDDWYR, MAE ANGEN EU CYNRYCHIOLI EU MAE ANGEN EU CYNRYCHIOLI EU CYNHADLEDD AR GYFER LLYFR CORY. CYNHADLEDD I LYFRYDD CORY. AC RYDYM YN GWYBOD POBL YN DDA AC RYDYM YN GWYBOD POBL SY'N CWYN YN FWY AM Y RWS NEU CWYN MWY AM Y RWS NEU'R ACHOS AR Y BWYD. Y ACHOS AR Y BWYD. YMA PAM RWYF YN DWEUD POB UN ohonoch YMA PAM RWY'N DWEUD I CHI BOB TONIGHT HON. Y TONIGHT HWN. MAE'R TONIGHT STORI AMDANO MAE'R TONIGHT STORI AM Y RHAI SY'N DEG AM Y A OEDD YN DEG I'R PARTI DEMOCRATAIDD NEWID YR PARTI DEMOCRATAIDD I NEWID Y RHEOLAU YN Y MIDDLE? RHEOLAU YN Y MIDDLE? CYN UNRHYW UN YN PENDERFYNU PWY HWN CYN UNRHYW UN YN PENDERFYNU PWY YW NEWID Y RHEOL HON YN HELPU, PWY Y BYDD YN RHYFEDD Mae NEWID RHEOL YN CYNNWYS, PWY SY'N RHAID I HURT. HURT. GADEWCH ATEB Y CWESTIWN. GADEWCH ATEB Y CWESTIWN. NA. NA. NID YW'N DEG I NEWID YR NID YW'N DEG I NEWID Y RHEOLAU YN Y MIDDLE. RHEOLAU YN Y MIDDLE. BYDDAI YN WIR OS OEDD YN BYDDAI YN WIR OS OEDD YN LLYWODRAETH YN NEWID Y BLEIDLEISIO LLYWODRAETH YN NEWID Y CYFREITHIAU PLEIDLEISIO YN Y GORLLEWIN NEU NAILL AI CYFREITHIAU YN Y RHANBARTH GWLEIDYDDOL NEU UNRHYW UN PARTI YN UNIG PARTI GWLEIDYDDOL NEU UNRHYW PARTI YNG NGHANOL CYNRADD. MIDDLE CYNRADD. AC RWYF YN MEDDWL SY'N UWCH AC RWYF YN MEDDWL BOD CLIRIO BLAENOROL O'R SEFYLLFA O GLAN BLAENOROL O SEFYLLFA DEGUS OND CYN I CHI FYND TEGU OND CYN I CHI FYND I'R PRYDERON AM IOWA NEU'R Y PRYDERON AM IOWA NEU GYNRADD 2016 NEU UNRHYW BETH ARALL. CYNRADD NEU UNRHYW BETH ARALL. YMA RYDYM YN GALON YR YMA RYDYM YN GALON Y CYNRADD AR ÔL ADEILAD YMGYRCH CYNRADD AR ÔL STRATEGAETHAU ADEILADU YMGYRCH, YN CEISIO GWNEUD EI STRATEGAETHAU, YN CEISIO GWNEUD DAN Y RWS. DAN Y RWS. A LLAWER O YMGEISWYR WEDI A LLAWER O YMGEISWYR WEDI DROPIO ALLAN NAWR BOD HYNNY DROPPED ALLAN NAWR YDYNT WEDI EI WNEUD I'R CAM DADLEUOL. A WNAED I'R CAM DADLEUOL. Y RHEOLAU NEWYDD YN DWEUD YMGEISWYR NI ALL YR RHEOLAU NEWYDD YN DWEUD YMGEISWYR, NAWR WNEUD Y DADLEUON NI ALL, NAWR WNEUD Y CAM DIFFYG GAN GYFARFOD THRESHOLDS AM CAM GAN GYFARFOD TRETHIAU AR GYFER DIRPRWYO NEU BLEIDLEISIO. DIRPRWYO NEU BLEIDLEISIO. RHEOLAU NEWYDD. RHEOLAU NEWYDD. MIDDLE Y GAMEM. MIDDLE Y GAMEM. NAWR, DEMOCRATAU SY'N CARU UN NAWR, GELLIR DIDDORDEB YN UNIG DEMOCRATAU SY'N CARU UN YMGEISYDD GELLIR DIDDORDEB YN UNIG YN UNIG SUT SY'N EFFEITHIO'R PERSON hwnnw. YN SUT SY'N EFFEITHIO'R PERSON hwnnw. MAE HWN YN DALU GWLEIDYDDIAETH. MAE HWN YN DALU GWLEIDYDDIAETH. CHWARAEON TÎM. CHWARAEON TÎM. PWY YDYCH CHI'N GWREIDDIO? PWY YDYCH CHI'N GWREIDDIO? Rydw i HEFYD YN DWEUD CHI, HWN YN A. Rydw i HEFYD YN DWEUD CHI, MAE HWN YN CWESTIWN DEMOCRATIAETH FWYAF AM A. CWESTIWN DEMOCRATIAETH MWYAF AR GYFER PARTI DEMOCRATAIDD SY'N DWEUD YN PARTI DEMOCRATAIDD SY'N DWEUD YN EI PLATFORM, AC YW EI PLATFORM, AC MAE'N YMGYRCH Â'R FLWYDDYN HON, YN DECHRAU YMGYRCH Y FLWYDDYN HON, MAE'N DECHRAU AM DROSGLWYDDO A PLEIDLEISIO AR GYFER TROSGLWYDDO A HAWLIAU PLEIDLEISIO A. HAWLIAU A. FEL PUMP ANSAWDD AM Y NESAF FEL PUMP ANSAWDD AR GYFER Y DADLEU NESAF. DADLEUON. DIM OND TRI WEDI PASIO'R DIM OND TRI WEDI PASIO'R GOFYNIAD PLEIDLEISIO. GOFYNIAD PLEIDLEISIO. OND MAE'R DNC YN AGOR Y LANE OND MAE'R DNC YN AGOR Y LANE AM YMGEISYDD CHWECHED. AM SIXTH YMGEISYDD. AC MAE'N UN MAWR. AC MAE'N UN MAWR. HEN LLYWODRAETHWR NEW YORK MIKE HEN LYWODRAETHWR NEW YORK MIKE BLOOMBERG. BLOOMBERG. DAN Y RHEOLAU GWREIDDIOL, AU DAN Y RHEOLAU GWREIDDIOL, NI FYDD YN GWNEUD Y DADLEUON HON OND NI FYDD YN GWNEUD Y DADLEUON HON NAWR YN CO-WNEUD DEMOCRATIG YN Y DYFODOL NAWR YN CO-WNEUD DYLEDION DEMOCRATIG YN Y DYFODOL. DYLEDION. MAE'N GYNNAR. MAE'N GYNNAR. NI WNAETH EI ANSAWDD OND HE NID YW'N CAEL EI ANSAWDD OND YN CAU. CAU. MAE ANGEN AU YN UN MWY O BLEIDLEISIO I'W RHOI MAE ANGEN AU YN UN MWY O BLEIDLEISIO I'W RHOI AM 10ERS AC MAE'R DNC NAWR DIM YN 10ERS AC MAE'R DNC NAWR YN DECHRAU TÂN. MYND AR DÂN. >> FELLY INSTEAD O FYND YN CAEL A. >> FEL YW INSTEAD O FYND YN CAEL GRWP MWY O AMRYWIO GRWP YMGEISWYR MWY AMRYWIOL, EU NEWID YR YMGEISWYR, EU NEWID Y RHEOLAU AM MICHAEL BLOOMBERG. RHEOLAU AM MICHAEL BLOOMBERG. SY'N SEFYLL I MI FOD YN ANGHYWIR. SY'N SEFYLL I MI FOD YN ANGHYWIR. >> Y DNC YN DALU EU CYN EICH HUN >> Y DNC YN DALU EU PROSES CYNRADD EICH HUN YN PENDERFYNU SYDD Y BROSES GYNRADD YN PENDERFYNU SY'N YMGEISWYR EU BOD AM BLEIDLEISIAU YMGEISWYR EU BOD YN PLEIDLEISIO PLEIDLEISIO GAN GAN A RHAI NEWID YR GWRANDAWIAD GAN A RHAI NEWID Y RHEOLAU AM MICHAEL BILLIONAIRE RHEOLAU I BICIONAIRE MICHAEL BLOOMBERG I DDOD I MEWN A CHYMRYD BLOOMBERG I DDOD I MEWN A CHYNNU CAM DIFFYG. CAM DADLEUOL. HE'S WORTH $ 55 BILLION. HE'S WORTH $ 55 BILLION. Rwy'n GUESS OS YDYCH CHI'N WORTH $ 55 Rwy'n GUESS OS YDYCH CHI'N WORTH $ 55 BILLION, GALLWCH GAEL Y RWS BILLION, GALLWCH GAEL Y RWS A NEWIDIR AM DDYLEDSWYDD. NEWID AM DDADLEUON. >> FELLY YMA BETH RYDYM YN GWYBOD. >> FELLY YMA BETH RYDYM YN GWYBOD. Y DNC A WNAED RHEOLAU DADLEUON A Y DNC A WNAED RHEOLAU DADLEUON AC YN STOOD GAN EU DIGWYDD FEL EU STOOD GAN EU DIGWYDD FEL EU HELPU YN BRIODOL YN DIFRIFOL HELPED POTENTIALLY ELIMINATE RHAI O'R DEMOCRATIG BRIG RHAI O'R YMGEISWYR DEMOCRATIG BRIG. YMGEISWYR. SENATORS yr UD. SENATORS yr UD. DYWEDODD Y DNC Y RUSE YN DEG DYWEDODD Y DNC Y RUSE OEDD TEG OHERWYDD EU BOD YN GRASROOTAU PRAWF OHERWYDD EU CEFNOGAETH GRASSROOTS PRAWF. CEFNOGAETH. YNA DNC NEWID Y RHEOLAU A WNAED YNA DNC NEWID Y RHEOLAU A WNAETH Y STRYD MEWN FFORDD Y GELLIR YN UNIG STRYD MEWN FFORDD Y GELLIR YCHWANEGU UN PERSON YN UNIG. YCHWANEGU UN PERSON. ROEDD Y DRWYDDED DONOR ROEDD Y DRWYDDED DONOR YN BRIODOL AR GYFER Y AGOR YN BRIODOL AR GYFER CAMAU AGORED Y RAS PAN YNA CAMAU'R HIL PAN NAD OES UNRHYW FETRICS AR GAEL NID OES DIM METRICS SYDD AR GAEL Y TU ALLAN I BLEIDLEISIO Y TU ALLAN I LLEOLI I DDISGWYL Y RHAI SY'N GWNEUD TRAFOD Y RHAI SY'N GWNEUD CYNNYDD O'R RHAI A OEDD CYNNYDD O'R RHAI SY'N RHAID. NID. OND OS OEDD Y STORI CYFAN, OND OS OEDD Y STORI CYFAN, BYDDAI WEDI FFACTOR SYDD WEDI GALLAI EU FACTOR SYDD WEDI EU RHEOLAU GWREIDDIOL. I MEWN Y RHEOLAU GWREIDDIOL. MAE'N CAEL EI WELD PAM POSTGAME MAE'N CAEL EI WELD PAM Y DYLAI POSTGAME COUNT MWY NAWR NA DYLAI COUNT MWY NAWR NA WNAETH CYN. OEDDECH ​​CYN. Rwy'n TONIGHT I FOD YN DEG. Rwy'n TONIGHT I FOD YN DEG. RWYF YN CAEL GAN GWEITHREDIADAU HYN RWYF YN CAEL GAN GWEITHREDIADAU SY'N DWEUD DWEUD DWEUD, RYDYM WEDI CAEL GAN ERAILL DWEUD, RYDYM WEDI CAEL GAN GAN GWEITHREDOL ERAILL SYDD YN DWEUD OS MICHAEL GWEITHREDOL PWY SY'N DWEUD OS YW MICHAEL BLOOMBERG YN EISIAU ENNILL Y PARTI MAE BLOOMBERG YN EISIAU ENNILL Y RHAN RHIF, GWEINYDDU MA'AM, MAE WEDI NA, GWEINYDDU MA'AM, MAE WEDI BOD AR Y CAM DIFFYG HWN I'W FOD I FOD AR Y CAM DIFFYG HWN I'W WELD FEL ARIANNOL AM EI HELPU GWELER FEL ARIANNOL AM EI HELPU DIM. FE. NAILL AI FFORDD, RYDYM YN BYW NAILL AI FFORDD, RYDYM YN BYW DRWY AMSER PRYD EIN DRWY AMSER PAN FYDD EIN DEMOCRATIAETH YN CAEL EU profi. MAE DEMOCRATIAETH YN CAEL TESD. DIM FETTIO AM WYBOD GWYBOD. DIM FETTIO AM WYBOD GWYBOD. FEL AM Y CHERYL DEMOCRATAIDD. FEL AM Y CHERYL DEMOCRATAIDD. A YW'N DEG? A YW'N DEG? YW'N DEG I NEWID YR YW YW'N DEG I NEWID Y RHEOLAU SY 'N RHAID I CHI GOFYN YN RHAID RHAID RHAID I STREAM RHAI RHAID GOFYNNWCH TOM. TOM. >> RYDYM WEDI'R RWS. >> RYDYM WEDI'R RWS. EU TROSGLWYDDO IAWN AC

Cadeirydd y Blaid Dem yn Newid Rheolau 2020 'Midstream' Ar ôl dweud 'Ni allwn Newid y Rheolau Midstream'

This year’s candidate debates could shape who Democrats pick as a nominee to run against Donald Trump, and now the party is changing some of the rules for who can be in the debates in the middle of the process, drawing criticism from candidates including Sen. Bernie Sanders and Tom Steyer. In this Special Report, MSNBC’s Ari Melber charts the role of debates, the controversial new DNC rule change, the impact on candidates including Mike Bloomberg, and how the DNC’s shift conflicts with statements the party chair Tom Perez made as recently as January, when he said, “we made the rules, they were very transparent, they're very inclusive, and we can't change the rules midstream.” (This interview is from MSNBC’s “The Beat with Ari Melber, a news show covering politics, law and culture airing nightly at 6pm ET on MSNBC. http://www.thebeatwithari.com). Aired on 02/13/20. » Subscribe to MSNBC: on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc MSNBC delivers breaking news, in-depth analysis of politics headlines, as well as commentary and informed perspectives. Find video clips and segments from The Rachel Maddow Show, Morning Joe, Meet the Press Daily, The Beat with Ari Melber, Deadline: White House with Nicolle Wallace, Hardball, All In, Last Word, 11th Hour, and more. Connect with MSNBC Online Visit msnbc.com: on.msnbc.com/Readmsnbc Subscribe to MSNBC Newsletter: MSNBC.com/NewslettersYouTube Find MSNBC on Facebook: on.msnbc.com/Likemsnbc Follow MSNBC on Twitter: on.msnbc.com/Followmsnbc Follow MSNBC on Instagram: on.msnbc.com/Instamsnbc Dem Party Chair Changes 2020 Rules 'Midstream' After Saying 'We Can't Change The Rules Midstream'
ari melber live, 2020 Dem Race, msnbc live, Tom Steyer, NBC News, pop culture, world news, democratic nominee, MSNBC, 2020 Elections, health, against Donald Trump, The Beat with Ari Melber, Mike Bloomberg, Sen. Bernie Sanders, progressive, current events, Democrats pick, Donald Trump, role of debates, ari melber msnbc, Ari Melber, liberal, Democrats, us news, business, Michael Bloomberg, top stories, Democratic National Convention, Tom Perez, breaking news, politics, news,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="6.14" dur="0.833"> >>> CROESO YN ÔL. >

< start="7.008" dur="1.166"> >>> CROESO YN ÔL. I RHYWBETH YN WAHANOL, EIN >

< start="8.175" dur="1.501"> I RHYWBETH YN WAHANOL, EIN ADRODDIAD ARBENNIG AR DDATBLYGU >

< start="9.677" dur="1.968"> ADRODDIAD ARBENNIG AR DDATBLYGU Y GELLIR LLONGAU PWY YW >

< start="11.679" dur="1.5"> BYDDAI'N LLONGU PWY YW'R ENWEB DEMOCRATIG DIGWYDDOL I >

< start="13.214" dur="1.3"> ENWEB DEMOCRATAIDD DIDERFYN I RHEDEG YN ERBYN TRUMP. >

< start="14.549" dur="1"> RHEDEG YN ERBYN TRUMP. SUT MAE LLAWER POBL WEDI >

< start="15.55" dur="1.634"> SUT MAE LLAWER POBL WEDI RHEDEG AM Y DEMOCRATIG HWN >

< start="17.185" dur="1.9"> RHEDEG AM YR ENWEB LLYWYDDOL DEMOCRATAIDD HWN? >

< start="19.087" dur="2.501"> ENWEB LLYWYDD? AM 28, OS YDYCH YN CYFLWYNO POB UN >

< start="21.589" dur="0.399"> AM 28, OS YDYCH YN CYFLWYNO POB UN. >

< start="21.989" dur="2.202"> UP. MAE'N TEIMLAD YN HOFFI NIFER >

< start="24.225" dur="0.766"> MAE'N TEIMLAD YN HOFFI NIFER Y CYNNWYS YN FEWER. >

< start="24.993" dur="1.299"> MAE CONTENDERS YN FEWER. OHERWYDD BOD YN NOSON CYN YR >

< start="26.294" dur="1.901"> BOD NOS WEDI DIGWYDD CYN Y PLEIDLEISIAU CYNTAF WEDI DECHRAU BOD >

< start="28.196" dur="2.301"> PLEIDLEISIAU CYNTAF WEDI DECHRAU BOD CAST, PLEIDLEISWYR SY'N GWELD Y GO IAWN >

< start="30.498" dur="1.667"> CAST, PLEIDLEISIAU SY'N GWELD YR YMGEISWYR CYNNWYS GO IAWN FEL Y RHAI >

< start="32.2" dur="1.5"> YMGEISWYR CYNNWYS FEL Y RHAI SY'N GWNEUD Y CAM DADLEUOL. >

< start="33.735" dur="0.899"> PWY SY'N GWNEUD Y CAM DADLEUOL. SY'N GWNEUD HANFODOL. >

< start="34.669" dur="2.535"> SY'N GWNEUD HANFODOL. OS NAD YDYCH CHI WEDI SAITH YN Y DIWETHAF >

< start="37.205" dur="2.067"> OS NAD YDYCH CHI'N CAEL SAITH YN Y DADLEUON DIWETHAF, SUT YN DDIFRIFOL >

< start="39.274" dur="2.134"> DIFFYG BOD, SUT Y DYLAI PLEIDLEISIAU YN DDIFRIFOL EICH CYMRYD? >

< start="41.442" dur="2.468"> A DDYLAI PLEIDLEISIAU CYMRYD CHI? BOD Y RHIF YN RHAID I FALLEN I >

< start="43.912" dur="1.8"> BOD Y RHIF YN RHAID I FALLEN I CHWE ERS DYDD GWENER GYDA ANDREW >

< start="45.713" dur="0.833"> CHWE ERS DYDD GWENER GYDA ANDREW YANG DROPIO ALLAN. >

< start="46.581" dur="2.835"> YANG YN DROPIO ALLAN. NOSON OS YDYCH CHI'N RHYFEDD YN WYBOD >

< start="49.417" dur="1.267"> NOSON OS YDYCH CHI'N RHAID I CHI WYBOD NEU WEDI LLAWER O ARIAN, YR >

< start="50.685" dur="2.535"> NEU WEDI LLAWER O ARIAN, GALL Y CAM DIFFYG WNEUD MAWR >

< start="53.221" dur="2.001"> GALL Y CAM DIFFYG WNEUD GWAHANIAETH FAWR. >

< start="55.256" dur="1.968"> GWAHANIAETH. BILLIONAIRE DYWEDODD Y PEROT ROSS >

< start="57.225" dur="1.367"> BILLIONAIRE Y PEROT ROSS A DDYWEDODD NI OEDD YN MEDDWL A WNAED A. >

< start="58.626" dur="2.202"> NI OEDD YN MEDDWL EI WNEUD GWAHANIAETH OND WEDI EI BOB UN >

< start="60.862" dur="1.701"> GWAHANIAETH OND EI WNEUD POB GWAHANIAETH AM EI YSWIRIANT >

< start="62.597" dur="0.333"> GWAHANIAETH AM EI YMGYRCH YSWIRIANT. >

< start="62.964" dur="1.067"> YMGYRCH. >> YDYCH CHI'N MEDDWL EICH BOD >

< start="64.032" dur="2.268"> >> A YDYCH CHI'N MEDDWL YDYCH YN CYNNWYS YN Y DYLEDION? >

< start="66.334" dur="2.401"> YN CYNNWYS YN Y DYLEDION? >> GALLAF LLAI GOFAL. >

< start="68.737" dur="2.501"> >> GALLAF LLAI GOFAL. >> A FYDDWCH CHI'N HOFFI BOD MEWN. >

< start="71.273" dur="1.567"> >> A FYDDWCH CHI'N HOFFI BOD MEWN. >> BYDDWN YN CARU I O'R. >

< start="72.841" dur="2.535"> >> BYDDWN YN CARU I O'R. >> RHEOLIR PERTHNAS ROSS >

< start="75.41" dur="0.9"> >> MAE PERTHNAS ROSS WEDI BUDDSODDI I YMUNO Â. >

< start="76.311" dur="1.434"> I YMUNO YN. >> PAM DDYLECH CHI FOD YN Y >

< start="77.746" dur="2.167"> >> PAM DDYLECH CHI FOD YN Y DADLEU OS YDYCH YN RHEDEG YN UNIG 5% >

< start="79.915" dur="0.732"> DADLEU OS YDYCH YN RHEDEG YN UNIG 5% o'r POLAU? >

< start="80.649" dur="1.867"> O'R POLAU? >> OHERWYDD RYDYM YN CYFLWYNO POB UN >

< start="82.518" dur="2.434"> >> OHERWYDD RYDYM YN CYFLWYNO POB MEINI PRAWF AMCAN Y DADLEUON >

< start="84.986" dur="0.366"> MEINI PRAWF AMCAN Y COMISIWN DYLED. >

< start="85.353" dur="0.867"> COMISIWN. RYDYM YN Y DIWETHAF YMGYRCH >

< start="86.254" dur="1.801"> RYDYM YN YR AMSER DIWETHAF YMGYRCH AC RYDYM WEDI CYNNWYS YN Y >

< start="88.089" dur="0.3"> AMSER AC RYDYM WEDI CYNNWYS YN Y DYLEDION. >

< start="88.423" dur="3.236"> DYLEDION. >> FELLY BETH SY'N GWNEUD YR AMCAN >

< start="91.693" dur="0.333"> >> FELLY BETH SY'N GWNEUD Y MEINI PRAWF AMCAN? >

< start="92.06" dur="1.801"> MEINI PRAWF? YN Y CYNRADD, Y PARTI >

< start="93.862" dur="0.299"> YN Y CYNRADD, mae'r PARTY YN PENDERFYNU. >

< start="94.196" dur="1.967"> PENDERFYNIADAU. FELLY SY'N DEILLIANNAU'R CYFRYNGAU GWAHANOL >

< start="96.164" dur="2.668"> FELLY Y MAE CANLYNIADAU GWAHANOL GWAHANOL YN CYFLWYNO MEWN DARLLEDU HYN >

< start="98.867" dur="1"> ROTATE MEWN DARLLEDU'R DYLEDION HYN, MAE'N TONIGHT >

< start="99.868" dur="1.701"> DYLEDION, MAE'N RHAN DEMOCRATAIDD TONIGHT SY'N GOSOD YR >

< start="101.57" dur="1.767"> PARTI DEMOCRATAIDD SY'N GOSOD Y MEINI PRAWF AR GYFER PWY YW EU HUNAIN. >

< start="103.338" dur="1.234"> MEINI PRAWF I PWY YW EU HUNAIN. GELLIR GWNEUD NEU DORRI HYN. >

< start="104.573" dur="4.47"> GELLIR GWNEUD NEU DORRI HYN. Y BEICIO HWN, RHEOLAU A WNAED Y DNC, >

< start="109.044" dur="2.335"> Y BEICIO HWN, RHEOLAU DNC A WNAED, RHAID I'R YMGEISWYR GYFARFOD A. >

< start="111.413" dur="1.801"> RHAID I'R YMGEISWYR GYFARFOD TRWYDDED NEU DDARLUN PLEIDLEISIO >

< start="113.248" dur="1.2"> ARIANNU GRASROFFIAU TROSEDDOL NEU DRAW YN ARIANNU GAN >

< start="114.449" dur="1"> ARIANNU GRASSROOTS O 65,000 POBL. >

< start="115.45" dur="2.034"> 65,000 POBL. NAWR, PAM GWNEUD Y RHAI SY'N RHANNAU A. >

< start="117.486" dur="0.9"> NAWR, PAM GWNEUD Y RHAI SY'N RHANNU GOFYN YN HOLL? >

< start="118.42" dur="3.503"> GOFYN AM BOB UN? DYWEDODD CADEIRYDD DNC Y FLWYDDYN OLAF, >

< start="121.957" dur="1.334"> DYWEDODD CADEIRYDD DNC Y FLWYDDYN OLAF, YMGEISWYR PROFION GOFYNION >

< start="123.292" dur="1.567"> YR YMGEISWYR PROFION GOFYN AM DDARPARU EU APEL CENEDLAETHOL >

< start="124.86" dur="1.4"> AR DDARPARU EU APEL CENEDLAETHOL FEL CYFLE I BOBL PWY >

< start="126.261" dur="1.734"> FEL CYFLE I BOBL SYDD NAD YW'R ENW CENEDLAETHOL >

< start="127.996" dur="3.002"> PEIDIWCH Â'R ID ENW CENEDLAETHOL I'W CAEL AR Y CAM DADLEUOL. >

< start="131.032" dur="1.601"> ID I GAEL AR Y CAM DADLEUOL. HE WEDI EI FOD, OS YDYCH AM ENNILL >

< start="132.668" dur="1.734"> WEDI EI ENNILL, OS YDYCH AM ENNILL Y LLYWYDD, RHAID I CHI >

< start="134.436" dur="1.534"> Y LLYWYDD, RHAID I CHI GYSYLLTU Â GRASSROOTS AMERICA. >

< start="136.004" dur="2.202"> CYSYLLTWCH Â GRASSROOTS AMERICA. YMA YW SUT PEREZ YN PITCHED IT. >

< start="138.24" dur="1.801"> YMA YW SUT PEREZ YN PITCHED IT. >> 18 MIS ALLAN O AN >

< start="140.075" dur="2.535"> >> 18 MIS ALLAN O ETHOLIAD, OS YW'R FFORDD LLWYBR YN UNIG >

< start="142.611" dur="3.503"> ETHOLIAD, OS YW'R FFORDD LLWYBR YN UNIG I GAM DIFFYG YN GWLEIDIO, RYDYM >

< start="146.148" dur="1.567"> I GAM DIFFYG SY'N PLEIDLEISIO, RYDYM WEDI BOD YN BOSIBL >

< start="147.717" dur="0.332"> MEDDWL SYDD YN UNIGIR YN BLAENOROL. >

< start="148.083" dur="4.637"> UNFAIR. FELLY Rwy'n MEDDWL Y GRASSROOTS >

< start="152.721" dur="2.568"> FELLY Rwy'n MEDDWL Y LLWYBR ARIANNU GRASROOTS YN IAWN >

< start="155.291" dur="2.635"> MAE PATHWAY ARIANNU YN LLWYBR IAWN IAWN. >

< start="157.927" dur="5.771"> PATHWAY VIABLE. MAE'N BWYSIG I EMPOWER THE >

< start="163.699" dur="0.399"> MAE'N BWYSIG I EMPOWER Y GRASSROOTS. >

< start="164.099" dur="0.833"> GRASSROOTS. >> POB HAWL. >

< start="164.934" dur="1.6"> >> POB HAWL. NID YW'N HOFFI MILLIONAIRE >

< start="166.536" dur="0.565"> NID YW'N HOFFI BUNDLIO MILLIONAIRE YMA. >

< start="167.102" dur="1.4"> BUNDLING YMA. RYDYM YN GWYBOD YN Y GORFFENNOL, YMGEISWYR >

< start="168.504" dur="3.235"> RYDYM YN GWYBOD YN Y GORFFENNOL, YMGEISWYR YN HOFFI OBAMA BARACK YN DANGOS YN GYNNAR >

< start="171.741" dur="1.466"> HOFFWCH OBAMA BARACK YN DANGOS ENTHUSIASM CYNNAR Y RHAG GRASSROOTS. >

< start="173.209" dur="1.934"> ENTHUSIASM Y RHAI GRASSROOTS hyn. RHAI YMGEISWYR YN WELL NA >

< start="175.178" dur="3.836"> RHAI YMGEISWYR YN WELL NA ERAILL O DAN RHEOLAU'R FLWYDDYN HON. >

< start="179.048" dur="1.467"> ERAILL O DAN RHEOLAU'R FLWYDDYN HON. SYLFAEN LLYFR CORY HIMSELF BOXED >

< start="180.516" dur="1.634"> SYLFAEN LLYFR CORY HIMSELF A BOCS Y TU ALLAN I'R DADLEU OHERWYDD HE >

< start="182.151" dur="1.968"> TU ALLAN I'R DADLEU OHERWYDD NI ALLAI CYFARFOD POB UN o'r DNC >

< start="184.12" dur="0.432"> NI ALLAI CYFARFOD POB GOFYNNIAD DNC. >

< start="184.554" dur="2.801"> GOFYNION. EI YMGYRCH ARGUED Y RHAI >

< start="187.389" dur="1.901"> MAE EI YMGYRCH YNGHYLCH Y GOFYNION HYN WEDI CYFLWYNO EI HUN >

< start="189.325" dur="1.334"> MAE GOFYNION WEDI CYFLWYNO EI GADAEL Y RAS. >

< start="190.66" dur="1.5"> GADAEL Y RAS. WEDI Y PLANT YN ÔL YN ÔL >

< start="192.195" dur="1.333"> A WNAETH Y PLANT YN ÔL YN ÔL O'R HE A DDYWEDODD EI FAN O >

< start="193.562" dur="2.068"> ROEDD YR HEFYD A WNAED YN FAN O LYFRYDD OND YW'R FANS >

< start="195.631" dur="1.3"> LLYFRYDD OND MAE'R FANS YN CAEL EU DARPARU >

< start="196.933" dur="2.434"> NI CHANIATEIR Y LLYFRWR DISAPPOINTED, YNA PAN FYDD >

< start="199.369" dur="2.601"> CYMHWYSTER, YNA PAN FYDD YN ANXIOUS Y FFÔN I LLEOLWYR, >

< start="201.971" dur="2.501"> ANXIOUS Y FFÔN I LLYGREDDWYR, MAE ANGEN EU CYNRYCHIOLI EU >

< start="204.474" dur="1.9"> MAE ANGEN EU CYNRYCHIOLI EU CYNHADLEDD AR GYFER LLYFR CORY. >

< start="206.408" dur="1.067"> CYNHADLEDD I LYFRYDD CORY. AC RYDYM YN GWYBOD POBL YN DDA >

< start="207.477" dur="1.767"> AC RYDYM YN GWYBOD POBL SY'N CWYN YN FWY AM Y RWS NEU >

< start="209.278" dur="1.501"> CWYN MWY AM Y RWS NEU'R ACHOS AR Y BWYD. >

< start="210.78" dur="2.802"> Y ACHOS AR Y BWYD. YMA PAM RWYF YN DWEUD POB UN ohonoch >

< start="213.583" dur="3.102"> YMA PAM RWY'N DWEUD I CHI BOB TONIGHT HON. >

< start="216.719" dur="1.567"> Y TONIGHT HWN. MAE'R TONIGHT STORI AMDANO >

< start="218.288" dur="4.202"> MAE'R TONIGHT STORI AM Y RHAI SY'N DEG AM Y >

< start="222.492" dur="2.768"> A OEDD YN DEG I'R PARTI DEMOCRATAIDD NEWID YR >

< start="225.294" dur="1.401"> PARTI DEMOCRATAIDD I NEWID Y RHEOLAU YN Y MIDDLE? >

< start="226.729" dur="1.634"> RHEOLAU YN Y MIDDLE? CYN UNRHYW UN YN PENDERFYNU PWY HWN >

< start="228.398" dur="2.101"> CYN UNRHYW UN YN PENDERFYNU PWY YW NEWID Y RHEOL HON YN HELPU, PWY Y BYDD YN RHYFEDD >

< start="230.5" dur="0.299"> Mae NEWID RHEOL YN CYNNWYS, PWY SY'N RHAID I HURT. >

< start="230.8" dur="1.801"> HURT. GADEWCH ATEB Y CWESTIWN. >

< start="232.602" dur="0.266"> GADEWCH ATEB Y CWESTIWN. NA. >

< start="232.869" dur="1.534"> NA. NID YW'N DEG I NEWID YR >

< start="234.437" dur="0.8"> NID YW'N DEG I NEWID Y RHEOLAU YN Y MIDDLE. >

< start="235.271" dur="1.501"> RHEOLAU YN Y MIDDLE. BYDDAI YN WIR OS OEDD YN >

< start="236.773" dur="1.233"> BYDDAI YN WIR OS OEDD YN LLYWODRAETH YN NEWID Y BLEIDLEISIO >

< start="238.041" dur="1.366"> LLYWODRAETH YN NEWID Y CYFREITHIAU PLEIDLEISIO YN Y GORLLEWIN NEU NAILL AI >

< start="239.409" dur="1.3"> CYFREITHIAU YN Y RHANBARTH GWLEIDYDDOL NEU UNRHYW UN PARTI YN UNIG >

< start="240.71" dur="2.768"> PARTI GWLEIDYDDOL NEU UNRHYW PARTI YNG NGHANOL CYNRADD. >

< start="243.513" dur="3.903"> MIDDLE CYNRADD. AC RWYF YN MEDDWL SY'N UWCH >

< start="247.45" dur="2.335"> AC RWYF YN MEDDWL BOD CLIRIO BLAENOROL O'R SEFYLLFA O >

< start="249.819" dur="3.202"> GLAN BLAENOROL O SEFYLLFA DEGUS OND CYN I CHI FYND >

< start="253.022" dur="3.203"> TEGU OND CYN I CHI FYND I'R PRYDERON AM IOWA NEU'R >

< start="256.259" dur="2.135"> Y PRYDERON AM IOWA NEU GYNRADD 2016 NEU UNRHYW BETH ARALL. >

< start="258.428" dur="2.668"> CYNRADD NEU UNRHYW BETH ARALL. YMA RYDYM YN GALON YR >

< start="261.097" dur="4.938"> YMA RYDYM YN GALON Y CYNRADD AR ÔL ADEILAD YMGYRCH >

< start="266.069" dur="1.968"> CYNRADD AR ÔL STRATEGAETHAU ADEILADU YMGYRCH, YN CEISIO GWNEUD EI >

< start="268.038" dur="0.9"> STRATEGAETHAU, YN CEISIO GWNEUD DAN Y RWS. >

< start="268.939" dur="2.268"> DAN Y RWS. A LLAWER O YMGEISWYR WEDI >

< start="271.241" dur="3.803"> A LLAWER O YMGEISWYR WEDI DROPIO ALLAN NAWR BOD HYNNY >

< start="275.045" dur="3.002"> DROPPED ALLAN NAWR YDYNT WEDI EI WNEUD I'R CAM DADLEUOL. >

< start="278.081" dur="2.602"> A WNAED I'R CAM DADLEUOL. Y RHEOLAU NEWYDD YN DWEUD YMGEISWYR >

< start="280.717" dur="1.501"> NI ALL YR RHEOLAU NEWYDD YN DWEUD YMGEISWYR, NAWR WNEUD Y DADLEUON >

< start="282.219" dur="2.201"> NI ALL, NAWR WNEUD Y CAM DIFFYG GAN GYFARFOD THRESHOLDS AM >

< start="284.421" dur="1.2"> CAM GAN GYFARFOD TRETHIAU AR GYFER DIRPRWYO NEU BLEIDLEISIO. >

< start="285.622" dur="0.8"> DIRPRWYO NEU BLEIDLEISIO. RHEOLAU NEWYDD. >

< start="286.423" dur="1.2"> RHEOLAU NEWYDD. MIDDLE Y GAMEM. >

< start="287.624" dur="1.801"> MIDDLE Y GAMEM. NAWR, DEMOCRATAU SY'N CARU UN >

< start="289.426" dur="1.934"> NAWR, GELLIR DIDDORDEB YN UNIG DEMOCRATAU SY'N CARU UN YMGEISYDD >

< start="291.395" dur="1.667"> GELLIR DIDDORDEB YN UNIG YN UNIG SUT SY'N EFFEITHIO'R PERSON hwnnw. >

< start="293.063" dur="1.334"> YN SUT SY'N EFFEITHIO'R PERSON hwnnw. MAE HWN YN DALU GWLEIDYDDIAETH. >

< start="294.431" dur="0.533"> MAE HWN YN DALU GWLEIDYDDIAETH. CHWARAEON TÎM. >

< start="294.965" dur="1.6"> CHWARAEON TÎM. PWY YDYCH CHI'N GWREIDDIO? >

< start="296.567" dur="2.2"> PWY YDYCH CHI'N GWREIDDIO? Rydw i HEFYD YN DWEUD CHI, HWN YN A. >

< start="298.769" dur="1.2"> Rydw i HEFYD YN DWEUD CHI, MAE HWN YN CWESTIWN DEMOCRATIAETH FWYAF AM A. >

< start="299.97" dur="1.801"> CWESTIWN DEMOCRATIAETH MWYAF AR GYFER PARTI DEMOCRATAIDD SY'N DWEUD YN >

< start="301.805" dur="1.835"> PARTI DEMOCRATAIDD SY'N DWEUD YN EI PLATFORM, AC YW >

< start="303.674" dur="1.867"> EI PLATFORM, AC MAE'N YMGYRCH Â'R FLWYDDYN HON, YN DECHRAU >

< start="305.543" dur="4.936"> YMGYRCH Y FLWYDDYN HON, MAE'N DECHRAU AM DROSGLWYDDO A PLEIDLEISIO >

< start="310.48" dur="1.501"> AR GYFER TROSGLWYDDO A HAWLIAU PLEIDLEISIO A. >

< start="311.982" dur="2.902"> HAWLIAU A. FEL PUMP ANSAWDD AM Y NESAF >

< start="314.918" dur="0.566"> FEL PUMP ANSAWDD AR GYFER Y DADLEU NESAF. >

< start="315.486" dur="5.203"> DADLEUON. DIM OND TRI WEDI PASIO'R >

< start="320.691" dur="0.633"> DIM OND TRI WEDI PASIO'R GOFYNIAD PLEIDLEISIO. >

< start="321.358" dur="1.934"> GOFYNIAD PLEIDLEISIO. OND MAE'R DNC YN AGOR Y LANE >

< start="323.293" dur="1.067"> OND MAE'R DNC YN AGOR Y LANE AM YMGEISYDD CHWECHED. >

< start="324.361" dur="3.136"> AM SIXTH YMGEISYDD. AC MAE'N UN MAWR. >

< start="327.531" dur="2.836"> AC MAE'N UN MAWR. HEN LLYWODRAETHWR NEW YORK MIKE >

< start="330.401" dur="0.366"> HEN LYWODRAETHWR NEW YORK MIKE BLOOMBERG. >

< start="330.768" dur="1.433"> BLOOMBERG. DAN Y RHEOLAU GWREIDDIOL, AU >

< start="332.203" dur="1.3"> DAN Y RHEOLAU GWREIDDIOL, NI FYDD YN GWNEUD Y DADLEUON HON OND >

< start="333.537" dur="2.402"> NI FYDD YN GWNEUD Y DADLEUON HON NAWR YN CO-WNEUD DEMOCRATIG YN Y DYFODOL >

< start="335.973" dur="0.333"> NAWR YN CO-WNEUD DYLEDION DEMOCRATIG YN Y DYFODOL. >

< start="336.307" dur="0.799"> DYLEDION. MAE'N GYNNAR. >

< start="337.141" dur="2.568"> MAE'N GYNNAR. NI WNAETH EI ANSAWDD OND HE >

< start="339.71" dur="0.299"> NID YW'N CAEL EI ANSAWDD OND YN CAU. >

< start="340.01" dur="1.934"> CAU. MAE ANGEN AU YN UN MWY O BLEIDLEISIO I'W RHOI >

< start="341.979" dur="9.342"> MAE ANGEN AU YN UN MWY O BLEIDLEISIO I'W RHOI AM 10ERS AC MAE'R DNC NAWR >

< start="351.322" dur="1.367"> DIM YN 10ERS AC MAE'R DNC NAWR YN DECHRAU TÂN. >

< start="352.69" dur="2.034"> MYND AR DÂN. >> FELLY INSTEAD O FYND YN CAEL A. >

< start="354.759" dur="1.567"> >> FEL YW INSTEAD O FYND YN CAEL GRWP MWY O AMRYWIO >

< start="356.327" dur="2.902"> GRWP YMGEISWYR MWY AMRYWIOL, EU NEWID YR >

< start="359.23" dur="1.2"> YMGEISWYR, EU NEWID Y RHEOLAU AM MICHAEL BLOOMBERG. >

< start="360.431" dur="1.834"> RHEOLAU AM MICHAEL BLOOMBERG. SY'N SEFYLL I MI FOD YN ANGHYWIR. >

< start="362.299" dur="3.936"> SY'N SEFYLL I MI FOD YN ANGHYWIR. >> Y DNC YN DALU EU CYN EICH HUN >

< start="366.237" dur="1.7"> >> Y DNC YN DALU EU PROSES CYNRADD EICH HUN YN PENDERFYNU SYDD >

< start="367.972" dur="1.066"> Y BROSES GYNRADD YN PENDERFYNU SY'N YMGEISWYR EU BOD AM BLEIDLEISIAU >

< start="369.04" dur="1.734"> YMGEISWYR EU BOD YN PLEIDLEISIO PLEIDLEISIO GAN GAN A RHAI NEWID YR >

< start="370.808" dur="2.235"> GWRANDAWIAD GAN A RHAI NEWID Y RHEOLAU AM MICHAEL BILLIONAIRE >

< start="373.077" dur="1.501"> RHEOLAU I BICIONAIRE MICHAEL BLOOMBERG I DDOD I MEWN A CHYMRYD >

< start="374.612" dur="1.734"> BLOOMBERG I DDOD I MEWN A CHYNNU CAM DIFFYG. >

< start="376.38" dur="1.501"> CAM DADLEUOL. HE'S WORTH $ 55 BILLION. >

< start="377.915" dur="1.834"> HE'S WORTH $ 55 BILLION. Rwy'n GUESS OS YDYCH CHI'N WORTH $ 55 >

< start="379.75" dur="2.301"> Rwy'n GUESS OS YDYCH CHI'N WORTH $ 55 BILLION, GALLWCH GAEL Y RWS >

< start="382.053" dur="1.6"> BILLION, GALLWCH GAEL Y RWS A NEWIDIR AM DDYLEDSWYDD. >

< start="383.655" dur="1.3"> NEWID AM DDADLEUON. >> FELLY YMA BETH RYDYM YN GWYBOD. >

< start="384.989" dur="2.936"> >> FELLY YMA BETH RYDYM YN GWYBOD. Y DNC A WNAED RHEOLAU DADLEUON A >

< start="387.959" dur="1.7"> Y DNC A WNAED RHEOLAU DADLEUON AC YN STOOD GAN EU DIGWYDD FEL EU >

< start="389.661" dur="2.067"> STOOD GAN EU DIGWYDD FEL EU HELPU YN BRIODOL YN DIFRIFOL >

< start="391.729" dur="1.4"> HELPED POTENTIALLY ELIMINATE RHAI O'R DEMOCRATIG BRIG >

< start="393.131" dur="0.399"> RHAI O'R YMGEISWYR DEMOCRATIG BRIG. >

< start="393.531" dur="0.533"> YMGEISWYR. SENATORS yr UD. >

< start="394.065" dur="2.468"> SENATORS yr UD. DYWEDODD Y DNC Y RUSE YN DEG >

< start="396.534" dur="2.134"> DYWEDODD Y DNC Y RUSE OEDD TEG OHERWYDD EU BOD YN GRASROOTAU PRAWF >

< start="398.703" dur="0.399"> OHERWYDD EU CEFNOGAETH GRASSROOTS PRAWF. >

< start="399.137" dur="2.635"> CEFNOGAETH. YNA DNC NEWID Y RHEOLAU A WNAED >

< start="401.806" dur="4.838"> YNA DNC NEWID Y RHEOLAU A WNAETH Y STRYD MEWN FFORDD Y GELLIR YN UNIG >

< start="406.678" dur="2.301"> STRYD MEWN FFORDD Y GELLIR YCHWANEGU UN PERSON YN UNIG. >

< start="409.014" dur="3.168"> YCHWANEGU UN PERSON. ROEDD Y DRWYDDED DONOR >

< start="412.183" dur="0.7"> ROEDD Y DRWYDDED DONOR YN BRIODOL AR GYFER Y AGOR >

< start="412.884" dur="1.267"> YN BRIODOL AR GYFER CAMAU AGORED Y RAS PAN YNA >

< start="414.185" dur="2.201"> CAMAU'R HIL PAN NAD OES UNRHYW FETRICS AR GAEL >

< start="416.387" dur="1.801"> NID OES DIM METRICS SYDD AR GAEL Y TU ALLAN I BLEIDLEISIO >

< start="418.189" dur="1.567"> Y TU ALLAN I LLEOLI I DDISGWYL Y RHAI SY'N GWNEUD >

< start="419.757" dur="1.634"> TRAFOD Y RHAI SY'N GWNEUD CYNNYDD O'R RHAI A OEDD >

< start="421.392" dur="0.299"> CYNNYDD O'R RHAI SY'N RHAID. >

< start="421.693" dur="1.967"> NID. OND OS OEDD Y STORI CYFAN, >

< start="423.662" dur="1.132"> OND OS OEDD Y STORI CYFAN, BYDDAI WEDI FFACTOR SYDD WEDI >

< start="424.796" dur="1.2"> GALLAI EU FACTOR SYDD WEDI EU RHEOLAU GWREIDDIOL. >

< start="426.031" dur="1.934"> I MEWN Y RHEOLAU GWREIDDIOL. MAE'N CAEL EI WELD PAM POSTGAME >

< start="427.999" dur="1.701"> MAE'N CAEL EI WELD PAM Y DYLAI POSTGAME COUNT MWY NAWR NA >

< start="429.701" dur="3.002"> DYLAI COUNT MWY NAWR NA WNAETH CYN. >

< start="432.737" dur="3.97"> OEDDECH ​​CYN. Rwy'n TONIGHT I FOD YN DEG. >

< start="436.708" dur="5.771"> Rwy'n TONIGHT I FOD YN DEG. RWYF YN CAEL GAN GWEITHREDIADAU HYN >

< start="442.514" dur="0.499"> RWYF YN CAEL GAN GWEITHREDIADAU SY'N DWEUD >

< start="443.048" dur="1.133"> DWEUD DWEUD, RYDYM WEDI CAEL GAN ERAILL >

< start="444.215" dur="2.168"> DWEUD, RYDYM WEDI CAEL GAN GAN GWEITHREDOL ERAILL SYDD YN DWEUD OS MICHAEL >

< start="446.384" dur="1.935"> GWEITHREDOL PWY SY'N DWEUD OS YW MICHAEL BLOOMBERG YN EISIAU ENNILL Y PARTI >

< start="448.353" dur="3.136"> MAE BLOOMBERG YN EISIAU ENNILL Y RHAN RHIF, GWEINYDDU MA'AM, MAE WEDI >

< start="451.523" dur="1.5"> NA, GWEINYDDU MA'AM, MAE WEDI BOD AR Y CAM DIFFYG HWN I'W FOD >

< start="453.025" dur="5.17"> I FOD AR Y CAM DIFFYG HWN I'W WELD FEL ARIANNOL AM EI HELPU >

< start="458.196" dur="0.633"> GWELER FEL ARIANNOL AM EI HELPU DIM. >

< start="458.83" dur="1.467"> FE. NAILL AI FFORDD, RYDYM YN BYW >

< start="460.298" dur="1.935"> NAILL AI FFORDD, RYDYM YN BYW DRWY AMSER PRYD EIN >

< start="462.267" dur="1.401"> DRWY AMSER PAN FYDD EIN DEMOCRATIAETH YN CAEL EU profi. >

< start="463.702" dur="3.135"> MAE DEMOCRATIAETH YN CAEL TESD. DIM FETTIO AM WYBOD GWYBOD. >

< start="466.872" dur="6.338"> DIM FETTIO AM WYBOD GWYBOD. FEL AM Y CHERYL DEMOCRATAIDD. >

< start="473.245" dur="3.302"> FEL AM Y CHERYL DEMOCRATAIDD. A YW'N DEG? >

< start="476.548" dur="1.701"> A YW'N DEG? YW'N DEG I NEWID YR >

< start="478.25" dur="6.772"> YW YW'N DEG I NEWID Y RHEOLAU SY 'N RHAID I CHI GOFYN YN RHAID >

< start="485.023" dur="0.233"> RHAID RHAID I STREAM RHAI RHAID GOFYNNWCH TOM. >

< start="485.29" dur="1.968"> TOM. >> RYDYM WEDI'R RWS. >

< start="487.259" dur="1.3"> >> RYDYM WEDI'R RWS. EU TROSGLWYDDO IAWN AC >