499s Претседателот на Демократската партија го смени правилото „среднорочник“ во 2020 година, откако ќе рече „не можеме да ги смениме правилата од средниот ред“ images and subtitles

>>> Добредојдовте назад. >>> Добредојдовте назад. ДА СЕ ДОБИВИ РАЗЛИЧНИ, НАШИ ДА СЕ РАЗГОВОРИ РАЗЛИЧНИ, НАШИОТ СПЕЦИЈАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈ ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈТЕ ОВА СОВЕТНИОТ ОБВИК КОЈ Е ТОА ДОГОВОРНА форма, КОЈ Е УСЛОВНА ДЕМОКРАТСКА ИМИНА УСЛОВНИ ДЕМОКРАТИЧКИ ИНМИНЕИ ДА СЕ ПРОТИВ ПРОТИВ ТРУП. ПОВЕЕ ПРОТИВ ТРАУМ. КАКО МОЕ ДА СЕ КАКО ЛУЕ КАКО МНОГУ ЛУЕ ПОВЕЕ СО ОВОЈ ДЕМОКРАТИК ПОВЕЕ ОД ОВАА ДЕМОКРАТСКО ПРЕТСЕДАТЕЛНО ИМИНИРАЕ? ПРЕТСЕДАТЕЛНА ИМИНАЦИЈА? ЗА 28, ДАКО ГИ САМИ СИТЕ СИТЕ ЗА 28, АКО СИТЕ СИТЕ СИТЕ СИТЕ. УП. ДА СЕ ИВО ДА СЕ IKУБЕМ БРОЈОТ НА ДА СЕ УБОВ ДА СЕ ПОГОЛЕМЕ БРОЈОТ СОДРИНИ. СОДРИНИТЕ Е ПОВЕЕ. ТОА ПОСТОИ ДВЕ ПРЕД СЕ ОВОЈ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПРВИТЕ ГЛАС ПОД ПРВИОТ гласови ПРВИТЕ ГЛАСНИ ПОВТОРНО ПОВЕ CЕ, ПРАВИЛНИЦИТЕ ПОГОЛЕМА ДА ГО ГЛАСААТ РЕАЛНИОТ КАСТО, ГЛАСНИЦИ ПОГОЛЕМЕ ГЛЕДАТЕТЕ КАНДИДАТИ ЗА РЕАНСКИОТ КОНДЕНДЕРР КАКО ОВИЕ СОДРИНИ КАНДИДАТИ КАКО ШТО КОИ СЕ ДА СЕ РАБОТНИЦАТА СТРАНА. КОЈ ГО ОБВРСУВА ДЕБАТНАТА СТРАНА. ТОА ОСНОВА ВЕСНИК. ТОА ОСНОВА ВЕСНИК. АКО НЕ Е ДА СЕ СЕ СЕ ПОДНЕСУВА СЕДНИЦИ АКО НЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА СВЕТИ ВО ПОСЛЕДНАТА ДЕБАТА, КАКО СЕРИОЗНО ДА БИДЕ ДЕБАТА, КАКО СЕРИОСНО ДА СЕ ТРЕБА ДА ГО ВИДАТИТЕ Гласови? МОЕТЕ ДА ГЛАСАТЕ ГЛАСНИЦИ? ТОА БРОЈ ДА СЕ СЛЕДЕ ДА ОВОЈ БРОЈ ДА СЕ СЛЕДЕ ДА СЕ СИТЕ СИНД ПЕТОК СО АНДЕР Шест СЕКОН ПЕТОК СО АНДРЕВ ЈАНГ ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ. ЈАНГ ОД ОСНОВА. ДА СЕ СЕКОГАШ ДОБРО ДА ЗНАЕТЕ ДА СЕ СЕКОГАШ СЕ ДОБИВО ДА ЗНАЕТЕ ИЛИ МАЛКУ ПАРИ, ТОА ИЛИ МААТ ПАРИ, ДЕБАТНАТА СТРАНА МОЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДИ ДЕБАТА СТЕ CА МОЕ ДА ГО ОБВРИ ГОЛЕМО РАЗВОЈ. РАЗЛИЧНО. БИЛИОНЕРИ ПЕТОТ ПЕТОТ ПОСЕБНО БИЛИОНЕРИТЕ ПЕРОТИТЕ НА РОСИТЕ, НЕ МОINАТ ДА СЕ РАЗГОВОРИМЕ НЕ МОINЕ ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ РАЗЛИЧНО, НО ГО ПОСТОИ СИТЕ РАЗЛИЧНО НО, ГО ПОСТОИТЕ СИТЕ РАЗЛИЧНИЦИ ЗА НЕГОВИОТ НЕГОВОР РАЗЛИЧНОСТ ЗА НЕГОВИОТ ИНСУРГЕНТ КАМПАIGА. КАМПАIGА. >> Дали мислите дека ќе бидете >> Дали мислите дека ќе бидете вклучени во ДЕБАТА? Вклучени во ДЕБАТА? >> СЕ МОЕ ДА ГО ГРИАМ >> СЕ МОЕ ДА ГО ГРИАМ WЕ LЕ Е ДА СЕ ЕБЕ ДА БИДЕТЕ ВО. WЕ LЕ Е ДА СЕ ЕБЕ ДА БИДЕТЕ ВО. IЕ VEУБОВ СО НА. IЕ VEУБОВ СО НА. >> РЕС ПЕРОТ ПОВЕДЕ ПОВЕЕ >> ПОРОТИТЕ НА РОСОВИТЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ВРАБОТ ДА. ДА СЕ ВИДНЕТЕ ВО. ЗОШТО МОЕ ДА БИДЕТЕ ВО СО >> ЗОШТО МОOUЕТЕ ДА БИДЕТЕ ВО ДЕБАТА, ДАКО СЕ РАБОТИТЕ САМО 5% ДЕБАТА ДАКО СВЕТЕ САМО САМО 5% од ПОЛИТИТЕ? НА ПОЛИТИТЕ? >> Бидејќи ние ги исполнуваме сите >> Бидејќи ги исполнуваме сите целни критериуми на ДЕБАТА ОБЈЕКТИВНИ КРИТЕРИУМИ НА ДЕБАТА КОМИСИЈА. КОМИСИЈА. СМЕЕТЕ ВО КАМПАНОТ НА КОНТАКТ СМЕЕТЕ ВО КАМПАIGНИОТ ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ И НЕ ВКЛУЧУВАМЕ ВО ВРЕМЕ И НЕ ВКЛУЧУВААТ ВО ДЕБАТА. ДЕБАТИ. >> Значи, што прави целта >> ПАША КОИ ГО ОБВРСУВА ОБЈЕКТИВНА КРИТЕРИУМ? КРИТЕРИЈА? ВО ПРИМАРИТЕ, ПАРТИ ВО ПРИМАРИТЕ, ПАРТИ ОДЛУГУВА. ОДЛУКИ. ПАКО ДА СЕ РАЗЛИЧНИ ИЗВОРИ НА РЕФЕРЕНТИТЕ МЕДИУМИ ПАКО ДА РИТИТИРАUTЕ РАЗВОЈ НА РЕФЕФЕРЕНТИТЕ НА МЕДИУМИТЕ ВО ОБЕДИНЕТИТЕ ОД ОВИЕ РОТАТИРА INЕ ВО БРАДИРАЕ ОД ОВИЕ ДЕБАТИ, ТОА е ТОНАТА ДЕБАТИ, Е ДОСТАВ ДЕМОКРАТИЧКИОТ ПАРТИТЕ, ОВОЈ ГО ПОСТАВУВА ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ, КОИ ГО ПОДНЕСУВА КРИТЕРИУМИ ЗА КОИ Е ВО нив. КРИТЕРИУМИ ЗА КОЈ Е ВО нив. ОВОЈ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ ИЛИ БИДЕР. ОВОЈ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ ИЛИ БИДЕР. ОВОЈ ЦИКЛ, ДНК ГО ПРАВИЛЕ ПРАВИЛНИЦИ, ОВОЈ ЦИКЛ, ДНК ГО ПРАВИЛЕ ПРАВИЛНИЦИ, КАНДИДАТИТЕ МОUSTЕ ДА СЕ СРЕДБА КАНДИДАТИТЕ МОАТ ДА СЕ СОБИРААТ ПОСЛЕДНИОТ ТРГОВЕН ИЛИ ЦРВЕНО РЕШЕНИЕ ОВИЕ ИЛИ ДРАВНИ ОБНОВНИЦИ ОБНОВУВАOOЕ ОД ОБНОВУВА GRЕ НА ГРУСНИТЕ ОД 65.000 луѓе. 65.000 луѓе. СЕГА, ЗОШТО САМОТЕТЕ ОД ДОНАЦИИ СЕГА, ЗОШТО САМО САМО ОВАА ДОНАЦИИ БАРАЕ? БАРАЕ СИТЕ? ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДНК СЕ ПОСТОИ ПОСЛЕДНА ГОДИНА, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДНК СЕ ПОСТОИ ПОСЛЕДНА ГОДИНА, КАНДИДАТИ ЗА ТЕСТОВИ ЗА БАРАЕ КАНДИДАТИ ЗА ТЕКСИВНИТЕ БАРАА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НИВНИОТ АПЦЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НИВНИОТ НАЦИОНАЛНО ПРИДРУУВА ASЕ КАКО МОНОСТ ЗА ЛУЕ КОЈ КАКО МОНОСТ ЗА ЛУЕ КОЈ ДА НЕ ГО ИМАШ Националното ИМЕ НЕ СМЕТЕ Националната лична карта да се добие на стабилната фаза. ИД да се добие на стабилната фаза. САКАТЕ ДА, АКО САКАТЕ ДА ПОБЕДИТЕ САКАТЕ ДА, АКО САКАТЕ ДА ПОБЕДИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, МОЕТЕ ДА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, МОЕТЕ ДА СЕ СОДРИТЕТЕ СО ГРАСЕР АМЕРИКА. СОДРИНА СО ГРРАСНИ АМЕРИКА. ОВДЕ КАКО КАКО ПЕРЗА ПОГРИЧНА НЕ. ОВДЕ КАКО КАКО ПЕРЗА ПОГРИЧНА НЕ. >> 18 МЕСЕЦ ОД АН >> 18 МЕСЕЦ ОД ОД ИЗБОР, САМО САМО ПАТ НАЧИН ИЗБОР, САМО САМО ПАТ НАЧИН НА ДЕБАТНА СТАПА Е ПОГЛАВЈЕ, НЕ ПО ДЕБАТА СТАНИЕ СЕ РАБОТЕ, САМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОСТОРИИ ДА СЕ ТОА ПОСЕТНА ПОТЕНЦИЈАЛНО ДОСТАВНА. UNFAIR. ПАС САКАМ ДОГОВОРИТЕ САМА МИСЛУВАМ ДРУГИ ФАНДРАЗИНСКИ ПАТ ФАНДРАЗИРАЕТО ПАТВЕЕ Е МНОГУ ВАНО ПАТВЕЕ. ПОВЕЕ ПАТ НЕ Е ВАНО ДА ГО ПРИГОВУВАТЕ СО НЕ Е ВАНО ДА ГО ГО ПРАЗИРАМЕ ГРУСНИТЕ. ГРУСНИЦИ. >> СИТЕ ПРАВО. >> СИТЕ ПРАВО. НЕ Е ЛИКОВИ МИЛИОНЕР НЕ Е ДОГОВОРУВА СОВЕТУВАЕ НА МИЛИОНИРА ОВДЕ. ЗДРАВЈЕ ОВДЕ. ЗНАЕМЕ ВО ПОСТОЕ, КАНДИДАТИ ДА ЗНАЕМЕ ВО ПОСТОРНИОТ, КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ПОСЛЕДНИОТ БАРАК ОБАМА САКАТЕ БАРАК ОБАМА ПОСЛЕДУВА СЕРВИОТ ЕНТУЗИАЗМ ОД ОВИЕ ГРАСРОВИ. ЕНТУЗИАЗМ ТОА ГРАСРОВИ. НЕКОИ КАНДИДАТИ ДА СЕ ПОДОБРУВААТ НЕКОИ КАНДИДАТИ ПОДОБРИ ПО ДРУГИТЕ ПОД ОВИЕ ГОДИШНИ ПРАВИЛНИЦИ. ДРУГИ ПО ОВАА ГОДИШНИ ПРАВИЛ. КОРИСНИОТ КУПУВАЧ ОД ПОВЕЕ КОА КОРИСНИОТ КОРИСНИК ОД ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ НА ДЕБАТАТА ПОСЕЕ НЕ ИЗ ДЕБАТАТА ПОДНЕСУВАМЕ, НЕ МОЕ ДА СЕ СРЕДБА СЕ СИТЕ ДНК Не смее да ги исполни сите побарувања на DNC. БАРАА. НЕГОВИОТ КАМПАИН АРГУИРА ТОА НЕГОВИТЕ КАМПАIGНИ ПРИГОВИНИ ОВИЕ БАРАА КАКО ПОГОЛЕМИ НИВ БАРААТ ПОГОЛЕМИ ПОГОЛЕМА КАКО ОСТАВУВА НА Трка. ОСТАВУВА НА Трка. САКААТ ДЕЦАТА ПОДНЕСНА РАЗГОР НА САКААТ ДЕЦАТА ПОДНЕСНА РАЗВОЈ НА ОТКАРИТЕ СЕ ДА СЕ РАБОТИ НА ТЕ СЕ ПОСЛЕДУВА ДА СЕ РАБОТЕР НА КУПУВАЧОТ, А БИДЕТЕ ФАНОВИТЕ КУПУВАЧОТ НО РАБОТНИЦИТЕ РАЗГОВОРНИ БИБЕР НЕ Е ОДГОВОРНИОТ КУПУВАЧКО НЕ Е КВАЛИФИРАНА, ТОА КАКО ТИЕ КВАЛИФИРАНИ, ТОА КОГА СЕ АНЕКСИОТ ТЕЛЕФОН НА РАБОТНИЦИ, АНИКОИОТ ТЕЛЕФОН НА РАБОТНИЦИТЕ, ПОТРЕБНИ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ СИТЕ ПОТРЕБА ДА ЈА ИСПИТУВААТ НЕГОВОРНА ПРЕДМЕТНА ЗА КОРИСНИЧКО КОРИС. ПРЕДЛАГА FORЕ ЗА КОРИСНИЧКО КОРИСНО. И НЕ ЗНАЕМЕ ЛУЕ ОДГО И НЕ ЗНАЕМЕ ЛУ PEЕ ОДГОВОРНО ПОГЛАВЈЕ ПОВЕЕ ЗА РУСОТ ИЛИ ПОГОЛЕМУВА ПОВЕЕ ОД РУЗОТ ИЛИ ПРИМЕНА НА СОВЕТИТЕ. ПРИШТИНА НА ПРИБИНАТА. ОВДЕ ЗОШТО ДА ГО ПРАВАМ СИТЕ ОВДЕ ЗОШТО ДА ГО ПРАВУВАМЕ СИТЕ ОВОЈ ДЕЛОВНО. ОВОЈ БЕЗНИК. СВЕТСКИОТ ЦЕЛО СЕ ТОА СВЕТСКИОТ ЦЕЛОТ Е ЗА ШТО СЕКОЈ Е ДА СЕ САМО КОГА Е САМО ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ ДА СЕ ПРОМЕНИ ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ ДА ГИ ПРОИЗВОДИТЕ ПРАВИЛИ ВО СРЕДНО? ПРАВИЛИ ВО СРЕДНО? ПРЕД НИКОГАШ ОДБИВА КОЈ ОВА ПРЕД НИКОГАШ ОДЛИВИ КОИ ОВИЕ ПРАВИЛНИ ПРОМЕНИ ПОМОШ, КОЈ МОЕ ПРАВИЛНИ ПРОМЕНИ ПОМОШ, КОЈ МОЕ ДА БИДЕ. ХУРТ. ОД ОДГОВОР НА ПРАШАЕ. ОД ОДГОВОР НА ПРАШАЕ. НЕ. НЕ. НЕ Е САМО ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕ СЕ МОЕ ДА СЕ ПРОМЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ СО СРЕДНО. Правила во Блискиот. ТОА BEЕ БИДЕ ВИСТИНО ДА СЕ ТОА ТОА BEЕ БИДЕ ВИСТИНА, КАКО ДА СЕ ВЛАДА ПРОМЕНИ НА ГЛАСОТ Владина промена на законите за гласање во Блискиот или друг ЗАКОНИ ВО Блискиот или друг политички, или било кој дел во ПОЛИТИЧКО ПАРТИ ИЛИ СЕКОГАШ ПАРТИЈА ВО СРЕДНО ПРИМАР. СРЕДНОСТА НА ПРИМАР. И ЈАС ДА СЕ ТАКАМЕ ОБВРСКО И САМУМЕ ДЕКА ОБВРСКО ПОЧЕТНА ЧИСТ ОД ПОЗИЦИЈА НА ПРЕПОРАЧНИОТ ЧИСТА ОД ПОЗИЦИЈА НА САМО, НО ПРЕД ДА СЕ ДОБИТЕ ПОВЕЕ НО ПРЕД ДА СЕ ДОБИВТЕТЕ НА БЕЗБЕДНИЦИ ОД ИОВА ИЛИ ПОВРЗАНИТЕ ЗА ИОВА ИЛИ ПРИМАРНОТ ИЛИ СЕКОЈ ДВЕ. 2016 ПРИМАРНА ИЛИ СЕКОЈ ДВЕ. ОВДЕ СМЕ ВО СРЦЕТО НА ОВДЕ СМЕ ВО СРЦЕТО НА ПРИМАРНИОТ ПО ГРАДЕЕ НА КАМПАPAНИТЕ ПРИМАРИ ПО СТРАТЕГИИТЕ НА ГРАДЕНИТЕ КАМПАНИ, обидувајќи се да ги направите СТРАТЕГИИ, обидувајќи се да го направите тоа под рура. ПОД РУСОТ. И ПОСТОЈБА НА КАНДИДАТИТЕ И МНОГУ КАНДИДАТИ ОД СЕГА ОД СЕГА ОВА ОД СЕГА ОДГОВОРИТЕ ДА ГО ПОСТОИТЕ ДЕБАВНАТА СТРАНА. ПОДНЕСУВА НА ДЕБАТНАТА фаза. НОВИТЕ ПРАВИЛА СИ КАНДИДАТИ НОВИТЕ ПРАВИЛИ САКАТЕ КАНДИДАТИТЕ МОЕ, СЕГА ДА ГО СТРАНЕТЕ ДЕБАТА НЕ МОЕТЕ, СЕГА СТАВАТЕТЕ ДЕБАТНАТА СТРАНА СРЕДБА СО СРЕДБА НА ТРГОВИ ЗА СТАВОТ СО СРЕДБА НА ТРГОВИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ИЛИ ПОВЕЕ. Пратеници или гласање. НОВИ правила. НОВИ правила. СРЕД НА ИГРАТА. СРЕД НА ИГРАТА. СЕГА, ДЕМОКРАТИ КОИ LOУБОВ ЕДНА СЕГА, ДЕМОКРАТИ КОИ САКААТ ЕДЕН КАНДИДАТ МОЕ МОЕ да бидат заинтересирани КАНДИДАТ МОЕ МОЕ ДА СЕ ИНТЕРЕСИРАНА КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВА СО ПОВЕЕТЕ. ВО КАКО ДА СЕ ВЛИЈАНИ ДЕКА ЛИЦЕ. ОВА Е ДАЛИ ПОЛИТИКА. ОВА Е ДАЛИ ПОЛИТИКА. ТИМ СПОРТ. ТИМ СПОРТ. КОЈ СЕ ПРАВИТЕ ЗА? КОЈ СЕ ПРАВИТЕ ЗА? СЕ СЕ РАСУВАМЕ, ОВА Е А СЕ СЕ РАСУВАМЕ ДА, ОВА Е ПОГЛАСНА ДЕМОКРАТИЈА ПРАШАА ЗА А ПОГОЛЕМО ПРАШАЕ ЗА ДЕМОКРАТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ што вели ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ, КОЈ СЕ СЛУИ ВО СВОИТЕ ПЛАТФОРМА, И Е Е НЕГОВИОТ ПЛАТФОРМА И ДА СЕ ОГЛАСУВА ОВА ГОДИНА, ИСТАНИЦИ ПОВЕЕ ОВА ГОД ГОДИНА, ИСТО СТАНОВИ ЗА Транспарентност и гласање ЗА Транспарентност и право на глас и. ПРАВА И. ПО ПОВЕЕ ПЕТ КВАЛИФИК ЗА СЛЕДНО ПО ПОВЕЕ ПЕТ КВАЛИФИ ЗА СЛЕДНАТА ДЕБАТА. ДЕБАТА. САМО ТРИ ДА ГО ПОСТАВИТЕ САМО ТРИ ДА ГО ПОДГОТВЕТЕ БАРАЕТО ЗА ПОВЕЕ. БАРАЕ ЗА ПОЛИГИРАЕ. НО, ДНЦ е ОТВОРАЕ НА ЈАВНАТА НО, ДНК е ОТВОРАЕ НА ЈАЗИКОТ ЗА ШЕДИСКИ КАНДИДАТ. ЗА ШЕСТИ КАНДИДАТ. И НЕ Е ГОЛЕМО ЕДНА. И НЕ Е ГОЛЕМО ЕДНА. ПОВЕЕ NEWУЈОРК ГОВЕРНЕР МИКЕ ПРИРАЧНИК NEWУЈОРК ВЛАДАТА МИКЕ БЛУМБЕРГ. БЛУМБЕРГ. ПО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛ, НЕ ПО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ, НЕ МОЕТЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ОВА ДЕБАТА НЕ МОЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ОВА ДЕБАТА, но СЕГА СО СПОДЕЛУВАЈТЕ ИДНИНА ДЕМОКРАТИКА СЕГА СОВЕТНИ ИДНИ ДЕМОКРАТСКИ ДЕБАТИ. ДЕБАТИ. СЕ СЕ ЕДНО. СЕ СЕ ЕДНО. НЕ СЕ ДОСТАВИ КВАЛИФИКУВАНО, но НЕ Е НЕ СЕ ДОСТАПУВА КВАЛИФИКУВАНО, НОКО ГО ЗАВРШИ. БЕСПЛАТНО. ПОТРЕБНО ЕДЕН ПОВЕЕ ПОЛИТИК ЗА ДОСТАВУВА ПОТРЕБНО ЕДНО ПОВЕЕ ПОЛИТИК ЗА ДА ПОСТАВИТЕ СО 10 КАКО И ДНК СЕГА ПОГОЛЕМУ СО 10ЕРИ И ДНЦ Е СЕГА ПОВЕЕ ПОАР. ФАЌАЊЕ ОГАН. >> ПОВЕЕ ПОВЕSTЕ ДА ГО ПОБЕДИТЕ ДА СЕ ДА СЕ >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ПОБЕДИТЕ ДОБИЕ ПОВЕЕ ДИВЕРСКА ГРУПА НА ПОВЕЕ ДИВЕРСКА ГРУПА НА КАНДИДАТИ, СЕ ПРОМЕНИ КАНДИДАТИТЕ, ГИ ПРОИЗВОДИТЕ ПРАВИЛИ ЗА МИЦАЕЛ БЛУМБЕРГ. Правила за Михаел Блумеберг. ТОА ГОДИНА ДА СЕ СЕ ГРИRАМ. ТОА ГОДИНА ДА СЕ СЕ ГРИRАМ. >> ДНК ДО ГРАДЕЕ СВОЕ ПРЕД >> ДНК СО ДРУГИ СВЕТЕ ПРЕПОРАЧНА ПРИМАРНА ОДЛУУВАЕ КОГА ПРИМАРНА ПРОЦЕС ОДЛУУВА КОИ КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ДА ГЛАСАТ ДА КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ГЛАСНИЦИ ДА СЕ СОГЛАСУВААТ ОД И ДА СЕ ПРОМЕНИ Слушајте ОД И ДОГОВИТЕ ПРОМЕНА НА ПРАВИЛИТЕ ЗА БИЛИОНЕР МИХАЕЛ ПРАВИЛИ ЗА БИЛИОНАР Михаил Блумберг за да дојдат и да земат БЛУМБЕРГ ДА СЕ ВИДИ И ДА СПОДНЕТЕ ДЕБАТА СТАНИЦА. ДЕБАТА сцена. ДОБИВИТЕ $ 55 милијарди. ДОБИВИТЕ $ 55 милијарди. САМО ДА СЕ СМЕЕТЕ ДАЛИ 55 $ САМО САМО ДАЛИ САМИТЕ ВИДИТЕ $ 55 милијарди долари, МОЕТЕ ДА ГО ЗДРАВИТЕ РУСОТ БИЛИОН, МОЕТЕ ДА РИЗИРАТЕ ПРОМЕНИ ЗА ДЕБАТА. ПРОМЕНИ ЗА ДЕБАТА. >> Значи, ОВДЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ. >> Значи, ОВДЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ. ДНК ДОБИВИ ДЕБАТНИ ПРАВИЛИ И ДНК ДОДЕЛУВА ДЕБАТНИ ПРАВИЛИ И СВЕТ ОД НИВО КАКО нив OODИВОТ ОД НИВ ЕВЕ КАКО ПОМОШНА ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕЛИМИНАТ ПОМОШНА ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕЛИМИНАТИЕ НЕКОЈ ДЕМОКРАТСКИ НА ТОП НЕКОИ ДЕМОКРАТСКИ КАНДИДАТИ НА ТОП ДЕМОКРАТСКИ. КАНДИДАТИ. Американски сенатори. Американски сенатори. ДНЦ ПОБЕДИ РУСОТ СЕ ДОБИВНО ДНЦ ПОБЕДИ РУСЕТЕ ДА СЕ ПОБЕДНО ДА СЕ ИСПИТУВА ГРАДСКИ ПОДНЕСУВАЈТЕ ПОДГОТВЕН ПОДДРШКА ПОДДРШКА. ПОДДРШКА Тогаш ДНК ги смени правилата Средно ТОА ДНК ГИ ПРОМЕНИ СОВЕТНИОТ СВЕТКИ НА ПРАВИЛНИКОТ САМО ПОСТОРНО УСТАВНИК НА НАЧИН ДЕКА САМО ПОВЕЕ Додадете една личност. Додадете една личност. ДОНОРОТ ТОА ПОСТОИ ДОНОРОТ ОВОЈ ДОДЕЛУВА ДОДЕЛУВАЕ ЗА ОТВОРАЕ СОДРИНА ЗА ОТВОРАЕ НА СТАНИЦИТЕ НА Трката кога има СТАНИЦИ НА РАКОТ КОГА НЕ СЕ ДОСТАВНИ МЕТРИКИ НЕМА ДА СЕ ДОСТАПНИ МЕТРИКИ НАДВОРЕШНА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА НА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ СО ОВИЕ, ОВА ПОСТАВУВААТ ТОА, КАКО ДА СЕ ПРАВДИ ПРОГРЕС ОД ОВИЕ КОИ СЕ ПРОГРЕС ОД ОВАА КОИ НЕ Е НЕ. НЕ. НО, АКО ШТО Е ТОА ШТО ПРИКАЗНА, НО, АКО ШТО Е САМО ПРИКАЗНА, ТОА МОЕ ДА САМО ФАКТОР ТОА СЕ МОАТ ДА СЕ КАКО ФАКТОР ТОА ИМА ВО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛ. ВО Оригиналните правила. СЕ МОЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ЗОШТО ПОСТОГАМ СЕ МО HЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ЗОШТО ПОСТОГАМОТ МОUNTЕ ДА СМЕТЕ ПОВЕЕ СЕГА СЕГА, отколку што ПРЕГЛЕД ДА СЕ ПРОПОВИТЕ ПОВЕЕ СЕГА, ПРЕД ДЕКА. ПРЕД претходно. СЕ ТОНЕТ ДА БИДЕ САМО. СЕ ТОНЕТ ДА БИДЕ САМО. СЕ Слушам ОД ОПЕРАТИВИ ТОА СЕ Слушам ОД ОПЕРАТИВИ што велат САМЕ САМЕ, СЕ СЛУДУВА ОД ДРУГИ САМЕ, СЕ СЛУДУВА ОД ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ КОИ СЕ СЛУЧУВААТ МИКАЛА ОПЕРАТИВНО КОИ СЕ САКАТЕ ДА СЕ МИКАЛЕ БЛУМБЕРГ САКАТЕ ДА ЈА ПОБЕДИТЕ НА ПАРТИЈА Блумберг сака да победи на партијата БЕЛ, АДМИНИСТРАЦИЈА НА МААМ, СЕ НЕ, МААМ АДМИНИСТРАЦИЈА, МОРА ДА БИДЕ ДА ОД ДЕБАТА СТЕГА ДА БИДЕ ТЕКО ДЕБАТНАТА СТРАНА ДА СЕ ГЛАСИ КАКО ФИНАЛИСТ за тоа да помогне Гледајте како финален за тоа да му помогнете. НЕГО. СЕКОЈ НАЧИН, REИВЕЕМЕ СЕКОЈ НАЧИН, AИВЕЕМЕ ПРЕКУ ВРЕМЕ КОГО НАШИОТ ПРЕКУ ВРЕМЕ КОГА СЕ ПОДНЕСУВА НАШАТА ДЕМОКРАТИЈА. ДЕМОКРАТИЈА СЕ ТЕСЕ. НЕ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ЗНАЕ. НЕ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ЗНАЕ. КАКО ДЕМОКРАТСКИОТ ХЕРИЛ. КАКО ДЕМОКРАТСКИОТ ХЕРИЛ. Дали е тоа САМО? Дали е тоа САМО? СЕ Е САМО ДА СЕ ПРОМЕНИ СЕ СЕ МОЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ПОВИКОТ НА ПРАВИЛНИОТ СВЕТНИК ПРАВИЛНИ СРЕД СВЕТНИКИ НЕКОГАШ ПРАШАТ ТОМ. ТОМ >> Ние ја направивме руската. >> Ние ја направивме руската. ОВИЕ МНОГУ Транспарентни и

Претседателот на Демократската партија го смени правилото „среднорочник“ во 2020 година, откако ќе рече „не можеме да ги смениме правилата од средниот ред“

This year’s candidate debates could shape who Democrats pick as a nominee to run against Donald Trump, and now the party is changing some of the rules for who can be in the debates in the middle of the process, drawing criticism from candidates including Sen. Bernie Sanders and Tom Steyer. In this Special Report, MSNBC’s Ari Melber charts the role of debates, the controversial new DNC rule change, the impact on candidates including Mike Bloomberg, and how the DNC’s shift conflicts with statements the party chair Tom Perez made as recently as January, when he said, “we made the rules, they were very transparent, they're very inclusive, and we can't change the rules midstream.” (This interview is from MSNBC’s “The Beat with Ari Melber, a news show covering politics, law and culture airing nightly at 6pm ET on MSNBC. http://www.thebeatwithari.com). Aired on 02/13/20. » Subscribe to MSNBC: on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc MSNBC delivers breaking news, in-depth analysis of politics headlines, as well as commentary and informed perspectives. Find video clips and segments from The Rachel Maddow Show, Morning Joe, Meet the Press Daily, The Beat with Ari Melber, Deadline: White House with Nicolle Wallace, Hardball, All In, Last Word, 11th Hour, and more. Connect with MSNBC Online Visit msnbc.com: on.msnbc.com/Readmsnbc Subscribe to MSNBC Newsletter: MSNBC.com/NewslettersYouTube Find MSNBC on Facebook: on.msnbc.com/Likemsnbc Follow MSNBC on Twitter: on.msnbc.com/Followmsnbc Follow MSNBC on Instagram: on.msnbc.com/Instamsnbc Dem Party Chair Changes 2020 Rules 'Midstream' After Saying 'We Can't Change The Rules Midstream'
ari melber live, 2020 Dem Race, msnbc live, Tom Steyer, NBC News, pop culture, world news, democratic nominee, MSNBC, 2020 Elections, health, against Donald Trump, The Beat with Ari Melber, Mike Bloomberg, Sen. Bernie Sanders, progressive, current events, Democrats pick, Donald Trump, role of debates, ari melber msnbc, Ari Melber, liberal, Democrats, us news, business, Michael Bloomberg, top stories, Democratic National Convention, Tom Perez, breaking news, politics, news,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="6.14" dur="0.833"> >>> Добредојдовте назад. >

< start="7.008" dur="1.166"> >>> Добредојдовте назад. ДА СЕ ДОБИВИ РАЗЛИЧНИ, НАШИ >

< start="8.175" dur="1.501"> ДА СЕ РАЗГОВОРИ РАЗЛИЧНИ, НАШИОТ СПЕЦИЈАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈ >

< start="9.677" dur="1.968"> ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈТЕ ОВА СОВЕТНИОТ ОБВИК КОЈ Е >

< start="11.679" dur="1.5"> ТОА ДОГОВОРНА форма, КОЈ Е УСЛОВНА ДЕМОКРАТСКА ИМИНА >

< start="13.214" dur="1.3"> УСЛОВНИ ДЕМОКРАТИЧКИ ИНМИНЕИ ДА СЕ ПРОТИВ ПРОТИВ ТРУП. >

< start="14.549" dur="1"> ПОВЕЕ ПРОТИВ ТРАУМ. КАКО МОЕ ДА СЕ КАКО ЛУЕ >

< start="15.55" dur="1.634"> КАКО МНОГУ ЛУЕ ПОВЕЕ СО ОВОЈ ДЕМОКРАТИК >

< start="17.185" dur="1.9"> ПОВЕЕ ОД ОВАА ДЕМОКРАТСКО ПРЕТСЕДАТЕЛНО ИМИНИРАЕ? >

< start="19.087" dur="2.501"> ПРЕТСЕДАТЕЛНА ИМИНАЦИЈА? ЗА 28, ДАКО ГИ САМИ СИТЕ СИТЕ >

< start="21.589" dur="0.399"> ЗА 28, АКО СИТЕ СИТЕ СИТЕ СИТЕ. >

< start="21.989" dur="2.202"> УП. ДА СЕ ИВО ДА СЕ IKУБЕМ БРОЈОТ НА >

< start="24.225" dur="0.766"> ДА СЕ УБОВ ДА СЕ ПОГОЛЕМЕ БРОЈОТ СОДРИНИ. >

< start="24.993" dur="1.299"> СОДРИНИТЕ Е ПОВЕЕ. ТОА ПОСТОИ ДВЕ ПРЕД СЕ >

< start="26.294" dur="1.901"> ОВОЈ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПРВИТЕ ГЛАС ПОД ПРВИОТ гласови >

< start="28.196" dur="2.301"> ПРВИТЕ ГЛАСНИ ПОВТОРНО ПОВЕ CЕ, ПРАВИЛНИЦИТЕ ПОГОЛЕМА ДА ГО ГЛАСААТ РЕАЛНИОТ >

< start="30.498" dur="1.667"> КАСТО, ГЛАСНИЦИ ПОГОЛЕМЕ ГЛЕДАТЕТЕ КАНДИДАТИ ЗА РЕАНСКИОТ КОНДЕНДЕРР КАКО ОВИЕ >

< start="32.2" dur="1.5"> СОДРИНИ КАНДИДАТИ КАКО ШТО КОИ СЕ ДА СЕ РАБОТНИЦАТА СТРАНА. >

< start="33.735" dur="0.899"> КОЈ ГО ОБВРСУВА ДЕБАТНАТА СТРАНА. ТОА ОСНОВА ВЕСНИК. >

< start="34.669" dur="2.535"> ТОА ОСНОВА ВЕСНИК. АКО НЕ Е ДА СЕ СЕ СЕ ПОДНЕСУВА СЕДНИЦИ >

< start="37.205" dur="2.067"> АКО НЕ Е ДА СЕ ПОДНЕСУВА СВЕТИ ВО ПОСЛЕДНАТА ДЕБАТА, КАКО СЕРИОЗНО >

< start="39.274" dur="2.134"> ДА БИДЕ ДЕБАТА, КАКО СЕРИОСНО ДА СЕ ТРЕБА ДА ГО ВИДАТИТЕ Гласови? >

< start="41.442" dur="2.468"> МОЕТЕ ДА ГЛАСАТЕ ГЛАСНИЦИ? ТОА БРОЈ ДА СЕ СЛЕДЕ ДА >

< start="43.912" dur="1.8"> ОВОЈ БРОЈ ДА СЕ СЛЕДЕ ДА СЕ СИТЕ СИНД ПЕТОК СО АНДЕР >

< start="45.713" dur="0.833"> Шест СЕКОН ПЕТОК СО АНДРЕВ ЈАНГ ОД ОБЕЗБЕДУВАЕ. >

< start="46.581" dur="2.835"> ЈАНГ ОД ОСНОВА. ДА СЕ СЕКОГАШ ДОБРО ДА ЗНАЕТЕ >

< start="49.417" dur="1.267"> ДА СЕ СЕКОГАШ СЕ ДОБИВО ДА ЗНАЕТЕ ИЛИ МАЛКУ ПАРИ, ТОА >

< start="50.685" dur="2.535"> ИЛИ МААТ ПАРИ, ДЕБАТНАТА СТРАНА МОЕ ДА ГО ОБЕЗБЕДИ >

< start="53.221" dur="2.001"> ДЕБАТА СТЕ CА МОЕ ДА ГО ОБВРИ ГОЛЕМО РАЗВОЈ. >

< start="55.256" dur="1.968"> РАЗЛИЧНО. БИЛИОНЕРИ ПЕТОТ ПЕТОТ ПОСЕБНО >

< start="57.225" dur="1.367"> БИЛИОНЕРИТЕ ПЕРОТИТЕ НА РОСИТЕ, НЕ МОINАТ ДА СЕ РАЗГОВОРИМЕ >

< start="58.626" dur="2.202"> НЕ МОINЕ ДА СЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ РАЗЛИЧНО, НО ГО ПОСТОИ СИТЕ >

< start="60.862" dur="1.701"> РАЗЛИЧНО НО, ГО ПОСТОИТЕ СИТЕ РАЗЛИЧНИЦИ ЗА НЕГОВИОТ НЕГОВОР >

< start="62.597" dur="0.333"> РАЗЛИЧНОСТ ЗА НЕГОВИОТ ИНСУРГЕНТ КАМПАIGА. >

< start="62.964" dur="1.067"> КАМПАIGА. >> Дали мислите дека ќе бидете >

< start="64.032" dur="2.268"> >> Дали мислите дека ќе бидете вклучени во ДЕБАТА? >

< start="66.334" dur="2.401"> Вклучени во ДЕБАТА? >> СЕ МОЕ ДА ГО ГРИАМ >

< start="68.737" dur="2.501"> >> СЕ МОЕ ДА ГО ГРИАМ WЕ LЕ Е ДА СЕ ЕБЕ ДА БИДЕТЕ ВО. >

< start="71.273" dur="1.567"> WЕ LЕ Е ДА СЕ ЕБЕ ДА БИДЕТЕ ВО. IЕ VEУБОВ СО НА. >

< start="72.841" dur="2.535"> IЕ VEУБОВ СО НА. >> РЕС ПЕРОТ ПОВЕДЕ ПОВЕЕ >

< start="75.41" dur="0.9"> >> ПОРОТИТЕ НА РОСОВИТЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ВРАБОТ ДА. >

< start="76.311" dur="1.434"> ДА СЕ ВИДНЕТЕ ВО. ЗОШТО МОЕ ДА БИДЕТЕ ВО СО >

< start="77.746" dur="2.167"> >> ЗОШТО МОOUЕТЕ ДА БИДЕТЕ ВО ДЕБАТА, ДАКО СЕ РАБОТИТЕ САМО 5% >

< start="79.915" dur="0.732"> ДЕБАТА ДАКО СВЕТЕ САМО САМО 5% од ПОЛИТИТЕ? >

< start="80.649" dur="1.867"> НА ПОЛИТИТЕ? >> Бидејќи ние ги исполнуваме сите >

< start="82.518" dur="2.434"> >> Бидејќи ги исполнуваме сите целни критериуми на ДЕБАТА >

< start="84.986" dur="0.366"> ОБЈЕКТИВНИ КРИТЕРИУМИ НА ДЕБАТА КОМИСИЈА. >

< start="85.353" dur="0.867"> КОМИСИЈА. СМЕЕТЕ ВО КАМПАНОТ НА КОНТАКТ >

< start="86.254" dur="1.801"> СМЕЕТЕ ВО КАМПАIGНИОТ ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ И НЕ ВКЛУЧУВАМЕ ВО >

< start="88.089" dur="0.3"> ВРЕМЕ И НЕ ВКЛУЧУВААТ ВО ДЕБАТА. >

< start="88.423" dur="3.236"> ДЕБАТИ. >> Значи, што прави целта >

< start="91.693" dur="0.333"> >> ПАША КОИ ГО ОБВРСУВА ОБЈЕКТИВНА КРИТЕРИУМ? >

< start="92.06" dur="1.801"> КРИТЕРИЈА? ВО ПРИМАРИТЕ, ПАРТИ >

< start="93.862" dur="0.299"> ВО ПРИМАРИТЕ, ПАРТИ ОДЛУГУВА. >

< start="94.196" dur="1.967"> ОДЛУКИ. ПАКО ДА СЕ РАЗЛИЧНИ ИЗВОРИ НА РЕФЕРЕНТИТЕ МЕДИУМИ >

< start="96.164" dur="2.668"> ПАКО ДА РИТИТИРАUTЕ РАЗВОЈ НА РЕФЕФЕРЕНТИТЕ НА МЕДИУМИТЕ ВО ОБЕДИНЕТИТЕ ОД ОВИЕ >

< start="98.867" dur="1"> РОТАТИРА INЕ ВО БРАДИРАЕ ОД ОВИЕ ДЕБАТИ, ТОА е ТОНАТА >

< start="99.868" dur="1.701"> ДЕБАТИ, Е ДОСТАВ ДЕМОКРАТИЧКИОТ ПАРТИТЕ, ОВОЈ ГО ПОСТАВУВА >

< start="101.57" dur="1.767"> ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ, КОИ ГО ПОДНЕСУВА КРИТЕРИУМИ ЗА КОИ Е ВО нив. >

< start="103.338" dur="1.234"> КРИТЕРИУМИ ЗА КОЈ Е ВО нив. ОВОЈ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ ИЛИ БИДЕР. >

< start="104.573" dur="4.47"> ОВОЈ МОЕ ДА СЕ ПРАВИ ИЛИ БИДЕР. ОВОЈ ЦИКЛ, ДНК ГО ПРАВИЛЕ ПРАВИЛНИЦИ, >

< start="109.044" dur="2.335"> ОВОЈ ЦИКЛ, ДНК ГО ПРАВИЛЕ ПРАВИЛНИЦИ, КАНДИДАТИТЕ МОUSTЕ ДА СЕ СРЕДБА >

< start="111.413" dur="1.801"> КАНДИДАТИТЕ МОАТ ДА СЕ СОБИРААТ ПОСЛЕДНИОТ ТРГОВЕН ИЛИ ЦРВЕНО >

< start="113.248" dur="1.2"> РЕШЕНИЕ ОВИЕ ИЛИ ДРАВНИ ОБНОВНИЦИ ОБНОВУВАOOЕ ОД >

< start="114.449" dur="1"> ОБНОВУВА GRЕ НА ГРУСНИТЕ ОД 65.000 луѓе. >

< start="115.45" dur="2.034"> 65.000 луѓе. СЕГА, ЗОШТО САМОТЕТЕ ОД ДОНАЦИИ >

< start="117.486" dur="0.9"> СЕГА, ЗОШТО САМО САМО ОВАА ДОНАЦИИ БАРАЕ? >

< start="118.42" dur="3.503"> БАРАЕ СИТЕ? ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДНК СЕ ПОСТОИ ПОСЛЕДНА ГОДИНА, >

< start="121.957" dur="1.334"> ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДНК СЕ ПОСТОИ ПОСЛЕДНА ГОДИНА, КАНДИДАТИ ЗА ТЕСТОВИ ЗА БАРАЕ >

< start="123.292" dur="1.567"> КАНДИДАТИ ЗА ТЕКСИВНИТЕ БАРАА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НИВНИОТ АПЦЕЛ >

< start="124.86" dur="1.4"> ЗА ОБЕЗБЕДУВАЕ НА НИВНИОТ НАЦИОНАЛНО ПРИДРУУВА ASЕ КАКО МОНОСТ ЗА ЛУЕ КОЈ >

< start="126.261" dur="1.734"> КАКО МОНОСТ ЗА ЛУЕ КОЈ ДА НЕ ГО ИМАШ Националното ИМЕ >

< start="127.996" dur="3.002"> НЕ СМЕТЕ Националната лична карта да се добие на стабилната фаза. >

< start="131.032" dur="1.601"> ИД да се добие на стабилната фаза. САКАТЕ ДА, АКО САКАТЕ ДА ПОБЕДИТЕ >

< start="132.668" dur="1.734"> САКАТЕ ДА, АКО САКАТЕ ДА ПОБЕДИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, МОЕТЕ ДА >

< start="134.436" dur="1.534"> ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, МОЕТЕ ДА СЕ СОДРИТЕТЕ СО ГРАСЕР АМЕРИКА. >

< start="136.004" dur="2.202"> СОДРИНА СО ГРРАСНИ АМЕРИКА. ОВДЕ КАКО КАКО ПЕРЗА ПОГРИЧНА НЕ. >

< start="138.24" dur="1.801"> ОВДЕ КАКО КАКО ПЕРЗА ПОГРИЧНА НЕ. >> 18 МЕСЕЦ ОД АН >

< start="140.075" dur="2.535"> >> 18 МЕСЕЦ ОД ОД ИЗБОР, САМО САМО ПАТ НАЧИН >

< start="142.611" dur="3.503"> ИЗБОР, САМО САМО ПАТ НАЧИН НА ДЕБАТНА СТАПА Е ПОГЛАВЈЕ, НЕ >

< start="146.148" dur="1.567"> ПО ДЕБАТА СТАНИЕ СЕ РАБОТЕ, САМО ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ ПОСТОРИИ >

< start="147.717" dur="0.332"> ДА СЕ ТОА ПОСЕТНА ПОТЕНЦИЈАЛНО ДОСТАВНА. >

< start="148.083" dur="4.637"> UNFAIR. ПАС САКАМ ДОГОВОРИТЕ >

< start="152.721" dur="2.568"> САМА МИСЛУВАМ ДРУГИ ФАНДРАЗИНСКИ ПАТ >

< start="155.291" dur="2.635"> ФАНДРАЗИРАЕТО ПАТВЕЕ Е МНОГУ ВАНО ПАТВЕЕ. >

< start="157.927" dur="5.771"> ПОВЕЕ ПАТ НЕ Е ВАНО ДА ГО ПРИГОВУВАТЕ СО >

< start="163.699" dur="0.399"> НЕ Е ВАНО ДА ГО ГО ПРАЗИРАМЕ ГРУСНИТЕ. >

< start="164.099" dur="0.833"> ГРУСНИЦИ. >> СИТЕ ПРАВО. >

< start="164.934" dur="1.6"> >> СИТЕ ПРАВО. НЕ Е ЛИКОВИ МИЛИОНЕР >

< start="166.536" dur="0.565"> НЕ Е ДОГОВОРУВА СОВЕТУВАЕ НА МИЛИОНИРА ОВДЕ. >

< start="167.102" dur="1.4"> ЗДРАВЈЕ ОВДЕ. ЗНАЕМЕ ВО ПОСТОЕ, КАНДИДАТИ >

< start="168.504" dur="3.235"> ДА ЗНАЕМЕ ВО ПОСТОРНИОТ, КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ПОСЛЕДНИОТ БАРАК ОБАМА >

< start="171.741" dur="1.466"> САКАТЕ БАРАК ОБАМА ПОСЛЕДУВА СЕРВИОТ ЕНТУЗИАЗМ ОД ОВИЕ ГРАСРОВИ. >

< start="173.209" dur="1.934"> ЕНТУЗИАЗМ ТОА ГРАСРОВИ. НЕКОИ КАНДИДАТИ ДА СЕ ПОДОБРУВААТ >

< start="175.178" dur="3.836"> НЕКОИ КАНДИДАТИ ПОДОБРИ ПО ДРУГИТЕ ПОД ОВИЕ ГОДИШНИ ПРАВИЛНИЦИ. >

< start="179.048" dur="1.467"> ДРУГИ ПО ОВАА ГОДИШНИ ПРАВИЛ. КОРИСНИОТ КУПУВАЧ ОД ПОВЕЕ КОА >

< start="180.516" dur="1.634"> КОРИСНИОТ КОРИСНИК ОД ПОВЕЕ СО ПОВЕЕ НА ДЕБАТАТА ПОСЕЕ НЕ >

< start="182.151" dur="1.968"> ИЗ ДЕБАТАТА ПОДНЕСУВАМЕ, НЕ МОЕ ДА СЕ СРЕДБА СЕ СИТЕ ДНК >

< start="184.12" dur="0.432"> Не смее да ги исполни сите побарувања на DNC. >

< start="184.554" dur="2.801"> БАРАА. НЕГОВИОТ КАМПАИН АРГУИРА ТОА >

< start="187.389" dur="1.901"> НЕГОВИТЕ КАМПАIGНИ ПРИГОВИНИ ОВИЕ БАРАА КАКО ПОГОЛЕМИ НИВ >

< start="189.325" dur="1.334"> БАРААТ ПОГОЛЕМИ ПОГОЛЕМА КАКО ОСТАВУВА НА Трка. >

< start="190.66" dur="1.5"> ОСТАВУВА НА Трка. САКААТ ДЕЦАТА ПОДНЕСНА РАЗГОР НА >

< start="192.195" dur="1.333"> САКААТ ДЕЦАТА ПОДНЕСНА РАЗВОЈ НА ОТКАРИТЕ СЕ ДА СЕ РАБОТИ НА >

< start="193.562" dur="2.068"> ТЕ СЕ ПОСЛЕДУВА ДА СЕ РАБОТЕР НА КУПУВАЧОТ, А БИДЕТЕ ФАНОВИТЕ >

< start="195.631" dur="1.3"> КУПУВАЧОТ НО РАБОТНИЦИТЕ РАЗГОВОРНИ БИБЕР НЕ Е >

< start="196.933" dur="2.434"> ОДГОВОРНИОТ КУПУВАЧКО НЕ Е КВАЛИФИРАНА, ТОА КАКО ТИЕ >

< start="199.369" dur="2.601"> КВАЛИФИРАНИ, ТОА КОГА СЕ АНЕКСИОТ ТЕЛЕФОН НА РАБОТНИЦИ, >

< start="201.971" dur="2.501"> АНИКОИОТ ТЕЛЕФОН НА РАБОТНИЦИТЕ, ПОТРЕБНИ ДА ГО ОБЕЗБЕДУВААТ СИТЕ >

< start="204.474" dur="1.9"> ПОТРЕБА ДА ЈА ИСПИТУВААТ НЕГОВОРНА ПРЕДМЕТНА ЗА КОРИСНИЧКО КОРИС. >

< start="206.408" dur="1.067"> ПРЕДЛАГА FORЕ ЗА КОРИСНИЧКО КОРИСНО. И НЕ ЗНАЕМЕ ЛУЕ ОДГО >

< start="207.477" dur="1.767"> И НЕ ЗНАЕМЕ ЛУ PEЕ ОДГОВОРНО ПОГЛАВЈЕ ПОВЕЕ ЗА РУСОТ ИЛИ >

< start="209.278" dur="1.501"> ПОГОЛЕМУВА ПОВЕЕ ОД РУЗОТ ИЛИ ПРИМЕНА НА СОВЕТИТЕ. >

< start="210.78" dur="2.802"> ПРИШТИНА НА ПРИБИНАТА. ОВДЕ ЗОШТО ДА ГО ПРАВАМ СИТЕ >

< start="213.583" dur="3.102"> ОВДЕ ЗОШТО ДА ГО ПРАВУВАМЕ СИТЕ ОВОЈ ДЕЛОВНО. >

< start="216.719" dur="1.567"> ОВОЈ БЕЗНИК. СВЕТСКИОТ ЦЕЛО СЕ ТОА >

< start="218.288" dur="4.202"> СВЕТСКИОТ ЦЕЛОТ Е ЗА ШТО СЕКОЈ Е ДА СЕ САМО >

< start="222.492" dur="2.768"> КОГА Е САМО ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ ДА СЕ ПРОМЕНИ >

< start="225.294" dur="1.401"> ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ ДА ГИ ПРОИЗВОДИТЕ ПРАВИЛИ ВО СРЕДНО? >

< start="226.729" dur="1.634"> ПРАВИЛИ ВО СРЕДНО? ПРЕД НИКОГАШ ОДБИВА КОЈ ОВА >

< start="228.398" dur="2.101"> ПРЕД НИКОГАШ ОДЛИВИ КОИ ОВИЕ ПРАВИЛНИ ПРОМЕНИ ПОМОШ, КОЈ МОЕ >

< start="230.5" dur="0.299"> ПРАВИЛНИ ПРОМЕНИ ПОМОШ, КОЈ МОЕ ДА БИДЕ. >

< start="230.8" dur="1.801"> ХУРТ. ОД ОДГОВОР НА ПРАШАЕ. >

< start="232.602" dur="0.266"> ОД ОДГОВОР НА ПРАШАЕ. НЕ. >

< start="232.869" dur="1.534"> НЕ. НЕ Е САМО ДА СЕ ПРОМЕНИ >

< start="234.437" dur="0.8"> НЕ СЕ МОЕ ДА СЕ ПРОМЕНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ СО СРЕДНО. >

< start="235.271" dur="1.501"> Правила во Блискиот. ТОА BEЕ БИДЕ ВИСТИНО ДА СЕ ТОА >

< start="236.773" dur="1.233"> ТОА BEЕ БИДЕ ВИСТИНА, КАКО ДА СЕ ВЛАДА ПРОМЕНИ НА ГЛАСОТ >

< start="238.041" dur="1.366"> Владина промена на законите за гласање во Блискиот или друг >

< start="239.409" dur="1.3"> ЗАКОНИ ВО Блискиот или друг политички, или било кој дел во >

< start="240.71" dur="2.768"> ПОЛИТИЧКО ПАРТИ ИЛИ СЕКОГАШ ПАРТИЈА ВО СРЕДНО ПРИМАР. >

< start="243.513" dur="3.903"> СРЕДНОСТА НА ПРИМАР. И ЈАС ДА СЕ ТАКАМЕ ОБВРСКО >

< start="247.45" dur="2.335"> И САМУМЕ ДЕКА ОБВРСКО ПОЧЕТНА ЧИСТ ОД ПОЗИЦИЈА НА >

< start="249.819" dur="3.202"> ПРЕПОРАЧНИОТ ЧИСТА ОД ПОЗИЦИЈА НА САМО, НО ПРЕД ДА СЕ ДОБИТЕ >

< start="253.022" dur="3.203"> ПОВЕЕ НО ПРЕД ДА СЕ ДОБИВТЕТЕ НА БЕЗБЕДНИЦИ ОД ИОВА ИЛИ >

< start="256.259" dur="2.135"> ПОВРЗАНИТЕ ЗА ИОВА ИЛИ ПРИМАРНОТ ИЛИ СЕКОЈ ДВЕ. >

< start="258.428" dur="2.668"> 2016 ПРИМАРНА ИЛИ СЕКОЈ ДВЕ. ОВДЕ СМЕ ВО СРЦЕТО НА >

< start="261.097" dur="4.938"> ОВДЕ СМЕ ВО СРЦЕТО НА ПРИМАРНИОТ ПО ГРАДЕЕ НА КАМПАPAНИТЕ >

< start="266.069" dur="1.968"> ПРИМАРИ ПО СТРАТЕГИИТЕ НА ГРАДЕНИТЕ КАМПАНИ, обидувајќи се да ги направите >

< start="268.038" dur="0.9"> СТРАТЕГИИ, обидувајќи се да го направите тоа под рура. >

< start="268.939" dur="2.268"> ПОД РУСОТ. И ПОСТОЈБА НА КАНДИДАТИТЕ >

< start="271.241" dur="3.803"> И МНОГУ КАНДИДАТИ ОД СЕГА ОД СЕГА ОВА >

< start="275.045" dur="3.002"> ОД СЕГА ОДГОВОРИТЕ ДА ГО ПОСТОИТЕ ДЕБАВНАТА СТРАНА. >

< start="278.081" dur="2.602"> ПОДНЕСУВА НА ДЕБАТНАТА фаза. НОВИТЕ ПРАВИЛА СИ КАНДИДАТИ >

< start="280.717" dur="1.501"> НОВИТЕ ПРАВИЛИ САКАТЕ КАНДИДАТИТЕ МОЕ, СЕГА ДА ГО СТРАНЕТЕ ДЕБАТА >

< start="282.219" dur="2.201"> НЕ МОЕТЕ, СЕГА СТАВАТЕТЕ ДЕБАТНАТА СТРАНА СРЕДБА СО СРЕДБА НА ТРГОВИ ЗА >

< start="284.421" dur="1.2"> СТАВОТ СО СРЕДБА НА ТРГОВИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ИЛИ ПОВЕЕ. >

< start="285.622" dur="0.8"> Пратеници или гласање. НОВИ правила. >

< start="286.423" dur="1.2"> НОВИ правила. СРЕД НА ИГРАТА. >

< start="287.624" dur="1.801"> СРЕД НА ИГРАТА. СЕГА, ДЕМОКРАТИ КОИ LOУБОВ ЕДНА >

< start="289.426" dur="1.934"> СЕГА, ДЕМОКРАТИ КОИ САКААТ ЕДЕН КАНДИДАТ МОЕ МОЕ да бидат заинтересирани >

< start="291.395" dur="1.667"> КАНДИДАТ МОЕ МОЕ ДА СЕ ИНТЕРЕСИРАНА КАКО ДА СЕ ПОДНЕСУВА СО ПОВЕЕТЕ. >

< start="293.063" dur="1.334"> ВО КАКО ДА СЕ ВЛИЈАНИ ДЕКА ЛИЦЕ. ОВА Е ДАЛИ ПОЛИТИКА. >

< start="294.431" dur="0.533"> ОВА Е ДАЛИ ПОЛИТИКА. ТИМ СПОРТ. >

< start="294.965" dur="1.6"> ТИМ СПОРТ. КОЈ СЕ ПРАВИТЕ ЗА? >

< start="296.567" dur="2.2"> КОЈ СЕ ПРАВИТЕ ЗА? СЕ СЕ РАСУВАМЕ, ОВА Е А >

< start="298.769" dur="1.2"> СЕ СЕ РАСУВАМЕ ДА, ОВА Е ПОГЛАСНА ДЕМОКРАТИЈА ПРАШАА ЗА А >

< start="299.97" dur="1.801"> ПОГОЛЕМО ПРАШАЕ ЗА ДЕМОКРАТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ што вели >

< start="301.805" dur="1.835"> ДЕМОКРАТСКИОТ ПАРТИ, КОЈ СЕ СЛУИ ВО СВОИТЕ ПЛАТФОРМА, И Е Е >

< start="303.674" dur="1.867"> НЕГОВИОТ ПЛАТФОРМА И ДА СЕ ОГЛАСУВА ОВА ГОДИНА, ИСТАНИЦИ >

< start="305.543" dur="4.936"> ПОВЕЕ ОВА ГОД ГОДИНА, ИСТО СТАНОВИ ЗА Транспарентност и гласање >

< start="310.48" dur="1.501"> ЗА Транспарентност и право на глас и. >

< start="311.982" dur="2.902"> ПРАВА И. ПО ПОВЕЕ ПЕТ КВАЛИФИК ЗА СЛЕДНО >

< start="314.918" dur="0.566"> ПО ПОВЕЕ ПЕТ КВАЛИФИ ЗА СЛЕДНАТА ДЕБАТА. >

< start="315.486" dur="5.203"> ДЕБАТА. САМО ТРИ ДА ГО ПОСТАВИТЕ >

< start="320.691" dur="0.633"> САМО ТРИ ДА ГО ПОДГОТВЕТЕ БАРАЕТО ЗА ПОВЕЕ. >

< start="321.358" dur="1.934"> БАРАЕ ЗА ПОЛИГИРАЕ. НО, ДНЦ е ОТВОРАЕ НА ЈАВНАТА >

< start="323.293" dur="1.067"> НО, ДНК е ОТВОРАЕ НА ЈАЗИКОТ ЗА ШЕДИСКИ КАНДИДАТ. >

< start="324.361" dur="3.136"> ЗА ШЕСТИ КАНДИДАТ. И НЕ Е ГОЛЕМО ЕДНА. >

< start="327.531" dur="2.836"> И НЕ Е ГОЛЕМО ЕДНА. ПОВЕЕ NEWУЈОРК ГОВЕРНЕР МИКЕ >

< start="330.401" dur="0.366"> ПРИРАЧНИК NEWУЈОРК ВЛАДАТА МИКЕ БЛУМБЕРГ. >

< start="330.768" dur="1.433"> БЛУМБЕРГ. ПО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛ, НЕ >

< start="332.203" dur="1.3"> ПО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ, НЕ МОЕТЕ ДА ГО ПРАВИМЕ ОВА ДЕБАТА >

< start="333.537" dur="2.402"> НЕ МОЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ОВА ДЕБАТА, но СЕГА СО СПОДЕЛУВАЈТЕ ИДНИНА ДЕМОКРАТИКА >

< start="335.973" dur="0.333"> СЕГА СОВЕТНИ ИДНИ ДЕМОКРАТСКИ ДЕБАТИ. >

< start="336.307" dur="0.799"> ДЕБАТИ. СЕ СЕ ЕДНО. >

< start="337.141" dur="2.568"> СЕ СЕ ЕДНО. НЕ СЕ ДОСТАВИ КВАЛИФИКУВАНО, но НЕ Е >

< start="339.71" dur="0.299"> НЕ СЕ ДОСТАПУВА КВАЛИФИКУВАНО, НОКО ГО ЗАВРШИ. >

< start="340.01" dur="1.934"> БЕСПЛАТНО. ПОТРЕБНО ЕДЕН ПОВЕЕ ПОЛИТИК ЗА ДОСТАВУВА >

< start="341.979" dur="9.342"> ПОТРЕБНО ЕДНО ПОВЕЕ ПОЛИТИК ЗА ДА ПОСТАВИТЕ СО 10 КАКО И ДНК СЕГА >

< start="351.322" dur="1.367"> ПОГОЛЕМУ СО 10ЕРИ И ДНЦ Е СЕГА ПОВЕЕ ПОАР. >

< start="352.69" dur="2.034"> ФАЌАЊЕ ОГАН. >> ПОВЕЕ ПОВЕSTЕ ДА ГО ПОБЕДИТЕ ДА СЕ ДА СЕ >

< start="354.759" dur="1.567"> >> ПОВЕЕ ПОВЕЕ ДА ПОБЕДИТЕ ДОБИЕ ПОВЕЕ ДИВЕРСКА ГРУПА НА >

< start="356.327" dur="2.902"> ПОВЕЕ ДИВЕРСКА ГРУПА НА КАНДИДАТИ, СЕ ПРОМЕНИ >

< start="359.23" dur="1.2"> КАНДИДАТИТЕ, ГИ ПРОИЗВОДИТЕ ПРАВИЛИ ЗА МИЦАЕЛ БЛУМБЕРГ. >

< start="360.431" dur="1.834"> Правила за Михаел Блумеберг. ТОА ГОДИНА ДА СЕ СЕ ГРИRАМ. >

< start="362.299" dur="3.936"> ТОА ГОДИНА ДА СЕ СЕ ГРИRАМ. >> ДНК ДО ГРАДЕЕ СВОЕ ПРЕД >

< start="366.237" dur="1.7"> >> ДНК СО ДРУГИ СВЕТЕ ПРЕПОРАЧНА ПРИМАРНА ОДЛУУВАЕ КОГА >

< start="367.972" dur="1.066"> ПРИМАРНА ПРОЦЕС ОДЛУУВА КОИ КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ДА ГЛАСАТ ДА >

< start="369.04" dur="1.734"> КАНДИДАТИТЕ САКАТЕ ГЛАСНИЦИ ДА СЕ СОГЛАСУВААТ ОД И ДА СЕ ПРОМЕНИ >

< start="370.808" dur="2.235"> Слушајте ОД И ДОГОВИТЕ ПРОМЕНА НА ПРАВИЛИТЕ ЗА БИЛИОНЕР МИХАЕЛ >

< start="373.077" dur="1.501"> ПРАВИЛИ ЗА БИЛИОНАР Михаил Блумберг за да дојдат и да земат >

< start="374.612" dur="1.734"> БЛУМБЕРГ ДА СЕ ВИДИ И ДА СПОДНЕТЕ ДЕБАТА СТАНИЦА. >

< start="376.38" dur="1.501"> ДЕБАТА сцена. ДОБИВИТЕ $ 55 милијарди. >

< start="377.915" dur="1.834"> ДОБИВИТЕ $ 55 милијарди. САМО ДА СЕ СМЕЕТЕ ДАЛИ 55 $ >

< start="379.75" dur="2.301"> САМО САМО ДАЛИ САМИТЕ ВИДИТЕ $ 55 милијарди долари, МОЕТЕ ДА ГО ЗДРАВИТЕ РУСОТ >

< start="382.053" dur="1.6"> БИЛИОН, МОЕТЕ ДА РИЗИРАТЕ ПРОМЕНИ ЗА ДЕБАТА. >

< start="383.655" dur="1.3"> ПРОМЕНИ ЗА ДЕБАТА. >> Значи, ОВДЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ. >

< start="384.989" dur="2.936"> >> Значи, ОВДЕ ШТО СЕ ЗНАЕМЕ. ДНК ДОБИВИ ДЕБАТНИ ПРАВИЛИ И >

< start="387.959" dur="1.7"> ДНК ДОДЕЛУВА ДЕБАТНИ ПРАВИЛИ И СВЕТ ОД НИВО КАКО нив >

< start="389.661" dur="2.067"> OODИВОТ ОД НИВ ЕВЕ КАКО ПОМОШНА ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕЛИМИНАТ >

< start="391.729" dur="1.4"> ПОМОШНА ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕЛИМИНАТИЕ НЕКОЈ ДЕМОКРАТСКИ НА ТОП >

< start="393.131" dur="0.399"> НЕКОИ ДЕМОКРАТСКИ КАНДИДАТИ НА ТОП ДЕМОКРАТСКИ. >

< start="393.531" dur="0.533"> КАНДИДАТИ. Американски сенатори. >

< start="394.065" dur="2.468"> Американски сенатори. ДНЦ ПОБЕДИ РУСОТ СЕ ДОБИВНО >

< start="396.534" dur="2.134"> ДНЦ ПОБЕДИ РУСЕТЕ ДА СЕ ПОБЕДНО ДА СЕ ИСПИТУВА ГРАДСКИ >

< start="398.703" dur="0.399"> ПОДНЕСУВАЈТЕ ПОДГОТВЕН ПОДДРШКА ПОДДРШКА. >

< start="399.137" dur="2.635"> ПОДДРШКА Тогаш ДНК ги смени правилата Средно >

< start="401.806" dur="4.838"> ТОА ДНК ГИ ПРОМЕНИ СОВЕТНИОТ СВЕТКИ НА ПРАВИЛНИКОТ САМО ПОСТОРНО >

< start="406.678" dur="2.301"> УСТАВНИК НА НАЧИН ДЕКА САМО ПОВЕЕ Додадете една личност. >

< start="409.014" dur="3.168"> Додадете една личност. ДОНОРОТ ТОА ПОСТОИ >

< start="412.183" dur="0.7"> ДОНОРОТ ОВОЈ ДОДЕЛУВА ДОДЕЛУВАЕ ЗА ОТВОРАЕ >

< start="412.884" dur="1.267"> СОДРИНА ЗА ОТВОРАЕ НА СТАНИЦИТЕ НА Трката кога има >

< start="414.185" dur="2.201"> СТАНИЦИ НА РАКОТ КОГА НЕ СЕ ДОСТАВНИ МЕТРИКИ >

< start="416.387" dur="1.801"> НЕМА ДА СЕ ДОСТАПНИ МЕТРИКИ НАДВОРЕШНА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА НА >

< start="418.189" dur="1.567"> НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ СО ОВИЕ, ОВА >

< start="419.757" dur="1.634"> ПОСТАВУВААТ ТОА, КАКО ДА СЕ ПРАВДИ ПРОГРЕС ОД ОВИЕ КОИ СЕ >

< start="421.392" dur="0.299"> ПРОГРЕС ОД ОВАА КОИ НЕ Е НЕ. >

< start="421.693" dur="1.967"> НЕ. НО, АКО ШТО Е ТОА ШТО ПРИКАЗНА, >

< start="423.662" dur="1.132"> НО, АКО ШТО Е САМО ПРИКАЗНА, ТОА МОЕ ДА САМО ФАКТОР ТОА >

< start="424.796" dur="1.2"> СЕ МОАТ ДА СЕ КАКО ФАКТОР ТОА ИМА ВО ОРИГИНАЛНИТЕ ПРАВИЛ. >

< start="426.031" dur="1.934"> ВО Оригиналните правила. СЕ МОЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ЗОШТО ПОСТОГАМ >

< start="427.999" dur="1.701"> СЕ МО HЕ ДА ГО ГОДИШТЕ ЗОШТО ПОСТОГАМОТ МОUNTЕ ДА СМЕТЕ ПОВЕЕ СЕГА СЕГА, отколку што >

< start="429.701" dur="3.002"> ПРЕГЛЕД ДА СЕ ПРОПОВИТЕ ПОВЕЕ СЕГА, ПРЕД ДЕКА. >

< start="432.737" dur="3.97"> ПРЕД претходно. СЕ ТОНЕТ ДА БИДЕ САМО. >

< start="436.708" dur="5.771"> СЕ ТОНЕТ ДА БИДЕ САМО. СЕ Слушам ОД ОПЕРАТИВИ ТОА >

< start="442.514" dur="0.499"> СЕ Слушам ОД ОПЕРАТИВИ што велат >

< start="443.048" dur="1.133"> САМЕ САМЕ, СЕ СЛУДУВА ОД ДРУГИ >

< start="444.215" dur="2.168"> САМЕ, СЕ СЛУДУВА ОД ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ КОИ СЕ СЛУЧУВААТ МИКАЛА >

< start="446.384" dur="1.935"> ОПЕРАТИВНО КОИ СЕ САКАТЕ ДА СЕ МИКАЛЕ БЛУМБЕРГ САКАТЕ ДА ЈА ПОБЕДИТЕ НА ПАРТИЈА >

< start="448.353" dur="3.136"> Блумберг сака да победи на партијата БЕЛ, АДМИНИСТРАЦИЈА НА МААМ, СЕ >

< start="451.523" dur="1.5"> НЕ, МААМ АДМИНИСТРАЦИЈА, МОРА ДА БИДЕ ДА ОД ДЕБАТА СТЕГА >

< start="453.025" dur="5.17"> ДА БИДЕ ТЕКО ДЕБАТНАТА СТРАНА ДА СЕ ГЛАСИ КАКО ФИНАЛИСТ за тоа да помогне >

< start="458.196" dur="0.633"> Гледајте како финален за тоа да му помогнете. >

< start="458.83" dur="1.467"> НЕГО. СЕКОЈ НАЧИН, REИВЕЕМЕ >

< start="460.298" dur="1.935"> СЕКОЈ НАЧИН, AИВЕЕМЕ ПРЕКУ ВРЕМЕ КОГО НАШИОТ >

< start="462.267" dur="1.401"> ПРЕКУ ВРЕМЕ КОГА СЕ ПОДНЕСУВА НАШАТА ДЕМОКРАТИЈА. >

< start="463.702" dur="3.135"> ДЕМОКРАТИЈА СЕ ТЕСЕ. НЕ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ЗНАЕ. >

< start="466.872" dur="6.338"> НЕ СЕ ПОВЕЕ ДА СЕ ЗНАЕ. КАКО ДЕМОКРАТСКИОТ ХЕРИЛ. >

< start="473.245" dur="3.302"> КАКО ДЕМОКРАТСКИОТ ХЕРИЛ. Дали е тоа САМО? >

< start="476.548" dur="1.701"> Дали е тоа САМО? СЕ Е САМО ДА СЕ ПРОМЕНИ >

< start="478.25" dur="6.772"> СЕ СЕ МОЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ПОВИКОТ НА ПРАВИЛНИОТ СВЕТНИК >

< start="485.023" dur="0.233"> ПРАВИЛНИ СРЕД СВЕТНИКИ НЕКОГАШ ПРАШАТ ТОМ. >

< start="485.29" dur="1.968"> ТОМ >> Ние ја направивме руската. >

< start="487.259" dur="1.3"> >> Ние ја направивме руската. ОВИЕ МНОГУ Транспарентни и >