320s Стефани Гришам за тоа што да очекуваме од средбата со Трамп, Кумо images and subtitles

СВЕТСКИ: УЛТИМАТНО Е ЗДРАВЈЕ ЗАКОН УЛТИМАТЕЛ е Е ЗДРАВЈЕ ЗАКОНОД ЗАКОН КАКО Нелегалните странци можат да користат сега КОГА ИЛИГАЛНИТЕ странци МОЕ ДА СЕ УПОТРЕБАМЕ ТОА ДА СЕ ДА БИДАТ ЛИЦЕНЦА на возачите. ТОА ДА ДОБИЕТЕ ЛИЦЕНЦА на возачите. ПОЛЕТОТ ВО БЕЛАТА куќа ПРОЕЕТО ВО БЕЛЕСНАТА КУА ДИК. ДИК. ГИ ЗНАЕ СИТЕ ЗА ОВАА. ГИ ЗНАЕ СИТЕ ЗА ОВАА. ПОД ДЕПАРТМАТА НА РАМОВИНА ПОДНЕСУВА ПОДНЕСУВАЕТО ОД ДЕПАРТМАТ ЗА БЕЗБЕДНОСНА РАБОТА, НИЕ БЕЗБЕДНОСТА SУБОВ ПРИГОДИНА, ДА НЕ ЗНАЕМЕ КАКО ОВО ЛУЕ НЕ ЗНАЕТЕ КАКО ОВИЕ ЛУЕ СЕ. СВЕТЕ NEWУЈОРК НЕ СЕ СЛУЧУВААТ нив, NEWУЈОРК НЕ СЕ СЛУЧУВА, НЕ МОЕ ДА СЕ ПРИМЕ ДА ПАТУВАЕ НЕ МОРА ДА БИДЕ ДА СЕ ПРИМЕ ДА ПАТУВА WITHЕ СО ГЛОБАЛНО ВЛАГА. СО ГЛОБАЛНОТО ВЛЕЗ СЕ. НО ЗНАЕТЕ ШТО СЕГА ДРАВАТА НО ЗНАЕТЕ СЕГА СЕГА СОСТОЈБАТА НА NEWУЈОРК САКАТЕ БЕЛО НА NEWУЈОРК СЕ СЛУБИ БЕЛИСКИОТ ДОМ ДА СЕ ДА СЕ ПРАШАА ОВА КУUSАТА ДА СЕ ПРАВО ДА СЕ ПОСТОИ ДА СЕ СЕ ПОЛИТИЧКО МОТИВАТИ. СИТЕ ПОЛИТИЧКИ МОТИВАТИ. НЕ СЕ ГРААНИТЕ. НЕ СЕ ГРААНИТЕ. СТЕФАНИ: СТЕФАНИ: НЕ ДОБРА УТРАНА НАДВОРЕШКИ И НИВО ДОБРИ РАБОТНИ ВИДОВИ И АБОСОЛТЕЛНО Е НЕ Е ДОСТАВНО АБСОЛУТЕЛНО Е НЕ Е ДОГОВОРНО ДО ГО ПОВИКУВААТ ОВИЕ ОВОЈ ГО ПОВИКУВААТ ОВАА ПОЛИТИКА. ЗА ПОЛИТИКА ОВА Е ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОВА Е ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА НАШАТА СТРАНА И РАБОТА НАШАТА СТРАНА И РАБОТНИОТ НАРОД и НЕШТО ЕЛЕЗ МНОГУ И НИКОГАШ Поделбата со други информации не е многу Поделбата на информациите е многу важна меѓу државите и ВАНО ПОСЕБНИ ДР STАВНИ ДРАВИ И ФЕДЕРАЛНО УПРАВУВАЕ ПОСЕБНО СОСТОЈБА ДА СЕ СОСТОЈБИ ФЕДЕРАЛНОТО ВЛАДА И СПИРИНТИРАЈТЕ ГО РАБОТИ ДХС И СПИРИНИЧИРАЕ ДА ГО ПРАВОМНО НЕМАВНО ЗА ДХС И МАКЕД МОНО ЗА ДХС И СЕКОЈ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТНИТЕ РАБОТИ И НЕ МОРА ВИТНИТЕ РАБОТИ И НИКОГАШ НЕ ДОСТАПНИ ДОГОВОРИТЕ ИНФОРМАЦИИ СОСТОЈБИ ИНФОРМАЦИИ ДОСТАПНИ ДА СО нив. До нив. ПРЕТСЕДАТЕЛОТ РАБОТНО ЗА ОВОЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ РАБОТНО ЗА ОВАА МНОГУ ВРЕМЕ. МНОГУ ПАТИ. ИМИГРАЦИЈАТА Е НЕШТО ОВА ИМИГРАЦИЈАТА ПОДНЕСУВА ОД ШТО СЕ ПРОДОЛУВА. РАН НА. ОВОЈ ФОКУС Е НА ОВОЈ ОДГОВОР ОВОЈ ФОКУС Е НА ОВОЈ НЕГОВИТЕ ПРЕСИДНИК. НЕГО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ. СЕ МОЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ СЕ МОARDЕ ДА СЕ ДОГОВОРИМЕ, ДА СЕ СМЕАМЕ НАШАТА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, но јас НАШАТА НАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ, НЕ ДА ЈА ЗНАМ ШТО СЕ ДА СЕ ОСТАВУВА НЕ ЗНАЕТЕ ШТО СЕ СЕ СЛУЧИ. СРЕAPНО ETЕ ДОБИВМЕ ОДГОВОР ОВА. ETЕ ДОБИВМЕ ОДГОВОР ОВА. Ние постојано се надеваме на А Ние постојано се надеваме на конструктивна реализација. Конструктивна комуникација. СВЕТИ: СТЕВ: СТЕФАНИ, СИТЕ ДА СЕ ДОБИТЕ СТЕФАНИ, СИТЕ САМО ДА ЈА ДА ЈА ДА ГО ПРАВИНЕТ ПРИСТАП ДОГОВОР ПОВЕЕ ПРИСТАП ДОГОВОРНИОТ ПРИГОВОР ДА СЕ ОДГОВОРНИ ПРОВЕРИ ПРОТИВ КАКО ДА СЕ ПРИГОВОРНА ПРОВЕРНА ПОВЕЕ КОГА НЕ СЕ ДА ГО ПРАВИТЕ ЛАНИОТ ПРИСТАП СЕГА НЕ ДА ГО ПРАВИТЕ НА ЛУЕТО НА ЛУЕТО ВО САНТВАРСКИОТ државен закон, ОВА ДРATEАВНИОТ ДРАВНИК ЗАКОН, ОВОЈ OUЕ СЕ РАБОТИ NEWУЈОРК И Е А WЕ NEWУЈОРК ОДЛУЧИ И Е СЕКОЈ СИТЕ ДА РОЛОТНИ ЛЕСНО. RAЕЛЕШНО ОДГОВОРНО ОД РЕЛОДНО ЛЕСНО. НО, МОЕТЕ ДА СЕ ДОБРА, ОД ПРИМЕНА НО, НЕ МОЕ ДА ОБЕДНО, ОД ПОВЕЕТЕ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛЕЗ Е LЕ LЕ Е ЗА ГЛОБАЛНО ВЛЕЗ Е LЕ LЕ Е Е СМЕТЕ ПРИСТАП ДО ОДГОВОР. ДАМА ПРИСТАП ДО ОДГОВОР. СО ТОА БИДЕТЕ СЕ ДОСТАВНИ. СО ТОА БИДЕТЕ СЕ ДОСТАВНИ. СТЕФАНИ: СТЕФАНИ: САКАМ ДИСКИСНО ДА СЕ СЕ НЕ СМЕТЕ ДИСКУСИРА ТОА СО ПРЕТСТАВНИОТ Уште. ПРЕТСЕДАТЕНАТА ДА сепак. НИКОГАШ НЕ САКАМ ДА СЕ ДА ГО ПОБЕЛИМЕ СЕКОГАШ НИКОГАШ ДА НЕ САКАМ ДА ГО ПОБЕЛИМЕ ОДГОВОР НА СВОЈОТ ОВОЈ. ОД ОВОЈ ТЕКО. ЗНАЕМ ШТО НЕМА ПРАШАЕ ШТО ЗНАМ ШТО СЕ ПРАШАА ШТО СЕ СЛУЧУВА ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД СЕ СЛУЧУВА ДЕКА АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД ДА СЕ ПРВИТЕ БЕЗБЕДНОСТ. ПРВЕТЕ СВЕТЕ БЕЗБЕДНОСТ. Е СЕ ГИ ГИ СМЕЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА ПО СЕ Е SEЕ ГИ ЈИЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА ПО ТОА. ТОА Ајнсли: АИНСЛИ: ВИ БЛАГОДАРА 70 ДОДЕЛНИ КАКО СЕ СЛУЧУВА БЛАГОДАРАМ 70 ДОГОВОР ШТО СЕ СЛУЧУВА СО РОГЕР СТОН. СО РОГЕР СТОН. Препорачаните девет години. Препорачаните девет години. Претседателот не сакаше тоа. Претседателот не сакаше тоа. И НЕ Е ДИГАРГ. И НЕ Е ДИГАРГ. МНОГУ ДЕМОКРАТИ СЕГА ПОВИКУВА МНОГУ ДЕМОКРАТИ СЕГА ПОВИК ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, Г-ѓа. БАРР ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, Г-ѓа. БАРТ ПОТРЕБНО ДА СЕ ОДНЕСУВА. ПОТРЕБНИ ДА ОД ОДГОВОР. И ЕВЕ ЕЛИСАБЕТ СВЕТЕ Е И ЕВЕ ЕЛИСАБЕТСКА ВАРНЕ СЕ ЈА ПОСТОЕ ДА СЕ ПОТРЕБИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СЕ СЛУЧУВААТ ТОА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ПОТРЕБНО ДА СЕ РАБОТИ ОД ОВОЈ. ДА СЕ ПРИМЕНАТ ОВАА ОВОЈ. ОДИМЕ ПОВТОРНО. ОДИМЕ ПОВТОРНО. КАКО СЕ ТОА МИСЛИ. КАКО СЕ ТОА МИСЛИ. СТЕФАНИ: СТЕФАНИ: ПРВ СИТЕ, ЕЛИСАБЕТ ГАРЕН ПРВ СИТЕ, ЕЛИСАБЕТ ПРЕДГОВОРУВА ПОВИК ЗА ТОА, САМО мислам дека е ПОВИКУВА ЗА ТОА, мислам дека е многу ироничен што е АКТУАЛНО МНОГУ ИРИНИК КОГА АКТУЕЛНО ПРЕДВИД ДА СЕ РУДИ ПРОТИВ ПОВЕЕ НЕГО Обидете се да тргнете против него за ПРЕСИДЕНЦИЈА. ПРЕСИДЕНЦИЈА. Очекувавме НИКОГАШ, ОЧЕКУВАМЕ НИКОГАШ ДА СЕ ОГЛЕДУВАМЕ ОВОЈ, YЕ СЕ РАБОТИТЕ ДА СЕ ГЛАСАТ YЕ ПОБЕДАТ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ. ПРЕТСЕДАТЕЛ. Ова не е изненадување за САД, но Ова не е изненадување за САД, но што ќе сакам да кажам ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ШТО SЕ ЗЕМА Е ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Е АБОСОЛЕТНО ПРАВО. Е АБОСОЛЕТНО ПРАВО. САКАТЕ ДА БИДАТ РОГЕР Стоун, САКАТЕ ДА БИДАТ РОГЕР СТОН, Е ИСКУСНО. Е ИСКУСНО. ДА СЕ ПРАВИТЕ ОВДЕ НА КРИМА ТОА ОБЕДЕТЕ ЛИСЕТЕ ОВДЕ КРИМИ, ДАЛИ СЕ РАБОТИТЕ ВО ПРЕТПАС, САМО ДА СЕ ОБВРДУВАМ ПРИГОДИНА, СЕКОГАШ НЕ САКАМ ДЕЛО НЕ СМЕТЕ АКТУАЛНО САКАМ ДА СЕ РАБОТУВАМЕ НА ПОЧЕТНА ПОСТАВУВА SHА НО А ЗА ПОГЛЕДНИОТ ШОУТ, НО МНОГУ ВИСТИНСКО СВОЈОТ Ужасен МНОГУ НАВИСТИНИ РАЗВОЈНИ СВОЈОТ СВЕДОВИ КРИМИНИЛИ ДА СЕ ПОДНЕСЕ АБСОЛУТНО КРИМИНАЛИТЕ ПОСТОЕ ДА СЕ РАБОТИ АБОСУЛНО БЕЗ ЈАВНО ВРЕМЕ. НЕ РАБОТНО ВРЕМЕ. ОВОЈ Е АБОСОЛТЕЛНО ИСКУСНО ОВА Е АБОСОЛТЕЛНО ИСКУСНИЧКО И САМО САКАМ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И СЕ ТАКАМ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СЕ ДЕКА ДА СЕ ПРАВО. РАБОТЕ WЕ ПРАВО. SЕ СЕ Е СЕ LЕ ПРИМЕНА SЕ СЕ LЕ ДА СЕ Е ПРИМЕНА ОД ОВИЕ Е А ТОА Е КОМАНДАР-ПРЕГЛЕД. КОМАНДЕР-ВО-Глава. ОВА Е ПРИРАЧНИК ЗА ИЗВЕСТУВАЕ ОВОЈ е службеник за спроведување на законот. ОФИЦЕР. Е ПРАВО ДА СЕ ИМА И Е ПРАВО НА НЕГА И ПИНИОНИ. ПИНИОНИ НО, НЕ СЕ ДА ГО ПРАВИЛЕ ДА ЈА ЈАС НО НЕ МОЕ ДА ЈА ЗБИРУВА ДА ЈЕ ЈЕП БАР ПЕРТИТЕ НИКОГАШ БАР СОГЛАСНО НИКОГАШ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ДА СЕ ИСКУСНО. ЗНАЕТЕ Е ИСКУСНО. СВЕТИ: ВИДОВ: УЛЕТИМАТНО ITЕ БИДЕ ДО А УЛТИМАТЕЛНО ITЕ СЕ ПОДНЕСУВА ДО УДИ ДА СЕ ОБЕДИТЕ ДА СЕ ПРАВИЛА КАКО JУДИ ДА СЕ ОБЕДИТЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ КАКО МНОГУ ВРЕМЕ ДА СЕ ДА ГОДИРА Г-н. КАМЕН. МНОГУ ВРЕМЕ ДА ДОБИТЕ Г-ѓа. КАМЕН. Знам дека ПРЕТСЕДАТЕЛ Е Е Знам дека ПРЕТСЕДАТЕЛЕТЕ ДА СЕ ОБЈАВУВА СО НОЕМВРИ. ПОБЕДУВА НА НОЕМВРИ. LЕ Е Е ДА ГО ПОБЕДИТЕ. LЕ Е Е ДА ГО ПОБЕДИТЕ. ОБВРСКО OUЕ LOУБОВИТЕ ТОА КАКО ОБВРСКО OUЕ LOУБОВТЕТЕ ДА СЕ КАКО ДОБРО. Добро. ГАЛВЕСТОН СИТЕ ТЕЛИ ГАЛВЕСТОН ЦЕЛОСКО СЕ ПРАШАЕ ПРАШААТА РЕНАЛД ПРАШАЕ НА ПРАШААТО ЈА РОНАЛД ГРГГ Еган направија познати години ГОДИНИТЕ АГО. ГРГГ ЕГАН ГО ПОДНЕСЕ FAMOUS ГОДИНИ АГО. НИЕ ПОДОБРУВАМЕ ДЕНЕСНО ОД НЕГО НИЕ ПОДОБРУВАМЕ ДЕНЕСКО ДА, НИЕ СМЕЕТЕ ЧЕТИ ГОДИНИ АГО. ВИДЕТЕ ЧЕТВИ ГОДИНИ АГО. ПРАВЕТЕ СЕГА ПОГЛЕДНО СО ПРАВЕТЕ СЕГА ПОГЛЕДНО СО ГАЛУП, СИТЕ ЛУЕ, 61 процент ГАЛУП СИТЕ ЛУЕ, 61 процент од американците велат дека се подобри НА АМЕРИКАНЦИТЕ СЕ СЛУЧУВААТТЕ ДА СЕ ПОДОБРУВА СЕГА, КАКО СЕ ТУКА ОД СЕГА ТОА ТОА ИМА ТРИ ГОДИНИ АГО. ПРЕД ГОДИНИ. ТОА Е ДА СЕ ДОБИВНО ПОМОШНО ПОМОШНО ТОА Е ДА СЕ ДОБИВНО ПОМОШНО ПОМОШНО ДА ГО ВАС. ДА ВАС КОГА СЕ ИВЕТЕТЕ СО ТИЕ БРОЈОВИ, КОГА СЕ ИВЕТЕТЕ НА ОВИЕ БЕЗБЕДНИЦИ, САКАТЕ САМО НА ТИЕ ПОДГОТВУВАТЕТЕ ОД ОВИЕ ДА СЕ ОДГОВОРУВААТ. ДА СЕ ОДИ НАПРЕД. СТЕФАНИ: СТЕФАНИ: Искрено мислам дека е така Искрено мислам дека е дел од американскиот народ. АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД. ЧИСТЕЕ СИТЕ СЕ ПРАВО ЧИСТОТ СЕКОЈ ДА СЕ ДОБИВУВА ВЕЛИКОТ ВО ОВАА СТРАНА ЗА ВЕЛИКОТ ВО ОВАА ЗЕМЈА ЗА АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД. АМЕРИКАНСКИ НАРОД. ТОА БЕГААТ МНОГУ ДОГОВОРНИ ДВЕЕ ТОА ДА СЕ МО HOНИ ДРАВНИ ПРОДАВНИЦИ ПОКАААТ СЕ ТОА. САМО ТОА. КОГА НЕ Е НЕВЕСНО нив КОГА Е НЕГОВИТЕ СИТЕ ПАТИЧКИ, РАБОТНИЦИ, СОСТОЈБА ПЛАТНИЦИ, РАБОТНИЦИ, САМИЗИРАЕ И СВОЈОТ ЛИЧНИ IFИВОТ. Нивниот сопствен личен живот. ПОПОЛНИ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОКААТ ТОА ПОПОЛНИ ПОВЕULЕ ПОВЕЕ ПРИКАУВА THЕ КАКО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СЕ ДОБРА ПРЕТСЕДАТЕТЕ ДА СЕ РАБОТНИТЕ СЕ СИТЕ И ТИЕ ЛУЕ СЕ СОAPНИ. СРЕAPНА. ЈАС САКАМ ДА СЕ СОГЛАСНО ПОДГОТОВНО ПОГЛАВЈЕ ЈАС САКАМ ДА СЕ СОГЛАСНО ПОДНЕСУВА, САКАМ МОНЦИЈА ДА ПОКАУВАМ Е ДА Е НАНЦИЈА ПРИСТАП ДА ПОКАИТЕ ДЕКА НАНЦИ ПЕЛОСИ СЕ ПРИГУВА ЛУЕ ПЕЛОСИ СЕ ДА ГО ПРОДАВА ЛУЕТО СЕКОГО ДА СЕ РАБОТИТЕ, ДА НЕ РАБОТИТЕ СЕКОГАШ ДА СЕ ПРАВИТЕ, НЕ РАБОТЕТЕ ЗА ЕКОНОМИЈА. ЗА ЕКОНОМИЈА. ПОВЕЕ ОД ОВИЕ ПОЛИТИ ПОВЕ SЕ ОД ОВИЕ ПОЛИВИ ДВЕ. ДВЕ. И ОД СЛЕДНИТЕ ДЕСНИ МЕСЕИ, И ОД СЛЕДНИТЕ ДЕСЕСНИ МЕСЕЦ, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ПРОДОЛУВА ДА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ CONЕ ПРОДОЛУВА НА РАБОТА. РАБОТА. ЈАС СОВЕТУВАМЕ Е БИДЕ ЈАС СОВЕТУВАМЕ HEЕ WЕ ИЗБОРИ. ИЗБОР. РЕЛЕКТИВНО РЕЛЕКТИВНО БРИЈАН: БРИАН: ИСКЛУЧУВА СВОЕТО ДЕСПЛАТУВА СО ИСКЛУЧУВА НЕГОВОТО ДЕСПЛАТНО СО ПОЛИТИКАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Северен ПОЛИТИКА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СЕРВИНА КОРЕА, ИЛИГАЛНА ИМИГРАЦИЈА, КОРЕА, ИЛИГАЛНА ИМИГРАЦИЈА, Воена дисциплина и Воената дисциплина и УКРАИНА. УКРАИНА. ТОА Е ПОВРШИНАТА ПОВЕЕ НА РАБОТА ТОА ПОВТОРНИОТ ПОВЕЕ НА СТАВОТОТ ВО СЕКЕРТАРИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТА. ВО СЕКЕРТАРИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТА. ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ТОА. ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ТОА. ЗА ЗА СТЕФАНИ: СТЕФАНИ: СЕ РАБОТИ. СЕ РАЗГОВОРИв. ОБВРСКО, ПОСЕБНО ПОГОЛЕМЕ НЕКОИ ОБВРСКО, ПОСЕБНО ПРОДОЛУВА НЕКОИ НА КОМЕНТАЦИТЕ ДОГОВОРИ И ОД КОМЕНТАЦИТЕ ТОА ГО НАПРАВИ И ЈАС ИМАМ ВО СОБА СО НЕГО И ЈАС ВО СОБА СО НЕГО И СЕ АКТУЕЛНО ГО ПРОДОЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Тој АКТУЕЛНО ГО ПРОДОЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ПО МНОГУ ДЕЦА Е НЕ НА МНОГУ МИСКИ НЕ Е ДОГОВОРИТЕ, КОЈ НЕ Е ПРАВО. ВИДЕТЕ ТОА НЕ Е ПРАВО. БАРАЕ ЗА МЕДИУМИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОД МЕДИУМОТ ПОСЕБНО. Особено. САКАМ ТУКА НА УБИЕ ДЕСЕ САМО НАДВОРЕМЕ ДА СЕ УБЕДА ДЕЛА СЕ СЛУЧУВАМЕ НЕКОИ работи за нив ВЕЕ НЕКОИ ДЕЛИ ЗА МЕДИУМИТЕ. МЕДИУМИ САМО ДА СЕ БИДЕ ДВЕЕРНО. САМО ДА СЕ БИДЕ ДВЕЕРНО. НЕГА ИНТЕРЕСИРАЕ КОГА Е Е НЕГОВИОТ ИНТЕРЕСНИК ОД КОГО ШТО СЕ ОСНОВА ДА СЕ ПОСЛЕВИ СВОЈОТ ГЛАВА ПОЧЕТУВАЕ НА ПОКЕТЕ СВОЈОТ ГЛАВНИ И ПОГЛЕДАТЕ ПОГЛЕДНЕТЕ ПОДНЕСНИ ЛИЦА. И ПОГЛЕДЕТЕ ПОВЕ LЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ. Веднаш сакал Hон Болтон, како што беше Веднаш сакал JOон Болтон, КАКО ДА СЕ ДОБИВЕ ДА СЕ ИЗБОРИТЕ.

Стефани Гришам за тоа што да очекуваме од средбата со Трамп, Кумо

Gov. Andrew Cuomo and President Trump plan to meet and discuss a potential compromise with the administration after the Department of Homeland Security banned New Yorkers from enrolling in Trusted Traveler Programs; reaction and analysis from White House press secretary Stephanie Grisham. #FoxNews FOX News operates the FOX News Channel (FNC), FOX Business Network (FBN), FOX News Radio, FOX News Headlines 24/7, FOXNews.com and the direct-to-consumer streaming service, FOX Nation. FOX News also produces FOX News Sunday on FOX Broadcasting Company and FOX News Edge. A top five-cable network, FNC has been the most-watched news channel in the country for 17 consecutive years. According to a 2018 Research Intelligencer study by Brand Keys, FOX News ranks as the second most trusted television brand in the country. Additionally, a Suffolk University/USA Today survey states Fox News is the most trusted source for television news or commentary in the country, while a 2017 Gallup/Knight Foundation survey found that among Americans who could name an objective news source, FOX News is the top-cited outlet. FNC is available in nearly 90 million homes and dominates the cable news landscape while routinely notching the top ten programs in the genre. Subscribe to Fox News! bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: www.foxnewsgo.com/ Watch full episodes of your favorite shows The Five: video.foxnews.com/playlist/longform-the-five/ Special Report with Bret Baier: video.foxnews.com/playlist/longform-special-report/ The Story with Martha MacCallum: video.foxnews.com/playlist/longform-the-story-with-martha-maccallum/ Tucker Carlson Tonight: video.foxnews.com/playlist/longform-tucker-carlson-tonight/ Hannity: video.foxnews.com/playlist/longform-hannity/ The Ingraham Angle: video.foxnews.com/playlist/longform-the-ingraham-angle/ Fox News @ Night: video.foxnews.com/playlist/longform-fox-news-night/ Follow Fox News on Facebook: www.facebook.com/FoxNews/ Follow Fox News on Twitter: twitter.com/FoxNews/ Follow Fox News on Instagram: www.instagram.com/foxnews/
personality|ainsley_earhardt, politics|person, personality, primary_politics, personality|brian_kilmeade, politics|person|andrew_cuomo, on_air, on_air|fox_friends, politics|house_representatives, politics|house_representatives|legislation, personality|steve_doocy, politics|person|donald_trump, politics,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="0" dur="2.969"> СВЕТСКИ: УЛТИМАТНО Е ЗДРАВЈЕ ЗАКОН >

< start="2.97" dur="0.967"> УЛТИМАТЕЛ е Е ЗДРАВЈЕ ЗАКОНОД ЗАКОН КАКО Нелегалните странци можат да користат сега >

< start="3.938" dur="1.5"> КОГА ИЛИГАЛНИТЕ странци МОЕ ДА СЕ УПОТРЕБАМЕ ТОА ДА СЕ ДА БИДАТ ЛИЦЕНЦА на возачите. >

< start="5.44" dur="3.034"> ТОА ДА ДОБИЕТЕ ЛИЦЕНЦА на возачите. ПОЛЕТОТ ВО БЕЛАТА куќа >

< start="8.476" dur="0.266"> ПРОЕЕТО ВО БЕЛЕСНАТА КУА ДИК. >

< start="8.743" dur="3.302"> ДИК. ГИ ЗНАЕ СИТЕ ЗА ОВАА. >

< start="12.046" dur="0.733"> ГИ ЗНАЕ СИТЕ ЗА ОВАА. ПОД ДЕПАРТМАТА НА РАМОВИНА >

< start="12.78" dur="3.069"> ПОДНЕСУВА ПОДНЕСУВАЕТО ОД ДЕПАРТМАТ ЗА БЕЗБЕДНОСНА РАБОТА, НИЕ >

< start="15.85" dur="0.733"> БЕЗБЕДНОСТА SУБОВ ПРИГОДИНА, ДА НЕ ЗНАЕМЕ КАКО ОВО ЛУЕ >

< start="16.584" dur="1.3"> НЕ ЗНАЕТЕ КАКО ОВИЕ ЛУЕ СЕ. >

< start="17.919" dur="2.734"> СВЕТЕ NEWУЈОРК НЕ СЕ СЛУЧУВААТ нив, >

< start="20.688" dur="2.902"> NEWУЈОРК НЕ СЕ СЛУЧУВА, НЕ МОЕ ДА СЕ ПРИМЕ ДА ПАТУВАЕ >

< start="23.591" dur="0.7"> НЕ МОРА ДА БИДЕ ДА СЕ ПРИМЕ ДА ПАТУВА WITHЕ СО ГЛОБАЛНО ВЛАГА. >

< start="24.292" dur="3.869"> СО ГЛОБАЛНОТО ВЛЕЗ СЕ. НО ЗНАЕТЕ ШТО СЕГА ДРАВАТА >

< start="28.163" dur="1.6"> НО ЗНАЕТЕ СЕГА СЕГА СОСТОЈБАТА НА NEWУЈОРК САКАТЕ БЕЛО >

< start="29.764" dur="3.336"> НА NEWУЈОРК СЕ СЛУБИ БЕЛИСКИОТ ДОМ ДА СЕ ДА СЕ ПРАШАА ОВА >

< start="33.134" dur="1"> КУUSАТА ДА СЕ ПРАВО ДА СЕ ПОСТОИ ДА СЕ СЕ ПОЛИТИЧКО МОТИВАТИ. >

< start="34.168" dur="3.402"> СИТЕ ПОЛИТИЧКИ МОТИВАТИ. НЕ СЕ ГРААНИТЕ. >

< start="37.572" dur="0.399"> НЕ СЕ ГРААНИТЕ. СТЕФАНИ: >

< start="37.972" dur="0.633"> СТЕФАНИ: НЕ ДОБРА УТРАНА НАДВОРЕШКИ И >

< start="38.606" dur="3.302"> НИВО ДОБРИ РАБОТНИ ВИДОВИ И АБОСОЛТЕЛНО Е НЕ Е ДОСТАВНО >

< start="41.943" dur="1.3"> АБСОЛУТЕЛНО Е НЕ Е ДОГОВОРНО ДО ГО ПОВИКУВААТ ОВИЕ >

< start="43.278" dur="0.432"> ОВОЈ ГО ПОВИКУВААТ ОВАА ПОЛИТИКА. >

< start="43.745" dur="0.732"> ЗА ПОЛИТИКА ОВА Е ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА >

< start="44.512" dur="0.7"> ОВА Е ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА НАШАТА СТРАНА И РАБОТА >

< start="45.213" dur="1.2"> НАШАТА СТРАНА И РАБОТНИОТ НАРОД и НЕШТО ЕЛЕЗ >

< start="46.448" dur="1.7"> МНОГУ И НИКОГАШ Поделбата со други информации не е многу >

< start="48.182" dur="4.437"> Поделбата на информациите е многу важна меѓу државите и >

< start="52.653" dur="1.835"> ВАНО ПОСЕБНИ ДР STАВНИ ДРАВИ И ФЕДЕРАЛНО УПРАВУВАЕ ПОСЕБНО >

< start="54.522" dur="1.601"> СОСТОЈБА ДА СЕ СОСТОЈБИ ФЕДЕРАЛНОТО ВЛАДА И СПИРИНТИРАЈТЕ ГО РАБОТИ >

< start="56.157" dur="1"> ДХС И СПИРИНИЧИРАЕ ДА ГО ПРАВОМНО НЕМАВНО ЗА ДХС И МАКЕД >

< start="57.192" dur="2.635"> МОНО ЗА ДХС И СЕКОЈ ДА СЕ ДА СЕ ДА СЕ РАБОТНИТЕ РАБОТИ И НЕ МОРА >

< start="59.861" dur="1.034"> ВИТНИТЕ РАБОТИ И НИКОГАШ НЕ ДОСТАПНИ ДОГОВОРИТЕ ИНФОРМАЦИИ >

< start="60.929" dur="0.666"> СОСТОЈБИ ИНФОРМАЦИИ ДОСТАПНИ ДА СО нив. >

< start="61.596" dur="1.4"> До нив. ПРЕТСЕДАТЕЛОТ РАБОТНО ЗА ОВОЈ >

< start="62.997" dur="0.399"> ПРЕТСЕДАТЕЛОТ РАБОТНО ЗА ОВАА МНОГУ ВРЕМЕ. >

< start="63.398" dur="0.733"> МНОГУ ПАТИ. ИМИГРАЦИЈАТА Е НЕШТО ОВА >

< start="64.165" dur="0.5"> ИМИГРАЦИЈАТА ПОДНЕСУВА ОД ШТО СЕ ПРОДОЛУВА. >

< start="64.699" dur="3.402"> РАН НА. ОВОЈ ФОКУС Е НА ОВОЈ ОДГОВОР >

< start="68.103" dur="2.835"> ОВОЈ ФОКУС Е НА ОВОЈ НЕГОВИТЕ ПРЕСИДНИК. >

< start="70.973" dur="1.8"> НЕГО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ. СЕ МОЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ >

< start="72.807" dur="0.733"> СЕ МОARDЕ ДА СЕ ДОГОВОРИМЕ, ДА СЕ СМЕАМЕ НАШАТА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, но јас >

< start="73.541" dur="0.8"> НАШАТА НАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ, НЕ ДА ЈА ЗНАМ ШТО СЕ ДА СЕ ОСТАВУВА >

< start="74.375" dur="1.601"> НЕ ЗНАЕТЕ ШТО СЕ СЕ СЛУЧИ. >

< start="76.011" dur="1.4"> СРЕAPНО ETЕ ДОБИВМЕ ОДГОВОР ОВА. >

< start="77.412" dur="0.8"> ETЕ ДОБИВМЕ ОДГОВОР ОВА. Ние постојано се надеваме на А >

< start="78.213" dur="2.835"> Ние постојано се надеваме на конструктивна реализација. >

< start="81.083" dur="0.699"> Конструктивна комуникација. СВЕТИ: >

< start="81.816" dur="0.733"> СТЕВ: СТЕФАНИ, СИТЕ ДА СЕ ДОБИТЕ >

< start="82.55" dur="1"> СТЕФАНИ, СИТЕ САМО ДА ЈА ДА ЈА ДА ГО ПРАВИНЕТ ПРИСТАП ДОГОВОР >

< start="83.584" dur="2.168"> ПОВЕЕ ПРИСТАП ДОГОВОРНИОТ ПРИГОВОР ДА СЕ ОДГОВОРНИ ПРОВЕРИ ПРОТИВ КАКО ДА СЕ >

< start="85.754" dur="3.302"> ПРИГОВОРНА ПРОВЕРНА ПОВЕЕ КОГА НЕ СЕ ДА ГО ПРАВИТЕ ЛАНИОТ ПРИСТАП СЕГА >

< start="89.057" dur="0.766"> НЕ ДА ГО ПРАВИТЕ НА ЛУЕТО НА ЛУЕТО ВО САНТВАРСКИОТ државен закон, ОВА >

< start="89.858" dur="3.903"> ДРATEАВНИОТ ДРАВНИК ЗАКОН, ОВОЈ OUЕ СЕ РАБОТИ NEWУЈОРК И Е А >

< start="93.795" dur="2.302"> WЕ NEWУЈОРК ОДЛУЧИ И Е СЕКОЈ СИТЕ ДА РОЛОТНИ ЛЕСНО. >

< start="96.131" dur="0.733"> RAЕЛЕШНО ОДГОВОРНО ОД РЕЛОДНО ЛЕСНО. НО, МОЕТЕ ДА СЕ ДОБРА, ОД ПРИМЕНА >

< start="96.898" dur="1.267"> НО, НЕ МОЕ ДА ОБЕДНО, ОД ПОВЕЕТЕ ЗА ГЛОБАЛНО ВЛЕЗ Е LЕ LЕ Е >

< start="98.166" dur="0.833"> ЗА ГЛОБАЛНО ВЛЕЗ Е LЕ LЕ Е Е СМЕТЕ ПРИСТАП ДО ОДГОВОР. >

< start="99.034" dur="3.002"> ДАМА ПРИСТАП ДО ОДГОВОР. СО ТОА БИДЕТЕ СЕ ДОСТАВНИ. >

< start="102.037" dur="0.332"> СО ТОА БИДЕТЕ СЕ ДОСТАВНИ. СТЕФАНИ: >

< start="102.404" dur="0.699"> СТЕФАНИ: САКАМ ДИСКИСНО ДА СЕ СЕ >

< start="103.138" dur="0.499"> НЕ СМЕТЕ ДИСКУСИРА ТОА СО ПРЕТСТАВНИОТ Уште. >

< start="103.639" dur="1.033"> ПРЕТСЕДАТЕНАТА ДА сепак. НИКОГАШ НЕ САКАМ ДА СЕ ДА ГО ПОБЕЛИМЕ >

< start="104.706" dur="0.433"> СЕКОГАШ НИКОГАШ ДА НЕ САКАМ ДА ГО ПОБЕЛИМЕ ОДГОВОР НА СВОЈОТ ОВОЈ. >

< start="105.173" dur="0.867"> ОД ОВОЈ ТЕКО. ЗНАЕМ ШТО НЕМА ПРАШАЕ ШТО >

< start="106.041" dur="3.636"> ЗНАМ ШТО СЕ ПРАШАА ШТО СЕ СЛУЧУВА ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД >

< start="109.678" dur="1.1"> СЕ СЛУЧУВА ДЕКА АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД ДА СЕ ПРВИТЕ БЕЗБЕДНОСТ. >

< start="110.812" dur="0.767"> ПРВЕТЕ СВЕТЕ БЕЗБЕДНОСТ. Е СЕ ГИ ГИ СМЕЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА ПО СЕ >

< start="111.58" dur="0.833"> Е SEЕ ГИ ЈИЕ ШТО СЕ СЛУЧУВА ПО ТОА. >

< start="112.447" dur="0.333"> ТОА Ајнсли: >

< start="112.781" dur="2.502"> АИНСЛИ: ВИ БЛАГОДАРА 70 ДОДЕЛНИ КАКО СЕ СЛУЧУВА >

< start="115.317" dur="0.466"> БЛАГОДАРАМ 70 ДОГОВОР ШТО СЕ СЛУЧУВА СО РОГЕР СТОН. >

< start="115.785" dur="3.935"> СО РОГЕР СТОН. Препорачаните девет години. >

< start="119.755" dur="0.733"> Препорачаните девет години. Претседателот не сакаше тоа. >

< start="120.522" dur="2.135"> Претседателот не сакаше тоа. И НЕ Е ДИГАРГ. >

< start="122.691" dur="0.766"> И НЕ Е ДИГАРГ. МНОГУ ДЕМОКРАТИ СЕГА ПОВИКУВА >

< start="123.458" dur="5.038"> МНОГУ ДЕМОКРАТИ СЕГА ПОВИК ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, Г-ѓа. БАРР >

< start="128.53" dur="3.002"> ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, Г-ѓа. БАРТ ПОТРЕБНО ДА СЕ ОДНЕСУВА. >

< start="131.567" dur="0.9"> ПОТРЕБНИ ДА ОД ОДГОВОР. И ЕВЕ ЕЛИСАБЕТ СВЕТЕ Е >

< start="132.468" dur="0.799"> И ЕВЕ ЕЛИСАБЕТСКА ВАРНЕ СЕ ЈА ПОСТОЕ ДА СЕ ПОТРЕБИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ >

< start="133.269" dur="4.336"> СЕ СЛУЧУВААТ ТОА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ПОТРЕБНО ДА СЕ РАБОТИ ОД ОВОЈ. >

< start="137.606" dur="0.5"> ДА СЕ ПРИМЕНАТ ОВАА ОВОЈ. ОДИМЕ ПОВТОРНО. >

< start="138.14" dur="0.566"> ОДИМЕ ПОВТОРНО. КАКО СЕ ТОА МИСЛИ. >

< start="138.708" dur="2.367"> КАКО СЕ ТОА МИСЛИ. СТЕФАНИ: >

< start="141.11" dur="1.2"> СТЕФАНИ: ПРВ СИТЕ, ЕЛИСАБЕТ ГАРЕН >

< start="142.345" dur="0.999"> ПРВ СИТЕ, ЕЛИСАБЕТ ПРЕДГОВОРУВА ПОВИК ЗА ТОА, САМО мислам дека е >

< start="143.379" dur="0.833"> ПОВИКУВА ЗА ТОА, мислам дека е многу ироничен што е АКТУАЛНО >

< start="144.247" dur="1.033"> МНОГУ ИРИНИК КОГА АКТУЕЛНО ПРЕДВИД ДА СЕ РУДИ ПРОТИВ ПОВЕЕ НЕГО >

< start="145.314" dur="5.104"> Обидете се да тргнете против него за ПРЕСИДЕНЦИЈА. >

< start="150.419" dur="4.403"> ПРЕСИДЕНЦИЈА. Очекувавме НИКОГАШ, >

< start="154.857" dur="2.468"> ОЧЕКУВАМЕ НИКОГАШ ДА СЕ ОГЛЕДУВАМЕ ОВОЈ, YЕ СЕ РАБОТИТЕ ДА СЕ ГЛАСАТ >

< start="157.326" dur="0.366"> YЕ ПОБЕДАТ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ. >

< start="157.726" dur="1.801"> ПРЕТСЕДАТЕЛ. Ова не е изненадување за САД, но >

< start="159.561" dur="1.067"> Ова не е изненадување за САД, но што ќе сакам да кажам ПРЕТСЕДАТЕЛОТ >

< start="160.629" dur="1.4"> ШТО SЕ ЗЕМА Е ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Е АБОСОЛЕТНО ПРАВО. >

< start="162.031" dur="3.736"> Е АБОСОЛЕТНО ПРАВО. САКАТЕ ДА БИДАТ РОГЕР Стоун, >

< start="165.801" dur="0.5"> САКАТЕ ДА БИДАТ РОГЕР СТОН, Е ИСКУСНО. >

< start="166.302" dur="1"> Е ИСКУСНО. ДА СЕ ПРАВИТЕ ОВДЕ НА КРИМА ТОА >

< start="167.303" dur="3.836"> ОБЕДЕТЕ ЛИСЕТЕ ОВДЕ КРИМИ, ДАЛИ СЕ РАБОТИТЕ ВО ПРЕТПАС, >

< start="171.14" dur="0.9"> САМО ДА СЕ ОБВРДУВАМ ПРИГОДИНА, СЕКОГАШ НЕ САКАМ ДЕЛО >

< start="172.074" dur="1.067"> НЕ СМЕТЕ АКТУАЛНО САКАМ ДА СЕ РАБОТУВАМЕ НА ПОЧЕТНА ПОСТАВУВА SHА НО А >

< start="173.142" dur="2.268"> ЗА ПОГЛЕДНИОТ ШОУТ, НО МНОГУ ВИСТИНСКО СВОЈОТ Ужасен >

< start="175.444" dur="0.8"> МНОГУ НАВИСТИНИ РАЗВОЈНИ СВОЈОТ СВЕДОВИ КРИМИНИЛИ ДА СЕ ПОДНЕСЕ АБСОЛУТНО >

< start="176.245" dur="2.668"> КРИМИНАЛИТЕ ПОСТОЕ ДА СЕ РАБОТИ АБОСУЛНО БЕЗ ЈАВНО ВРЕМЕ. >

< start="178.914" dur="1.033"> НЕ РАБОТНО ВРЕМЕ. ОВОЈ Е АБОСОЛТЕЛНО ИСКУСНО >

< start="179.949" dur="1.6"> ОВА Е АБОСОЛТЕЛНО ИСКУСНИЧКО И САМО САКАМ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ >

< start="181.584" dur="0.566"> И СЕ ТАКАМ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СЕ ДЕКА ДА СЕ ПРАВО. >

< start="182.151" dur="0.933"> РАБОТЕ WЕ ПРАВО. SЕ СЕ Е СЕ LЕ ПРИМЕНА >

< start="183.119" dur="0.532"> SЕ СЕ LЕ ДА СЕ Е ПРИМЕНА ОД ОВИЕ Е А >

< start="183.653" dur="3.101"> ТОА Е КОМАНДАР-ПРЕГЛЕД. >

< start="186.756" dur="0.799"> КОМАНДЕР-ВО-Глава. ОВА Е ПРИРАЧНИК ЗА ИЗВЕСТУВАЕ >

< start="187.557" dur="0.299"> ОВОЈ е службеник за спроведување на законот. >

< start="187.89" dur="0.666"> ОФИЦЕР. Е ПРАВО ДА СЕ ИМА И >

< start="188.558" dur="0.332"> Е ПРАВО НА НЕГА И ПИНИОНИ. >

< start="188.924" dur="5.238"> ПИНИОНИ НО, НЕ СЕ ДА ГО ПРАВИЛЕ ДА ЈА ЈАС >

< start="194.196" dur="0.767"> НО НЕ МОЕ ДА ЈА ЗБИРУВА ДА ЈЕ ЈЕП БАР ПЕРТИТЕ НИКОГАШ >

< start="194.964" dur="2.068"> БАР СОГЛАСНО НИКОГАШ ДА СЕ ЗНАЕТЕ ДА СЕ ИСКУСНО. >

< start="197.066" dur="0.299"> ЗНАЕТЕ Е ИСКУСНО. СВЕТИ: >

< start="197.366" dur="0.867"> ВИДОВ: УЛЕТИМАТНО ITЕ БИДЕ ДО А >

< start="198.234" dur="3.536"> УЛТИМАТЕЛНО ITЕ СЕ ПОДНЕСУВА ДО УДИ ДА СЕ ОБЕДИТЕ ДА СЕ ПРАВИЛА КАКО >

< start="201.804" dur="1.034"> JУДИ ДА СЕ ОБЕДИТЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ КАКО МНОГУ ВРЕМЕ ДА СЕ ДА ГОДИРА Г-н. КАМЕН. >

< start="202.872" dur="0.766"> МНОГУ ВРЕМЕ ДА ДОБИТЕ Г-ѓа. КАМЕН. Знам дека ПРЕТСЕДАТЕЛ Е Е >

< start="203.639" dur="2.935"> Знам дека ПРЕТСЕДАТЕЛЕТЕ ДА СЕ ОБЈАВУВА СО НОЕМВРИ. >

< start="206.576" dur="1.2"> ПОБЕДУВА НА НОЕМВРИ. LЕ Е Е ДА ГО ПОБЕДИТЕ. >

< start="207.777" dur="0.8"> LЕ Е Е ДА ГО ПОБЕДИТЕ. ОБВРСКО OUЕ LOУБОВИТЕ ТОА КАКО >

< start="208.578" dur="0.399"> ОБВРСКО OUЕ LOУБОВТЕТЕ ДА СЕ КАКО ДОБРО. >

< start="209.012" dur="1.6"> Добро. ГАЛВЕСТОН СИТЕ ТЕЛИ >

< start="210.646" dur="2.335"> ГАЛВЕСТОН ЦЕЛОСКО СЕ ПРАШАЕ ПРАШААТА РЕНАЛД >

< start="212.982" dur="3.403"> ПРАШАЕ НА ПРАШААТО ЈА РОНАЛД ГРГГ Еган направија познати години ГОДИНИТЕ АГО. >

< start="216.419" dur="2.435"> ГРГГ ЕГАН ГО ПОДНЕСЕ FAMOUS ГОДИНИ АГО. НИЕ ПОДОБРУВАМЕ ДЕНЕСНО ОД НЕГО >

< start="218.888" dur="0.566"> НИЕ ПОДОБРУВАМЕ ДЕНЕСКО ДА, НИЕ СМЕЕТЕ ЧЕТИ ГОДИНИ АГО. >

< start="219.455" dur="0.633"> ВИДЕТЕ ЧЕТВИ ГОДИНИ АГО. ПРАВЕТЕ СЕГА ПОГЛЕДНО СО >

< start="220.122" dur="1.734"> ПРАВЕТЕ СЕГА ПОГЛЕДНО СО ГАЛУП, СИТЕ ЛУЕ, 61 процент >

< start="221.891" dur="1.801"> ГАЛУП СИТЕ ЛУЕ, 61 процент од американците велат дека се подобри >

< start="223.726" dur="3.903"> НА АМЕРИКАНЦИТЕ СЕ СЛУЧУВААТТЕ ДА СЕ ПОДОБРУВА СЕГА, КАКО СЕ ТУКА >

< start="227.664" dur="0.699"> ОД СЕГА ТОА ТОА ИМА ТРИ ГОДИНИ АГО. >

< start="228.365" dur="2.634"> ПРЕД ГОДИНИ. ТОА Е ДА СЕ ДОБИВНО ПОМОШНО ПОМОШНО >

< start="231" dur="0.3"> ТОА Е ДА СЕ ДОБИВНО ПОМОШНО ПОМОШНО ДА ГО ВАС. >

< start="231.334" dur="1.867"> ДА ВАС КОГА СЕ ИВЕТЕТЕ СО ТИЕ БРОЈОВИ, >

< start="233.203" dur="4.469"> КОГА СЕ ИВЕТЕТЕ НА ОВИЕ БЕЗБЕДНИЦИ, САКАТЕ САМО НА ТИЕ >

< start="237.707" dur="0.6"> ПОДГОТВУВАТЕТЕ ОД ОВИЕ ДА СЕ ОДГОВОРУВААТ. >

< start="238.341" dur="0.333"> ДА СЕ ОДИ НАПРЕД. СТЕФАНИ: >

< start="238.708" dur="1"> СТЕФАНИ: Искрено мислам дека е така >

< start="239.709" dur="2.368"> Искрено мислам дека е дел од американскиот народ. >

< start="242.078" dur="0.633"> АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД. ЧИСТЕЕ СИТЕ СЕ ПРАВО >

< start="242.745" dur="0.767"> ЧИСТОТ СЕКОЈ ДА СЕ ДОБИВУВА ВЕЛИКОТ ВО ОВАА СТРАНА ЗА >

< start="243.513" dur="1.901"> ВЕЛИКОТ ВО ОВАА ЗЕМЈА ЗА АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД. >

< start="245.415" dur="0.867"> АМЕРИКАНСКИ НАРОД. ТОА БЕГААТ МНОГУ ДОГОВОРНИ ДВЕЕ >

< start="246.316" dur="2.501"> ТОА ДА СЕ МО HOНИ ДРАВНИ ПРОДАВНИЦИ ПОКАААТ СЕ ТОА. >

< start="248.852" dur="0.699"> САМО ТОА. КОГА НЕ Е НЕВЕСНО нив >

< start="249.586" dur="1.901"> КОГА Е НЕГОВИТЕ СИТЕ ПАТИЧКИ, РАБОТНИЦИ, СОСТОЈБА >

< start="251.488" dur="2.334"> ПЛАТНИЦИ, РАБОТНИЦИ, САМИЗИРАЕ И СВОЈОТ ЛИЧНИ IFИВОТ. >

< start="253.824" dur="1.266"> Нивниот сопствен личен живот. ПОПОЛНИ ПОВЕЕ ПОВЕЕ ПОКААТ ТОА >

< start="255.091" dur="0.833"> ПОПОЛНИ ПОВЕULЕ ПОВЕЕ ПРИКАУВА THЕ КАКО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СЕ ДОБРА >

< start="255.925" dur="0.666"> ПРЕТСЕДАТЕТЕ ДА СЕ РАБОТНИТЕ СЕ >

< start="256.593" dur="1.033"> СИТЕ И ТИЕ ЛУЕ СЕ СОAPНИ. >

< start="257.627" dur="2.802"> СРЕAPНА. ЈАС САКАМ ДА СЕ СОГЛАСНО ПОДГОТОВНО ПОГЛАВЈЕ >

< start="260.463" dur="0.7"> ЈАС САКАМ ДА СЕ СОГЛАСНО ПОДНЕСУВА, САКАМ МОНЦИЈА ДА ПОКАУВАМ Е ДА Е НАНЦИЈА >

< start="261.197" dur="3.603"> ПРИСТАП ДА ПОКАИТЕ ДЕКА НАНЦИ ПЕЛОСИ СЕ ПРИГУВА ЛУЕ >

< start="264.801" dur="0.8"> ПЕЛОСИ СЕ ДА ГО ПРОДАВА ЛУЕТО СЕКОГО ДА СЕ РАБОТИТЕ, ДА НЕ РАБОТИТЕ >

< start="265.602" dur="1.634"> СЕКОГАШ ДА СЕ ПРАВИТЕ, НЕ РАБОТЕТЕ ЗА ЕКОНОМИЈА. >

< start="267.237" dur="0.9"> ЗА ЕКОНОМИЈА. ПОВЕЕ ОД ОВИЕ ПОЛИТИ >

< start="268.138" dur="2.868"> ПОВЕ SЕ ОД ОВИЕ ПОЛИВИ ДВЕ. >

< start="271.008" dur="1.733"> ДВЕ. И ОД СЛЕДНИТЕ ДЕСНИ МЕСЕИ, >

< start="272.742" dur="0.9"> И ОД СЛЕДНИТЕ ДЕСЕСНИ МЕСЕЦ, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ПРОДОЛУВА ДА >

< start="273.676" dur="0.266"> ПРЕТСЕДАТЕЛОТ CONЕ ПРОДОЛУВА НА РАБОТА. >

< start="273.944" dur="0.699"> РАБОТА. ЈАС СОВЕТУВАМЕ Е БИДЕ >

< start="274.645" dur="0.332"> ЈАС СОВЕТУВАМЕ HEЕ WЕ ИЗБОРИ. >

< start="275.011" dur="1.334"> ИЗБОР. РЕЛЕКТИВНО >

< start="276.379" dur="5.171"> РЕЛЕКТИВНО БРИЈАН: >

< start="281.551" dur="1.367"> БРИАН: ИСКЛУЧУВА СВОЕТО ДЕСПЛАТУВА СО >

< start="282.953" dur="1.867"> ИСКЛУЧУВА НЕГОВОТО ДЕСПЛАТНО СО ПОЛИТИКАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Северен >

< start="284.822" dur="0.632"> ПОЛИТИКА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СЕРВИНА КОРЕА, ИЛИГАЛНА ИМИГРАЦИЈА, >

< start="285.488" dur="0.633"> КОРЕА, ИЛИГАЛНА ИМИГРАЦИЈА, Воена дисциплина и >

< start="286.156" dur="0.299"> Воената дисциплина и УКРАИНА. >

< start="286.49" dur="1.3"> УКРАИНА. ТОА Е ПОВРШИНАТА ПОВЕЕ НА РАБОТА >

< start="287.824" dur="2.936"> ТОА ПОВТОРНИОТ ПОВЕЕ НА СТАВОТОТ ВО СЕКЕРТАРИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТА. >

< start="290.794" dur="0.766"> ВО СЕКЕРТАРИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТА. ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ТОА. >

< start="291.562" dur="0.265"> ШТО Е ВАШАТА РЕАКЦИЈА НА ТОА. ЗА >

< start="291.862" dur="1.901"> ЗА СТЕФАНИ: >

< start="293.764" dur="0.499"> СТЕФАНИ: СЕ РАБОТИ. >

< start="294.298" dur="2.1"> СЕ РАЗГОВОРИв. ОБВРСКО, ПОСЕБНО ПОГОЛЕМЕ НЕКОИ >

< start="296.433" dur="2.101"> ОБВРСКО, ПОСЕБНО ПРОДОЛУВА НЕКОИ НА КОМЕНТАЦИТЕ ДОГОВОРИ И >

< start="298.535" dur="1.234"> ОД КОМЕНТАЦИТЕ ТОА ГО НАПРАВИ И ЈАС ИМАМ ВО СОБА СО НЕГО И >

< start="299.803" dur="1.968"> ЈАС ВО СОБА СО НЕГО И СЕ АКТУЕЛНО ГО ПРОДОЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ >

< start="301.772" dur="1.033"> Тој АКТУЕЛНО ГО ПРОДОЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ПО МНОГУ ДЕЦА Е НЕ >

< start="302.839" dur="3.302"> НА МНОГУ МИСКИ НЕ Е ДОГОВОРИТЕ, КОЈ НЕ Е ПРАВО. >

< start="306.143" dur="0.599"> ВИДЕТЕ ТОА НЕ Е ПРАВО. БАРАЕ ЗА МЕДИУМИТЕ >

< start="306.744" dur="0.398"> ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОД МЕДИУМОТ ПОСЕБНО. >

< start="307.144" dur="2.501"> Особено. САКАМ ТУКА НА УБИЕ ДЕСЕ >

< start="309.647" dur="0.732"> САМО НАДВОРЕМЕ ДА СЕ УБЕДА ДЕЛА СЕ СЛУЧУВАМЕ НЕКОИ работи за нив >

< start="310.38" dur="0.299"> ВЕЕ НЕКОИ ДЕЛИ ЗА МЕДИУМИТЕ. >

< start="310.681" dur="0.699"> МЕДИУМИ САМО ДА СЕ БИДЕ ДВЕЕРНО. >

< start="311.415" dur="3.202"> САМО ДА СЕ БИДЕ ДВЕЕРНО. НЕГА ИНТЕРЕСИРАЕ КОГА Е Е >

< start="314.651" dur="1.1"> НЕГОВИОТ ИНТЕРЕСНИК ОД КОГО ШТО СЕ ОСНОВА ДА СЕ ПОСЛЕВИ СВОЈОТ ГЛАВА >

< start="315.752" dur="1.634"> ПОЧЕТУВАЕ НА ПОКЕТЕ СВОЈОТ ГЛАВНИ И ПОГЛЕДАТЕ ПОГЛЕДНЕТЕ ПОДНЕСНИ ЛИЦА. >

< start="317.387" dur="1.701"> И ПОГЛЕДЕТЕ ПОВЕ LЕ ПОВЕЕ ПОВЕЕ. Веднаш сакал Hон Болтон, како што беше >

< start="319.122" dur="0.734"> Веднаш сакал JOон Болтон, КАКО ДА СЕ ДОБИВЕ ДА СЕ ИЗБОРИТЕ. >