s images and subtitles

BƯỚC: TUYỆT VỜI LÀ LUẬT XANH TUYỆT VỜI LÀ LUẬT XANH XANH Ở ĐÂU ALIENS CÓ THỂ SỬ DỤNG Ở ĐÂU ALIENS NÀO CÓ THỂ SỬ DỤNG NGAY BÂY GIỜ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC GIẤY PHÉP. RATNG ĐỂ NHẬN GIẤY PHÉP. XUÂN TRONG NHÀ TRẮNG MÙA XUÂN TRONG GIÂY NHÀ TRẮNG. GIÂY HÃY BIẾT TẤT CẢ VỀ NÀY. HÃY BIẾT TẤT CẢ VỀ NÀY. VÌ VĂN PHÒNG CỦA HOMELAND VÌ VĂN PHÒNG AN NINH HOMELAND ĐANG NÓI LOOK, CHÚNG TÔI BẢO MẬT LÀ NÓI NHÌN, CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU ĐỪNG BIẾT Ở ĐÂU MỌI NGƯỜI. CHÚNG TÔI. YORK MỚI KHÔNG ĐƯA RA, YORK MỚI KHÔNG ĐƯA RA ĐÓ, HỌ KHÔNG NÊN THAM GIA DU LỊCH HỌ KHÔNG NÊN THAM GIA VỚI DU LỊCH TOÀN CẦU. VỚI NHỮNG ĐIỀU NHẬP TOÀN CẦU. NHƯNG BẠN BIẾT R NOWNG BÂY GIỜ NHƯNG BẠN BIẾT R NOWNG BÂY GIỜ NHÀ NƯỚC CỦA YORK MỚI ĐANG NÓI TRẮNG CỦA YORK MỚI ĐANG NÓI VỀ NHÀ TRẮNG LÀ CHỈ LÀM R BNG NHÀ CHỈ CẦN LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY TRỞ THÀNH TẤT CẢ CHÍNH SÁCH. NÓ TẤT CẢ CHÍNH SÁCH ĐỘNG LỰC. HỌ KHÔNG CẦN. HỌ KHÔNG CẦN. BƯỚC STEPHANIE: HI GORS VÀNG HI GOR MORNING GUYS VÀ TUYỆT VỜI NÓ KHÔNG HẤP DẪN TUYỆT ĐỐI NÓ LÀ KHÔNG THỂ NÀO R THNG BẠN GỌI LÀ GỌI NÀY RATNG BẠN GỌI LÀ GỬI ĐIỀU NÀY VỀ CHÍNH SÁCH. VỀ CHÍNH TRỊ. ĐÂY LÀ VỀ BẢO MẬT CỦA ĐÂY LÀ VỀ BẢO MẬT CỦA QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÔNG VIỆC QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI VÀ NHÂN DÂN LÀM VIỆC VÀ CHƯA TỪNG NHÂN DÂN VÀ THÔNG BÁO CHIA SẺ THÔNG TIN CHIA SẺ RẤT RẤT CHIA SẺ THÔNG TIN RẤT QUAN TRỌNG GIỮA CÁC NHÀ NƯỚC VÀ QUAN TRỌNG GIỮA CÁC NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG DHS và tôi XUÂN TẠO RA NÓ TUYỆT VỜI CHO DHS VÀ ICE ĐỂ LÀM TUYỆT VỜI CHO DHS VÀ ICE ĐỂ LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI VÀ HỌ KHÔNG CÓ CÔNG VIỆC CỦA HỌ VÀ HỌ KHÔNG CÓ THÔNG TIN CHÍNH XÁC THÔNG TIN CHÍNH XÁC CÓ S TON CHO CHÚNG TÔI. ĐỐI VỚI HỌ. HIỆN TẠI NÓI CHUYỆN VỀ NÀY HIỆN TẠI NÓI CHUYỆN VỀ NHIỀU THỜI GIAN NÀY. NHIỀU LẦN. NGAY LẬP TỨC NGAY LẬP TỨC LÀ RỒI RỒI. CHẠY TRÊN. FOCUS NÀY TRÊN NÀY QUA FOCUS NÀY TRÊN NÀY QUA TUYỆT VỜI CỦA BẠN. HIỆN TẠI CỦA TÔI. NÓ CỨNG ĐỂ CẠNH TRANH NÓ CỨNG ĐỂ CẠNH TRANH TÔI NGHINK ĐẾN AN NINH QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI NHƯNG TÔI AN NINH QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI NHƯNG TÔI KHÔNG BIẾT CÁI GÌ ĐẾN ĐỪNG BIẾT NHỮNG GÌ ĐANG ĐI. CHÚC MỪNG. CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY. CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY. CHÚNG TÔI HY VỌNG CHO MỘT CHÚNG TÔI CHỨNG MINH HY VỌNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG. CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG. BƯỚC: BƯỚC: STEPHANIE, ĐƯỢC ĐƯA RA CHO STEPHANIE, ĐƯỢC TẬN HƯỞNG ĐỂ KIẾM ĐƯỢC TIẾP CẬN VÀO HỌ HÃY NHẬN TIẾP CẬN VÀO NỀN TẢNG KIỂM TRA CỦA BẠN ĐẶT VẤN ĐỀ KIỂM TRA VÌ BẠN KHÔNG CHIA SẺ TRUY CẬP NGAY BÂY GIỜ KHÔNG CHO NGƯỜI TIẾP CẬN NGAY BÂY GIỜ TRONG LUẬT NHÀ NƯỚC VỆ SINH, NÀY LUẬT NHÀ NƯỚC VỆ SINH, ĐIỀU NÀY MỚI YORK QUYẾT ĐỊNH VÀ LÀ MỘT NÀO MỚI YORK QUYẾT ĐỊNH VÀ LÀ MỘT ĐIỀU TUYỆT VỜI ĐỂ CUỘC CÁ NHÂN. CRAZY THING ĐẾN CUỘC CÁ NHÂN. NHƯNG HỌ NÓI OKAY, HỌ ÁP DỤNG NHƯNG HỌ NÓI OKAY, HỌ ÁP DỤNG CHO TOÀN CẦU, CHÚNG TÔI S L CHO BẠN ĐỐI VỚI TOÀN CẦU, CHÚNG TÔI S L CHO BẠN TIẾP CẬN VÀO NỀN TẢNG. CÓ TIẾP CẬN VÀO NỀN TẢNG. VỚI NHỮNG ĐIỀU NÀY. VỚI NHỮNG ĐIỀU NÀY. BƯỚC STEPHANIE: TÔI ĐÃ THẢO LUẬN R WITHNG TÔI ĐÃ THẢO LUẬN RATNG VỚI YET HIỆN TẠI. HIỆN TẠI HIỆN TẠI. TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHẬN ĐƯỢC TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN TÌM HIỂU RỒI. CỦA HIM CÓ. TÔI BIẾT GÌ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ TÔI BIẾT NHỮNG GÌ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI NÀO CHÚC MỪNG MỌI NGƯỜI M AM CÓ NGƯỜI AN TOÀN ĐẦU TIÊN. CÓ SỰ AN TOÀN ĐẦU TIÊN. CHÚNG TÔI S SEE XEM NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA SAU CHÚNG TÔI S SEE XEM NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA SAU ĐÓ. CÁI ĐÓ. AINley: AINSLEY: CẢM ƠN 70 LỚP CẢM ƠN 70 LỚP CÓ GÌ HẤP DẪN VỚI ĐÁ ROGER. VỚI ĐÁ ROGER. NHỮNG NĂM NÀO ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ. NHỮNG NĂM NÀO ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ. HIỆN TẠI ĐỪNG THÍCH NHƯ VẬY. HIỆN TẠI ĐỪNG THÍCH NHƯ VẬY. VÀ NÓ LÀ MỘT SỰ KHÁC BIỆT. VÀ NÓ LÀ MỘT SỰ KHÁC BIỆT. NHIỀU DEMOCRATS ĐANG GỌI NGAY NHIỀU DEMOCRATS NGAY BÂY GIỜ GỌI CHO HIỆN TẠI, MR. RÀO ĐỐI VỚI HIỆN TẠI, MR. BARR CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ. CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ. VÀ NGAY CẢ ELISABETH ĐƯỢC BẢO HÀNH VÀ NGAY CẢ ELISABETH WARREN ĐANG NÓI RATNG NHU CẦU HIỆN TẠI NÓI RATNG NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT HIỆN TẠI ĐỂ ĐƯỢC NGAY LẬP TỨC NÀY. ĐỂ ĐƯỢC NGAY LẬP TỨC NÀY. ĐÂY CHÚNG TÔI ĐI LẠI. ĐÂY CHÚNG TÔI ĐI LẠI. QUAN ĐIỂM CỦA BẠN LÀ GÌ. QUAN ĐIỂM CỦA BẠN LÀ GÌ. BƯỚC STEPHANIE: ĐẦU TIÊN CỦA TẤT CẢ, ELISABETH WARREN ĐẦU TIÊN CỦA TẤT CẢ, ELISABETH WARREN GỌI CHO RATNG, TÔI NGH IS LÀ GỌI CHO RATNG, TÔI NGH IS RẤT RẤT NHIỀU RONICNG RẤT RẤT NHIỀU IRONIC THÌ HÃY THỰC SỰ THỰC HIỆN CHẠY MỘT LẦN NỮA HÃY THỬ CHẠY MỘT LẦN NỮA CHO HIỆN TẠI. TRÌNH BÀY. CHÚNG TÔI MỞ RỘNG MỌI NGƯỜI THÍCH NÀY, CHÚNG TÔI MỞ RỘNG MỌI NGƯỜI THÍCH NÀY, HỌ MUỐN NÓI VỀ HỌ MUỐN NÓI VỀ HIỆN TẠI. CHỦ TỊCH. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CẢM ỨNG CHO CHÚNG TÔI NHƯNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CẢM XÚC VỚI CHÚNG TÔI NHƯNG TÔI S SA NÓI LÀ NGƯỜI HIỆN TẠI NHỮNG GÌ TÔI S SA NÓI LÀ HIỆN TẠI LÀ QUYỀN TUYỆT VỜI. LÀ QUYỀN TUYỆT VỜI. HỌ MUỐN KIẾM ROGER ĐÁ, HỌ MUỐN KIẾM ROGER ĐÁ, LÀ TUYỆT VỜI. TUYỆT VỜI. CÓ MỘT DANH SÁCH TẠI ĐÂY CÓ MỘT DANH SÁCH TẠI ĐÂY CỦA CRIMES RATNG ĐƯỢC CAM KẾT TRONG MỘT PRETTY, ĐÃ ĐƯỢC CAM KẾT TRONG MỘT PRETTY, TÔI KHÔNG THỰC SỰ MUỐN NÓI TÔI KHÔNG THỰC SỰ MUỐN NÓI VỀ MỘT CUỘC ĐỜI HIỂN THỊ NHƯNG A GIỚI THIỆU VỀ MỘT MORNING HIỂN THỊ NHƯNG RẤT NHIỀU CỨNG RẤT NHIỀU HÌNH ẢNH CỨNG CỨNG CỨNG RẤT HẤP DẪN CRIMINALS CÓ GOTTEN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ GIỜ. KHÔNG CÓ THỜI GIAN. ĐIỀU NÀY TUYỆT VỜI ĐÂY LÀ TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI VÀ TÔI NGHINK VỚI HIỆN TẠI VÀ TÔI NGHINK VỚI HIỆN TẠI ĐƯỢC NÓI LÀ QUYỀN. ĐƯỢC NÓI LÀ QUYỀN. TÔI C LIKENG MUỐN NHƯ Ý TÔI C LIKENG THÍCH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC ĐÂY LÀ MỘT NGƯỜI YÊU CẦU. LỆNH-IN-CHIEF. ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH LUẬT HÀNG ĐẦU ĐÂY LÀ MỘT CHÍNH THỨC THỰC HIỆN LUẬT SƯ. NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG. NÓ LÀ QUYỀN CỦA TÔI VÀ NÓ LÀ MỘT QUYỀN ĐỐI VỚI CÁC BẠN VÀ PIN. PIN. NHƯNG ANH KHÔNG NÓI ĐẾN MỘT JEEP NHƯNG ANH KHÔNG NÓI ĐẾN MỘT PRETY BAR JEEP THÌ SOM BẮT ĐẦU BAR PRETTY THEM SOMETHING THEY KNEW ĐƯỢC TUYỆT VỜI. BIẾT ĐƯỢC TUYỆT VỜI. BƯỚC: BƯỚC: TUYỆT VỜI NÓ S UP ĐẾN A TUYỆT VỜI NÓ S UP LÊN TỚI MỘT JUDGE ĐỂ THỬ SỰ TÌM HIỂU JUDGE ĐỂ THỬ SỰ TÌM HIỂU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MR. SỎI. RẤT NHIỀU THỜI GIAN CHO MR. SỎI. TÔI BIẾT R PRNG HIỆN TẠI TÔI BIẾT RATNG NGƯỜI HIỆN TẠI ĐANG TÌM KIẾM. TÌM KIẾM THÁNG 11. MUỐN MUỐN NHẬN ĐƯỢC. MUỐN MUỐN NHẬN ĐƯỢC. NGHIÊM TÚC BẠN MUỐN YÊU NHƯ VẬY NGHIÊM TÚC BẠN MUỐN YÊU NHƯ VẬY. TỐT. GALVESTON HỌ GALVESTON THE FULL THEY HỎI CÂU HỎI RONALD HỎI CÂU HỎI THƯỜNG XUYÊN RONALD GREG EGAN MADE FAMOUS NĂM AGO. GREG EGAN MADE FAMOUS NĂM AGO. CHÚNG TÔI TỐT HƠN NGAY HÔM NAY CHÚNG TÔI TỐT HƠN NGAY HÔM NAY CHÚNG TÔI ĐÃ BỐN NĂM. Ở ĐÂU BỐN NĂM. NGAY BÂY GIỜ THEO THEO NGAY BÂY GIỜ THEO DALLI NGƯỜI GỌI GỌI, 61 PERCENT GALLUP WHOLE NHÂN DÂN, 61 PERCENT CỦA AMERICANS NÓI LÀ TỐT HƠN CỦA AMERICANS NÓI HỌ LÀ TỐT HƠN NGAY BÂY GIỜ SAU BA TẮT NGAY BÂY GIỜ SAU BA NĂM. NĂM NĂM. ĐÓ LÀ GOT ĐỂ RẤT GIÚP ĐÓ LÀ GOT ĐỂ RẤT GIÚP BẠN. CHO BẠN. KHI BẠN XEM NHỮNG CON SỐ NÀY, KHI BẠN XEM NHỮNG CON SỐ NÀY, BẠN CÓ NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CHÚNG BẠN CÓ NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC ĐI ĐI. TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC. BƯỚC STEPHANIE: TÔI THẬT SỰ NGHINK ĐẾN NÓ TÔI THẬT SỰ NGH IT ĐẾN NÓ LÀ TUYỆT VỜI CHO MỌI NGƯỜI. MỌI NGƯỜI. RAR RÀNG MỌI THỨ LÀ ĐI RAR RÀNG MỌI THỨ LÀ ĐI TUYỆT VỜI TRONG QUỐC GIA NÀY CHO TUYỆT VỜI TRONG QUỐC GIA NÀY CHO NHÂN DÂN. NGƯỜI MỸ. ĐÃ ĐƯỢC RẤT NHIỀU LẦN HIỂN THỊ CÓ RẤT NHIỀU LẦN NÀO HIỂN THỊ RUSTNG. CHỈ VẬY THÔI. KHI NÀO LÀ CỦA CHÚNG TÔI KHI NÀO LÀ THANH TOÁN CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CÔNG VIỆC, SỰ HÀI LÒNG PAYCHECKS, JOBS, SATISFACTION THE RIÊNG CÁ NHÂN CỦA BẠN. CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA RIÊNG CỦA BẠN. ĐẦY ĐỦ SAU KHI HIỂN THỊ ĐẦY ĐỦ SAU KHI HIỂN THỊ RATNG R PRNG HIỆN TẠI HIỆN TẠI LÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI VÀ RATNG MỌI NGƯỜI Những điều và những người đó là HAPPIER. CHÚC MỪNG. TÔI NGHINK MỘT ĐIỂM KHÁC TÔI MUỐN TÔI NGHINK MỘT ĐIỂM KHÁC TÔI MUỐN Ý NGH SHA LÀ NANCY Ý KIẾN HIỂN THỊ LÀ R PNG NELY PELOSI ĐÃ NÓI CHO MỌI NGƯỜI PELOSI ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI MỌI NGƯỜI BẠN LÀM GÌ, ĐỪNG NÓI BẠN ĐÃ LÀM GÌ, KHÔNG NÓI VỀ KINH TẾ. VỀ KINH TẾ. VÌ VẬY NÓI SAU VÌ VẬY NÓI NÓI HAI LẦN NÀY. HAI. VÀ QUÁ NHIỀU THÁNG TIẾP THEO, VÀ QUÁ NHIỀU THÁNG TIẾP THEO, HIỆN TẠI SILL TIẾP TỤC HIỆN TẠI SILL TIẾP TỤC LÀM VIỆC. CÔNG VIỆC. TÔI XÁC NHẬN S HE ĐƯỢC TÔI XÁC NHẬN S HE ĐƯỢC BẦU CỬ. BẦU. ĐỔI MỚI. ĐỔI MỚI. Anh BRIAN: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TÔI VỚI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TÔI VỚI CHÍNH SÁCH CỦA HIỆN TẠI TRÊN BẮC CHÍNH SÁCH CỦA HIỆN TẠI VỀ HÀN QUỐC BẮC, NGAY LẬP TỨC, HÀN QUỐC, NGAY LẬP TỨC, KIP LUẬT QUÂN SỰ VÀ KIP LUẬT QUÂN ĐỘI VÀ ANH. ANH NÓ LÀ BÍ MẬT CỦA NHÂN VIÊN NÓ LÀ BÍ MẬT CỦA NHÂN VIÊN TẠI BÍ MẬT BẢO MẬT CỦA HOMELAND. TẠI BÍ MẬT BẢO MẬT HOMELAND. PHẢN ỨNG CỦA BẠN LÀ GÌ. PHẢN ỨNG CỦA BẠN LÀ GÌ. CHO. CHO. BƯỚC STEPHANIE: TÔI ĐÃ BỊ XÓA. TÔI ĐÃ THẤT VỌNG. NGHIÊM TÚC, ĐẶC BIỆT SAU MỘT SỐ NGHIÊM TÚC, ĐẶC BIỆT SAU MỘT SỐ NHẬN XÉT CỦA MÌNH ĐÃ LÀM VÀ NHỮNG Ý KIẾN NÀO ĐÃ LÀM VÀ TÔI Ở TRONG PHÒNG VỚI HIM VÀ TÔI ĐANG Ở TRONG PHÒNG VỚI HIM VÀ ANH THỰC SỰ BẮT ĐẦU HIỆN TẠI HÃY THỰC SỰ BẮT ĐẦU HIỆN TẠI TRÊN NHIỀU ĐIỀU TRÊN NHIỀU ĐIỀU NÀY KHÔNG CÓ DẤU HIỆU NÀO KHÔNG CÓ QUYỀN. ĐĂNG KÝ R WNG KHÔNG CÓ QUYỀN. NÓI VỀ MEDIA NÓI CHUYỆN VỀ MEDIA ĐẶC BIỆT. ĐẶC BIỆT. TÔI ĐÃ TRỞ NÊN TÔI ĐÃ KIẾM TRÊN KILL EIGHT SAYING MỘT SỐ ĐIỀU VỀ NÓI MỘT SỐ ĐIỀU VỀ MEDIA. PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG. TÔI NGH IT NÓ ĐANG BỊ BỆNH. TÔI NGH IT NÓ ĐANG BỊ BỆNH. TÔI QUAN TÂM R HENG LÀ TÔI QUAN TÂM R HENG ANH ĐANG BẮT ĐẦU ĐỂ KIẾM TIỀN CỦA TÔI BẮT ĐẦU ĐỂ KIẾM TIỀN CỦA BẠN VÀ XEM MỘT BIT nhỏ hơn. VÀ XEM MỘT BIT nhỏ hơn. CHỈ THÍCH JOHN BOLTON, NHƯ VẬY CHỈ CẦN NHƯ JOHN BOLTON, NHƯ VẬY ĐÃ ĐẾN ĐÓNG BẦU CỬ.

< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="0" dur="2.969"> BƯỚC: TUYỆT VỜI LÀ LUẬT XANH >

< start="2.97" dur="0.967"> TUYỆT VỜI LÀ LUẬT XANH XANH Ở ĐÂU ALIENS CÓ THỂ SỬ DỤNG >

< start="3.938" dur="1.5"> Ở ĐÂU ALIENS NÀO CÓ THỂ SỬ DỤNG NGAY BÂY GIỜ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC GIẤY PHÉP. >

< start="5.44" dur="3.034"> RATNG ĐỂ NHẬN GIẤY PHÉP. XUÂN TRONG NHÀ TRẮNG >

< start="8.476" dur="0.266"> MÙA XUÂN TRONG GIÂY NHÀ TRẮNG. >

< start="8.743" dur="3.302"> GIÂY HÃY BIẾT TẤT CẢ VỀ NÀY. >

< start="12.046" dur="0.733"> HÃY BIẾT TẤT CẢ VỀ NÀY. VÌ VĂN PHÒNG CỦA HOMELAND >

< start="12.78" dur="3.069"> VÌ VĂN PHÒNG AN NINH HOMELAND ĐANG NÓI LOOK, CHÚNG TÔI >

< start="15.85" dur="0.733"> BẢO MẬT LÀ NÓI NHÌN, CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU >

< start="16.584" dur="1.3"> ĐỪNG BIẾT Ở ĐÂU MỌI NGƯỜI. >

< start="17.919" dur="2.734"> CHÚNG TÔI. YORK MỚI KHÔNG ĐƯA RA, >

< start="20.688" dur="2.902"> YORK MỚI KHÔNG ĐƯA RA ĐÓ, HỌ KHÔNG NÊN THAM GIA DU LỊCH >

< start="23.591" dur="0.7"> HỌ KHÔNG NÊN THAM GIA VỚI DU LỊCH TOÀN CẦU. >

< start="24.292" dur="3.869"> VỚI NHỮNG ĐIỀU NHẬP TOÀN CẦU. NHƯNG BẠN BIẾT R NOWNG BÂY GIỜ >

< start="28.163" dur="1.6"> NHƯNG BẠN BIẾT R NOWNG BÂY GIỜ NHÀ NƯỚC CỦA YORK MỚI ĐANG NÓI TRẮNG >

< start="29.764" dur="3.336"> CỦA YORK MỚI ĐANG NÓI VỀ NHÀ TRẮNG LÀ CHỈ LÀM R BNG >

< start="33.134" dur="1"> NHÀ CHỈ CẦN LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY TRỞ THÀNH TẤT CẢ CHÍNH SÁCH. >

< start="34.168" dur="3.402"> NÓ TẤT CẢ CHÍNH SÁCH ĐỘNG LỰC. HỌ KHÔNG CẦN. >

< start="37.572" dur="0.399"> HỌ KHÔNG CẦN. BƯỚC >

< start="37.972" dur="0.633"> STEPHANIE: HI GORS VÀNG >

< start="38.606" dur="3.302"> HI GOR MORNING GUYS VÀ TUYỆT VỜI NÓ KHÔNG HẤP DẪN >

< start="41.943" dur="1.3"> TUYỆT ĐỐI NÓ LÀ KHÔNG THỂ NÀO R THNG BẠN GỌI LÀ GỌI NÀY >

< start="43.278" dur="0.432"> RATNG BẠN GỌI LÀ GỬI ĐIỀU NÀY VỀ CHÍNH SÁCH. >

< start="43.745" dur="0.732"> VỀ CHÍNH TRỊ. ĐÂY LÀ VỀ BẢO MẬT CỦA >

< start="44.512" dur="0.7"> ĐÂY LÀ VỀ BẢO MẬT CỦA QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÔNG VIỆC >

< start="45.213" dur="1.2"> QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI VÀ NHÂN DÂN LÀM VIỆC VÀ CHƯA TỪNG >

< start="46.448" dur="1.7"> NHÂN DÂN VÀ THÔNG BÁO CHIA SẺ THÔNG TIN CHIA SẺ RẤT RẤT >

< start="48.182" dur="4.437"> CHIA SẺ THÔNG TIN RẤT QUAN TRỌNG GIỮA CÁC NHÀ NƯỚC VÀ >

< start="52.653" dur="1.835"> QUAN TRỌNG GIỮA CÁC NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN >

< start="54.522" dur="1.601"> CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG >

< start="56.157" dur="1"> DHS và tôi XUÂN TẠO RA NÓ TUYỆT VỜI CHO DHS VÀ ICE ĐỂ LÀM >

< start="57.192" dur="2.635"> TUYỆT VỜI CHO DHS VÀ ICE ĐỂ LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI VÀ HỌ KHÔNG CÓ >

< start="59.861" dur="1.034"> CÔNG VIỆC CỦA HỌ VÀ HỌ KHÔNG CÓ THÔNG TIN CHÍNH XÁC >

< start="60.929" dur="0.666"> THÔNG TIN CHÍNH XÁC CÓ S TON CHO CHÚNG TÔI. >

< start="61.596" dur="1.4"> ĐỐI VỚI HỌ. HIỆN TẠI NÓI CHUYỆN VỀ NÀY >

< start="62.997" dur="0.399"> HIỆN TẠI NÓI CHUYỆN VỀ NHIỀU THỜI GIAN NÀY. >

< start="63.398" dur="0.733"> NHIỀU LẦN. NGAY LẬP TỨC >

< start="64.165" dur="0.5"> NGAY LẬP TỨC LÀ RỒI RỒI. >

< start="64.699" dur="3.402"> CHẠY TRÊN. FOCUS NÀY TRÊN NÀY QUA >

< start="68.103" dur="2.835"> FOCUS NÀY TRÊN NÀY QUA TUYỆT VỜI CỦA BẠN. >

< start="70.973" dur="1.8"> HIỆN TẠI CỦA TÔI. NÓ CỨNG ĐỂ CẠNH TRANH >

< start="72.807" dur="0.733"> NÓ CỨNG ĐỂ CẠNH TRANH TÔI NGHINK ĐẾN AN NINH QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI NHƯNG TÔI >

< start="73.541" dur="0.8"> AN NINH QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI NHƯNG TÔI KHÔNG BIẾT CÁI GÌ ĐẾN >

< start="74.375" dur="1.601"> ĐỪNG BIẾT NHỮNG GÌ ĐANG ĐI. >

< start="76.011" dur="1.4"> CHÚC MỪNG. CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY. >

< start="77.412" dur="0.8"> CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY. CHÚNG TÔI HY VỌNG CHO MỘT >

< start="78.213" dur="2.835"> CHÚNG TÔI CHỨNG MINH HY VỌNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG. >

< start="81.083" dur="0.699"> CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG. BƯỚC: >

< start="81.816" dur="0.733"> BƯỚC: STEPHANIE, ĐƯỢC ĐƯA RA CHO >

< start="82.55" dur="1"> STEPHANIE, ĐƯỢC TẬN HƯỞNG ĐỂ KIẾM ĐƯỢC TIẾP CẬN VÀO HỌ >

< start="83.584" dur="2.168"> HÃY NHẬN TIẾP CẬN VÀO NỀN TẢNG KIỂM TRA CỦA BẠN >

< start="85.754" dur="3.302"> ĐẶT VẤN ĐỀ KIỂM TRA VÌ BẠN KHÔNG CHIA SẺ TRUY CẬP NGAY BÂY GIỜ >

< start="89.057" dur="0.766"> KHÔNG CHO NGƯỜI TIẾP CẬN NGAY BÂY GIỜ TRONG LUẬT NHÀ NƯỚC VỆ SINH, NÀY >

< start="89.858" dur="3.903"> LUẬT NHÀ NƯỚC VỆ SINH, ĐIỀU NÀY MỚI YORK QUYẾT ĐỊNH VÀ LÀ MỘT >

< start="93.795" dur="2.302"> NÀO MỚI YORK QUYẾT ĐỊNH VÀ LÀ MỘT ĐIỀU TUYỆT VỜI ĐỂ CUỘC CÁ NHÂN. >

< start="96.131" dur="0.733"> CRAZY THING ĐẾN CUỘC CÁ NHÂN. NHƯNG HỌ NÓI OKAY, HỌ ÁP DỤNG >

< start="96.898" dur="1.267"> NHƯNG HỌ NÓI OKAY, HỌ ÁP DỤNG CHO TOÀN CẦU, CHÚNG TÔI S L CHO BẠN >

< start="98.166" dur="0.833"> ĐỐI VỚI TOÀN CẦU, CHÚNG TÔI S L CHO BẠN TIẾP CẬN VÀO NỀN TẢNG. >

< start="99.034" dur="3.002"> CÓ TIẾP CẬN VÀO NỀN TẢNG. VỚI NHỮNG ĐIỀU NÀY. >

< start="102.037" dur="0.332"> VỚI NHỮNG ĐIỀU NÀY. BƯỚC >

< start="102.404" dur="0.699"> STEPHANIE: TÔI ĐÃ THẢO LUẬN R WITHNG >

< start="103.138" dur="0.499"> TÔI ĐÃ THẢO LUẬN RATNG VỚI YET HIỆN TẠI. >

< start="103.639" dur="1.033"> HIỆN TẠI HIỆN TẠI. TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHẬN ĐƯỢC >

< start="104.706" dur="0.433"> TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN TÌM HIỂU RỒI. >

< start="105.173" dur="0.867"> CỦA HIM CÓ. TÔI BIẾT GÌ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ >

< start="106.041" dur="3.636"> TÔI BIẾT NHỮNG GÌ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI NÀO >

< start="109.678" dur="1.1"> CHÚC MỪNG MỌI NGƯỜI M AM CÓ NGƯỜI AN TOÀN ĐẦU TIÊN. >

< start="110.812" dur="0.767"> CÓ SỰ AN TOÀN ĐẦU TIÊN. CHÚNG TÔI S SEE XEM NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA SAU >

< start="111.58" dur="0.833"> CHÚNG TÔI S SEE XEM NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA SAU ĐÓ. >

< start="112.447" dur="0.333"> CÁI ĐÓ. AINley: >

< start="112.781" dur="2.502"> AINSLEY: CẢM ƠN 70 LỚP >

< start="115.317" dur="0.466"> CẢM ƠN 70 LỚP CÓ GÌ HẤP DẪN VỚI ĐÁ ROGER. >

< start="115.785" dur="3.935"> VỚI ĐÁ ROGER. NHỮNG NĂM NÀO ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ. >

< start="119.755" dur="0.733"> NHỮNG NĂM NÀO ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ. HIỆN TẠI ĐỪNG THÍCH NHƯ VẬY. >

< start="120.522" dur="2.135"> HIỆN TẠI ĐỪNG THÍCH NHƯ VẬY. VÀ NÓ LÀ MỘT SỰ KHÁC BIỆT. >

< start="122.691" dur="0.766"> VÀ NÓ LÀ MỘT SỰ KHÁC BIỆT. NHIỀU DEMOCRATS ĐANG GỌI NGAY >

< start="123.458" dur="5.038"> NHIỀU DEMOCRATS NGAY BÂY GIỜ GỌI CHO HIỆN TẠI, MR. RÀO >

< start="128.53" dur="3.002"> ĐỐI VỚI HIỆN TẠI, MR. BARR CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ. >

< start="131.567" dur="0.9"> CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ. VÀ NGAY CẢ ELISABETH ĐƯỢC BẢO HÀNH >

< start="132.468" dur="0.799"> VÀ NGAY CẢ ELISABETH WARREN ĐANG NÓI RATNG NHU CẦU HIỆN TẠI >

< start="133.269" dur="4.336"> NÓI RATNG NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT HIỆN TẠI ĐỂ ĐƯỢC NGAY LẬP TỨC NÀY. >

< start="137.606" dur="0.5"> ĐỂ ĐƯỢC NGAY LẬP TỨC NÀY. ĐÂY CHÚNG TÔI ĐI LẠI. >

< start="138.14" dur="0.566"> ĐÂY CHÚNG TÔI ĐI LẠI. QUAN ĐIỂM CỦA BẠN LÀ GÌ. >

< start="138.708" dur="2.367"> QUAN ĐIỂM CỦA BẠN LÀ GÌ. BƯỚC >

< start="141.11" dur="1.2"> STEPHANIE: ĐẦU TIÊN CỦA TẤT CẢ, ELISABETH WARREN >

< start="142.345" dur="0.999"> ĐẦU TIÊN CỦA TẤT CẢ, ELISABETH WARREN GỌI CHO RATNG, TÔI NGH IS LÀ >

< start="143.379" dur="0.833"> GỌI CHO RATNG, TÔI NGH IS RẤT RẤT NHIỀU RONICNG >

< start="144.247" dur="1.033"> RẤT RẤT NHIỀU IRONIC THÌ HÃY THỰC SỰ THỰC HIỆN CHẠY MỘT LẦN NỮA >

< start="145.314" dur="5.104"> HÃY THỬ CHẠY MỘT LẦN NỮA CHO HIỆN TẠI. >

< start="150.419" dur="4.403"> TRÌNH BÀY. CHÚNG TÔI MỞ RỘNG MỌI NGƯỜI THÍCH NÀY, >

< start="154.857" dur="2.468"> CHÚNG TÔI MỞ RỘNG MỌI NGƯỜI THÍCH NÀY, HỌ MUỐN NÓI VỀ >

< start="157.326" dur="0.366"> HỌ MUỐN NÓI VỀ HIỆN TẠI. >

< start="157.726" dur="1.801"> CHỦ TỊCH. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CẢM ỨNG CHO CHÚNG TÔI NHƯNG >

< start="159.561" dur="1.067"> ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CẢM XÚC VỚI CHÚNG TÔI NHƯNG TÔI S SA NÓI LÀ NGƯỜI HIỆN TẠI >

< start="160.629" dur="1.4"> NHỮNG GÌ TÔI S SA NÓI LÀ HIỆN TẠI LÀ QUYỀN TUYỆT VỜI. >

< start="162.031" dur="3.736"> LÀ QUYỀN TUYỆT VỜI. HỌ MUỐN KIẾM ROGER ĐÁ, >

< start="165.801" dur="0.5"> HỌ MUỐN KIẾM ROGER ĐÁ, LÀ TUYỆT VỜI. >

< start="166.302" dur="1"> TUYỆT VỜI. CÓ MỘT DANH SÁCH TẠI ĐÂY >

< start="167.303" dur="3.836"> CÓ MỘT DANH SÁCH TẠI ĐÂY CỦA CRIMES RATNG ĐƯỢC CAM KẾT TRONG MỘT PRETTY, >

< start="171.14" dur="0.9"> ĐÃ ĐƯỢC CAM KẾT TRONG MỘT PRETTY, TÔI KHÔNG THỰC SỰ MUỐN NÓI >

< start="172.074" dur="1.067"> TÔI KHÔNG THỰC SỰ MUỐN NÓI VỀ MỘT CUỘC ĐỜI HIỂN THỊ NHƯNG A >

< start="173.142" dur="2.268"> GIỚI THIỆU VỀ MỘT MORNING HIỂN THỊ NHƯNG RẤT NHIỀU CỨNG >

< start="175.444" dur="0.8"> RẤT NHIỀU HÌNH ẢNH CỨNG CỨNG CỨNG RẤT HẤP DẪN >

< start="176.245" dur="2.668"> CRIMINALS CÓ GOTTEN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ GIỜ. >

< start="178.914" dur="1.033"> KHÔNG CÓ THỜI GIAN. ĐIỀU NÀY TUYỆT VỜI >

< start="179.949" dur="1.6"> ĐÂY LÀ TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI VÀ TÔI NGHINK VỚI HIỆN TẠI >

< start="181.584" dur="0.566"> VÀ TÔI NGHINK VỚI HIỆN TẠI ĐƯỢC NÓI LÀ QUYỀN. >

< start="182.151" dur="0.933"> ĐƯỢC NÓI LÀ QUYỀN. TÔI C LIKENG MUỐN NHƯ Ý >

< start="183.119" dur="0.532"> TÔI C LIKENG THÍCH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC >

< start="183.653" dur="3.101"> ĐÂY LÀ MỘT NGƯỜI YÊU CẦU. >

< start="186.756" dur="0.799"> LỆNH-IN-CHIEF. ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH LUẬT HÀNG ĐẦU >

< start="187.557" dur="0.299"> ĐÂY LÀ MỘT CHÍNH THỨC THỰC HIỆN LUẬT SƯ. >

< start="187.89" dur="0.666"> NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG. NÓ LÀ QUYỀN CỦA TÔI VÀ >

< start="188.558" dur="0.332"> NÓ LÀ MỘT QUYỀN ĐỐI VỚI CÁC BẠN VÀ PIN. >

< start="188.924" dur="5.238"> PIN. NHƯNG ANH KHÔNG NÓI ĐẾN MỘT JEEP >

< start="194.196" dur="0.767"> NHƯNG ANH KHÔNG NÓI ĐẾN MỘT PRETY BAR JEEP THÌ SOM BẮT ĐẦU >

< start="194.964" dur="2.068"> BAR PRETTY THEM SOMETHING THEY KNEW ĐƯỢC TUYỆT VỜI. >

< start="197.066" dur="0.299"> BIẾT ĐƯỢC TUYỆT VỜI. BƯỚC: >

< start="197.366" dur="0.867"> BƯỚC: TUYỆT VỜI NÓ S UP ĐẾN A >

< start="198.234" dur="3.536"> TUYỆT VỜI NÓ S UP LÊN TỚI MỘT JUDGE ĐỂ THỬ SỰ TÌM HIỂU >

< start="201.804" dur="1.034"> JUDGE ĐỂ THỬ SỰ TÌM HIỂU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MR. SỎI. >

< start="202.872" dur="0.766"> RẤT NHIỀU THỜI GIAN CHO MR. SỎI. TÔI BIẾT R PRNG HIỆN TẠI >

< start="203.639" dur="2.935"> TÔI BIẾT RATNG NGƯỜI HIỆN TẠI ĐANG TÌM KIẾM. >

< start="206.576" dur="1.2"> TÌM KIẾM THÁNG 11. MUỐN MUỐN NHẬN ĐƯỢC. >

< start="207.777" dur="0.8"> MUỐN MUỐN NHẬN ĐƯỢC. NGHIÊM TÚC BẠN MUỐN YÊU NHƯ VẬY >

< start="208.578" dur="0.399"> NGHIÊM TÚC BẠN MUỐN YÊU NHƯ VẬY. >

< start="209.012" dur="1.6"> TỐT. GALVESTON HỌ >

< start="210.646" dur="2.335"> GALVESTON THE FULL THEY HỎI CÂU HỎI RONALD >

< start="212.982" dur="3.403"> HỎI CÂU HỎI THƯỜNG XUYÊN RONALD GREG EGAN MADE FAMOUS NĂM AGO. >

< start="216.419" dur="2.435"> GREG EGAN MADE FAMOUS NĂM AGO. CHÚNG TÔI TỐT HƠN NGAY HÔM NAY >

< start="218.888" dur="0.566"> CHÚNG TÔI TỐT HƠN NGAY HÔM NAY CHÚNG TÔI ĐÃ BỐN NĂM. >

< start="219.455" dur="0.633"> Ở ĐÂU BỐN NĂM. NGAY BÂY GIỜ THEO THEO >

< start="220.122" dur="1.734"> NGAY BÂY GIỜ THEO DALLI NGƯỜI GỌI GỌI, 61 PERCENT >

< start="221.891" dur="1.801"> GALLUP WHOLE NHÂN DÂN, 61 PERCENT CỦA AMERICANS NÓI LÀ TỐT HƠN >

< start="223.726" dur="3.903"> CỦA AMERICANS NÓI HỌ LÀ TỐT HƠN NGAY BÂY GIỜ SAU BA >

< start="227.664" dur="0.699"> TẮT NGAY BÂY GIỜ SAU BA NĂM. >

< start="228.365" dur="2.634"> NĂM NĂM. ĐÓ LÀ GOT ĐỂ RẤT GIÚP >

< start="231" dur="0.3"> ĐÓ LÀ GOT ĐỂ RẤT GIÚP BẠN. >

< start="231.334" dur="1.867"> CHO BẠN. KHI BẠN XEM NHỮNG CON SỐ NÀY, >

< start="233.203" dur="4.469"> KHI BẠN XEM NHỮNG CON SỐ NÀY, BẠN CÓ NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CHÚNG >

< start="237.707" dur="0.6"> BẠN CÓ NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC ĐI ĐI. >

< start="238.341" dur="0.333"> TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC. BƯỚC >

< start="238.708" dur="1"> STEPHANIE: TÔI THẬT SỰ NGHINK ĐẾN NÓ >

< start="239.709" dur="2.368"> TÔI THẬT SỰ NGH IT ĐẾN NÓ LÀ TUYỆT VỜI CHO MỌI NGƯỜI. >

< start="242.078" dur="0.633"> MỌI NGƯỜI. RAR RÀNG MỌI THỨ LÀ ĐI >

< start="242.745" dur="0.767"> RAR RÀNG MỌI THỨ LÀ ĐI TUYỆT VỜI TRONG QUỐC GIA NÀY CHO >

< start="243.513" dur="1.901"> TUYỆT VỜI TRONG QUỐC GIA NÀY CHO NHÂN DÂN. >

< start="245.415" dur="0.867"> NGƯỜI MỸ. ĐÃ ĐƯỢC RẤT NHIỀU LẦN HIỂN THỊ >

< start="246.316" dur="2.501"> CÓ RẤT NHIỀU LẦN NÀO HIỂN THỊ RUSTNG. >

< start="248.852" dur="0.699"> CHỈ VẬY THÔI. KHI NÀO LÀ CỦA CHÚNG TÔI >

< start="249.586" dur="1.901"> KHI NÀO LÀ THANH TOÁN CỦA RIÊNG CỦA BẠN, CÔNG VIỆC, SỰ HÀI LÒNG >

< start="251.488" dur="2.334"> PAYCHECKS, JOBS, SATISFACTION THE RIÊNG CÁ NHÂN CỦA BẠN. >

< start="253.824" dur="1.266"> CUỘC ĐỜI SỐNG CỦA RIÊNG CỦA BẠN. ĐẦY ĐỦ SAU KHI HIỂN THỊ >

< start="255.091" dur="0.833"> ĐẦY ĐỦ SAU KHI HIỂN THỊ RATNG R PRNG HIỆN TẠI >

< start="255.925" dur="0.666"> HIỆN TẠI LÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI VÀ RATNG MỌI NGƯỜI >

< start="256.593" dur="1.033"> Những điều và những người đó là HAPPIER. >

< start="257.627" dur="2.802"> CHÚC MỪNG. TÔI NGHINK MỘT ĐIỂM KHÁC TÔI MUỐN >

< start="260.463" dur="0.7"> TÔI NGHINK MỘT ĐIỂM KHÁC TÔI MUỐN Ý NGH SHA LÀ NANCY >

< start="261.197" dur="3.603"> Ý KIẾN HIỂN THỊ LÀ R PNG NELY PELOSI ĐÃ NÓI CHO MỌI NGƯỜI >

< start="264.801" dur="0.8"> PELOSI ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI MỌI NGƯỜI BẠN LÀM GÌ, ĐỪNG NÓI >

< start="265.602" dur="1.634"> BẠN ĐÃ LÀM GÌ, KHÔNG NÓI VỀ KINH TẾ. >

< start="267.237" dur="0.9"> VỀ KINH TẾ. VÌ VẬY NÓI SAU >

< start="268.138" dur="2.868"> VÌ VẬY NÓI NÓI HAI LẦN NÀY. >

< start="271.008" dur="1.733"> HAI. VÀ QUÁ NHIỀU THÁNG TIẾP THEO, >

< start="272.742" dur="0.9"> VÀ QUÁ NHIỀU THÁNG TIẾP THEO, HIỆN TẠI SILL TIẾP TỤC >

< start="273.676" dur="0.266"> HIỆN TẠI SILL TIẾP TỤC LÀM VIỆC. >

< start="273.944" dur="0.699"> CÔNG VIỆC. TÔI XÁC NHẬN S HE ĐƯỢC >

< start="274.645" dur="0.332"> TÔI XÁC NHẬN S HE ĐƯỢC BẦU CỬ. >

< start="275.011" dur="1.334"> BẦU. ĐỔI MỚI. >

< start="276.379" dur="5.171"> ĐỔI MỚI. Anh >

< start="281.551" dur="1.367"> BRIAN: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TÔI VỚI >

< start="282.953" dur="1.867"> GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TÔI VỚI CHÍNH SÁCH CỦA HIỆN TẠI TRÊN BẮC >

< start="284.822" dur="0.632"> CHÍNH SÁCH CỦA HIỆN TẠI VỀ HÀN QUỐC BẮC, NGAY LẬP TỨC, >

< start="285.488" dur="0.633"> HÀN QUỐC, NGAY LẬP TỨC, KIP LUẬT QUÂN SỰ VÀ >

< start="286.156" dur="0.299"> KIP LUẬT QUÂN ĐỘI VÀ ANH. >

< start="286.49" dur="1.3"> ANH NÓ LÀ BÍ MẬT CỦA NHÂN VIÊN >

< start="287.824" dur="2.936"> NÓ LÀ BÍ MẬT CỦA NHÂN VIÊN TẠI BÍ MẬT BẢO MẬT CỦA HOMELAND. >

< start="290.794" dur="0.766"> TẠI BÍ MẬT BẢO MẬT HOMELAND. PHẢN ỨNG CỦA BẠN LÀ GÌ. >

< start="291.562" dur="0.265"> PHẢN ỨNG CỦA BẠN LÀ GÌ. CHO. >

< start="291.862" dur="1.901"> CHO. BƯỚC >

< start="293.764" dur="0.499"> STEPHANIE: TÔI ĐÃ BỊ XÓA. >

< start="294.298" dur="2.1"> TÔI ĐÃ THẤT VỌNG. NGHIÊM TÚC, ĐẶC BIỆT SAU MỘT SỐ >

< start="296.433" dur="2.101"> NGHIÊM TÚC, ĐẶC BIỆT SAU MỘT SỐ NHẬN XÉT CỦA MÌNH ĐÃ LÀM VÀ >

< start="298.535" dur="1.234"> NHỮNG Ý KIẾN NÀO ĐÃ LÀM VÀ TÔI Ở TRONG PHÒNG VỚI HIM VÀ >

< start="299.803" dur="1.968"> TÔI ĐANG Ở TRONG PHÒNG VỚI HIM VÀ ANH THỰC SỰ BẮT ĐẦU HIỆN TẠI >

< start="301.772" dur="1.033"> HÃY THỰC SỰ BẮT ĐẦU HIỆN TẠI TRÊN NHIỀU ĐIỀU >

< start="302.839" dur="3.302"> TRÊN NHIỀU ĐIỀU NÀY KHÔNG CÓ DẤU HIỆU NÀO KHÔNG CÓ QUYỀN. >

< start="306.143" dur="0.599"> ĐĂNG KÝ R WNG KHÔNG CÓ QUYỀN. NÓI VỀ MEDIA >

< start="306.744" dur="0.398"> NÓI CHUYỆN VỀ MEDIA ĐẶC BIỆT. >

< start="307.144" dur="2.501"> ĐẶC BIỆT. TÔI ĐÃ TRỞ NÊN >

< start="309.647" dur="0.732"> TÔI ĐÃ KIẾM TRÊN KILL EIGHT SAYING MỘT SỐ ĐIỀU VỀ >

< start="310.38" dur="0.299"> NÓI MỘT SỐ ĐIỀU VỀ MEDIA. >

< start="310.681" dur="0.699"> PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG. TÔI NGH IT NÓ ĐANG BỊ BỆNH. >

< start="311.415" dur="3.202"> TÔI NGH IT NÓ ĐANG BỊ BỆNH. TÔI QUAN TÂM R HENG LÀ >

< start="314.651" dur="1.1"> TÔI QUAN TÂM R HENG ANH ĐANG BẮT ĐẦU ĐỂ KIẾM TIỀN CỦA TÔI >

< start="315.752" dur="1.634"> BẮT ĐẦU ĐỂ KIẾM TIỀN CỦA BẠN VÀ XEM MỘT BIT nhỏ hơn. >

< start="317.387" dur="1.701"> VÀ XEM MỘT BIT nhỏ hơn. CHỈ THÍCH JOHN BOLTON, NHƯ VẬY >

< start="319.122" dur="0.734"> CHỈ CẦN NHƯ JOHN BOLTON, NHƯ VẬY ĐÃ ĐẾN ĐÓNG BẦU CỬ. >