457s LOKUSHINTSHA KUKWENZELE KAKHULU images and subtitles

- Futhi lolu cala lapha, uma ukulesi sigaba yalesi sigaba esincane lapha, yini ofuna ukuzwa i-rap ngayo? - [Ilungu Lezilaleli] Izinsuku zeviki. - Izinsuku zeviki? (izilaleli zihleka) Isiphakamiso esikhulu se-fuckin '! Mate, kunjalo nje, kulungile ngaphansi kwamakhala ethu! Ngiyakuthanda lokho, kupholile. Wonke umuntu omunye uFunin 'wakuzonda lokho, kodwa banephutha. Kunjalo. Uyazi, mhlawumbe, KungoLwesihlanu ebusuku, Cishe ufana, "Hhawu, kungani ngingasho amabhola amakhulu anwele noma okuthile?" Izinsuku zesonto. Kunjalo, nina bantu balapha, yini enifuna ukudlwengula ngayo? - [Ilungu Lezithameli] Amashubhu e-Fallopian. - Kwakukhona amashubhu amabili ombala kanye ne-fallopian amabili. Sizothatha ukwahluka kwemibala, kumashubhu e-fallopian. (izilaleli zihleka) - Ngiyaqiniseka ukuthi yonke imibala ehlukene, angithi? Kuhle, kunjalo. (izilaleli zihleka) Ngokunokwenzeka. Futhi ungenzi sengathi ubabone! Akekho kini owabona amashubhu we-fallopian. Dick wami mkhulu kakhulu, ngiyafa ukubabona bonke the-- Cha! Kulungile, izinsuku zeviki, ukushintshashintsha kombala kumashubhu we-fallopian, yeka ukuchaza ukuthi ayini amashubhu e-fallopian. (izilaleli zihleka) Yini, bafo phakathi, nifuna ukudlwengula ini? - [Ilungu lezithameli] Izinwele ezimbi zobuso! - Izinwele ezimbi ebusweni, zipholile. Vele ufuna ukubheka, okungakhonjwa kimi akunjalo? Ngikhona-- (izilaleli zihleka) Kuhle. Uh, izinwele ezimbi zobuso, ongathi yizinwele zobuso ezimbi kakhulu? - [Ilungu Lezithameli] Amadevu. - Amadevu? Kulungile, kupholile. Ngiqonde ukuthi ubunomuntu omkhulu obekumele uhambe naye, ukhethe amadevu, cha! Amadevu, kulungile, amadevu. Izinsuku zesonto. Ukuhluka kombala kumashubhu we-fallopian. Guys ngapha, kuze kube manje lezi ezinye iziphakamiso ezinhle. Ngakho-ke asiqhubeke. - [Ilungu Lezithameli] Ama-Axolotls. - Ama-Axolotls, ah! (iziheya zababukeli) - Jesu fucking Kristu, yini inkinga ngawe? Sawubona, siyinhlangano ye-Australia Axolotl Association, Kathathu A, yebo, ukuba nesikhathi esimnandi, yebo? Bayisilwane, kepha, ngoba icacile futhi i-niche, Ngibona sengathi lokho kuyisiphakamiso esifanelekile. Izilwane zibusa zimise abantu bethi izinja nezinto ezinjalo. Uma ungazi ukuthi yini ama-axolotls, baba uhlobo lohlobo lwe-salamander yentsha unomphela elihlala kwinethiwekhi yemihume, eMelika Ephakathi kuphela, ikakhulukazi, ngicabanga ukuthi iMexico. Futhi yebo, fuck wena, ngiyazi imithwalo ngabo, (izilaleli zihleka) Ngiyakuthanda uma abantu bezama ukukukhipha, bese ufana no-uh, lapho ngineminyaka eyishumi nantathu, Bengifuna i-axolotl impela, ngoba anginabo abangane. (izilaleli zihleka) - Guys lapha. - [Ilungu Lezithameli] iBrexit! - Ini? - [Ilungu Lezithameli] iBrexit! - Isiphakamiso sikaBrexit sisobala kakhulu, ngiyesaba. Ngiyazi ukuthi kwenzeka ngokoqobo manje, njengalolu usuku lokugcina. Sizoqeda umdlalo ngokubamba izandla nangokucula u-Auld Lang Syne kuzoba kuhle. - [Ilungu lezithameli] Izinkanyezi! - INkosi uLucan kanye nosomkhathi. Kulungile, Lord Lucan astronaut, yebo. O, nina bantu niyazi ukuthi iNkosi uLucan ingubani, akunjalo? (ukumemeza kwezithameli) Well uzothola in the rap, angithi? (izilaleli zihleka) Kulungile, kupholile. Ngakho-ke, ngithanda iqiniso lokuthi njengo-20 kini niyazi ama-axolotls, kepha ufana, oh uhlobo lweNkosi yaseBrithani owabulala umkakhe, cha, asikaze sizwe ngaye. Kukholakala kabanzi ukuthi uhlala e-Australia. Ngakho-ke, i-astronaut ye-Lord Lucan, i-axolotls, izinwele ezimbi zobuso, ezingamadevu, ukuhluka kombala kumashubhu we-fallopian, nezinsuku zeviki. Lezo, ezinye iziphakamiso ezinde. Futhi lokhu kuzoba ngumqwayizi, i-fre fre rap. Leyo yi-rap eyenziwe lapho kepha kungamanothi aphelele, angabhaliwe noma abhaliwe, angaphinde abonwe futhi. Akunandaba, ngeke kube njengokuhlanya njengoba ucabanga ukuthi kuzoba njalo! Masilahle lokho kushaye umngani wami, ake sijabule! (iziheya zababukeli) Ngikhethe i-rap ebandayo, ngakho-ke sijabule kakhulu, ekuqaleni kombukiso. (rap hit) Rap I-rap engakaze ibonwe ngaphambili ♪ ♪ Usuku engiluthanda kakhulu ngesonto uLwesine ♪ Ngoba Thor the Norse uNkulunkulu ♪ ♪ Ibizwa ngaye, bese ngithi ♪ ♪ Buyela emuva ngosuku, uluthole usuku luka-Odin ♪ Kungakho ngoLwesithathu ♪ Sp Upelelwa ngendlela emangalisa kangaka ♪ ♪ UMsombuluko, oqanjwe inyanga, uhla olukhulu ♪ NgeSonto ilanga, kusobala ♪ ♪ Sat, yebo Saturn, iplanethi ♪ Yebo, kepha uLwesihlanu lwenzekile ♪ Lowo nguFreya, omunye uNkulunkulu waseNorse onodlame ♪ ♪ Yini eyokugcina yeah, ngithula ♪ Did Sikwenzile konke lokho, yebo, ngisezulwini ♪ NguNorse Valhalla obala izinsuku zeviki ♪ Is Lokho kusikhombisa ♪ Futhi uLwesithathu, usuku lwe-hump ♪ ♪ Angikwazi ukuphatha i-♪ Ngihlala ngiyanqamula, lapho ekhalendeni ♪ ♪ Angiyifuni ♪ ♪ O, ngiyakhumbula, ngoLwesibili, yebo ake ngize ♪ ♪ Sever isandla esisodwa ♪ ♪ Yilokho uNkulunkulu uTew akwenza ♪ ♪ Abantu bayakhohlwa ngaye ♪ Ngiyakuthanda ♪ ♪ I-TYR kosuku lukaTyr ically ♪ Ukuzijabulisa okuningi, bamba izandla bese udonsa ♪ Akekho othanda izithixo zaseNorse ♪ ♪ Kepha akusikho lokho okungamangalisa lokho Ngibheka phansi uhlobo lomzimba wesifazane ♪ ♪ Ngibheke phansi ♪ ♪ Ngithola i-scalpel yami encane ♪ Bese ngiyifaka ngaphezulu kwezitho zangasese ♪ ♪ Ngibheke eceleni, yebo ngiyabuka la ♪ ♪ Kuyindlela eqanjiwe esibelethweni ♪ Ngibheke eceleni, futhi ngijabule kakhulu ♪ Ukubingelelwa yilokho okuhambisa iqanda ♪ Kusuka esibelethweni ♪ Yile chu fallopian op Futhi qiniseka ukuthi isibeletho siyahamba it ♪ Ungavele ucabange ♪ ♪ Bengicabanga ukuthi konke kungama-vaginas, kepha cha ♪ Kuyamangaza ♪ ♪ Ezinye zazo zintekenteke kanti ezinye zazo zicwebezela ♪ ♪ Ezinye zazo zipinki ♪ ♪ Ezinye zazo zinsomi purple ♪ Ezinye zazo zinsundu brown ♪ Lokho kulimaza impela ♪ ♪ Uma i-fallopians yakho ibingu-beige-y ♪ Uhlobo olwesabekayo, kepha namanje ♪ Benza izingane ♪ ♪ Unembile ♪ Bese ubakhiphela ngaphandle lapho ♪ ♪ Lapho kuzalwa ingane ayinayo izinwele zobuso ♪ Futhi uma ikwenzile, empeleni, ubuyogunda ubuso bayo ♪ ♪ Ingane enamadevu, kuleyo ndawo ♪ ♪ On the lip, palate ♪ Ungathi ubani, mntwana, yeka, uthathe iBic ♪ encane ♪ Qina ngaphambili ♪ ♪ Sula izindebe ♪ ♪ Yebo, fika lapho ♪ ♪ Ngenze ingane yabukeka njengo-Adolf Hitler ♪ Kungani uHitler wayenamadevu? ♪ It Kwakunjalo lapho esemncane? ♪ ♪ Mhlawumbe, mhlawumbe ♪ ♪ Yebo ngizizwa ngilukhuni kakhulu ♪ NjengeNkosi ebalekela umthetho lapho ibulala umanny ♪ "Yebo, siyazi ngalokhu, awungiqondi." ♪ Lord Lucan, not stealin ', not lootin' ♪ Wabaleka, esitimeleni, esuka eLuton ♪ ♪ Lesi yisiteshi sesitimela eduze kwaseLondon ♪ ♪ Ukuya eCape Town eziningana ♪ ♪ Yebo, kuduma ♪ ♪ Ungene ngomnyango ♪ ♪ Kusho umamncane, ngivele ngimuhlabe umxhwele ♪ ♪ Ngakho ngidinga ukubhalisela lapha, ukuya ku-NASA ♪ Ngiyacela, ungingenise esikhaleni esitsheni shut Ngisenkingeni ngempela ngoba ♪ Unyanya usephondweni lwegazi ♪ ♪ Unkosikazi wami, nendodana yami beza ekhaya ♪ Futhi wathi kungani ubulele umalume, Lord ♪ ♪ Kepha ngangihambile ♪ Ngibalekile, kwathi Lorde omningi njengesihlabeleli se-kiwi ♪ Ngisesikhathini manje ♪ Come Sicela uze uzame ukuletha konke ukudla ♪ Futhi izakhamzimba engizidingayo, kuma-ISS ♪ ♪ Ukuhaha kwami ​​okwethusayo kuholele ekutheni ngibulawe ♪ Udinga ukubulawa ♪ NgiyiNkosi ebi kakhulu selokhu iNkosi Damon Hill ♪ ♪ Wayengumshayeli womjaho ♪ Don't Angicabangi ukuthi wenziwa iNkosi ♪ Kungenzeka ukuthi kusho i-Lord Alan Sugar ♪ Would Ngingathandwa ored Yini eyokugcina evela kini bafana kulesi sigaba ♪ ♪ Amkhafulele kimi, yebo gimme leyo reflection ♪ ♪ Emanzini, ngibona into encane ♪ ♪ Kubukeka sengathi inyoka ♪ ♪ kepha inemilenze emincane, emincane ♪ Uyazi ukuthi ngifuna ukuyithatha eMexico ♪ ♪ Akukho emthethweni ukuthekelisa ♪ If Futhi uma ngithola, ngizokutshela u-fuckin '♪ C 'Ngoba muhle kakhulu ♪ ♪ Ngizizwa nginobuhlakani obukhulu ♪ Ngizizwa ngihlakaniphile ukuthi ngiyazazi lezi zinganyana ezintsha ♪ ♪ Ezinye zazo zimnyama, kanti ezinye zazo zimhlophe ♪ Banombono omuhle ongaboni ♪ ♪ phakathi kobusuku ♪ 'ReAfani nenhlanzi ♪ ♪ kepha abafani nama-amphibians ♪ Yebo, bheka amakhono amancane kanye nemilenze yawo emincane ♪ Babukeka njengohlobo lwendlala obomvu ♪ ♪ Kufana nokuthi banokuncishiswa okuncane ♪ ♪ eceleni kwekhanda labo ♪ Kungani ngangibathanda kakhulu, lapho ngangimomotheka (kwakusho ukuthi kusobala ukuthi ingane) ♪ Ngiwathanda kakhulu ama-axolotls, yebo ♪ ♪ Bheka 'enganeni (futhi ngokusobala obekumele imamatheke) ♪ Bahlala benovelile, njenge-quokka ♪ ♪ Ngakho-ke ngizoya eMexico, nginebhodlela ♪ ♪ Ngi-Walkin 'emgedeni, bese ngizama ukuwufaka ku-♪ Ithi, c'mon axolotl encane uyinike igrin ♪ Futhi bekubhukuda, kimi ngqo ♪ Then Bese ngiyayihambisa, ngaphandle kwezwe ♪ ♪ Ngifaka kanjani i-bum yami, ♪ ♪ Ngangihlaselwa ngokuphepha ♪ ♪ Ngiyibuyisele lapho, ngiyoyithanda ♪ ♪ Ingigqolozele ♪ ♪ Ngilibambe ekhanda lakhe ♪ Ngingathi, umnandi ♪ Then Bese ngicele ukumema umuntu engishade naye kakhulu - Lord Lucan ♪ Lapho uya ♪ Ngiyabonga ngokubuka. Sicela ubuke okuningi ngohlu lwadlalwayo, lapha. Bhalisa lapha. Like, ukuphawula, zonke lezo zinto. Ukumemeza, bye!

LOKUSHINTSHA KUKWENZELE KAKHULU

Book a personalised freestyle rap at www.cameo.com/christurnercomedy Taking any suggestions the audience can throw at him, British Comedian and Rapper, Chris Turner absolutely EDUCATES with an insane off the dome dope freestyle rap about: 🔥 AXOLOTL 🔥 🔥 DAYS OF THE WEEK 🔥 🔥 LORD LUCAN: ASTRONAUT 🔥 🔥 BAD FACIAL HAIR (MOUSTACHES) 🔥 🔥 THE VARIATION OF COLOUR IN FALLOPIAN TUBES 🔥 Get this guy on Sway in the Morning! Beat: ‘You and Me' - Sedivi : www.youtube.com/watch Recorded at The Black Flamingo, Perth Fringeworld. ---------- For fans of: #SwayIntheMorning #SwaysUniverse #freestylerap #macmiller #logic #eminem #lildicky #rapbeats #5fingersofdeath #waynebrady
sways universe, freestyle rapper, comedy rapper, musical comedy, five fingers of death, christurnercomedy, twitch rapping, freestyle rap, rap music, sway in the morning, twitch freestyle, rapping, freestyling, freestyle hip hop, hip hop, comedy rap, off the dome,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="0" dur="1.443"> - Futhi lolu cala lapha, uma ukulesi sigaba >

< start="1.443" dur="1.264"> yalesi sigaba esincane lapha, >

< start="2.707" dur="1.806"> yini ofuna ukuzwa i-rap ngayo? >

< start="5.98" dur="1.11"> - [Ilungu Lezilaleli] Izinsuku zeviki. >

< start="7.09" dur="0.975"> - Izinsuku zeviki? >

< start="8.065" dur="0.833"> (izilaleli zihleka) >

< start="8.898" dur="2.012"> Isiphakamiso esikhulu se-fuckin '! >

< start="10.91" dur="2.16"> Mate, kunjalo nje, kulungile ngaphansi kwamakhala ethu! >

< start="13.07" dur="1.59"> Ngiyakuthanda lokho, kupholile. >

< start="14.66" dur="1.22"> Wonke umuntu omunye uFunin 'wakuzonda lokho, >

< start="15.88" dur="0.833"> kodwa banephutha. >

< start="16.713" dur="1.047"> Kunjalo. >

< start="17.76" dur="1.01"> Uyazi, mhlawumbe, >

< start="18.77" dur="0.833"> KungoLwesihlanu ebusuku, >

< start="19.603" dur="0.833"> Cishe ufana, >

< start="20.436" dur="2.464"> "Hhawu, kungani ngingasho amabhola amakhulu anwele noma okuthile?" >

< start="22.9" dur="0.833"> Izinsuku zesonto. >

< start="23.733" dur="2.692"> Kunjalo, nina bantu balapha, yini enifuna ukudlwengula ngayo? >

< start="26.425" dur="1.185"> - [Ilungu Lezithameli] Amashubhu e-Fallopian. >

< start="27.61" dur="3.43"> - Kwakukhona amashubhu amabili ombala kanye ne-fallopian amabili. >

< start="31.04" dur="3.19"> Sizothatha ukwahluka kwemibala, >

< start="34.23" dur="1.354"> kumashubhu e-fallopian. >

< start="35.584" dur="2.113"> (izilaleli zihleka) >

< start="37.697" dur="2.423"> - Ngiyaqiniseka ukuthi yonke imibala ehlukene, angithi? >

< start="40.12" dur="0.856"> Kuhle, kunjalo. >

< start="40.976" dur="1.164"> (izilaleli zihleka) >

< start="42.14" dur="1.43"> Ngokunokwenzeka. >

< start="43.57" dur="1.16"> Futhi ungenzi sengathi ubabone! >

< start="44.73" dur="2.44"> Akekho kini owabona amashubhu we-fallopian. >

< start="47.17" dur="2.09"> Dick wami mkhulu kakhulu, ngiyafa ukubabona bonke the-- >

< start="49.26" dur="0.833"> Cha! >

< start="51.67" dur="1.38"> Kulungile, izinsuku zeviki, >

< start="53.05" dur="2.25"> ukushintshashintsha kombala kumashubhu we-fallopian, >

< start="55.3" dur="1.668"> yeka ukuchaza ukuthi ayini amashubhu e-fallopian. >

< start="56.968" dur="2.562"> (izilaleli zihleka) >

< start="59.53" dur="1.98"> Yini, bafo phakathi, nifuna ukudlwengula ini? >

< start="61.51" dur="0.89"> - [Ilungu lezithameli] Izinwele ezimbi zobuso! >

< start="62.4" dur="1.88"> - Izinwele ezimbi ebusweni, zipholile. >

< start="64.28" dur="1.73"> Vele ufuna ukubheka, okungakhonjwa kimi akunjalo? >

< start="66.01" dur="0.927"> Ngikhona-- >

< start="66.937" dur="0.833"> (izilaleli zihleka) >

< start="67.77" dur="0.833"> Kuhle. >

< start="68.603" dur="0.833"> Uh, izinwele ezimbi zobuso, >

< start="69.436" dur="1.937"> ongathi yizinwele zobuso ezimbi kakhulu? >

< start="72.806" dur="0.833"> - [Ilungu Lezithameli] Amadevu. >

< start="73.639" dur="0.941"> - Amadevu? >

< start="74.58" dur="0.833"> Kulungile, kupholile. >

< start="75.413" dur="1.947"> Ngiqonde ukuthi ubunomuntu omkhulu obekumele uhambe naye, >

< start="77.36" dur="1.86"> ukhethe amadevu, cha! >

< start="79.22" dur="1.93"> Amadevu, kulungile, amadevu. >

< start="81.15" dur="0.833"> Izinsuku zesonto. >

< start="81.983" dur="2.447"> Ukuhluka kombala kumashubhu we-fallopian. >

< start="84.43" dur="2.24"> Guys ngapha, kuze kube manje lezi ezinye iziphakamiso ezinhle. >

< start="86.67" dur="1.123"> Ngakho-ke asiqhubeke. >

< start="87.793" dur="1.036"> - [Ilungu Lezithameli] Ama-Axolotls. >

< start="88.829" dur="1.388"> - Ama-Axolotls, ah! >

< start="90.217" dur="1.233"> (iziheya zababukeli) >

< start="91.45" dur="2.83"> - Jesu fucking Kristu, yini inkinga ngawe? >

< start="94.28" dur="1.98"> Sawubona, siyinhlangano ye-Australia Axolotl Association, >

< start="96.26" dur="2.56"> Kathathu A, yebo, ukuba nesikhathi esimnandi, yebo? >

< start="98.82" dur="1.2"> Bayisilwane, kepha, >

< start="101.12" dur="2.12"> ngoba icacile futhi i-niche, >

< start="103.24" dur="2.06"> Ngibona sengathi lokho kuyisiphakamiso esifanelekile. >

< start="105.3" dur="1.23"> Izilwane zibusa zimise abantu bethi >

< start="106.53" dur="1.34"> izinja nezinto ezinjalo. >

< start="107.87" dur="1.32"> Uma ungazi ukuthi yini ama-axolotls, >

< start="109.19" dur="3.2"> baba uhlobo lohlobo lwe-salamander yentsha unomphela >

< start="112.39" dur="1.58"> elihlala kwinethiwekhi yemihume, >

< start="113.97" dur="2.64"> eMelika Ephakathi kuphela, ikakhulukazi, ngicabanga ukuthi iMexico. >

< start="116.61" dur="2.171"> Futhi yebo, fuck wena, ngiyazi imithwalo ngabo, >

< start="118.781" dur="1.739"> (izilaleli zihleka) >

< start="120.52" dur="1.74"> Ngiyakuthanda uma abantu bezama ukukukhipha, >

< start="122.26" dur="1.65"> bese ufana no-uh, lapho ngineminyaka eyishumi nantathu, >

< start="123.91" dur="1.16"> Bengifuna i-axolotl impela, >

< start="125.07" dur="1.436"> ngoba anginabo abangane. >

< start="126.506" dur="1.844"> (izilaleli zihleka) >

< start="128.35" dur="1.1"> - Guys lapha. >

< start="129.45" dur="0.833"> - [Ilungu Lezithameli] iBrexit! >

< start="130.283" dur="0.833"> - Ini? >

< start="131.116" dur="0.833"> - [Ilungu Lezithameli] iBrexit! >

< start="131.949" dur="1.331"> - Isiphakamiso sikaBrexit sisobala kakhulu, ngiyesaba. >

< start="133.28" dur="1.99"> Ngiyazi ukuthi kwenzeka ngokoqobo manje, >

< start="135.27" dur="1.8"> njengalolu usuku lokugcina. >

< start="137.07" dur="0.85"> Sizoqeda umdlalo >

< start="137.92" dur="1.98"> ngokubamba izandla nangokucula u-Auld Lang Syne >

< start="139.9" dur="1.867"> kuzoba kuhle. >

< start="141.767" dur="1.473"> - [Ilungu lezithameli] Izinkanyezi! >

< start="143.24" dur="1.44"> - INkosi uLucan kanye nosomkhathi. >

< start="144.68" dur="3.14"> Kulungile, Lord Lucan astronaut, yebo. >

< start="147.82" dur="2.418"> O, nina bantu niyazi ukuthi iNkosi uLucan ingubani, akunjalo? >

< start="150.238" dur="0.852"> (ukumemeza kwezithameli) >

< start="151.09" dur="1.639"> Well uzothola in the rap, angithi? >

< start="152.729" dur="1.971"> (izilaleli zihleka) >

< start="154.7" dur="0.833"> Kulungile, kupholile. >

< start="155.533" dur="2.467"> Ngakho-ke, ngithanda iqiniso lokuthi njengo-20 kini niyazi ama-axolotls, >

< start="158" dur="2.57"> kepha ufana, oh uhlobo lweNkosi yaseBrithani >

< start="160.57" dur="2.33"> owabulala umkakhe, cha, asikaze sizwe ngaye. >

< start="162.9" dur="3.03"> Kukholakala kabanzi ukuthi uhlala e-Australia. >

< start="165.93" dur="3.63"> Ngakho-ke, i-astronaut ye-Lord Lucan, i-axolotls, >

< start="169.56" dur="2.13"> izinwele ezimbi zobuso, ezingamadevu, >

< start="171.69" dur="2"> ukuhluka kombala kumashubhu we-fallopian, >

< start="173.69" dur="0.943"> nezinsuku zeviki. >

< start="174.633" dur="2.347"> Lezo, ezinye iziphakamiso ezinde. >

< start="176.98" dur="2.153"> Futhi lokhu kuzoba ngumqwayizi, i-fre fre rap. >

< start="179.133" dur="1.637"> Leyo yi-rap eyenziwe lapho >

< start="180.77" dur="1.711"> kepha kungamanothi aphelele, angabhaliwe noma abhaliwe, >

< start="182.481" dur="1.299"> angaphinde abonwe futhi. >

< start="183.78" dur="2.03"> Akunandaba, ngeke kube njengokuhlanya njengoba >

< start="185.81" dur="1.38"> ucabanga ukuthi kuzoba njalo! >

< start="187.19" dur="2.66"> Masilahle lokho kushaye umngani wami, ake sijabule! >

< start="189.85" dur="2.833"> (iziheya zababukeli) >

< start="194.134" dur="2.146"> Ngikhethe i-rap ebandayo, ngakho-ke sijabule kakhulu, >

< start="196.28" dur="1.1"> ekuqaleni kombukiso. >

< start="198.684" dur="2.25"> (rap hit) >

< start="202.348" dur="1.866"> Rap I-rap engakaze ibonwe ngaphambili ♪ >

< start="204.214" dur="1.667"> ♪ Usuku engiluthanda kakhulu ngesonto uLwesine ♪ >

< start="205.881" dur="1.886"> Ngoba Thor the Norse uNkulunkulu ♪ >

< start="207.767" dur="2.375"> ♪ Ibizwa ngaye, bese ngithi ♪ >

< start="210.142" dur="2.039"> ♪ Buyela emuva ngosuku, uluthole usuku luka-Odin ♪ >

< start="212.181" dur="1.062"> Kungakho ngoLwesithathu ♪ >

< start="213.243" dur="1.48"> Sp Upelelwa ngendlela emangalisa kangaka ♪ >

< start="214.723" dur="2.546"> ♪ UMsombuluko, oqanjwe inyanga, uhla olukhulu >

< start="217.269" dur="2.057"> ♪ NgeSonto ilanga, kusobala ♪ >

< start="219.326" dur="2.088"> ♪ Sat, yebo Saturn, iplanethi ♪ >

< start="221.414" dur="1.88"> Yebo, kepha uLwesihlanu lwenzekile >

< start="223.294" dur="2.597"> ♪ Lowo nguFreya, omunye uNkulunkulu waseNorse onodlame ♪ >

< start="225.891" dur="2.83"> ♪ Yini eyokugcina yeah, ngithula ♪ >

< start="228.721" dur="2.411"> Did Sikwenzile konke lokho, yebo, ngisezulwini ♪ >

< start="231.132" dur="1.964"> NguNorse Valhalla obala izinsuku zeviki ♪ >

< start="233.096" dur="0.833"> Is Lokho kusikhombisa ♪ >

< start="233.929" dur="1.814"> Futhi uLwesithathu, usuku lwe-hump ♪ >

< start="235.743" dur="1.379"> ♪ Angikwazi ukuphatha i-♪ >

< start="237.122" dur="2.658"> Ngihlala ngiyanqamula, lapho ekhalendeni ♪ >

< start="239.78" dur="1.132"> ♪ Angiyifuni ♪ >

< start="240.912" dur="3.028"> ♪ O, ngiyakhumbula, ngoLwesibili, yebo ake ngize ♪ >

< start="243.94" dur="1.562"> ♪ Sever isandla esisodwa ♪ >

< start="245.502" dur="1.766"> ♪ Yilokho uNkulunkulu uTew akwenza ♪ >

< start="247.268" dur="1.919"> ♪ Abantu bayakhohlwa ngaye ♪ >

< start="249.187" dur="1.135"> Ngiyakuthanda ♪ >

< start="250.322" dur="2.684"> ♪ I-TYR kosuku lukaTyr ically >

< start="253.006" dur="2.162"> ♪ Ukuzijabulisa okuningi, bamba izandla bese udonsa ♪ >

< start="255.168" dur="1.32"> Akekho othanda izithixo zaseNorse ♪ >

< start="256.488" dur="1.394"> ♪ Kepha akusikho lokho okungamangalisa lokho >

< start="257.882" dur="3.003"> Ngibheka phansi uhlobo lomzimba wesifazane ♪ >

< start="260.885" dur="0.887"> ♪ Ngibheke phansi ♪ >

< start="261.772" dur="1.504"> ♪ Ngithola i-scalpel yami encane >

< start="263.276" dur="2.728"> ♪ Bese ngiyifaka ngaphezulu kwezitho zangasese ♪ >

< start="266.004" dur="2.673"> ♪ Ngibheke eceleni, yebo ngiyabuka la ♪ >

< start="268.677" dur="2.645"> ♪ Kuyindlela eqanjiwe esibelethweni ♪ >

< start="271.322" dur="2.612"> Ngibheke eceleni, futhi ngijabule kakhulu ♪ >

< start="273.934" dur="2.068"> Ukubingelelwa yilokho okuhambisa iqanda ♪ >

< start="276.002" dur="1.194"> Kusuka esibelethweni ♪ >

< start="277.196" dur="1.817"> Yile chu fallopian op >

< start="279.013" dur="2.691"> Futhi qiniseka ukuthi isibeletho siyahamba it >

< start="281.704" dur="1.005"> ♪ Ungavele ucabange ♪ >

< start="282.709" dur="2.371"> ♪ Bengicabanga ukuthi konke kungama-vaginas, kepha cha ♪ >

< start="285.08" dur="0.833"> Kuyamangaza ♪ >

< start="285.913" dur="1.936"> ♪ Ezinye zazo zintekenteke kanti ezinye zazo zicwebezela ♪ >

< start="287.849" dur="1.227"> ♪ Ezinye zazo zipinki ♪ >

< start="289.076" dur="1.463"> ♪ Ezinye zazo zinsomi purple >

< start="290.539" dur="1.302"> ♪ Ezinye zazo zinsundu brown >

< start="291.841" dur="1.195"> ♪ Lokho kulimaza impela ♪ >

< start="293.036" dur="2.852"> ♪ Uma i-fallopians yakho ibingu-beige-y ♪ >

< start="295.888" dur="1.303"> Uhlobo olwesabekayo, kepha namanje ♪ >

< start="297.191" dur="1.405"> Benza izingane ♪ >

< start="298.596" dur="0.833"> ♪ Unembile ♪ >

< start="299.429" dur="1.916"> Bese ubakhiphela ngaphandle lapho ♪ >

< start="301.345" dur="2.516"> ♪ Lapho kuzalwa ingane ayinayo izinwele zobuso ♪ >

< start="303.861" dur="2.432"> Futhi uma ikwenzile, empeleni, ubuyogunda ubuso bayo ♪ >

< start="306.293" dur="2.627"> ♪ Ingane enamadevu, kuleyo ndawo ♪ >

< start="308.92" dur="1.663"> ♪ On the lip, palate ♪ >

< start="310.583" dur="3.202"> Ungathi ubani, mntwana, yeka, uthathe iBic ♪ encane >

< start="313.785" dur="0.978"> ♪ Qina ngaphambili ♪ >

< start="314.763" dur="1.177"> ♪ Sula izindebe ♪ >

< start="315.94" dur="1.395"> ♪ Yebo, fika lapho ♪ >

< start="317.335" dur="2.447"> ♪ Ngenze ingane yabukeka njengo-Adolf Hitler ♪ >

< start="319.782" dur="1.7"> Kungani uHitler wayenamadevu? ♪ >

< start="321.482" dur="1.401"> It Kwakunjalo lapho esemncane? ♪ >

< start="322.883" dur="1.305"> ♪ Mhlawumbe, mhlawumbe ♪ >

< start="324.188" dur="1.215"> ♪ Yebo ngizizwa ngilukhuni kakhulu >

< start="325.403" dur="2.859"> ♪ NjengeNkosi ebalekela umthetho lapho ibulala umanny ♪ >

< start="328.262" dur="2.631"> "Yebo, siyazi ngalokhu, awungiqondi." >

< start="330.893" dur="2.472"> ♪ Lord Lucan, not stealin ', not lootin' ♪ >

< start="333.365" dur="2.715"> Wabaleka, esitimeleni, esuka eLuton ♪ >

< start="336.08" dur="2.139"> ♪ Lesi yisiteshi sesitimela eduze kwaseLondon ♪ >

< start="338.219" dur="1.598"> ♪ Ukuya eCape Town eziningana ♪ >

< start="339.817" dur="0.977"> ♪ Yebo, kuduma ♪ >

< start="340.794" dur="1.263"> ♪ Ungene ngomnyango ♪ >

< start="342.057" dur="2.254"> ♪ Kusho umamncane, ngivele ngimuhlabe umxhwele ♪ >

< start="344.311" dur="2.495"> ♪ Ngakho ngidinga ukubhalisela lapha, ukuya ku-NASA ♪ >

< start="346.806" dur="2.516"> Ngiyacela, ungingenise esikhaleni esitsheni shut >

< start="349.322" dur="1.587"> Ngisenkingeni ngempela ngoba ♪ >

< start="350.909" dur="1.563"> Unyanya usephondweni lwegazi ♪ >

< start="352.472" dur="2.158"> ♪ Unkosikazi wami, nendodana yami beza ekhaya ♪ >

< start="354.63" dur="1.586"> Futhi wathi kungani ubulele umalume, Lord ♪ >

< start="356.216" dur="1.265"> ♪ Kepha ngangihambile >

< start="357.481" dur="2.995"> ♪ Ngibalekile, kwathi Lorde omningi njengesihlabeleli se-kiwi ♪ >

< start="360.476" dur="1.272"> Ngisesikhathini manje ♪ >

< start="361.748" dur="2.221"> Come Sicela uze uzame ukuletha konke ukudla ♪ >

< start="363.969" dur="2.592"> Futhi izakhamzimba engizidingayo, kuma-ISS ♪ >

< start="366.561" dur="2.873"> ♪ Ukuhaha kwami ​​okwethusayo kuholele ekutheni ngibulawe ♪ >

< start="369.434" dur="1.294"> Udinga ukubulawa ♪ >

< start="370.728" dur="2.61"> NgiyiNkosi ebi kakhulu selokhu iNkosi Damon Hill ♪ >

< start="373.338" dur="1.228"> ♪ Wayengumshayeli womjaho ♪ >

< start="374.566" dur="1.473"> Don't Angicabangi ukuthi wenziwa iNkosi ♪ >

< start="376.039" dur="1.546"> Kungenzeka ukuthi kusho i-Lord Alan Sugar ♪ >

< start="377.585" dur="1.373"> Would Ngingathandwa ored >

< start="378.958" dur="2.792"> Yini eyokugcina evela kini bafana kulesi sigaba ♪ >

< start="381.75" dur="2.653"> ♪ Amkhafulele kimi, yebo gimme leyo reflection ♪ >

< start="384.403" dur="1.836"> ♪ Emanzini, ngibona into encane ♪ >

< start="386.239" dur="1.17"> ♪ Kubukeka sengathi inyoka ♪ >

< start="387.409" dur="1.523"> ♪ kepha inemilenze emincane, emincane ♪ >

< start="388.932" dur="1.894"> Uyazi ukuthi ngifuna ukuyithatha eMexico ♪ >

< start="390.826" dur="1.582"> ♪ Akukho emthethweni ukuthekelisa ♪ >

< start="392.408" dur="2.557"> If Futhi uma ngithola, ngizokutshela u-fuckin '♪ >

< start="394.965" dur="1.539"> C 'Ngoba muhle kakhulu ♪ >

< start="396.504" dur="1.198"> ♪ Ngizizwa nginobuhlakani obukhulu ♪ >

< start="397.702" dur="2.824"> Ngizizwa ngihlakaniphile ukuthi ngiyazazi lezi zinganyana ezintsha ♪ >

< start="400.526" dur="2.489"> ♪ Ezinye zazo zimnyama, kanti ezinye zazo zimhlophe ♪ >

< start="403.015" dur="1.351"> Banombono omuhle ongaboni ♪ >

< start="404.366" dur="1.454"> ♪ phakathi kobusuku ♪ >

< start="405.82" dur="1.194"> 'ReAfani nenhlanzi ♪ >

< start="407.014" dur="1.733"> ♪ kepha abafani nama-amphibians ♪ >

< start="408.747" dur="2.559"> Yebo, bheka amakhono amancane kanye nemilenze yawo emincane >

< start="411.306" dur="1.882"> ♪ Babukeka njengohlobo lwendlala obomvu ♪ >

< start="413.188" dur="1.336"> ♪ Kufana nokuthi banokuncishiswa okuncane ♪ >

< start="414.524" dur="1.309"> ♪ eceleni kwekhanda labo ♪ >

< start="415.833" dur="3.206"> Kungani ngangibathanda kakhulu, lapho ngangimomotheka (kwakusho ukuthi kusobala ukuthi ingane) ♪ >

< start="419.039" dur="1.667"> Ngiwathanda kakhulu ama-axolotls, yebo ♪ >

< start="420.706" dur="1.268"> ♪ Bheka 'enganeni (futhi ngokusobala obekumele imamatheke) ♪ >

< start="421.974" dur="2.247"> Bahlala benovelile, njenge-quokka ♪ >

< start="424.221" dur="2.424"> ♪ Ngakho-ke ngizoya eMexico, nginebhodlela ♪ >

< start="426.645" dur="2.729"> ♪ Ngi-Walkin 'emgedeni, bese ngizama ukuwufaka ku-♪ >

< start="429.374" dur="3.139"> Ithi, c'mon axolotl encane uyinike igrin ♪ >

< start="432.513" dur="2.66"> Futhi bekubhukuda, kimi ngqo ♪ >

< start="435.173" dur="2.629"> Then Bese ngiyayihambisa, ngaphandle kwezwe ♪ >

< start="437.802" dur="1.447"> ♪ Ngifaka kanjani i-bum yami, ♪ >

< start="439.249" dur="1.549"> ♪ Ngangihlaselwa ngokuphepha ♪ >

< start="440.798" dur="2.062"> ♪ Ngiyibuyisele lapho, ngiyoyithanda ♪ >

< start="442.86" dur="1.059"> ♪ Ingigqolozele ♪ >

< start="443.919" dur="0.905"> ♪ Ngilibambe ekhanda lakhe ♪ >

< start="444.824" dur="1.343"> Ngingathi, umnandi ♪ >

< start="446.167" dur="2.556"> Then Bese ngicele ukumema umuntu engishade naye kakhulu - Lord Lucan ♪ >

< start="448.723" dur="0.833"> Lapho uya ♪ >

< start="449.556" dur="0.894"> Ngiyabonga ngokubuka. >

< start="450.45" dur="2.15"> Sicela ubuke okuningi ngohlu lwadlalwayo, lapha. >

< start="452.6" dur="1.09"> Bhalisa lapha. >

< start="453.69" dur="1.638"> Like, ukuphawula, zonke lezo zinto. >

< start="455.328" dur="1.172"> Ukumemeza, bye! >