195s ໂຮງຮຽນ Arizona ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະຫວັດການລົງທະບຽນຂອງ JJ Vallow images and subtitles

ພວກເຮົາ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການການເມືອງ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການພິເສດ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການພິເສດແລະ ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງການເມືອງແລະລີລາ ສະພາບໍລິຫານແລະສະຖານີວິທະຍາສາດ ສະພາບໍລິຫານແລະສະຖານະການ LORI VALLOW, ສະພາບໍລິຫານສະຖານີວິທະຍາສາດແລະ LORI VALLOW, ແລະ ສະພາບໍລິຫານສະຖານະການແລະ LORI VALLOW, ແລະພວກເຂົາ ສະພາບໍລິຫານສະຖານີວິທະຍາສາດແລະ LORI VALLOW, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ສິນລະປິນແລະນາງລີລີ່, ແລະລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາ ສິນຄ້າແລະລີແລນຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະໂຈນຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ. ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ. ໄດ້ ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ. ອາຍຸ 7 ປີ ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ. ອາຍຸ 7 ປີມີ ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີມີ ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີໄດ້ແລ້ວ ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີທີ່ລາວໄດ້ພາດ ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີໄດ້ສູນຫາຍໄປ ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີໄດ້ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບໄລຍະ 5 ປີ ອາຍຸ 7 ປີໄດ້ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບໄລຍະ 5 ປີ ໄລຍະ 7 ປີທີ່ໄດ້ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບເດືອນຄົບ 5 ປີ - ໄລຍະ 7 ປີທີ່ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບເດືອນທີ່ມີອາຍຸຍືນ - ທັງ ໝົດ ໄລຍະ 7 ປີທີ່ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບເດືອນທີ່ມີອາຍຸຍືນ - ທັງຢູ່ ນຳ ລືມໄລຍະສີ່ເດືອນ - ຢູ່ ນຳ ຢ່າລືມໄລຍະຄົບ 5 ເດືອນພ້ອມທັງລາວ ຄວນພາດ ສຳ ລັບເດືອນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ 5 ປີ - ຢູ່ ນຳ ກັນ ຄວນພາດ ສຳ ລັບເດືອນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ 5 ປີ - ຢູ່ ນຳ ກັນກັບບາດເຈັບສາຫັດ ຢ່າລືມໄລຍະຄົບຮອບ 5 ເດືອນ - ຢູ່ ນຳ ກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ. ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. AN ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. APP ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. ແອັບທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍ ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍ JJ's HIS SISTER TYLEE RYAN. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍ JJ's HIS SISTER TYLEE RYAN. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ'S HIS SISTER TYLEE RYAN. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງ HIS SISTER TYLEE RYAN. ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນເຈເຈຂອງ IN ArizonA ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນເຈເຈຂອງ IN ArizonA ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນອາຊຽນ ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນໃນ ArizonA ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນໃນ ArizonA ສະແດງຂື້ນ ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນໃນ ArizonA ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈົນເຖິງ ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງຈົນກ່ວາ ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈົນເຖິງສຸດທ້າຍ ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ - ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນທ້າຍອາທິດຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້ - LORI ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາທິດສຸດທ້າຍຈົນກ່ວາ - LORI ແມ່ນແລ້ວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ແມ່ນ POSSIBLY ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍຈົນເຖິງປະຈຸບັນ - ນາງ LORI ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍຈົນເຖິງປະຈຸບັນ - LORI ໄດ້ຮັບການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ແມ່ນ POSSIBLY ໃຊ້ APP ນັ້ນ ອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ຮັບການ ນຳ ໃຊ້ແອັບ APP ນັ້ນ ອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງ ເໝາະ ສົມແລ້ວ ອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງ ເໝາະ ສົມກັບແອັບ APP ອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ນຳ ໃຊ້ແອັບ APP ສຳ ລັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງ JJ POSSIBLY ການ ນຳ ໃຊ້ແອັບນີ້ ສຳ ລັບຜູ້ຕິດຕາມ JJ'S POSSIBLY ການ ນຳ ໃຊ້ແອັບນີ້ໃຫ້ແກ່ຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າຂອງ JJ POSSIBLY ການ ນຳ ໃຊ້ແອັບນີ້ ສຳ ລັບກິດຈະ ກຳ ທີ່ແນ່ນອນຂອງ JJ's CLASSROOM. ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. ພວກເຮົາ ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການ ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການ ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງ ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ອອກມາ ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ອອກມາຫາ ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ອອກໄປຫາ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ໄປຫາ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ໄປຫາໂຮງຮຽນ. ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. IN ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາ ໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາ ໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, INGLET ຂອງພວກເຮົາຄວາມຈິງ ໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນກ ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນກ ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຄົ້ນຫາຢ່າງລະອຽດ ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເວລາຢ່າງຖືກຕ້ອງ. INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ແມ່ນ​ຫຍັງ INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຊອກຫາ INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ອອກມາ INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ອອກມາ ເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ອອກມາ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ອອກມາ JJ'S JR'S ENROLLMENT JJ’S ENROLLMENT ແມ່ນ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນ A. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງກ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງນັກຂຽນ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງນັກຂຽນ. ໂດຍຜ່ານ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງນັກຂຽນ. ໂດຍທາງນີ້ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງນັກຂຽນ. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, BIT ຂອງ ROLLERCOASTER. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, BIT ຂອງ ROLLERCOASTER. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, BIT ຂອງ ROLLERCOASTER. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນ BIT ຂອງ ROLLERCOASTER. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ລາຍລະອຽດຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ລາຍລະອຽດຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນໄດ້ບອກບາງຢ່າງ ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນບອກບາງຢ່າງຂອງ ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນບອກບາງຢ່າງຂອງ ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນໄດ້ບອກບາງສ່ວນຂອງເອກະສານ ໂຮງຮຽນ ຈຳ ແນກບາງສ່ວນຂອງສະພາ ໂຮງຮຽນມີບາງຂໍ້ມູນຂອງບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາ ໂຮງຮຽນມີບາງຂໍ້ມູນຂອງສະພາບໍລິຫານ ໂຮງຮຽນບອກບາງຢ່າງຂອງສະພາບໍລິຫານແລະ ບາງສ່ວນຂອງສະພາບໍລິສັດ BFWEEN ແລະ ບາງສ່ວນຂອງສະພາບໍລິສັດ BORWEEN ແລະ LORI ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂອງສະພາບໍລິສັດແລະ LORI VALLOW. ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. ພວກເຮົາ ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນ ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າ ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 IN LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ທີ່ເມືອງ GILBERT, ARIZONA ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ທີ່ເມືອງ GILBERT, ARIZONA ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA WHERE ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA WHERE JJ ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນ ປີ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນ ປີ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ ປີ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນ ປີ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ກຳ ລັງເອົາໃຈໃສ່ໂຮງຮຽນ AT ບ່ອນໃດທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໂຮງຮຽນ AT ບ່ອນໃດທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຫໍພັກ ບ່ອນໃດທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນການຂຽນ ບ່ອນໃດທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນການເປີດຕົວ ສຳ ລັບ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ສະຖາບັນເປີດເຜີຍ ສຳ ລັບ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ເປີດເຜີຍ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼື ເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼືຊີວິດ LAURENS INSTITUTE ສຳ ລັບການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດ ເປີດຕົວສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດ LAURENS ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼືຊີວິດໃນວັນທີເດືອນກຸມພາ ເປີດສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, LAURENS INSTITUTE ສຳ ລັບການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ LAURENS ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນ ການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນ ການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຄວາມ ໜ້າ ກຽດຊັງ ການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນເກີດຂື້ນຈາກ ການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນເກີດຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. ຫົກ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. ວັນທີຫົກ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຫລັງ, ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຕໍ່ ໜ້າ, CHARLES ຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຕໍ່ ໜ້າ, CHARLES ຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຂ້າງຫນ້າ, ການຢ້ຽມຢາມແບບພິເສດ ຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຕໍ່ ໜ້າ, ການສົນທະນາເບິ່ງ ຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. ຫົກມື້ຕໍ່ມື້, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ຫົກມື້ຕໍ່ມື້, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ຫົກມື້ຕໍ່ມື້, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ການຮ້ອງຂໍ ມື້ສຸດທ້າຍຫົກມື້, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ການຮ້ອງຂໍ LORI ມື້ສຸດທ້າຍຫົກວັນ, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ການຮ້ອງຂໍ LORI HAD ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍນາງ LORI ເຂົ້າເບິ່ງໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍເອົານາງ LORI "ໄປແລ້ວ ເຂົ້າເບິ່ງໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍເອົານາງ LORI "ໄປຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ" ເຂົ້າເບິ່ງໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍເອົານາງ LORI "ໄປຫາ" ແລະ ເຂົ້າເບິ່ງໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍເອົານາງ LORI "ໄປຫາ" ແລະໄດ້ໄປ ການຮ້ອງຂໍເງິນ LORI ໄດ້ "ໂກງ" ແລະໄດ້ ການຮ້ອງຂໍ LORI ໄດ້ "ໂກງ" ແລະໄດ້ຍິນ ການຮ້ອງຂໍ LORI ໄດ້ "ໂກງ" ແລະໄດ້ຍິນສາສະຫນາ "ໂກດແຄ້ນ" ແລະໄດ້ຍິນສາສະຫນາ "ຂີ້ແກວ" ແລະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. "ຂີ້ແກວ" ແລະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ "ຂີ້ແກວ" ແລະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. SHE HAD "ຂີ້ແກວ" ແລະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. SHE ຍັງມີ ຟັງສຽງສາສະ ໜາ. SHE ຍັງມີ ຟັງສຽງສາສະ ໜາ. ມັນມີການແຈກຢາຍ ຟັງສຽງສາສະ ໜາ. ມັນມີການແຈກຍາຍເຖິງ ຟັງສຽງສາສະ ໜາ. ມັນຍັງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ AN VOICES. ມັນຍັງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ AN VOICES. ມັນຍັງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ VOICES. ມັນຍັງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ໄດ້ ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ຄື​ກັນ ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, CHARLES SAYS ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, CHARLES ເວົ້າວ່າລາວ ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, CHARLES ເວົ້າວ່າລາວໄດ້ ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, ຄາລາວານເວົ້າວ່າລາວແມ່ນກ ມື້ດຽວກັນ, ຄາລາວານເວົ້າວ່າລາວແມ່ນກ ມື້ດຽວກັນ, ຄາລາວານເວົ້າວ່າລາວໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ມື້ດຽວກັນ, ຄາລາວານເວົ້າວ່າລາວມີ ຄຳ ສັ່ງປ້ອງກັນ ເວົ້າວ່າລາວມີ ຄຳ ສັ່ງປ້ອງກັນ ບອກວ່າລາວມີ ຄຳ ສັ່ງປ້ອງກັນ ເວົ້າວ່າລາວມີ ຄຳ ສັ່ງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂັດຂວາງ LORI. ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. AND..HE ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. AND..HE ບອກ ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. ແລະ ... ບອກຊີວິດ ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວ ຕໍ່ຕ້ານ LORI. And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວ ຕໍ່ຕ້ານ LORI. ແລະ ... ລາວບອກການດຶງດູດຊີວິດຂອງລາວ ຕໍ່ຕ້ານ LORI. And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວທີ່ JJ ດຶງ ຕໍ່ຕ້ານ LORI. And..HE ບອກຊີວິດທີ່ລາວ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກ ຕໍ່ຕ້ານ LORI. And..HE ບອກຊີວິດທີ່ລາວ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກ And..HE ບອກຊີວິດທີ່ລາວ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກ And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວວ່າ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວວ່າ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະ And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວວ່າ ກຳ ລັງດຶງເອົາ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະການຈັບຕົວ And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວວ່າ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະ ນຳ ລາວ ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະກິນລາວ ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະເອົາລາວອອກ ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະໃຊ້ເວລາເຂົາອອກຈາກ ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະກິນລາວອອກຈາກສະຖານະພາບ ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະໃຊ້ເວລາເຂົາອອກຈາກຈົນກ່ວາລັດຈົນກ່ວາ ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະນໍາລາວອອກຈາກລັດຈົນກ່ວາລາວ ໂຮງຮຽນແລະໃຊ້ເວລາອອກຈາກລັດຈົນກ່ວາລາວຂອງ ໂຮງຮຽນແລະໃຊ້ເວລາອອກຈາກຄວາມປອດໄພຂອງລັດຈົນກ່ວາທ່ານມີຄວາມປອດໄພ. ອອກຈາກລັດຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ອອກຈາກລັດຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ມື້ ອອກຈາກລັດຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ມື້ຕໍ່ມາ, ອອກຈາກລັດຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ວັນເວລາ, CHARLES ປອດໄພ. ວັນເວລາ, CHARLES ປອດໄພ. ມື້ຕໍ່ມາ, ເອກະສານອ້າງອີງ ປອດໄພ. ວັນຕໍ່ມາ, CHARLES FILES FOR ປອດໄພ. ວັນຕໍ່ອາທິດ, CHARLES FILES ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງ ປອດໄພ. ວັນຕໍ່ມາ, CHARLES ຍື່ນຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ ວັນຕໍ່ມາ, CHARLES ຍື່ນຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ ມື້ຕໍ່ມາ, CHARLES ຍື່ນຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. ເອກະສານ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. ເອກະສານ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. ເປີດ ເອກະສານ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. ໃນວັນທີ FEBRUARY ເອກະສານ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. ເມື່ອວັນທີ 21 ກຸມພາ, LORI. ເມື່ອວັນທີ 21 ກຸມພາ, LORI. ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນທີ 21 ພະຈິກ, LORI. ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະ LORI. ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ, ວັນຈັນແລະເຈ LORI. ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະ JJ ກັບຄືນ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະ JJ ກັບຄືນ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະ JJ ກັບຄືນຫາ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະເຈວກັບຄືນສູ່ຊີວິດ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະເຈວກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະເຈວກັບຄືນສູ່ຊີວິດນັກຮຽນ, ເລເລຍ CHARLES ແລະ JJ ກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, LORI ສິນຄ້າແລະເຈເຈກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ລີລາແມ່ນ ຄາຣາໂອເກະແລະເຈເຈກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ລີລາແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ ຄາຣາໂອເກະແລະເຈວກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ລີລາແມ່ນຍັງ Mia. ເພື່ອຊີວິດນັກສຶກສາ, LORI ແມ່ນຍັງ MIA. ເພື່ອຊີວິດນັກສຶກສາ, LORI ແມ່ນຍັງ MIA. ຍ້າຍ ເພື່ອຊີວິດນັກສຶກສາ, LORI ແມ່ນຍັງ MIA. ຍ້າຍໄປ ເພື່ອຊີວິດນັກສຶກສາ, LORI ແມ່ນຍັງ MIA. ການເຄື່ອນຍ້າຍໃນເດືອນມີນາ IS ຍັງຄົງ MIA. ການເຄື່ອນຍ້າຍໃນເດືອນມີນາ IS ຍັງຄົງ MIA. ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປ CHARLES IS ຍັງຄົງ MIA. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງ ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະມີການຜິດກົດ ໝາຍ ຢ່າງຜິດກົດ ໝາຍ ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດກັບ JJ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະມີການເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫ້າມ JJ ຈາກ ຄ່າບໍລິການຜິດຖຽງກັນກັບ JJ ຈາກ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜິດປົກກະຕິ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜິດປົກກະຕິ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜິດປົກກະຕິ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ບອກວ່າພວກເຂົາ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ບອກພວກເຂົາ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ບອກວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງໄປ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ບອກວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງໄປ ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໄວ ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດ ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດ ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດຈົນຮອດວັນທີ ໄປຫາ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດຈົນຮອດວັນທີ ໄປຫາ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດເພື່ອວັນຈັນ ... LORI ໄປຫາ TEXAS. ຄວາມໄວສູງທີ່ຈະຮອດວັນຈັນ ... ຕິດຕໍ່ພົວພັນ LORI ຄວາມໄວສູງທີ່ຈະຮອດວັນຈັນ ... ຕິດຕໍ່ພົວພັນ LORI ຄວາມໄວສູງທີ່ຈະຕໍ່ວັນເດືອນມິຖຸນາ ... LORI ຕິດຕໍ່ກັບຊີວິດ ຄວາມອົດທົນໄວທີ່ສຸດໃນວັນຈັນ ... LORI ຕິດຕໍ່ຫາຊີວິດ ຄວາມໄວສູງທີ່ຈະຮອດວັນຈັນ ... LORI ຕິດຕໍ່ກັບຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າ ຄວາມຫວັງໄວທີ່ສຸດໃນວັນຈັນ ... LORI ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວ ໂຈນ ... LORI ຕິດຕໍ່ຫາຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວ ມິຖຸນາ ... ນາງເລີເວົ້າເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ມິຖຸນາ ... ນາງເລີເວົ້າຕໍ່ຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາ ມິຖຸນາ ... ນາງເລີເວົ້າຕໍ່ຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບເຂົ້າມາຢູ່ແລ້ວ ມິຖຸນາ ... ນາງເລີຕິດຕໍ່ຫາຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາຢູ່ໃນປະເທດ GilBERT ມິຖຸນາ ... ນາງເລີຕິດຕໍ່ຫາຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາຢູ່ໃນປະເທດເກຼັກ - ຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາໃນ GILBERT - ຊີວິດການເວົ້າຂອງຄອບຄົວແມ່ນຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະ ຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະນາງ ຊີວິດການເວົ້າຂອງຄອບຄົວແມ່ນຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະ SHE ແຂງແຮງ ຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາໃນ GILBERT - ແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແຮງຈູງໃຈ JJ ຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາໃນ GilBERT - ແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແຮງຈູງໃຈໃນ ໄດ້ກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະ SHE ເຂົ້າໄປໃນ ໄດ້ກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະ SHE ເຂົ້າໄປໃນ ໄດ້ກັບເຂົ້າໄປໃນ GILBERT - ແລະ SHE ເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນ ໄດ້ກັບເຂົ້າໄປໃນ GILBERT - ແລະ SHE ເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະສະ ໝັກ ເຂົ້າຈີ່ JJ ໃນໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະເລືອກເອົາ JJ ເຂົ້າໃນໂຄງການໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ. ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. ເປີດ ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, CHARLES ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, CHARLES ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາພິເສດ ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາສິນຄ້າແມ່ນ ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາສິນຄ້າແມ່ນຕົກ ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາສິນຄ້າແມ່ນຕົກລົງແລະ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາສິນຄ້າແມ່ນຕົກລົງແລະ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ເຫດການຮຸນແຮງຖືກຍິງຕາຍແລະຖືກຂ້າຕາຍ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາຖືກຖືກຍິງແລະຂ້າໂດຍ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ການແຂ່ງຂັນຢ່າງຮຸນແຮງຖືກຍິງຕາຍແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາງ LORI ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ການແຂ່ງຂັນກິລາຮາວາຍແມ່ນຖືກຍິງຕາຍແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ ໜ້າ ຂອງນາງ LORI, VALLOW ຖືກຍິງຕາຍແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, VALLOW ແມ່ນສັກແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍ BRORHER BRORHER, ALEX VALLOW ແມ່ນການສັກຢາແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບ ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບ A ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດ ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະ ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະ A ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະ A ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະ HALF ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະອາຄານຫລັງຄາ, ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະອາຄານຫລັງຄາ, LORI ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະນ້ ຳ ຫລັງຄາ, LORI ບອກ ກ່ຽວກັບອາທິດແລະນ້ ຳ ຫລັງຄາ, LORI ບອກ ກ່ຽວກັບອາທິດແລະອາຄານຫລັງຄາ, LORI ບອກ JJ's ກ່ຽວກັບອາທິດແລະນ້ ຳ ຮ້າມ, ນາງເລີບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງ ກ່ຽວກັບອາທິດແລະນ້ ຳ ໜັກ ທຳ ອິດ, ນາງເລີບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງນັ້ນ LALF LATER, LORI ບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງນັ້ນ LALF LATER, LORI ບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ເປັນການລະເມີດ LALF LATER, LORI ບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງບໍລິສັດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໂຮງຮຽນຂອງ JJ ທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມ ສຳ ຄັນ ໂຮງຮຽນຂອງ JJ ທີ່ CHARLES ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ. ບໍລິສັດ CHARLES SUMIDTED SUICIDE. ບໍລິສັດ CHARLES SUMIDTED SUICIDE. ໂດຍຜ່ານ ບໍລິສັດ CHARLES SUMIDTED SUICIDE. ໂດຍຜ່ານພວກເຂົາ ບໍລິສັດ CHARLES SUMIDTED SUICIDE. ໂດຍຕົນເອງ SUICIDE. ໂດຍຕົນເອງ SUICIDE. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, SUICIDE. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດ SUICIDE. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຄົ້ນຫາຊີວິດ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຄົ້ນຫາຊີວິດ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດການເປັນນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ ໂດຍການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດການເປັນນັກສຶກສາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດການສຶກສາທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີວິດທີ່ຖືກຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຫາວິຖີຊີວິດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີວິດທີ່ຖືກຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນຂອງ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີວິດທີ່ຖືກຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຖານະເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງກ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຊອກຫາຊີວິດທີ່ເປັນການສູນເສຍໃນຖານະເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຄອບຄົວ ຄ່າບໍລິການໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຄອບຄົວ ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. ສະນັ້ນ ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ AS ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. SO AS PART ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນຂອງ ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນຂອງ ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ "DUE ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ "DILIGENCE" DUE ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ "DILIGENCE" DUE ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ "ນະໂຍບາຍ" DUE DILIGENCE ", ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ "ນະໂຍບາຍ" DUE DILIGENCE ", ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ "ນະໂຍບາຍ" DUE DILIGENCE ", ທາງໂຮງຮຽນ ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ "ກົດລະບຽບ" ຂອງໂຮງຮຽນ ນະໂຍບາຍຂອງມັນ "DUE DILIGENCE", ໂຮງຮຽນ ນະໂຍບາຍຂອງມັນ "DUE DILIGENCE", ໂຮງຮຽນ FILES A ນະໂຍບາຍຂອງຕົນເອງ "DUE DILIGENCE", ໂຮງຮຽນ FILES ບົດລາຍງານ ນະໂຍບາຍຂອງຕົນເອງ "DUE DILIGENCE", ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກັບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ໂຮງຮຽນຍື່ນບົດລາຍງານກັບ ທາງດ້ານການເມືອງ, ໂຮງຮຽນຍື່ນບົດລາຍງານກັບ ArizonA ທາງດ້ານການເມືອງ, ໂຮງຮຽນຍື່ນບົດລາຍງານໂດຍອີງໃສ່ການສຶກສາຂອງ ArizonA ບົດລາຍງານກັບບົດລາຍງານຂອງ ARIZONA ບົດລາຍງານກັບບົດລາຍງານຂອງອາເລັກຊິໂນ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍອາເມລິກາ ບົດລາຍງານກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາເລັກຊິໂນ. ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ເປີດ ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ON ເດືອນສິງຫາ ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ໃນເດືອນສິງຫາ 5, ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ STARTS ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ STARTS ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນເດືອນສິງຫາ 5, JJ ເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນເດືອນສິງຫາ 5, JJ ເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນໂຮງຮຽນ ໃໝ່ ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນປີຮຽນ ໃໝ່ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນປີຮຽນ ໃໝ່ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນປີຮຽນ ໃໝ່ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນປີຮຽນ ໃໝ່ ໃນຊີວິດ ສົກຮຽນປີ ໃໝ່ ໃນຊີວິດ ສົກຮຽນປີ ໃໝ່ ພາຍໃນອາຍຸການໃຊ້ຊີວິດ ສົກຮຽນປີ ໃໝ່ ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ ສົກຮຽນ ໃໝ່ ພາຍໃນອາຍຸ ໜຶ່ງ ເດືອນ, ປີຮຽນ ໃໝ່ ຢູ່ໃນຊ່ວງຊີວິດທີ່ເດືອນ, JJ ຢູ່ໃນໄລຍະຊີວິດທີ່ເດືອນ, JJ ໃນໄລຍະຊີວິດທີ່ເດືອນ, JJ ຂອງ GRANDPARENTS.KAY ຢູ່ໃນໄລຍະຊີວິດທີ່ເດືອນ, JJ ຂອງ GRANDPARENTS.KAY ແລະ ຕໍ່ເດືອນທີ່, GRANDPARENTS.KAY ແລະ ຕໍ່ເດືອນນັ້ນ, GRANDPARENTS.KAY ແລະ LARRY GRANDPARENTS.KAY ແລະ LARRY GRANDPARENTS.KAY ແລະ LARRY WOODCOCK.CONTACT LARRY WOODCOCK.CONTACT ລາຍໄດ້ດີ LARRY WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນ LWRY WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນຖາມ LARRY WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ LARRY WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ແມ່ນ WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ເປີດ ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໃນວັນສຸກ ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ໄດ້ OKAY. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ໄດ້ OKAY. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ LORI ໄດ້ OKAY. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ JJ ໄດ້ OKAY. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກຊີວິດ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ຍົກເລີກກົດ ໝາຍ JJ ຈາກວິຖີຊີວິດ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກຊີວິດທາງອີເມວແລະ ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ JJ ຈາກຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະ ຫລີກລ້ຽງໂດຍ JJ ຈາກຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ຊີວິດໂດຍຜ່ານອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ເຂົ້າ ຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ຢູ່ໃນ ຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ຢູ່ໃນອີເມວ, ຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ໃນອີເມວ, ທີ່ ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ເຊິ່ງ ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ທີ່ KTVB ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ເຊິ່ງ KTVB ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ, ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ເຊິ່ງ KTVB ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, LORI ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ເຊິ່ງ KTVB ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ, LORI SAYS ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ຖືກອະນຸຍາດ, LORI SAYS ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ສູ້, LORI SAYS SHE's ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ຖືກແບກ, LORI SAYS SHE's ການເຄື່ອນໄຫວ ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ຖືກແບກ, LORI ເວົ້າວ່າການເຄື່ອນໄຫວນອກ ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ຖືກແບກ, LORI ເວົ້າວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກ KTVB ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ນາງເລີເວົ້າວ່າການເຄື່ອນໄຫວນອກຂອງ KTVB ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, LORI SAYS SHE's ການເຄື່ອນໄຫວອອກຈາກສະຖານະການ KTVB ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, LORI SAYS SHE's ການເຄື່ອນໄຫວອອກຈາກສະຖານະການ KTVB ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, LORI SAYS SHE's ການເຄື່ອນໄຫວອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບກ KTVB ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ນາງເລີເວົ້າວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖານະການ ໃໝ່ KTVB ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ນາງ LORI ເວົ້າວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... SHE's ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ SHE's ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະເຈ SHE's ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ບໍ່ SHE's ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ເປັນ ລັດ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ເປັນ ສະຖານະພາບ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນມາ ສະຖານະພາບ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບໄປຫາ ລັດ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບໄປຫາໂຮງຮຽນ. ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ. ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, TO ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ທັນວາ ກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ທັນວາ ກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ກ ກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ລາຍລະອຽດ ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ລາຍລະອຽດ ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ຕິດຕໍ່ພົວພັນແບບພິເສດ ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ຕິດຕໍ່ພົວພັນແບບພິເສດ THE ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ຕິດຕໍ່ກວດການັກຮຽນ ປີ 2019, ບົດສະຫຼຸບການ ກຳ ນົດໂຮງຮຽນ ປີ 2019, ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າພິສູດຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຮງຮຽນແລະ ປີ 2019, ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ທາງໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນ ປີ 2019, ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ການສຶກສາແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພວກເຂົາ ປີ 2019, ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ ຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ ຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພວກເຂົາຂອງ JJ ຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ໄດ້ ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ຊີວິດ ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ACADEMY ຊີວິດ ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ວິຊາຊີບຊີວິດການ ນຳ ໃຊ້ JJ's DISAPPEARANCE. ວິຊາຊີບຊີວິດການ ນຳ ໃຊ້ JJ's DISAPPEARANCE. ຊີວິດນັກຮຽນໃຊ້ JJ's DISAPPEARANCE. ວິຊາຊີວິດໃຊ້ແອັບ JJ's DISAPPEARANCE. ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໃຊ້ແອັບທີ່ຖືກເອີ້ນ JJ's DISAPPEARANCE. ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໃຊ້ແອັບທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໃຊ້ແອັບທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" ຊີວິດນັກສຶກສາໄດ້ ນຳ ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໄດ້ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ກ ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໄດ້ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມື ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໄດ້ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດ ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແບ່ງປັນໃຫ້ໂຮງຮຽນ - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແບ່ງປັນໃຫ້ໂຮງຮຽນ - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບ ໂຮງຮຽນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບ ໂຮງຮຽນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບພໍ່ແມ່ ໂຮງຮຽນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບພໍ່ແມ່ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງ​ຕາມ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ກ ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ກ ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບ ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫຼື ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫລືອື່ນໆ ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫຼືອຸປະກອນອື່ນ ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫຼືອຸປະກອນອື່ນ ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫລືອຸປະກອນອື່ນທີ່ ກຳ ນົດ ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫລືອຸປະກອນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນ ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫລືອຸປະກອນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຄື LORI ໂທລະສັບຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີການລະບຸວ່າເປັນ LORI ໂທລະສັບຫຼືອຸປະກອນອື່ນທີ່ລະບຸໃນຖານະທີ່ LORI VALLOW ໂທລະສັບຫຼືອຸປະກອນອື່ນທີ່ລະບຸວ່າເປັນພາສາລາວມີ ມີການລະບຸວ່າເປັນລີແລນແທ້ໆ ມີການລະບຸວ່າ LORI VALLOW ມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ໄປ ຢ່າງຈິງຈັງ ຢ່າງຈິງຈັງໄດ້ຖືກຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງຈິງຈັງມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຈິງຈັງຂອງ JJ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາ JJ's ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫ້ອງການຂອງ JJ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າ JJ'S ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການຕິດຕາມການຮ່ວມມືຂອງ JJ's CLASSROOM ຄະນະ ກຳ ມະການຫ້ອງການ ລະບົບການສື່ສານ CLASSROOM. ລະບົບການສື່ສານ. ລະບົບການສື່ສານ. ໄດ້ ລະບົບການສື່ສານ. ຊື່ ລະບົບການສື່ສານ. ຊື່ LORI ລະບົບການສື່ສານ. ຊື່ LORI VALLOW ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW ມີ ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ເປັນ ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມມາ ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມ ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມ ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຢູ່ເທິງ ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມຢູ່ໃນແອັບ. ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍໃຊ້ app ຫຼາຍ ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມໃນຊ່ວງເວລາຫຼາຍຢ່າງຂອງແອັບ .... .... ໄດ້ມີການຕິດຕາມເວລາຫຼາຍຢ່າງຂອງ APP …. ໄດ້ມີການຕິດຕາມເວລາຫຼາຍຢ່າງຂອງ APP .... ຂື້ນ ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍໃນເວລາຫຼາຍກ່ວາ app APP .... ເຖິງຈົນກ່ວາ ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍໃນເວລາຫຼາຍກ່ວາ APP .... ເຖິງຈົນກ່ວາສຸດ ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຢ່າງຂອງ app .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. ເວລາຫລາຍໆຄັ້ງຂອງ APP .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. ເວລາຫລາຍໆຄັ້ງຂອງ APP .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນ ເວລາຫລາຍໆຄັ້ງຂອງ APP .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາໃດ ເວລາຫລາຍໆຄັ້ງຂອງ APP .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາໃດ ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາໃດ ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນ ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງ IT ... ແລະ ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງນີ້ ... ແລະຖືກເອົາອອກ ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະຖືກຍົກຍ້າຍອອກ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະໄດ້ຍົກຍ້າຍເຮີ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະຖືກເອົາອອກໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງນີ້ ... ແລະໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າເຖິງ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປຫາ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປທີ່ແອັບ. ນັ້ນ. ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໄດ້ ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໂຮງ​ຮຽນ ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໂຮງຮຽນເວົ້າ ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນ ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນແມ່ນ ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນແມ່ນ ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນບອກວ່າບໍ່ມີ ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງ ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງ ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງ ໂຮງຮຽນບອກວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີ ໂຮງຮຽນບອກວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງມີບັນຊີ ໂຮງຮຽນບອກວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງມີບັນຊີກັບ LORI ບໍ່ມີຂໍ້ ກຳ ນົດວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີກັບ LORI's ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີທີ່ມີຊື່ຂອງ LORI ບໍ່ມີຂໍ້ ກຳ ນົດວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີທີ່ມີຊື່ຂອງ LORI ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີທີ່ມີຊື່ຂອງ LORI ຈະຕ້ອງມີ ບໍ່ມີຂໍ້ ກຳ ນົດວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີທີ່ຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງມີ ບັນຊີກັບຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງມີ ບັນຊີກັບຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ ບັນຊີກັບຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ ບັນຊີກັບຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແອັບ ... ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແອັບ ... ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ APP ... SINCE ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ APP ... ຕັ້ງແຕ່ JJ'S ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ APP ... ຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີ ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແອັບ ... ຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີດົນ ປະຕິບັດຕາມ app ... ແຕ່ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ ປະຕິບັດຕາມແອັບ ... ... ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ JJ. SINCE JJ ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ. SINCE JJ ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ. ກັບຄືນ SINCE JJ ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ. ກັບ​ໄປ SINCE JJ ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ. ກັບໄປຫາທ່ານ. ENROLLED. ກັບໄປຫາທ່ານ. ກັບໄປຫາທ່ານ. ເຈ JJ WAS JJ ສຸດທ້າຍ JJ ສຸດທ້າຍເຫັນ JJ ແມ່ນເຫັນສຸດທ້າຍໃນ JJ ແມ່ນເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນ JJ ແມ່ນເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນໃນ JJ ແມ່ນເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນໃນ REXBURG JJ ໄດ້ເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ON JJ ໄດ້ເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນເດືອນກັນຍາ ເຈເຈໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສຸດທ້າຍໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ພວກເຮົາ ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ ເດືອນກັນຍາ 23RD. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ ເດືອນກັນຍາ 23RD. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ຫຍັງເລີຍ ເດືອນກັນຍາ 23RD. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດໆ ເດືອນກັນຍາ 23RD. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ບັນດາໂຮງຮຽນໃດໆ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ບັນດາໂຮງຮຽນໃດໆ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດໆ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດໆ ສຳ ລັບລາວ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດໆ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດ ໜຶ່ງ ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, ໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບລູກສາວຂອງລາວ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ - ບັນດາໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ແຕ່ ໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ຕຳ ຫຼວດ ໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມທີ່ບັນທຶກໄວ້ ສຳ ລັບ SISTER, TYLEE-- ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າ ໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບບາດເຈັບຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ແຕ່ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າ ບັນດາໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າແມ່ນຫຍັງ ສຳ ລັບຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ບາດເຈັບ - ແຕ່ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າແມ່ນແລ້ວ ສຳ ລັບຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ບາດເຈັບ - ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງຢູ່ ສຳ ລັບຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ບາດເຈັບ - ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງຢູ່ໃນສະ ໄໝ ສຸດທ້າຍ ສຳ ລັບຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ບາດເຈັບແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງມີອາຍຸສູງສຸດ ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າແມ່ນຍັງເຫັນຢູ່ໃນສະ ໄໝ ສຸດທ້າຍ ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງຢູ່ໃນ ແຕ່ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນສະບັບສຸດທ້າຍໃນເດືອນກັນຍາ. ເບິ່ງກ່ອນສຸດທ້າຍໃນເດືອນກັນຍາ.

ໂຮງຮຽນ Arizona ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະຫວັດການລົງທະບຽນຂອງ JJ Vallow

An app used by JJ's school in Arizona shows that up until last week Lori Vallow was possibly using that app to monitor JJ's classroom activity.
crime, missing-rexburg-kids, idaho, news,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="3.97" dur="0.067"> ພວກເຮົາ >

< start="4.037" dur="0.167"> ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ >

< start="4.204" dur="0.1"> ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ >

< start="4.304" dur="1.334"> ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ >

< start="5.638" dur="0.167"> ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ >

< start="5.805" dur="0.134"> ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການ >

< start="5.939" dur="0.333"> ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການການເມືອງ >

< start="6.272" dur="0.067"> ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການພິເສດ >

< start="6.339" dur="0.1"> ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການພິເສດແລະ >

< start="6.439" dur="0.067"> ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງການເມືອງແລະລີລາ >

< start="6.506" dur="1.335"> ສະພາບໍລິຫານແລະສະຖານີວິທະຍາສາດ >

< start="7.841" dur="0.066"> ສະພາບໍລິຫານແລະສະຖານະການ LORI VALLOW, >

< start="7.907" dur="0.101"> ສະພາບໍລິຫານສະຖານີວິທະຍາສາດແລະ LORI VALLOW, ແລະ >

< start="8.008" dur="0.066"> ສະພາບໍລິຫານສະຖານະການແລະ LORI VALLOW, ແລະພວກເຂົາ >

< start="8.074" dur="0.1"> ສະພາບໍລິຫານສະຖານີວິທະຍາສາດແລະ LORI VALLOW, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ >

< start="8.174" dur="0.167"> ສິນລະປິນແລະນາງລີລີ່, ແລະລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາ >

< start="8.341" dur="0.1"> ສິນຄ້າແລະລີແລນຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະໂຈນຂອງພວກເຂົາ. >

< start="8.441" dur="1.468"> ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ. >

< start="9.909" dur="0.201"> ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ. ໄດ້ >

< start="10.11" dur="0.066"> ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ. ອາຍຸ 7 ປີ >

< start="10.176" dur="0.067"> ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈ. ອາຍຸ 7 ປີມີ >

< start="10.243" dur="0.2"> ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີມີ >

< start="10.443" dur="0.134"> ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີໄດ້ແລ້ວ >

< start="10.577" dur="0.066"> ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີທີ່ລາວໄດ້ພາດ >

< start="10.643" dur="0.067"> ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີໄດ້ສູນຫາຍໄປ >

< start="10.71" dur="0.1"> ເຈ. ອາຍຸ 7 ປີໄດ້ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບໄລຍະ 5 ປີ >

< start="10.81" dur="1.335"> ອາຍຸ 7 ປີໄດ້ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບໄລຍະ 5 ປີ >

< start="12.145" dur="0.1"> ໄລຍະ 7 ປີທີ່ໄດ້ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບເດືອນຄົບ 5 ປີ - >

< start="12.245" dur="0.067"> ໄລຍະ 7 ປີທີ່ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບເດືອນທີ່ມີອາຍຸຍືນ - ທັງ ໝົດ >

< start="12.312" dur="0.1"> ໄລຍະ 7 ປີທີ່ສູນຫາຍໄປ ສຳ ລັບເດືອນທີ່ມີອາຍຸຍືນ - ທັງຢູ່ ນຳ >

< start="12.412" dur="0.167"> ລືມໄລຍະສີ່ເດືອນ - ຢູ່ ນຳ >

< start="12.579" dur="0.133"> ຢ່າລືມໄລຍະຄົບ 5 ເດືອນພ້ອມທັງລາວ >

< start="12.712" dur="0.1"> ຄວນພາດ ສຳ ລັບເດືອນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ 5 ປີ - ຢູ່ ນຳ ກັນ >

< start="12.812" dur="0.1"> ຄວນພາດ ສຳ ລັບເດືອນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ 5 ປີ - ຢູ່ ນຳ ກັນກັບບາດເຈັບສາຫັດ >

< start="12.912" dur="0.067"> ຢ່າລືມໄລຍະຄົບຮອບ 5 ເດືອນ - ຢູ່ ນຳ ກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ. >

< start="12.979" dur="1.568"> ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. >

< start="14.547" dur="0.067"> ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. AN >

< start="14.614" dur="0.067"> ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. APP >

< start="14.681" dur="0.067"> ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. ແອັບທີ່ໃຊ້ແລ້ວ >

< start="14.748" dur="0.066"> ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍ >

< start="14.814" dur="0.1"> ເດືອນ - ຢູ່ກັບ RISAN SISTER SISTER SISTER. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍ JJ's >

< start="14.914" dur="3.971"> HIS SISTER TYLEE RYAN. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍ JJ's >

< start="18.885" dur="0.033"> HIS SISTER TYLEE RYAN. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ'S >

< start="18.918" dur="0.134"> HIS SISTER TYLEE RYAN. ແອັບທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງ >

< start="19.052" dur="0.1"> HIS SISTER TYLEE RYAN. ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນເຈເຈຂອງ IN ArizonA >

< start="19.152" dur="0.234"> ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນເຈເຈຂອງ IN ArizonA >

< start="19.386" dur="0.066"> ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນອາຊຽນ >

< start="19.452" dur="0.067"> ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນໃນ ArizonA >

< start="19.519" dur="0.1"> ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນໃນ ArizonA ສະແດງຂື້ນ >

< start="19.619" dur="0.1"> ແອັບ APP ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນໃນ ArizonA ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈົນເຖິງ >

< start="19.719" dur="1.402"> ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງຈົນກ່ວາ >

< start="21.121" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈົນເຖິງສຸດທ້າຍ >

< start="21.221" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ - >

< start="21.321" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນທ້າຍອາທິດຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້ - LORI >

< start="21.388" dur="0.066"> ໂຮງຮຽນໃນອາເຈນຕິນາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ >

< start="21.454" dur="0.267"> ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາທິດສຸດທ້າຍຈົນກ່ວາ - LORI ແມ່ນແລ້ວ >

< start="21.721" dur="0.1"> ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ແມ່ນ POSSIBLY >

< start="21.821" dur="0.067"> ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍຈົນເຖິງປະຈຸບັນ - ນາງ LORI ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ >

< start="21.888" dur="0.067"> ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍຈົນເຖິງປະຈຸບັນ - LORI ໄດ້ຮັບການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ >

< start="21.955" dur="0.1"> ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ແມ່ນ POSSIBLY ໃຊ້ APP ນັ້ນ >

< start="22.055" dur="0.167"> ອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ຮັບການ ນຳ ໃຊ້ແອັບ APP ນັ້ນ >

< start="22.222" dur="0.133"> ອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງ ເໝາະ ສົມແລ້ວ >

< start="22.355" dur="0.067"> ອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງ ເໝາະ ສົມກັບແອັບ APP >

< start="22.422" dur="0.1"> ອາທິດສຸດທ້າຍ - LORI ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ນຳ ໃຊ້ແອັບ APP ສຳ ລັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງ JJ >

< start="22.522" dur="0.267"> POSSIBLY ການ ນຳ ໃຊ້ແອັບນີ້ ສຳ ລັບຜູ້ຕິດຕາມ JJ'S >

< start="22.789" dur="0.167"> POSSIBLY ການ ນຳ ໃຊ້ແອັບນີ້ໃຫ້ແກ່ຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າຂອງ JJ >

< start="22.956" dur="0.1"> POSSIBLY ການ ນຳ ໃຊ້ແອັບນີ້ ສຳ ລັບກິດຈະ ກຳ ທີ່ແນ່ນອນຂອງ JJ's CLASSROOM. >

< start="23.056" dur="0.167"> ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. >

< start="23.223" dur="0.1"> ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. ພວກເຮົາ >

< start="23.323" dur="0.067"> ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການ >

< start="23.39" dur="0.1"> ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການ >

< start="23.49" dur="0.1"> ກິດຈະ ກຳ ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ MONITOR JJ’S CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ >

< start="23.59" dur="1.101"> ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ >

< start="24.691" dur="0.1"> ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມ >

< start="24.791" dur="0.067"> ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມ >

< start="24.858" dur="0.066"> ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ >

< start="24.924" dur="0.034"> ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ >

< start="24.958" dur="0.1"> ກິດຈະ ກຳ CLASSROOM. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ >

< start="25.058" dur="0.267"> ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ >

< start="25.325" dur="0.067"> ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງ >

< start="25.392" dur="0.033"> ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ອອກມາ >

< start="25.425" dur="0.1"> ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ອອກມາຫາ >

< start="25.525" dur="0.067"> ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ອອກໄປຫາ >

< start="25.592" dur="1.268"> ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ໄປຫາ >

< start="26.86" dur="0.1"> ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ໄປຫາໂຮງຮຽນ. >

< start="26.96" dur="1.968"> ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. >

< start="28.928" dur="0.134"> ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. IN >

< start="29.062" dur="0.067"> ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, >

< start="29.129" dur="0.1"> ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຂອງພວກເຮົາ >

< start="29.229" dur="0.066"> ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາ >

< start="29.295" dur="0.234"> ໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາ >

< start="29.529" dur="0.167"> ໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, INGLET ຂອງພວກເຮົາຄວາມຈິງ >

< start="29.696" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ >

< start="29.763" dur="0.066"> ໂຮງຮຽນ. ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນກ >

< start="29.829" dur="0.634"> ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນກ >

< start="30.463" dur="0.134"> ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ >

< start="30.597" dur="0.167"> ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຄົ້ນຫາຢ່າງລະອຽດ >

< start="30.764" dur="0.1"> ໃນການກັບຄືນ, ຄວາມຈິງຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເວລາຢ່າງຖືກຕ້ອງ. >

< start="30.864" dur="5.472"> INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. >

< start="36.336" dur="0.033"> INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ແມ່ນ​ຫຍັງ >

< start="36.369" dur="0.1"> INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ >

< start="36.469" dur="0.067"> INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຊອກຫາ >

< start="36.536" dur="0.067"> INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ອອກມາ >

< start="36.603" dur="0.066"> INGLET ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ອອກມາ >

< start="36.669" dur="0.201"> ເວລາທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ອອກມາ >

< start="36.87" dur="0.2"> ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ອອກມາ >

< start="37.771" dur="0.166"> JJ'S >

< start="37.937" dur="0.067"> JR'S ENROLLMENT >

< start="38.004" dur="0.034"> JJ’S ENROLLMENT ແມ່ນ >

< start="38.038" dur="0.266"> ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນ A. >

< start="38.304" dur="0.067"> ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ >

< start="38.371" dur="0.034"> ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ >

< start="38.405" dur="0.233"> ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງກ >

< start="38.638" dur="0.768"> ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງນັກຂຽນ. >

< start="39.406" dur="0.1"> ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງນັກຂຽນ. ໂດຍຜ່ານ >

< start="39.506" dur="0.166"> ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງນັກຂຽນ. ໂດຍທາງນີ້ >

< start="39.672" dur="0.067"> ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ JJ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງນັກຂຽນ. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, >

< start="39.739" dur="0.167"> BIT ຂອງ ROLLERCOASTER. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, >

< start="39.906" dur="0.134"> BIT ຂອງ ROLLERCOASTER. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, >

< start="40.04" dur="0.133"> BIT ຂອງ ROLLERCOASTER. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນ >

< start="40.173" dur="0.067"> BIT ຂອງ ROLLERCOASTER. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ລາຍລະອຽດຂອງໂຮງຮຽນ >

< start="40.24" dur="1.268"> ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ລາຍລະອຽດຂອງໂຮງຮຽນ >

< start="41.508" dur="0.033"> ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນໄດ້ບອກບາງຢ່າງ >

< start="41.541" dur="0.067"> ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນບອກບາງຢ່າງຂອງ >

< start="41.608" dur="0.2"> ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນບອກບາງຢ່າງຂອງ >

< start="41.808" dur="0.067"> ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້, ໂຮງຮຽນໄດ້ບອກບາງສ່ວນຂອງເອກະສານ >

< start="41.875" dur="0.233"> ໂຮງຮຽນ ຈຳ ແນກບາງສ່ວນຂອງສະພາ >

< start="42.108" dur="0.134"> ໂຮງຮຽນມີບາງຂໍ້ມູນຂອງບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາ >

< start="42.242" dur="0.066"> ໂຮງຮຽນມີບາງຂໍ້ມູນຂອງສະພາບໍລິຫານ >

< start="42.308" dur="0.101"> ໂຮງຮຽນບອກບາງຢ່າງຂອງສະພາບໍລິຫານແລະ >

< start="42.409" dur="1.234"> ບາງສ່ວນຂອງສະພາບໍລິສັດ BFWEEN ແລະ >

< start="43.643" dur="0.134"> ບາງສ່ວນຂອງສະພາບໍລິສັດ BORWEEN ແລະ LORI >

< start="43.777" dur="0.066"> ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂອງສະພາບໍລິສັດແລະ LORI VALLOW. >

< start="43.843" dur="0.167"> ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. >

< start="44.01" dur="0.1"> ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. ພວກເຮົາ >

< start="44.11" dur="0.034"> ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນ >

< start="44.144" dur="0.166"> ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າ >

< start="44.31" dur="0.067"> ສິນລະປະແລະ LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ >

< start="44.377" dur="0.2"> LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ >

< start="44.577" dur="0.034"> LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 >

< start="44.611" dur="0.167"> LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 IN >

< start="44.778" dur="0.166"> LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, >

< start="44.944" dur="0.067"> LORI VALLOW. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ທີ່ເມືອງ GILBERT, ARIZONA >

< start="45.011" dur="1.201"> ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ທີ່ເມືອງ GILBERT, ARIZONA >

< start="46.212" dur="0.067"> ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA WHERE >

< start="46.279" dur="0.134"> ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA WHERE JJ >

< start="46.413" dur="0.033"> ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW >

< start="46.446" dur="0.1"> ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນ >

< start="46.546" dur="0.267"> ປີ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນ >

< start="46.813" dur="0.133"> ປີ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ >

< start="46.946" dur="0.034"> ປີ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນ >

< start="46.98" dur="0.1"> ປີ 2019 ໃນ GILBERT, ARIZONA ບ່ອນທີ່ JJ VALLOW ກຳ ລັງເອົາໃຈໃສ່ໂຮງຮຽນ AT >

< start="47.08" dur="3.904"> ບ່ອນໃດທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໂຮງຮຽນ AT >

< start="50.984" dur="0.167"> ບ່ອນໃດທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຫໍພັກ >

< start="51.151" dur="0.066"> ບ່ອນໃດທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນການຂຽນ >

< start="51.217" dur="0.1"> ບ່ອນໃດທີ່ JJ VALLOW ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນການເປີດຕົວ ສຳ ລັບ >

< start="51.317" dur="0.301"> ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ສະຖາບັນເປີດເຜີຍ ສຳ ລັບ >

< start="51.618" dur="0.033"> ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ເປີດເຜີຍ, >

< start="51.651" dur="0.167"> ເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼື >

< start="51.818" dur="0.067"> ເອົາໃຈໃສ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼືຊີວິດ >

< start="51.885" dur="2.969"> LAURENS INSTITUTE ສຳ ລັບການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດ >

< start="54.854" dur="0.134"> ເປີດຕົວສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດ >

< start="54.988" dur="0.1"> LAURENS ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼືຊີວິດໃນວັນທີເດືອນກຸມພາ >

< start="55.088" dur="0.033"> ເປີດສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, >

< start="55.121" dur="0.067"> LAURENS INSTITUTE ສຳ ລັບການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ >

< start="55.188" dur="0.067"> LAURENS ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫຼືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນ >

< start="55.255" dur="0.233"> ການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນ >

< start="55.488" dur="0.1"> ການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຄວາມ ໜ້າ ກຽດຊັງ >

< start="55.588" dur="0.134"> ການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນເກີດຂື້ນຈາກ >

< start="55.722" dur="0.1"> ການສຶກສາ, ຫລືຊີວິດໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນເກີດຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. >

< start="55.822" dur="1.935"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. >

< start="57.757" dur="0.1"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. ຫົກ >

< start="57.857" dur="0.1"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. ວັນທີຫົກ >

< start="57.957" dur="0.134"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຫລັງ, >

< start="58.091" dur="0.1"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ, JJ ແມ່ນຂື້ນກັບໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຕໍ່ ໜ້າ, CHARLES >

< start="58.191" dur="3.07"> ຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຕໍ່ ໜ້າ, CHARLES >

< start="61.261" dur="0.066"> ຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຂ້າງຫນ້າ, ການຢ້ຽມຢາມແບບພິເສດ >

< start="61.327" dur="0.167"> ຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. ຫົກວັນຕໍ່ ໜ້າ, ການສົນທະນາເບິ່ງ >

< start="61.494" dur="0.067"> ຂື້ນຈາກໂຮງຮຽນ. ຫົກມື້ຕໍ່ມື້, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, >

< start="61.561" dur="0.267"> ຫົກມື້ຕໍ່ມື້, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, >

< start="61.828" dur="0.067"> ຫົກມື້ຕໍ່ມື້, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ການຮ້ອງຂໍ >

< start="61.895" dur="0.066"> ມື້ສຸດທ້າຍຫົກມື້, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ການຮ້ອງຂໍ LORI >

< start="61.961" dur="0.101"> ມື້ສຸດທ້າຍຫົກວັນ, ການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ການຮ້ອງຂໍ LORI HAD >

< start="62.062" dur="3.436"> ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍນາງ LORI >

< start="65.498" dur="0.134"> ເຂົ້າເບິ່ງໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍເອົານາງ LORI "ໄປແລ້ວ >

< start="65.632" dur="0.066"> ເຂົ້າເບິ່ງໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍເອົານາງ LORI "ໄປຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ" >

< start="65.698" dur="0.067"> ເຂົ້າເບິ່ງໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍເອົານາງ LORI "ໄປຫາ" ແລະ >

< start="65.765" dur="0.067"> ເຂົ້າເບິ່ງໂຮງຮຽນ, ຮ້ອງຂໍເອົານາງ LORI "ໄປຫາ" ແລະໄດ້ໄປ >

< start="65.832" dur="0.234"> ການຮ້ອງຂໍເງິນ LORI ໄດ້ "ໂກງ" ແລະໄດ້ >

< start="66.066" dur="0.166"> ການຮ້ອງຂໍ LORI ໄດ້ "ໂກງ" ແລະໄດ້ຍິນ >

< start="66.232" dur="0.1"> ການຮ້ອງຂໍ LORI ໄດ້ "ໂກງ" ແລະໄດ້ຍິນສາສະຫນາ >

< start="66.332" dur="1.635"> "ໂກດແຄ້ນ" ແລະໄດ້ຍິນສາສະຫນາ >

< start="67.967" dur="0.067"> "ຂີ້ແກວ" ແລະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. >

< start="68.034" dur="0.067"> "ຂີ້ແກວ" ແລະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ >

< start="68.101" dur="0.1"> "ຂີ້ແກວ" ແລະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. SHE HAD >

< start="68.201" dur="0.067"> "ຂີ້ແກວ" ແລະໄດ້ຍິນສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. SHE ຍັງມີ >

< start="68.268" dur="0.3"> ຟັງສຽງສາສະ ໜາ. SHE ຍັງມີ >

< start="68.568" dur="0.067"> ຟັງສຽງສາສະ ໜາ. ມັນມີການແຈກຢາຍ >

< start="68.635" dur="0.033"> ຟັງສຽງສາສະ ໜາ. ມັນມີການແຈກຍາຍເຖິງ >

< start="68.668" dur="0.1"> ຟັງສຽງສາສະ ໜາ. ມັນຍັງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ AN >

< start="68.768" dur="1.001"> VOICES. ມັນຍັງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ AN >

< start="69.769" dur="0.167"> VOICES. ມັນຍັງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ >

< start="69.936" dur="0.1"> VOICES. ມັນຍັງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. >

< start="70.036" dur="0.167"> ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. >

< start="70.203" dur="0.1"> ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ໄດ້ >

< start="70.303" dur="0.067"> ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ຄື​ກັນ >

< start="70.37" dur="0.133"> ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, >

< start="70.503" dur="0.1"> ຄັດຄ້ານສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ >

< start="70.603" dur="0.234"> ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ >

< start="70.837" dur="0.033"> ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, CHARLES SAYS >

< start="70.87" dur="0.067"> ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, CHARLES ເວົ້າວ່າລາວ >

< start="70.937" dur="0.033"> ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, CHARLES ເວົ້າວ່າລາວໄດ້ >

< start="70.97" dur="0.101"> ສະຖານທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ມື້ດຽວກັນ, ຄາລາວານເວົ້າວ່າລາວແມ່ນກ >

< start="71.071" dur="0.3"> ມື້ດຽວກັນ, ຄາລາວານເວົ້າວ່າລາວແມ່ນກ >

< start="71.371" dur="0.1"> ມື້ດຽວກັນ, ຄາລາວານເວົ້າວ່າລາວໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ >

< start="71.471" dur="0.067"> ມື້ດຽວກັນ, ຄາລາວານເວົ້າວ່າລາວມີ ຄຳ ສັ່ງປ້ອງກັນ >

< start="71.538" dur="1.167"> ເວົ້າວ່າລາວມີ ຄຳ ສັ່ງປ້ອງກັນ >

< start="72.705" dur="0.101"> ບອກວ່າລາວມີ ຄຳ ສັ່ງປ້ອງກັນ >

< start="72.806" dur="0.1"> ເວົ້າວ່າລາວມີ ຄຳ ສັ່ງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂັດຂວາງ LORI. >

< start="72.906" dur="0.233"> ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. >

< start="73.139" dur="0.1"> ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. AND..HE >

< start="73.239" dur="0.167"> ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. AND..HE ບອກ >

< start="73.406" dur="0.067"> ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. ແລະ ... ບອກຊີວິດ >

< start="73.473" dur="0.1"> ການປ້ອງກັນການສັ່ງຫ້າມຕໍ່ LORI. And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວ >

< start="73.573" dur="0.234"> ຕໍ່ຕ້ານ LORI. And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວ >

< start="73.807" dur="0.066"> ຕໍ່ຕ້ານ LORI. ແລະ ... ລາວບອກການດຶງດູດຊີວິດຂອງລາວ >

< start="73.873" dur="0.067"> ຕໍ່ຕ້ານ LORI. And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວທີ່ JJ ດຶງ >

< start="73.94" dur="0.033"> ຕໍ່ຕ້ານ LORI. And..HE ບອກຊີວິດທີ່ລາວ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກ >

< start="73.973" dur="0.101"> ຕໍ່ຕ້ານ LORI. And..HE ບອກຊີວິດທີ່ລາວ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກ >

< start="74.074" dur="0.233"> And..HE ບອກຊີວິດທີ່ລາວ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກ >

< start="74.307" dur="0.067"> And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວວ່າ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ >

< start="74.374" dur="0.1"> And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວວ່າ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະ >

< start="74.474" dur="0.067"> And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວວ່າ ກຳ ລັງດຶງເອົາ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະການຈັບຕົວ >

< start="74.541" dur="0.1"> And..HE ບອກຊີວິດຂອງລາວວ່າ ກຳ ລັງດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະ ນຳ ລາວ >

< start="74.641" dur="0.167"> ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະກິນລາວ >

< start="74.808" dur="0.066"> ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະເອົາລາວອອກ >

< start="74.874" dur="0.1"> ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະໃຊ້ເວລາເຂົາອອກຈາກ >

< start="74.974" dur="0.101"> ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະກິນລາວອອກຈາກສະຖານະພາບ >

< start="75.075" dur="0.1"> ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະໃຊ້ເວລາເຂົາອອກຈາກຈົນກ່ວາລັດຈົນກ່ວາ >

< start="75.175" dur="0.1"> ດຶງ JJ ອອກຈາກໂຮງຮຽນແລະນໍາລາວອອກຈາກລັດຈົນກ່ວາລາວ >

< start="75.275" dur="0.2"> ໂຮງຮຽນແລະໃຊ້ເວລາອອກຈາກລັດຈົນກ່ວາລາວຂອງ >

< start="75.475" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນແລະໃຊ້ເວລາອອກຈາກຄວາມປອດໄພຂອງລັດຈົນກ່ວາທ່ານມີຄວາມປອດໄພ. >

< start="75.575" dur="0.834"> ອອກຈາກລັດຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. >

< start="76.409" dur="0.1"> ອອກຈາກລັດຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ມື້ >

< start="76.509" dur="0.167"> ອອກຈາກລັດຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ມື້ຕໍ່ມາ, >

< start="76.676" dur="0.1"> ອອກຈາກລັດຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ວັນເວລາ, CHARLES >

< start="76.776" dur="0.2"> ປອດໄພ. ວັນເວລາ, CHARLES >

< start="76.976" dur="0.067"> ປອດໄພ. ມື້ຕໍ່ມາ, ເອກະສານອ້າງອີງ >

< start="77.043" dur="0.134"> ປອດໄພ. ວັນຕໍ່ມາ, CHARLES FILES FOR >

< start="77.177" dur="0.1"> ປອດໄພ. ວັນຕໍ່ອາທິດ, CHARLES FILES ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງ >

< start="77.277" dur="0.066"> ປອດໄພ. ວັນຕໍ່ມາ, CHARLES ຍື່ນຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ >

< start="77.343" dur="0.201"> ວັນຕໍ່ມາ, CHARLES ຍື່ນຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ >

< start="77.544" dur="0.1"> ມື້ຕໍ່ມາ, CHARLES ຍື່ນຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. >

< start="77.644" dur="0.167"> ເອກະສານ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. >

< start="77.811" dur="0.166"> ເອກະສານ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. ເປີດ >

< start="77.977" dur="0.101"> ເອກະສານ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. ໃນວັນທີ FEBRUARY >

< start="78.078" dur="0.1"> ເອກະສານ ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ LORI. ເມື່ອວັນທີ 21 ກຸມພາ, >

< start="78.178" dur="1.501"> LORI. ເມື່ອວັນທີ 21 ກຸມພາ, >

< start="79.679" dur="0.067"> LORI. ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນທີ 21 ພະຈິກ, >

< start="79.746" dur="0.067"> LORI. ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະ >

< start="79.813" dur="0.133"> LORI. ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ, ວັນຈັນແລະເຈ >

< start="79.946" dur="0.1"> LORI. ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະ JJ ກັບຄືນ >

< start="80.046" dur="0.167"> ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະ JJ ກັບຄືນ >

< start="80.213" dur="0.133"> ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະ JJ ກັບຄືນຫາ >

< start="80.346" dur="0.167"> ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະເຈວກັບຄືນສູ່ຊີວິດ >

< start="80.513" dur="0.067"> ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະເຈວກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, >

< start="80.58" dur="0.1"> ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ, ວັນຈັນແລະເຈວກັບຄືນສູ່ຊີວິດນັກຮຽນ, ເລເລຍ >

< start="80.68" dur="1.635"> CHARLES ແລະ JJ ກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, LORI >

< start="82.315" dur="0.1"> ສິນຄ້າແລະເຈເຈກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ລີລາແມ່ນ >

< start="82.415" dur="0.067"> ຄາຣາໂອເກະແລະເຈເຈກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ລີລາແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ >

< start="82.482" dur="0.1"> ຄາຣາໂອເກະແລະເຈວກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ລີລາແມ່ນຍັງ Mia. >

< start="82.582" dur="1.969"> ເພື່ອຊີວິດນັກສຶກສາ, LORI ແມ່ນຍັງ MIA. >

< start="84.551" dur="0.033"> ເພື່ອຊີວິດນັກສຶກສາ, LORI ແມ່ນຍັງ MIA. ຍ້າຍ >

< start="84.584" dur="0.1"> ເພື່ອຊີວິດນັກສຶກສາ, LORI ແມ່ນຍັງ MIA. ຍ້າຍໄປ >

< start="84.684" dur="0.1"> ເພື່ອຊີວິດນັກສຶກສາ, LORI ແມ່ນຍັງ MIA. ການເຄື່ອນຍ້າຍໃນເດືອນມີນາ >

< start="84.784" dur="0.234"> IS ຍັງຄົງ MIA. ການເຄື່ອນຍ້າຍໃນເດືອນມີນາ >

< start="85.018" dur="0.167"> IS ຍັງຄົງ MIA. ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປ CHARLES >

< start="85.185" dur="0.066"> IS ຍັງຄົງ MIA. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງ >

< start="85.251" dur="1.435"> ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງ >

< start="86.686" dur="0.067"> ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະມີການຜິດກົດ ໝາຍ ຢ່າງຜິດກົດ ໝາຍ >

< start="86.753" dur="0.067"> ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດກັບ JJ >

< start="86.82" dur="0.1"> ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະມີການເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫ້າມ JJ ຈາກ >

< start="86.92" dur="0.267"> ຄ່າບໍລິການຜິດຖຽງກັນກັບ JJ ຈາກ >

< start="87.187" dur="0.133"> ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜິດປົກກະຕິ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... >

< start="87.32" dur="0.134"> ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜິດປົກກະຕິ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າ >

< start="87.454" dur="0.066"> ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜິດປົກກະຕິ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ບອກວ່າພວກເຂົາ >

< start="87.52" dur="1.268"> ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ບອກພວກເຂົາ >

< start="88.788" dur="0.034"> ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ບອກວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງໄປ >

< start="88.822" dur="0.133"> ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ບອກວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງໄປ >

< start="88.955" dur="0.1"> ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ JJ ຈາກໂຮງຮຽນ ... ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. >

< start="89.055" dur="0.2"> ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. >

< start="89.255" dur="0.134"> ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໄວ >

< start="89.389" dur="0.033"> ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດ >

< start="89.422" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດ >

< start="89.522" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນ ... ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກຳ ລັງຈະໄປທີ່ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດຈົນຮອດວັນທີ >

< start="89.589" dur="3.337"> ໄປຫາ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດຈົນຮອດວັນທີ >

< start="92.926" dur="0.167"> ໄປຫາ TEXAS. ໄວທີ່ສຸດເພື່ອວັນຈັນ ... LORI >

< start="93.093" dur="0.066"> ໄປຫາ TEXAS. ຄວາມໄວສູງທີ່ຈະຮອດວັນຈັນ ... ຕິດຕໍ່ພົວພັນ LORI >

< start="93.159" dur="0.267"> ຄວາມໄວສູງທີ່ຈະຮອດວັນຈັນ ... ຕິດຕໍ່ພົວພັນ LORI >

< start="93.426" dur="0.1"> ຄວາມໄວສູງທີ່ຈະຕໍ່ວັນເດືອນມິຖຸນາ ... LORI ຕິດຕໍ່ກັບຊີວິດ >

< start="93.526" dur="0.067"> ຄວາມອົດທົນໄວທີ່ສຸດໃນວັນຈັນ ... LORI ຕິດຕໍ່ຫາຊີວິດ >

< start="93.593" dur="0.167"> ຄວາມໄວສູງທີ່ຈະຮອດວັນຈັນ ... LORI ຕິດຕໍ່ກັບຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າ >

< start="93.76" dur="0.067"> ຄວາມຫວັງໄວທີ່ສຸດໃນວັນຈັນ ... LORI ຕິດຕໍ່ພົວພັນຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວ >

< start="93.827" dur="0.166"> ໂຈນ ... LORI ຕິດຕໍ່ຫາຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວ >

< start="93.993" dur="0.101"> ມິຖຸນາ ... ນາງເລີເວົ້າເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ >

< start="94.094" dur="0.033"> ມິຖຸນາ ... ນາງເລີເວົ້າຕໍ່ຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາ >

< start="94.127" dur="0.133"> ມິຖຸນາ ... ນາງເລີເວົ້າຕໍ່ຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບເຂົ້າມາຢູ່ແລ້ວ >

< start="94.26" dur="0.034"> ມິຖຸນາ ... ນາງເລີຕິດຕໍ່ຫາຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາຢູ່ໃນປະເທດ GilBERT >

< start="94.294" dur="0.1"> ມິຖຸນາ ... ນາງເລີຕິດຕໍ່ຫາຊີວິດໂດຍກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາຢູ່ໃນປະເທດເກຼັກ - >

< start="94.394" dur="0.801"> ຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາໃນ GILBERT - >

< start="95.195" dur="0.066"> ຊີວິດການເວົ້າຂອງຄອບຄົວແມ່ນຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະ >

< start="95.261" dur="0.167"> ຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະນາງ >

< start="95.428" dur="0.034"> ຊີວິດການເວົ້າຂອງຄອບຄົວແມ່ນຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະ SHE ແຂງແຮງ >

< start="95.462" dur="0.066"> ຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາໃນ GILBERT - ແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແຮງຈູງໃຈ JJ >

< start="95.528" dur="0.067"> ຊີວິດກ່າວວ່າຄອບຄົວໄດ້ກັບມາໃນ GilBERT - ແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແຮງຈູງໃຈໃນ >

< start="95.595" dur="0.167"> ໄດ້ກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະ SHE ເຂົ້າໄປໃນ >

< start="95.762" dur="0.167"> ໄດ້ກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນ GILBERT - ແລະ SHE ເຂົ້າໄປໃນ >

< start="95.929" dur="0.1"> ໄດ້ກັບເຂົ້າໄປໃນ GILBERT - ແລະ SHE ເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນ >

< start="96.029" dur="0.1"> ໄດ້ກັບເຂົ້າໄປໃນ GILBERT - ແລະ SHE ເຂົ້າມາໃນໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ >

< start="96.129" dur="3.603"> ແລະສະ ໝັກ ເຂົ້າຈີ່ JJ ໃນໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ >

< start="99.732" dur="0.067"> ແລະເລືອກເອົາ JJ ເຂົ້າໃນໂຄງການໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ. >

< start="99.799" dur="0.167"> ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. >

< start="99.966" dur="0.067"> ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. ເປີດ >

< start="100.033" dur="0.1"> ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ >

< start="100.133" dur="0.167"> ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, >

< start="100.3" dur="0.1"> ໂປແກຼມບັນຍາກາດຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, CHARLES >

< start="100.4" dur="1.435"> ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, CHARLES >

< start="101.835" dur="0.033"> ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາພິເສດ >

< start="101.868" dur="0.1"> ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາສິນຄ້າແມ່ນ >

< start="101.968" dur="0.067"> ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາສິນຄ້າແມ່ນຕົກ >

< start="102.035" dur="0.067"> ໂຄງການ. ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາສິນຄ້າແມ່ນຕົກລົງແລະ >

< start="102.102" dur="0.233"> ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາສິນຄ້າແມ່ນຕົກລົງແລະ >

< start="102.335" dur="0.033"> ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ເຫດການຮຸນແຮງຖືກຍິງຕາຍແລະຖືກຂ້າຕາຍ >

< start="102.368" dur="0.134"> ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ລາຄາຖືກຖືກຍິງແລະຂ້າໂດຍ >

< start="102.502" dur="0.167"> ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ການແຂ່ງຂັນຢ່າງຮຸນແຮງຖືກຍິງຕາຍແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາງ LORI >

< start="102.669" dur="0.1"> ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກໍລະກົດ, ການແຂ່ງຂັນກິລາຮາວາຍແມ່ນຖືກຍິງຕາຍແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ ໜ້າ ຂອງນາງ LORI, >

< start="102.769" dur="1.168"> VALLOW ຖືກຍິງຕາຍແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, >

< start="103.937" dur="0.066"> VALLOW ແມ່ນສັກແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍ BRORHER BRORHER, ALEX >

< start="104.003" dur="0.101"> VALLOW ແມ່ນການສັກຢາແລະຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. >

< start="104.104" dur="0.2"> ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. >

< start="104.304" dur="0.033"> ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບ >

< start="104.337" dur="0.1"> ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບ A >

< start="104.437" dur="0.067"> ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດ >

< start="104.504" dur="0.033"> ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະ >

< start="104.537" dur="0.067"> ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍນາຍ LORI's BROTHER, ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະ A >

< start="104.604" dur="1.468"> ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະ A >

< start="106.072" dur="0.1"> ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະ HALF >

< start="106.172" dur="0.1"> ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະອາຄານຫລັງຄາ, >

< start="106.272" dur="0.1"> ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະອາຄານຫລັງຄາ, LORI >

< start="106.372" dur="0.067"> ALEX COX. ກ່ຽວກັບອາທິດແລະນ້ ຳ ຫລັງຄາ, LORI ບອກ >

< start="106.439" dur="0.2"> ກ່ຽວກັບອາທິດແລະນ້ ຳ ຫລັງຄາ, LORI ບອກ >

< start="106.639" dur="0.1"> ກ່ຽວກັບອາທິດແລະອາຄານຫລັງຄາ, LORI ບອກ JJ's >

< start="106.739" dur="0.101"> ກ່ຽວກັບອາທິດແລະນ້ ຳ ຮ້າມ, ນາງເລີບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງ >

< start="106.84" dur="0.066"> ກ່ຽວກັບອາທິດແລະນ້ ຳ ໜັກ ທຳ ອິດ, ນາງເລີບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງນັ້ນ >

< start="106.906" dur="1.335"> LALF LATER, LORI ບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງນັ້ນ >

< start="108.241" dur="0.167"> LALF LATER, LORI ບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ເປັນການລະເມີດ >

< start="108.408" dur="0.1"> LALF LATER, LORI ບອກໂຮງຮຽນ JJ ຂອງບໍລິສັດທີ່ກ່າວມານັ້ນ >

< start="108.508" dur="0.267"> ໂຮງຮຽນຂອງ JJ ທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມ ສຳ ຄັນ >

< start="108.775" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນຂອງ JJ ທີ່ CHARLES ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ. >

< start="108.842" dur="1.568"> ບໍລິສັດ CHARLES SUMIDTED SUICIDE. >

< start="110.41" dur="0.1"> ບໍລິສັດ CHARLES SUMIDTED SUICIDE. ໂດຍຜ່ານ >

< start="110.51" dur="0.067"> ບໍລິສັດ CHARLES SUMIDTED SUICIDE. ໂດຍຜ່ານພວກເຂົາ >

< start="110.577" dur="0.1"> ບໍລິສັດ CHARLES SUMIDTED SUICIDE. ໂດຍຕົນເອງ >

< start="110.677" dur="0.267"> SUICIDE. ໂດຍຕົນເອງ >

< start="110.944" dur="0.167"> SUICIDE. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, >

< start="111.111" dur="0.1"> SUICIDE. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດ >

< start="111.211" dur="0.1"> SUICIDE. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຄົ້ນຫາຊີວິດ >

< start="111.311" dur="1.201"> ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຄົ້ນຫາຊີວິດ >

< start="112.512" dur="0.067"> ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ >

< start="112.579" dur="0.133"> ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດການເປັນນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ >

< start="112.712" dur="0.033"> ໂດຍການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດການເປັນນັກສຶກສາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ >

< start="112.745" dur="0.101"> ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດການສຶກສາທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍເຊັ່ນດຽວກັນ >

< start="112.846" dur="0.2"> ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີວິດທີ່ຖືກຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍເຊັ່ນດຽວກັນ >

< start="113.046" dur="0.033"> ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຫາວິຖີຊີວິດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນ >

< start="113.079" dur="0.034"> ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີວິດທີ່ຖືກຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນຂອງ >

< start="113.113" dur="0.133"> ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າຊີວິດທີ່ຖືກຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຖານະເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງກ >

< start="113.246" dur="0.067"> ການຄົ້ນຄວ້າ, ການຊອກຫາຊີວິດທີ່ເປັນການສູນເສຍໃນຖານະເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຄອບຄົວ >

< start="113.313" dur="1.368"> ຄ່າບໍລິການໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຄອບຄົວ >

< start="114.681" dur="0.033"> ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. >

< start="114.714" dur="0.067"> ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. ສະນັ້ນ >

< start="114.781" dur="0.067"> ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ AS >

< start="114.848" dur="0.066"> ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. SO AS PART >

< start="114.914" dur="0.067"> ຄ່າບໍລິການຖືກຂ້າຕາຍເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການຂັດແຍ້ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນຂອງ >

< start="114.981" dur="0.167"> ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນຂອງ >

< start="115.148" dur="0.1"> ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ >

< start="115.248" dur="0.167"> ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ "DUE >

< start="115.415" dur="0.1"> ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ "DILIGENCE" DUE >

< start="115.515" dur="1.268"> ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ "DILIGENCE" DUE >

< start="116.783" dur="0.067"> ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ "ນະໂຍບາຍ" DUE DILIGENCE ", >

< start="116.85" dur="0.133"> ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ "ນະໂຍບາຍ" DUE DILIGENCE ", >

< start="116.983" dur="0.1"> ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ "ນະໂຍບາຍ" DUE DILIGENCE ", ທາງໂຮງຮຽນ >

< start="117.083" dur="0.067"> ການເຜີຍແຜ່. ດັ່ງນັ້ນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງມັນ "ກົດລະບຽບ" ຂອງໂຮງຮຽນ >

< start="117.15" dur="0.133"> ນະໂຍບາຍຂອງມັນ "DUE DILIGENCE", ໂຮງຮຽນ >

< start="117.283" dur="0.134"> ນະໂຍບາຍຂອງມັນ "DUE DILIGENCE", ໂຮງຮຽນ FILES A >

< start="117.417" dur="0.067"> ນະໂຍບາຍຂອງຕົນເອງ "DUE DILIGENCE", ໂຮງຮຽນ FILES ບົດລາຍງານ >

< start="117.484" dur="0.1"> ນະໂຍບາຍຂອງຕົນເອງ "DUE DILIGENCE", ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກັບ >

< start="117.584" dur="1.368"> ທາງດ້ານການເມືອງ, ໂຮງຮຽນຍື່ນບົດລາຍງານກັບ >

< start="118.952" dur="0.2"> ທາງດ້ານການເມືອງ, ໂຮງຮຽນຍື່ນບົດລາຍງານກັບ ArizonA >

< start="119.152" dur="0.067"> ທາງດ້ານການເມືອງ, ໂຮງຮຽນຍື່ນບົດລາຍງານໂດຍອີງໃສ່ການສຶກສາຂອງ ArizonA >

< start="119.219" dur="0.166"> ບົດລາຍງານກັບບົດລາຍງານຂອງ ARIZONA >

< start="119.385" dur="0.101"> ບົດລາຍງານກັບບົດລາຍງານຂອງອາເລັກຊິໂນ >

< start="119.486" dur="0.166"> ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍອາເມລິກາ >

< start="119.652" dur="0.067"> ບົດລາຍງານກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາເລັກຊິໂນ. >

< start="119.719" dur="0.167"> ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. >

< start="119.886" dur="0.1"> ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ເປີດ >

< start="119.986" dur="0.1"> ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ON ເດືອນສິງຫາ >

< start="120.086" dur="0.034"> ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ໃນເດືອນສິງຫາ 5, >

< start="120.12" dur="0.133"> ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ >

< start="120.253" dur="0.067"> ການສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງອາຊິໂນໂນ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ STARTS >

< start="120.32" dur="0.667"> ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ STARTS >

< start="120.987" dur="0.067"> ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນເດືອນສິງຫາ 5, JJ ເລີ່ມຕົ້ນ >

< start="121.054" dur="0.133"> ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນເດືອນສິງຫາ 5, JJ ເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ >

< start="121.187" dur="0.067"> ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນໂຮງຮຽນ ໃໝ່ >

< start="121.254" dur="0.1"> ຂອງເດັກນ້ອຍປອດໄພ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນປີຮຽນ ໃໝ່ >

< start="121.354" dur="0.167"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນປີຮຽນ ໃໝ່ >

< start="121.521" dur="0.133"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນປີຮຽນ ໃໝ່ >

< start="121.654" dur="0.1"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ, JJ ເລີ່ມຕົ້ນປີຮຽນ ໃໝ່ ໃນຊີວິດ >

< start="121.754" dur="1.435"> ສົກຮຽນປີ ໃໝ່ ໃນຊີວິດ >

< start="123.189" dur="0.1"> ສົກຮຽນປີ ໃໝ່ ພາຍໃນອາຍຸການໃຊ້ຊີວິດ >

< start="123.289" dur="0.1"> ສົກຮຽນປີ ໃໝ່ ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ >

< start="123.389" dur="0.101"> ສົກຮຽນ ໃໝ່ ພາຍໃນອາຍຸ ໜຶ່ງ ເດືອນ, >

< start="123.49" dur="0.066"> ປີຮຽນ ໃໝ່ ຢູ່ໃນຊ່ວງຊີວິດທີ່ເດືອນ, JJ >

< start="123.556" dur="0.401"> ຢູ່ໃນໄລຍະຊີວິດທີ່ເດືອນ, JJ >

< start="123.957" dur="0.066"> ໃນໄລຍະຊີວິດທີ່ເດືອນ, JJ ຂອງ GRANDPARENTS.KAY >

< start="124.023" dur="0.067"> ຢູ່ໃນໄລຍະຊີວິດທີ່ເດືອນ, JJ ຂອງ GRANDPARENTS.KAY ແລະ >

< start="124.09" dur="1.235"> ຕໍ່ເດືອນທີ່, GRANDPARENTS.KAY ແລະ >

< start="125.325" dur="0.1"> ຕໍ່ເດືອນນັ້ນ, GRANDPARENTS.KAY ແລະ LARRY >

< start="125.425" dur="0.4"> GRANDPARENTS.KAY ແລະ LARRY >

< start="125.825" dur="0.067"> GRANDPARENTS.KAY ແລະ LARRY WOODCOCK.CONTACT >

< start="125.892" dur="1.501"> LARRY WOODCOCK.CONTACT >

< start="127.393" dur="0.134"> ລາຍໄດ້ດີ >

< start="127.527" dur="0.1"> LARRY WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນ >

< start="127.627" dur="0.067"> LWRY WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນຖາມ >

< start="127.694" dur="0.033"> LARRY WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ >

< start="127.727" dur="0.1"> LARRY WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ >

< start="127.827" dur="0.167"> WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ >

< start="127.994" dur="0.1"> WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ແມ່ນ >

< start="128.094" dur="0.1"> WOODCOCK.CONTACT ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. >

< start="128.194" dur="1.335"> ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. >

< start="129.529" dur="0.167"> ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ເປີດ >

< start="129.696" dur="0.066"> ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໃນວັນສຸກ >

< start="129.762" dur="0.101"> ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, >

< start="129.863" dur="0.066"> ໂຮງຮຽນສອບຖາມຖ້າ JJ ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI >

< start="129.929" dur="0.267"> ໄດ້ OKAY. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI >

< start="130.196" dur="0.067"> ໄດ້ OKAY. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ LORI >

< start="130.263" dur="0.067"> ໄດ້ OKAY. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ JJ >

< start="130.33" dur="0.1"> ໄດ້ OKAY. ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກ >

< start="130.43" dur="1.334"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກ >

< start="131.764" dur="0.067"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກຊີວິດ >

< start="131.831" dur="0.1"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ຍົກເລີກກົດ ໝາຍ JJ ຈາກວິຖີຊີວິດ >

< start="131.931" dur="0.1"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວ >

< start="132.031" dur="0.067"> ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ, LORI ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ JJ ຈາກຊີວິດທາງອີເມວແລະ >

< start="132.098" dur="0.234"> ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ JJ ຈາກຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະ >

< start="132.332" dur="0.1"> ຫລີກລ້ຽງໂດຍ JJ ຈາກຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. >

< start="132.432" dur="1.368"> ຊີວິດໂດຍຜ່ານອີເມວແລະໂທລະສັບ .. >

< start="133.8" dur="0.067"> ຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ເຂົ້າ >

< start="133.867" dur="0.1"> ຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ຢູ່ໃນ >

< start="133.967" dur="0.133"> ຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ຢູ່ໃນອີເມວ, >

< start="134.1" dur="0.1"> ຊີວິດຜ່ານທາງອີເມວແລະໂທລະສັບ .. ໃນອີເມວ, ທີ່ >

< start="134.2" dur="0.2"> ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ເຊິ່ງ >

< start="134.4" dur="0.167"> ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ທີ່ KTVB >

< start="134.567" dur="0.067"> ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ເຊິ່ງ KTVB ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ, >

< start="134.634" dur="0.1"> ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ເຊິ່ງ KTVB ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, LORI >

< start="134.734" dur="0.067"> ໂທລະສັບ .. ໃນ EMAIL, ເຊິ່ງ KTVB ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ, LORI SAYS >

< start="134.801" dur="1.335"> ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ຖືກອະນຸຍາດ, LORI SAYS >

< start="136.136" dur="0.133"> ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ສູ້, LORI SAYS SHE's >

< start="136.269" dur="0.067"> ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ຖືກແບກ, LORI SAYS SHE's ການເຄື່ອນໄຫວ >

< start="136.336" dur="0.033"> ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ຖືກແບກ, LORI ເວົ້າວ່າການເຄື່ອນໄຫວນອກ >

< start="136.369" dur="0.1"> ໃນອີເມວ, KTVB ທີ່ຖືກແບກ, LORI ເວົ້າວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກ >

< start="136.469" dur="0.2"> KTVB ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ນາງເລີເວົ້າວ່າການເຄື່ອນໄຫວນອກຂອງ >

< start="136.669" dur="0.067"> KTVB ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, LORI SAYS SHE's ການເຄື່ອນໄຫວອອກຈາກສະຖານະການ >

< start="136.736" dur="0.033"> KTVB ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, LORI SAYS SHE's ການເຄື່ອນໄຫວອອກຈາກສະຖານະການ >

< start="136.769" dur="0.067"> KTVB ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, LORI SAYS SHE's ການເຄື່ອນໄຫວອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບກ >

< start="136.836" dur="0.134"> KTVB ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ນາງເລີເວົ້າວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖານະການ ໃໝ່ >

< start="136.97" dur="0.066"> KTVB ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ນາງ LORI ເວົ້າວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... >

< start="137.036" dur="3.37"> ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... >

< start="140.406" dur="0.101"> SHE's ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ >

< start="140.507" dur="0.1"> SHE's ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະເຈ >

< start="140.607" dur="0.033"> SHE's ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ບໍ່ >

< start="140.64" dur="0.1"> SHE's ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ເປັນ >

< start="140.74" dur="0.267"> ລັດ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ເປັນ >

< start="141.007" dur="0.067"> ສະຖານະພາບ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນມາ >

< start="141.074" dur="0.133"> ສະຖານະພາບ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບໄປຫາ >

< start="141.207" dur="0.067"> ລັດ ສຳ ລັບວຽກ ໃໝ່ ... ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບໄປຫາໂຮງຮຽນ. >

< start="141.274" dur="2.903"> ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ. >

< start="144.177" dur="0.033"> ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, >

< start="144.21" dur="0.2"> ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, TO >

< start="144.41" dur="0.067"> ແລະ JJ ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ທັນວາ >

< start="144.477" dur="0.2"> ກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ທັນວາ >

< start="144.677" dur="0.034"> ກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, >

< start="144.711" dur="0.167"> ກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ກ >

< start="144.878" dur="0.1"> ກັບຄືນຫາໂຮງຮຽນ. ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ລາຍລະອຽດ >

< start="144.978" dur="0.267"> ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ລາຍລະອຽດ >

< start="145.245" dur="0.066"> ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ຕິດຕໍ່ພົວພັນແບບພິເສດ >

< start="145.311" dur="0.134"> ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ຕິດຕໍ່ພົວພັນແບບພິເສດ THE >

< start="145.445" dur="0.1"> ສຸດທ້າຍ, ຮອດເດືອນທັນວາ 2019, ຕິດຕໍ່ກວດການັກຮຽນ >

< start="145.545" dur="0.634"> ປີ 2019, ບົດສະຫຼຸບການ ກຳ ນົດໂຮງຮຽນ >

< start="146.179" dur="0.133"> ປີ 2019, ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າພິສູດຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຮງຮຽນແລະ >

< start="146.312" dur="0.1"> ປີ 2019, ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ທາງໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນ >

< start="146.412" dur="0.034"> ປີ 2019, ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ການສຶກສາແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພວກເຂົາ >

< start="146.446" dur="0.1"> ປີ 2019, ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ >

< start="146.546" dur="0.2"> ຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ >

< start="146.746" dur="0.234"> ຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພວກເຂົາຂອງ JJ >

< start="146.98" dur="0.1"> ຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. >

< start="147.08" dur="0.567"> ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. >

< start="147.647" dur="0.133"> ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ໄດ້ >

< start="147.78" dur="0.134"> ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ຊີວິດ >

< start="147.914" dur="0.1"> ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ACADEMY ຊີວິດ >

< start="148.014" dur="0.1"> ແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ JJ. ວິຊາຊີບຊີວິດການ ນຳ ໃຊ້ >

< start="148.114" dur="1.101"> JJ's DISAPPEARANCE. ວິຊາຊີບຊີວິດການ ນຳ ໃຊ້ >

< start="149.215" dur="0.067"> JJ's DISAPPEARANCE. ຊີວິດນັກຮຽນໃຊ້ >

< start="149.282" dur="0.1"> JJ's DISAPPEARANCE. ວິຊາຊີວິດໃຊ້ແອັບ >

< start="149.382" dur="0.167"> JJ's DISAPPEARANCE. ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໃຊ້ແອັບທີ່ຖືກເອີ້ນ >

< start="149.549" dur="0.067"> JJ's DISAPPEARANCE. ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໃຊ້ແອັບທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" >

< start="149.616" dur="0.133"> ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໃຊ້ແອັບທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" >

< start="149.749" dur="0.033"> ຊີວິດນັກສຶກສາໄດ້ ນຳ ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - >

< start="149.782" dur="0.101"> ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໄດ້ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ກ >

< start="149.883" dur="0.066"> ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໄດ້ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມື >

< start="149.949" dur="0.134"> ຊີວິດຂອງນັກຮຽນໄດ້ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ >

< start="150.083" dur="0.067"> ຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດ >

< start="150.15" dur="2.135"> ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ >

< start="152.285" dur="0.067"> ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນ >

< start="152.352" dur="0.1"> ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນ >

< start="152.452" dur="0.067"> ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "BLOOMZ" - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແບ່ງປັນໃຫ້ໂຮງຮຽນ >

< start="152.519" dur="0.3"> - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແບ່ງປັນໃຫ້ໂຮງຮຽນ >

< start="152.819" dur="0.1"> - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ >

< start="152.919" dur="0.067"> - ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບ >

< start="152.986" dur="1.134"> ໂຮງຮຽນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບ >

< start="154.12" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບພໍ່ແມ່ >

< start="154.187" dur="0.2"> ໂຮງຮຽນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບພໍ່ແມ່ແລະ >

< start="154.387" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. >

< start="154.487" dur="0.267"> ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. >

< start="154.754" dur="0.067"> ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມ >

< start="154.821" dur="0.167"> ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງ​ຕາມ >

< start="154.988" dur="0.033"> ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, >

< start="155.021" dur="0.067"> ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ກ >

< start="155.088" dur="0.2"> ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ກ >

< start="155.288" dur="0.067"> ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບ >

< start="155.355" dur="0.1"> ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫຼື >

< start="155.455" dur="0.133"> ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫລືອື່ນໆ >

< start="155.588" dur="0.1"> ພໍ່ແມ່ແລະນັກຮຽນ. ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫຼືອຸປະກອນອື່ນ >

< start="155.688" dur="0.301"> ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫຼືອຸປະກອນອື່ນ >

< start="155.989" dur="0.033"> ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫລືອຸປະກອນອື່ນທີ່ ກຳ ນົດ >

< start="156.022" dur="0.1"> ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫລືອຸປະກອນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນ >

< start="156.122" dur="0.067"> ອີງຕາມຊີວິດ, ໂທລະສັບຫລືອຸປະກອນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຄື LORI >

< start="156.189" dur="0.634"> ໂທລະສັບຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີການລະບຸວ່າເປັນ LORI >

< start="156.823" dur="0.067"> ໂທລະສັບຫຼືອຸປະກອນອື່ນທີ່ລະບຸໃນຖານະທີ່ LORI VALLOW >

< start="156.89" dur="0.066"> ໂທລະສັບຫຼືອຸປະກອນອື່ນທີ່ລະບຸວ່າເປັນພາສາລາວມີ >

< start="156.956" dur="0.301"> ມີການລະບຸວ່າເປັນລີແລນແທ້ໆ >

< start="157.257" dur="0.1"> ມີການລະບຸວ່າ LORI VALLOW ມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ໄປ >

< start="157.357" dur="1.601"> ຢ່າງຈິງຈັງ >

< start="158.958" dur="0.1"> ຢ່າງຈິງຈັງໄດ້ຖືກຕິດຕາມກວດກາ >

< start="159.058" dur="0.067"> ຢ່າງຈິງຈັງມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຈິງຈັງຂອງ JJ >

< start="159.125" dur="0.267"> ສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາ JJ's >

< start="159.392" dur="0.1"> ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫ້ອງການຂອງ JJ >

< start="159.492" dur="1.702"> ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າ JJ'S >

< start="161.194" dur="0.1"> ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການຕິດຕາມການຮ່ວມມືຂອງ JJ's CLASSROOM >

< start="161.294" dur="0.234"> ຄະນະ ກຳ ມະການຫ້ອງການ >

< start="161.528" dur="0.1"> ລະບົບການສື່ສານ CLASSROOM. >

< start="161.628" dur="1.501"> ລະບົບການສື່ສານ. >

< start="163.129" dur="0.1"> ລະບົບການສື່ສານ. ໄດ້ >

< start="163.229" dur="0.067"> ລະບົບການສື່ສານ. ຊື່ >

< start="163.296" dur="0.133"> ລະບົບການສື່ສານ. ຊື່ LORI >

< start="163.429" dur="0.067"> ລະບົບການສື່ສານ. ຊື່ LORI VALLOW >

< start="163.496" dur="0.167"> ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW >

< start="163.663" dur="0.1"> ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW ມີ >

< start="163.763" dur="0.134"> ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ເປັນ >

< start="163.897" dur="0.033"> ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມມາ >

< start="163.93" dur="0.1"> ລະບົບ. ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມ >

< start="164.03" dur="0.167"> ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມ >

< start="164.197" dur="0.067"> ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຢູ່ເທິງ >

< start="164.264" dur="0.166"> ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມຢູ່ໃນແອັບ. >

< start="164.43" dur="0.167"> ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍໃຊ້ app ຫຼາຍ >

< start="164.597" dur="0.067"> ຊື່ LORI VALLOW ໄດ້ຖືກຕິດຕາມໃນຊ່ວງເວລາຫຼາຍຢ່າງຂອງແອັບ .... .... >

< start="164.664" dur="2.269"> ໄດ້ມີການຕິດຕາມເວລາຫຼາຍຢ່າງຂອງ APP …. >

< start="166.933" dur="0.1"> ໄດ້ມີການຕິດຕາມເວລາຫຼາຍຢ່າງຂອງ APP .... ຂື້ນ >

< start="167.033" dur="0.067"> ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍໃນເວລາຫຼາຍກ່ວາ app APP .... ເຖິງຈົນກ່ວາ >

< start="167.1" dur="0.133"> ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍໃນເວລາຫຼາຍກ່ວາ APP .... ເຖິງຈົນກ່ວາສຸດ >

< start="167.233" dur="0.1"> ໄດ້ມີການຊື້ຂາຍໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຢ່າງຂອງ app .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. >

< start="167.333" dur="0.234"> ເວລາຫລາຍໆຄັ້ງຂອງ APP .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. >

< start="167.567" dur="0.067"> ເວລາຫລາຍໆຄັ້ງຂອງ APP .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນ >

< start="167.634" dur="0.066"> ເວລາຫລາຍໆຄັ້ງຂອງ APP .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາໃດ >

< start="167.7" dur="0.1"> ເວລາຫລາຍໆຄັ້ງຂອງ APP .... ເຖິງອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາໃດ >

< start="167.8" dur="3.471"> ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາໃດ >

< start="171.271" dur="0.133"> ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນ >

< start="171.404" dur="0.033"> ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ >

< start="171.437" dur="0.101"> ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ >

< start="171.538" dur="0.1"> ເຖິງທ້າຍອາທິດສຸດທ້າຍ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... >

< start="171.638" dur="0.166"> ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... >

< start="171.804" dur="0.134"> ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງ IT ... ແລະ >

< start="171.938" dur="0.067"> ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງນີ້ ... ແລະຖືກເອົາອອກ >

< start="172.005" dur="0.1"> ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະຖືກຍົກຍ້າຍອອກ >

< start="172.105" dur="1.668"> ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະໄດ້ຍົກຍ້າຍເຮີ >

< start="173.773" dur="0.033"> ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະຖືກເອົາອອກໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ >

< start="173.806" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງນີ້ ... ແລະໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າເຖິງ >

< start="173.873" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປຫາ >

< start="173.973" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ... ແລະໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປທີ່ແອັບ. ນັ້ນ. >

< start="174.04" dur="0.167"> ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. >

< start="174.207" dur="0.133"> ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໄດ້ >

< start="174.34" dur="0.067"> ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໂຮງ​ຮຽນ >

< start="174.407" dur="0.067"> ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໂຮງຮຽນເວົ້າ >

< start="174.474" dur="0.067"> ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນ >

< start="174.541" dur="0.066"> ແລະໄດ້ຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບ APP. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນແມ່ນ >

< start="174.607" dur="1.235"> ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນແມ່ນ >

< start="175.842" dur="0.067"> ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນບອກວ່າບໍ່ມີ >

< start="175.909" dur="0.066"> ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ >

< start="175.975" dur="0.067"> ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງ >

< start="176.042" dur="0.067"> ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ກັບແອັບ.. ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງ >

< start="176.109" dur="0.233"> ໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງ >

< start="176.342" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນບອກວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີ >

< start="176.442" dur="0.101"> ໂຮງຮຽນບອກວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງມີບັນຊີ >

< start="176.543" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນບອກວ່າມັນບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງມີບັນຊີກັບ LORI >

< start="176.643" dur="1.368"> ບໍ່ມີຂໍ້ ກຳ ນົດວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີກັບ LORI's >

< start="178.011" dur="0.1"> ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີທີ່ມີຊື່ຂອງ LORI >

< start="178.111" dur="0.1"> ບໍ່ມີຂໍ້ ກຳ ນົດວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີທີ່ມີຊື່ຂອງ LORI >

< start="178.211" dur="0.033"> ບໍ່ມີກົດ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີທີ່ມີຊື່ຂອງ LORI ຈະຕ້ອງມີ >

< start="178.244" dur="0.1"> ບໍ່ມີຂໍ້ ກຳ ນົດວ່າເປັນຫຍັງບັນຊີທີ່ຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງມີ >

< start="178.344" dur="0.267"> ບັນຊີກັບຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງມີ >

< start="178.611" dur="0.067"> ບັນຊີກັບຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ >

< start="178.678" dur="0.133"> ບັນຊີກັບຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ >

< start="178.811" dur="0.067"> ບັນຊີກັບຊື່ຂອງນາງ LORI ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແອັບ ... >

< start="178.878" dur="0.901"> ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແອັບ ... >

< start="179.779" dur="0.134"> ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ APP ... SINCE >

< start="179.913" dur="0.033"> ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ APP ... ຕັ້ງແຕ່ JJ'S >

< start="179.946" dur="0.133"> ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມ APP ... ຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີ >

< start="180.079" dur="0.067"> ຊື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແອັບ ... ຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີດົນ >

< start="180.146" dur="0.267"> ປະຕິບັດຕາມ app ... ແຕ່ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ >

< start="180.413" dur="0.1"> ປະຕິບັດຕາມແອັບ ... ... ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ JJ. >

< start="180.513" dur="0.701"> SINCE JJ ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ. >

< start="181.214" dur="0.033"> SINCE JJ ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ. ກັບຄືນ >

< start="181.247" dur="0.1"> SINCE JJ ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ. ກັບ​ໄປ >

< start="181.347" dur="0.067"> SINCE JJ ບໍ່ມີໄລຍະຍາວ. ກັບໄປຫາທ່ານ. >

< start="181.414" dur="5.806"> ENROLLED. ກັບໄປຫາທ່ານ. >

< start="187.22" dur="0.2"> ກັບໄປຫາທ່ານ. >

< start="187.787" dur="0.067"> ເຈ >

< start="187.854" dur="0.1"> JJ WAS >

< start="187.954" dur="0.067"> JJ ສຸດທ້າຍ >

< start="188.021" dur="0.066"> JJ ສຸດທ້າຍເຫັນ >

< start="188.087" dur="0.301"> JJ ແມ່ນເຫັນສຸດທ້າຍໃນ >

< start="188.388" dur="0.066"> JJ ແມ່ນເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນ >

< start="188.454" dur="0.134"> JJ ແມ່ນເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນໃນ >

< start="188.588" dur="0.067"> JJ ແມ່ນເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນໃນ REXBURG >

< start="188.655" dur="0.333"> JJ ໄດ້ເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ON >

< start="188.988" dur="0.1"> JJ ໄດ້ເຫັນສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນເດືອນກັນຍາ >

< start="189.088" dur="0.101"> ເຈເຈໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສຸດທ້າຍໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. >

< start="189.189" dur="0.567"> ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. >

< start="189.756" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ພວກເຮົາ >

< start="189.856" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ >

< start="189.923" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ >

< start="190.023" dur="0.1"> ໂຮງຮຽນໃນ REXBURG ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ >

< start="190.123" dur="0.167"> ເດືອນກັນຍາ 23RD. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ >

< start="190.29" dur="0.133"> ເດືອນກັນຍາ 23RD. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ຫຍັງເລີຍ >

< start="190.423" dur="0.134"> ເດືອນກັນຍາ 23RD. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດໆ >

< start="190.557" dur="0.066"> ເດືອນກັນຍາ 23RD. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ບັນດາໂຮງຮຽນໃດໆ >

< start="190.623" dur="0.801"> ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ບັນດາໂຮງຮຽນໃດໆ >

< start="191.424" dur="0.067"> ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດໆ >

< start="191.491" dur="0.133"> ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດໆ ສຳ ລັບລາວ >

< start="191.624" dur="0.134"> ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດໆ, >

< start="191.758" dur="0.1"> ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນໃດ ໜຶ່ງ ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, >

< start="191.858" dur="0.167"> ໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບລູກສາວຂອງລາວ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ - >

< start="192.025" dur="0.133"> ບັນດາໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ແຕ່ >

< start="192.158" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ຕຳ ຫຼວດ >

< start="192.225" dur="0.067"> ໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມທີ່ບັນທຶກໄວ້ ສຳ ລັບ SISTER, TYLEE-- ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າ >

< start="192.292" dur="0.066"> ໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບບາດເຈັບຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ແຕ່ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າ >

< start="192.358" dur="0.067"> ບັນດາໂຮງຮຽນໃດກໍ່ຕາມ ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າແມ່ນຫຍັງ >

< start="192.425" dur="0.534"> ສຳ ລັບຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ບາດເຈັບ - ແຕ່ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າແມ່ນແລ້ວ >

< start="192.959" dur="0.067"> ສຳ ລັບຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ບາດເຈັບ - ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງຢູ່ >

< start="193.026" dur="0.1"> ສຳ ລັບຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ບາດເຈັບ - ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງຢູ່ໃນສະ ໄໝ ສຸດທ້າຍ >

< start="193.126" dur="0.033"> ສຳ ລັບຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ບາດເຈັບແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງມີອາຍຸສູງສຸດ >

< start="193.159" dur="0.1"> ສຳ ລັບບາດແຜຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າ - ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າແມ່ນຍັງເຫັນຢູ່ໃນສະ ໄໝ ສຸດທ້າຍ >

< start="193.259" dur="0.301"> ແຕ່ວ່າ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງຢູ່ໃນ >

< start="193.56" dur="0.066"> ແຕ່ ຕຳ ຫຼວດເວົ້າວ່າຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນສະບັບສຸດທ້າຍໃນເດືອນກັນຍາ. >

< start="193.626" dur="1.702"> ເບິ່ງກ່ອນສຸດທ້າຍໃນເດືອນກັນຍາ. >