s images and subtitles

>>> RYDYCH CHI'N GUYS AR Y TORRI EDGE. DYDDIAD REMADAM NOS. KWARP TEED COUPLES YN CAEL CREADIGOL PAN FYDD YN DOD I'R UNRHYW AMSER. RHYBUDD NEWYDD O'R CDC UG CRONFEYDD YN MYNYCHU DPRAUGS YN ALABAMA LLE MAE ACHOSION AR Y RISE. MASNACHAU TRUMP LLYWYDD YN MICHIGAN FEL YMWELD Â'R FORD AWYRTHWYR YN GWNEUD PLANHIGION. MAE'N DARPARU'R ADRODDIAD BOD GALL 10s O FWY O FYWIAU WEDI CAEL EI ARBED. AHMAUD AUBRY, NAWR Y MAN PWY FFILMIO'R DIGWYDDIAD A SAID HE NID OEDD INVOLVED WEDI EI FOD ARRESTED. A DECHRAU YN DEWISOL Â'R SUSPECT FOD AIL BERSON DIDDORDEB YN FWY YN Y CYMUNED. >>> DAU TAFLEN, UN DINAS. CYFALAF EIN CENEDLAETHOL. SPOT POETH PRESENNOL PRESENNOL, THE MAE VIRUS WEDI LAW BARE. >>> PLEA GUILTY YN MYND I'R TREIAL, LORI LOUGHLIN A'I HUSBAND YN AWR YN MYND I'R PRISON. Y DIWEDDARAF YN Y SO-CALLED SCANDAL BLUES VARSITY. YSGRIFENNYDD DE DE KOREA LLWYDDIANT MEWN LLAWER COVID-19 A BETH ALL YR UD DDYSGU GAN EU ENGHRAIFFT. RYDYM YN MYND UN AR UN GYDA'R GWEINIDOG TRAMOR DE DE Corea. >>> NOSON DA, PAWB. Rwy'n LINSEY DAVIS. DIOLCH YN LLAWER AM STRYDO GYDA NI. RYDYM YN DECHRAU TONIGHT GYDA'R YMLADD YN ERBYN Y CORONAVIRUS YMA YN YR UD, A RHAI DANGOSIADAU BOD RYDYM WEDI FALLEN BEHIND AC SEFYDLU I GOLLI NOS FWY TIR. RYDYM WEDI ADRODDIAD NEWYDD AM Y HYGYRCHEDD PROFION ANTIBODI AC A. ASTUDIO BOD CYFRIFON YN BYW AR GOLL DUW I LAC O BARATOI. MAE'R LLYWYDD WEDI SIAMIO'R ADRODDIAD FEL Y BYDD YN PARHAU Â YMWELIAD STATES TIROEDD BRWYDR. Y TONIGHT MAWR PENNAETH, YR DYWEDODD CDC HEDDIW MAE'N DEBYG IAWN BYDD AIL WAVE O Y VIRUS YMA. MAE EVA PILGRIM WEDI'R LLYWYDD YMATEB AR BETH FYDD Yr UD PEIDIWCH Â BOD YN DIGWYDD. >> Gohebydd: TONIGHT THE HEAD OF Y CDC A'R LLYWYDD SIARAD AM YMATEB I A. AIL WAVE. HWN FEL CYFARWYDDWR ROBERT REDFIELD DYWEDODD UN YN DOD. HE PWYNT I'R DEHEUOL COOLIO HEMISPHERE TEMPERATURES A SPIKE IN CASES. NID Y CYFARWYDDWR CDC YN RHEOLI ALLAN AIL LOCKDOWN, YN DWEUD, "I. NI ALL GWARANTU. BETH ALLWCH DDWEUD YDYM NI PWYLLGOR I DDEFNYDDIO'R AMSER BOD RYDYM WEDI NAWR I GAEL Y GENEDL HON FEL DROS PARATOI FEL POSIBL. " OND DIM SYLWADAU AGO, THE DYWEDODD Y LLYWYDD AIL LOCKDOWN NI FYDD YN DIGWYDD. >> BETH MAE'N EMBER NEU A. FLAME, RYDYM YN MYND I'W RHOI ALLAN. OND NID YDYM YN CAU EIN GWLAD. >> Gohebydd: Y DIWEDDARIAD CDC EU GWEFAN, GWEDDILL POBL NID YW'R VIRUS YN SIARAD FEL HAWDD AR LLAWFEDDYGON YN GYNNWYS MEDDWL. DWEUD, QUOTE, YR YSBRYDION VIRUS HAWDD RHWNG POBL, YCHWANEGU, YW CYFLWYNO LLEOLIADAU NEU AMCANION NID Y PRIF FFORDD Y VIRUS SPREADS. GYDA'R GWLAD ENTIRE NAWR CYFLE CYFARTAL, Y DELWEDD HON YN HOOVER, ALABAMA, GER 400 GRADDIO MYFYRWYR, Y STADIWM NID OEDD YN GALLU LLAWN. ANGEN MASKS I ENTER. RHAI SY'N MYND EU HUNAIN YN YSTOD Y CEREMONY SYDD YN GYMDEITHASOL PENDERFYNU. HWN FEL COFNOD ALABAMA 676 ACHOSION NEWYDD YN RHAID YN Y DIWETHAF 24 AWR. UN O SAITH STATES GYDA CYNYDDU ACHOSION. >>> YN TEXAS, EU BOD YN A GYNHALIWYD GRADDIO MEWN SEDD 800 STADIWM POTL-DROED AM DDIM SAITH MYFYRWYR. OND YN MINNESOTA EU BANNED GRADDIO MWYAF-GRADDFA. DR. FAUCI ANTHONY YN ERBYN PERTHYNAS Y RHEOLAU YN rhy fuan. >> NAWR NID YW'R AMSER I BWLIO YN ÔL YN GORFFEN. >> Gohebydd: TONIGHT ASTUDIAETH NEWYDD GORFFEN BOD OS YN GYMDEITHASOL MESURAU PENDERFYNU WEDI EI WNEUD I LLE UN I DDAU WYTHNOS EARLIER, GALLAI WEDI ATAL 36,000 MARWOLAETHAU. PRIFYSGOL COLUMBIA YN DWEUD 61% GELLIR CYFLWYNO ACHOSION OS YW SWYDDOGION AR BOB LEFEL O RHEOLIR WEDI EI WNEUD MWY. >> GALLWN NI GOLLI 100,000 POBL YN Y WLAD HON I GORFFEN. OS YW'R GWLAD HON YN GWYBOD MWY AC KNEW IT EARLIER, Rwy'n MEDDWL NI GALLWCH WEDI ARBED LLAWER, LLAWER MWY BYW. >> Gohebydd: TRUMP LLYWYDD YMATEB HEDDIW. >> Roeddwn i YN GYNNAR. Roeddwn I YN ENNILL NA UNRHYW BOD MEDDWL. RWY'N RHOI BAN AR BOBL YN DOD I MEWN O CHINA. POPETH DRWY - NAD OEDD YN EISIAU EI. >> Gohebydd: Y LLYWYDD RHEOLI YN ERBYN COLUMBIA PRIFYSGOL YN DWEUD EI LLYFRGELL SEFYDLIAD, GALW'R ASTUDIAETH A. SWYDD HIT GWLEIDYDDOL. >> AC EIN PILGRIM EVA YN YMUNO Â NI NAWR. EVA, BETH SYDD YN GWNEUD RHYBUDD POBL AM ​​Y PROBLEMATIG HYN PROFION? >> Gohebydd: LINSEY, IT SEEMS MAE'R FDA YN CEISIO CYFEIRIAD YR MATERION AR YR ANTIBODI FAULTY HYN PROFION. EU BOD YN NODI 27 EU BOD YN DWEUD PEIDIWCH Â NEU EU MEINI PRAWF. NAILL AI OHERWYDD NAD YDYNT YN TROI YN Y GWAITH PAPUR CYWIR NEU OHERWYDD EU BOD YN DWEUD EU POSIO, QUOTE, PROBLEM SYLWEDDOL. NAWR, PEIDIWCH Â MEDDWL HYN BYDD Y PROFION HYN YN DOSBARTHU AR Y FARCHNAD, OND EU BOD YN UNIG OND YN UNIG YN MYND DRWY BOD RHESTR. ROEDD 200, MWY NA 200 PROFION YN UN PWYNT A OEDD YNNI PRAWF Y FARCHNAD AR GYFER ANTIBODIES, LINSEY. >> EVA PILGRIM, DIOLCH FELLY AM EICH ADRODDIAD. >>> NAWR I TRUMP LLYWYDD PWY UNWAITH ETO HEDDIW YN DERBYN Y TU ALLAN I'R TY GWYN I'W YMWELD PLANHIGION FORD YN MICHIGAN SY'N NAWR YN CYNNYRCH AWYRTHWYR. GALW DESPITE O STATE SWYDDOGION, Y LLYWYDD UNWAITH ETO NID OEDD YN GWISIO MASG YN BLAEN Y CAMERA, YN GALW EI CYFANSWM YN ANHYSBYS. NAWR PRIF GWYN YMA ABC JONATHAN GOHEBYDDOL TAI KARL. >> Gohebydd: LLYWYDD HEDDIW TRUMP CHWITH WASHINGTON AM Y TRYDYDD AMSER MEWN TRI WYTHNOS I YMWELWCH ALLWEDD STATE I'W HUN DERBYN. AMSER HWN MICHIGAN. HEFYD YN TROI PLANHIGION FORD BOD HYN AWYRTHWYR ADEILADU NAWR. CYNNAL TRAFOD CYMDEITHASOL, OND UNWAITH YN ERBYN DEWIS NID I WISIO A. MASG, NOSON FEL Y RHAI SY'N DIGWYDD DID. >> NID YN ANGENRHEIDIOL YMA. MAE POPETH YN CAEL EI BRAWF AC YDW I'N PRAWF. >> Gohebydd: MAE ANGEN MASGAU YN Y BLANED A'R MICHIGAN MAE CYFFREDINOL ATTORNEY WEDI EI HUN I WISIO UN. >> DIGWYDDIAD HEDDIW RYDYM YN RHAGOROL DISAPPOINTING A YET YN CYFANSWM RHAGARWEINIOL. >> Gohebydd: MAE'R LLYWYDD WEDI PEIDIWCH Â BYTH Â GWELD YN Y CYHOEDD GYDA A. MASGWCH, OND AILGYLCHWYD BOD HE A OES UN. HEFYD HEFYD HEFYD BOD YN GOHIRIO'R SCENES. >> YMA FY HAWL Y MASG YMA. Hoffais I IAWN LLAWER. >> Gohebydd: EI YMWELD Â MICHIGAN YN DOD DIWRNOD AR ÔL AU TRWY DERBYN CRONFEYDD FEDERAL I'R ETHOLIAD OHERWYDD STATE SWYDDOGION SY'N PLEIDLEISIO PLEIDLEISIAU CEISIADAU AM ABSENOLDEB BALLOTS. PENDERFYNWYD YNGHYLCH Y LLYWYDD BOD YN ANGHYWIR. LLYWODRAETH MICHIGAN, PWY YW Delio GYDA DIM CYFIAWNDER Y PANDEMIG OND HEFYD YN FASNACHOL LLIF 500-FLWYDDYN, YN DIGWYDD DIM I STOP YN GWNEUD TAIR. >> MEDDWL I GYMRYD ARIAN FFORDD O STATE SY'N HURTIO FEL DRWG FEL YDYM YN HAWL NAWR YN CYFIAWNDER YN SCARY AC YN MEDDWL RHYWBETH SYDD YN ANHYSBYS. >> Gohebydd: DALWCH HEDDIW, THE LLYWYDD YN CYFLWYNO EI SYLFAEN TALIADAU AM BLEIDLEISIO GAN BOST, DYLID CADW EU DWEUD SICK POBL NEU BOBL GYDA A. TRAFOD RHESYMOL AC AM HIMSELF. >> NI FYDDWN AM WEDI PLEIDLEISIO GAN POST. RYDYM AM BOBL I BLEIDLEISIO - NAWR, OS YDYCH YN LLYWYDD O'R STATES UNEDIG A CHI PLEIDLEISIWCH YN FLORIDA AC NI ALLWCH CHI FOD HYN, DYLECH CHI FOD YN ANFON ANFON YN A. BALLOT I BLEIDLEISIO, I BLEIDLEISIO GO IAWN. A HEB FRAUD. RHAID I CHI FYND A CHI RHAID I CHI PLEIDLEISIWCH YN Y LLE PLEIDLEISIO. >> Gohebydd: NID OES TYSTIOLAETH O WRAESPREAD FRAUD YN PLEIDLEISIO GAN BOST. SENATOR MITT ROMNEY POINTED ALLAN BOD 90% O BLEIDLEISWYR YN PLEIDLEISIO UTAH DOMINATED REPUBLICAN GAN BOST. >> MAE'N GWEITHIO RHYFEDD IAWN, YEAH. EIN PLEIDLEISIO GAN WAITH SYSTEM POST RHYFEDD IAWN YN UTAH. >> EIN DIOLCH I JONATHAN KARL. AC NAWR I RHAI TORRI HWYR NEWYDDION HEDDIW. ARREST NEWYDD YN YR AHMAUD ACHOS ARBERY. ROEDD HE WEDI GWELD DRWY A. CYMDOGAETH GWYN FWYAF YN GEORGIA PAN FYDD EI STOPIO A SHOT FATALLY. ROEDD Y BARN YN CAEL EI ENNILL AR Y TAP A CHYFLWYNO ALLAN CENEDLAETHOL AR ÔL GER DRI MIS A PEDWAR PROSECUTORS GWAHANOL AR YR ACHOS. Y DDAU DDYN YN WELD YN Y FIDEO, TRAVIS A GREICORY McMICHAEL, TAD A SON, A DERBYNIWYD AC YN TALU GYDA MURDER AHMAD. BETH SY'N GWEDDILL YN ANGHYWIR PAM HWN MAN WILLIAM "RODDIE" BRIAN FFILMIO'R BARN AC OEDD YN Y SCENE YN Y LLE CYNTAF. ROEDD HEFYD WEDI EU TALU GYDA MURDER A ATTEMPT TROSEDDOL I PWYLLGOR GAU GWEITHREDU. HE A DDYWEDODD HE NAD OEDD YN INVOLVED AC WEDI CYDWEITHIO LLAWN Â YMCHWILWYR. HEFYD HWN I DDWEUD AR "DA AMERICA BORE. " >> ROEDD YN ANHYSBYS IAWN. NI FYDDWCH BYTH YN PROFIAD UNRHYW BETH HOFFWCH HYN CYN. UM, yr wyf yn GO IAWN YN FELT SORRY AC, I. MEAN, POB MATH O EMOSIYNAU, OND ROEDD SORRY YN DDIFFYG UN O HYNNY AM DEULU PWY YW OEDD MAN IFANC, NI WNAF WYBOD. DIM OND - CHI'N GWYBOD, NI WNAF YN WYBOD YN WYBOD BETH ARALL I'W DDWEUD ERAILL NA OEDD YN ANHYSBYS. Dydw i erioed wedi BYTH PROFIO BOD AC NI FYDDWCH YN GOFAL I PROFIAD EI ETO. RWY'N GO IAWN. OS NAD OEDD Y FIDEO HYN, I. PEIDIWCH Â MEDDWL Y BYDDAI YN AN CANLYNIAD, Y BYDDAI UNRHYW BOD YN BODLONI GYDA OHERWYDD NI FYDDWN MEDDWL UNRHYW FOD YN GWYBOD Y CANLYNIAD. OND Dydw i ddim YN DARPARU BOD YN RHOI Y FIDEO, OND GALLWCH FOD YN CYNNWYS YN Y DIWEDD. >> AC RYDYM YN AWR YN DOD YN LEE MERRETT PWY SY'N CYNRYCHIOLI AUBREY RHIENI AM Y DREFN NEWYDD HON. DIOLCH FELLY LLAWER AM YMUNO Â NI, LEE. >> DIOLCH AM HAF ME. >> YN GYNTAF, MAE HYN YN RHYWBETH HYN MAE TEULU CHI AC AHMAUD WEDI BOD YN PUSHING AM. BETH YW EICH DERBYN I'W HUN ARREST? >> RHEOLIR Y TEULU. WANDA, dwi'n SIARAD I HER A SHE NID OEDD YN SIWR HYN OEDD YN MYND DIGWYDD, OND RYDYM NI'N GWYBOD BOD YN DYLAI DDIGWYDD. AC FELLY HYN WEDI EI DREFNU. RYDYM YN GWYBOD NID OES UN CAM. RYDYM YN CREDU HEFYD YN RHAN O'R CYFANSODDIAD I FWRDD EI HUN AC RYDYM YN EDRYCH YMLAEN I A. PROSECUTION. >> NID OEDD BRIAN A DDYWEDODD CYFLWYNO YN Y BARN A BOD, YN FFAITH, GAN FFILMIO EI, BOD Y GELLIR WEDI DIGWYDD YN Y DIWEDD. PAM NAD YDYCH CHI'N CREDU DIM? >> RHYFEDD, BRIAN, MR. BRIAN OEDD NI CHANIATEIR DWEUD HE HEDDIW. AR DDYDD Y SIOP SIOP SWYDDOGION GORFODI CYFRAITH TOLD, YN UNOL Â ADRODDIAD HEDDLU, BOD YN DEFNYDDIO EI CAR I'R BLOC LLWYBR AHMAD. BOD PAN FYDD POB UN YN TRIN AHMAD HOFFWCH HEFYD A. TROSEDDOL FEL Y BWRIADIR I DIODDEFWYR. ROEDD YN BOBLOGAETH YN YR AMSER. HEDDIW RYDYM YN REALISIO AHMAD OEDD A. VICTIM. MAE'N NEWID EI STORI, OND Y FFEITHIAU HYN YN ÔL EI ALLAN. SUT WEDI CAEL HYN, BETH OEDD EI RHESWM AM DDILYN AHMAD O AMGYLCH YN Y LLE CYNTAF A BETH YW RÔL SY'N CHWARAE YN MYND DEWCH I GOLEUNI YW'R RHESWM AM Y ARREST HEDDIW. >> YDYCH CHI'N MEDDWL BOD EI SYLWEDDOL BOD YN Y FIDEO ROLIO HEFYD, MAE YMDDANGOSIADAU, CYN HEFYD YN CYRRAEDD YN YR OLYGFA? NID YW FEL OS YW RHAI SY'N RHAI RHYWBETH TYSTION A THEN SAID, OH, GADEWCH DECHRAU COFNODIO HWN. >> BOD YN HAWL YN UNIG. ROEDD HE YN CAEL HYFFORDDIANT YN GLIR AHMAD NOSON CYN I CHI WELD YR McMICHAELS YN DOD I MEWN I'R FFRAM. MAE HEFYD YN COFNOD AHMAD. FEL OS OEDD YN RHYWBETH RHYWBETH YNGHYLCH DIGWYDD. Rwy'n MEDDWL BOD YN GWYBOD BOD EI YNGHYLCH - ROEDD AHMAD YNGHYLCH CYFLWYNO OHERWYDD McMICHAELS BETH YW HYNNY WEDI EI OSOD DIGWYDD. >> A DIM OND YN DDIOGEL, MEDDWL YR ADRODDIAD DIWEDDARAF YN AWGRYMU BOD Oedd HEN ATTORNEY PWY RHYDDHAU'R FIDEO HON. Oedd UNRHYW UN - YDYCH CHI'N RHYFEDD O UNRHYW UN - SUT BODEO NOSON YN CAEL EI LAW YN HYN MAN PWY YN UNIG YN UN AMSER CYNRYCHIOLI'R McMICHAELS? >> BOD YN BWYSIG 'N SYLWEDDOL. RODDIE, O'R CWRS, YN MYND I'R FIDEO YN GYNTAF. BOD EI RÔL YN YR ACHOS HON FELLY FAR. OND HE FYDD BYTH YN TROI EI DROS Y TEULU. HE BYTH YN TROI EI DROS UNRHYW BOD YN TELERAU Y CYHOEDD. ROEDD YN CYFREITHIWR AM Y McMICHAELS PWY DIGWYDDIAD RHYDDHAU TG AC ACHOSI HWN DEILLIANT CYHOEDDUS RYDYM YN GWELD NAWR. >> YDYCH CHI'N CAEL EI GADARNHAU AMDANO CAEL TREIAL DEG? >> RYDYM, AC RYDYM WEDI PUSHING AM DDIOGELWCH I SICRHAU TREIAL DEG. MAE LLAWER O WEDI DIGWYDD. HOLMES JOYETTE, Y PEDWERYDD ATTORNEY DOSBARTH, OND RHAI RYDYM YN CREDU WEDI CYFLWYNO AM DDIM PWY GALLWCH DDIWEDDARU YN WIRFODDOL Y ACHOS. NESAF UP, O'R CWRS, YW'R CWESTIWN CYFLWYNIAD. RYDYM WEDI BARNWR NEWYDD YN YR ACHOS AC RYDYM YN CREDU YN EI GALLU I. BYDDWCH YN DEG FEL RHYFEDD. >> LEE MERIT, DIOLCH AM EICH AMSER A MEWNBWN. RYDYM YN CYMERADWYO TG. >> DIOLCH YN FAWR. >> AC NAWR I'R SUSPECTED PRESENOLDEB TERROR YN TEXAS. Y SIOP YNG NGWERTH Y GORSAF AWYR NAVAL YN CORPUS CHRISTI, RHEOLIR Y GUNMAN MEWN SIOP AR ÔL MEDDWL A. SAILOR PWY A ARBEDIR GAN EI FEST BULLET-PROOF. MAE AWDURDODAU NAWR YMCHWILIO'R PRESENOLDEB SY'N YN DOD DIM DAIR DIWRNOD AR ÔL Y ADRAN CYFIAWNDER A ADFERWYD DIWETHAF SIOP Y BARN YN DEWISOL YN Y GORSAF AWYR NAVAL YN PENSACOLA A OEDD YN DEBYGOL I AL QAEDA. CYFIAWNDER PRIF ABC MAE PIERRE THOMAS GOHEBIAETH WEDI Y DIWEDDARAF. >> Gohebydd: HWN YN BORE YR GORSAF NAVAL YN CORPUS CHRISTI, TEXAS, DAN FYNYCHU. >> SYLW POB UNED, RYDYM WEDI SIOP GWEITHREDOL AR SYLFAEN. >> Gohebydd: YN GYMERADWYO 6:15 AMSER LLEOL, ARMED CYFLWYNO CYFLYMDER AR SYLFAEN. AWDURDODAU YN EDRYCH YN HYN FIDEO GYDA BETH SYLWCH YN HOFFI GUNFIRE. AU YN CAEL Y TU ALLAN I'R CAR, YN ADRODD YN CYFLWYNO LLAW GUN, A CHYNTAF. HITTIO UN SAILOR YN Y CHEST PWY SY'N DERBYN YN DDIFRIFOL OHERWYDD OHERWYDD SHE YN GWISIO A. FEST BULLET-PROOF. YMATEB CANLLAWIAU DIOGELWCH ERAILL GYDA GUNFIRE EU ​​HUNAIN. HENAU MERCHED A DIWEDDARAF. NID YW'R FBI WEDI ADNABOD Y SIOP. >> RYDYM WEDI PENDERFYNU BOD YR DIGWYDD Y BORE HWN YN YR AER GORSAF MEWN CRISTNOG CORPUS YN TERRORISM CYSYLLTIEDIG. >> Gohebydd: CONCERN TONIGHT HE NI ALL WEDI GWEITHREDU YN UNIG. CHWILIO DEALL AM ARALL UNIGOLYN. >> GALLWN NI GAEL POTENSIAL AIL BERSON PERTHNASOL O DIDDORDEB YN FWY YN Y CYMUNED. >> PIERRE THOMAS YN YMUNO Â NI. PIERRE, SUT MAE AWDURDODAU YN GWYBOD DIFFINIOL HWN YN CYSYLLTU Â HYN TERRORISM? >> Gohebydd: RHYFEDD, NID YDYNT WEDI RHOI NI UNRHYW UN MANYLEB PENODOL, LINSEY. GAN NAWR BYDD EU BOD YN FATH WNAED GWIRIO CEFNDIR. BYDD YN GWYBOD PWY Y PERSON HON WEDI CYMDEITHAS GYDA. BYDD WEDI CHWILIO AM EI HUN FFÔN. PETHAU ERAILL YN HOFFI BOD I DECHRAU I GAEL SENSE O BETH ALL FOD WEDI ACHOSI'R DDEDDF TRAIS HON. >> A BETH YW'R DIWEDDARAF HEFYD AIL BOBL POTENSIAL HON O DIDDORDEB? >> NAWR, RYDYM YN GWYBOD BOD EU YN CHWILIO AM HYN YN UNIG PERSON. MAE WORD BOD Y GORAU BYDD RHAI CHWILIO DEALL DEALL. HAWL NAWR YN TEXAS. FELLY MAE'N SEFYLLFA LLAWN IAWN. SOMETIMES YDYCH CHI WEDI POBL ADNABOD FEL POTENTIAL SUSPECTS. RYDYM YN DOD O HYD NAD YW'R ACHOS, EU BOD YN PRYNU GWEITHREDOL A. TONIGHT PERSON DAN EU BOD YN ARIANOL. >> ADRODDIAD PIERRE THOMAS AM UD O WASHINGTON, DC DIOLCH, PIERRE. >>> NESAF I DE CRISIS DE EIN BORDER. MAE MEXICO NAWR YN COFNODI EI DYDD DYDDIADOL YN CAEL YN Y BRWYDR YN ERBYN COVID-19. MAE MWY O FORTICIANS YN ADRODD. >> Gohebydd: MAE POB RHAGOFAL CYMRYD I AMDDIFFYN Y BYW FEL RHODDIR Y DETHOLION DIWETHAF I'R DEAD. DERBYN BAGIAU CORFF. PAWB MEWN PPE LLAWN EU DEFNYDDIO I BRYNU AM BUMP POBL DYDD. NAWR MAE'N ALLAN O GALLU, 24 AWR DIWRNOD, YN LEFF 25 CORFF. DIM OND Y COVID-19 DIWEDDARAF HWN DIODDEF I'W ENTERED. Mae RODRIGO YN GWYBOD HE YN DOD Â CYRFF I'R CREMATORIWM GYDA EI UNCLE. EU DEFNYDDIO I GORAU BURY, NAWR EU BURNED. >> Cyfieithydd: RYDYM YN MYND DRWY SEFYLLFA WAHANOL, OND MAE RHAI SY'N RHAID I WNEUD Y SWYDD. AROS CARTREF. PEIDIWCH Â MYND ALLAN OS NA FYDDWCH CHI I. AM NAWR MAE HUGS O AFAR. RYDYM WEDI DIM CYSYLLTU Â EIN TEULU A BOD YN PAINFUL IAWN PETH. >> Gohebydd: FEL COVID-19 BARRELS DRWY RHANNAU LATIN AMERICA, MAE MEXICO YN ARIANNU EI HUN YN Y RHAGAIR BATTLE COLLI UNTIL MAE VACCINE. MAE RHAID I MEXICO WEDI EI YET DYDD DEADLIEST. MWY NA 6000 o DDATGANIADAU A ADRODDWYD CYFFREDINOL. AC MAE'R CORFF YN PILIO. YMCHWILIAD DAMNIO GAN AN GRWP ANTICORRUPTION YMA HAWLIO Y DOL MARWOLAETH GO IAWN YN Y MAE CYFALAF YN UNIG YN PERHAPS TRI AMSERAU UWCH NA BOD YN BOD ADRODD. OND MEWN RHANNAU MEXICO, CHI PEIDIWCH Â ANGEN GOFAL IAWN IAWN GWELER Y TOLL DATBLYGU HWN FEIRWS. CARTREFI ANGLADD YN GWEITHIO YNG NGHYMRU TRAMOR, A RHAI CREMAT 0, MAE RIUMS YN GWEITHIO 24 AWR DIWRNOD SAITH DIWRNOD WYTHNOS. RYDYM YN EISIAU UN O HYN YN MEXICO DINAS. >>> HWN YW POBL GWEITHDREFN WEDI MYND DRWY NAWR. A CHWILIO Â DAU DYN YN GWNEUD YR GRIMMEST O SWYDDI YN Y CALED O AMSERAU. UN DIODDEF, PUSNES COUSINS EU BYW AR Y LLINELL. HOFFWCH FOD YN LLAWER MEXICANS, GYDA'R ECONOMI FOD YN DRWG, NI ALLWCH CHI AFFORD NID I WAITH. >> Cyfieithydd: YN YR ACHOS HON YN RHYWBETH YN RISGI IAWN AM EIN IECHYD AC IECHYD EIN TEULUOEDD OHERWYDD Y VIRUS HON, NI FYDDWN YN GWYBOD OS UN DYDD RYDYM CAEL EI A BETH FYDD YN DIGWYDD UD. >> Gohebydd: A SYDD Y MARWOLAETH TOLWCH YN PARHAU I GYSYLLTU Â MEXICO DINAS, MAE SIARAD LITTLE A. CURVE FFLATIO. EI MAER YN CYHOEDDI HYNNY BYDD BUSNES YN DECHRAU REOPEN MEHEFIN 1af. >> Cyfieithydd: UNRHYWW, SOONER NEU DIWETHAF RYDYM BOB UN YN MYND I'R CAEL INFECTED GAN CORONAVIRUS. RYDYM I BAWB YN DYCHWELYD I NORMAL. >> Gohebydd: MEDDYGON YMA HEFYD NID YW'N DWEUD EU BOD YN YMLADD Y VIRUS, OND WIDESPREAD SKEPTICISM. DR. Mae JUAN JOSE YN GYMUNED DOCTOR. CLEIFION YN DOD YMA, AU YN DWEUD, A RWYF YN EU DWEUD, MAE'N PROBABLY COVID. EU DWEUD, NA. Y LLYWODRAETH GENEDLAETHOL A WNAED BOD YN UWCH. GALL EI FOD YN CAEL GWAHANU GWAHANOL POBL I GYMRYD Y VIRUS YN DDIFRIFOL PAN FYDD PRAWF FELLY ISEL. MAE MEXICO WEDI PERFFORMIO YN BERTHNASOL FEW. YN GYMERADWYOL 150,000 AM A. CENEDL 125 MILIWN. AC AR BORDER yr UD / MEXICO, YN CYNNWYS NEWYDD BOD Y VIRUS - TIJUANA. >> NI FYDD YN STOPIO CHI. NI FYDD YN GWNEUD UNRHYW BETH. >> Gohebydd: DESPITE AN CYTUNDEB RHWNG YR UD AC MEXICO YN MAWRTH I DERFYN TRAFFIG RHWNG Y DDAU OUNTRIES, MWY O BOBL YN PARHAU I CROESO'R BORDER YN DDYDDIOL. >> Cyfieithydd: MAE HYNNY LLAWER TRAFFIG YN Y CROESO YN GWNEUD ME AFRAID. RYDYM YN MYND I GAEL ARALL WAVE ACHOSION COVID MEWN CWPL WYTHNOSAU. >> Gohebydd: HOFFWCH ELSEWHERE, MAE COVID-19 WEDI A EFFEITHIO DISGRIFIADOL AR Y MWYAF YN AMRYWIOL. Y RHAI SY'N GWEITHIO YN YR ARGYFWNG HON CANOLFAN GWEITHREDU YN DWEUD Y CRISIS NID YW NOS WEDI CAU I FOD DROS. >> Cyfieithydd: AC NAWR RYDYM WEDI I WERTHU'R MATER IMMEDIATE. MAE'N FATH O BETH RYDYM NI YN GWNEUD YMA. OND YR ARGYFWNG PANDEMIG, MAE PEIDIWCH Â MYND I'R DIWEDD. NID WYTHNOS NESAF, NID MIS NESAF, NID YW'N NOSON Y FLWYDDYN HON. >> Gohebydd: FEL Y WLAD BRACES AM FWY DEATHS, RODRIGO YN CYMRYD UN DYDD, UN CORFF YN A. AMSER. DREAMIO'R DYDD HE'LL BE GALL I HUG EI DEULU ETO. >> FELLY LLAWER YN DREAMIO HYN DYDD. Mae IAN PANNELL YN YMUNO Â NI NAWR YN FYW YN DINAS MEXICO. IAN, RYDYM WEDI GWELD SUT Y VIRUS HON TEITHIAU O GENEDL I GENEDL. DWEUD NI PAM Y SEFYLLFA YN MAE MEXICO YN RHAI UNIGRYW. >> Gohebydd: YEAH, Y HAWL. RWY'N GOFALU, EDRYCH, MAE GO IAWN SENSE NA OEDD UNRHYW UN O'R UD PARATOI 'N SYLWEDDOL. AC RYDYM YN PARHAU I GANIATÁU'R Y FLWYDDYN I TEITHIO A LLAWER O POBL I REPATRIATE. RYDYM YN NOAH YN STENSONABLY Y BORDER RHWNG YR UD A MEXICO AR GAU. MAE TRAFFIG YN CAU AR GAU YN Y DDAU CYFARWYDDIADAU. MAE NIFER O EITHRIADAU FEL YDYM YN DWEUD YN YR ADRODDIAD hwnnw. UN GYRRWR TRUCK PWY SY'N BAROD A DDYWEDWYD YN DDIOGEL BOD HYN OEDD DIM GWIRIO PAN FYDD YN CAEL EI ENNILL AMERICA. MAE'R GWIRIONEDD YN DALU TEITHIO DDAU SIDD Y BORDER. AC YN UNIG DIM DAMWEINIOL, RYDYM NAWR YN GWELD YSBRYDION. Y DDAU AR YR OCHR AMERICANAIDD AC ymlaen OCHR MEXICAN Y BORDER HON. COUPLE ARALL PETH. UNICEF HEDDIW, HWN YW Y Cenhedloedd Unedig DEWIS ELUSEN PLANT FEL LLAWER FEL MEDDWL YN DDIDERFYN MAE PLANT MWYAF WEDI EU DERBYN YN ÔL I MEXICO A CANOLOG AMERICA. ETO, YNG NGHANOL HYN PANDEMIG, ANFON POBL TEITHIO YN DERBYN BORDER YN GLIR YN CYNYDDU RISG YR CLEFYD YN CLEFYD. RYDYM YN DEALL YR WYTHNOS HON, DECHRAU I ADOLYGU POBL PWY A ENTERED AMERICA YN ANGHYFREITHLON, HWYLIO YN ÔL I DDINAS MEXICO. Y GWIR YDYCH CHI'N DALU WEDI CROES TRAFFEG BORDER. RYDYCH CHI YN SIARAD YN DDAEAR ​​AMDANO TAIR AIL WAVE. RHYFEDD, HWN SUT MAE'N DIGWYDD, PAN YDYCH CHI WEDI POBL MYND YN ÔL A'R FORTH. MAE HEFYD Y CONUNDRUM POB UN O'R UD YN FFACIO O AMGYLCH Y BYD, SUT YDYCH CHI YN CEISIO AC YN CAEL YN ÔL RHAI SENSE NORMALITY HEB GYNYDDU'R RISGIAU HYN. >> DDE, CONUNDRUM MYNEGAI. BOD Y GAIR HAWL AMDANO. IAN PANEL, DIOLCH FELLY BOD ADRODDIAD BYW. >>> RYDYM YN Y WLAD RICHEST YN Y BYD, OND EIN CENEDLAETHOL NID YW CYFALAF YN AD-DALU BOB AMSER BOD. MAE DIVIDE FAWR, AC NID DIM OND Y DIVIDE GWLEIDYDDOL BOD HYN FELLY BANDIED AMDANO. RYDYM YN CYMRYD GOFAL AR STARK ASTUDIAETH ACHOS, MAE'N CAEL FERSIWN Y WEDI NODIADAU. YN RHANNU'R DDARPARIAETH honno, SEFYDLIADAU COVID-19 I ATAL YN UWCH. MAE RACHEL SCOTT WEDI MWY. >> Gohebydd: AR OUTSKIRTS OF CYFALAF Y GENEDL, WASHINGTON, MWYAF DC PRESWYLWYR LLAWER YN DWEUD EU BOD OEDD YN DIGON YN HIR CYN YR CORONAVIRUS HIT. >> RYDYM YN TALE O DDAU DDINAS. CROESO I WASHINGTON. MAE'N Y COLONI DIWETHAF NEU'R PLANHIGION DIWETHAF, YN DIBYNNU AR EICH CYFEIRIAD. >> Gohebydd: AC ARDALOEDD CYFLAWNI LLE FEL LLAWER O'R GENEDL GWNEUD POLISI A PHENDERFYNU YN FYW, MAE STORIAU GROCERY, TOP MEDDYGON MEDDYGOL A AMLWG SAFLEOEDD TEILIO AR GAEL. OND YN DWYRAIN Y DDINAS, YR MAE ANGHOFIO YN DECHRAU. >> RYDYM YN CYFIAWNDER 7 MILES YN RHWYDD O Y TY GWYN. UNWAITH YDYCH CHI'N CODI'R ANACOSTIA RIVER, Y GYMDEITHASOL NEWID AMODAU YN DRAMATEGOL. HYN YW'R ADRANNAU BLAENOROL O DC AM FWY NA 90% DU A EU BOD YN CAEL EI GALW GAN COVID-19. >> Gohebydd: AFFRICAN-AMERICANS, Y GRWP RACIAL MWYAF YN DC, GWNEUD 46% O'R POBLOGAETH A 77% O BOB UN MARWOLAETHAU COVID-19 YN Y DOSBARTH. POBL O DAN SIEGE GAN YR PANDEMIC, Y BARDDONIAETH CYMDOGAETHAU YN GWELD Y UCHAF FATALITIES. LATINOS YN CAEL Y CYFRADD UCHEL O INFECTIONS. PWY SY'N BYW A PWY SY'N DIWEDDU O GALL COVID-19 YN WASHINGTON FOD MAPPED GAN CÔD ZIP. YN Y SPOTS POETH HYN, PRESWYLWYR YN FWY YN DEBYGOL I FOD YN INCWM ISEL A DU, A LEFEL YN DEBYGOL I CAEL MYNEDIAD I STORIAU GROCERY. MAE DIM OND UN SUPER MAWR Y FARCHNAD AM FWY NA 80,000 PRESWYLWYR. YN WARD 7, DIM OND DAU. MAE SIOPA AM FWYD WEDI BOB AMSER BOD YN BARN AC YN ANGHYFARTAL. SHE YN YMUNO MWY NA 38 MILIWN AMERICANS SYDD WEDI FFILIO AM DIDERFYN. >> RHWNG Y GWIRIONEDDOL CLUDIANT I FYND I'R STOR, YNA Y AROS YN LLINELL I GAEL YN Y STOR, MAE'N BLAENOROL LLAWER HANNER EFFORT DYDD YN RHAID I DEWCH I'R STORIO GROCERY. >> Gohebydd: OND A FEW MILES FFORDD YN Y GWYN MAWRTH A CYMDOGAETHAU PWYSIG, YNA YW DOZENS O FARCHNADOEDD SUPER AR GYFER YN RHEOLI'R UN UCHOD O PRESWYLWYR. MAE STORIAU GROCERY YN HAWL ADEILAD DAN RHAI ADEILADAU APARTMENT. PLEAD CYMUNEDAU BLAEN A DU AM YR UN MYNEDIAD. >> ANGEN RHYWBETH I'W WNEUD AMDANO FE. AC NI DDYLWN NI RHAID I AROS AM DDOSBARTH PERTHNASOL O BOBL I SYMUD I MEWN I'R GYMUNED AM TG I'W WNEUD. >> Gohebydd: OND MAE HOPE YN MEDDWL. >> MAE'N GWNEUD EICH ANGRY. AC RYDYM YN EDRYCH YN HOLL NICETIES, POB STORI GWAHANOL, CHI GWYBOD, MAE'N RHAID I CHI WELD GOLWG AM UD. BOD Y FFORDD RYDYM WEDI MEDDWL. RYDYM WEDI MEDDWL YN UNIG AM SUT LLAWER ARIAN RYDYM WEDI GWARIO, BOB AMSER. >> Gohebydd: MAE BEATRICE EVANS WEDI BYW YMA AM 50 MLYNEDD A DWEUD MAE SHE WEDI GWELD NEWID LITTLE. >> NID YDYM NI WEDI RHYNGRWYD YN YR ADEILAD HON. NID OES GENNYM CYFRIFIADURON. FELLY BLE Y GWYBODAETH YN DOD. NI FYDDWN YN CAEL POB BOD CYFLE SYDD Y TU ALLAN I'R MAE LLYWODRAETH DC WEDI, POB UN RHAGLENNI. NID YW'N CAEL DROS YMA OHERWYDD NID OES UN WEDI CYFRIFIADUR. >> Gohebydd: HER CANOLFAN UWCHRADD PERTHYNAS AR CEFNOGAETH CYMUNEDOL. >> NI ALLWCH BRYNU LLAWER OHERWYDD SUT Rydw i'n MYND I LUG YN ÔL? OS YDW I'N DALU'R BWS, EU NEWID YR ATODLEN BWS. MAE PAWB WEDI MYND I'R ÔL O'R BWS. RYDYCH CHI'N GWYBOD, AC YN CROWDIO POBL GYDA'N GILYDD. NID YW'N MYND I WAITH I MI. >> Iawn, POB HAWL. DIOLCH. CYMERWCH GOFAL. >> Gohebydd: MAE EU LIFELINE YN EICH GILYDD. DROP DROS BWYD, RHODD MASG. CYDWEITHREDOL Y DWYRAIN TASGU ALLAN 1,000 o Biliau DIWRNOD. YR ATTORNEY HON YN GWEITHIO CHWE DYDDIAU A. WYTHNOS I GAEL PRESWYL PRESWYL. >> MAE'N HAWDD I GAEL CAN O BYDDWCH YN CAEL PIECE FRESH O'R FFRWYTH. RYDYM WEDI AROS DECADES AM A. YSBYTY, GOFAL IECHYD, MYNEDIAD I BWYD ANSAWDD, Y RHAI SY'N MYND LLAW YN LLAW. >> Gohebydd: PROFIADAU YN DWEUD Y YN ÔL MYNEDIAD I FWYD ANSAWDD YN COSTIO BYW, YN CYFRANNU I RHAI O'R IECHYD DEALLTWRIAETH AMODAU SY'N GADAEL BLAEN AMERICANS MWY YN DYMUNOL I COVID-19. >> EIN POBLOGAETH, RYDYM WEDI LLAWER O GYD-FWRIAD. PWYSAU GWAED UCHEL, DIABETES, CHI'N GWYBOD, CANSER. UNRHYW ADEG YDYCH CHI WEDI UNRHYW FATH O CYD-FWRIADOLDEB SY'N MYND I'R LEFEL GOFAL YDYCH CHI'N MYND I ANGEN A DERBYN, FELLY CYD-GORFFORIAETHAU YN CYNYDDU'R DIOGELWCH Y CLEFYD. >> Gohebydd: GWEITHWYR GOFAL IECHYD YN Y GANOLFAN FEDDYGOL UNEDIG, THE YN UNIG YSBYTY YN WARD 8, DWEUD Y MAE LACK o ADNODDAU YN OEDI TRINIAETH GORFFENNAF I GLEIFION YN YR ARDAL. MAE'R DDINAS WEDI PARTNERED Â'R SECTOR PREIFAT I'W MYNYCHU BUSNESAU I WARDS 7 AC 8. OND CYNIGION YN DWEUD BOD YN DOD YN COST RISE YN GENTRIFICATION. GALWADAU AM FYNEDIAD GWELL I GOFAL IECHYD YN CYFLWYNO ATEB PAN FYDD MAWR MURIEL BOWSER CYNLLUNIAU CYHOEDDI AM DDAU NEWYDD YSBYTAI YN YR ARDAL. A OES UNRHYW BETH SY'N DWEUD DYLID EI WNEUD SEFYDLIAD YN LLE BLAENOROL I'R PANDEMIG? >> RHYFEDD, Rwy'n MEDDWL BOD, OES, RYDYM POB GWYBOD BOD ANGEN DA BLOCIAU ADEILADU IECHYD, A ADEILADU IECHYD INTEGREDIG SYSTEM, NI FYDDWCH YN CAEL EI GYDA SNAPPIO EICH FINGERS. RYDYCH CHI'N CAEL EI GALED HIR DA PARTNERIAETHAU GWAITH A FAWR. >> Gohebydd: OND YR YSBYTAI HYN AREN'T YN DOD DAN 2023. MAE PRESWYLWYR WEDI CAEL EU GOHIRIO CROESO'R ANACOSTIA RIVER AM PRAWF A THRINIO MEDDYGOL YN PRIFYSGOL HOWARD. >>> RYDYCH CHI YN DALU 40% O'R CLEIFION RYDYCH CHI'N GWELD YN WARD 1 OEDD YN DOD O'R DAU ARDAL HON. >> BOD YN GYWIR. >> Gohebydd: BETH SY'N DWEUD AM Y LLAWER O BRAWF AR GAEL? >> YEAH, MAE'N DWEUD LLAWER AMDANO. MAE'N DWEUD, UN, NAD YDYNT PRAWF ANGENRHEIDIOL BLE MAE NHW. OND MAE HEFYD YN DWEUD NAD YDYNT WEDI MYNEDIAD I GOFAL IECHYD A'R FFAITH BOD YN RHAID I DDOD DROS I NI I FOD YN YSBYTY A YMWELWCH Â EIN YSTAFELL ARGYFWNG NA FYDD YN CAEL MYNEDIAD. >> Gohebydd: NAWR YN DERBYN HBCU ARIANNU PREIFAT O BANC OF AMERICA, YN STEPPIO I DDARPARU PRAWF AM DDIM AM UNRHYW LLEOL PRESWYL PWY SY'N EISIAU. >> GALLAI HEFYD ARBED LOT CYFAN O FYW. NI ALLWCH CHI DRIN BETH NA FYDDWCH CHI GWYBOD CHI WEDI. >> Gohebydd: OND YMA YN YR CYFALAF Y GENEDL, RHAI SY'N RHANNU BOD NOSON PRYD Y PASGAU PANDEMIG, BYDD Y DARPARIAETHAU YN GWEDDILL. >> RYDYM BOB AMSER YN TEIMLIO DINASYDDION AIL-DDOSBARTH. NID YW'R CAE CHWARAE YN LEFEL, PEIDIWCH Â BYTH WEDI EI WNEUD. PEIDIWCH Â CHWILIO Â BYDD YN. >> Gohebydd: A BOD RHAI O'R EU CYMDOGAETH YN DERBYN TREF NI FYDD YN DOSBARTHU'R CYFREITHIAU I HELPU THEM. >> NID YDYNT YN MYND I WELD HWN FEL CYFLE I WEITHREDU GOFAL IECHYD, I WELLA IECHYD MYNEDIAD BWYD, I WELLA SWYDDI, I. GWNEUD POBL SUR NID OES HIR YN BYW MEWN POVERTY. EU BOD YN MYND I'R DEFNYDDIO FEL AN CYFLE I DDWEUD, OH, RHYFEDD, RHAID I'R POBL SY'N MYND I WEDI DIE. >> Gohebydd: RACHEL SCOTT FOR NEWYDDION ABC YN FYW YN WASHINGTON. >> EIN DIOLCH I RACHEL SCOTT AM YR ADRODDIAD hwnnw. A PHAN RYDYM YN DOD YN ÔL, YR GALLAI SIOP WEDI BOD YN LLAWER WORSE. BETH ALL FOD YN GUNMAN I OCHR CERDDED MEWN MALL ARIZONA A TÂN AGORED. >>> YW CHINA YN CYMRYD MANTEISION Y PANDEMIG? BYDD Y RHAI RHAI CYNNIG REIGNITE Y PROTESTS VIOLENT ON STRYDOEDD HONG KONG. >>> A UP NESAF, Y TY LLAWN ACTRESS A NEWID HUSBAND EU PLEA YN Y GENEDL SGANDAL DERBYN Y COLEG. PAM EU BOD YN AWR YN DWEUD EU BLEIDLEISIO GUILTY. ar hyn o bryd lle rydych chi'n byw yourae eich risg o Kobe pedwar ar bymtheg tofrom Mae newyddion sy'n torri newyddion ABC yn adrodd am y tri digwyddiad niNightline pandemig cenedl wedi'i rhannu'n hwyr y nos ar ABC >>> HEN TRUMP LLYWYDD MICHAEL COHEN ATTORNEY PERSONOL YN ÔL CARTREF AC ALLAN O FEDERAL PRISON. ROEDD COHEN YN RHYDDHAU DROS FEARS GALL Y CORONAVIRUS FOD YN SIARAD I FWRIADAU YN Y CYFLEUSTER AU OEDD YN. GALLWCH CHI COFIWCH HEFYD DERBYNIWYD I DRI BLWYDDYN A GYNHALIWYD BARS AM ESBONIAD TRETH A DERBYN CYLLID YMGYRCH STEMMIO O ARIAN HUSH TALIADAU I DDAU FENYWOD SY'N HAWLIO EU BOD YN MATERION GYDA LLYWYDD TRUMP BLAEN I 2016 ETHOLIAD. BYDD COHEN YN GWASANAETHU'R GWEDDILL O'R DIGWYDDIAD YN Y CARTREF CADARNHAU. >>> ACTRESS LORI LOUGHLIN A HUSBAND DYLUNIO FASHION HER BYDD MOSSIMO GIANNULLI YN MYND PRISON. EU BOD YN NEWID EU PLEA AM EU RHAN YN Y SO-GALW VARSITY BLUE SCANDAL PAYING BIG ARIAN I GAEL EU PLANT I COLEG. MAE EIN DEBRA ROBERTS WEDI MWY AR Y CANLYNIAD HWN. >> Gohebydd: PLEA STUNNING O LORI LOUGHLIN A MOSSIMO GIANNULLI. BYDD YN GWASANAETHU DAU MIS YN PRISON AM YSBRYDOLI I'R PWYLLGOR TWYLLO WIRE A PHOST, TALU A. $ 150,000 DINE A GWNEUD 100 AWR GWASANAETH CYMUNEDOL. BYDDAI EI HUSBAND YN GWASANAETHU PUMP MIS AR DDAU DALIADAU TWYLL, TALU $ 250,000, A PHERFFORMIAD 250 AWR GWASANAETH. >> GALL EI DALU BOD SHE AC AROS HEFYD NAWR. >> Gohebydd: Y CWPL YN DERBYN O DALU DOLURAU HANNER MILIWN I GAEL EU DAU DDWYRAIN I MEWN USC. LLUNIAU A GYNHALIWYD YN CREU ATHLETIG PROFFILIAU DRWY GERL NAWR YN RHOWCH YN GYSTADLEUOL. EU BOD YN YSBRYDOLI'R TALIADAU RHODDION CYFREITHIOL YN CYFLAWNI PROSECUTORS AMRYWIOL. >> LORI LOUGHLIN A'I HUSBAND SYLWEDDOL NAD YDYNT YN CAEL YR ACHOS DERBYNIWYD. PROSECUTORS HEFYD YN CYDNABOD BOD MAEBE EU ACHOS WEDI CWPL O HOLES NAD YDYNT WEDI EU DEWIS AR. AC RWYF YN MEDDWL SY'N DIWEDDU UWCHRADDIO'R PARTIESON GYDA'N GILYDD. >> AC RYDYM YN YMUNO NAWR GAN DEBRA ROBERTS. DEB, BETH SYDD WEDI DIGWYDD NAWR CYN EU GWELD PRISON? >> Gohebydd: WELL, LINSEY, THEY YN MYND I GAEL MYND CYN A. BARNWR I GAEL HYN HOLL DDERBYN. EU BOD YN MYND YN UNIG YMDDANGOSIAD CYN YFORY BARNWR Trwy GYNHADLEDD FIDEO DUW I'R PANDEMIG. OS YW BARN YN ARWYDDO AR BOB UN O Y CYTUNDEB HWN, YNA YN BRIF YNG NGHYMRU AM 90 DYDD BYDD EU BOD DEDWYDDIAD. >> DEBRA ROBERTS, DIOLCH FELLY AM EICH ADRODDIAD. >>> AC RYDYM YN DAL YN CAEL LLAWER MWY I GAEL I YMA AR NEWYDDION ABC PRIME. Y LLIFOGYDD 500 FLWYDDYN SY'N CHWITH MWYAF YN DISGYBLU. A DIWEDDARIAD AR Y AMODAU CATASTROPHIG YN MICHIGAN. >>> PLUS, DIM OND DATA NEWYDD DERBYNIWYD AM Y TAI Y FARCHNAD. OND OS YDYCH CHI WEDI'R CRONFEYDD, BYDDAI NAWR FOD AMSER DA I BRYNU? >>> UN O'R SWYDDI UNIGRYW RYDYM WEDI GWELD AM 2020, WRECKING CYNLLUNIAU PAWB AM Y REST O Y FLWYDDYN. ar hyn o bryd lle rydych chi'n byw gall eich ethnigrwydd prin benderfynu eich risg o Kneteen heno o Mae newyddion sy'n torri newyddion ABC yn adrodd am y tair noson Niine ev >>> CROESO YN ÔL, PAWB. RYDYM YN TROI I'R FARCHNAD TAI, DIWYDIANT ARALL SYDD WEDI DIWEDDAR YN YSTOD Y PANDEMIG. GYDA AMERICANS YN GWARIO MWY AMSER YN Y GWAITH CARTREF A GWEDDILL CHWILIO MWY YN DEBYG TYMOR HIR TUEDDU, RYDYM YN DECHRAU GWELD ARWYDDION CYNNAR O FLIGHT TREFOL. YMA CHWILIO GAN Y RHIFAU. Y GWERTHIANNAU CARTREF PRESENNOL A DROPIR 17.8% YN EBRILL. BOD Y MIS MWYAF DATGANIAD ERS GORFFENNAF 2010. YN UNOL Â'R CENEDLAETHOL CYMDEITHAS REALTORS. >>> A LLAWER AMERICANS ARWYDD YN EDRYCH I GADAEL TREFOL ARDALOEDD, GWERTHU YN RHANNU MIS DIWETHAF. RHENT YN YR ARDALOEDD METRO MWYAF YN EBRILL. 22% O ADEILADWYR CARTREF YN UNIG EU PRISIAU ISEL YN EBRILL, OND PRISIAU CARTREFI PRESENNOL ROSE 7.4% O'R AMSER HON FLWYDDYN AGO. $ 286,800. BOD NAWR YN PRIS MEDDYGOL CARTREF PRESENNOL YN YR UD. A GYDA LLAWER O LAWER YNG NGHYMRU CARTREF, NID YW PERHAPS SURPRISING ZILLOW WEDI GWELD AN CYNYDD MEWN BARN GWERTHU CARTREF AR EI WEFAN YN CYMHWYSOL I HWN BLWYDDYN OLAF AMSER. >>> YN DOD NESAF, YR UNEDIG DDAU STATES A DE KOREA ADRODDIR EU ACHOSION CYNTAF COVID-19 AR YR UN DIWRNOD IAWN YN ÔL AR IONAWR 20fed. FELLY PAM OEDD DE DE Corea YN LLAWER MWY O LLWYDDIANT MEWN LLAWER HWN PANDEMIG? GWEINIDOG TRAMOR DE KOREA YMUNWCH Â NI GYDA RHAI ATEBION. >>> PLUS, HANES HIDDEN DANIELAU JACK. SUT Y GELLIR EI GREU WHISKEY MWYAF AMERICA, A NAWR Y CWMNI SY'N CAEL EI HUN MAE ENW YN RHOI YN ÔL I'R CYMUNED. OND YN GYNTAF YMA YW RHAI O'R TORRI STORIESAU AR ABCNEWS.COM. >>> YR ADRAN LLAFUR ADRODD YCHWANEGOL 2.4 POBL MILIWN YN FFILIO AM WYTHNOS OLAF UNEMPLOYMENT, DOD CYFANSWM NAW-WYTHNOS Y SWYDDOGAETH HAWLIADAU I FWY NA 38 MILIWN. >> DOD O HYD I SWYDD YN FWY GWAHANIAETH NAWR OHERWYDD GYDA HOLL Y GWEITHWYR GALWEDIG YDYCH CHI WEDI A. CYSTADLEUAETH LLAWER MWY. >> DEMOCRATAU NAWR YN TREFNU'R SENEDD I GYMRYD ARALL Delio DOLLAR AML-TRILLION. DEDDF Y DDEDDF HEROES SO-CALLED PASSED WYTHNOS DIWETHAF Y TY A BYDD DARPARU ARIAN AM STATE A. LLYWODRAETHAU LLEOL. >> RHAID I NI RHAID I CHI FOD YN WIR CAMPUS A STRATEGOL. >> TRUMP LLYWYDD YN PENNAETH I MICHIGAN, CANOLFANNAU YMWELIAD O AMGYLCH YN YSTOD FFASIWN FORD SY 'N SIARAD GEARS I WNEUD GEAR DIOGELWCH YN DEBYGOL VENTILATORS YN YSTOD CYFNOD YR ACHOSION. >> CYFFREDINOL ATTORNEY MICHIGAN DYWEDODD SHE YN DERBYN LLYTHYR I'R LLYWYDD YN GOFYN AM EI WISIO A. MASG. >> RWY'N UN WEDI CYN. WYF YN UN YN YR ARDAL, OND I. NID OES AM RHOI'R WASG PLEASURE GWELER TG. RWY'N WEDI EI YN YR ARDAL YN ÔL. >> MAE AWDURDODAU YN RHYDDHAU NEWYDD MANYLION AM Y GUNMAN HONEDIG MEWN SIOPA NOSON DIWETHAF YN A. CANOLFAN SIOPIO YN GLENDALE. >> CARU RIFLE DUW HIR, HEDDLU YN DWEUD Y HEN 21-FLWYDDYN GUNMAN YN CARU TAIR CYLCHGRAWN I OSOD ALLAN I SIOPU DIODDEFWYR YN Y DOSBARTH SIOP. SAGE RANDY STEWART SAID HE HEFYD WEDI EI FOD YN SIOP. >> HEFYD HEFYD EI WNEUD TARGED DIODDEFWYR. EISIAU ENNILL RHAI PARCH. HEFYD SY'N CAEL EI BWLIO YN EI FYWYD. >> HEFYD YN DRI TRI DIODDEF CYN AU YN CAEL EI HUN I'R HEDDLU. MAE'N NAWR YN CYFLWYNO 16 TALIADAU. >> SIOP GWEITHREDOL AR SYLFAEN. >> YN TEXAS, MAE'R FBI YN GALW SIOP Y BORE HWN YN NAVAL CRIST CORPUS BASE AIR TERFYNOL YN BERTHNASOL. MAE UN YN DEAD AC UN WEDI EI FOD YN RHYDDHAU O'R YSBYTY. >> YN MICHIGAN 10,000 FORCED O EU CARTREFI. Y GUARD CENEDLAETHOL A WEITHREDIR YN DINAS MIDLAND. BYDD Y LLYWODRAETH YN YMCHWILIO BETH A ACHOSIR Y DAM I FETHU. >>> MAE DOZENS O BOBL YN DARLLEN YN RHANNAU INDIA ARFORDIROL A BANGLADESH. MAE TWRISTIAETHAU MYNEDIAD HEB GRYM A DWR. >> ALLBWN FRESH YN HONG KONG AS MAE CHINA YN CYNNIG CONTROVERSIAL CYFRAITH DIOGELWCH NEWYDD. BYDD Y DDEDDFWRIAETH YN BAN SYLW, CYFLWYNO LLYWODRAETH BEIJING. MAE'N SIARAD Y GELLIR CYMRYD EFFEITHIO SY'N GANIATÁU HONG DEDDFWRIAETH KONG. GALLAI PASIO'R GYFRAITH GALLU CRACKDOWNS AR GWRTH-LYWODRAETH PROTESTS. >> MAE HYN YN CADARNHAU UN GWLAD UN SYSTEM. >> BYDD DEDDFWRIAETH CHINA DIFFYG TG, HYRWYDDO PELLACH DIOGELU DEMOCRATIAETH. TRUMP LLYWYDD YN DWEUD YR UD BYDD YN REACT YN GORFFENNOL OS YW DILYN Y CYNNIG DRWY. SENATORS YN CYFLWYNO A. BILLART BAN BISARTISAN SANCTIONS RETALIATORY. >> ADRODDIAD DE KOREA EI ACHOS CORONAVIRUS CYNTAF Y IAWN UN DYDD FEL YR UD, IONAWR 20fed. MAE DE KOREA WEDI CADU EI CYFLWYNO INFECTION A MARWOLAETH LLAWER ISEL NA RYDYM WEDI. ADRODD 11,000 ACHOS A CHWARAE NA 300 MARWOLAETH. MAE'R GWLAD NAWR I fyny A RHEDEG. RYDYM YN DOD YN DE KOREA Y GWEINIDOG TRAMOR. DIOLCH YN FAWR AM YMUNO UD. >> DIOLCH AM HAF ME. >> Roeddwn i AM DALU EICH BRAIN AR NIFER O BYNCIAU SY'N BERTHNASOL I CORONAVIRUS OHERWYDD YR YMATEB YN DE KOREA WEDI EI FOD CYMERADWYWYD YN RHYFEDD. STRATEGAETHAU YN HOFFI POBL SGRINIO PWY SY'N MYND I'R GWLAD, PRAWF DRIVE-THRU, DISINFECTION PROTOCOLAU, TRACIO CYSYLLTU. YDYCH CHI'N MEDDWL SY'N DE KOREA GALL STRATEGAETHAU GWEITHIO YN Y UD? NOSON OS GALLAI, YDYCH CHI'N MEDDWL MAE'N RHYW YN HWYR AM AMERICANAIDD MABWYSIO? >> RHYFEDD, Rwy'n MEDDWL YN GYNTAF POB UN, NID YW EIN GWLAD BYTH AR GAU. RYDYM BOB AMSER YN CADW CYMDEITHAS AR AGOR A'R BORDER AGORED, AC RYDYM NI GALLU GWNEUD HYN OHERWYDD RYDYM WEDI Y TRI ALLWEDD. Y PRAWF, Y TRACIO A TRINIAETH, SYSTEM ROBUST IAWN O'R TRI T'S. Rwy'n MEDDWL Y TAIR T'S YW ALLWEDDOL I UNRHYW YMLADD YN ERBYN UNRHYW UN CLEFYD INFECTIOUS, A DIM OND FELLY YN DIGWYDD BOD EIN DIWEDDAR PROFIAD GYDA'R MERS ALLBWN YN 2016 GANIATÁU'R SEED AM Y LLWYDDIANT YR AMSER HON. ROEDD EIN YMATEB I MERS YN 2015 NID YW'N LAUDABLE. ROEDD LLAWER O SHORTCOMIO. OND CAEL DYSGU O HYNNY PROFIAD, RYDYM YN CAEL EI HUN SEFYDLIAD RHEOLI CLEFYD A'R FFRAMWAITH CYFREITHIOL, A SY 'N CAEL EI WNEUD YN WIR I'R PRAWF LLAWN. YN RHAGOROL RHAID I mi DDWEUD HWN AMSER. >> YN YCHWANEGU I'R TRI Ts, RHAN O STRATEGAETH DE KOREA AM ISOLATIO CORONAVIRUS YN GYNNAR AR AROLWG LLYWODRAETHU. YDYCH CHI'N GWEITHIO AM PREIFATRWYDD HAWLIAU A SUT YDYCH CHI'N GWELD HYN GYDA DIOGELU IECHYD CYHOEDDUS? >> NID YW AROLWG YN Y TYMOR BYDDAF YN DEFNYDDIO MEWN TRACIO. MAE'R TRACIO YN ABSENOLDEB ANGENRHEIDIOL I DRAC I LAWR Y CLEIFION A'R CYSYLLTIADAU CAU FEL CYNNAR FEL POSIBL I YNYS EU BOD YN BOD YDYCH YN GALL I CYFLWYNO RHYDDID RHAN SYMUDIAD Y REST O GYMDEITHAS. IE, YN GORCHYMYN CADW CYMDEITHAS AGORED, MAE'N BWYSIG BOD CHI YNYS YN CYFLYM A CHWARANTINE Y CLEIFION A'R CAU CYSYLLTIADAU. MAE'R MATER PREIFATRWYDD YN DOD I MEWN OHERWYDD Y WYBODAETH SY'N RYDYM YN DATGANU I'R CYHOEDD AMDANO SYMUDIAD Y CLEIFION. EIN CYFRAITH RHEOLI CLEFYD HEFYD GWARANTIAU HAWL Y CYHOEDD I GWYBOD AM MATERION IECHYD BOD AFFECT EU. MAE'R LLYWODRAETH CYFRIFOLDEB I WYBODAETH I'R CYHOEDDUS AM Y NATUR EVOLVING O'R INFECTION HWN A'R SYMUDIAD Y CLEIFION. GWYBODAETH Y CYHOEDD AMDANO LLE MAE'R CLEIFION WEDI BOD YN BLAENOROL YN CAEL EI GADARNHAU FEL POSITIF FELLY Y GELLIR EU GWELD OS YDYNT PATHS CROSSED GYDA'R CADARNHAU CLEIFION A PENDERFYNU AM THEMSELVES OS OES ANGEN I DDOD YMLAEN A PHRAWF. FEL RHIFYN PREIFATRWYDD YR CLEIFION YW'R RHIFYN YMA, AC RYDYM WEDI CAEL IAWN I TERFYN Y WYBODAETH SYDD DARPARWYD I'R CYHOEDD AM Y SYMUDIAD Y CLEIFION. >> RWYF AM SYMUD I ADDYSG AM FAM. AR ÔL DECHRAU GAU FEW, DE CAU AR GAU ETO, REOPENING DIM OND YR WYTHNOS HON. RYDYM YN GWELD YN RHAI MYFYRWYR FIDEO BOD YN GWISG MASGAU A SGRIN PLEXIGLASS O AMGYLCH Y GWIRIO DISGRIF A THYMHEREDD. SUT CYFRINACHOL YDYCH CHI HYN BYDD YSGOLION YN GWEDDILL YN AGOR GYDA Y RHAGOFAL HYN? >> RYDYM YN TYNNU'R PENDERFYNIAD AR AGOR YR YSGOLION 80 DIWRNOD AR ÔL EU OEDD YN CYFLENWI AGORED YN MAWRTH. BETH RYDYM YN LLE AR ADDYSG PERHAPS Y UCHAF O UNRHYW UN GWLAD. AC OEDD YN BWYSIG YN UNIG BOD RYDYM YN CAEL YR ATODLEN YSGOL YN ÔL AR Y TRAC. FELLY RYDYM WEDI PENDERFYNU AGOR Y YSGOLION YN DECHRAU GYDA'R TERFYNOL GRADDAU YN YSGOL UWCHRADD, A HYNNY OES DYDD IAU. OND RYDYM WEDI ENNILL BOD POB UN MESURAU SANITARY YN LLE, Y GOFYNION AR RHAN THEMSELVES Y MYFYRWYR, THE YSGOLION, GWNEWCH YN SIWR BOD YR MESURAU TRAFOD CYMDEITHASOL RHYFEDD MEWN LLE, AC HEFYD PROTOCOLAU MEWN LLE MEWN ACHOS UNRHYW BETH YN DIGWYDD. >> AC FEL YDYCH YN SIARAD AMDANO, HYN WEDI CAEL ALLBYNNAU DIWEDDAR. AM ENGHRAIFFT, OEDD YN DIWEDDAR CLUSTER COVID-19, 29-BLWYDDYN HEN MAN PWY SY'N YMWELD Â CLYBIAU RHYWIOL UN NOSON. SUT MAE'N CYNNWYS YDYCH CHI AM HYN YSBRYD A SUT YDYCH CHI'N GALLU CAEL EI GYNNWYS FEL CYFLYM? >> Rwy'n MEDDWL GYDA UNRHYW SPIKE HOFFI HWN, O'R CWRS, MAE'N GYNNWYS. MAE'N GOFAL. A BOD ACHOS RHANBARTHOL WEDI NAWR LED I GER 200 ACHOS DROS A. MATER O DDYDDIAU DEG NEU FYDD. MAE HWN POB UN YN GWREIDDIOL I RHAI GWEITHGAREDDAU CLWB NOS YN YSTOD Y CYFNOD GWYLIAU HIR YN GYNNAR MAI. YN UWCH Y CLWB NOS GWEITHGAREDDAU YN CYNNWYS LLAWER O POBL IFANC PWY SY'N HOP BARS, I. MEDDWL YW'R CYNRYCHIOLAETH, SYMUD O AMGYLCH Y WLAD. AC FELLY SYDD WEDI EISIAU SYLFAEN INFECTIONS SY'N BERTHNASOL I'R CLWB GWEITHGAREDDAU ym MHOB RHAN O'R GWLAD. MEDDWL, UNWAITH ETO, EIN PRAWF A RHAID I GALLU TRACIO Y PRAWF. WEDI EI LAWER YN CYFLYM YN BLAENOROL Y SIARAD HON. ROEDD Y RHIFAU PRAWF DYDDIOL O AMGYLCH 5,000 NEU 6000. AR ÔL Y SPIKE, RYDYM WEDI EI WNEUD IT - Y PRAWF AR GAEL ANONYMOUS AC AM DDIM COST OHERWYDD RYDYM YN GWERTHUSO BOD LLAWER POBL IFANC A WNAED BYDDAI'R SEFYDLIADAU HYN YN BERTHNASOL I DDOD YMLAEN I GAEL PRAWF. FELLY, I WNEUD EI ANONYMOUS A COST-AM DDIM, RYDYM WEDI'U GALLU PRAWF RHYFEDD DROS 60,000, MEDDWL, ACHOSION DROS Y DYDDIAU TEN GORFFENNOL, A BOD SYDD WEDI EI LED I HYN NIFER O ACHOSION CADARNHAU. Y DDAU A WNAED I'R THEMSELVES SEFYDLU, OND AROLYGIADAU UWCHRADD EU HUNAIN AELODAU TEULU, EU FFRINDIAU COLEGAU LLE GWEITHIO. >> BOD YN WIRIONEDDOL YN MYND I FOD FY CWESTIWN NESAF. A YDYCH YN DISGWYL, PERHAPS, A. AIL WAVE INFECTIONS? AC YW UNRHYW FWY PARATOI SY'N MYND I MEWN Y TU HWNT I'R TRI Ts? >> Rwy'n MEDDWL DYLWN NI BOB DYSGU I FYW GYDA'R RISG HON. MAE'N IAWN SY'N TEITHIO IAWN CYFLYM. MAE LLAWER NAD YDYM YN GWYBOD AM COVID-19, OND UN PETH RYDYM GWYBOD, BOD YN TEITHIO IAWN CYFLYM A'I HEFYD TEITHIO IAWN YN SILENTLY. GALL POBL FOD YN SIARADU'R CLEFYD HEB NOS WYBOD BOD EU BOD WEDI BOD YN WERTH GALL POBL ASYMPTOMATIG FOD HEINTUS. MAE'N TROI ALLAN BOD DAU DDYDD YN BLAENOROL I'R SYMPTOMAU YN DANGOS, BOD PAN FYDD YN FWYAF YN GYNNWYS. YN YCHWANEGU I'R TRI Ts, BETH RYDYM YN PARATOI MEWN TELERAU O'R CONTINGENCIES, Y SEOUL MAE ARDAL METROPOLITAN YN PERHAPS UN O'R MANNAU MWYAF CROWDED AR Y DDAEAR. FEL Y LLYWODRAETH DINAS SEOUL, Y DARPARIAETH SYLWEDDOL LLYWODRAETH Â'R CYFRANOGIAD Y DDINAS LLYWODRAETH YR AWYR, EU YN AWR YN PUTTIO GYDA'N GILYDD AN RHEOLI YSBYTY INTEGREDIG SYSTEM FELLY OS YW RHIFAU UCHEL O INFECTIONS A OEDD YN CYRRAEDD, BYDDAI YN GALLU RHANNU'R ADNODDAU YSBYTY OHERWYDD - MAE'N BWYSIG IAWN NID I GAEL SEFYDLU MEDDYGOL TROSOLWG GYDA ACHOSION EU HUNAIN NI ALL HANDLE. RYDYM HEFYD YN LLYWODRAETHAU LLEOL CAEL CYNNWYS MEWN LLE AM RHIFAU CYNYDDION. GWELYAU YSBYTY I GYMRYD GOFAL Y CLEIFION BWRIADOL, OND HEFYD CANOLFANNAU GOFAL CYMUNEDOL, RYDYM YN GALW EU, LLE SYMPTOM GOLAU CLEIFION - AC MAE 80% ohonynt SYMPTOMAU GOLAU. RHAI NAD OES ANGEN UNRHYW GOFAL. MAE ANGEN EU BOD YN CAEL EI CHWARANTU A MONITRO. O'R CWRS, Y CYNGHORYDD NEGES I'R CYHOEDD, BOD NID YDYM YN MYND I FYND YN ÔL LIFE PRE-COVID. MAE'R RISG HON YN HYN, AC HYNNY, RHAID I NI DDYSGU YN FYW GYDA'R RISG HON. A BOD YN ÔL POB UN YN EI WNEUD EU RHANNU I DECHRAU I'R RHEOLAU SANITARY, MASGAU GWISIO YN LLEOEDD CYHOEDDUS A CHYHOEDDUS CLUDIANT, A FELLY, A GWASTRAFF EICH LLAW, O'R CWRS, TI'N GWYBOD. MAE'R NEGES YN BOD POB UN WEDI RÔL I CHWARAE. >> ERS Y STATES UNEDIG NAWR WEDI Y DIFFYGION MWYAF UNRHYW GWLAD YN Y BYD, YDYCH CHI GWEITHIO, YNA, AM AMERICANS DOD Â'R VIRUS I DE Corea? >> RYDYM, YN MYNEGAI. Y TEITHIO - Y TEITHIO AER RHWNG Y KOREA A'R UD YN DALWCH AGOR IAWN. RWY'N EI WNEUD, MAE'R FLIGHTS WEDI - YR MAE RHIFAU FLIGHTS WEDI EU GOSTYNGWYD YN FAWR OHERWYDD YR NIFER Y PASSENGERS YN PRYNU TOCYNNAU. OND Y TEITHIO AWYR YN GWEDDILL AGOR FWYAF RHWNG YR UNEDIG STATES A Corea. RYDYM WEDI KOREANS YN DOD I MEWN. RYDYM WEDI CENEDLAETHOLION ERAILL AMERICANS YN DOD YN DRWY HYN FLIGHT. AC, OES, MAE POBL PWY YN CAEL EU CADARNHAU AR ÔL MYNEDIAD I mewn i Corea, A HWN YN NID OES CYFIAWNDER O'R STATES UNEDIG. MAE O EWROP. MAE O WLADAU YN Y MIDDLE DWYRAIN A GORLLEWIN ASIA. AC, ETO, NID YDYM YN CAU Y BORDER AR HYN. RYDYM YN RHEOLI EU. AR ÔL CYFRES O GAMAU I RHEOLI'R TRAFFIG YN YSTOD, RYDYM WEDI CYFLWYNO 14 DIWRNOD O QUARANTINE FEL EBRILL YN GYNNAR AM POB TEITHIO INBOUND. NID OES CYFIAWNDER, OND KOREANS. YN Y CARTREF, OS YDYCH CHI WEDI CYFEIRIAD MEWN CYFLEUSTERAU LLYWODRAETH OS YDYCH CHI PEIDIWCH. HEFYD ERS AM 15 DIWRNOD AGO, WE HEFYD GORFODI CYFLWYNO PRAWF AM BOB INBOUND TEITHWYR. YN OLAF, AR NODYN LIGHTHEARTED, DYCHWELYD DYCHWELYD BASEBALL Delio MAWR. MAE LLAWER O CHWARAEON CHWARAEON YN AMERICA TUNIO I MEWN I'R LEAGUE BASEBALL BOD YN DARLLEDU YN YR UD SUT PWYSIG OEDD HYNNY I CHI GWLAD I DDOD Â BASEBALL YN ÔL? >> Rwy'n MEDDWL YW'R CORONAVIRUS HER IECHYD YN YSTYRIED, OND MAE HEFYD YN SEICOLEGOL HER. Y CYFNOD PROLONGED HON O LOCKDOWNS, CHI'N GWYBOD, CYMDEITHASOL PENDERFYNU. MAE WEDI CAEL EFFAITH AR Y DIMENSIWN SEICOLEGOL YR POBL. FEL SYMUDIADAU YN HOFFI HWN, I WNEUD BASEBALL, SYDD YN RHAN FAWR O Y WEITHGAREDD YN KOREA FEL YN LLAWER GWLEDYDD ERAILL. I GAEL BOD SYDD AR GAEL, NID YN Y STADIUMS, OND HEB YR CROWD, OND AR GAEL AR SGRINIAU TELEDU, MAE HYN YN AN SYMUD PWYSIG I YCHWANEGU HYN ELFEN Y BYD-EANG HON HER. >> DIOLCH YN FAWR, GWEINIDOG, FELLY AM EICH AMSER. RYDYM YN CYMERADWYO TG. >> DIOLCH YN FAWR IAWN. >> A PHAN RYDYM YN DOD YN ÔL, YR STORI AM CHWARAE. Y RISG POBLOGAIDD A GYNHALIWYD PIONEER A'R MERCHED SY'N HELPU CAEL Y CYDNABOD A DDYLUNWYD. AROS GYDA NI. >>> HEN DY GWYN MAE CYFLOGWR WEDI DIED AR ÔL COLLI EI BRWYDR GYDA COVID-19. DECHRAU WILSON ROOSEVELT GERMAN GWEITHIO FEL GLANHAU YN YR TY GWYN DAN LLYWYDD EISENHOWER YN 1957 AC OEDD HYRWYDDO I BUTLER YN YSTOD Y GWEINYDDU KENNEDY. YN HOLL, ALMAEN A Wasanaethir 11 LLYWYDDWYR GWAHANOL YN YSTOD EI HUN GOFAL HIR. AU oedd 91. >>> NESAF, YR HEN 150-FLWYDDYN MYSTERY YN Y BRAND FAWR YN AMERICA. Y CHWARAE SYDD WEDI CAEL JACK DANIELS SUT I WNEUD WHISKEY, A SUT Y CWMNI SY'N MYND EI MAE ENW YN RHOI YN ÔL I'R CYMUNED. MAE DEBRA ROBERTS ABC WEDI'R LLAWN STORI. >> Gohebydd: FFORDD TUCKED AR A. FFERM CEFFYLAU YN LYNCH BURG, TENNESSEE, YN HANES HANES DIWETHAF A OEDD YN UNIGOL YN UNIGOL, YN UNTIL NAWR. >> RWYF AM DWEUD STORI, A. STORI GWIR. >> Gohebydd: WHISKEY MAKER'S MARC JACK DANIELS YN GWNEUD EU BRAND. TROI ALLAN OEDD YN UNSPOKEN PIONEER PWY SY 'N CAEL Y FFORDD AM Y TRAETHAWD POBLOGAETH. >> TAD SYLFAEN TENNESSEE WHISKEY. >> Gohebydd: ENTER UNCLE WHISKEY ENWIR AM HEN CHWARAE NATHAN PWY HEFYD YN DIGWYDD I FOD YN Y MEISTR DUW CYNTAF-GWYBOD DISTILLER YN Y WLAD. >> ROEDD Y MAN HON WEDI EI WNEUD PEIDIWCH Â FFITIO AUR BETH RYDYM GWELER YN DEFNYDDIO FEL MEISTR DISTILLER YN AMERICA. >> Gohebydd: GWREIDDIAU'R CWMNI DILYN CAMARADERIE UNRHYW UN, BORN AR BLANED. TIES Y WHISKEY, A DEEP BLEND DERBYN EI HANES I ARALL BRAND POPULAR, JACK DANIELS. RHEOLI I STORI A BENNIR GAN DANIELAU AM FWY NA GANRIF BOD GORFFENNOL A MOON LLEOL HYFFORDDIANT DINEILLER SHINE DIM YN EI CRAFT, ROEDD YN WIRIONEDDOL GWYRDD. >> HE BECAME RATHER MENTOR I JACK, A HEFYD WEDI EI HUN POPETH SY'N GWYBOD AMDANO DISTILLING. >> Gohebydd: GREEN'S GREAT, VICTORIA GRANDDAUGHTER FAWR ANNIE BUTLER Y BLASER MEISTR AM Y WHISKEY. >> NID OES UNRHYW UN YN GWNEUD A. WHISKEY. ROEDD EU ADEILADU FFRINDIAETH, BOND A OEDD YN UNRHYW. >> RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN Y 1800au. >> Gohebydd: WEDI GWYRDD YN WNEUD WHISKEY YN UNIG HANES, OND NI FYDDAI Mae UNTIL YN PENDERFYNU DIWETHAF AR ÔL PUMP CENEDLAETHAU BLENDERS MEISTR BYDDAI ENW'R GWYRDD YN OLAF GWNEUD EI MARC. LLAI NA TAIR BLWYDDYN, YR DEDDFWRIAETH TEULU YN DALU CYNTAF STAKE AMONG AMERICAN WHISKEY DISTILLERS A PIONEERS. >> RYDYM WEDI CYFRIFIO BOD MWY NA DAU MILIWN WEDI CODI LLE BYD GWYDR. >> Gohebydd: GYDA COVID-19 EU EDRYCH AM BRIS PRISIO AC I CAEL MASGAU A PPE N95 I'R RHAI AR Y CYSYLLTIADAU BLAEN. >> WIRE YN CYMRYD GOFAL POBL AR Y CYSYLLTIADAU BLAEN, OND BETH AMDANO POBL Y MWYAF SYLWEDDOL BOD AREN'N AR Y CYSYLLTIADAU BLAEN? >> Gohebydd: EU BOD YN SIDD I ESTYN EU EU REACH BELLACH. TEMPORARILY AR GAU AM DWRS, EU TROI'R DOSBARTH I MEWN ZERO TIR AR GYFER PACIO A MASGAU DOSBARTHU AM CYMUNEDAU LLIW YN DERBYN Y GWLAD. >> MAE 80% o'r MARWOLAETHAU AFFRICAN-AMERICAN. PAN YDYCH CHI'N GWELD EICH POBL STRUGGLING DUE I LACK OF RHYWBETH, RYDYM NI'N BLEIDLEISIO LLENWCH Y GAP. >> Gohebydd: NAWR DEDDFWRIAETH GWYRDD PERMEATING PANDEMIC. DECHRAU PENNOD NEWYDD YN EI HANES BYR. >> I GAEL Y PREIFIL A ANRHYDEDD CARU AR FY GRANDFATHER FAWR-FAWR DEDDFWRIAETH, MAE'N FWY YN FAWR, CHI GWYBOD. NI ALLWCH WNEUD GEIRIAU SUT I SUT MAE'N TEIMLO. RWY'N ANGEN IAWN EI WNEUD A minnau YN ANRHYDEDD I BARHAU I'W WNEUD BETH FY GRANDFATHER FAWR-FAWR DECHRAU. >> Gohebydd: DEBRA ROBERTS, ABC NEWYDDION. >> A CYN RYDYM YN MYND TONIGHT, THE DELWEDD Y DYDD. YR ANGELAU GLAS YN CYFLWYNO'R DOSBARTH GRADDIO ACADEMI NAVAL O 2020. EIN LLONGYFARCHIADAU I CHI FEL RHYFEDD. AC YN CYFIAWNDER DIWRNOD FEW YR BYDD RHAGLEN GOFOD AMERICANAIDD LANSIO I ARDAL NEWYDD. BYDD NASA AC ELON MUSK SPACEX ANFON Y CENHADAETH GYNTAF CREWED I GOFOD. MAE NEWYDDION ABC YN FYW YN PARTNERIO I DOD Â HAWL I'R LANSIO PAD YN LIFT OFF AM 3:00 PM DYDD MERCHER. FY COLOMAGUE TOM LLAMAS A minnau BYDD YN SIARAD CHI DRWY'R CYNTAF SYLWADAU MEINI PRAWF Y CENHADAETH. >>> BOD YN EIN SIOE AM HYN AWR. BYDDWCH YN SIAR I AROS YN TUNED I ABC NEWYDDION YN FYW AM FWY CYD-DESTUN A DADANSODDIAD O BEN Y DIWRNOD STORIAU. Rwy'n LINSEY DAVIS. DIOLCH YN LLAWER AM STRYDO GYDA NI, A NOSON DA. >> Cyhoeddwr: HWN YN ABC "BYD NEWYDDION TONIGHT "GYDA DAVID MUIR. >> NOSON DA A'N FAWR I GAEL CHI GYDA NI YMA AR A. NOSON BUSNES IAWN DYDD NOS. A BYDDWN YN CAEL Y BOD YN MYNYCHU YN Y SYLFA NAVAL YN TEXAS. ARGYFWNG Y DAM A STORMS AR Y SYMUD. OND RYDYM YN MYND I DECHRAU YMA GYDA'R DATBLYGIADAU MAWR YN Y CORONAVIRUS YMA YN YR UD. PENNAETH Y CDC YN GWNEUD NEWYDDION PAN FYDD YN CAEL EI FOD YN IAWN YN DEBYGOL BYDD AIL WAVE O Y VIRUS YMA YN YR UD, AC NA ALLAI RHEOLI ALLAN A. AIL LOCKDOWN. OND Y LLYWYDD HWYR HEDDIW GWRTHOD BOD, YN DWEUD Y NI FYDD GWLAD YN CYFLWYNO ETO. AC FEL Y GWLAD HON YN ÔL YR WYTHNOS DYDD GOFFA, Y TOL NAWR MWY NA 94,000 YN BYW AR GOLL YMA YN YR UD. Y LLYWYDD YN DWEUD HWYR HEDDIW OS OES UNRHYW AIL WAVE, SYDD YN EMBER NEU A. FLAME, YN EI GEIRIAU, RYDYM MYND I'W RHOI ALLAN. OND NID YDYM YN CAU EIN GWLAD. >>> A TONIGHT YR ASTUDIAETH NEWYDD BOD YN DWEUD YR UD YN SIARAD I DEDDF A AWGRYMIADAU 36,000 BYW GALLWCH WEDI ARBED, A PHOB O'R AMID HON DIWEDDARIAD I CYFARWYDDYD I'R CDC A ACHOSIR RHAI CONFUSION HEDDIW. FELLY YMA BETH Y Mae'r CDC YN DWEUD TONIGHT A EU BOD WEDI EU DWEUD WEDI DYWEDODD HYN CYN. BOD COVID-19 YN CYFLWYNO YN BRIF DRWY GOSOD CYSYLLTU Â PERSON I BERSON, A SYDD EI HUN GALL FOD YN BOSIBL BOD PERSON GELLIR CAEL COVID GAN GYFLAWN A. LLAWER NEU AMCAN SYDD WEDI'R VIRUS AR TG A THEN YN CYFLWYNO EU HUNAIN MOUTH, NOS NEU LLYGAD, NID YW HYNNY I FOD YN Y PRIF FFORDD, BOD YN BRIF DRWY BERSON I BERSON, DRWY DROPLETAU ATEBOL. FELLY RYDYM WEDI LLAWER I GAEL DRWY TONIGHT. RYDYM YN CYFLWYNO GOFAL GOFAL DRWY BOB UN A EVA PILGRIM ARWAIN NI I ffwrdd. >> Gohebydd: TONIGHT THE LLYWYDD A PENNAETH YR SIARAD CKDC YNGHYLCH YR YMATEB I AIL WAVE. HWN FEL CYFARWYDDWR ROBERT REDFIELD DYWEDODD UN YN DOD. HE PWYNT I'R DEHEUOL COOLIO TEMPERATURE HEMISPHERE A SIARAD MEWN ACHOSION. NI ALLWCH WARANTU. BETH ALLWCH DDWEUD YDYM NI PWYLLGOR I DDEFNYDDIO'R AMSER RYDYM WEDI NAWR I GAEL Y GENEDL HON FEL DROS PARATOI FEL POSIBL. OND DIM SYLWADAU AGO, THE DYWEDODD Y LLYWYDD AIL LOCKDOWN NI FYDD YN DIGWYDD. >> BETH MAE'N EMBER NEU A. FLAME, RYDYM YN MYND I'W RHOI ALLAN. OND NID YDYM YN CAU EIN

< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="18.484" dur="3.203"> >>> RYDYCH CHI'N GUYS AR Y TORRI >

< start="21.387" dur="1.868"> EDGE. >

< start="21.821" dur="3.504"> DYDDIAD REMADAM NOS. >

< start="23.389" dur="4.071"> KWARP TEED COUPLES YN CAEL CREADIGOL >

< start="25.458" dur="2.303"> PAN FYDD YN DOD I'R UNRHYW >

< start="27.594" dur="1.868"> AMSER. >

< start="27.894" dur="3.403"> RHYBUDD NEWYDD O'R CDC UG >

< start="29.595" dur="3.971"> CRONFEYDD YN MYNYCHU DPRAUGS YN >

< start="31.43" dur="2.437"> ALABAMA LLE MAE ACHOSION AR Y >

< start="33.7" dur="1.634"> RISE. >

< start="34" dur="4.037"> MASNACHAU TRUMP LLYWYDD YN >

< start="35.467" dur="5.74"> MICHIGAN FEL YMWELD Â'R FORD >

< start="38.17" dur="6.641"> AWYRTHWYR YN GWNEUD PLANHIGION. >

< start="41.341" dur="8.308"> MAE'N DARPARU'R ADRODDIAD BOD >

< start="44.944" dur="7.44"> GALL 10s O FWY O FYWIAU >

< start="49.782" dur="7.307"> WEDI CAEL EI ARBED. >

< start="52.518" dur="7.608"> AHMAUD AUBRY, NAWR Y MAN PWY >

< start="57.223" dur="4.137"> FFILMIO'R DIGWYDDIAD A SAID HE >

< start="60.259" dur="1.468"> NID OEDD INVOLVED WEDI EI FOD >

< start="61.494" dur="2.403"> ARRESTED. >

< start="61.861" dur="3.036"> A DECHRAU YN DEWISOL Â'R >

< start="64.03" dur="2.536"> SUSPECT FOD AIL BERSON >

< start="65.03" dur="1.903"> DIDDORDEB YN FWY YN Y >

< start="66.699" dur="2.035"> CYMUNED. >

< start="67.066" dur="4.237"> >>> DAU TAFLEN, UN DINAS. >

< start="68.868" dur="6.073"> CYFALAF EIN CENEDLAETHOL. >

< start="71.437" dur="4.838"> SPOT POETH PRESENNOL PRESENNOL, THE >

< start="75.074" dur="3.303"> MAE VIRUS WEDI LAW BARE. >

< start="76.409" dur="2.936"> >>> PLEA GUILTY YN MYND I'R TREIAL, >

< start="78.51" dur="2.17"> LORI LOUGHLIN A'I HUSBAND >

< start="79.478" dur="5.273"> YN AWR YN MYND I'R PRISON. >

< start="80.813" dur="5.906"> Y DIWEDDARAF YN Y SO-CALLED >

< start="84.884" dur="3.737"> SCANDAL BLUES VARSITY. >

< start="86.852" dur="2.536"> YSGRIFENNYDD DE DE KOREA >

< start="88.754" dur="1.869"> LLWYDDIANT MEWN LLAWER COVID-19 A >

< start="89.522" dur="1.835"> BETH ALL YR UD DDYSGU GAN >

< start="90.756" dur="1.636"> EU ENGHRAIFFT. >

< start="91.491" dur="4.203"> RYDYM YN MYND UN AR UN GYDA'R >

< start="92.525" dur="4.371"> GWEINIDOG TRAMOR DE DE Corea. >

< start="95.828" dur="1.802"> >>> NOSON DA, PAWB. >

< start="97.03" dur="1.534"> Rwy'n LINSEY DAVIS. >

< start="97.764" dur="1.401"> DIOLCH YN LLAWER AM STRYDO >

< start="98.697" dur="2.37"> GYDA NI. >

< start="99.299" dur="3.002"> RYDYM YN DECHRAU TONIGHT GYDA'R YMLADD >

< start="101.2" dur="3.17"> YN ERBYN Y CORONAVIRUS YMA YN >

< start="102.434" dur="3.238"> YR UD, A RHAI DANGOSIADAU >

< start="104.503" dur="2.87"> BOD RYDYM WEDI FALLEN BEHIND AC >

< start="105.805" dur="3.504"> SEFYDLU I GOLLI NOS FWY TIR. >

< start="107.507" dur="4.804"> RYDYM WEDI ADRODDIAD NEWYDD AM Y >

< start="109.442" dur="5.171"> HYGYRCHEDD PROFION ANTIBODI AC A. >

< start="112.445" dur="3.971"> ASTUDIO BOD CYFRIFON YN BYW AR GOLL >

< start="114.747" dur="2.936"> DUW I LAC O BARATOI. >

< start="116.549" dur="2.869"> MAE'R LLYWYDD WEDI SIAMIO'R >

< start="117.816" dur="2.504"> ADRODDIAD FEL Y BYDD YN PARHAU Â YMWELIAD >

< start="119.551" dur="3.137"> STATES TIROEDD BRWYDR. >

< start="120.453" dur="3.637"> Y TONIGHT MAWR PENNAETH, YR >

< start="122.822" dur="3.436"> DYWEDODD CDC HEDDIW MAE'N DEBYG IAWN >

< start="124.224" dur="3.035"> BYDD AIL WAVE O >

< start="126.392" dur="2.268"> Y VIRUS YMA. >

< start="127.393" dur="2.268"> MAE EVA PILGRIM WEDI'R LLYWYDD >

< start="128.794" dur="4.071"> YMATEB AR BETH FYDD Yr UD >

< start="129.795" dur="3.804"> PEIDIWCH Â BOD YN DIGWYDD. >

< start="132.999" dur="2.636"> >> Gohebydd: TONIGHT THE HEAD OF >

< start="133.733" dur="4.137"> Y CDC A'R LLYWYDD >

< start="135.768" dur="2.569"> SIARAD AM YMATEB I A. >

< start="138.003" dur="2.57"> AIL WAVE. >

< start="138.471" dur="3.703"> HWN FEL CYFARWYDDWR ROBERT REDFIELD >

< start="140.707" dur="3.703"> DYWEDODD UN YN DOD. >

< start="142.308" dur="2.703"> HE PWYNT I'R DEHEUOL >

< start="144.544" dur="2.335"> COOLIO HEMISPHERE >

< start="145.144" dur="6.24"> TEMPERATURES A SPIKE IN CASES. >

< start="147.012" dur="5.673"> NID Y CYFARWYDDWR CDC YN RHEOLI ALLAN >

< start="151.517" dur="1.935"> AIL LOCKDOWN, YN DWEUD, "I. >

< start="152.818" dur="1.436"> NI ALL GWARANTU. >

< start="153.586" dur="2.135"> BETH ALLWCH DDWEUD YDYM NI >

< start="154.387" dur="3.737"> PWYLLGOR I DDEFNYDDIO'R AMSER BOD >

< start="155.855" dur="4.837"> RYDYM WEDI NAWR I GAEL Y GENEDL HON >

< start="158.258" dur="3.836"> FEL DROS PARATOI FEL POSIBL. " >

< start="160.826" dur="3.371"> OND DIM SYLWADAU AGO, THE >

< start="162.227" dur="2.403"> DYWEDODD Y LLYWYDD AIL LOCKDOWN >

< start="164.33" dur="1.968"> NI FYDD YN DIGWYDD. >

< start="164.764" dur="3.102"> >> BETH MAE'N EMBER NEU A. >

< start="166.432" dur="1.701"> FLAME, RYDYM YN MYND I'W RHOI >

< start="168" dur="1.468"> ALLAN. >

< start="168.267" dur="1.535"> OND NID YDYM YN CAU EIN >

< start="169.602" dur="1.734"> GWLAD. >

< start="169.935" dur="4.138"> >> Gohebydd: Y DIWEDDARIAD CDC >

< start="171.47" dur="4.038"> EU GWEFAN, GWEDDILL POBL >

< start="174.207" dur="3.036"> NID YW'R VIRUS YN SIARAD FEL >

< start="175.641" dur="1.936"> HAWDD AR LLAWFEDDYGON YN GYNNWYS >

< start="177.377" dur="1.901"> MEDDWL. >

< start="177.71" dur="3.637"> DWEUD, QUOTE, YR YSBRYDION VIRUS >

< start="179.412" dur="3.77"> HAWDD RHWNG POBL, YCHWANEGU, >

< start="181.48" dur="2.37"> YW CYFLWYNO LLEOLIADAU NEU AMCANION >

< start="183.316" dur="4.07"> NID Y PRIF FFORDD Y VIRUS >

< start="183.983" dur="6.473"> SPREADS. >

< start="187.52" dur="4.404"> GYDA'R GWLAD ENTIRE NAWR >

< start="190.589" dur="4.605"> CYFLE CYFARTAL, Y DELWEDD HON >

< start="192.057" dur="4.104"> YN HOOVER, ALABAMA, GER 400 >

< start="195.328" dur="2.802"> GRADDIO MYFYRWYR, Y STADIWM >

< start="196.295" dur="3.337"> NID OEDD YN GALLU LLAWN. >

< start="198.264" dur="4.271"> ANGEN MASKS I ENTER. >

< start="199.766" dur="3.97"> RHAI SY'N MYND EU HUNAIN YN YSTOD Y >

< start="202.668" dur="1.469"> CEREMONY SYDD YN GYMDEITHASOL >

< start="203.87" dur="3.102"> PENDERFYNU. >

< start="204.27" dur="5.772"> HWN FEL COFNOD ALABAMA 676 >

< start="207.106" dur="3.336"> ACHOSION NEWYDD YN RHAID YN Y DIWETHAF 24 >

< start="210.175" dur="1.402"> AWR. >

< start="210.576" dur="3.47"> UN O SAITH STATES GYDA >

< start="211.71" dur="4.138"> CYNYDDU ACHOSION. >

< start="214.18" dur="4.771"> >>> YN TEXAS, EU BOD YN A GYNHALIWYD >

< start="215.981" dur="4.839"> GRADDIO MEWN SEDD 800 >

< start="219.084" dur="2.203"> STADIWM POTL-DROED AM DDIM SAITH >

< start="220.953" dur="3.537"> MYFYRWYR. >

< start="221.421" dur="6.372"> OND YN MINNESOTA EU BANNED >

< start="224.624" dur="4.037"> GRADDIO MWYAF-GRADDFA. >

< start="227.927" dur="1.901"> DR. FAUCI ANTHONY YN ERBYN >

< start="228.794" dur="3.704"> PERTHYNAS Y RHEOLAU YN rhy fuan. >

< start="229.962" dur="3.437"> >> NAWR NID YW'R AMSER I BWLIO >

< start="232.631" dur="3.037"> YN ÔL YN GORFFEN. >

< start="233.533" dur="2.969"> >> Gohebydd: TONIGHT ASTUDIAETH NEWYDD >

< start="235.802" dur="2.869"> GORFFEN BOD OS YN GYMDEITHASOL >

< start="236.635" dur="3.404"> MESURAU PENDERFYNU WEDI EI WNEUD >

< start="238.804" dur="3.637"> I LLE UN I DDAU WYTHNOS >

< start="240.173" dur="4.203"> EARLIER, GALLAI WEDI ATAL >

< start="242.575" dur="3.136"> 36,000 MARWOLAETHAU. >

< start="244.51" dur="3.503"> PRIFYSGOL COLUMBIA YN DWEUD 61% >

< start="245.845" dur="3.336"> GELLIR CYFLWYNO ACHOSION >

< start="248.146" dur="3.271"> OS YW SWYDDOGION AR BOB LEFEL O >

< start="249.315" dur="5.638"> RHEOLIR WEDI EI WNEUD MWY. >

< start="251.551" dur="7.707"> >> GALLWN NI GOLLI 100,000 POBL YN >

< start="255.087" dur="6.84"> Y WLAD HON I GORFFEN. >

< start="259.392" dur="7.841"> OS YW'R GWLAD HON YN GWYBOD MWY AC >

< start="262.06" dur="5.907"> KNEW IT EARLIER, Rwy'n MEDDWL NI >

< start="267.366" dur="3.403"> GALLWCH WEDI ARBED LLAWER, LLAWER MWY >

< start="268.1" dur="3.37"> BYW. >

< start="270.903" dur="1.769"> >> Gohebydd: TRUMP LLYWYDD >

< start="271.603" dur="2.27"> YMATEB HEDDIW. >

< start="272.805" dur="3.203"> >> Roeddwn i YN GYNNAR. >

< start="274.007" dur="2.335"> Roeddwn I YN ENNILL NA UNRHYW BOD >

< start="276.142" dur="1.935"> MEDDWL. >

< start="276.475" dur="3.371"> RWY'N RHOI BAN AR BOBL YN DOD I MEWN >

< start="278.21" dur="2.736"> O CHINA. >

< start="279.979" dur="1.835"> POPETH DRWY - NAD OEDD YN >

< start="281.08" dur="1.435"> EISIAU EI. >

< start="281.948" dur="1.868"> >> Gohebydd: Y LLYWYDD >

< start="282.648" dur="3.27"> RHEOLI YN ERBYN COLUMBIA >

< start="283.95" dur="2.702"> PRIFYSGOL YN DWEUD EI LLYFRGELL >

< start="286.052" dur="3.703"> SEFYDLIAD, GALW'R ASTUDIAETH A. >

< start="286.786" dur="4.637"> SWYDD HIT GWLEIDYDDOL. >

< start="289.889" dur="2.001"> >> AC EIN PILGRIM EVA YN YMUNO Â NI >

< start="291.557" dur="1.869"> NAWR. >

< start="292.024" dur="3.503"> EVA, BETH SYDD YN GWNEUD RHYBUDD >

< start="293.559" dur="2.269"> POBL AM ​​Y PROBLEMATIG HYN >

< start="295.661" dur="0.867"> PROFION? >

< start="295.961" dur="3.737"> >> Gohebydd: LINSEY, IT SEEMS >

< start="296.662" dur="6.407"> MAE'R FDA YN CEISIO CYFEIRIAD YR >

< start="299.832" dur="3.537"> MATERION AR YR ANTIBODI FAULTY HYN >

< start="303.202" dur="0.901"> PROFION. >

< start="303.502" dur="2.002"> EU BOD YN NODI 27 EU BOD YN DWEUD >

< start="304.236" dur="2.502"> PEIDIWCH Â NEU EU MEINI PRAWF. >

< start="305.638" dur="3.27"> NAILL AI OHERWYDD NAD YDYNT YN TROI >

< start="306.872" dur="4.438"> YN Y GWAITH PAPUR CYWIR NEU >

< start="309.041" dur="3.403"> OHERWYDD EU BOD YN DWEUD EU POSIO, >

< start="311.444" dur="2.502"> QUOTE, PROBLEM SYLWEDDOL. >

< start="312.578" dur="3.17"> NAWR, PEIDIWCH Â MEDDWL HYN >

< start="314.079" dur="3.17"> BYDD Y PROFION HYN YN DOSBARTHU >

< start="315.881" dur="2.636"> AR Y FARCHNAD, OND EU BOD >

< start="317.382" dur="1.936"> YN UNIG OND YN UNIG YN MYND DRWY >

< start="318.651" dur="2.602"> BOD RHESTR. >

< start="319.452" dur="3.37"> ROEDD 200, MWY NA 200 >

< start="321.386" dur="3.004"> PROFION YN UN PWYNT A OEDD YNNI >

< start="322.955" dur="1.969"> PRAWF Y FARCHNAD AR GYFER >

< start="324.524" dur="1.168"> ANTIBODIES, LINSEY. >

< start="325.058" dur="2.635"> >> EVA PILGRIM, DIOLCH FELLY >

< start="325.825" dur="4.371"> AM EICH ADRODDIAD. >

< start="327.827" dur="3.57"> >>> NAWR I TRUMP LLYWYDD PWY >

< start="330.329" dur="2.169"> UNWAITH ETO HEDDIW YN DERBYN >

< start="331.53" dur="2.837"> Y TU ALLAN I'R TY GWYN I'W YMWELD >

< start="332.631" dur="3.337"> PLANHIGION FORD YN MICHIGAN SY'N >

< start="334.5" dur="2.702"> NAWR YN CYNNYRCH AWYRTHWYR. >

< start="336.102" dur="2.969"> GALW DESPITE O STATE >

< start="337.336" dur="2.937"> SWYDDOGION, Y LLYWYDD UNWAITH >

< start="339.204" dur="2.937"> ETO NID OEDD YN GWISIO MASG YN >

< start="340.406" dur="2.836"> BLAEN Y CAMERA, YN GALW EI >

< start="342.274" dur="2.37"> CYFANSWM YN ANHYSBYS. >

< start="343.376" dur="1.968"> NAWR PRIF GWYN YMA ABC >

< start="344.777" dur="3.036"> JONATHAN GOHEBYDDOL TAI >

< start="345.478" dur="3.169"> KARL. >

< start="347.947" dur="2.236"> >> Gohebydd: LLYWYDD HEDDIW >

< start="348.781" dur="3.103"> TRUMP CHWITH WASHINGTON AM Y >

< start="350.316" dur="3.67"> TRYDYDD AMSER MEWN TRI WYTHNOS I >

< start="352.017" dur="2.37"> YMWELWCH ALLWEDD STATE I'W HUN >

< start="354.12" dur="1.1"> DERBYN. >

< start="354.52" dur="3.47"> AMSER HWN MICHIGAN. >

< start="355.354" dur="4.371"> HEFYD YN TROI PLANHIGION FORD BOD HYN >

< start="358.123" dur="3.137"> AWYRTHWYR ADEILADU NAWR. >

< start="359.859" dur="3.202"> CYNNAL TRAFOD CYMDEITHASOL, OND >

< start="361.393" dur="3.604"> UNWAITH YN ERBYN DEWIS NID I WISIO A. >

< start="363.195" dur="2.102"> MASG, NOSON FEL Y RHAI SY'N DIGWYDD >

< start="365.13" dur="1.402"> DID. >

< start="365.431" dur="2.135"> >> NID YN ANGENRHEIDIOL YMA. >

< start="366.666" dur="3.503"> MAE POPETH YN CAEL EI BRAWF AC YDW I'N >

< start="367.7" dur="3.203"> PRAWF. >

< start="370.302" dur="1.301"> >> Gohebydd: MAE ANGEN MASGAU >

< start="371.036" dur="1.502"> YN Y BLANED A'R MICHIGAN >

< start="371.737" dur="1.635"> MAE CYFFREDINOL ATTORNEY WEDI EI HUN >

< start="372.671" dur="4.371"> I WISIO UN. >

< start="373.506" dur="5.171"> >> DIGWYDDIAD HEDDIW RYDYM YN RHAGOROL >

< start="377.176" dur="1.902"> DISAPPOINTING A YET YN CYFANSWM >

< start="378.811" dur="1.268"> RHAGARWEINIOL. >

< start="379.211" dur="2.236"> >> Gohebydd: MAE'R LLYWYDD WEDI >

< start="380.212" dur="2.903"> PEIDIWCH Â BYTH Â GWELD YN Y CYHOEDD GYDA A. >

< start="381.581" dur="2.768"> MASGWCH, OND AILGYLCHWYD BOD HE >

< start="383.249" dur="3.57"> A OES UN. >

< start="384.483" dur="2.67"> HEFYD HEFYD HEFYD BOD YN GOHIRIO'R >

< start="386.952" dur="3.237"> SCENES. >

< start="387.286" dur="3.803"> >> YMA FY HAWL Y MASG YMA. >

< start="390.323" dur="2.035"> Hoffais I IAWN LLAWER. >

< start="391.223" dur="2.603"> >> Gohebydd: EI YMWELD Â >

< start="392.491" dur="3.237"> MICHIGAN YN DOD DIWRNOD AR ÔL AU >

< start="393.959" dur="3.537"> TRWY DERBYN CRONFEYDD FEDERAL >

< start="395.861" dur="3.17"> I'R ETHOLIAD OHERWYDD STATE >

< start="397.629" dur="3.637"> SWYDDOGION SY'N PLEIDLEISIO PLEIDLEISIAU >

< start="399.164" dur="2.436"> CEISIADAU AM ABSENOLDEB >

< start="401.4" dur="1.368"> BALLOTS. >

< start="401.733" dur="2.737"> PENDERFYNWYD YNGHYLCH Y LLYWYDD >

< start="402.901" dur="2.436"> BOD YN ANGHYWIR. >

< start="404.604" dur="2.335"> LLYWODRAETH MICHIGAN, PWY YW >

< start="405.47" dur="4.839"> Delio GYDA DIM CYFIAWNDER Y >

< start="407.072" dur="4.238"> PANDEMIG OND HEFYD YN FASNACHOL >

< start="410.442" dur="1.635"> LLIF 500-FLWYDDYN, YN DIGWYDD DIM I >

< start="411.443" dur="1.969"> STOP YN GWNEUD TAIR. >

< start="412.211" dur="2.235"> >> MEDDWL I GYMRYD ARIAN >

< start="413.545" dur="3.104"> FFORDD O STATE SY'N >

< start="414.58" dur="5.105"> HURTIO FEL DRWG FEL YDYM YN HAWL >

< start="416.782" dur="4.004"> NAWR YN CYFIAWNDER YN SCARY AC YN MEDDWL >

< start="419.818" dur="1.769"> RHYWBETH SYDD YN ANHYSBYS. >

< start="420.92" dur="2.569"> >> Gohebydd: DALWCH HEDDIW, THE >

< start="421.72" dur="4.137"> LLYWYDD YN CYFLWYNO EI SYLFAEN >

< start="423.623" dur="3.336"> TALIADAU AM BLEIDLEISIO GAN BOST, >

< start="425.991" dur="3.437"> DYLID CADW EU DWEUD >

< start="427.092" dur="3.571"> SICK POBL NEU BOBL GYDA A. >

< start="429.561" dur="1.436"> TRAFOD RHESYMOL AC AM >

< start="430.796" dur="2.669"> HIMSELF. >

< start="431.13" dur="2.636"> >> NI FYDDWN AM WEDI PLEIDLEISIO GAN >

< start="433.599" dur="2.736"> POST. >

< start="433.899" dur="4.671"> RYDYM AM BOBL I BLEIDLEISIO - NAWR, >

< start="436.469" dur="2.802"> OS YDYCH YN LLYWYDD O'R >

< start="438.703" dur="1.569"> STATES UNEDIG A CHI PLEIDLEISIWCH YN >

< start="439.404" dur="3.337"> FLORIDA AC NI ALLWCH CHI FOD HYN, >

< start="440.405" dur="4.038"> DYLECH CHI FOD YN ANFON ANFON YN A. >

< start="442.874" dur="2.403"> BALLOT I BLEIDLEISIO, I BLEIDLEISIO GO IAWN. >

< start="444.577" dur="1.602"> A HEB FRAUD. >

< start="445.411" dur="3.002"> RHAID I CHI FYND A CHI RHAID I CHI >

< start="446.312" dur="2.735"> PLEIDLEISIWCH YN Y LLE PLEIDLEISIO. >

< start="448.547" dur="2.269"> >> Gohebydd: NID OES >

< start="449.181" dur="2.502"> TYSTIOLAETH O WRAESPREAD FRAUD YN >

< start="450.949" dur="2.003"> PLEIDLEISIO GAN BOST. >

< start="451.817" dur="4.438"> SENATOR MITT ROMNEY POINTED ALLAN >

< start="453.085" dur="4.171"> BOD 90% O BLEIDLEISWYR YN >

< start="456.389" dur="1.267"> PLEIDLEISIO UTAH DOMINATED REPUBLICAN >

< start="457.389" dur="1.935"> GAN BOST. >

< start="457.79" dur="2.235"> >> MAE'N GWEITHIO RHYFEDD IAWN, YEAH. >

< start="459.458" dur="5.572"> EIN PLEIDLEISIO GAN WAITH SYSTEM POST >

< start="460.158" dur="6.707"> RHYFEDD IAWN YN UTAH. >

< start="465.164" dur="3.97"> >> EIN DIOLCH I JONATHAN KARL. >

< start="466.999" dur="5.238"> AC NAWR I RHAI TORRI HWYR >

< start="469.268" dur="5.005"> NEWYDDION HEDDIW. >

< start="472.371" dur="3.103"> ARREST NEWYDD YN YR AHMAUD >

< start="474.406" dur="2.503"> ACHOS ARBERY. >

< start="475.608" dur="2.302"> ROEDD HE WEDI GWELD DRWY A. >

< start="477.042" dur="1.969"> CYMDOGAETH GWYN FWYAF YN >

< start="478.043" dur="1.935"> GEORGIA PAN FYDD EI STOPIO A >

< start="479.144" dur="1.902"> SHOT FATALLY. >

< start="480.112" dur="4.004"> ROEDD Y BARN YN CAEL EI ENNILL AR Y TAP >

< start="481.18" dur="4.804"> A CHYFLWYNO ALLAN CENEDLAETHOL >

< start="484.249" dur="2.436"> AR ÔL GER DRI MIS A >

< start="486.118" dur="1.034"> PEDWAR PROSECUTORS GWAHANOL AR >

< start="486.819" dur="1.902"> YR ACHOS. >

< start="487.286" dur="3.136"> Y DDAU DDYN YN WELD YN Y FIDEO, >

< start="488.854" dur="4.471"> TRAVIS A GREICORY McMICHAEL, >

< start="490.556" dur="4.104"> TAD A SON, A DERBYNIWYD >

< start="493.459" dur="5.305"> AC YN TALU GYDA MURDER AHMAD. >

< start="494.794" dur="9.442"> BETH SY'N GWEDDILL YN ANGHYWIR PAM HWN >

< start="498.897" dur="6.44"> MAN WILLIAM "RODDIE" BRIAN >

< start="504.369" dur="1.936"> FFILMIO'R BARN AC OEDD YN >

< start="505.47" dur="4.772"> Y SCENE YN Y LLE CYNTAF. >

< start="506.439" dur="7.006"> ROEDD HEFYD WEDI EU TALU GYDA MURDER A >

< start="510.375" dur="3.504"> ATTEMPT TROSEDDOL I PWYLLGOR GAU >

< start="513.579" dur="3.069"> GWEITHREDU. >

< start="514.012" dur="5.439"> HE A DDYWEDODD HE NAD OEDD YN INVOLVED AC >

< start="516.782" dur="3.103"> WEDI CYDWEITHIO LLAWN Â >

< start="519.585" dur="0.967"> YMCHWILWYR. >

< start="520.018" dur="2.002"> HEFYD HWN I DDWEUD AR "DA >

< start="520.686" dur="5.305"> AMERICA BORE. " >

< start="522.154" dur="7.374"> >> ROEDD YN ANHYSBYS IAWN. >

< start="526.125" dur="5.171"> NI FYDDWCH BYTH YN PROFIAD UNRHYW BETH >

< start="529.661" dur="5.306"> HOFFWCH HYN CYN. >

< start="531.43" dur="5.338"> UM, yr wyf yn GO IAWN YN FELT SORRY AC, I. >

< start="535.1" dur="6.273"> MEAN, POB MATH O EMOSIYNAU, OND >

< start="536.902" dur="6.673"> ROEDD SORRY YN DDIFFYG UN O HYNNY >

< start="541.507" dur="7.774"> AM DEULU PWY YW >

< start="543.708" dur="9.11"> OEDD MAN IFANC, NI WNAF WYBOD. >

< start="549.415" dur="4.972"> DIM OND - CHI'N GWYBOD, NI WNAF >

< start="552.951" dur="3.737"> YN WYBOD YN WYBOD BETH ARALL I'W DDWEUD >

< start="554.52" dur="2.902"> ERAILL NA OEDD YN ANHYSBYS. >

< start="556.822" dur="1.301"> Dydw i erioed wedi BYTH PROFIO BOD AC >

< start="557.556" dur="2.135"> NI FYDDWCH YN GOFAL I PROFIAD EI >

< start="558.256" dur="5.072"> ETO. >

< start="559.825" dur="5.372"> RWY'N GO IAWN. >

< start="563.462" dur="4.371"> OS NAD OEDD Y FIDEO HYN, I. >

< start="565.33" dur="4.706"> PEIDIWCH Â MEDDWL Y BYDDAI YN AN >

< start="567.967" dur="2.803"> CANLYNIAD, Y BYDDAI UNRHYW BOD YN >

< start="570.169" dur="1.301"> BODLONI GYDA OHERWYDD NI FYDDWN >

< start="570.903" dur="7.574"> MEDDWL UNRHYW FOD YN GWYBOD Y >

< start="571.604" dur="10.31"> CANLYNIAD. >

< start="578.611" dur="6.339"> OND Dydw i ddim YN DARPARU BOD YN RHOI >

< start="582.047" dur="4.938"> Y FIDEO, OND GALLWCH FOD YN CYNNWYS YN >

< start="585.084" dur="7.407"> Y DIWEDD. >

< start="587.119" dur="7.874"> >> AC RYDYM YN AWR YN DOD YN LEE >

< start="592.625" dur="3.636"> MERRETT PWY SY'N CYNRYCHIOLI AUBREY >

< start="595.127" dur="2.503"> RHIENI AM Y DREFN NEWYDD HON. >

< start="596.395" dur="1.502"> DIOLCH FELLY LLAWER AM YMUNO Â NI, >

< start="597.763" dur="1.034"> LEE. >

< start="598.03" dur="3.536"> >> DIOLCH AM HAF ME. >

< start="598.931" dur="5.538"> >> YN GYNTAF, MAE HYN YN RHYWBETH HYN >

< start="601.7" dur="3.77"> MAE TEULU CHI AC AHMAUD WEDI >

< start="604.603" dur="2.503"> BOD YN PUSHING AM. >

< start="605.604" dur="1.836"> BETH YW EICH DERBYN I'W HUN >

< start="607.239" dur="2.202"> ARREST? >

< start="607.573" dur="3.303"> >> RHEOLIR Y TEULU. >

< start="609.575" dur="2.368"> WANDA, dwi'n SIARAD I HER A SHE >

< start="611.009" dur="3.571"> NID OEDD YN SIWR HYN OEDD YN MYND >

< start="612.077" dur="4.872"> DIGWYDD, OND RYDYM NI'N GWYBOD BOD YN >

< start="614.713" dur="4.504"> DYLAI DDIGWYDD. >

< start="617.082" dur="4.571"> AC FELLY HYN WEDI EI DREFNU. >

< start="619.351" dur="4.405"> RYDYM YN GWYBOD NID OES UN CAM. >

< start="621.786" dur="3.471"> RYDYM YN CREDU HEFYD YN RHAN O'R >

< start="623.889" dur="4.705"> CYFANSODDIAD I FWRDD EI HUN AC >

< start="625.391" dur="3.603"> RYDYM YN EDRYCH YMLAEN I A. >

< start="628.727" dur="1.368"> PROSECUTION. >

< start="629.128" dur="1.768"> >> NID OEDD BRIAN A DDYWEDODD >

< start="630.228" dur="2.27"> CYFLWYNO YN Y BARN A >

< start="631.029" dur="2.737"> BOD, YN FFAITH, GAN FFILMIO EI, >

< start="632.631" dur="1.535"> BOD Y GELLIR WEDI DIGWYDD >

< start="633.899" dur="3.303"> YN Y DIWEDD. >

< start="634.299" dur="5.139"> PAM NAD YDYCH CHI'N CREDU DIM? >

< start="637.336" dur="3.97"> >> RHYFEDD, BRIAN, MR. BRIAN OEDD >

< start="639.571" dur="2.036"> NI CHANIATEIR DWEUD HE >

< start="641.44" dur="1.301"> HEDDIW. >

< start="641.74" dur="2.736"> AR DDYDD Y SIOP SIOP >

< start="642.874" dur="2.604"> SWYDDOGION GORFODI CYFRAITH TOLD, >

< start="644.609" dur="3.104"> YN UNOL Â ADRODDIAD HEDDLU, >

< start="645.611" dur="3.57"> BOD YN DEFNYDDIO EI CAR I'R BLOC >

< start="647.847" dur="2.469"> LLWYBR AHMAD. >

< start="649.315" dur="6.072"> BOD PAN FYDD POB UN YN >

< start="650.449" dur="5.672"> TRIN AHMAD HOFFWCH HEFYD A. >

< start="655.521" dur="3.503"> TROSEDDOL FEL Y BWRIADIR I DIODDEFWYR. >

< start="656.255" dur="4.737"> ROEDD YN BOBLOGAETH YN YR AMSER. >

< start="659.158" dur="2.168"> HEDDIW RYDYM YN REALISIO AHMAD OEDD A. >

< start="661.126" dur="1.502"> VICTIM. >

< start="661.459" dur="2.436"> MAE'N NEWID EI STORI, OND >

< start="662.761" dur="3.837"> Y FFEITHIAU HYN YN ÔL EI ALLAN. >

< start="664.029" dur="3.938"> SUT WEDI CAEL HYN, BETH OEDD EI >

< start="666.731" dur="2.27"> RHESWM AM DDILYN AHMAD >

< start="668.1" dur="2.936"> O AMGYLCH YN Y LLE CYNTAF A >

< start="669.134" dur="3.07"> BETH YW RÔL SY'N CHWARAE YN MYND >

< start="671.169" dur="1.869"> DEWCH I GOLEUNI YW'R RHESWM >

< start="672.337" dur="2.102"> AM Y ARREST HEDDIW. >

< start="673.172" dur="4.07"> >> YDYCH CHI'N MEDDWL BOD EI >

< start="674.573" dur="4.638"> SYLWEDDOL BOD YN Y FIDEO >

< start="677.376" dur="2.903"> ROLIO HEFYD, MAE >

< start="679.345" dur="1.634"> YMDDANGOSIADAU, CYN HEFYD YN CYRRAEDD YN >

< start="680.412" dur="2.436"> YR OLYGFA? >

< start="681.113" dur="2.97"> NID YW FEL OS YW RHAI SY'N RHAI >

< start="682.981" dur="1.836"> RHYWBETH TYSTION A THEN >

< start="684.216" dur="2.469"> SAID, OH, GADEWCH DECHRAU COFNODIO >

< start="684.95" dur="3.97"> HWN. >

< start="686.819" dur="4.037"> >> BOD YN HAWL YN UNIG. >

< start="689.054" dur="3.337"> ROEDD HE YN CAEL HYFFORDDIANT YN GLIR >

< start="690.989" dur="3.67"> AHMAD NOSON CYN I CHI WELD YR >

< start="692.524" dur="4.605"> McMICHAELS YN DOD I MEWN I'R FFRAM. >

< start="694.793" dur="3.904"> MAE HEFYD YN COFNOD AHMAD. >

< start="697.263" dur="2.368"> FEL OS OEDD YN RHYWBETH RHYWBETH >

< start="698.83" dur="2.336"> YNGHYLCH DIGWYDD. >

< start="699.765" dur="3.804"> Rwy'n MEDDWL BOD YN GWYBOD BOD EI >

< start="701.3" dur="3.636"> YNGHYLCH - ROEDD AHMAD YNGHYLCH >

< start="703.702" dur="2.603"> CYFLWYNO OHERWYDD McMICHAELS >

< start="705.07" dur="1.569"> BETH YW HYNNY WEDI EI OSOD >

< start="706.438" dur="1.935"> DIGWYDD. >

< start="706.772" dur="2.436"> >> A DIM OND YN DDIOGEL, MEDDWL YR >

< start="708.507" dur="3.737"> ADRODDIAD DIWEDDARAF YN AWGRYMU BOD >

< start="709.341" dur="4.738"> Oedd HEN ATTORNEY PWY >

< start="712.377" dur="4.605"> RHYDDHAU'R FIDEO HON. >

< start="714.213" dur="4.871"> Oedd UNRHYW UN - YDYCH CHI'N RHYFEDD >

< start="717.115" dur="4.004"> O UNRHYW UN - SUT BODEO >

< start="719.217" dur="4.305"> NOSON YN CAEL EI LAW YN HYN >

< start="721.252" dur="5.206"> MAN PWY YN UNIG YN UN AMSER >

< start="723.655" dur="6.44"> CYNRYCHIOLI'R McMICHAELS? >

< start="726.592" dur="5.105"> >> BOD YN BWYSIG 'N SYLWEDDOL. >

< start="730.229" dur="2.368"> RODDIE, O'R CWRS, YN MYND I'R >

< start="731.83" dur="3.971"> FIDEO YN GYNTAF. >

< start="732.731" dur="3.337"> BOD EI RÔL YN YR ACHOS HON FELLY >

< start="735.935" dur="1.534"> FAR. >

< start="736.202" dur="1.768"> OND HE FYDD BYTH YN TROI EI DROS >

< start="737.603" dur="3.003"> Y TEULU. >

< start="738.104" dur="4.103"> HE BYTH YN TROI EI DROS >

< start="740.739" dur="3.27"> UNRHYW BOD YN TELERAU Y CYHOEDD. >

< start="742.34" dur="3.838"> ROEDD YN CYFREITHIWR AM Y >

< start="744.142" dur="3.271"> McMICHAELS PWY DIGWYDDIAD >

< start="746.311" dur="2.903"> RHYDDHAU TG AC ACHOSI HWN >

< start="747.546" dur="2.603"> DEILLIANT CYHOEDDUS RYDYM YN GWELD NAWR. >

< start="749.348" dur="2.369"> >> YDYCH CHI'N CAEL EI GADARNHAU AMDANO >

< start="750.282" dur="3.037"> CAEL TREIAL DEG? >

< start="751.851" dur="3.069"> >> RYDYM, AC RYDYM WEDI >

< start="753.452" dur="2.335"> PUSHING AM DDIOGELWCH I SICRHAU >

< start="755.054" dur="6.706"> TREIAL DEG. >

< start="755.921" dur="7.107"> MAE LLAWER O WEDI DIGWYDD. >

< start="761.894" dur="2.302"> HOLMES JOYETTE, Y PEDWERYDD >

< start="763.161" dur="2.936"> ATTORNEY DOSBARTH, OND RHAI >

< start="764.329" dur="3.437"> RYDYM YN CREDU WEDI CYFLWYNO AM DDIM PWY >

< start="766.231" dur="1.836"> GALLWCH DDIWEDDARU YN WIRFODDOL Y >

< start="767.9" dur="1.601"> ACHOS. >

< start="768.2" dur="2.302"> NESAF UP, O'R CWRS, YW'R >

< start="769.634" dur="2.536"> CWESTIWN CYFLWYNIAD. >

< start="770.635" dur="2.27"> RYDYM WEDI BARNWR NEWYDD YN YR ACHOS >

< start="772.304" dur="3.169"> AC RYDYM YN CREDU YN EI GALLU I. >

< start="773.038" dur="6.072"> BYDDWCH YN DEG FEL RHYFEDD. >

< start="775.607" dur="4.404"> >> LEE MERIT, DIOLCH AM EICH >

< start="779.244" dur="1.268"> AMSER A MEWNBWN. >

< start="780.145" dur="0.934"> RYDYM YN CYMERADWYO TG. >

< start="780.645" dur="2.303"> >> DIOLCH YN FAWR. >

< start="781.213" dur="2.702"> >> AC NAWR I'R SUSPECTED >

< start="783.081" dur="2.97"> PRESENOLDEB TERROR YN TEXAS. >

< start="784.049" dur="4.037"> Y SIOP YNG NGWERTH Y >

< start="786.184" dur="3.003"> GORSAF AWYR NAVAL YN CORPUS >

< start="788.22" dur="3.037"> CHRISTI, RHEOLIR Y GUNMAN >

< start="789.321" dur="4.204"> MEWN SIOP AR ÔL MEDDWL A. >

< start="791.39" dur="2.702"> SAILOR PWY A ARBEDIR GAN EI >

< start="793.659" dur="1.268"> FEST BULLET-PROOF. >

< start="794.226" dur="2.102"> MAE AWDURDODAU NAWR >

< start="795.06" dur="3.27"> YMCHWILIO'R PRESENOLDEB SY'N >

< start="796.462" dur="2.935"> YN DOD DIM DAIR DIWRNOD AR ÔL Y >

< start="798.463" dur="2.402"> ADRAN CYFIAWNDER A ADFERWYD DIWETHAF >

< start="799.531" dur="3.07"> SIOP Y BARN YN DEWISOL YN Y >

< start="800.999" dur="3.804"> GORSAF AWYR NAVAL YN PENSACOLA >

< start="802.734" dur="3.137"> A OEDD YN DEBYGOL I AL QAEDA. >

< start="804.937" dur="1.668"> CYFIAWNDER PRIF ABC >

< start="806.004" dur="2.903"> MAE PIERRE THOMAS GOHEBIAETH WEDI >

< start="806.739" dur="3.436"> Y DIWEDDARAF. >

< start="809.041" dur="3.102"> >> Gohebydd: HWN YN BORE YR >

< start="810.308" dur="3.037"> GORSAF NAVAL YN CORPUS CHRISTI, >

< start="812.277" dur="2.569"> TEXAS, DAN FYNYCHU. >

< start="813.479" dur="5.539"> >> SYLW POB UNED, RYDYM WEDI >

< start="814.979" dur="6.574"> SIOP GWEITHREDOL AR SYLFAEN. >

< start="819.151" dur="4.905"> >> Gohebydd: YN GYMERADWYO 6:15 >

< start="821.686" dur="3.103"> AMSER LLEOL, ARMED >

< start="824.189" dur="1.468"> CYFLWYNO CYFLYMDER AR SYLFAEN. >

< start="824.923" dur="1.401"> AWDURDODAU YN EDRYCH YN HYN >

< start="825.79" dur="2.837"> FIDEO GYDA BETH SYLWCH YN HOFFI >

< start="826.458" dur="4.638"> GUNFIRE. >

< start="828.761" dur="3.469"> AU YN CAEL Y TU ALLAN I'R CAR, >

< start="831.229" dur="2.002"> YN ADRODD YN CYFLWYNO LLAW >

< start="832.364" dur="2.67"> GUN, A CHYNTAF. >

< start="833.365" dur="3.47"> HITTIO UN SAILOR YN Y CHEST >

< start="835.167" dur="4.237"> PWY SY'N DERBYN YN DDIFRIFOL >

< start="836.968" dur="3.57"> OHERWYDD OHERWYDD SHE YN GWISIO A. >

< start="839.538" dur="1.701"> FEST BULLET-PROOF. >

< start="840.672" dur="2.069"> YMATEB CANLLAWIAU DIOGELWCH ERAILL >

< start="841.372" dur="3.27"> GYDA GUNFIRE EU ​​HUNAIN. >

< start="842.875" dur="2.535"> HENAU MERCHED A DIWEDDARAF. >

< start="844.776" dur="2.87"> NID YW'R FBI WEDI ADNABOD >

< start="845.543" dur="4.939"> Y SIOP. >

< start="847.78" dur="5.271"> >> RYDYM WEDI PENDERFYNU BOD YR >

< start="850.615" dur="4.572"> DIGWYDD Y BORE HWN YN YR AER >

< start="853.185" dur="3.002"> GORSAF MEWN CRISTNOG CORPUS YN >

< start="855.32" dur="1.902"> TERRORISM CYSYLLTIEDIG. >

< start="856.321" dur="2.102"> >> Gohebydd: CONCERN TONIGHT HE >

< start="857.355" dur="2.87"> NI ALL WEDI GWEITHREDU YN UNIG. >

< start="858.557" dur="2.068"> CHWILIO DEALL AM ARALL >

< start="860.358" dur="3.004"> UNIGOLYN. >

< start="860.759" dur="3.237"> >> GALLWN NI GAEL POTENSIAL >

< start="863.495" dur="1.135"> AIL BERSON PERTHNASOL O >

< start="864.129" dur="2.869"> DIDDORDEB YN FWY YN Y >

< start="864.763" dur="4.604"> CYMUNED. >

< start="867.132" dur="4.137"> >> PIERRE THOMAS YN YMUNO Â NI. >

< start="869.501" dur="3.303"> PIERRE, SUT MAE AWDURDODAU YN GWYBOD >

< start="871.402" dur="1.769"> DIFFINIOL HWN YN CYSYLLTU Â HYN >

< start="872.938" dur="1.267"> TERRORISM? >

< start="873.305" dur="2.435"> >> Gohebydd: RHYFEDD, NID YDYNT WEDI >

< start="874.339" dur="1.735"> RHOI NI UNRHYW UN MANYLEB PENODOL, >

< start="875.874" dur="1.335"> LINSEY. >

< start="876.207" dur="2.203"> GAN NAWR BYDD EU BOD YN FATH >

< start="877.342" dur="2.403"> WNAED GWIRIO CEFNDIR. >

< start="878.544" dur="2.402"> BYDD YN GWYBOD PWY Y PERSON HON >

< start="879.878" dur="2.803"> WEDI CYMDEITHAS GYDA. >

< start="881.08" dur="1.902"> BYDD WEDI CHWILIO AM EI HUN >

< start="882.815" dur="1.968"> FFÔN. >

< start="883.115" dur="3.337"> PETHAU ERAILL YN HOFFI BOD I DECHRAU >

< start="884.916" dur="3.003"> I GAEL SENSE O BETH ALL FOD WEDI >

< start="886.585" dur="3.737"> ACHOSI'R DDEDDF TRAIS HON. >

< start="888.053" dur="4.071"> >> A BETH YW'R DIWEDDARAF HEFYD >

< start="890.456" dur="2.035"> AIL BOBL POTENSIAL HON O >

< start="892.257" dur="2.202"> DIDDORDEB? >

< start="892.624" dur="3.603"> >> NAWR, RYDYM YN GWYBOD BOD EU >

< start="894.592" dur="1.969"> YN CHWILIO AM HYN YN UNIG >

< start="896.361" dur="0.934"> PERSON. >

< start="896.694" dur="3.004"> MAE WORD BOD Y GORAU >

< start="897.428" dur="3.237"> BYDD RHAI CHWILIO DEALL DEALL. >

< start="899.832" dur="3.603"> HAWL NAWR YN TEXAS. >

< start="900.799" dur="4.871"> FELLY MAE'N SEFYLLFA LLAWN IAWN. >

< start="903.569" dur="6.105"> SOMETIMES YDYCH CHI WEDI POBL >

< start="905.804" dur="4.237"> ADNABOD FEL POTENTIAL >

< start="909.808" dur="1.902"> SUSPECTS. >

< start="910.175" dur="3.103"> RYDYM YN DOD O HYD NAD YW'R ACHOS, >

< start="911.844" dur="2.635"> EU BOD YN PRYNU GWEITHREDOL A. >

< start="913.411" dur="1.402"> TONIGHT PERSON DAN EU BOD YN >

< start="914.612" dur="2.403"> ARIANOL. >

< start="914.946" dur="3.47"> >> ADRODDIAD PIERRE THOMAS AM >

< start="917.148" dur="2.136"> UD O WASHINGTON, DC >

< start="918.55" dur="2.169"> DIOLCH, PIERRE. >

< start="919.418" dur="2.368"> >>> NESAF I DE CRISIS DE >

< start="920.852" dur="3.47"> EIN BORDER. >

< start="921.92" dur="4.472"> MAE MEXICO NAWR YN COFNODI EI >

< start="924.455" dur="2.437"> DYDD DYDDIADOL YN CAEL YN Y BRWYDR >

< start="926.525" dur="12.112"> YN ERBYN COVID-19. >

< start="927.026" dur="12.578"> MAE MWY O FORTICIANS YN ADRODD. >

< start="938.77" dur="3.771"> >> Gohebydd: MAE POB RHAGOFAL >

< start="939.738" dur="4.838"> CYMRYD I AMDDIFFYN Y BYW FEL >

< start="942.674" dur="2.236"> RHODDIR Y DETHOLION DIWETHAF I'R >

< start="944.709" dur="2.069"> DEAD. >

< start="945.043" dur="5.539"> DERBYN BAGIAU CORFF. >

< start="946.912" dur="5.572"> PAWB MEWN PPE LLAWN >

< start="950.716" dur="2.835"> EU DEFNYDDIO I BRYNU AM BUMP >

< start="952.617" dur="2.436"> POBL DYDD. >

< start="953.685" dur="3.27"> NAWR MAE'N ALLAN O GALLU, 24 >

< start="955.186" dur="4.238"> AWR DIWRNOD, YN LEFF 25 CORFF. >

< start="957.089" dur="4.971"> DIM OND Y COVID-19 DIWEDDARAF HWN >

< start="959.558" dur="5.806"> DIODDEF I'W ENTERED. >

< start="962.194" dur="6.706"> Mae RODRIGO YN GWYBOD HE YN DOD Â >

< start="965.497" dur="4.204"> CYRFF I'R CREMATORIWM GYDA >

< start="969.033" dur="3.505"> EI UNCLE. >

< start="969.835" dur="3.336"> EU DEFNYDDIO I GORAU BURY, NAWR >

< start="972.671" dur="1.401"> EU BURNED. >

< start="973.305" dur="1.668"> >> Cyfieithydd: RYDYM YN MYND >

< start="974.205" dur="3.27"> DRWY SEFYLLFA WAHANOL, >

< start="975.107" dur="3.636"> OND MAE RHAI SY'N RHAID I WNEUD Y SWYDD. >

< start="977.609" dur="2.903"> AROS CARTREF. >

< start="978.877" dur="1.902"> PEIDIWCH Â MYND ALLAN OS NA FYDDWCH CHI >

< start="980.646" dur="1.467"> I. >

< start="980.913" dur="2.269"> AM NAWR MAE HUGS O AFAR. >

< start="982.247" dur="1.669"> RYDYM WEDI DIM CYSYLLTU Â EIN >

< start="983.315" dur="3.436"> TEULU A BOD YN PAINFUL IAWN >

< start="984.049" dur="3.737"> PETH. >

< start="986.885" dur="2.636"> >> Gohebydd: FEL COVID-19 BARRELS >

< start="987.919" dur="2.903"> DRWY RHANNAU LATIN AMERICA, >

< start="989.654" dur="3.404"> MAE MEXICO YN ARIANNU EI HUN YN Y >

< start="990.955" dur="3.771"> RHAGAIR BATTLE COLLI >

< start="993.192" dur="4.137"> UNTIL MAE VACCINE. >

< start="994.86" dur="3.203"> MAE RHAID I MEXICO WEDI EI >

< start="997.462" dur="3.003"> YET DYDD DEADLIEST. >

< start="998.197" dur="2.602"> MWY NA 6000 o DDATGANIADAU A ADRODDWYD >

< start="1000.599" dur="2.402"> CYFFREDINOL. >

< start="1000.932" dur="4.338"> AC MAE'R CORFF YN PILIO. >

< start="1003.135" dur="3.336"> YMCHWILIAD DAMNIO GAN AN >

< start="1005.404" dur="2.736"> GRWP ANTICORRUPTION YMA HAWLIO >

< start="1006.605" dur="3.57"> Y DOL MARWOLAETH GO IAWN YN Y >

< start="1008.273" dur="3.804"> MAE CYFALAF YN UNIG YN PERHAPS TRI >

< start="1010.308" dur="2.136"> AMSERAU UWCH NA BOD YN BOD >

< start="1012.211" dur="1.501"> ADRODD. >

< start="1012.578" dur="2.602"> OND MEWN RHANNAU MEXICO, CHI >

< start="1013.845" dur="2.069"> PEIDIWCH Â ANGEN GOFAL IAWN IAWN >

< start="1015.313" dur="3.337"> GWELER Y TOLL DATBLYGU HWN >

< start="1016.047" dur="4.905"> FEIRWS. >

< start="1018.784" dur="5.671"> CARTREFI ANGLADD YN GWEITHIO YNG NGHYMRU >

< start="1021.086" dur="4.871"> TRAMOR, A RHAI CREMAT 0, >

< start="1024.589" dur="2.269"> MAE RIUMS YN GWEITHIO 24 AWR DIWRNOD >

< start="1026.091" dur="3.203"> SAITH DIWRNOD WYTHNOS. >

< start="1026.992" dur="2.603"> RYDYM YN EISIAU UN O HYN YN MEXICO >

< start="1029.428" dur="0.901"> DINAS. >

< start="1029.728" dur="3.069"> >>> HWN YW POBL GWEITHDREFN >

< start="1030.462" dur="4.938"> WEDI MYND DRWY NAWR. >

< start="1032.931" dur="6.14"> A CHWILIO Â DAU DYN YN GWNEUD YR >

< start="1035.533" dur="5.573"> GRIMMEST O SWYDDI YN Y CALED >

< start="1039.204" dur="3.136"> O AMSERAU. >

< start="1041.24" dur="2.335"> UN DIODDEF, PUSNES COUSINS >

< start="1042.473" dur="2.871"> EU BYW AR Y LLINELL. >

< start="1043.709" dur="2.302"> HOFFWCH FOD YN LLAWER MEXICANS, GYDA'R >

< start="1045.477" dur="5.505"> ECONOMI FOD YN DRWG, NI ALLWCH CHI >

< start="1046.144" dur="5.672"> AFFORD NID I WAITH. >

< start="1051.116" dur="2.002"> >> Cyfieithydd: YN YR ACHOS HON >

< start="1051.949" dur="2.07"> YN RHYWBETH YN RISGI IAWN AM EIN >

< start="1053.251" dur="2.002"> IECHYD AC IECHYD EIN >

< start="1054.152" dur="2.503"> TEULUOEDD OHERWYDD Y VIRUS HON, >

< start="1055.387" dur="2.736"> NI FYDDWN YN GWYBOD OS UN DYDD RYDYM >

< start="1056.788" dur="1.602"> CAEL EI A BETH FYDD YN DIGWYDD >

< start="1058.257" dur="1.2"> UD. >

< start="1058.524" dur="3.202"> >> Gohebydd: A SYDD Y MARWOLAETH >

< start="1059.591" dur="4.271"> TOLWCH YN PARHAU I GYSYLLTU Â MEXICO >

< start="1061.86" dur="4.004"> DINAS, MAE SIARAD LITTLE A. >

< start="1063.995" dur="2.77"> CURVE FFLATIO. >

< start="1065.997" dur="4.004"> EI MAER YN CYHOEDDI HYNNY >

< start="1066.898" dur="3.537"> BYDD BUSNES YN DECHRAU REOPEN >

< start="1070.134" dur="1.836"> MEHEFIN 1af. >

< start="1070.569" dur="2.836"> >> Cyfieithydd: UNRHYWW, SOONER NEU >

< start="1072.104" dur="2.135"> DIWETHAF RYDYM BOB UN YN MYND I'R CAEL >

< start="1073.538" dur="2.569"> INFECTED GAN CORONAVIRUS. >

< start="1074.373" dur="2.769"> RYDYM I BAWB YN DYCHWELYD I NORMAL. >

< start="1076.241" dur="2.001"> >> Gohebydd: MEDDYGON YMA HEFYD >

< start="1077.275" dur="1.601"> NID YW'N DWEUD EU BOD YN YMLADD >

< start="1078.376" dur="3.27"> Y VIRUS, OND WIDESPREAD >

< start="1079.01" dur="5.305"> SKEPTICISM. >

< start="1081.78" dur="2.869"> DR. Mae JUAN JOSE YN GYMUNED >

< start="1084.449" dur="1.501"> DOCTOR. >

< start="1084.782" dur="3.17"> CLEIFION YN DOD YMA, AU YN DWEUD, A >

< start="1086.084" dur="2.235"> RWYF YN EU DWEUD, MAE'N PROBABLY >

< start="1088.086" dur="0.934"> COVID. >

< start="1088.453" dur="1.268"> EU DWEUD, NA. >

< start="1089.153" dur="2.403"> Y LLYWODRAETH GENEDLAETHOL A WNAED >

< start="1089.854" dur="4.405"> BOD YN UWCH. >

< start="1091.69" dur="4.17"> GALL EI FOD YN CAEL GWAHANU GWAHANOL >

< start="1094.392" dur="2.804"> POBL I GYMRYD Y VIRUS >

< start="1095.994" dur="1.535"> YN DDIFRIFOL PAN FYDD PRAWF FELLY >

< start="1097.329" dur="2.168"> ISEL. >

< start="1097.663" dur="3.035"> MAE MEXICO WEDI PERFFORMIO YN BERTHNASOL >

< start="1099.631" dur="2.936"> FEW. >

< start="1100.832" dur="3.47"> YN GYMERADWYOL 150,000 AM A. >

< start="1102.7" dur="4.205"> CENEDL 125 MILIWN. >

< start="1104.436" dur="7.774"> AC AR BORDER yr UD / MEXICO, >

< start="1107.038" dur="5.506"> YN CYNNWYS NEWYDD BOD Y VIRUS - >

< start="1112.343" dur="0.935"> TIJUANA. >

< start="1112.677" dur="1.668"> >> NI FYDD YN STOPIO CHI. >

< start="1113.412" dur="1.601"> NI FYDD YN GWNEUD UNRHYW BETH. >

< start="1114.479" dur="1.969"> >> Gohebydd: DESPITE AN >

< start="1115.146" dur="5.472"> CYTUNDEB RHWNG YR UD AC >

< start="1116.581" dur="6.54"> MEXICO YN MAWRTH I DERFYN TRAFFIG >

< start="1120.752" dur="3.103"> RHWNG Y DDAU OUNTRIES, >

< start="1123.255" dur="5.538"> MWY O BOBL YN PARHAU I >

< start="1123.989" dur="5.572"> CROESO'R BORDER YN DDYDDIOL. >

< start="1128.927" dur="2.269"> >> Cyfieithydd: MAE HYNNY LLAWER >

< start="1129.694" dur="1.836"> TRAFFIG YN Y CROESO YN GWNEUD ME >

< start="1131.33" dur="1.233"> AFRAID. >

< start="1131.663" dur="2.969"> RYDYM YN MYND I GAEL ARALL >

< start="1132.697" dur="2.236"> WAVE ACHOSION COVID MEWN CWPL >

< start="1134.766" dur="1.635"> WYTHNOSAU. >

< start="1135.066" dur="3.337"> >> Gohebydd: HOFFWCH ELSEWHERE, >

< start="1136.534" dur="2.636"> MAE COVID-19 WEDI A >

< start="1138.536" dur="1.668"> EFFEITHIO DISGRIFIADOL AR Y >

< start="1139.304" dur="2.569"> MWYAF YN AMRYWIOL. >

< start="1140.338" dur="2.836"> Y RHAI SY'N GWEITHIO YN YR ARGYFWNG HON >

< start="1142.007" dur="5.471"> CANOLFAN GWEITHREDU YN DWEUD Y CRISIS >

< start="1143.308" dur="4.971"> NID YW NOS WEDI CAU I FOD DROS. >

< start="1147.612" dur="2.035"> >> Cyfieithydd: AC NAWR RYDYM WEDI >

< start="1148.413" dur="2.302"> I WERTHU'R MATER IMMEDIATE. >

< start="1149.781" dur="1.568"> MAE'N FATH O BETH RYDYM NI >

< start="1150.849" dur="1.268"> YN GWNEUD YMA. >

< start="1151.483" dur="2.602"> OND YR ARGYFWNG PANDEMIG, MAE >

< start="1152.25" dur="4.405"> PEIDIWCH Â MYND I'R DIWEDD. >

< start="1154.219" dur="3.903"> NID WYTHNOS NESAF, NID MIS NESAF, >

< start="1156.788" dur="2.569"> NID YW'N NOSON Y FLWYDDYN HON. >

< start="1158.256" dur="3.404"> >> Gohebydd: FEL Y WLAD >

< start="1159.49" dur="4.371"> BRACES AM FWY DEATHS, RODRIGO >

< start="1161.793" dur="2.969"> YN CYMRYD UN DYDD, UN CORFF YN A. >

< start="1163.995" dur="1.468"> AMSER. >

< start="1164.896" dur="2.869"> DREAMIO'R DYDD HE'LL BE >

< start="1165.596" dur="4.005"> GALL I HUG EI DEULU ETO. >

< start="1167.899" dur="2.769"> >> FELLY LLAWER YN DREAMIO HYN >

< start="1169.734" dur="2.436"> DYDD. >

< start="1170.802" dur="2.369"> Mae IAN PANNELL YN YMUNO Â NI NAWR YN FYW YN >

< start="1172.304" dur="2.902"> DINAS MEXICO. >

< start="1173.305" dur="2.936"> IAN, RYDYM WEDI GWELD SUT Y VIRUS HON >

< start="1175.34" dur="2.102"> TEITHIAU O GENEDL I GENEDL. >

< start="1176.375" dur="4.036"> DWEUD NI PAM Y SEFYLLFA YN >

< start="1177.575" dur="3.771"> MAE MEXICO YN RHAI UNIGRYW. >

< start="1180.545" dur="2.703"> >> Gohebydd: YEAH, Y HAWL. >

< start="1181.48" dur="3.003"> RWY'N GOFALU, EDRYCH, MAE GO IAWN >

< start="1183.381" dur="1.935"> SENSE NA OEDD UNRHYW UN O'R UD >

< start="1184.616" dur="4.838"> PARATOI 'N SYLWEDDOL. >

< start="1185.45" dur="5.706"> AC RYDYM YN PARHAU I GANIATÁU'R >

< start="1189.587" dur="2.67"> Y FLWYDDYN I TEITHIO A LLAWER O >

< start="1191.289" dur="3.204"> POBL I REPATRIATE. >

< start="1192.391" dur="4.604"> RYDYM YN NOAH YN STENSONABLY Y BORDER >

< start="1194.626" dur="2.703"> RHWNG YR UD A MEXICO >

< start="1197.129" dur="1.801"> AR GAU. >

< start="1197.462" dur="1.869"> MAE TRAFFIG YN CAU AR GAU YN Y DDAU >

< start="1199.064" dur="1.001"> CYFARWYDDIADAU. >

< start="1199.464" dur="2.369"> MAE NIFER O EITHRIADAU >

< start="1200.198" dur="2.902"> FEL YDYM YN DWEUD YN YR ADRODDIAD hwnnw. >

< start="1201.967" dur="2.636"> UN GYRRWR TRUCK PWY SY'N BAROD >

< start="1203.234" dur="3.404"> A DDYWEDWYD YN DDIOGEL BOD HYN >

< start="1204.736" dur="2.236"> OEDD DIM GWIRIO PAN FYDD YN CAEL EI ENNILL >

< start="1206.772" dur="1.134"> AMERICA. >

< start="1207.105" dur="2.069"> MAE'R GWIRIONEDD YN DALU TEITHIO >

< start="1208.04" dur="3.203"> DDAU SIDD Y BORDER. >

< start="1209.307" dur="2.97"> AC YN UNIG DIM DAMWEINIOL, RYDYM >

< start="1211.376" dur="2.135"> NAWR YN GWELD YSBRYDION. >

< start="1212.411" dur="2.969"> Y DDAU AR YR OCHR AMERICANAIDD AC ymlaen >

< start="1213.644" dur="4.339"> OCHR MEXICAN Y BORDER HON. >

< start="1215.514" dur="4.403"> COUPLE ARALL PETH. >

< start="1218.116" dur="4.404"> UNICEF HEDDIW, HWN YW Y Cenhedloedd Unedig >

< start="1220.051" dur="4.204"> DEWIS ELUSEN PLANT FEL LLAWER >

< start="1222.654" dur="2.402"> FEL MEDDWL YN DDIDERFYN >

< start="1224.388" dur="2.436"> MAE PLANT MWYAF WEDI EU DERBYN >

< start="1225.189" dur="1.969"> YN ÔL I MEXICO A CANOLOG >

< start="1226.958" dur="3.837"> AMERICA. >

< start="1227.291" dur="4.171"> ETO, YNG NGHANOL HYN >

< start="1230.929" dur="2.002"> PANDEMIG, ANFON POBL >

< start="1231.596" dur="4.838"> TEITHIO YN DERBYN BORDER YN GLIR >

< start="1233.064" dur="4.805"> YN CYNYDDU RISG YR >

< start="1238.002" dur="1.335"> CLEFYD YN CLEFYD. >

< start="1238.503" dur="3.036"> RYDYM YN DEALL YR WYTHNOS HON, >

< start="1239.47" dur="3.537"> DECHRAU I ADOLYGU POBL >

< start="1241.672" dur="2.837"> PWY A ENTERED AMERICA YN ANGHYFREITHLON, >

< start="1243.14" dur="2.904"> HWYLIO YN ÔL I DDINAS MEXICO. >

< start="1244.643" dur="1.868"> Y GWIR YDYCH CHI'N DALU WEDI CROES >

< start="1246.177" dur="1.602"> TRAFFEG BORDER. >

< start="1246.645" dur="2.568"> RYDYCH CHI YN SIARAD YN DDAEAR ​​AMDANO >

< start="1247.912" dur="2.469"> TAIR AIL WAVE. >

< start="1249.347" dur="2.436"> RHYFEDD, HWN SUT MAE'N DIGWYDD, >

< start="1250.515" dur="2.302"> PAN YDYCH CHI WEDI POBL >

< start="1251.916" dur="2.904"> MYND YN ÔL A'R FORTH. >

< start="1252.951" dur="3.803"> MAE HEFYD Y CONUNDRUM POB UN >

< start="1254.953" dur="2.936"> O'R UD YN FFACIO O AMGYLCH Y >

< start="1256.888" dur="2.536"> BYD, SUT YDYCH CHI YN CEISIO AC YN CAEL >

< start="1258.022" dur="2.803"> YN ÔL RHAI SENSE NORMALITY >

< start="1259.557" dur="3.737"> HEB GYNYDDU'R RISGIAU HYN. >

< start="1260.959" dur="4.104"> >> DDE, CONUNDRUM MYNEGAI. >

< start="1263.428" dur="2.736"> BOD Y GAIR HAWL AMDANO. >

< start="1265.197" dur="1.701"> IAN PANEL, DIOLCH FELLY >

< start="1266.297" dur="2.069"> BOD ADRODDIAD BYW. >

< start="1267.032" dur="3.203"> >>> RYDYM YN Y WLAD RICHEST >

< start="1268.499" dur="3.404"> YN Y BYD, OND EIN CENEDLAETHOL >

< start="1270.368" dur="1.835"> NID YW CYFALAF YN AD-DALU BOB AMSER >

< start="1272.036" dur="1.202"> BOD. >

< start="1272.337" dur="4.437"> MAE DIVIDE FAWR, AC NID >

< start="1273.372" dur="4.77"> DIM OND Y DIVIDE GWLEIDYDDOL BOD HYN >

< start="1276.908" dur="3.67"> FELLY BANDIED AMDANO. >

< start="1278.276" dur="5.639"> RYDYM YN CYMRYD GOFAL AR STARK >

< start="1280.711" dur="3.605"> ASTUDIAETH ACHOS, MAE'N CAEL FERSIWN Y >

< start="1284.049" dur="3.536"> WEDI NODIADAU. >

< start="1284.449" dur="4.638"> YN RHANNU'R DDARPARIAETH honno, >

< start="1287.718" dur="2.536"> SEFYDLIADAU COVID-19 I ATAL YN UWCH. >

< start="1289.221" dur="1.868"> MAE RACHEL SCOTT WEDI MWY. >

< start="1290.388" dur="2.669"> >> Gohebydd: AR OUTSKIRTS OF >

< start="1291.222" dur="3.07"> CYFALAF Y GENEDL, >

< start="1293.19" dur="2.604"> WASHINGTON, MWYAF DC >

< start="1294.425" dur="2.103"> PRESWYLWYR LLAWER YN DWEUD EU BOD >

< start="1295.927" dur="3.103"> OEDD YN DIGON YN HIR CYN YR >

< start="1296.661" dur="4.838"> CORONAVIRUS HIT. >

< start="1299.164" dur="4.204"> >> RYDYM YN TALE O DDAU DDINAS. >

< start="1301.633" dur="4.505"> CROESO I WASHINGTON. >

< start="1303.502" dur="3.703"> MAE'N Y COLONI DIWETHAF NEU'R >

< start="1306.271" dur="3.803"> PLANHIGION DIWETHAF, YN DIBYNNU AR >

< start="1307.338" dur="4.738"> EICH CYFEIRIAD. >

< start="1310.208" dur="3.67"> >> Gohebydd: AC ARDALOEDD CYFLAWNI >

< start="1312.209" dur="4.872"> LLE FEL LLAWER O'R GENEDL >

< start="1314.011" dur="3.771"> GWNEUD POLISI A PHENDERFYNU YN FYW, >

< start="1317.215" dur="1.735"> MAE STORIAU GROCERY, TOP >

< start="1317.915" dur="1.802"> MEDDYGON MEDDYGOL A AMLWG >

< start="1319.083" dur="2.403"> SAFLEOEDD TEILIO AR GAEL. >

< start="1319.851" dur="3.236"> OND YN DWYRAIN Y DDINAS, YR >

< start="1321.619" dur="2.736"> MAE ANGHOFIO YN DECHRAU. >

< start="1323.221" dur="2.936"> >> RYDYM YN CYFIAWNDER 7 MILES YN RHWYDD O >

< start="1324.489" dur="3.57"> Y TY GWYN. >

< start="1326.29" dur="2.837"> UNWAITH YDYCH CHI'N CODI'R ANACOSTIA >

< start="1328.193" dur="2.135"> RIVER, Y GYMDEITHASOL >

< start="1329.26" dur="2.402"> NEWID AMODAU YN DRAMATEGOL. >

< start="1330.462" dur="3.269"> HYN YW'R ADRANNAU BLAENOROL O >

< start="1331.796" dur="2.669"> DC AM FWY NA 90% DU A >

< start="1333.865" dur="2.869"> EU BOD YN CAEL EI GALW GAN >

< start="1334.599" dur="3.336"> COVID-19. >

< start="1336.868" dur="2.802"> >> Gohebydd: AFFRICAN-AMERICANS, >

< start="1338.069" dur="4.338"> Y GRWP RACIAL MWYAF YN >

< start="1339.804" dur="4.305"> DC, GWNEUD 46% O'R >

< start="1342.54" dur="5.205"> POBLOGAETH A 77% O BOB UN >

< start="1344.242" dur="5.138"> MARWOLAETHAU COVID-19 YN Y DOSBARTH. >

< start="1347.879" dur="3.337"> POBL O DAN SIEGE GAN YR >

< start="1349.514" dur="3.103"> PANDEMIC, Y BARDDONIAETH >

< start="1351.349" dur="2.135"> CYMDOGAETHAU YN GWELD Y UCHAF >

< start="1352.751" dur="1.801"> FATALITIES. >

< start="1353.618" dur="2.902"> LATINOS YN CAEL Y CYFRADD UCHEL >

< start="1354.686" dur="4.004"> O INFECTIONS. >

< start="1356.654" dur="3.671"> PWY SY'N BYW A PWY SY'N DIWEDDU O >

< start="1358.823" dur="3.07"> GALL COVID-19 YN WASHINGTON FOD >

< start="1360.458" dur="2.702"> MAPPED GAN CÔD ZIP. >

< start="1362.027" dur="3.369"> YN Y SPOTS POETH HYN, PRESWYLWYR >

< start="1363.294" dur="3.337"> YN FWY YN DEBYGOL I FOD YN INCWM ISEL >

< start="1365.53" dur="5.538"> A DU, A LEFEL YN DEBYGOL I >

< start="1366.765" dur="5.639"> CAEL MYNEDIAD I STORIAU GROCERY. >

< start="1371.202" dur="5.772"> MAE DIM OND UN SUPER MAWR >

< start="1372.537" dur="4.804"> Y FARCHNAD AM FWY NA 80,000 >

< start="1377.108" dur="3.136"> PRESWYLWYR. >

< start="1377.475" dur="4.471"> YN WARD 7, DIM OND DAU. >

< start="1380.378" dur="3.737"> MAE SIOPA AM FWYD WEDI BOB AMSER >

< start="1382.08" dur="3.537"> BOD YN BARN AC YN ANGHYFARTAL. >

< start="1384.248" dur="3.938"> SHE YN YMUNO MWY NA 38 MILIWN >

< start="1385.75" dur="2.869"> AMERICANS SYDD WEDI FFILIO AM >

< start="1388.319" dur="1.502"> DIDERFYN. >

< start="1388.753" dur="2.436"> >> RHWNG Y GWIRIONEDDOL >

< start="1389.954" dur="2.67"> CLUDIANT I FYND I'R >

< start="1391.323" dur="4.504"> STOR, YNA Y AROS YN LLINELL >

< start="1392.757" dur="4.304"> I GAEL YN Y STOR, MAE'N BLAENOROL >

< start="1395.96" dur="2.135"> LLAWER HANNER EFFORT DYDD YN RHAID I >

< start="1397.194" dur="2.37"> DEWCH I'R STORIO GROCERY. >

< start="1398.229" dur="3.837"> >> Gohebydd: OND A FEW MILES >

< start="1399.697" dur="3.17"> FFORDD YN Y GWYN MAWRTH A >

< start="1402.199" dur="2.17"> CYMDOGAETHAU PWYSIG, YNA >

< start="1403.001" dur="2.969"> YW DOZENS O FARCHNADOEDD SUPER AR GYFER >

< start="1404.502" dur="1.969"> YN RHEOLI'R UN UCHOD O >

< start="1406.104" dur="1.135"> PRESWYLWYR. >

< start="1406.605" dur="3.903"> MAE STORIAU GROCERY YN HAWL ADEILAD >

< start="1407.372" dur="4.904"> DAN RHAI ADEILADAU APARTMENT. >

< start="1410.642" dur="3.069"> PLEAD CYMUNEDAU BLAEN A DU >

< start="1412.41" dur="2.402"> AM YR UN MYNEDIAD. >

< start="1413.845" dur="1.468"> >> ANGEN RHYWBETH I'W WNEUD >

< start="1414.945" dur="2.07"> AMDANO FE. >

< start="1415.446" dur="3.504"> AC NI DDYLWN NI RHAID I AROS >

< start="1417.148" dur="2.536"> AM DDOSBARTH PERTHNASOL O BOBL I >

< start="1419.084" dur="5.438"> SYMUD I MEWN I'R GYMUNED AM TG >

< start="1419.818" dur="5.872"> I'W WNEUD. >

< start="1424.656" dur="3.002"> >> Gohebydd: OND MAE HOPE YN MEDDWL. >

< start="1425.823" dur="4.605"> >> MAE'N GWNEUD EICH ANGRY. >

< start="1427.792" dur="4.871"> AC RYDYM YN EDRYCH YN HOLL NICETIES, >

< start="1430.562" dur="4.704"> POB STORI GWAHANOL, CHI >

< start="1432.797" dur="3.003"> GWYBOD, MAE'N RHAID I CHI WELD GOLWG AM >

< start="1435.4" dur="1.835"> UD. >

< start="1435.934" dur="2.302"> BOD Y FFORDD RYDYM WEDI MEDDWL. >

< start="1437.369" dur="2.268"> RYDYM WEDI MEDDWL YN UNIG AM SUT >

< start="1438.369" dur="3.704"> LLAWER ARIAN RYDYM WEDI GWARIO, >

< start="1439.77" dur="3.871"> BOB AMSER. >

< start="1442.207" dur="3.303"> >> Gohebydd: MAE BEATRICE EVANS WEDI >

< start="1443.774" dur="3.337"> BYW YMA AM 50 MLYNEDD A DWEUD >

< start="1445.644" dur="4.471"> MAE SHE WEDI GWELD NEWID LITTLE. >

< start="1447.245" dur="3.536"> >> NID YDYM NI WEDI RHYNGRWYD YN >

< start="1450.248" dur="3.536"> YR ADEILAD HON. >

< start="1450.915" dur="3.904"> NID OES GENNYM CYFRIFIADURON. >

< start="1453.918" dur="3.003"> FELLY BLE Y GWYBODAETH >

< start="1454.952" dur="4.072"> YN DOD. >

< start="1457.055" dur="4.404"> NI FYDDWN YN CAEL POB BOD >

< start="1459.157" dur="5.638"> CYFLE SYDD Y TU ALLAN I'R >

< start="1461.593" dur="3.97"> MAE LLYWODRAETH DC WEDI, POB UN >

< start="1465.696" dur="1.235"> RHAGLENNI. >

< start="1466.063" dur="1.869"> NID YW'N CAEL DROS YMA OHERWYDD >

< start="1467.065" dur="2.669"> NID OES UN WEDI CYFRIFIADUR. >

< start="1468.066" dur="5.305"> >> Gohebydd: HER CANOLFAN UWCHRADD >

< start="1469.867" dur="6.24"> PERTHYNAS AR CEFNOGAETH CYMUNEDOL. >

< start="1473.505" dur="4.07"> >> NI ALLWCH BRYNU LLAWER OHERWYDD SUT >

< start="1476.24" dur="2.537"> Rydw i'n MYND I LUG YN ÔL? >

< start="1477.709" dur="2.035"> OS YDW I'N DALU'R BWS, EU NEWID >

< start="1478.91" dur="2.302"> YR ATODLEN BWS. >

< start="1479.878" dur="1.801"> MAE PAWB WEDI MYND I'R ÔL >

< start="1481.345" dur="1.969"> O'R BWS. >

< start="1481.812" dur="1.869"> RYDYCH CHI'N GWYBOD, AC YN CROWDIO POBL >

< start="1483.448" dur="3.136"> GYDA'N GILYDD. >

< start="1483.815" dur="5.305"> NID YW'N MYND I WAITH I MI. >

< start="1486.718" dur="2.769"> >> Iawn, POB HAWL. >

< start="1489.254" dur="0.601"> DIOLCH. >

< start="1489.621" dur="3.069"> CYMERWCH GOFAL. >

< start="1489.988" dur="3.102"> >> Gohebydd: MAE EU LIFELINE YN >

< start="1492.823" dur="2.47"> EICH GILYDD. >

< start="1493.224" dur="3.404"> DROP DROS BWYD, RHODD MASG. >

< start="1495.427" dur="2.735"> CYDWEITHREDOL Y DWYRAIN >

< start="1496.761" dur="4.738"> TASGU ALLAN 1,000 o Biliau DIWRNOD. >

< start="1498.296" dur="4.537"> YR ATTORNEY HON YN GWEITHIO CHWE DYDDIAU A. >

< start="1501.632" dur="3.237"> WYTHNOS I GAEL PRESWYL PRESWYL. >

< start="1502.967" dur="3.37"> >> MAE'N HAWDD I GAEL CAN O >

< start="1505.002" dur="1.802"> BYDDWCH YN CAEL PIECE FRESH >

< start="1506.471" dur="2.535"> O'R FFRWYTH. >

< start="1506.938" dur="3.536"> RYDYM WEDI AROS DECADES AM A. >

< start="1509.14" dur="2.035"> YSBYTY, GOFAL IECHYD, MYNEDIAD I >

< start="1510.608" dur="2.202"> BWYD ANSAWDD, Y RHAI SY'N MYND >

< start="1511.308" dur="2.504"> LLAW YN LLAW. >

< start="1512.944" dur="4.505"> >> Gohebydd: PROFIADAU YN DWEUD Y >

< start="1513.945" dur="4.771"> YN ÔL MYNEDIAD I FWYD ANSAWDD >

< start="1517.582" dur="3.403"> YN COSTIO BYW, YN CYFRANNU >

< start="1518.849" dur="3.437"> I RHAI O'R IECHYD DEALLTWRIAETH >

< start="1521.119" dur="3.603"> AMODAU SY'N GADAEL BLAEN >

< start="1522.419" dur="2.67"> AMERICANS MWY YN DYMUNOL I >

< start="1524.856" dur="2.802"> COVID-19. >

< start="1525.223" dur="4.838"> >> EIN POBLOGAETH, RYDYM WEDI LLAWER >

< start="1527.792" dur="5.672"> O GYD-FWRIAD. >

< start="1530.194" dur="4.939"> PWYSAU GWAED UCHEL, DIABETES, >

< start="1533.598" dur="4.204"> CHI'N GWYBOD, CANSER. >

< start="1535.267" dur="5.438"> UNRHYW ADEG YDYCH CHI WEDI UNRHYW FATH O >

< start="1537.935" dur="4.472"> CYD-FWRIADOLDEB SY'N MYND I'R >

< start="1540.839" dur="6.105"> LEFEL GOFAL YDYCH CHI'N MYND >

< start="1542.54" dur="5.105"> I ANGEN A DERBYN, FELLY >

< start="1547.077" dur="2.236"> CYD-GORFFORIAETHAU YN CYNYDDU'R >

< start="1547.778" dur="2.603"> DIOGELWCH Y CLEFYD. >

< start="1549.447" dur="3.204"> >> Gohebydd: GWEITHWYR GOFAL IECHYD >

< start="1550.515" dur="3.57"> YN Y GANOLFAN FEDDYGOL UNEDIG, THE >

< start="1552.784" dur="3.537"> YN UNIG YSBYTY YN WARD 8, DWEUD Y >

< start="1554.219" dur="2.869"> MAE LACK o ADNODDAU YN OEDI >

< start="1556.454" dur="1.635"> TRINIAETH GORFFENNAF I GLEIFION YN >

< start="1557.222" dur="2.602"> YR ARDAL. >

< start="1558.223" dur="3.804"> MAE'R DDINAS WEDI PARTNERED Â'R >

< start="1559.957" dur="3.303"> SECTOR PREIFAT I'W MYNYCHU >

< start="1562.16" dur="3.436"> BUSNESAU I WARDS 7 AC 8. >

< start="1563.394" dur="3.77"> OND CYNIGION YN DWEUD BOD YN DOD YN >

< start="1565.729" dur="1.902"> COST RISE YN >

< start="1567.298" dur="1.702"> GENTRIFICATION. >

< start="1567.765" dur="3.271"> GALWADAU AM FYNEDIAD GWELL I >

< start="1569.133" dur="3.804"> GOFAL IECHYD YN CYFLWYNO ATEB >

< start="1571.169" dur="3.003"> PAN FYDD MAWR MURIEL BOWSER >

< start="1573.07" dur="2.736"> CYNLLUNIAU CYHOEDDI AM DDAU NEWYDD >

< start="1574.305" dur="2.67"> YSBYTAI YN YR ARDAL. >

< start="1575.94" dur="1.769"> A OES UNRHYW BETH SY'N DWEUD >

< start="1577.108" dur="3.737"> DYLID EI WNEUD SEFYDLIAD >

< start="1577.842" dur="3.938"> YN LLE BLAENOROL I'R PANDEMIG? >

< start="1580.979" dur="3.603"> >> RHYFEDD, Rwy'n MEDDWL BOD, OES, RYDYM >

< start="1581.913" dur="4.705"> POB GWYBOD BOD ANGEN DA >

< start="1584.715" dur="3.737"> BLOCIAU ADEILADU IECHYD, A >

< start="1586.751" dur="3.103"> ADEILADU IECHYD INTEGREDIG >

< start="1588.586" dur="2.135"> SYSTEM, NI FYDDWCH YN CAEL EI GYDA >

< start="1589.987" dur="3.504"> SNAPPIO EICH FINGERS. >

< start="1590.855" dur="4.204"> RYDYCH CHI'N CAEL EI GALED HIR DA >

< start="1593.624" dur="2.736"> PARTNERIAETHAU GWAITH A FAWR. >

< start="1595.193" dur="3.837"> >> Gohebydd: OND YR YSBYTAI HYN >

< start="1596.494" dur="3.57"> AREN'T YN DOD DAN 2023. >

< start="1599.164" dur="2.735"> MAE PRESWYLWYR WEDI CAEL EU GOHIRIO >

< start="1600.197" dur="5.306"> CROESO'R ANACOSTIA RIVER AM >

< start="1602.032" dur="3.972"> PRAWF A THRINIO MEDDYGOL YN >

< start="1605.637" dur="1.467"> PRIFYSGOL HOWARD. >

< start="1606.137" dur="3.771"> >>> RYDYCH CHI YN DALU 40% O'R CLEIFION >

< start="1607.238" dur="4.104"> RYDYCH CHI'N GWELD YN WARD 1 OEDD >

< start="1610.041" dur="1.868"> YN DOD O'R DAU ARDAL HON. >

< start="1611.476" dur="1.535"> >> BOD YN GYWIR. >

< start="1612.043" dur="2.268"> >> Gohebydd: BETH SY'N DWEUD >

< start="1613.144" dur="1.534"> AM Y LLAWER O BRAWF >

< start="1614.445" dur="1.868"> AR GAEL? >

< start="1614.812" dur="3.37"> >> YEAH, MAE'N DWEUD LLAWER AMDANO. >

< start="1616.447" dur="2.469"> MAE'N DWEUD, UN, NAD YDYNT >

< start="1618.315" dur="1.302"> PRAWF ANGENRHEIDIOL BLE >

< start="1619.05" dur="2.202"> MAE NHW. >

< start="1619.751" dur="2.436"> OND MAE HEFYD YN DWEUD NAD YDYNT WEDI >

< start="1621.386" dur="3.603"> MYNEDIAD I GOFAL IECHYD A'R >

< start="1622.32" dur="4.304"> FFAITH BOD YN RHAID I DDOD DROS >

< start="1625.123" dur="2.836"> I NI I FOD YN YSBYTY A >

< start="1626.757" dur="3.737"> YMWELWCH Â EIN YSTAFELL ARGYFWNG >

< start="1628.092" dur="4.238"> NA FYDD YN CAEL MYNEDIAD. >

< start="1630.628" dur="3.169"> >> Gohebydd: NAWR YN DERBYN HBCU >

< start="1632.464" dur="2.802"> ARIANNU PREIFAT O BANC OF >

< start="1633.931" dur="3.037"> AMERICA, YN STEPPIO I DDARPARU >

< start="1635.399" dur="4.038"> PRAWF AM DDIM AM UNRHYW LLEOL >

< start="1637.101" dur="3.404"> PRESWYL PWY SY'N EISIAU. >

< start="1639.571" dur="1.534"> >> GALLAI HEFYD ARBED LOT CYFAN >

< start="1640.638" dur="1.201"> O FYW. >

< start="1641.239" dur="3.803"> NI ALLWCH CHI DRIN BETH NA FYDDWCH CHI >

< start="1641.973" dur="4.004"> GWYBOD CHI WEDI. >

< start="1645.176" dur="2.936"> >> Gohebydd: OND YMA YN YR >

< start="1646.11" dur="3.837"> CYFALAF Y GENEDL, RHAI SY'N RHANNU BOD >

< start="1648.246" dur="4.37"> NOSON PRYD Y PASGAU PANDEMIG, >

< start="1650.08" dur="7.241"> BYDD Y DARPARIAETHAU YN GWEDDILL. >

< start="1652.75" dur="5.205"> >> RYDYM BOB AMSER YN TEIMLIO >

< start="1657.454" dur="1.736"> DINASYDDION AIL-DDOSBARTH. >

< start="1658.088" dur="2.269"> NID YW'R CAE CHWARAE YN LEFEL, >

< start="1659.323" dur="2.035"> PEIDIWCH Â BYTH WEDI EI WNEUD. >

< start="1660.491" dur="1.902"> PEIDIWCH Â CHWILIO Â BYDD YN. >

< start="1661.492" dur="2.536"> >> Gohebydd: A BOD RHAI O'R >

< start="1662.526" dur="3.671"> EU CYMDOGAETH YN DERBYN TREF >

< start="1664.161" dur="2.337"> NI FYDD YN DOSBARTHU'R CYFREITHIAU I HELPU >

< start="1666.331" dur="2.068"> THEM. >

< start="1666.631" dur="4.137"> >> NID YDYNT YN MYND I WELD HWN >

< start="1668.533" dur="4.371"> FEL CYFLE I WEITHREDU >

< start="1670.902" dur="4.771"> GOFAL IECHYD, I WELLA IECHYD >

< start="1673.037" dur="4.037"> MYNEDIAD BWYD, I WELLA SWYDDI, I. >

< start="1675.807" dur="3.303"> GWNEUD POBL SUR NID OES HIR >

< start="1677.208" dur="4.772"> YN BYW MEWN POVERTY. >

< start="1679.244" dur="5.738"> EU BOD YN MYND I'R DEFNYDDIO FEL AN >

< start="1682.113" dur="5.305"> CYFLE I DDWEUD, OH, RHYFEDD, >

< start="1685.115" dur="5.906"> RHAID I'R POBL SY'N MYND I >

< start="1687.551" dur="4.371"> WEDI DIE. >

< start="1691.155" dur="3.604"> >> Gohebydd: RACHEL SCOTT FOR >

< start="1692.056" dur="4.071"> NEWYDDION ABC YN FYW YN WASHINGTON. >

< start="1694.893" dur="2.068"> >> EIN DIOLCH I RACHEL SCOTT >

< start="1696.26" dur="4.204"> AM YR ADRODDIAD hwnnw. >

< start="1697.094" dur="4.238"> A PHAN RYDYM YN DOD YN ÔL, YR >

< start="1700.597" dur="1.036"> GALLAI SIOP WEDI BOD YN LLAWER >

< start="1701.466" dur="2.002"> WORSE. >

< start="1701.766" dur="3.87"> BETH ALL FOD YN GUNMAN I >

< start="1703.601" dur="2.802"> OCHR CERDDED MEWN MALL ARIZONA A >

< start="1705.77" dur="2.335"> TÂN AGORED. >

< start="1706.537" dur="2.302"> >>> YW CHINA YN CYMRYD MANTEISION >

< start="1708.238" dur="2.236"> Y PANDEMIG? >

< start="1708.973" dur="2.803"> BYDD Y RHAI RHAI CYNNIG >

< start="1710.608" dur="2.369"> REIGNITE Y PROTESTS VIOLENT ON >

< start="1711.91" dur="3.703"> STRYDOEDD HONG KONG. >

< start="1713.111" dur="5.705"> >>> A UP NESAF, Y TY LLAWN >

< start="1715.746" dur="3.771"> ACTRESS A NEWID HUSBAND >

< start="1718.95" dur="1.467"> EU PLEA YN Y GENEDL >

< start="1719.65" dur="1.501"> SGANDAL DERBYN Y COLEG. >

< start="1720.551" dur="2.97"> PAM EU BOD YN AWR YN DWEUD EU BLEIDLEISIO >

< start="1721.285" dur="2.236"> GUILTY. >

< start="1830.695" dur="2.669"> ar hyn o bryd lle rydych chi'n byw yourae >

< start="1833.464" dur="2.869"> eich risg o Kobe pedwar ar bymtheg tofrom >

< start="1836.434" dur="4.07"> Mae newyddion sy'n torri newyddion ABC yn adrodd am y tri digwyddiad niNightline >

< start="1840.605" dur="3.737"> pandemig cenedl wedi'i rhannu'n hwyr y nos ar ABC >

< start="1850.915" dur="2.77"> >>> HEN TRUMP LLYWYDD >

< start="1852.416" dur="3.136"> MICHAEL COHEN ATTORNEY PERSONOL >

< start="1853.818" dur="2.135"> YN ÔL CARTREF AC ALLAN O FEDERAL >

< start="1855.686" dur="1.902"> PRISON. >

< start="1856.087" dur="3.002"> ROEDD COHEN YN RHYDDHAU DROS FEARS >

< start="1857.722" dur="2.536"> GALL Y CORONAVIRUS FOD YN SIARAD >

< start="1859.223" dur="1.702"> I FWRIADAU YN Y CYFLEUSTER AU >

< start="1860.391" dur="1.735"> OEDD YN. >

< start="1861.059" dur="2.835"> GALLWCH CHI COFIWCH HEFYD >

< start="1862.259" dur="3.738"> DERBYNIWYD I DRI BLWYDDYN A GYNHALIWYD >

< start="1864.027" dur="3.038"> BARS AM ESBONIAD TRETH A >

< start="1866.13" dur="2.703"> DERBYN CYLLID YMGYRCH >

< start="1867.198" dur="4.171"> STEMMIO O ARIAN HUSH >

< start="1868.966" dur="3.703"> TALIADAU I DDAU FENYWOD SY'N HAWLIO >

< start="1871.502" dur="2.702"> EU BOD YN MATERION GYDA LLYWYDD >

< start="1872.803" dur="1.969"> TRUMP BLAEN I 2016 >

< start="1874.338" dur="1.935"> ETHOLIAD. >

< start="1874.906" dur="5.105"> BYDD COHEN YN GWASANAETHU'R GWEDDILL >

< start="1876.407" dur="4.004"> O'R DIGWYDDIAD YN Y CARTREF >

< start="1880.144" dur="0.968"> CADARNHAU. >

< start="1880.545" dur="3.102"> >>> ACTRESS LORI LOUGHLIN A >

< start="1881.246" dur="6.672"> HUSBAND DYLUNIO FASHION HER >

< start="1883.78" dur="4.539"> BYDD MOSSIMO GIANNULLI YN MYND >

< start="1888.052" dur="1.568"> PRISON. >

< start="1888.453" dur="3.102"> EU BOD YN NEWID EU PLEA AM >

< start="1889.754" dur="3.337"> EU RHAN YN Y SO-GALW >

< start="1891.688" dur="4.038"> VARSITY BLUE SCANDAL PAYING BIG >

< start="1893.224" dur="2.869"> ARIAN I GAEL EU PLANT I >

< start="1895.86" dur="4.07"> COLEG. >

< start="1896.227" dur="4.838"> MAE EIN DEBRA ROBERTS WEDI MWY AR >

< start="1900.064" dur="3.404"> Y CANLYNIAD HWN. >

< start="1901.199" dur="5.138"> >> Gohebydd: PLEA STUNNING >

< start="1903.601" dur="3.103"> O LORI LOUGHLIN A MOSSIMO >

< start="1906.471" dur="1.535"> GIANNULLI. >

< start="1906.838" dur="3.102"> BYDD YN GWASANAETHU DAU MIS YN >

< start="1908.139" dur="4.337"> PRISON AM YSBRYDOLI I'R PWYLLGOR >

< start="1910.073" dur="3.905"> TWYLLO WIRE A PHOST, TALU A. >

< start="1912.609" dur="2.136"> $ 150,000 DINE A GWNEUD 100 AWR >

< start="1914.111" dur="3.337"> GWASANAETH CYMUNEDOL. >

< start="1914.879" dur="5.805"> BYDDAI EI HUSBAND YN GWASANAETHU PUMP >

< start="1917.581" dur="4.238"> MIS AR DDAU DALIADAU TWYLL, TALU >

< start="1920.818" dur="1.501"> $ 250,000, A PHERFFORMIAD 250 AWR >

< start="1921.953" dur="3.636"> GWASANAETH. >

< start="1922.453" dur="5.438"> >> GALL EI DALU BOD SHE >

< start="1925.723" dur="3.403"> AC AROS HEFYD NAWR. >

< start="1928.025" dur="2.336"> >> Gohebydd: Y CWPL YN DERBYN >

< start="1929.259" dur="8.309"> O DALU DOLURAU HANNER MILIWN >

< start="1930.495" dur="7.74"> I GAEL EU DAU DDWYRAIN I MEWN >

< start="1937.701" dur="3.404"> USC. >

< start="1938.369" dur="5.672"> LLUNIAU A GYNHALIWYD YN CREU ATHLETIG >

< start="1941.239" dur="4.203"> PROFFILIAU DRWY GERL NAWR >

< start="1944.175" dur="3.236"> YN RHOWCH YN GYSTADLEUOL. >

< start="1945.576" dur="4.371"> EU BOD YN YSBRYDOLI'R TALIADAU >

< start="1947.544" dur="3.671"> RHODDION CYFREITHIOL YN CYFLAWNI >

< start="1950.08" dur="2.87"> PROSECUTORS AMRYWIOL. >

< start="1951.348" dur="2.603"> >> LORI LOUGHLIN A'I HUSBAND >

< start="1953.084" dur="2.702"> SYLWEDDOL NAD YDYNT YN CAEL >

< start="1954.085" dur="2.635"> YR ACHOS DERBYNIWYD. >

< start="1955.92" dur="3.703"> PROSECUTORS HEFYD YN CYDNABOD BOD >

< start="1956.854" dur="4.638"> MAEBE EU ACHOS WEDI CWPL O >

< start="1959.757" dur="2.002"> HOLES NAD YDYNT WEDI EU DEWIS >

< start="1961.626" dur="1.434"> AR. >

< start="1961.893" dur="4.303"> AC RWYF YN MEDDWL SY'N DIWEDDU >

< start="1963.193" dur="5.306"> UWCHRADDIO'R PARTIESON GYDA'N GILYDD. >

< start="1966.33" dur="3.97"> >> AC RYDYM YN YMUNO NAWR GAN >

< start="1968.632" dur="2.903"> DEBRA ROBERTS. >

< start="1970.434" dur="2.436"> DEB, BETH SYDD WEDI DIGWYDD NAWR >

< start="1971.668" dur="2.236"> CYN EU GWELD PRISON? >

< start="1973.004" dur="2.402"> >> Gohebydd: WELL, LINSEY, THEY >

< start="1974.038" dur="2.635"> YN MYND I GAEL MYND CYN A. >

< start="1975.54" dur="2.268"> BARNWR I GAEL HYN HOLL DDERBYN. >

< start="1976.807" dur="2.169"> EU BOD YN MYND YN UNIG >

< start="1977.941" dur="2.97"> YMDDANGOSIAD CYN YFORY BARNWR >

< start="1979.109" dur="2.236"> Trwy GYNHADLEDD FIDEO DUW I'R >

< start="1981.045" dur="3.07"> PANDEMIG. >

< start="1981.479" dur="4.103"> OS YW BARN YN ARWYDDO AR BOB UN O >

< start="1984.248" dur="2.002"> Y CYTUNDEB HWN, YNA YN BRIF YNG NGHYMRU >

< start="1985.716" dur="2.536"> AM 90 DYDD BYDD EU BOD >

< start="1986.383" dur="2.67"> DEDWYDDIAD. >

< start="1988.386" dur="2.468"> >> DEBRA ROBERTS, DIOLCH FELLY >

< start="1989.186" dur="3.07"> AM EICH ADRODDIAD. >

< start="1990.988" dur="3.804"> >>> AC RYDYM YN DAL YN CAEL LLAWER MWY >

< start="1992.39" dur="2.703"> I GAEL I YMA AR NEWYDDION ABC >

< start="1994.926" dur="1.734"> PRIME. >

< start="1995.226" dur="2.736"> Y LLIFOGYDD 500 FLWYDDYN SY'N CHWITH >

< start="1996.794" dur="2.769"> MWYAF YN DISGYBLU. >

< start="1998.096" dur="2.668"> A DIWEDDARIAD AR Y >

< start="1999.696" dur="1.435"> AMODAU CATASTROPHIG YN >

< start="2000.897" dur="2.103"> MICHIGAN. >

< start="2001.264" dur="4.406"> >>> PLUS, DIM OND DATA NEWYDD >

< start="2003.134" dur="3.67"> DERBYNIWYD AM Y TAI >

< start="2005.803" dur="1.869"> Y FARCHNAD. >

< start="2007.805" dur="2.569"> OND OS YDYCH CHI WEDI'R CRONFEYDD, BYDDAI >

< start="2008.539" dur="3.571"> NAWR FOD AMSER DA I BRYNU? >

< start="2010.508" dur="3.303"> >>> UN O'R SWYDDI UNIGRYW >

< start="2012.243" dur="2.302"> RYDYM WEDI GWELD AM 2020, WRECKING >

< start="2013.944" dur="1.669"> CYNLLUNIAU PAWB AM Y REST O >

< start="2014.678" dur="0.935"> Y FLWYDDYN. >

< start="2091.856" dur="2.669"> ar hyn o bryd lle rydych chi'n byw gall eich ethnigrwydd prin benderfynu >

< start="2094.625" dur="2.97"> eich risg o Kneteen heno o >

< start="2097.595" dur="4.07"> Mae newyddion sy'n torri newyddion ABC yn adrodd am y tair noson Niine ev >

< start="2122.853" dur="2.236"> >>> CROESO YN ÔL, PAWB. >

< start="2123.854" dur="2.769"> RYDYM YN TROI I'R FARCHNAD TAI, >

< start="2125.222" dur="3.437"> DIWYDIANT ARALL SYDD WEDI >

< start="2126.757" dur="2.97"> DIWEDDAR YN YSTOD Y PANDEMIG. >

< start="2128.793" dur="2.569"> GYDA AMERICANS YN GWARIO MWY >

< start="2129.86" dur="3.203"> AMSER YN Y GWAITH CARTREF A GWEDDILL >

< start="2131.495" dur="2.837"> CHWILIO MWY YN DEBYG TYMOR HIR >

< start="2133.197" dur="2.802"> TUEDDU, RYDYM YN DECHRAU GWELD >

< start="2134.465" dur="3.403"> ARWYDDION CYNNAR O FLIGHT TREFOL. >

< start="2136.133" dur="4.738"> YMA CHWILIO GAN Y RHIFAU. >

< start="2138.002" dur="3.336"> Y GWERTHIANNAU CARTREF PRESENNOL A DROPIR >

< start="2141.005" dur="2.035"> 17.8% YN EBRILL. >

< start="2141.472" dur="3.203"> BOD Y MIS MWYAF >

< start="2143.173" dur="3.071"> DATGANIAD ERS GORFFENNAF 2010. >

< start="2144.809" dur="5.338"> YN UNOL Â'R CENEDLAETHOL >

< start="2146.377" dur="7.24"> CYMDEITHAS REALTORS. >

< start="2150.281" dur="6.706"> >>> A LLAWER AMERICANS ARWYDD >

< start="2153.751" dur="5.705"> YN EDRYCH I GADAEL TREFOL >

< start="2157.121" dur="4.104"> ARDALOEDD, GWERTHU YN RHANNU MIS DIWETHAF. >

< start="2159.59" dur="3.436"> RHENT YN YR ARDALOEDD METRO MWYAF >

< start="2161.358" dur="3.237"> YN EBRILL. >

< start="2163.16" dur="2.603"> 22% O ADEILADWYR CARTREF YN UNIG >

< start="2164.728" dur="3.203"> EU PRISIAU ISEL YN EBRILL, >

< start="2165.896" dur="7.741"> OND PRISIAU CARTREFI PRESENNOL >

< start="2168.064" dur="5.84"> ROSE 7.4% O'R AMSER HON FLWYDDYN >

< start="2173.77" dur="0.501"> AGO. >

< start="2174.037" dur="1.235"> $ 286,800. >

< start="2174.404" dur="3.07"> BOD NAWR YN PRIS MEDDYGOL >

< start="2175.405" dur="4.238"> CARTREF PRESENNOL YN YR UD. >

< start="2177.608" dur="4.505"> A GYDA LLAWER O LAWER YNG NGHYMRU >

< start="2179.777" dur="4.871"> CARTREF, NID YW PERHAPS >

< start="2182.246" dur="3.804"> SURPRISING ZILLOW WEDI GWELD AN >

< start="2184.781" dur="2.703"> CYNYDD MEWN BARN GWERTHU CARTREF AR >

< start="2186.183" dur="1.936"> EI WEFAN YN CYMHWYSOL I HWN >

< start="2187.617" dur="2.303"> BLWYDDYN OLAF AMSER. >

< start="2188.252" dur="2.836"> >>> YN DOD NESAF, YR UNEDIG >

< start="2190.053" dur="3.07"> DDAU STATES A DE KOREA >

< start="2191.221" dur="3.571"> ADRODDIR EU ACHOSION CYNTAF >

< start="2193.257" dur="3.103"> COVID-19 AR YR UN DIWRNOD IAWN >

< start="2194.925" dur="2.97"> YN ÔL AR IONAWR 20fed. >

< start="2196.494" dur="3.77"> FELLY PAM OEDD DE DE Corea YN LLAWER >

< start="2198.028" dur="2.603"> MWY O LLWYDDIANT MEWN LLAWER HWN >

< start="2200.398" dur="1.234"> PANDEMIG? >

< start="2200.765" dur="2.969"> GWEINIDOG TRAMOR DE KOREA >

< start="2201.766" dur="5.572"> YMUNWCH Â NI GYDA RHAI ATEBION. >

< start="2203.868" dur="4.17"> >>> PLUS, HANES HIDDEN >

< start="2207.471" dur="2.536"> DANIELAU JACK. >

< start="2208.172" dur="4.805"> SUT Y GELLIR EI GREU >

< start="2210.141" dur="4.17"> WHISKEY MWYAF AMERICA, A >

< start="2213.11" dur="2.536"> NAWR Y CWMNI SY'N CAEL EI HUN >

< start="2214.444" dur="1.569"> MAE ENW YN RHOI YN ÔL I'R >

< start="2215.78" dur="1.301"> CYMUNED. >

< start="2216.147" dur="3.703"> OND YN GYNTAF YMA YW RHAI O'R >

< start="2217.214" dur="2.636"> TORRI STORIESAU AR ABCNEWS.COM. >

< start="2349.046" dur="3.57"> >>> YR ADRAN LLAFUR >

< start="2350.013" dur="3.638"> ADRODD YCHWANEGOL >

< start="2352.749" dur="2.302"> 2.4 POBL MILIWN YN FFILIO AM >

< start="2353.784" dur="3.103"> WYTHNOS OLAF UNEMPLOYMENT, DOD >

< start="2355.185" dur="4.071"> CYFANSWM NAW-WYTHNOS Y SWYDDOGAETH >

< start="2357.02" dur="4.004"> HAWLIADAU I FWY NA 38 MILIWN. >

< start="2359.39" dur="2.902"> >> DOD O HYD I SWYDD YN FWY >

< start="2361.157" dur="2.27"> GWAHANIAETH NAWR OHERWYDD GYDA HOLL >

< start="2362.425" dur="2.737"> Y GWEITHWYR GALWEDIG YDYCH CHI WEDI A. >

< start="2363.56" dur="2.569"> CYSTADLEUAETH LLAWER MWY. >

< start="2365.295" dur="3.203"> >> DEMOCRATAU NAWR YN TREFNU'R >

< start="2366.262" dur="3.271"> SENEDD I GYMRYD ARALL >

< start="2368.632" dur="2.702"> Delio DOLLAR AML-TRILLION. >

< start="2369.667" dur="2.969"> DEDDF Y DDEDDF HEROES SO-CALLED PASSED >

< start="2371.468" dur="2.436"> WYTHNOS DIWETHAF Y TY A BYDD >

< start="2372.769" dur="1.935"> DARPARU ARIAN AM STATE A. >

< start="2374.037" dur="1.635"> LLYWODRAETHAU LLEOL. >

< start="2374.838" dur="3.637"> >> RHAID I NI RHAID I CHI FOD YN WIR >

< start="2375.806" dur="4.804"> CAMPUS A STRATEGOL. >

< start="2378.609" dur="3.97"> >> TRUMP LLYWYDD YN PENNAETH I >

< start="2380.744" dur="3.771"> MICHIGAN, CANOLFANNAU YMWELIAD >

< start="2382.712" dur="4.506"> O AMGYLCH YN YSTOD FFASIWN FORD >

< start="2384.648" dur="3.536"> SY 'N SIARAD GEARS I WNEUD >

< start="2387.351" dur="1.668"> GEAR DIOGELWCH YN DEBYGOL VENTILATORS >

< start="2388.318" dur="2.203"> YN YSTOD CYFNOD YR ACHOSION. >

< start="2389.153" dur="2.736"> >> CYFFREDINOL ATTORNEY MICHIGAN >

< start="2390.654" dur="2.97"> DYWEDODD SHE YN DERBYN LLYTHYR I'R >

< start="2392.022" dur="1.902"> LLYWYDD YN GOFYN AM EI WISIO A. >

< start="2393.757" dur="2.969"> MASG. >

< start="2394.057" dur="4.371"> >> RWY'N UN WEDI CYN. >

< start="2396.86" dur="2.669"> WYF YN UN YN YR ARDAL, OND I. >

< start="2398.561" dur="2.536"> NID OES AM RHOI'R WASG >

< start="2399.663" dur="4.671"> PLEASURE GWELER TG. >

< start="2401.231" dur="5.305"> RWY'N WEDI EI YN YR ARDAL YN ÔL. >

< start="2404.468" dur="3.236"> >> MAE AWDURDODAU YN RHYDDHAU NEWYDD >

< start="2406.67" dur="3.037"> MANYLION AM Y GUNMAN HONEDIG >

< start="2407.838" dur="3.436"> MEWN SIOPA NOSON DIWETHAF YN A. >

< start="2409.84" dur="4.371"> CANOLFAN SIOPIO YN GLENDALE. >

< start="2411.408" dur="4.905"> >> CARU RIFLE DUW HIR, >

< start="2414.344" dur="3.571"> HEDDLU YN DWEUD Y HEN 21-FLWYDDYN >

< start="2416.446" dur="3.737"> GUNMAN YN CARU TAIR CYLCHGRAWN >

< start="2418.048" dur="5.238"> I OSOD ALLAN I SIOPU DIODDEFWYR YN >

< start="2420.317" dur="4.838"> Y DOSBARTH SIOP. >

< start="2423.42" dur="3.17"> SAGE RANDY STEWART SAID HE >

< start="2425.288" dur="4.572"> HEFYD WEDI EI FOD YN SIOP. >

< start="2426.724" dur="3.469"> >> HEFYD HEFYD EI WNEUD TARGED >

< start="2429.993" dur="2.97"> DIODDEFWYR. >

< start="2430.327" dur="3.537"> EISIAU ENNILL RHAI PARCH. >

< start="2433.097" dur="1.667"> HEFYD SY'N CAEL EI BWLIO >

< start="2433.998" dur="2.435"> YN EI FYWYD. >

< start="2434.898" dur="2.769"> >> HEFYD YN DRI TRI DIODDEF CYN >

< start="2436.566" dur="4.105"> AU YN CAEL EI HUN I'R HEDDLU. >

< start="2437.801" dur="5.138"> MAE'N NAWR YN CYFLWYNO 16 TALIADAU. >

< start="2440.805" dur="3.703"> >> SIOP GWEITHREDOL AR SYLFAEN. >

< start="2443.073" dur="5.439"> >> YN TEXAS, MAE'R FBI YN GALW >

< start="2444.642" dur="7.04"> SIOP Y BORE HWN YN NAVAL >

< start="2448.646" dur="6.172"> CRIST CORPUS BASE AIR >

< start="2451.815" dur="4.772"> TERFYNOL YN BERTHNASOL. >

< start="2454.952" dur="2.903"> MAE UN YN DEAD AC UN WEDI EI FOD >

< start="2456.72" dur="2.903"> YN RHYDDHAU O'R YSBYTY. >

< start="2457.988" dur="2.302"> >> YN MICHIGAN 10,000 FORCED >

< start="2459.757" dur="3.536"> O EU CARTREFI. >

< start="2460.423" dur="6.14"> Y GUARD CENEDLAETHOL A WEITHREDIR YN >

< start="2463.427" dur="4.304"> DINAS MIDLAND. >

< start="2466.697" dur="5.638"> BYDD Y LLYWODRAETH YN YMCHWILIO >

< start="2467.865" dur="8.308"> BETH A ACHOSIR Y DAM I FETHU. >

< start="2472.469" dur="5.005"> >>> MAE DOZENS O BOBL YN DARLLEN YN >

< start="2476.306" dur="1.735"> RHANNAU INDIA ARFORDIROL A >

< start="2477.608" dur="1.535"> BANGLADESH. >

< start="2478.175" dur="1.801"> MAE TWRISTIAETHAU MYNEDIAD HEB GRYM >

< start="2479.276" dur="2.269"> A DWR. >

< start="2480.11" dur="3.77"> >> ALLBWN FRESH YN HONG KONG AS >

< start="2481.678" dur="3.103"> MAE CHINA YN CYNNIG CONTROVERSIAL >

< start="2484.013" dur="4.372"> CYFRAITH DIOGELWCH NEWYDD. >

< start="2484.915" dur="4.704"> BYDD Y DDEDDFWRIAETH YN BAN >

< start="2488.519" dur="1.667"> SYLW, CYFLWYNO >

< start="2489.753" dur="1.936"> LLYWODRAETH BEIJING. >

< start="2490.32" dur="2.769"> MAE'N SIARAD Y GELLIR CYMRYD >

< start="2491.822" dur="2.268"> EFFEITHIO SY'N GANIATÁU HONG >

< start="2493.223" dur="2.47"> DEDDFWRIAETH KONG. >

< start="2494.224" dur="3.804"> GALLAI PASIO'R GYFRAITH GALLU >

< start="2495.826" dur="2.569"> CRACKDOWNS AR GWRTH-LYWODRAETH >

< start="2498.161" dur="3.237"> PROTESTS. >

< start="2498.528" dur="5.606"> >> MAE HYN YN CADARNHAU UN GWLAD UN >

< start="2501.531" dur="5.706"> SYSTEM. >

< start="2504.268" dur="5.305"> >> BYDD DEDDFWRIAETH CHINA >

< start="2507.37" dur="3.771"> DIFFYG TG, HYRWYDDO PELLACH >

< start="2509.706" dur="3.404"> DIOGELU DEMOCRATIAETH. >

< start="2511.275" dur="3.27"> TRUMP LLYWYDD YN DWEUD YR UD >

< start="2513.243" dur="2.369"> BYDD YN REACT YN GORFFENNOL OS YW >

< start="2514.678" dur="2.937"> DILYN Y CYNNIG DRWY. >

< start="2515.746" dur="2.469"> SENATORS YN CYFLWYNO A. >

< start="2517.748" dur="3.436"> BILLART BAN BISARTISAN >

< start="2518.349" dur="5.038"> SANCTIONS RETALIATORY. >

< start="2521.318" dur="3.27"> >> ADRODDIAD DE KOREA EI >

< start="2523.52" dur="4.905"> ACHOS CORONAVIRUS CYNTAF Y IAWN >

< start="2524.721" dur="4.638"> UN DYDD FEL YR UD, IONAWR >

< start="2528.558" dur="2.837"> 20fed. >

< start="2529.493" dur="2.769"> MAE DE KOREA WEDI CADU EI >

< start="2531.528" dur="1.668"> CYFLWYNO INFECTION A MARWOLAETH LLAWER >

< start="2532.396" dur="2.368"> ISEL NA RYDYM WEDI. >

< start="2533.33" dur="2.736"> ADRODD 11,000 ACHOS A CHWARAE >

< start="2534.898" dur="2.736"> NA 300 MARWOLAETH. >

< start="2536.199" dur="1.769"> MAE'R GWLAD NAWR I fyny A >

< start="2537.768" dur="2.769"> RHEDEG. >

< start="2538.101" dur="2.936"> RYDYM YN DOD YN DE KOREA >

< start="2540.67" dur="1.068"> Y GWEINIDOG TRAMOR. >

< start="2541.171" dur="1.968"> DIOLCH YN FAWR AM YMUNO >

< start="2541.872" dur="3.336"> UD. >

< start="2543.273" dur="3.17"> >> DIOLCH AM HAF ME. >

< start="2545.342" dur="3.069"> >> Roeddwn i AM DALU EICH BRAIN >

< start="2546.576" dur="2.936"> AR NIFER O BYNCIAU SY'N BERTHNASOL I >

< start="2548.545" dur="2.269"> CORONAVIRUS OHERWYDD YR YMATEB >

< start="2549.646" dur="2.502"> YN DE KOREA WEDI EI FOD >

< start="2550.947" dur="2.403"> CYMERADWYWYD YN RHYFEDD. >

< start="2552.282" dur="3.204"> STRATEGAETHAU YN HOFFI POBL SGRINIO >

< start="2553.484" dur="5.071"> PWY SY'N MYND I'R GWLAD, >

< start="2555.619" dur="4.637"> PRAWF DRIVE-THRU, DISINFECTION >

< start="2558.689" dur="3.736"> PROTOCOLAU, TRACIO CYSYLLTU. >

< start="2560.39" dur="3.203"> YDYCH CHI'N MEDDWL SY'N DE KOREA >

< start="2562.559" dur="1.334"> GALL STRATEGAETHAU GWEITHIO YN Y >

< start="2563.726" dur="1.803"> UD? >

< start="2564.027" dur="2.87"> NOSON OS GALLAI, YDYCH CHI'N MEDDWL >

< start="2565.662" dur="2.102"> MAE'N RHYW YN HWYR AM AMERICANAIDD >

< start="2567.03" dur="2.169"> MABWYSIO? >

< start="2567.898" dur="4.471"> >> RHYFEDD, Rwy'n MEDDWL YN GYNTAF POB UN, >

< start="2569.332" dur="3.371"> NID YW EIN GWLAD BYTH >

< start="2572.503" dur="2.202"> AR GAU. >

< start="2572.836" dur="4.938"> RYDYM BOB AMSER YN CADW CYMDEITHAS AR AGOR >

< start="2574.838" dur="4.271"> A'R BORDER AGORED, AC RYDYM NI >

< start="2577.908" dur="3.203"> GALLU GWNEUD HYN OHERWYDD RYDYM WEDI >

< start="2579.242" dur="5.973"> Y TRI ALLWEDD. >

< start="2581.245" dur="5.939"> Y PRAWF, Y TRACIO A >

< start="2585.349" dur="3.069"> TRINIAETH, SYSTEM ROBUST IAWN >

< start="2587.318" dur="2.736"> O'R TRI T'S. >

< start="2588.552" dur="3.937"> Rwy'n MEDDWL Y TAIR T'S YW >

< start="2590.187" dur="3.736"> ALLWEDDOL I UNRHYW YMLADD YN ERBYN UNRHYW UN >

< start="2592.622" dur="4.839"> CLEFYD INFECTIOUS, A DIM OND >

< start="2594.057" dur="6.106"> FELLY YN DIGWYDD BOD EIN DIWEDDAR >

< start="2597.594" dur="3.67"> PROFIAD GYDA'R MERS >

< start="2600.297" dur="2.602"> ALLBWN YN 2016 GANIATÁU'R SEED >

< start="2601.398" dur="4.138"> AM Y LLWYDDIANT YR AMSER HON. >

< start="2603.033" dur="3.67"> ROEDD EIN YMATEB I MERS YN 2015 >

< start="2605.669" dur="2.869"> NID YW'N LAUDABLE. >

< start="2606.837" dur="3.837"> ROEDD LLAWER O SHORTCOMIO. >

< start="2608.672" dur="5.805"> OND CAEL DYSGU O HYNNY >

< start="2610.808" dur="4.771"> PROFIAD, RYDYM YN CAEL EI HUN >

< start="2614.611" dur="2.536"> SEFYDLIAD RHEOLI CLEFYD >

< start="2615.712" dur="5.372"> A'R FFRAMWAITH CYFREITHIOL, A >

< start="2617.28" dur="5.072"> SY 'N CAEL EI WNEUD YN WIR I'R >

< start="2621.217" dur="2.169"> PRAWF LLAWN. >

< start="2622.486" dur="1.334"> YN RHAGOROL RHAID I mi DDWEUD HWN >

< start="2623.52" dur="1.835"> AMSER. >

< start="2623.954" dur="3.871"> >> YN YCHWANEGU I'R TRI Ts, >

< start="2625.488" dur="6.907"> RHAN O STRATEGAETH DE KOREA >

< start="2627.958" dur="6.406"> AM ISOLATIO CORONAVIRUS YN GYNNAR >

< start="2632.529" dur="4.004"> AR AROLWG LLYWODRAETHU. >

< start="2634.497" dur="3.704"> YDYCH CHI'N GWEITHIO AM PREIFATRWYDD >

< start="2636.666" dur="3.504"> HAWLIAU A SUT YDYCH CHI'N GWELD HYN >

< start="2638.334" dur="2.836"> GYDA DIOGELU IECHYD CYHOEDDUS? >

< start="2640.303" dur="3.804"> >> NID YW AROLWG YN Y TYMOR >

< start="2641.304" dur="3.437"> BYDDAF YN DEFNYDDIO MEWN TRACIO. >

< start="2644.241" dur="2.636"> MAE'R TRACIO YN ABSENOLDEB >

< start="2644.875" dur="3.603"> ANGENRHEIDIOL I DRAC I LAWR Y >

< start="2647.01" dur="4.471"> CLEIFION A'R CYSYLLTIADAU CAU >

< start="2648.611" dur="4.539"> FEL CYNNAR FEL POSIBL I YNYS >

< start="2651.614" dur="3.571"> EU BOD YN BOD YDYCH YN GALL >

< start="2653.283" dur="4.137"> I CYFLWYNO RHYDDID RHAN >

< start="2655.318" dur="4.605"> SYMUDIAD Y REST O GYMDEITHAS. >

< start="2657.554" dur="4.505"> IE, YN GORCHYMYN CADW CYMDEITHAS >

< start="2660.057" dur="4.538"> AGORED, MAE'N BWYSIG BOD CHI >

< start="2662.192" dur="4.571"> YNYS YN CYFLYM A CHWARANTINE >

< start="2664.728" dur="2.402"> Y CLEIFION A'R CAU >

< start="2666.897" dur="2.335"> CYSYLLTIADAU. >

< start="2667.264" dur="3.169"> MAE'R MATER PREIFATRWYDD YN DOD I MEWN >

< start="2669.365" dur="4.239"> OHERWYDD Y WYBODAETH SY'N >

< start="2670.566" dur="5.573"> RYDYM YN DATGANU I'R CYHOEDD AMDANO >

< start="2673.737" dur="6.44"> SYMUDIAD Y CLEIFION. >

< start="2676.273" dur="5.738"> EIN CYFRAITH RHEOLI CLEFYD HEFYD >

< start="2680.31" dur="4.238"> GWARANTIAU HAWL Y CYHOEDD I >

< start="2682.145" dur="3.837"> GWYBOD AM MATERION IECHYD BOD >

< start="2684.681" dur="2.402"> AFFECT EU. >

< start="2686.116" dur="3.37"> MAE'R LLYWODRAETH >

< start="2687.216" dur="3.671"> CYFRIFOLDEB I WYBODAETH I'R >

< start="2689.619" dur="3.604"> CYHOEDDUS AM Y NATUR EVOLVING >

< start="2691.021" dur="3.269"> O'R INFECTION HWN A'R >

< start="2693.356" dur="3.137"> SYMUDIAD Y CLEIFION. >

< start="2694.424" dur="4.471"> GWYBODAETH Y CYHOEDD AMDANO LLE >

< start="2696.627" dur="6.005"> MAE'R CLEIFION WEDI BOD YN BLAENOROL >

< start="2699.028" dur="5.907"> YN CAEL EI GADARNHAU FEL POSITIF FELLY >

< start="2702.765" dur="3.637"> Y GELLIR EU GWELD OS YDYNT >

< start="2705.068" dur="2.669"> PATHS CROSSED GYDA'R CADARNHAU >

< start="2706.536" dur="2.336"> CLEIFION A PENDERFYNU AM >

< start="2707.87" dur="2.336"> THEMSELVES OS OES ANGEN I DDOD >

< start="2709.005" dur="3.704"> YMLAEN A PHRAWF. >

< start="2710.34" dur="4.805"> FEL RHIFYN PREIFATRWYDD YR >

< start="2712.843" dur="5.605"> CLEIFION YW'R RHIFYN YMA, AC >

< start="2715.278" dur="4.471"> RYDYM WEDI CAEL IAWN I >

< start="2718.581" dur="2.636"> TERFYN Y WYBODAETH SYDD >

< start="2719.882" dur="1.936"> DARPARWYD I'R CYHOEDD AM Y >

< start="2721.351" dur="2.002"> SYMUDIAD Y CLEIFION. >

< start="2721.951" dur="2.803"> >> RWYF AM SYMUD I >

< start="2723.486" dur="3.304"> ADDYSG AM FAM. >

< start="2724.888" dur="3.603"> AR ÔL DECHRAU GAU FEW, DE >

< start="2726.923" dur="3.437"> CAU AR GAU ETO, REOPENING >

< start="2728.625" dur="3.103"> DIM OND YR WYTHNOS HON. >

< start="2730.494" dur="4.237"> RYDYM YN GWELD YN RHAI MYFYRWYR FIDEO >

< start="2731.861" dur="4.205"> BOD YN GWISG MASGAU A >

< start="2734.864" dur="2.403"> SGRIN PLEXIGLASS O AMGYLCH Y >

< start="2736.199" dur="2.703"> GWIRIO DISGRIF A THYMHEREDD. >

< start="2737.401" dur="2.735"> SUT CYFRINACHOL YDYCH CHI HYN >

< start="2739.035" dur="3.17"> BYDD YSGOLION YN GWEDDILL YN AGOR GYDA >

< start="2740.269" dur="4.305"> Y RHAGOFAL HYN? >

< start="2742.338" dur="4.005"> >> RYDYM YN TYNNU'R PENDERFYNIAD AR AGOR >

< start="2744.707" dur="7.374"> YR YSGOLION 80 DIWRNOD AR ÔL EU >

< start="2746.476" dur="7.041"> OEDD YN CYFLENWI AGORED YN MAWRTH. >

< start="2752.215" dur="3.537"> BETH RYDYM YN LLE AR ADDYSG >

< start="2753.65" dur="2.436"> PERHAPS Y UCHAF O UNRHYW UN >

< start="2755.886" dur="1.1"> GWLAD. >

< start="2756.219" dur="3.27"> AC OEDD YN BWYSIG YN UNIG >

< start="2757.12" dur="3.336"> BOD RYDYM YN CAEL YR ATODLEN YSGOL >

< start="2759.622" dur="2.903"> YN ÔL AR Y TRAC. >

< start="2760.59" dur="3.77"> FELLY RYDYM WEDI PENDERFYNU AGOR Y >

< start="2762.658" dur="4.405"> YSGOLION YN DECHRAU GYDA'R TERFYNOL >

< start="2764.494" dur="3.203"> GRADDAU YN YSGOL UWCHRADD, A HYNNY >

< start="2767.197" dur="2.469"> OES DYDD IAU. >

< start="2767.831" dur="3.903"> OND RYDYM WEDI ENNILL BOD POB UN >

< start="2769.799" dur="3.837"> MESURAU SANITARY YN LLE, >

< start="2771.868" dur="5.772"> Y GOFYNION AR RHAN >

< start="2773.77" dur="5.338"> THEMSELVES Y MYFYRWYR, THE >

< start="2777.774" dur="3.036"> YSGOLION, GWNEWCH YN SIWR BOD YR >

< start="2779.242" dur="4.105"> MESURAU TRAFOD CYMDEITHASOL >

< start="2780.943" dur="4.372"> RHYFEDD MEWN LLE, AC HEFYD >

< start="2783.48" dur="2.335"> PROTOCOLAU MEWN LLE MEWN ACHOS >

< start="2785.448" dur="2.97"> UNRHYW BETH YN DIGWYDD. >

< start="2785.949" dur="4.604"> >> AC FEL YDYCH YN SIARAD AMDANO, HYN >

< start="2788.551" dur="6.541"> WEDI CAEL ALLBYNNAU DIWEDDAR. >

< start="2790.687" dur="5.939"> AM ENGHRAIFFT, OEDD YN DIWEDDAR >

< start="2795.225" dur="4.505"> CLUSTER COVID-19, 29-BLWYDDYN HEN >

< start="2796.76" dur="3.337"> MAN PWY SY'N YMWELD Â CLYBIAU RHYWIOL >

< start="2799.863" dur="1.167"> UN NOSON. >

< start="2800.23" dur="1.869"> SUT MAE'N CYNNWYS YDYCH CHI AM HYN >

< start="2801.164" dur="2.503"> YSBRYD A SUT YDYCH CHI'N GALLU >

< start="2802.232" dur="3.169"> CAEL EI GYNNWYS FEL CYFLYM? >

< start="2803.8" dur="2.669"> >> Rwy'n MEDDWL GYDA UNRHYW SPIKE HOFFI >

< start="2805.535" dur="3.804"> HWN, O'R CWRS, MAE'N GYNNWYS. >

< start="2806.603" dur="6.239"> MAE'N GOFAL. >

< start="2809.473" dur="6.639"> A BOD ACHOS RHANBARTHOL WEDI NAWR >

< start="2812.976" dur="7.307"> LED I GER 200 ACHOS DROS A. >

< start="2816.245" dur="6.341"> MATER O DDYDDIAU DEG NEU FYDD. >

< start="2820.417" dur="4.204"> MAE HWN POB UN YN GWREIDDIOL I RHAI >

< start="2822.719" dur="3.337"> GWEITHGAREDDAU CLWB NOS YN YSTOD Y >

< start="2824.755" dur="4.604"> CYFNOD GWYLIAU HIR YN GYNNAR >

< start="2826.189" dur="4.805"> MAI. >

< start="2829.493" dur="2.903"> YN UWCH Y CLWB NOS >

< start="2831.127" dur="4.538"> GWEITHGAREDDAU YN CYNNWYS LLAWER O >

< start="2832.529" dur="4.505"> POBL IFANC PWY SY'N HOP BARS, I. >

< start="2835.798" dur="2.303"> MEDDWL YW'R CYNRYCHIOLAETH, SYMUD >

< start="2837.167" dur="4.604"> O AMGYLCH Y WLAD. >

< start="2838.234" dur="5.506"> AC FELLY SYDD WEDI EISIAU SYLFAEN >

< start="2841.904" dur="4.071"> INFECTIONS SY'N BERTHNASOL I'R CLWB >

< start="2843.873" dur="2.436"> GWEITHGAREDDAU ym MHOB RHAN O'R >

< start="2846.109" dur="1.802"> GWLAD. >

< start="2846.442" dur="5.472"> MEDDWL, UNWAITH ETO, EIN PRAWF >

< start="2848.045" dur="4.871"> A RHAID I GALLU TRACIO >

< start="2852.048" dur="4.571"> Y PRAWF. >

< start="2853.05" dur="4.203"> WEDI EI LAWER YN CYFLYM YN BLAENOROL >

< start="2856.752" dur="2.504"> Y SIARAD HON. >

< start="2857.387" dur="6.072"> ROEDD Y RHIFAU PRAWF DYDDIOL >

< start="2859.389" dur="5.673"> O AMGYLCH 5,000 NEU 6000. >

< start="2863.593" dur="4.305"> AR ÔL Y SPIKE, RYDYM WEDI EI WNEUD >

< start="2865.195" dur="5.105"> IT - Y PRAWF AR GAEL >

< start="2868.031" dur="3.57"> ANONYMOUS AC AM DDIM COST >

< start="2870.433" dur="2.836"> OHERWYDD RYDYM YN GWERTHUSO BOD LLAWER >

< start="2871.734" dur="3.404"> POBL IFANC A WNAED >

< start="2873.403" dur="3.27"> BYDDAI'R SEFYDLIADAU HYN >

< start="2875.271" dur="1.935"> YN BERTHNASOL I DDOD YMLAEN I GAEL >

< start="2876.807" dur="4.003"> PRAWF. >

< start="2877.34" dur="5.239"> FELLY, I WNEUD EI ANONYMOUS A >

< start="2880.944" dur="4.571"> COST-AM DDIM, RYDYM WEDI'U GALLU >

< start="2882.712" dur="4.638"> PRAWF RHYFEDD DROS 60,000, MEDDWL, >

< start="2885.648" dur="4.105"> ACHOSION DROS Y DYDDIAU TEN GORFFENNOL, >

< start="2887.483" dur="6.74"> A BOD SYDD WEDI EI LED I HYN >

< start="2889.886" dur="5.739"> NIFER O ACHOSION CADARNHAU. >

< start="2894.357" dur="2.803"> Y DDAU A WNAED I'R >

< start="2895.758" dur="2.803"> THEMSELVES SEFYDLU, OND >

< start="2897.293" dur="5.84"> AROLYGIADAU UWCHRADD EU HUNAIN >

< start="2898.695" dur="6.239"> AELODAU TEULU, EU FFRINDIAU >

< start="2903.266" dur="3.17"> COLEGAU LLE GWEITHIO. >

< start="2905.068" dur="2.836"> >> BOD YN WIRIONEDDOL YN MYND I FOD >

< start="2906.57" dur="3.269"> FY CWESTIWN NESAF. >

< start="2908.038" dur="3.202"> A YDYCH YN DISGWYL, PERHAPS, A. >

< start="2909.972" dur="2.17"> AIL WAVE INFECTIONS? >

< start="2911.374" dur="2.469"> AC YW UNRHYW FWY >

< start="2912.275" dur="3.47"> PARATOI SY'N MYND I MEWN >

< start="2913.976" dur="6.941"> Y TU HWNT I'R TRI Ts? >

< start="2915.879" dur="6.473"> >> Rwy'n MEDDWL DYLWN NI BOB DYSGU >

< start="2921.051" dur="2.802"> I FYW GYDA'R RISG HON. >

< start="2922.486" dur="1.868"> MAE'N IAWN SY'N TEITHIO IAWN >

< start="2923.986" dur="1.769"> CYFLYM. >

< start="2924.488" dur="3.436"> MAE LLAWER NAD YDYM YN GWYBOD >

< start="2925.889" dur="3.303"> AM COVID-19, OND UN PETH RYDYM >

< start="2928.058" dur="4.27"> GWYBOD, BOD YN TEITHIO IAWN >

< start="2929.325" dur="3.437"> CYFLYM A'I HEFYD TEITHIO IAWN >

< start="2932.462" dur="1.936"> YN SILENTLY. >

< start="2932.895" dur="2.437"> GALL POBL FOD YN SIARADU'R >

< start="2934.531" dur="4.204"> CLEFYD HEB NOS WYBOD >

< start="2935.465" dur="5.171"> BOD EU BOD WEDI BOD YN WERTH >

< start="2938.869" dur="2.168"> GALL POBL ASYMPTOMATIG FOD >

< start="2940.77" dur="3.437"> HEINTUS. >

< start="2941.17" dur="6.708"> MAE'N TROI ALLAN BOD DAU DDYDD YN BLAENOROL >

< start="2944.341" dur="6.039"> I'R SYMPTOMAU YN DANGOS, BOD >

< start="2948.011" dur="6.706"> PAN FYDD YN FWYAF YN GYNNWYS. >

< start="2950.514" dur="5.705"> YN YCHWANEGU I'R TRI Ts, >

< start="2954.85" dur="4.606"> BETH RYDYM YN PARATOI MEWN TELERAU >

< start="2956.352" dur="4.505"> O'R CONTINGENCIES, Y SEOUL >

< start="2959.589" dur="4.971"> MAE ARDAL METROPOLITAN YN PERHAPS UN >

< start="2960.991" dur="4.17"> O'R MANNAU MWYAF CROWDED AR >

< start="2964.694" dur="1.669"> Y DDAEAR. >

< start="2965.295" dur="3.603"> FEL Y LLYWODRAETH DINAS SEOUL, >

< start="2966.496" dur="3.837"> Y DARPARIAETH SYLWEDDOL >

< start="2969.032" dur="4.104"> LLYWODRAETH Â'R >

< start="2970.466" dur="4.205"> CYFRANOGIAD Y DDINAS >

< start="2973.269" dur="4.605"> LLYWODRAETH YR AWYR, EU >

< start="2974.804" dur="4.571"> YN AWR YN PUTTIO GYDA'N GILYDD AN >

< start="2978.007" dur="3.538"> RHEOLI YSBYTY INTEGREDIG >

< start="2979.508" dur="4.205"> SYSTEM FELLY OS YW RHIFAU UCHEL >

< start="2981.678" dur="4.805"> O INFECTIONS A OEDD YN CYRRAEDD, >

< start="2983.846" dur="5.54"> BYDDAI YN GALLU RHANNU'R >

< start="2986.616" dur="4.872"> ADNODDAU YSBYTY OHERWYDD - >

< start="2989.519" dur="7.975"> MAE'N BWYSIG IAWN NID I GAEL >

< start="2991.621" dur="6.807"> SEFYDLU MEDDYGOL >

< start="2997.627" dur="1.501"> TROSOLWG GYDA ACHOSION EU HUNAIN >

< start="2998.561" dur="2.236"> NI ALL HANDLE. >

< start="2999.262" dur="3.503"> RYDYM HEFYD YN LLYWODRAETHAU LLEOL >

< start="3000.93" dur="3.27"> CAEL CYNNWYS MEWN LLE >

< start="3002.898" dur="2.837"> AM RHIFAU CYNYDDION. >

< start="3004.334" dur="4.537"> GWELYAU YSBYTY I GYMRYD GOFAL >

< start="3005.868" dur="5.706"> Y CLEIFION BWRIADOL, OND HEFYD >

< start="3009.005" dur="4.572"> CANOLFANNAU GOFAL CYMUNEDOL, RYDYM YN GALW >

< start="3011.708" dur="3.57"> EU, LLE SYMPTOM GOLAU >

< start="3013.71" dur="2.602"> CLEIFION - AC MAE 80% ohonynt >

< start="3015.412" dur="2.402"> SYMPTOMAU GOLAU. >

< start="3016.446" dur="2.602"> RHAI NAD OES ANGEN UNRHYW GOFAL. >

< start="3017.948" dur="2.568"> MAE ANGEN EU BOD YN CAEL EI CHWARANTU >

< start="3019.182" dur="5.505"> A MONITRO. >

< start="3020.65" dur="5.039"> O'R CWRS, Y CYNGHORYDD >

< start="3024.82" dur="3.204"> NEGES I'R CYHOEDD, BOD >

< start="3025.822" dur="3.57"> NID YDYM YN MYND I FYND YN ÔL >

< start="3028.157" dur="3.971"> LIFE PRE-COVID. >

< start="3029.526" dur="5.272"> MAE'R RISG HON YN HYN, AC >

< start="3032.262" dur="4.237"> HYNNY, RHAID I NI DDYSGU >

< start="3034.931" dur="3.571"> YN FYW GYDA'R RISG HON. >

< start="3036.633" dur="5.606"> A BOD YN ÔL POB UN YN EI WNEUD >

< start="3038.635" dur="5.105"> EU RHANNU I DECHRAU I'R >

< start="3042.372" dur="3.436"> RHEOLAU SANITARY, MASGAU GWISIO YN >

< start="3043.874" dur="3.27"> LLEOEDD CYHOEDDUS A CHYHOEDDUS >

< start="3045.942" dur="5.339"> CLUDIANT, A FELLY, A >

< start="3047.277" dur="4.871"> GWASTRAFF EICH LLAW, O'R CWRS, >

< start="3051.414" dur="2.002"> TI'N GWYBOD. >

< start="3052.282" dur="2.035"> MAE'R NEGES YN BOD POB UN WEDI >

< start="3053.549" dur="1.969"> RÔL I CHWARAE. >

< start="3054.451" dur="2.569"> >> ERS Y STATES UNEDIG NAWR >

< start="3055.651" dur="2.87"> WEDI Y DIFFYGION MWYAF UNRHYW >

< start="3057.153" dur="2.336"> GWLAD YN Y BYD, YDYCH CHI >

< start="3058.655" dur="1.502"> GWEITHIO, YNA, AM AMERICANS >

< start="3059.623" dur="5.571"> DOD Â'R VIRUS I DE >

< start="3060.29" dur="6.34"> Corea? >

< start="3065.328" dur="3.07"> >> RYDYM, YN MYNEGAI. >

< start="3066.763" dur="5.139"> Y TEITHIO - Y TEITHIO AER >

< start="3068.531" dur="3.937"> RHWNG Y KOREA A'R UD YN >

< start="3072.035" dur="4.07"> DALWCH AGOR IAWN. >

< start="3072.602" dur="4.705"> RWY'N EI WNEUD, MAE'R FLIGHTS WEDI - YR >

< start="3076.238" dur="2.537"> MAE RHIFAU FLIGHTS WEDI EU >

< start="3077.44" dur="3.67"> GOSTYNGWYD YN FAWR OHERWYDD YR >

< start="3078.908" dur="2.536"> NIFER Y PASSENGERS YN PRYNU >

< start="3081.244" dur="1.936"> TOCYNNAU. >

< start="3081.577" dur="3.137"> OND Y TEITHIO AWYR YN GWEDDILL >

< start="3083.313" dur="2.569"> AGOR FWYAF RHWNG YR UNEDIG >

< start="3084.848" dur="2.402"> STATES A Corea. >

< start="3086.016" dur="2.702"> RYDYM WEDI KOREANS YN DOD I MEWN. >

< start="3087.384" dur="4.17"> RYDYM WEDI CENEDLAETHOLION ERAILL >

< start="3088.851" dur="3.07"> AMERICANS YN DOD YN DRWY HYN >

< start="3091.688" dur="2.702"> FLIGHT. >

< start="3092.055" dur="5.839"> AC, OES, MAE POBL PWY >

< start="3094.524" dur="5.372"> YN CAEL EU CADARNHAU AR ÔL >

< start="3098.027" dur="3.303"> MYNEDIAD I mewn i Corea, A HWN YN >

< start="3100.03" dur="2.301"> NID OES CYFIAWNDER O'R STATES UNEDIG. >

< start="3101.464" dur="6.173"> MAE O EWROP. >

< start="3102.465" dur="7.24"> MAE O WLADAU YN Y >

< start="3107.771" dur="3.47"> MIDDLE DWYRAIN A GORLLEWIN ASIA. >

< start="3109.839" dur="3.403"> AC, ETO, NID YDYM YN CAU >

< start="3111.374" dur="4.104"> Y BORDER AR HYN. >

< start="3113.376" dur="5.072"> RYDYM YN RHEOLI EU. >

< start="3115.612" dur="5.171"> AR ÔL CYFRES O GAMAU I >

< start="3118.581" dur="5.239"> RHEOLI'R TRAFFIG YN YSTOD, RYDYM >

< start="3120.917" dur="5.805"> WEDI CYFLWYNO 14 DIWRNOD O >

< start="3123.953" dur="4.004"> QUARANTINE FEL EBRILL YN GYNNAR AM >

< start="3126.856" dur="3.604"> POB TEITHIO INBOUND. >

< start="3128.091" dur="2.702"> NID OES CYFIAWNDER, OND >

< start="3130.593" dur="4.404"> KOREANS. >

< start="3130.927" dur="6.94"> YN Y CARTREF, OS YDYCH CHI WEDI CYFEIRIAD >

< start="3135.131" dur="3.47"> MEWN CYFLEUSTERAU LLYWODRAETH OS YDYCH CHI >

< start="3138.001" dur="3.57"> PEIDIWCH. >

< start="3138.735" dur="5.305"> HEFYD ERS AM 15 DIWRNOD AGO, WE >

< start="3141.705" dur="4.537"> HEFYD GORFODI CYFLWYNO >

< start="3144.173" dur="3.003"> PRAWF AM BOB INBOUND >

< start="3146.376" dur="2.769"> TEITHWYR. >

< start="3147.31" dur="3.069"> YN OLAF, AR NODYN LIGHTHEARTED, >

< start="3149.278" dur="2.97"> DYCHWELYD DYCHWELYD BASEBALL >

< start="3150.513" dur="3.837"> Delio MAWR. >

< start="3152.382" dur="3.87"> MAE LLAWER O CHWARAEON CHWARAEON YN AMERICA >

< start="3154.484" dur="2.969"> TUNIO I MEWN I'R LEAGUE BASEBALL >

< start="3156.386" dur="3.07"> BOD YN DARLLEDU YN YR UD >

< start="3157.587" dur="4.371"> SUT PWYSIG OEDD HYNNY I CHI >

< start="3159.589" dur="5.072"> GWLAD I DDOD Â BASEBALL YN ÔL? >

< start="3162.092" dur="3.336"> >> Rwy'n MEDDWL YW'R CORONAVIRUS >

< start="3164.794" dur="2.869"> HER IECHYD YN YSTYRIED, >

< start="3165.562" dur="2.468"> OND MAE HEFYD YN SEICOLEGOL >

< start="3167.797" dur="3.537"> HER. >

< start="3168.164" dur="6.606"> Y CYFNOD PROLONGED HON O >

< start="3171.467" dur="3.704"> LOCKDOWNS, CHI'N GWYBOD, CYMDEITHASOL >

< start="3174.904" dur="4.238"> PENDERFYNU. >

< start="3175.304" dur="5.239"> MAE WEDI CAEL EFFAITH AR Y >

< start="3179.275" dur="1.602"> DIMENSIWN SEICOLEGOL YR >

< start="3180.677" dur="5.939"> POBL. >

< start="3181.01" dur="8.575"> FEL SYMUDIADAU YN HOFFI HWN, I WNEUD >

< start="3186.75" dur="5.571"> BASEBALL, SYDD YN RHAN FAWR O >

< start="3189.718" dur="5.339"> Y WEITHGAREDD YN KOREA FEL YN LLAWER >

< start="3192.455" dur="3.704"> GWLEDYDD ERAILL. >

< start="3195.191" dur="5.739"> I GAEL BOD SYDD AR GAEL, NID YN >

< start="3196.292" dur="5.672"> Y STADIUMS, OND HEB YR >

< start="3201.064" dur="2.102"> CROWD, OND AR GAEL AR >

< start="3202.097" dur="3.872"> SGRINIAU TELEDU, MAE HYN YN AN >

< start="3203.299" dur="3.504"> SYMUD PWYSIG I YCHWANEGU HYN >

< start="3206.102" dur="1.068"> ELFEN Y BYD-EANG HON >

< start="3206.936" dur="1.201"> HER. >

< start="3207.303" dur="1.268"> >> DIOLCH YN FAWR, GWEINIDOG, FELLY >

< start="3208.27" dur="0.935"> AM EICH AMSER. >

< start="3208.704" dur="3.47"> RYDYM YN CYMERADWYO TG. >

< start="3209.339" dur="5.005"> >> DIOLCH YN FAWR IAWN. >

< start="3212.308" dur="3.604"> >> A PHAN RYDYM YN DOD YN ÔL, YR >

< start="3214.477" dur="3.437"> STORI AM CHWARAE. >

< start="3216.045" dur="3.237"> Y RISG POBLOGAIDD A GYNHALIWYD >

< start="3218.047" dur="1.969"> PIONEER A'R MERCHED SY'N HELPU >

< start="3219.416" dur="1.334"> CAEL Y CYDNABOD A DDYLUNWYD. >

< start="3220.15" dur="0.6"> AROS GYDA NI. >

< start="3328.324" dur="2.736"> >>> HEN DY GWYN >

< start="3329.959" dur="3.837"> MAE CYFLOGWR WEDI DIED AR ÔL COLLI >

< start="3331.193" dur="4.038"> EI BRWYDR GYDA COVID-19. >

< start="3333.93" dur="4.638"> DECHRAU WILSON ROOSEVELT GERMAN >

< start="3335.364" dur="4.338"> GWEITHIO FEL GLANHAU YN YR >

< start="3338.701" dur="2.603"> TY GWYN DAN LLYWYDD >

< start="3339.835" dur="3.204"> EISENHOWER YN 1957 AC OEDD >

< start="3341.437" dur="2.269"> HYRWYDDO I BUTLER YN YSTOD Y >

< start="3343.172" dur="4.638"> GWEINYDDU KENNEDY. >

< start="3343.84" dur="5.639"> YN HOLL, ALMAEN A Wasanaethir 11 >

< start="3347.944" dur="2.202"> LLYWYDDWYR GWAHANOL YN YSTOD EI HUN >

< start="3349.612" dur="1.568"> GOFAL HIR. >

< start="3350.28" dur="3.269"> AU oedd 91. >

< start="3351.314" dur="4.871"> >>> NESAF, YR HEN 150-FLWYDDYN >

< start="3353.682" dur="2.837"> MYSTERY YN Y BRAND FAWR YN >

< start="3356.319" dur="1.301"> AMERICA. >

< start="3356.652" dur="2.402"> Y CHWARAE SYDD WEDI CAEL JACK >

< start="3357.753" dur="2.503"> DANIELS SUT I WNEUD WHISKEY, A >

< start="3359.188" dur="2.803"> SUT Y CWMNI SY'N MYND EI >

< start="3360.39" dur="2.101"> MAE ENW YN RHOI YN ÔL I'R >

< start="3362.125" dur="1.1"> CYMUNED. >

< start="3362.625" dur="2.435"> MAE DEBRA ROBERTS ABC WEDI'R LLAWN >

< start="3363.359" dur="3.003"> STORI. >

< start="3365.194" dur="3.07"> >> Gohebydd: FFORDD TUCKED AR A. >

< start="3366.495" dur="3.237"> FFERM CEFFYLAU YN LYNCH BURG, >

< start="3368.398" dur="3.836"> TENNESSEE, YN HANES HANES DIWETHAF >

< start="3369.866" dur="2.635"> A OEDD YN UNIGOL YN UNIGOL, YN UNTIL >

< start="3372.368" dur="1.835"> NAWR. >

< start="3372.635" dur="3.236"> >> RWYF AM DWEUD STORI, A. >

< start="3374.337" dur="6.306"> STORI GWIR. >

< start="3376.005" dur="6.306"> >> Gohebydd: WHISKEY MAKER'S >

< start="3380.776" dur="1.836"> MARC JACK DANIELS YN GWNEUD EU >

< start="3382.445" dur="2.336"> BRAND. >

< start="3382.745" dur="2.736"> TROI ALLAN OEDD YN UNSPOKEN >

< start="3384.914" dur="2.202"> PIONEER PWY SY 'N CAEL Y FFORDD AM >

< start="3385.615" dur="2.235"> Y TRAETHAWD POBLOGAETH. >

< start="3387.25" dur="2.735"> >> TAD SYLFAEN TENNESSEE >

< start="3387.984" dur="4.604"> WHISKEY. >

< start="3390.119" dur="5.706"> >> Gohebydd: ENTER UNCLE WHISKEY >

< start="3392.722" dur="5.639"> ENWIR AM HEN CHWARAE NATHAN >

< start="3395.958" dur="3.871"> PWY HEFYD YN DIGWYDD I FOD YN Y >

< start="3398.494" dur="2.135"> MEISTR DUW CYNTAF-GWYBOD >

< start="3399.963" dur="2.301"> DISTILLER YN Y WLAD. >

< start="3400.763" dur="3.37"> >> ROEDD Y MAN HON WEDI EI WNEUD >

< start="3402.398" dur="3.637"> PEIDIWCH Â FFITIO AUR BETH RYDYM >

< start="3404.266" dur="2.403"> GWELER YN DEFNYDDIO FEL MEISTR >

< start="3406.169" dur="1.634"> DISTILLER YN AMERICA. >

< start="3406.802" dur="3.17"> >> Gohebydd: GWREIDDIAU'R CWMNI >

< start="3407.937" dur="3.603"> DILYN CAMARADERIE UNRHYW UN, >

< start="3410.105" dur="5.272"> BORN AR BLANED. >

< start="3411.674" dur="5.272"> TIES Y WHISKEY, A DEEP BLEND >

< start="3415.511" dur="3.37"> DERBYN EI HANES I ARALL >

< start="3417.079" dur="3.804"> BRAND POPULAR, JACK DANIELS. >

< start="3419.015" dur="3.237"> RHEOLI I STORI A BENNIR GAN >

< start="3421.017" dur="3.203"> DANIELAU AM FWY NA GANRIF >

< start="3422.385" dur="3.403"> BOD GORFFENNOL A MOON LLEOL >

< start="3424.354" dur="4.938"> HYFFORDDIANT DINEILLER SHINE DIM YN >

< start="3425.921" dur="3.671"> EI CRAFT, ROEDD YN WIRIONEDDOL >

< start="3429.425" dur="2.602"> GWYRDD. >

< start="3429.726" dur="3.436"> >> HE BECAME RATHER MENTOR I >

< start="3432.161" dur="3.07"> JACK, A HEFYD WEDI EI HUN >

< start="3433.295" dur="2.337"> POPETH SY'N GWYBOD AMDANO >

< start="3435.365" dur="1.935"> DISTILLING. >

< start="3435.765" dur="4.204"> >> Gohebydd: GREEN'S GREAT, >

< start="3437.433" dur="5.072"> VICTORIA GRANDDAUGHTER FAWR >

< start="3440.102" dur="3.37"> ANNIE BUTLER Y BLASER MEISTR >

< start="3442.639" dur="2.602"> AM Y WHISKEY. >

< start="3443.606" dur="2.002"> >> NID OES UNRHYW UN YN GWNEUD A. >

< start="3445.375" dur="1.267"> WHISKEY. >

< start="3445.742" dur="2.702"> ROEDD EU ADEILADU FFRINDIAETH, >

< start="3446.776" dur="4.604"> BOND A OEDD YN UNRHYW. >

< start="3448.577" dur="3.971"> >> RYDYCH CHI'N GWYBOD, YN Y 1800au. >

< start="3451.514" dur="2.068"> >> Gohebydd: WEDI GWYRDD >

< start="3452.682" dur="2.168"> YN WNEUD WHISKEY YN UNIG >

< start="3453.716" dur="3.27"> HANES, OND NI FYDDAI >

< start="3454.983" dur="3.337"> Mae UNTIL YN PENDERFYNU DIWETHAF AR ÔL PUMP >

< start="3457.119" dur="3.638"> CENEDLAETHAU BLENDERS MEISTR >

< start="3458.454" dur="3.87"> BYDDAI ENW'R GWYRDD YN OLAF >

< start="3460.89" dur="2.836"> GWNEUD EI MARC. >

< start="3462.458" dur="3.003"> LLAI NA TAIR BLWYDDYN, YR >

< start="3463.859" dur="3.604"> DEDDFWRIAETH TEULU YN DALU CYNTAF >

< start="3465.594" dur="3.036"> STAKE AMONG AMERICAN WHISKEY >

< start="3467.597" dur="2.435"> DISTILLERS A PIONEERS. >

< start="3468.764" dur="3.604"> >> RYDYM WEDI CYFRIFIO BOD MWY >

< start="3470.165" dur="8.109"> NA DAU MILIWN WEDI >

< start="3472.501" dur="7.975"> CODI LLE BYD GWYDR. >

< start="3478.408" dur="3.67"> >> Gohebydd: GYDA COVID-19 EU >

< start="3480.61" dur="6.172"> EDRYCH AM BRIS PRISIO AC I >

< start="3482.211" dur="5.439"> CAEL MASGAU A PPE N95 I'R RHAI >

< start="3486.916" dur="2.602"> AR Y CYSYLLTIADAU BLAEN. >

< start="3487.784" dur="3.436"> >> WIRE YN CYMRYD GOFAL POBL AR >

< start="3489.652" dur="3.036"> Y CYSYLLTIADAU BLAEN, OND BETH AMDANO >

< start="3491.353" dur="2.77"> POBL Y MWYAF SYLWEDDOL BOD >

< start="3492.821" dur="3.771"> AREN'N AR Y CYSYLLTIADAU BLAEN? >

< start="3494.257" dur="3.469"> >> Gohebydd: EU BOD YN SIDD I >

< start="3496.726" dur="2.702"> ESTYN EU EU REACH BELLACH. >

< start="3497.86" dur="3.67"> TEMPORARILY AR GAU AM DWRS, >

< start="3499.561" dur="4.972"> EU TROI'R DOSBARTH I MEWN >

< start="3501.663" dur="4.572"> ZERO TIR AR GYFER PACIO A >

< start="3504.666" dur="4.906"> MASGAU DOSBARTHU AM >

< start="3506.368" dur="3.537"> CYMUNEDAU LLIW YN DERBYN Y >

< start="3509.705" dur="2.536"> GWLAD. >

< start="3510.039" dur="2.703"> >> MAE 80% o'r MARWOLAETHAU >

< start="3512.375" dur="2.269"> AFFRICAN-AMERICAN. >

< start="3512.875" dur="2.836"> PAN YDYCH CHI'N GWELD EICH POBL >

< start="3514.777" dur="1.802"> STRUGGLING DUE I LACK OF >

< start="3515.845" dur="2.035"> RHYWBETH, RYDYM NI'N BLEIDLEISIO >

< start="3516.712" dur="2.403"> LLENWCH Y GAP. >

< start="3518.014" dur="6.639"> >> Gohebydd: NAWR DEDDFWRIAETH GWYRDD >

< start="3519.248" dur="7.375"> PERMEATING PANDEMIC. >

< start="3524.787" dur="3.069"> DECHRAU PENNOD NEWYDD YN EI >

< start="3526.756" dur="2.068"> HANES BYR. >

< start="3527.99" dur="3.17"> >> I GAEL Y PREIFIL A >

< start="3528.957" dur="3.871"> ANRHYDEDD CARU AR FY >

< start="3531.293" dur="5.139"> GRANDFATHER FAWR-FAWR >

< start="3532.962" dur="3.77"> DEDDFWRIAETH, MAE'N FWY YN FAWR, CHI >

< start="3536.565" dur="2.036"> GWYBOD. >

< start="3536.866" dur="2.302"> NI ALLWCH WNEUD GEIRIAU SUT I SUT >

< start="3538.734" dur="3.504"> MAE'N TEIMLO. >

< start="3539.302" dur="5.505"> RWY'N ANGEN IAWN EI WNEUD A minnau >

< start="3542.371" dur="4.705"> YN ANRHYDEDD I BARHAU I'W WNEUD >

< start="3544.94" dur="2.47"> BETH FY GRANDFATHER FAWR-FAWR >

< start="3547.21" dur="0.934"> DECHRAU. >

< start="3547.543" dur="2.335"> >> Gohebydd: DEBRA ROBERTS, ABC >

< start="3548.277" dur="4.304"> NEWYDDION. >

< start="3550.012" dur="3.404"> >> A CYN RYDYM YN MYND TONIGHT, THE >

< start="3552.715" dur="2.503"> DELWEDD Y DYDD. >

< start="3553.549" dur="2.903"> YR ANGELAU GLAS YN CYFLWYNO'R >

< start="3555.351" dur="4.571"> DOSBARTH GRADDIO ACADEMI NAVAL >

< start="3556.585" dur="6.24"> O 2020. >

< start="3560.056" dur="3.07"> EIN LLONGYFARCHIADAU I CHI FEL >

< start="3562.959" dur="1.635"> RHYFEDD. >

< start="3563.259" dur="2.403"> AC YN CYFIAWNDER DIWRNOD FEW YR >

< start="3564.727" dur="2.669"> BYDD RHAGLEN GOFOD AMERICANAIDD >

< start="3565.795" dur="4.705"> LANSIO I ARDAL NEWYDD. >

< start="3567.53" dur="5.272"> BYDD NASA AC ELON MUSK SPACEX >

< start="3570.633" dur="3.336"> ANFON Y CENHADAETH GYNTAF CREWED >

< start="3572.935" dur="2.47"> I GOFOD. >

< start="3574.103" dur="4.138"> MAE NEWYDDION ABC YN FYW YN PARTNERIO I >

< start="3575.538" dur="5.072"> DOD Â HAWL I'R LANSIO >

< start="3578.374" dur="3.503"> PAD YN LIFT OFF AM 3:00 PM >

< start="3580.743" dur="2.603"> DYDD MERCHER. >

< start="3582.011" dur="2.736"> FY COLOMAGUE TOM LLAMAS A minnau >

< start="3583.479" dur="2.235"> BYDD YN SIARAD CHI DRWY'R CYNTAF >

< start="3584.88" dur="2.136"> SYLWADAU MEINI PRAWF Y CENHADAETH. >

< start="3585.848" dur="1.635"> >>> BOD YN EIN SIOE AM HYN >

< start="3587.15" dur="2.135"> AWR. >

< start="3587.617" dur="3.303"> BYDDWCH YN SIAR I AROS YN TUNED I ABC >

< start="3589.418" dur="3.437"> NEWYDDION YN FYW AM FWY CYD-DESTUN A >

< start="3591.053" dur="2.136"> DADANSODDIAD O BEN Y DIWRNOD >

< start="3592.989" dur="0.734"> STORIAU. >

< start="3593.322" dur="1.101"> Rwy'n LINSEY DAVIS. >

< start="3593.856" dur="2.903"> DIOLCH YN LLAWER AM STRYDO >

< start="3594.557" dur="2.202"> GYDA NI, A NOSON DA. >

< start="3608.938" dur="4.07"> >> Cyhoeddwr: HWN YN ABC "BYD >

< start="3610.406" dur="3.704"> NEWYDDION TONIGHT "GYDA DAVID MUIR. >

< start="3613.142" dur="2.069"> >> NOSON DA A'N FAWR >

< start="3614.243" dur="1.969"> I GAEL CHI GYDA NI YMA AR A. >

< start="3615.344" dur="2.37"> NOSON BUSNES IAWN DYDD NOS. >

< start="3616.345" dur="3.603"> A BYDDWN YN CAEL Y BOD YN MYNYCHU >

< start="3617.847" dur="3.169"> YN Y SYLFA NAVAL YN TEXAS. >

< start="3620.082" dur="1.468"> ARGYFWNG Y DAM A STORMS AR >

< start="3621.149" dur="1.87"> Y SYMUD. >

< start="3621.684" dur="3.137"> OND RYDYM YN MYND I DECHRAU YMA >

< start="3623.152" dur="2.869"> GYDA'R DATBLYGIADAU MAWR YN >

< start="3624.954" dur="1.368"> Y CORONAVIRUS YMA YN YR >

< start="3626.155" dur="1.835"> UD. >

< start="3626.455" dur="3.07"> PENNAETH Y CDC YN GWNEUD NEWYDDION >

< start="3628.123" dur="3.404"> PAN FYDD YN CAEL EI FOD YN IAWN YN DEBYGOL >

< start="3629.658" dur="3.404"> BYDD AIL WAVE O >

< start="3631.66" dur="3.404"> Y VIRUS YMA YN YR UD, AC >

< start="3633.195" dur="2.87"> NA ALLAI RHEOLI ALLAN A. >

< start="3635.197" dur="2.57"> AIL LOCKDOWN. >

< start="3636.199" dur="3.403"> OND Y LLYWYDD HWYR HEDDIW >

< start="3637.9" dur="3.236"> GWRTHOD BOD, YN DWEUD Y >

< start="3639.735" dur="3.17"> NI FYDD GWLAD YN CYFLWYNO ETO. >

< start="3641.27" dur="2.67"> AC FEL Y GWLAD HON YN ÔL YR >

< start="3643.038" dur="3.037"> WYTHNOS DYDD GOFFA, Y TOL >

< start="3644.073" dur="3.57"> NAWR MWY NA 94,000 YN BYW AR GOLL >

< start="3646.208" dur="3.504"> YMA YN YR UD. >

< start="3647.777" dur="3.27"> Y LLYWYDD YN DWEUD HWYR HEDDIW >

< start="3649.845" dur="2.402"> OS OES UNRHYW AIL WAVE, >

< start="3651.18" dur="2.036"> SYDD YN EMBER NEU A. >

< start="3652.381" dur="1.635"> FLAME, YN EI GEIRIAU, RYDYM >

< start="3653.349" dur="1.335"> MYND I'W RHOI ALLAN. >

< start="3654.15" dur="2.802"> OND NID YDYM YN CAU EIN >

< start="3654.817" dur="3.971"> GWLAD. >

< start="3657.086" dur="3.804"> >>> A TONIGHT YR ASTUDIAETH NEWYDD >

< start="3658.921" dur="3.336"> BOD YN DWEUD YR UD YN SIARAD I >

< start="3661.023" dur="2.169"> DEDDF A AWGRYMIADAU 36,000 BYW >

< start="3662.391" dur="2.937"> GALLWCH WEDI ARBED, A PHOB >

< start="3663.325" dur="3.37"> O'R AMID HON DIWEDDARIAD I >

< start="3665.461" dur="2.068"> CYFARWYDDYD I'R CDC A ACHOSIR >

< start="3666.829" dur="3.903"> RHAI CONFUSION HEDDIW. >

< start="3667.663" dur="4.404"> FELLY YMA BETH Y Mae'r CDC YN DWEUD >

< start="3670.866" dur="2.402"> TONIGHT A EU BOD WEDI EU DWEUD WEDI >

< start="3672.201" dur="2.135"> DYWEDODD HYN CYN. >

< start="3673.402" dur="1.869"> BOD COVID-19 YN CYFLWYNO YN BRIF >

< start="3674.47" dur="2.336"> DRWY GOSOD CYSYLLTU Â >

< start="3675.404" dur="2.836"> PERSON I BERSON, A SYDD EI HUN >

< start="3676.939" dur="3.637"> GALL FOD YN BOSIBL BOD PERSON >

< start="3678.374" dur="2.97"> GELLIR CAEL COVID GAN GYFLAWN A. >

< start="3680.71" dur="2.068"> LLAWER NEU AMCAN SYDD WEDI'R >

< start="3681.477" dur="3.136"> VIRUS AR TG A THEN YN CYFLWYNO >

< start="3682.912" dur="2.969"> EU HUNAIN MOUTH, NOS NEU LLYGAD, >

< start="3684.746" dur="4.439"> NID YW HYNNY I FOD YN Y >

< start="3686.014" dur="3.805"> PRIF FFORDD, BOD YN BRIF >

< start="3689.318" dur="3.036"> DRWY BERSON I BERSON, >

< start="3689.952" dur="3.336"> DRWY DROPLETAU ATEBOL. >

< start="3692.488" dur="1.134"> FELLY RYDYM WEDI LLAWER I GAEL DRWY >

< start="3693.422" dur="2.769"> TONIGHT. >

< start="3693.755" dur="3.238"> RYDYM YN CYFLWYNO GOFAL GOFAL >

< start="3696.325" dur="2.803"> DRWY BOB UN A EVA PILGRIM >

< start="3697.126" dur="4.17"> ARWAIN NI I ffwrdd. >

< start="3699.262" dur="2.735"> >> Gohebydd: TONIGHT THE >

< start="3701.43" dur="1.501"> LLYWYDD A PENNAETH YR >

< start="3702.131" dur="1.635"> SIARAD CKDC YNGHYLCH YR YMATEB >

< start="3703.065" dur="2.402"> I AIL WAVE. >

< start="3703.9" dur="2.501"> HWN FEL CYFARWYDDWR ROBERT REDFIELD >

< start="3705.601" dur="5.305"> DYWEDODD UN YN DOD. >

< start="3706.535" dur="6.84"> HE PWYNT I'R DEHEUOL >

< start="3711.04" dur="5.238"> COOLIO TEMPERATURE HEMISPHERE >

< start="3713.509" dur="4.371"> A SIARAD MEWN ACHOSION. >

< start="3716.412" dur="2.236"> NI ALLWCH WARANTU. >

< start="3718.014" dur="2.068"> BETH ALLWCH DDWEUD YDYM NI >

< start="3718.781" dur="3.17"> PWYLLGOR I DDEFNYDDIO'R AMSER RYDYM >

< start="3720.216" dur="3.136"> WEDI NAWR I GAEL Y GENEDL HON FEL >

< start="3722.084" dur="4.071"> DROS PARATOI FEL POSIBL. >

< start="3723.486" dur="4.304"> OND DIM SYLWADAU AGO, THE >

< start="3726.288" dur="1.936"> DYWEDODD Y LLYWYDD AIL LOCKDOWN >

< start="3727.923" dur="1.802"> NI FYDD YN DIGWYDD. >

< start="3728.357" dur="2.67"> >> BETH MAE'N EMBER NEU A. >

< start="3729.859" dur="1.435"> FLAME, RYDYM YN MYND I'W RHOI >

< start="3731.16" dur="1.635"> ALLAN. >

< start="3731.427" dur="1.733"> OND NID YDYM YN CAU EIN >