3403s New York Gov. images and subtitles

UA TSAUG RAU NEJ COV SAWV DAWS TAU HNUB NO. Kuv xav tias KOJ PAUB TXHUA TUS UAS TSIS TAU NTAWM NO. ON KUV POJ NIAM, TXAUS NYIAM TXHEEJ TXHEEM LOS NTAWM KEV TSO CAI NTAWM COV KEV PAB CUAM RAU. MOOG NROG KUV IB LUB SIJ HAWM. NWS YOG FEEM NTAWM PEB SWAT TEAM. PEB MUAJ TAM SIM NO NTAWM EMPIRE COLLEGE, DR. ZUCKER, Tsim LISA DeROSA, THIAB TUS THAWJ COJ DIRECTOR. PEB MUAJ NTAU CUA INTERESTING XOV XWM TODAYLISA DeROSA, THIAB TUS THAWJ COJ DIRECTOR. PEB MUAJ NTAU CUA INTERESTING XOV XWM TSHWM SIM NO, HU TAU TUAJ. TAM SIM NO, PEB TSEEM TAU LUB NTUJ COJ MUS RAU LAWV. PEB TSIS MUAJ CAIJ NORB MUAJ NOV NYEEM COV APEX. NCO NTSOOV UAS KAB MUS RAU SAWV DAWS, NWS YUAV POM HIGH POINT, NWS YUAV TSWV YIM, NWS YUAV MUS ROV QAB HAUV TSEV. PEB HAIS tseem nyob rau txoj kev TXIM HAUM. NABNPAWB KEV POM ZOO UAS MUAJ CEEV FAJ LOS RAU HAUV, 80% TSEEM SELF RESOLVED. HAIS TXOG 15% NTAWM COV NEEG HAIS LUS LI THOV THAWJ COJ HOS PHEEJ YIG. THIAB NO MUAJ DEGREES NTAWM HOS PHEEJ YIG. TAB SIS TUAJ TAG DAIM UNIVERSE YUAV TSUM UA TXHEEJ TXHEEM YOG 15%. PEB SIV COV QAUV PROJECTION Qauv. PEB MUAJ CORNELL TAM SIM NO XWB COV KEV TAW QHIA PROJECTION, PEB SIV McKENZIE, COV TXIAV TXIM NTAWM KEV NOJ QAB HAU KEV DAIM NTAWV UA HAUJLWM. THIAB COV LAWV TSEEM CEEB LOS COOB XWB KOJ MAS LOS TXHEEJ TXHUA TUS NPLUA YEEM PROPER JEKER RAU THIAB NPAJ RAU NEJ YOOJ YIM. COV QAUV COV QAUV YEEJ ZOO LAWV, COV LAWV HO YOG QAUV NTAWM TEJ YAM, Lawv TSIS TAU LUS CEEB TOOM HAIS TIAS, TEEB MEEM YOG LUB NTUJ TSUM LOS TAS LOS PEB MUAJ RAU KEV NPAJ, TXOJ KEV? UA RAWS LI COV DATA, UA RAWS LI COV HNUB QUB, UA RAWS LI COV HNUB. LUB LUAG TSEEM HOS HOSPITALISATIONS TAU MUS SAIB IB QHO SIAB PHEEJ HMOO TSHAJ PROJECTED QAUV, THAS TXHUA LUB PROJECTED QAUV. Yog li thiaj li muaj peev xwm KEV SIB TXHAWB. ROV QAB LOS TIAS LOJ HEEV NQE XEEM FASTER HIGHER POJ NIAM RAU HAUV TSEV THIAB HAIS TIAS LAWV THIAJ TAUS LOS US YOG LUB NPE NTAWM COV NEEG ROJ MUS INTO HOSPITALS. TAM SIM NO PEB YUAV SAIB NYOB ZOO YOG TXOG 140,000 COJ MUS LOS Koom rau hauv HOSPITALS, HOSPITAL Peev Xwm YOG 53,000 PW. UAS YOG LEEJ TWG. PEB YUAV SAIB ZOO TXOG 40,000 ICU LEEJTWG LOS RAU HAUV LUB LUS TXWV. PEB MUAJ HAIS TXOG 3,000 ICU TXAJ. UAS YOG HAIV NEEG. LEEJ TWG YOG ICU PW RAU COV NO PHOOJ YWG? YOOJ YIM IB LEEG NROG IB CUA CEEV. LUB CAIJ NTUJ NO YOG TUS TSWV QHOV TSEEM CEEB NTAWM COV KHOOM RAU IB YAM TSEEM CEEB HUV NYOB RAU HAUV VIM LI NO YOG IB TUG NEEG SAIB XYUAS KEV TSWJ THIAB TXUJ CI YUAV TSUM TAU NTAU DUA CUA TXIAS TSHAJ YEEM HAIV NEEG. PEB YUAV UA LI CAS YUAV UA LI CAS? TXO TUS ZAJ NKAUJ NO LI TAB SIS HAUV LUB HOSPITALS, qeeb TUS NAJ YEEM UAS LOS RAU HAUV TUS KHEEJ. LEEJ TWG DR. FAUCI YOG THAM TXOG TV NROG TXHUA HNUB. TIAJ RAWS LUB CURVE, CA LUB LAV, UA CA LUB CURVE. SAWV DAWS POM TUS NEEG PHEEJ HWJ CHIM NYOB RAU HAUV HOSPITALS LI PEB YUAV TAU TAU Nrog lawv nyob hauv HOSPITALS. THIAB PEB UA TAU HAUJ LWM RAU LAWV. THAUM LUB SIJ HAWM, NYIAJ TAU KOJ TUS KHEEJ HAIS LUS, MUAJ CAI? Yog li ntawd CIA LI maj mam pib tus lej ntawm COV NYIAJ LOS UA RAU HAUV HOSPITAL, MEANWHILE RAWS LI KOJ HOSPITAL PEEV. PEB UA HAUJ LWM ZOO TSHAJ PLAWS SIMULTANEOUSLY. PEB TAU TXAIS LOS NTAWM HNUB IB. TXO TUS ZAJ NKAUJ NO LI Tab tom NRHIAV, CA LUB CURVE, QW KEV KIS QAIB FLF INFECTION. PEB UA TXHUA YAM UA TXHUA YAM PEB TAU. HAIS TIAS YEEJ TSIS PAUB TSIS TXAUS SIAB TUS NEEG UA HAUJLWM, SOCIAL DISTANCING, KAWG COV GYMS, KAW LUB PHEM. IB QHO TXOG HAUV TSHIAB YORK NROOG QHOV TWG PEB TAU COV QIB SIAB NTEV LOS NTAWM DENSITY UA NTEJ PEB XAV TAU NYEEM RAU LUB NEW YORK NROOG NROOG ZOO, ESPECIALLY NROG HLUAS NKAUJ HMOOB, KUV VIM ZOO HEEV LI LAWV YUAV UA LI CAS KUV YEEJ THIAB AS XAIB LI AS KUV THIAJ CIAJ HAIV NEEG THIAB LUS QHIA TEJ NO MAS MUAJ NTUJ. KOJ YUAV TUAJ MAUM LUB CORONAVIRUS. KOJ THIAJ LI TUAJ KOJ HAIS ZOO KAWG HERO, KOJ YUAV TSIS TAU. KOJ YUAV TUAJ YEEM NWS. THIAB KOJ YUAV TAU TSHAJ LICAS NWG UA TSAUG KOJ TXOG RAU LUB NEEG PHEEJ YEEM KOJ HLUB. TAB SIS LUB YORK NROOG LUB NROOG YAJ YEEM MUAJ UA LICAS THIAJ PAUB. KUV POM TAU QHOV TEEB MEEM LOS KHWV PHUB. KUV COJ MUS RAU MAYOR De BLASIO THIAB PHEEJ YEEM HWJCHIM, Peb SAIB LOS SAIB NROG KEV NPAJ HAUV 24 TEEV ​​TAUS TXHUA TXHUA TUS ROV LOS NROG. LAWV CAI NROG IB NPAJ. PEB COV NO UA TAM SIM NO NPAJ. Kuv Kos Npe RAU LUB TSWV YIM. TXOJ KEV COJ YUAV TSUM KAWG KAW NRHIAV HAUV YORK NROOG NROOG LAUS PEB MUAJ NTAU NTAU NTAU HUV TSHUAJ TSHUAJ HAUV TSHIAB YORK NROOG, PEB MUAJ FEWER COV TSHIAB HAUV TSHIAB YORK NROOG. QHIB TXOJ KEV. NEEJ NEEG YEEJ YUAV MUAB RAWS, lawv xav tau MUS RAU OO THIAB TAU IB YAM CUA. KOJ XAV TAU LUB TSWV YIM ZOO. YUAV TSUM NCAWS KEV KUAJ RUAJ RAWS LI TSHEB, QHIB TXOJ CAI RAU TSO CAI. Peb yuav suav teeb meem PLAYGROUND DOCS DENSITY. TSIS PUB LEEJ TWG PAUB TSHIAB. TSIS XAIV TAU LUB CAIJ TSHWJ XEEB HAUV A UA SI GROUND. TSIS PUB MUAB NYIAM RAU QIB. KOJ YUAV TSIS UA LI CAS. PEB YUAV THOV COV NEEG TAU LOS UA RAU IB TUG VOLUNTARY BASIS. YOG LEEJTWG TSIS PUB LEEJ TWG TIAS, PEB YUAV UA LI CAS YUAV UA LI CAS CUAB YEEJ THIAB PEB YUAV UA tiag KUB PLAYGROUNDS. PEB TSIS TXHOB HAIS TIAS HLUAS NKAUJ DUA UA SI GROUNDS YOG QHOV CHAW UA RAU MUS OUT THIAB TAU QHIB CUA, TAB SIS KOJ MUAJ RAU EXERCISE SOCIAL DENSITY TXAWM NYOB RAU HAUV IB PLAYGROUND. THIAB THEM NYIAJ, NWS YOG VOLUNTARY. TUS TUB LOJ MUS UA NWS UA RAU NWS LAWV HAIS LI NO HAIS TSEEM CEEB HEEV rau NEEJ NEEG ntawm LUB NROOG. YOG NWS TSIS TAU UA LUAJ, PEB YUAV TAU TXHUA YAM KAWG LOS UA SI UA SI GROUNDS. KUV TSIS TXHOB HAIS UA LUAJ. TAB SIS PEB YUAV TSUM TAUS TXIAV TXIM Kis ntawm kev kis thiab LEEJ TWG TSEEM CEEB COV LUS. QHOV NO yog LUS CUA. VIM LAWV COV PHEEJ YEEM THIAJ TAU SU TIAMSIS YEEM TSWJ HAIS MEASURES TEJ ZAUM YUAV UA HAUJ LWM. THIAB THEM NYIAJ, PEB YUAV UA LI NO LOS NTAWM KEV TXHEEJ TXHEEM. TAB SIS SAIB IB DAIM NKAUJ ZOO LI NO KEV SIB THAM. LUB SIJHAWM POJ NIAM, QHOV KEV PAB CUAM NYAB LAJ HOS PHEEJ HAIS LUS HAIS COJ MUS TXHUA TXHUA OB HNUB. OK? MAUM OB HLIS, TUS NEEG SAWV DAWS TAU HOS TAU TUS KHEEJ HEEV LI DOUBLING TXHUA YAM 3.4 HNUB. NYOB RAU HNUB NO, COV KEV TXHEEJ TXHEEM SAWV DAWS SAWV DAWS LUB SIJ HAWM TUS KHEEJ HAIS LUS TSIS TXAUS SIAB TXHUA 4.7 HNUB. TAM SIM NO, UAS yog TXHUA TUG ZOO ZOO RAU TSEEM CEEB. TABSIS LUB QHOV TSEEB YOG LEEJTWG DENSITY UAS PEB TUAJ SAIB TAU, NWS HAIS LICAS HEEV, TABSIS YOG KOJ REDUCE DENSITY, KOJ TUAJ YEEM Txo TXOJKEV KAJ CUA HEEV. Thiaj li hais tau cov phiaj xwm, KUV VWM SAIB LAWV COJ LUB HLWB TXHUA TUS OV QHOV CHAW THIAB KUV TSIS TXHOB UA ZOO HAIS TXOG COV TSHUAJ HAUV QHOV IB TXHEEJ TXHEEM TXHUA TUS MENYUAM RAU TXHUA LUB ZEEM NTXIV LAWV UA LI CAS. TAB SIS LWM YAM, QHOV NO YEEJ TXHUA YAM Kos Npe. THIAB KUV TSIS 100% NTSHE NWS KHWV LOS SIS YOG TUAJ YEEM. TAB SIS COV TUB ROV LOS LUB TUB ROG TXOJ KEV TUAG. THIAB THEEJ TSEEM ZOO TSHAJ PLAWS COV CUA KHOV LUB TAUB HAU RAU LUB WRONG KEV RUAJ NTSEG. COJ MUS RAU HAIV NEEG HAIS LUS HAIS COV NO YUAV TSUM, SOCIAL LUS DAG, TSIS POM ZOO, TSIS UA TUS NEEG UA HAUJ LWM TSIS PUB, MUAJ, LAWV YOG TXOJ CAI. LOS TXOJ KEV, Lawv YEEJ ZOO THIAB LAWV YOG TXUJCI LOS THIAB HE SAID SUGGESTS NTAWM QHOV PHOOJ YWG TIAS LAWV Lawv KHAWV KOOB LI CAS HOS PHEEJ YIG. THIAB QHOV NO TXHUA TAU. QW LUB HOSPITALISATION TUS NQI, LOS LOS RAU HAUV HOSPITALS MUAJ TXHUA YAM LOS SAU HOSPITALS HAIS TAU TXAIS NROG COV NQI NTAWM COV NEEG Tab tom los. SAIB LUB SIJ HAWM, NYIAJ TAU HAIV NEEG HAIS TIAS, YOG DAB TSI SIAB PHAJ? KOJ SAIB DAIM KAB NO KOOS LOOS. PEB DAIM NTAWV THOV KEV PAB, YOG DAB TSI SIAB PHEEJ HMOO NTAWM LI, YOG DAB TSI TUS APEX NTAWM COV kab ntawd. LAWV YOG COV NTSIAB LUS NTAWM ZOO KAWG LI COV NEEG PHEM TAU TUAJ NYOB RAU LUB HOSPITAL SYSTEM TIAS YOG PEB QHOV ZOO TSHAJ PLAWS YOG LUB APEX. THIAB THAUM TWG LOS TXOG NYOB ZOO. THEM NYIAJ, YOG LAWV XA LOS NTAWM KEV XAIV. THEM NYIAJ, RAWS LI NEJ MESKAS NO LOS UA KE. TAB SIS TUS TUB HU UA TAM SIM NO UAS YUAV TUAJ NYOB HAUV 21 HNUB. Yog li RAMP UP LUB HOSPITAL PEEV XWM - UA LI CAS - YUAV TSUM TAU TXAIS RAU TES UAS APEX VOLUME. KOJ YUAV UA LI CAS RAMP UP HOSPITAL PEEV XWM? KOJ RAMP UP PW, KOJ RAMP UP COV NEEG UA HAUJLWM THIAB KOJ RAMP UP COV KHOOM THIAB CAIJ NTUJ yog LUB QHOV TEEB MEEM HAUV COV KHOOM SIV AS PEB DISCUSSED MUAJ NTAU LUB SIJ HAWM. QHOV PEB SAWV DAWS NO? PW, PEB YUAV MUAJ NEEG PAUB 140,000. PEB MUAJ 53,000. UAS YOG lub peev xwm txawv ntawm LUS TXWV. PEB YUAV TSUM qhia txhua cov tsev kho mob lawv TAU RAU KEV NTSEEG Lawv lub peev xwm LOS 50%. Kuv HAIS QHIA RAU LEEJ TWG UA RAU IB TUG CONFERENCE HU RAU YESTERDAY. QHOV NO YOG IB TUG KHWV RAU LUB HOSPITALS TAM SIM NO YUAV HAIS KOJ NYIAJ TAU TAU POV TSEG 50%. TAB SIS KUV TSEEM RAU KOJ, LAWV ZOO LI NTAWD HAIS TXOG NWS THIAB LAWV ROV QAB LOS PEB COV LEEJ TWG TXHAIS LUS NROG. THIAB LAWV LUB HOM PHIAJ LOS SIS PIB RAU PHAJ YEEM. YOG HAIS TIAS KOJ NYIAM HOS POJ NIAM LOS NTAWM 50%, UAS YOG KOJ 27,000 PW RAU SAUM SAWV DAWS SAWV DAWS, NWS YUAV SIV RAU KOJ 80. TXHUA TUS HOSPITALS KUV THOV AS A HOM Sim NCE LOS ROV LOS NTAWM 100% KOJ PEEV. 50% TSWV LOS RAU LUB CAIJ. HOM PHIAJ COJ 100. Kuv ntseeg YEEM PHEEJ YEEJ YUAV TAU TXHEEJ TXHEEM MUS RAU QHOV NO. THIAB KUV ENCOURAGED LAWV MUS LOS LAWV UA LI LUAG UA AS HOS LOOJ CEEB. TAM SIM NO LUB SIJ HAWM YUAV LOS AGGRESSIVE THIAB UA LI KOJ LUB CEV TSIS TXHOB UA NTEJ. YOG HAIS TIAS ບາງ qhov lawv ua ntawd, thiab kuv NTSEEG TXHUA YAM NTAWM YEEJ YUAV, TAU YUAV TSUM TAU NYIAJ TXHUA 5,000 TXWV, PEB TAU TXAIS RAU 85,000 PW. FEMA, ARMY CORPS NTAWM COV KWV TXHIAJ, PEB UA DAB TSI NYOB RAU LUB JAVITS CENTER, LUB TEB CHAWS CENTER, CUA TXIAS ZOO TSHAJ PLAWS, LUB CEV PHOOJ YWG CAMPUS, UAS COJ PEB TUAJ 89,000. US NAVY SHIP "KEV LAG LUAM," TUS THOV KEV CAWM, UAS YUAV TAU 1,000 TAU TXOJ CAI RAU HAUV QAB LOS NTAWM HOTELS, UAS COJ KOJ 90,000. YOG HAIS TIAS PEB COJ TAG NRHO LUB XEEM DORMITORIES NYOB RAU HAUV LUB XEEV DAIM TSHIAB YORK, UAS YUAV TUAJ TUAJ RAU AN TSHAJ 29,000 PW. PEB YUAV TSUM TAU NYOB 119,000 PW. KOJ YEEJ TSEEM TSIS TAU RAU 140 KOJ YUAV TSUM, TAB SIS LAWV UA LI peb saib SAIB cov chav tsev, peb nyob nraum SAIB SAIB FORMER NURSING HOMES, TXHEEJ TXHEEM OWE RAWS LI TXOJ KEV UA LI CAS RAU NYOOG. Yog li ntau, tsim txom, AGGRESSIVE, TAB SIS LUB NEEJ Koj ua yam uas koj muaj YUAV UA TAU. THIAB UAS peb ua dab tsi RAU LUB ROOJ MUAJ PEEV XWM. TIV THAIV KHOOM SIV, PEB YUAV TAU UA LICAS NROG LUB NTIAJTEB NO. PEB MUAJ IB TUG NEEG HWJ HUAM UAS YOG VIM LI CAS UA NWS. TAM SIM NO PEB YUAV MUAJ ZOG TIV THAIV KHOOM, GLOVES, MASKS, GOWNS RAU TXHUA LUB HOS PHEEJ HWJ STATEWIDE NO SIB HAIS TXOG NWS. HNUB NO TSIS MUAJ HOSPITAL, TSIS MUAJ NURSE, TSIS TAU DOCTOR YUAV UA LI CAS COV LEGITIMATELY Kuv TSIS TXHOB TIV THAIV COV KHOOM SIV. TAM SIM NO THIAB RAU LUB FORESEEABLE YAV TOM NTEJ, PEB TAU IB TUG NYIAJ. PEB TSIS TXHOB HLOOV IB TUG ZOO NYIAJ RAU PEB COV LIMTIAM LOS NTAWM TAM SIM NO, PLAUB LUB CAIJ LOS NTAWM TAM SIM NO, TXIV NEEJ LUB CEV LOS NTAWM TAM SIM NO. TAB SIS PEB SAWV DAWS SAIB. THIAB NO MUAB ZOO TSHAJ PLAWS THIAB A ZOO YOOJ YIM LOS NTAWM TEAM. THIAB THEM NYIAJ, PEB YUAV KHIB DAWB RAU LWM YAM KHOOM. CUA NKAG, VENTILATORS, CUA HLAU. PEB TSEEM 30,000. PEB MUAJ NYOB RAU HAUV KEV THEM TSO CAI SYSTEM 4,000 VENT LATERS. QHOV NOV YOG NYOB HAUV NORMAL TXOJ KEV CAWM SEEJ. PEB MUAJ KEV PHEM 7,000 THIAB PEB SAWV DAWS TU SIAB. COV LUS COG TSEG LUB CEV YUAV TSUM UA SAB 4,000. PEB VWM HAIS RAU COV PHAB LWJ HUAM QHOV TWG IB HAIV NEEG CUA YUAV UA OB DUAB. NWS YEEJ TSEEM YUAV UA RAU NWS. KUV YUAV TSUM SAIB Yog peb tuaj yeem kawm THIAB UA RAU ME ME ME THIAB TAU IB LUB MAS TSHAJ NTAWD MUAJ KEV KAWM TAU NWS, TAB SIS PEB SAIB DAIM PHEEJ HMOO CUA HLAU. PEB YUAV UA RAWS LI UA HAUJ LWM NROG COV COV LUS COG TSEG MUS SAIB TAU XAV PAUB NTAU NTXIV VENTILATORS. TAB SIS YOG PEB IB TUG ZOO SAWV DAWS yog LUB HOM PHEEJ. THAIV DUA, LUB CEV CAWV, ICU Txhais tau tias ZOO NKAUJ ZOO NRAUG TUAJ SAWV DAWS THEM NYIAJ, QHOV NO RAU TUS NEEG NO IB TUG DAIM DUAB KHOOM RAWS LI PEB YUAV TSUM TAU. KOJ HAIS LI QUB, KOJ HAIS KHOOM UA HAUJ LWM, KOJ YUAV TSUM TAU TUS NEEG UA HAUJ LWM, THIAB KOJ YUAV TSUM PAUB TXOG NEEG UA HAUJ LWM HOM NEEG UA HAUJLWM YUAV TAU UA ZOO SICK THIAB LAWV YUAV TAU LOS. Yog li peb tau UA HAUJ LWM RAU LUAG LUAG HAIS LOJ HEEV LUB CEV MUAJ CEV mob taub hau TUAJ SAIB. MUS NROG COV RETIREES, MUS ROV QAB RAU NURSES THIAB DOCTORS LEEJ TWG YUAV TSIS TXHOB NYOB RAU HAUV HOSPITAL DIRECT KOOM HAUM KHO MOB THIAB, NUG THEM MUS RAU DAIM DUAB RESERVE LAWV. VAJTSWV foom koob hmoov rau lawv. 40,000 TUS NEEG COJ COJ MUS UA RAWS LI AS IB LUB CEV DAWB HUV NTAWM KEV PAB CUAM. PHYSICIANS, TUS TXHEEJ TXHEEM KOOMHAUM NO YOL COV LUS QHIA, NURSES, LPNs, 40,000 NEEJ NEEG HAIS LAWM Kos Npe. QHOV MAS MUAJ HEEV LI - QHOV TSEEM CEEB HEEV, LOJ loj. SAWV DAWS YUAV UA TAU YOOJ YIM KHO KOJ, KOJ TUAJ YEEM HAIS RAU COV KHOOM, KOJ MUAJ YUAV RAU COV NEEG UA HAUJ LWM. THIAB KOJ HAIS TAU RAU COV NEEG UA HAUJ LWM RAU LAWV HAIS LAUS RAU LAWV LICAS TSIS MUAJ NYOB RAU HAUV LUB HOSPITAL LAWV. THIAB KOJ HAIS TAU RAU NEEG UA HAUJLWM THAUM COV NEEG UA HAUJ LWM TAU TXAIS ILL. LOSSIS LOS NTAWM TXOJ KEV NWS YEEJ TSIS TAU HAUJ LWM COV NTAUB NTAWV NO PEB YUAV TAU UA RAU COV NEEG YUAV TSUM YEEJ UA HAUJ LWM. Yog li NO HAIS TIAS ZOO. NO MAS TSEEM MUAJ NTAU HEEV. KUV TSIS PUB LEEJ TWG MUAJ LEEJTWG TAU UA LI NO. PEB VAM HAIS TXOG KEV COJ LUB CAIJ NYOB MISKAS NO PAWG NEEJ NEEG. THIAB TUB NTXHAIS HLAU TXOJ KEV KHWV THIAB NEEJ NEEG PHEM HEEV. TSIS MUAJ LEEJ TWG HAIS LUS HAIS LUS TXOG QHOV NO. Peb UA TXHUA YAM NKAUS NRHIAV TXOG LUB TAM SIM NTAWD YAM TSEEM CEEB HEEV, LUB NEEJ THIAB TUAG NTAWM TAM SIM NO SITUATION VIM LI CAS XWB, TAB SIS TSIS TXHOB PIAV QHOV EMOTIONAL TRAUMA TXIV NEEJ YAWG XIB FWB THIAB LUB HWJ CHIM KHO MOB TEEB MEEM. PEB THOV KOM TXUJ KEV KHWV LUS TXWV TXOJCAI LOS VOLUNTARILY XEEM ROV QAB LOS PAB QHIA HAUV ONLINE KEV NOJ QAB HAUS HUV. 6,000 NTAU HAIS TIAS KEV NOJ QAB HAUS HUV TXUJ CI TXHEEJ TXHEEM RAU VOLUNTEER LOS POV THAWJ MENTAL KEV NOJ QAB HAUS HUV RAU NEEG PAB YUAV TSUM NWS. HUAB TAIS Tswv Ntuj zoo. THIAB KOS KUB 1-844-863-9314, KOJ YUAV HU RAU HOTLINE, KEV SAIB TAU KEV TSIM NYOG RAU IB KEV THOV KEV PAB TXHAWB NQA TAG NRHO RAU LUB CEM CEEV DAWB DABNEEG KOJ MAM TXUJ KEV NYUAJ SIAB. THIAB THEM VAJTSWV foom koob hmoov rau 6,000 LEEJ NIAM TXOJ KEV CIAM HAUJ LWM LEEJ TWG YOG DAIM DAWB XWB. THIAB KUV TSEEM COJ HAUV lawv NORMAL LAWV PIAV LAWV COV LAG LUAM. Yog li zaum no yog IB TUG EXTRAORDINARY KAUJ BY THEM.THE KUV TSEEM COJ RAU HAUV N LAWV PIAV LAWV COV LAG LUAM. Yog li zaum no yog IB TUG EXTRAORDINARY KAUJ BY XEEM. Kuv nrog SAWV DAWS NROG LWM LUB TEEB MEEM SEVERAL LUB SIJ HAWM, TAWG TOOJ, TSIS TAU NROG NWS TUS KHEEJ NO. KUV VAM MEEJ COJ RAU COV NEEG RAU HAUV DAWB LUB TSEV LEEJ TWG YOG TES COV LUS QHIA NO. KUV MAM COJ LOS UA RAU COV NQE DUA TUB LUS. KUV VAM KWV TXIAJ NROG YEEM HU NKAWV LEEJ TWG YOG NEEG TSHIAB, KOJ PAUB Xov Xwm Tshiab. THIAB NWS UA HAUJLWM HAUV DAWB TSEV THIAB NWS YOG TSWV YIM PAB ZOO RAU TAG NRHO NTAWM COV CHAW NYEEM LOS. PEB UA HAUJ LWM UA LI NO COMMON SIB TW. TSIS MUAJ IB QHOV NO MUAJ CUA KHW THIAB TSIS MUAJ IB PUAS TXHUA YAM A SITUATION QHOV TWG KOJ YUAV TSUM TAU TUS NEEG NO TSHAJ LOS UA RAU SIB TUG HAUV LUB CEV MUAJ LUB CEV CEEV CEEV. Yog li ntawd peb tau txais txhua yam kev xav tau TIAS MAS THIAJ YUAV ZOO TAU. PEB TAM SIM NO NYOB RAU HAUV COV SUAB HAIS TIAS PEB YUAV TAU UA RAWS LI ZOO NTAU LAWM COV TSHUAJ NTSUAB NO THIAB VENTILATOR YOG TIAV HAIS LUS DAIM DUAB NTAWM COV KHOOM. TUS TUB LICAS THIAB NWS TEAM I TSWV YIM YUAV SIV DPA ZOO VIM LI CAS NWS YEEJ YOOJ YIM A - NWS LEEJ TWG YOG TUG CUAB CEM LOS TXOG TXIM NROG COV KEV PAB CUAM TSIS MUAJ CAI, Puas yog? PEB YUAV TSUM TAU KOJ KEV PAB. PEB YUAV TAU TXAIS KOJ KEV PAB. LOS SIS KOJ YUAV TAU TXAIS KEV PAB THIAB PEB YUAV TSUM KOJ TUAJ KOOM THIAB NTXIV NTAU LAWM. TXHUA YAM NROG LAWV, MUAJ IB TUG RAMP UP LUB SIJ HAWM RAU KEV SIB TXHAWB LOS TXOG MUS SAWV DAWS YEEJ SAWV DAWS, SAWV DAWS COJ MUS UA HAUJ LWM, THIAB TAU TXAIS COV YEEM NO HO TUAJ THIAB KHIAV. THAUM KOJ HAIS LI CAS KOJ YUAV PAB TAU, GENERAL MOTORS YUAV PAB. QHOV TEEB MEEM YOG PEB LUB SIJ HAWM KAWG YUAV TSUM LOJ, PEB YUAV SAIB SAIB IB APEX 21 HNUB HAUV LUB ROOJ HEEV. KOM TAU LUB HOM PHIAJ THIAB QHOV NO KEV LAG LUAM HLOOV PUT UA KE, NYIAM SAWV DAWS, COV LUS CUA, RAMPED UP YOG IB NTXIM LUS RAU PHEEJ YEEM DAG. THIAB NWS YEEJ HAIS TIAS PEB TEAM YUAV UA HAUJ LWM RAU RAU LUB DAWB LUB TSEV TEAM THIAB Kuv XAV UA TSAUG QHOV PRESIDENT RAU NWS SAIB KIAG THIAB NWS TEAM RAU LAWV COJ. PEB YUAV TAU TXAIS TSO TAUS, PEB HAIS LUS RAU LUB TEB CHAWS TXWV NTIAJ TEB AS ZOO LI NO NEEG COMPANIES THIAJ UA LI CAS NTAU LAWM. PEB HAIS TSEEM COJ RAU LUB DAWB TSEV HAIS TXOG LWM LUB TSWV YIM. NEW YORK MUAJ ZOO KAWG NOJ NYOB RAU HAUV NUM NTAWM NUM. NEW YORK TSEEM MUAJ COV HMOOB NTSHAV TSEEM CEEB LOS NTAWM TXOJ KEV SIJ HAWM. TXOJ CAI? PEB THAM TXOG PEB APEX, PEB THAM HAIS TXOG UAS YUAV UA LI CAS. KHAWV KOOB TXUJ CI TUAJ NTAWM LUB TEB TEB CHAWS YUAV UA TAU RAU NWS SAWV DAWS TAU TUAJ LAWM. PEB MUAJ IB TUG PHEEJ YUAV THEM UA NTEJ THAWJ. PEB TUS KHEEJ NUM BERS XWB THAWJ. PEB LUB HAIV NEEG YOG THAWJ. BY IB KUB SIAB SAWV DAWS YUAV TAU TUAJ YEEM Lawv lub sijhawm TUAJ TXAWV TXAWV. QHOV KUV QHIA RAU TUS TUB NTXHAIS THIAB NWS PAB TEEM TAU, SAIB, RATHER THAN SAYING PEB YUAV TAU KEV PAB KHOOM UA RAU LUB ZEJ ZOG SAIB IB LUB SIJ HAWM, MUAB QHIA TXOG TXUJ CI YEEJ TSEEM YUAV TAU RAU HAUV TIAS KUB KUB, TXOG RAU SAWV DAWS LUB CEV QHIA, vim koj tau ib APEX THIAB THAUM KOJ MUAJ CURVE, THIAB TXOJ KEV CAWM SEEJ yog neeg zoo LUV, THAUM KOJ LUB CHAW HAIS TXOG HOT TUB NROG COV HWJCHIM NO, COV KHOOM SIV KHWV, INTENSE TUS KHEEJ, Tom qab ntawd hloov mus rau TUB TUAJ KUB THIAB MUAJ NTAU YAM DAWB DEPLOYMENT ACROSS LUB TEB CHAWS MUAJ TSWV YIM ZOO DUA LI, CAI? KUV NYOB RAU HAUV LUB TSWV YIM FWV AT HUD, Kuv Ua Haujlwm RAU DOZENS NTAWM KEV LOM ZEM. KOJ TUAG NROG LAWV TUAJ RAU HAUV PEM HAUV NTEJ NTAWM KOJ LUB SIJ HAWM THIAB THAUM KOJ MUS RAU SAUM LUB NOOG KEV TXOM NYEM. THIAB kuv xav tias YOB DEPLOYMENT YUAV UA HAUJ LWM RAU NTAWM NO THIAB RAU KEV ZOO NKAUJ TSHIAB, LUS QHIA PEB YUAV TAU 100% PAB ZAJ. PEB XAV TAU KEV PAB LOS SIS LUB TEB CHAWS TSIS TAM SIM NO. PEB YUAV TSUM CAWM LOS NTAWM COV ENTIRE LUB TEB CHAWS TSIS TAM SIM NO. THIAB RAUG OB TUG PEB APEX THAWJ THIAB PEB COV NUM yog COV ZOO TSHAJ. TAB SIS APEX HIGH POINT YUAV TAU SEQUENTIAL ACROSS LUB TEB CHAWS. Yog li kuv hais rau LUB TSEV DAWB XEEM SIV COV KHOOM SIV UAS PEB XAV TAU, XEEM US TUS KHEEJ. LI TAM SIM AS PEB TAU PAST PEB TUS THAWJ HAIS TSEEM CEEB, PEB YUAV TAU LAWV ROV LOS NO COV KHOOM SIV THIAB TUS NEEG UA HAUJ LWM RAU TOM NYEEM KUB KUB THIAB KUV YUAV TAU TUS KHEEJ GUARANTEE NWS THIAB KHWV NYIAJ RAU NWS. YUAV UA LI KOJ YOG KOJ NYEEM Asmeskas 15,000 HOMNEEG THIAB TOM QAB TOM QAB PEB CURVE LOS ANGELES YUAV TSUM TAU 15,000 CUA VENTILATORS, PEB TUAJ YEEM COJ KHOOM UA HAUJ LWM NTAWM NO, PEB YUAV UA LI CAS TUS NEEG HAIS LOS NTAWM QHOV NO, PEB PUB COJ MUS TUAJ NTAWM QHOV NO, PEB YUAV UA RAWS LI THAWJ, Peb yuav KAWG NTAU LAWV TSIS MUAJ LEEJTWG TAU KAWM. VIM LI CAS PEB YUAV TAU UA RAU LUB THAWJ IB ZAUG MAS LUB COOB. THIAB KUV TUS KHEEJ GUARANTEE UAS PEB YUAV THEM COV KHOOM SIV, PEB YUAV YEEJ TUS KHEEJ, TUS KHEEJ SAWV DAWS KEV PAB PAB RAU NEJ COV KUB NPLOOJ KUB KUV HAIS RAU RAU LEEJ TXHEEM, KUV YUAV UA TSHOOJ NTAWM MUS RAU QHOV Tom ntej KUB TUB NROG PEB TEAM PEB YUAV TAU LUB TEB CHAWS LOS PAB Asmeskas. PEB YUAV ROV MUS RAU DAIM FAV. THIAB PEB MUAJ TXHUA YAM NO LOS SAWV DAWS. THIAB peb thov kom pab lawv THIAB Lawv LUB TSWV YIM THIAB YUAV ROV QAB NWS NROG LAWV. LUB SENATE TSEEM CEM A $ 2 TXHEEJ TXHEEM BILL YOG VIM LI CAS QUOTE / UNQUOTE RELIEF RAU COV LAG LUAM, MUAJ COV YOOJ YIM THIAB COV LUS TSHEEJ. NWS YEEJ YUAV TAU HAIS LOS RAU TXHUA YAM LUB XEEV TXIV TSHIAB YORK. COV $ 2 TXHEEJ TXHEEM BILL, YUAV UA LI CAS NWS TXHUA YAM RAU NEW YORK XEEV TSWV YIM? NWS YOG NYIAJ $ 3.8 BILLION. $ 3.8 BILLION SOUNDS ZOO LI KAWG NYIAJ SIB HLUB. BUDGET DIRECTOR TUAJ YEEM COJ LOS NTAWM NUM. TAB SIS PEB TUAJ SAIB ZOO SAIB REVENUE LUAG NYIAJ NTAWM $ 9 BILLION, $ 10 BILLION, $ 15 BILLION. TUS MESKAS NO YUAV UA RAU QHOV ZOO NO POJNIAM QHUA ZOO RAU LWM TUS $ 1 UA NTEJ, NWS YUAV UA LICAS THIAJ ZOO US SEVERAL BILLION DOLLARS THAUM PEB YUAV TSIS TAU. NEW YORK NROOG XWB tsuas tau $ 1.3 NYIAJ YUAV LOS LOS NTAWM QHOV NO. HAIS TIAS YOG IB DAIM HAUV THOOB. Kuv Caw RAU PEB LUB TSEV LUB TSEV, CONGRESSIONAL LUS TXWV, QHOV NO KHIB NYIAS. KUV HAIS TIAS RAU COV NO TSIS TAU NWS. KOJ PAUB, Kuv to taub tus SENATE Zaj Dab Neeg THIAB KOOS LOOS ZAJ DAB NEEG, TAB SIS PEB YUAV TSUM TAU LUB TSEV UA KEV TXHAJ TSHUAJ. THIAB LUB TSEV KAWM BILL UAS NYOB OVER, NEW YORK XEEV TAU $ 17 PHOOJ YWG. HAUV QHOV NYIAJ KHWV TAU LOS, PEB TAU $ 3.8 PHOOJ YWG. THIAB, ZOO, KOJ YUAV - loj TSHAJ. PEB TSIS TAU COJ COV CWJ PWM. Kuv Txiav TAXES TXHUA XYOO. KUV TSEEM QHOV TAWG loj SAWV RAWS LI LUB XEEV HUV HAUV LUB QAB NTUJ KEEB KWM YEEB YAJ DUAB. OK? Yog li peb yog FRUGAL THIAB PEB MUAJ PHAJ. KUV QHIA KOJ, COV NUM no TSIS TXHOB UA HAUJ LWM THIAB KUV YUAV TAU LUB TSEV COV NEEG COJ UAS PEB YUAV TSUM TAU TXAIS LAWV PAB. NYOB RAU HAUV NUM NTAWM NUM, TAG NRHO XEEM, PEB YUAV TAU RAU 103,000 NEEJ NEEG. TSHUAJ TSHIAB NO PEB MUAJ LI TXOG 12,000. AS NTAWM YESTERDAY, Txog 28% NTAWM TXHUA TXHUA YAM HAIS TIAS NATIONW TAU PERFORMED LOS NTAWM LUB XEEV HWJCHIM TSHIAB YOOG. LUB XEEV TXUJ CI TSHIAB LOS NTAWM TUS YOOJ YIM YEEM TSHAJ KUAJ NTUJ HAIS TIAS NYOB RAU HAUV LUB UNITED LAWV COV AMERICA. THIAB KUV TSEEM TAU LOS NTAWM TEAM RAU YUAV UA LI CAS PEB YUAV TAU TXAWB THIAB PUB COJ LI NO LOS TXOG THIAB PHEM. NEEJ NEEG YUAV UA LI CAS TUS KWV TIJ NO HAUJ LWM. IB TUG TXUJ CI NYOB HAUV LUB XEEV HUV TSWV YIM DUA. KOJ YUAV MUS RAU HAUV HOSPITAL HAUV BUFFALO, NEW YORK YOG HAIS TIAS KOJ QHIA COV LUS HU LICAS THIAB RAWS LI LUB PROTOCOL, KOJ TUAJ YEEM SAWV DAWS. TXAWV, PEB DEPLOY KUAJ HAUV LUB NROOG DENSE LUB HOM PHIAJ, QHOV TWG PEB VIM TAU SAIB-DRR-THIAB ET CETERA. VIM LI CAS RAWS LI PEB SAWV DAWS NYABLAJ RUA. PEB HO NYEEM HLOOV LI MAS TUAJ YEEM COV NO THIAB KHWV NYIAM LUB TSHWJ XEEB. KOJ ZOO SIAB LI KAWG TAU LOS POSITIVES RAU LUB HWJCHIM NO QHOV CHAW, Puas yog? TEEV DAIM DRIVE-THRU HAUV LUB BRONX VERSUS DRIVE-THRU IN CHAUTAUQUA NROOG, KOJ YUAV TAU NTXIV COV TXHUA YAM HAUV LUB PAJ LUG. THIAB YOG PEB XAV TAU XWB. TAB SIS Tus twg muaj qhov hauv XEEV, YOG HAIS TIAS KOJ MUAJ LEEJ TWG, KOJ YOG TXUJ CI, KOJ TUAJ YEEM INTO TUS HOS PHEM THIAB HOS PITAL UA TAU TUAJ TXUJ CI. NAJNPAWB HAIS LUS LI CAS, PEB HAIS Nce txog 30,000. NOOG TUS TSHIAB TSHIAB, 5,000. THOV KOJ SAIB COV NUMBERS. 13,000 - SORRY, 17,000 TSHIAB YORK NROOG. 4,000 TUS NEEG YUAV TSUM TAU, 3,000 HAUV NYOOG SAWV DAWS. KEV SAWV DAWS SAIB DAIM NTAWV ZOO SAWV DAWS DRAMATIC YEEJ RAWS LI NW MUAJ KEV THAM ZOO DUA. Yog li rov hais dua txog xov xwm zoo xov xwm sab hauv, KOJ YUAV TUA QEEM ROV QAB KEV PAB. YOG. KOJ YUAV UA LI CAS? SAIB DAB TSI THIAJ LI NYOB RAU HAUV XAB THOJ. TIAS LUB CEV ZOO TSHAJ PLAWS HAUV LUB TEBCHAWS NO NYOB AMERICA. PEB KAWM COV TSEV KAWM NTAWV, PEB KAWG Kaw TXOJ KEV NTSEEG. PEB COJ HAUV KEV. THIAB PEB TAU DRAMATICALLY KAWG COV NYIAJ TAU. NASSAU SUAV YOG 3,000. LAWV COJ LOS RAWS LI TXOJ CAI ZOO XAB THOJ. AT LIKE XOOM THAUM WESTCHESTER NYEEM SAIB. Yog li ntawd peb tuaj yeem qeeb nws thiab peb tau KEV KAWM NWS. AGAIN, KOJ SAIB NWS COJ ACROSS LUB XEEV DAWB Peb hais tias NWS YEEJ LOJ. Tam sim no NUMBERS, 30,000 KUAJ THAWJ. 12% COV UAS TES ZOO KAWG YOG LEEJ TWG. 3% COV TXHEEJ TXHEEM NYOB RAU HAUV ICU. OK? QHOV NO CES SOJ NTSUAG ROV QAB LOS SIB HLUB DUA. KUV POJ NIAM, KUV THIAJ YUAV POM ZOO, LEEJ TWG PUAS puas tau txhais tau tias? 30,000 KUA LWJ KOOM. 12% YOG NYOB RAU HAUV LUB TSEV. 3% RAU HAUV ICU. YOG HAIS TIAS KOJ SAIB HAIS RAU 3%, LAWV YOG PRE-DOMINANTLY SENIOR CITIZENS, NEEG NROG CEEV FAJ TXUJ CI, TSIM NYOG NROG EMPHYSEMA, COV NEEG NROG KEV TXIAV TXIM SIAB IMMUNE SYSTEM. YOG LI NTAWD TXHUA TUS NO MAS. TAG NRHO COV TSIS POM KEV, TXHUA LUB ZOG, NWS HAIS TXOG HAIS TIAS 3%. COJ SUAB NRES SAWV CEV. Tam sim no, tias 3%, YOG KUV MOTHER, HAIS TIAS KOJ NIAM, YOG KOJ SISTER, COV NO YOG NEEG RAWS LI PEB HLUB, QHOV NO YOG PEB TUS NEEG TAU TXAIS THIAB peb yuav ua txhua yam uas peb TUAJ UA TXHUA YAM TXHUA HOM THEM. THIAB KUV muab COV NEEG NTAWM COV NEEG LUB XEEV TXUJ CI TSHIAB NTAWM YORK KUV TXOJ HAUJ LWM PEB YUAV UA TAU NWS. TAB SIS THOV KOM PEB SAWV DAWS PAUB TXOG 3% NTAWM COV NEEG PHEEJ HMOO HAIS LUS HAIV NEEG LEEJ TWG PEB UA HAUJ LWM TXOG. HMOOB MESKAS COV LUS TSEEM CEEB, PEB SAWV DAWS SAIB 30,000. NEJ COV XEEM KHAWV KOOB TSHEEJ TSHIAB RAU JERSEY AT 3. KUJ CALIFORNIA 2. QHOV NO YOG LEEJ TWG NYIAM NYOOG. THIAB QHOV NO YOG KUV TSEEM MUS RAU LEEJ TWG LEEJ TWG mloog. PEB MUAJ TIM LUB SIJ HAWM AS TSHIAB JERSEY. KOJ TUAJ YEEM HAIS Asmeskas RAU CALIFORNIA YOG VIM LI NTAWD LOS HAUV COV LUS NEEJ NEEG. PEB MUAJ 15 LUB SIJ HAWM QHOV TEEB MEEM. TAM SIM NO, KOJ HAIS TAU RAU KOJ TUS KHEEJ VIM LI CAS. YOG VIM LI CAS THIAJ TSHIAB YORK MUAJ LI TAU A SIAB PHOOJ YWG. THIAB THEM RAU LUB HWJCHIM NO, PEB PAWG NTSEEG YEEJ TXHUA YAM. TAB SIS COV MESKAS TSHIAB UA HLUAS NKAUJ TSHIAB VWJ HAIS LUS HAIS LUB SIAB TSHAJ NO? THIAB QHOV NO YOG KUV TUS KHEEJ TUS KHEEJ. KUV XAV TIAS UA LI NTAWD XWB CAUM CAI LOS NTAWM TUS KHEEJ QHIB. QHOV TSEEB KUV HAIS TIAS KOJ YOG TUS QHOV TSEEB ZOO TSHAJ PLAWS Kuv MUAJ THIAB PIV LUB HNUB PAUV HLOOV RAU HNUB. TAB SIS KUV TSEEM RAU KOJ HAIS TIAS KUV TAU RAU HNUB RAU HNUB NYAB. TUS KHEEJ HOM TSHUAJ, VIM LI CAS THIAJ UA LI CAS YORK MUAJ LI NTAU HAIS MAS NTAU PUAS MUAJ LWM YAM NYOB QHOV TWG? YUAV UA LI CAS YUAV UA LI CAS? KOJ 15 LUB SIJ HAWM LOS NTAWM TUS TSWV CALIFORNIA. KUV TXHEEJ, TAU XWB MAS YOG ZOO THAUM KOJ PAUB TXOG NWS. MASSACHUSETTS NROG 30 TIMES LUB NOOG HEEV. Yog li VIM LI CAS THIAJ MUAJ LUS NUG NO NEEJ NEEG nug Kuv DAIM. OB TXHAIS LUS. COV LUS TEB IB QHOV IB TUG LO LUS UAS ZOO SIAB ZOO RAU PEB NEEJ NEEG los ntawm ACROSS NTIAJ TEB. PEB MUAJ NEEG COJ LOS NTAWM NO, PEB MUAJ NEEG LEEJ TWG HO TUAJ LOS NTAWM Tuam Txhab, LEEJ TWG HU TUAJ NTAWM NO, LEEJ TWG HO TUAJ NTAWM LUB TEB CHAWS TXHUA KAWG NTIAJTEB. PEB MUAJ INTERNATIONAL TRAVELERS LEEJ TWG NYOB HAUV CHINA THIAB LEEJ TWG XWB HAUV NWS thiab LEEJ TWG NYOB HAUV KOREA. THIAB LEEJ TWG HU RAU NO. THIAB kuv TSIS TAU MAS OB VIRUS TAU MUAJ NTAU YAM NTXIV IN IB YAM LI YEEJ PAUB TXOG. THIAB kuv TSIS TAU MAS OB VIRUS TAU NTAU HEEV NTAU NTXIV TSHAJ NWS MUAJ TXOJ HAUJ LWM HAUV LWM QHOV. LAWV COV KWV TIJ HMOOB MESKAS TUAJ NO THAWJ. YOG THAWJ COJ LAWV THEM RAU LAWV. THIB OB TXHAIS LUS ZOO HEEV RAU PEB KAWG. VIM DUA TUAJ PEB MAS. PEB TSEEM HAIS TXOG VIRUS THIAB YUAV UA LI CAS NWS TSHUA HLOOV HAUV DENSE CHAW. NWS YEEJ ZOO MAS YEEJ ZOO RAU PEB KAWG. VIM LI CAS PEB YUAV TSUM NYOB RAU IB LWM TUS. VIM LI CAS PEB HAIS RAU IB LWM YAM RAU COV KHW. VIM LI CAS PEB MUAJ NYOB RAU HAUV ZOS KEV SIB TXHAWB. VIM LI CAS PEB HAIS RAU IB IB LEEG RAU LUB CIM. PEB HAIS RAU IB TUS NEEG TSHWJ XEEB RAU HAUV COV LUS TEB. PEB HAIS RAU IB TUS NEEG TSHWJ XEEB RAU HAUV COV XEEM VWJ. THIAB PEB MUAJ IB TUG NEEG TXWV DENSE LUB KAWG NKAUS IN TEB CHAWS. THIAB UAS YOG VIM LI COJ LUB TXIM NWS UA LI CAS. PEB TUS NEEG KAWG UA US NTAU YAM. PEB TUS NEEG KAWG UA US NTAU YAM. TIAS COV KEV KAWM TXUJ KAWM UA US NTAU YAM. TAB SIS NWS YOG QHOV TSEEB RAU KOJ HAIS TIAS ZOO TSHAJ PLAWS UAS YUAV MUAJ KOJ ZOO KAWG NKAUS. THIAB PEB COV XWM TXHEEJ LEEJ TWG UA TAU US LEEJ TWG PEB. LEEJ TWG YOG NEEG DUA TSHIAB. PEB TUS KHEEJ YOG DAB TSI UA RAU PEB TSHWJ XEEB. PEB LUB TEB CHAWS, KEV SIB HLOOV PEB, YOG LEEJ TWG UA US Tshwj xeeb. NWS YOG UA LI CAS PEB UA LI CAS TIAS PUB IB TUG LWM HU RAU LWM TUS. NWS UA LI CAS YUAV UA LI CAS PEB UA TAU NTAWM IB LEEG. NWS YOG COV KWV TIJ UA LUAJ TUAJ NTAWD COV NEEG SAWVDAWS NO MAS. KAWG yog QHOV ZOO TSHIAB HUMANITY TIAS KUV XAV EXISTS ZAJ DAB NEEG NO NAWB. TUS KWV TIJ NO UA LI CAS RAU PEB TXOJ KEV CAWM SEEJ. THIAB MUAJ IB LUB GENTLEMAN LEEJ TWG Kuv TSEEM SAIB RAU TUS KHWV THIAB TXOJ KEV KAWM THIAB QHIA. HOS YUS TSIS MUAJ LEEJ TWG. RAU KOJ. NWS HAIS NO RAU KUV. TAB SIS HAIS SAIB HAIS TIAS TEJ YAM UAS ZOO TSHAJ TAWM THIAB NTAU LAWV ZOO NKAUJ ZOO LI NO LWM YAM NEEG KAWG MUAJ. THIAB IB TUG NTAWM COV YEEM HAIS SAIB LAWV HAIS LI NTAWD HNUB NO, PEB ntseeg IB ZAJ NKAUS XWB COV TSWV YIM POJ NIAM UA NTEJ LOS LAWM BETTER THAN NTAU TSHAJ TEXTBOOKS IN COV LUS TXWV YEEM UAS KUV TUAJ YEEM WRITE LUB NTUJ YUAV NYEEM YUAV TSUM TAU LI CAS YEEJ. LUB IDEA NTAWM TSEV NEEG, KEV TXOM NYEM, QHIA TXOG COV NYIAJ THIAB BURDENS RAU QHOV ZOO LOS NTAWM TXHUA. XAV TIAS IB YAM lwm tus xim. QHIA IB YAM RAU COV LUS ZOO. VIM LI CAS, HONESTLY, FAIRLY TSIS TXHOB HAIV NEEG LOS SIS SEX LOSSIS GEOGRAPHY LOSSIS POLITICAL KEV NOJ NQI. LAWV YOG NEW YORK. NWS KUJ TAU KAS, TAU TSWV YIM NTAWM TSEV NEEG, NTAWM KEV SIB TXUAS LUS. YOG LEEJ TWG UA TSHIAB RAU HLUAS NKAUJ TSHIAB YOOG. THIAB LEEJ TWG UA HMOOB TUAJ NTAU HEEV LI. TAB SIS NWS kuj yog qhov nws nyiam kawg THIAB TIAS KEV PAB CUAM THIAB NO HUMANITY thiab NTSEEG LI NO YOG PEB LUB ZOO TSHAJ PLAWS. THIAB LAWV YOG UA LI CAS RAU NEJ MUS OVERCOME THAUM KAWG LUB HNUB. Kuv THOV KOJ HAIS LI NO. KUV YUAV SAIB DUA TSHIAB TUS YORKERERS ZOO THAWJ COJ. KUV YUAV SAIB DUA TSHIAB TUS YORKERS ZOO KHO LUB IB LEEG. KUV SAIB QHOV 6,000 COV KHEEJ MOB NTSHAV VOLUNTEERS. KUV SAIB LUB 40,000 NOJ QAB HAUS HUV COV NEEG UA HAUJ LWM SAWV DAWS. SAIB COV VENDORS HU RAU KUV HAIS LI NO KUV PAB TAU. LAWV YOG NEW YORK. LAWV YOG NEW YORK. THIAB KUV TUS PHOOJ YWG YOG IN-DEFEATABLE. THIAB kuv zoo siab nyob rau hauv tej TXIM PEB MUAJ XEEM RAU COV QHOV CHAW TSHAJ VIM LI CAS PEB YUAV TAU OV. THIAB PEB YUAV RAUG RAU COV LWM TUS SIB PAB TUAJ KWV TXHIAJ NO MAS TEB YUAV UA LI CAS YUAV UA LI CAS. PEB YUAV TSUM UA RAU LUB XEEM. PEB YUAV TAU THEM TUAJ RAU US. THIAB PEB YUAV UA RAU TXHUA TUS LWM YAM LI PEB YEEJ ZOO NKAUS. IB LUS NUG? >> UA LI CAS LUB XEEV DECIDE LEEJ TWG IS LEEJ TWG THAUM NWS TAU LOS CUA VENTILATORS? >> PEB TSIS TAS NRHO LWM COV TXOJ KEV CAI LOS RAU KEV CUA VENTILATOR KEV SIV. PEB LUB HOM PHIAJ MAS YUAV MUAJ MUAJ HOM LI CAS RAU LEEJ TWG LEEJ TWG XAV TAU IB TUG. >> KOJ QHIA US NUMBERS UAS SAIB KOJ TUS KHEEJ MAS SAIB 15,000 THIAB KOJ STATED KOJ YUAV TSUM 40,000. Yog li ntawd tej lo lus nug NITTY-GRITTY, COV HOM PHEEJ HEM HAIS LI NO TAU LOS NTAWM FEMA MUS. KOJ PUAS YUAV TAU TXAIS COV LUS HAIS LOS NTAWM TUS NEEG DAWB HUV UAS lawv yuav siv XEEM NTAU COV TSHOOJ 4,000 NO LAWV HAIS RAU LAWV TWB TAU? THIAB LEEJ TWG UA DAB TSI LOS CUAG LUB SIJ HAWM LI NO RAU KOJ NYIAJ THEM NYIAJ YEES HAIS LI CAS? >> YOG LEEJ TWG ZOO KAWG. UA NTEJ LUB HWJCHIM NO PEB TAB SIS PEB TUAJ RAU HAUV TSHEB THIAB Peb yuav DEPLOY LOS NTAWM Cov ntawv sau raws li peb XWB. TXHEEM LOOJ SIJ HAWM RAU IB YAM BASIS, TXOJ CAI? LI HAIS TIAS IB TUG HOSPITAL HU HU TAU THIAB SAYS PEB "OVERWHELMING," peb yuav NYOB RAU HAUV LUB HWJCHIM RAU DEPLOY. QHOV NYIAJ UA NTEJ PW Nrog peb tus tswv yim, txoj cai? LAWV MUAJ NYIAJ LI NYOB HAUV QHOV NO. LAWV TSIS TXAUS SIAB PHEM THIAB KOJ HAIS RAU COV LAUS LOS LAWM TAS CONVERT TSHAJ RAU LUB HWPITAL TXWV THIAB KOJ HAIS RAU COV LAUS LOS LAWM COJ MUS SIV TAU RAU LAWV, TAB SIS PEB NYIAJ LI. Yog li thiaj yog LOGISTICAL KEV PAB CUAM TSHUAJ TUAJ, YUAV UA LI CAS KOJ TUA DORM chav INTO A KHAWV KOOB VAJ. YUAV UA LI CAS PEB UA RAU COV HOSPITAL IN JAVITS CENTER. LUB CAIJ NTUJ CEEB LOS COJ COOB. PEB TSIS TXHOB XA lawv. COV LUS COG TSEG TSIS TAS LOS NYAJ XEEM KWV TIJ. TSIS MUAJ IB LUB STOCKPILE NTAWM TSHUAJ NO. COV LUS COJ LUB TSWV YIM HU UA RAU KAWG NKAUS XWB THAIB PEB TAU KOM TXHEEJ XEEM. KUV UA HAUJ LWM NROG TUS NEEG DAWB HUV NYOB RAU HAUV TXOJ KEV CAI RAU ACQUIRE THEM, TAU TXAIS KEV PAB CUAM RAU RAMP UP, TAU TXOJ CAI RAU RETROFIT LWM COV CAV TOV, QHOV NO DOV DEPLOYMENT TXUJ CI, LIM HIAM NO TSIS TAU. YAM TSIS MUAJ DAB NEEG TSHWJ XEEB HAUV WASHINGTON UAS MAGICALLY TUA UA TSAUG COV APPEAR. >> YOG THAUM MUAJ XEEM RAU 2015 QHOV CHAW HAIS TIAS NYOB HAUV LUB XEEV LOSSIS TASK FORCE SUGGESTED MAYBE TSHIAB YORK YUAV TSUM TAU NYIAJ TAU NWS PHOO. LEEJ TWG LOS HAIS TIAS YEEJ TSIS MUAJ UA LI CAS? >> JIMMY, UAS TSIS YOG QHOV TSEEB THIAB KOJ PAUB NWS. NYEEM HOOBKAS CHECKERS RAU NWS. THAUM MUAJ TEEB MEEM HAIS TXOG KEV ZOO SIAB HU TAU LUB NEEJ THIAB TXOJ CAI UAS TAU TUAJ Ib TSHOOJ Lij Choj 2015 UAS HAIS TIAS KOJ TAU 1918 SPANISH FLU PANDEMIC, KOJ YUAV YUAV XUM TAU X tus lej NTAWM CUA CEEV. YAM TSIS MUAJ NYOB RAU LUB TEB CHAWS COV NEEG UA HAUJLWM HAIS LUS HAIS LI CAS RAU COV TXUJ CI FLU PANDEMIC. COV LUS COJ LUB TSWV YIM TSIS TAU MUAS LUB CAIJ NTUJ NO RAU LUB 1918 SPANISH FLU PANDEMIC. TSIS MUAJ LEEJ TWG HAUV LUB NTIAJ TEB BOUGHT CUA MUAJ CAI RAU HAUV KEV NPAJ RAU A Xyoo 1918 SPANISH FLU PANDEMIC. >> NAJNPAWB VIM LI CAS KOJ YOG LUS CEEB TOOM, YUAV MUAJ NTAU YAM RESOLVED? RAU EXAMPLE COV POJ NIAM LEEJ TWG LOS NTAWM IRAN, YOG QHIA LI NO TAM SIM NO THIAB KOJ TXHUA TUG YEES DUA PUAS MUAJ LEEJ TWG LOS DAG? >> LUV LUS TEB YOG TAU. KOJ PAUB, DR. ZUCKER, LUB LEEJ TWG MUAJ DAB TSI? >> PEB TSEEM TAU NYIAJ THIAB HUNDREDS COV NEEG PHEEJ YEEM HAIS TXUJ CEM RAU HOS PHEEJ YEEM THIAB HAIV NEEG TSEEM CEEB THIAB MUAJ NTAU NTAU LWM COV LAUS LEEJ TWG TSIS TXHOB YEEJ TSIS TAU HAIS RAU RAU LUB HOSPITAL THIAB PEB YUAV TAU MUS TXOG KOJ LUB HOOBKAS NAAB YEEM. >> TAM SIM NO KOJ HLOOV LUB CRITERIA THIAB COUNTY QHIA US Yog tias txoj cai muaj tseeb, Lawv tau hloov lawm - >> TXOJ KEV. >> KOJ HAIS LUS HAIS TXOG VIM LI CAS ZOO LI CAS? >> Zoo, Peb tab tom ua raws li CDC COV LUS QHIA THIAB KEV POM ZOO TIAS TOM QAB SIB HLUB HNUB, YOG KOJ YAWG PHEM THIAB TOM QAB SIB TUA HNUB QUB LOS UA COJ THIAB AS LONG AS KOJ HAIS NTXIV TSHAJ 72 TEEV COV NEEG TSIS TAUS MOB, THAUM KOJ TUAJ PAB MUS ROV QAB LOS TSEV. >> THIAB QHOV NO YOG DAIM zoo tshaj plaws, OK? HOS YOG JOHNS HOPKINS. NWS YOG TXHUA TUS TXHEEJ TXHEEM LOS NTAWM CHINA. 435,000. 19,000 DEJ LOJ THIAB THEM, THIAB KUV YUAV UA RAWS LI KOJ DOLLARS LOS TSIS TXHOB, KOJ SAIB HAUV LAWV 19,000, SENIOR CITIZENS, TSO CAI IMMUNE SYSTEM, ET CETERA. NYIAJ, 100,000. TXOJ CAI? ROUGHLY 25%. PIB 300,000. TAB SIS YOG LEEJTWG, COV ROV QAB LOS LUS Ciaj. KOJ YUAV TAU TXAIS - COV NEEG ZOO KUV TSEEM paub, LAWV LUB TSEV NYOB RAU LUB OB HLIS, THIAB LAWV COV XEEM POM ZOO. KOJ THIAJ TAU YUAV POM ZOO RAU OB LUS CEEB TOOM, RAU PEB OB LUB HLIS, KOJ YUAV UA LI CAS KUAJ KOJ TSHAJ HAUV IB LUB TOM QIS TOM QAB KOJ HAIS NWS. HOS YOG HAIS TIAS YEEM OVERWHELMING TUS NEEG UA HAUJLWM. Qhov loj tshaj plaws tus naj npawb thaum NO UA LI THIAB PEB TUAJ YEEM YUAV TAU ROV QAB THIAB TEST, tus lej loj yog MUS RAU TXIV NEEJ NEEG DAWB HUV NAWB LEEJ TWG SAWV DAWS TSIS XAV PAUB TXOG LEEJ TWG TAU NOV. >> PEB TUAJ YEEM TSO CUA ICU TXAJ NROG CUA NKAG HAUV LUB TSEV. Yog li peb muaj 14,000 lub zog kho. YOG HAIS TIAS PEB MUAJ TAS LI NO PEB YUAV TAU TSIM NYOG 14,000 POJNIAM TXOG VIM HAIS TIAS PEB VAM MEEJ THEM KEV TAWM LOS SIS HAIV NEEG, TSIS PAUB? >> TXUJ CI. UAS YOG lub theem ICU PW HAUV <font color="#FF0000"><u>F $ !, dOI NYOB NYOB RAU HAUV CAI</u> </font> TAM SIM NO YOG NTXHAIS. Li ntawd, ROV ROV QAB LOS nrog A CUA TXOG CUA YOG LUB ICU TXAJ. Li ntawd HAIS TIAS TUS NEEG HAIS LUS HAIS TAB SIS PEB MUAJ COV NTAUB NTAWV NO ZOO. >> LUB XEEV HWJ NO XWB UA TUAJ TXHUA TUAJ YEEM YUAV TSUM CIA RAU COV NYIAJ KHWV TAU LOS NPAJ? <u>HAUV QAB 1.2 LAB NYIAJ NTXIV</u> HEALTH CARE COV NEEG UA HAUJ LWM TUAJ LOS Xov Xwm Tshiab YORK THIAB KOJ YUAV SAIB MUAJ NTAU YAM NUM COV NUM COJ HNUB NO NYIAJ TSO CAI LOS UA LI CAS HU MUS RAU LAWV. NWS TSIS MUAJ NYOB HAUV LUB XEEV. PEB YEEJ YUAV RAU LUB XEEV RETIREES THIAB HAL HEALTH CARE NEEG UA HAUJ LWM THIAB YUAV UA RAU COV LUS LOS TUAJ RAU HAUV NO. >> YOG LEEJ TWG KHWV. >> TSEEM RAU PIGGY ROV QAB RAU Lus nug. >> KOJ HAIS QHIA RAU LUS QHIA THIAB TSWV YIM LOS RAU YEEM? >> KUV THAM HLOOV RAU COV NUM UAS PEB MUAJ. THIAB COV NPLOOJ CUA ICU LOS NROG CUA HLAU. UAS yog IB ZAUG. YOG HAIS TIAS KOJ COJ LUB CAIJ NTUJ NO NYOB RAU HAUV TES THIAB NTXIV RAU PWJ YAJ NKAUS NKAWV TUAJ LAWM. PEB TUAJ YEEM HAIS RAU RAU. >> THIAB POB ZEB PILE. POB ZEB PILED NTAWM NO. MUAJ NTAU LUB CWJ POB NTOO PILES YOG LI NTAWD. Yog li peb muaj NTAU HOM ​​TSHUAJ PILES. PEB TAU COV NO TSHAJ PLAWS RAU NTAU HOM NTOO PILES. PEB TAU MUS RAU LUB NROOG. PEB MUAJ LUB NTAUB NTAWV KHWV HAUV NTEV ISLAND.íp ($ oH # & W ■ THIAB TSHEB PAWG NTAUB NTAWV KHWV RAU HAUV ALBANY THIAB TSHEB PAWG RAU HAUV KUV LUB CIM. >> RULING UAS OUT. >> PEB TAU LUB ICU. PEB MUAJ LUB CAIJ NTUJ HAUV LUB NTOO PILES. PEB TSIS TXHOB TUAJ RAU LUB CEM HAIS LUS. PEB TSIS TXHOB HOS LUB HOSPHAWV HU NCO SAIB SAID KUV TSEEM YUAV TSUM SAIB PW. >> COJ MUS NRHIAV TAU. YOG LAWV COJ MUS TSO DUA UA LUAJ HAUV PEM HAUV NTEJ. <font color="#FF0000"><u>■ QHOV TSEEM NTAWM</u> </font> HAIS LUS. >> KOJ YUAV PAUB TAU KUV. KUV TSIS TXHOB ntseeg YEEM ZOO DEPLOYED YET. THIAB LAWV TXOJ HAUJ LWM TWG OB TUG THAWJ. KOJ YUAV TSUM TAU TUS NEEG UA HAUJLWM RAU TSHAJ. TAM SIM NO KOJ YUAV TSUM TAU TUS NEEG UA HAUJLWM LOS UA 200 TXAJ LOSSIS KOJ MUAJ IB TUG HOSPITAL TAU IB LUB HWJCHIM RAU KEV UA HAUJ LWM VIM LI CAS HO TUAJ SAIB THIAB SICKNESS. TAB SIS JIM, Kuv tsis ntseeg peb yog TAM SIM NO DEPLOYING RESERVES. >> YOG HU UA LICAS. >> YUAV TSUM MUAJ TXUJ CI YUAV TSUM TAU HAIS TXOG TXOJ CAI SAWV DAWS TSHUAJ TOM NTEJ THIAB SAWV DAWS. >> PEB SAIB SAIB ZOO LI COV ISSUES AS YUAV. MUAJ IB LUB HWJCHIM NO MAS MUAJ COOB LI PEB HAIV NEEG AT SAIB UA NTEJ XOVXWM CONFERENCES. PEB YUAV TSUM SAIB SAIB PEB COV CAI THIAB TXOJ CAI THIAB ADAPT RAWS LI PEB HAIS PEB YUAV TAU UA TAU UAS ZOO. KUV TUAJ HAUV LUB XOV TOOJ CUA NROG HOMPHIAJ TXUJ CI. DEPARTMENT OF HEALTH - LUB DEPARTMENT OF HEALTH TAU NTAU YAM REGULATIONS RUN TUS ZOO TSHAJ PLAWS RAU LUB CEV HAUV LUB TEB CHAWS COV NEEG NTAWM AMERICA. THIAB LAWV REGULATIONS UA NWS TXOJ CAI YUAV TUAJ SIB SAU TAU TXAIS KEV ROV QAB LOS NTAWM THIAB KEV LOM ZEM THIAB TXAWB. Yog li peb hais nyob rau hauv rooj plaub no peb MUS UA RELAX. NTSEEG NTAWM LUB REGULATIONS LI LAWV TUA COV NEEG UA HAUJLWM TUAJ, YEEM TAU NYIAJ TAU LOS MUAJ PEEV XWM, KOJ PAUB, KOJ THOV AS A HOS CI LOS RAU OB TUG POJ NIAM. PEB MUAJ TXHUA YAM NTAWM CHAW SAWV DAWS. LI KOJ YUAV TSUM TAU KEV TSO CAI RAU XEEM <u>DOw</u> UA <u>TXHUA</u> YAM RAU NG81BI UA. >> KUV ROV TUAJ LAWM. YOG KUV YUAV TSUM TAU UA HAUJ LWM NROG YORK TSHIAB NROOG COJ LAWM COV KHEEJ CEEV LOS ROV LOS NTAWM NEW YORK NROOG. >> KOJ YUAV MUAJ POINT. >> NEW YORK NROOG MUAJ ZOO XAV UA LAWV UA RAU lawv PEB TSEEM MUS RAU YORK NROOG TSHIAB 77 LUB SIJ HAWM HNUB. >> 78. >> TSIS MUAJ. >> KUV TUAJ. KOJ YUAV TSUM TAU IB YAM ZOO TUS NEEG. KOJ YUAV TSUM XAV TAU SENATOR, KUV MUAJ KOOS NROG NROG TXHUA YAM. KUV TO TAUB LUB WASHINGTON KEV NTSEEG. KUV MUAJ CEM. TAB SIS kuv PASSED BILLS THAUM KUV VIM NKAUJ NTSEEG. KUV PAUB HAJ NWS HAIS LI NO NAWB TOS KUV TSEEM PAUB TXOG LUB TXUJCI NO LAWM TIAG NTAWM NO. KOJ SAIB COV LEEJ TWG HU TAU RAU HAUV ROV QAB, YAM KOJ TAU NYOB LOS LI THAM TXOG KUV. KOJ YUAV UA LI CAS THIAJ XA NYOOG NROG DRAMATIC LOS PIB. NWS TAU HAIS TAU ZOO HEEV COV LUS COG TSEG YUAV UA RAU MUS PASS IB LUB POB ZEB POB COJ COV NEEG PHEM NTXIV LOS PHEM RAU LAWV XEEV TXUJ CI. OK. NTAWM NO NTIM HAUV NTUJ. NWS muab tau $ 3.8 TXHUA. LUB QHOV TSEEB TSEEM MUAJ LI LI $ 15 PHOOJ YWG. >> KOJ YUAV UA LI CAS KOJ COJ $ 15 BILLION Nyiaj so nrog 3.8 nqi? KOJ TSIS TXHOB. >> YUAV UA LI CAS KOJ THEM RAU LUB CEEB TSHEEJ THIAB PHILOSOPHY LAWV LUB CAIJ NTUJ CEEB TSHEEJ KIAG LOS DISEASE AND the SUGGESTION BY TUS THAWJ HU TAU UAS NWS HAIS YUAV TAU TO QHIB LUB TEB CHAWS LOS UA EASTER? >> SAIB, KUV ntseeg nws LUB FEEM LUS TXAWV, COJ? >> TSIS TXHOB YUAV SIB HAIS NWS SUSTAINABLE LOS SAIB QHOV NYIAJ NTXIV KAWG. >> NWS TSIS TXHOB KHIAV. PEB TAU TXAIS. LEEJ TWG .1, .2. TXHUA TXHUA TUS TXHUA TXHUA Kuv ntseeg tau IN LUB XEEM NO. PEB YUAV TAU UA RAU TXHUA YAM PEB YUAV TAU RAU SAFE LUB NEEJ. COV PHEM NO CEM TUS NEEG PHEM HEEV LI. Lawv tau TUAG RAU LUB SIJ HAWM TAM SIM NO ANYWAY. LOS SAIB LUB ROOJ HOM. KUV TSIS NTSEEG YEEJ IB TUG AMERICAN NTSEEG TIAS. KUV PAUB NEW YORKERS TSIS PUB LAWV MUAB THIAB THIAB AS TUS NEEG TSWV NTAWM LUB LUB XEEV TXOG TSHIAB YORK I CAN NOJ KUV KOJ HAIS TIAS KUV YUAV TSIS TAU. THAUM KOJ HO RAU OB TXOJ CAI XAV HAIS LUS. KOJ HAIS TAU RAU LUB LOOJ CEEB RUNNING THIAB KOJ YUAV TAU TIV THAIV TXHUA LUB NEEJ UAS KOJ YUAV UA LI CAS. KUV ntseeg YUG LOS UA IB YAM ROV QAB LOS UA NTEJ TXUJ CI ZOO KAWG PEB TUAJ TSWV NO HAIS TXOG. KUV TSIS XAV HAIS LUS ZOO. KUV TSIS XAV HAIS TXOG KOJ KAWG LUB PUB ​​NYUJ KHWV THIAB QHIB DUA LUB PHEEJ NTUJ SAWV DAWS YUAV HAIS LUS AS TUAJ. TAM SIM NO MUAJ TSEEM HAIS TIAS NO LAWV TSEEM MUAJ TXUJ CI. HLUAS NKAUJ HMOOB NYABLAJ MAS LWJ TSEEM HEEV LI. NEEG PHEM YEEJ MUAJ COV LOJ HEEV THIAB RESOLVED MUAJ ntau QIB. PIB LUB NYIAJ NTXIV LOS NTAWM UA RAU TUS TXIV NEEJ YEEM DAIM PHEEJ COJ DUA SAIB TSEEM THIAB START tsiv ntawd TSHUAB TIAS. PIB ROV LOS NTAWM LUB NYOOG UAS TXAWV. TEEJ twg yog qhov zoo tshaj KEV NOJ QAB HAUS HUV. A XYOOS TUS NEEG SIV TUAJ TAS NRHO MUS RAU LUB Liaj Lia. TSIS TXHOB UA PHEM. THIAB THAUM LOS ROV QAB LOS RAU HAUV LUB LUB TSEV YEEB YAM TSIS PUB NEEG COJ CAI KEV NOJ QAB HAUS HUV. LI NO MAS LUB HWJ KHWV VIM LI COV NEEG NOJ QAIV DAWB THIAB HNUB QUB KAWG LUB KWV YEEM THIAB QHOV NTSEEG TIAS PEB YUAV UA LI CAS - TAU LI PEB YEEJ UA TAU LOS UA RAU LWM TUS. >> PUAS puas zoo koj? KOJ TUAJ SAIB HAUV CHAW UA TIAV RAU KOJ TUS KHEEJ CEEV? >> LUB FEDERALr UA LI CAS. LAWV HU RAU LAWV COV NEEG COOB TUAG LAWM LOS YOG COV LUS COG TSEG. THIAB THAWV nqe NRHIAV TAU LOS NTAWM COV LUS QHIA. COV NEEG TUAJ YEEM KHAWV KOOB LUB COV LUS QHIA RAU KEV POM ZOO HLOOV. LAWV TSIS MUAJ OB TUG DUA TSHIAB SAIB LAWV THIAB QHOV TEEB MEEM TSIS MUAJ LEEJ TWG YOOJ YIM IN LUB TEB CHAWS, Puas yog? LAWV TXHUA TXHUA TUS NAWB SAIB. UAS TXHUA TXHUA TUS TXHUA YAM UAS KOJ PAUB. TUS NO TSIS MUAJ DUA LAWM. PEB YUAV TAU HAIS LUS HAIS TIAS NO HAUV TSHIAB YORK NROOG NROOG NUMBERS THIAB IB HAIV NEEG TSHAJ CEEB TOOM. THIAB TXHUA TXHUA TUAJ LOS MUAB ROV LOS HAIS THIAB kuv TSIS PAUB TXOG NEEG TSIM NYOG TSIS TAU LAWM MUS UA HAUJ LWM RAU TULSA LOSSIS ANTONIO. Li ntawd, peb yuav tuaj nrog npaj UAS UA HAUJ LWM RAU TSHIAB YORK THIAB COV COV LUS COJ COV NYIAJ KHWV TSIS PUB HAIS LUS PEB TXHUA TXHUA YAM. LAWV Lawv hais tias peb tabtom ua COV LUS QHIA. >> KOJ YUAV UA LI CAS TXOG LUB LUS HAIS PAB TXHAWB TES PAB HAIS TAU LI NO YUAV TSUM TAU TXAIS-QUARANTINE THIAB THIB OB COV LUS NUG YUAV KOJ SELF-QUARANTINE SINCE KOJ DUA NYOB HAUV NEW YORK YESTERDAY. >> LEEJ TWG HO TAU SAIB LEEJ TWG UAS taug kev mus rau NEW YORK NROOG YUAV TSUM SELF-QUARANTINE RAU ​​OB SAIB. >> NYOB HAUV NEW YORK. >> NYOB RAU HAUV TSHIAB YORK NROOG. >> TSIS YOG, YOG HAIS TIAS KOJ NYOB HAUV NEW YORK NROOG KOJ YUAV TSUM TAU TXAIS HAUV NEW YORK XEEV. KOJ TSIS TXHOB MUS ROV QAB LOS RAU LUB QAB TSHIAB YORK CITY TO QUARANTINE. KUV YUAV MUS RAU QUARANTINE TSHIAB YORK XEEV. >> NOV YOG KEV KHWV NYIAJ. TUS TSWV YIM TSEEM CEEB TSHAJ PLAWS HAUV LUB NEEJ YOG PAUB TIAS KOJ YUAV TSIS PAUB TXOG. KUV TSIS PAUB MEDICINE THIAB KUV YUAV XA mus ntsib tus txiv neej. Kuv xav tias KOJ YUAV TSUM MUS UA RAWS LI LUB CDC QHWV THIAB CDC COV LUS CIM TSEEM CEEB HEEV KOJ CIA LI IB YAM DISTANCEwuv AWAY. KEV KAWM TXUJ CI LOS SAIB THIAB QHOV NO MAS KUJ CI DUA TSHIAB HOS LI COV LUS COG TSEG. >> SPENCERy] YOG HAIS TIAS KOJ YUAV TSUM QUARANTINE. >> Lawv yuav tsum tau KAWM TXUJ CI. COV PHOOJ YWG NO YOG TXHUA TUS TEB CHAWS. NWS TSIS YOG TSIS MUAJ DUA TSHIAB. PEB YUAV UA RAU COV FOREFRONT. >> YOG HAIS TIAS TSIS TXHOB TAU TXAIS TAS NRHO LOS NTAWM FEDS, KUV TSIS PAUB DAB TSI LI PEB SAU LUB NYUJ. LEEJTWG HAIS LI NO XWB BILL IS YUAV UA LICAS NO. KUV PAUB POLITICS COV PLAY NICE THIAB TSIS TXHOB MUAB LOS RAU KEV PHEM RAU LWM YAM KEV XAIV HAIV HAUJ LWM, LWM TUS YEEM NO lawv yuav muaj koj QHIB / íx TSIS TXHOB NO TSIS UA LI NO. NWS YOG IB HAIV NEEG.

New York Gov.

New York Governor Andrew Cuomo holds a news conference to provide an update on the coronavirus outbreak impacting the state. He called on President Donald Trump on Tuesday to use the Defense Production Act to secure more medical equipment and asked Health and Human Services Secretary Alex Azar to release the 20,000 ventilators in the U.S. stockpile to New York. Cases across the state are doubling about every three days — standing at 25,665 as of Tuesday. » Subscribe to CNBC TV: cnb.cx/SubscribeCNBCtelevision » Subscribe to CNBC: cnb.cx/SubscribeCNBC » Subscribe to CNBC Classic: cnb.cx/SubscribeCNBCclassic Turn to CNBC TV for the latest stock market news and analysis. From market futures to live price updates CNBC is the leader in business news worldwide. Connect with CNBC News Online Get the latest news: www.cnbc.com/ Follow CNBC on LinkedIn: cnb.cx/LinkedInCNBC Follow CNBC News on Facebook: cnb.cx/LikeCNBC Follow CNBC News on Twitter: cnb.cx/FollowCNBC Follow CNBC News on Instagram: cnb.cx/InstagramCNBC #CNBC #CNBC TV New York Gov. Cuomo holds briefing on the coronavirus pandemic - 3/25/2020
finance news, CNBC, temporary hospital, business news, cuomo, new york coronavirus, coronavirus new york, FEMA, new york cases, money tips, world news, army corps of engineers, finance stock, news channel, new york governor, field hospital, new york, andrew cuomo, javits convention center, gov. cuomo, breaking news, emergency hospital, money, covid-19, coronavirus, javits center, FEMA hospital, stock market, us news, coronavirus outbreak, coronavirus cases, news station,
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>

< start="0.333" dur="4.27"> UA TSAUG RAU NEJ COV SAWV DAWS TAU HNUB NO. >

< start="1.768" dur="3.136"> Kuv xav tias KOJ PAUB TXHUA TUS UAS TSIS TAU >

< start="4.737" dur="4.372"> NTAWM NO. >

< start="5.037" dur="5.073"> ON KUV POJ NIAM, TXAUS NYIAM >

< start="9.242" dur="4.771"> TXHEEJ TXHEEM LOS NTAWM KEV TSO CAI NTAWM >

< start="10.243" dur="4.971"> COV KEV PAB CUAM RAU. >

< start="14.147" dur="4.57"> MOOG NROG KUV IB LUB SIJ HAWM. >

< start="15.348" dur="6.84"> NWS YOG FEEM NTAWM PEB SWAT TEAM. >

< start="18.851" dur="7.441"> PEB MUAJ TAM SIM NO NTAWM EMPIRE >

< start="22.322" dur="6.239"> COLLEGE, DR. ZUCKER, Tsim LISA >

< start="26.425" dur="2.837"> DeROSA, THIAB TUS THAWJ COJ DIRECTOR. >

< start="28.695" dur="2.702"> PEB MUAJ NTAU CUA INTERESTING >

< start="29.395" dur="2.77"> XOV XWM TODAYLISA >

< start="31.531" dur="1.334"> DeROSA, THIAB TUS THAWJ COJ DIRECTOR. >

< start="32.298" dur="2.903"> PEB MUAJ NTAU CUA INTERESTING >

< start="32.999" dur="3.737"> XOV XWM TSHWM SIM NO, HU TAU TUAJ. >

< start="35.335" dur="5.905"> TAM SIM NO, PEB TSEEM TAU >

< start="36.869" dur="6.574"> LUB NTUJ COJ MUS RAU LAWV. >

< start="41.374" dur="3.002"> PEB TSIS MUAJ CAIJ NORB MUAJ NOV >

< start="43.576" dur="2.336"> NYEEM COV APEX. >

< start="44.51" dur="2.836"> NCO NTSOOV UAS KAB MUS RAU SAWV DAWS, >

< start="46.045" dur="2.936"> NWS YUAV POM HIGH POINT, NWS >

< start="47.479" dur="4.405"> YUAV TSWV YIM, NWS YUAV MUS ROV QAB HAUV TSEV. >

< start="49.115" dur="3.136"> PEB HAIS tseem nyob rau txoj kev TXIM >

< start="52.018" dur="1.535"> HAUM. >

< start="52.385" dur="5.972"> NABNPAWB KEV POM ZOO UAS MUAJ >

< start="53.686" dur="5.906"> CEEV FAJ LOS RAU HAUV, 80% TSEEM SELF >

< start="58.491" dur="4.571"> RESOLVED. >

< start="59.726" dur="5.271"> HAIS TXOG 15% NTAWM COV NEEG HAIS LUS LI >

< start="63.196" dur="3.202"> THOV THAWJ COJ >

< start="65.131" dur="3.837"> HOS PHEEJ YIG. >

< start="66.532" dur="2.937"> THIAB NO MUAJ DEGREES NTAWM >

< start="69.102" dur="2.202"> HOS PHEEJ YIG. >

< start="69.602" dur="7.841"> TAB SIS TUAJ TAG DAIM UNIVERSE >

< start="71.437" dur="10.377"> YUAV TSUM UA TXHEEJ TXHEEM YOG 15%. >

< start="77.577" dur="8.575"> PEB SIV COV QAUV PROJECTION Qauv. >

< start="81.948" dur="5.939"> PEB MUAJ CORNELL TAM SIM NO XWB >

< start="86.285" dur="4.271"> COV KEV TAW QHIA PROJECTION, PEB SIV >

< start="88.02" dur="5.339"> McKENZIE, COV TXIAV TXIM NTAWM >

< start="90.69" dur="6.273"> KEV NOJ QAB HAU KEV DAIM NTAWV UA HAUJLWM. >

< start="93.493" dur="7.107"> THIAB COV LAWV TSEEM CEEB LOS COOB XWB >

< start="97.096" dur="5.038"> KOJ MAS LOS TXHEEJ TXHUA TUS >

< start="100.733" dur="3.336"> NPLUA YEEM PROPER JEKER RAU THIAB >

< start="102.267" dur="3.504"> NPAJ RAU NEJ YOOJ YIM. >

< start="104.203" dur="5.172"> COV QAUV COV QAUV YEEJ ZOO >

< start="105.905" dur="4.672"> LAWV, COV LAWV HO YOG QAUV NTAWM >

< start="109.509" dur="2.568"> TEJ YAM, Lawv TSIS TAU >

< start="110.71" dur="3.136"> LUS CEEB TOOM HAIS TIAS, TEEB MEEM >

< start="112.211" dur="2.469"> YOG LUB NTUJ TSUM LOS TAS LOS PEB MUAJ >

< start="113.979" dur="2.069"> RAU KEV NPAJ, TXOJ KEV? >

< start="114.814" dur="4.471"> UA RAWS LI COV DATA, UA RAWS LI COV >

< start="116.182" dur="6.606"> HNUB QUB, UA RAWS LI COV HNUB. >

< start="119.419" dur="7.74"> LUB LUAG TSEEM HOS HOSPITALISATIONS TAU >

< start="122.922" dur="6.373"> MUS SAIB IB QHO SIAB PHEEJ HMOO TSHAJ >

< start="127.292" dur="2.67"> PROJECTED QAUV, THAS TXHUA LUB >

< start="129.428" dur="2.903"> PROJECTED QAUV. >

< start="130.096" dur="2.636"> Yog li thiaj li muaj peev xwm >

< start="132.465" dur="3.804"> KEV SIB TXHAWB. >

< start="132.865" dur="5.139"> ROV QAB LOS TIAS LOJ HEEV >

< start="136.402" dur="4.905"> NQE XEEM FASTER HIGHER >

< start="138.137" dur="5.772"> POJ NIAM RAU HAUV TSEV THIAB >

< start="141.44" dur="4.872"> HAIS TIAS LAWV THIAJ TAUS LOS >

< start="144.042" dur="3.504"> US YOG LUB NPE NTAWM COV NEEG ROJ MUS >

< start="146.446" dur="3.703"> INTO HOSPITALS. >

< start="147.68" dur="5.739"> TAM SIM NO PEB YUAV SAIB NYOB ZOO >

< start="150.282" dur="5.94"> YOG TXOG 140,000 COJ MUS LOS >

< start="153.552" dur="4.738"> Koom rau hauv HOSPITALS, HOSPITAL >

< start="156.356" dur="3.769"> Peev Xwm YOG 53,000 PW. >

< start="158.424" dur="5.338"> UAS YOG LEEJ TWG. >

< start="160.259" dur="5.472"> PEB YUAV SAIB ZOO TXOG 40,000 >

< start="163.896" dur="2.202"> ICU LEEJTWG LOS RAU HAUV LUB >

< start="165.865" dur="2.902"> LUS TXWV. >

< start="166.232" dur="4.304"> PEB MUAJ HAIS TXOG 3,000 ICU TXAJ. >

< start="168.901" dur="4.204"> UAS YOG HAIV NEEG. >

< start="170.67" dur="2.836"> LEEJ TWG YOG ICU PW RAU COV NO >

< start="173.239" dur="2.302"> PHOOJ YWG? >

< start="173.639" dur="2.303"> YOOJ YIM IB LEEG NROG IB >

< start="175.675" dur="2.669"> CUA CEEV. >

< start="176.075" dur="5.372"> LUB CAIJ NTUJ NO YOG TUS TSWV >

< start="178.477" dur="4.872"> QHOV TSEEM CEEB NTAWM COV KHOOM RAU >

< start="181.58" dur="3.871"> IB YAM TSEEM CEEB HUV NYOB RAU HAUV >

< start="183.482" dur="4.405"> VIM LI NO YOG IB TUG NEEG SAIB XYUAS >

< start="185.584" dur="3.437"> KEV TSWJ THIAB TXUJ CI YUAV TSUM TAU NTAU DUA >

< start="188.02" dur="3.17"> CUA TXIAS TSHAJ YEEM HAIV NEEG. >

< start="189.155" dur="3.137"> PEB YUAV UA LI CAS YUAV UA LI CAS? >

< start="191.324" dur="3.403"> TXO TUS ZAJ NKAUJ NO LI >

< start="192.425" dur="4.004"> TAB SIS HAUV LUB HOSPITALS, qeeb >

< start="194.86" dur="3.203"> TUS NAJ YEEM UAS LOS RAU HAUV >

< start="196.563" dur="3.136"> TUS KHEEJ. >

< start="198.197" dur="3.17"> LEEJ TWG DR. FAUCI YOG >

< start="199.832" dur="3.036"> THAM TXOG TV NROG TXHUA HNUB. >

< start="201.501" dur="2.502"> TIAJ RAWS LUB CURVE, CA LUB >

< start="203.002" dur="2.702"> LAV, UA CA LUB CURVE. >

< start="204.137" dur="3.736"> SAWV DAWS POM TUS NEEG PHEEJ HWJ CHIM >

< start="205.838" dur="4.337"> NYOB RAU HAUV HOSPITALS LI PEB YUAV TAU TAU >

< start="208.007" dur="4.971"> Nrog lawv nyob hauv HOSPITALS. >

< start="210.309" dur="5.606"> THIAB PEB UA TAU HAUJ LWM RAU LAWV. >

< start="213.112" dur="5.072"> THAUM LUB SIJ HAWM, NYIAJ TAU KOJ >

< start="216.048" dur="3.571"> TUS KHEEJ HAIS LUS, MUAJ CAI? >

< start="218.318" dur="3.803"> Yog li ntawd CIA LI maj mam pib tus lej ntawm >

< start="219.752" dur="4.404"> COV NYIAJ LOS UA RAU HAUV HOSPITAL, >

< start="222.254" dur="2.269"> MEANWHILE RAWS LI KOJ HOSPITAL >

< start="224.29" dur="3.403"> PEEV. >

< start="224.657" dur="3.537"> PEB UA HAUJ LWM ZOO TSHAJ PLAWS >

< start="227.827" dur="2.368"> SIMULTANEOUSLY. >

< start="228.327" dur="4.605"> PEB TAU TXAIS LOS NTAWM HNUB IB. >

< start="230.329" dur="6.34"> TXO TUS ZAJ NKAUJ NO LI >

< start="233.065" dur="8.442"> Tab tom NRHIAV, CA LUB CURVE, >

< start="236.802" dur="6.24"> QW KEV KIS QAIB FLF INFECTION. >

< start="241.641" dur="6.239"> PEB UA TXHUA YAM UA TXHUA YAM PEB TAU. >

< start="243.176" dur="6.239"> HAIS TIAS YEEJ TSIS PAUB TSIS TXAUS SIAB >

< start="250.416" dur="3.603"> TUS NEEG UA HAUJLWM, SOCIAL DISTANCING, >

< start="251.417" dur="3.003"> KAWG COV GYMS, KAW LUB >

< start="254.153" dur="1.335"> PHEM. >

< start="254.553" dur="2.97"> IB QHO TXOG HAUV TSHIAB YORK NROOG QHOV TWG >

< start="255.621" dur="3.67"> PEB TAU COV QIB SIAB NTEV LOS NTAWM DENSITY >

< start="257.657" dur="2.936"> UA NTEJ PEB XAV TAU NYEEM RAU LUB >

< start="259.425" dur="7.374"> NEW YORK NROOG NROOG ZOO, ESPECIALLY >

< start="260.759" dur="7.007"> NROG HLUAS NKAUJ HMOOB, KUV VIM ZOO HEEV LI >

< start="268.934" dur="1.803"> LAWV YUAV UA LI CAS KUV YEEJ THIAB AS XAIB LI AS >

< start="269.768" dur="1.769"> KUV THIAJ CIAJ HAIV NEEG THIAB >

< start="270.87" dur="4.237"> LUS QHIA TEJ NO MAS MUAJ NTUJ. >

< start="271.671" dur="5.738"> KOJ YUAV TUAJ MAUM LUB CORONAVIRUS. >

< start="275.241" dur="3.203"> KOJ THIAJ LI TUAJ KOJ HAIS ZOO KAWG >

< start="277.543" dur="3.036"> HERO, KOJ YUAV TSIS TAU. >

< start="278.578" dur="5.172"> KOJ YUAV TUAJ YEEM NWS. >

< start="280.713" dur="3.971"> THIAB KOJ YUAV TAU TSHAJ LICAS NWG >

< start="283.883" dur="3.102"> UA TSAUG KOJ TXOG RAU LUB >

< start="284.817" dur="3.803"> NEEG PHEEJ YEEM KOJ HLUB. >

< start="287.119" dur="3.103"> TAB SIS LUB YORK NROOG LUB NROOG YAJ YEEM MUAJ >

< start="288.754" dur="3.203"> UA LICAS THIAJ PAUB. >

< start="290.356" dur="2.869"> KUV POM TAU QHOV TEEB MEEM LOS KHWV >

< start="292.091" dur="2.703"> PHUB. >

< start="293.359" dur="2.869"> KUV COJ MUS RAU MAYOR De BLASIO THIAB >

< start="294.927" dur="4.004"> PHEEJ YEEM HWJCHIM, Peb SAIB LOS SAIB >

< start="296.362" dur="3.57"> NROG KEV NPAJ HAUV 24 TEEV ​​TAUS >

< start="299.064" dur="3.671"> TXHUA TXHUA TUS ROV LOS NROG. >

< start="300.066" dur="6.139"> LAWV CAI NROG IB NPAJ. >

< start="302.869" dur="3.636"> PEB COV NO UA TAM SIM NO >

< start="306.338" dur="3.671"> NPAJ. >

< start="306.638" dur="4.439"> Kuv Kos Npe RAU LUB TSWV YIM. >

< start="310.142" dur="2.202"> TXOJ KEV COJ YUAV TSUM KAWG KAW >

< start="311.21" dur="3.57"> NRHIAV HAUV YORK NROOG NROOG LAUS >

< start="312.478" dur="3.637"> PEB MUAJ NTAU NTAU NTAU HUV TSHUAJ TSHUAJ HAUV TSHIAB >

< start="314.914" dur="2.135"> YORK NROOG, PEB MUAJ FEWER >

< start="316.248" dur="1.702"> COV TSHIAB HAUV TSHIAB YORK NROOG. >

< start="317.183" dur="1.969"> QHIB TXOJ KEV. >

< start="318.084" dur="3.87"> NEEJ NEEG YEEJ YUAV MUAB RAWS, lawv xav tau >

< start="319.285" dur="5.705"> MUS RAU OO THIAB TAU IB YAM CUA. >

< start="322.088" dur="6.439"> KOJ XAV TAU LUB TSWV YIM ZOO. >

< start="325.124" dur="9.442"> YUAV TSUM NCAWS KEV KUAJ RUAJ RAWS LI >

< start="328.661" dur="6.306"> TSHEB, QHIB TXOJ CAI RAU >

< start="334.7" dur="4.071"> TSO CAI. >

< start="335.1" dur="4.838"> Peb yuav suav teeb meem >

< start="338.904" dur="4.304"> PLAYGROUND DOCS DENSITY. >

< start="340.072" dur="6.74"> TSIS PUB LEEJ TWG PAUB TSHIAB. >

< start="343.342" dur="5.439"> TSIS XAIV TAU LUB CAIJ TSHWJ XEEB HAUV A >

< start="346.945" dur="5.506"> UA SI GROUND. >

< start="348.915" dur="4.303"> TSIS PUB MUAB NYIAM RAU QIB. >

< start="352.585" dur="2.669"> KOJ YUAV TSIS UA LI CAS. >

< start="353.352" dur="4.805"> PEB YUAV THOV COV NEEG TAU LOS UA >

< start="355.387" dur="4.438"> RAU IB TUG VOLUNTARY BASIS. >

< start="358.29" dur="4.138"> YOG LEEJTWG TSIS PUB LEEJ TWG >

< start="359.959" dur="3.971"> TIAS, PEB YUAV UA LI CAS YUAV UA LI CAS >

< start="362.562" dur="2.735"> CUAB YEEJ THIAB PEB YUAV UA tiag >

< start="364.063" dur="3.002"> KUB PLAYGROUNDS. >

< start="365.431" dur="3.437"> PEB TSIS TXHOB HAIS TIAS HLUAS NKAUJ DUA >

< start="367.199" dur="5.172"> UA SI GROUNDS YOG QHOV CHAW UA RAU MUS >

< start="369.001" dur="4.571"> OUT THIAB TAU QHIB CUA, TAB SIS KOJ >

< start="372.505" dur="4.504"> MUAJ RAU EXERCISE SOCIAL DENSITY >

< start="373.705" dur="5.639"> TXAWM NYOB RAU HAUV IB PLAYGROUND. >

< start="377.143" dur="4.337"> THIAB THEM NYIAJ, NWS YOG VOLUNTARY. >

< start="379.478" dur="3.136"> TUS TUB LOJ MUS UA NWS UA RAU NWS >

< start="381.614" dur="3.102"> LAWV HAIS LI NO HAIS TSEEM CEEB HEEV rau >

< start="382.748" dur="3.37"> NEEJ NEEG ntawm LUB NROOG. >

< start="384.85" dur="3.136"> YOG NWS TSIS TAU UA LUAJ, PEB YUAV TAU >

< start="386.251" dur="2.069"> TXHUA YAM KAWG LOS UA SI UA SI >

< start="388.12" dur="4.004"> GROUNDS. >

< start="388.453" dur="6.04"> KUV TSIS TXHOB HAIS UA LUAJ. >

< start="392.258" dur="3.403"> TAB SIS PEB YUAV TSUM TAUS TXIAV TXIM >

< start="394.626" dur="3.103"> Kis ntawm kev kis thiab >

< start="395.795" dur="3.636"> LEEJ TWG TSEEM CEEB COV LUS. >

< start="397.863" dur="2.937"> QHOV NO yog LUS CUA. >

< start="399.565" dur="4.137"> VIM LAWV COV PHEEJ YEEM THIAJ TAU SU >

< start="400.933" dur="4.337"> TIAMSIS YEEM TSWJ HAIS >

< start="403.835" dur="3.471"> MEASURES TEJ ZAUM YUAV UA HAUJ LWM. >

< start="405.404" dur="2.936"> THIAB THEM NYIAJ, PEB YUAV UA LI NO >

< start="407.439" dur="3.67"> LOS NTAWM KEV TXHEEJ TXHEEM. >

< start="408.473" dur="4.071"> TAB SIS SAIB IB DAIM NKAUJ ZOO LI NO >

< start="411.243" dur="3.036"> KEV SIB THAM. >

< start="412.678" dur="3.403"> LUB SIJHAWM POJ NIAM, QHOV KEV PAB CUAM >

< start="414.413" dur="4.838"> NYAB LAJ HOS PHEEJ HAIS LUS HAIS >

< start="416.214" dur="3.338"> COJ MUS TXHUA TXHUA OB HNUB. >

< start="419.385" dur="2.236"> OK? >

< start="419.685" dur="3.737"> MAUM OB HLIS, TUS NEEG SAWV DAWS TAU >

< start="421.754" dur="5.905"> HOS TAU TUS KHEEJ HEEV LI >

< start="423.555" dur="5.74"> DOUBLING TXHUA YAM 3.4 HNUB. >

< start="427.793" dur="2.77"> NYOB RAU HNUB NO, COV KEV TXHEEJ TXHEEM >

< start="429.428" dur="2.536"> SAWV DAWS SAWV DAWS LUB SIJ HAWM >

< start="430.696" dur="4.805"> TUS KHEEJ HAIS LUS TSIS TXAUS SIAB >

< start="432.097" dur="7.475"> TXHUA 4.7 HNUB. >

< start="435.635" dur="7.006"> TAM SIM NO, UAS yog TXHUA TUG ZOO ZOO RAU >

< start="439.705" dur="7.508"> TSEEM CEEB. >

< start="442.775" dur="6.072"> TABSIS LUB QHOV TSEEB YOG LEEJTWG >

< start="447.346" dur="4.271"> DENSITY UAS PEB TUAJ SAIB TAU, >

< start="448.981" dur="4.972"> NWS HAIS LICAS HEEV, TABSIS YOG >

< start="451.751" dur="5.605"> KOJ REDUCE DENSITY, KOJ TUAJ YEEM >

< start="454.086" dur="5.205"> Txo TXOJKEV KAJ CUA HEEV. >

< start="457.49" dur="3.136"> Thiaj li hais tau cov phiaj xwm, KUV VWM >

< start="459.424" dur="3.271"> SAIB LAWV COJ LUB HLWB TXHUA TUS OV >

< start="460.76" dur="4.738"> QHOV CHAW THIAB KUV TSIS TXHOB UA ZOO >

< start="462.828" dur="4.038"> HAIS TXOG COV TSHUAJ HAUV QHOV IB >

< start="465.631" dur="9.142"> TXHEEJ TXHEEM TXHUA TUS MENYUAM >

< start="466.999" dur="8.341"> RAU TXHUA LUB ZEEM NTXIV >

< start="474.907" dur="1.234"> LAWV UA LI CAS. >

< start="475.474" dur="0.967"> TAB SIS LWM YAM, QHOV NO YEEJ TXHUA YAM >

< start="476.275" dur="2.902"> Kos Npe. >

< start="476.575" dur="4.338"> THIAB KUV TSIS 100% NTSHE NWS KHWV >

< start="479.311" dur="3.704"> LOS SIS YOG TUAJ YEEM. >

< start="481.047" dur="2.568"> TAB SIS COV TUB ROV LOS LUB TUB ROG >

< start="483.149" dur="4.337"> TXOJ KEV TUAG. >

< start="483.749" dur="5.505"> THIAB THEEJ TSEEM ZOO TSHAJ PLAWS >

< start="487.619" dur="2.236"> COV CUA KHOV LUB TAUB HAU RAU LUB WRONG >

< start="489.388" dur="5.606"> KEV RUAJ NTSEG. >

< start="489.989" dur="6.439"> COJ MUS RAU HAIV NEEG HAIS LUS HAIS >

< start="495.127" dur="4.571"> COV NO YUAV TSUM, SOCIAL >

< start="496.562" dur="5.005"> LUS DAG, TSIS POM ZOO, TSIS UA >

< start="499.832" dur="3.136"> TUS NEEG UA HAUJ LWM TSIS PUB, MUAJ, LAWV >

< start="501.7" dur="2.269"> YOG TXOJ CAI. >

< start="503.102" dur="4.104"> LOS TXOJ KEV, Lawv YEEJ ZOO >

< start="504.103" dur="5.505"> THIAB LAWV YOG TXUJCI LOS THIAB >

< start="507.339" dur="5.272"> HE SAID SUGGESTS NTAWM QHOV PHOOJ YWG >

< start="509.741" dur="4.505"> TIAS LAWV Lawv KHAWV KOOB LI CAS >

< start="514.38" dur="1.501"> HOS PHEEJ YIG. >

< start="514.88" dur="2.369"> THIAB QHOV NO TXHUA TAU. >

< start="516.015" dur="2.902"> QW LUB HOSPITALISATION >

< start="517.382" dur="4.672"> TUS NQI, LOS LOS RAU HAUV HOSPITALS >

< start="519.051" dur="4.971"> MUAJ TXHUA YAM LOS SAU HOSPITALS >

< start="522.187" dur="2.369"> HAIS TAU TXAIS NROG COV NQI NTAWM COV NEEG >

< start="524.156" dur="3.57"> Tab tom los. >

< start="524.69" dur="4.471"> SAIB LUB SIJ HAWM, NYIAJ TAU >

< start="527.859" dur="1.802"> HAIV NEEG HAIS TIAS, YOG DAB TSI >

< start="529.295" dur="2.702"> SIAB PHAJ? >

< start="529.795" dur="2.569"> KOJ SAIB DAIM KAB NO >

< start="532.131" dur="1.801"> KOOS LOOS. >

< start="532.498" dur="2.936"> PEB DAIM NTAWV THOV KEV PAB, YOG DAB TSI >

< start="534.065" dur="3.037"> SIAB PHEEJ HMOO NTAWM LI, YOG DAB TSI >

< start="535.567" dur="3.938"> TUS APEX NTAWM COV kab ntawd. >

< start="537.236" dur="4.003"> LAWV YOG COV NTSIAB LUS NTAWM >

< start="539.638" dur="3.47"> ZOO KAWG LI COV NEEG PHEM TAU TUAJ >

< start="541.373" dur="5.505"> NYOB RAU LUB HOSPITAL SYSTEM TIAS >

< start="543.242" dur="3.937"> YOG PEB QHOV ZOO TSHAJ PLAWS YOG LUB >

< start="547.012" dur="2.135"> APEX. >

< start="547.312" dur="2.169"> THIAB THAUM TWG LOS TXOG >

< start="549.281" dur="2.402"> NYOB ZOO. >

< start="549.614" dur="4.305"> THEM NYIAJ, YOG LAWV XA LOS NTAWM KEV XAIV. >

< start="551.817" dur="3.17"> THEM NYIAJ, RAWS LI NEJ MESKAS NO LOS UA KE. >

< start="554.053" dur="3.169"> TAB SIS TUS TUB HU UA TAM SIM NO >

< start="555.12" dur="5.205"> UAS YUAV TUAJ NYOB HAUV 21 HNUB. >

< start="557.356" dur="6.073"> Yog li RAMP UP LUB HOSPITAL PEEV XWM >

< start="560.459" dur="4.371"> - UA LI CAS - YUAV TSUM TAU TXAIS RAU TES >

< start="563.562" dur="3.503"> UAS APEX VOLUME. >

< start="564.964" dur="2.468"> KOJ YUAV UA LI CAS RAMP UP HOSPITAL >

< start="567.199" dur="2.269"> PEEV XWM? >

< start="567.566" dur="3.571"> KOJ RAMP UP PW, KOJ RAMP UP >

< start="569.601" dur="3.671"> COV NEEG UA HAUJLWM THIAB KOJ RAMP UP COV KHOOM >

< start="571.27" dur="3.27"> THIAB CAIJ NTUJ yog LUB >

< start="573.405" dur="3.604"> QHOV TEEB MEEM HAUV COV KHOOM SIV AS PEB >

< start="574.673" dur="5.038"> DISCUSSED MUAJ NTAU LUB SIJ HAWM. >

< start="577.143" dur="4.437"> QHOV PEB SAWV DAWS NO? >

< start="579.845" dur="2.969"> PW, PEB YUAV MUAJ NEEG PAUB 140,000. >

< start="581.714" dur="3.202"> PEB MUAJ 53,000. >

< start="582.948" dur="2.369"> UAS YOG lub peev xwm txawv ntawm >

< start="585.05" dur="1.835"> LUS TXWV. >

< start="585.45" dur="2.67"> PEB YUAV TSUM qhia txhua cov tsev kho mob lawv >

< start="587.019" dur="2.969"> TAU RAU KEV NTSEEG Lawv lub peev xwm >

< start="588.253" dur="4.639"> LOS 50%. >

< start="590.122" dur="5.572"> Kuv HAIS QHIA RAU LEEJ TWG UA RAU IB TUG >

< start="593.025" dur="5.572"> CONFERENCE HU RAU YESTERDAY. >

< start="595.828" dur="4.737"> QHOV NO YOG IB TUG KHWV RAU LUB >

< start="598.73" dur="2.703"> HOSPITALS TAM SIM NO YUAV HAIS KOJ >

< start="600.699" dur="2.97"> NYIAJ TAU TAU POV TSEG 50%. >

< start="601.566" dur="3.471"> TAB SIS KUV TSEEM RAU KOJ, LAWV >

< start="603.802" dur="3.17"> ZOO LI NTAWD HAIS TXOG NWS THIAB >

< start="605.17" dur="2.469"> LAWV ROV QAB LOS PEB COV LEEJ TWG >

< start="607.105" dur="2.236"> TXHAIS LUS NROG. >

< start="607.773" dur="2.736"> THIAB LAWV LUB HOM PHIAJ LOS SIS PIB >

< start="609.474" dur="2.169"> RAU PHAJ YEEM. >

< start="610.643" dur="4.203"> YOG HAIS TIAS KOJ NYIAM HOS >

< start="611.776" dur="4.705"> POJ NIAM LOS NTAWM 50%, UAS YOG KOJ >

< start="614.98" dur="6.54"> 27,000 PW RAU SAUM SAWV DAWS >

< start="616.615" dur="7.541"> SAWV DAWS, NWS YUAV SIV RAU KOJ 80. >

< start="621.654" dur="6.072"> TXHUA TUS HOSPITALS KUV THOV AS A HOM >

< start="624.29" dur="3.803"> Sim NCE LOS ROV LOS NTAWM 100% KOJ >

< start="627.86" dur="1.668"> PEEV. >

< start="628.227" dur="4.604"> 50% TSWV LOS RAU LUB CAIJ. >

< start="629.662" dur="4.704"> HOM PHIAJ COJ 100. >

< start="632.965" dur="3.203"> Kuv ntseeg YEEM PHEEJ YEEJ YUAV TAU >

< start="634.499" dur="4.271"> TXHEEJ TXHEEM MUS RAU QHOV NO. >

< start="636.302" dur="5.271"> THIAB KUV ENCOURAGED LAWV MUS LOS >

< start="638.904" dur="3.003"> LAWV UA LI LUAG UA AS HOS >

< start="641.707" dur="2.469"> LOOJ CEEB. >

< start="642.04" dur="4.338"> TAM SIM NO LUB SIJ HAWM YUAV LOS >

< start="644.309" dur="3.036"> AGGRESSIVE THIAB UA LI KOJ LUB CEV >

< start="646.511" dur="4.472"> TSIS TXHOB UA NTEJ. >

< start="647.479" dur="4.972"> YOG HAIS TIAS ບາງ qhov lawv ua ntawd, thiab kuv >

< start="651.116" dur="3.136"> NTSEEG TXHUA YAM NTAWM YEEJ YUAV, TAU >

< start="652.584" dur="5.339"> YUAV TSUM TAU NYIAJ TXHUA 5,000 >

< start="654.386" dur="5.672"> TXWV, PEB TAU TXAIS RAU 85,000 PW. >

< start="658.057" dur="3.97"> FEMA, ARMY CORPS NTAWM COV KWV TXHIAJ, >

< start="660.192" dur="3.237"> PEB UA DAB TSI NYOB RAU LUB JAVITS >

< start="662.16" dur="3.704"> CENTER, LUB TEB CHAWS >

< start="663.562" dur="5.205"> CENTER, CUA TXIAS ZOO TSHAJ PLAWS, LUB CEV >

< start="665.998" dur="3.103"> PHOOJ YWG CAMPUS, UAS COJ PEB TUAJ >

< start="668.901" dur="2.87"> 89,000. >

< start="669.234" dur="3.738"> US NAVY SHIP "KEV LAG LUAM," >

< start="671.904" dur="2.835"> TUS THOV KEV CAWM, UAS >

< start="673.105" dur="5.105"> YUAV TAU 1,000 TAU TXOJ CAI RAU HAUV QAB >

< start="674.873" dur="4.538"> LOS NTAWM HOTELS, UAS COJ KOJ >

< start="678.344" dur="5.972"> 90,000. >

< start="679.545" dur="6.472"> YOG HAIS TIAS PEB COJ TAG NRHO LUB XEEM >

< start="684.449" dur="3.805"> DORMITORIES NYOB RAU HAUV LUB XEEV DAIM TSHIAB >

< start="686.151" dur="4.605"> YORK, UAS YUAV TUAJ TUAJ RAU AN >

< start="688.387" dur="7.874"> TSHAJ 29,000 PW. >

< start="690.89" dur="6.706"> PEB YUAV TSUM TAU NYOB 119,000 PW. >

< start="696.395" dur="2.669"> KOJ YEEJ TSEEM TSIS TAU RAU 140 >

< start="697.73" dur="4.27"> KOJ YUAV TSUM, TAB SIS LAWV UA LI peb saib >

< start="699.198" dur="5.105"> SAIB cov chav tsev, peb nyob nraum SAIB SAIB >

< start="702.133" dur="5.906"> FORMER NURSING HOMES, TXHEEJ TXHEEM >

< start="704.436" dur="4.037"> OWE RAWS LI TXOJ KEV UA LI CAS RAU >

< start="708.173" dur="3.837"> NYOOG. >

< start="708.606" dur="5.072"> Yog li ntau, tsim txom, AGGRESSIVE, >

< start="712.143" dur="2.103"> TAB SIS LUB NEEJ Koj ua yam uas koj muaj >

< start="713.812" dur="2.67"> YUAV UA TAU. >

< start="714.38" dur="4.036"> THIAB UAS peb ua dab tsi RAU >

< start="716.615" dur="2.67"> LUB ROOJ MUAJ PEEV XWM. >

< start="718.55" dur="2.803"> TIV THAIV KHOOM SIV, PEB YUAV TAU >

< start="719.418" dur="3.937"> UA LICAS NROG LUB NTIAJTEB NO. >

< start="721.487" dur="2.735"> PEB MUAJ IB TUG NEEG HWJ HUAM UAS YOG VIM LI CAS >

< start="723.488" dur="2.87"> UA NWS. >

< start="724.356" dur="5.605"> TAM SIM NO PEB YUAV MUAJ ZOG >

< start="726.491" dur="5.172"> TIV THAIV KHOOM, GLOVES, >

< start="730.095" dur="2.703"> MASKS, GOWNS RAU TXHUA LUB >

< start="731.796" dur="5.239"> HOS PHEEJ HWJ STATEWIDE NO >

< start="732.931" dur="6.473"> SIB HAIS TXOG NWS. >

< start="737.169" dur="4.872"> HNUB NO TSIS MUAJ HOSPITAL, TSIS MUAJ NURSE, TSIS TAU >

< start="739.537" dur="4.739"> DOCTOR YUAV UA LI CAS COV LEGITIMATELY Kuv >

< start="742.174" dur="4.772"> TSIS TXHOB TIV THAIV COV KHOOM SIV. >

< start="744.41" dur="4.137"> TAM SIM NO THIAB RAU LUB >

< start="747.079" dur="1.802"> FORESEEABLE YAV TOM NTEJ, PEB TAU IB TUG >

< start="748.681" dur="2.302"> NYIAJ. >

< start="749.014" dur="3.136"> PEB TSIS TXHOB HLOOV IB TUG ZOO >

< start="751.116" dur="4.371"> NYIAJ RAU PEB COV LIMTIAM LOS NTAWM TAM SIM NO, >

< start="752.284" dur="10.244"> PLAUB LUB CAIJ LOS NTAWM TAM SIM NO, TXIV NEEJ LUB CEV >

< start="755.62" dur="7.609"> LOS NTAWM TAM SIM NO. >

< start="763.362" dur="1.235"> TAB SIS PEB SAWV DAWS SAIB. >

< start="763.996" dur="1.635"> THIAB NO MUAB ZOO TSHAJ PLAWS THIAB A >

< start="764.73" dur="2.201"> ZOO YOOJ YIM LOS NTAWM TEAM. >

< start="765.765" dur="2.701"> THIAB THEM NYIAJ, PEB YUAV KHIB DAWB >

< start="767.065" dur="4.705"> RAU LWM YAM KHOOM. >

< start="768.6" dur="3.604"> CUA NKAG, VENTILATORS, >

< start="771.904" dur="1.368"> CUA HLAU. >

< start="772.337" dur="2.97"> PEB TSEEM 30,000. >

< start="773.405" dur="5.939"> PEB MUAJ NYOB RAU HAUV KEV THEM TSO CAI >

< start="775.441" dur="5.738"> SYSTEM 4,000 VENT LATERS. >

< start="779.478" dur="3.403"> QHOV NOV YOG NYOB HAUV NORMAL >

< start="781.313" dur="3.303"> TXOJ KEV CAWM SEEJ. >

< start="783.015" dur="3.136"> PEB MUAJ KEV PHEM 7,000 THIAB PEB SAWV DAWS >

< start="784.749" dur="5.84"> TU SIAB. >

< start="786.285" dur="7.607"> COV LUS COG TSEG LUB CEV YUAV TSUM UA SAB >

< start="790.722" dur="7.274"> 4,000. >

< start="798.13" dur="3.203"> PEB VWM HAIS RAU COV PHAB LWJ HUAM QHOV TWG >

< start="800.532" dur="1.168"> IB HAIV NEEG CUA YUAV UA OB >

< start="801.466" dur="0.868"> DUAB. >

< start="801.833" dur="1.335"> NWS YEEJ TSEEM YUAV UA RAU NWS. >

< start="802.467" dur="2.77"> KUV YUAV TSUM SAIB Yog peb tuaj yeem kawm >

< start="803.302" dur="3.103"> THIAB UA RAU ME ME ME THIAB >

< start="805.37" dur="3.537"> TAU IB LUB MAS TSHAJ NTAWD >

< start="806.538" dur="3.837"> MUAJ KEV KAWM TAU NWS, TAB SIS PEB >

< start="809.041" dur="1.735"> SAIB DAIM PHEEJ HMOO >

< start="810.509" dur="1.901"> CUA HLAU. >

< start="810.909" dur="2.603"> PEB YUAV UA RAWS LI UA HAUJ LWM NROG COV >

< start="812.544" dur="2.869"> COV LUS COG TSEG MUS SAIB TAU >

< start="813.645" dur="4.672"> XAV PAUB NTAU NTXIV VENTILATORS. >

< start="815.547" dur="4.971"> TAB SIS YOG PEB IB TUG ZOO >

< start="818.45" dur="5.972"> SAWV DAWS yog LUB HOM PHEEJ. >

< start="820.652" dur="6.974"> THAIV DUA, LUB CEV CAWV, ICU >

< start="824.556" dur="4.772"> Txhais tau tias ZOO NKAUJ ZOO NRAUG TUAJ SAWV DAWS >

< start="827.76" dur="4.07"> THEM NYIAJ, QHOV NO RAU TUS NEEG NO IB TUG >

< start="829.461" dur="3.77"> DAIM DUAB KHOOM RAWS LI PEB YUAV TSUM TAU. >

< start="831.963" dur="3.17"> KOJ HAIS LI QUB, KOJ HAIS >

< start="833.365" dur="2.736"> KHOOM UA HAUJ LWM, KOJ YUAV TSUM TAU TUS NEEG UA HAUJ LWM, THIAB >

< start="835.267" dur="4.771"> KOJ YUAV TSUM PAUB TXOG NEEG UA HAUJ LWM >

< start="836.234" dur="5.773"> HOM NEEG UA HAUJLWM YUAV TAU UA ZOO >

< start="840.171" dur="3.271"> SICK THIAB LAWV YUAV TAU LOS. >

< start="842.141" dur="3.97"> Yog li peb tau UA HAUJ LWM RAU >

< start="843.575" dur="3.036"> LUAG LUAG HAIS LOJ HEEV LUB CEV MUAJ CEV mob taub hau >

< start="846.244" dur="2.569"> TUAJ SAIB. >

< start="846.745" dur="4.604"> MUS NROG COV RETIREES, MUS ROV QAB >

< start="848.947" dur="6.706"> RAU NURSES THIAB DOCTORS LEEJ TWG YUAV >

< start="851.483" dur="6.673"> TSIS TXHOB NYOB RAU HAUV HOSPITAL DIRECT >

< start="855.787" dur="6.741"> KOOM HAUM KHO MOB THIAB, NUG >

< start="858.29" dur="5.372"> THEM MUS RAU DAIM DUAB >

< start="862.661" dur="2.936"> RESERVE LAWV. >

< start="863.796" dur="5.405"> VAJTSWV foom koob hmoov rau lawv. >

< start="865.731" dur="14.814"> 40,000 TUS NEEG COJ COJ MUS UA RAWS LI AS >

< start="869.334" dur="12.579"> IB LUB CEV DAWB HUV NTAWM KEV PAB CUAM. >

< start="880.679" dur="1.968"> PHYSICIANS, TUS TXHEEJ TXHEEM KOOMHAUM NO >

< start="882.547" dur="2.37">>

< start="882.781" dur="3.069"> YOL COV LUS QHIA, NURSES, LPNs, 40,000 >

< start="885.05" dur="4.838"> NEEJ NEEG HAIS LAWM Kos Npe. >

< start="885.984" dur="5.305"> QHOV MAS MUAJ HEEV LI - QHOV TSEEM CEEB HEEV, >

< start="890.022" dur="3.569"> LOJ loj. >

< start="891.423" dur="3.837"> SAWV DAWS YUAV UA TAU YOOJ YIM KHO KOJ, KOJ >

< start="893.725" dur="2.936"> TUAJ YEEM HAIS RAU COV KHOOM, KOJ MUAJ >

< start="895.393" dur="3.904"> YUAV RAU COV NEEG UA HAUJ LWM. >

< start="896.795" dur="4.004"> THIAB KOJ HAIS TAU RAU COV NEEG UA HAUJ LWM >

< start="899.43" dur="3.538"> RAU LAWV HAIS LAUS RAU LAWV LICAS >

< start="900.932" dur="2.37"> TSIS MUAJ NYOB RAU HAUV LUB HOSPITAL >

< start="903.101" dur="3.304"> LAWV. >

< start="903.435" dur="4.504"> THIAB KOJ HAIS TAU RAU NEEG UA HAUJLWM THAUM >

< start="906.538" dur="5.406"> COV NEEG UA HAUJ LWM TAU TXAIS ILL. >

< start="908.073" dur="5.405"> LOSSIS LOS NTAWM TXOJ KEV NWS YEEJ TSIS TAU HAUJ LWM >

< start="912.077" dur="2.903"> COV NTAUB NTAWV NO PEB YUAV TAU UA RAU >

< start="913.612" dur="5.305"> COV NEEG YUAV TSUM YEEJ UA HAUJ LWM. >

< start="915.114" dur="5.071"> Yog li NO HAIS TIAS ZOO. >

< start="919.051" dur="2.168"> NO MAS TSEEM MUAJ NTAU HEEV. >

< start="920.319" dur="1.768"> KUV TSIS PUB LEEJ TWG MUAJ LEEJTWG >

< start="921.353" dur="2.769"> TAU UA LI NO. >

< start="922.221" dur="4.437"> PEB VAM HAIS TXOG KEV COJ LUB CAIJ >

< start="924.256" dur="2.736"> NYOB MISKAS NO PAWG >

< start="926.792" dur="4.137"> NEEJ NEEG. >

< start="927.125" dur="4.872"> THIAB TUB NTXHAIS HLAU TXOJ KEV KHWV THIAB >

< start="931.063" dur="2.802"> NEEJ NEEG PHEM HEEV. >

< start="932.131" dur="2.035"> TSIS MUAJ LEEJ TWG HAIS LUS HAIS LUS TXOG >

< start="933.999" dur="1.635"> QHOV NO. >

< start="934.299" dur="4.104"> Peb UA TXHUA YAM NKAUS NRHIAV TXOG LUB >

< start="935.767" dur="5.339"> TAM SIM NTAWD YAM TSEEM CEEB HEEV, LUB NEEJ >

< start="938.537" dur="6.139"> THIAB TUAG NTAWM TAM SIM NO >

< start="941.239" dur="4.872"> SITUATION VIM LI CAS XWB, TAB SIS >

< start="944.809" dur="2.537"> TSIS TXHOB PIAV QHOV >

< start="946.244" dur="3.771"> EMOTIONAL TRAUMA TXIV NEEJ YAWG >

< start="947.479" dur="2.87"> XIB FWB THIAB LUB HWJ CHIM KHO MOB >

< start="950.149" dur="2.602"> TEEB MEEM. >

< start="950.482" dur="5.406"> PEB THOV KOM TXUJ KEV KHWV >

< start="952.884" dur="5.606"> LUS TXWV TXOJCAI LOS VOLUNTARILY >

< start="956.021" dur="5.505"> XEEM ROV QAB LOS PAB QHIA HAUV ONLINE >

< start="958.624" dur="5.638"> KEV NOJ QAB HAUS HUV. >

< start="961.66" dur="5.138"> 6,000 NTAU HAIS TIAS KEV NOJ QAB HAUS HUV >

< start="964.395" dur="3.404"> TXUJ CI TXHEEJ TXHEEM RAU >

< start="966.931" dur="3.538"> VOLUNTEER LOS POV THAWJ MENTAL >

< start="967.933" dur="4.804"> KEV NOJ QAB HAUS HUV RAU NEEG PAB >

< start="970.602" dur="2.869"> YUAV TSUM NWS. >

< start="972.871" dur="5.873"> HUAB TAIS Tswv Ntuj zoo. >

< start="973.605" dur="10.41"> THIAB KOS KUB 1-844-863-9314, >

< start="978.877" dur="6.473"> KOJ YUAV HU RAU HOTLINE, >

< start="984.148" dur="2.103"> KEV SAIB TAU KEV TSIM NYOG RAU IB >

< start="985.483" dur="5.707"> KEV THOV KEV PAB TXHAWB NQA >

< start="986.385" dur="6.272"> TAG NRHO RAU LUB CEM CEEV DAWB >

< start="991.323" dur="3.837"> DABNEEG KOJ MAM TXUJ KEV NYUAJ SIAB. >

< start="992.791" dur="5.005"> THIAB THEM VAJTSWV foom koob hmoov rau 6,000 >

< start="995.293" dur="6.507"> LEEJ NIAM TXOJ KEV CIAM HAUJ LWM LEEJ TWG >

< start="997.929" dur="6.406"> YOG DAIM DAWB XWB. >

< start="1001.934" dur="3.169"> THIAB KUV TSEEM COJ HAUV lawv NORMAL >

< start="1004.469" dur="4.571"> LAWV PIAV LAWV COV LAG LUAM. >

< start="1005.237" dur="6.306"> Yog li zaum no yog IB TUG EXTRAORDINARY KAUJ >

< start="1009.174" dur="3.003"> BY THEM.THE KUV TSEEM COJ RAU HAUV N >

< start="1011.676" dur="1.302"> LAWV PIAV LAWV COV LAG LUAM. >

< start="1012.31" dur="1.602"> Yog li zaum no yog IB TUG EXTRAORDINARY KAUJ >

< start="1013.111" dur="3.17"> BY XEEM. >

< start="1014.046" dur="4.137"> Kuv nrog SAWV DAWS NROG LWM LUB TEEB MEEM >

< start="1016.414" dur="2.603"> SEVERAL LUB SIJ HAWM, TAWG TOOJ, TSIS TAU >

< start="1018.316" dur="2.67"> NROG NWS TUS KHEEJ NO. >

< start="1019.151" dur="3.804"> KUV VAM MEEJ COJ RAU COV NEEG RAU HAUV >

< start="1021.119" dur="2.936"> DAWB LUB TSEV LEEJ TWG YOG TES >

< start="1023.088" dur="3.036"> COV LUS QHIA NO. >

< start="1024.189" dur="2.336"> KUV MAM COJ LOS UA RAU COV NQE DUA >

< start="1026.258" dur="2.636"> TUB LUS. >

< start="1026.658" dur="4.571"> KUV VAM KWV TXIAJ NROG YEEM HU NKAWV >

< start="1029.027" dur="2.569"> LEEJ TWG YOG NEEG TSHIAB, KOJ PAUB >

< start="1031.363" dur="3.537"> Xov Xwm Tshiab. >

< start="1031.73" dur="5.005"> THIAB NWS UA HAUJLWM HAUV DAWB >

< start="1035.033" dur="2.636"> TSEV THIAB NWS YOG >

< start="1036.868" dur="4.037"> TSWV YIM PAB ZOO RAU TAG NRHO >

< start="1037.803" dur="6.272"> NTAWM COV CHAW NYEEM LOS. >

< start="1041.039" dur="5.806"> PEB UA HAUJ LWM UA LI NO >

< start="1044.208" dur="5.339"> COMMON SIB TW. >

< start="1046.979" dur="6.306"> TSIS MUAJ IB QHOV NO MUAJ CUA KHW THIAB >

< start="1049.681" dur="4.571"> TSIS MUAJ IB PUAS TXHUA YAM A >

< start="1053.418" dur="3.07"> SITUATION QHOV TWG KOJ YUAV TSUM TAU >

< start="1054.385" dur="5.707"> TUS NEEG NO TSHAJ LOS UA RAU >

< start="1056.621" dur="3.904"> SIB TUG HAUV LUB CEV MUAJ LUB CEV >

< start="1060.225" dur="1.468"> CEEV CEEV. >

< start="1060.659" dur="3.036"> Yog li ntawd peb tau txais txhua yam kev xav tau >

< start="1061.827" dur="4.07"> TIAS MAS THIAJ YUAV ZOO TAU. >

< start="1063.829" dur="6.106"> PEB TAM SIM NO NYOB RAU HAUV COV SUAB HAIS TIAS >

< start="1066.03" dur="6.34"> PEB YUAV TAU UA RAWS LI ZOO >

< start="1070.068" dur="4.772"> NTAU LAWM COV TSHUAJ NTSUAB NO >

< start="1072.504" dur="4.171"> THIAB VENTILATOR YOG TIAV HAIS LUS >

< start="1074.973" dur="3.503"> DAIM DUAB NTAWM COV KHOOM. >

< start="1076.808" dur="7.141"> TUS TUB LICAS THIAB NWS TEAM I >

< start="1078.61" dur="7.207"> TSWV YIM YUAV SIV DPA ZOO >

< start="1084.082" dur="5.572"> VIM LI CAS NWS YEEJ YOOJ YIM A - NWS >

< start="1085.95" dur="5.172"> LEEJ TWG YOG TUG CUAB CEM LOS TXOG TXIM >

< start="1089.787" dur="2.837"> NROG COV KEV PAB CUAM TSIS MUAJ CAI, Puas yog? >

< start="1091.256" dur="4.204"> PEB YUAV TSUM TAU KOJ KEV PAB. >

< start="1092.758" dur="4.17"> PEB YUAV TAU TXAIS KOJ KEV PAB. >

< start="1095.594" dur="2.769"> LOS SIS KOJ YUAV TAU TXAIS KEV PAB THIAB >

< start="1097.062" dur="1.901"> PEB YUAV TSUM KOJ TUAJ KOOM THIAB >

< start="1098.496" dur="3.538"> NTXIV NTAU LAWM. >

< start="1099.097" dur="5.906"> TXHUA YAM NROG LAWV, MUAJ IB TUG RAMP >

< start="1102.167" dur="4.604"> UP LUB SIJ HAWM RAU KEV SIB TXHAWB LOS TXOG >

< start="1105.136" dur="3.838"> MUS SAWV DAWS YEEJ SAWV DAWS, SAWV DAWS >

< start="1106.904" dur="5.573"> COJ MUS UA HAUJ LWM, THIAB TAU TXAIS >

< start="1109.107" dur="4.705"> COV YEEM NO HO TUAJ THIAB KHIAV. >

< start="1112.611" dur="4.571"> THAUM KOJ HAIS LI CAS KOJ YUAV PAB TAU, >

< start="1113.945" dur="5.372"> GENERAL MOTORS YUAV PAB. >

< start="1117.316" dur="4.404"> QHOV TEEB MEEM YOG PEB LUB SIJ HAWM KAWG >

< start="1119.45" dur="6.34"> YUAV TSUM LOJ, PEB YUAV SAIB SAIB IB >

< start="1121.853" dur="7.808"> APEX 21 HNUB HAUV LUB ROOJ HEEV. >

< start="1125.924" dur="8.174"> KOM TAU LUB HOM PHIAJ THIAB QHOV NO >

< start="1129.794" dur="7.841"> KEV LAG LUAM HLOOV PUT >

< start="1134.232" dur="6.44"> UA KE, NYIAM SAWV DAWS, >

< start="1137.769" dur="4.004"> COV LUS CUA, RAMPED UP YOG IB >

< start="1140.805" dur="2.135"> NTXIM LUS RAU PHEEJ YEEM DAG. >

< start="1141.907" dur="4.137"> THIAB NWS YEEJ HAIS TIAS PEB >

< start="1143.074" dur="4.038"> TEAM YUAV UA HAUJ LWM RAU RAU LUB >

< start="1146.178" dur="4.003"> DAWB LUB TSEV TEAM THIAB Kuv XAV >

< start="1147.245" dur="5.572"> UA TSAUG QHOV PRESIDENT RAU NWS >

< start="1150.314" dur="3.07"> SAIB KIAG THIAB NWS TEAM RAU >

< start="1152.95" dur="1.869"> LAWV COJ. >

< start="1153.518" dur="3.771"> PEB YUAV TAU TXAIS TSO TAUS, >

< start="1154.953" dur="5.072"> PEB HAIS LUS RAU LUB TEB CHAWS >

< start="1157.422" dur="4.371"> TXWV NTIAJ TEB AS ZOO LI NO >

< start="1160.158" dur="2.036"> NEEG COMPANIES THIAJ UA LI CAS >

< start="1161.927" dur="3.87"> NTAU LAWM. >

< start="1162.327" dur="6.706"> PEB HAIS TSEEM COJ RAU LUB DAWB >

< start="1165.93" dur="4.572"> TSEV HAIS TXOG LWM LUB TSWV YIM. >

< start="1169.167" dur="4.271"> NEW YORK MUAJ ZOO KAWG NOJ >

< start="1170.636" dur="4.303"> NYOB RAU HAUV NUM NTAWM NUM. >

< start="1173.572" dur="3.302"> NEW YORK TSEEM MUAJ COV HMOOB >

< start="1175.072" dur="2.136"> NTSHAV TSEEM CEEB LOS NTAWM TXOJ KEV >

< start="1177.008" dur="0.5"> SIJ HAWM. >

< start="1177.341" dur="2.136"> TXOJ CAI? >

< start="1177.642" dur="4.905"> PEB THAM TXOG PEB APEX, PEB THAM >

< start="1179.611" dur="4.338"> HAIS TXOG UAS YUAV UA LI CAS. >

< start="1182.68" dur="3.771"> KHAWV KOOB TXUJ CI TUAJ NTAWM LUB >

< start="1184.082" dur="3.437"> TEB TEB CHAWS YUAV UA TAU RAU NWS >

< start="1186.584" dur="3.504"> SAWV DAWS TAU TUAJ LAWM. >

< start="1187.653" dur="5.438"> PEB MUAJ IB TUG PHEEJ YUAV THEM UA NTEJ THAWJ. >

< start="1190.222" dur="5.638"> PEB TUS KHEEJ NUM BERS XWB THAWJ. >

< start="1193.225" dur="6.506"> PEB LUB HAIV NEEG YOG THAWJ. >

< start="1195.994" dur="5.005"> BY IB KUB SIAB >

< start="1199.865" dur="3.837"> SAWV DAWS YUAV TAU TUAJ YEEM >

< start="1201.132" dur="4.571"> Lawv lub sijhawm TUAJ TXAWV TXAWV. >

< start="1203.835" dur="4.905"> QHOV KUV QHIA RAU TUS TUB NTXHAIS THIAB >

< start="1205.837" dur="6.373"> NWS PAB TEEM TAU, SAIB, RATHER THAN >

< start="1208.873" dur="5.973"> SAYING PEB YUAV TAU KEV PAB >

< start="1212.343" dur="5.373"> KHOOM UA RAU LUB ZEJ ZOG >

< start="1215.013" dur="7.574"> SAIB IB LUB SIJ HAWM, MUAB QHIA TXOG >

< start="1217.849" dur="6.273"> TXUJ CI YEEJ TSEEM YUAV TAU RAU HAUV >

< start="1222.721" dur="3.003"> TIAS KUB KUB, TXOG RAU SAWV DAWS >

< start="1224.256" dur="2.969"> LUB CEV QHIA, vim koj tau ib >

< start="1225.857" dur="6.106"> APEX THIAB THAUM KOJ MUAJ CURVE, >

< start="1227.358" dur="5.306"> THIAB TXOJ KEV CAWM SEEJ yog neeg zoo >

< start="1232.797" dur="3.004"> LUV, THAUM KOJ LUB CHAW HAIS TXOG HOT >

< start="1234.232" dur="4.771"> TUB NROG COV HWJCHIM NO, >

< start="1235.934" dur="5.105"> COV KHOOM SIV KHWV, INTENSE >

< start="1239.137" dur="3.103"> TUS KHEEJ, Tom qab ntawd hloov mus rau >

< start="1241.172" dur="3.103"> TUB TUAJ KUB >

< start="1242.374" dur="4.904"> THIAB MUAJ NTAU YAM DAWB >

< start="1244.408" dur="5.039"> DEPLOYMENT ACROSS LUB TEB CHAWS >

< start="1247.411" dur="3.437"> MUAJ TSWV YIM ZOO DUA LI, CAI? >

< start="1249.581" dur="4.971"> KUV NYOB RAU HAUV LUB TSWV YIM FWV >

< start="1250.982" dur="4.004"> AT HUD, Kuv Ua Haujlwm RAU DOZENS NTAWM >

< start="1254.686" dur="1.201"> KEV LOM ZEM. >

< start="1255.119" dur="2.303"> KOJ TUAG NROG LAWV TUAJ RAU HAUV >

< start="1256.02" dur="4.638"> PEM HAUV NTEJ NTAWM KOJ LUB SIJ HAWM THIAB >

< start="1257.555" dur="3.47"> THAUM KOJ MUS RAU SAUM LUB NOOG >

< start="1260.792" dur="2.002"> KEV TXOM NYEM. >

< start="1261.159" dur="4.271"> THIAB kuv xav tias YOB >

< start="1262.927" dur="3.77"> DEPLOYMENT YUAV UA HAUJ LWM RAU NTAWM NO THIAB >

< start="1265.564" dur="4.67"> RAU KEV ZOO NKAUJ TSHIAB, >

< start="1266.831" dur="3.737"> LUS QHIA PEB YUAV TAU 100% >

< start="1270.368" dur="1.469"> PAB ZAJ. >

< start="1270.701" dur="3.838"> PEB XAV TAU KEV PAB LOS SIS >

< start="1271.97" dur="4.271"> LUB TEB CHAWS TSIS TAM SIM NO. >

< start="1274.673" dur="3.736"> PEB YUAV TSUM CAWM LOS NTAWM COV >

< start="1276.374" dur="5.305"> ENTIRE LUB TEB CHAWS TSIS TAM SIM NO. >

< start="1278.543" dur="6.106"> THIAB RAUG OB TUG PEB APEX THAWJ >

< start="1281.812" dur="9.577"> THIAB PEB COV NUM yog COV ZOO TSHAJ. >

< start="1284.783" dur="8.474"> TAB SIS APEX HIGH POINT YUAV TAU >

< start="1291.523" dur="2.869"> SEQUENTIAL ACROSS LUB TEB CHAWS. >

< start="1293.391" dur="3.67"> Yog li kuv hais rau LUB TSEV DAWB >

< start="1294.526" dur="5.205"> XEEM SIV COV KHOOM SIV UAS PEB >

< start="1297.195" dur="5.572"> XAV TAU, XEEM US TUS KHEEJ. >

< start="1299.865" dur="7.373"> LI TAM SIM AS PEB TAU PAST PEB >

< start="1302.9" dur="6.24"> TUS THAWJ HAIS TSEEM CEEB, PEB YUAV TAU >

< start="1307.372" dur="5.038"> LAWV ROV LOS NO COV KHOOM SIV THIAB >

< start="1309.274" dur="7.174"> TUS NEEG UA HAUJ LWM RAU TOM NYEEM KUB KUB >

< start="1312.544" dur="6.239"> THIAB KUV YUAV TAU TUS KHEEJ GUARANTEE >

< start="1316.581" dur="7.541"> NWS THIAB KHWV NYIAJ RAU NWS. >

< start="1318.917" dur="7.374"> YUAV UA LI KOJ YOG KOJ NYEEM Asmeskas 15,000 >

< start="1324.255" dur="5.205"> HOMNEEG THIAB TOM QAB TOM QAB PEB >

< start="1326.424" dur="4.572"> CURVE LOS ANGELES YUAV TSUM TAU 15,000 >

< start="1329.594" dur="2.469"> CUA VENTILATORS, PEB TUAJ YEEM COJ >

< start="1331.129" dur="3.603"> KHOOM UA HAUJ LWM NTAWM NO, PEB YUAV UA LI CAS >

< start="1332.197" dur="6.105"> TUS NEEG HAIS LOS NTAWM QHOV NO, PEB >

< start="1334.865" dur="4.773"> PUB COJ MUS TUAJ NTAWM QHOV NO, >

< start="1338.436" dur="2.903"> PEB YUAV UA RAWS LI THAWJ, Peb yuav KAWG NTAU >

< start="1339.771" dur="2.502"> LAWV TSIS MUAJ LEEJTWG TAU KAWM. >

< start="1341.473" dur="5.138"> VIM LI CAS PEB YUAV TAU UA RAU LUB >

< start="1342.407" dur="5.806"> THAWJ IB ZAUG MAS LUB COOB. >

< start="1346.745" dur="2.736"> THIAB KUV TUS KHEEJ GUARANTEE UAS >

< start="1348.346" dur="2.869"> PEB YUAV THEM COV KHOOM SIV, PEB >

< start="1349.614" dur="3.303"> YUAV YEEJ TUS KHEEJ, TUS KHEEJ >

< start="1351.382" dur="3.304"> SAWV DAWS KEV PAB PAB >

< start="1353.05" dur="4.572"> RAU NEJ COV KUB NPLOOJ KUB >

< start="1354.82" dur="4.671"> KUV HAIS RAU RAU LEEJ TXHEEM, KUV YUAV UA >

< start="1357.756" dur="2.635"> TSHOOJ NTAWM MUS RAU QHOV Tom ntej KUB >

< start="1359.624" dur="4.271"> TUB NROG PEB TEAM >

< start="1360.525" dur="3.637"> PEB YUAV TAU LUB TEB CHAWS LOS PAB >

< start="1364.029" dur="2.869"> Asmeskas. >

< start="1364.296" dur="4.47"> PEB YUAV ROV MUS RAU DAIM FAV. >

< start="1367.032" dur="4.438"> THIAB PEB MUAJ TXHUA YAM NO LOS SAWV DAWS. >

< start="1368.9" dur="3.737"> THIAB peb thov kom pab lawv >

< start="1371.603" dur="7.04"> THIAB Lawv LUB TSWV YIM THIAB >

< start="1372.771" dur="8.474"> YUAV ROV QAB NWS NROG LAWV. >

< start="1378.777" dur="6.606"> LUB SENATE TSEEM CEM A >

< start="1381.379" dur="5.972"> $ 2 TXHEEJ TXHEEM BILL YOG VIM LI CAS >

< start="1385.516" dur="6.907"> QUOTE / UNQUOTE RELIEF RAU >

< start="1387.485" dur="5.339"> COV LAG LUAM, MUAJ COV YOOJ YIM THIAB >

< start="1392.557" dur="1.034"> COV LUS TSHEEJ. >

< start="1392.957" dur="4.538"> NWS YEEJ YUAV TAU HAIS LOS RAU TXHUA YAM >

< start="1393.725" dur="5.539"> LUB XEEV TXIV TSHIAB YORK. >

< start="1397.629" dur="3.003"> COV $ 2 TXHEEJ TXHEEM BILL, YUAV UA LI CAS >

< start="1399.397" dur="1.635"> NWS TXHUA YAM RAU NEW YORK XEEV >

< start="1400.765" dur="4.037"> TSWV YIM? >

< start="1401.165" dur="7.442"> NWS YOG NYIAJ $ 3.8 BILLION. >

< start="1404.936" dur="4.304"> $ 3.8 BILLION SOUNDS ZOO LI KAWG >

< start="1408.74" dur="2.235"> NYIAJ SIB HLUB. >

< start="1409.374" dur="2.636"> BUDGET DIRECTOR TUAJ YEEM >

< start="1411.109" dur="5.205"> COJ LOS NTAWM NUM. >

< start="1412.144" dur="7.139"> TAB SIS PEB TUAJ SAIB ZOO SAIB REVENUE >

< start="1416.447" dur="8.542"> LUAG NYIAJ NTAWM $ 9 BILLION, $ 10 >

< start="1419.417" dur="8.909"> BILLION, $ 15 BILLION. >

< start="1425.123" dur="4.871"> TUS MESKAS NO YUAV UA RAU QHOV ZOO NO >

< start="1428.459" dur="3.438"> POJNIAM QHUA ZOO RAU LWM TUS $ 1 >

< start="1430.128" dur="3.17"> UA NTEJ, NWS YUAV UA LICAS THIAJ ZOO >

< start="1432.03" dur="2.101"> US SEVERAL BILLION DOLLARS THAUM >

< start="1433.431" dur="2.069"> PEB YUAV TSIS TAU. >

< start="1434.265" dur="4.805"> NEW YORK NROOG XWB tsuas tau $ 1.3 >

< start="1435.633" dur="6.006"> NYIAJ YUAV LOS LOS NTAWM QHOV NO. >

< start="1439.204" dur="6.673"> HAIS TIAS YOG IB DAIM HAUV THOOB. >

< start="1441.773" dur="5.105"> Kuv Caw RAU PEB LUB TSEV LUB TSEV, >

< start="1446.011" dur="1.367"> CONGRESSIONAL LUS TXWV, QHOV NO >

< start="1447.012" dur="2.502"> KHIB NYIAS. >

< start="1447.512" dur="2.269"> KUV HAIS TIAS RAU COV NO TSIS TAU >

< start="1449.648" dur="3.136"> NWS. >

< start="1449.915" dur="5.304"> KOJ PAUB, Kuv to taub tus >

< start="1452.918" dur="4.337"> SENATE Zaj Dab Neeg THIAB KOOS LOOS >

< start="1455.353" dur="3.837"> ZAJ DAB NEEG, TAB SIS PEB YUAV TSUM TAU LUB TSEV >

< start="1457.389" dur="3.436"> UA KEV TXHAJ TSHUAJ. >

< start="1459.324" dur="4.103"> THIAB LUB TSEV KAWM BILL UAS NYOB >

< start="1460.959" dur="2.969"> OVER, NEW YORK XEEV TAU $ 17 >

< start="1463.561" dur="5.806"> PHOOJ YWG. >

< start="1464.062" dur="7.44"> HAUV QHOV NYIAJ KHWV TAU LOS, PEB TAU $ 3.8 >

< start="1469.501" dur="3.737"> PHOOJ YWG. >

< start="1471.636" dur="1.969"> THIAB, ZOO, KOJ YUAV - loj >

< start="1473.371" dur="2.002"> TSHAJ. >

< start="1473.738" dur="2.636"> PEB TSIS TAU COJ COV CWJ PWM. >

< start="1475.507" dur="2.535"> Kuv Txiav TAXES TXHUA XYOO. >

< start="1476.508" dur="4.07"> KUV TSEEM QHOV TAWG loj SAWV RAWS LI >

< start="1478.175" dur="4.972"> LUB XEEV HUV HAUV LUB QAB NTUJ >

< start="1480.711" dur="2.803"> KEEB KWM YEEB YAJ DUAB. >

< start="1483.281" dur="2.969"> OK? >

< start="1483.648" dur="3.003"> Yog li peb yog FRUGAL THIAB PEB MUAJ >

< start="1486.384" dur="1.535"> PHAJ. >

< start="1486.784" dur="2.77"> KUV QHIA KOJ, COV NUM no >

< start="1488.053" dur="4.604"> TSIS TXHOB UA HAUJ LWM THIAB KUV YUAV TAU LUB TSEV >

< start="1489.687" dur="3.604"> COV NEEG COJ UAS PEB YUAV TSUM TAU TXAIS >

< start="1492.79" dur="2.503"> LAWV PAB. >

< start="1493.425" dur="5.071"> NYOB RAU HAUV NUM NTAWM NUM, TAG NRHO >

< start="1495.426" dur="3.604"> XEEM, PEB YUAV TAU RAU 103,000 >

< start="1498.63" dur="2.235"> NEEJ NEEG. >

< start="1499.164" dur="5.005"> TSHUAJ TSHIAB NO PEB MUAJ LI TXOG 12,000. >

< start="1500.999" dur="4.805"> AS NTAWM YESTERDAY, Txog 28% NTAWM >

< start="1504.302" dur="2.969"> TXHUA TXHUA YAM HAIS TIAS NATIONW TAU >

< start="1505.937" dur="1.635"> PERFORMED LOS NTAWM LUB XEEV HWJCHIM TSHIAB >

< start="1507.405" dur="2.603"> YOOG. >

< start="1507.705" dur="5.072"> LUB XEEV TXUJ CI TSHIAB LOS NTAWM TUS YOOJ YIM YEEM TSHAJ >

< start="1510.141" dur="4.337"> KUAJ NTUJ HAIS TIAS NYOB RAU HAUV LUB >

< start="1512.91" dur="2.904"> UNITED LAWV COV AMERICA. >

< start="1514.612" dur="2.536"> THIAB KUV TSEEM TAU LOS NTAWM TEAM >

< start="1515.947" dur="4.104"> RAU YUAV UA LI CAS PEB YUAV TAU TXAWB THIAB >

< start="1517.281" dur="3.104"> PUB COJ LI NO LOS TXOG THIAB >

< start="1520.185" dur="3.369"> PHEM. >

< start="1520.518" dur="3.337"> NEEJ NEEG YUAV UA LI CAS TUS KWV TIJ NO >

< start="1523.688" dur="4.438"> HAUJ LWM. >

< start="1523.988" dur="4.738"> IB TUG TXUJ CI NYOB HAUV LUB XEEV HUV >

< start="1528.259" dur="4.038"> TSWV YIM DUA. >

< start="1528.86" dur="4.304"> KOJ YUAV MUS RAU HAUV HOSPITAL HAUV >

< start="1532.43" dur="3.003"> BUFFALO, NEW YORK YOG HAIS TIAS KOJ QHIA >

< start="1533.298" dur="4.837"> COV LUS HU LICAS THIAB RAWS LI LUB >

< start="1535.566" dur="3.937"> PROTOCOL, KOJ TUAJ YEEM SAWV DAWS. >

< start="1538.269" dur="4.705"> TXAWV, PEB DEPLOY KUAJ >

< start="1539.637" dur="5.605"> HAUV LUB NROOG DENSE LUB HOM PHIAJ, QHOV TWG >

< start="1543.107" dur="2.97"> PEB VIM TAU SAIB-DRR-THIAB >

< start="1545.376" dur="0.968"> ET CETERA. >

< start="1546.211" dur="1.501"> VIM LI CAS >

< start="1546.478" dur="2.969"> RAWS LI PEB SAWV DAWS NYABLAJ RUA. >

< start="1547.846" dur="4.837"> PEB HO NYEEM HLOOV LI MAS >

< start="1549.581" dur="3.436"> TUAJ YEEM COV NO THIAB KHWV NYIAM LUB >

< start="1552.817" dur="3.203"> TSHWJ XEEB. >

< start="1553.15" dur="5.172"> KOJ ZOO SIAB LI KAWG TAU LOS >

< start="1556.154" dur="2.669"> POSITIVES RAU LUB HWJCHIM NO >

< start="1558.456" dur="2.702"> QHOV CHAW, Puas yog? >

< start="1558.956" dur="6.173"> TEEV DAIM DRIVE-THRU HAUV LUB BRONX >

< start="1561.292" dur="5.339"> VERSUS DRIVE-THRU IN >

< start="1565.262" dur="2.803"> CHAUTAUQUA NROOG, KOJ YUAV TAU >

< start="1566.765" dur="3.402"> NTXIV COV TXHUA YAM HAUV LUB PAJ LUG. >

< start="1568.199" dur="4.004"> THIAB YOG PEB XAV TAU XWB. >

< start="1570.301" dur="3.837"> TAB SIS Tus twg muaj qhov hauv >

< start="1572.337" dur="4.404"> XEEV, YOG HAIS TIAS KOJ MUAJ LEEJ TWG, KOJ >

< start="1574.272" dur="3.47"> YOG TXUJ CI, KOJ TUAJ YEEM INTO >

< start="1576.875" dur="2.869"> TUS HOS PHEM THIAB HOS PITAL >

< start="1577.875" dur="3.304"> UA TAU TUAJ TXUJ CI. >

< start="1579.878" dur="3.302"> NAJNPAWB HAIS LUS LI CAS, PEB HAIS >

< start="1581.312" dur="5.472"> Nce txog 30,000. >

< start="1583.314" dur="9.276"> NOOG TUS TSHIAB TSHIAB, 5,000. >

< start="1586.918" dur="7.173"> THOV KOJ SAIB COV NUMBERS. >

< start="1592.723" dur="2.169"> 13,000 - SORRY, 17,000 TSHIAB YORK >

< start="1594.225" dur="3.904"> NROOG. >

< start="1595.026" dur="4.738"> 4,000 TUS NEEG YUAV TSUM TAU, 3,000 HAUV >

< start="1598.262" dur="5.406"> NYOOG SAWV DAWS. >

< start="1599.898" dur="8.275"> KEV SAWV DAWS SAIB DAIM NTAWV ZOO SAWV DAWS >

< start="1603.801" dur="5.006"> DRAMATIC YEEJ RAWS LI NW >

< start="1608.306" dur="3.236"> MUAJ KEV THAM ZOO DUA. >

< start="1608.94" dur="5.638"> Yog li rov hais dua txog xov xwm zoo xov xwm sab hauv, >

< start="1611.675" dur="3.337"> KOJ YUAV TUA QEEM ROV QAB >

< start="1614.712" dur="0.767"> KEV PAB. >

< start="1615.145" dur="0.968"> YOG. >

< start="1615.613" dur="3.07"> KOJ YUAV UA LI CAS? >

< start="1616.247" dur="2.87"> SAIB DAB TSI THIAJ LI NYOB RAU HAUV >

< start="1618.817" dur="2.168"> XAB THOJ. >

< start="1619.25" dur="4.805"> TIAS LUB CEV ZOO TSHAJ PLAWS HAUV >

< start="1621.118" dur="6.173"> LUB TEBCHAWS NO NYOB AMERICA. >

< start="1624.189" dur="3.503"> PEB KAWM COV TSEV KAWM NTAWV, PEB KAWG Kaw >

< start="1627.425" dur="1.635"> TXOJ KEV NTSEEG. >

< start="1627.825" dur="4.138"> PEB COJ HAUV KEV. >

< start="1629.193" dur="4.304"> THIAB PEB TAU DRAMATICALLY KAWG >

< start="1632.096" dur="4.137"> COV NYIAJ TAU. >

< start="1633.631" dur="5.639"> NASSAU SUAV YOG 3,000. >

< start="1636.367" dur="3.57"> LAWV COJ LOS RAWS LI TXOJ CAI ZOO >

< start="1639.404" dur="3.203"> XAB THOJ. >

< start="1640.071" dur="3.436"> AT LIKE XOOM THAUM WESTCHESTER >

< start="1642.74" dur="4.104"> NYEEM SAIB. >

< start="1643.641" dur="4.004"> Yog li ntawd peb tuaj yeem qeeb nws thiab peb tau >

< start="1646.977" dur="2.87"> KEV KAWM NWS. >

< start="1647.779" dur="4.537"> AGAIN, KOJ SAIB NWS COJ >

< start="1649.98" dur="2.904"> ACROSS LUB XEEV DAWB Peb hais tias >

< start="1652.45" dur="5.705"> NWS YEEJ LOJ. >

< start="1653.017" dur="5.639"> Tam sim no NUMBERS, 30,000 KUAJ >

< start="1658.289" dur="2.736"> THAWJ. >

< start="1658.79" dur="7.073"> 12% COV UAS TES ZOO KAWG >

< start="1661.159" dur="9.208"> YOG LEEJ TWG. >

< start="1665.997" dur="4.671"> 3% COV TXHEEJ TXHEEM NYOB RAU HAUV ICU. >

< start="1670.501" dur="4.037"> OK? >

< start="1670.801" dur="5.373"> QHOV NO CES SOJ NTSUAG ROV QAB LOS SIB HLUB DUA. >

< start="1674.672" dur="2.869"> KUV POJ NIAM, KUV THIAJ YUAV POM ZOO, LEEJ TWG >

< start="1676.307" dur="4.871"> PUAS puas tau txhais tau tias? >

< start="1677.675" dur="7.374"> 30,000 KUA LWJ KOOM. >

< start="1681.312" dur="10.577"> 12% YOG NYOB RAU HAUV LUB TSEV. >

< start="1685.183" dur="9.076"> 3% RAU HAUV ICU. >

< start="1692.023" dur="5.472"> YOG HAIS TIAS KOJ SAIB HAIS RAU 3%, LAWV >

< start="1694.392" dur="5.105"> YOG PRE-DOMINANTLY SENIOR >

< start="1697.629" dur="3.57"> CITIZENS, NEEG NROG >

< start="1699.631" dur="4.404"> CEEV FAJ TXUJ CI, TSIM NYOG >

< start="1701.332" dur="3.77"> NROG EMPHYSEMA, COV NEEG NROG >

< start="1704.168" dur="2.836"> KEV TXIAV TXIM SIAB IMMUNE SYSTEM. >

< start="1705.236" dur="3.971"> YOG LI NTAWD TXHUA TUS NO MAS. >

< start="1707.138" dur="3.503"> TAG NRHO COV TSIS POM KEV, TXHUA LUB ZOG, >

< start="1709.34" dur="5.906"> NWS HAIS TXOG HAIS TIAS 3%. >

< start="1710.775" dur="7.474"> COJ SUAB NRES SAWV CEV. >

< start="1715.38" dur="4.471"> Tam sim no, tias 3%, YOG KUV MOTHER, >

< start="1718.383" dur="3.002"> HAIS TIAS KOJ NIAM, YOG >

< start="1719.984" dur="3.436"> KOJ SISTER, COV NO YOG NEEG RAWS LI PEB >

< start="1721.519" dur="3.337"> HLUB, QHOV NO YOG PEB TUS NEEG TAU TXAIS >

< start="1723.554" dur="2.269"> THIAB peb yuav ua txhua yam uas peb >

< start="1724.989" dur="1.135"> TUAJ UA TXHUA YAM TXHUA HOM >

< start="1725.957" dur="1.334"> THEM. >

< start="1726.257" dur="2.002"> THIAB KUV muab COV NEEG NTAWM COV NEEG >

< start="1727.424" dur="1.902"> LUB XEEV TXUJ CI TSHIAB NTAWM YORK KUV TXOJ HAUJ LWM >

< start="1728.393" dur="4.271"> PEB YUAV UA TAU NWS. >

< start="1729.46" dur="5.873"> TAB SIS THOV KOM PEB SAWV DAWS PAUB TXOG 3% NTAWM >

< start="1732.797" dur="5.138"> COV NEEG PHEEJ HMOO HAIS LUS HAIV NEEG >

< start="1735.466" dur="7.04"> LEEJ TWG PEB UA HAUJ LWM TXOG. >

< start="1738.069" dur="4.771"> HMOOB MESKAS COV LUS TSEEM CEEB, PEB SAWV DAWS SAIB >

< start="1742.639" dur="2.803"> 30,000. >

< start="1742.973" dur="3.971"> NEJ COV XEEM KHAWV KOOB TSHEEJ TSHIAB RAU JERSEY >

< start="1745.576" dur="2.236"> AT 3. >

< start="1747.078" dur="4.004"> KUJ CALIFORNIA 2. >

< start="1747.946" dur="3.57"> QHOV NO YOG LEEJ TWG NYIAM >

< start="1751.215" dur="3.303"> NYOOG. >

< start="1751.649" dur="6.306"> THIAB QHOV NO YOG KUV TSEEM MUS RAU >

< start="1754.651" dur="8.176"> LEEJ TWG LEEJ TWG mloog. >

< start="1758.089" dur="5.338"> PEB MUAJ TIM LUB SIJ HAWM AS >

< start="1762.96" dur="3.104"> TSHIAB JERSEY. >

< start="1763.561" dur="4.437"> KOJ TUAJ YEEM HAIS Asmeskas RAU CALIFORNIA >

< start="1766.197" dur="2.302"> YOG VIM LI NTAWD LOS HAUV COV LUS >

< start="1768.132" dur="3.47"> NEEJ NEEG. >

< start="1768.633" dur="6.839"> PEB MUAJ 15 LUB SIJ HAWM QHOV TEEB MEEM. >

< start="1771.736" dur="4.737"> TAM SIM NO, KOJ HAIS TAU RAU KOJ TUS KHEEJ >

< start="1775.606" dur="5.606"> VIM LI CAS. >

< start="1776.607" dur="5.172"> YOG VIM LI CAS THIAJ TSHIAB YORK MUAJ LI TAU A >

< start="1781.345" dur="3.504"> SIAB PHOOJ YWG. >

< start="1781.912" dur="4.171"> THIAB THEM RAU LUB HWJCHIM NO, PEB >

< start="1784.982" dur="2.336"> PAWG NTSEEG YEEJ TXHUA YAM. >

< start="1786.217" dur="3.637"> TAB SIS COV MESKAS TSHIAB UA HLUAS NKAUJ TSHIAB VWJ HAIS LUS HAIS >

< start="1787.451" dur="4.605"> LUB SIAB TSHAJ NO? >

< start="1789.988" dur="4.271"> THIAB QHOV NO YOG KUV TUS KHEEJ TUS KHEEJ. >

< start="1792.19" dur="5.204"> KUV XAV TIAS UA LI NTAWD XWB >

< start="1794.392" dur="3.336"> CAUM CAI LOS NTAWM TUS KHEEJ >

< start="1797.528" dur="4.404"> QHIB. >

< start="1797.861" dur="5.306"> QHOV TSEEB KUV HAIS TIAS KOJ YOG TUS >

< start="1802.066" dur="2.569"> QHOV TSEEB ZOO TSHAJ PLAWS Kuv MUAJ THIAB PIV LUB >

< start="1803.3" dur="2.403"> HNUB PAUV HLOOV RAU HNUB. >

< start="1804.769" dur="3.036"> TAB SIS KUV TSEEM RAU KOJ HAIS TIAS KUV >

< start="1805.837" dur="3.936"> TAU RAU HNUB RAU HNUB NYAB. >

< start="1807.939" dur="4.338"> TUS KHEEJ HOM TSHUAJ, VIM LI CAS THIAJ UA LI CAS >

< start="1809.907" dur="4.805"> YORK MUAJ LI NTAU HAIS MAS NTAU >

< start="1812.41" dur="4.204"> PUAS MUAJ LWM YAM NYOB QHOV TWG? >

< start="1814.845" dur="5.105"> YUAV UA LI CAS YUAV UA LI CAS? >

< start="1816.748" dur="4.07"> KOJ 15 LUB SIJ HAWM LOS NTAWM TUS TSWV >

< start="1820.084" dur="3.637"> CALIFORNIA. >

< start="1820.952" dur="4.57"> KUV TXHEEJ, TAU XWB MAS YOG ZOO >

< start="1823.854" dur="2.803"> THAUM KOJ PAUB TXOG NWS. >

< start="1825.656" dur="4.004"> MASSACHUSETTS NROG 30 TIMES LUB >

< start="1826.79" dur="5.54"> NOOG HEEV. >

< start="1829.794" dur="3.47"> Yog li VIM LI CAS THIAJ MUAJ LUS NUG NO >

< start="1832.463" dur="1.768"> NEEJ NEEG nug Kuv DAIM. >

< start="1833.398" dur="3.269"> OB TXHAIS LUS. >

< start="1834.365" dur="6.139"> COV LUS TEB IB QHOV IB TUG LO LUS UAS ZOO SIAB ZOO RAU PEB >

< start="1836.801" dur="5.739"> NEEJ NEEG los ntawm ACROSS NTIAJ TEB. >

< start="1840.638" dur="3.703"> PEB MUAJ NEEG COJ LOS NTAWM NO, PEB >

< start="1842.673" dur="3.57"> MUAJ NEEG LEEJ TWG HO TUAJ LOS NTAWM >

< start="1844.475" dur="5.439"> Tuam Txhab, LEEJ TWG HU TUAJ NTAWM NO, >

< start="1846.377" dur="5.105"> LEEJ TWG HO TUAJ NTAWM LUB TEB CHAWS TXHUA >

< start="1850.048" dur="3.637"> KAWG NTIAJTEB. >

< start="1851.616" dur="6.206"> PEB MUAJ INTERNATIONAL TRAVELERS >

< start="1853.818" dur="5.705"> LEEJ TWG NYOB HAUV CHINA THIAB LEEJ TWG XWB >

< start="1857.955" dur="2.269"> HAUV NWS thiab LEEJ TWG NYOB HAUV KOREA. >

< start="1859.657" dur="3.037"> THIAB LEEJ TWG HU RAU NO. >

< start="1860.358" dur="3.803"> THIAB kuv TSIS TAU MAS OB >

< start="1862.827" dur="3.536"> VIRUS TAU MUAJ NTAU YAM NTXIV IN >

< start="1864.295" dur="3.737"> IB YAM LI YEEJ PAUB TXOG. >

< start="1866.497" dur="3.003"> THIAB kuv TSIS TAU MAS OB >

< start="1868.165" dur="4.605"> VIRUS TAU NTAU HEEV NTAU NTXIV TSHAJ >

< start="1869.634" dur="6.072"> NWS MUAJ TXOJ HAUJ LWM HAUV LWM QHOV. >

< start="1872.904" dur="3.103"> LAWV COV KWV TIJ HMOOB MESKAS TUAJ NO >

< start="1875.84" dur="1.868"> THAWJ. >

< start="1876.14" dur="6.84"> YOG THAWJ COJ LAWV THEM RAU LAWV. >

< start="1877.842" dur="6.106"> THIB OB TXHAIS LUS ZOO HEEV RAU PEB >

< start="1883.113" dur="5.873"> KAWG. >

< start="1884.082" dur="7.473"> VIM DUA TUAJ PEB MAS. >

< start="1889.12" dur="5.538"> PEB TSEEM HAIS TXOG VIRUS THIAB YUAV UA LI CAS >

< start="1891.688" dur="8.276"> NWS TSHUA HLOOV HAUV DENSE CHAW. >

< start="1894.792" dur="5.473"> NWS YEEJ ZOO MAS YEEJ ZOO RAU PEB >

< start="1900.098" dur="3.436"> KAWG. >

< start="1900.398" dur="3.503"> VIM LI CAS PEB YUAV TSUM NYOB RAU IB >

< start="1903.668" dur="0.967"> LWM TUS. >

< start="1904.035" dur="3.236"> VIM LI CAS PEB HAIS RAU IB >

< start="1904.769" dur="6.139"> LWM YAM RAU COV KHW. >

< start="1907.404" dur="3.905"> VIM LI CAS PEB MUAJ NYOB RAU HAUV ZOS >

< start="1911.042" dur="1.601"> KEV SIB TXHAWB. >

< start="1911.442" dur="3.336"> VIM LI CAS PEB HAIS RAU IB >

< start="1912.776" dur="3.804"> IB LEEG RAU LUB CIM. >

< start="1914.912" dur="2.302"> PEB HAIS RAU IB TUS NEEG TSHWJ XEEB RAU HAUV >

< start="1916.714" dur="1.735"> COV LUS TEB. >

< start="1917.348" dur="4.537"> PEB HAIS RAU IB TUS NEEG TSHWJ XEEB RAU HAUV >

< start="1918.582" dur="7.141"> COV XEEM VWJ. >

< start="1922.019" dur="7.008"> THIAB PEB MUAJ IB TUG NEEG TXWV >

< start="1925.856" dur="3.538"> DENSE LUB KAWG NKAUS IN >

< start="1929.16" dur="4.037"> TEB CHAWS. >

< start="1929.527" dur="8.274"> THIAB UAS YOG VIM LI >

< start="1933.33" dur="8.542"> COJ LUB TXIM NWS UA LI CAS. >

< start="1937.935" dur="4.338"> PEB TUS NEEG KAWG UA US >

< start="1942.006" dur="3.169"> NTAU YAM. >

< start="1942.406" dur="3.17"> PEB TUS NEEG KAWG UA US >

< start="1945.309" dur="5.038"> NTAU YAM. >

< start="1945.709" dur="5.572"> TIAS COV KEV KAWM TXUJ KAWM UA US >

< start="1950.481" dur="1.969"> NTAU YAM. >

< start="1951.415" dur="5.106"> TAB SIS NWS YOG QHOV TSEEB RAU KOJ >

< start="1952.583" dur="5.839"> HAIS TIAS ZOO TSHAJ PLAWS UAS YUAV MUAJ KOJ >

< start="1956.654" dur="4.571"> ZOO KAWG NKAUS. >

< start="1958.556" dur="6.172"> THIAB PEB COV XWM TXHEEJ LEEJ TWG UA TAU >

< start="1961.359" dur="5.405"> US LEEJ TWG PEB. >

< start="1964.862" dur="6.439"> LEEJ TWG YOG NEEG DUA TSHIAB. >

< start="1966.898" dur="4.871"> PEB TUS KHEEJ YOG DAB TSI UA RAU PEB >

< start="1971.435" dur="2.402"> TSHWJ XEEB. >

< start="1971.903" dur="3.436"> PEB LUB TEB CHAWS, KEV SIB HLOOV PEB, YOG >

< start="1973.971" dur="4.338"> LEEJ TWG UA US Tshwj xeeb. >

< start="1975.473" dur="3.903"> NWS YOG UA LI CAS PEB UA LI CAS TIAS >

< start="1978.442" dur="3.737"> PUB IB TUG LWM HU RAU LWM TUS. >

< start="1979.51" dur="5.572"> NWS UA LI CAS YUAV UA LI CAS PEB UA TAU >

< start="1982.313" dur="5.806"> NTAWM IB LEEG. >

< start="1985.216" dur="6.372"> NWS YOG COV KWV TIJ UA LUAJ >

< start="1988.252" dur="8.209"> TUAJ NTAWD COV NEEG SAWVDAWS NO MAS. >

< start="1991.722" dur="7.841"> KAWG yog QHOV ZOO TSHIAB >

< start="1996.594" dur="3.703"> HUMANITY TIAS KUV XAV EXISTS >

< start="1999.696" dur="4.639"> ZAJ DAB NEEG NO NAWB. >

< start="2000.431" dur="7.107"> TUS KWV TIJ NO UA LI CAS RAU PEB >

< start="2004.468" dur="6.807"> TXOJ KEV CAWM SEEJ. >

< start="2007.672" dur="8.341"> THIAB MUAJ IB LUB GENTLEMAN LEEJ TWG Kuv >

< start="2011.408" dur="5.973"> TSEEM SAIB RAU TUS KHWV THIAB >

< start="2016.146" dur="4.004"> TXOJ KEV KAWM THIAB QHIA. >

< start="2017.515" dur="3.303"> HOS YUS TSIS MUAJ LEEJ TWG. >

< start="2020.284" dur="3.604"> RAU KOJ. >

< start="2020.952" dur="4.771"> NWS HAIS NO RAU KUV. >

< start="2024.021" dur="6.974"> TAB SIS HAIS SAIB HAIS TIAS TEJ YAM UAS ZOO TSHAJ TAWM >

< start="2025.857" dur="7.807"> THIAB NTAU LAWV ZOO NKAUJ ZOO LI NO >

< start="2031.128" dur="3.871"> LWM YAM NEEG KAWG MUAJ. >

< start="2033.798" dur="4.771"> THIAB IB TUG NTAWM COV YEEM HAIS SAIB >

< start="2035.132" dur="6.006"> LAWV HAIS LI NTAWD >

< start="2038.703" dur="4.304"> HNUB NO, PEB ntseeg IB ZAJ NKAUS XWB >

< start="2041.271" dur="3.638"> COV TSWV YIM POJ NIAM UA NTEJ LOS LAWM >

< start="2043.14" dur="3.17"> BETTER THAN NTAU TSHAJ TEXTBOOKS IN >

< start="2045.042" dur="3.437"> COV LUS TXWV YEEM UAS KUV TUAJ YEEM WRITE >

< start="2046.443" dur="2.536"> LUB NTUJ YUAV NYEEM YUAV TSUM TAU LI CAS >

< start="2048.613" dur="4.137"> YEEJ. >

< start="2049.113" dur="5.338"> LUB IDEA NTAWM TSEV NEEG, KEV TXOM NYEM, >

< start="2052.884" dur="4.837"> QHIA TXOG COV NYIAJ THIAB >

< start="2054.585" dur="5.372"> BURDENS RAU QHOV ZOO LOS NTAWM TXHUA. >

< start="2057.855" dur="6.773"> XAV TIAS IB YAM lwm tus xim. >

< start="2060.091" dur="6.806"> QHIA IB YAM RAU COV LUS ZOO. >

< start="2064.762" dur="3.737"> VIM LI CAS, HONESTLY, FAIRLY >

< start="2067.03" dur="5.506"> TSIS TXHOB HAIV NEEG LOS SIS SEX >

< start="2068.632" dur="5.172"> LOSSIS GEOGRAPHY LOSSIS POLITICAL >

< start="2072.67" dur="2.368"> KEV NOJ NQI. >

< start="2073.938" dur="4.571"> LAWV YOG NEW YORK. >

< start="2075.172" dur="7.14"> NWS KUJ TAU KAS, TAU >

< start="2078.642" dur="6.406"> TSWV YIM NTAWM TSEV NEEG, NTAWM KEV SIB TXUAS LUS. >

< start="2082.446" dur="2.903"> YOG LEEJ TWG UA TSHIAB RAU HLUAS NKAUJ TSHIAB >

< start="2085.182" dur="3.504"> YOOG. >

< start="2085.482" dur="4.171"> THIAB LEEJ TWG UA HMOOB TUAJ >

< start="2088.819" dur="3.571"> NTAU HEEV LI. >

< start="2089.787" dur="5.505"> TAB SIS NWS kuj yog qhov nws nyiam kawg >

< start="2092.523" dur="5.706"> THIAB TIAS KEV PAB CUAM THIAB NO >

< start="2095.425" dur="5.039"> HUMANITY thiab NTSEEG LI NO >

< start="2098.362" dur="4.771"> YOG PEB LUB ZOO TSHAJ PLAWS. >

< start="2100.598" dur="5.505"> THIAB LAWV YOG UA LI CAS RAU NEJ MUS >

< start="2103.266" dur="5.773"> OVERCOME THAUM KAWG LUB HNUB. >

< start="2106.236" dur="4.805"> Kuv THOV KOJ HAIS LI NO. >

< start="2109.173" dur="2.669"> KUV YUAV SAIB DUA TSHIAB TUS YORKERERS ZOO >

< start="2111.175" dur="2.436"> THAWJ COJ. >

< start="2111.976" dur="2.835"> KUV YUAV SAIB DUA TSHIAB TUS YORKERS ZOO >

< start="2113.744" dur="4.672"> KHO LUB IB LEEG. >

< start="2114.945" dur="3.871"> KUV SAIB QHOV 6,000 COV KHEEJ MOB NTSHAV >

< start="2118.549" dur="2.736"> VOLUNTEERS. >

< start="2118.949" dur="3.77"> KUV SAIB LUB 40,000 NOJ QAB HAUS HUV >

< start="2121.418" dur="2.703"> COV NEEG UA HAUJ LWM SAWV DAWS. >

< start="2122.853" dur="2.336"> SAIB COV VENDORS HU RAU KUV >

< start="2124.254" dur="2.336"> HAIS LI NO KUV PAB TAU. >

< start="2125.323" dur="3.636"> LAWV YOG NEW YORK. >

< start="2126.724" dur="8.408"> LAWV YOG NEW YORK. >

< start="2129.093" dur="6.473"> THIAB KUV TUS PHOOJ YWG YOG >

< start="2135.265" dur="1.135"> IN-DEFEATABLE. >

< start="2135.699" dur="2.87"> THIAB kuv zoo siab nyob rau hauv tej TXIM >

< start="2136.533" dur="4.071"> PEB MUAJ XEEM RAU COV QHOV CHAW TSHAJ >

< start="2138.702" dur="3.837"> VIM LI CAS PEB YUAV TAU OV. >

< start="2140.738" dur="3.069"> THIAB PEB YUAV RAUG RAU COV LWM TUS >

< start="2142.672" dur="3.204"> SIB PAB TUAJ KWV TXHIAJ NO MAS TEB >

< start="2143.94" dur="4.538"> YUAV UA LI CAS YUAV UA LI CAS. >

< start="2146.01" dur="5.305"> PEB YUAV TSUM UA RAU LUB XEEM. >

< start="2148.612" dur="7.174"> PEB YUAV TAU THEM TUAJ RAU US. >

< start="2151.448" dur="7.574"> THIAB PEB YUAV UA RAU TXHUA TUS >

< start="2155.92" dur="4.404"> LWM YAM LI PEB YEEJ ZOO NKAUS. >

< start="2159.156" dur="6.039"> IB LUS NUG? >

< start="2160.458" dur="9.876"> >> UA LI CAS LUB XEEV DECIDE LEEJ TWG >

< start="2165.329" dur="5.739"> IS LEEJ TWG THAUM NWS TAU LOS >

< start="2170.468" dur="3.102"> CUA VENTILATORS? >

< start="2171.202" dur="5.605"> >> PEB TSIS TAS NRHO LWM COV >

< start="2173.703" dur="5.139"> TXOJ KEV CAI LOS RAU KEV CUA VENTILATOR >

< start="2176.94" dur="2.803"> KEV SIV. >

< start="2178.976" dur="2.035"> PEB LUB HOM PHIAJ MAS YUAV MUAJ MUAJ HOM LI CAS >

< start="2179.877" dur="3.37"> RAU LEEJ TWG LEEJ TWG XAV TAU IB TUG. >

< start="2181.145" dur="6.139"> >> KOJ QHIA US NUMBERS UAS >

< start="2183.38" dur="5.306"> SAIB KOJ TUS KHEEJ MAS >

< start="2187.417" dur="2.136"> SAIB 15,000 THIAB KOJ STATED KOJ >

< start="2188.819" dur="2.903"> YUAV TSUM 40,000. >

< start="2189.686" dur="3.237"> Yog li ntawd tej lo lus nug NITTY-GRITTY, >

< start="2191.855" dur="2.603"> COV HOM PHEEJ HEM HAIS LI NO >

< start="2193.057" dur="3.303"> TAU LOS NTAWM FEMA MUS. >

< start="2194.592" dur="3.203"> KOJ PUAS YUAV TAU TXAIS COV LUS HAIS LOS NTAWM >

< start="2196.493" dur="3.07"> TUS NEEG DAWB HUV UAS lawv yuav siv >

< start="2197.928" dur="4.905"> XEEM NTAU COV TSHOOJ 4,000 NO >

< start="2199.696" dur="5.573"> LAWV HAIS RAU LAWV TWB TAU? >

< start="2202.966" dur="4.005"> THIAB LEEJ TWG UA DAB TSI LOS CUAG >

< start="2205.402" dur="2.203"> LUB SIJ HAWM LI NO RAU KOJ >

< start="2207.104" dur="4.337"> NYIAJ THEM NYIAJ YEES HAIS LI CAS? >

< start="2207.738" dur="5.172"> >> YOG LEEJ TWG ZOO KAWG. >

< start="2211.575" dur="3.003"> UA NTEJ LUB HWJCHIM NO PEB >

< start="2213.043" dur="3.471"> TAB SIS PEB TUAJ RAU HAUV >

< start="2214.711" dur="4.505"> TSHEB THIAB Peb yuav DEPLOY LOS NTAWM >

< start="2216.647" dur="4.17"> Cov ntawv sau raws li peb XWB. >

< start="2219.35" dur="2.135"> TXHEEM LOOJ SIJ HAWM RAU IB YAM >

< start="2220.951" dur="3.27"> BASIS, TXOJ CAI? >

< start="2221.619" dur="4.237"> LI HAIS TIAS IB TUG HOSPITAL HU HU TAU THIAB >

< start="2224.354" dur="4.405"> SAYS PEB "OVERWHELMING," peb yuav >

< start="2225.989" dur="5.439"> NYOB RAU HAUV LUB HWJCHIM RAU DEPLOY. >

< start="2228.893" dur="4.17"> QHOV NYIAJ UA NTEJ PW >

< start="2231.561" dur="3.17"> Nrog peb tus tswv yim, txoj cai? >

< start="2233.197" dur="2.97"> LAWV MUAJ NYIAJ LI NYOB HAUV QHOV NO. >

< start="2234.865" dur="2.603"> LAWV TSIS TXAUS SIAB PHEM THIAB >

< start="2236.3" dur="2.169"> KOJ HAIS RAU COV LAUS LOS LAWM TAS >

< start="2237.601" dur="2.402"> CONVERT TSHAJ RAU LUB HWPITAL TXWV >

< start="2238.602" dur="3.037"> THIAB KOJ HAIS RAU COV LAUS LOS LAWM >

< start="2240.136" dur="3.704"> COJ MUS SIV TAU RAU LAWV, TAB SIS PEB >

< start="2241.772" dur="4.972"> NYIAJ LI. >

< start="2243.974" dur="4.004"> Yog li thiaj yog LOGISTICAL >

< start="2246.877" dur="2.937"> KEV PAB CUAM TSHUAJ TUAJ, YUAV UA LI CAS >

< start="2248.111" dur="2.703"> KOJ TUA DORM chav INTO A >

< start="2249.947" dur="2.669"> KHAWV KOOB VAJ. >

< start="2250.948" dur="2.602"> YUAV UA LI CAS PEB UA RAU COV HOSPITAL IN >

< start="2252.749" dur="2.436"> JAVITS CENTER. >

< start="2253.684" dur="4.771"> LUB CAIJ NTUJ CEEB LOS COJ COOB. >

< start="2255.319" dur="4.604"> PEB TSIS TXHOB XA lawv. >

< start="2258.589" dur="2.969"> COV LUS COG TSEG TSIS TAS LOS >

< start="2260.056" dur="5.439"> NYAJ XEEM KWV TIJ. >

< start="2261.692" dur="4.104"> TSIS MUAJ IB LUB STOCKPILE NTAWM >

< start="2265.629" dur="1.735"> TSHUAJ NO. >

< start="2265.929" dur="2.67"> COV LUS COJ LUB TSWV YIM HU UA RAU >

< start="2267.497" dur="2.603"> KAWG NKAUS XWB THAIB PEB >

< start="2268.732" dur="4.037"> TAU KOM TXHEEJ XEEM. >

< start="2270.234" dur="5.038"> KUV UA HAUJ LWM NROG TUS NEEG DAWB HUV >

< start="2272.903" dur="4.971"> NYOB RAU HAUV TXOJ KEV CAI RAU ACQUIRE >

< start="2275.406" dur="4.838"> THEM, TAU TXAIS KEV PAB CUAM RAU RAMP >

< start="2278.008" dur="5.239"> UP, TAU TXOJ CAI RAU >

< start="2280.377" dur="7.374"> RETROFIT LWM COV CAV TOV, QHOV NO >

< start="2283.38" dur="5.339"> DOV DEPLOYMENT TXUJ CI, >

< start="2287.885" dur="4.971"> LIM HIAM NO TSIS TAU. >

< start="2288.853" dur="5.305"> YAM TSIS MUAJ DAB NEEG TSHWJ XEEB HAUV >

< start="2292.99" dur="3.103"> WASHINGTON UAS MAGICALLY TUA >

< start="2294.291" dur="3.237"> UA TSAUG COV APPEAR. >

< start="2296.227" dur="3.77"> >> YOG THAUM MUAJ XEEM RAU 2015 >

< start="2297.661" dur="4.137"> QHOV CHAW HAIS TIAS NYOB HAUV LUB XEEV LOSSIS >

< start="2300.13" dur="2.903"> TASK FORCE SUGGESTED MAYBE TSHIAB >

< start="2301.932" dur="1.502"> YORK YUAV TSUM TAU NYIAJ TAU NWS >

< start="2303.167" dur="2.101"> PHOO. >

< start="2303.567" dur="2.002"> LEEJ TWG LOS HAIS TIAS YEEJ TSIS MUAJ >

< start="2305.402" dur="1.569"> UA LI CAS? >

< start="2305.735" dur="2.47"> >> JIMMY, UAS TSIS YOG QHOV TSEEB >

< start="2307.104" dur="2.535"> THIAB KOJ PAUB NWS. >

< start="2308.339" dur="4.57"> NYEEM HOOBKAS CHECKERS RAU NWS. >

< start="2309.773" dur="6.34"> THAUM MUAJ TEEB MEEM HAIS TXOG KEV ZOO SIAB >

< start="2313.043" dur="7.708"> HU TAU LUB NEEJ THIAB TXOJ CAI UAS TAU TUAJ >

< start="2316.247" dur="11.878"> Ib TSHOOJ Lij Choj 2015 UAS HAIS TIAS KOJ >

< start="2320.885" dur="8.174"> TAU 1918 SPANISH FLU >

< start="2328.258" dur="1.669"> PANDEMIC, KOJ YUAV YUAV XUM TAU X tus lej >

< start="2329.192" dur="5.172"> NTAWM CUA CEEV. >

< start="2330.06" dur="5.906"> YAM TSIS MUAJ NYOB RAU LUB TEB CHAWS >

< start="2334.498" dur="4.237"> COV NEEG UA HAUJLWM HAIS LUS HAIS LI CAS >

< start="2336.099" dur="4.104"> RAU COV TXUJ CI FLU PANDEMIC. >

< start="2338.869" dur="3.737"> COV LUS COJ LUB TSWV YIM TSIS TAU >

< start="2340.337" dur="2.936"> MUAS LUB CAIJ NTUJ NO RAU LUB 1918 >

< start="2342.739" dur="3.204"> SPANISH FLU PANDEMIC. >

< start="2343.407" dur="4.871"> TSIS MUAJ LEEJ TWG HAUV LUB NTIAJ TEB BOUGHT >

< start="2346.076" dur="8.108"> CUA MUAJ CAI RAU HAUV KEV NPAJ RAU A >

< start="2348.412" dur="7.541"> Xyoo 1918 SPANISH FLU PANDEMIC. >

< start="2354.318" dur="3.503"> >> NAJNPAWB VIM LI CAS KOJ >

< start="2356.086" dur="2.102"> YOG LUS CEEB TOOM, YUAV MUAJ NTAU YAM >

< start="2357.955" dur="2.603"> RESOLVED? >

< start="2358.322" dur="4.437"> RAU EXAMPLE COV POJ NIAM LEEJ TWG >

< start="2360.691" dur="4.972"> LOS NTAWM IRAN, YOG QHIA LI NO TAM SIM NO THIAB >

< start="2362.892" dur="4.038"> KOJ TXHUA TUG YEES DUA >

< start="2365.796" dur="3.603"> PUAS MUAJ LEEJ TWG LOS DAG? >

< start="2367.064" dur="4.972"> >> LUV LUS TEB YOG TAU. >

< start="2369.533" dur="3.303"> KOJ PAUB, DR. ZUCKER, LUB >

< start="2372.169" dur="2.836"> LEEJ TWG MUAJ DAB TSI? >

< start="2372.97" dur="5.505"> >> PEB TSEEM TAU NYIAJ THIAB HUNDREDS >

< start="2375.139" dur="4.737"> COV NEEG PHEEJ YEEM HAIS TXUJ CEM RAU >

< start="2378.609" dur="2.502"> HOS PHEEJ YEEM THIAB HAIV NEEG >

< start="2380.01" dur="2.669"> TSEEM CEEB THIAB MUAJ NTAU NTAU >

< start="2381.245" dur="3.403"> LWM COV LAUS LEEJ TWG TSIS TXHOB YEEJ TSIS TAU >

< start="2382.813" dur="3.303"> HAIS RAU RAU LUB HOSPITAL THIAB PEB >

< start="2384.782" dur="4.403"> YUAV TAU MUS TXOG KOJ LUB HOOBKAS >

< start="2386.249" dur="5.673"> NAAB YEEM. >

< start="2389.319" dur="4.138"> >> TAM SIM NO KOJ HLOOV LUB >

< start="2392.055" dur="3.571"> CRITERIA THIAB COUNTY QHIA US >

< start="2393.59" dur="4.071"> Yog tias txoj cai muaj tseeb, >

< start="2395.759" dur="2.503"> Lawv tau hloov lawm - >

< start="2397.794" dur="1.435"> >> TXOJ KEV. >

< start="2398.395" dur="2.002"> >> KOJ HAIS LUS HAIS TXOG VIM LI CAS >

< start="2399.362" dur="3.17"> ZOO LI CAS? >

< start="2400.531" dur="3.67"> >> Zoo, Peb tab tom ua raws li CDC >

< start="2402.666" dur="4.037"> COV LUS QHIA THIAB KEV POM ZOO >

< start="2404.334" dur="3.871"> TIAS TOM QAB SIB HLUB HNUB, YOG KOJ >

< start="2406.837" dur="2.368"> YAWG PHEM THIAB TOM QAB SIB TUA >

< start="2408.338" dur="2.836"> HNUB QUB LOS UA COJ THIAB AS >

< start="2409.339" dur="3.403"> LONG AS KOJ HAIS NTXIV TSHAJ 72 >

< start="2411.307" dur="7.608"> TEEV COV NEEG TSIS TAUS MOB, THAUM KOJ >

< start="2412.876" dur="8.575"> TUAJ PAB MUS ROV QAB LOS TSEV. >

< start="2419.049" dur="2.703"> >> THIAB QHOV NO YOG DAIM zoo tshaj plaws, >

< start="2421.585" dur="1.902"> OK? >

< start="2421.885" dur="5.472"> HOS YOG JOHNS HOPKINS. >

< start="2423.621" dur="4.437"> NWS YOG TXHUA TUS TXHEEJ TXHEEM LOS NTAWM CHINA. >

< start="2427.491" dur="2.803"> 435,000. >

< start="2428.192" dur="3.536"> 19,000 DEJ LOJ THIAB THEM, THIAB KUV >

< start="2430.427" dur="2.736"> YUAV UA RAWS LI KOJ DOLLARS LOS >

< start="2431.862" dur="3.604"> TSIS TXHOB, KOJ SAIB HAUV LAWV >

< start="2433.297" dur="3.636"> 19,000, SENIOR CITIZENS, >

< start="2435.599" dur="3.47"> TSO CAI IMMUNE SYSTEM, ET >

< start="2437.067" dur="2.536"> CETERA. >

< start="2439.203" dur="0.734"> NYIAJ, 100,000. >

< start="2439.737" dur="1.734"> TXOJ CAI? >

< start="2440.07" dur="3.837"> ROUGHLY 25%. >

< start="2441.605" dur="5.339"> PIB 300,000. >

< start="2444.041" dur="5.772"> TAB SIS YOG LEEJTWG, COV ROV QAB LOS >

< start="2447.077" dur="5.973"> LUS Ciaj. >

< start="2449.947" dur="6.072"> KOJ YUAV TAU TXAIS - COV NEEG ZOO KUV TSEEM paub, >

< start="2453.183" dur="4.671"> LAWV LUB TSEV NYOB RAU LUB OB HLIS, >

< start="2456.152" dur="3.504"> THIAB LAWV COV XEEM POM ZOO. >

< start="2457.988" dur="3.17"> KOJ THIAJ TAU YUAV POM ZOO RAU OB >

< start="2459.79" dur="3.27"> LUS CEEB TOOM, RAU PEB OB LUB HLIS, KOJ YUAV UA LI CAS >

< start="2461.291" dur="2.369"> KUAJ KOJ TSHAJ HAUV IB LUB TOM QIS TOM QAB >

< start="2463.193" dur="3.27"> KOJ HAIS NWS. >

< start="2463.794" dur="4.504"> HOS YOG HAIS TIAS YEEM >

< start="2466.596" dur="2.836"> OVERWHELMING TUS NEEG UA HAUJLWM. >

< start="2468.432" dur="2.535"> Qhov loj tshaj plaws tus naj npawb thaum NO >

< start="2469.566" dur="2.903"> UA LI THIAB PEB TUAJ YEEM YUAV TAU ROV QAB >

< start="2471.101" dur="3.304"> THIAB TEST, tus lej loj yog >

< start="2472.602" dur="4.071"> MUS RAU TXIV NEEJ NEEG DAWB HUV NAWB >

< start="2474.538" dur="19.453"> LEEJ TWG SAWV DAWS TSIS XAV PAUB TXOG LEEJ TWG >

< start="2476.807" dur="17.184"> TAU NOV. >

< start="2537.634" dur="4.271"> >> PEB TUAJ YEEM TSO CUA ICU TXAJ >

< start="2540.137" dur="4.07"> NROG CUA NKAG HAUV LUB TSEV. >

< start="2542.039" dur="6.573"> Yog li peb muaj 14,000 lub zog kho. >

< start="2544.341" dur="9.442"> YOG HAIS TIAS PEB MUAJ TAS LI NO PEB YUAV TAU >

< start="2548.746" dur="7.173"> TSIM NYOG 14,000 POJNIAM TXOG VIM HAIS TIAS >

< start="2553.917" dur="2.769"> PEB VAM MEEJ THEM KEV TAWM LOS SIS >

< start="2556.053" dur="1.501"> HAIV NEEG, TSIS PAUB? >

< start="2556.82" dur="3.069"> >> TXUJ CI. >

< start="2557.688" dur="3.97"> UAS YOG lub theem ICU PW HAUV >

< start="2560.423" dur="2.269">F $ !, dOI NYOB NYOB RAU HAUV CAI>

< start="2561.792" dur="3.203"> TAM SIM NO YOG NTXHAIS. >

< start="2562.826" dur="4.237"> Li ntawd, ROV ROV QAB LOS nrog A >

< start="2565.129" dur="6.806"> CUA TXOG CUA YOG LUB ICU TXAJ. >

< start="2567.197" dur="7.24"> Li ntawd HAIS TIAS TUS NEEG HAIS LUS HAIS >

< start="2572.069" dur="2.669"> TAB SIS PEB MUAJ COV NTAUB NTAWV NO >

< start="2574.571" dur="7.908"> ZOO. >

< start="2574.871" dur="12.579"> >> LUB XEEV HWJ NO XWB >

< start="2582.613" dur="7.44"> UA TUAJ TXHUA TUAJ YEEM YUAV TSUM CIA RAU COV NYIAJ KHWV TAU LOS >

< start="2587.584" dur="5.072"> NPAJ? >

< start="2590.487" dur="4.738">HAUV QAB 1.2 LAB NYIAJ NTXIV >

< start="2592.79" dur="3.903"> HEALTH CARE COV NEEG UA HAUJ LWM TUAJ LOS >

< start="2595.359" dur="4.637"> Xov Xwm Tshiab YORK THIAB KOJ YUAV SAIB >

< start="2596.827" dur="5.138"> MUAJ NTAU YAM NUM COV NUM COJ >

< start="2600.13" dur="3.303"> HNUB NO NYIAJ TSO CAI LOS UA LI CAS >

< start="2602.099" dur="3.069"> HU MUS RAU LAWV. >

< start="2603.567" dur="5.672"> NWS TSIS MUAJ NYOB HAUV LUB XEEV. >

< start="2605.302" dur="8.007"> PEB YEEJ YUAV RAU LUB XEEV >

< start="2609.373" dur="7.307"> RETIREES THIAB HAL HEALTH CARE >

< start="2613.443" dur="4.805"> NEEG UA HAUJ LWM THIAB YUAV UA RAU COV LUS >

< start="2616.814" dur="3.703"> LOS TUAJ RAU HAUV NO. >

< start="2618.382" dur="9.475"> >> YOG LEEJ TWG KHWV. >

< start="2620.651" dur="7.94"> >> TSEEM RAU PIGGY ROV QAB RAU >

< start="2627.991" dur="3.203"> Lus nug. >

< start="2628.725" dur="5.272"> >> KOJ HAIS QHIA RAU LUS QHIA THIAB >

< start="2631.328" dur="5.004"> TSWV YIM LOS RAU YEEM? >

< start="2634.131" dur="9.509"> >> KUV THAM HLOOV RAU COV NUM >

< start="2636.466" dur="11.278"> UAS PEB MUAJ. >

< start="2643.774" dur="4.404"> THIAB COV NPLOOJ CUA ICU LOS NROG >

< start="2647.878" dur="2.268"> CUA HLAU. >

< start="2648.311" dur="5.372"> UAS yog IB ZAUG. >

< start="2650.28" dur="6.473"> YOG HAIS TIAS KOJ COJ LUB CAIJ NTUJ NO >

< start="2653.817" dur="7.574"> NYOB RAU HAUV TES THIAB NTXIV RAU >

< start="2656.887" dur="7.44"> PWJ YAJ NKAUS NKAWV TUAJ LAWM. >

< start="2661.525" dur="7.874"> PEB TUAJ YEEM HAIS RAU RAU. >

< start="2664.461" dur="6.706"> >> THIAB POB ZEB PILE. >

< start="2669.533" dur="2.902"> POB ZEB PILED NTAWM NO. >

< start="2671.301" dur="4.638"> MUAJ NTAU LUB CWJ POB NTOO PILES >

< start="2672.569" dur="5.939"> YOG LI NTAWD. >

< start="2676.073" dur="4.303"> Yog li peb muaj NTAU HOM ​​TSHUAJ PILES. >

< start="2678.642" dur="2.535"> PEB TAU COV NO TSHAJ PLAWS RAU NTAU HOM >

< start="2680.51" dur="2.135"> NTOO PILES. >

< start="2681.311" dur="2.602"> PEB TAU MUS RAU LUB NROOG. >

< start="2682.779" dur="4.104"> PEB MUAJ LUB NTAUB NTAWV KHWV HAUV NTEV >

< start="2684.047" dur="5.572"> ISLAND.íp ($ oH # & W ■ >

< start="2687.017" dur="5.438"> THIAB TSHEB PAWG NTAUB NTAWV KHWV RAU HAUV ALBANY THIAB >

< start="2689.753" dur="5.071"> TSHEB PAWG RAU HAUV KUV LUB CIM. >

< start="2692.589" dur="4.538"> >> RULING UAS OUT. >

< start="2694.958" dur="5.038"> >> PEB TAU LUB ICU. >

< start="2697.261" dur="3.903"> PEB MUAJ LUB CAIJ NTUJ HAUV LUB >

< start="2700.13" dur="2.369"> NTOO PILES. >

< start="2701.298" dur="1.568"> PEB TSIS TXHOB TUAJ RAU LUB CEM >

< start="2702.633" dur="1.701"> HAIS LUS. >

< start="2703" dur="6.606"> PEB TSIS TXHOB HOS LUB HOSPHAWV HU >

< start="2704.468" dur="6.105"> NCO SAIB SAID KUV TSEEM YUAV TSUM SAIB >

< start="2709.74" dur="2.201"> PW. >

< start="2710.707" dur="3.637"> >> COJ MUS NRHIAV TAU. >

< start="2712.075" dur="3.336"> YOG LAWV COJ MUS TSO DUA UA LUAJ >

< start="2714.478" dur="6.673"> HAUV PEM HAUV NTEJ. >

< start="2715.845" dur="6.307">■ QHOV TSEEM NTAWM>

< start="2721.285" dur="10.843"> HAIS LUS. >

< start="2722.286" dur="13.913"> >> KOJ YUAV PAUB TAU KUV. >

< start="2732.262" dur="5.906"> KUV TSIS TXHOB ntseeg YEEM ZOO >

< start="2736.333" dur="5.004"> DEPLOYED YET. >

< start="2738.302" dur="5.571"> THIAB LAWV TXOJ HAUJ LWM TWG OB TUG THAWJ. >

< start="2741.471" dur="5.639"> KOJ YUAV TSUM TAU TUS NEEG UA HAUJLWM RAU TSHAJ. >

< start="2744.007" dur="6.306"> TAM SIM NO KOJ YUAV TSUM TAU TUS NEEG UA HAUJLWM LOS UA 200 >

< start="2747.244" dur="6.239"> TXAJ LOSSIS KOJ MUAJ IB TUG HOSPITAL >

< start="2750.447" dur="5.905"> TAU IB LUB HWJCHIM RAU KEV UA HAUJ LWM >

< start="2753.617" dur="4.737"> VIM LI CAS HO TUAJ SAIB THIAB SICKNESS. >

< start="2756.486" dur="5.439"> TAB SIS JIM, Kuv tsis ntseeg peb yog >

< start="2758.488" dur="4.838"> TAM SIM NO DEPLOYING RESERVES. >

< start="2762.059" dur="3.703"> >> YOG HU UA LICAS. >

< start="2763.46" dur="5.705"> >> YUAV TSUM MUAJ TXUJ CI YUAV TSUM TAU >

< start="2765.896" dur="6.239"> HAIS TXOG TXOJ CAI SAWV DAWS >

< start="2769.299" dur="3.27"> TSHUAJ TOM NTEJ THIAB >

< start="2772.269" dur="1.434"> SAWV DAWS. >

< start="2772.702" dur="1.702"> >> PEB SAIB SAIB ZOO LI COV ISSUES >

< start="2773.837" dur="2.002"> AS YUAV. >

< start="2774.538" dur="5.972"> MUAJ IB LUB HWJCHIM NO MAS >

< start="2775.973" dur="6.572"> MUAJ COOB LI PEB HAIV NEEG >

< start="2780.644" dur="4.003"> AT SAIB UA NTEJ XOVXWM CONFERENCES. >

< start="2782.679" dur="3.203"> PEB YUAV TSUM SAIB SAIB PEB COV CAI THIAB >

< start="2784.781" dur="2.335"> TXOJ CAI THIAB ADAPT >

< start="2786.016" dur="6.606"> RAWS LI PEB HAIS PEB YUAV TAU UA TAU >

< start="2787.25" dur="6.74"> UAS ZOO. >

< start="2792.756" dur="3.269"> KUV TUAJ HAUV LUB XOV TOOJ CUA NROG >

< start="2794.124" dur="3.703"> HOMPHIAJ TXUJ CI. >

< start="2796.159" dur="4.371"> DEPARTMENT OF HEALTH - LUB >

< start="2797.961" dur="5.305"> DEPARTMENT OF HEALTH TAU >

< start="2800.664" dur="4.103"> NTAU YAM REGULATIONS RUN TUS >

< start="2803.4" dur="3.303"> ZOO TSHAJ PLAWS RAU LUB CEV HAUV LUB TEB CHAWS >

< start="2804.901" dur="6.573"> COV NEEG NTAWM AMERICA. >

< start="2806.837" dur="6.139"> THIAB LAWV REGULATIONS UA NWS >

< start="2811.608" dur="5.472"> TXOJ CAI YUAV TUAJ SIB SAU >

< start="2813.11" dur="8.207"> TAU TXAIS KEV ROV QAB LOS NTAWM THIAB >

< start="2817.214" dur="6.639"> KEV LOM ZEM THIAB TXAWB. >

< start="2821.451" dur="3.303"> Yog li peb hais nyob rau hauv rooj plaub no peb >

< start="2823.987" dur="2.802"> MUS UA RELAX. >

< start="2824.888" dur="4.17"> NTSEEG NTAWM LUB REGULATIONS LI LAWV >

< start="2826.923" dur="4.037"> TUA COV NEEG UA HAUJLWM TUAJ, YEEM TAU NYIAJ TAU LOS >

< start="2829.192" dur="4.304"> MUAJ PEEV XWM, KOJ PAUB, KOJ THOV AS A >

< start="2831.094" dur="5.405"> HOS CI LOS RAU OB TUG POJ NIAM. >

< start="2833.63" dur="3.303"> PEB MUAJ TXHUA YAM NTAWM CHAW >

< start="2836.633" dur="2.002"> SAWV DAWS. >

< start="2837.066" dur="10.077"> LI KOJ YUAV TSUM TAU KEV TSO CAI RAU XEEM >

< start="2841.237" dur="6.173">DOw UA TXHUA YAM RAU NG81BI >

< start="2847.277" dur="6.139"> UA. >

< start="2847.544" dur="8.608"> >> KUV ROV TUAJ LAWM. >

< start="2853.55" dur="5.572"> YOG KUV YUAV TSUM TAU UA HAUJ LWM NROG YORK TSHIAB >

< start="2856.286" dur="3.237"> NROOG COJ LAWM COV KHEEJ CEEV LOS ROV LOS NTAWM NEW >

< start="2859.256" dur="4.47"> YORK NROOG. >

< start="2859.656" dur="5.205"> >> KOJ YUAV MUAJ POINT. >

< start="2863.86" dur="2.436"> >> NEW YORK NROOG MUAJ ZOO >

< start="2864.995" dur="4.037"> XAV UA LAWV UA RAU lawv >

< start="2866.43" dur="6.105"> PEB TSEEM MUS RAU YORK NROOG TSHIAB 77 >

< start="2869.166" dur="3.703"> LUB SIJ HAWM HNUB. >

< start="2872.669" dur="5.538"> >> 78. >

< start="2873.002" dur="6.34"> >> TSIS MUAJ. >

< start="2878.341" dur="2.669"> >> KUV TUAJ. >

< start="2879.476" dur="1.868"> KOJ YUAV TSUM TAU IB YAM ZOO >

< start="2881.144" dur="2.969"> TUS NEEG. >

< start="2881.477" dur="4.939"> KOJ YUAV TSUM XAV TAU SENATOR, KUV MUAJ >

< start="2884.247" dur="4.438"> KOOS NROG NROG TXHUA YAM. >

< start="2886.55" dur="2.536"> KUV TO TAUB LUB WASHINGTON >

< start="2888.819" dur="3.035"> KEV NTSEEG. >

< start="2889.219" dur="4.537"> KUV MUAJ CEM. >

< start="2891.988" dur="2.903"> TAB SIS kuv PASSED BILLS THAUM KUV VIM >

< start="2893.89" dur="3.003"> NKAUJ NTSEEG. >

< start="2895.025" dur="4.237"> KUV PAUB HAJ NWS HAIS LI NO NAWB TOS KUV TSEEM >

< start="2897.027" dur="2.536"> PAUB TXOG LUB TXUJCI NO LAWM TIAG >

< start="2899.396" dur="5.038"> NTAWM NO. >

< start="2899.696" dur="6.172"> KOJ SAIB COV LEEJ TWG HU TAU RAU HAUV >

< start="2904.568" dur="2.201"> ROV QAB, YAM KOJ TAU NYOB LOS LI >

< start="2906.002" dur="3.77"> THAM TXOG KUV. >

< start="2906.903" dur="5.105"> KOJ YUAV UA LI CAS THIAJ XA NYOOG >

< start="2909.906" dur="3.637"> NROG DRAMATIC LOS PIB. >

< start="2912.142" dur="2.936"> NWS TAU HAIS TAU ZOO HEEV >

< start="2913.677" dur="3.569"> COV LUS COG TSEG YUAV UA RAU MUS >

< start="2915.212" dur="4.103"> PASS IB LUB POB ZEB POB >

< start="2917.38" dur="3.236"> COJ COV NEEG PHEM NTXIV LOS PHEM RAU LAWV >

< start="2919.449" dur="1.668"> XEEV TXUJ CI. >

< start="2920.75" dur="1.468"> OK. >

< start="2921.251" dur="7.907"> NTAWM NO NTIM HAUV NTUJ. >

< start="2922.352" dur="9.275"> NWS muab tau $ 3.8 TXHUA. >

< start="2929.292" dur="2.702"> LUB QHOV TSEEB TSEEM MUAJ LI LI $ 15 >

< start="2931.761" dur="2.236"> PHOOJ YWG. >

< start="2932.128" dur="6.907"> >> KOJ YUAV UA LI CAS KOJ COJ $ 15 BILLION >

< start="2934.131" dur="8.174"> Nyiaj so nrog 3.8 nqi? >

< start="2939.169" dur="5.972"> KOJ TSIS TXHOB. >

< start="2942.439" dur="3.937"> >> YUAV UA LI CAS KOJ THEM RAU LUB >

< start="2945.275" dur="2.368"> CEEB TSHEEJ THIAB PHILOSOPHY LAWV >

< start="2946.51" dur="3.369"> LUB CAIJ NTUJ CEEB TSHEEJ KIAG LOS >

< start="2947.777" dur="3.403"> DISEASE AND the SUGGESTION BY >

< start="2950.013" dur="3.436"> TUS THAWJ HU TAU UAS NWS HAIS YUAV TAU >

< start="2951.314" dur="2.502"> TO QHIB LUB TEB CHAWS LOS UA >

< start="2953.583" dur="9.009"> EASTER? >

< start="2953.95" dur="9.543"> >> SAIB, KUV ntseeg nws LUB FEEM >

< start="2962.726" dur="2.502"> LUS TXAWV, COJ? >

< start="2963.627" dur="3.369"> >> TSIS TXHOB YUAV SIB HAIS NWS >

< start="2965.362" dur="1.968"> SUSTAINABLE LOS SAIB QHOV NYIAJ NTXIV >

< start="2967.13" dur="3.77"> KAWG. >

< start="2967.463" dur="9.276"> >> NWS TSIS TXHOB KHIAV. >

< start="2971.034" dur="8.341"> PEB TAU TXAIS. >

< start="2976.873" dur="4.137"> LEEJ TWG .1, .2. >

< start="2979.509" dur="3.837"> TXHUA TXHUA TUS TXHUA TXHUA Kuv ntseeg tau IN >

< start="2981.144" dur="3.703"> LUB XEEM NO. >

< start="2983.48" dur="9.175"> PEB YUAV TAU UA RAU TXHUA YAM PEB YUAV TAU >

< start="2984.981" dur="11.044"> RAU SAFE LUB NEEJ. >

< start="2992.789" dur="6.373"> COV PHEM NO CEM TUS NEEG PHEM HEEV LI. >

< start="2996.159" dur="4.537"> Lawv tau TUAG RAU LUB SIJ HAWM TAM SIM NO >

< start="2999.296" dur="5.505"> ANYWAY. >

< start="3000.83" dur="5.772"> LOS SAIB LUB ROOJ HOM. >

< start="3004.935" dur="2.368"> KUV TSIS NTSEEG YEEJ IB TUG AMERICAN >

< start="3006.736" dur="2.669"> NTSEEG TIAS. >

< start="3007.437" dur="3.303"> KUV PAUB NEW YORKERS TSIS PUB LAWV MUAB >

< start="3009.539" dur="3.136"> THIAB THIAB AS TUS NEEG TSWV NTAWM LUB >

< start="3010.874" dur="6.139"> LUB XEEV TXOG TSHIAB YORK I CAN NOJ KUV >

< start="3012.809" dur="7.24"> KOJ HAIS TIAS KUV YUAV TSIS TAU. >

< start="3017.147" dur="3.303"> THAUM KOJ HO RAU OB TXOJ CAI >

< start="3020.183" dur="1.601"> XAV HAIS LUS. >

< start="3020.583" dur="2.87"> KOJ HAIS TAU RAU LUB LOOJ CEEB >

< start="3021.918" dur="3.003"> RUNNING THIAB KOJ YUAV TAU TIV THAIV >

< start="3023.587" dur="6.239"> TXHUA LUB NEEJ UAS KOJ YUAV UA LI CAS. >

< start="3025.055" dur="12.145"> KUV ntseeg YUG LOS UA IB YAM ROV QAB LOS UA NTEJ >

< start="3029.959" dur="8.308"> TXUJ CI ZOO KAWG PEB TUAJ TSWV NO >

< start="3037.334" dur="2.935"> HAIS TXOG. >

< start="3038.401" dur="5.505"> KUV TSIS XAV HAIS LUS ZOO. >

< start="3040.403" dur="5.605"> KUV TSIS XAV HAIS TXOG KOJ KAWG >

< start="3044.04" dur="5.172"> LUB PUB ​​NYUJ KHWV THIAB QHIB DUA >

< start="3046.142" dur="3.404"> LUB PHEEJ NTUJ SAWV DAWS YUAV HAIS LUS AS >

< start="3049.346" dur="1.701"> TUAJ. >

< start="3049.679" dur="6.006"> TAM SIM NO MUAJ TSEEM HAIS TIAS NO >

< start="3051.181" dur="8.141"> LAWV TSEEM MUAJ TXUJ CI. >

< start="3055.819" dur="6.939"> HLUAS NKAUJ HMOOB NYABLAJ MAS LWJ TSEEM HEEV LI. >

< start="3059.456" dur="5.104"> NEEG PHEM YEEJ MUAJ COV LOJ HEEV THIAB >

< start="3062.892" dur="3.136"> RESOLVED MUAJ ntau QIB. >

< start="3064.694" dur="3.069"> PIB LUB NYIAJ NTXIV LOS NTAWM UA RAU >

< start="3066.162" dur="4.871"> TUS TXIV NEEJ YEEM DAIM PHEEJ COJ DUA >

< start="3067.897" dur="4.037"> SAIB TSEEM THIAB START tsiv ntawd >

< start="3071.167" dur="4.638"> TSHUAB TIAS. >

< start="3072.068" dur="6.373"> PIB ROV LOS NTAWM LUB NYOOG >

< start="3075.939" dur="4.137"> UAS TXAWV. >

< start="3078.575" dur="4.604"> TEEJ twg yog qhov zoo tshaj >

< start="3080.21" dur="4.537"> KEV NOJ QAB HAUS HUV. >

< start="3083.313" dur="2.035"> A XYOOS TUS NEEG SIV TUAJ TAS NRHO >

< start="3084.881" dur="5.739"> MUS RAU LUB Liaj Lia. >

< start="3085.482" dur="10.043"> TSIS TXHOB UA PHEM. >

< start="3090.754" dur="6.873"> THIAB THAUM LOS ROV QAB LOS RAU HAUV LUB >

< start="3095.659" dur="3.236"> LUB TSEV YEEB YAM TSIS PUB NEEG COJ CAI >

< start="3097.761" dur="3.236"> KEV NOJ QAB HAUS HUV. >

< start="3099.029" dur="5.004"> LI NO MAS LUB HWJ KHWV VIM LI >

< start="3101.131" dur="5.605"> COV NEEG NOJ QAIV DAWB THIAB >

< start="3104.167" dur="3.37"> HNUB QUB KAWG LUB KWV YEEM THIAB >

< start="3106.87" dur="7.307"> QHOV NTSEEG TIAS PEB YUAV UA LI CAS - TAU LI >

< start="3107.671" dur="11.143"> PEB YEEJ UA TAU LOS UA RAU LWM TUS. >

< start="3114.311" dur="6.105"> >> PUAS puas zoo koj? >

< start="3118.948" dur="2.536"> KOJ TUAJ SAIB HAUV CHAW UA TIAV >

< start="3120.55" dur="2.969"> RAU KOJ TUS KHEEJ CEEV? >

< start="3121.618" dur="2.802"> >> LUB FEDERALr >

< start="3123.653" dur="2.969"> UA LI CAS. >

< start="3124.554" dur="4.971"> LAWV HU RAU LAWV COV NEEG COOB >

< start="3126.756" dur="5.405"> TUAG LAWM LOS YOG COV LUS COG TSEG. >

< start="3129.659" dur="3.336"> THIAB THAWV nqe NRHIAV TAU LOS NTAWM >

< start="3132.295" dur="2.469"> COV LUS QHIA. >

< start="3133.129" dur="5.505"> COV NEEG TUAJ YEEM KHAWV KOOB LUB >

< start="3134.898" dur="4.203"> COV LUS QHIA RAU KEV POM ZOO >

< start="3138.768" dur="1.501"> HLOOV. >

< start="3139.235" dur="2.436"> LAWV TSIS MUAJ OB TUG DUA TSHIAB >

< start="3140.403" dur="2.302"> SAIB LAWV THIAB >

< start="3141.805" dur="3.536"> QHOV TEEB MEEM TSIS MUAJ LEEJ TWG YOOJ YIM IN >

< start="3142.839" dur="4.17"> LUB TEB CHAWS, Puas yog? >

< start="3145.475" dur="1.801"> LAWV TXHUA TXHUA TUS NAWB >

< start="3147.143" dur="2.669"> SAIB. >

< start="3147.41" dur="3.27"> UAS TXHUA TXHUA TUS TXHUA YAM UAS KOJ PAUB. >

< start="3149.946" dur="3.47"> TUS NO TSIS MUAJ DUA LAWM. >

< start="3150.814" dur="7.24"> PEB YUAV TAU HAIS LUS HAIS TIAS NO >

< start="3153.55" dur="8.541"> HAUV TSHIAB YORK NROOG NROOG NUMBERS >

< start="3158.188" dur="4.304"> THIAB IB HAIV NEEG TSHAJ >

< start="3162.225" dur="5.271"> CEEB TOOM. >

< start="3162.625" dur="6.974"> THIAB TXHUA TXHUA TUAJ LOS MUAB ROV LOS HAIS >

< start="3167.63" dur="3.937"> THIAB kuv TSIS PAUB TXOG NEEG TSIM NYOG TSIS TAU LAWM >

< start="3169.733" dur="4.003"> MUS UA HAUJ LWM RAU TULSA LOSSIS >

< start="3171.701" dur="3.27"> ANTONIO. >

< start="3173.87" dur="2.702"> Li ntawd, peb yuav tuaj nrog npaj >

< start="3175.105" dur="3.102"> UAS UA HAUJ LWM RAU TSHIAB YORK THIAB COV >

< start="3176.706" dur="2.402"> COV LUS COJ COV NYIAJ KHWV TSIS PUB HAIS LUS >

< start="3178.341" dur="1.535"> PEB TXHUA TXHUA YAM. >

< start="3179.242" dur="5.672"> LAWV Lawv hais tias peb tabtom ua >

< start="3180.009" dur="6.306"> COV LUS QHIA. >

< start="3185.048" dur="6.673"> >> KOJ YUAV UA LI CAS TXOG LUB >

< start="3186.449" dur="6.706"> LUS HAIS PAB TXHAWB TES PAB HAIS TAU LI NO >

< start="3191.855" dur="4.67"> YUAV TSUM TAU TXAIS-QUARANTINE THIAB >

< start="3193.289" dur="7.908"> THIB OB COV LUS NUG YUAV KOJ >

< start="3196.659" dur="5.139"> SELF-QUARANTINE SINCE KOJ DUA >

< start="3201.331" dur="1.168"> NYOB HAUV NEW YORK YESTERDAY. >

< start="3201.931" dur="1.868"> >> LEEJ TWG HO TAU SAIB LEEJ TWG >

< start="3202.632" dur="2.802"> UAS taug kev mus rau NEW YORK NROOG >

< start="3203.933" dur="1.835"> YUAV TSUM SELF-QUARANTINE RAU ​​OB >

< start="3205.568" dur="0.667"> SAIB. >

< start="3205.901" dur="1.535"> >> NYOB HAUV NEW YORK. >

< start="3206.369" dur="3.136"> >> NYOB RAU HAUV TSHIAB YORK NROOG. >

< start="3207.57" dur="3.47"> >> TSIS YOG, YOG HAIS TIAS KOJ NYOB HAUV NEW YORK >

< start="3209.639" dur="1.802"> NROOG KOJ YUAV TSUM TAU TXAIS HAUV NEW >

< start="3211.174" dur="2.302"> YORK XEEV. >

< start="3211.574" dur="2.869"> KOJ TSIS TXHOB MUS ROV QAB LOS RAU LUB QAB TSHIAB >

< start="3213.61" dur="4.804"> YORK CITY TO QUARANTINE. >

< start="3214.577" dur="4.271"> KUV YUAV MUS RAU QUARANTINE TSHIAB >

< start="3218.548" dur="8.208"> YORK XEEV. >

< start="3218.981" dur="9.009"> >> NOV YOG KEV KHWV NYIAJ. >

< start="3226.89" dur="3.002"> TUS TSWV YIM TSEEM CEEB TSHAJ PLAWS HAUV LUB NEEJ >

< start="3228.124" dur="4.704"> YOG PAUB TIAS KOJ YUAV TSIS PAUB TXOG. >

< start="3230.026" dur="4.137"> KUV TSIS PAUB MEDICINE THIAB KUV >

< start="3232.962" dur="3.17"> YUAV XA mus ntsib tus txiv neej. >

< start="3234.297" dur="4.037"> Kuv xav tias KOJ YUAV TSUM MUS UA RAWS LI LUB >

< start="3236.266" dur="3.169"> CDC QHWV THIAB CDC >

< start="3238.468" dur="2.402"> COV LUS CIM TSEEM CEEB HEEV KOJ >

< start="3239.569" dur="3.369"> CIA LI IB YAM DISTANCEwuv AWAY. >

< start="3241.004" dur="3.936"> KEV KAWM TXUJ CI LOS SAIB THIAB >

< start="3243.072" dur="3.737"> QHOV NO MAS KUJ CI DUA TSHIAB HOS LI >

< start="3245.074" dur="3.637"> COV LUS COG TSEG. >

< start="3246.943" dur="9.943"> >> SPENCERy] YOG HAIS TIAS KOJ >

< start="3248.845" dur="12.245"> YUAV TSUM QUARANTINE. >

< start="3257.02" dur="5.638"> >> Lawv yuav tsum tau KAWM TXUJ CI. >

< start="3261.224" dur="1.768"> COV PHOOJ YWG NO YOG TXHUA TUS >

< start="3262.792" dur="3.036"> TEB CHAWS. >

< start="3263.125" dur="20.421"> NWS TSIS YOG TSIS MUAJ DUA TSHIAB. >

< start="3265.962" dur="18.952"> PEB YUAV UA RAU COV FOREFRONT. >

< start="3283.68" dur="3.469"> >> YOG HAIS TIAS TSIS TXHOB TAU TXAIS TAS NRHO >

< start="3285.047" dur="5.439"> LOS NTAWM FEDS, KUV TSIS PAUB DAB TSI LI >

< start="3287.283" dur="5.839"> PEB SAU LUB NYUJ. >

< start="3290.62" dur="5.038"> LEEJTWG HAIS LI NO XWB BILL IS >

< start="3293.256" dur="11.344"> YUAV UA LICAS NO. >

< start="3295.792" dur="11.978"> KUV PAUB POLITICS COV PLAY NICE >

< start="3304.734" dur="5.505"> THIAB TSIS TXHOB MUAB LOS RAU KEV PHEM RAU >

< start="3307.904" dur="3.303"> LWM YAM KEV XAIV HAIV HAUJ LWM, >

< start="3310.373" dur="19.486"> LWM TUS YEEM NO lawv yuav muaj koj >

< start="3311.341" dur="18.518"> QHIB / íx >

< start="3374.17" dur="1.001"> TSIS TXHOB NO TSIS UA LI NO. >

< start="3374.87" dur="0.301"> NWS YOG IB HAIV NEEG. >